Zawartość

Baza DIN-TERM

DIN-TERM to baza terminologiczna, bezpłatna i dostępna dla każdego zainteresowanego. Zasobem jest ponad 210 000 terminów i definicji z norm DIN, dostępnych w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i polskim (terminy i definicje ze wszystkich aktualnych Polskich Norm w polskiej wersji językowej opublikowanych po 01.01.2012 r. oraz wybranych – wskazanych przez SN, opublikowanych przed 01.01.2012 r.).

Baza jest uzupełniana o terminy i definicje z nowo publikowanych PN w polskiej wersji językowej na bieżąco przez PKN.

Baza DIN-TERM oferuje dostęp do terminów i definicji na dwóch poziomach:

  • DIN-TERM online bez rejestracji - dostęp do zdefiniowanych terminów oraz ich odpowiedników w czterech językach: niemieckim, polskim, angielskim i francuskim

Uwaga! Terminy w czterech językach będą dostępne wyłącznie w przypadku PN i DIN wprowadzających EN

  • DINTERMinology Portal po jednorazowej rejestracji – dostęp do szerszej informacji, obejmującej m.in. pełne definicje terminów, uwagi, przykłady użycia i wskazanie dokumentu źródłowego, z możliwością filtrowania wyników wyszukiwania wg rodzaju lub numeru dokumentu lub organu technicznego

Pierwszy poziom nie wymaga rejestracji i daje dostęp jedynie do terminów oraz ich odpowiedników w czterech językach: niemieckim, polskim, angielskim i francuskim.

Pierwszy poziom nie wymaga

W celu uzyskania więcej informacji o danym terminie należy się zarejestrować na portalu DIM-Term.

W celu uzyskania więcej informacji o danym terminie należy się zarejestrować na portalu DIM-Term.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu otrzymujemy dostęp do definicji terminu.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu otrzymujemy dostęp do definicji terminu

Klikając „more” otrzymujemy dostęp do szerszej informacji, obejmującej – poza pełnymi definicjami terminów – np. uwagi, przykłady użycia czy wskazanie dokumentu źródłowego. Istnieje możliwość filtrowania wyników wyszukiwania wg rodzaju lub numeru dokumentu czy organu technicznego.

otrzymujemy dostęp do szerszej

Zapraszamy do korzystania z bazy DIN-TERM.