Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN 17248:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze i sieci chłodzenia zdalaczynnego -- Terminy i definicje2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
PN-EN 13878:2020-01
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Terminy i definicje2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13878:2005
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 15017:2020-01
- wersja angielska
Usługi pogrzebowe -- Wymagania2020-01-17RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15017:2006
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 31010:2020-01
- wersja angielska
Zarządzanie ryzykiem -- Techniki oceny ryzyka2020-01-27KT 9 NiezawodnościPN-EN 31010:2010
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 50001:2018-09
- wersja polska
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania2020-01-07KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN ISO 50001:2012
- wersja polska
03.220.20 Transport drogowy
PN-ETSI EN 302 890-1 V1.2.1:2020-01
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Funkcja warstwy udogodnień -- Część 1: Specyfikacja zapowiedzi usług (SA)2020-01-20KT 11 Telekomunikacji
PN-EN ISO 17573-1:2020-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Architektura systemu opłat za przejazd -- Część 1: Model odniesienia2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
PN-EN 13098:2020-01
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar mikroorganizmów i produktów pochodzenia drobnoustrojowego zawieszonych w powietrzu -- Wymagania ogólne2020-01-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 13098:2007
- wersja polska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-13:2013-06/A1:2020-02
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-13: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania stanowiska anestezjologicznego2020-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 20789:2020-01
- wersja angielska
Sprzęt anestezjologiczny i oddechowy -- Nawilżacze pasywne2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13544-1+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 27427:2020-01
- wersja angielska
Sprzęt anestezjologiczny i oddechowy -- Układy nebulizujące i ich elementy2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13544-1+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 5356-2:2013-05/A1:2020-01
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Łączniki stożkowe -- Część 2: Gwintowane łączniki stożkowe przeznaczone do dużego obciążenia2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 5362:2020-01
- wersja angielska
Worki oddechowe do aparatów do znieczulenia2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1820+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-79:2020-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń wspomagających wentylację w przypadku dysfunkcji układu oddechowego2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10651-6:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-80:2020-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń wspomagających wentylację w przypadku niewydolności oddechowej2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10651-6:2009
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 60601-2-28:2020-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lampy rentgenowskiej przeznaczonych do diagnostyki medycznej2020-01-31KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-28:2010
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 80601-2-59:2020-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego termografów do badań przesiewowych temperatury osób w stanie gorączki2020-01-20KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 80601-2-59:2010
- wersja angielska
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
PN-EN IEC 63009:2020-01
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Systemy do fizjoterapii -- Wymagania dotyczące pola oraz metody pomiaru w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 500 kHz2020-01-27KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1865-3+A1:2015-06
- wersja polska
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 3: Nosze o zwiększonej wytrzymałości2020-01-10KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1865-3:2012
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 13071-3:2020-01
- wersja angielska
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 3: Zalecane połączenia przy unoszeniu2020-01-17KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 13071-3:2011
- wersja angielska
13.030.50 Recykling
PN-EN 45556:2020-01
- wersja angielska
Ogólna metoda szacowania odsetka ponownie używanych komponentów w przypadku produktów związanych z energią2020-01-24KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 13098:2020-01
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar mikroorganizmów i produktów pochodzenia drobnoustrojowego zawieszonych w powietrzu -- Wymagania ogólne2020-01-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 13098:2007
- wersja polska
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-Z-19012:2020-02
- wersja polska
Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego mineralnego materiału glebowego -- Metoda dyfrakcji laserowej2020-02-04KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
PN-EN ISO 25177:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Opis gleby terenu2020-01-27KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 25177:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 28258:2014-02/A1:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Wymiana cyfrowych danych dotyczących gleby2020-01-27KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21268-1:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 1: Badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 2 l/kg suchej masy2020-01-29KT 191 Chemii Gleby
PN-EN ISO 21268-2:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 2: Badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg suchej masy2020-01-29KT 191 Chemii Gleby
PN-EN ISO 21268-3:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 3: Badanie przesączania się ku górze2020-01-29KT 191 Chemii Gleby
PN-EN ISO 23611-3:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby2020-01-27KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23611-3:2011
- wersja angielska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23611-3:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby2020-01-27KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23611-3:2011
- wersja angielska
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11274:2020-01
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie charakterystyki retencji wodnej -- Metody laboratoryjne2020-01-27KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 11274:2014-06
- wersja angielska
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-ISO 45001:2018-06/Ap1:2020-01
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania2020-01-09KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 13854:2020-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka2020-01-14KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 349+A1:2010
- wersja polska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-66:2003/A11:2020-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych2020-01-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 15182-1:2020-01
- wersja angielska
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe – Prądownice dla straży pożarnej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-01-17KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15182-1+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 15182-2:2020-01
- wersja angielska
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Prądownice dla straży pożarnej -- Część 2: Prądownice uniwersalne PN 162020-01-17KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15182-2+A1:2010
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60754-1:2014-11
- wersja polska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-01-16KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50267-2-1:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-2-3:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-2-2:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-1:2001
- wersja polska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2020-01-29KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
- wersja polska
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)2020-01-23KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 61140:2016-07
- wersja polska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń2020-01-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61140:2005
- wersja polska
PN-EN 61140:2005/A1:2008
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2020-01-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025+A1:2016-08
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN IEC 62676-2-31:2020-01
- wersja angielska
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-31: Strumieniowanie na żywo i sterowanie oparte na usługach web2020-01-27KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN IEC 62676-2-32:2020-01
- wersja angielska
Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-32: Sterowanie nagrywaniem i odtwarzanie oparte na usługach web2020-01-27KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50291-2:2020-01
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2020-01-31KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50291-2:2010
- wersja angielska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN 13036-5:2020-01
- wersja angielska
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badań -- Część 5:Określanie wskaźników nierówności podłużnej2020-01-16KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 14253-1:2018-02
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją2020-01-16KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN ISO 14253-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14253-1:2014-02/Ap1:2014-11
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3743-2:2020-01
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych -- Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych2020-01-14KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 3743-2:2010
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 63009:2020-01
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Systemy do fizjoterapii -- Wymagania dotyczące pola oraz metody pomiaru w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 500 kHz2020-01-27KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-69:2017-07/A1:2020-01
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-69: Próby -- Próba Te/Tc: Badanie lutowności podzespołów elektronicznych i płytek drukowanych metodą meniskograficzną (pomiar siły)2020-01-27KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3269:2020-01
- wersja angielska
Części złączne -- Kontrola odbiorcza2020-01-17KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3269:2004
- wersja polska
21.060.70 Zaciski i klamry
PN-EN 13411-3+A1:2009/Ap1:2020-01
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie2020-01-30KT 163 Lin i Transportu Linowego
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2020-01-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025+A1:2016-08
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 14245:2020-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Specyfikacja i badania zaworów do butli do LPG -- Zawory samozamykajace2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 14245:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 15995:2020-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Specyfikacja i badania zaworów do butli do LPG -- Zawory sterowane ręcznie2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 15995:2010
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16125:2020-01
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układy rurociągów i ich mocowania -- Faza ciekła i faza gazowa LPG2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 16125:2016-04
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 15698-2:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Wykonane fabrycznie zespoły kształtek i armatury ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-2:2015-11
- wersja niemiecka
PN-EN 15698-2:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 14419:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych i podwóinych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Systemy nadzoru2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 14419:2009
- wersja niemiecka
PN-EN 14419:2009
- wersja angielska
PN-EN 17248:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze i sieci chłodzenia zdalaczynnego -- Terminy i definicje2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
PN-EN 253:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 253+A2:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 253+A2:2015-12
- wersja niemiecka
PN-EN 448:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 448:2015-12
- wersja niemiecka
PN-EN 448:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 489-1:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-12020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 489:2009
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 15698-1:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 15698-2:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Wykonane fabrycznie zespoły kształtek i armatury ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-2:2015-11
- wersja niemiecka
PN-EN 15698-2:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 253:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 253+A2:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 253+A2:2015-12
- wersja niemiecka
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-ISO 11922-1:2020-02
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne2020-02-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-ISO 11922-1:2013-12
- wersja polska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 489-1:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-12020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 489:2009
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 1403:2020-01
- wersja angielska
Węże z gumy ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, ogólnego zastosowania -- Wymagania2020-01-15KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1403:2009
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 488:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 488:2015-12
- wersja niemiecka
PN-EN 488:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 19:2016-07
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Znakowanie armatury metalowej2020-01-17KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 19:2005
- wersja polska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 14245:2020-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Specyfikacja i badania zaworów do butli do LPG -- Zawory samozamykajace2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 14245:2010
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52902:2020-01
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Próbki wzorcowe -- Ocena dokładności geometrycznej systemów wytwarzania przyrostowego2020-01-15KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52911-1:2020-01
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Projektowanie -- Część 1: Stapianie proszków metali za pomocą lasera2020-01-15KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-10:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-12:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-12:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-19:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-19:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-21:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 212020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-2:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-23:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-25:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-25: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 252020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-6-3:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-3:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-4:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61918:2019-02/A11:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12/A1:2020-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo sieci i systemów -- Część 3-3: Wymagania dla systemu bezpieczeństwa i poziomów bezpieczeństwa2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
PN-EN ISO 16092-1:2018-03
- wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2019-12-31KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 693+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 13736+A1:2012
- wersja polska
PN-EN 692+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 693+A2:2012
- wersja polska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 3821:2020-01
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2020-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3821:2010
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 18592:2020-01
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Badanie niszczące zgrzein -- Metoda badania na zmęczenie próbek zgrzanych wielopunktowo2020-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18592:2010
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 13523-11:2020-01
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 11: Odporność na rozpuszczalniki (próba pocierania)2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-11:2011
- wersja angielska
PN-EN 13523-17:2020-01
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 17: Przyczepność folii usuwalnych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-17:2011
- wersja angielska
PN-EN 13523-19:2020-01
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 19: Modele płytek i metoda ekspozycji w warunkach atmosferycznych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-19:2011
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 50001:2018-09
- wersja polska
Systemy zarządzania energią -- Wymagania i wytyczne dotyczące stosowania2020-01-07KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN ISO 50001:2012
- wersja polska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 60964:2019-09/Ap1:2020-01
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt2020-01-09KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 63202-1:2020-01
- wersja angielska
Ogniwa fotowoltaiczne -- Cześć 1: Pomiar degradacji wywołanej światłem w krzemowych krystalicznych ogniwach słonecznych2020-01-29KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-12-1:2017-07/AC:2020-02
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 12-1: Pomiary własności energetycznych prądotwórczych turbozespołów wiatrowych2020-02-06KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 61400-11:2013-07/AC:2020-01
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu2020-01-24KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 61400-2:2014-11/AC:2020-01
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 2: Małe turbozespoły wiatrowe2020-01-24KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45556:2020-01
- wersja angielska
Ogólna metoda szacowania odsetka ponownie używanych komponentów w przypadku produktów związanych z energią2020-01-24KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 60529:2003/AC:2020-01
- wersja polska
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)2020-01-23KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 60754-1:2014-11
- wersja polska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-01-16KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50267-2-1:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-2-3:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-2-2:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-1:2001
- wersja polska
PN-EN 61140:2016-07
- wersja polska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń2020-01-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61140:2005
- wersja polska
PN-EN 61140:2005/A1:2008
- wersja polska
29.060.10 Przewody
PN-EN IEC 60317-80:2020-01
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 80: Przewody miedziane, prostokątne, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 120, z warstwą samospiekającą2020-01-20KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-3: Metody badań i wymagania dotyczące złączek zaciskanych i śrubowych do kabli energetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) badanych na żyłach odizolowanych2020-01-24KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-1:2014-11
- wersja polska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-01-16KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50267-2-1:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-2-3:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-2-2:2001
- wersja polska
PN-EN 50267-1:2001
- wersja polska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01
- wersja angielska
Zaciskane i śrubowe złączki do kabli energetycznych -- Część 1-3: Metody badań i wymagania dotyczące złączek zaciskanych i śrubowych do kabli energetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV (Um = 1,2 kV) do 36 kV (Um = 42 kV) badanych na żyłach odizolowanych2020-01-24KT 53 Kabli i Przewodów
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2020-01-23KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012
- wersja polska
PN-EN 60947-5-1:2006
- wersja polska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-214:2020-01
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 214: Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny aparatury rozdzielczej i sterowniczej w osłonach metalowych instalowanej na słupach na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2020-01-29KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN IEC 62271-107:2020-01
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 107: Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2020-01-20KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-107:2013-03
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-2:2018-01
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2020-02-05KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 60947-2:2009
- wersja polska
PN-EN 60947-2:2009/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 62026-3:2015-07/AC:2020-01
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 3: Sieć urządzeń2020-01-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 60947-5-1:2018-02
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2020-01-23KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012
- wersja polska
PN-EN 60947-5-1:2006
- wersja polska
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN IEC 62386-332:2018-04/AC:2020-02
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2020-02-18KT 4 Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 62040-1:2019-11/AC:2020-02
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2020-02-25KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45556:2020-01
- wersja angielska
Ogólna metoda szacowania odsetka ponownie używanych komponentów w przypadku produktów związanych z energią2020-01-24KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1:2020-01
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 6-1: Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego rozmieszczonych czujników radarowych ruchu powierzchniowego -- Czujniki pasma X wykorzystujące sygnały impulsowe i moc nadawczą do 100 kW2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 364-3 V1.1.1:2020-01
- wersja angielska
Pierwotny radar nadzorowania (PSR) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego -- Część 3: Czujniki PSR kontroli ruchu powietrznego (ATC) pracujące w paśmie częstotliwości od 8 500 MHz do 10 000 MHz (pasmo X)2020-01-20KT 11 Telekomunikacji
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 300 392-7 V3.5.1:2020-01
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Głos plus dane (V+D) -- Część 7: Bezpieczeństwo2020-01-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-7 V3.4.1:2017-07
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 55016-2-3:2017-06/A1:2020-01
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 2-3: Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -- Pomiary zaburzeń promieniowanych2020-01-29KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1:2020-01
- wersja angielska
Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Dedykowana łączność bliskiego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-2 Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego - Jednostki pokładowe (OBU)2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN IEC 61000-3-11:2020-01
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu2020-01-27KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-3-11:2004
- wersja polska
33.100.20 Odporność
PN-EN 55035:2017-09/AC:2020-01
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności2020-01-20KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 303 364-3 V1.1.1:2020-01
- wersja angielska
Pierwotny radar nadzorowania (PSR) -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego -- Część 3: Czujniki PSR kontroli ruchu powietrznego (ATC) pracujące w paśmie częstotliwości od 8 500 MHz do 10 000 MHz (pasmo X)2020-01-20KT 11 Telekomunikacji
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61918:2019-02/A11:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12/A1:2020-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO 26428-1:2020-01
- wersja polska
Master dystrybucyjny kina cyfrowego (D-cinema) -- Cześć 1: Charakterystyka obrazu2020-01-17KT 328 Kinematografii
PN-ISO 26428-9:2020-01
- wersja polska
Master dystrybucyjny kina cyfrowego (D-cinema) -- Część 9: Struktura pikseli obrazu poziom 3 -- Formatowanie sygnału cyfrowego interfejsu szeregowego2020-01-16KT 328 Kinematografii
PN-ISO 26429-4:2020-01
- wersja polska
Kino cyfrowe (D-cinema), pakowanie -- Część 4: Zastosowanie MXF JPEG 20002020-01-16KT 328 Kinematografii
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN IEC 62443-2-4:2019-12/A1:2020-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-10:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-12:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-12:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-19:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-19:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-21:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 212020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-2:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-23:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-25:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-25: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 252020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-6-3:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-3:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-4:2015-03
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-10:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-12:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-12:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-19:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-19:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-21:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 212020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-21:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-2:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-23:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-25:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-25: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 252020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-6-26:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-26: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 262020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61158-6-3:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-3:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali lokalnej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-6-4:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61918:2019-02/A11:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62443-3-3:2020-01
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo sieci i systemów -- Część 3-3: Wymagania dla systemu bezpieczeństwa i poziomów bezpieczeństwa2020-01-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 419212-2:2018-03
- wersja polska
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 2: Usługi podpisu i pieczęci2020-01-17KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 419212-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-1:2015-02
- wersja angielska
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 12896-7:2020-01
- wersja angielska
Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 7: Zarządzanie kierowcami2020-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1:2020-01
- wersja angielska
Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Dedykowana łączność bliskiego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-2 Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego - Jednostki pokładowe (OBU)2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 890-1 V1.2.1:2020-01
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Funkcja warstwy udogodnień -- Część 1: Specyfikacja zapowiedzi usług (SA)2020-01-20KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 12896-4:2020-01
- wersja angielska
Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 4: Monitoring i kontrola operacji2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 12896-5:2020-01
- wersja angielska
Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 5: Zarządzanie opłatami2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 12896-6:2020-01
- wersja angielska
Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 6: Informacje dla pasażerów2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 12896-8:2020-01
- wersja angielska
Transport publiczny -- Model danych odniesienia -- Część 8: Informacje dotyczące zarządzania i statystyki2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 17573-1:2020-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Architektura systemu opłat za przejazd -- Część 1: Model odniesienia2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 21549-7:2017-04
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Dane dotyczące karty zdrowia pacjenta -- Część 7: Dane o lekach2020-01-17KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 21549-7:2009
- wersja polska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN IEC 62386-332:2018-04/AC:2020-02
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia wejściowe -- Sprzężenie zwrotne2020-02-18KT 4 Techniki Świetlnej
37.060.99 Inne normy dotyczące kinematografii
PN-ISO 26428-1:2020-01
- wersja polska
Master dystrybucyjny kina cyfrowego (D-cinema) -- Cześć 1: Charakterystyka obrazu2020-01-17KT 328 Kinematografii
PN-ISO 26428-9:2020-01
- wersja polska
Master dystrybucyjny kina cyfrowego (D-cinema) -- Część 9: Struktura pikseli obrazu poziom 3 -- Formatowanie sygnału cyfrowego interfejsu szeregowego2020-01-16KT 328 Kinematografii
PN-ISO 26429-4:2020-01
- wersja polska
Kino cyfrowe (D-cinema), pakowanie -- Część 4: Zastosowanie MXF JPEG 20002020-01-16KT 328 Kinematografii
43.040.70 Sprzęgi
PN-ISO 1726-1:2003/AC1:2020-02
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Sprzęgi mechaniczne między ciągnikami a naczepami -- Część 1: Zamienność między ciągnikami a naczepami do przewozu ładunków drobnicowych2020-02-19KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-ISO 11406:2004/AC1:2020-02
- wersja polska
Ciężarowe pojazdy drogowe -- Sprzęgi mechaniczne między pojazdami ciągnącymi z zaczepem tylnym a przyczepami z dyszlem -- Zamienność2020-02-06KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 13878:2020-01
- wersja angielska
Pojazdy kempingowe -- Terminy i definicje2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13878:2005
- wersja polska
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1865-3+A1:2015-06
- wersja polska
Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych -- Część 3: Nosze o zwiększonej wytrzymałości2020-01-10KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1865-3:2012
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 15877-1+A1:2019-01
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Oznakowanie pojazdów kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe2020-02-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15877-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 15877-1:2012
- wersja niemiecka
45.120 Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych
PN-EN 14033-1:2017-07
- wersja polska
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu2020-01-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 14033-1:2011
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12217-2:2017-12
- wersja polska
Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 2: Jednostki żaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m2020-01-16KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12217-2:2016-02
- wersja angielska
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
PN-EN ISO 21593:2020-01
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Wymagania techniczne dla złączy suchego rozłączenia/połączenia do tankowania skroplonego gazu ziemnego2020-01-17KT 277
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12217-2:2017-12
- wersja polska
Małe statki -- Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie -- Część 2: Jednostki żaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 m2020-01-16KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12217-2:2016-02
- wersja angielska
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
PN-EN 2366:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Blachy i taśmy -- Stopy żaroodporne -- Walcowane na zimno -- Grubość a ≤ 3 mm -- Wymiary2020-01-16KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3510:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) -- Przesycony i starzony -- Pręty i kształtowniki -- De ≤ 100 mm2020-01-09KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.10 Stale
PN-EN 2465:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X2CrNi18-9 (1.4307) -- Wyżarzona zmiękczająco -- 450 MPa ≤ Rm ≤ 680 MPa -- Pręty do obróbki skrawaniem -- 4 mm ≤ De ≤ 100 mm2020-01-09KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 2465:2007
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2125:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium Al-P16- -- T6151 -- Płyty -- 6 mm < a ≤ 120 mm2020-01-16KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2390:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 6082-T6 -- Rury konstrukcyjne 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm2020-01-16KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4827:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowanie aluminium i stopów aluminium bez stosowania sześciowartościowego chromu2020-01-16KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4827:2017-04
- wersja angielska
49.025.50 Kleje
PN-EN 2667-3:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Kleje konstrukcyjne spieniane -- Metody badań -- Część 3: Krotność spieniania i zawartość substancji lotnych2020-01-03KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 2957:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metoda przygotowania próbek kutych2020-01-16KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3740:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z prowadzeniem pod łbem sześciokątnym niskim, z zawężoną tolerancją trzpienia, z krótkim gwintem, ze stopu tytanu, anodowane, pokryte MoS₂ -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/315 °C2020-01-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3740:2000
- wersja polska
PN-EN 4161:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem walcowym, z wgłębieniem krzyżowym przesuniętym, z trzpieniem normalnym o tolerancji zgrubnej, z długim gwintem, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2020-01-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4161:2010
- wersja angielska
PN-EN 4161:2010/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 3685:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286) -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa/650 °C -- Specyfikacja techniczna2020-01-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3685:2008
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 3278:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tulejki, cylindryczne, z łbem wystającym, ze stali odpornej na korozję, pasywowane (grubość ścianki 0,25 mm)2020-01-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3278:2012
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4539-2:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą -- Podwyższone obciążenia przy powolnych oscylacjach -- Seria szeroka -- Wymiary i obciążenia -- Część 2: Seria calowa2020-01-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4854-1:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą, z małym momentem rozruchowym i niskim współczynnikiem tarcia, podwyższoną liczbą cykli roboczych przy powolnych oscylacjach w różnych warunkach pracy, seria wąska -- Część 1: Wymiary i obciążenia dla serii wąskiej2020-01-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4854-2:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą, z małym momentem rozruchowym i niskim współczynnikiem tarcia, podwyższoną liczbą cykli roboczych przy powolnych oscylacjach w różnych warunkach pracy, seria szeroka -- Część 2: Wymiary i obciążenia2020-01-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4854-3:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, ze stali odpornej na korozję, z warstwą samosmarującą, z małym momentem rozruchowym i niskim współczynnikiem tarcia, podwyższoną liczbą cykli roboczych przy powolnych oscylacjach w różnych warunkach pracy -- Część 3: Specyfikacja techniczna2020-01-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4827:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowanie aluminium i stopów aluminium bez stosowania sześciowartościowego chromu2020-01-16KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4827:2017-04
- wersja angielska
PN-EN 4868:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowe elektroosadzanie powłoki podkładowej bez stosowania sześciowartościowego chromu2020-01-16KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 3847:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i Iakiery -- Określanie szybkości sedymentacji2020-01-03KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4476:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Utwardzana na zimno powłoka pośrednia2020-01-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4476:2011
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-070:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 070: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-070:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-071:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 071: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-071:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-079:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 079: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-079:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-081:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 081: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-081:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 3155-083:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 083: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S wielkość 8 -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-083:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 3745-404:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 404: Szok termiczny2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-404:2006
- wersja angielska
PN-EN 4604-003:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 003: Kable współosiowe 50 omów, 200°C, typu WZ -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-003:2009
- wersja angielska
PN-EN 4604-006:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 006: Kable współosiowe 50 omów, 200 °C, typu WM -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-006:2009
- wersja angielska
PN-EN 4708-107:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 107: Politetrafluoroetylenowe (PTFE) -- Temperatura pracy od -65 °C do 260 °C -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4708-108:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 108: Koszulki o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Temperatura pracy od -65°C do 150°C -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3155-008:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 008: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-008:2006
- wersja angielska
PN-EN 4056-003:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Opaski zaciskowe do wiązek przewodów -- Część 003: Plastikowe opaski zaciskowe -- Temperatury pracy od -65 °C do 105 °C i od -65 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4056-003:2017-01
- wersja angielska
PN-EN 4612-007:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 007: Posrebrzany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Pojedyncze ścianki wytłaczane do zastosowań otwartych z osłoną bez ekranu -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-007:2012
- wersja angielska
PN-EN 4612-012:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 012: Niklowany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Podwójne ścianki wytłaczane do zastosowań otwartych z osłoną i ekranem (oplotem) -- Przeznaczone do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-012:2012
- wersja angielska
PN-EN 4708-105:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 105: Półelastyczne z polifluorku winylidenu (PVDF) – Temperatura pracy od -55 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 6049-004:2020-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulka ochronna z włókien meta-aramidowych -- Część 004: Oplatana, rurowa, wysoce rozszerzalna -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1:2020-01
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 6-1: Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego rozmieszczonych czujników radarowych ruchu powierzchniowego -- Czujniki pasma X wykorzystujące sygnały impulsowe i moc nadawczą do 100 kW2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-8:2018-10
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe lub serwisowe2020-01-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-8+A1:2010
- wersja polska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-EN 13411-3+A1:2009/Ap1:2020-01
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanie2020-01-30KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-EN 818-2+A1:2008/Ap2:2020-01
- wersja polska
Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych -- Klasa 82020-01-30KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 16285:2013-06
- wersja polska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2020-01-10KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-13:2020-01
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 13: Mieszanki określonych włókien chlorowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dwusiarczku węgla/acetonu)2020-01-31KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-13:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-14:2020-01
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 14: Mieszanki włókien acetatowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem kwasu octowego lodowatego)2020-01-31KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-14:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-9:2020-01
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 9: Mieszanki włókien acetatowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem alkoholu benzylowego)2020-01-31KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-9:2010
- wersja angielska
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN ISO 5470-1:2017-02
- wersja niemiecka
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Urządzenie ścierające Tabera2020-01-07KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 5470-1:2001
- wersja polska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 13437:2020-01
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Instalacja i pobieranie próbek w terenie w celu oceny trwałości2020-01-09KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13437:2000
- wersja polska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17053:2018-03
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa)2020-02-04KT 40 Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17264:2020-01
