Zawartość

Dyrektywy, rozporządzenia i normy

Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje
Dyrektywy, Rozporządzenia, Decyzje

Akredytacja i nadzór rynku. Eko zarządzanie i audyt
New legislative framework and the eco-management audit scheme (NLF) and (EMAS)

765/2008,
768/2008/WE,
1221/2009
Bezpieczeństwo zabawek
Toys safety
2009/48/WE
Dźwigi
Lifts
2014/33/UE

Ekoprojekt dla produktów związanych z energią i etykietowanie energetyczne – Akty ramowe
Ecodesign and energy labelling – Framework directives

2009/125/WE,
2017/1369
Interoperacyjność systemu kolei
Interoperability of the rail system
2008/57/WE
Kompatybilność elektromagnetyczna
Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/30/UE
Maszyny
Machinery (MD)
2006/42/WE
Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Explosives for civil uses
2014/28/UE
Ogólne bezpieczeństwo produktów
General product safety
2001/95/WE

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

2011/65/UE

Opakowania i odpady opakowaniowe
Packaging and packaging waste

94/62/WE
Produkty kosmetyczne
Cosmetic products
1223/2009
Proste zbiorniki ciśnieniowe
Simple pressure vessels (SPVD)
2014/29/UE
Przyrządy pomiarowe
Measuring instruments (MID)
2014/32/UE
Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne
Recreational craft
2013/53/UE

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów
Chemical substances (REACH)

1907/2006
Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia
Low voltage (LVD)
2014/35/UE
Środki ochrony indywidualnej   
Personal protective equipment (PPE)
89/686/EWG
Środki ochrony indywidualnej   
Personal protective equipment (PPE)
2016/425
Urządzenia ciśnieniowe
Pressure equipment (PED)
2014/68/UE
Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
Cableway installations
2000/9/WE
Urządzenia kolei linowych
Cableway installations
2016/424
Urządzenia radiowe
Radio equipment (RED)
2014/53/UE
Urządzenia spalające paliwa gazowe     
Gas appliances (GAD)
2009/142/WE
Urządzenia spalające paliwa gazowe     
Gas appliances (GAD)
2016/426

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
Equipment for explosive atmospheres (ATEX)

2014/34/UE
Usługi pocztowe     
Postal services
97/67/WE
Wagi nieautomatyczne
Non-automatic weighing instruments (NAWI)
2014/31/UE
Wyroby budowlane
Construction products (CPD/CPR)
305/2011
Wyroby medyczne
Medical devices (MDD)
93/42/EWG
Wyroby medyczne aktywnego osadzania
Active implantable medical devices
90/385/EWG
Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
In vitro diagnostic medical devices
98/79/WE
Wyroby pirotechniczne
Pyrotechnic articles
2013/29/UE
Zrównoważone stosowanie pestycydów
Inspection of pesticide application equipment
2009/128/WE
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2288 z dnia 11 grudnia 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1996 z dnia 6 listopada 2017 r.  
Decyzja Komisji (UE) 2017/1995 z dnia 6 listopada 2017 r.  

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1358 z dnia 20 lipca 2017 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1357 z dnia 19 lipca 2017 r.

 
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1014 z dnia 15 czerwca 2017 r.  
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/168 z dnia 31 stycznia 2017 r.  

Decyzja Komisji (UE) 2017/145 z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Decyzja Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1765 z 3 października 2016 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/537 z 5 kwietnia 2016 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2414 z 17 grudnia 2015 r.

 

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1345 z 31 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1194 z 20 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1301 z 20 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1143 13 lipca 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/681 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/27 z dnia 7 stycznia 2015 r.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/16 z dnia 6 stycznia 2015 r.