Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO 56000:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Podstawy i terminologia2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN ISO 23243:2021-06
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe techniką phased arrays -- Terminologia2021-06-10KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16018:2012
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 18785-1:2021-06
- wersja angielska
Punktowe zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 1: Słownictwo2021-06-30KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
PN-EN ISO 21637:2021-06
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Terminologia2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15357:2011
- wersja polska
PN-EN 15357:2011
- wersja angielska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 22553-1:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 1: Słownictwo2021-06-08KT 175 Farb i Lakierów
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 129-1:2020-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Prezentacja wymiarów i tolerancji -- Część 1: Zasady ogólne2021-06-28KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja niemiecka
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN ISO 129-1:2020-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Prezentacja wymiarów i tolerancji -- Część 1: Zasady ogólne2021-06-28KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 56000:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Podstawy i terminologia2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
PN-EN ISO 56002:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- System zarządzania innowacjami -- Wytyczne2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
PN-EN ISO 56003:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Narzędzia i metody dla partnerstwa innowacyjnego -- Wytyczne2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
PN-EN ISO 56000:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Podstawy i terminologia2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
PN-EN ISO 56002:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- System zarządzania innowacjami -- Wytyczne2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
PN-EN ISO 56003:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- Narzędzia i metody dla partnerstwa innowacyjnego -- Wytyczne2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO/IEC 27017:2021-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze2021-07-05KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO 56002:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie innowacjami -- System zarządzania innowacjami -- Wytyczne2021-07-02KT 6 Systemów Zarządzania
03.120.99 Inne normy dotyczące jakości
PN-EN IEC 62881:2019-02/AC:2021-06
- wersja angielska
Macierz przyczyn i skutków2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 24014-1:2021-07
- wersja angielska
Transport publiczny -- Interoperacyjny system zarządzania płatnościami -- Część 1: Architektura2021-07-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 24014-1:2015-12
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 14819-3:2021-07
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Informacje dotyczące ruchu i podróży przekazywane w formie kodowanych komunikatów drogowych -- Część 3: Oznaczanie lokalizacji w systemie danych radiowych - kanale komunikatów drogowych (RDS-TMC) przy zastosowaniu protokołu ALERT-C2021-07-13KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14819-3:2014-02
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 16140-3:2021-07
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Walidacja metody -- Część 3: Protokół weryfikacji referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych w pojedynczym laboratorium2021-07-21KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1+A1:2020-09/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 1: Wymagania dla wyrobów medycznych używanych w środkach powietrznego transportu medycznego2021-07-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN 13718-2+A1:2020-08/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków powietrznego transportu medycznego2021-07-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 11197:2020-04/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Jednostki zaopatrzenia medycznego2021-07-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN IEC 60601-2-20:2021-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków2021-06-11KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-20:2010/A1:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-20:2010
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-20:2010/A11:2011
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-12:2021-07
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 12: Zawory zwrotne do jednorazowego użytku2021-07-26KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 5840-3:2021-07
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawki serca -- Część 3: Substytuty zastawki serca implantowane technikami przezcewnikowymi2021-07-26KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5840-3:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 5840-1:2021-07
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca -- Część 1: Wymagania ogólne2021-07-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5840-1:2016-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 5840-2:2021-07
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca -- Część 2: Substytuty zastawek serca implantowane chirurgicznie2021-07-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5840-2:2016-01
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 63073-1:2021-07
- wersja angielska
Dedykowane urządzenia do obrazowania radioizotopowego -- Charakterystyki i warunki badań -- Część 1: SPECT do obrazowania serca2021-07-08KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 15854:2021-07
- wersja angielska
Stomatologia -- Woski odlewowe i na płytę wzornika2021-07-21KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 15854:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 15841:2014-12/A1:2021-06
- wersja angielska
Stomatologia -- Druty do stosowania w ortodoncji2021-06-01KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-1:2021-06
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem2021-06-01KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 10993-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10993-1:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 10993-1:2010/AC:2010
- wersja polska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 13718-1+A1:2020-09/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 1: Wymagania dla wyrobów medycznych używanych w środkach powietrznego transportu medycznego2021-07-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN 13718-2+A1:2020-08/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków powietrznego transportu medycznego2021-07-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN IEC 62933-5-2:2020-07/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 5-2: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dotyczące zintegrowanych z siecią systemów EES -- Systemy elektrochemiczne2021-07-07KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04529:2021-07
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-toliloaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2021-07-19KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04528:2021-07
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie propano-1,3-sultonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas2021-07-13KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04530:2021-07
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-nitroanizolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną2021-07-06KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04438:2021-07
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2021-07-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04438:2011
- wersja polska
PN-Z-04527:2021-07
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie arsenu i jego nieorganicznych związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową2021-07-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17289-1:2021-05
- wersja angielska
Charakterystyka materiałów masowych -- Oznaczanie ważonej wielkością frakcji drobnej i zawartości krzemionki krystalicznej -- Część 1: Informacje ogólne i wybór metod badań2021-05-31KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17289-2:2021-05
- wersja angielska
Charakterystyka materiałów masowych -- Oznaczanie ważonej wielkością frakcji drobnej i zawartości krzemionki krystalicznej -- Część 2: Metoda obliczeniowa2021-05-31KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17289-3:2021-05
- wersja angielska
Charakterystyka materiałów masowych -- Oznaczanie ważonej wielkością frakcji drobnej i zawartości krzemionki krystalicznej -- Część 3: Metoda sedymentacji2021-05-31KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-17:2021-07
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 17: Zastosowania szybkości osadzania cząstek2021-07-20KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN ISO 54321:2021-07
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej2021-07-02KT 191 Chemii Gleby
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 17450-1:2021-07
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły zestawów instalacji mgły wodnej -- Część 1: Charakterystyka wyrobu i metody badań podzespołów filtra siatkowego i filtra2021-07-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 13565-2+AC:2019-06/AC:2021-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2021-06-29KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/A11:2021-07
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2021-07-26KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-5:2021-07