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe – Oznaczanie pierwiastków i ich form chemicznych – Oznaczanie glinu metodą spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)2020-01-16KT 235 Analizy Żywności
PN-EN 17265:2020-01
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe – Oznaczanie pierwiastków i ich form chemicznych – Oznaczanie glinu metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES)2020-01-16KT 235 Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 15154-6:2020-01
- wersja angielska
Prysznice ratunkowe -- Część 6: Prysznice do ciała z wieloma dyszami przyłączone do instalacji wodociągowej dla miejsc innych niż laboratoria2020-01-17KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 1656:2020-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowe zawiesinowe badanie działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2020-01-17KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 1656:2010
- wersja angielska
PN-EN 1656:2010/AC:2010
- wersja angielska
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 20074:2020-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy rurociągów przesyłowych -- Zarządzanie ryzykiem zagrożenia geologicznego dla rurociągu lądowego2020-01-09KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3924:2020-01
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia -- Metoda chromatografii gazowej2020-01-16KT 222PN-EN ISO 3924:2016-10
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 17178:2020-01
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości lotnej siarki w skroplonych gazach węglowodorowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie2020-01-16KT 222
PN-EN 17306:2020-01
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie składu frakcyjnego pod ciśnieniem atmosferycznym – Metoda mikrodestylacji2020-01-16KT 222
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16904:2016-07
- wersja polska
Przemysły naftowy i gazu ziemnego -- Projektowanie i badania morskich ramion przeładunkowych LNG dla konwencjonalnych terminali lądowych2020-02-24KT 277PN-EN 1474-1:2010
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 16530-1:2017-05
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Integralność odwiertu -- Część 1: Zarządzanie cyklem życia2020-01-02KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja polska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2020-01-10KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2010/Ap1:2015-02
- wersja polska
PN-EN ISO 6892-1:2010
- wersja polska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 15257:2017-10
- wersja polska
Ochrona katodowa -- Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową -- Podstawa systemu certyfikacji2020-01-23KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 15257:2008
- wersja polska
77.150.20 Wyroby z magnezu
PN-EN 1753:2020-01
- wersja angielska
Magnez i stopy magnezu -- Gąski i odlewy ze stopów magnezu2020-01-17KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1753:2001
- wersja polska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 15497:2014-06
- wersja polska
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe -- Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne2020-02-05KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 385:2002
- wersja polska
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13986+A1:2015-06
- wersja polska
Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie2020-01-23KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13986:2006
- wersja polska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12758:2020-01
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie właściwości i zasady rozszerzania2020-01-15KT 198 SzkłaPN-EN 12758:2011
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 20504:2020-01
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie właściwości ściskających2020-01-17KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 20504:2016-05
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 527-1:2020-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 527-1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 527-1:2012
- wersja niemiecka
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 21970-1:2020-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21970-1:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 21970-2:2020-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21970-2:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 4577:2020-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polipropylen i kopolimery propylenu -- Oznaczanie stabilności termooksydacyjnej w powietrzu -- Metoda piecowa2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4577:2002
- wersja polska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 11963:2020-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty z poliwęglanu -- Typy, wymiary i charakterystyka2020-01-03KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11963:2013-05
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 3821:2020-01
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2020-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3821:2010
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 14257:2020-01
- wersja angielska
Kleje -- Kleje do drewna -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń zakładkowych w podwyższonej temperaturze (WATT `91)2020-01-15KT 184 KlejówPN-EN 14257:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 22633:2020-01
- wersja angielska
Kleje -- Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem2020-01-15KT 184 KlejówPN-EN 1841:2001
- wersja polska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 1114-3:2020-01
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wytłaczarki i linie wytłaczarskie -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów2020-01-17KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1114-3+A1:2008/Ap1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 1114-3+A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 1114-3+A1:2008
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN 16074:2020-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych i wydajności farb do powlekania metodą ciągłą2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 16074:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 16074:2011
- wersja angielska
PN-EN 927-13:2020-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 13: Ocena odporności powłoki na podłożu drewnianym na uderzenie2020-01-14KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN 927-3:2020-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-3:2012
- wersja polska
PN-EN 927-3:2012
- wersja angielska
PN-EN 927-3:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 2808:2020-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2808:2008
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-13:2020-01
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 13: Oznaczanie rozpuszczalnych w wodzie siarczanów, chlorków i azotanów2020-01-03KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-13:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 787-15:2020-01
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 15: Porównanie odporności na światło barwnych pigmentów podobnych rodzajów2020-01-03KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-15:1999
- wersja polska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 17121:2020-01
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Historyczne konstrukcje drewniane -- Wytyczne dla oceny miejscowej drewnianych konstrukcji nośnych2020-01-03KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13494:2020-01
