Zawartość

WYKONAWCA I ZAMAWIAJĄCY

TWOJA ROLA A FINANSOWANIE OPRACOWANIA NORMY

Możesz być Wykonawcą prac normalizacyjnych albo Zamawiającym prace normalizacyjne. Zależy to od rodzaju opracowywanego tematu i jego źródła finansowania zgodnie z poniższym schematem:

Kto finansuje naglowek-03.jpg

BUDŻET PAŃSTWA ŚRODKI ZAINTERESOWANYCH

Kto finansuje-03.png

Kto finansuje-04.png

Dotyczy tematów priorytetowych - wdrożenie norm europejskich, a w szczególności zharmonizowanych, tłumaczenia norm europejskich lub międzynarodowych  Dotyczy tematów i projektów norm zgłoszonych przez zainteresowane środowisko

Kto finansuje-05.png

Kto finansuje-06.png

Umowa z PKN o opracowanie tematu normalizacyjnego (TN) Umowa z PKN o prace na zamówienie (PZ)

Kto finansuje-07.png

Kto finansuje-08.png

Twoja firma jest
WYKONAWCĄ
prac normalizacyjnych
Twoja firma jest
ZAMAWIAJĄCYM
prace normalizacyjne

 

Szczegółowe informacje na temat zasad finansowania działalności normalizacyjnej znajdziesz w Zarządzeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej.

Dowiedz się, jakie korzyści i możliwości daje rola Wykonawcy prac normalizacyjnych lub Zamawiającego prace normalizacyjne.

 

WYKONAWCA

Twoja rola

Wykonawca prac normalizacyjnych wykonuje tłumaczenie i weryfikację tłumaczenia Polskiej Normy (PN) lub Polskiego dokumentu Normalizacyjnego (PDN), a zgodnie z umowami zawartymi przed 10 stycznia 2023 r. również opracowuje projekt roboczy PN/PDN.

Twoja praca

 • podpisujesz z PKN umowę o opracowanie Tematu Normalizacyjnego (TN);
 • pracujesz według ustalonego w umowie harmonogramu i zgodnie z procedurami PKN;
 • jesteś poddawany ocenie po każdej zakończonej umowie.

 

Twoje korzyści

 • wpływ na kształt normy;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • wymiana doświadczeń z najlepszymi specjalistami w danej branży;
 • zyskujesz prestiż i doświadczenie;
 • zarabiasz.

 

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Szablony Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych →

Strona internetowa PKN - Szablony PKN

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej →

Strona internetowa PKN –
Procedury dotyczące finansowania

Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC →

Strona internetowa PKN - Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Część 3: Reguły dotyczące struktury i redagowania publikacji CEN-CENELEC (Dyrektywy ISO/IEC – Część 2, zmodyfikowana) (2014)

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN –

Program prac PKN

 

Twoja przyszłość w normalizacji

Zaangażuj się w normalizację także na inne sposoby:

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Weź udział w ankiecie powszechnej →

Strona internetowa PKN - Wykaz projektów PN do ankiety

Pracuj w polskich Organach Technicznych (OT) →

Strona internetowa PKN - Organy Techniczne PKN

Strona internetowa PKN - Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zostań ekspertem WG →

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC

Zamów opracowanie Polskiej Normy własnej  → Strona internetowa PKN - Jak zamówić opracowanie norm

 

ZAMAWIAJĄCY

Twoja rola

Zamawiającym jest podmiot, który:

 • opracował projekt normy, którą jest zainteresowany;
 • zawarł z PKN umowę o prace na zamówienie (PZ);
 • finansuje powstanie nowej normy lub polskiej wersji językowej normy.

 

Twoja praca

 • podpisujesz z PKN umowę o Prace na zamówienie (PZ);
 • opracowujesz i dostarczasz do PKN projekt normy, której powstaniem jesteś zainteresowany;
 • współpracujesz z Organami Technicznymi tworzącymi normy w Polsce: wymieniasz informacje, otrzymujesz opinie i uwagi.

 

Twoje korzyści

 • opracowywana jest norma potrzebna w Twojej branży;
 • realny wpływ na zapisy w normie i dokumentach normalizacyjnych;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • wymiana doświadczeń z najlepszymi specjalistami w danej branży;
 • dostęp do najnowszych informacji z rynku;
 • możliwość planowania nowych inwestycji;
 • przewaga nad konkurentami.

 

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Szablony Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych →

Strona internetowa PKN - Szablony PKN

Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej →

Strona internetowa PKN - Procedury dotyczące finansowania

Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC →

Strona internetowa PKN - Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Część 3: Reguły dotyczące struktury i redagowania publikacji CEN-CENELEC (Dyrektywy ISO/IEC – Część 2, zmodyfikowana) (2014)

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN – Program prac PKN

 

Twoja przyszłość w normalizacji

Zaangażuj się w normalizację także na inne sposoby:

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać: clicksearch-02.png

Weź udział w ankiecie powszechnej →

Strona internetowa PKN - Wykaz projektów PN do ankiety

Pracuj w polskich Organach Technicznych (OT) →

Strona internetowa PKN - Organy Techniczne PKN

Strona internetowa PKN - Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zostań ekspertem WG →

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC

Zostań wykonawcą prac normalizacyjnych → Strona internetowa PKN - Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych