Zawartość

Przewodniczący

Twoja rola

Przewodniczący kieruje pracami Organu Technicznego (OT). Zachowuje bezstronność, nie bierze udziału w głosowaniach OT. Jest wybierany w tajnym głosowaniu na 4-letnią kadencję.
 

Twoja praca

 • kierujesz pracami Organu Technicznego (OT) w sposób bezstronny, zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKN;
 • reprezentujesz Komitet Techniczny (KT) w Radzie Sektorowej;
 • nadzorujesz prace związane z opracowaniem Planu Działania (PD) KT;
 • propagujesz finansowanie prac normalizacyjnych przez zainteresowane środowiska (prace na zamówienie);
 • zwołujesz posiedzenia, ustalasz porządek obrad i przewodniczysz obradom oraz zatwierdzasz protokoły posiedzeń;
 • podejmujesz działania zmierzające do uzgodnienia projektów PN i innych dokumentów normalizacyjnych, w tym prowadzisz mediacje z reprezentantami członków OT;
 • inicjujesz głosowania dotyczące działalności OT;
 • czuwasz nad aktualnością zbioru PN przypisanego do OT;
 • powołujesz Grupy Projektowe (GP) oraz określasz ich zadania;
 • rekomendujesz wykonawców prac normalizacyjnych;
 • współpracujesz z Kierownikiem Sektora WPN w zakresie interpretacji postanowień PN.
   

Twoje korzyści

 • prestiż i pozycja lidera w OT;
 • reprezentowanie interesów Twojej branży;
 • proponowanie stanowiska krajowego dla danego zagadnienia;
 • współtworzenie i znajomość  tematu prac normalizacyjnych w danej dziedzinie;
 • kształtowanie zakresu współpracy międzynarodowej i europejskiej KT;
 • wpływ na treść Planu Działania KT;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • spotkania z najlepszymi ekspertami w danej branży;
 • dostęp do najnowszych informacji z rynku.
   

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Dostęp do systemu PZN →

Polski Zasób Normalizacyjny (PZN)

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN – 
Program prac PKN

Procedury CEN/CENELEC →

Procedury ISO/IEC →

Procedury PKN →

Strona internetowa PKN –
Procedury i dokumenty normalizacyjne

Wykaz Organów Technicznych PKN →

Strona internetowa PKN –
Organy Techniczne

Procedury pracy KT/KZ/PK →

Strona internetowa PKN –  Procedury pracy KT/KZ/PK

Procedury opracowania norm →

Strona internetowa PKN –  Procedury opracowania norm


 

Twoja przyszłość w normalizacji

Zaangażuj się w normalizację także na inne sposoby:

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Zostań ekspertem WG →

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Strona internetowa PKN - Jak zostać ekspertem w WG ISO lub IEC

Reprezentuj PKN (delegat) na posiedzeniach organów międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych →

Procedura PKN
Z2-P2

Opracuj Polską Normę własną lub polską wersję językową normy →

Strona internetowa PKN - Jak zamówić opracowanie norm

Strona internetowa PKN - Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych