Zawartość

Komunikat on-line

Komunikat on-line zawiera aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Wykaz nie zastępuje comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

UWAGA! Żeby uruchomić okno wyszukiwarki, na klawiaturze należy wybrać przyciski CTRL+F.

Komunikaty on-line
PN wycofanaTytuł PNData wycofaniaZastąpiona przezAktualna w ocenie zgodności do
Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
PN-EN 1090-2+A1:2012Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych2018-09-04PN-EN 1090-2:2018-092018-12-31
PN-EN 1090-2+A1:2012Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych2018-09-04PN-EN 1090-2:2018-092018-12-31
PN-EN 1096-4:2006Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 4: Ocena zgodności wyrobu z normą2018-10-05PN-EN 1096-4:2018-102019-02-28
PN-EN 12101-2:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych2017-05-15PN-EN 12101-2:2017-052019-03-31
PN-EN 12467+A1:2016-08Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04PN-EN 12467+A2:2018-062020-01-31
PN-EN 12519:2007Okna i drzwi -- Terminologia2018-10-03PN-EN 12519:2018-102019-02-28
PN-EN 12697-12:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę2018-08-22PN-EN 12697-12:2018-082018-12-31
PN-EN 12697-24:2012Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 24: Odporność na zmęczenie2018-08-22PN-EN 12697-24:2018-082018-12-31
PN-EN 12697-26:2012Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 26: Sztywność2018-08-22PN-EN 12697-26:2018-082018-12-31
PN-EN 12764:2015-08Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z hydromasażem2018-12-06PN-EN 12764+A1:2018-122020-07-31
PN-EN 1279-1:2006Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu2018-08-30PN-EN 1279-1:2018-082019-01-31
PN-EN 1279-2:2004Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci2018-08-30PN-EN 1279-2:2018-082019-01-31
PN-EN 1279-3:2004Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu2018-08-30PN-EN 1279-3:2018-082019-01-31
PN-EN 1279-4:2004Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży2018-08-30PN-EN 1279-4:2018-082019-01-31
PN-EN 1279-5+A2:2011Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena zgodności2018-08-30PN-EN 1279-5:2018-082020-04-30
PN-EN 1279-6:2004Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe2018-08-31PN-EN 1279-6:2018-082019-01-31
PN-EN 12809:2002Kotły grzewcze na paliwa stałe -- Nominalna moc cieplna do 50 kW -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 12815:2004Kuchnie na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13126-6:2009Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 6: Zawiasy rozwórkowe o zmiennej geometrii (z rozwórką cierną lub bez niej)2018-10-03PN-EN 13126-6:2018-102019-02-28
PN-EN 13141-3:2006Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 3: Okapy kuchenne do stosowania w mieszkaniach2017-07-25PN-EN 13141-3:2017-072019-03-31
PN-EN 13229:2002Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13240:2008Ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe -- Wymagania i badania2018-08-28PN-EN 16510-1:2018-082021-07-31
PN-EN 13285:2010Mieszanki niezwiązane -- Specyfikacja2018-08-22PN-EN 13285:2018-082020-03-31
PN-EN 13310:2015-09Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań2018-11-27PN-EN 13310+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 13369:2013-09Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu2018-05-15PN-EN 13369:2018-052021-04-30
PN-EN 13407:2015-09Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-22PN-EN 13407+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 13497:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)2018-10-05PN-EN 13497:2018-102019-03-31
PN-EN 13880-13:2004Zalewy szczelin na gorąco -- Część 13: Metoda badania służąca do określenia wydłużenia nieciągłego (próba przyczepności)2018-08-10PN-EN 13880-13:2018-082018-12-31
PN-EN 13915:2009Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 13915:2017-082019-04-30
PN-EN 13915:2009Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 13915:2017-082019-04-30
PN-EN 13967:2012Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości2017-05-11PN-EN 13967+A1:2017-052019-01-31
PN-EN 14055+A1:2015-09Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów2018-11-07PN-EN 14055:2018-112020-07-31
PN-EN 14064-1:2012Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07PN-EN 14064-1:2018-122020-07-31
PN-EN 14081-2+A1:2013-05Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące wstępnych badań typu2018-11-15PN-EN 14081-2:2018-112019-04-30
PN-EN 14081-3:2012Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22PN-EN 14081-3+A1:2018-112019-04-30
PN-EN 14209:2009Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14209:2017-082019-04-30
PN-EN 14209:2009Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14209:2017-082019-04-30
PN-EN 14296:2015-09Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe2018-11-21PN-EN 14296+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 14353+A1:2012Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 14353:2017-082019-04-30
PN-EN 14353+A1:2012Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-08PN-EN 14353:2017-082019-04-30
PN-EN 14428:2015-07Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-12-05PN-EN 14428+A1:2018-122020-07-31
PN-EN 14496:2007Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14496:2017-082019-04-30
PN-EN 14496:2007Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań2017-08-29PN-EN 14496:2017-082019-04-30
PN-EN 14528:2015-09Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21PN-EN 14528+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 14688:2015-09Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21PN-EN 14688+A1:2018-112020-07-31
PN-EN 15651-5:2012Kity stosowane do połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych -- Część 5: Ocena zgodności2017-03-31PN-EN 15651-5:2017-032018-12-31
PN-EN 15824:2010Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych2017-07-18PN-EN 15824:2017-072019-03-31
PN-EN 1628:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne2016-02-19PN-EN 1628+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 1629:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne2016-02-19PN-EN 1629+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 1630:2011Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego2016-02-19PN-EN 1630+A1:2016-022018-12-31
PN-EN 1793-2:2013-05Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego2018-08-22PN-EN 1793-2:2018-082018-12-31
PN-EN 1793-6:2013-05Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 6: Podstawowe właściwości -- Skuteczność izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwiękowych in situ2018-08-28PN-EN 1793-6:2018-082018-12-31
PN-EN 1822-2:2009Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek2018-11-20PN-EN ISO 29463-2:2018-112019-04-30
PN-EN 1822-3:2009Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego2018-11-20PN-EN ISO 29463-3:2018-112019-04-30
PN-EN 1822-4:2009Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)2018-11-20PN-EN ISO 29463-4:2018-112019-04-30
PN-EN 1822-5:2009Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 5: Określanie skuteczności filtru2018-11-20PN-EN ISO 29463-5:2018-112019-04-30
PN-EN 492+A1:2016-08Płytki włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia -- Właściwości wyrobu i metody badań2018-06-04PN-EN 492+A2:2018-062020-01-31
PN-EN 997+A1:2015-09Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym2018-11-15PN-EN 997:2018-112020-07-31
PN-EN ISO 10545-2:1999Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni2018-12-06PN-EN ISO 10545-2:2018-122019-04-30
PN-EN ISO 16283-2:2016-02Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych2018-09-04PN-EN ISO 16283-2:2018-092019-02-28
PN-EN ISO 1716:2010Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie ciepła spalania (wartości kalorycznej)2018-08-28PN-EN ISO 1716:2018-082019-01-31
PN-EN ISO 1716:2010Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej)2018-08-28PN-EN ISO 1716:2018-082019-01-31
Sektor Chemii
PN-EN 1053:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania szczelności wodą2017-11-24PN-EN ISO 13254:2017-112020-10-31
PN-EN 1054:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem2017-12-12PN-EN ISO 13255:2017-122020-10-31
PN-EN 1055:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2017-11-28PN-EN ISO 13257:2017-112020-10-31
PN-EN 12061:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania odporności na uderzenie2017-12-12PN-EN ISO 13263:2017-122020-10-31
PN-EN 12256:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności fabrykowanych kształtek2017-12-15PN-EN ISO 13264:2017-122020-10-31
PN-EN 12293:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24PN-EN ISO 19893:2018-102021-09-30
PN-EN 12294:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2018-10-12PN-EN ISO 13056:2018-102021-09-30
PN-EN 12295:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych i odpowiadające im kształtki do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24PN-EN ISO 19892:2018-102021-09-30
PN-EN 1277:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2018-08-06PN-EN ISO 13259:2018-082021-06-06
PN-EN 13302:2011Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2018-06-29PN-EN 13302:2018-062018-12-31
PN-EN 13463-1:2010Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Podstawowe założenia i wymagania2016-07-05PN-EN ISO 80079-36:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-1:2010Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 1: Podstawowe założenia i wymagania2016-07-05PN-EN ISO 80079-36:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-5:2012Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-5:2012Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego "c"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-6:2006Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-6:2006Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu "b"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-8:2005Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej "k"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13463-8:2005Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej "k"2016-07-05PN-EN ISO 80079-37:2016-072019-10-30
PN-EN 13589:2011Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem2018-08-06PN-EN 13589:2018-082018-12-31
PN-EN 13702:2012Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą stożek i płytka2018-11-22PN-EN 13702:2018-112019-04-30
PN-EN 13703:2009Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii odkształcenia2016-12-19PN-EN 13589:2018-082018-12-31
PN-EN 13765+A1:2015-06Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów -- Wymagania2018-09-04PN-EN 13765:2018-092018-12-31
PN-EN 13765+A1:2015-06Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania węglowodorów, rozpuszczalników i chemikaliów -- Wymagania2018-09-04PN-EN 13765:2018-092018-12-31
PN-EN 13900-4:2005Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 4: Oznaczanie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania białych pigmentów w polietylenie przez walcowanie2018-10-10PN-EN ISO 23900-4:2018-102019-03-31
PN-EN 13900-5:2006Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 5: Oznaczanie wartości ciśnienia filtracyjnego2018-10-10PN-EN ISO 23900-5:2018-102019-03-31
PN-EN 13900-6:2013-04Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach sztucznych -- Część 6: Oznaczanie metodą badania powłoki2018-10-10PN-EN ISO 23900-6:2018-102019-03-31
PN-EN 1411:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą schodkową2017-12-12PN-EN ISO 11173:2017-122020-10-31
PN-EN 14986:2009Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2017-02-13PN-EN 14986:2017-022020-01-31
PN-EN 14986:2009Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2017-02-13PN-EN 14986:2017-022020-01-31
PN-EN 15860:2010Tworzywa sztuczne -- Półprodukty z tworzyw termoplastycznych do obróbki mechanicznej -- Wymagania i metody badań2018-08-28PN-EN 15860:2018-082019-01-31
PN-EN 15860:2010Tworzywa sztuczne -- Półprodukty z tworzyw termoplastycznych do obróbki mechanicznej -- Wymagania i metody badań2018-08-28PN-EN 15860:2018-082019-01-31
PN-EN 15940:2016-07Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesu syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-07-12PN-EN 15940+A1:2018-072018-12-31
PN-EN 15940:2016-07Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2018-07-12PN-EN 15940+A1:2018-072018-12-31
PN-EN 1979:2002Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017-11-24PN-EN ISO 13262:2017-112020-10-31
PN-EN 1979:2002Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017-11-24PN-EN ISO 13262:2017-112020-10-31
PN-EN 2564:2001Lotnictwo i kosmonautyka -- Laminaty z włóknem węglowym -- Oznaczanie zawartości włókna, żywicy i części lotnych2018-12-07PN-EN 2564:2018-122019-04-30
PN-EN 580:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)2017-11-28PN-EN ISO 9852:2017-112020-10-31
PN-EN 580:2005Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Metoda badania odporności na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT)2017-11-28PN-EN ISO 9852:2017-112020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-3:2017-122020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-1:2017-112020-10-31
PN-EN 727:1998Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie temperatury mięknienia według Vicata (VST)2017-11-24PN-EN ISO 2507-2:2017-122020-10-31
PN-EN 744:1997Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka2017-12-05PN-EN ISO 3127:2017-122020-10-31
PN-EN 927-6:2007Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 6: Ekspozycja powłok na drewno w sztucznych warunkach atmosferycznych z użyciem lamp fluorescencyjnych UV i wody2018-10-31PN-EN 927-6:2018-102019-04-30
PN-EN ISO 10927:2011Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej cząstek polimeru metodą spektrometrii masowej czasu przelotu z laserową desorpcją i jonizacją próbki wspomaganą matrycą (MALDITOF-MS)2018-08-22PN-EN ISO 10927:2018-082019-01-31
PN-EN ISO 11124-1:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja2018-10-19PN-EN ISO 11124-1:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11124-2:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego2018-10-19PN-EN ISO 11124-2:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11124-3:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa2018-11-15PN-EN ISO 11124-3:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 11124-4:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Kulisty śrut z niskowęglowego staliwa2018-10-19PN-EN ISO 11124-4:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11125-1:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Pobieranie próbek2018-11-21PN-EN ISO 11125-1:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 11125-2:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie składu ziarnowego2018-10-19PN-EN ISO 11125-2:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11125-3:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie twardości2018-10-19PN-EN ISO 11125-3:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11125-4:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie gęstości właściwej2018-10-19PN-EN ISO 11125-4:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11125-5:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie procentowej zawartości wadliwych ziaren ściernych i ich mikrostruktury2018-10-19PN-EN ISO 11125-5:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11125-6:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie zawartości ciał obcych2018-10-19PN-EN ISO 11125-6:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 11125-7:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie zawartości wilgoci2018-11-22PN-EN ISO 11125-7:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 11126-1:2001Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja2018-10-29PN-EN ISO 11126-1:2018-102019-04-30
PN-EN ISO 11126-3:2000Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Żużel pomiedziowy2018-10-30PN-EN ISO 11126-3:2018-102019-04-30
PN-EN ISO 11126-4:2002Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Żużel paleniskowy2018-10-29PN-EN ISO 11126-4:2018-102019-04-30
PN-EN ISO 11126-5:2002Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Żużel poniklowy2018-11-15PN-EN ISO 11126-5:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 11126-6:2002Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 6: Żużel wielkopiecowy2018-10-30PN-EN ISO 11126-6:2018-102019-04-30
PN-EN ISO 11126-7:2001Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 7: Elektrokorund2018-10-30PN-EN ISO 11126-7:2018-102019-04-30
PN-EN ISO 11126-8:2002Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 8: Piasek oliwinowy2018-10-30PN-EN ISO 11126-8:2018-102019-04-30
PN-EN ISO 11296-3:2011Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładzina z rur ścisle pasowanych2018-09-20PN-EN ISO 11296-3:2018-092019-02-28
PN-EN ISO 11296-3:2011Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-09-20PN-EN ISO 11296-3:2018-092019-02-28
PN-EN ISO 11297-3:2013-07Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08PN-EN ISO 11297-3:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 11297-3:2013-07Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08PN-EN ISO 11297-3:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 11298-3:2011Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych2018-11-07PN-EN ISO 11298-3:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 11298-3:2011Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-07PN-EN ISO 11298-3:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 12058-1:2005Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką -- Część 1: Metoda Hoepplera2018-10-12PN-EN ISO 12058-1:2018-102019-02-28
PN-EN ISO 14852:2007Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda oznaczania wydzielonego ditlenku węgla2018-11-15PN-EN ISO 14852:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 14855-2:2009Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania -- Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla -- Część 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego ditlenku węgla w skali laboratoryjnej2018-10-03PN-EN ISO 14855-2:2018-102019-02-28
PN-EN ISO 15103-2:2007Tworzywa sztuczne -- Poli(eter fenylenu) (PPE) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2018-08-30PN-EN ISO 20557-2:2018-082019-01-31
PN-EN ISO 15494:2016-01Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfika2018-12-05PN-EN ISO 15494:2018-122019-04-30
PN-EN ISO 15494:2016-01Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfika2018-12-05PN-EN ISO 15494:2018-122019-04-30
PN-EN ISO 18451-2:2017-10Pigmenty, barwniki i wypełniacze -- Terminologia -- Część 2:Klasyfikacja materiałów barwiących pod względem barwy i postaci chemicznej2018-09-20PN-EN ISO 18451-2:2018-092019-02-28
PN-EN ISO 1856:2004Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie odkształcenia trwałego po ściskaniu2018-09-11PN-EN ISO 1856:2018-092019-02-28
PN-EN ISO 2555:2011Tworzywa sztuczne -- Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji -- Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda2018-07-04PN-EN ISO 2555:2018-072018-12-31
PN-EN ISO 2812-5:2008Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 5: Metoda z użyciem pieca z gradientem temperatury2018-10-05PN-EN ISO 2812-5:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 28941-1:2009Tworzywa sztuczne -- Poli(eter fenylenu) (PPE) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji2018-08-30PN-EN ISO 20557-1:2018-082019-01-31
PN-EN ISO 3949:2014-12Węże i przewody z tworzyw sztucznych -- Węże do urządzeń hydraulicznych ze wzmocnieniem tekstylnym -- Wymagania2018-09-04PN-EN ISO 3949:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 4264:2010Przetwory naftowe -- Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze średnich destylatów metodą równania czterech zmiennych2018-08-28PN-EN ISO 4264:2018-082019-01-31
PN-EN ISO 7590:2009Taśmy przenośnikowe z linkami stalowymi -- Metody wyznaczania grubości całkowitej taśmy i grubości okładek2018-09-04PN-EN ISO 7590:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 7783:2012Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem naczynka2018-11-27PN-EN ISO 7783:2018-112019-05-31
PN-EN ISO 8067:2009Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie2018-09-11PN-EN ISO 8067:2018-092019-02-28
PN-EN ISO 8307:2008Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie sprężystości przy odbiciu2018-09-13PN-EN ISO 8307:2018-092019-02-28
PN-EN ISO 877-3:2011Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na promieniowanie słoneczne -- Część 3: Zintensyfikowanie działania czynników atmosferycznych za pomocą wzmocnionego promieniowania słonecznego2018-07-04PN-EN ISO 877-3:2018-072018-12-31
PN-EN ISO 9988-1:2006Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2018-07-04PN-EN ISO 29988-1:2018-072018-12-31
PN-EN ISO 9988-2:2015-03Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2018-07-04PN-EN ISO 29988-2:2018-072018-12-31
Sektor Elektroniki
PN-EN 50377-14-1:2012Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 14-1: Patchcordy światłowodów jednomodowych kategorii B1.1 i B1.3 według IEC 60793-2-50, kategoria środowiskowa C2018-10-29PN-EN 50377-14-1:2018-102019-05-14
PN-EN 50598-1:2015-09Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 1: Ogólne wymagania dla ustalania kryteriów sprawności energetycznej dla napędzanego wyposażenia używające rozszerzone podej2017-10-19PN-EN 61800-9-1:2017-102020-04-07
PN-EN 50598-2:2015-09Projektowanie ekologiczne dla układów napędowych, rozruszników silnikowych, energoelektroniki i ich napędzanych aplikacji -- Część 2: Wskaźniki sprawności energetycznej dla układów napędowych i rozruszników silnikowych2017-10-19PN-EN 61800-9-2:2017-102020-04-07
PN-EN 60051-1:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normy2017-06-29PN-EN 60051-1:2017-062020-04-28
PN-EN 60051-5:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopów2018-05-28PN-EN IEC 60051-5:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-6:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodności2018-05-28PN-EN IEC 60051-6:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-7:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnych2018-05-28PN-EN IEC 60051-7:2018-052021-01-19
PN-EN 60051-8:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyborów2018-05-28PN-EN IEC 60051-8:2018-052021-01-19
PN-EN 60062:2005Kody cechowania rezystorów i kondensatorów2016-12-13PN-EN 60062:2016-122019-08-16
PN-EN 60068-2-44:2001Badania środowiskowe -- Próby -- Wytyczne do próby T: Lutowność2016-10-25PN-EN 60068-3-13:2016-102019-06-17
PN-EN 60068-2-54:2009Badania środowiskowe -- Część 2-54: Próby -- Próba Ta: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60068-2-69:2008Badania środowiskowe -- Część 2-69: Próby -- Próba Te: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych do montażu powierzchniowego (SMD) metodą meniskograficzną2017-07-25PN-EN 60068-2-69:2017-072020-04-11
PN-EN 60154-1:2002Kołnierze falowodów -- Część 1: Wymagania ogólne2016-10-18PN-EN 60154-1:2016-102019-06-22
PN-EN 60154-2:2004Kołnierze falowodów -- Część 2: Szczegółowe specyfikacje dla kołnierzy falowodów prostokątnych normalnych2016-12-22PN-EN 60154-2:2016-122019-11-25
PN-EN 60191-1:2007Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 1: Ogólne zasady opracowywania rysunków obudów przyrządów dyskretnych2018-10-04PN-EN IEC 60191-1:2018-102021-02-27
PN-EN 60191-6-13:2008Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 6-13: Wytyczne do projektowania gniazd wtykowych typu otwartego dla obudów z matrycą wyprowadzeń sferycznych z małym rastrem oraz z matrycą płaskich wyprowadzeń podwyższonych z małym rastrem 2017-04-07PN-EN 60191-6-13:2017-042019-11-01
PN-EN 60205:2006Obliczanie parametrów równoważnych rdzeni magnetycznych2017-05-05PN-EN 60205:2017-052019-12-23
PN-EN 60286-1:2002Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 1: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami osiowymi, taśma ciągła2018-01-17PN-EN 60286-1:2018-012020-08-30
PN-EN 60286-5:2005Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 5: Tacki matrycowe2018-09-04PN-EN IEC 60286-5:2018-092021-05-30
PN-EN 60384-14-1:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny D2016-06-28PN-EN 60384-14-1:2016-062019-02-23
PN-EN 60384-14-2:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-2: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Tylko badania bezpieczeństwa2016-06-28PN-EN 60384-14-2:2016-062019-05-12
PN-EN 60384-14-3:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 14-3: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny DZ2016-06-28PN-EN 60384-14-1:2016-062019-02-23
PN-EN 60384-18:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 18: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe ze stałym (MnO2) i ciekłym elektrolitem przeznaczone do montażu powierzchniowego2016-11-08PN-EN 60384-18:2016-112019-06-29
PN-EN 60384-1:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2016-10-28PN-EN 60384-1:2016-102019-09-30
PN-EN 60384-26:2010Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 26: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym2018-10-08PN-EN IEC 60384-26:2018-102021-06-21
PN-EN 60384-3:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne tantalowe z elektrolitem stałym z dwutlenku manganu do montażu powierzchniowego2016-12-13PN-EN 60384-3:2016-122019-08-16
PN-EN 60384-4:2007Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory elektrolityczne aluminiowe ze stałym (MnO2) i ciekłym elektrolitem2016-12-14PN-EN 60384-4:2016-122019-09-16
PN-EN 60401-3:2004Terminologia rdzeni wykonanych z materiałów ferrytowych miękkich -- Część 3: Wytyczne dotyczące formatu danych zawartych w katalogach fabrycznych rdzeni transformatorów i induktorów2016-04-22PN-EN 60401-3:2016-042019-01-08
PN-EN 60424-1:2002Rdzenie ferrytowe -- Część 1: Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych2016-05-31PN-EN 60424-1:2016-052019-01-08
PN-EN 60424-2:2002Wytyczne dotyczące dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych rdzeni ferrytowych -- Część 2: Rdzenie RM2016-05-31PN-EN 60424-2:2016-052019-01-08
PN-EN 60424-4:2002Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie pierścieniowe2016-05-31PN-EN 60424-4:2016-052019-01-08
PN-EN 60444-8:2004Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 8: Uchwyt pomiarowy rezonatorów kwarcowych do montażu powierzchniowego2017-05-15PN-EN 60444-8:2017-052020-01-19
PN-EN 60512-15-2:2008Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 15-2: Badania złączy (mechaniczne) -- Badanie 15b: Utrzymanie izolatora w obudowie (osiowe)2018-06-28PN-EN IEC 60512-15-2:2018-062021-02-16
PN-EN 60512-8-3:2011Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 8-3: Badania obciążeniem statycznym (złącza stałe) -- Badanie 8c: Wytrzymałość dźwigni uruchamiającej2018-06-28PN-EN IEC 60512-8-3:2018-062021-02-16
PN-EN 60539-1:2008Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 1: Norma wspólna2016-10-03PN-EN 60539-1:2016-102019-06-01
PN-EN 60601-1-11:2010Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-11: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosow2015-09-02PN-EN 60601-1-11:2015-092018-12-31
PN-EN 60601-1-2:2007Elektryczne urządzenia medyczne -- Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania i badania2015-11-10PN-EN 60601-1-2:2015-112018-12-31
PN-EN 60601-1:1999Medyczne urządzenia elektryczne -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa2009-09-12PN-EN 60601-1:20062018-12-31
PN-EN 60601-1:2006Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne2011-09-09PN-EN 60601-1:20112018-12-31
PN-EN 60601-2-2:2009Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwości i ich wyposażenia2018-07-12PN-EN IEC 60601-2-2:2018-072021-05-18
PN-EN 60645-1:2015-04Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej2017-12-11PN-EN 60645-1:2017-122020-10-06
PN-EN 60679-1:2007Generatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna2018-01-17PN-EN 60679-1:2018-012020-08-30
PN-EN 60730-2-13:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności2018-11-15PN-EN IEC 60730-2-13:2018-112021-04-13
PN-EN 60730-2-6:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2016-05-06PN-EN 60730-2-6:2016-052019-02-26
PN-EN 60749-12:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 12: Wibracje o zmiennej częstotliwości2018-11-15PN-EN IEC 60749-12:2018-112021-01-17
PN-EN 60749-13:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 13: Mgła solna2018-11-15PN-EN IEC 60749-13:2018-112021-03-22
PN-EN 60749-26:2014-11Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 26: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model ciała ludzkiego (HBM)2018-08-30PN-EN IEC 60749-26:2018-082021-02-19
PN-EN 60749-3:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 3: Zewnętrzna kontrola wizualna2017-10-09PN-EN 60749-3:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-4:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 4: Wilgotne gorąco stałe, badanie silnie przyspieszone (HAST)2017-10-16PN-EN 60749-4:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-5:2005Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 5: Badanie trwałości w ustalonych warunkach temperatury, wilgotności i polaryzacji2017-10-26PN-EN 60749-5:2017-102020-05-15
PN-EN 60749-6:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 6: Przechowywanie w wysokiej temperaturze2017-10-16PN-EN 60749-6:2017-102020-04-07
PN-EN 60749-9:2004Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 9: Trwałość oznakowania2017-10-09PN-EN 60749-9:2017-102020-04-07
PN-EN 60758:2009Syntetyczny kryształ kwarcu -- Specyfikacja i przewodnik stosowania2016-10-28PN-EN 60758:2016-102019-10-07
PN-EN 60793-1-1:2008Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Postanowienia ogólne i zalecenia2017-07-10PN-EN 60793-1-1:2017-072020-03-01
PN-EN 60793-1-33:2002Światłowody -- Część 1-33: Sposoby badania -- Odporność na korozję naprężeniową2018-02-12PN-EN 60793-1-33:2018-022020-09-20
PN-EN 60793-1-45:2005Włókna światłowodowe -- Część 1-45: Metody pomiarów i procedury badań -- Średnica pola modu2018-06-12PN-EN IEC 60793-1-45:2018-062020-12-14
PN-EN 60793-1-47:2009Światłowody -- Część 1-47: Metody pomiarów i procedury badań -- Straty przy zginaniu na dużym promieniu2018-05-07PN-EN IEC 60793-1-47:2018-052020-11-15
PN-EN 60793-1-48:2008Włókna światłowodowe -- Część 1-48: Metody pomiarów i procedury badań -- Modowa dyspersja polaryzacyjna2018-03-22PN-EN 60793-1-48:2018-032020-09-27
PN-EN 60793-1-54:2013-07Światłowody -- Część 1-54: Metody pomiarów i procedury badań -- Sprawdzanie odporności na promieniowanie gamma2018-08-06PN-EN IEC 60793-1-54:2018-082021-02-16
PN-EN 60793-2-40:2011Światłowody -- Część 2-40: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A42016-06-14PN-EN 60793-2-40:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2-50:2013-12Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B2016-06-15PN-EN 60793-2-50:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2:2012Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne2016-09-28PN-EN 60793-2:2016-092019-06-17
PN-EN 60794-1-20:2014-08Kable światłowodowe -- Część 1-20: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Postanowienia ogólne i definicje2017-11-28PN-EN 60794-1-2:2017-072020-02-16
PN-EN 60794-1-22:2013-04Kable światłowodowe -- Część 1-22: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych2018-04-24PN-EN IEC 60794-1-22:2018-042020-11-09
PN-EN 60794-1-2:2014-03Kable światłowodowe -- Część 1-2: Wymagania wspólne -- Zestawienie procedur badań kabli światłowodowych2017-07-04PN-EN 60794-1-2:2017-072020-02-16
PN-EN 60794-2:2003Kable światłowodowe -- Część 2: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe2018-01-24PN-EN 60794-2:2018-012020-10-27
PN-EN 60794-3-20:2009Kable światłowodowe -- Część 3-20: Kable zewnętrzne -- Specyfikacja grupowa dotycząca telekomunikacyjnych kabli napowietrznych, samonośnych2017-04-07PN-EN 60794-3-20:2017-042019-10-20
PN-EN 60794-3-21:2006Kable światłowodowe -- Część 3-21: Kable światłowodowe zewnętrzne -- Szczegółowe wymagania dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych napowietrznych, samonośnych stosowanych do okablowania zabudowań2016-06-20PN-EN 60794-3-21:2016-062018-12-24
PN-EN 60794-5:2007Kable światłowodowe -- Część 5: Kable światłowodowe -- Specyfikacja grupowa mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metodą wdmuchiwania2017-03-07PN-EN 60794-5:2017-032019-12-09
PN-EN 60825-1:2010Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania2014-11-28PN-EN 60825-1:2014-112019-06-19
PN-EN 60942:2005Elektroakustyka -- Kalibratory akustyczne2018-06-28PN-EN IEC 60942:2018-062021-01-03
PN-EN 60965:2011Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Dodatkowe punkty kontrolne dla wyłączania reaktora bez dostępu do głównej sterowni elektrowni2017-01-10PN-EN 60965:2017-012019-07-18
PN-EN 61005:2005Urządzenia ochrony przed promieniowaniem -- Mierniki (mocy) dawki równoważnej neutronów w otoczeniu2017-04-14PN-EN 61005:2017-042019-11-14
PN-EN 61010-2-020:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-020: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek laboratoryjnych2017-06-29PN-EN 61010-2-020:2017-062020-04-28
PN-EN 61010-2-101:2005Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych przeznaczonych do diagnozy in vitro (IVD)2017-03-14PN-EN 61010-2-101:2017-032020-02-24
PN-EN 61076-3-104:2006Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-104: Specyfikacja szczegółowa dotycząca 8-torowych złączy ekranowanych, stałych i swobodnych, przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz2017-11-09PN-EN 61076-3-104:2017-112020-09-29
PN-EN 61076-3-110:2012Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-110: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy ekranowanych, swobodnych i stałych przeznaczonych do transmisji danych o częstotliwościach do 1 000 MHz2017-01-18PN-EN 61076-3-110:2017-012019-10-04
PN-EN 61094-3:2000Mikrofony pomiarowe -- Metoda podstawowa wzorcowania laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w polu swobodnym w oparciu o zasadę wzajemności2016-12-13PN-EN 61094-3:2016-122019-07-19
PN-EN 61094-5:2004Mikrofony pomiarowe -- Część 5: Wzorcowanie ciśnieniowe roboczych mikrofonów wzorcowych metodami porównawczymi2016-12-13PN-EN 61094-5:2016-122019-07-04
PN-EN 61185:2006Rdzenie ferrytowe (typu ETD) stosowane w zasilaczach mocy -- Wymiary2016-04-22PN-EN 62317-6:2016-042019-01-08
PN-EN 61188-7:2009Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 7: Orientacja zerowa podzespołów elektronicznych w celu tworzenia biblioteki CAD2017-07-25PN-EN 61188-7:2017-072020-05-15
PN-EN 61190-1-3:2008Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych2018-05-04PN-EN IEC 61190-1-3:2018-052021-01-17
PN-EN 61191-2:2013-12Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 2: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu powierzchniowego2017-11-23PN-EN 61191-2:2017-112020-10-13
PN-EN 61191-3:2005Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 3: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów lutowanych wykonanych techniką montażu przewlekanego2017-10-19PN-EN 61191-3:2017-102020-07-04
PN-EN 61191-4:2006Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Wymagania dotyczące zespołów z lutowanymi końcówkami przyłączenowymi2017-12-01PN-EN 61191-4:2017-122020-08-30
PN-EN 61204-7:2009Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-15PN-EN IEC 61204-7:2018-112021-03-16
PN-EN 61240:2013-05Urządzenia piezoelektryczne -- Przygotowanie rysunków z wymiarami przyrządów do montażu powierzchniowego (SMD) stosowanych do kontroli i selekcji częstotliwości -- Zasady ogólne2017-03-14PN-EN 61240:2017-032019-11-28
PN-EN 61265:1999Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałas2018-11-21PN-EN IEC 61265:2018-112021-06-12
PN-EN 61280-4-4:2008Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-4: Sieci i łącza kablowe -- Pomiar dyspersji polaryzacyjnej zainstalowanych łączy2017-11-09PN-EN 61280-4-4:2017-112020-08-18
PN-EN 61281-1:2004Podsystemy telekomunikacji światłowodowej -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-06-28PN-EN IEC 61281-1:2018-062021-01-19
PN-EN 61290-4-1:2012Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-1: Przejściowe parametry wzmocnienia -- Metoda dwufalowa2017-04-20PN-EN 61290-4-1:2017-042019-10-31
PN-EN 61290-4-3:2016-02Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-3: Przejściowe parametry mocy -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą mocy wyjściowej2018-10-31PN-EN IEC 61290-4-3:2018-102021-06-01
PN-EN 61291-1:2012Wzmacniacze optyczne -- Część 1: Specyfikacja ogólna2018-09-07PN-EN IEC 61291-1:2018-092021-03-27
PN-EN 61291-2:2012Wzmacniacze optyczne -- Część 2: Aplikacje cyfrowe -- Szablon specyfikacji eksploatacyjnej2016-09-20PN-EN 61291-2:2016-092019-03-24
PN-EN 61291-5-2:2004Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Niezawodność kwalifikacji wzmacniaczy światłowodowych2017-08-08PN-EN 61291-5-2:2017-082020-06-02
PN-EN 61300-2-47:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-47: Badania -- Wstrząsy termiczne2016-11-29PN-EN 61300-2-47:2016-112019-06-23
PN-EN 61332:2009Klasyfikacja materiałów ferrytowych magnetycznie miękkich2017-04-04PN-EN 61332:2017-042019-12-23
PN-EN 61587-1:2012Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Badania dotyczące IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania i badania środowiskowe, aspekty bezpieczeństwa dotyczące szaf, stojaków, kaset i podstaw montażowych2017-06-01PN-EN 61587-1:2017-062020-04-21
PN-EN 61605:2006Induktory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Kody cechowania2017-04-04PN-EN 61605:2017-042019-11-30
PN-EN 61669:2004Elektroakustyka -- Sprzęt do pomiaru parametrów akustycznych aparatów słuchowych w warunkach ich współpracy z uchem ludzkim2016-05-06PN-EN 61669:2016-052018-12-09
PN-EN 61753-121-2:2011Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 121-2: Simpleksowe i dupleksowe kable z włóknem jednomodowym i złączami o cylindrycznych ferrulach dla kategorii klimatycznej C -- Środowisko kontrolowane2018-01-17PN-EN 61753-121-2:2018-012020-10-20
PN-EN 61788-4:2011Nadprzewodnictwo -- Część 4: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników kompozytowych Nb-Ti2016-09-07PN-EN 61788-4:2016-092019-02-23
PN-EN 61800-5-2:2007Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Funkcjonalne2017-07-07PN-EN 61800-5-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61800-7-1:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-1: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Definicja interfejsu2016-05-23PN-EN 61800-7-1:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-201:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-201: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Charakterystyki typowych układów napędowych mocy -- Specyfikacja typu 12016-05-06PN-EN 61800-7-201:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-202:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-202: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 22016-06-24PN-EN 61800-7-202:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-203:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-203: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 32016-05-06PN-EN 61800-7-203:2016-052018-12-25
PN-EN 61800-7-204:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-204: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Specyfikacja typu 42016-06-24PN-EN 61800-7-204:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-301:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-301: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 1 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-301:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-302:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-302: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 2 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-302:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-303:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-303: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 3 w sieciach komunikacyjnych2016-06-24PN-EN 61800-7-303:2016-062018-12-25
PN-EN 61800-7-304:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 7-304: Rodzajowy interfejs i zastosowanie typowych modeli w układach napędowych mocy -- Odwzorowanie typu 4 w sieciach komunikacyjnych2016-05-31PN-EN 61800-7-304:2016-052018-12-25
PN-EN 61837-2:2011Przyrządy do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy -- Część 2: Obudowy ceramiczne2018-09-04PN-EN IEC 61837-2:2018-092021-06-12
PN-EN 62024-1:2008Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry elektryczne oraz metody pomiarów -- Część 1: Induktory do montażu powierzchniowego o indukcyjności rzędu nanohenrów2018-06-12PN-EN IEC 62024-1:2018-062021-01-17
PN-EN 62047-1:2008Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy mikroelektromechaniczne -- Część 1: Terminy i definicje2016-09-07PN-EN 62047-1:2016-092019-02-10
PN-EN 62056-47:2007Pomiary energii elektrycznej -- Wymiana danych w celu odczytu liczników, sterowania taryfami i obciążeniem -- Część 47: COSEM warstwa transportowa dla sieci IPv42017-02-22PN-EN 62056-4-7:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-5-3:2014-05Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2017-02-22PN-EN 62056-5-3:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-5-3:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2018-01-15PN-EN 62056-5-3:2018-012020-09-14
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2017-02-07PN-EN 62056-6-1:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-1:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-1: System identyfikacji obiektów (OBIS)2018-02-07PN-EN 62056-6-1:2018-022020-09-13
PN-EN 62056-6-2:2014-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsu COSEM2017-02-07PN-EN 62056-6-2:2017-022019-12-09
PN-EN 62056-6-2:2017-02Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2018-04-12PN-EN IEC 62056-6-2:2018-042021-02-23
PN-EN 62090:2007Etykiety na opakowania podzespołów elektronicznych z zastosowaniem kodu kreskowego i symboliki dwuwymiarowej2017-09-26PN-EN 62090:2017-092020-05-16
PN-EN 62129:2008Kalibracja analizatorów widma optycznego2016-08-03PN-EN 62129-1:2016-082019-06-03
PN-EN 62148-1:2004Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 1: Informacje ogólne i wprowadzenie2018-05-21PN-EN IEC 62148-1:2018-052021-02-16
PN-EN 62211:2004Podzespoły indukcyjne -- Zarządzanie niezawodnością2017-06-30PN-EN 62211:2017-062020-02-10
PN-EN 62276:2013-06Płytki monokryształów dla zastosowań w przyrządach z akustyczną falą powierzchniową (SAW) -- Specyfikacje i metody pomiarowe2017-01-31PN-EN 62276:2017-012019-11-28
PN-EN 62317-5:2016-02Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów2018-11-15PN-EN IEC 63093-5:2018-112021-08-13
PN-EN 62343-3-1:2010Moduły dynamiczne -- Część 3-1: Szablony specyfikacji osiągów -- Dynamiczne korektory kanałów2016-10-03PN-EN 62343-3-1:2016-102019-05-26
PN-EN 62343:2013-10Moduły dynamiczne -- Postanowienia ogólne i przewodnik2018-01-17PN-EN 62343:2018-012020-10-20
PN-EN 62387-1:2012Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Pasywne całkujące systemy dozymetryczne dla monitoringu środowiska i dawek indywidualnych -- Część 1: Ogólne charakterystyki i wymagania eksploatacyjne2016-03-23PN-EN 62387:2016-032019-01-04
PN-EN 62433-2:2010Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 2: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI -- Modelowanie emisji przewodzonych (ICEM-CE)2017-08-30PN-EN 62433-2:2017-082020-03-03
PN-EN 62572-3:2014-12Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Standardy niezawodności -- Część 3: Moduły laserowe stosowane w systemach telekomunikacyjnych2016-08-03PN-EN 62572-3:2016-082019-03-24
PN-EN 62586-1:2014-08Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 1: Przyrządy do pomiaru jakości energii (PQI)2018-01-15PN-EN 62586-1:2018-012020-11-10
PN-EN 62586-2:2014-08Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2017-10-11PN-EN 62586-2:2017-102020-08-25
PN-EN 62604-2:2012Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 2: Przewodnik stosowania2018-05-21PN-EN IEC 62604-2:2018-052021-01-03
PN-HD 123.1 S1:2010Falowody -- Część 1: Wymagania ogólne i metody pomiarów2017-04-07PN-EN 60153-1:2016-102019-06-22
PN-HD 123.2 S1:2010Falowody -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące falowodów prostokątnych normalnych2017-04-07PN-EN 60153-2:2016-102019-06-22
PN-HD 123.4 S1:2010Falowody -- Część 4: Wymagania techniczne dotyczące falowodów kołowych2018-02-12PN-EN 60153-4:2018-022020-09-20
PN-HD 129.4 S1:2010Kołnierze falowodów -- Część 4: Specyfikacja dotycząca kołnierzy falowodów kołowych2017-09-26PN-EN 60154-4:2017-092020-07-28
PN-IEC 195:1994Metoda pomiaru szumu prądowego powstającego w rezystorach stałych2016-10-03PN-EN 60195:2016-102019-05-12
PN-IEC 393-5:1997Potencjometry stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma grupowa -- Potencjometry jednoobrotowe małej mocy, drutowe i niedrutowe2016-06-15PN-EN 60393-5:2016-062019-01-18
Sektor Elektryki
PN-EN 12665:2011Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia2018-08-10PN-EN 12665:2018-082018-12-31
PN-EN 50052:2002Osłony odlewane ze stopu aluminium do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem2017-05-11PN-EN 50052:2017-052019-09-12
PN-EN 50121-1:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 1: Postanowienia ogólne2017-06-01PN-EN 50121-1:2017-062019-11-07
PN-EN 50121-2:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie2017-06-02PN-EN 50121-2:2017-062019-11-07
PN-EN 50121-3-1:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2017-05-24PN-EN 50121-3-1:2017-052019-10-24
PN-EN 50121-3-2:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2017-04-04PN-EN 50121-3-2:2017-042019-10-24
PN-EN 50121-4:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2017-04-07PN-EN 50121-4:2017-042019-10-24
PN-EN 50121-5:2015-10Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2017-05-11PN-EN 50121-5:2017-052020-02-06
PN-EN 50124-1:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego2017-09-27PN-EN 50124-1:2017-092020-02-06
PN-EN 50124-2:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa2017-09-26PN-EN 50124-2:2017-092020-02-06
PN-EN 50126:2002Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa2018-02-01PN-EN 50126-1:2018-022020-07-03
PN-EN 50151:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowych2016-07-15PN-EN 62621:2016-072018-12-21
PN-EN 50152-3-1:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-1: Urządzenia pomiarowe, sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemien2017-08-29PN-EN 50152-3-1:2017-082019-12-26
PN-EN 50152-3-2:2002Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-2: Urządzenia pomiarowe sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego --2016-10-25PN-EN 50152-3-2:2016-102019-04-25
PN-EN 50152-3-3:2002Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dla aparatury łączeniowej prądu przemiennego -- Część 3-3: Urządzenia pomiarowe sterowania i zabezpieczenia do specyficznego zastosowania w systemach trakcyjnych prądu przemiennego --2016-10-25PN-EN 50152-3-3:2016-102019-04-25
PN-EN 50155:2007Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze2018-01-24PN-EN 50155:2018-012020-10-13
PN-EN 50193-1:2013-06Elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody -- Część 1: Wymagania ogólne2016-08-10PN-EN 50193-1:2016-082019-05-23
PN-EN 50239:2002Zastosowania kolejowe -- Radiowe systemy zdalnego sterowania pojazdów trakcyjnych do ruchu towarowego2018-03-15PN-EN 50239:2018-032020-11-27
PN-EN 50272-1:2010Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych -- Część 1: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa2018-09-04PN-EN IEC 62485-1:2018-092021-04-09
PN-EN 50272-2:2007Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne2018-09-04PN-EN IEC 62485-2:2018-092021-04-09
PN-EN 50272-4:2010Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych -- Część 4: Baterie do urządzeń przenośnych2018-09-04PN-EN IEC 62485-4:2018-092021-04-09
PN-EN 50311:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Elektroniczne stateczniki prądu stałego do lamp fluorescencyjnych2016-07-08PN-EN 62718:2016-072019-04-08
PN-EN 50321:2002Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia2018-05-04PN-EN 50321-1:2018-052021-01-12
PN-EN 50341-2-9:2015-11Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-9: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (oparte na EN 50341-1:2012)2017-05-30PN-EN 50341-2-9:2017-052020-04-26
PN-EN 50380:2003Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych2018-04-12PN-EN 50380:2018-042020-07-17
PN-EN 50428:2010Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)2016-12-22PN-EN 60669-2-5:2016-122020-08-31
PN-EN 50463-1:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 1: Postanowienia ogólne2018-01-24PN-EN 50463-1:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-2:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 2: Pomiar energii2018-01-24PN-EN 50463-2:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-3:2013-08Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 3: Przetwarzanie danych2018-01-24PN-EN 50463-3:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-4:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 4: Komunikacja2018-01-24PN-EN 50463-4:2018-012020-10-06
PN-EN 50463-5:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Cześć 5: Ocena zgodności2018-01-24PN-EN 50463-5:2018-012020-10-06
PN-EN 50464-2-1:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-1: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-2:2018-082020-12-15
PN-EN 50464-2-2:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-2: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-3:2018-082020-12-25
PN-EN 50464-2-3:2010Transformatory rozdzielcze trójfazowe, olejowe, 50 Hz o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyższym napięciu urządzenia nie przekraczającym 36 kV -- Część 2-3: Transformatory rozdzielcze ze skrzynkami kablowymi po stronie wysokiego napięcia i/lub po stronie n2018-08-28PN-EN 50588-4:2018-082020-12-25
PN-EN 50532:2010Kompaktowe zestawy wyposażenia dla stacji rozdzielczych (CEADS)2017-04-20PN-EN 62271-212:2017-042019-11-30
PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego2018-10-04PN-EN 63024:2018-102021-01-17
PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych (RCBO i RCCB) do użytku domowego i podobnego2018-10-04PN-EN 63024:2018-102021-01-17
PN-EN 50588-1:2016-04Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV -- Część 1: Wymagania ogólne2018-03-22PN-EN 50588-1:2018-032020-07-03
PN-EN 60034-12:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych2017-09-05PN-EN 60034-12:2017-092020-06-16
PN-EN 60034-4:2008Maszyny elektryczne wirujące -- Część 4: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań2018-10-29PN-EN IEC 60034-4-1:2018-102021-06-01
PN-EN 60044-7:2003Przekładniki -- Część 7: Przekładniki napięciowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60044-8:2006Przekładniki -- Część 8: Przekładniki prądowe elektroniczne2017-03-30PN-EN 61869-6:2017-032019-12-23
PN-EN 60071-2:2000Koordynacja izolacji -- Przewodnik stosowania2018-07-12PN-EN IEC 60071-2:2018-072021-04-20
PN-EN 60076-10:2003Transformatory -- Część 10: Wyznaczanie poziomów dźwięku2017-01-31PN-EN 60076-10:2017-012019-10-17
PN-EN 60077-1:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 1: Podstawowe warunki eksploatacji i zasady ogólne2018-01-24PN-EN 60077-1:2018-012020-09-04
PN-EN 60077-2:2002Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 2: Elementy elektrotechniczne -- Zasady ogólne2018-01-24PN-EN 60077-2:2018-012020-09-01
PN-EN 60086-3:2011Baterie pierwotne -- Część 3: Baterie zegarkowe2016-11-21PN-EN 60086-3:2016-112019-06-29
PN-EN 60086-5:2011Baterie pierwotne -- Część 5: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii z elektrolitem wodnym2017-01-18PN-EN 60086-5:2017-012019-08-17
PN-EN 60099-5:2014-01Ograniczniki przepięć -- Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania2018-08-10PN-EN IEC 60099-5:2018-082021-02-23
PN-EN 60099-8:2011Ograniczniki przepięć -- Część 8: Ograniczniki przepięć z tlenków metali z zewnętrznymi iskiernikami szeregowymi (EGLA) do napowietrznych przesyłowych i rozdzielczych linii napięcia przemiennego w sieciach powyżej 1 kV2018-04-24PN-EN IEC 60099-8:2018-042020-12-19
PN-EN 60127-5:2002Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 5: Wytyczne do oceny jakości wkładek topikowych miniaturowych2017-04-20PN-EN 60127-5:2017-042019-12-09
PN-EN 60137:2010Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1 000 V2018-02-01PN-EN 60137:2018-022020-11-17
PN-EN 60238:2007Oprawki lampowe z gwintem Edisona2018-06-28PN-EN IEC 60238:2018-062021-03-23
PN-EN 60310:2004Zastosowania kolejowe -- Transformatory i dławiki instalowane w taborze2016-08-03PN-EN 60310:2016-082019-03-02
PN-EN 60312-1:2013-12Odkurzacze do użytku domowego -- Część 1: Odkurzacze czyszczące na sucho -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2017-03-21PN-EN 60312-1:2017-032020-01-02
PN-EN 60335-2-102:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne2016-03-08PN-EN 60335-2-102:2016-032019-01-22
PN-EN 60350-1:2014-03Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 1: Elektryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze -- Metody badań cech funkcjonalnych2016-12-02PN-EN 60350-1:2016-122019-11-04
PN-EN 60350-2:2014-03Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego -- Część 2: Płyty kuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2018-02-22PN-EN 60350-2:2018-022021-01-19
PN-EN 60400:2010Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników2017-12-05PN-EN 60400:2017-122020-07-20
PN-EN 60456:2011Pralki domowe -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2016-05-06PN-EN 60456:2016-052018-12-14
PN-EN 60519-12:2013-12Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12PN-EN IEC 60519-12:2018-042021-03-02
PN-EN 60519-12:2013-12Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowego2018-04-12PN-EN IEC 60519-12:2018-042021-03-02
PN-EN 60598-2-17:2002Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych2018-05-28PN-EN IEC 60598-2-17:2018-052021-03-23
PN-EN 60598-2-4:2002Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia2018-06-04PN-EN 60598-2-4:2018-062021-03-30
PN-EN 60598-2-7:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodowe2018-06-04PN-EN 60598-2-4:2018-062021-03-30
PN-EN 60623:2007Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Pojedyncze ogniwa akumulatorowe, niklowo-kadmowe, prostopadłościenne, otwarte2017-07-05PN-EN 60623:2017-072020-02-27
PN-EN 60669-1:2006Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2018-04-12PN-EN 60669-1:2018-042021-02-13
PN-EN 60691:2003Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2016-12-05PN-EN 60691:2016-122019-10-07
PN-EN 60704-2-13:2011Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych2017-02-01PN-EN 60704-2-13:2017-022019-11-30
PN-EN 60745-2-11:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)2016-08-23PN-EN 62841-2-11:2016-082019-12-23
PN-EN 60745-2-14:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek2016-02-23PN-EN 62841-2-14:2016-022019-08-31
PN-EN 60745-2-17:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających2018-02-22PN-EN 62841-2-17:2018-022021-12-15
PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych2018-03-22PN-EN 62841-2-1:2018-032022-01-19
PN-EN 60745-2-2:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych2015-03-18PN-EN 62841-2-2:2015-032019-08-21
PN-EN 60745-2-4:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe2015-02-10PN-EN 62841-2-4:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-5:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych2015-02-10PN-EN 62841-2-5:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-5:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych2015-02-10PN-EN 62841-2-5:2015-022019-08-21
PN-EN 60745-2-8:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach2017-01-18PN-EN 62841-2-8:2017-012020-05-02
PN-EN 60745-2-9:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2015-07-22PN-EN 62841-2-9:2015-072019-08-21
PN-EN 60810:2015-07Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2018-04-24PN-EN IEC 60810:2018-042021-02-09
PN-EN 60838-1:2008Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2017-07-18PN-EN 60838-1:2017-072020-04-28
PN-EN 60855:1999Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem2017-04-28PN-EN 60855-1:2017-042020-02-10
PN-EN 60900:2012Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V2018-10-04PN-EN IEC 60900:2018-102021-07-25
PN-EN 60904-3:2008Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2016-11-15PN-EN 60904-3:2016-112019-05-20
PN-EN 60909-0:2002Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego -- Część 0: Obliczanie prądów2016-09-07PN-EN 60909-0:2016-092019-06-10
PN-EN 61029-2-10:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek do cięcia2016-04-19PN-EN 62841-3-10:2016-042019-10-19
PN-EN 61029-2-1:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowych2015-02-16PN-EN 62841-3-1:2015-022019-08-21
PN-EN 61029-2-1:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowych2015-02-16PN-EN 62841-3-1:2015-022019-08-21
PN-EN 61029-2-4:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych2016-08-23PN-EN 62841-3-4:2016-082020-06-24
PN-EN 61029-2-6:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertnic diamentowych z dopływem wody2015-01-29PN-EN 62841-3-6:2015-012019-08-21
PN-EN 61029-2-9:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2016-02-23PN-EN 62841-3-9:2016-022019-11-15
PN-EN 61057:2002Podnośniki z wysięgnikiem izolacyjnym stosowane do prac pod napięciem2018-02-01PN-EN 61057:2018-022020-07-24
PN-EN 61058-1:2005Łączniki do przyrządów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-08-22PN-EN IEC 61058-1:2018-082021-05-25
PN-EN 61167:2011Lampy metalohalogenkowe -- Parametry funkcjonalne2016-09-07PN-EN 61167:2016-092019-06-10
PN-EN 61184:2009Oprawki bagnetowe2017-12-05PN-EN 61184:2017-122020-06-26
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-2:2017-052020-02-10
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-1-1:2016-102019-04-13
PN-EN 61215:2005Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych -- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu2016-10-25PN-EN 61215-1:2017-012019-12-09
PN-EN 61377-1:2006Trakcja elektryczna -- Tabor -- Część 1: Badania zespołów silników prądu przemiennego zasilanych z falowników wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61377-2:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badania zespołu -- Część 2: Silniki trakcyjne prądu stałego zasilane z przekształtników impulsowych wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61377-3:2003Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Część 3: Badania złożone silników prądu przemiennego zasilanych z przekształtników pośrednich wraz z ich sterowaniem2016-08-03PN-EN 61377:2016-082019-02-23
PN-EN 61466-1:1999Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Znormalizowane klasy wytrzymałości i rodzaje złączy2016-12-14PN-EN 61466-1:2016-122019-06-22
PN-EN 61643-331:2008Elementy niskonapięciowych urządzeń do ograniczania przepięć -- Część 331: Wymagania dla warystorów z tlenków metali (MOV)2018-06-29PN-EN IEC 61643-331:2018-062021-01-11
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-2:2017-072020-04-28
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-4:2017-082020-05-05
PN-EN 61646:2008Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-07-18PN-EN 61215-1-3:2017-082020-05-05
PN-EN 61724:2002Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego -- Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy2017-10-16PN-EN 61724-1:2017-102020-04-07
PN-EN 61730-1:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2018-06-04PN-EN IEC 61730-1:2018-062021-04-27
PN-EN 61730-2:2007Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 2: Wymagania dotyczące badań2018-06-04PN-EN IEC 61730-2:2018-062021-04-27
PN-EN 61810-2-1:2011Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2-1: Niezawodność -- Procedura dotycząca weryfikacji wartości B102018-01-24PN-EN 61810-2-1:2018-012020-10-06
PN-EN 61810-2:2011Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące -- Część 2: Niezawodność2018-01-25PN-EN 61810-2:2018-012020-10-06
PN-EN 61829:2002Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) -- Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych w terenie2016-04-04PN-EN 61829:2016-042019-02-26
PN-EN 61951-1:2014-09Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa szczelnie zamknięte -- Część 1: Niklowo-kadmowe2017-10-16PN-EN 61951-1:2017-102020-04-11
PN-EN 61951-2:2011Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte -- Część 2: Nikiel-wodorek metalu2017-10-30PN-EN 61951-2:2017-102020-04-26
PN-EN 61960:2011Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań2017-08-29PN-EN 61960-3:2017-082020-03-14
PN-EN 62108:2008Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2017-02-06PN-EN 62108:2017-022019-10-31
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-1:2017-082020-03-14
PN-EN 62133:2013-07Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych2017-08-29PN-EN 62133-2:2017-082020-03-14
PN-EN 62196-1:2012Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2015-05-18PN-EN 62196-1:2015-052019-10-06
PN-EN 62196-2:2012Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe -- Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi2017-06-01PN-EN 62196-2:2017-062020-04-28
PN-EN 62199:2005Izolatory przepustowe na prąd stały2018-10-05PN-EN IEC/IEEE 65700:2018-102021-02-20
PN-EN 62246-1-1:2014-01Łączniki kontaktronowe -- Część 1-1: Specyfikacja wspólna -- Ocena jakości2018-08-28PN-EN IEC 62246-1-1:2018-082021-03-13
PN-EN 62271-102:2005Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31PN-EN IEC 62271-102:2018-102021-06-19
PN-EN 62271-110:2013-06Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego2018-03-27PN-EN IEC 62271-110:2018-032020-11-09
PN-EN 62271-1:2009Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne2018-02-01PN-EN 62271-1:2018-022020-08-16
PN-EN 62281:2013-06Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2017-07-05PN-EN 62281:2017-072020-01-10
PN-EN 62282-3-200:2012Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-200: Stacjonarne ogniwa paliwowe wysokiej mocy -- Metody badań2016-06-01PN-EN 62282-3-200:2016-062018-12-24
PN-EN 62282-3-201:2014-03Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-201: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Metody badania wydajności dla ogniw paliwowych małej mocy2018-03-15PN-EN 62282-3-201:2018-032020-09-14
PN-EN 62282-5-1:2013-06Technologie ogniw paliwowych -- Część 5-1: Przenośne ogniwa paliwowe -- Bezpieczeństwo2018-09-07PN-EN IEC 62282-5-100:2018-092021-05-17
PN-EN 62282-6-200:2013-05Technologie ogniw paliwowych -- Część 6-200: Systemy zasilania z mikroogniw paliwowych -- Metody badania wydajności2017-02-22PN-EN 62282-6-200:2017-022019-10-27
PN-EN 62386-207:2009Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp; moduły LED (urządzenie typu 6)2018-10-30PN-EN IEC 62386-207:2018-102021-05-17
PN-EN 62442-3:2014-12Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29PN-EN IEC 62442-3:2018-112021-06-07
PN-EN 62446:2010Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej -- Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne2016-08-03PN-EN 62446-1:2016-082019-02-23
PN-EN 62576:2010Kondensatory dwuwarstwowe do stosowania w elektrycznych pojazdach hybrydowych -- Metody badań charakterystyk elektrycznych2018-08-22PN-EN IEC 62576:2018-082021-03-27
Sektor Elektrotechniki
PN-EN 1149-5:2009Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne2018-10-04PN-EN 1149-5:2018-102019-03-31
PN-EN 50059:2001Wymagania dotyczące ręcznych urządzeń do elektrostatycznego natryskiwania i obróbki wykańczającej materiałami niepalnymi2018-09-11PN-EN 50059:2018-092021-07-27
PN-EN 50289-1-11:2002Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-11: Metody badania właściwości elektrycznych -- Impedancja falowa, impedancja wejściowa, tłumienność odbiciowa2017-01-12PN-EN 50289-1-11:2017-012019-09-05
PN-EN 50289-1-1:2006Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-1: Metody badań właściwości elektrycznych -- Wymagania ogólne2017-04-14PN-EN 50289-1-1:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-8:2010Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-8: Metody badań właściwości elektrycznych -- Tłumienność2017-04-14PN-EN 50289-1-8:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-1-9:2002Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-9: Metody badania właściwości elektrycznych -- Tłumienność niesymetrii (LCL-na wejściu toru, LCTL-na wyjściu toru)2017-04-14PN-EN 50289-1-9:2017-042019-12-16
PN-EN 50289-4-16:2013-06Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 4-16: Badania środowiskowe -- Ciągłość obwodu w warunkach działania ognia2017-01-12PN-EN 50289-4-16:2017-012019-07-22
PN-EN 50290-2-20:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-20: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Zagadnienia ogólne2016-12-02PN-EN 50290-2-20:2016-122019-07-22
PN-EN 50290-2-29:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-29: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanego2017-01-10PN-EN 50290-2-29:2017-012019-07-22
PN-EN 50574:2012Wymagania dotyczące gromadzenia, logistyki i postępowania w przypadku końca życia urządzeń gospodarstwa domowego zawierających lotne fluorowęglowodory lub lotne węglowodory2017-11-16PN-EN 50625-2-3:2017-112020-05-29
PN-EN 60068-2-18:2008Badania środowiskowe -- Część 2-18: Próby -- Próba R i wytyczne: Woda2017-08-29PN-EN 60068-2-18:2017-082020-04-14
PN-EN 60068-2-39:2002Badania środowiskowe -- Część 2-39: Próby -- Próba Z/AM: Próba kombinowana zimno, niskie ciśnienie atmosferyczne i wilgotne gorąco2016-04-12PN-EN 60068-2-39:2016-042019-01-22
PN-EN 60068-2-52:2001Badania środowiskowe -- Próby -- Próba Kb: Mgła solna, cykliczna (roztwór chlorku sodu)2018-05-18PN-EN IEC 60068-2-52:2018-052020-12-12
PN-EN 60068-2-5:2011Badania środowiskowe -- Część 2-5: Próby -- Próba Sa: Symulowane promieniowanie słoneczne występujące na powierzchni ziemi oraz wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego2018-08-06PN-EN IEC 60068-2-5:2018-082021-05-11
