Zawartość

Procedura odwołania od decyzji OT

Zasady odwołania od decyzji OT określa procedura Z2-P4 Odwołania od decyzji Organów Technicznych PKN.