Zawartość

Ankieta powszechna

Ankieta powszechna polega na udostępnieniu projektu normy wszystkim potencjalnym zainteresowanym w celu uzyskania opinii o nim i ewentualnego zgłoszenia uwag.

Polski Komitet Normalizacyjny jako członek europejskich organizacji normalizacyjnych, uczestniczy w procedurze opracowywania Norm Europejskich. Ankieta projektu EN oraz ETSI EN jest jednocześnie ankietą projektu przyszłej Polskiej Normy.

Wykaz projektów PN do ankiety

Na podstawie art. 11 pkt 2 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483) Polski Komitet Normalizacyjny ogłasza ankietę powszechną projektów Polskich Norm przedstawionych w Wykazie projektów PN do ankiety.

Projekty PN udostępniane są:

Uwagi do projektów PN należy zgłaszać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez:

Uwagi do projektu zgłoszone poprzez „Zgłoś uwagi” przekazywane są bezpośrednio do Organu Technicznego, odpowiedzialnego za projekt.

Uwagi do projektów EN i ETSI EN zgłoszone na formularzach prosimy przesyłać pod adresem poczty elektronicznej właściwych tematycznie Sektorów Normalizacyjnych PKN:

 1. Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych – wpnsbd@pkn.pl
 2. Sektor Elektroniki – wpnsek@pkn.pl
 3. Sektor Chemii – wpnsch@pkn.pl
 4. Sektor Elektryki – wpnsel@pkn.pl
 5. Sektor Elektrotechniki – wpnset@pkn.pl
 6. Sektor Górnictwa – wpnsgr@pkn.pl
 7. Sektor Hutnictwa – wpnsht@pkn.pl
 8. Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań – wpnslt@pkn.pl
 9. Sektor Maszyn i Inżynierii – wpnsmc@pkn.pl
 10. Sektor Nanotechnologii i Innowacji – wpnsni@pkn.pl
 11. Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego – wpnsob@pkn.pl
 12. Sektor Produktów Powszechnego Użytku - wpnspu@pkn.pl
 13. Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa – wpnsrz@pkn.pl
 14. Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji – wpnsti@pkn.pl
 15. Sektor Usług – wpnsus@pkn.pl
 16. Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania – wpnszp@pkn.pl
 17. Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny – wpnszs@pkn.pl