Zawartość

PKN - Propozycje polskich tematów własnych

Polskie Normy własne tworzą zainteresowani z własnych środków. Włączenie się w proces opracowania normy umożliwia wcześniejsze planowanie inwestycji i produkcji oraz skuteczniejsze zdobywanie rynku.

PKN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 zamieszcza informacje o projektach Polskich Norm własnych i ich notyfikacji w CEN/CENELEC.
 

Projekty Polskich Norm własnych notyfikowanych w CEN:

2021: Styczeń  Luty   Marzec

2020: Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2019: Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień

2018: Styczeń  Luty  Marzec  Kwiecień  Maj   Czerwiec  Lipiec  Sierpień  Wrzesień  Październik  Listopad   Grudzień


Projekty Polskich Norm własnych notyfikowanych w CENELEC: 

2021: Styczeń  Luty   Marzec

2020: Październik 

2019: Październik