Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN ISO 10286:2022-04
- wersja angielska
Butle do gazów -- Słownictwo2022-04-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10286:2015-11
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO/ASTM 52900:2022-05
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Podstawy i słownictwo2022-05-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52900:2017-06
- wersja angielska
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN 60700-2:2017-01/A1:2022-05
- wersja angielska
Zawory tyrystorowe stosowane w liniach przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 2: Terminologia2022-05-09KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 63203-101-1:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 101-1: Terminologia2022-04-05KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN ISO 2076:2022-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókna chemiczne -- Nazwy rodzajowe2022-04-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-P-01703:1996
- wersja polska
PN-EN ISO 2076:2014-02
- wersja angielska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN IEC 60445:2022-04
- wersja angielska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2022-04-11KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17371-2:2022-04
- wersja angielska
Świadczenie usług -- Część 2: Umowy dotyczące usług -- Wytyczne do projektu, treści i struktury umów2022-04-25RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 56005:2022-04
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Narzędzia i metody zarządzania własnością intelektualną -- Wytyczne2022-04-04KT 336 Innowacji
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
PN-EN ISO 56005:2022-04
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Narzędzia i metody zarządzania własnością intelektualną -- Wytyczne2022-04-04KT 336 Innowacji
03.140 Patenty. Własność intelektualna
PN-EN ISO 56005:2022-04
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Narzędzia i metody zarządzania własnością intelektualną -- Wytyczne2022-04-04KT 336 Innowacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17478:2022-05
- wersja angielska
Usługi transportowe -- Komunikacja z klientem w usługach związanych z transportem pasażerskim -- Uniwersalne podejście projektowe2022-05-17KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kategorie linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2015-12
- wersja polska
PN-EN 15528:2015-12
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-90:2022-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania urządzeń do wysokoprzepływowej terapii oddechowej2022-04-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 10079-4:2022-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 4: Wymagania ogólne2022-03-29KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 62563-1:2010/A2:2022-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Systemy wyświetlania obrazu medycznego -- Część 1: Metody oceny2022-04-08KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 16672:2022-03
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Endotamponady oczne2022-03-31KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 16672:2015-10
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 7711-1:2022-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Obrotowe narzędzia diamentowe -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-29KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7711-3:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 7711-1:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 7711-1:2002/A1:2009
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN IEC 61010-2-040:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-040:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 285+A1:2022-03
- wersja angielska
Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2022-03-28KT 295 SterylizacjiPN-EN 285:2016-03
- wersja polska
PN-EN 285:2016-03
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 13624:2022-04
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2022-04-21KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13624:2013-12
- wersja polska
PN-EN 13624:2013-12
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 4307:2022-04
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania śliny -- Izolat ludzkiego DNA2022-04-28KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 16256:2022-03
- wersja angielska
Badania laboratoryjne i systemy badań diagnostycznych in vitro -- Referencyjna metoda mikrorozcieńczeń w podłożu płynnym oznaczania in vitro aktywności antybiotyków wobec drożdży, wywołujących choroby zakaźne2022-03-31KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 16256:2013-06
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN ISO 10535:2022-04
- wersja angielska
Produkty wspomagające -- Podnośniki do przemieszczania osób -- Wymagania i metody badań2022-04-26KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN ISO 10535:2012
- wersja polska
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62321-2:2022-05
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62321-2:2014-08
- wersja angielska
PN-EN IEC 62321-9:2022-05
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 9: Oznaczanie heksabromocyklododekanu w polimerach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)2022-05-20KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 22403:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ocena wewnętrznej biodegradowalności materiałów narażonych na inokulację morską w mezofilnych, tlenowych warunkach laboratoryjnych -- Metody badań i wymagania2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22526-1:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ślad węglowy i środowiskowy tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego -- Część 1: Zasady ogólne2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22526-2:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ślad węglowy i środowiskowy tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego -- Część 2: Ślad węglowy materiału, ilość (masa) CO2 usuniętego z powietrza i wprowadzonego do cząsteczki polimeru2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22526-3:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ślad węglowy i środowiskowy tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego -- Część 3: Ślad węglowy procesu, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 14065:2022-03
- wersja angielska
Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących informacje środowiskowe2022-03-30KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja polska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14735:2022-04
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Przygotowanie próbek odpadów do badań ekotoksyczności2022-04-21KT 216 OdpadówPN-EN 14735:2005
- wersja niemiecka
PN-EN 14735:2005/AC:2006
- wersja angielska
PN-EN 14735:2005
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04507:2022-05
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji wdychalnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną2022-05-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04508:2022-05
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie frakcji respirabilnej aerozolu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną2022-05-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 12873-2:2022-05
- wersja angielska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie2022-05-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-2:2008
- wersja polska
PN-EN 12873-4:2022-04
- wersja angielska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 4: Metoda badania membran do uzdatniania wody2022-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-4:2008
- wersja polska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 20236:2022-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO), rozpuszczonego węgla organicznego (RWO), ogólnego azotu związanego (TNb) oraz rozpuszczonego azotu związanego (DNb) po wysokotemperaturowym katalitycznym spalaniu utleniającym2022-04-26KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN 12260:2004
- wersja angielska
PN-EN 12260:2004
- wersja niemiecka
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN ISO 16266-2:2022-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa -- Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby2022-04-26KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN ISO 11916-3:2022-03
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych materiałów wybuchowych i związków pokrewnych -- Część 3: Metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)2022-03-30KT 191 Chemii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 19085-3:2022-05
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC/CNC)2022-05-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-3:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-14:2022-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 14: Strugarki i frezarki czterostronne2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 12750:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-15:2022-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 15: Prasy2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
PN-EN ISO 19085-2:2022-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-2:2017-12/Ap1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-2:2017-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 60445:2022-04
- wersja angielska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2022-04-11KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-54:2009/A12:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-96:2022-05/A11:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-25:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-41:2022-01/A11:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp2022-05-06KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
PN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-96:2005/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-96:2005/Ap1:2005
- wersja polska
PN-EN 60335-2-96:2005
- wersja polska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja polska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-2-13:2011
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60695-9-2:2022-05
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-9-2:2014-10
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
PN-EN 1366-3:2022-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-3:2010
- wersja polska
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN IEC 60695-6-1:2022-05
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-6-1:2010
- wersja polska
PN-EN 60695-6-1:2010/A1:2010
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14373:2022-04
- wersja angielska
Systemy tłumienia wybuchu2022-04-21KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14373:2006
- wersja polska
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN 17527:2022-05
- wersja angielska
Kriostaty helowe -- Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem2022-05-17KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 50689:2022-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Wymagania szczegółowe dla urządzeń laserowych do powszechnych zastosowań2022-05-24KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 50131-6:2017-12/A1:2022-04
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 6: Zasilacze2022-04-12KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN IEC 60839-11-33:2022-05
- wersja angielska
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-33: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Konfigurowanie kontroli dostępu oparte na usługach Web2022-05-20KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50134-5:2022-05
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia i komunikacja2022-05-04KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50134-5:2005
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 15384:2020-10/A1:2022-03
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej2022-03-30KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 17479:2022-05
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wytyczne w zakresie wyboru metod testowania dopasowania indywidualnego2022-05-02KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20344:2022-04
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Metody badania obuwia2022-04-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20344:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 20344:2012
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-3:2022-04
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy2022-04-12KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-3:2010
- wersja polska
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60404-11:2022-04
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 11: Metoda pomiaru rezystancji izolacji powierzchniowej stalowych taśm i blach elektrotechnicznych2022-04-07KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 60404-11:2013-07
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62586-2:2017-10/A1:2022-05
- wersja angielska
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2022-05-05KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1528: Modele człowieka, aparatura i procedury (Zakres częstotliwości od 4 MHz do 10 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62209-1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 62209-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 62053-24:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S, 1, 2 i 3)2022-04-08KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62053-21:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klas 0,5, 1, i 2)2022-04-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62053-22:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klas 0,1S, 0,2S i 0,5S)2022-04-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62053-23:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)2022-04-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 60404-6:2018-09/A1:2022-04
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 100 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2022-04-06KT 153 Stalowych Blach Cienkich
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-2-21:2022-04
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-21: Próby -- Próba U: Wytrzymałość wyprowadzeń i zintegrowanych elementów mocujących2022-04-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60068-2-77:2004
- wersja polska
PN-EN 60068-2-21:2009
- wersja polska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 61010-2-040:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-040:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 61010-2-011:2022-01/A11:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-011: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń chłodniczych2022-04-11KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN IEC 61010-2-032:2022-01/A11:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-032: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych i ręcznie obsługiwanych sond prądowych do badań i pomiarów elektrycznych2022-04-07KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN IEC 61010-2-033:2022-01/A11:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-033: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych mierników uniwersalnych do użytku domowego i profesjonalnego umożliwiających pomiar napięcia sieciowego2022-04-07KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN 61010-031:2015-10/A11:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań2022-04-05KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN 61010-031:2015-10/A1:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 031: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sond przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów i badań2022-04-05KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 14894:2022-05
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Znakowanie butli i bębnów ciśnieniowych2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14894:2013-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-2:2022-04
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 2: Materiały niemetalowe2022-04-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-2:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11439:2013-11/A1:2022-04
- wersja angielska
Butle do gazów -- Wysokociśnieniowe butle do gazu ziemnego stosowane jako zbiorniki paliwa pojazdów samochodowych2022-04-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN ISO 10286:2022-04
- wersja angielska
Butle do gazów -- Słownictwo2022-04-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10286:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 23826:2022-04
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zawory kulowe -- Specyfikacja i badania2022-04-01KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN 17527:2022-05
- wersja angielska
Kriostaty helowe -- Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem2022-05-17KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13476-2+A1:2020-12/Ap1:2022-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2022-05-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 1519-1:2019-05/AC:2021-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2022-04-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 1519-1:2019-05/Ap1:2022-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2022-04-19KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13476-1:2018-05/Ap1:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe2022-04-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17152-1:2019-11/Ap2:2022-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek na wodę opadową wykonanych z PP i PVC-U2022-03-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
Systemy rur żeliwnych do odprowadzania wody z obiektów budowlanych -- Charakterystyka i metody badań2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2004
- wersja polska
PN-EN 877:2004/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 877:2004/A1:2007
- wersja polska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13476-3+A1:2020-12/Ap1:2022-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2022-05-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13598-2:2020-11/Ap1:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych2022-04-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13598-1:2020-11/Ap2:2022-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych2022-04-13KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 13941-1+A1:2022-05
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2022-05-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 13941-1+A1:2022-05
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2022-05-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 13598-1:2020-11/Ap2:2022-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych2022-04-13KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 22391-3:2010/A2:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki2022-04-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-3:2017-03/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2022-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15877-3:2009/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 3: Kształtki2022-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 21003-3:2009/A1:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 3: Kształtki2022-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15874-3:2013-06/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki2022-03-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-3:2005/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki2022-03-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 16436-2:2019-02
- wersja polska
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i przewody do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 2: Przewody2022-04-14KT 277
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 12952-10:2022-05
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-10:2004
- wersja polska
23.060.50 Zawory zwrotne
PN-EN 13433:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Rozłącznik mechaniczny bezpośredniego działania -- Rodzina G, typ A2022-05-11KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN 13434:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Rozłącznik mechaniczny hydraulicznego działania -- Rodzina G, Typ B2022-05-11KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
23.060.99 Inne zawory
PN-EN 16119:2022-05
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zaślepki i korki uszczelniające do zaworów butli i zbiorników ciśnieniowych do LPG -- Specyfikacja i badania2022-05-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 16119:2013-07
- wersja angielska
23.080 Pompy
PN-EN IEC 60335-2-41:2022-01/A11:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp2022-05-06KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52900:2022-05
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Podstawy i słownictwo2022-05-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52900:2017-06
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN IEC 62841-4-5:2022-02/A11:2022-05
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-5: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do trawy2022-05-02KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3834-1:2022-03
- wersja niemiecka
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości2022-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 3834-2:2021-09
- wersja niemiecka
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości2022-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 3834-3:2021-09
- wersja niemiecka
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości2022-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-3:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 3834-4:2021-09
- wersja niemiecka
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości2022-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-4:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 3834-5:2022-04
- wersja angielska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-42022-04-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-5:2015-08