PN-EN 60068-3-5:2008Badania środowiskowe -- Część 3-5: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych2018-06-28PN-EN IEC 60068-3-5:2018-062021-02-27
PN-EN 60068-3-6:2009Badania środowiskowe -- Część 3-6: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Potwierdzanie osiągów komór temperaturowych/wilgotnościowych2018-06-04PN-EN IEC 60068-3-6:2018-062021-02-27
PN-EN 60230:2003Badania udarowe kabli i osprzętu kablowego2018-06-29PN-EN IEC 60230:2018-062021-02-14
PN-EN 60317-0-7:2012Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-7: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, okrągłe, emaliowane, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, o znamionowej średnicy żyły od 0,040 mm do 1,600 mm2018-03-09PN-EN 60317-0-7:2018-032020-09-20
PN-EN 60317-39:2002Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 39: Przewody miedziane prostokątne gołe lub emaliowane, w oplocie z włókna szklanego nasyconego lakierem, klasa 1802016-03-09PN-EN 60317-39:2016-032019-01-15
PN-EN 60317-56:2013-03Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 56: Przewody miedziane, okrągłe, o znamionowej średnicy żyły od 0,040 mm do 1,600 mm, emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, o wzmocnionej izolacji (FIW), bez defektów, klas2018-03-09PN-EN 60317-56:2018-032020-09-13
PN-EN 60332-3-10:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-10:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-21:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-21:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-22:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-22:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-23:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-23:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-24:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-24:2018-122021-08-17
PN-EN 60332-3-25:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05PN-EN IEC 60332-3-25:2018-122021-08-17
PN-EN 60375:2006Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych i magnetycznych2018-10-04PN-EN IEC 60375:2018-102021-06-12
PN-EN 60445:2011Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów2018-01-24PN-EN 60445:2018-012020-09-08
PN-EN 60664-3:2006Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniem2017-07-12PN-EN 60664-3:2017-072020-06-16
PN-EN 60674-2:2002Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 2: Metody badań2017-04-04PN-EN 60674-2:2017-042019-12-23
PN-EN 60695-1-10:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Wytyczne ogólne2017-05-16PN-EN 60695-1-10:2017-052019-12-23
PN-EN 60695-1-30:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-30: Wytyczne do oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Proces doboru wstępnego -- Wytyczne ogólne2017-07-25PN-EN 60695-1-30:2017-072020-03-28
PN-EN 60695-10-3:2004Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-3: Nadmierne gorąco -- Próba odkształcenia przez uwalnianie naprężeń powstałych podczas formowania tworzyw sztucznych2017-03-07PN-EN 60695-10-3:2017-032019-10-12
PN-EN 60695-11-2:2014-07Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-2: Płomienie probiercze -- Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW: Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-11-28PN-EN 60695-11-2:2017-112020-07-13
PN-EN 60695-11-5:2007Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne2017-08-29PN-EN 60695-11-5:2017-082020-06-16
PN-EN 60695-6-2:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zaciemnienie dymem -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06PN-EN IEC 60695-6-2:2018-122021-07-10
PN-EN 60695-8-1:2010Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 8-1: Wydzielanie ciepła -- Wytyczne ogólne2017-04-07PN-EN 60695-8-1:2017-042019-12-20
PN-EN 60715:2007Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczych2018-01-15PN-EN 60715:2018-012020-09-01
PN-EN 60721-3-1:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-1: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Składowanie2018-07-13PN-EN IEC 60721-3-1:2018-072021-03-30
PN-EN 60721-3-2:2002Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport2018-07-13PN-EN IEC 60721-3-2:2018-072021-03-30
PN-EN 60793-2-10:2011Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12016-06-21PN-EN 60793-2-10:2016-062018-12-24
PN-EN 60793-2-10:2016-06Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12018-03-09PN-EN 60793-2-10:2018-032020-09-14
PN-EN 60793-2-20:2009Światłowody -- Część 2-20: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A22016-07-05PN-EN 60793-2-20:2016-072018-12-24
PN-EN 60794-1-1:2012Kable światłowodowe -- Część 1-1: Wymagania wspólne -- Postanowienia ogólne2016-06-21PN-EN 60794-1-1:2016-062018-12-18
PN-EN 60851-4:1998Przewody nawojowe -- Metody badań -- Właściwości chemiczne2016-12-19PN-EN 60851-4:2016-122019-08-10
PN-EN 60947-2:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2018-01-15PN-EN 60947-2:2018-012020-10-13
PN-EN 60947-5-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2018-02-06PN-EN 60947-5-1:2018-022020-12-15
PN-EN 60966-2-4:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-4: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-22016-11-08PN-EN 60966-2-4:2016-112019-06-22
PN-EN 60966-2-5:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-5: Norma szczegółowa dotyczaca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 1 000 MHz, złącza według IEC 61169-22017-03-17PN-EN 60966-2-5:2017-032019-11-30
PN-EN 60966-2-6:2009Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-6: Norma szczegółowa dotycząca przewodów do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3 000 MHz, złącza według IEC 61169-242017-03-21PN-EN 60966-2-6:2017-032019-11-30
PN-EN 61125:2002Świeże ciecze izolacyjne na bazie węglowodorów -- Metody badań do oceny stabilności utleniania2018-04-24PN-EN IEC 61125:2018-042021-02-16
PN-EN 61140:2005Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń2016-07-08PN-EN 61140:2016-072019-05-27
PN-EN 61180-2:1997Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Urządzenia probiercze2016-12-02PN-EN 61180:2016-122019-07-29
PN-EN 61196-2:2004Kable wielkiej częstotliwości -- Część 2: Norma grupowa na półsztywne kable współosiowe wielkiej częstotliwości o izolacji z politetrafluoroetylenu (PTFE)2016-04-04PN-EN 61196-10:2016-042019-01-22
PN-EN 61340-2-3:2002Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego2016-11-29PN-EN 61340-2-3:2016-112019-07-28
PN-EN 61340-2-3:2002Elektryczność statyczna -- Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego2016-11-29PN-EN 61340-2-3:2016-112019-07-28
PN-EN 61340-4-3:2003Elektryczność statyczna -- Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Obuwie2018-04-17PN-EN IEC 61340-4-3:2018-042021-01-17
PN-EN 61340-4-4:2012Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18PN-EN IEC 61340-4-4:2018-052021-03-06
PN-EN 61340-4-4:2012Elektryczność statyczna -- Część 4-4: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Klasyfikacja międzyoperacyjnych elastycznych kontenerów masowych (FIBC) pod względem właściwości elektrostatycznych2018-05-18PN-EN IEC 61340-4-4:2018-052021-03-06
PN-EN 61340-4-5:2006Elektryczność statyczna -- Część 4-5: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Metody oceny skuteczności ochrony przed elektrycznością statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z udziałem człowieka2018-09-20PN-EN IEC 61340-4-5:2018-092021-02-22
PN-EN 61340-5-1:2009Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2017-01-31PN-EN 61340-5-1:2017-012019-11-18
PN-EN 61340-5-1:2009Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2017-01-31PN-EN 61340-5-1:2017-012019-11-18
PN-EN 61360-1:2010Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji dla komponentów elektrycznych -- Część 1: Definicje -- Zasady i metody2018-01-17PN-EN 61360-1:2018-012020-12-01
PN-EN 61914:2009Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2016-06-15PN-EN 61914:2016-062018-12-28
PN-EN 62153-4-7:2006Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektormagnetycznaq [EMC] -- Metoda badania pomiaru impedancji przejściowej i ekranowania - lub tłumienności sprzężenia -- Metoda rury w rurze2016-06-20PN-EN 62153-4-7:2016-062019-01-13
PN-EN 62561-1:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych2017-07-05PN-EN 62561-1:2017-072020-04-13
PN-EN 62561-2:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2018-04-12PN-EN IEC 62561-2:2018-042021-03-01
PN-EN 62561-3:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)2017-10-10PN-EN 62561-3:2017-102020-07-20
PN-EN 62561-4:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2018-01-25PN-EN 62561-4:2018-012020-12-01
PN-EN 62561-5:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 5: Wymagania dotyczące uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnień2018-01-24PN-EN 62561-5:2018-012020-12-01
PN-EN 62561-6:2011Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 6: Wymagania dotyczące liczników udarów piorunowych (LSC)2018-04-12PN-EN IEC 62561-6:2018-042021-03-01
PN-EN 62561-7:2012Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 7: Wymagania dotyczące substancji poprawiających jakość uziemień2018-04-12PN-EN IEC 62561-7:2018-042021-03-01
PN-EN 62683:2016-01Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Dane dotyczące wyrobu i właściwości w zakresie wymiany informacji2017-11-06PN-EN 62683-1:2017-112020-08-16
PN-EN ISO 50001:2012Systemy zarządzania energią -- Wymagania i zalecenia użytkowania2018-09-20PN-EN ISO 50001:2018-092019-02-28
PN-HD 60364-4-41:2009Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2017-09-29PN-HD 60364-4-41:2017-092020-07-07
PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi2016-03-23PN-HD 60364-4-443:2016-032018-12-14
PN-HD 60364-4-443:2006Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi2016-03-23PN-HD 60364-4-443:2016-032018-12-14
PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami2016-04-04PN-HD 60364-5-534:2016-042018-12-14
PN-HD 60364-5-534:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami2016-04-04PN-HD 60364-5-534:2016-042018-12-14
PN-HD 60364-6:2008Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie2016-07-15PN-HD 60364-6:2016-072019-06-01
PN-HD 60364-7-704:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki2018-08-22PN-HD 60364-7-704:2018-082021-05-18
PN-HD 60364-7-708:2010Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje2017-11-09PN-HD 60364-7-708:2017-112020-08-18
PN-HD 60364-7-712:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2016-05-09PN-HD 60364-7-712:2016-052019-04-08
PN-HD 60364-7-712:2007Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2016-05-09PN-HD 60364-7-712:2016-052019-04-08
PN-HD 60364-7-722:2012Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2016-05-09PN-HD 60364-7-722:2016-052019-02-26
PN-HD 631.1 S2:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 1: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu mieszanek żywicznych2018-05-07PN-EN 50655-1:2018-052020-09-18
PN-HD 631.2 S1:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 2: Wstępne sprawdzanie oraz badania typu termokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego napięcia2018-05-18PN-EN 50655-2:2018-052020-09-18
PN-HD 631.3 S1:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 3: Wstępne sprawdzanie termokurczliwych elementów stosowanych w układach średniego napięcia od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV2018-05-18PN-EN 50655-2:2018-052020-09-18
PN-HD 631.4 S1:2008Kable elektryczne -- Osprzęt -- Właściwości materiałów -- Część 4: Wstępne sprawdzanie zimnokurczliwych elementów stosowanych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36(42) kV2018-05-18PN-EN 50655-3:2018-052020-09-18
PN-HD 632 S2:2009Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV)2017-03-17PN-HD 632 S3:2017-032019-06-27
PN-IEC 1180-1:1996Technika wysokonapięciowych badań urządzeń niskiego napięcia -- Definicje i wymagania dotyczące badań i procedur2016-12-02PN-EN 61180:2016-122019-07-29
Sektor Górnictwa
PN-EN 50244:2006Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Przewodnik wyboru, instalacji, użytkowania i konserwacji2016-06-24PN-EN 50244:2016-062019-03-14
PN-EN 50271:2011Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu -- Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe2018-08-31PN-EN 50271:2018-082021-06-15
PN-EN 50291-1:2010Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania2018-06-21PN-EN 50291-1:2018-062021-02-26
PN-EN 50402:2007Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych lub toksycznych oraz par albo tlenu -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego stacjonarnych systemów detekcji gazu2017-05-17PN-EN 50402:2017-052020-02-04
PN-EN 60079-0:2013-03Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania2018-09-04PN-EN IEC 60079-0:2018-092021-07-06
PN-EN 60079-0:2013-03Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania2018-09-04PN-EN IEC 60079-0:2018-092021-07-06
PN-EN 60079-13:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z nadciśnieniem "p"2017-11-28PN-EN 60079-13:2017-112020-10-06
PN-EN 60079-29-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych2017-02-13PN-EN 60079-29-1:2017-022019-12-23
PN-EN 60079-30-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badania2017-06-01PN-EN 60079-30-1:2017-062020-03-06
PN-EN 60079-30-2:2007Atmosfery wybuchowe -- Część 30-2: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe -- Wytyczne dotyczące projektowania, instalowania i obsługi2017-09-05PN-EN 60079-30-2:2017-092020-04-03
PN-EN ISO 15138:2011Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja2018-10-04PN-EN ISO 15138:2018-102019-01-31
Sektor Hutnictwa
PN-EN 10083-1:2008Stale do ulepszania cieplnego -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy2018-08-30PN-EN ISO 683-2:2018-082018-12-31
PN-EN 10083-1:2008Stale do ulepszania cieplnego -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy2018-08-30PN-EN ISO 683-1:2018-092018-12-31
PN-EN 10083-2:2008Stale do ulepszania cieplnego -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali niestopowych2018-09-04PN-EN ISO 683-1:2018-092018-12-31
PN-EN 10083-3:2008Stale do ulepszania cieplnego -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali stopowych2018-08-30PN-EN ISO 683-2:2018-082018-12-31
PN-EN 10084:2009Stale do nawęglania -- Warunki techniczne dostawy2018-09-04PN-EN ISO 683-3:2018-092018-12-31
PN-EN 10087:2000Stal automatowa -- Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów i walcówki walcowanych na gorąco2018-09-04PN-EN ISO 683-4:2018-092018-12-31
PN-EN 10164:2007Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29PN-EN 10164:2018-112019-04-30
PN-EN 10221:1998Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanych na gorąco -- Warunki techniczne dostawy2018-10-03PN-EN ISO 9443:2018-102019-01-31
PN-EN 10277-1:2009Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-09-04PN-EN 10277:2018-092018-12-31
PN-EN 10277-2:2009Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Stale konstrukcyjne ogólnego stosowania2018-09-04PN-EN 10277:2018-092018-12-31
PN-EN 10277-3:2009Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Stale automatowe2018-09-04PN-EN 10277:2018-092018-12-31
PN-EN 10277-4:2009Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Stale do nawęglania2018-09-04PN-EN 10277:2018-092018-12-31
PN-EN 10277-5:2009Wyroby stalowe o powierzchni jasnej -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Stale do ulepszania cieplnego2018-09-04PN-EN 10277:2018-092018-12-31
PN-EN 12536:2002Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2018-12-06PN-EN ISO 20378:2018-122019-04-30
PN-EN 13479:2007Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali2017-08-31PN-EN 13479:2017-082019-03-31
PN-EN 13507:2010Natryskiwanie cieplne -- Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotów i części przed natryskiwaniem cieplnym2018-10-12PN-EN 13507:2018-102019-02-28
PN-EN 1395-5:2007Natryskiwanie cieplne -- Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego -- Część 5: Natryskiwanie plazmowe w komorach2018-10-29PN-EN 1395-5:2018-102019-02-28
PN-EN 1563:2012Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne2018-10-10PN-EN 1563:2018-102019-02-28
PN-EN 1563:2012Odlewnictwo -- Żeliwo sferoidalne2018-10-10PN-EN 1563:2018-102019-02-28
PN-EN 22401:1997Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia2018-11-08PN-EN ISO 2401:2018-112019-03-31
PN-EN 50444:2010Norma podstawowa dotycząca oceny ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych pochodzących od sprzętu do spawania łukowego i procesów pokrewnych2017-02-14PN-EN 62822-2:2016-112019-09-16
PN-EN 50445:2010Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29PN-EN IEC 62822-1:2018-112021-09-28
PN-EN 50505:2008Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych2018-05-04PN-EN IEC 62822-3:2018-052021-02-16
PN-EN 560:2007Sprzęt do spawania gazowego -- Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych2018-10-31PN-EN 560:2018-102019-03-31
PN-EN 60404-6:2006Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalicznych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 200 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2018-09-14PN-EN IEC 60404-6:2018-092021-06-29
PN-EN 60404-8-6:2009Materiały magnetyczne -- Część 8-6: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały metaliczne magnetycznie miękkie2017-07-12PN-EN 60404-8-6:2017-072020-04-21
PN-EN 60974-1:2013-04Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27PN-EN IEC 60974-1:2018-112021-09-28
PN-EN 60974-4:2011Sprzęt do spawania łukowego -- Część 4: Kontrola okresowa i badanie2017-01-10PN-EN 60974-4:2017-012019-08-25
PN-EN 60974-9:2010Sprzęt do spawania łukowego -- Część 9: Instalacja i użytkowanie2018-09-07PN-EN IEC 60974-9:2018-092021-06-01
PN-EN ISO 10042:2008Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych2018-09-10PN-EN ISO 10042:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 14918:2000Natryskiwanie cieplne -- Egzamin dla metalizatorów2018-08-10PN-EN ISO 14918:2018-082018-12-31
PN-EN ISO 15612:2006Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania2018-09-14PN-EN ISO 15612:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 15626:2014-01Badanie nieniszczące spoin -- Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) -- Poziomy akceptacji2018-10-19PN-EN ISO 15626:2018-102019-02-28
PN-EN ISO 16151:2010Korozja metali i stopów -- Przyspieszone badania cykliczne w kwaśnej mgle solnej, w warunkach "suchych" i "mokrych"2018-10-05PN-EN ISO 16151:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 18275:2012Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2018-11-21PN-EN ISO 18275:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 204:2009Metale -- Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu -- Metoda badania2018-11-28PN-EN ISO 204:2018-112019-04-30
PN-EN ISO 2085:2010Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu (VI) miedzi2018-11-22PN-EN ISO 2085:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 24373:2009Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi -- Klasyfikacja2018-11-15PN-EN ISO 24373:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 3690:2012Spawanie i procesy pokrewne -- Oznaczanie zawartości wodoru w metalu spoiny2018-11-15PN-EN ISO 3690:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 3923-1:2010Proszki metaliczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej -- Część 1: Metoda z zastosowaniem lejka2018-09-07PN-EN ISO 3923-1:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 4957:2004Stale narzędziowe2018-09-13PN-EN ISO 4957:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 6581:2010Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych2018-12-07PN-EN ISO 6581:2018-122019-03-31
PN-EN ISO 7539-6:2012Korozja metali i stopów -- Badanie korozji naprężeniowej -- Część 6: Przygotowanie i stosowanie próbek z przedpęknięciem do badań pod stałym obciążeniem lub stałym odkształceniem2018-12-05PN-EN ISO 7539-6:2018-122019-03-31
PN-EN ISO 8249:2005Spawanie -- Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks2018-11-15PN-EN ISO 8249:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 8251:2011Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar odporności na ścieranie anodowych powłok tlenkowych2018-11-15PN-EN ISO 8251:2018-112019-03-31
Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
PN-EN 115-1+A1:2010Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie2017-10-09PN-EN 115-1:2017-102019-01-31
PN-EN 12079-1:2006Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia -- Część 1: Kontener morski -- Projektowanie, produkcja i znakowanie2018-09-10PN-EN ISO 10855-1:2018-092019-01-31
PN-EN 12079-2:2006Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia -- Część 2: Zespoły do podnoszenia -- Projektowanie, produkcja i znakowanie2018-09-10PN-EN ISO 10855-2:2018-092019-01-31
PN-EN 12079-3:2006Kontenery morskie wraz z zespołami do podnoszenia -- Część 3: Kontrole okresowe, próby i badania2018-09-13PN-EN ISO 10855-3:2018-092019-01-31
PN-EN 12312-8+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe2018-10-31PN-EN 12312-8:2018-102019-02-28
PN-EN 12972:2015-04Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Badanie, kontrola i znakowanie cystern ze zbiornikami metalowymi2018-09-04PN-EN 12972:2018-092019-01-31
PN-EN 13317+A1:2007Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Zespół pokrywy włazu2018-08-31PN-EN 13317:2018-082019-01-31
PN-EN 14025+A1:2016-08Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2018-09-20PN-EN 14025:2018-092019-01-31
PN-EN 14067-6:2010Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 6: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych oddziaływania wiatru bocznego2018-10-03PN-EN 14067-6:2018-102019-01-31
PN-EN 14116+A1:2015-01Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy urządzeń do identyfikacji paliw płynnych2018-09-11PN-EN 14116+A2:2018-092018-12-31
PN-EN 14596:2005Cysterny do transportu materiałów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Awaryjny ciśnieniowy zawór nadmiarowy2018-10-05PN-EN 14596:2018-102019-02-28
PN-EN 15194+A1:2012Rowery -- Rowery wspomagane silnikiem elektrycznym (EPAC) -- Rowery dwukołowe EPAC2018-01-24PN-EN 15194:2018-012019-04-30
PN-EN 1526+A1:2010Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach2018-11-07PN-EN ISO 24134:2018-112019-04-30
PN-EN 16603-31-02:2015-12Inżynieria kosmiczna -- Dwufazowy sprzęt do transportu ciepła2018-11-15PN-EN 16603-31-02:2018-112019-03-31
PN-EN 16657:2016-07Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie zbiorników transportowych w urządzenia zapobiegające przepełnieniu zbiorników stacjonarnych2018-08-22PN-EN 16657+A1:2018-082018-12-31
PN-EN 2591-318:2002Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 318: Ognioodporność2018-11-29PN-EN 2591-318:2018-112019-02-28
PN-EN 3264:2010Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' ze stopu tytanu -- Nakrętki z pierścieniem oporowym2018-09-20PN-EN 3264:2018-092018-12-31
PN-EN 81-28:2004Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych2018-08-10PN-EN 81-28:2018-082020-05-31
PN-EN 81-58:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2018-07-04PN-EN 81-58:2018-072019-10-31
PN-EN 81-70:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2018-07-13PN-EN 81-70:2018-072020-05-31
PN-EN 81-71+A1:2007Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2018-07-12PN-EN 81-71:2018-072020-05-31
PN-EN 9115:2013-06Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością -- Dostarczane oprogramowanie (Uzupełnienie EN 9100)2018-09-20PN-EN 9115:2018-092019-01-31
PN-EN 9133:2010Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych części lotniczych2018-09-10PN-EN 9133:2018-092018-12-31
PN-EN ISO 11547:1999Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią2018-11-29PN-EN ISO 11547:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 11812:2005Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe2018-11-22PN-EN ISO 11812:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 12215-3:2005Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 3: Materiały: Stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały2018-11-22PN-EN ISO 12215-3:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 12215-4:2005Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja2018-11-27PN-EN ISO 12215-4:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 12215-5:2009Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29PN-EN ISO 12215-5:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 13590:2005Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji2018-11-29PN-EN ISO 13590:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 14509-3:2012Małe statki -- Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29PN-EN ISO 14509-3:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 15083:2005Małe statki -- Instalacje zęzowe2018-11-29PN-EN ISO 15083:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 15084:2005Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania2018-11-29PN-EN ISO 15084:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 16147:2017-11Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym -- Osprzęt paliwowy i elektryczny montowany na silniku2018-08-22PN-EN ISO 16147:2018-082018-12-31
PN-EN ISO 25197:2013-06Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2018-11-29PN-EN ISO 25197:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 6185-3:2014-10Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29PN-EN ISO 6185-3:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 6185-3:2014-10Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29PN-EN ISO 6185-3:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 6185-4:2011Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości całkowitej od 8 m do 24 m i z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej2018-11-29PN-EN ISO 6185-4:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 6185-4:2011Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29PN-EN ISO 6185-4:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 8384:2004Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2018-11-07PN-EN ISO 8384:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 8469:2013-10Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień2018-11-29PN-EN ISO 8469:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 8849:2005Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym2018-11-29PN-EN ISO 8849:2018-112019-03-31
Sektor Maszyn i Inżynierii
PN-EN 12285-1:2003Zbiorniki stalowe -- Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody2018-11-15PN-EN 12285-1:2018-112020-04-30
PN-EN 12417+A2:2011Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Centra obróbkowe2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 12493+A1:2014-12Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Stalowe spawane zbiorniki ciśnieniowe do cystern drogowych do LPG -- Projektowanie i wytwarzanie2018-10-05PN-EN 12493+A2:2018-102018-12-31
PN-EN 13128+A2:2011Bezpieczeństwo obrabiarek -- Frezarki (i wytaczarki)2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 13309:2010Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12PN-EN ISO 13766-2:2018-082021-06-30
PN-EN 13309:2010Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym2018-07-12PN-EN ISO 13766-1:2018-072021-06-30
PN-EN 13684+A3:2010Maszyny ogrodnicze -- Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo2018-08-22PN-EN 13684:2018-082018-12-31
PN-EN 14070+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy obróbkowe2018-05-28PN-EN ISO 16090-1:2018-052021-04-30
PN-EN 14399-7:2008Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 7: System HR -- Zestaw śruby z łbem stożkowym i nakrętki2018-10-29PN-EN 14399-7:2018-102019-01-31
PN-EN 14399-8:2008Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8: System HV -- Zestaw śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej2018-10-29PN-EN 14399-8:2018-102019-01-31
PN-EN 1440:2016-06Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa2018-10-04PN-EN 1440+A1:2018-102018-12-31
PN-EN 14511-1:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja2018-08-10PN-EN 14511-1:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-2:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 2: Warunki badań2018-08-22PN-EN 14511-2:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-3:2013-12Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 3: Metody badań2018-08-22PN-EN 14511-3:2018-082021-03-31
PN-EN 14511-4:2014-02Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje2018-08-22PN-EN 14511-4:2018-082021-03-31
PN-EN 16436-1+A1:2016-04Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury2018-12-05PN-EN 16436-1+A2:2018-122019-03-31
PN-EN 16726:2016-02Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27PN-EN 16726+A1:2018-112019-01-31
PN-EN 16726:2016-02Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27PN-EN 16726+A1:2018-112019-01-31
PN-EN 16728:2016-07Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane -- Kontrola okresowa2018-10-04PN-EN 16728+A1:2018-102018-12-31
PN-EN 60534-2-3:2001Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 2-3: Wydajność przepływowa -- Procedury badań2016-08-23PN-EN 60534-2-3:2016-082019-01-20
PN-EN 61003-1:2004Pomiary i sterowania procesami przemysłowymi -- Urządzenia z analogowymi wejściami i dwu lub wielostanowymi wyjściami -- Część 1: Metody wyznaczania właściwości2017-02-01PN-EN 61003-1:2017-022019-11-04
PN-EN 61003-2:2010System sterowania procesami przemysłowymi -- Przyrządy z wejściami analogowymi i wyjściami dwu- lub wielostanowymi -- Część 2: Wytyczne do badań kontrolnych i rutynowych2017-02-01PN-EN 61003-2:2017-022019-11-04
PN-EN 61010-2-201:2013-12Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania2018-09-07PN-EN IEC 61010-2-201:2018-092023-06-22
PN-EN 61069-1:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 1: Postanowienia ogólne i metodologia2017-02-07PN-EN 61069-1:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-2:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 2: Metodologia oceny2017-02-02PN-EN 61069-2:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-3:2002Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 3: Ocena funkcjonalności systemu2017-02-02PN-EN 61069-3:2017-022019-10-28
PN-EN 61069-4:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 4: Ocena parametrów systemu2017-02-02PN-EN 61069-4:2017-022019-11-11
PN-EN 61069-5:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 5: Ocena niezawodności systemu2017-02-01PN-EN 61069-5:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-6:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 6: Ocena współdziałania systemu z operatorem2017-02-02PN-EN 61069-6:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-7:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 7: Ocena bezpieczeństwa systemu2017-02-02PN-EN 61069-7:2017-022019-07-20
PN-EN 61069-8:2004Pomiary i sterowanie procesami przemysłowymi -- Wyznaczanie właściwości systemu w celu jego oceny -- Część 8: Ocena niewiążących się z zadaniem właściwości systemu2017-02-02PN-EN 61069-8:2017-022019-07-20
PN-EN 61326-3-1:2010Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-1: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wy2017-12-21PN-EN 61326-3-1:2017-122020-06-20
PN-EN 61400-12-1:2006Turbozespoły wiatrowe -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych wiatrowych turbozespołów prądotwórczych2017-07-05PN-EN 61400-12-1:2017-072020-04-07
PN-EN 61400-25-1:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-1: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Ogólny opis zasad i modeli2018-02-01PN-EN 61400-25-1:2018-022020-12-01
PN-EN 61400-25-4:2009Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-4: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Odwzorowania profili komunikacyjnych opartych na standardzie XML2017-05-17PN-EN 61400-25-4:2017-052020-01-04
PN-EN 61400-25-5:2007Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-5: Komunikacja układów monitorowania i sterowania elektrowni wiatrowych -- Sprawdzanie zgodności2018-02-05PN-EN 61400-25-5:2018-022020-10-25
PN-EN 61400-25-6:2011Turbozespoły wiatrowe -- Część 25-6: Łączność do monitorowania i sterowania elektrowniami wiatrowymi -- Klasy węzłów logicznych i klasy danych do monitorowania stanu2017-05-17PN-EN 61400-25-6:2017-052020-01-20
PN-EN 61511-1:2007Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania2017-07-07PN-EN 61511-1:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-2:2008Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 2: Wytyczne do stosowania IEC 61511-12017-07-07PN-EN 61511-2:2017-072020-04-21
PN-EN 61511-3:2009Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 3: Wytyczne do określania poziomów wymaganych nienaruszalności bezpieczeństwa2017-07-07PN-EN 61511-3:2017-072020-04-21
PN-EN 61784-3-13:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 132018-03-13PN-EN 61784-3-13:2018-032020-12-01
PN-EN 61784-3-2:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 22018-03-13PN-EN 61784-3-2:2018-032020-11-10
PN-EN 61784-3-3:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 32018-03-13PN-EN 61784-3-3:2018-032020-11-10
PN-EN 61784-3-8:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 82018-03-13PN-EN 61784-3-8:2018-032020-12-01
PN-EN 61784-3:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Ogólne zasady i definicje profili2016-12-02PN-EN 61784-3:2016-122019-06-17
PN-EN 61804-2:2008Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami -- Część 2: Specyfikacja koncepcji FB2018-06-21PN-EN IEC 61804-2:2018-062021-02-14
PN-EN 61987-11:2013-05Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 11: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Struktury ogólne2017-07-07PN-EN 61987-11:2017-072020-04-21
PN-EN 62256:2009Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Renowacja i poprawa właściwości eksploatacyjnych2017-10-04PN-EN 62256:2017-102020-07-04
PN-EN 62264-3:2008Integracja przedsięwzięcia i systemu sterowania -- Część 3: Modele działań zarządzania operatywnego wytwarzaniem2017-07-03PN-EN 62264-3:2017-072020-01-20
PN-EN 62264-5:2012Integracja przedsięwzięcie-system sterowania -- Część 5: Transakcje między administracją i wytwarzaniem2017-02-07PN-EN 62264-5:2017-022019-11-25
PN-EN 62424:2009Specyfikacja inżynierii sterowania procesem -- Przedstawienie wniosków w postaci diagramów P&I do wymiany danych między narzędziami P&ID i PCE-CAE2017-02-01PN-EN 62424:2017-022019-08-19
PN-EN 62439-2:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)2018-03-09PN-EN 62439-2:2018-032020-11-24
PN-EN 62439-3:2013-05Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezprzerwowa redundancja wysokiej dostępności (HSR)2018-03-27PN-EN IEC 62439-3:2018-032021-02-02
PN-EN 62439-5:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)2018-03-27PN-EN IEC 62439-5:2018-032021-02-02
PN-EN 62453-1:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 1: Przegląd i wytyczne2017-06-29PN-EN 62453-1:2017-062020-01-20
PN-EN 62453-2:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 2: Koncepcje i ich szczegółowe opisanie2017-06-29PN-EN 62453-2:2017-062020-01-20
PN-EN 62453-302:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 302: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 22018-03-15PN-EN 62453-302:2018-032020-12-08
PN-EN 62453-309:2010Specyfikacja interfejsu obiektowych urządzeń narzędziowych -- Część 309: Integracja profilu komunikacyjnego -- IEC 61784 CPF 92018-03-22PN-EN 62453-309:2018-032020-12-08
PN-EN 62591:2010Przemysłowe sieci komunikacyjne --Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne -- Bezprzewodowy HART2016-11-21PN-EN 62591:2016-112019-09-16
PN-EN 62657-2:2016-02Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją2017-12-28PN-EN 62657-2:2017-122020-06-15
PN-EN 62714-1:2015-01Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Część 1: Architektura i wymagania ogólne2018-09-20PN-EN IEC 62714-1:2018-092021-06-04
PN-EN ISO 10683:2014-09Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe2018-11-15PN-EN ISO 10683:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 13769:2010Butle do gazów -- Cechowanie2018-12-06PN-EN ISO 13769:2018-122019-02-28
PN-EN ISO 4042:2001Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2018-11-15PN-EN ISO 4042:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 4254-5:2012Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi2018-08-22PN-EN ISO 4254-5:2018-082018-12-31
PN-EN ISO 5458:2000Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie geometryczne -- Tolerowanie pozycji2018-08-10PN-EN ISO 5458:2018-082018-12-31
PN-EN ISO 8434-1:2010Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24 stopnie2018-12-07PN-EN ISO 8434-1:2018-122019-02-28
Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
PN-EN 1568-1:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04PN-EN 1568-1:2018-062019-11-30
PN-EN 1568-2:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-06-04PN-EN 1568-2:2018-062019-11-30
PN-EN 1568-3:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą2018-07-04PN-EN 1568-3:2018-072019-12-31
PN-EN 1568-4:2008Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą2018-06-04PN-EN 1568-4:2018-062019-11-30
PN-EN 2084:2016-01Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jednożyłowe ogólnego przeznaczenia z przewodnikami ze stopu miedzi -- Warunki techniczne2018-11-27PN-EN 2084:2018-112019-02-28
PN-EN 2591-100:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 100: Postanowienia ogólne2018-11-28PN-EN 2591-100:2018-112019-02-28
PN-EN 3375-001:2010Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28PN-EN 3375-001:2018-112019-02-28
PN-EN 3475-411:2015-02Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badania -- Część 411: Odporność na płyny2018-11-28PN-EN 3475-411:2018-112019-02-28
PN-EN 3646-003:2006Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe, bagnetowe, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 003: Gniazda, z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2018-11-28PN-EN 3646-003:2018-112019-02-28
PN-EN 3646-006:2006Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe, bagnetowe, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 006: Gniazda, hermetyczne, mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2018-11-28PN-EN 3646-006:2018-112019-02-28
PN-EN 3719:2010Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28PN-EN 3719:2018-112019-02-28
PN-EN 3745-505:2007Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w lotnictwie i kosmonautyce -- Metody badań -- Część 505: Wytrzymałość kabli na rozciąganie2018-11-07PN-EN 3745-505:2018-112019-01-31
PN-EN 4604-010:2017-07Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 010: Kable współosiowe lekkie 50 omów, 200 °C, typu KX (lekkie WD) -- Norma wyrobu2018-11-28PN-EN 4604-010:2018-112019-02-28
PN-EN 4611-002:2012Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 002: Postanowienia ogólne2018-11-29PN-EN 4611-002:2018-112019-02-28
PN-EN 4641-001:2009Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy płaszcza 125 mikrometrów -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-07PN-EN 4641-001:2018-112019-01-31
PN-EN 50131-2-2:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni2018-01-15PN-EN 50131-2-2:2018-012020-09-11
PN-EN 50131-5-3:2011Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych2017-07-03PN-EN 50131-5-3:2017-072020-03-17
PN-EN 50131-6:2009Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilanie2017-12-11PN-EN 50131-6:2017-122020-09-18
PN-EN 50134-2:2007Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: Urządzenia wyzwalające2017-12-21PN-EN 50134-2:2017-122020-08-14
PN-EN 54-12:2005Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego2015-05-13PN-EN 54-12:2015-052019-04-30
PN-EN 54-13:2007Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu2017-05-05PN-EN 54-13:2017-052020-08-31
PN-EN 54-5:2003Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe2017-05-05PN-EN 54-5:2017-052021-02-28
PN-EN 54-5:2017-05Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27PN-EN 54-5+A1:2018-112022-08-31
PN-EN 54-7:2004Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22PN-EN 54-7:2018-112022-08-31
PN-EN 6049-001:2015-09Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne z włókien meta-aramidowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28PN-EN 6049-001:2018-112019-02-28
PN-EN 6049-003:2009Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, instalacje -- Koszulki ochronne z włókien meta-aramidowych -- Część 003: Oplatane, rurowe, rozszerzalne -- Norma wyrobu2018-11-28PN-EN 6049-003:2018-112019-02-28
PN-EN 61162-1:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 1: Jeden mówiący i wielu słuchających2017-04-07PN-EN 61162-1:2017-042019-10-05
PN-EN 61162-450:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Systemy wzajemnej komunikacji między statkami o małej masie2018-12-07PN-EN IEC 61162-450:2018-122021-06-08
PN-EN 61162-460:2016-04Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i Ochrona2018-12-07PN-EN IEC 61162-460:2018-122021-06-08
PN-EN 61300-3-21:2002Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania i czas stanu nieustalonego2016-02-04PN-EN 61300-3-21:2016-022018-12-18
PN-EN 62287-1:2011Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 1: Techniki podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (CSTDMA)2017-11-06PN-EN 62287-1:2017-112020-05-10
PN-EN 62287-2:2013-12Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Wyposażenie pokładowe klasy B systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Techniki samoorganizującego się podziału czasu emisji przy wielokrotnym dostępie do pasma (SOTDMA)2017-09-29PN-EN 62287-2:2017-092020-03-14
PN-EN 62320-2:2008Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji -- Część 2: Stacje AIS AdoN -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badań i wymagane wyniki badań2017-06-13PN-EN 62320-2:2017-062019-12-05
Sektor Produktów Powszechnego Użytku
PN-EN 12130:2002Pierze i puch -- Metody badań -- Oznaczanie siły wypełnienia (objętość masy)2018-11-08PN-EN 12130:2018-112019-02-28
PN-EN 12131:2000Pierze i puch -- Metody badań -- Oznaczanie składu ilościowego pierza i puchu (metoda ręczna)2018-11-08PN-EN 12131:2018-112019-02-28
PN-EN 13088:2002Artykuły gotowe wypełnione pierzem i puchem -- Metoda wyznaczania całkowitej masy wyrobu z wypełnieniem i masy wypełnienia2018-11-08PN-EN 13088:2018-112019-02-28
PN-EN 13200-3:2006Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05PN-EN 13200-3:2018-122019-03-31
PN-EN 13361:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17PN-EN 13361:2018-042019-12-31
PN-EN 13361:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapór2018-04-17PN-EN 13361:2018-042019-12-31
PN-EN 13362:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24PN-EN 13362:2018-042019-12-31
PN-EN 13362:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów2018-04-24PN-EN 13362:2018-042019-12-31
PN-EN 13451-10:2014-04Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego2018-11-21PN-EN 13451-10:2018-112019-02-28
PN-EN 13491:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24PN-EN 13491:2018-042019-12-31
PN-EN 13491:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy tunelów i budowli podziemnych2018-04-24PN-EN 13491:2018-042019-12-31
PN-EN 13492:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07PN-EN 13492:2018-052019-12-31
PN-EN 13492:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej2018-05-07PN-EN 13492:2018-052019-12-31
PN-EN 13493:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane przy budowie magazynów przejściowych i stałych na bezużyteczne trwałe odpady2018-05-07PN-EN 13493:2018-052019-12-31
PN-EN 13493:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe2018-05-07PN-EN 13493:2018-052019-12-31
PN-EN 14041:2006Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze2018-02-22PN-EN 14041:2018-022019-10-31
PN-EN 14915:2014-01Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, ocena zgodności i znakowanie2017-07-25PN-EN 14915+A1:2017-072019-03-31
PN-EN 15382:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15PN-EN 15382:2018-052019-12-31
PN-EN 15382:2013-10Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu2018-05-15PN-EN 15382:2018-052019-12-31
PN-EN 16232:2014-02Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt2018-11-15PN-EN 16232+A1:2018-112019-08-31
PN-EN 1885:2000Pierze i puch -- Terminy i definicje2018-11-15PN-EN 1885:2018-112019-02-28
PN-EN 71-1:2015-01Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne2018-08-31PN-EN 71-1+A1:2018-082018-12-31
PN-EN 71-1:2015-01Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne2018-08-31PN-EN 71-1+A1:2018-082018-12-31
PN-EN 71-3+A2:2017-12Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2018-09-04PN-EN 71-3+A3:2018-092018-12-31
PN-EN ISO 11640:2013-05Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym2018-12-05PN-EN ISO 11640:2018-122019-03-31
PN-EN ISO 17708:2006Obuwie -- Metody badania całego obuwia -- Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem2018-09-14PN-EN ISO 17708:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 23999:2012Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła2018-10-05PN-EN ISO 23999:2018-102019-02-28
PN-EN ISO 23999:2012Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła2018-10-05PN-EN ISO 23999:2018-102019-02-28
PN-EN ISO 4045:2009Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie pH2018-09-04PN-EN ISO 4045:2018-092018-12-31
PN-EN ISO 4048:2009Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych2018-10-08PN-EN ISO 4048:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 4098:2007Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą2018-10-24PN-EN ISO 4098:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 5398-1:2008Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 1: Ilościowa metoda miareczkowa2018-10-30PN-EN ISO 5398-1:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 5398-3:2008Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 3: Ilościowa metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej2018-10-31PN-EN ISO 5398-3:2018-102019-01-31
Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN ISO 22000:2006Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego2018-08-22PN-EN ISO 22000:2018-082018-12-31
PN-EN ISO 3961:2013-10Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby jodowej2018-09-20PN-EN ISO 3961:2018-092019-02-28
PN-ISO 18593:2005Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni z użyciem płytek kontaktowych i wymazów2018-08-22PN-EN ISO 18593:2018-082019-01-31
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
PN-EN 41003:2012Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczego2017-09-26PN-EN 62949:2017-092019-06-20
PN-EN 50173-1:2011Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12PN-EN 50173-1:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-1:2011Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne2018-07-12PN-EN 50173-1:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-2:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe2018-07-12PN-EN 50173-2:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-3:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe2018-07-13PN-EN 50173-3:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-4:2008Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 4: Zabudowania mieszkalne2018-07-13PN-EN 50173-4:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-5:2009Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 5: Centra danych2018-07-13PN-EN 50173-5:2018-072021-03-19
PN-EN 50173-6:2014-01Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 6: Rozproszone usługi budynkowe2018-07-13PN-EN 50173-6:2018-072021-03-19
PN-EN 50174-1:2010Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2018-08-06PN-EN 50174-1:2018-082021-05-21
PN-EN 50174-2:2010Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków2018-08-06PN-EN 50174-2:2018-082021-05-21
PN-EN 50310:2012Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym2016-09-27PN-EN 50310:2016-092019-04-11
PN-EN 50360:2004Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) -- Norma wyrobu2017-11-24PN-EN 50360:2017-112020-07-24
PN-EN 50364:2012Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zas2018-02-22PN-EN 50364:2018-022020-10-09
PN-EN 50383:2011Obliczenia i pomiary intensywności pola elektromagnetycznego i szybkości pochłaniania właściwego energii związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 110 MHz do 40 GHz, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50383:2011Norma podstawowa dotycząca obliczania i pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego i SAR związanego z ekspozycją ludzi w polach elektromagnetycznych, wytwarzanych przez radiowe stacje bazowe i stałe stacje końcowe bezprzewodowych systemów telekomunikacyj2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50384:2004Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetyczny2018-05-29PN-EN 50385:2017-112020-07-24
PN-EN 50385:2004Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetyczny2017-11-24PN-EN 50385:2017-112020-07-24
PN-EN 50400:2006Norma podstawowa do oceny zgodności wprowadzonych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych, na ograniczenia podstawowe lub poziomy odniesienia dotyczące ekspozycji 2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50401:2008Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozyc2017-11-24PN-EN 50401:2017-112020-07-24
PN-EN 50491-3:2010Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego2018-03-06PN-EN IEC 63044-3:2018-032021-01-19
PN-EN 50492:2009Pomiary pola elektromagnetycznego w otoczeniu miejsca zainstalowania stacji nadawczych, odnoszące się do narażeń ludzi -- Norma podstawowa2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50492:2009Norma podstawowa dotycząca miejscowych pomiarów natężeń pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją ludzi w otoczeniu stacji bazowych2018-01-15PN-EN 62232:2018-012020-09-27
