Zawartość

PKN - Propozycje polskich tematów własnych

Polskie Normy własne tworzą zainteresowani z własnych środków. Włączenie się w proces opracowania normy umożliwia wcześniejsze planowanie inwestycji i produkcji oraz skuteczniejsze zdobywanie rynku.

PKN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 zamieszcza informacje o projektach Polskich Norm własnych i ich notyfikacji w CEN/CENELEC.
 

Projekty Polskich Norm własnych notyfikowanych w CEN:

2020: Styczeń  Luty - brak norm   Marzec   Kwiecień - brak norm  Maj   Czerwiec - brak norm  Lipiec  Sierpień - brak norm  Wrzesień  Październik  Listopad - brak norm  Grudzień - brak norm

2019: Styczeń - brak norm  Luty - brak norm  Marzec  Kwiecień  Maj - brak norm  Czerwiec  Lipiec Sierpień  Wrzesień - brak norm  Październik  Listopad   Grudzień

2018: Styczeń - brak norm  Luty  Marzec Kwiecień Maj - brak norm  Czerwiec Lipiec Sierpień - brak norm Wrzesień - brak norm Październik  Listopad  Grudzień - brak norm

Projekty Polskich Norm własnych notyfikowanych w CENELEC: 
2020
: Październik