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-12:2022-03
- wersja niemiecka
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe2022-04-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-12:2014-09
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-12:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3834-5:2022-04
- wersja angielska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-42022-04-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-5:2015-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-12:2022-03
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe2022-03-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-12:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-12:2014-09
- wersja niemiecka
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 60974-8:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 8: Konsole gazowe do spawania i systemów cięcia plazmowego2022-05-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-8:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 60974-14:2019-02/AC:2022-04
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 14: Wzorcowanie, walidacja i badania powtarzalności2022-04-07KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 12732:2022-04
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne2022-04-14KT 277PN-EN 12732+A1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 12732+A1:2014-09
- wersja polska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 18496:2022-03
- wersja angielska
Lutowanie twarde -- Topniki do lutowania twardego -- Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy2022-03-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1045:2001
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 14922:2022-03
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane wytwórcom powłok natryskiwanych cieplnie2022-03-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14922-4:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 14922-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 14922-3:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 14922-2:2002
- wersja polska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 4524-3:2022-04
- wersja angielska
Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze złota i stopów złota -- Część 3: Elektrograficzne badanie porowatości2022-04-28KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4524-3:2000
- wersja polska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 6370-1:2022-04
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Aparatura badawcza2022-04-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN ISO 6370-2:2022-04
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na ścieranie -- Część 2: Ubytek masy wskutek ścierania powierzchni emaliowanych2022-04-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-2:2019-01/A12:2022-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2022-05-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-EN 12952-10:2022-05
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-10:2004
- wersja polska
PN-EN 12952-2:2022-05
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-2:2011
- wersja angielska
PN-EN 12952-5:2022-05
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-5:2011
- wersja angielska
PN-EN 12952-5:2011
- wersja polska
PN-EN 12952-6:2022-05
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 6: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-6:2011
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2022-04-15KT 277PN-EN 15502-1+A1:2015-10
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN ISO 21922:2022-04
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Zawory -- Wymagania, badanie i znakowanie2022-04-20KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12284:2005
- wersja polska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 62954:2022-05
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Wymagania dla obiektów reagowania awaryjnego2022-05-19KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC/IEEE 62582-6:2022-05
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i sterowanie istotne dla bezpieczeństwa -- Metody monitorowania stanu wyposażenia elektrycznego -- Część 6: Oporność izolacji2022-05-19KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC 62855:2022-05
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Układy zasilania elektrycznego -- Analiza układów zasilania elektrycznego2022-05-18KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12976-1:2022-05
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12976-1:2017-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61724-1:2022-04
- wersja angielska
Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie2022-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61724-1:2017-10
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 22580:2022-05
- wersja angielska
Pochodnie do spalania biogazu2022-05-20KT 277
PN-EN ISO 23590:2022-05
- wersja angielska
Wymagania dla domowego systemu biogazowego: projektowanie, instalowanie, eksploatacja, konserwacja i bezpieczeństwo2022-05-20KT 277
PN-EN ISO 20675:2022-05
- wersja angielska
Biogaz -- Wytwarzanie, kondycjonowanie, uzdatnianie i zagospodarowanie biogazu -- Terminy, definicje i schemat klasyfikacji2022-05-19KT 277
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN ISO 21922:2022-04
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Zawory -- Wymagania, badanie i znakowanie2022-04-20KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 12284:2005
- wersja polska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-2-13:2011
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60695-9-2:2022-05
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-9-2:2014-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60695-6-1:2022-05
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-6-1:2010
- wersja polska
PN-EN 60695-6-1:2010/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60445:2022-04
- wersja angielska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2022-04-11KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 60152:2022-04
- wersja angielska
Oznaczanie różnic faz w systemach trójfazowych prądu przemiennego liczbami godzinowymi2022-04-07KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV AC i 1,5 kV DC -- Część 1: AC2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 61936-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja polska
PN-EN 61936-1:2011
- wersja polska
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja polska
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN IEC 60404-11:2022-04
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 11: Metoda pomiaru rezystancji izolacji powierzchniowej stalowych taśm i blach elektrotechnicznych2022-04-07KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 60404-11:2013-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 60404-6:2018-09/A1:2022-04
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 100 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2022-04-06KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN IEC 60674-3-1:2022-05
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60674-3-1:2002
- wersja angielska
PN-EN 60674-3-1:2002/A1:2012
- wersja angielska
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-23:2022-05
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych klasy wnękowej2022-05-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 61788-23:2019-02
- wersja angielska
29.060 Kable i przewody elektryczne
PN-EN IEC 61316:2022-04
- wersja angielska
Przedłużacze przemysłowe zwijane2022-04-06KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61316:2003
- wersja polska
29.060.10 Przewody
PN-EN IEC 60317-84:2022-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 84: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliestroimidowym, klasa 2002022-04-11KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne o napięciu wyższym od 1 kV AC i 1,5 kV DC -- Część 1: AC2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 61936-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja polska
PN-EN 61936-1:2011
- wersja polska
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja polska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 60938-2:2022-04
- wersja angielska
Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa dla dławików sieciowych2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60938-2:2004/A1:2010
- wersja polska
PN-EN 60938-2:2004
- wersja polska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN IEC 61386-21:2021-12/A11:2022-04
- wersja angielska
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych2022-04-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 61386-22:2021-12/A11:2022-04
- wersja angielska
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 22: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych giętkich2022-04-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 61386-23:2021-12/A11:2022-04
- wersja angielska
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 23: Wymagania szczegółowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych2022-04-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN IEC 61914:2022-05
- wersja angielska
Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2022-05-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61914:2016-06
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-E-53100:2022-05
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A -- Sprawdziany2022-05-11KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-E-53100:1988
- wersja polska
PN-EN IEC 60320-1:2022-04
- wersja angielska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60320-1:2015-11/A1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60320-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2016-02
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-8-2:2019-01/A12:2022-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2022-05-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-42:2011/A11:2022-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2022-05-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61009-1:2013-06/A13:2022-04
- wersja angielska
Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-26KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN IEC 60255-187-1:2022-04
- wersja angielska
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 187-1: Wymagania funkcjonalne dla zabezpieczenia różnicowego -- Stabilizowane i niestabilizowane zabezpieczenie różnicowe silników, generatorów i transformatorów2022-04-13KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN IEC 61316:2022-04
- wersja angielska
Przedłużacze przemysłowe zwijane2022-04-06KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61316:2003
- wersja polska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja francuska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-05-24KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-100:2009
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009/AC:2018-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-100:2022-04/AC:2022-05
- wersja francuska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-05-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN IEC 62271-101:2022-04/AC:2022-05
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2022-05-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN IEC 62271-101:2022-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2022-04-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-101:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 62271-101:2013-06/A1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-112:2022-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 112: Uziemniki szybkie prądu przemiennego ze zdolnością gaszenia łuku wtórnego w liniach przesyłowych2022-04-07KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-112:2014-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-100:2009
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009/AC:2018-04
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12
- wersja angielska
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-EN IEC 62271-112:2022-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 112: Uziemniki szybkie prądu przemiennego ze zdolnością gaszenia łuku wtórnego w liniach przesyłowych2022-04-07KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-112:2014-03
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62922:2017-04/A1:2022-05
- wersja angielska
Panele organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) do oświetlenia ogólnego -- Wymagania funkcjonalne2022-05-18KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62868-1:2022-03
- wersja angielska
Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), źródła światła do oświetlenia ogólnego -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2022-03-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62868:2016-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62868-2-1:2022-03
- wersja angielska
Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), źródła światła do oświetlenia ogólnego -- Bezpieczeństwo -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Półzintegrowane moduły OLED2022-03-29KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62868-2-2:2022-03
- wersja angielska
Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), źródła światła do oświetlenia ogólnego -- Bezpieczeństwo -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Zintegrowane moduły OLED2022-03-29KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
PN-EN ISO 29461-1:2022-04
- wersja angielska
Zestawy filtracyjne powietrza na wlocie do urządzeń rotacyjnych -- Metody badań -- Część 1: Statyczne elementy filtracyjne2022-04-01KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29461-1:2013-09
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60938-2:2022-04
- wersja angielska
Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa dla dławików sieciowych2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60938-2:2004/A1:2010
- wersja polska
PN-EN 60938-2:2004
- wersja polska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 50604-1:2017-02/A1:2022-05
- wersja angielska
Akumulatory litowe do zastosowań w lekkich pojazdach EV (pojazdy elektryczne) -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-05KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 63218:2022-05
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Ogniwa i baterie wtórne litowe, niklowo-kadmowe i niklowo-wodorkowe do zastosowań przenośnych -- Przewodnik po aspektach środowiskowych2022-05-23KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50604-1:2017-02/A1:2022-05
- wersja angielska
Akumulatory litowe do zastosowań w lekkich pojazdach EV (pojazdy elektryczne) -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-05KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62133-2:2017-08/A1:2022-04
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania w zastosowaniach przenośnych -- Część 2: Systemy litowe2022-04-08KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN IEC 60652:2022-04
- wersja angielska
Konstrukcje linii napowietrznych -- Badania obciążeniowe2022-04-20KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 60652:2006
- wersja polska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62435-9:2022-05
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 9: Przypadki specjalne2022-05-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61760-2:2022-04
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 2: Warunki transportu i przechowywania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD) -- Przewodnik stosowania2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61760-2:2008
- wersja angielska
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN IEC 60384-1:2022-04
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-1:2016-10
- wersja angielska
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
PN-EN IEC 60384-24:2022-04
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-24:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 60384-24:2015-12/AC:2017-02
- wersja angielska
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
PN-EN IEC 60384-25:2022-04
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 25: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-25:2015-12
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62435-9:2022-05
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 9: Przypadki specjalne2022-05-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 63287-1:2022-05
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Ogólne wytyczne dotyczące kwalifikacji półprzewodników -- Część 1: Wytyczne dotyczące kwalifikacji niezawodności IC2022-05-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-43:2018-01
- wersja angielska
31.080.20 Tyrystory
PN-EN 60700-2:2017-01/A1:2022-05
- wersja angielska
Zawory tyrystorowe stosowane w liniach przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 2: Terminologia2022-05-09KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 63041-1:2022-05
- wersja angielska
Czujniki piezoelektryczne -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-05-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63041-1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 60444-6:2022-04
- wersja angielska
Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)2022-04-12KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 60444-6:2013-12
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN IEC 60068-2-21:2022-04
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-21: Próby -- Próba U: Wytrzymałość wyprowadzeń i zintegrowanych elementów mocujących2022-04-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60068-2-77:2004
- wersja polska
PN-EN 60068-2-21:2009
- wersja polska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN 50689:2022-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Wymagania szczegółowe dla urządzeń laserowych do powszechnych zastosowań2022-05-24KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
PN-EN 62922:2017-04/A1:2022-05
- wersja angielska
Panele organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) do oświetlenia ogólnego -- Wymagania funkcjonalne2022-05-18KT 4 Techniki Świetlnej
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-14 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS) wydanie 152022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-18 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR) wydanie 152022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 609 V2.2.1:2021-07/Ap1:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemów łączności Euroloop --Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-05-06KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 567 V2.2.1:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w paśmie 60 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-04-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezwiązane z dostępem do widma radiowego2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 3: Anteny łączności wielopunktowej2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-3 V1.3.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-2 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-1 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne wydanie 152022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 567 V2.2.1:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w paśmie 60 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-04-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN IEC 62153-4-5:2022-05
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-5: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Tłumienność ekranowania lub sprzężeniowa -- Metoda cęgów absorpcyjnych2022-05-06KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 62153-4-15:2022-05
- wersja angielska
Metody badań kabli z żyłami metalowymi oraz innych elementów biernych -- Część 4-15: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metoda pomiaru impedancji przejściowej ekranu i tłumienności ekranowania -- lub tłumienności sprzężeniowej metodą "triaxial"2022-05-02KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
Metody badań kabli z żyłami metalowymi oraz innych elementów biernych -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metoda pomiaru impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania aS lub tłumienności sprzężeniowej aC kabli zakończonych złączami RF -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62153-4-7:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/A1:2019-01
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-3-3:2013-10/AC:2022-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo2022-05-24KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 61000-3-3:2013-10/A2:2022-04
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo2022-04-05KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN IEC 62153-4-16:2022-05
- wersja angielska
Metody badań kabli z żyłami metalowymi oraz innych elementów biernych -- Część 4-16: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Rozszerzenie zakresu częstotliwości pomiarów z wykorzystaniem układu trójosiowego: na wyższe częstotliwości dla impedancji przejściowej i na niższe częstotliwości dla tłumienności ekranowania2022-05-09KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 62153-4-5:2022-05
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-5: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Tłumienność ekranowania lub sprzężeniowa -- Metoda cęgów absorpcyjnych2022-05-06KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 62153-4-15:2022-05
- wersja angielska
Metody badań kabli z żyłami metalowymi oraz innych elementów biernych -- Część 4-15: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metoda pomiaru impedancji przejściowej ekranu i tłumienności ekranowania -- lub tłumienności sprzężeniowej metodą "triaxial"2022-05-02KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
Metody badań kabli z żyłami metalowymi oraz innych elementów biernych -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metoda pomiaru impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania aS lub tłumienności sprzężeniowej aC kabli zakończonych złączami RF -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 62153-4-7:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/A1:2019-01
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 61169-54:2022-05
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 54: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 10 mm, impedancji charakterystycznej 50 Ω, serii 4,3-102022-05-18KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61169-54:2017-01
- wersja angielska
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezwiązane z dostępem do widma radiowego2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 3: Anteny łączności wielopunktowej2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-3 V1.3.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-2 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
Stacjonarne systemy radiowe -- Charakterystyki i wymagania dla anten i urządzeń łączności punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach częstotliwości od 1 GHz do 86 GHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
33.160.50 Osprzęt
PN-EN IEC 63296-1:2022-04
- wersja angielska
Przenośne urządzenia multimedialne -- Określenie czasu pracy na baterii -- Część 1: Zasilane urządzenia głośnikowe2022-04-11KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 301 192 V1.7.1:2022-04
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Specyfikacje DVB dla emisji danych2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 192 V1.6.1:2016-03
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61280-1-3:2022-04
- wersja angielska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 1-3: Uogólnione podsystemy telekomunikacyjne -- Pomiar środkowej długości fali, szerokości widmowej i dodatkowych charakterystyk widmowych2022-04-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61280-1-3:2010
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-401:2022-04
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-401: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elektrycznych -- Próba zwarciowa (dla kabli OPGW, OPPC i OPAC), Metoda H12022-04-13KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-1-24:2014-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-1-402:2022-04
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-402: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elektrycznych -- Próba wyładowania atmosferycznego (dla kabli OPGW, OPPC i OPAC), Metoda H22022-04-13KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-1-24:2014-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 61753-085-02:2022-04
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 085-02: Niezakończone złączami jednomodowe zakończone pigtailami urządzenia CWDM dla kategorii C -- Środowisko wewnątrzbudynkowe kontrolowane2022-04-05KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50411-2-4:2022-04
- wersja angielska
Systemy organizacji włókien i osłony ochronne do stosowania w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 2-4: Hermetyczne kapturowe światłowodowe osłony złączowe kategorii S i A2022-04-11KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50411-2-4:2012
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 61757-2-1:2022-04
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 2-1: Pomiar temperatury -- Czujniki temperatury wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga2022-04-13KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 61757-5-1:2022-04
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 5-1: Pomiar przechylenia -- Czujniki przechylenia wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga2022-04-05KT 282 Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 29101:2022-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy architektury prywatności2022-04-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 102-1 V1.3.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Procedury składania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie AdES -- Część 1: Składanie podpisu i walidacja2022-05-04KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 102-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 102-1 V1.3.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Procedury składania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie AdES -- Część 1: Składanie podpisu i walidacja2022-05-04KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 102-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 17478:2022-05
- wersja angielska
Usługi transportowe -- Komunikacja z klientem w usługach związanych z transportem pasażerskim -- Uniwersalne podejście projektowe2022-05-17KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN IEC 62056-3-1:2022-03
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej2022-03-29KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-3-1:2014-05
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 27789:2022-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Ścieżki audytu elektronicznych dokumentów zdrowia2022-04-01KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 27789:2013-07
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 62321-2:2022-05
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62321-2:2014-08
- wersja angielska
PN-EN IEC 62321-9:2022-05
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 9: Oznaczanie heksabromocyklododekanu w polimerach metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)2022-05-20KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
43.060.40 Układy paliwowe
PN-EN ISO 11439:2013-11/A1:2022-04
- wersja angielska
Butle do gazów -- Wysokociśnieniowe butle do gazu ziemnego stosowane jako zbiorniki paliwa pojazdów samochodowych2022-04-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13760:2022-04
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Instalacje zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) dla pojazdów lekkich i pojazdów ciężarowych -- Dysze, wymagania dla badań i wymiary2022-04-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13760:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 21058:2022-03
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Złącze do tankowania eteru dimetylowego (DME)2022-03-31KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1949:2022-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w przeznaczonych na cele mieszkalne pojazdach kempingowych i innych pojazdach2022-05-17KT 277PN-EN 1949+A1:2013-07
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN 17003:2022-04
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Urządzenia rolkowe do kontroli działania hamulców dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony -- Wymagania bezpieczeństwa2022-04-15KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15734-2+A1:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badań2022-05-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-2:2011
- wersja angielska
PN-EN 15734-2:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 14067-5:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury oceny aerodynamiki w tunelach2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-5+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 14601+A2:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14601+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15734-1+A1:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicje2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-1:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 15734-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50155:2022-05
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne2022-05-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50155:2018-01
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50463-5:2018-01
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 5: Ocena zgodności2022-05-11KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-5:2013-06
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kategorie linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2015-12
- wersja polska
PN-EN 15528:2015-12
- wersja angielska
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
PN-EN 15609:2022-05
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układy napędowe LPG do łodzi, jachtów i innych jednostek pływających -- Wymagania instalacyjne2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15609:2012
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN 15609:2022-05
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układy napędowe LPG do łodzi, jachtów i innych jednostek pływających -- Wymagania instalacyjne2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15609:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11592-2:2022-04
- wersja angielska
Małe statki -- Określanie maksymalnej mocy znamionowej napędu przy prędkości manewrowej -- Część 2: Statki o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m2022-04-26KT 230 Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9721:2022-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ogólne zalecenia dotyczące architektury BIT w systemach zintegrowanych2022-05-18KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 16602-70-80:2022-05
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Wymagania dotyczące przetwarzania i zapewnienia jakości dla technologii stapiania proszków metalicznych do zastosowań w kosmonautyce2022-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2755:2022-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Podwyższone obciążenie w temperaturze otoczenia -- Warunki techniczne2022-04-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2755:2009
- wersja angielska
PN-EN 4613:2022-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą, seria wąska -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2022-03-28KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4613:2009
- wersja angielska
PN-EN 4614:2022-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą, seria szeroka -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2022-03-28KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4614:2009
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-30-11:2022-05
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Obniżanie dopuszczalnego obciążenia -- Podzespoły EEE2022-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-30-11:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-80:2022-05
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Wymagania dotyczące przetwarzania i zapewnienia jakości dla technologii stapiania proszków metalicznych do zastosowań w kosmonautyce2022-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-32-01:2022-05
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Kontrola pękania2022-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-32-01:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 16603-50-16:2022-05
- wersja angielska
Inżynieria kosmonautyczna -- Ethernet wyzwalany czasowo2022-05-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 16517:2022-05
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Przewoźne kolejki linowe do pozyskiwania drewna -- Bezpieczeństwo2022-05-16KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
53.040.10 Przenośniki
PN-EN 620:2022-03
- wersja angielska
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przenośników taśmowych stałych do materiałów masowych2022-03-29KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego StosowaniaPN-EN 620+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 620+A1:2011
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN ISO 3691-6:2022-04
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Wózki platformowe do przewozu ładunków i personelu2022-04-01KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 3691-6:2016-01/AC:2016-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3691-6:2016-01
- wersja angielska
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 16285:2022-04
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby giętkie aluminiowe -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2022-04-15KT 133 OpakowańPN-EN 16285:2013-06/Ap1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 16285:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 16285:2013-06
- wersja polska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 14854:2022-04
- wersja angielska
Opakowania szklane -- Wymiary zakończeń szyjki pojemników szklanych do aerozoli i sprejów2022-04-15KT 133 OpakowańPN-EN 14854:2006
- wersja angielska
55.200 Maszyny pakujące
PN-EN 415-11:2022-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 11: Określenie wydajności i dostępności2022-03-28KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
PN-EN 415-3:2022-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 3: Maszyny formująco-napełniająco-zamykające i maszyny napełniająco-zamykające2022-03-28KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 415-3+A1:2010
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 2076:2022-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókna chemiczne -- Nazwy rodzajowe2022-04-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-P-01703:1996
- wersja polska
PN-EN ISO 2076:2014-02
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 20932-1:2020-08/A1:2022-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie sprężystości płaskich wyrobów tekstylnych -- Część 1: Metody paska2022-04-27KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN ISO 4674-2:2022-04
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na rozdzieranie -- Część 2: Metoda wahadła balistycznego2022-04-04KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 4674-2:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 6450:2022-04
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na ciecze2022-04-04KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12759:2003
- wersja polska
59.080.80 Inteligentne tekstylia
PN-EN IEC 63203-101-1:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 101-1: Terminologia2022-04-05KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 16190:2022-04
- wersja angielska
Obuwie -- Substancje szkodliwe mogące występować w obuwiu i elementach obuwia -- Metoda badania ilościowego oznaczenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) w materiałach obuwniczych2022-04-26KT 20 Skóry i Obuwia
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
PN-EN IEC 60335-2-76:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2022-05-09KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010
- wersja polska
PN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008
- wersja polska
PN-EN 60335-2-76:2008/A2:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008/A11:2008
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4254-1:2016-02/A1:2022-05
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
PN-EN ISO 4254-6:2020-10/A11:2022-04
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi2022-04-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN IEC 62841-4-3:2021-12/A11:2022-04
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego2022-04-13KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 11680-1:2022-04
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badania dla napędzanych podkrzesywarek na wysięgniku -- Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy2022-04-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11680-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-1:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 11680-2:2022-04
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badania dla napędzanych podkrzesywarek na wysięgniku -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową2022-04-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11680-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-2:2012
- wersja polska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17547:2022-04
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie zawartości witaminy A, E i D -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem (HPLC) za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE)2022-04-25KT 40 Pasz
PN-EN 15784:2022-04
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Bacillus spp. stosowanych jako dodatek do pasz2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15784:2009
- wersja angielska
PN-EN 15786:2022-04
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Pediococcus spp. stosowanych jako dodatek do pasz2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15786:2009
- wersja angielska
PN-EN 15787:2022-04
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Lactobacillus spp. stosowanych jako dodatek do pasz2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15787:2009
- wersja angielska
PN-EN 15788:2022-04
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E. faecium) spp. stosowanych jako dodatek do pasz2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15788:2009
- wersja angielska
PN-EN 15789:2022-04
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Saccharomyces cerevisiae stosowanych jako dodatek do pasz2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15789:2009
- wersja angielska
PN-EN 17517:2022-03
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie nasyconych węglowodorów oleju mineralnego (MOSH) i aromatycznych węglowodorów oleju mineralnego (MOAH) za pomocą analizy on-line HPLC-GC-FID2022-03-28KT 40 Pasz
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12873-2:2022-05
- wersja angielska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie2022-05-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-2:2008
- wersja polska
PN-EN 12873-4:2022-04
- wersja angielska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 4: Metoda badania membran do uzdatniania wody2022-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-4:2008
- wersja polska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 13870+A1:2022-04
- wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice do kotletów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2022-04-14KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 13870:2015-10
- wersja angielska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN IEC 61010-2-040:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-040:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 61010-2-033:2022-01/A11:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-033: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych mierników uniwersalnych do użytku domowego i profesjonalnego umożliwiających pomiar napięcia sieciowego2022-04-07KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN IEC 61010-2-011:2022-01/A11:2022-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-011: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń chłodniczych2022-04-11KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.080.60 Alkohole. Etery
PN-EN 15491:2022-04
- wersja angielska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie całkowitej kwasowości -- Metoda miareczkowania w obecności wskaźników2022-04-22KT 222PN-EN 15491:2009
- wersja polska
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-C-86021:2022-05
- wersja polska
Zapalniki elektryczne -- Badanie bezpieczeństwa wobec metanu2022-05-16KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-C-86021:1994
- wersja polska
PN-C-86035:2022-04
- wersja polska
Materiały wybuchowe -- Oznaczanie względnej zdolności do wykonania pracy za pomocą wahadła balistycznego2022-04-28KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-C-86035:1999
- wersja polska
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
PN-EN ISO 2870:2009/Ap1:2022-04
- wersja angielska
Środki powierzchniowo czynne -- Detergenty -- Oznaczanie zawartości substancji anionowo czynnej ulegającej hydrolizie i nie ulegającej hydrolizie w środowisku kwaśnym2022-04-07KT 335 Detergentów
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 35102:2022-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Ucieczka, ewakuacja i ratownictwo na instalacjach morskich2022-05-23KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 20675:2022-05
- wersja angielska
Biogaz -- Wytwarzanie, kondycjonowanie, uzdatnianie i zagospodarowanie biogazu -- Terminy, definicje i schemat klasyfikacji2022-05-19KT 277
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 15112:2019-01
- wersja polska
Gaz ziemny -- Wyznaczanie energii2022-05-16KT 277PN-EN ISO 15112:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 16726+A1:2018-11
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2022-04-13KT 277PN-EN 16726:2016-02
- wersja polska
PN-EN 16726:2016-02
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 6614:2010/A1:2022-05
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie wydzielania wody z olejów naftowych i płynów syntetycznych2022-05-09KT 222
PN-EN ISO 20884:2020-03/A1:2022-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2022-03-31KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 12925-2:2022-05
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (przekładnie) -- Część 2: Specyfikacje dla kategorii CKH, CKJ i CKM (środki smarowe do systemów przekładni otwartych i częściowo zamkniętych)2022-05-23KT 222
PN-ISO 9120:2009/Ap1:2022-04
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie zdolności wydzielania powietrza olejów do turbin parowych i innych olejów -- Metoda wydzielania2022-04-11KT 222
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15491:2022-04
- wersja angielska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie całkowitej kwasowości -- Metoda miareczkowania w obecności wskaźników2022-04-22KT 222PN-EN 15491:2009
- wersja polska
PN-ISO 9120:2009/Ap1:2022-04
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie zdolności wydzielania powietrza olejów do turbin parowych i innych olejów -- Metoda wydzielania2022-04-11KT 222
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 20884:2020-03/A1:2022-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2022-03-31KT 222
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 35102:2022-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Ucieczka, ewakuacja i ratownictwo na instalacjach morskich2022-05-23KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 13760:2022-04
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Instalacje zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) dla pojazdów lekkich i pojazdów ciężarowych -- Dysze, wymagania dla badań i wymiary2022-04-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13760:2005
- wersja polska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10264-2:2022-05
- wersja angielska
Drut stalowy i wyroby z drutu -- Drut stalowy na liny -- Część 2: Drut ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia2022-05-23KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10264-2:2012
- wersja angielska
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
PN-EN 13411-4:2022-05
- wersja angielska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zalewanie metalem i żywicą2022-05-24KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-4:2011
- wersja angielska
PN-EN 13411-4:2011
- wersja polska
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14322:2022-04
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Definicja, wymagania i klasyfikacja2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14322:2017-06
- wersja angielska
PN-EN 14323:2022-04
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Metody badań2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14323:2017-06
- wersja angielska
79.060.20 Płyty wiórowe i pilśniowe
PN-EN 14322:2022-04
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Definicja, wymagania i klasyfikacja2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14322:2017-06
- wersja angielska
PN-EN 14323:2022-04
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Metody badań2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14323:2017-06
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-3:2022-05
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC/CNC)2022-05-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-3:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-14:2022-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 14: Strugarki i frezarki czterostronne2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 12750:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-15:2022-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 15: Prasy2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
PN-EN ISO 19085-16:2022-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 16: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1807-1:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-2:2022-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-2:2017-12/Ap1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-2:2017-12
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22766:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stopnia rozpadu tworzyw sztucznych w siedliskach morskich w rzeczywistych warunkach terenowych2022-04-28KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 23977-1:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych wystawionych na działanie wody morskiej -- Część 1: Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla2022-04-28KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 23977-2:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych wystawionych na działanie wody morskiej -- Część 2: Metoda pomiaru zapotrzebowania tlenu w zamkniętym respirometrze2022-04-28KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22403:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ocena wewnętrznej biodegradowalności materiałów narażonych na inokulację morską w mezofilnych, tlenowych warunkach laboratoryjnych -- Metody badań i wymagania2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22404:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie tlenowej biodegradacji materiałów niepływających narażonych na osady morskie -- Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22526-1:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ślad węglowy i środowiskowy tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego -- Część 1: Zasady ogólne2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22526-2:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ślad węglowy i środowiskowy tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego -- Część 2: Ślad węglowy materiału, ilość (masa) CO2 usuniętego z powietrza i wprowadzonego do cząsteczki polimeru2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22526-3:2022-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Ślad węglowy i środowiskowy tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego -- Część 3: Ślad węglowy procesu, wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji2022-04-27KT 141 Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
PN-EN 17619:2022-04
- wersja angielska
Klasyfikacja klejów do drewna, stosowanych do klejenia drewna niekonstrukcyjnego użytkowanego w warunkach zewnętrznych2022-04-25KT 184 Klejów
PN-EN 17618:2022-04
- wersja angielska
Kleje -- Połączenia klejowe drewna z drewnem do zastosowań niekonstrukcyjnych -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy obciążeniu przez ściskanie2022-04-20KT 184 Klejów
85.060 Papier i tektura
PN-EN 17545:2022-04
- wersja angielska
Papier i tektura -- Oznaczanie składu papieru i tektury do recyklingu metodą analizy grawimetrycznej2022-04-25KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.100 Maszyny papiernicze
PN-EN 1034-4:2022-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia do załadunku2022-04-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN 1034-4+A1:2010
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 22553-13:2022-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 13: Oznaczanie zachowania podczas powtórnego rozpuszczania2022-04-28KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22553-14:2022-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 14: Zachowanie podczas osadzania2022-04-28KT 175 Farb i Lakierów
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 15942:2022-04
- wersja angielska
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Format komunikatu między przedsiębiorstwami2022-04-22KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15942:2012
- wersja angielska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15942:2022-04
- wersja angielska
Zrównoważenie obiektów budowlanych -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Format komunikatu między przedsiębiorstwami2022-04-22KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15942:2012
- wersja angielska
91.060.20 Dachy
PN-EN 508-1:2022-03
- wersja angielska
Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: Stal2022-03-28KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 508-1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 508-3:2022-03
- wersja angielska
Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: Stal odporna na korozję2022-03-28KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 508-3:2010
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 12453+A1:2022-05
- wersja angielska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12571:2022-04
- wersja angielska
Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości sorpcyjnych2022-04-26KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12571:2013-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12571:2013-12
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 197-2:2020-09
- wersja polska
Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych2022-05-19KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 197-2:2014-05
- wersja polska
PN-EN 197-2:2014-05
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1744-4:2022-05
- wersja angielska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie podatności na wodę wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych2022-05-16KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1744-4:2008
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN ISO 10591:2022-04
- wersja angielska
Kity w budynkach i konstrukcjach budowlanych -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody2022-04-26KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 10591:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11432:2022-03
- wersja angielska
Kity w budynkach i konstrukcjach budowlanych -- Określanie odporności na ściskanie2022-03-29KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 11432:2005
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 13941-1+A1:2022-05
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2022-05-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2022-04-15KT 277PN-EN 15502-1+A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11855-2:2022-03
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia2022-03-30KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN ISO 11855-2:2015-10
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 11855-2:2022-03
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia2022-03-30KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN ISO 11855-2:2015-10
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 17526:2022-05
- wersja angielska
Gazomierz -- Gazomierz oparty na przepływomierzu termiczno-masowym2022-05-17KT 277
PN-EN 14459:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Metody klasyfikacji i oceny2022-04-15KT 277PN-EN 14459:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 12480:2018-06
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze rotorowe2022-04-12KT 277PN-EN 12480:2015-07
- wersja polska
PN-EN 12480:2015-07
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
PN-HD 60364-4-42:2011/A11:2022-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego2022-05-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 62053-24:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 24: Liczniki statyczne energii biernej dla częstotliwości podstawowej (klas 0,5S, 1S, 1, 2 i 3)2022-04-08KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62053-21:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klas 0,5, 1, i 2)2022-04-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62053-22:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klas 0,1S, 0,2S i 0,5S)2022-04-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62053-23:2021-05/A11:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania szczegółowe -- Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)2022-04-07KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62056-3-1:2022-03
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej2022-03-29KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62056-3-1:2014-05
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 22391-3:2010/A2:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki2022-04-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-3:2017-03/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2022-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15877-3:2009/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 3: Kształtki2022-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 21003-3:2009/A1:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 3: Kształtki2022-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15874-3:2013-06/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki2022-03-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-3:2005/A2:2022-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki2022-03-30KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN IEC 60335-2-84:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-84:2004/A2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-84:2004/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-84:2004
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005
- wersja angielska
PN-EN 246:2022-04
- wersja angielska
Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia2022-04-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 246:2005
- wersja polska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1519-1:2019-05/AC:2021-05
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2022-04-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 1519-1:2019-05/Ap1:2022-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu2022-04-19KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 12158-1:2022-05
- wersja angielska
Dźwigi budowlane towarowe -- Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę2022-05-23KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12158-1+A1:2010
- wersja angielska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 13032-3:2022-04
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy2022-04-12KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-3:2010
- wersja polska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 12320:2022-05
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Kłódki wraz z osprzętem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12320:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 16867+A1:2022-04
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Mechatroniczne okucia drzwiowe -- Wymagania i metody badań2022-04-25KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16867:2020-08
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 12418:2022-05
- wersja angielska
Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy -- Bezpieczeństwo2022-05-10KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 12418+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 1004-2:2022-04
- wersja angielska
Ruchome rusztowania robocze wykonane z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Zasady i wytyczne dotyczące przygotowania instrukcji obsługi2022-04-14KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 1298:2001
- wersja polska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 16228-7+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy2022-05-16KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-7:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 16228-1+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-1:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 16228-2+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, przemysłu wydobywczego i górnictwa2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-2:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 16228-3+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-3:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 16228-4+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Sprzęt do fundamentowania2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-4:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 16228-5+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-5:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 16228-6+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-6:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 22475-1:2022-04
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Metody poboru próbek oraz pomiarów wody gruntowej -- Część 1: Zasady techniczne poboru próbek gruntu, skał oraz wody gruntowej2022-04-01KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 22475-1:2006
- wersja angielska
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 22391-3:2010/A2:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki2022-04-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13476-2+A1:2020-12/Ap1:2022-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2022-05-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13476-3+A1:2020-12/Ap1:2022-05
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2022-05-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13476-1:2018-05/Ap1:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe2022-04-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13598-1:2020-11/Ap1:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji --Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych2022-04-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13598-2:2020-11/Ap1:2022-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych2022-04-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13598-1:2020-11/Ap2:2022-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje kształtek pomocniczych oraz płytkich studzienek niewłazowych2022-04-13KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.060 Tunele
PN-EN 14067-5:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury oceny aerodynamiki w tunelach2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-5+A1:2011
- wersja angielska
93.080.10 Roboty drogowe
PN-EN 13862:2022-05
- wersja angielska
Przecinarki do podłoży -- Bezpieczeństwo2022-05-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13862+A1:2009
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-49:2022-05
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 49: Określanie tarcia po polerowaniu2022-05-23KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-49:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 13286-1:2022-04
- wersja angielska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Metody badań laboratoryjnej gęstości referencyjnej i zawartości wody -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-1:2005
- wersja polska
PN-EN 13286-41:2022-04
- wersja angielska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: Metoda badania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych hydraulicznie2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-41:2005
- wersja polska
PN-EN 13286-4:2022-04
- wersja angielska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 4: Laboratoryjne metody określania referencyjnej gęstości i zawartości wody - Młot wibracyjny2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-4:2006
- wersja polska
PN-EN 13286-47:2022-04
- wersja angielska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda badania kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-47:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-48:2022-04
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 48: Połączenie międzywarstwowe2022-04-20KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13848-3:2022-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 3: Systemy pomiarowe -- Maszyny do budowy i utrzymania toru2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 16432-3:2022-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy nawierzchni bezpodsypkowych -- Część 3: Odbiór2022-04-15KT 138 Kolejnictwa
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-25:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012
- wersja angielska
PN-EN 203-2-2:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Piekarniki2022-05-18KT 277PN-EN 203-2-2:2010
- wersja polska
PN-EN 203-2-4:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Frytkownice2022-05-18KT 277PN-EN 203-2-4:2006
- wersja angielska
PN-EN 30-1-1:2022-05
- wersja angielska
Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz -- Część 1-1: Bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne2022-05-18KT 277PN-EN 30-1-1+A3:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 203-1:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2022-05-17KT 277PN-EN 203-1:2014-05/AC:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 203-1:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-1:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Palniki otwarte i palniki do woków2022-05-17KT 277PN-EN 203-2-1:2015-04
- wersja angielska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN IEC 60335-2-96:2022-05/A11:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-96:2005/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-96:2005/Ap1:2005
- wersja polska
PN-EN 60335-2-96:2005
- wersja polska
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 613:2022-05
- wersja angielska
Niezależne, zamknięte od frontu ogrzewacze gazowe typu B11, typu C11, typu C31 i typu C912022-05-18KT 277PN-EN 613:2002
- wersja angielska
PN-EN 613:2002/A1:2004
- wersja angielska
PN-EN 14459:2022-04
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Metody klasyfikacji i oceny2022-04-15KT 277PN-EN 14459:2016-03
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 63044-6:2022-04
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Wymagania dotyczące planowania i instalacji2022-04-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-6-1:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50491-6-1:2014-03
- wersja polska
PN-EN IEC 63044-4:2022-04
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 4: Ogólne wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla urządzeń przeznaczonych do wbudowania w HBES oraz BACS2022-04-04KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN ISO 22042:2022-04
- wersja angielska
Szybko-schładzarki i szybko-zamrażarki do użytku profesjonalnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2022-04-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 17032:2018-03/A1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 17032:2018-03
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 23999:2022-04
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła2022-04-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 23999:2018-10
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 23999:2018-10
- wersja angielska
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-54:2009/A12:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-41:2022-01/A11:2022-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp2022-05-06KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN 1949:2022-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w przeznaczonych na cele mieszkalne pojazdach kempingowych i innych pojazdach2022-05-17KT 277PN-EN 1949+A1:2013-07
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 17435:2022-05
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Metoda badań służąca do wyznaczania kryterium urazu głowy (HIC) oraz krytycznej wysokości upadku (CFH)2022-05-16KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 12491+A1:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt paralotniowy -- Spadochronowe systemy ratownicze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 12491:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 13089+A2:2022-05
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Narzędzia do lodu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13089+A1:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 17520:2022-04
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Lonże do czekana stosowane podczas autoasekuracji -- Wymagania i metody badań2022-04-25KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 892+A2:2022-04
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Dynamiczne liny do wspinaczki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-04-25KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 892+A1:2016-12
- wersja angielska