Zawartość

Twój klucz do normalizacji

Zapraszamy wszystkich do udziału w pracach normalizacyjnych.

Każdy z nas może zaangażować się w tworzenie norm na różne sposoby w zależności od własnych potrzeb i możliwości.

Ustal, korzystając z poniższego schematu, jaka rola w normalizacji Ci odpowiada. Dowiedz się, co i w jaki sposób możesz dzięki temu osiągnąć. A potem wykonaj najważniejszy krok – zacznij działać!

Normalizacja to Twoja przyszłość, Twój biznes, Twoja sprawa!

Szczegóły znajdziesz w menu bocznym.

Już teraz pomóż nam doskonalić to miejsce! Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Diagram_animacja.mp4

ETAP OPRACOWANIA NORMY

OPIS

KTO UCZESTNICZY

Grafika z napisem propozycja normy PROPOZYCJA NORMY

Wszystko zaczyna się od potrzeby opracowania nowej normy w odpowiedzi na aktualne wymagania rynku, prawa czy indywidualne potrzeby firmy. Propozycję normy przygotowuje grupa robocza (WG) międzynarodowej/europejskiej organizacji normalizacyjnej lub każdy zainteresowany. Na tym etapie zgłaszani są eksperci WG, a także zapraszani do współpracy eksperci krajowi.

KAŻDY

EKSPERT WG

ZAMAWIAJĄCY

Grafika z napisem projekt normy PROJEKT NORMY

Przygotowanie projektu normy.

EKSPERT WG

WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY

Grafika z napisem opiniowanie projektu normy OPINIOWANIE PROJEKTU NORMY

Prace nad projektem normy w grupie ekspertów WG oraz w Organie Technicznym (OT) PKN i przekazanie projektu normy do ankiety powszechnej oraz do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym.

KAŻDY

REPREZENTANT

EKSPERT WG

Grafika z napisem uzgodnienie i publikacja normy UZGODNIENIE I PUBLIKACJA NORMY

Rozpatrzenie uwag z ankiety powszechnej i przygotowanie końcowego projektu normy. Przyjęcie normy przez członków OT. Publikacja normy przez organizację normalizacyjną.

REPREZENTANT

WYKONAWCA

Grafika z napisem korzystanie z normy KORZYSTANIE Z NORMY

Normę można kupić w sklepie PKN. Bezpłatnie można korzystać ze zbiorów Czytelni Norm, które znajdują się w placówkach PKN w Warszawie, Łodzi i Katowicach.

KAŻDY

Grafika z napisem dbanie o aktualność normy DBANIE O AKTUALNOŚĆ NORMY

Cykliczne przeglądy normy mają na celu sprawdzenie jej aktualności. Organ Techniczny (OT) decyduje o potwierdzeniu aktualności normy lub skierowaniu jej do nowelizacji/wycofania. Uwagi do normy może zgłosić każdy użytkownik. Zgłoszone uwagi rozpatruje OT.

KAŻDY

REPREZENTANT

Grafika z napisem jak opracować normę

Grafika przedstawiająca koło z polami w kolejności: propozycja normy, projekt norm, opiniowanie projektu normy, uzgodnienie i publikacja normy, korzystanie z normy, dbanie o aktualność normy