Zawartość

Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych

PRACE NORMALIZACYJNE

Określenie „prace normalizacyjne” obejmuje:

 • tłumaczenie i weryfikację tłumaczenia Polskiej Normy (PN) lub Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego (PDN);
 • opracowanie projektu PN własnej lub PDN własnego;
 • opracowanie projektu PN wprowadzającej Normę Międzynarodową z modyfikacjami.

Prace normalizacyjne są realizowane zgodnie z:

Umowy zawarte
przed 10 stycznia 2023 r.

Umowy zawarte
po 10 stycznia 2023 r
.

OGÓLNE WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC NORMALIZACYJNYCH – UMOWY ZAWARTE przed 10 stycznia 2023 r.

Wersja elektroniczna opracowania powinna być sporządzona zgodnie z następującymi wymaganiami:

 1. Program Microsoft Word (wersja 2010 lub nowsza).
 2. Tekst normy z pojedynczą interlinią (1,0 odstępu standardowego).
 3. Tekst podstawowy – czcionka Arial 10, tytuły tablic i rysunków – Arial pogrubiony 10, treść tablic i objaśnienia do rysunków – Arial.
 4. Marginesy – zgodnie z szablonem PKN.
 5. Rysunki powinny być wstawione do Microsoft Word i jednocześnie przekazane przez wykonawcę prac normalizacyjnych lub zamawiającego dostarczającego projekt w odrębnych plikach graficznych z zachowaniem możliwości ich edycji (rozdzielczość 600 dpi).
 6. Wzory powinny być edytowalne, wstawiane jako obiekty utworzone w programie Microsoft Word 2010 lub późniejszym.

OGÓLNE WARUNKI DOSTARCZANIA TŁUMACZENIA I WERYFIKACJI TŁUMACZENIA PN/PDN – umowy zawarte po 10 stycznia 2023 r.

Wykonawca prac normalizacyjnych tłumaczy i weryfikuje tłumaczenie PN/PDN w ramach zawartej z PKN umowy o TN.

Do opracowania zweryfikowanego tłumaczenia PN/PDN należy korzystać z dostarczonych przez PKN plików Word, plików graficznych, wzorów, tablic i ewentualnie dodatkowych plików.

Zweryfikowane tłumaczenie jest dostarczane do PKN jako plik, który spełnia następujące wymagania:

 1. Program Microsoft Word (wersja 2016 lub nowsza).
 2. Tekst podstawowy – czcionka Cambria 11, tytuły tablic i rysunków – Cambria pogrubiona 11, treść tablic i objaśnienia do rysunków – Cambria 10.
 3. W pliku wstępnego tłumaczenia otrzymanym od PKN należy wszelkie zmiany wprowadzać w kolumnie Target segment.
 4. Pliki graficzne w formacie PNG powinny być zamieszczone w oddzielnym katalogu otrzymanym wraz z plikiem wstępnego tłumaczenia.
 5. Opisy zawarte w plikach graficznych powinny być przetłumaczone w oddzielnym pliku Word otrzymanym od PKN. W stosunku do tego pliku obowiązują wszystkie wymagania podane w punkcie 7).
 6. Wzory wstawione jako obiekty MathType powinny być edytowalne.
 7. Wymagane jest zachowanie nazw katalogów i plików zgodnie z Instrukcją R2-I1.
 8. W pliku wstępnego tłumaczenia otrzymanym od PKN nie należy:
 • usuwać treści oznaczających znaczniki (kolor różowy w ostrych nawiasach);
 • w żaden sposób modyfikować tabeli (np. zmieniać szerokości kolumn, nazw kolumn, dodawać segmentów);
 • dodawać twardych enterów i podziałów wiersza innych niż spacja;
 • wprowadzać jakichkolwiek zmian w kolumnach: Segment ID, Segment status, Source segment;
 • wprowadzać jakichkolwiek zmian w wierszach oznaczonych kolorem szarym (uwagi dla tych wierszy należy wprowadzać w formie komentarzy).

OGÓLNE WARUNKI DOSTARCZANIA PROJEKTU – PN WŁASNA LUB PN WPROWADZAJĄCA NORMĘ MIĘDZYNARODOWĄ Z MODYFIKACJAMI – umowy zawarte po 10 stycznia 2023 r.

Zamawiający prace normalizacyjne dostarcza:

 • projekt PN własnej / PDN własnego

lub  

 • projekt PN wprowadzającej normę międzynarodową z modyfikacjami / PDN stanowiącego wprowadzenie DN z modyfikacjami

w ramach zawartej z PKN umowy o Prace na zamówienie (PZ).

PKN przeprowadza – za wynagrodzeniem – formalną procedurę uzgodnienia, zatwierdzenia i publikacji dostarczonego projektu.

Do opracowania projektu należy korzystać z szablonów dostępnych na stronie internetowej PKN (otwórz link do szablonów) oraz stosować automatyczny spis treści.

Projekt jest dostarczany do PKN jako plik, który spełnia następujące wymagania:

 1. Program Microsoft Word (wersja 2016 lub nowsza).
 2. Tekst normy z pojedynczą interlinią (1,0 odstępu standardowego).
 3. Tekst podstawowy – czcionka Cambria 11, tytuły tablic i rysunków – Cambria pogrubiona 11, treść tablic i objaśnienia do rysunków – Cambria 10.
 4. Automatyczny spis treści.
 5. Marginesy – zgodnie z szablonem PKN.
 6. Rysunki w formacie PNG powinny być zamieszczone w oddzielnym katalogu. Do pliku Microsoft Word z treścią projektu rysunki powinny być wstawione za pomocą opcji „Wstaw i połącz”.
 7. Wzory powinny być edytowalne, wstawiane jako obiekty utworzone w programie Math Type.
 8. Wymagane jest zachowanie nazw katalogów i plików zgodnie z Instrukcją R2-I1.

KARTY SAMOKONTROLI PODMIOTU OPRACOWUJĄCEGO

Ułatwieniem poprawnego wykonania prac normalizacyjnych jest stosowanie karty samokontroli, właściwej ze względu na rodzaj opracowywanego dokumentu:

PRZYDATNE DOKUMENTY I INFORMACJE (LINKI)