Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 60743:2014-02
- wersja polska
Prace pod napięciem -- Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu2019-10-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 60743:2005
- wersja polska
PN-EN 60743:2005/A1:2010
- wersja polska
01.140.20 Informacja naukowa
PN-ISO 16439:2019-11
- wersja polska
Informacja i dokumentacja -- Metody i procedury oceny wpływu bibliotek2019-11-05KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 17226:2019-11
- wersja angielska
Usługi salonów kosmetycznych -- Wymagania i zalecenia dotyczące świadczenia usług2019-11-05RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.080.99 Inne usługi
PN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja polska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2019-11-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 19011:2018-08
- wersja polska
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania2019-10-08KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
PN-EN ISO 19011:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania2019-10-01KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych2019-10-24KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 61241-2-2:2002
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO 19011:2018-08
- wersja polska
Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania2019-10-08KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
PN-EN ISO 19011:2012
- wersja polska
03.220.50 Transport powietrzny
PN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 11731:2017-08
- wersja polska
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella2019-09-25KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-ISO 11731:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 11731-2:2008
- wersja polska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 22964:2017-06
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.2019-11-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-EN ISO 21528-2:2017-08
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda liczenia kolonii2019-10-18KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 21528-2:2005
- wersja polska
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60601-1:2011/Ap2:2019-10
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego2019-10-25KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 16054:2019-10
- wersja angielska
Implanty chirurgiczne -- Minimalne zestawy danych dotyczących implantów chirurgicznych2019-10-03KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 16054:2003
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683+AC:2019-09
- wersja angielska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2019-09-26KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04498:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dietylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04499:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika ftalowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04500:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04504:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie etopozydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04505:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04506:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fenoloftaleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2019-10-18KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04501:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2-dichloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2019-10-11KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04502:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-10-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04124-5:2006
- wersja polska
PN-Z-04503:2019-10
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków srebra na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-10-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 17255-1:2019-10
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Systemy zbierania i opracowywania danych -- Część 1: Wykaz wymagań dotyczących opracowywania i przedstawiania danych2019-10-29KT 280 Jakości Powietrza
13.060.20 Woda pitna
PN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji2019-09-24KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 5667-5:2017-10
- wersja polska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji2019-09-24KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-ISO 5667-5:2003
- wersja polska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 9697:2019-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność beta -- Metoda badania z zatężaniem próbek2019-10-17KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 19085-10:2019-10
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Pilarki dla budownictwa (pilarki dla wykonawców)2019-10-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1870-19:2014-04
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-12:2004/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-8:2010/A2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym2019-10-14KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 10551:2019-09
- wersja angielska
Ergonomia środowiska fizycznego – Skale oceny subiektywnej do oceny wpływu środowiska fizycznego2019-09-26KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10551:2002
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2019-10-03KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15269-3:2012
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2019-10-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 1127-1:2019-10
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka2019-10-29KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 1127-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 1127-1:2011
- wersja polska
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-1:2013-12/A2:2019-10
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 1: Zawory bezpieczeństwa2019-10-14KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 60743:2014-02
- wersja polska
Prace pod napięciem -- Terminologia dotycząca narzędzi, urządzeń i sprzętu2019-10-04KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN 60743:2005
- wersja polska
PN-EN 60743:2005/A1:2010
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 15382:2017-12
- wersja polska
Ochrona radiologiczna -- Procedury kontroli dawki dla soczewek oczu, skóry i kończyn2019-10-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 15382:2017-12/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Procedury kontroli dawki dla soczewek oczu, skóry i kończyn2019-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 15713:2009
- wersja niemiecka
Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych -- Rozwiązania praktyczne2019-10-04KT 273 Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518-3:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 50518-1:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 50518-2:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 50849:2017-04/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych2019-10-01KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 1101:2017-05
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia2019-11-07KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 1101:2013-07
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 1101:2013-07
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005
- wersja angielska
PN-EN 60704-2-3:2003
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61869-14:2019-10
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 14: Dodatkowe wymagania dla przekładników prądowych do zastosowania w obwodach prądu stałego2019-10-03KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN IEC 61869-15:2019-10
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 15: Dodatkowe wymagania dla przekładników napięciowych do zastosowania w obwodach prądu stałego2019-10-03KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN IEC 61869-9:2019-10
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 9: Cyfrowy interfejs dla przekładników2019-10-03KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN 60044-8:2006
- wersja polska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 9697:2019-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność beta -- Metoda badania z zatężaniem próbek2019-10-17KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9697:2017-10
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-2-85:2019-11
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-85: Próby -- Próba Fj: Wibracje -- Metoda długotrwała badania przebiegu drgań2019-11-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60068-2-82:2019-10
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Xw1: Metody badania wiskerów na podzespołach i częściach stosowanych w montażu elektronicznym2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60068-2-82:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60721-3-3:2019-10
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60721-3-3:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 60721-3-4:2019-10
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60721-3-4:2002
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1451-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-10-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-8:2010/A2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym2019-10-14KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-1:2018-03
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych wiertarek i wiertarek udarowych2019-11-15KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 62841-2-11:2016-08
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek o ruchu posuwisto-zwrotnym2019-11-07KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-11:2010
- wersja angielska
PN-EN 50632-1:2016-02/A1:2019-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 1: Wymagania ogólne2019-11-05KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-12: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych gwinciarek2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 61029-2-12:2011/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja polska
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja angielska
PN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 9606-1:2017-10
- wersja polska
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale2019-11-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 9606-1:2014-02
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 544:2018-02
- wersja polska
Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie2019-10-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 544:2011
- wersja angielska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17267:2019-11
- wersja angielska
Plan mierzenia i monitorowania energii -- Projektowanie i wdrażanie -- Zasady dotyczące zbierania danych energetycznych2019-11-07KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 50001:2018-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania2019-10-01KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 60964:2019-09/AC:2019-11
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt2019-11-07KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 61730-1:2018-06
- wersja polska
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji2019-10-10KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61730-1:2007/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A2:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007/A11:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 61730-1:2007
- wersja angielska
PN-EN ISO 22975-2:2016-11
- wersja polska
Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 2: Rurki ciepła dla zastosowań energii słonecznej do wytwarzania ciepła -- Trwałość i wydajność2019-10-08KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 16723-2:2017-10
- wersja polska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów2019-10-15KT 277
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 17066-1:2019-10
- wersja angielska
Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery2019-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2019-10-03KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-HD 629-1-S3:2019-10
- wersja angielska
Wymagania dotyczące badań osprzętu do kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV -- Część 1: Osprzęt do kabli o izolacji wytłaczanej2019-10-17KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008
- wersja angielska
PN-HD 629.1 S2:2006
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/AC:2019-10
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2019-10-03KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
PN-EN IEC 61952-1:2019-10
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Definicje, rodzaje elementów mocujących i oznaczenia2019-10-29KT 76 Izolatorów
29.120.40 Łączniki
PN-EN 50041:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 42,5 x 80 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50041:2003
- wersja polska
PN-EN 50047:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 30 x 55 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50047:2003
- wersja polska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-109:2019-11
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 109: Łączniki bocznikujące prądu przemiennego do kondensatorów szeregowych2019-11-05KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-109:2009
- wersja angielska
PN-EN 62271-109:2009/A1:2014-02
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 50041:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 42,5 x 80 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50041:2003
- wersja polska
PN-EN 50047:2019-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Łączniki sterownicze -- Łączniki drogowe 30 x 55 -- Wymiary i cechy2019-11-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 50047:2003
- wersja polska
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 60188:2004/A11:2019-09
- wersja angielska
Wysokoprężne lampy rtęciowe -- Wymagania funkcjonalne2019-09-26KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62560:2013-06/A11:2019-09
- wersja angielska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V -- Wymagania bezpieczeństwa2019-09-26KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60598-1:2015-04/A1:2018-04
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-09-27KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 4706:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Selekcja kolorów i jasności diod LED2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN IEC 60810:2018-04/A1:2019-10
