Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 11139:2018-10
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Słownik terminów stosowanych w normach dotyczących sterylizacji oraz w normach związanych z wyposażeniem i procesem2018-10-31KT 295 Sterylizacji
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 13832-1:2018-11
- wersja angielska
Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 1: Terminologia i metody badań2018-11-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-1:2007
- wersja polska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 14917:2017-05
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Terminologia, klasyfikacja2018-12-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 657:2006
- wersja polska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2018-11-15KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
PN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2018-11-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2004
- wersja polska
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
PN-EN 16603-60-21:2018-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Terminologia i specyfikacja wydajności żyroskopów2018-11-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN 1885:2018-11
- wersja angielska
Pierze i puch -- Terminy i definicje2018-11-15KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1885:2000/A1:2004
- wersja polska
PN-EN 1885:2000
- wersja polska
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 15223-1:2017-02
- wersja polska
Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-15KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15223-1:2012
- wersja angielska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1660:2017-05/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje zarysów2018-11-15KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
03.080.99 Inne usługi
PN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2018-11-15KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844:2017-07
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20700:2018-11
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące usług konsultingowych w zakresie zarządzania2018-11-08KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN 16114:2011
- wersja angielska
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
PN-ISO 20400:2018-12
- wersja polska
Zrównoważone zakupy -- Wytyczne2018-12-04KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 14004:2016-04
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego — Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia2018-11-29KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14004:2010
- wersja angielska
PN-ISO 14004:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14001:2015-09/Ap1:2018-11
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania2018-11-20KT 270 Zarządzania Środowiskowego
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN 60812:2009
- wersja polska
PN-EN IEC 62853:2018-11
- wersja angielska
Niezawodność systemów otwartych2018-11-15KT 9 Niezawodności
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9145:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji2018-12-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN 60812:2009
- wersja polska
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17427-1:2018-12
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS2018-12-05KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 6579-1:2017-04
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp2018-11-16KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11
- wersja polska
PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 6579:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 6888-1:2001/A2:2018-10
- wersja angielska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera2018-10-24KT 3 Mikrobiologii Żywności
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 21148:2017-07
- wersja polska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ogólne wytyczne badań mikrobiologicznych2018-11-05KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 21148:2009
- wersja angielska
07.140 Nauki sądowe
PN-EN ISO 21043-1:2018-10
- wersja angielska
Procesy kryminalistyczne -- Część 1: Terminy i definicje2018-10-31KZ 505 Procesów Kryminalistycznych
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2018-11-15KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844:2017-07
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15223-1:2017-02
- wersja polska
Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-15KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15223-1:2012
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8637-2:2018-12
- wersja angielska
Pozaustrojowe systemy do oczyszczania krwi -- Część 2: Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8638:2014-05
- wersja angielska
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
PN-EN IEC 62667:2018-11
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Medyczne urządzenia z wiązką lekkich jonów -- Parametry użytkowe2018-11-15KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 18472:2018-11
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne i chemiczne -- Wyposażenie do badań2018-11-07KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 18472:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11139:2018-10
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Słownik terminów stosowanych w normach dotyczących sterylizacji oraz w normach związanych z wyposażeniem i procesem2018-10-31KT 295 Sterylizacji
PN-EN ISO 11138-5:2017-05
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 5: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem2018-10-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11138-5:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 17664:2018-02
- wersja polska
Przetwarzanie produktów do ochrony zdrowia -- Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobu medycznego dotyczące przetwarzania wyrobów medycznych2018-10-19KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 17664:2005
- wersja polska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja angielska
Małe sterylizatory parowe2018-12-07KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 13060:2015-02
- wersja polska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 17111:2018-12
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)2018-12-07KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
PN-EN ISO 11138-5:2017-05
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 5: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji niskotemperaturową parą wodną i formaldehydem2018-10-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11138-5:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 11138-4:2017-05
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 4: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem2018-10-29KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11138-4:2008
- wersja polska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14004:2016-04
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego — Ogólne wytyczne dotyczące wdrożenia2018-11-29KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14004:2010
- wersja angielska
PN-ISO 14004:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14001:2015-09/Ap1:2018-11
- wersja polska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania2018-11-20KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
PN-ISO 20400:2018-12
- wersja polska
Zrównoważone zakupy -- Wytyczne2018-12-04KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 14067:2018-10
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Ślad węglowy wyrobów -- Wymagania i wytyczne dotyczące kwantyfikacji2018-10-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2018-10-31KT 216 OdpadówPN-EN 16167:2012
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 12574-2:2017-03
- wersja polska
Pojemniki na odpady -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i metody badań2018-10-16KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 12574-2:2006
- wersja polska
PN-EN 12574-3:2017-03
- wersja polska
Pojemniki na odpady -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia2018-10-16KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 12574-3:2006
- wersja polska
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 17093:2018-11
- wersja angielska
Sprzęt gospodarstwa domowego stosowany do oczyszczania wody do picia niepołączony z siecią wodociągową -- Systemy dzbankowe do filtracji wody -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności, etykietowania i załączonych informacji2018-11-15KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2018-10-31KT 216 OdpadówPN-EN 16167:2012
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 1005-4+A1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny2018-12-06KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 1005-4:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-4:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Pionowe pilarki tarczowe do płyt2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
PN-EN 1005-4+A1:2009/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny2018-11-07KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN IEC 62046:2018-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Stosowanie wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób2018-10-24KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
PN-EN ISO 13856-3:2013-11
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk2018-10-18KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 1760-3+A1:2009
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-74:2008/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych2018-11-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-85:2004/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży2018-11-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-15:2016-04/A11:2018-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy2018-10-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-28:2004/A11:2018-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia2018-10-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
PN-EN 1005-4+A1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny2018-12-06KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 1005-4:2005
- wersja angielska
PN-EN 1005-4+A1:2009/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny2018-11-07KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 9241-306:2018-10
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 306: Metody oceny elektronicznych monitorów ekranowych w miejscu ich użytkowania2018-10-31KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-306:2009
