Zawartość

Formularze PKN

Formularze R

Lp. Numer
formularza
Nazwa formularza Odpowiedzialny
za formularz
1. R2-P6-F01 Zgłoszenie propozycji współpracy w zakresie prac normalizacyjnych Dyrektor WAN
2 R2-P6-F02 Działania naprawcze Dyrektor WAN

Formularze Z

Lp. Numer
formularza
Nazwa formularza Odpowiedzialny
za formularz
1. Z2-P3-F01 (otwórz plik z2-p3-f01.pdf w Adobe Acrobat Reader) Wniosek o powołanie Komitetu Technicznego/Komitetu Zadaniowego/Podkomitetu Zadaniowego Dyrektor WAN
2. Z2-P3-F03 Wykazy norm i dokumentów normalizacyjnych przypisanych do KT Dyrektor WAN
3. Z2-P3-F04 (otwórz plik z2-p3-f04.pdf w Adobe Acrobat Reader) Dane osobowe uczestnika prac normalizacyjnych do przetwarzania przez PKN Dyrektor WAN
4. Z2-P3-F06 Wniosek o wprowadzenie zmian w KT/KZ/PK Dyrektor WAN
5. Z2-P3-F07 (otwórz plik z2-p3-f07.pdf w Adobe Acrobat Reader) Wniosek o powołanie/odwołanie osoby funkcyjnej w OT Dyrektor WAN
6. Z2-P3-F10 (otwórz plik z2-p3-f10.pdf w Adobe Acrobat Reader) Wniosek o powołanie/ odwołanie członka KT/KZ/PK Dyrektor WAN
7. Z2-P3-F11 Zadania Przewodniczącego KT/KZ Dyrektor WAN
8. Z2-P3-F12 Zadania Zastępcy Przewodniczącego KT Dyrektor WAN
9. Z2-P3-F13 Zadania Sekretarza KT Dyrektor WAN
10. Z2-P3-F14 (otwórz plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader) Wniosek o członkostwo w Organie Technicznym OT Dyrektor WAN
11. Z2-P3-F15 Zadania jednostki prowadzącej sekretariat KT/PK Dyrektor WAN
12. Z2-P3-F17 Zadania Konsultanta KT Dyrektor WAN
13. Z2-P3-F24 Zadania Sekretarza KZ Dyrektor WAN
14. Z2-P3-F25 Zadania Sekretarza PK Dyrektor WAN
15. Z2-P3-F26 Zadania Przewodniczącego PK Dyrektor WAN
16 Z2-P3-F27 Zadania Zastępcy Przewodniczącego PK Dyrektor WAN
17. Z2-P2-F01 Wniosek dotyczący uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata Dyrektor WAN
18. Z2-P2-F02 Instrukcja dotycząca uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata Dyrektor WAN
19. Z2-P2-F03 Sprawozdanie z uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym/wyjazdowym delegata Dyrektor WAN
20. Z2-P2-F04 Deklarowanie/zmiana formy uczestnictwa w komitetach technicznych (TC) i podkomitetach (SC) ISO lub IEC Dyrektor WAN
21. Z2-P2-F05 Zgłoszenie eksperta do prac w organie roboczym CEN/CENELEC, ISO/IEC Dyrektor WAN
22. Z2-P2-F06 Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej Dyrektor WAN
23. Z2-P2-F07 Wniosek o autoryzację/odwołanie autoryzacji użytkownika serwera zewnętrznego z dokumentacją ISO, IEC, CEN lub CENELEC Dyrektor WAN