- wersja angielska
Lampy, źródła światła i moduły LED do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne2019-10-10KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61347-2-11:2005/A1:2019-09
- wersja angielska
Urządzenia do lamp -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych2019-09-26KT 4 Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 61558-1:2019-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN 61558-1:2009
- wersja polska
PN-EN 61558-1:2009/A1:2009
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 62040-1:2019-11
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-11-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 62040-1:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62909-2:2019-10
- wersja angielska
Dwukierunkowe przekształtniki mocy połączone z siecią -- Część 2: Interfejs GCPC i środki dystrybucji energii2019-10-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN IEC 61952-1:2019-10
- wersja angielska
Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Definicje, rodzaje elementów mocujących i oznaczenia2019-10-29KT 76 Izolatorów
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnych2019-10-24KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 61241-2-2:2002
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50121-3-2:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-11-18KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-2:2015-10
- wersja angielska
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62812:2019-10
- wersja angielska
Pomiary małych rezystancji -- Metody pomiaru i wytyczne2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN 62391-1:2016-04/AC:2019-10
- wersja angielska
Kondensatory stałe o podwójnej warstwie elektrycznej do stosowania w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-10-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 62884-4:2019-10
- wersja angielska
Techniki pomiaru piezoelektrycznych, dielektrycznych i elektrostatycznych generatorów -- Część 4: Metody badania krótkoterminowej stałości częstotliwości2019-10-10KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja i zamawianie płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-11:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-10:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61188-6-4:2019-10
- wersja angielska
Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 6-4: Wzory mozaiki pól -- Wymagania wspólne rysunków wymiarowych elementów do montażu powierzchniowego (SMD) dotyczące wzoru mozaiki pól2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62228-3:2019-11
- wersja angielska
Układy scalone -- Ocena EMC urządzeń nadawczo-odbiorczych -- Część 3: Urządzenia nadawczo-odbiorcze CAN2019-11-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 62433-1:2019-10
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 1: Ogólna struktura modelowania2019-10-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60512-11-1:2019-10
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60512-11-1:2002
- wersja polska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 470 V1.1.1:2019-10
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) – Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla serwerów2019-10-03KT 11 Telekomunikacji
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019-11
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) -- Część 2: Zasilanie prądem stałym (DC) -48 V2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-2 V2.5.1:2017-03
- wersja angielska
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
PN-ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń teleinformatycznych (ICT) -- Część 1: Prąd przemienny (AC)2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETS 300 132-1:2005
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 489-2 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 2 : Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-53 V1.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 53: Wymagania szczegółowe dla naziemnych nadajników radiofonii i TV cyfrowej w służbie radiodyfuzyjnej oraz związanych urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-33 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla urządzeń ultraszerokopasmowych (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-33 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2014-02
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i urządzeń pomocniczych (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łączności trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-51 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz i od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-51 V1.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-9 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF), bezprzewodowych urządzeń akustycznych i dousznych urządzeń monitorujących -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 406 V1.1.1:2017-08
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej pracujące w zakresie od 25 MHz do 1 000 MHz-- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-11-13KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 406 V1.1.1:2017-08/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia alarmowe pomocy socjalnej pracujące w zakresie od 25 MHz do 1 000 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-10-10KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 301 489-12 V3.1.1:2019-11
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS) Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-12 V2.2.2:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-15 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 301 489-6 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-6 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
33.070.40 Satelita
PN-ETSI EN 301 489-20 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej służbie satelitarnej (MSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2008
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS) zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2008
- wersja polska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50121-3-2:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-11-18KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-2:2015-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-12 V3.1.1:2019-11
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS) Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-12 V2.2.2:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-15 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-15 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-2 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 2 : Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-20 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej służbie satelitarnej (MSS) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2008
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-31 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ultra małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-31 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-53 V1.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 53: Wymagania szczegółowe dla naziemnych nadajników radiofonii i TV cyfrowej w służbie radiodyfuzyjnej oraz związanych urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 489-19 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS) zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2008
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-34 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2014-02
- wersja polska
PN-ETSI EN 301 489-5 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i urządzeń pomocniczych (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łączności trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-50 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i urządzeń pomocniczych łączności komórkowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-50 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-51 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz i od 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-51 V1.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-6 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-6 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-9 V2.1.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF), bezprzewodowych urządzeń akustycznych i dousznych urządzeń monitorujących -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-9 V1.4.1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50121-3-1:2017-05
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-1:2015-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 489-29 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 29: Wymagania szczegółowe dla medycznych urządzeń przesyłających dane (MEDS) pracujących w zakresach częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-29 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-27 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 27: Wymagania szczegółowe dla aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMI) i skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) pracujących w pasmach od 402 MHz do 405 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-27 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-35 V2.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-35 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 489-4 V3.2.1:2019-11
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i urządzeń pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE2019-11-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-4 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo2019-10-03KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 50117-1:2019-10
- wersja angielska
Kable współosiowe -- Część 1: Specyfikacja ogólna2019-10-29KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50117-1:2003/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN 50117-1:2003
- wersja angielska
PN-EN 50117-1:2003/A2:2014-03
- wersja angielska
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
PN-EN IEC 61315:2019-10
- wersja angielska
Wzorcowanie światłowodowych mierników mocy2019-10-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61315:2006
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-2-11:2019-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-11: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące kabli jednowłóknowych i dwuwłóknowych stosowanych do okablowania pomieszczeń2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-11:2013-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-2-21:2019-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-21: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące światłowodowych dystrybucyjnych kabli wielowłóknowych stosowanych do okablowania pomieszczeń2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-21:2013-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-2-31:2019-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-31: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania szczegółowe dotyczące światłowodowych kabli z włóknami grupowanymi we wstążki stosowanych do okablowania pomieszczeń2019-11-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-31:2013-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 61315:2019-10
- wersja angielska
Wzorcowanie światłowodowych mierników mocy2019-10-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61315:2006
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62148-21:2019-10
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 21: Przewodnik projektowania interfejsu elektrycznego obudów fotonicznych układów scalonych z użyciem matryc wyprowadzeń sferycznych z małym rastrem (S-FBGA) i matryc płaskich wyprowadzeń podwyższonych z małym rastrem (S-FLGA) na bazie krzemu2019-10-01KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61968-4:2019-11
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61968-4:2008
- wersja angielska
35.040 Kodowanie informacji
PN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 2: Specyfikacja podstawowej usługi świadomości współpracy2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-2 V1.3.2:2015-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 3: Specyfikacje podstawowej usługi powiadamiania w środowisku zdecentralizowanym2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-3 V1.2.2:2015-06
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 61968-4:2019-11
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemu dla zarządzania dystrybucją -- Część 4: Interfejs dla ewidencji i zarządzania środkami trwałymi2019-11-05KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61968-4:2008
- wersja angielska
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-31KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-01KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16495:2019-11
- wersja angielska
Zarządzanie ruchem lotniczym -- Bezpieczeństwo informacji dla organizacji wspierających operacje lotnictwa cywilnego2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 16495:2014-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-2 V1.4.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 2: Specyfikacja podstawowej usługi świadomości współpracy2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-2 V1.3.2:2015-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 637-3 V1.3.1:2019-11
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- Podstawowy zestaw aplikacji -- Część 3: Specyfikacje podstawowej usługi powiadamiania w środowisku zdecentralizowanym2019-11-15KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 637-3 V1.2.2:2015-06
- wersja angielska
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-31KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2019-10-01KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
43.060.40 Układy paliwowe
PN-EN 16652-2:2019-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Warsztaty motoryzacyjne do obsługi pojazdów na LPG -- Część 2: Szkolenie i kompetencje personelu2019-10-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 61851-1:2019-10
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 61851-1:2011
- wersja angielska
43.150 Rowery
PN-EN ISO 4210-9:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9: Metody badań siodełek i wsporników siodełek2019-09-27KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14766:2007
- wersja polska
PN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 4210-8:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 8: Metody badań układu napędowego i pedałów2019-09-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN 14766:2007
- wersja polska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN 16652-2:2019-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Warsztaty motoryzacyjne do obsługi pojazdów na LPG -- Część 2: Szkolenie i kompetencje personelu2019-10-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50121-3-2:2017-04
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-11-18KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-2:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 50121-3-1:2017-05
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-1:2015-10
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50591:2019-11
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe --Tabor -- Specyfikacja i weryfikacja zużycia energii2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 50121-3-1:2017-05
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-11-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50121-3-1:2015-10
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 3299:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe i pierścienie gwintowane samozabezpieczające, z gwintem MJ prawym lub lewym, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), srebrzone -- Specyfikacja techniczna2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3299:2007
- wersja angielska
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
PN-EN 3299:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe i pierścienie gwintowane samozabezpieczające, z gwintem MJ prawym lub lewym, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), srebrzone -- Specyfikacja techniczna2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3299:2007
- wersja angielska
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
PN-EN 3001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Warstwy szkła hartowanego float do stosowania na statkach powietrznych -- Specyfikacja techniczna2019-10-03KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2812:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Usuwanie izolacji z kabli elektrycznych2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2812:2009
- wersja angielska
PN-EN 4708-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4708-001:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 6059-305:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 305: Pochłanianie płynów2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 6059-407:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 407: Przyczepność znakowania i trwałość nadruku2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3155-014:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 014: Styki elektryczne kołkowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-014:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-015:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 015: Styki elektryczne gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-015:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-078:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 078: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-078:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-082:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 082: Styki elektryczne gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-082:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 3475-418:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 418: Odporność przewodników na temperaturę2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-418:2008
- wersja angielska
PN-EN 3645-005:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 005: Gniazdo hermetyczne z kołnierzem okrągłym montowane za pomocą lutowania -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-005:2007
- wersja angielska
PN-EN 3645-010:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C – Część 010: Gniazdo hermetyczne z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-010:2007
- wersja angielska
PN-EN 3645-013:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 013: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-013:2007
- wersja angielska
PN-EN 3660-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-001:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 4529-002:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Wtyczki uszczelnione -- Część 002: Wykaz norm wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4529-002:2006
- wersja angielska
PN-EN 4604-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-001:2009
- wersja angielska
PN-EN 4608-001:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ognioodporne -- Jednożyłowe i skręcane zespoły wielożyłowe ekranowane (oplatane) i w osłonach -- Temperatura pracy między -65 °C a 260 °C -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4608-001:2008
- wersja polska
PN-EN 4681-005:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 005: Rodzina AZ, pojedyncze do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-005:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 4681-006:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 006: Rodzina AZA pojedyncze lub wielożyłowe do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-006:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 4838-005:2019-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające zwarciowo-łukowe jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 3 A do 25 A -- 115 V a.c. częstotliwość stała 400 Hz -- Część 005: Ze spolaryzowanymi stykami sygnałowymi -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4706:2019-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Selekcja kolorów i jasności diod LED2019-11-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-60:2019-11
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja i zamawianie płytek z obwodami drukowanymi2019-11-14KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-70-11:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 16602-70-10:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 16604-10:2019-10
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Wymagania dotyczące ograniczenia śmieci kosmicznych2019-10-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16604-10:2014-12
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 1993-6:2009/Ap2:2019-11
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic2019-11-07KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 16285:2013-06/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2019-10-03KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN 17066-1:2019-10
- wersja angielska
Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery2019-10-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17130:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne – Oznaczanie zawartości fumuranu dimetylu (DMFu), metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17131:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Oznaczanie dimetyloformamidu (DMF), metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17132:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne – Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17134:2019-10