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 16712-4:2018-11
- wersja angielska
Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 4: Generatory piany lekkiej PN162018-11-29KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-5+A1:2018-11
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-5:2017-05
- wersja angielska
PN-EN 54-7:2018-11
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-7:2004/A2:2009
- wersja polska
PN-EN 54-7:2004
- wersja polska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
PN-EN 16755:2017-11/AC:2018-11
- wersja angielska
Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz2018-11-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2018-10-16KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 16755:2017-11/AC:2018-11
- wersja angielska
Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz2018-11-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zadymienie -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 61481-1:2015-04/AC1:2018-12
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Uzgadniacze faz -- Część 1: Uzgadniacze faz typu pojemnościowego dla napięć powyżej 1 kV prądu przemiennego2018-12-06KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 28057:2018-10
- wersja angielska
Dozymetria termoluminescencyjnymi detektorami ciała stałego dla promieniowania fotonowego i elektronowego w radioterapii2018-10-29KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 12285-1:2018-11
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 1: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, innych niż służące do ogrzewania i chłodzenia budynków2018-11-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 62676-3:2015-11/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne2018-11-29KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-2-10:2018-11
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-10: Czujki włamania -- Czujki stanu blokady (magnetyczne)2018-11-07KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 62676-3:2015-11/AC:2018-10
- wersja angielska
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne2018-10-19KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16523-1+A1:2018-11
- wersja angielska
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu2018-11-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 16523-1:2015-05
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 11393-1:2018-12
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 1: Stanowisko do badań odporności na przecięcie pilarką łańcuchową2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-1:1996
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 11393-3:2018-12
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 3: Metody badań obuwia2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-3:2000
- wersja polska
PN-EN 13832-1:2018-11
- wersja angielska
Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 1: Terminologia i metody badań2018-11-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-1:2007
- wersja polska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 10360-12:2017-02/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe (CMM)2018-11-29KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 14405-1:2016-12
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 1: Wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne2018-11-16KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14405-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 1660:2017-05/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje zarysów2018-11-15KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3745:2012
- wersja polska
Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą2018-11-06KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 3745:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 3745:2012/Ap1:2018-10
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w pomieszczeniach bezechowych i w pomieszczeniach bezechowych z odbijającą podłogą2018-10-12KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 23771:2015-08
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przewodnik do projektowania maszyn włókienniczych w celu zmniejszenia emisji hałasu2018-11-15KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
PN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 61265:1999
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 61265:1999
- wersja polska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2018-11-23KT 4 Techniki Świetlnej
17.200.99 Inne normy dotyczące termodynamiki
PN-EN 61340-4-6:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-6: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Opaski nadgarstkowe2018-12-06KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 61340-5-1:2017-01
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2018-11-27KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-1:2009
- wersja polska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2018-11-28KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-3:2012
- wersja polska
PN-EN 60270:2003/A1:2016-04
- wersja polska
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Pomiary wyładowań niezupełnych2018-11-16KT 68 Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
PN-EN 62586-2:2017-10/AC:2018-10
- wersja angielska
Pomiar jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających -- Część 2: Badania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące niepewności2018-10-29KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60721-2-4:2018-12
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2-4: Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Promieniowanie słoneczne i temperatura2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 60270:2003/A1:2016-04
- wersja polska
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Pomiary wyładowań niezupełnych2018-11-16KT 68 Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 19232-5:2018-10
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Część 5: Liczbowe wyznaczanie nieostrości obrazu i podstawowej rozdzielczości przestrzennej za pomocą wskaźników jakości obrazu typu podwójny pręcik2018-10-31KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 19232-5:2013-10
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA i FMECA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN 60812:2009
- wersja polska
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 10683:2018-11
- wersja angielska
Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 10683:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004
- wersja polska
PN-EN 14399-7:2018-10
- wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 7: System HR -- Zestawy śruby z łbem stożkowym i nakrętki2018-10-29KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-7:2008
- wersja polska
PN-EN 14399-8:2018-10
- wersja angielska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8: System HV -- Zestawy śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej2018-10-29KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-8:2008
- wersja polska
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
PN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
PN-EN 12285-1:2018-11
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 1: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, innych niż służące do ogrzewania i chłodzenia budynków2018-11-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-2:2014-11/A3:2018-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 13769:2018-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Cechowanie2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 13769:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 17871:2015-12/A1:2018-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zawory do butli szybko otwierające -- Specyfikacja i badanie typu2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja polska
PN-EN ISO 15494:2016-01/Ap1:2017-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 13056:2018-10
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2018-10-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12294:2002
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 9852:2017-11
- wersja polska
Rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Odporność na dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT) -- Metoda badania2018-12-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 580:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 19893:2018-10
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12293:2002
- wersja polska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 19893:2018-10
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12293:2002
- wersja polska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN ISO 19892:2018-10
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12295:2002
- wersja polska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 16436-1+A2:2018-12
- wersja angielska
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury2018-12-05KT 277PN-EN 16436-1+A1:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 560:2018-10
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych2018-10-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 560:2007
- wersja polska
PN-EN 560:2007/AC:2009
- wersja polska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 8434-1:2018-12
- wersja angielska
Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24°2018-12-07KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 8434-1:2010
- wersja polska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN 14986:2017-02
- wersja polska
Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych2018-11-23KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14986:2009
- wersja polska
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
PN-EN ISO 10218-1:2011
- wersja niemiecka
Roboty i urządzenia dla robotyki -- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych -- Część 1: Roboty2018-12-05KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN ISO 10218-1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 10218-2:2011
- wersja niemiecka
Roboty i urządzenia dla robotyki -- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych -- Część 2: System robotowy i integracja2018-12-05KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-3-1:2015-02
- wersja polska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych2018-10-31KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 61029-2-1:2013-07
- wersja angielska
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
PN-EN IEC 60974-1:2018-11
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-1:2013-04
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-8:2016-06
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi2018-11-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-8:2005
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 20378:2018-12
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2018-12-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 12536:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 18275:2018-11
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2018-11-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18275:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 24373:2018-11
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi -- Klasyfikacja2018-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 24373:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 2401:2018-11
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia2018-11-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 22401:1997/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN 22401:1997
- wersja polska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 62822-1:2018-11
- wersja angielska
Sprzęt do spajania elektrycznego -- Ocena sprzętu do spawania elektrycznego związana z ograniczeniami ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) -- Część 1: Norma grupy wyrobów2018-11-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 50445:2010
- wersja polska
PN-EN 560:2018-10
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych2018-10-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 560:2007
- wersja polska
PN-EN 560:2007/AC:2009
- wersja polska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 3690:2018-11
- wersja angielska
Spawanie i procesy pokrewne -- Oznaczanie zawartości wodoru w metalu spoiny2018-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3690:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 8249:2018-11
- wersja angielska
Spawanie -- Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks2018-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 8249:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 15626:2018-10
- wersja angielska
Badanie nieniszczące spoin -- Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) -- Poziomy akceptacji2018-10-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15626:2014-01
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 11125-7:2018-11
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 7: Oznaczanie zawartości wilgoci2018-11-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-7:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-1:2018-11
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 1: Pobieranie próbek2018-11-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-1:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11124-3:2018-11
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -– Część 3: Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa2018-11-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-3:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11126-5:2018-11
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Wymagania dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 5: Żużel poniklowy2018-11-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-5:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11126-3:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej – Część 3: Żużel pomiedziowy2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-3:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11126-6:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów –- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 6: Żużel wielkopiecowy i konwertorowy2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-6:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11126-7:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów –- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 7: Elektrokorund2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11126-8:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów –- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej -– Część 8: Oliwin2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-8:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11126-1:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów –- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja2018-10-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-1:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11126-4:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej -– Część 4: Żużel paleniskowy2018-10-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-4:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 11124-1:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej –- Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-1:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11124-2:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej –- Część 2: Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11124-4:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej –- Część 4: Kulisty śrut z niskowęglowego staliwa2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-4:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-2:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 2: Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-3:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 3: Oznaczanie twardości2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-3:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-4:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 4: Oznaczanie gęstości pozornej2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-4:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-5:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -– Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 5: Oznaczanie procentowej zawartości wadliwych cząstek i mikrostruktury2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-5:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11125-6:2018-10
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów –- Metody badań metalowych ścierniw do obróbki strumieniowo-ściernej –- Część 6: Oznaczanie zawartości substancji obcych2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-6:2000
- wersja polska
PN-EN 13507:2018-10
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Przygotowanie powierzchni metalowych części i przedmiotów przed natryskiwaniem cieplnym2018-10-12KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13507:2010
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 6581:2018-12
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych2018-12-07KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 6581:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14917:2017-05
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Terminologia, klasyfikacja2018-12-04KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 657:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 2085:2018-11
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu(VI) miedzi2018-11-22KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2085:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 8251:2018-11
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar odporności na ścieranie anodowych powłok tlenkowych2018-11-15KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8251:2011
- wersja angielska
PN-EN 17002:2018-11
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja procedury natryskiwania cieplnego2018-11-08KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN 1395-5:2018-10
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego -- Część 5: Natryskiwanie plazmowe w komorach2018-10-29KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 1395-5:2007
- wersja polska
PN-EN 17001:2018-10
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Części z powłokami natryskiwanymi cieplnie -- Specyfikacja powłoki2018-10-29KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN 13507:2018-10
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Przygotowanie powierzchni metalowych części i przedmiotów przed natryskiwaniem cieplnym2018-10-12KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13507:2010
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 10683:2018-11
- wersja angielska
Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 10683:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004
- wersja polska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2018-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62325-301:2018-10
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków2018-10-24KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62325-301:2014-12
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2018-11-15KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-2:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie2018-11-15KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
PN-HD 60364-7-712:2016-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-712:2007
- wersja polska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2018-11-15KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-2:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie2018-11-15KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-4-6:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-6: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Opaski nadgarstkowe2018-12-06KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zadymienie -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-712:2016-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-712:2007
- wersja polska
PN-EN 61340-5-1:2017-01
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2018-11-27KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-1:2009
- wersja polska
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2018-10-16KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.10 Przewody
PN-EN 61534-21:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów szynoprzewodów przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-21:2007
- wersja angielska
PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61534-1:2011
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-1:2004
- wersja angielska
PN-EN 61534-1:2011/Ap1:2018-10
- wersja angielska
Systemy zasilające szynoprzewodowe -- Część 1: Wymagania ogólne2018-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61534-21_2015-01/Ap1:2018-10
- wersja angielska
Systemy zasilające szynoprzewodowe -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów zasilających przewodów szynowych przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach2018-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
PN-EN 50565-1:2014-11
- wersja polska
Przewody elektryczne -- Wytyczne stosowania przewodów na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (U0/U) -- Część 1: Wskazówki ogólne2018-11-30KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 516 S2:2003/A1:2004
- wersja polska
PN-HD 516 S2:2003/A2:2008
- wersja angielska
PN-HD 516 S2:2003
- wersja polska
PN-HD 516 S2:2003/Ap1:2004
- wersja polska
PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02
- wersja polska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2018-10-16KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
PN-EN 61466-2:2002/A2:2018-11
- wersja angielska
Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 2: Wymiary i właściwości elektryczne2018-11-21KT 76 Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-5:2018-11
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów2018-11-15KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62317-5:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 63093-11:2018-10
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 11: Rdzenie typu EC do zasilaczy mocy2018-10-29KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 61534-21:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów szynoprzewodów przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-21:2007
- wersja angielska
PN-EN 61534-21_2015-01/Ap1:2018-10
- wersja angielska
Systemy zasilające szynoprzewodowe -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące systemów zasilających przewodów szynowych przeznaczonych do montowania na ścianach i sufitach2018-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN IEC 62613-1:2018-10
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki okrętowe do nabrzeżnych systemów łączeniowych wysokiego napięcia (Systemy HVSC) -- Część 1: Wymagania ogólne2018-10-24KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN IEC 62613-2:2018-10
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki okrętowe do nabrzeżnych systemów łączeniowych wysokiego napięcia (Systemy HVSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów przewidzianych do stosowania przez różne typy statków2018-10-24KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN IEC 60127-8:2018-11
- wersja angielska
Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 8: Rezystory bezpiecznikowe do zabezpieczeń nadprądowych2018-11-27KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
PN-HD 60364-4-46:2017-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2018-10-31KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-102:2005/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/A2:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/AC4:2015-10
- wersja polska
PN-EN 62271-102:2005/AC:2005
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005
- wersja polska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-5:2002/A2:2017-05
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej2018-11-27KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-102:2005/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/A2:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/AC4:2015-10
- wersja polska
PN-EN 62271-102:2005/AC:2005
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005
- wersja polska
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 62386-101:2015-06/A1:2018-11
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2018-11-28KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60081:2002/A11:2018-10
- wersja angielska
Świetlówki dwutrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne2018-10-31KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN 62386-101:2015-06/A1:2018-11
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2018-11-28KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61534-1:2011/A1:2015-01
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61534-1:2011
- wersja polska
Systemy szynoprzewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61534-1:2004
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-216:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 216: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Odwoływanie się do obciążenia (urządzenie typu 15)2018-10-31KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61534-1:2011/Ap1:2018-10
- wersja angielska
Systemy zasilające szynoprzewodowe -- Część 1: Wymagania ogólne2018-10-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 62386-207:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Moduły LED (urządzenie typu 6)2018-10-30KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-207:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-222:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 222: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna lampy (urządzenie typu 21)2018-10-30KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62386-333:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 333: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Konfiguracja ręczna (funkcja typu 33)2018-10-24KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62442-3:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 62442-3:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2018-11-23KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62386-216:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 216: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Odwoływanie się do obciążenia (urządzenie typu 15)2018-10-31KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62386-207:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Moduły LED (urządzenie typu 6)2018-10-30KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-207:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-222:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 222: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna lampy (urządzenie typu 21)2018-10-30KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62386-333:2018-10
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 333: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Konfiguracja ręczna (funkcja typu 33)2018-10-24KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60034-4-1:2018-10
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące - Część 4-1: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych ze wzbudzeniem elektrycznym na podstawie badań2018-10-29KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-4:2008
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62751-1:2015-03/A1:2018-11
- wersja angielska
Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-27KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2018-11-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 61204-7:2018-11
- wersja angielska
Zasilacze impulsowe niskiego napięcia -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61204-7:2009
- wersja polska
PN-EN 61204-7:2009/A11:2009
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-4:2016-02
- wersja niemiecka
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV Część 2-4: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Niemiec (oparte na EN 50341-1:2012)2018-10-24KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
PN-EN 50341-1:2013-03
- wersja niemiecka
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 1: Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne2018-10-22KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-1:2005/A1:2010
- wersja polska
PN-EN 50341-1:2005
- wersja polska
PN-EN 50423-1:2007
- wersja polska
PN-EN 50341-2:2002/AC:2007
- wersja angielska
PN-EN 50341-3:2002/AC:2007
- wersja angielska
PN-EN 50423-2:2005
- wersja angielska
PN-EN 50341-2:2002
- wersja angielska
PN-EN 50423-3:2005/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN 50341-3:2002/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN 50423-3:2005
- wersja angielska
PN-EN 50341-3:2002
- wersja angielska
PN-EN 50341-3:2002/AC:2006
- wersja angielska
PN-EN 50423-3:2005/AC:2006
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-2:2015-02
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem "p"2018-11-27KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 61241-4:2007
- wersja angielska
PN-EN 60079-2:2010
- wersja polska
PN-EN 14986:2017-02
- wersja polska
Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowych2018-11-23KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14986:2009
- wersja polska
PN-EN 60079-1:2014-12/AC:2018-11
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych "d"2018-11-08KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
PN-EN 60079-18:2015-06/AC:2018-11
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "m"2018-11-08KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-5-1:2017-01
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne2018-11-27KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-1:2009
- wersja polska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60191-4:2014-06/A1:2018-11
- wersja angielska
Normalizacja mechaniczna przyrządów półprzewodnikowych -- Część 4: System kodowania i klasyfikacja rodzajów obudów przyrządów półprzewodnikowych2018-11-27KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 62969-2:2018-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 2: Metody oceny wydajności bezprzewodowego przekazu energii elektrycznej wykorzystującego zjawisko rezonansu do zasilania czujników w pojazdach samochodowych2018-11-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60749-12:2018-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 12: Wibracje o zmiennej częstotliwości2018-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-12:2004
- wersja polska
PN-EN IEC 60749-13:2018-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 13: Mgła solna2018-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-13:2004
- wersja polska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61189-2-630:2018-11
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-630: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń -- Absorpcja wilgoci po narażaniu w komorze ciśnieniowej2018-11-29KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 305 200-2-3 V1.1.1:2018-11
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Ruchome szerokopasmowe sieci dostępowe2018-11-29KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10
- wersja angielska
Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 4-4: Oceny projektowe -- Kablowe sieci dostępowe2018-10-31KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 560 V1.1.1:2018-10
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Systemy napisów TTML2018-10-30KT 11 Telekomunikacji
33.040.20 Systemy przesyłowe
PN-EN IEC 61970-302:2018-11
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 302: Dynamika wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2018-11-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
PN-EN 50561-1:2013-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego2018-11-15KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych (MD) związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 969 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Wymagania odnoszące się do rekonfiguracji radiowej urządzeń ruchomych2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 969 V1.2.1:2015-06
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych (MD) związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 372 V2.1.1:2017-07
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radarowe sondujące poziom w zbiornikach (TLPR) pracujące w zakresach częstotliwości od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-10-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 372-2 V1.2.1:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 372-1 V1.2.1:2011
- wersja angielska
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-3:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych (TA 5)2018-12-07KT 11 Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
PN-EN 50561-1:2013-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego2018-11-15KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
PN-EN 55016-4-2:2011/A2:2018-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych -- Niepewność przyrządów pomiarowych2018-12-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
PN-EN 55016-4-2:2011/A2:2018-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych -- Niepewność przyrządów pomiarowych2018-12-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55035:2017-09
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności2018-10-30KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 50288-1:2014-02
- wersja polska
Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 1: Wymagania wspólne2018-11-14KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50288-1:2005
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 303 316 V1.2.1:2018-10
- wersja angielska
Szerokopasmowa, bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego2018-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 316 V1.1.1:2018-02
- wersja angielska
33.160.10 Wzmacniacze
PN-EN IEC 60268-3:2018-10
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze2018-10-30KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 60268-3:2014-01
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-EN IEC 60728-3:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych (TA 5)2018-12-07KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 316 V1.2.1:2018-10
- wersja angielska
Szerokopasmowa, bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego2018-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 316 V1.1.1:2018-02
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-31:2018-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-31:Specyfikacja ogólna -- Elementy kabla światłowodowego -- Wstążka światłowodowa2018-11-07KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-3-50:2013-08/AC2:2018-10
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-50: Badania i pomiary -- Przesłuch w przestrzennych przełącznikach optycznych2018-10-31KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 50377-14-1:2018-10
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 14-1: Przewody jedno- i dwuświatłowodowe wykonane z wtyków pojedynczych z ferrulami cylindrycznymi z wykorzystaniem włókna jednomodowego B1 lub B6 według EN 60793-2-50, dla kategorii C zgodnie z EN 61753-12018-10-29KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50377-14-1:2012
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN IEC 61290-4-3:2018-10
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-3: Przejściowe parametry mocy -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą mocy wyjściowej2018-10-31KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61290-4-3:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62343-3-4:2018-10
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Część 3-4: Szablony wymagań eksploatacyjnych -- Przełączniki optyczne multicast2018-10-30KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61970-302:2018-11
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 302: Dynamika wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2018-11-28KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-456:2014-01/A1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 61970-456:2014-01
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 29134:2018-11
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności2018-11-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016-06
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie PAdES2018-11-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62853:2018-11
- wersja angielska
Niezawodność systemów otwartych2018-11-15KT 9 Niezawodności
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
PN-EN ISO 9241-306:2018-10
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 306: Metody oceny elektronicznych monitorów ekranowych w miejscu ich użytkowania2018-10-31KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-306:2009
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 142-1 V1.1.1:2016-06
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie PAdES2018-11-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-456:2014-01/A1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 61970-456:2014-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62325-301:2018-10
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków2018-10-24KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 62325-301:2014-12
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 17427-1:2018-12
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS2018-12-05KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11238:2018-11
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych dotyczących substancji2018-11-29KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11238:2013-04
- wersja angielska
37.040.25 Błony radiograficzne
PN-EN ISO 11699-2:2018-10
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Błona radiograficzna przemysłowa -- Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia2018-10-30KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 11699-2:2012
- wersja angielska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 62969-2:2018-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 2: Metody oceny wydajności bezprzewodowego przekazu energii elektrycznej wykorzystującego zjawisko rezonansu do zasilania czujników w pojazdach samochodowych2018-11-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
43.150 Rowery
PN-EN ISO 4210-6:2015-10
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 6: Metody badań ramy i widelca2018-10-26KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 4210-6:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 4210-4:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 4: Metody badań hamulców2018-10-25KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14766:2007
- wersja polska
PN-EN 14764:2007
- wersja polska
PN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 4210-5:2014-09
- wersja polska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 5: Metody badań układu kierowniczego2018-10-25KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 14781:2007
- wersja polska
PN-EN 14766:2007
- wersja polska
PN-EN 14764:2007
- wersja polska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13749:2011
- wersja polska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków2018-10-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 13749:2005
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 61162-450:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 61162-450:2011
- wersja angielska
PN-EN 61162-450:2011/A1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 61162-460:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i ochrona2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 61162-460:2016-04
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2018-11-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2004
- wersja polska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 11547:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem z włączoną przekładnią2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11547:1999/A1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 11547:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13590:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i montażu systemów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13590:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 15083:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15083:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 15084:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15084:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2013-06/A1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 25197:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-3:2018-11
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja polska
PN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8469:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8469:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8849:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8849:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-4:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja2018-11-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-4:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 11812:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11812:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 12215-3:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 3: Materiały: stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-3:2005
- wersja polska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9145:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji2018-12-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 61265:1999
- wersja polska
PN-EN 9278:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ogólne zasady zarządzania wycofaniem z użycia chemikaliów, materiałów i procesów2018-11-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.10 Stale
PN-EN 2475:2018-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal 30CrNiMo8 (1.6580) -- Wytapiana na powietrzu -- Hartowana i odpuszczana -- Pręty do obróbki skrawaniem -- De ≤ 100 mm -- 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa2018-10-29KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2031:2018-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal 102Cr6 (1.2067) -- Hartowana i odpuszczana -- Pręty2018-10-19KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2010
- wersja angielska
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2564:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Laminaty z włóknem węglowym -- Oznaczanie zawartości włókna, żywicy i części lotnych2018-12-07KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2564:2001
- wersja polska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2591-318:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 318: Ognioodporność2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-318:2002
- wersja polska
PN-EN 2591-326:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 326: Badanie zanurzenia w ogniu2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4611-002:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 002: Postanowienia ogólne2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-002:2012
- wersja angielska
PN-EN 4840-101:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kształtki termokurczliwe -- Część 101: Poliolefinowe, półsztywne o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Zakres temperatury od -30 °C do 105 °C -- Norma wyrobu2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 2591-100:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 100: Postanowienia ogólne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-100:2007
- wersja polska
PN-EN 3375-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-001:2010
- wersja polska
PN-EN 3475-411:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 411: Odporność na płyny2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-411:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3646-003:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe z połączeniem bagnetowym, temperatura pracy 175 °C lub 200 °C ciągła -- Część 003: Gniazdo z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-003:2006
- wersja angielska
PN-EN 3646-006:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe z połączeniem bagnetowym, temperatura pracy 175 °C lub 200 °C ciągła -- Część 006: Gniazdo hermetyczne mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-006:2006
- wersja angielska
PN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2010
- wersja angielska
PN-EN 4604-010:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 010: Kable współosiowe lekkie 50 omów, 200 °C, typu KX (lekkie WD) -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-010:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 4838-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające zwarciowo-łukowe jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 3 A do 25 A -- 115 V a.c. częstotliwość stała 400 Hz -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4840-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kształtki termokurczliwe -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 6049-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna z włókien meta-aramidowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-001:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 6049-003:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna z włókien meta-aramidowych -- Część 003: Oplatana, rurowa, rozszerzalna -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-003:2009
- wersja angielska
PN-EN 6059-309:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne -- Metody badań -- Część 309: Odporność ogniowa po nałożeniu na wiązkę kablową2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 2084:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z miedzi lub stopu miedzi -- Warunki techniczne2018-11-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2084:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 4641-001:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy płaszcza 125 µm -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4641-001:2009
- wersja angielska
PN-EN 4838-004:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające zwarciowo-łukowe jednobiegunowe skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 3 A do 25 A -- 115 V a.c. częstotliwość stała 400 Hz -- Część 004: Ze stykiem sygnałowym -- Norma wyrobu2018-11-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 6109:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy uszczelnień statycznych elastomerowe, kształtowane, odporne na działanie estrów fosforanowych -- Specyfikacja techniczna2018-11-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6126:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówka złączki, ze stożkiem wewnętrznym 24°, gwintem zewnętrznym, bez rozszerzenia, rura typoszeregu 32 o średnicy D=2 cale (D=50,8 mm), seria z bardzo drobnozwojnym gwintem calowym -- Seria calowa -- Norma projektowa2018-11-07KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4834:2018-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Króciec redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) z otworem do złączki zabezpieczanej pierścieniem -- Seria calowa -- Konfiguracja geometryczna2018-10-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4835:2018-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące montażu i demontażu dla złączek zabezpieczanych pierścieniem i reduktorów, stożkowych 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) -- Seria calowa2018-10-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4836:2018-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Króciec redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem -- Reduktor -- Końcówka bez poszerzenia -- Seria calowa -- Gwint bardzo drobnozwojny2018-10-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4833:2018-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem -- Końcówka bez poszerzenia -- Seria calowa -- Gwint bardzo drobnozwojny2018-10-12KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-EN 16603-60-21:2018-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Terminologia i specyfikacja wydajności żyroskopów2018-11-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3745-505:2018-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 505: Wytrzymałość kabla na rozciąganie2018-11-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-505:2007
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-13:2017-07
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 13: Sprzęt do obsługi toalet2018-11-30KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-13+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 12312-12:2017-07
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną2018-11-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-12+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 12312-8:2018-10
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe lub serwisowe2018-10-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-8+A1:2010
- wersja polska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-31-02:2018-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Dwufazowe środki transportu ciepła2018-11-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-31-02:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 16603-60-21:2018-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Terminologia i specyfikacja wydajności żyroskopów2018-11-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-20-20:2018-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące konstrukcji i połączeń elektrycznych do zasilania energią2018-11-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN ISO 24134:2018-11
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach2018-11-07KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1526+A1:2010
- wersja polska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 19014-1:2018-10
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Część 1: Metodologia wyznaczania elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem i wymagania dotyczące działania2018-10-30KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17480:2018-12
- wersja angielska
Opakowania -- Wygodne w użytkowaniu -- Ułatwione otwieranie2018-12-07KT 133 Opakowań
PN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2018-11-28KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-3:2012
- wersja polska
55.180.20 Palety ogólnego zastosowania
PN-EN ISO 12777-2:2003/Ap1:2018-11
- wersja polska
Metody badań łączników do palet -- Część 2: Określanie odporności na wyciąganie i przeciąganie główek gwoździ paletowych i klamer2018-11-15KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
PN-EN 1885:2018-11
- wersja angielska
Pierze i puch -- Terminy i definicje2018-11-15KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1885:2000/A1:2004
- wersja polska
PN-EN 1885:2000
- wersja polska
PN-EN 12130:2018-11
- wersja angielska
Pierze i puch -- Metody badań -- Wyznaczanie siły wypełnienia (objętość masy)2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 12130:2002
- wersja polska
PN-EN 12131:2018-11
- wersja angielska
Pierze i puch -- Metody badań -- Oznaczanie składu ilościowego pierza i puchu (metoda ręczna)2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 12131:2000
- wersja polska
PN-EN 13088:2018-11
- wersja angielska
Artykuły gotowe wypełnione pierzem i puchem -- Metoda wyznaczania całkowitej masy wyrobu wypełnionego i masy wypełnienia2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13088:2002
- wersja polska
59.120.01 Maszyny włókiennicze. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 23771:2015-08
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przewodnik do projektowania maszyn włókienniczych w celu zmniejszenia emisji hałasu2018-11-15KT 23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 11640:2018-12
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania odporności barwy -- Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym2018-12-05KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 11640:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 5398-3:2018-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 3: Ilościowa metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej2018-10-31KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 5398-3:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 5398-1:2018-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 1: Ilościowa metoda miareczkowa2018-10-30KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 5398-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 4098:2018-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą2018-10-24KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 4098:2007
- wersja polska
61.040 Nakrycia głowy. Galanteria włókiennicza. Zapięcia
PN-EN ISO 10750:2018-12
- wersja angielska
Obuwie -- Metoda badania zamków błyskawicznych -- Wytrzymałość zamocowania końcówek łączników2018-12-05KT 20 Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 10750:2018-12
- wersja angielska
Obuwie -- Metoda badania zamków błyskawicznych -- Wytrzymałość zamocowania końcówek łączników2018-12-05KT 20 Skóry i Obuwia
61.080 Maszyny do szycia i pozostałe wyposażenie dla przemysłu odzieżowego i obuwniczego
PN-EN 60335-2-28:2004/A11:2018-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia2018-10-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN 1853:2018-01
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2018-10-18KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853+A1:2009
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 609-1:2017-02
- wersja polska
Maszyny rolnicze i leśne -- Bezpieczeństwo łuparek do drewna -- Część 1: Łuparki klinowe2018-11-14KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 609-1+A2:2009
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 1482-3:2016-09
- wersja polska
Nawozy i środki wapnujące -- Pobieranie i przygotowanie próbek -- Część 3: Pobieranie próbek z hałd2018-11-30KT 156 Nawozów
PN-EN 16847:2016-02
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie czynników kompleksujących w nawozach -- Identyfikacja kwasu heptaglukonowego metodą chromatografii2018-11-16KT 156 Nawozów
PN-EN 16847:2016-02/Ap1:2018-10
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie czynników kompleksujących w nawozach -- Identyfikacja kwasu hepta glukonowego metodą chromatografii2018-10-12KT 156 Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 16967:2017-08/Ap1:2018-10
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Równania do przewidywania energii metabolicznej w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (karma dla zwierząt domowych) dla kotów i psów łącznie z karmą dietetyczną2018-10-24KT 40 Pasz
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 18363-2:2018-11
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie chloropropanodioli związanych z kwasami tłuszczowymi (MCPDs) oraz glicydolu za pomocą GC/MS -- Część 2: Metoda z zastosowaniem transestryfikacji alkaicznej i pomiaru 2-MCPD, 3-MCPD i glicydolu2018-11-15KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2018-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 16755:2017-11/AC:2018-11
- wersja angielska
Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz2018-11-29KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-15022:2018-11
- wersja polska
Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Wymagania wytrzymałościowe i badania2018-11-14KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15000-05:1992
- wersja polska
73.040 Węgiel
PN-G-97002:2018-11
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Klasyfikacja -- Typy2018-11-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-G-97002:1982
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN 16726+A1:2018-11
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27KT 277PN-EN 16726:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 16726:2016-02
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2018-12-06KT 222PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja polska
PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13398:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2018-11-23KT 222PN-EN 13398:2012
- wersja polska
PN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 22854:2016-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej2018-12-06KT 222PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja polska
PN-EN ISO 22854:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 16136:2015-03
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)2018-11-30KT 222PN-EN 16136:2012
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 18123:2016-01
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości części lotnych2018-10-12KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15148:2010
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 204:2018-11
- wersja angielska
Metale -- Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu -- Metoda badania2018-11-28KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 204:2009
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 20728:2018-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Określanie odporności stopów magnezu na pękanie spowodowane korozją naprężeniową2018-12-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN ISO 7539-6:2018-12
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie korozji naprężeniowej -- Część 6: Przygotowanie i stosowanie próbek z przedpęknięciem do badań pod stałym obciążeniem lub stałym odkształceniem2018-12-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 7539-6:2012
- wersja angielska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-2:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2018-10-19KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-2:2010
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2007
- wersja polska
PN-EN 10028-2:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2018-10-19KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-2:2010
- wersja polska
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
PN-EN ISO 16120-1:2017-07
- wersja polska
Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu -- Część 1: Wymagania ogólne2018-10-23KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN ISO 16120-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 16120-1:2011
- wersja angielska
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2007
- wersja polska
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 12392:2016-04
- wersja polska
Aluminium i stopy aluminium -- Wyroby przerabiane plastycznie i wyroby odlewane -- Wymagania specjalne dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych2018-10-12KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 12392:2004
- wersja polska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 350:2016-10
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Badanie i klasyfikacja trwałości drewna i materiałów drewnopochodnych wobec czynników biologicznych2018-12-06KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 350-2:2000
- wersja polska
PN-EN 350-1:2000
- wersja polska
PN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
PN-EN 14081-2:2018-11
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące badań typu2018-11-15KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-2+A1:2013-05
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-2:2017-12/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
PN-EN ISO 19085-4:2018-08/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Pionowe pilarki tarczowe do płyt2018-12-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
PN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2018-11-29KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14852:2018-11
- wersja angielska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda analizy wydzielanego ditlenku węgla2018-11-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14852:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 12058-1:2018-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką -- Część 1: Metoda z pochyłą rurką2018-10-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 12058-1:2005
- wersja polska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 21970-2:2018-11
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2018-11-15KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 21970-1:2018-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2018-10-31KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 19892:2018-10
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12295:2002
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-1:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-11-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-1:2001
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2811-1:2016-04
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna2018-12-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2811-1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 7783:2018-11
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem naczynka2018-11-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7783:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
PN-EN ISO 7783:2012
- wersja polska
PN-EN 927-6:2018-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 6: Ekspozycja powłok na drewno w sztucznych warunkach atmosferycznych z użyciem lamp fluorescencyjnych UV i wody2018-10-31KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-6:2007
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 18473-1:2018-10
- wersja angielska
Pigmenty funkcjonalne i wypełniacze do specjalnych zastosowań -- Część 1: Węglan wapnia w nanoskali do stosowania w szpachlówkach2018-10-31KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 18473-2:2018-10
- wersja angielska
Pigmenty funkcjonalne i wypełniacze do specjalnych zastosowań -- Część 2: Ditlenek tytanu w nanoskali do zastosowań przeciwsłonecznych2018-10-31KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 18314-1:2018-10
- wersja angielska
Kolorymetria analityczna -- Część 1: Praktyczny pomiar barwy2018-10-30KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 18314-2:2018-10
- wersja angielska
Kolorymetria analityczna – Część 2: Poprawka Saundersona, rozwiązania równania Kubelki-Munka, moc barwiąca, siła krycia2018-10-30KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 18314-3:2018-10
- wersja angielska
Kolorymetria analityczna -- Część 3: Indeksy specjalne2018-10-30KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
87.100 Urządzenia do malowania
PN-EN 50348:2010
- wersja polska
Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych wyrobów lakierowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-29KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 50348:2004
- wersja polska
91.010.30 Aspekty techniczne
PKN-CEN/TR 17231:2018-12
- wersja angielska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem2018-12-07KT 251 Obiektów Mostowych
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2018-11-29KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
PN-EN 1992-4:2018-11
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie2018-11-15KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-1:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1: Ogólne wprowadzenie2018-11-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-1:2001
- wersja polska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2018-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków2018-11-29KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
PN-EN 1992-4:2018-11
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie2018-11-15KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
PN-EN 1504-8:2016-07
- wersja polska
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych -- Część 8: Sterowanie jakością oraz ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych2018-10-16KT 274 BetonuPN-EN 1504-8:2006
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 13892-9:2018-11
- wersja angielska
Metody badania materiałów na podkłady podłogowe -- Cześć 9: Stabilność wymiarowa2018-11-07KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 14209:2017-08
- wersja polska
Wstępnie formowane gzymsy gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań2018-10-31KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14209:2009
- wersja polska
PN-EN 14353:2017-08
- wersja polska
Narożniki metalowe i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań2018-10-31KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 14353+A1:2012
- wersja polska
PN-EN 14216:2015-09
- wersja polska
Cement -- Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji2018-10-18KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 14216:2005
- wersja polska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-2:2018-12
- wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-2:1999
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 16622:2016-01
- wersja polska
Pył krzemionkowo-wapienny do betonu -- Definicje, wymagania i kryteria zgodności2018-11-06KT 274 Betonu
PN-EN 12390-14:2018-10
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 14: Semi-adiabatyczna metoda oznaczania ciepła wydzielanego podczas procesu twardnienia betonu2018-10-12KT 274 Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13398:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych2018-11-23KT 222PN-EN 13398:2012
- wersja polska
PN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów i lepiszczy asfaltowych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222PN-EN 13702:2012
- wersja polska
PN-EN 17190:2018-11
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Współczynnik odbicia słonecznego2018-11-07KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 14064-1:2018-12
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14064-1:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
PN-EN 14064-1:2012
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 10140-2:2011
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych2018-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 140-6:1999
- wersja polska
PN-EN 20140-3:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 140-11:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 140-1:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 140-8:1999
- wersja polska
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 140-16:2008
- wersja polska
PN-EN 20140-10:1994
- wersja polska
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2018-10-19KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 29463-2:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 2 : Wytwarzanie aerozolu, urządzenia pomiarowe i statystyka dotycząca zliczania cząstek2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-2:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 29463-3:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 3 : Badania materiałów filtracyjnych z płaskich arkuszy2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-3:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 29463-4:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 4 : Metoda badania szczelności elementów filtru -- Metoda skanowania2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-4:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 29463-5:2018-11
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry i materiały filtracyjne do usuwania cząstek z powietrza -- Część 5 : Metoda badania elementów filtru2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 1822-5:2009
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-7-712:2016-05
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania2018-11-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-712:2007
- wersja polska
PN-HD 60364-4-46:2017-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2018-10-31KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 15876-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 1: Wymagania ogólne2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 13056:2018-10
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia2018-10-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12294:2002
- wersja polska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 13203-6:2018-11
- wersja angielska
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 6: Ocena zużycia energii adsorpcyjnych i absorpcyjnych pomp ciepła2018-11-15KT 277
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 12764+A1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z hydromasażem2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 12764:2015-08
- wersja angielska
PN-EN 14428+A1:2018-12
- wersja angielska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-12-05KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14428:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 13310+A1:2018-11
- wersja angielska
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań2018-11-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13310:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 13407+A1:2018-11
- wersja angielska
Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-22KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 13407:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 14296+A1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14296:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 14528+A1:2018-11
- wersja angielska
Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14528:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 14688+A1:2018-11
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14688:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 997:2018-11
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym2018-11-15KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 997+A1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 14055:2018-11
- wersja angielska
Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów2018-11-07KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14055+A1:2015-09
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 22477-5:2018-10
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 5: Badanie kotew2018-10-31KT 254 Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja polska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 13264:2017-12/Ap1:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-11-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
93.040 Konstrukcje mostowe
PKN-CEN/TR 17231:2018-12
- wersja angielska
Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem2018-12-07KT 251 Obiektów Mostowych
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 124-5:2015-07
- wersja polska
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych2018-12-07KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 124:2000
- wersja polska
PN-EN 124-6:2015-07
- wersja polska
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)2018-11-05KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 124:2000
- wersja polska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60705:2015-06/A2:2018-10
- wersja angielska
Domowe kuchenki mikrofalowe -- Metody badań cech funkcjonalnych2018-10-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
PN-EN 60335-2-74:2008/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych2018-11-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-15:2016-04/A11:2018-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy2018-10-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2018-12-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
PN-EN 17093:2018-11
- wersja angielska
Sprzęt gospodarstwa domowego stosowany do oczyszczania wody do picia niepołączony z siecią wodociągową -- Systemy dzbankowe do filtracji wody -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności, etykietowania i załączonych informacji2018-11-15KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60335-2-85:2004/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży2018-11-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 60730-2-13:2018-11
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-13 Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności2018-11-15KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-13:2010
- wersja polska
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
PN-EN 13088:2018-11
- wersja angielska
Artykuły gotowe wypełnione pierzem i puchem -- Metoda wyznaczania całkowitej masy wyrobu wypełnionego i masy wypełnienia2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13088:2002
- wersja polska
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2018-11-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-55:2008/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-55: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu stosowanego w akwariach i basenach ogrodowych2018-11-08KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
PKN-CEN/TR 16512:2018-11
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa nosidełek dla dzieci2018-11-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
PN-EN 16232+A1:2018-11
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt2018-11-15KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 16232:2014-02
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
PN-EN 17115:2018-11
- wersja angielska
Technologia widowiskowa – Wymagania dla projektowania i produkcji kratownic aluminiowych i stalowych2018-11-08KT 320 Technologii Widowiskowej
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
PN-EN 13451-10:2018-11
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego2018-11-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-10:2014-04
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 14225-2:2018-02
- wersja polska
Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań2018-12-06KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-2:2006
- wersja polska
PN-EN 14225-1:2018-02
- wersja polska
Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań2018-12-04KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-1:2006
- wersja polska