Zawartość

Ujednolicenie zapisu numerów Polskich Norm własnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 1-10-2007 roku nastąpiło ujednolicenie zapisu numeru norm własnych opublikowanych do 1993 roku włącznie oraz zmian i poprawek do nich:

Ujednolicenie zapisu numerów Polskich Norm własnych

Numer na wydrukowanym dokumencie

Numer ujednolicony

PN-88/B-10085

PN-B-10085:1988

PN-88/B-10085 Zmiana 2

PN-B-10085:1988/Az2:1997

PN-88/B-10085/Az3:2001

PN-B-10085:1988/Az3:2001

PN-93/N-01256.03

PN-N-01256-03:1993

PN-N-01256-3/A1:1997

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997

PN-93/N-01256.03/Az2:2001

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001

PN-90/T-86160.01

PN-T-86160-01:1990

PN-T-86160-1/A1:1996

PN-T-86160-01:1990/Az1:1996

PN-90/T-86160.01/Ap1:2000

PN-T-86160-01:1990/Ap1:2000

PN-T-86160-1/A1:1996/Ap1:2000

PN-T-86160-01:1990/Az1:1996/Ap1:2000

Ponadto informujemy, że ujednolicony numer PN stosuje się w katalogach, sklepie, miesięczniku "Wiadomości PKN. Normalizacja", Biuletynie Informacji Publicznej PKN, bazie PERINORM.

Zmianie nie ulegają numery norm na egzemplarzach już wydrukowanych.