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne – Oznaczanie zawartości niektórych środków konserwujących, metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej2019-10-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 23910:2019-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie w miejscu szwu2019-10-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 23910:2017-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 18218-2:2019-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia2019-10-03KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 18218-2:2015-09
- wersja angielska
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
PN-EN 60335-2-70:2005/A2:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-70: Wymagania szczegółowe dotyczące dojarek mechanicznych2019-10-01KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
PN-EN 60335-2-87:2004/A2:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt2019-10-22KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16962:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Ekstrakcja mikroskładników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie w nawozach i usuwanie związków organicznych z ekstraktów nawozowych2019-11-13KT 156 Nawozów
PN-EN 16964:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Ekstrakcja całkowitej zawartości mikroskładników pokarmowych w nawozach wodą królewską2019-11-13KT 156 Nawozów
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22964:2017-06
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.2019-11-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.140.30 Kakao
PN-EN ISO 34101-3:2019-10
- wersja angielska
Zrównoważone pozyskiwanie i identyfikowalność kakao -- Część 3: Wymagania dotyczące identyfikowalności2019-10-17KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-EN ISO 34101-4:2019-10
- wersja angielska
Zrównoważone pozyskiwanie i identyfikowalność kakao -- Część 4: Wymagania dotyczące systemów certyfikacji2019-10-17KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN IEC 61207-2:2019-11
- wersja angielska
Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Pomiar zawartości tlenu w gazie z zastosowaniem wysokotemperaturowych czujników elektrochemicznych2019-11-05KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 61207-2:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 61207-3:2019-11
- wersja angielska
Analizatory gazu -- Sposób opisu charakterystyk -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu2019-11-05KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 61207-3:2005
- wersja polska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 839:2015-01
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie skuteczności ochrony przeciwko niszczącym drewno podstawczakom -- Zastosowanie przez zabezpieczanie powierzchni2019-11-15KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
73.080 Minerały niemetaliczne
PN-G-11020:2019-10
- wersja polska
Górnictwo -- Pył kamienny przeciwwybuchowy2019-10-24KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-11020:1994
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4259-1:2018-01
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania2019-10-22KT 222PN-EN ISO 4259:2009
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-04358:2019-11
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Metoda pomiaru lepkości dynamicznej i gęstości z zastosowaniem lepkościomierza Stabingera oraz obliczanie lepkości kinematycznej olejów bazowych, olejów smarowych i olejów opałowych2019-11-15KT 222
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13702:2018-11
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2019-10-11KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN 16723-2:2017-10
- wersja polska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 2: Specyfikacja dla paliw do pojazdów2019-10-15KT 277
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15156-2:2015-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 2: Stale niestopowe i niskostopowe odporne na pękanie oraz stosowanie żeliw2019-10-24KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-2:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 15156-2:2010
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-14KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-10-17KT 175 Farb i Lakierów
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 148-1:2017-02
- wersja polska
Metale -- Próba udarności sposobem Charpy'ego -- Część 1: Metoda badania2019-11-04KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 148-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 6506-2:2019-10
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Brinella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy2019-10-29KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6506-2:2014-12
- wersja polska
PN-EN ISO 6506-2:2014-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 377:2017-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych2019-10-03KT 123 Badań Własności Metali
77.080.20 Stale
PN-EN ISO 4945:2019-10
- wersja angielska
Stal -- Oznaczanie zawartości azotu -- Metoda spektrofotometryczna2019-10-29KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4945:2009
- wersja angielska
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 377:2017-09/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Stal i wyroby stalowe -- Położenie i przygotowanie odcinków próbnych oraz próbek do badań własności mechanicznych2019-10-03KT 123 Badań Własności Metali
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10025-5:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-5:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2019-11-07KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2019-11-07KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2018-09
- wersja angielska
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-3:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN 10348-2:2019-11
- wersja angielska
Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Część 2: Wyroby ze stali zbrojeniowej ocynkowanej2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10283:2019-11
- wersja angielska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2019-11-15KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 683-3:2019-11
- wersja angielska
Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 3: Stale do nawęglania2019-11-07KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 683-3:2018-09
- wersja angielska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-4:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2019-10-24KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
77.140.45 Stale niestopowe
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10025-5:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną2019-11-15KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-5:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2019-11-07KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-2:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-2:2007
- wersja polska
PN-EN 10025-3:2019-11
- wersja angielska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu/walcowaniu normalizującym2019-11-05KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-3:2007
- wersja polska
PN-EN 10028-4:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale stopowe niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturach2019-10-24KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-4:2010
