Zawartość

Komunikaty Prezesa PKN w sprawie PN stosowanych w ocenie zgodności

Komunikat Prezesa PKN zawiera wykaz PN oraz informacje o dopuszczeniu do stosowania w ocenie zgodności PN wycofanych.

PKN stosuje zasadę aktualności jednej normy o określonym numerze i tytule. Zgodnie z tą zasadą zatwierdzenie nowej PN powoduje jednocześnie wycofanie normy, która jest zastępowana (staje się normą sprzeczną z aktualną).

Europejskie Organizacje Normalizacyjne dopuszczają stosowanie krajowych norm sprzecznych w terminach określonych w przedmowie do normy EN. Termin ten podany jest w Komunikacie w kolumnie „Aktualna w ocenie zgodności do” i dotyczy daty wycofania Normy Europejskiej. Termin ten wskazuje okres maksymalny, który na potrzeby różnych instytucji i administracji może być inny w wydanych przez nich przepisach.

Z uwagi na częstą praktykę powoływania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania zgodności z PN Prezes PKN w odpowiedzi na zapotrzebowanie zainteresowanych na wydłużone stosowanie norm wycofanych ogłasza poniższe comiesięczne Komunikaty.

Komunikaty Prezesa nie naruszają dat ustalonych przez Komisję Europejską w zakresie oceny zgodności z dyrektywami i rozporządzeniami publikowanymi w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal) jak również innych dat określonych w innych przepisach zarówno UE, jak i polskich.

Komunikaty nie naruszają również dat ogłaszanych w obwieszczeniach Prezesa PKN dotyczących norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim.

Komunikaty Prezesa PKN w sprawie PN stosowanych w ocenie zgodności
ROK I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2024 1/2024 2/2024 3/2024 4/2024 5/2024 6/2024 7/2024          
2023 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 12/2023
2022 1/2022

2/2022

3/2022

4/2022 5/2022 6/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 13/2022
2021 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021
2020 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 12/2020
2019 1/2019 2/2019 3/2019 4/2019 5/2019 6/2019 7/2019

8/2019
Sprostowanie

9/2019 10/2019 11/2019 12/2019
2018 1/2018 2/2018 3/2018

4/2018
Sprostowanie

5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018
2017 1/2017 2/2017
Sprostowanie
3/2017 4/2017 5/2017 6/2017 7/2017

8/2017
Sprostowanie

9/2017 10/2017 11/2017 12/2017
2016 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016
2015 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015
2014 1/2014
Sprostowanie
2/2014 3/2014 4/2014 5/2014
Sprostowanie
6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014
2013             1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013

Dodatkowo dla wygody użytkowników, PKN udostępnia KOMUNIKAT ON-LINE zawierający aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

Obrazek który jest linkiem otwierającym podstronę z Komunikatem on-line