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 5: Kanały i szyby instalacyjne2021-07-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-5:2011
- wersja polska
PN-EN 1366-4:2021-07
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych2021-07-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-4+A1:2011
- wersja polska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 50488:2021-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym stosowane w pobliżu systemu górnej sieci jezdnej i/lub powiązanej z nim sieci powrotnej2021-06-17KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 4037-1:2021-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania2021-07-15KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-ISO 4037-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 4037-2:2021-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 2: Dozymetria w ochronie przed promieniowaniem w zakresie energii od 8 keV do 1,3 MeV oraz od 4 MeV do 9 MeV2021-07-15KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-ISO 4037-2:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 4037-3:2021-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 3: Wzorcowanie dawkomierzy otoczenia i dawkomierzy indywidualnych oraz określanie ich charakterystyk energetycznych i kierunkowych2021-07-15KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 4037-4:2021-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 4: Wzorcowanie dawkomierzy otoczenia i dawkomierzy indywidualnych we wzorcowych polach promieniowania rentgenowskiego niskiej energii2021-07-15KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-ISO 4037-4:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 20046:2021-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Kryteria biegłości dla laboratoriów stosujących analizę translokacji przy pomocy techniki FISH dla oceny narażenia od promieniowania jonizującego2021-07-14KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 28057:2021-07
- wersja angielska
Dozymetria kliniczna -- Dozymetria termoluminescencyjnymi detektorami ciała stałego dla promieniowania fotonowego i elektronowego w radioterapii2021-07-14KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 28057:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 12807:2021-07
- wersja angielska
Bezpieczny transport materiałów promieniotwórczych -- Badanie wycieku dla opakowań2021-07-13KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 14146:2021-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Kryteria i limity wydajności dla okresowej oceny usług dozymetrycznych2021-07-13KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 12613:2021-06
- wersja angielska
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych2021-06-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12613:2010
- wersja polska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 510:2020-04
- wersja polska
Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części2021-07-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 510:1996
- wersja polska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 143:2021-07
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 143:2004/AC:2006
- wersja polska
PN-EN 143:2004
- wersja polska
PN-EN 143:2004/A1:2007
- wersja polska
PN-EN 14387:2021-07
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14387+A1:2010
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13832-2:2019-01
- wersja polska
Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 2: Wymagania w przypadku ograniczonego kontaktu z substancjami chemicznymi2021-07-16KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-2:2007
- wersja polska
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
PKN-ISO/IEC Guide 98-1:2021-06
- wersja polska
Niepewność pomiaru -- Część 1: Wprowadzenie do wyrażania niepewności pomiaru2021-06-04KT 257 Metrologii Ogólnej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 9013:2017-04
- wersja polska
Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości2021-07-26KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9013:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 22081:2021-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) --Tolerancje geometryczne -- Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarowe2021-07-14KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN 22768-2:1999
- wersja polska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6926:2016-05/A1:2021-06
- wersja angielska
Akustyka -- Wymagania dotyczące właściwości i wzorcowania źródeł dźwięku odniesienia stosowanych do wyznaczania poziomów mocy akustycznej2021-06-10KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN IEC 60704-2-1:2021-07
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy czyszczących na sucho2021-07-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-2-1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 60704-2-17:2021-07
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące robotów czyszczących na sucho2021-07-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010
- wersja polska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2005/A1:2014-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60645-3:2021-06
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 3: Krótkotrwałe sygnały pomiarowe2021-06-16KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60645-3:2009
- wersja polska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 50678:2020-11/AC:2021-07
- wersja angielska
Wymagania ogólne do badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych po naprawie2021-07-23KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 61010-2-034:2021-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-034: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do pomiaru rezystancji izolacji i urządzeń pomiarowych do badania wytrzymałości elektrycznej2021-06-15KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN IEC 61228:2021-07
- wersja angielska
Lampy fluorescencyjne ultrafioletowe stosowane do opalania -- Wymagania techniczne i metody pomiaru2021-07-26KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61228:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 11929-1:2021-07
- wersja angielska
Wyznaczanie charakterystycznych granic (progów decyzyjnych, granicy wykrywalności i granic przedziałów objęcia) dla pomiarów promieniowania jonizującego -- Podstawy i zastosowania -- Część 1: Zastosowania podstawowe2021-07-13KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 11929-2:2021-07
- wersja angielska
Wyznaczanie charakterystycznych granic (progów decyzyjnych, granicy wykrywalności i granic przedziałów objęcia) dla pomiarów promieniowania jonizującego -- Podstawy i zastosowania -- Część 2: Zastosowania zaawansowane2021-07-13KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 11929-3:2021-07
- wersja angielska
Wyznaczanie charakterystycznych granic (progów decyzyjnych, granicy wykrywalności i granic przedziałów objęcia) dla pomiarów promieniowania jonizującego -- Podstawy i zastosowania -- Część 3: Zastosowania metod unfolding2021-07-13KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2021-06
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-3: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach zabezpieczonych przed wpływami pogody2021-06-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 60112:2021-07
- wersja angielska
Metoda wyznaczania odporności na tworzenie ścieżek przewodzących i wskaźników porównawczych stałych materiałów elektroizolacyjnych2021-07-09KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60112:2003
- wersja angielska
PN-EN 60112:2003/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 61010-2-091:2021-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-091:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 61010-2-091:2013-04/AC:2014-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61010-2-030:2021-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń zawierających obwody badawcze lub pomiarowe2021-06-11KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-030:2011
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 23243:2021-06
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe techniką phased arrays -- Terminologia2021-06-10KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16018:2012
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22391-5:2011/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-5:2005/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 22391-2:2010/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 2: Rury2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15877-5:2009/A2:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-2:2017-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-5:2017-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15877-2:2009/A2:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 2: Rury2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-2:2005/A2:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury2021-06-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 22391-3:2010/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-3:2005/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-3:2017-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 13555:2021-07
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką2021-07-09KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13555:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 14772:2021-06
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kontrola zapewnienia jakości i badania uszczelek zgodnych z normami serii EN 1514 i EN 125602021-06-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 14772:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2021-06
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Kompaktowe połączenia kołnierzowe z pierścieniem uszczelniającym typu IX2021-06-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 27509:2013-06/AC:2013-09
- wersja polska
PN-EN ISO 27509:2013-06/Ap1:2016-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 27509:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2013-06/AC:2013-09
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 12115:2021-06
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw termoplastycznych do chemikaliów ciekłych lub gazowych -- Wymagania2021-06-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 12115:2011
- wersja angielska
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
PN-EN 13555:2021-07
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką2021-07-09KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13555:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 14772:2021-06
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kontrola zapewnienia jakości i badania uszczelek zgodnych z normami serii EN 1514 i EN 125602021-06-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 14772:2005
- wersja angielska
PN-EN 1514-2+A1:2021-06
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych2021-06-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 1514-2:2015-01
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 12186:2015-02/Ap1:2021-07
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji -- Wymagania funkcjonalne2021-07-23KT 277
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52950:2021-07
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Przegląd przetwarzania danych2021-07-16KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 17296-4:2016-10
- wersja angielska
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62948:2018-02/AC:2021-06
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Sieć komunikacji bezprzewodowej i profile komunikacyjne -- WIA-FA2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61010-2-202:2021-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-202: Wymagania szczegółowe dla sterowanych elektrycznie zaworów siłowników2021-07-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61010-2-202:2017-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 62832-2:2021-07
- wersja angielska
Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Struktura Cyfrowej Fabryki -- Część 2: Modele elementów2021-07-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62832-3:2021-07
- wersja angielska
Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Struktura Cyfrowej Fabryki -- Część 3: Zastosowanie Cyfrowej Fabryki do zarządzania cyklem życia systemów produkcyjnych2021-07-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62832-1:2021-07
- wersja angielska
Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Struktura Cyfrowej Fabryki -- Część 1: Zasady ogólne2021-07-09KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62591:2016-11/AC:2021-06
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne -- Bezprzewodowy HART(tm)2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62881:2019-02/AC:2021-06
- wersja angielska
Macierz przyczyn i skutków2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62769-100:2021-06
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne2021-06-18KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62769-115-2:2021-06
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 115-2: Profile -- Modbus-RTU2021-06-18KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN IEC 62841-2-6:2021-04/A11:2021-07
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotów ręcznych2021-07-07KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 9013:2017-04
- wersja polska
Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości2021-07-26KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9013:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 18595:2021-07
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewanie punktowe aluminium i stopów aluminium -- Zgrzewalność, zgrzewanie i badanie2021-07-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18595:2007
- wersja angielska
PN-EN ISO 15609-1:2020-03
- wersja niemiecka
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 1: Spawanie łukowe2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15609-1:2007
- wersja polska
PN-EN 15085-2:2021-03
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego2021-06-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 5829:2021-07
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Trzony przedłużające ze stożkiem wewnętrznym 1:102021-07-02KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 5830:2021-07
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Nasadki zewnętrzne elektrod2021-07-02KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 20168:2021-07
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Stożki blokujące do uchwytów i nasadek elektrod2021-07-01KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 14341:2021-03
- wersja niemiecka
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14341:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 14341:2011
- wersja niemiecka
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 7285:2021-07
- wersja angielska
Siłowniki pneumatyczne do zautomatyzowanej zgrzewarki wielopunktowej2021-07-05KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 5829:2021-07
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Trzony przedłużające ze stożkiem wewnętrznym 1:102021-07-02KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 5830:2021-07
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Nasadki zewnętrzne elektrod2021-07-02KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 10656:2021-06
- wersja angielska
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Transforamtory -- Transformatory zintegrowane dla zgrzewadeł2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 15616-4:2021-06
- wersja angielska
Badania odbiorcze maszyn do wysokiej jakości spawania i cięcia wiązką laserową CO2 -- Część 4: Maszyny 2D z ruchomą optyką2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 13919-2:2021-07
- wersja angielska
Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wymagania i zalecenia do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 2: Aluminium, magnez i ich stopy i oraz czysta miedź2021-07-20KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13919-2:2002/A1:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 13919-2:2002
- wersja angielska
PN-EN 12814-8:2021-07
- wersja angielska
Badanie spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 8: Wymagania2021-07-06KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12814-8:2003
- wersja polska
PN-EN 12814-8:2003/AC:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 18785-5:2021-07
- wersja angielska
Punktowe zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 5: Wymagania dotyczące jakości i kontroli2021-07-01KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 18785-1:2021-06
- wersja angielska
Punktowe zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 1: Słownictwo2021-06-30KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 18785-2:2021-06
- wersja angielska
Punktowe zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 2: Projektowanie złączy zgrzewanych2021-06-30KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 18785-3:2021-06
- wersja angielska
Punktowe zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 3: Kwalifikowanie operatorów zgrzewania2021-06-30KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 18785-4:2021-06
- wersja angielska
Punktowe zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 4: Specyfikacja i kwalifikowanie technologii zgrzewania2021-06-30KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 2553:2019-06
- wersja niemiecka
Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja polska
PN-EN ISO 2553:2014-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 6947:2020-03
- wersja niemiecka
Welding and allied processes -- Welding positions2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 6947:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 6947:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 12814-2:2021-06
- wersja angielska
Badanie spawanych i zgrzewanych połączeń w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Badanie rozciągania2021-06-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12814-2:2002
- wersja polska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 3861:2021-07
- wersja angielska
Węże i rurki z gumy do piaskowania i śrutowania -- Wymagania2021-07-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 3861:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-3:2021-07
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej2021-07-20KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-3:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-5:2021-07
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Oznaczanie zawartości wilgoci2021-07-20KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-5:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-1:2021-07
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Pobieranie próbek2021-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-2:2021-07
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego2021-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 8504-1:2020-04
- wersja niemiecka
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-1:2002
- wersja polska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 12186:2015-02/Ap1:2021-07
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji -- Wymagania funkcjonalne2021-07-23KT 277
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 14222:2021-06
- wersja angielska
Kotły parowe ze stali nierdzewnej2021-06-23KT 295 SterylizacjiPN-EN 14222:2007
- wersja polska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 62859:2021-06
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Systemy opomiarowania i sterowania -- Wymagania dla koordynacji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa2021-06-14KT 266 Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
PN-EN ISO 8299:2021-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Oznaczenie stężeń izotopowych i pierwiastkowych uranu i plutonu w materiałach jądrowych w postaci roztworów kwasu azotowego za pomocą spektroskopii masowej jonizacji termicznej2021-07-16KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 9161:2021-07
- wersja angielska
Proszek dwutlenku uranu -- Określenie gęstości nasypowej i gęstości ubicia2021-07-16KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 9463:2021-07
- wersja angielska
Energia jądrowa -- Technologia paliwa jądrowego -- Wyznaczanie plutonu w roztworze kwasu azotowego z zastosowaniem spektrofotometrii2021-07-16KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 16793:2021-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Wytyczne dla ceramograficznej preparatyki spiekanych pastylek UO2 w celu badań mikrostruktury2021-07-14KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 18256-1:2021-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Rozpuszczanie materiałów zawierających dwutlenek plutonu -- Część 1: Rozpuszczanie proszków dwutlenku plutonu2021-07-14KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 18256-2:2021-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Rozpuszczanie materiałów zawierających dwutlenek plutonu -- Część 2: Rozpuszczanie pastylek i proszków MOX2021-07-14KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 12807:2021-07
- wersja angielska
Bezpieczny transport materiałów promieniotwórczych -- Badanie wycieku dla opakowań2021-07-13KT 246 Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12977-3:2018-05/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności magazynów słonecznych podgrzewaczy wody2021-07-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 62788-1-4:2017-02/A1:2021-07
- wersja angielska
Procedury pomiarowe dla materiałów używanych w modułach fotowoltaicznych -- Część 1-4: Enkapsulanty -- Pomiar przepuszczalności optycznej i obliczenia przepuszczalności fotonów, wskaźnika zażółcenia i odcięcia długości fali UV2021-07-07KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 60904-1:2021-06
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych2021-06-21KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60904-1:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 60904-10:2021-06
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 10: Metody pomiarów zależności liniowej oraz liniowości2021-06-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60904-10:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60904-9:2021-06
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 9: Klasyfikacja właściwości symulatorów promieniowania słonecznego2021-06-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60904-9:2008
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2021-07
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2021-07-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/A11:2021-07
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2021-07-26KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50678:2020-11/AC:2021-07
- wersja angielska
Wymagania ogólne do badań bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych po naprawie2021-07-23KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62793:2021-06
- wersja angielska
Burzowe systemy ostrzegawcze -- Ochrona odgromowa2021-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62793:2018-08
- wersja angielska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60112:2021-07
- wersja angielska
Metoda wyznaczania odporności na tworzenie ścieżek przewodzących i wskaźników porównawczych stałych materiałów elektroizolacyjnych2021-07-09KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60112:2003
- wersja angielska
PN-EN 60112:2003/A1:2010
- wersja angielska
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-HD 361 S4:2021-07
- wersja angielska
System oznaczeń przewodów2021-07-08KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 361 S3:2002
- wersja polska
PN-HD 361 S3:2002/A1:2007
- wersja polska
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12/A11:2021-07
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2021-07-26KT 53 Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63182-2:2021-06
- wersja angielska
Rdzenie z proszków magnetycznych -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 2: Rdzenie pierścieniowe2021-06-18KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 50520:2021-07
- wersja angielska
Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnych2021-07-08KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50520:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60670-1:2021-06
- wersja angielska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 60670-1:2007/AC:2010
- wersja polska
PN-EN 60670-1:2007/IS1:2009
- wersja angielska
PN-EN 60670-1:2007
- wersja polska
PN-EN 60670-1:2007/Ap1:2010
- wersja polska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 50546:2021-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Trójfazowe postojowe (zewnętrzne) systemy zasilania pojazdów szynowych i ich złącza2021-07-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.120.40 Łączniki
PN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja polska
PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja polska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61058-2-4:2021-06
- wersja angielska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników montowanych niezależnie2021-06-28KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61058-2-4:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 61058-2-5:2021-06
- wersja angielska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników2021-06-28KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61058-2-5:2011
- wersja polska
PN-EN 61058-2-5:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 61058-2-1:2021-06
- wersja angielska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do przewodów giętkich2021-06-25KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61058-2-1:2011
- wersja polska
PN-EN 61058-2-1:2011
- wersja angielska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2021-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników--Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2021-06-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 60947-1:2021-07
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-1:2010
- wersja polska
PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12
- wersja polska
PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
- wersja polska
PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja polska
PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja polska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2021-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników--Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2021-06-14KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN IEC 61228:2021-07
- wersja angielska
Lampy fluorescencyjne ultrafioletowe stosowane do opalania -- Wymagania techniczne i metody pomiaru2021-07-26KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61228:2008
- wersja angielska
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN IEC 60598-2-23:2021-06
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe -- Systemy oświetleniowe bardzo niskiego napięcia do źródeł światła ELV2021-06-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-23:2005
- wersja polska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 61347-1:2015-09/A1:2021-06
- wersja angielska
Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa2021-06-11KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.30 Silniki elektryczne
PN-EN 61800-5-1:2007/A11:2021-07
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Elektryczne, cieplne i energetyczne2021-07-12KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN ISO 10656:2021-06
- wersja angielska
Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Transforamtory -- Transformatory zintegrowane dla zgrzewadeł2021-06-28KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 62040-1:2019-11/A11:2021-07
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2021-07-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 62477-1:2013-06/A12:2021-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-12KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61803:2021-07
- wersja angielska
Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC) z przekształtnikami komutowanymi siecią2021-07-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61803:2002/A2:2017-01
- wersja angielska
PN-EN 61803:2002
- wersja angielska
PN-EN 61803:2002/A1:2011
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50546:2021-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Trójfazowe postojowe (zewnętrzne) systemy zasilania pojazdów szynowych i ich złącza2021-07-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50367:2021-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne i tabor kolejowy -- Kryteria w celu osiągnięcia kompatybilności technicznej między pantografami a siecią jezdną górną2021-06-16KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50367:2012/A1:2017-04
- wersja angielska
PN-EN 50367:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 50367:2012
- wersja polska
PN-EN 50367:2012
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60747-17:2021-06/AC:2021-07
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 17: Sprzęgacz magnetyczny i pojemnościowy realizujący izolację podstawową i wzmocnioną2021-07-23KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60747-17:2021-06
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 17: Sprzęgacz magnetyczny i pojemnościowy realizujący izolację podstawową i wzmocnioną2021-06-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60749-20:2021-06
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 20: Wytrzymałość przyrządów do montażu powierzchniowego, hermetyzowanych tworzywem sztucznym, na łączne działanie wilgoci i ciepła lutowania2021-06-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-20:2010
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 61837-2:2018-09/A1:2021-06
- wersja angielska
Przyrządy piezoelektryczne do kontroli i selekcji częstotliwości do montażu powierzchniowego -- Znormalizowane obudowy i końcówki wyprowadzeń -- Część 2: Obudowy ceramiczne2021-06-18KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62433-6:2021-06
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 6: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji odporności na impulsy -- Przewodzona odporność na impulsy (ICIM-CPI)2021-06-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60603-7:2021-07
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8-torowych, nieekranowanych, swobodnych i stałych2021-07-07KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60603-7:2010
- wersja angielska
PN-EN 60603-7:2010/A2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 60603-7:2010/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61076-2-114:2021-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 2-114: Złącza okrągłe -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy M8 ze sprzęgiem gwintowym ze stykami do transmisji danych i energetycznymi o częstotliwości do 100 MHz2021-06-18KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2021-06
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-3: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach zabezpieczonych przed wpływami pogody2021-06-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 609 V2.2.1:2021-07
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemów transmisyjnych Euroloop -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2021-07-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 609 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2021-07
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 22: Wymagania szczegółowe dla naziemnych ruchomych i stacjonarnych urządzeń radiowych łączności lotniczej -- Norma zharmonizowana kompatybilności elektromagnetycznej2021-07-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-22 V1.3.1:2005
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2021-07
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 22: Wymagania szczegółowe dla naziemnych ruchomych i stacjonarnych urządzeń radiowych łączności lotniczej -- Norma zharmonizowana kompatybilności elektromagnetycznej2021-07-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-22 V1.3.1:2005
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 62433-6:2021-06
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 6: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji odporności na impulsy -- Przewodzona odporność na impulsy (ICIM-CPI)2021-06-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2021-06-14KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-4-3:2007/A2:2011
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-3:2007
- wersja polska
PN-EN 61000-4-3:2007/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-3:2007/IS1:2009
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60268-16:2021-06
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy2021-06-22KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 60268-16:2011
- wersja angielska
33.160.50 Osprzęt
PN-EN IEC 60268-22:2021-06
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 22: Pomiary elektryczne i mechaniczne przetworników2021-06-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 60268-7:2011/A1:2021-06
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 7: Słuchawki i słuchawki nagłowne2021-06-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-6-20:2021-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 6-20: Kable wewnętrzno-zewnętrzne -- Wymagania grupowe dla kabli zewnętrznych trudnopalnych2021-07-06KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 60794-6-10:2021-06
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 6-10: Kable wewnętrzno-zewnętrzne -- Wymagania grupowe dla uniwersalnych kabli wewnętrzno-zewnętrznych2021-06-21KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 60794-6:2021-06
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 6: Kable wewnętrzno-zewnętrzne -- Specyfikacja grupowa dla kabli wewnętrzno-zewnętrznych2021-06-17KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 60794-6-30:2021-06
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 6-30: Kable wewnętrzno-zewnętrzne -- Wymagania grupowe dla kabli wewnętrznych odpornych na warunki zewnętrzne2021-06-17KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62149-3:2021-04/AC:2021-07
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji do 40-Gbit/s2021-07-12KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 61753-071-02:2021-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 071-02: Niezakończone złączami jednomodowe przełączniki optyczne 1x2 i 2x2 dla kategorii C - Środowisko kontrolowane2021-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61753-071-2:2014-12
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN IEC 61290-1-1:2021-06
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-1: Moc optyczna i parametry wzmocnienia -- Metoda analizatora widma optycznego2021-06-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61290-1-1:2015-10
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 62351-6:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 6: Zabezpieczenie dla IEC 618502021-07-08KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN IEC 62351-6:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 6: Zabezpieczenie dla IEC 618502021-07-08KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN ISO/IEC 27017:2021-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze2021-07-05KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 62859:2021-06
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Systemy opomiarowania i sterowania -- Wymagania dla koordynacji bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa2021-06-14KT 266 Aparatury Jądrowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN 62591:2016-11/AC:2021-06
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne -- Bezprzewodowy HART(tm)2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62769-100:2021-06
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne2021-06-18KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62769-115-2:2021-06
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 115-2: Profile -- Modbus-RTU2021-06-18KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62601:2016-08/AC:2021-06
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne -- WIA-PA2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 62948:2018-02/AC:2021-06
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Sieć komunikacji bezprzewodowej i profile komunikacyjne -- WIA-FA2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 419212-4:2018-07
- wersja polska
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 4: Protokoły dotyczące prywatności2021-07-16KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 419212-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-1:2015-02
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62351-6:2021-07
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 6: Zabezpieczenie dla IEC 618502021-07-08KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-ETSI EN 302 890-2 V2.1.1:2021-07
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Funkcja warstwy udogodnień -- Część 2: Zarządzanie lokalizacją i czasem (PoTi) - Wydanie 22021-07-06KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 62601:2016-08/AC:2021-06
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Bezprzewodowa sieć komunikacyjna i profile komunikacyjne -- WIA-PA2021-06-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14819-3:2021-07
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Informacje dotyczące ruchu i podróży przekazywane w formie kodowanych komunikatów drogowych -- Część 3: Oznaczanie lokalizacji w systemie danych radiowych - kanale komunikatów drogowych (RDS-TMC) przy zastosowaniu protokołu ALERT-C2021-07-13KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14819-3:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 24014-1:2021-07
- wersja angielska
Transport publiczny -- Interoperacyjny system zarządzania płatnościami -- Część 1: Architektura2021-07-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 24014-1:2015-12
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19115-1:2014-08/A2:2021-06
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Metadane -- Część 1: Podstawy2021-06-04KT 297 Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 18530:2021-07
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Automatyczna identyfikacja oraz znakowanie i etykietowanie zebranych danych -- Podmiot opieki i indywidualna identyfikacja świadczeniodawcy2021-07-21KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20566:2021-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności systemu powłokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej2021-07-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 20566:2013-06
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN 1829-1:2021-06
- wersja angielska
Maszyny z wysokociśnieniowym strumieniem wody -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Maszyny2021-06-17KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 1829-1:2010
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50488:2021-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym stosowane w pobliżu systemu górnej sieci jezdnej i/lub powiązanej z nim sieci powrotnej2021-06-17KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15624:2021-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przestawcze „próżny-ładowny”2021-07-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15624+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15625:2021-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia ważące2021-07-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15625+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50546:2021-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Trójfazowe postojowe (zewnętrzne) systemy zasilania pojazdów szynowych i ich złącza2021-07-07KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 15085-2:2021-03
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego2021-06-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2005/A1:2014-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja polska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 9093:2021-07
- wersja angielska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe2021-07-05KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 9093-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 23411:2021-07
- wersja angielska
Małe statki -- Koła sterowe2021-07-01KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15652:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8848:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9775:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 16147:2021-06
- wersja angielska
Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym -- Osprzęt paliwowy, olejowy i elektryczny montowany na silniku2021-06-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 16147:2018-08
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1+A1:2020-09/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 1: Wymagania dla wyrobów medycznych używanych w środkach powietrznego transportu medycznego2021-07-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN 13718-2+A1:2020-08/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki powietrznego transportu medycznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków powietrznego transportu medycznego2021-07-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4864:2021-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Badania środowiskowe -- Badania na ścieranie, uszkodzenia, zarysowania i uderzenia przy dużej dynamice we wnętrzu kabiny2021-06-01KT 123 Badań Własności Metali
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4689:2021-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Dwuskładnikowa poliuretanowa powłoka wykańczająca utwardzana w temperaturze pokojowej -- Duża elastyczność i odporność na działanie czynników chemicznych, do zastosowań wojskowych2021-06-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4689:2012
- wersja angielska
PN-EN 4687:2021-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Dwuskładnikowy podkład utwardzany w temperaturze pokojowej, niezawierający chromianów (niehamujący korozji) -- Podkład niezawierający chromianów, do zastosowań wojskowych2021-06-21KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4687:2012
- wersja angielska
PN-EN 4688:2021-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Dwuskładnikowy podkład epoksydowy utwardzany w temperaturze pokojowej, chromianowany, odporny na korozję -- Wysoka odporność na korozję, do zastosowań wojskowych2021-06-21KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4688:2012
- wersja angielska
PN-EN 2133:2021-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kadmowanie stali o określonej wytrzymałości na rozciąganie ≤ 1 450 MPa, miedzi, stopów miedzi i stopów niklu2021-06-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 2133:2010
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4864:2021-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Badania środowiskowe -- Badania na ścieranie, uszkodzenia, zarysowania i uderzenia przy dużej dynamice we wnętrzu kabiny2021-06-01KT 123 Badań Własności Metali
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 16851+A1:2021-05
- wersja angielska
Dźwignice -- Systemy dźwignicowe lekkiej konstrukcji2021-05-31KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 16851:2017-03
- wersja angielska
PN-EN 17076:2021-05
- wersja angielska
Żurawie wieżowe -- Systemy antykolizyjne -- Wymagania bezpieczeństwa2021-05-31KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16842-5:2021-06
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 5: Wózki jezdniowe ze zmiennym wysięgiem, o udźwigu większym niż 10 000 kg2021-06-25KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 16842-8:2021-06
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 8: Wózki jezdniowe czołowe z pozycją stojącą dla operatora, o udźwigu do 10 000 kg włącznie2021-06-25KT 248 Wózków Jezdniowych
53.080 Urządzenia magazynowe
PN-EN 528:2021-07
- wersja angielska
Szynowe urządzenia do składowania i pobierania towarów -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń S/P2021-07-06KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 528:2012
- wersja polska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 17177:2019-03
- wersja polska
Opakowania szklane -- Zamknięcie koronowe -- Zamknięcie koronowe o średnicy 26 mm, o wysokości 6 mm2021-07-08KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 15766:2009
- wersja polska
Opakowania -- Tuby giętkie aluminiowe -- Metody badań polimeryzacji powłoki wewnętrznej testem acetonowym2021-07-08KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
PN-EN 13048:2009
- wersja polska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru grubości wewnętrznej powłoki lakieru2021-07-05KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 13048:2005
- wersja polska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9073-4:2021-07
- wersja angielska
Włókniny -- Metody badania -- Część 4: Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie metodą trapezoidalną2021-07-26KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9073-4:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 21765:2021-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie podatności na deformację płaskich wyrobów włókienniczych przez wymuszone rozciągnięcie mechaniczne2021-06-21KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
PN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010
- wersja polska
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
PN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010
- wersja polska
61.020 Odzież
PN-EN ISO 8559-1:2021-06
- wersja angielska
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 1: Antropometryczne definicje pomiarów ciała2021-06-11KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN ISO 8559-2:2021-06
- wersja angielska
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 2: Wskaźniki wymiarów podstawowych i dodatkowych2021-06-11KT 22 Odzieżownictwa
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 13684:2018-08
- wersja polska
Sprzęt ogrodniczy -- Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo2021-07-16KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 13684+A3:2010
- wersja angielska
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17444:2021-07
- wersja angielska
Zapobieganie dopingowi w sporcie -- Dobry rozwój i praktyki produkcyjne mające na celu zapobieganie obecności zabronionych substancji w żywności przeznaczonej dla sportowców oraz suplementach diety2021-07-08KT 200 Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN ISO 22579:2021-07
- wersja angielska
Preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie fruktanów -- Wysokosprawna chromatografia anionowymienna z pulsacyjnym wykrywaniem amperometrycznym (HPAEC-PAD) po obróbce enzymatycznej2021-07-22KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22184:2021-07
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości cukru -- Metoda wysokosprawnej chromatografii anionowymiennej sprzężonej z pulsacyjną detekcją amperometryczną (HPAEC-PAD)2021-07-22KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PKN-ISO/TS 19046-1:2021-07
- wersja polska
Ser -- Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii -- Część 1: Metoda chromatografii gazowej2021-07-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PKN-ISO/TS 19046-2:2021-07
- wersja polska
Ser -- Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii -- Część 2: Metoda chromatografii jonowymiennej2021-07-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 19344:2021-06
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Kultury starterowe, probiotyki i przetwory fermentowane -- Oznaczanie ilościowe bakterii kwasu mlekowego za pomocą cytometrii przepływowej2021-06-29KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 8070:2021-06
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości wapnia, sodu, potasu i magnezu -- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej2021-06-09KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
PKN-ISO/TS 19046-1:2021-07
- wersja polska
Ser -- Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii -- Część 1: Metoda chromatografii gazowej2021-07-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PKN-ISO/TS 19046-2:2021-07
- wersja polska
Ser -- Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii -- Część 2: Metoda chromatografii jonowymiennej2021-07-15KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PKN-ISO/TS 27106:2021-06
- wersja polska
Ser -- Oznaczenie zawartości nizyny A za pomocą LC-MS i LC-MS-MS2021-06-21KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 12966-1:2015-01
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 1: Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych2021-07-06KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 5508:1996
- wersja polska
PN-EN ISO 15304:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 15304:2003/AC:2005
- wersja polska
PN-EN 14104:2021-06
- wersja angielska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby kwasowej2021-06-23KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14104:2004
- wersja polska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 12463:2021-06
- wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Nadziewarki i wyposażenie pomocnicze -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-06-17KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12463:2014-12
- wersja angielska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN IEC 61010-2-030:2021-06
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń zawierających obwody badawcze lub pomiarowe2021-06-11KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-030:2011
- wersja angielska
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
PN-EN IEC 61010-2-091:2021-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN 61010-2-091:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 61010-2-091:2013-04/AC:2014-03
- wersja angielska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-EN 1804-3:2021-06
- wersja angielska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 3: Hydrauliczne i elektrohydrauliczne układy sterowania2021-06-01KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1804-3+A1:2012
- wersja polska
PN-EN 1804-1:2021-05
- wersja angielska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne2021-05-31KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1804-1+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 1804-2:2021-05
- wersja angielska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki2021-05-31KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1804-2+A1:2012
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13736:2021-07
- wersja angielska
Badanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla2021-07-20KT 222PN-EN ISO 13736:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 13736:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 20846:2020-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie2021-07-08KT 222PN-EN ISO 20846:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 2719:2016-08/A1:2021-06
- wersja angielska
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa2021-06-22KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 2137:2021-07
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie penetracji smarów plastycznych i petrolatum metodą stożka2021-07-13KT 222PN-ISO 2137:2011
- wersja polska
PN-ISO 2137:2011/Ap1:2019-05
- wersja polska
PN-ISO 2176:2011/A1:2021-07
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Smary plastyczne -- Oznaczanie temperatury kroplenia2021-07-06KT 222
PN-EN ISO 2719:2016-08/A1:2021-06
- wersja angielska
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Pensky’ego-Martensa2021-06-22KT 222
PN-ISO 12925-1:2020-12/A1:2021-06
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (przekładnie) -- Część 1: Specyfikacje dla środków smarowych do systemów przekładni zamkniętych2021-06-14KT 222
PN-ISO 8068:2009/A1:2021-06
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa T (Turbiny) -- Wymagania dla olejów smarowych do turbin2021-06-09KT 222
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-ISO 2137:2021-07
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie penetracji smarów plastycznych i petrolatum metodą stożka2021-07-13KT 222PN-ISO 2137:2011
- wersja polska
PN-ISO 2137:2011/Ap1:2019-05
- wersja polska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN ISO 21644:2021-07
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości biomasy2021-07-01KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15440:2011
- wersja angielska
PN-EN 15440:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 21637:2021-06
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Terminologia2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15357:2011
- wersja polska
PN-EN 15357:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 21663:2021-06
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody instrumentalne oznaczania zawartości węgla (C), wodoru (H), azotu (N) i siarki (S)2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15407:2011
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 20846:2020-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie2021-07-08KT 222PN-EN ISO 20846:2012
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 12186:2015-02/Ap1:2021-07
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji -- Wymagania funkcjonalne2021-07-23KT 277
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8407:2021-07
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Usuwanie produktów korozji z próbek do badań korozyjnych2021-07-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8407:2014-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 18086:2021-06
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony2021-06-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 18086:2018-01
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 336:2013-12
- wersja polska
Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, dopuszczalne odchyłki2021-07-05KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 336:2004
- wersja polska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 17172:2021-06
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie właściwości prasowalniczych proszków ceramicznych2021-06-30KT 289 Ceramiki Technicznej
PN-EN ISO 18610:2021-06
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze otoczenia w powietrzu przy ciśnieniu atmosferycznym -- Oznaczanie właściwości sprężystych techniką ultradźwiękową2021-06-30KT 289 Ceramiki Technicznej
PN-EN ISO 14705:2021-06
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Metoda badania twardości ceramiki monolitycznej w temperaturze pokojowej2021-06-28KT 289 Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11357-4:2021-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 4: Oznaczanie ciepła właściwego2021-07-20KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-4:2014-07
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 24024-1:2021-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2021-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1060-1:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 24024-2:2021-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1060-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 21304-2:2021-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-01KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11542-2:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 11542-2:2005/AC:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11542-2:2005/Ap1:2009
- wersja polska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 17104:2021-06
- wersja angielska
Sztywne ochronne panele ścienne z tworzyw termoplastycznych do stosowania wewnątrz budynków -- Charakterystyka właściwości użytkowych2021-06-25KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 3861:2021-07
- wersja angielska
Węże i rurki z gumy do piaskowania i śrutowania -- Wymagania2021-07-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 3861:2009
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 12613:2021-06
- wersja angielska
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych2021-06-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12613:2010
- wersja polska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 22636:2021-06
- wersja angielska
Kleje -- Kleje do wykładzin podłogowych -- Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych2021-06-09KT 184 KlejówPN-EN 14259:2005
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 15741:2021-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki zmniejszające tarcie do wnętrz rurociągów stalowych na lądzie i morzu do transportu gazów niepowodujących korozji2021-07-21KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 12944-5:2020-03
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2021-06-16KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 20566:2021-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności systemu powłokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej2021-07-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 20566:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 16474-3:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16474-3:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 16474-3:2014-02/Ap1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 16474-3:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 2409:2021-03
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2409:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 2409:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2808:2020-01
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2808:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 3668:2020-08
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Wzrokowe porównywanie barwy farb2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3668:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 23321:2021-06
- wersja angielska
Rozpuszczalniki do farb i lakierów -- Woda zdemineralizowana do zastosowań przemysłowych -- Specyfikacja i metody badań2021-06-10KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22553-6:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 6: Ślady2021-06-09KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22557:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Test zarysowania za pomocą sprężynowego pisaka2021-06-09KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22969:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie współczynnika odbicia światła słonecznego2021-06-09KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22970:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Metoda badania przyczepności elastycznych klejów do powłok metodą odrywania, testu wytrzymałości na odrywanie i testu wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu z dodatkowym narażeniem za pomocą testu kondensacji lub przechowywania w warunkach kataplazmy2021-06-09KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 23168:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda chromatografii gazowej2021-06-09KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22518:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych -- Metoda chromatografii gazowej2021-06-08KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22553-1:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 1: Słownictwo2021-06-08KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22553-2:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 2: Zdolność równomiernego krycia2021-06-08KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22553-3:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 3: Kompatybilność wyrobów lakierowych do elektroosadzania z olejem wzorcowym2021-06-08KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22553-4:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 4: Kompatybilność wyrobów lakierowych do elektroosadzania z substancjami w postaci cieczy, pasty oraz stałymi materiałami obcymi2021-06-08KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22553-5:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki elektroosadzane -- Część 5: Oznaczanie pozostałości na sicie2021-06-08KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 22516:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Praktyczne oznaczanie zawartości substancji nielotnych i substancji lotnych podczas nakładania2021-06-07KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 20266:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie jasności obrazu (stopień ostrości odbitego lub transmitowanego obrazu)2021-06-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 21545:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie osadzania2021-06-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 21546:2021-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ścieranie za pomocą liniowego testera ścierania (crockmeter)2021-06-04KT 175 Farb i Lakierów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17210:2021-06
- wersja angielska
Dostępność i dostosowanie środowiska zabudowanego -- Wymagania funkcjonalne2021-06-25KT 1 Osób Niepełnosprawnych
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN ISO 22259:2021-07
- wersja angielska
Systemy konferencyjne -- Sprzęt -- Wymagania2021-07-22KT 256 Języka, Tłumaczeń i Terminologii
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 1366-5:2021-07
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 5: Kanały i szyby instalacyjne2021-07-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-5:2011
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 196-6:2019-01
- wersja polska
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia2021-06-04KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-6:2011
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-2:2019-07
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka2021-07-08KT 274 BetonuPN-EN 12350-2:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-8:2019-08
- wersja polska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem2021-07-05KT 274 BetonuPN-EN 12390-8:2011
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PKN-CEN/TR 17499:2021-06
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Przykłady oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych (DoP)2021-06-07KT 222
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13497+A1:2021-06
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)2021-06-23KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13497:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 15101-1+A1:2019-06
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem2021-06-08KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 15101-1:2013-12
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 52127-1:2021-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-122021-07-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 16947-1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 52000-1:2017-10
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Nadrzędna ocena EPB -- Część 1: Ogólne ramy i procedury2021-07-05KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 15603:2008
- wersja polska
PN-EN 15603:2008/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 15603:2008
- wersja niemiecka
PN-EN 15603:2008
- wersja angielska
PN-EN 16798-1:2019-06
- wersja polska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-62021-06-09KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15251:2012
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 717-2:2021-06
- wersja angielska
Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych2021-06-11KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 717-2:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 717-1:2021-06
- wersja angielska
Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych2021-06-10KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 717-1:2013-08
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62793:2021-06
- wersja angielska
Burzowe systemy ostrzegawcze -- Ochrona odgromowa2021-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62793:2018-08
- wersja angielska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16798-1:2019-06
- wersja polska
Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-62021-06-09KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15251:2012
- wersja polska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 12977-3:2018-05/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności magazynów słonecznych podgrzewaczy wody2021-07-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 22391-2:2010/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 2: Rury2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22391-3:2010/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22391-5:2011/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15877-5:2009/A2:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-3:2005/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-5:2005/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-2:2017-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 2: Rury2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-3:2017-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15876-5:2017-03/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15877-2:2009/A2:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 2: Rury2021-06-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 15875-2:2005/A2:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 2: Rury2021-06-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 12977-3:2018-05/Ap1:2021-07
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 3: Metody badania wydajności magazynów słonecznych podgrzewaczy wody2021-07-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 12609:2021-06
- wersja angielska
Mieszarki samochodowe -- Wymagania bezpieczeństwa2021-06-22KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN 16941-2:2021-06
- wersja angielska
Systemy instalacji wody nie nadającej się do spożycia -- Część 2: Systemy wykorzystania oczyszczonych ścieków szarych2021-06-25KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN ISO 22391-2:2010/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 2: Rury2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22391-3:2010/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 3: Kształtki2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 22391-5:2011/A1:2021-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2021-06-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 14654-1:2021-06
- wersja angielska
Systemy odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynków -- Zarządzanie i kontrola działań -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-24KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14654-1:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 14654-2:2021-06
- wersja angielska
Systemy odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynków -- Zarządzanie i kontrola działań -- Część 2: Rehabilitacja2021-06-24KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14654-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 14654-3:2021-06
- wersja angielska
Systemy odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynków -- Zarządzanie i kontrola działań -- Część 3: Czyszczenie systemów odwadniania i kanalizacji2021-06-24KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14654-1:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 14654-4:2021-06
- wersja angielska
Systemy odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budynków -- Zarządzanie i kontrola działań -- Część 4: Kontrola wpływu wywieranego przez użytkowników2021-06-24KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-42:2021-06
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym2021-06-23KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-42:2013-05
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4689:2021-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Dwuskładnikowa poliuretanowa powłoka wykańczająca utwardzana w temperaturze pokojowej -- Duża elastyczność i odporność na działanie czynników chemicznych, do zastosowań wojskowych2021-06-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4689:2012
- wersja angielska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60456:2016-05/A11:2021-06
- wersja angielska
Pralki domowe -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2021-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 62512:2021-03/A11:2021-06
- wersja angielska
Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC/ASTM 62885-7:2021-07
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 7: Roboty czyszczące na sucho do użytku domowego lub podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-07-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 62929:2014-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 60704-2-17:2021-07
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące robotów czyszczących na sucho2021-07-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 1829-1:2021-06
- wersja angielska
Maszyny z wysokociśnieniowym strumieniem wody -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Maszyny2021-06-17KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 1829-1:2010
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN IEC 61228:2021-07
- wersja angielska
Lampy fluorescencyjne ultrafioletowe stosowane do opalania -- Wymagania techniczne i metody pomiaru2021-07-26KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61228:2008
- wersja angielska