- wersja polska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN 10058:2019-11
- wersja angielska
Pręty stalowe płaskie i blachy uniwersalne ze stali walcowane na gorąco ogólnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów2019-11-07KT 146 Kształtowników StalowychPN-EN 10058:2005
- wersja polska
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
PN-EN 10283:2019-11
- wersja angielska
Odlewy ze staliwa odpornego na korozję2019-11-15KT 301 OdlewnictwaPN-EN 10283:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 13520:2019-11
- wersja angielska
Oznaczanie zawartości ferrytu w odlewach z nierdzewnych staliw austenitycznych2019-11-07KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
79.060.20 Płyty wiórowe i pilśniowe
PN-EN 622-4:2019-10
- wersja angielska
Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych2019-10-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 622-4:2010
- wersja niemiecka
PN-EN 622-4:2010
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-10:2019-10
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Pilarki dla budownictwa (pilarki dla wykonawców)2019-10-17KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1870-19:2014-04
- wersja angielska
83.140.50 Uszczelnienia
PN-EN 549:2019-10
- wersja angielska
Materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2019-10-29KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 549:2000
- wersja polska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 22637:2019-09
- wersja angielska
Kleje -- Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów2019-09-26KT 184 KlejówPN-EN 13415:2010
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12012-4:2019-10
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów2019-10-14KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12012-4+A1:2008
- wersja angielska
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-11:2019-09
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 11: Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie na mokro metodą kuli2019-09-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-11:2013-06
- wersja angielska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-14KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-10-17KT 175 Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 6270-1:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na wilgoć -- Część 1: Kondensacja (jednostronna ekspozycja)2019-11-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6270-1:2002
- wersja polska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1993-6:2009/Ap2:2019-11
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic2019-11-07KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-10-22KT 196 Cementu i Wapna
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2019-10-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 15269-3:2012
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2019-10-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-11-14KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN 1993-6:2009/Ap2:2019-11
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic2019-11-07KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji2019-10-17KT 175 Farb i Lakierów
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-B-06264:2019-10
- wersja polska
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badanie radiograficzne2019-10-11KT 274 BetonuPN-B-06264:1978
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 16908:2017-02
- wersja polska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-10-22KT 196 Cementu i Wapna
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-15:2019-11
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 15: Adiabatyczna metoda oznaczania ciepła wydzielanego podczas procesu twardnienia betonu2019-11-07KT 274 Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13702:2018-11
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2019-10-11KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 13789:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania2019-11-04KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13789:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 10211:2017-09
- wersja polska
Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej -- Przepływy ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe2019-10-30KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10211:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 13370:2017-09
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania2019-10-22KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13370:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12631:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła2019-10-18KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12631:2013-03
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram2019-10-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 10077-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 303-6:2019-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące działania i charakterystyki energetycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 70 kW2019-10-01KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-6:2002
- wersja polska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 4064-2:2017-07
- wersja polska
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 2: Metody badań2019-11-14KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 4064-2:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 61770:2009/A1:2019-11
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 303-6:2019-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące działania i charakterystyki energetycznej podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 70 kW2019-10-01KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-6:2002
- wersja polska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1451-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-10-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1451-1:2001
- wersja polska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 61770:2009/A1:2019-11
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-1:2012/A1:2019-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-29KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 60704-2-3:2019-11
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2019-11-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-3:2003/A1:2005
- wersja angielska
PN-EN 60704-2-3:2003
- wersja angielska
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
PN-EN 60335-2-12:2004/A11:2019-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń2019-11-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16838:2019-10
- wersja angielska
Witryny chłodnicze i kuwety do dystrybucji lodów -- Klasyfikacja, wymagania, wydajność i badanie zużycia energii2019-10-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16838:2016-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Wydajność i zużycie energii2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 15939:2019-10
- wersja angielska
Okucia meblowe- Wytrzymałość i dopuszczalne obciążenia urządzeń mocujących meble do ściany2019-10-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15939+A1:2014-03
- wersja angielska