Zawartość

PKN - Propozycje polskich tematów własnych

Polskie Normy własne tworzą zainteresowani z własnych środków. Włączenie się w proces opracowania normy umożliwia wcześniejsze planowanie inwestycji i produkcji oraz skuteczniejsze zdobywanie rynku.

PKN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 zamieszcza informacje o projektach Polskich Norm własnych i ich notyfikacji w CEN/CENELEC.
 

Notyfikacja projektów PN własnych w CEN 

2024  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   

2023  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień 

2022  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2021  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2020  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2019  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2018  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

 

Notyfikacja projektów PN własnych w CENELEC 

2024  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  

2023  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień 

2022  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2021  Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2020  Październik 

2019  Październik