Zawartość

PKN - Propozycje polskich tematów własnych

Polskie Normy własne tworzą zainteresowani z własnych środków. Włączenie się w proces opracowania normy umożliwia wcześniejsze planowanie inwestycji i produkcji oraz skuteczniejsze zdobywanie rynku.

PKN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 zamieszcza informacje o projektach Polskich Norm własnych i ich notyfikacji w CEN/CENELEC.
 

Projekty Polskich Norm własnych notyfikowanych w CEN:

2018: Styczeń - brak norm  Luty  Marzec Kwiecień Maj - brak norm  Czerwiec Lipiec Sierpień - brak norm Wrzesień - brak norm Październik  Listopad

2017: Styczeń  Luty - brak norm  Marzec - brak norm  Kwiecień - brak norm  Maj - brak norm  Czerwiec  Lipiec - brak norm                Sierpień - brak norm  Wrzesień - brak norm Październik Listopad - brak norm Grudzień

2016: Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj  Czerwiec - brak norm  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad - brak norm  Grudzień