Zawartość

Baza DIN-TERM

DIN-TERM to baza terminologiczna, bezpłatna i dostępna dla każdego zainteresowanego. Zasobem są terminy i definicje z około 210 tysięcy norm DIN, dostępne w językach: angielskim, niemieckim i francuskim oraz terminy i definicje z aktualnych Polskich Norm opublikowanych w wersji polskiej w latach 2012-2016.

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem terminów i definicji w języku polskim z PN aktualnych opublikowanych w wersji polskiej przed rokiem 2012. Baza jest również uzupełniana o terminy i definicje z PN publikowanych w wersji polskiej na bieżąco.

Baza DIN-TERM oferuje dostęp do terminów i definicji na dwóch poziomach:

  • DIN-TERM online bez rejestracji - dostęp do zdefiniowanych terminów oraz ich odpowiedników w czterech językach: niemieckim, polskim, angielskim i francuskim

Uwaga! Terminy w czterech językach będą dostępne wyłącznie w przypadku PN i DIN wprowadzających EN

  • DINTERMinology Portal po jednorazowej rejestracji – dostęp do szerszej informacji, obejmującej m.in. pełne definicje terminów, uwagi, przykłady użycia i wskazanie dokumentu źródłowego, z możliwością filtrowania wyników wyszukiwania wg rodzaju lub numeru dokumentu lub organu technicznego

Pierwszy poziom nie wymaga rejestracji i daje dostęp jedynie do terminów oraz ich odpowiedników w czterech językach: niemieckim, polskim, angielskim i francuskim.

Pierwszy poziom nie wymaga

W celu uzyskania więcej informacji o danym terminie należy się zarejestrować na portalu DIM-Term.

W celu uzyskania więcej informacji o danym terminie należy się zarejestrować na portalu DIM-Term.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu otrzymujemy dostęp do definicji terminu.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu otrzymujemy dostęp do definicji terminu

Klikając „more” otrzymujemy dostęp do szerszej informacji, obejmującej – poza pełnymi definicjami terminów – np. uwagi, przykłady użycia czy wskazanie dokumentu źródłowego. Istnieje możliwość filtrowania wyników wyszukiwania wg rodzaju lub numeru dokumentu czy organu technicznego.

otrzymujemy dostęp do szerszej

Zapraszamy do korzystania z bazy DIN-TERM.