PN-EN 50496:2009Określenie ekspozycji w polach elektromagnetycznych i ocena ryzyka dla pracowników stacji radiodyfuzyjnych2018-04-24PN-EN 50496:2018-042020-12-25
PN-EN 50527-1:2010Procedura oceny ekspozycji pracowników z wszczepionymi aktywnymi implantami medycznymi w polach elektromagnetycznych -- Część 1: Informacje ogólne2017-01-24PN-EN 50527-1:2017-012019-07-04
PN-EN 50527-2-1:2011Procedura oceny ekspozycji w polach elektromagnetycznych pracowników z wszczepionymi aktywnymi urządzeniami medycznymi -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dotyczące pracowników z stymulatorami serca2017-01-24PN-EN 50527-2-1:2017-012019-07-04
PN-EN 50566:2013-07Norma wyrobu dotycząca oceny zgodności z ograniczeniami podstawowymi pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez doręczne i montowane na ciele urządzenia komunikacji bezprzewodowej używane przez ogół ludności (30 MHz-6 GHz)2017-11-24PN-EN 50566:2017-112020-07-24
PN-EN 55011:2012Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru2016-05-31PN-EN 55011:2016-052019-02-15
PN-EN 55014-1:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja2017-06-13PN-EN 55014-1:2017-062020-04-28
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz badania odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55016-2-3:2010Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2017-06-13PN-EN 55016-2-3:2017-062020-04-28
PN-EN 55025:2009Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony urządzeń pokładowych2017-04-07PN-EN 55025:2017-042019-12-01
PN-EN 60065:2015-08Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwa2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60268-3:2014-01Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze2018-10-30PN-EN IEC 60268-3:2018-102021-05-30
PN-EN 60728-11:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29PN-EN 60728-11:2017-092020-05-26
PN-EN 60728-11:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2017-09-29PN-EN 60728-11:2017-092020-05-26
PN-EN 60728-13-1:2013-02Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH2018-04-17PN-EN 60728-13-1:2018-042020-08-31
PN-EN 60728-3:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych2018-08-10PN-EN IEC 60728-3:2018-082021-01-01
PN-EN 60728-5:2008Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 5: Urządzenia stacji głównej2016-09-07PN-EN 60728-5:2016-092019-04-22
PN-EN 60849:2001Dźwiękowe systemy ostrzegawcze2017-04-04PN-EN 50849:2017-042020-03-03
PN-EN 60950-1:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania podstawowe2017-12-28PN-EN 62368-1:2015-032020-12-20
PN-EN 60950-22:2007Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz2017-07-14PN-EN 60950-22:2017-072020-04-14
PN-EN 60990:2002Metody pomiaru prądu dotykowego i prądu w przewodzie ochronnym2016-12-30PN-EN 60990:2016-122019-07-04
PN-EN 61000-4-10:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione2017-04-07PN-EN 61000-4-10:2017-042020-02-24
PN-EN 61000-4-12:2009Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-12: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne2017-12-11PN-EN 61000-4-12:2017-122020-08-22
PN-EN 61000-4-16:2001Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz2016-05-23PN-EN 61000-4-16:2016-052019-01-13
PN-EN 61000-4-9:1998Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne2016-11-24PN-EN 61000-4-9:2016-112019-08-17
PN-EN 61938:2014-02Systemy multimedialne -- Przewodnik po zalecanych parametrach interfejsów analogowych służących osiągnięciu ich współdziałania2018-05-07PN-EN IEC 61938:2018-052021-02-16
PN-EN 61968-3:2007Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 3: Interfejsy do prowadzenia ruchu sieci2018-08-30PN-EN IEC 61968-3:2018-082021-05-18
PN-EN 61970-301:2014-11Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2017-07-25PN-EN 61970-301:2017-072020-01-20
PN-EN 61970-452:2015-11Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 452: Specyfikacja modelu wymiany CIM2018-03-09PN-EN 61970-452:2018-032020-08-30
PN-EN 61970-456:2014-01Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30PN-EN 61970-456:2018-102021-04-23
PN-EN 61970-552:2014-07Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 552: Format wymiany w modelu CIMXML2017-05-16PN-EN 61970-552:2017-052019-11-01
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-2:2016-032019-01-08
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-4:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-3:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-1:2016-042019-02-19
PN-EN 62087:2012Metody pomiaru poboru energii przez urządzenia foniczne, wizyjne i podobne2015-11-24PN-EN 62087-5:2016-042019-02-19
PN-EN 62209-1:2006Ekspozycja człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezsznurowych urządzeń łączności -- Modelowanie człowieka, oprzyrządowanie i procedury -- Część 1: Procedura wyznaczania tempa pochłaniania energii elekt2016-12-19PN-EN 62209-1:2016-122019-08-10
PN-EN 62325-301:2014-12Struktura komunikacji rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków2018-10-24PN-EN IEC 62325-301:2018-102021-04-16
PN-EN 62325-351:2014-05Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 351: Profil CIM wymiany informacji dla europejskiego modelu rynku2017-01-31PN-EN 62325-351:2017-012019-07-20
PN-EN 62325-451-1:2014-05Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-1: Potwierdzenie transakcji procesów i związany z kontekstem wzór z modelowaniem CIM2017-09-27PN-EN 62325-451-1:2017-092020-03-06
PN-EN 62325-451-4:2015-06Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 451-4: Rozliczenie i równoważenie procesu biznesowego, modele kontekstowe i modele asemblerowe dla rynku europejskiego2017-11-23PN-EN 62325-451-4:2017-112020-05-16
PN-EN 62605:2011Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne książki i publikacje elektroniczne -- Format wymiany danych dla słowników elektronicznych2017-02-06PN-EN 62605:2017-022019-11-18
PN-EN 62665:2013-02Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne technologie publikacji elektronicznych i książek elektronicznych -- Kody matrycowe do głosowej prezentacji tekstów drukowanych2016-05-06PN-EN 62665:2016-052019-01-15
PN-EN 62680-1-2:2017-02Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2017-12-15PN-EN 62680-1-2:2017-122020-10-27
PN-EN 62680-1-2:2017-12Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-2: Elementy wspólne -- Specyfikacja zasilania przez USB2018-09-04PN-EN IEC 62680-1-2:2018-092021-05-17
PN-EN 62680-1-3:2017-02Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej -- Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-C™2018-03-09PN-EN 62680-1-3:2018-032020-10-30
PN-EN 62680-1-3:2018-03Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21PN-EN IEC 62680-1-3:2018-112021-06-28
PN-EN 62684:2011Wymagania dotyczące wspólnej ładowarki (EPS) do telefonów komórkowych umożliwiających transmisję danych2018-09-20PN-EN IEC 62684:2018-092021-03-12
PN-EN 62731:2013-10Synteza mowy w telewizji -- Wymagania ogólne2018-05-07PN-EN IEC 62731:2018-052021-02-14
PN-EN ISO 11238:2013-04Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych dotyczących substancji2018-11-29PN-EN ISO 11238:2018-112019-02-28
PN-EN ISO 19146:2010Informacja geograficzna -- Słowniki międzydziedzinowe2018-09-14PN-EN ISO 19146:2018-092018-12-31
Sektor Usług
PN-EN 15221-2:2007Facility Management -- Część 2: Wytyczne do przygotowywania porozumień Facility Management2018-08-31PN-EN ISO 41012:2018-082018-12-31
Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarzadzania
PN-EN 12830:2002Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów -- Badania, charakterystyka działania, przydatność2018-09-10PN-EN 12830:2018-092019-02-28
PN-EN 16114:2011Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania2018-11-08PN-EN ISO 20700:2018-112019-03-31
PN-EN 60300-3-3:2006Zarządzanie niezawodnością -- Część 3-3: Przewodnik zastosowań -- Szacowanie kosztu cyklu życia2017-07-07PN-EN 60300-3-3:2017-072020-03-03
PN-EN 60812:2009Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05PN-EN IEC 60812:2018-122021-09-14
PN-EN 61078:2006Techniki analizy niezawodności -- Metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie2017-01-12PN-EN 61078:2017-012019-09-16
PN-EN 61515:1999Przewody termoelementowe płaszczowe i termoelementy płaszczowe2016-10-12PN-EN 61515:2016-102019-06-01
PN-EN 61703:2005Wyrażenia matematyczne dotyczące nieuszkadzalności, gotowości, obsługiwalności i zapewnienia środków obsługi2016-12-30PN-EN 61703:2016-122019-09-16
PN-EN 61709:2011Komponenty elektryczne -- Nieuszkadzalność -- Warunki odniesienia i modele wpływu narażeń do przeliczania intensywności uszkodzeń2017-07-07PN-EN 61709:2017-072020-03-24
PN-EN ISO 11699-2:2012Badania nieniszczące -- Błona radiograficzna przemysłowa -- Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia2018-10-30PN-EN ISO 11699-2:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 19011:2012Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania2018-08-28PN-EN ISO 19011:2018-082019-01-31
PN-EN ISO 19232-5:2013-10Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Część 5: Liczbowe wyznaczanie nieostrości obrazu za pomocą wskaźników jakości obrazu typu podwójny pręcik2018-10-31PN-EN ISO 19232-5:2018-102019-03-31
PN-EN ISO 6413:2001Rysunek techniczny maszynowy -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07PN-EN ISO 6413:2018-122019-04-30
PN-EN ISO 9241-306:2009Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 306: Metody oceny monitorów ekranowych elektronicznych w miejscu ich użytkowania2018-10-31PN-EN ISO 9241-306:2018-102019-03-31
PN-IEC 61882:2005Badania zagrożeń i zdolności do działania (badania HAZOP) -- Przewodnik zastosowań2016-07-15PN-EN 61882:2016-072019-04-14
Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
PN-EN 1073-1:2016-05Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne -- Część 1: Wymagania i metody badań odzieży ochronnej wentylowanej powietrzem sprężonym, chroniącej ciało i układ oddechowy2018-10-03PN-EN 1073-1+A1:2018-102019-02-28
PN-EN 12006-2+A1:2009Nieaktywne implanty chirurgiczne -- Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych -- Część 2: Protezy naczyniowe, w tym protezy połączone z zastawką serca2017-07-05PN-EN ISO 7198:2017-072020-03-31
PN-EN 13060:2015-02Małe sterylizatory parowe2018-12-07PN-EN 13060+A1:2018-122019-02-28
PN-EN 13060:2015-02Małe sterylizatory parowe2018-12-07PN-EN 13060+A1:2018-122019-02-28
PN-EN 13704:2004Chemiczne środki dezynfekcyjne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda 2018-09-10PN-EN 13704:2018-092019-01-31
PN-EN 13832-1:2007Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 1: Terminologia i metody badań2018-11-07PN-EN 13832-1:2018-112019-04-30
PN-EN 13976-1:2011Systemy ratunkowe -- Przewożenie inkubatorów -- Część 1: Warunki dotyczące interfejsów2018-08-28PN-EN 13976-1:2018-082019-12-31
PN-EN 13976-2:2011Systemy ratunkowe -- Przewożenie inkubatorów -- Część 2: Wymagania dotyczące zestawu2018-08-22PN-EN 13976-2:2018-082019-12-31
PN-EN 14325:2007Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami2018-07-13PN-EN 14325:2018-072018-12-31
PN-EN 14458:2006Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używane przez strażaków, załogi karetek i służby ratownicze2018-10-03PN-EN 14458:2018-102019-02-28
PN-EN 14820:2009Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek krwi żylnej2018-01-17PN-EN ISO 6710:2018-012020-09-06
PN-EN 16167:2012Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)2018-10-31PN-EN 16167:2018-102019-02-28
PN-EN 1616:2002Sterylne cewniki urologiczne jednorazowego użytku2018-09-11PN-EN ISO 20696:2018-092019-01-31
PN-EN 1617:2002Sterylne cewniki do drenowania i urządzenia towarzyszące do jednorazowego użytku2018-09-11PN-EN ISO 20697:2018-092019-01-31
PN-EN 16523-1:2015-05Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu2018-11-29PN-EN 16523-1+A1:2018-112019-04-30
PN-EN 16844:2017-07Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2018-11-15PN-EN 16844+A1:2018-112018-12-31
PN-EN 1707:2000Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Łączniki z zamkiem2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 20594-1:2001Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2017-08-23PN-EN ISO 80369-7:2017-082020-05-31
PN-EN 285+A2:2011Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2016-03-23PN-EN 285:2016-032018-12-23
PN-EN 285+A2:2011Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2016-03-23PN-EN 285:2016-032018-12-23
PN-EN 381-1:1996Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Stanowisko do badań odporności na przecięcie piłą łańcuchową2018-12-06PN-EN ISO 11393-1:2018-122019-04-30
PN-EN 381-3:2000Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metoda badania obuwia2018-12-06PN-EN ISO 11393-3:2018-122019-04-30
PN-EN 45544-4:2005Powietrze na stanowiskach pracy -- Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par -- Część 4: Przewodnik do wyboru, instalacji, stosowania i konserwacji2016-09-20PN-EN 45544-4:2016-092019-01-25
PN-EN ISO 10477:2008Stomatologia -- Materiały polimerowe na korony i mosty2018-09-13PN-EN ISO 10477:2018-092019-01-31
PN-EN ISO 10637:2002Sprzęt dentystyczny -- Systemy odsysające dużej i średniej pojemności2018-09-10PN-EN ISO 10637:2018-092018-12-31
PN-EN ISO 11197:2009Jednostki zaopatrzenia medycznego2016-06-28PN-EN ISO 11197:2016-062019-03-09
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnych2016-04-22PN-EN ISO 13485:2016-042019-03-31
PN-EN ISO 14408:2009Rurki dotchawicze przeznaczone do chirurgii laserowej -- Wymagania dotyczące oznakowania i informacji towarzyszącej2016-05-24PN-EN ISO 14408:2016-052019-03-16
PN-EN ISO 15952:2011Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) -- Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost2018-10-03PN-EN ISO 15952:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 18472:2009Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne i chemiczne -- Wyposażenie do badań2018-11-07PN-EN ISO 18472:2018-112019-03-31
PN-EN ISO 20349:2011Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu -- Wymagania i metody badania2017-10-16PN-EN ISO 20349-1:2017-102019-08-31
PN-EN ISO 20349:2011Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed cząstkami roztopionego metalu -- Wymagania i metody badania2017-10-16PN-EN ISO 20349-2:2017-102019-09-30
PN-EN ISO 22870:2007Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2017-02-14PN-EN ISO 22870:2017-022019-11-30
PN-EN ISO 22870:2007Badania w miejscu opieki nad pacjentem -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2017-02-14PN-EN ISO 22870:2017-022019-11-30
PN-EN ISO 23611-1:2011Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny2018-10-03PN-EN ISO 23611-1:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 25539-1:2009EImplanty sercowo-naczyniowe -- Wyroby wewnątrznaczyniowe -- Część 1: Protezy wewnątrznaczyniowe2017-07-05PN-EN ISO 25539-1:2017-072020-03-15
PN-EN ISO 5360:2012Parowniki anestezjologiczne -- Kodowane systemy napełniania2016-07-08PN-EN ISO 5360:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 5361:2013-04Urządzenia do anestezji i oddychania -- Rurki dotchawicze i łączniki2017-01-12PN-EN ISO 5361:2017-012019-09-30
PN-EN ISO 5364:2011Urządzenia do anestezji i oddychania -- Rurki oddechowe nosogardzieli2017-01-12PN-EN ISO 5364:2017-012019-09-30
PN-EN ISO 5667-3:2013-05Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody2018-08-22PN-EN ISO 5667-3:2018-082018-12-31
PN-EN ISO 6875:2011Stomatologia -- Fotel dentystyczny2018-10-08PN-EN ISO 7494-1:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 7396-1:2010Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni2016-07-08PN-EN ISO 7396-1:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 7396-1:2010Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni2016-07-08PN-EN ISO 7396-1:2016-072019-03-16
PN-EN ISO 7494-1:2011Stomatologia -- Unity stomatologiczne -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2018-10-08PN-EN ISO 7494-1:2018-102019-01-31
PN-EN ISO 80601-2-55:2012Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-55: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania monitorów gazów oddechowych2018-04-17PN-EN ISO 80601-2-55:2018-042021-02-28
PN-EN ISO 80601-2-56:2013-04Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów medycznych do pomiaru temperatury ciała2017-10-09PN-EN ISO 80601-2-56:2017-102020-07-31
PN-EN ISO 8638:2014-05Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06PN-EN ISO 8637-2:2018-122021-08-31