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie przyczepności warstwy klejącej i warstwy podkładowej do materiału do izolacji cieplnej2020-01-15KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13494:2003
- wersja polska
PN-EN 13495:2020-01
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na odrywanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym)2020-01-15KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13495:2003
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 12758:2020-01
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu, określenie właściwości i zasady rozszerzania2020-01-15KT 198 SzkłaPN-EN 12758:2011
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62561-2:2018-04/AC:2020-01
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2020-01-31KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 62561-2:2018-04
- wersja polska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2020-01-23KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62561-2:2012
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15332:2020-01
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Ocena energetyczna zbiorników magazynowania ciepłej wody2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15332:2008
- wersja angielska
PN-EN 215:2020-01
- wersja angielska
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań2020-01-17KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 215:2005/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 215:2005
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 16830:2017-05
- wersja polska
Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą2020-02-04KT 277
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-4-41:2017-09/A12:2020-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2020-01-29KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 61140:2016-07
- wersja polska
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń2020-01-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 61140:2005
- wersja polska
PN-EN 61140:2005/A1:2008
- wersja polska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-18KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06/Ap1:2020-02
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności2020-02-06KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN 15698-1:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 14419:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych i podwóinych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Systemy nadzoru2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 14419:2009
- wersja niemiecka
PN-EN 14419:2009
- wersja angielska
93.080.10 Roboty drogowe
PN-EN 13036-5:2020-01
- wersja angielska
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badań -- Część 5:Określanie wskaźników nierówności podłużnej2020-01-16KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 14023:2011/Ap2:2020-02
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami2020-02-19KT 222
PN-EN 12697-53:2020-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 53: Metoda rozprowadzania2020-01-16KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
PN-EN 12697-54:2020-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 54: Utwardzanie próbki do badań mieszanin z emulsją asfaltową2020-01-16KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
PN-EN 12697-55:2020-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 55: Ocena organoleptyczna mieszanek z emulsją asfaltową2020-01-16KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
PN-EN 12697-56:2020-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 56: Przygotowanie próbek metodą kompresji statycznej2020-01-16KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
PN-EN 13108-31:2020-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cześć 31: Beton asfaltowy z emulsją asfaltową2020-01-16KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 14033-1:2017-07
- wersja polska
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu2020-01-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 14033-1:2011
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-2-66:2003/A11:2020-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych2020-01-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-98:2009/A11:2020-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy2020-01-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN IEC 60311:2020-01
- wersja angielska
Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego – Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-01-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60311:2004/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN 60311:2004
- wersja angielska
PN-EN 60311:2004/A1:2006
- wersja angielska
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC/ASTM 62885-6:2020-01
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 6: Urządzenia do czyszczenia twardych podłóg na mokro do użytku domowego lub podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-01-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 16830:2017-05
- wersja polska
Elementy zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub ciekłe -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Funkcja sterująca temperaturą2020-02-04KT 277
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 63044-5-1:2020-01
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki i konfiguracje badawcze2020-01-29KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-5-1:2011
- wersja polska
PN-EN IEC 63044-5-2:2020-01
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2020-01-29KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-5-2:2011
- wersja polska
PN-EN IEC 63044-5-3:2020-01
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowiskach przemysłowych2020-01-29KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-5-3:2011
- wersja polska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 14041:2018-02
- wersja niemiecka
Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze2020-02-05KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14041:2006/AC:2007
- wersja polska
PN-EN 14041:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2020-02-03KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 649:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 10582:2018-03
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Heterogeniczne pokrycie podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacje2020-01-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10582:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 10582:2012
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14960-2:2020-01
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla nadmuchiwanych odbijających poduch przeznaczonych do instalacji na stałe2020-01-14KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 17121:2020-01
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Historyczne konstrukcje drewniane -- Wytyczne dla oceny miejscowej drewnianych konstrukcji nośnych2020-01-03KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-2+AC:2020-01
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek2020-01-31KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-2:2017-12
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 14960-2:2020-01
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa dla nadmuchiwanych odbijających poduch przeznaczonych do instalacji na stałe2020-01-14KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska