Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-EN ISO 25178-73:2019-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 73: Terminy i definicje wad powierzchni na wzorcach materialnych2019-07-19KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 19496-1:2017-06
- wersja polska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy i definicje2019-08-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 15826:2010
- wersja angielska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN 62747:2014-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Terminologia dla falowników napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN 60700-2:2017-01/AC:2019-07
- wersja angielska
Zawory tyrystorowe stosowane w liniach przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 2: Terminologia2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN 17054:2019-08
- wersja angielska
Wielojęzyczny słownik biometryczny oparty na angielskiej wersji językowej ISO/IEC 2382-37:20122019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-ISO 18794:2019-07
- wersja polska
Kawa -- Analiza sensoryczna -- Terminologia2019-07-30KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2002
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 17229:2019-07
- wersja angielska
Centra fitness -- Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich obsługi -- Wymagania w zakresie obsługi i zarządzania2019-07-22KT 2 Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 14816:2006/A1:2019-07
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-07-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 13843:2017-10
- wersja polska
Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych2019-08-16KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 18593:2018-08
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni2019-07-26KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 18593:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 21528-1:2017-08
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie Enterobacteriaceae2019-07-26KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 21528-1:2005
- wersja polska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 10079-1:2016-02
- wersja polska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2019-07-19KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-1:2009
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 15747:2019-07
- wersja angielska
Pojemniki z tworzyw sztucznych do iniekcji dożylnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15747:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 8871-3:2005/A1:2019-07
- wersja angielska
Części elastomerowe wyrobów do użytku parenteralnego i farmaceutycznego -- Część 3: Określanie liczby uwalnianych cząstek2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-EN IEC 60601-2-16:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracji2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-16:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-39:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do dializy otrzewnowej2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-39:2008/A11:2011
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-39:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-76:2019-06
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do hemostazy za pomocą zjonizowanego gazu o niskiej energii2019-06-24KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 7886-4:2019-07
- wersja angielska
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Część 4: Strzykawki o właściwościach zapobiegających ponownemu użyciu2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-4:2010
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 23500-1:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500:2016-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-2:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 2: Wyposażenie do uzdatniania wody do stosowania w hemodializie i terapiach pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 26722:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-3:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 3: Woda do hemodializy i terapii pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 13959:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-4:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 4: Koncentraty do hemodializy i terapii pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 13958:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 23500-5:2019-07
- wersja angielska
Przygotowanie i zarządzanie jakością płynów do hemodializy i terapii pokrewnych -- Część 5: Jakość płynów dializacyjnych do hemodializy i terapii pokrewnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11663:2016-03
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60601-2-54:2009/A2:2019-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-54: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń rentgenowskich do radiografii i radioskopii2019-07-03KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 80601-2-30:2019-07
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 80601-2-30:2010/A1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 80601-2-30:2010
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 4049:2019-07
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały polimerowe do odbudowy2019-07-19KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 4049:2010
- wersja angielska
11.060.15 Implanty stomatologiczne
PN-EN ISO 27020:2019-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Zamki i rurki do stosowania w ortodoncji2019-08-08KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 27020:2011
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 9873:2019-07
- wersja angielska
Stomatologia -- Lusterka wewnątrzustne2019-07-15KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9873:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 7492:2019-07
- wersja angielska
Stomatologia -- Zgłębnik dentystyczny2019-07-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7492:2018-04
- wersja angielska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-3:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań2019-07-26KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-3:2009
- wersja angielska
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17422:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Ogólne wytyczne dotyczące ich włączenia do norm2019-07-22KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN 45558:2019-07
- wersja angielska
Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią2019-07-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45559:2019-07
- wersja angielska
Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią2019-07-10KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 14090:2019-08
- wersja angielska
Adaptacja do zmian klimatu -- Zasady, wymagania i wytyczne2019-08-12KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO 14064-2:2008
- wersja polska
PN-ISO 14064-2:2008/Ap1:2014-12
- wersja polska
PN-EN ISO 14064-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne weryfikacji oraz walidacji oświadczeń dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2012
- wersja angielska
PN-ISO 14064-3:2008
- wersja polska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 16868:2019-07
- wersja angielska
Powietrze atmosferyczne -- Pobieranie i analiza obecnych w powietrzu cząstek pyłku kwiatowego i zarodników grzybów mających związek z alergią – Objętościowa metoda Hirsta2019-07-03KT 280 Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 17199-1:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar pylistości materiałów masowych zawierających lub uwalniających respirabilne nanoobiekty, ich agregaty i aglomeraty NOAA lub inne respirabilne cząstki -- Część 1: Wymagania i wybór metod badań2019-06-26KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 689+AC:2019-06
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi2019-06-26KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 689:2018-07
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji2019-07-18KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji2019-07-18KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 12010:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)2019-07-03KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN ISO 12010:2014-06
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-07-10KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN 17218:2019-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek mezozooplanktonu z wody morskiej i słonawej za pomocą siatki2019-08-12KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
PN-EN 17204:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące analizy mezozooplanktonu w wodach morskich i słonawych2019-07-10KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-ISO 45001:2018-06
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania2019-08-01KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-N-18004:2001
- wersja polska
PN-N-18001:2004
- wersja polska
PN-N-18004:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-N-18011:2006
- wersja polska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 20607:2019-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Instrukcja obsługi – Ogólne zasady opracowywania2019-08-12KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 7243:2018-01
- wersja polska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)2019-07-30KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 27243:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)2019-07-10KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 12259-9:2019-07
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 9: Zawory wzbudzające alarmowe2019-07-30KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 15276-1:2019-07
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 1: Wymagania i metody badań elementów składowych2019-07-30KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 13565-2+AC:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 15004-1:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 1: Projektowanie, montaż i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-1:2008
- wersja angielska
PN-EN 15276-2:2019-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 2: Projektowanie, instalacja i konserwacja2019-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13381-7:2019-07
- wersja angielska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
PN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 15269-2:2013-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Zespoły drzwiowe drewniane, rozwierane i na czopach obrotowych oraz otwieralne okna o obramowaniu drewnianym2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2019-07-02KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-2:2019-07
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa2019-07-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-2:2007
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 18417:2019-08
- wersja angielska
Jodowe sorbenty węglowe dla obiektów jądrowych -- Metoda określania współczynnika pojemności sorpcji2019-08-07KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 16645:2019-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Medyczne akceleratory elektronowe -- Wymagania i zalecenia dotyczące projektowania osłon i ich ocena2019-07-22KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 16637:2019-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Monitoring i dozymetria wewnętrzna dla członków personelu narażonych na otwarte źródła radionuklidów stosowanych w medycynie2019-07-18KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 16639:2019-07
- wersja angielska
Nadzór nad stężeniem substancji radioaktywnych w powietrzu na stanowiskach pracy w obiektach jądrowych2019-07-18KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 9698:2019-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Tryt -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-06-24KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 9698:2015-10
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 12285-3:2019-07
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków2019-07-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 1143-1:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1143-1:2012
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50194-2:2019-07
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50194-2:2006
- wersja angielska
PN-EN 50194-2:2006/A1:2016-10
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-7:2019-07
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badania -- Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra2019-07-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-7:2008
- wersja angielska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 16350:2014-08
- wersja polska
Rękawice ochronne -- Właściwości elektrostatyczne2019-07-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 25178-607:2019-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 607: Charakterystyki nominalne przyrządów bezstykowych (mikroskopów konfokalnych)2019-07-22KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 25178-73:2019-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 73: Terminy i definicje wad powierzchni na wzorcach materialnych2019-07-19KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO 20170:2019-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS) -- Dekompozycja charakterystyk geometrycznych w sterowaniu produkcją2019-07-03KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
PN-EN ISO 5171:2019-07
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2019-07-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5171:2010
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny i koła w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2009
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11664-1:2011/Ap1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-08
- wersja angielska
Kolorymetria – Część 3: Składowe trójchromatyczne CIE2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-3:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-08
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-4:2011
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 62927:2018-03/AC:2019-07
- wersja angielska
Zawory przekształtnika typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) -- Badania elektryczne2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2019-07-30KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN ISO 21484:2019-07
- wersja angielska
Energia jądrowa -- Technologia paliwowa -- Oznaczanie stosunku O/M w pastylkach MOX metodą grawimetryczną2019-07-18KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13163:2019-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Ołów-210 -- Metoda badania z zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-07-10KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 15549:2019-07
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania metodą prądów wirowych -- Zasady ogólne2019-07-02KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15549:2011
- wersja angielska
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
PN-EN 12285-3:2019-07
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków2019-07-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-3:2014-11/A8:2019-08
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2019-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-3:2014-11/A7:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2019-07-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-3:2014-11/A6:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2019-07-04KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 12817:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności do 13 m³ włącznie2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12817:2010
- wersja angielska
PN-EN 12819:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i badania kwalifikacyjne zbiorników ciśnieniowych do LPG o pojemności większej niż 13 m³2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12819:2010
- wersja angielska
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN ISO 23208:2019-07
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Czystość podczas użytkowania2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12300:2003/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 12300:2003
- wersja polska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-6:2017-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych2019-07-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN 13480-5:2017-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania2019-07-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
PN-EN 13480-1:2017-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-07-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2019-08-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
PN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13175:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2019-07-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13175:2015-03
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 13611:2019-07
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2019-07-04KT 277PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 13611:2015-10
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-11:2016-08/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek o ruchu posuwisto-zwrotnym2019-08-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2019-08-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 15620:2019-07
- wersja angielska
Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali2019-07-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15620:2005
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 24598:2019-07
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2019-07-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 24598:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 14174:2019-07
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja2019-07-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14174:2012
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 5171:2019-07
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2019-07-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5171:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60974-5:2019-06
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu2019-06-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 60974-5:2014-02
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 16602-70-38:2019-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 746-1+A1:2012/Ap1:2019-07
- wersja polska
Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych2019-07-18KT 262 Obróbki Cieplnej Metali
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 19496-1:2017-06
- wersja polska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy i definicje2019-08-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 15826:2010
- wersja angielska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-07-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-M-40648:2019-08
- wersja polska
Elektronicznie sterowane kominki na paliwa ciekłe stosowane w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej2019-08-16KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 521:2019-08
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Przenośne urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par skroplonego gazu węglowodorowego2019-08-02KT 277PN-EN 521:2008
- wersja polska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja polska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-07-08KT 277PN-EN 15502-2-1:2013-04
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 378-4:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-08-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-4+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-4+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-08-02KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-3+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 12309-5:2015-04
- wersja polska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania2019-07-10KT 277PN-EN 12309-2:2002
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-4:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska --Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62976:2019-07
- wersja angielska
Przemysłowe urządzenia do badań nieniszczących – Liniowy akcelerator elektronów2019-07-10KT 266 Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
PN-EN ISO 12799:2019-08
- wersja angielska
Energia jądrowa -- Oznaczanie zawartości azotu w spiekanych pastylkach UO2, (U,Gd)O2 i (U,Pu)O2 -- Wykrywanie metodą ekstrakcji gazu obojętnego i metodą pomiaru przewodności2019-08-07KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 22765:2019-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Spiekane pastylki (U,Pu)O2 -- Wytyczne dotyczące preparatyki ceramograficznej do badania mikrostruktury2019-07-19KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 12800:2019-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Wytyczne dotyczące pomiaru powierzchni właściwej proszków tlenku uranu metodą BET2019-07-18KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 21484:2019-07
- wersja angielska
Energia jądrowa -- Technologia paliwowa -- Oznaczanie stosunku O/M w pastylkach MOX metodą grawimetryczną2019-07-18KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 12183:2019-07
- wersja angielska
Technologia paliwa jądrowego -- Oznaczanie plutonu metodą kontrolowanej potencjalnej kulometrii2019-07-10KT 246 Ochrony Radiologicznej
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN IEC 60193:2019-07
- wersja angielska
Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze2019-07-19KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 60193:2002
- wersja polska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 62892:2019-08
- wersja angielska
Rozszerzone cykle temperaturowe dla modułów fotowoltaicznych PV -- Procedura testowa2019-08-12KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN IEC 61400-21-1:2019-08
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 21-1: Pomiary i ocena charakterystyk elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe2019-08-13KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN IEC 61400-26-1:2019-08
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 26-1: Dostępność systemów wytwarzania energii wiatrowej2019-08-13KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 14780:2017-07
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek2019-07-19KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 14780:2011
- wersja polska
PN-EN 14780:2011
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PKN-DIN SPEC 91323:2019-08
- wersja polska
Pojazdy użytkowe o regulowanej temperaturze używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych) -- Wytyczne dotyczące kwalifikacji2019-08-16KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-4:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-08-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-4+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-4+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-08-02KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-3+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-4:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska --Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-07-10KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62559-3:2018-03/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Metodyka przypadków użycia -- Część 3: Określenie artefaktów szablonu dokumentowania przypadków użycia w serializowanym formacie XML2019-08-08KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 45558:2019-07
- wersja angielska
Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią2019-07-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45559:2019-07
- wersja angielska
Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią2019-07-10KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-HD 60364-7-709:2010/A12:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje2019-06-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62631-3-4:2019-06
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne i rezystancyjne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-4: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja skrośna i rezystywność skrośna w podwyższonych temperaturach2019-06-26KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN IEC 60674-3-2:2019-07
- wersja angielska
Wymagania techniczne dotyczące folii z tworzyw sztucznych do zastosowań elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Wymagania dotyczące folii elektroizolacyjnych z poli(tereftalanu etylenu) (PET) orientowanych równomiernie dwuosiowo2019-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60674-3-2:2002
- wersja angielska
29.040.20 Gazy izolacyjne
PN-EN IEC 60480:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin do ponownego zastosowania w urządzeniach elektrycznych2019-06-26KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60480:2005
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-12:2019-07
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 12: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 60424-4:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 62317-12:2017-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 63093-14:2019-07
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 14: Rdzenie typu EFD2019-07-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62317-14:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 63093-4:2019-07
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie typu RM2019-07-18KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62317-4:2006/AC:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62317-4:2006
- wersja angielska
PN-EN 60424-2:2016-05
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2019-07
- wersja angielska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-31KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN IEC 60255-181:2019-07
- wersja angielska
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 181: Wymagania funkcjonalne dla zabezpieczenia częstotliwościowego2019-07-17KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60480:2019-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin do ponownego zastosowania w urządzeniach elektrycznych2019-06-26KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60480:2005
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 50064:2019-04/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony z plastycznego aluminium i jego stopów napełniane gazem2019-08-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN 50068:2019-04/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony ze stali plastycznej napełniane gazem2019-08-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN 50069:2019-04/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony kompozytowe spawane z odlewanych i plastycznych stopów aluminium napełniane gazem2019-08-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN IEC 62271-209:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche2019-08-12KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-209:2008
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 62026-1:2019-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 62026-1:2010
- wersja polska
PN-EN 61439-3:2012/AC2:2019-06
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)2019-07-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-9-1:2019-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych -- Urządzenia do gaszenia łuku2019-06-26KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/AC:2019-07
- wersja polska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2019-07-22KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN IEC 62386-220:2019-07
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 220: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Praca awaryjna zasilana centralnie (urządzenie typu 19)2019-07-03KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62717:2017-11/A2:2019-07
- wersja angielska
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne2019-07-05KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62386-220:2019-07
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 220: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Praca awaryjna zasilana centralnie (urządzenie typu 19)2019-07-03KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60034-23:2019-08
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 23: Naprawa, przegląd i regeneracja2019-08-12KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-22-3:2019-07
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-3: Wyposażenie transformatora i dławika -- Chłodnice ciecz izolacyjna - powietrze2019-07-17KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60076-22-4:2019-07
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-4: Wyposażenie transformatora i dławika -- Chłodnice ciecz izolacyjna - woda2019-07-17KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62747:2014-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Terminologia dla falowników napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC)2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN 62927:2018-03/AC:2019-07
- wersja angielska
Zawory przekształtnika typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) -- Badania elektryczne2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN 61643-31:2019-07
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych2019-07-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 50539-11:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50539-11:2013-06/A1:2015-04
- wersja angielska
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
PN-EN 62927:2018-03/AC:2019-07
- wersja angielska
Zawory przekształtnika typu napięciowego (VSC) dla statycznego kompensatora synchronicznego (STATCOM) -- Badania elektryczne2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50121-3-2:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-5:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45558:2019-07
- wersja angielska
Ogólna metoda deklarowania wykorzystania kluczowych surowców w produktach związanych z energią2019-07-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45559:2019-07
- wersja angielska
Metody dostarczania informacji dotyczących aspektów efektywności materiałowej produktów związanych z energią2019-07-10KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
31.040.10 Rezystory stałe
PN-EN 140401-804:2011/A2:2019-07
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa -- Rezystory stałe warstwowe małej mocy o dużej stabilności do montażu powierzchniowego (SMD) -- Prostokątne -- Klasy stabilności 0,1; 0,252019-07-18KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN IEC 60384-17:2019-07
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 17: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia przemiennego i impulsowego2019-07-18KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-17:2006
- wersja angielska
31.080.20 Tyrystory
PN-EN 60700-2:2017-01/AC:2019-07
- wersja angielska
Zawory tyrystorowe stosowane w liniach przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 2: Terminologia2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 62496-4-1:2019-06
- wersja angielska
Płytki z obwodami optycznymi -- Część 4-1: Standardy interfejsów -- Zespół płytki z obwodami optycznymi z falowodami zakończonymi przy użyciu jednorzędowych dwunastokanałowych półzłączy PMT2019-06-24KT 282 Techniki Światłowodowej
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 61967-4:2003/AC:2019-07
- wersja angielska
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om2019-07-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61967-1:2019-07
- wersja angielska
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje2019-07-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61967-1:2003
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60512-99-002:2019-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 99-002: Program badania trwałości -- Badanie 99b: Program badania dotyczący rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym2019-06-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61076-3-124:2019-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-124: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 10 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) i transmisji danych o częstotliwościach do 500 MHz2019-06-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 62966-1:2019-06
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wydzielona przestrzeń między rzędami informatycznych szaf -- Część 1: Wymiary i wymagania mechaniczne2019-06-27KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN IEC 60825-12:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji2019-07-10KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN 60825-12:2008
- wersja polska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 471 V1.1.1:2019-07
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla wirtualizacji funkcji sieci (NFV)2019-07-30KT 11 Telekomunikacji
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-EN IEC 63135:2019-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wyposażenie pokładowe SAR -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań2019-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2019-07-30KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 700 V2.2.1:2019-06
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Bezprzewodowa stacja przekaźnikowa (WRS)2019-06-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 700 V2.1.1:2017-06
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50121-3-1:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-3-2:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-5:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-4-18:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-18:2009
- wersja polska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN IEC 60966-1:2019-07
- wersja angielska
Sznury współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja ogólna -- Wymagania ogólne oraz metody badań2019-07-10KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60966-1:2002
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62496-4-1:2019-06
- wersja angielska
Płytki z obwodami optycznymi -- Część 4-1: Standardy interfejsów -- Zespół płytki z obwodami optycznymi z falowodami zakończonymi przy użyciu jednorzędowych dwunastokanałowych półzłączy PMT2019-06-24KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 50551-1:2019-07
- wersja angielska
Kable jednowłóknowe typu simpleks i dwuwłóknowe typu dupleks do stosowania w zakończonych złączami zestawach kablowych – Część 1: Formularz specyfikacji szczegółowej i minimalne wymagania2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50551-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60793-1-40:2019-07
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-40: Metody pomiaru tłumienia2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-40:2005
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-2-30:2019-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-30: Kable do układania wewnątrz pomieszczeń -- Wymagania grupowe dotyczące światłowodowych kabli taśmowych używanych w zakończeniach kablowych2019-07-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-2-30:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60793-1-31:2019-06
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie2019-06-24KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-31:2011
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61753-1:2019-03/AC:2019-08
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2019-08-13KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 61300-2-46:2019-07
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-46: Badania -- Cykliczne wilgotne gorąco2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-2-46:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 61754-7-3:2019-07
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 7-2: Rodzina złączy typu MPO -- Podwójny rząd włókien o szerokości 16 włókien2019-07-22KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 61291-5-2:2017-08/AC:2019-08
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Kwalifikacja niezawodności wzmacniaczy światłowodowych2019-08-13KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 62343-1:2019-07
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Część 1: Normy eksploatacyjne -- Warunki ogólne2019-07-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343-1:2016-10
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07
- wersja angielska
Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw energetycznych -- Część 8-2: Specjalne odwzorowanie usługi komunikacyjnej (SCSM) – Odwzorowanie na protokół bezpośredniej wymiany informacji z wykorzystaniem języka XML (XMPP)2019-07-25KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 61970-453:2014-10/A1:2019-06
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 453: Profil schematu układu2019-06-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-1:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN 50600-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Zasilanie i dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja polska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja polska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 7064:2019-06
- wersja polska
Technika Informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy znaków kontrolnych2019-06-24KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 7064:1998
- wersja polska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES2019-06-28KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
PN-ISO/IEC 2022:1996/AC1:2019-08
- wersja polska
Technika informatyczna -- Struktura kodu znaków i techniki rozszerzania2019-08-13KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Zasilanie i dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja polska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja polska
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50600-1:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN 50600-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja polska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 142-2 V1.1.1:2016-06
- wersja polska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie PAdES -- Część 2: Dodatkowe profile podpisów w formacie PAdES2019-06-28KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 17054:2019-08
- wersja angielska
Wielojęzyczny słownik biometryczny oparty na angielskiej wersji językowej ISO/IEC 2382-37:20122019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 532-3 V1.2.1:2019-08
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 3: Formaty2019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 532-3 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14816:2006/A1:2019-07
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych2019-07-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 13606-1:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 1: Model referencyjny2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-1:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 13606-2:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 13606-2:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13606-3:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 3: Archetypy referencyjne i listy terminów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 13606-3:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13606-4:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 4: Bezpieczeństwo2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 13606-4:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13606-5:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 5: Specyfikacja interfejsu2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-5:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 13120:2019-07
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia reprezentacji treści systemów klasyfikacji medycznej -- Język znaczników klasyfikacji (ClaML)2019-07-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13120:2013-07
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 9202:2019-07
- wersja angielska
Jubilerstwo i metale szlachetne -- Próby stopów metali szlachetnych2019-07-22KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 9202:2016-12
- wersja angielska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50121-4:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikacji2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-5:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energią2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 17069-1:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy i procedury zmiany szerokości toru -- Część 1: Automatyczne systemy zmiany rozstawu kół2019-07-05KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 16834:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Skuteczność hamulca2019-07-02KT 138 Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15355:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączania hamulca2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15355+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15654-2:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Pomiar sił pionowych działających na koła i zestawy kołowe -- Część 2: Testy warsztatowe dla nowych, zmodyfikowanych i utrzymywanych pojazdów2019-07-03KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 50121-3-1:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50121-3-2:2017-04/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-4:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 4: Układ i dostęp2019-08-06KT 138 Kolejnictwa
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13674-4:2019-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 4: Szyny kolejowe Vignole’a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, z wyjątkiem 46 kg/m2019-07-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-4+A1:2010
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927-3:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-2:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-4:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-8:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-1:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-7:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-6:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-5:2006
- wersja polska
PN-EN 12927-3:2006/Ap1:2006
- wersja polska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 50121-3-1:2017-05/A1:2019-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-1: Tabor -- Pociąg i kompletny pojazd2019-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 2: Instalacja lądowa, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 63135:2019-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wyposażenie pokładowe SAR -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące działania, metody badania i wymagane wyniki badań2019-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 2: Instalacja lądowa, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12215-5:2019-08
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11591:2019-07
- wersja angielska
Małe statki -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2019-07-17KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11591:2012
- wersja polska
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4867:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Laserowe znakowanie powierzchni przez zmianę barwy2019-07-19KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
PN-EN 3357:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) -- Wytapiana w indukcyjnym piecu próżniowym i przetopiona z elektrody topliwej -- Przesycona i starzona -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 150 mm -- 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa2019-07-30KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2951:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Metoda badania -- Mikrograficzne oznaczanie zawartości wtrąceń niemetalicznych2019-07-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 2959:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) -- Przesycony i odkształcony na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-07-18KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4842:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i komonautyka -- X5CrNiCu15-5 (1.4545) -- Przetopiony z elektrody topliwej (ESR lub VAR) -- Przesycony i starzony (H1025) -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 250 mm -- 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa -- Jakość premium (pq)2019-07-15KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2638:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 2024- -- T3 -- Pręty i kształtowniki wyciskane -- 1,2 mm ≤ (a lub D) ≤ 150 mm z kontrolowaną obwódką grubokrystaliczną2019-07-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2114:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium 1050A-H14 -- Drut na nity pełne -- D ≤ 10 mm2019-07-05KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
PN-EN 3378:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tytan TI-P99002 -- Wyżarzony -- Druty na nity -- 1,6 mm ≤ D ≤ 10 mm2019-07-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 3460:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tytan TI-P99002 -- Wyżarzony -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 150 mm -- Rm ≥ 390 MPa2019-07-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 2959:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) -- Przesycony i odkształcony na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-07-18KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3818:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, ze stopu tytanu TI-P64001 -- Klasa wytrzymałości: 1 200 MPa (w temperaturze otoczenia) -- Specyfikacja techniczna2019-08-06KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3818:2006
- wersja polska
PN-EN 2583:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, ze stopu żaroodpornego na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718) -- Klasa wytrzymałości: 1 275 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C -- Specyfikacja techniczna2019-08-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2583:2000
- wersja polska
PN-EN 3833:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby, z gwintem MJ, ze stopu żaroodpornego na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718), pasywowane -- Klasa wytrzymałości 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C -- Specyfikacja techniczna2019-07-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3833:2006
- wersja polska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2924:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne, zwykłe, niskie, o zmniejszonym wymiarze pod klucz, ze stali żaroodpornej, srebrzone, z gwintem lewozwojnym -- Klasa wytrzymałości: 600 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2019-07-18KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2923:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki sześciokątne zwykłe, niskie, o zmniejszonym wymiarze pod klucz, ze stali żaroodpornej, srebrzone -- Klasa wytrzymałości: 600 MPa (w temperaturze otoczenia)/425 °C2019-07-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2878+AC:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie powietrza, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane MoS₂ -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2878:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 2880+AC:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie paliwa, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane MoS₂ -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2880:2019-01
- wersja angielska
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
PN-EN 2414:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Podkładki fazowane, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane2019-08-06KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 6056:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 4614 z warstwą samosmarującą, ze stali odpornej na korozję, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2019-08-02KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6055:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 4265, ze stali odpornej na korozję, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2019-07-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6098:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 6097 ze stali odpornej na korozję, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia – Seria calowa2019-07-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6133:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 6096, z warstwą samosmarującą, ze stali odpornej na korozję, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia – Seria calowa2019-07-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6097:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, metal-metal, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, ze stali odpornej na korozję -- Wymiary i obciążenia – Seria calowa2019-07-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6096:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe z warstwą samosmarującą, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, ze stali odpornej na korozję -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726+AC:2019-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla całego widocznego wyposażenia zainstalowanego w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi2019-06-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-38:2019-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-33-01:2019-07
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Mechanizmy2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-33-11:2019-07
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Podsystemy i urządzenia wybuchowe2019-07-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 14607-6:2005
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 14492-2:2019-08
- wersja angielska
Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki2019-08-08KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 14492-2+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07
- wersja polska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-27:2019-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 27: Mieszanki włókien celulozowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastowaniem siarczanu glinu)2019-07-30KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-EN 16711-3:2019-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Oznaczanie zawartości metali -- Część 3: Oznaczanie uwalniania ołowiu roztworem sztucznej śliny2019-07-25KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN ISO 1833-21:2019-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 21: Mieszanki włókien chlorowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien elastanowych, acetatowych, triacetatowych i określonych innych włókien (metoda z zastosowaniem cykloheksanonu)2019-07-02KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-21:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-10:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 10: Mieszanki włókien triacetatowych lub polilaktydowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dichlorometanu)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-10:2010
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 1833-18:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 18: Mieszanki jedwabiu z innymi włóknami proteinowymi (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-18:2010
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-3:2019-06
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 3: Mieszanki włókien acetatowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem acetonu)2019-06-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-3:2010
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 14150:2019-07
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Wyznaczanie przepuszczalności cieczy2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN 14150:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11058:2019-07
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 11058:2011
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17072-1:2019-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 17072-2:2019-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 2: Ogólna zawartość metalu2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 22700:2019-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Pomiar barwy i różnicy barwy skóry gotowej2019-07-02KT 20 Skóry i Obuwia
PN-EN ISO 26082-1:2019-06
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Fizyczne i mechaniczne metody wyznaczania zabrudzenia -- Część 1: Metoda tarcia (Martindala)2019-06-27KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 26082-1:2012
- wersja angielska
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN 1853+AC:2019-07
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 1853:2018-01
- wersja polska
PN-EN 15695-2:2017-12
- wersja polska
Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań2019-07-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 15695-2:2012
- wersja polska
PN-EN 15695-1:2017-12
- wersja polska
Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin2019-07-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 15695-1:2012
- wersja polska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 5395-3:2014-02/A2:2018-06
- wersja polska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie2019-08-12KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 5395-3:2014-02/A1:2017-06
- wersja polska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie2019-07-23KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16965:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-08-09KT 156 Nawozów
PN-EN 16963:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku metodą ICP-AES2019-08-06KT 156 Nawozów
PN-EN ISO 14820-1:2019-07
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 1: Pobieranie próbek2019-07-17KT 156 Nawozów
PN-EN ISO 14820-2:2019-07
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 2: Przygotowanie próbek2019-07-17KT 156 Nawozów
PN-EN 12944-3:2019-06
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące -- Terminologia -- Część 3: Terminy dotyczące środków wapnujących2019-06-24KT 156 NawozówPN-EN 12944-3:2003
- wersja polska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN ISO 12099:2017-10
- wersja polska
Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni2019-06-26KT 40 PaszPN-EN ISO 12099:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 12099:2010
- wersja polska
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-ISO 3308:2019-07
- wersja polska
Analityczny aparat do rutynowego spalania papierosów -- Definicje i warunki standardowe2019-07-29KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 8243:2019-07
- wersja polska
Papierosy -- Pobieranie próbek2019-07-26KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 9231:2019-08
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego2019-08-16KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 17792:2019-07
- wersja polska
Mleko, przetwory mleczne i mezofilne kultury starterowe -- Oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany -- Technika liczenia kolonii w temperaturze 25 °C2019-07-22KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
PN-ISO 27871:2019-07
- wersja polska
Ser i ser topiony -- Oznaczanie frakcji azotowych2019-07-25KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-ISO 18794:2019-07
- wersja polska
Kawa -- Analiza sensoryczna -- Terminologia2019-07-30KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 9167:2019-07
- wersja angielska
Nasiona rzepaku i śruty rzepakowe - Oznaczanie zawartości glukozynolanów - Metoda wykorzystująca wysokowydajną chromatografię cieczową2019-07-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 9167-1:1999/A1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 9167-1:1999
- wersja polska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 14175-3:2019-07
- wersja angielska
Wyciągi laboratoryjne -- Część 3: Metody badania typu2019-07-15KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14175-3:2006
- wersja polska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2010
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22995:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczenie temperatury mętnienia -- Automatyczna metoda stopniowego chłodzenia2019-06-24KT 222
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
PN-EN ISO 3016:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie temperatury płynięcia2019-06-24KT 222PN-ISO 3016:2005
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 20623:2018-02
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych środków smarowych -- Metoda czterokulowa (warunki europejskie)2019-07-03KT 222PN-EN ISO 20623:2010
- wersja polska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
PN-EN 13399:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2019-07-15KT 222PN-EN 13399:2012
- wersja polska
PN-EN 13302:2018-06
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2019-07-03KT 222PN-EN 13302:2011
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15471:2017-08
- wersja polska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna2019-08-16KT 222PN-EN 15471:2009
- wersja polska
PN-EN 1601:2017-09
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu w benzynie bezołowiowej -- Metoda chromatografii gazowej (O-FID)2019-08-16KT 222PN-EN 1601:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 1601:2014-06/AC:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 1601:2014-06
- wersja polska
PN-EN 589:2019-04/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań2019-07-02KT 222
PN-EN ISO 3015:2019-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia syntetycznego i biologicznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2019-06-24KT 222PN-ISO 3015:1997
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 14780:2017-07
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Przygotowanie próbek2019-07-19KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 14780:2011
- wersja polska
PN-EN 14780:2011
- wersja angielska
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15156-3:2015-11
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy odporne na pękanie CRA (stopy odporne na korozję) i inne stopy2019-07-17KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-3:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-3:2010/Ap1:2013-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-3:2010
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 10418:2019-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje wytwórcze -- Systemy bezpieczeństwa2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10418:2004/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 10418:2004
- wersja angielska
PN-EN ISO 19904-1:2019-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje morskie -- Część 1: Konstrukcje walcowe o kształcie statku, częściowo zanurzalne, kolumnowe i o płytkim zanurzeniu2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19904-1:2006
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 24817:2017-10
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Naprawy rurociągów materiałami kompozytowymi -- Kwalifikacja oraz projektowanie, instalowanie, badanie i kontrola2019-06-26KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 24817:2015-10
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 19345-2:2019-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy transportu rurociągami -- Specyfikacja zarządzania integralnością rurociągu -- Część 2: Zarządzanie integralnością w pełnym cyklu życia rurociągu morskiego2019-07-22KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6507-1:2018-05
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Vickersa -- Część 1: Metoda badania2019-07-11KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6507-1:2007
- wersja polska
77.040.30 Analiza chemiczna metali
PN-EN 10177:2019-07
- wersja angielska
Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10177:1999
- wersja polska
PN-EN 10181:2019-07
- wersja angielska
Stale -- Oznaczanie zawartości ołowiu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10181:2000
- wersja polska
PN-EN 10136:2019-07
- wersja angielska
Stale i żeliwa -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-07-22KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10136:1999
- wersja polska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10225-1:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Blachy2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
PN-EN 10225-2:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Kształtowniki2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
PN-EN 10225-3:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
PN-EN 10225-4:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-3:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2019-07-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10028-3:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2019-07-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10225-4:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
PN-EN 10219-2:2019-07
- wersja angielska
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-07-03KT 126 Rur StalowychPN-EN 10219-2:2007
- wersja polska
PN-EN 10210-2:2019-06
- wersja angielska
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-06-26KT 126 Rur StalowychPN-EN 10210-2:2007
- wersja polska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 17263:2019-07
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Wykrywanie wad na zewnętrznej powierzchni prętów, prętów z otworem i drutów za pomocą badania metodą prądów wirowych z zastosowaniem przelotowej cewki pomiarowej2019-07-25KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 1982:2017-10
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Gąski i odlewy2019-07-15KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1982:2010
- wersja polska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4491-4:2019-06
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Część 4: Całkowita zawartość tlenu metodą redukcji-ekstrakcji2019-06-24KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4491-4:2013-08
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12150-1+A1:2019-06
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis2019-06-24KT 198 SzkłaPN-EN 12150-1:2015-11/Ap1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 12150-1:2015-11
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13468-1:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych -- Część 1: Aparat jednowiązkowy2019-07-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13468-1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 17422:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Ogólne wytyczne dotyczące ich włączenia do norm2019-07-22KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 305:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor oraz ich związków -- Metoda zmiany barwy2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 305:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 6721-2:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 2: Metoda wahadła skrętnego2019-07-19KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-2:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 16014-5:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła2019-07-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16014-5:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 17556:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla2019-07-03KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 17556:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 15512:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15512:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 6721-1:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne – Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych – Część 1: Zasady ogólne2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-1:2011
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 1110:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Przyśpieszone kondycjonowanie kształtek do badań2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1110:1999
- wersja polska
PN-EN 17271:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie profili laminowanych foliami2019-07-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 21302-1:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polibuten-1 (PB-1) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2019-07-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8986-1:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 21302-2:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polibuten-1 (PB-1) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-07-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8986-2:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 307:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 307:2009/A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 307:2009
- wersja polska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-4:2016-04
- wersja polska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 4: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów kompaktowych o grubości 2 mm i grubszych2019-08-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-4:2006
- wersja polska
PN-EN 438-6:2016-04
- wersja polska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 6: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów kompaktowych do zastosowań zewnętrznych o grubości 2 mm i grubszych2019-08-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-6:2007/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 438-6:2007
- wersja polska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 17271:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie wytrzymałości na oddzieranie profili laminowanych foliami2019-07-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
PN-EN ISO 11343:2019-08
- wersja angielska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości dynamicznej wysokowytrzymałych połączeń klejowych na rozszczepianie pod wpływem warunków udarowych -- Metoda uderzenia klinem2019-08-13KT 184 KlejówPN-EN ISO 11343:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10123:2019-07
- wersja angielska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów anaerobowych, z zastosowaniem próbek typu trzpień-pierścień2019-07-19KT 184 KlejówPN-EN 15337:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 29862:2019-07
- wersja angielska
Taśmy samoprzylepne -- Oznaczanie właściwości adhezyjnych przy odrywaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 1939:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 29863:2019-07
- wersja angielska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 1943:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 29864:2019-07
- wersja angielska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14410:2005
- wersja polska
85.060 Papier i tektura
PN-EN 17085:2019-08
- wersja angielska
Papier i tektura -- Procedury pobierania próbek papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu2019-08-12KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2431:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych2019-07-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2431:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 1518-1:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia2019-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1518-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 1518-2:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda zmiennego obciążenia2019-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1518-2:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 1518-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 9514:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań2019-07-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 9514:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 6504-1:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb białych i o jasnych barwach2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-1:2006
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 18473-3:2019-07
- wersja angielska
Funkcjonalne pigmenty i wypełniacze do specjalnych zastosowań -- Część 3: Krzemionka koloidalna do stosowania w kauczukach silikonowych2019-07-05KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16757-1:2019-07
- wersja angielska
Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 1: Koncepcje, architektura i model2019-07-05KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 16757-2:2019-07
- wersja angielska
Struktury danych do elektronicznych katalogów wyrobów dla systemów instalacyjnych budynku -- Część 2: Geometria2019-07-05KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2019-07-02KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-07-22KT 196 Cementu i Wapna
91.040.99 Inne budynki
PN-EN 13814-1:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 1: Konstrukcja i wykonanie2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814:2011
- wersja polska
PN-EN 13814-2:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 2: Obsługa, konserwacja i użytkowanie2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814:2011
- wersja polska
PN-EN 13814-3:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 3: Wymagania dla kontroli podczas konstrukcji, wykonania, obsługi i użytkowania2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814:2011
- wersja polska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 13384-1+A1:2019-07
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym urządzeniem grzewczym2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-1:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 13384-2+A1:2019-07
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma urządzeniami grzewczymi2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-2:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 1859+A1:2013-09
- wersja polska
Kominy -- Kominy metalowe -- Metody badań2019-07-09KT 318 KominówPN-EN 1859:2009
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 15269-2:2013-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Zespoły drzwiowe drewniane, rozwierane i na czopach obrotowych oraz otwieralne okna o obramowaniu drewnianym2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-07-17KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010
- wersja polska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 13381-7:2019-07
- wersja angielska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1992-1-2:2008/A1:2019-07
- wersja angielska
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe2019-07-02KT 213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-07-22KT 196 Cementu i Wapna
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2010
- wersja polska
PN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2002
- wersja polska
PN-EN 13383-2:2019-07
- wersja angielska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: Metody badań2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13383-2:2003
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-8:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie konsystencji metodą rozpływu stożka2019-08-07KT 274 BetonuPN-EN 12350-8:2012
- wersja polska
PN-EN 12350-6:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-6:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-7:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-7:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-4:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-4:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-5:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-5:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-5:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-5:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-7:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-7:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-8:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-8:2011
- wersja polska
PN-EN 12504-1:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12504-1:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-2:2019-07
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-2:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-3:2019-07
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badania konsystencji metodą Vebe2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-3:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-3:2019-07
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-3:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
- wersja polska
PN-EN 12350-1:2019-07
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i uniwersalna aparatura2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12350-1:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-2:2019-07
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12390-2:2011
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
PN-EN 1849-2:2019-08
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-08-08KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 1849-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 13399:2017-12
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów modyfikowanych2019-07-15KT 222PN-EN 13399:2012
- wersja polska
PN-EN 13302:2018-06
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym2019-07-03KT 222PN-EN 13302:2011
- wersja polska
PN-EN 13375:2019-06
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki2019-06-26KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 13375:2006
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 15101-1+A1:2019-06
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z celulozy w postaci luźnej (LFCI) formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem2019-06-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 15101-1:2013-12
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 10077-1:2017-10
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-07-17KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 10077-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02
- wersja polska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych2019-07-30KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja polska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2019-07-08KT 277PN-EN 15502-2-1:2013-04
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 16890-1:2017-01
- wersja polska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności filtracji cząstek pyłu (ePM)2019-07-22KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 779:2012
- wersja angielska
PN-EN 12309-5:2015-04
- wersja polska
Urządzenia sorpcyjne do grzania i/lub chłodzenia opalane gazem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW -- Część 5: Wymagania2019-07-10KT 277PN-EN 12309-2:2002
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 1359:2017-11
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze miechowe2019-07-24KT 277PN-EN 1359:2004/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 1359:2004
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 61820-1:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne do naziemnego oświetlania lotniczego na lotniskach -- Część 1: Podstawowe zasady2019-08-07KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Zasilanie i dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja polska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja angielska
PN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Aspekty funkcjonalne -- Efektywność energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
PN-HD 60364-7-709:2010/A12:2019-06
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje2019-06-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60335-2-84:2004/A2:2019-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2019-07-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 13126-17:2019-06
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 17: Okucia do okien uchylno-przesuwnych2019-06-26KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-17:2008
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1852-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2019-08-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
PN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 12899-1:2010/Ap1:2019-07
- wersja polska
Stałe pionowe znaki drogowe -- Część 1: Znaki stałe2019-07-09KT 212 Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny i koła w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2009
- wersja angielska
93.120 Budownictwo portów lotniczych
PN-EN IEC 61820-1:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne do naziemnego oświetlania lotniczego na lotniskach -- Część 1: Podstawowe zasady2019-08-07KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 2: Instalacja lądowa, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-99:2004/A1:2019-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-99: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych okapów dla zakładów zbiorowego żywienia2019-08-13KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN 484:2019-08
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz2019-08-02KT 277PN-EN 484:2002
- wersja angielska
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
PN-M-40648:2019-08
- wersja polska
Elektronicznie sterowane kominki na paliwa ciekłe stosowane w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej2019-08-16KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 60730-2-13:2018-11/AC:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności2019-07-18KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 60730-1:2016-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 60730-2-5:2015-06/A1:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palników2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-14:2004
- wersja polska
PN-EN 60730-2-14:2004/A11:2005
- wersja polska
PN-EN 60730-2-14:2004/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60730-2-12:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-12:2008
- wersja polska
PN-EN 60730-2-12:2008/A11:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60730-2-15:2019-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych automatycznych regulatorów elektrycznych przepływu powietrza, przepływu wody oraz poziomu wody2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-15:2010/Ap1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-15:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06/A1:2019-06
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące czujnikowych regulatorów temperatury2019-06-24KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-07-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 17032:2018-03/A1:2019-07
- wersja angielska
Szybko-schładzarki i szybko-zamrażarki do użytku profesjonalnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2019-07-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
PN-EN 527-2+A1:2019-08
- wersja angielska
Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości2019-08-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 527-2:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 686:2019-07
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na podkładzie z pianki2019-07-30KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 686:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 10833:2019-07
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na uszkodzenie krawędzi cięcia za pomocą zmodyfikowanej metody bębna Vettermanna2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1814:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 16581:2019-07
- wersja angielska
Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 424:2004
- wersja polska
PN-EN 687:2019-07
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie z kompozytu korkowego2019-07-02KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 687:2011
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
PN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-3:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2019-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-3+A3:2018-09
- wersja angielska
PN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
PN-EN 13814-1:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 1: Konstrukcja i wykonanie2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814:2011
- wersja polska
PN-EN 13814-2:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 2: Obsługa, konserwacja i użytkowanie2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814:2011
- wersja polska
PN-EN 13814-3:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 3: Wymagania dla kontroli podczas konstrukcji, wykonania, obsługi i użytkowania2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814:2011
- wersja polska
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17229:2019-07
- wersja angielska
Centra fitness -- Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich obsługi -- Wymagania w zakresie obsługi i zarządzania2019-07-22KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 14974:2019-07
- wersja angielska
Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-02KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14974+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja francuska
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2019-07-02KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja niemiecka
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2019-07-01KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN ISO 20957-9:2017-03/A1:2019-07
- wersja angielska
Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 9: Trenażery eliptyczne, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-18KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 1069-1+A1:2019-07
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 14225-3:2018-02
- wersja polska
Skafandry nurkowe – Część 3: Zespoły skafandra i części składowe skafandra ogrzewanego lub chłodzonego w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań2019-07-11KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14225-3:2006
- wersja polska
PN-EN 14225-3:2018-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Skafandry nurkowe -- Część 3: Zespoły i części składowe skafandra ogrzewanego lub chłodzonego w sposób aktywny -- Wymagania i metody badań2019-07-03KT 22 Odzieżownictwa