Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie2020-09-24PN-EN 1097-2:2020-092020-10-31
PN-EN 1097-8:2009Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia2020-09-25PN-EN 1097-8:2020-092020-10-31
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13369:2013-09Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu2018-05-15PN-EN 13369:2018-052021-04-30
PN-EN 14081-1:2016-03Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymałościowo o przekroju prostokątnym -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-26PN-EN 14081-1+A1:2019-112021-05-31
PN-EN 15804+A1:2014-04Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych2020-03-10PN-EN 15804+A2:2020-032022-10-31
PN-EN ISO 8970:2010Konstrukcje drewniane -- Badania złączy na łączniki mechaniczne -- Wymagania dotyczące gęstości drewna2020-10-15PN-EN ISO 8970:2020-102020-10-31
PN-ENV 13381-7:2004Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25PN-EN 13381-7:2019-072021-03-31
Sektor Chemii
PN-EN 1053:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania szczelności wodą2017-11-24PN-EN ISO 13254:2017-112020-10-31
PN-EN 1053:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania szczelności wodą2017-11-24PN-EN ISO 13254:2017-112020-10-31
PN-EN 1054:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem2017-12-12PN-EN ISO 13255:2017-122020-10-31
PN-EN 1055:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2017-11-28PN-EN ISO 13257:2017-112020-10-31
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29PN-EN 1127-1:2019-102022-02-28
PN-EN 12061:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania odporności na uderzenie2017-12-12PN-EN ISO 13263:2017-122020-10-31
PN-EN 12256:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek2017-12-15PN-EN ISO 13264:2017-122020-10-31
PN-EN 12256:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek2017-12-15PN-EN ISO 13264:2017-122020-10-31
PN-EN 12293:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24PN-EN ISO 19893:2018-102021-09-30
PN-EN 12294:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2018-10-12PN-EN ISO 13056:2018-102021-09-30
PN-EN 12295:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych i odpowiadające im kształtki do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24PN-EN ISO 19892:2018-102021-09-30
PN-EN 1277:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2018-08-06PN-EN ISO 13259:2018-082021-06-06
PN-EN 13476-2:2008Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --2018-05-07PN-EN 13476-2:2018-052021-04-30
PN-EN 13476-3+A1:2009Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) --2018-05-18PN-EN 13476-3:2018-052021-04-30
PN-EN 1390:2008Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zwalczającego larwy Hylotrupes bajulus (Linnaeus) -- Metoda laboratoryjna2020-09-28PN-EN 1390:2020-092020-10-31
PN-EN 1411:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową2017-12-12PN-EN ISO 11173:2017-122020-10-31
PN-EN 14293:2007Kleje -- Kleje do przyklejania posadzki mozaikowej do ślepej podłogi -- Metody badań i wymagania minimalne2020-10-09PN-EN ISO 17178:2020-102020-10-31
PN-EN 1979:2002Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017-11-24PN-EN ISO 13262:2017-112020-10-31
PN-EN 1979:2002Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017-11-24PN-EN ISO 13262:2017-112020-10-31
PN-EN 28659:2000Zawory z tworzyw termoplastycznych -- Wytrzymałość na zmęczenie -- Metoda badania2020-10-15PN-EN ISO 8659:2020-102020-10-31
PN-EN 580:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)2017-11-28PN-EN ISO 9852:2017-112020-10-31
PN-EN 580:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)2017-11-28PN-EN ISO 9852:2017-112020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-2:2017-122020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-1:2017-112020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-3:2017-122020-10-31
PN-EN 744:1997Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka2017-12-05PN-EN ISO 3127:2017-122020-10-31
PN-EN ISO 10366-2:2005Tworzywa sztuczne -- Kopolimery metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren (MABS) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09PN-EN ISO 19066-2:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 14935:2002Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie skłonności do palenia cieczy trudnopalnych2020-10-08PN-EN ISO 14935:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 14935:2002Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie trwałości palenia knota cieczy trudnopalnych2020-10-08PN-EN ISO 14935:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 3262-1:2001Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Wprowadzenie i ogólne metody badań2020-10-13PN-EN ISO 3262-1:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 4894-2:2000Tworzywa sztuczne -- Kopolimery styren/akrylonitryl (SAN) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09PN-EN ISO 19064-2:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 787-19:1999Ogólne metody badań pigmentów -- Oznaczanie azotanów rozpuszczalnych w wodzie -- Metoda z kwasem salicylowym2020-10-14PN-EN ISO 787-19:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 8222:2008System pomiarów przetworów naftowych -- Kalibracja -- Korekcja temperaturowa w zastosowaniu do kalibracji objętości zbiorników wzorcowych2020-10-15PN-EN ISO 8222:2020-102020-10-31
Sektor Elektroniki
PN-EN 50551-1:2011Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 1: Karta wymagań szczegółowych oraz wymagania minimalne2019-07-22PN-EN 50551-1:2019-072022-02-18
PN-EN 50551-2:2014-05Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 2: Wymagania szczegółowe i wymagania minimalne dotyczące wzmocnionych 3,0 mm jednomodowych przewodów jednoświatłowodowych, stosowanych do wykonywania sznurów krosowyc2020-10-20PN-EN IEC 60794-2-50:2020-102023-02-14
PN-EN 60051-5:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów2018-05-28PN-EN IEC 60051-5:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-6:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności2018-05-28PN-EN IEC 60051-6:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-7:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych2018-05-28PN-EN IEC 60051-7:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-8:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyborów2018-05-28PN-EN IEC 60051-8:2018-052021-01-19
PN-EN 60068-2-82:2008Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Tx: Metody badania wiskerów występujących na elementach elektronicznych i elektrycznych2019-10-01PN-EN IEC 60068-2-82:2019-102022-06-18
PN-EN 60118-13:2011Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19PN-EN IEC 60118-13:2020-102023-02-19
PN-EN 60118-13:2011Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19PN-EN IEC 60118-13:2020-102023-02-19
PN-EN 60191-1:2007Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 1: Ogólne zasady opracowywania rysunków obudów przyrządów dyskretnych2018-10-04PN-EN IEC 60191-1:2018-102021-02-27
PN-EN 60286-3:2013-09Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2019-05-22PN-EN IEC 60286-3:2019-052022-02-20
PN-EN 60286-5:2005Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 5: Tacki matrycowe2018-09-04PN-EN IEC 60286-5:2018-092021-05-30
PN-EN 60384-11:2008Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 11: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego2020-05-06PN-EN IEC 60384-11:2020-052022-09-26
PN-EN 60384-16:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 16: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia stałego2020-05-29PN-EN IEC 60384-16:2020-052022-10-21
PN-EN 60384-17:2006Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 17: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia przemiennego i impulsowego2019-07-18PN-EN IEC 60384-17:2019-072022-04-22
PN-EN 60384-21:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 21: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 12019-05-22PN-EN IEC 60384-21:2019-052022-03-05
PN-EN 60384-22:2012Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 22: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe ceramiczne wielowarstwowe do montażu powierzchniowego, klasy 22019-05-22PN-EN IEC 60384-22:2019-052022-03-05
PN-EN 60384-26:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 26: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym2018-10-08PN-EN IEC 60384-26:2018-102021-06-21
PN-EN 60424-2:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 2: Rdzenie RM2019-07-18PN-EN IEC 63093-4:2019-072022-04-12
PN-EN 60424-3:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 3: Rdzenie ETD, rdzenie EER, rdzenie EC i rdzenie E2019-01-24PN-EN IEC 63093-8:2019-012021-09-28
PN-EN 60424-4:2016-05Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19PN-EN IEC 63093-12:2019-072022-05-09
PN-EN 60424-8:2016-02Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie PQ2019-06-11PN-EN IEC 63093-13:2019-062022-03-12
PN-EN 60512-11-1:2002Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03PN-EN IEC 60512-11-1:2019-102022-06-20
PN-EN 60512-15-2:2008Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 15-2: Badania złączy (mechaniczne) -- Badanie 15b: Utrzymanie izolatora w obudowie (osiowe)2018-06-28PN-EN IEC 60512-15-2:2018-062021-02-16
PN-EN 60512-1:2004Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-03-07PN-EN IEC 60512-1:2019-032021-11-26
PN-EN 60512-23-3:2004Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 23-3: Badanie 23c: Skuteczność ekranowania złączy i akcesoriów2019-04-26PN-EN IEC 60512-23-3:2019-042022-01-18
PN-EN 60512-28-100:2013-07Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 28-100: Całościowe badania złączy wg normy wieloczęściowej IEC 60603-7 i IEC 61076-3 dla sygnałów do częstotliwości 1 000 MHz -- Badania od 28a do 28g2020-08-17PN-EN IEC 60512-28-100:2020-082022-12-19
PN-EN 60512-8-3:2011Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 8-3: Badania obciążeniem statycznym (złącza stałe) -- Badanie 8c: Wytrzymałość dźwigni uruchamiającej2018-06-28PN-EN IEC 60512-8-3:2018-062021-02-16
PN-EN 60539-2:2004Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym, bezpośrednio ogrzewane -- Część 2: Norma grupowa -- Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym montowane powierzchniowo2020-04-08PN-EN IEC 60539-2:2020-042022-08-23
PN-EN 60580:2002Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia2020-09-15PN-EN IEC 60580:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-16:2015-10Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24PN-EN IEC 60601-2-16:2019-062022-05-24
PN-EN 60601-2-26:2015-09Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektroencefalografów2020-09-15PN-EN IEC 80601-2-26:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-28:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznej2020-01-31PN-EN IEC 60601-2-28:2020-012022-08-07
PN-EN 60601-2-2:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwości i ich wyposażenia2018-07-12PN-EN IEC 60601-2-2:2018-072021-05-18
PN-EN 60601-2-31:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15PN-EN IEC 60601-2-31:2020-092023-04-03
PN-EN 60601-2-39:2008Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24PN-EN IEC 60601-2-39:2019-062022-05-24
PN-EN 60601-2-40:2005Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-40: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych2019-03-07PN-EN 60601-2-40:2019-032022-01-11
PN-EN 60601-2-46:2011Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-46: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stołów operacyjnych2020-03-24PN-EN IEC 60601-2-46:2020-032022-11-15
PN-EN 60601-2-49:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta2020-03-20PN-EN IEC 80601-2-49:2020-032022-08-07
PN-EN 60601-2-66:2016-01Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2020-10-19PN-EN IEC 60601-2-66:2020-102023-02-19
PN-EN 60633:2002Terminologia stosowana do urządzeń transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego2019-12-06PN-EN IEC 60633:2019-122022-05-30
PN-EN 60709:2010Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Rozdzielenie2019-08-28PN-EN IEC 60709:2019-082022-06-17
PN-EN 60730-2-11:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energii2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-11:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-12:2008Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04PN-EN IEC 60730-2-12:2019-072022-04-05
PN-EN 60730-2-13:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności2018-11-15PN-EN IEC 60730-2-13:2018-112021-04-13
PN-EN 60730-2-14:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10PN-EN IEC 60730-2-14:2019-072022-01-16
PN-EN 60730-2-15:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody2019-07-04PN-EN IEC 60730-2-15:2019-072022-04-05
PN-EN 60730-2-2:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09PN-EN IEC 60730-2-22:2020-072023-02-14
PN-EN 60730-2-4:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników zespołów sprężarkowych w obudowie hermetycznej lub półhermetycznej2020-07-09PN-EN IEC 60730-2-22:2020-072023-02-14
PN-EN 60730-2-7:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-7:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-8:2005Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06PN-EN IEC 60730-2-8:2020-102023-05-01
PN-EN 60730-2-9:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury2019-06-04PN-EN IEC 60730-2-9:2019-062022-02-22
PN-EN 60749-12:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 12: Wibracje o zmiennej częstotliwości2018-11-15PN-EN IEC 60749-12:2018-112021-01-17
PN-EN 60749-13:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 13: Mgła solna2018-11-15PN-EN IEC 60749-13:2018-112021-03-22
PN-EN 60749-17:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 17: Napromienienie neutronami2019-11-19PN-EN IEC 60749-17:2019-112022-05-02
PN-EN 60749-18:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 18: Promieniowanie jonizujące (dawka całkowita)2019-11-26PN-EN IEC 60749-18:2019-112022-05-15
PN-EN 60749-26:2014-11Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 26: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model ciała ludzkiego (HBM)2018-08-30PN-EN IEC 60749-26:2018-082021-02-19
PN-EN 60793-1-31:2011Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24PN-EN IEC 60793-1-31:2019-062022-03-13
PN-EN 60793-1-32:2011Światłowody -- Część 1-32: Metody pomiarów i procedury badań -- Usuwalność pokrycia2019-05-16PN-EN IEC 60793-1-32:2019-052021-12-21
PN-EN 60793-1-40:2005Włókna światłowodowe -- Część 1-40: Metody pomiarów i procedury badań -- Tłumienność2019-07-22PN-EN IEC 60793-1-40:2019-072022-05-01
PN-EN 60793-1-45:2005Włókna światłowodowe -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu2018-06-12PN-EN IEC 60793-1-45:2018-062020-12-14
PN-EN 60793-1-47:2009Światłowody -- Część 1-47: Metody pomiarów i procedury badań -- Straty przy zginaniu na dużym promieniu2018-05-07PN-EN IEC 60793-1-47:2018-052020-11-15
PN-EN 60793-1-49:2006Włókna światłowodowe -- Część 1-49: Metody pomiarów i procedury badań -- Różnicowe opóźnienie modów2019-03-12PN-EN IEC 60793-1-49:2019-032021-09-19
PN-EN 60793-1-54:2013-07Światłowody -- Część 1-54: Metody pomiarów i procedury badań -- Sprawdzanie odporności na promieniowanie gamma2018-08-06PN-EN IEC 60793-1-54:2018-082021-02-16
PN-EN 60793-2-10:2018-03Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12019-12-04PN-EN IEC 60793-2-10:2019-122022-06-26
PN-EN 60793-2:2016-09Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2020-08-17PN-EN IEC 60793-2:2020-082022-12-19
PN-EN 60794-1-22:2013-04Kable światłowodowe -- Część 1-22: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych2018-04-24PN-EN IEC 60794-1-22:2018-042020-11-09
PN-EN 60794-1-23:2013-06Kable światłowodowe -- Część 1-23: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elementów kabli2020-07-08PN-EN IEC 60794-1-23:2020-072022-11-13
PN-EN 60794-2-11:2013-03Kable światłowodowe -- Część 2-11: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-11:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-21:2013-03Kable światłowodowe -- Część 2-21: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli rozdzielczych wieloświatłowodowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-21:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-30:2008Kable światłowodowe -- Część 2-30: Kable wewnętrzne -- Wymagania grupowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych2019-07-18PN-EN IEC 60794-2-30:2019-072022-04-22
PN-EN 60794-2-31:2013-07Kable światłowodowe -- Część 2-31: Kable światłowodowe do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych stosowanych do okablowania budynków2019-11-05PN-EN IEC 60794-2-31:2019-112022-05-17
PN-EN 60794-2-50:2008Kable światłowodowe -- Część 2-50: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do zakończeń zestawów kabli2020-10-20PN-EN IEC 60794-2-50:2020-102023-02-14
PN-EN 60794-2:2003Kable światłowodowe -- Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe2018-01-24PN-EN 60794-2:2018-012020-10-27
PN-EN 60794-4-20:2013-07Kable światłowodowe -- Część 4-20: Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące samonośnych kabli światłowodowych ADSS2019-03-19PN-EN IEC 60794-4-20:2019-032021-10-02
PN-EN 60794-4:2004Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych2019-01-09PN-EN IEC 60794-4:2019-012021-07-30
PN-EN 60825-12:2008Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji2019-07-10PN-EN IEC 60825-12:2019-072022-03-15
PN-EN 60917-1:2004Porządek modularny dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla infrastruktur elektronicznych -- Część 1: Norma wspólna2020-05-29PN-EN IEC 60917-1:2020-052022-10-18
PN-EN 60942:2005Elektroakustyka -- Kalibratory akustyczne2018-06-28PN-EN IEC 60942:2018-062021-01-03
PN-EN 60942:2005Elektroakustyka -- Kalibratory akustyczne2018-06-28PN-EN IEC 60942:2018-062021-01-03
PN-EN 61010-2-010:2015-01Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2020-10-21PN-EN IEC 61010-2-010:2020-102023-05-22
PN-EN 61010-2-081:2015-05Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych za2020-10-21PN-EN IEC 61010-2-081:2020-102023-05-22
PN-EN 61020-1:2009Łączniki elektromechaniczne do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Specyfikacja wspólna2019-06-13PN-EN IEC 61020-1:2019-062022-02-20
PN-EN 61051-1:2009Warystory stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-03-07PN-EN IEC 61051-1:2019-032021-12-03
PN-EN 61169-24:2009Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości z połączeniem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F)2020-03-31PN-EN IEC 61169-24:2020-032022-08-23
PN-EN 61190-1-3:2008Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04PN-EN IEC 61190-1-3:2018-052021-01-17
PN-EN 61191-1:2013-10Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami związanymi2019-01-17PN-EN IEC 61191-1:2019-012021-10-19
PN-EN 61204-3:2006Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2019-02-13PN-EN IEC 61204-3:2019-022021-07-09
PN-EN 61204-7:2009Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-15PN-EN IEC 61204-7:2018-112021-03-16
PN-EN 61223-2-6:2007Ocena i badania wyrobu w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 2-6: Badania stałości parametrów -- Zestawy rentgenowskie do tomografii komputerowej2020-06-02PN-EN IEC 61223-3-5:2020-062022-10-21
PN-EN 61223-3-5:2005Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej2020-06-02PN-EN IEC 61223-3-5:2020-062022-10-21
PN-EN 61265:1999Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałas2018-11-21PN-EN IEC 61265:2018-112021-06-12
PN-EN 61280-4-1:2010Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-1: Zainstalowana sieć kablowa -- Pomiar tłumienności światłowodów wielomodowych2019-12-18PN-EN IEC 61280-4-1:2019-122022-06-26
PN-EN 61281-1:2004Podsystemy telekomunikacji światłowodowej -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-06-28PN-EN IEC 61281-1:2018-062021-01-19
PN-EN 61290-4-3:2016-02Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-3: Przejściowe parametry mocy -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą mocy wyjściowej2018-10-31PN-EN IEC 61290-4-3:2018-102021-06-01
PN-EN 61291-1:2012Wzmacniacze optyczne -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-09-07PN-EN IEC 61291-1:2018-092021-03-27
PN-EN 61300-3-21:2016-02Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania2020-06-17PN-EN IEC 61300-3-21:2020-062020-10-25
PN-EN 61315:2006Kalibracja światłowodowych mierników mocy2019-10-17PN-EN IEC 61315:2019-102022-05-03
PN-EN 61333:2002Znakowanie rdzeni ferrytowych U i E2020-04-09PN-EN IEC 61333:2020-042022-09-03
PN-EN 61500:2011Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Komunikacja danych w systemach realizujących funkcje A2019-08-20PN-EN IEC 61500:2019-082022-06-17
PN-EN 61756-1:2006Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma interfejsu systemów zarządzania światłowodami -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2020-09-14PN-EN IEC 61756-1:2020-092021-01-01
PN-EN 61757-1:2013-03Czujniki światłowodowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-12-21PN-EN IEC 61757:2018-122021-10-19
PN-EN 61800-3:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13PN-EN IEC 61800-3:2019-022021-07-09
PN-EN 61837-2:2011Przyrządy do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy -- Część 2: Obudowy ceramiczne2018-09-04PN-EN IEC 61837-2:2018-092021-06-12
PN-EN 61967-1:2003Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje2019-07-10PN-EN IEC 61967-1:2019-072022-01-16
PN-EN 62024-1:2008Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry elektryczne oraz metody pomiarów -- Część 1: Induktory do montażu powierzchniowego o indukcyjności rzędu nanohenrów2018-06-12PN-EN IEC 62024-1:2018-062021-01-17
PN-EN 62025-2:2005Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry nieelektryczne i metody pomiarów -- Część 2: Metody badań parametrów nieelektrycznych2020-06-08PN-EN IEC 62025-2:2020-062022-10-25
PN-EN 62040-1:2009Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS2019-11-05PN-EN IEC 62040-1:2019-112022-07-19
PN-EN 62040-2:2008Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2019-02-13PN-EN IEC 62040-2:2019-022021-07-09
PN-EN 62056-6-2:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2018-04-12PN-EN IEC 62056-6-2:2018-042021-02-23
PN-EN 62138:2009Elektrownie jądrowe -- Systemy kontrolne i oprzyrządowanie ważne dla bezpieczeństwa -- Aspekty oprogramowania komputerowych systemów spełniające wymagania kategorii B i C2019-12-03PN-EN IEC 62138:2019-122022-09-09
PN-EN 62148-1:2004Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 1: Informacje ogólne i wprowadzenie2018-05-21PN-EN IEC 62148-1:2018-052021-02-16
PN-EN 62317-11:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 11: Rdzenie typu EC do zastosowań w zasilaczach mocy2019-09-20PN-EN IEC 63093-11:2018-102021-07-26
PN-EN 62317-12:2017-01Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 12: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19PN-EN IEC 63093-12:2019-072022-05-09
PN-EN 62317-13:2016-01Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 13: Rdzenie typu PQ do zastosowań w zasilaczach mocy2019-06-11PN-EN IEC 63093-13:2019-062022-03-12
PN-EN 62317-14:2009Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 14: Rdzenie typu EFD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-07-19PN-EN IEC 63093-14:2019-072022-05-09
PN-EN 62317-4:2006Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 4: Rdzenie RM i części osprzętu2019-07-18PN-EN IEC 63093-4:2019-072022-04-12
PN-EN 62317-5:2016-02Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów2018-11-15PN-EN IEC 63093-5:2018-112021-08-13
PN-EN 62317-6:2016-04Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-09-20PN-EN IEC 63093-6:2018-122021-08-30
PN-EN 62317-7:2006Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 7: Rdzenie EER2019-09-20PN-EN IEC 63093-7:2018-072021-04-26
PN-EN 62317-8:2007Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 8: Rdzenie typu E2019-01-24PN-EN IEC 63093-8:2019-012021-09-28
PN-EN 62327:2011Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręcznie przenoszone przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do indykacji mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18PN-EN IEC 62327:2020-052022-10-07
PN-EN 62343-1:2016-10Moduły dynamiczne -- Część 1: Normy eksploatacyjne -- Warunki ogólne2019-07-18PN-EN IEC 62343-1:2019-072022-03-13
PN-EN 62343-2:2014-12Moduły dynamiczne -- Część 2: Kwalifikacja niezawodnościowa2020-06-10PN-EN IEC 62343-2-1:2020-062022-10-21
PN-EN 62464-1:2007Urządzenia rezonansu magnetycznego dla diagnostyki obrazowej -- Część 1: Określenie zasadniczych parametrów jakości obrazu2019-04-15PN-EN IEC 62464-1:2019-042022-01-17
PN-EN 62586-1:2014-08Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)2018-01-15PN-EN 62586-1:2018-012020-11-10
PN-EN 62604-2:2012Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2018-05-21PN-EN IEC 62604-2:2018-052021-01-03
PN-EN 80601-2-30:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02PN-EN IEC 80601-2-30:2019-072022-05-24
PN-EN 80601-2-59:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego termografów do badań przesiewowych temperatury osób w stanie gorączki2020-01-20PN-EN IEC 80601-2-59:2020-012022-10-11
PN-EN 80601-2-60:2015-08Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych2020-09-16PN-EN IEC 80601-2-60:2020-092023-04-03
PN-EN ISO 11553-1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2020-10-07PN-EN ISO 11553-1:2020-102020-10-31
PN-HD 337 S3:2014-12Analogowe płyty gramofonowe z zapisem fonicznym oraz sprzęt odczytujący2020-10-20PN-EN IEC 60098:2020-102023-02-14
Sektor Elektryki
PN-EN 50064:2002Obudowy ze stopów aluminiowych do aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50064:2019-042021-08-27
PN-EN 50068:2002Osłony ze stali plastycznej do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2019-04-19PN-EN 50068:2019-042021-08-27
PN-EN 50069:2002Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50069:2019-042021-09-03
PN-EN 50069:2002Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych2019-04-19PN-EN 50069:2019-042021-09-03
PN-EN 50129:2007Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10PN-EN 50129:2019-012021-11-23
PN-EN 50238:2003Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów2020-08-12PN-EN 50238-1:2020-082022-09-09
PN-EN 50239:2002Zastosowania kolejowe -- Radiowe systemy zdalnego sterowania pojazdów trakcyjnych do ruchu towarowego2018-03-15PN-EN 50239:2018-032020-11-27
PN-EN 50242:2016-08Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-08-19PN-EN 60436:2020-082023-03-27
PN-EN 50272-1:2010Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych -- Część 1: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa2018-09-04PN-EN IEC 62485-1:2018-092021-04-09
PN-EN 50272-2:2007Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne2018-09-04PN-EN IEC 62485-2:2018-092021-04-09
PN-EN 50272-4:2010Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych -- Część 4: Baterie do urządzeń przenośnych2018-09-04PN-EN IEC 62485-4:2018-092021-04-09
PN-EN 50318:2003Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Walidacja symulacji oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną2019-02-26PN-EN 50318:2019-022021-12-07
PN-EN 50321:2002Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia2018-05-04PN-EN 50321-1:2018-052021-01-12
PN-EN 50341-2-20:2015-10Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-20: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Estonii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-01-23PN-EN 50341-2-20:2019-012021-11-26
PN-EN 50341-2-4:2016-02Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14PN-EN 50341-2-4:2019-062022-04-10
PN-EN 50341-2-4:2016-02Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2019-06-14PN-EN 50341-2-4:2019-062022-04-10
PN-EN 50342-2:2008Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08PN-EN 50342-2:2020-072022-08-19
PN-EN 50408:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy kabin w pojazdach2020-09-22PN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-092023-02-12
PN-EN 50464-2-1:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-1: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-2:2018-082020-12-25
PN-EN 50464-2-2:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-2: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-3:2018-082020-12-25
PN-EN 50464-2-3:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-3: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-4:2018-082020-12-25
PN-EN 50539-11:2013-06Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego -- Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych2019-07-10PN-EN 61643-31:2019-072022-05-03
PN-EN 50556:2011Systemy sygnalizacji ruchu drogowego2018-12-18PN-EN 50556:2018-122021-09-28
PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego2018-10-04PN-EN 63024:2018-102021-01-17
PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych (RCBO i RCCB) do użytku domowego i podobnego2018-10-04PN-EN 63024:2018-102021-01-17
PN-EN 50593:2017-04Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09PN-EN IEC 63136:2020-062022-10-24
PN-EN 50593:2017-04Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09PN-EN IEC 63136:2020-062022-10-24
PN-EN 50597:2015-11Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28PN-EN 50597:2019-012021-11-30
PN-EN 60034-14:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14PN-EN IEC 60034-14:2019-022021-09-21
PN-EN 60034-4:2008Maszyny elektryczne wirujące -- Część 4: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań2018-10-29PN-EN IEC 60034-4-1:2018-102021-06-01
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN IEC 61869-9:2019-102022-07-05
PN-EN 60071-1:2008Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29PN-EN IEC 60071-1:2020-042022-09-12
PN-EN 60071-2:2000Koordynacja izolacji -- Przewodnik stosowania2018-07-12PN-EN IEC 60071-2:2018-072021-04-20
PN-EN 60076-11:2006Transformatory -- Część 11: Transformatory suche2019-01-18PN-EN IEC 60076-11:2019-012021-09-19
PN-EN 60077-3:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego2020-07-15PN-EN IEC 60077-3:2020-072022-11-29
PN-EN 60077-4:2003Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego2020-07-15PN-EN IEC 60077-4:2020-072022-11-29
PN-EN 60077-5:2004Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27PN-EN IEC 60077-5:2020-072022-12-04
PN-EN 60086-4:2015-03Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych2019-09-20PN-EN IEC 60086-4:2019-092022-05-30
PN-EN 60099-5:2014-01Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania2018-08-10PN-EN IEC 60099-5:2018-082021-02-23
PN-EN 60099-8:2011Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24PN-EN IEC 60099-8:2018-042020-12-19
PN-EN 60137:2010Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V2018-02-01PN-EN 60137:2018-022020-11-17
PN-EN 60204-11:2003Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV2019-05-28PN-EN IEC 60204-11:2019-052022-01-09
PN-EN 60204-1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne2018-12-18PN-EN 60204-1:2018-122021-09-14
PN-EN 60238:2007Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28PN-EN IEC 60238:2018-062021-03-23
PN-EN 60311:2004Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-01-24PN-EN IEC 60311:2020-012022-10-11
PN-EN 60335-2-71:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10PN-EN IEC 60335-2-71:2020-072023-02-21
PN-EN 60335-2-76:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18PN-EN IEC 60335-2-76:2019-012021-08-03
PN-EN 60335-2-87:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2020-08-13PN-EN IEC 60335-2-87:2020-082022-12-16
PN-EN 60350-2:2014-03Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 2: Płyty kuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2018-02-22PN-EN 60350-2:2018-022021-01-19
PN-EN 60519-12:2013-12Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12PN-EN IEC 60519-12:2018-042021-03-02
PN-EN 60519-12:2013-12Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12PN-EN IEC 60519-12:2018-042021-03-02
PN-EN 60598-2-17:2002Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych2018-05-28PN-EN IEC 60598-2-17:2018-052021-03-23
PN-EN 60598-2-4:2002Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia2018-06-04PN-EN 60598-2-4:2018-062021-03-30
PN-EN 60598-2-7:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe2018-06-04PN-EN 60598-2-4:2018-062021-03-30
PN-EN 60669-1:2006Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12PN-EN 60669-1:2018-042021-02-13
PN-EN 60704-2-3:2003Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń2019-11-05PN-EN 60704-2-3:2019-112022-07-19
PN-EN 60704-3:2006Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18PN-EN 60704-3:2020-052022-07-02
PN-EN 60745-2-13:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych2020-08-12PN-EN 62841-4-1:2020-082024-03-13
PN-EN 60745-2-15:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03PN-EN 62841-4-2:2019-102023-06-28
PN-EN 60745-2-17:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających2018-02-22PN-EN 62841-2-17:2018-022021-12-15
PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22PN-EN 62841-2-1:2018-032022-01-19
PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22PN-EN 62841-2-1:2018-032022-01-19
PN-EN 60745-2-21:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26PN-EN 62841-2-21:2019-082023-05-31
PN-EN 60810:2015-07Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24PN-EN IEC 60810:2018-042021-02-09
PN-EN 60898-1:2007Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26PN-EN 60898-1:2019-022024-05-28
PN-EN 60900:2012Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V2018-10-04PN-EN IEC 60900:2018-102021-07-25
PN-EN 60904-3:2016-11Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2019-09-16PN-EN IEC 60904-3:2019-092022-07-05
PN-EN 60904-4:2010Elementy fotowoltaiczne -- Część 4: Elementy wzorcowe do pomiaru nasłonecznienia -- Procedury zapewniające spójność procesu kalibracji2020-08-13PN-EN IEC 60904-4:2020-082022-12-17
PN-EN 60904-7:2009Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie korekty niedopasowania spektralnego w pomiarach elementów fotowoltaicznych2020-05-05PN-EN IEC 60904-7:2020-052022-09-24
PN-EN 60934:2004Wyłączniki do urządzeń (CBE)2019-12-17PN-EN IEC 60934:2019-122022-09-20
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03PN-EN 62841-3-12:2019-102023-06-21
PN-EN 61058-1:2005Łączniki do przyrządów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-08-22PN-EN IEC 61058-1:2018-082021-05-25
PN-EN 61058-2-6:2017-01Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych2019-04-16PN-EN IEC 61058-2-6:2019-042021-12-28
PN-EN 61167:2016-09Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne2019-01-18PN-EN 61167:2019-012021-11-02
PN-EN 61482-1-1:2009Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1 -- Określanie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania2020-03-20PN-EN IEC 61482-1-1:2020-032022-08-07
PN-EN 61535:2009Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych2020-07-09PN-EN IEC 61535:2020-072022-11-20
PN-EN 61558-1:2009Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01PN-EN IEC 61558-1:2019-102022-06-21
PN-EN 61591:2002Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17PN-EN IEC 61591:2020-092023-07-10
PN-EN 61643-331:2008Elementy niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć -- Część 331: Wymagania dla warystorów z tlenków metali (MOV)2018-06-29PN-EN IEC 61643-331:2018-062021-01-11
PN-EN 61730-1:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04PN-EN IEC 61730-1:2018-062021-04-27
PN-EN 61730-1:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04PN-EN IEC 61730-1:2018-062021-04-27
PN-EN 61730-2:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań2018-06-04PN-EN IEC 61730-2:2018-062021-04-27
PN-EN 61851-1:2011System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10PN-EN IEC 61851-1:2019-102022-07-05
PN-EN 62031:2010Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-13PN-EN IEC 62031:2020-082022-12-18
PN-EN 62041:2011Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Wymagania EMC2020-08-12PN-EN IEC 62041:2020-082022-12-11
PN-EN 62115:2005Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22PN-EN IEC 62115:2020-042022-02-21
PN-EN 62115:2005Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22PN-EN IEC 62115:2020-042022-02-21
PN-EN 62199:2005Izolatory przepustowe na prąd stały2018-10-05PN-EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018-102021-02-20
PN-EN 62246-1-1:2014-01Łączniki kontaktronowe -- Część 1-1: Specyfikacja wspólna -- Ocena jakości2018-08-28PN-EN IEC 62246-1-1:2018-082021-03-13
PN-EN 62271-102:2005Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31PN-EN IEC 62271-102:2018-102021-06-19
PN-EN 62271-107:2013-03Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 107: Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie2020-01-20PN-EN IEC 62271-107:2020-012022-07-02
PN-EN 62271-109:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 109: Kondensatory szeregowe bocznikujące2019-11-05PN-EN IEC 62271-109:2019-112022-05-13
PN-EN 62271-110:2013-06Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2018-03-27PN-EN IEC 62271-110:2018-032020-11-09
PN-EN 62271-209:2008Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe o2019-08-12PN-EN IEC 62271-209:2019-082022-03-15
PN-EN 62281:2017-07Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07PN-EN IEC 62281:2019-082022-05-15
PN-EN 62282-3-100:2012Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo2020-09-16PN-EN IEC 62282-3-100:2020-092023-04-10
PN-EN 62282-5-1:2013-06Technologie ogniw paliwowych -- Część 5-1: Przenośne ogniwa paliwowe -- Bezpieczeństwo2018-09-07PN-EN IEC 62282-5-100:2018-092021-05-17
PN-EN 62386-207:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp; moduły LED (urządzenie typu 6)2018-10-30PN-EN IEC 62386-207:2018-102021-05-17
PN-EN 62442-1:2011Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2018-12-14PN-EN IEC 62442-1:2018-122021-09-28
PN-EN 62442-2:2014-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2019-01-18PN-EN IEC 62442-2:2019-012021-08-10
PN-EN 62442-3:2014-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29PN-EN IEC 62442-3:2018-112021-06-07
PN-EN 62576:2010Kondensatory dwuwarstwowe do stosowania w elektrycznych pojazdach hybrydowych -- Metody badań charakterystyk elektrycznych2018-08-22PN-EN IEC 62576:2018-082021-03-27
PN-EN 62660-1:2011Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 1: Badanie własności ogniw litowo-jonowych2019-04-11PN-EN IEC 62660-1:2019-042022-01-16
PN-EN 62660-2:2011Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 2: Badania niezawodności i niepożądanego działania ogniw litowo-jonowych2019-04-11PN-EN IEC 62660-2:2019-042022-01-16
PN-EN 62826:2014-11Sprzęt do czyszczenia powierzchni -- Urządzenia do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-07-08PN-EN IEC 62885-9:2020-072022-11-18
PN-HD 597 S1:2002Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe2013-04-17PN-EN IEC 60358-4:2019-012021-11-23
Sektor Elektrotechniki
PN-EN 50041:2003Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 42,5 x 80 -- Wymiary i cechy2019-11-05PN-EN 50041:2019-112020-11-06
PN-EN 50047:2003Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa do zastosowań przemysłowych -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 30 x 55 -- Wymiary i cechy2019-11-05PN-EN 50047:2019-112020-11-06
PN-EN 50059:2001Wymagania dotyczące ręcznych urządzeń do elektrostatycznego natryskiwania i obróbki wykańczającej materiałami niepalnymi2018-09-11PN-EN 50059:2018-092021-07-27
PN-EN 50117-1:2003Kable współosiowe -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29PN-EN 50117-1:2019-102022-02-28
PN-EN 50117-2-1:2005Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-9-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-2:2005Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-10-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-3:2005Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-11-1:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-4:2005Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-9-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-2-5:2005Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHz2019-06-13PN-EN 50117-10-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-4-1:2008Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości2019-06-13PN-EN 50117-9-2:2019-062022-03-29
PN-EN 50117-4-2:2015-10Kable współosiowe -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli pracujących w zakresie do 6 GHz, stosowanych w sieciach TV kablowej2019-06-13PN-EN 50117-9-3:2019-062022-03-29
PN-EN 50362:2003Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających2020-06-03PN-EN IEC 60331-1:2020-062022-07-19
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50438:2014-02Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22PN-EN 50549-1:2019-022022-02-01
PN-EN 50581:2013-03Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych2019-01-23PN-EN IEC 63000:2019-012023-12-07
PN-EN 60027-2:2007Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika2019-05-16PN-EN IEC 60027-2:2019-052022-02-12
PN-EN 60068-2-52:2001Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Kb: Mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu)2018-05-18PN-EN IEC 60068-2-52:2018-052020-12-12
PN-EN 60068-2-5:2011Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego2018-08-06PN-EN IEC 60068-2-5:2018-082021-05-11
PN-EN 60068-3-3:2002Badania środowiskowe -- Część 3-3: Wytyczne -- Metody badań sejsmicznych dotyczące wyposażenia2020-05-06PN-EN IEC 60068-3-3:2020-052022-09-27
PN-EN 60068-3-5:2008Badania środowiskowe -- Część 3-5: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych2018-06-28PN-EN IEC 60068-3-5:2018-062021-02-27
PN-EN 60068-3-6:2009Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych2018-06-04PN-EN IEC 60068-3-6:2018-062021-02-27
PN-EN 60230:2003Badania udarowe kabli i osprzętu kablowego2018-06-29PN-EN IEC 60230:2018-062021-02-14
PN-EN 60317-0-8:2013-05Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-8: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem2020-05-11PN-EN IEC 60317-0-8:2020-052022-09-24
PN-EN 60317-27:2014-04Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27: Przewody miedziane, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej2020-08-18PN-EN IEC 60317-27-3:2020-082022-12-18
PN-EN 60332-3-10:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-10:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-21:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-21:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-22:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-22:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-23:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-23:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-24:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-24:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-25:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-25:2018-122021-08-17
PN-EN 60375:2006Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych i magnetycznych2018-10-04PN-EN IEC 60375:2018-102021-06-12
PN-EN 60376:2007Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych2019-06-11PN-EN IEC 60376:2019-062021-06-28
PN-EN 60480:2005Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF6) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF6 przeznaczonego do ponownego użycia2019-06-26PN-EN IEC 60480:2019-062022-05-09
PN-EN 60674-3-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną2019-07-15PN-EN IEC 60674-3-2:2019-072022-06-14
PN-EN 60684-3-214:2014-07Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-214: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o grubej i średniej ściance2020-04-29PN-EN IEC 60684-3-214:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-216:2005Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-216: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe z opóźniaczem rozprzestrzeniania się płomienia, o zwiększonej odporności na ogień2020-04-28PN-EN IEC 60684-3-216:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-247:2011Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, nieopóźniające rozprzestrzeniania płomienia, o średniej i grubej ściance2020-04-28PN-EN IEC 60684-3-247:2020-042022-09-12
PN-EN 60684-3-280:2010Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-280: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe, odporne na tworzenie ścieżek pełznych2020-05-04PN-EN IEC 60684-3-280:2020-052022-09-24
PN-EN 60684-3-283:2011Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-283: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe do izolacji szyn zbiorczych2020-05-05PN-EN IEC 60684-3-283:2020-052022-09-24
PN-EN 60695-6-2:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zaciemnienie dymem -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06PN-EN IEC 60695-6-2:2018-122021-07-10
PN-EN 60721-3-1:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-1: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Składowanie2018-07-13PN-EN IEC 60721-3-1:2018-072021-03-30
PN-EN 60721-3-2:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport2018-07-13PN-EN IEC 60721-3-2:2018-072021-03-30
PN-EN 60721-3-3:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-3:2019-102022-06-26
PN-EN 60721-3-4:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01PN-EN IEC 60721-3-4:2019-102022-06-26
PN-EN 60793-2-50:2016-06Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2019-05-22PN-EN IEC 60793-2-50:2019-052022-01-18
PN-EN 60947-4-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2019-05-31PN-EN IEC 60947-4-1:2019-052022-03-22
PN-EN 60947-5-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06PN-EN 60947-5-1:2018-022020-12-15
PN-EN 60947-5-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06PN-EN 60947-5-1:2018-022020-12-15
PN-EN 60947-5-2:2011Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24PN-EN IEC 60947-5-2:2020-082023-03-27
PN-EN 60947-7-4:2013-12Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych2019-04-16PN-EN IEC 60947-7-4:2019-042022-02-22
PN-EN 60966-1:2002Norma wspólna dla kabli współosiowych wielkiej częstotliwości -- Norma wspólna -- Wymagania ogólne i badania2019-07-10PN-EN IEC 60966-1:2019-072022-03-15
PN-EN 61125:2002Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania2018-04-24PN-EN IEC 61125:2018-042021-02-16
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-2:2020-062022-07-19
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-3:2020-012022-07-19
PN-EN 61238-1:2004Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05PN-EN IEC 61238-1-1:2020-062022-07-19
PN-EN 61293:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa2020-09-17PN-EN IEC 61293:2020-092023-04-10
PN-EN 61340-4-3:2003Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie2018-04-17PN-EN IEC 61340-4-3:2018-042021-01-17
PN-EN 61340-4-4:2012Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18PN-EN IEC 61340-4-4:2018-052021-03-06
PN-EN 61340-4-4:2012Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18PN-EN IEC 61340-4-4:2018-052021-03-06
PN-EN 61340-4-5:2006Elektryczność statyczna -- Część 4-5: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Metody oceny skuteczności ochrony przed elektrycznością statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z udziałem człowieka2018-09-20PN-EN IEC 61340-4-5:2018-092021-02-22
PN-EN 61360-1:2010Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17PN-EN 61360-1:2018-012020-12-01
PN-EN 62026-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08PN-EN IEC 62026-1:2019-082022-06-13
PN-EN 62275:2015-03Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2020-03-23PN-EN IEC 62275:2020-032022-11-29
PN-EN 62430:2009Projektowanie wyrobów elektrycznych i elektronicznych uwzględniające ochronę środowiska2020-07-15PN-EN IEC 62430:2020-072022-11-26
PN-EN 62474:2012Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07PN-EN IEC 62474:2019-032022-01-04
PN-EN 62561-2:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2018-04-12PN-EN IEC 62561-2:2018-042021-03-01
PN-EN 62561-2:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2018-04-12PN-EN IEC 62561-2:2018-042021-03-01
PN-EN 62561-4:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2018-01-25PN-EN 62561-4:2018-012020-12-01
PN-EN 62561-5:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień2018-01-24PN-EN 62561-5:2018-012020-12-01
PN-EN 62561-6:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC)2018-04-12PN-EN IEC 62561-6:2018-042021-03-01
PN-EN 62561-7:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień2018-04-12PN-EN IEC 62561-7:2018-042021-03-01
PN-EN 62858:2015-12Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10PN-EN IEC 62858:2020-062022-11-13
PN-EN 81346-2:2009Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i klasy kodów2019-11-19PN-EN IEC 81346-2:2019-112022-07-23
PN-HD 384.7.711 S1:2005Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska2019-06-11PN-HD 60364-7-711:2019-062022-04-12
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-5-56:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18PN-HD 60364-5-56:2019-012021-12-07
PN-HD 60364-7-704:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki2018-08-22PN-HD 60364-7-704:2018-082021-05-18
PN-HD 60364-7-721:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną2019-05-16PN-HD 60364-7-721:2019-052021-12-17
PN-HD 60364-7-722:2016-05Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15PN-HD 60364-7-722:2019-012021-08-27
PN-HD 60364-7-722:2016-05Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15PN-HD 60364-7-722:2019-012021-08-27
PN-HD 60364-8-1:2015-03Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15PN-HD 60364-8-1:2019-072022-06-14
PN-HD 605 S2:2008Kable elektroenergetyczne -- Dodatkowe metody badania2020-05-04PN-HD 605-S3:2020-052022-07-01
PN-HD 629.1 S2:2006Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Część 1: Kable o izolacji wytłaczanej2019-10-17PN-HD 629-1-S3:2019-102022-02-06
Sektor Górnictwa
PN-EN 1889-1:2011Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Pojazdy oponowe2019-02-13PN-EN ISO 19296:2019-022020-12-31
PN-EN 1889-1:2011Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Pojazdy oponowe2019-02-13PN-EN ISO 19296:2019-022020-12-31
PN-EN 50104:2011Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań2020-07-13PN-EN 50104:2020-072022-08-26
PN-EN 50194-2:2006Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10PN-EN 50194-2:2019-072022-03-18
PN-EN 50271:2011Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu -- Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe2018-08-31PN-EN 50271:2018-082021-06-15
PN-EN 50291-1:2010Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania2018-06-21PN-EN 50291-1:2018-062021-02-26
PN-EN 50291-2:2010Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksp2020-01-31PN-EN 50291-2:2020-012022-04-26
PN-EN 60079-0:2013-03Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania2018-09-04PN-EN IEC 60079-0:2018-092021-07-06
PN-EN 60079-0:2013-03Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania2018-09-04PN-EN IEC 60079-0:2018-092021-07-06
PN-EN 60079-15:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu "n"2019-06-11PN-EN IEC 60079-15:2019-062022-04-19
PN-EN 60079-19:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13PN-EN IEC 60079-19:2020-072022-11-22
PN-EN 60079-19:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13PN-EN IEC 60079-19:2020-072022-11-22
PN-EN 60079-20-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-032022-04-30
PN-EN 60079-20-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13PN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-032022-04-30
Sektor Hutnictwa
PN-EN 10139:2016-04Taśma wąska niepowlekana walcowana na zimno ze stali niskowęglowych, przeznaczona do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy2020-09-24PN-EN 10139+A1:2020-092020-10-31
PN-EN 1676:2011Aluminium i stopy aluminium -- Gąski stopowe do przetopienia -- Specyfikacje2020-09-30PN-EN 1676:2020-092020-10-31
PN-EN 1706:2011Aluminium i stopy aluminium -- Odlewy -- Skład chemiczny i własności mechaniczne2020-10-01PN-EN 1706:2020-102020-10-31
PN-EN 50445:2010Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29PN-EN IEC 62822-1:2018-112021-09-28
PN-EN 50504:2008Walidacja sprzętu do spawania łukowego2019-02-13PN-EN IEC 60974-14:2019-022021-11-23
PN-EN 50505:2008Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych2018-05-04PN-EN IEC 62822-3:2018-052021-02-16
PN-EN 60404-13:2009Materiały magnetyczne -- Część 13: Metody pomiaru gęstości, rezystywności i współczynnika zapełnienia stalowych blach i taśm elektrotechnicznych2018-12-14PN-EN IEC 60404-13:2018-122021-08-14
PN-EN 60404-6:2006Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalicznych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 200 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2018-09-14PN-EN IEC 60404-6:2018-092021-06-29
PN-EN 60974-1:2013-04Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27PN-EN IEC 60974-1:2018-112021-09-28
PN-EN 60974-2:2013-09Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą2019-06-19PN-EN IEC 60974-2:2019-062022-03-06
PN-EN 60974-3:2014-05Sprzęt do spawania łukowego -- Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku2020-03-20PN-EN IEC 60974-3:2020-032022-11-08
PN-EN 60974-5:2014-02Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu2019-06-27PN-EN IEC 60974-5:2019-062022-03-06
PN-EN 60974-7:2013-08Sprzęt do spawania łukowego -- Część 7: Uchwyty2020-03-20PN-EN IEC 60974-7:2020-032022-11-08
PN-EN 60974-9:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 9: Instalacja i użytkowanie2018-09-07PN-EN IEC 60974-9:2018-092021-06-01
PN-EN ISO 7369:2006Przewody rurowe -- Przewody metalowe i zespoły przewodów -- Terminologia2020-10-14PN-EN ISO 7369:2020-102020-10-31
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 13146-4+A1:2015-01Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 4: Skutki obciążeń powtarzalnych2020-09-25PN-EN 13146-4:2020-092020-10-31
PN-EN 13146-9+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 9: Określenie sztywności2020-09-25PN-EN 13146-9:2020-092020-10-31
PN-EN 13230-4:2016-06Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań2020-07-21PN-EN 13230-4+A1:2020-072022-02-28
PN-EN 13922:2011Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21PN-EN 13922:2020-072022-02-28
PN-EN 1459-1:2017-10Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem2020-07-21PN-EN 1459-1+A1:2020-072021-02-28
PN-EN 14635:2010Opakowania szklane -- Główka do zamknięcia koronowego 26 H 126 -- Wymiary2020-10-07PN-EN ISO 12822:2020-102020-10-31
PN-EN 15227+A1:2011Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych2020-09-29PN-EN 15227:2020-092020-10-31
PN-EN 1525:1999Wózki jezdniowe -- Bezpieczeństwo -- Wózki bez operatora i ich układy2020-10-20PN-EN ISO 3691-4:2020-102020-11-30
PN-EN 15611+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przekładniki ciśnienia2020-09-29PN-EN 15611:2020-092020-10-31
PN-EN 81-20:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10PN-EN 81-20:2020-082022-02-28
PN-EN 81-20:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2020-08-10PN-EN 81-20:2020-082022-02-28
PN-EN 81-50:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11PN-EN 81-50:2020-082022-02-28
PN-EN 81-50:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych2020-08-11PN-EN 81-50:2020-082022-02-28
PN-EN 81-77:2014-02Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2019-01-31PN-EN 81-77:2019-012020-11-30
PN-EN 81-80:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych2019-12-10PN-EN 81-80:2019-122021-08-31
PN-EN ISO 11105:2017-12Małe statki -- Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny2020-10-06PN-EN ISO 11105:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 12215-5:2018-11Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08PN-EN ISO 12215-5:2019-082021-06-30
PN-EN ISO 15083:2018-11Małe statki -- Instalacje zęzowe2020-10-08PN-EN ISO 15083:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 25197:2018-11Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2020-10-13PN-EN ISO 25197:2020-102020-10-31
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 12285-1:2003Zbiorniki stalowe -- Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody2018-11-15PN-EN 12285-3:2019-072021-01-03
PN-EN 12285-1:2003Zbiorniki stalowe -- Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody2018-11-15PN-EN 12285-3:2019-072021-01-03
PN-EN 12301+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Kalandry -- Wymagania bezpieczeństwa2020-05-18PN-EN 12301:2020-052021-06-30
PN-EN 12417+A2:2011Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Centra obróbkowe2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 12965+A2:2009Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony -- Bezpieczeństwo2020-05-11PN-EN 12965:2020-052020-12-31
PN-EN 13128+A2:2011Bezpieczeństwo obrabiarek -- Frezarki (i wytaczarki)2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 13309:2010Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12PN-EN ISO 13766-1:2018-072021-06-30
PN-EN 13309:2010Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12PN-EN ISO 13766-2:2018-082021-06-30
PN-EN 13525+A2:2009Maszyny leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo2020-09-28PN-EN 13525:2020-092020-10-31
PN-EN 14070+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy obróbkowe2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 1440+A1:2018-10Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa2020-09-28PN-EN 1440+A2:2020-092020-10-31
PN-EN 14511-1:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja2018-08-10PN-EN 14511-1:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-2:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 2: Warunki badań2018-08-22PN-EN 14511-2:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-3:2013-12Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 3: Metody badań2018-08-22PN-EN 14511-3:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-4:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje2018-08-22PN-EN 14511-4:2018-082021-03-31
PN-EN 16728+A1:2018-10Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane -- Kontrola okresowa2020-09-30PN-EN 16728+A2:2020-092020-10-31
PN-EN 16767:2016-08Armatura przemysłowa -- Armatura zwrotna stalowa i żeliwna2020-09-30PN-EN 16767:2020-092020-10-31
PN-EN 1870-19:2014-04Bezpieczeństwo maszyn do obróbki drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 19: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez) i pilarki dla potrzeb budownictwa2019-10-17PN-EN ISO 19085-9:2020-102020-10-31
PN-EN 267+A1:2011Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe2020-06-26PN-EN 267:2020-062023-01-31
PN-EN 50325-1:2004Podsystemy komunikacyjne przemysłowe bazujące na ISO 11898 (CAN) do interfejsów regulator-urządzenie -- Część 1: Wymagania ogólne2020-10-02PN-EN 50325-1:2020-102022-11-01
PN-EN 60193:2002Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze2019-07-19PN-EN IEC 60193:2019-072022-05-30
PN-EN 60534-3-1:2004Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Długości zabudowy -- Długości zabudowy zaworów regulacyjnych z przyłączami kołnierzowymi, grzybkowych, przelotowych i kątowych2019-06-19PN-EN IEC 60534-3-1:2019-062022-03-13
PN-EN 61010-2-201:2013-12Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania2018-09-07PN-EN IEC 61010-2-201:2018-092023-06-22
PN-EN 61158-1:2014-12Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26PN-EN IEC 61158-1:2019-082022-05-15
PN-EN 61158-3-12:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-12: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-06PN-EN IEC 61158-3-12:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-19:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-19: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-06PN-EN IEC 61158-3-19:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-21: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Typ 21 elementów2019-12-06PN-EN IEC 61158-3-21:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-3-4:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3-4: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-06PN-EN IEC 61158-3-4:2019-122022-05-29
PN-EN 61158-4-12:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-12: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 122019-12-03PN-EN IEC 61158-4-12:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-19:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-19: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 192019-12-04PN-EN IEC 61158-4-19:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-21: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Typ 21 elementów2019-11-26PN-EN IEC 61158-4-21:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-4-24:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-24: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 242019-12-04PN-EN IEC 61158-4-24:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-2:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-2: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 22019-12-03PN-EN IEC 61158-4-2:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-3:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-3: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 32019-12-03PN-EN IEC 61158-4-3:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-4-4:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-4: Specyfikacja protokołu warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu 42019-12-03PN-EN IEC 61158-4-4:2019-122022-05-23
PN-EN 61158-5-10:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-10: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 102019-11-26PN-EN IEC 61158-5-10:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-12:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-12: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 122019-11-26PN-EN IEC 61158-5-12:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-19:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-19: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 192019-11-29PN-EN IEC 61158-5-19:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-21: Definicja usług warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2019-11-29PN-EN IEC 61158-5-21:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-23:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-23: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 232019-11-29PN-EN IEC 61158-5-23:2019-112022-05-23
PN-EN 61158-5-2:2015-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-2: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 22019-11-26PN-EN IEC 61158-5-2:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-5-4:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-4: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu 42019-11-26PN-EN IEC 61158-5-4:2019-112022-05-15
PN-EN 61158-6-10:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29PN-EN IEC 61158-6-10:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-12:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29PN-EN IEC 61158-6-12:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-19:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29PN-EN IEC 61158-6-19:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-21:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2020-01-29PN-EN IEC 61158-6-21:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-23:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29PN-EN IEC 61158-6-23:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-2:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29PN-EN IEC 61158-6-2:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-3:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29PN-EN IEC 61158-6-3:2020-012022-07-25
PN-EN 61158-6-4:2015-03Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29PN-EN IEC 61158-6-4:2020-012022-07-25
PN-EN 61326-3-2:2010Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-2: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wy2019-02-13PN-EN IEC 61326-3-2:2019-022021-11-30
PN-EN 61400-1:2006Turbozespoły wiatrowe -- Część 1: Wymagania dotyczące projektowania2019-05-13PN-EN IEC 61400-1:2019-052022-03-15
PN-EN 61400-24:2010Turbozespoły wiatrowe -- Część 24: Ochrona odgromowa2020-03-20PN-EN IEC 61400-24:2020-032022-08-07
PN-EN 61400-25-1:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli2018-02-01PN-EN 61400-25-1:2018-022020-12-01
PN-EN 61400-25-5:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności2018-02-05PN-EN 61400-25-5:2018-022020-10-25
PN-EN 61784-1:2015-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali miejscowej2019-11-26PN-EN IEC 61784-1:2019-112022-05-15
PN-EN 61784-2:2015-01Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali miejscowej do sieci czasu rzeczywistego opartych na ISO/IEC 8802-32019-11-26PN-EN IEC 61784-2:2019-112022-05-15
PN-EN 61784-3-13:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132018-03-13PN-EN 61784-3-13:2018-032020-12-01
PN-EN 61784-3-2:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22018-03-13PN-EN 61784-3-2:2018-032020-11-10
PN-EN 61784-3-3:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32018-03-13PN-EN 61784-3-3:2018-032020-11-10
PN-EN 61784-3-8:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82018-03-13PN-EN 61784-3-8:2018-032020-12-01
PN-EN 61784-5-12:2012Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 122019-04-03PN-EN IEC 61784-5-12:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-18:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-18: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 182019-04-03PN-EN IEC 61784-5-18:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-2:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-2: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 22019-04-01PN-EN IEC 61784-5-2:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-3:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-3: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 32019-03-21PN-EN IEC 61784-5-3:2019-032021-10-04
PN-EN 61784-5-6:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-6: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 62019-04-01PN-EN IEC 61784-5-6:2019-042021-10-04
PN-EN 61784-5-8:2014-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-8: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 82019-04-03PN-EN IEC 61784-5-8:2019-042021-10-04
PN-EN 61804-2:2008Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami -- Część 2: Specyfikacja koncepcji FB2018-06-21PN-EN IEC 61804-2:2018-062021-02-14
PN-EN 61918:2014-06Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13PN-EN IEC 61918:2019-022021-10-25
PN-EN 62097:2009Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metoda przeliczania parametrów energetycznych z modelu na prototyp2019-06-13PN-EN IEC 62097:2019-062022-02-12
PN-EN 62364:2014-02Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona2019-04-19PN-EN IEC 62364:2019-042022-02-18
PN-EN 62439-2:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-03-09PN-EN 62439-2:2018-032020-11-24
PN-EN 62439-3:2013-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezprzerwowa redundancja wysokiej dostępności (HSR)2018-03-27PN-EN IEC 62439-3:2018-032021-02-02
PN-EN 62439-5:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)2018-03-27PN-EN IEC 62439-5:2018-032021-02-02
PN-EN 62453-302:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15PN-EN 62453-302:2018-032020-12-08
PN-EN 62453-309:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22PN-EN 62453-309:2018-032020-12-08
PN-EN 62714-1:2015-01Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Część 1: Architektura i wymagania ogólne2018-09-20PN-EN IEC 62714-1:2018-092021-06-04
PN-EN 676+A2:2008Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych2020-06-30PN-EN 676:2020-062023-01-31
PN-EN 840-1:2013-05Ruchome pojemniki na odpady -- Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-02PN-EN 840-1:2020-102020-10-31
PN-EN 840-2:2013-05Ruchome pojemniki na odpady -- Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05PN-EN 840-2:2020-102020-10-31
PN-EN 840-3:2013-05Ruchome pojemniki na odpady -- Część 3: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05PN-EN 840-3:2020-102020-10-31
PN-EN 840-4:2013-05Ruchome pojemniki na odpady -- Część 4: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1700 l z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05PN-EN 840-4:2020-102020-10-31
PN-EN 840-5:2013-05Ruchome pojemniki na odpady -- Część 5: Wymagania eksploatacyjne i metody badań2020-10-05PN-EN 840-5:2020-102020-10-31
PN-EN 840-6:2013-05Ruchome pojemniki na odpady -- Część 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika2020-10-05PN-EN 840-6:2020-102020-10-31
PN-EN 940+A1:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki kombinowane2020-10-09PN-EN ISO 19085-11:2020-102020-10-31
PN-EN 940+A1:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki kombinowane2020-10-09PN-EN ISO 19085-11:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 10360-4:2002Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego2020-10-06PN-EN ISO 10360-5:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 10360-5:2010Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołem głowic pomiarowych stykowych jedno i wielotrzpieniowych2020-10-06PN-EN ISO 10360-5:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 10360-5:2010Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym i wielotrzpieniowych2020-10-06PN-EN ISO 10360-5:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 16610-29:2015-09Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 29: Liniowe filtry profilu: Falki sklejane2020-10-08PN-EN ISO 16610-29:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 3506-1:2009Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne2020-10-14PN-EN ISO 3506-1:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 3506-2:2009Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 2: Nakrętki2020-10-14PN-EN ISO 3506-2:2020-102020-10-31
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 50131-4:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory2019-05-31PN-EN 50131-4:2019-052021-12-31
PN-EN 50131-8:2010Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły2019-06-13PN-EN 50131-8:2019-062022-02-18
PN-EN 50518-1:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 50518-2:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania techniczne2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 50518-3:2014-07Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania2019-10-03PN-EN 50518:2019-102022-02-06
PN-EN 54-22:2015-07Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła2020-07-31PN-EN 54-22+A1:2020-072023-02-28
PN-EN 54-3:2014-12Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne2019-06-14PN-EN 54-3+A1:2019-062022-03-31
PN-EN 54-5:2003Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe2017-05-05PN-EN 54-5:2017-052021-02-28
PN-EN 54-5:2017-05Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27PN-EN 54-5+A1:2018-112022-08-31
PN-EN 54-7:2004Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22PN-EN 54-7:2018-112022-08-31
PN-EN 61162-450:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Systemy wzajemnej komunikacji między statkami o małej masie2018-12-07PN-EN IEC 61162-450:2018-122021-06-08
PN-EN 61162-460:2016-04Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i Ochrona2018-12-07PN-EN IEC 61162-460:2018-122021-06-08
PN-EN 61993-2:2013-07Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wym2019-02-22PN-EN IEC 61993-2:2019-022021-08-23
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 1176-7:2009Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji2020-09-25PN-EN 1176-7:2020-092020-10-31
PN-EN 12199:2012Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych profilowanych elastomerowych pokryć podłogowych2020-09-21PN-EN 12199:2020-092020-10-31
PN-EN 1335-1:2004Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów2020-09-21PN-EN 1335-1:2020-092021-04-30
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-1:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-2:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 2: Metoda badania odporności na ścieranie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-3:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 3: Metoda badania wytrzymałości na wypychanie2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-6:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-1:2020-082023-03-31
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-4:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-2:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-3:2020-072023-02-28
PN-EN 13595-4:2005Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów -- Kurtki, spodnie oraz ubiory jedno- lub kilkuczęściowe -- Część 4: Metoda badania odporności na przecięcie udarowe2020-07-17PN-EN 17092-5:2020-072023-02-28
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-1:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-3:2019-072022-05-31
PN-EN 13814:2011Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19PN-EN 13814-2:2019-072022-05-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 14915+A1:2017-07Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16PN-EN 14915+A2:2020-062021-10-31
PN-EN 14988:2017-10Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań2020-07-22PN-EN 14988+A1:2020-072021-02-28
PN-EN 15102+A1:2011Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela2019-09-20PN-EN 15102:2019-092022-06-12
PN-EN 15102+A1:2011Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela2019-09-20PN-EN 15102:2019-092022-06-12
PN-EN 1651:2018-04Sprzęt paralotniowy -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości2020-09-30PN-EN 1651+A1:2020-092020-10-31
PN-EN 1816:2010Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich elastomerowych pokryć podłogowych z warstwą pianki2020-09-22PN-EN 1816:2020-092020-10-31
PN-EN 1817:2012Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich elastomerowych pokryć podłogowych2020-09-22PN-EN 1817:2020-092020-10-31
PN-EN ISO 14088:2012Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Ilościowa analiza substancji garbujących metodą filtracyjną2020-09-22PN-EN ISO 14088:2020-092020-10-31
PN-EN ISO 17131:2013-02Skóra wyprawiona -- Identyfikacja skóry za pomocą mikroskopu2020-09-23PN-EN ISO 17131:2020-092020-10-31
PN-EN ISO 5912:2012Namioty kempingowe2020-09-23PN-EN ISO 5912:2020-092020-10-31
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN ISO 3657:2013-10Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia2020-10-14PN-EN ISO 3657:2020-102020-10-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 50090-5-1:2007Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-1: Nośniki i warstwy zależne od nośników -- Transmisja liniami zasilającymi w systemach HBES klasy12020-09-22PN-EN 50090-5-1:2020-092023-04-24
PN-EN 50090-5-2:2005Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-2: Nośniki oraz warstwy zależne od nośników -- Sieć HBES klasy 1, skrętka dwużyłowa2020-09-16PN-EN 50090-5-2:2020-092023-04-10
PN-EN 50173-1:2011Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12PN-EN 50173-1:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-1:2011Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12PN-EN 50173-1:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-2:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12PN-EN 50173-2:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-3:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13PN-EN 50173-3:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-4:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13PN-EN 50173-4:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-5:2009Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13PN-EN 50173-5:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-6:2014-01Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe2018-07-13PN-EN 50173-6:2018-072021-03-19
PN-EN 50174-1:2010Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06PN-EN 50174-1:2018-082021-05-21
PN-EN 50174-2:2010Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06PN-EN 50174-2:2018-082021-05-21
PN-EN 50413:2009Metody pomiaru i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz) -- Norma podstawowa2020-08-13PN-EN 50413:2020-082022-09-23
PN-EN 50413:2009Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-08-13PN-EN 50413:2020-082022-09-23
PN-EN 50491-3:2010Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego2018-03-06PN-EN IEC 63044-3:2018-032021-01-19
PN-EN 50491-5-1:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki badań i stanowiska pomiarowe2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-1:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-2:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, hand2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-2:2020-012026-11-01
PN-EN 50491-5-3:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku przemysłowym2020-01-29PN-EN IEC 63044-5-3:2020-012026-11-01
PN-EN 50496:2009Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych2018-04-24PN-EN 50496:2018-042020-12-25
PN-EN 50499:2009Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne2020-07-09PN-EN 50499:2020-072022-08-20
PN-EN 50600-1:2013-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17PN-EN 50600-1:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-1:2013-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17PN-EN 50600-1:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-2:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17PN-EN 50600-2-2:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-2:2014-06Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17PN-EN 50600-2-2:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-3:2015-01Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17PN-EN 50600-2-3:2019-072022-04-29
PN-EN 50600-2-3:2015-01Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17PN-EN 50600-2-3:2019-072022-04-29
PN-EN 55015:2013-10Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2019-11-21PN-EN IEC 55015:2019-112022-08-30
PN-EN 55015:2013-10Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2019-11-21PN-EN IEC 55015:2019-112022-08-30
PN-EN 55016-1-1:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30PN-EN IEC 55016-1-1:2019-072022-06-26
PN-EN 55016-1-4:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń pro2019-04-11PN-EN IEC 55016-1-4:2019-042022-02-12
PN-EN 55016-1-4:2010PWymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń prom2019-04-11PN-EN IEC 55016-1-4:2019-042022-02-12
PN-EN 55020:2012Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-01-20PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55020:2012Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-01-20PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55024:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55024:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55103-2:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 55103-2:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17PN-EN 55035:2017-092022-07-28
PN-EN 60065:2015-08Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60268-3:2014-01Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze2018-10-30PN-EN IEC 60268-3:2018-102021-05-30
PN-EN 60268-4:2014-12Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 4: Mikrofony2019-01-23PN-EN IEC 60268-4:2019-012021-10-17
PN-EN 60728-3-1:2013-05Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych Cześć 3-1: Metody pomiaru nieliniowości w pełni cyfrowym kanale przenoszącym sygnały DVB-C2018-12-07PN-EN IEC 60728-3:2018-082021-01-01
PN-EN 60728-3:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych2018-08-10PN-EN IEC 60728-3:2018-082021-01-01
PN-EN 60950-1:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60950-21:2005Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 21: Zdalne zasilanie2020-08-26PN-EN IEC 62368-3:2020-082020-12-20
PN-EN 61000-3-11:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączen2020-01-27PN-EN IEC 61000-3-11:2020-012022-11-01
PN-EN 61000-3-2:2014-10Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)2019-04-08PN-EN IEC 61000-3-2:2019-042022-03-01
PN-EN 61000-3-2:2014-10Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)2019-04-08PN-EN IEC 61000-3-2:2019-042022-03-01
PN-EN 61000-4-18:2009Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06PN-EN IEC 61000-4-18:2019-082022-06-20
PN-EN 61000-6-1:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2019-03-27PN-EN IEC 61000-6-1:2019-032022-02-22
PN-EN 61000-6-2:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych2019-04-08PN-EN IEC 61000-6-2:2019-042022-02-22
PN-EN 61000-6-4:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych2019-12-13PN-EN IEC 61000-6-4:2019-122022-09-20
PN-EN 61938:2014-02Systemy multimedialne -- Przewodnik po zalecanych parametrach interfejsów analogowych służących osiągnięciu ich współdziałania2018-05-07PN-EN IEC 61938:2018-052021-02-16
PN-EN 61968-3:2007Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 3: Interfejsy do prowadzenia ruchu sieci2018-08-30PN-EN IEC 61968-3:2018-082021-05-18
PN-EN 61968-4:2008Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05PN-EN IEC 61968-4:2019-112022-04-12
PN-EN 61970-456:2014-01Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30PN-EN 61970-456:2018-102021-04-23
PN-EN 62311:2010Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-06-12PN-EN IEC 62311:2020-062023-01-24
PN-EN 62325-301:2014-12Struktura komunikacji rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków2018-10-24PN-EN IEC 62325-301:2018-102021-04-16
PN-EN 62325-451-6:2017-01Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-6: Publikacja informacji na temat modeli rynkowych, kontekstowych i montażowych dla rynku w stylu europejskim2018-12-18PN-EN IEC 62325-451-6:2018-122021-06-12
PN-EN 62680-1-2:2017-02Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2017-12-15PN-EN 62680-1-2:2017-122020-10-27
PN-EN 62680-1-2:2017-12Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2018-09-04PN-EN IEC 62680-1-2:2018-092021-05-17
PN-EN 62680-1-3:2017-02Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej -- Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-C™2018-03-09PN-EN 62680-1-3:2018-032020-10-30
PN-EN 62680-1-3:2018-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21PN-EN IEC 62680-1-3:2018-112021-06-28
PN-EN 62684:2011Wymagania dotyczące wspólnej ładowarki (EPS) do telefonów komórkowych umożliwiających transmisję danych2018-09-20PN-EN IEC 62684:2018-092021-03-12
PN-EN 62731:2013-10Synteza mowy w telewizji -- Wymagania ogólne2018-05-07PN-EN IEC 62731:2018-052021-02-14
PN-EN IEC 62680-1-2:2018-09Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2020-08-18PN-EN IEC 62680-1-2:2020-082023-01-16
PN-EN ISO 16484-6:2014-07Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych2020-10-08PN-EN ISO 16484-6:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 19136:2009Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych GML2020-10-12PN-EN ISO 19136-1:2020-102020-10-31
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 31010:2010Zarządzanie ryzykiem -- Techniki oceny ryzyka2020-01-27PN-EN IEC 31010:2020-012022-07-18
PN-EN 60812:2009Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05PN-EN IEC 60812:2018-122021-09-14
PN-EN 61207-2:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Zawartość tlenu w gazie (z zastosowaniem wyskotemperaturowych czujników elektrochemicznych)2019-11-05PN-EN IEC 61207-2:2019-112022-07-23
PN-EN 61207-3:2005Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu2019-11-05PN-EN IEC 61207-3:2019-112022-07-31
PN-EN 62402:2008Zarządzanie wycofaniem z użycia -- Przewodnik zastosowań2019-08-20PN-EN IEC 62402:2019-082022-07-03
PN-EN 82079-1:2013-05Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-092023-04-03
PN-EN 82079-1:2013-05Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-092023-04-03
PN-EN ISO 14063:2010Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07PN-EN ISO 14063:2020-102020-10-31
PN-EN ISO 14063:2010Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07PN-EN ISO 14063:2020-102020-10-31
PN-IEC 1123:1998Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczące prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24PN-EN IEC 61123:2020-082022-12-27
PN-ISO 14063:2009Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07PN-EN ISO 14063:2020-102020-10-31
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 13718-1:2014-11Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28PN-EN 13718-1+A1:2020-092020-10-31
PN-EN 13890:2010Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania metali i metaloidów zawartych w cząstkach zawieszonych w powietrzu -- Wymagania i metody badań2020-10-13PN-EN ISO 21832:2020-102020-10-31
PN-EN 15614:2009Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej2020-10-08PN-EN ISO 15384:2020-102020-10-31
PN-EN 1615:2002Cewniki do odżywiania wewnętrznego i zestawy do podawania wewnętrznego, do jednorazowego użytku, i ich połączenia -- Projektowanie i badanie2020-10-12PN-EN ISO 20695:2020-102023-04-30
PN-EN 1618:2000Cewniki inne niż wewnątrznaczyniowe -- Metody badania wspólnych właściwości2020-10-12PN-EN ISO 20695:2020-102023-04-30
PN-EN 407:2007Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)2020-10-02PN-EN 407:2020-102021-04-30
PN-EN ISO 15195:2004Medycyna laboratoryjna -- Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych2019-04-29PN-EN ISO 15195:2019-042022-02-28
PN-EN ISO 80601-2-55:2012Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-55: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania monitorów gazów oddechowych2018-04-17PN-EN ISO 80601-2-55:2018-042021-02-28
PN-EN ISO 80601-2-61:2011Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-61: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania wyposażenia pulsoksymetrów do medycznego stosowania2019-03-19PN-EN ISO 80601-2-61:2019-032022-01-31
PN-EN ISO 81060-2:2014-07Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 2: Badania kliniczne dla pomiarów typu automatycznego2020-04-23PN-EN ISO 81060-2:2020-042022-11-30
PN-EN ISO 8637:2014-05Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Hemodializatory, hemodiafiltry, hemofiltry i hemokoncentratory2020-10-15PN-EN ISO 8637-1:2020-102023-04-30
PN-EN ISO 8638:2014-05Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06PN-EN ISO 8637-2:2018-122021-08-31
PN-ISO 14239:2000Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych2020-10-07PN-EN ISO 14239:2020-102020-10-31
PN-ISO 15473:2004Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych2020-10-08PN-EN ISO 15473:2020-102020-10-31