Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2019-01-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-1+A2:2012
- wersja niemiecka
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
PN-EN ISO 472:2013-07/A1:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Terminologia2019-01-18KT 141 Tworzyw Sztucznych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN IEC 63000:2019-01
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych2019-01-23KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50581:2013-03
- wersja angielska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN ISO 18295-1:2017-09
- wersja niemiecka
Punkty kontaktu z klientem -- Część 1: Wymagania dotyczące punktów kontaktu z klientem2019-01-03RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15838:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 18295-2:2017-09
- wersja niemiecka
Punkty kontaktu z klientem -- Część 2: Wymagania dotyczące organizacji posiadających punkty kontaktu z klientem2019-01-03RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15838:2010
- wersja angielska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22315:2019-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Ewakuacje masowe -- Wytyczne dotyczące planowania2019-01-09KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
PN-EN ISO 22397:2019-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo powszechne -- Wytyczne dotyczące ustanawiania porozumień partnerskich2019-01-09KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 15399:2019-02
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem dla sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie2019-02-01KT 277
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9107:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Zezwolenie na dostawę bezpośrednią -- Wytyczne dla przedsiębiorstw lotniczych2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05
- wersja polska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością2019-01-17KT 6 Systemów Zarządzania
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 16407-2:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-1 -- Część 2: Zestaw testów abstrakcyjnych2019-01-29KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 16410-2:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 2: Zestaw testów abstrakcyjnych2019-01-29KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu aplikacji dla dedykowanej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011/A1:2015-11
- wersja angielska
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN 62625-2:2016-12
- wersja polska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 2: Badanie zgodności2018-12-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 8199:2019-01
- wersja angielska
Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dotyczące badania mikroorganizmów metodą hodowli2019-01-23KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 8199:2010
- wersja polska
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 29621:2017-04
- wersja polska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym2018-12-24KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 29621:2011
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN ISO 15883-4:2019-02
- wersja angielska
Myjnie-dezynfektory -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych2019-02-01KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 15883-4:2010
- wersja polska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 16777:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego -- Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)2019-01-23KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
PN-EN 17126:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2019-01-17KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
PN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-8:2019-02
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 8: Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użycia do sterylizatorów parowych zgodnych z EN 285 -- Wymagania i metody badań2019-02-01KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-8:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-10:2019-01
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań2019-01-29KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-10:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-5:2019-01
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań2019-01-29KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-5:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-9:2019-01
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań2019-01-29KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-9:2009
- wersja angielska
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN 12183:2014-07
- wersja polska
Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie -- Wymagania i metody badań2019-01-14KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN 12183:2011
- wersja polska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14034:2019-01
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)2019-02-13KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO 14034:2018-07
- wersja polska
PN-EN ISO 14052:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Rachunkowość kosztów przepływu materiałów -- Wytyczne praktycznego wdrożenia w łańcuchu dostaw2019-01-10KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14034:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)2019-01-09KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO 14034:2018-07
- wersja polska
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
PN-EN ISO 14026:2019-01
- wersja angielska
Etykiety i deklaracje środowiskowe -- Zasady, wymagania i wytyczne dotyczące komunikowania śladu środowiskowego2019-01-17KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-EN 17183:2019-02
- wersja angielska
Charakterystyka osadów ściekowych -- Ocena gęstości osadów ściekowych2019-02-14KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 16966:2019-02
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiar narażenia inhalacyjnego na nanoobiekty i ich agregaty i aglomeraty –- Parametry stosowane takie jak stężenie liczbowe, stężenie powierzchniowe i stężenie masowe2019-02-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 17058:2019-02
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Ocena narażenia inhalacyjnego na nanoobiekty i ich agregaty i aglomeraty2019-02-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 15681-2:2019-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie ortofosforanów oraz fosforu ogólnego za pomocą analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 2: Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA)2019-02-04KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 15681-2:2006
- wersja polska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 11704:2019-01
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem cieczowego licznika scyntylacyjnego2019-01-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11704:2015-11
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-10:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badania w aparacie bezpośredniego ścinania2019-01-28KT 254 Geotechniki
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
PN-EN 16907-2:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-11:2010/A2:2019-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych2019-01-29KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 10326-1:2017-02
- wersja polska
Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe -- Część 1: Wymagania podstawowe2019-01-18KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/Ap1:2013-10
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja polska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 20685-1:2019-01
- wersja angielska
Metodyka skanowania 3D do celów międzynarodowych baz danych antropometrycznych -- Część 1: Protokół oceny wymiarów ciała ludzkiego uzyskanych ze skanowania 3-D2019-01-28KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 20685:2010
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-02-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2:2009
- wersja angielska
PN-EN 13565-2:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 12101-2:2017-05
- wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła2019-01-21KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 12101-2:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2015-10
- wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)2019-01-17KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 12101-3:2004/AC:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004
- wersja polska
PN-EN 54-12:2015-05
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego2019-01-11KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-12:2005
- wersja polska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 17084:2019-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów2019-02-13KT 138 Kolejnictwa
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13501-1:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień2019-02-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 13501-6:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych2019-02-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-6:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-HD 60364-4-41:2017-09
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2019-01-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-41:2009
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN IEC 63000:2019-01
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych2019-01-23KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50581:2013-03
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1300:2019-02
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie2019-02-13KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1300:2014-03
- wersja angielska
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16523-2+A1:2019-02
- wersja angielska
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 2: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych w stanie gazowym w warunkach ciągłego kontaktu2019-02-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 16523-2:2015-05
- wersja angielska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 148-1:2019-02
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym2019-02-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 148-1:2002/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN 148-1:2002
- wersja polska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 388+A1:2019-01
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi2019-01-18KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 388:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 388:2017-02
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13832-2:2019-01
- wersja angielska
Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 2: Wymagania w przypadku ograniczonego kontaktu z substancjami chemicznymi2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-2:2007
- wersja polska
PN-EN 13832-3:2019-01
- wersja angielska
Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 3: Wymagania w przypadku długotrwałego kontaktu z substancjami chemicznymi2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-3:2007
- wersja polska
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
PN-EN 363:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Indywidualne systemy chroniące przed upadkiem z wysokości2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 363:2008
- wersja angielska
PN-EN 358:2019-01
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej do ustalania pozycji podczas pracy i zapobiegania upadkom z wysokości -- Pasy i linki bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy lub ograniczania przemieszczania2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 358:2002
- wersja polska
13.340.99 Inny sprzęt ochronny
PN-EN 13374+A1:2019-02
- wersja angielska
Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań2019-02-14KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13374:2013-08
- wersja angielska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 10360-12:2017-02
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe2018-12-27KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 9053-1:2019-01
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie oporności przepływu powietrza -- Część 1: Metoda stałego przepływu powietrza2019-01-29KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 29053:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 3745:2012/A1:2017-07
- wersja polska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach bezechowych i w komorach bezechowych z odbijającą podłogą2018-12-27KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Procedury pomiaru dla przepływającej jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60645-1:2017-12
- wersja polska
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej i audiometrii słownej2019-01-22KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60645-1:2015-04
- wersja angielska
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
PN-EN IEC 60034-14:2019-02
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-14:2004
- wersja angielska
PN-EN 60034-14:2004/A1:2007
- wersja angielska
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN 1434-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-1:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-2+A1:2019-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-2:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-4+A1:2019-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-4:2016-01
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61788-24:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 24: Pomiar prądu krytycznego -- Zatrzymanie prądu krytycznego po podwójnym zginaniu w temperaturze pokojowej osłoniętych powłoką Ag-2223 przewodów nadprzewodzących2019-02-19KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 60060-1:2011
- wersja polska
Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze2019-01-15KT 68 Pomiarów i Badań WysokonapięciowychPN-E-04060:1992
- wersja polska
PN-EN 61340-4-7:2017-05
- wersja polska
Elektryczność statyczna -- Część 4-7: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Jonizacja2018-12-27KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 11704:2019-01
- wersja angielska
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem cieczowego licznika scyntylacyjnego2019-01-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11704:2015-11
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60721-2-4:2018-12/AC:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2-4: Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Promieniowanie słoneczne i temperatura2019-02-19KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60721-2-7:2018-09/AC:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2: Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Fauna i flora2019-02-19KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60721-3-2:2018-07/AC:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport i przeładunek2019-02-19KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12679:2019-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Metoda radiograficzna -- Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł promieniowania gamma2019-01-09KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12679:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 20769-1:2018-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 1: Radiografia tangensowa2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16407-1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 20769-2:2018-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 2: Badanie przez dwie ścianki2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 16407-2:2014-04
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 18119:2019-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe i bezszwowe ze stopów aluminium butle do gazów i zbiorniki rurowe -- Okresowa kontrola i badania2019-01-29KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN ISO 10460:2019-01
- wersja angielska
Butle do gazów -- Spawane butle do gazów ze stopów aluminium, stali węglowej i nierdzewnej – Okresowa kontrola i badania2019-01-28KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-2:2017-10/A3:2019-02
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2019-02-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN 13480-2:2017-10/A2:2019-01
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2019-01-31KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-EN 13480-2:2017-10/A1:2019-01
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2019-01-28KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 15655-1:2019-01
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań powłok ze związków organicznych w rurach i kształtkach z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: Powłoka poliuretanowa w rurach i kształtkach2019-01-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15655:2009
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN 12256:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 15876-5:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-5:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-2:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 15655-1:2019-01
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań powłok ze związków organicznych w rurach i kształtkach z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: Powłoka poliuretanowa w rurach i kształtkach2019-01-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15655:2009
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 15876-3:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2019-01-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-3:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN 12256:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-2:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 16436-2:2019-02
- wersja angielska
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 2: Zespoły2019-02-14KT 277
PN-EN 13766:2019-01
- wersja angielska
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego -- Wymagania2019-01-28KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 13766:2010
- wersja angielska
PN-EN 1762:2019-01
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) -- Wymagania2019-01-28KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 1762:2017-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 6802:2019-01
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy lub z tworzyw sztucznych -- Hydrauliczny test pulsacyjny ze zginaniem2019-01-15KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6802:2009
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12516-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 12516-4+A1:2019-01
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-4:2015-02
- wersja angielska
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 6072:2018-12
- wersja polska
Guma -- Kompatybilność pomiędzy cieczami hydraulicznymi i wzorcowymi materiałami elastomerowymi2018-12-27KT 222
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN IEC 60665:2019-02
- wersja angielska
Wentylatory i regulatory prądu przemiennego do użytku domowego i podobnego – Metody pomiarów cech funkcjonalnych2019-02-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 12101-2:2017-05
- wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła2019-01-21KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 12101-2:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2015-10
- wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)2019-01-17KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 12101-3:2004/AC:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005
- wersja polska
PN-EN 12101-3:2004
- wersja polska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52901:2019-01
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Wymagania dla kupowanych części wyprodukowanych w procesach wytwarzania przyrostowego AM2019-01-23KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61326-3-2:2019-02
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium -- Wymagania EMC -- Część 3-2: Wymagania odpornościowe dla systemów związanych z bezpieczeństwem i dla wyposażenia przeznaczonego do realizacji funkcji bezpieczeństwa (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowania w przemyśle w określonym środowisku elektromagnetycznym2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61326-3-2:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 61918:2019-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61918:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 61918:2014-06/AC:2014-09
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17279-1:2018-12
- wersja angielska
Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące procedury2018-12-24KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN ISO 17279-2:2018-12
- wersja angielska
Spawanie -- Mikro łączenie nadprzewodników wysokotemperaturowych drugiej generacji -- Część 2: Kwalifikowanie personelu spawalniczego i badawczego2018-12-24KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 16602-70-39:2019-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Spawanie materiałów metalowych na sprzęt latający2019-01-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 1011-6:2019-01
- wersja angielska
Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 6: Spawanie wiązką promieniowania laserowego2019-01-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1011-6:2006
- wersja angielska
PN-EN 1011-3:2019-01
- wersja angielska
Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych2019-01-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1011-3:2002
- wersja polska
PN-EN 1011-3:2002/A1:2005
- wersja polska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 60974-14:2019-02
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 14: Wzorcowanie, walidacja i badania powtarzalności2019-02-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 50504:2008
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 1708-2:2019-02
- wersja angielska
Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- Część 2: Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym2019-02-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1708-2:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 17640:2019-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena2019-01-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17640:2018-01
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8504-3:2019-01
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym2019-01-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-3:2004
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 8994:2019-02
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda siatkowa2019-02-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8994:2011
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 6158:2019-01
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki chromowe do zastosowań technicznych2019-01-28KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 6158:2012
- wersja polska
PN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2005
- wersja polska
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2005
- wersja polska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2015-11
- wersja angielska
PN-HD 60364-8-2:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-01-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.075 Technologie wodorowe
PN-EN 17124:2019-01
- wersja angielska
Paliwo wodorowe -- Specyfikacja produktu i zapewnienie jakości -- Zastosowania polimerowych ogniw paliwowych (PEM) dla pojazdów drogowych2019-01-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 13136+A1:2019-01
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń2019-01-31KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13136:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2019-01-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-1+A2:2012
- wersja niemiecka
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 61853-3:2019-01
- wersja angielska
Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii znamionowej -- Część 3: Wyznaczanie znamionowej wydajności energetycznej2019-01-23KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 61853-4:2019-01
- wersja angielska
Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii znamionowej -- Część 4: Znormalizowane wzorcowe profile klimatyczne2019-01-23KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62862-3-2:2019-01
- wersja angielska
Elektrownie słoneczne -- Część 3-2: Systemy i ich elementy -- Wymagania ogólne i metody badań wielkowymiarowych kolektorów parabolicznych rynnowych2019-01-23KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01
- wersja angielska
Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część 1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór2019-01-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 20023:2019-01
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Bezpieczeństwo peletów z biopaliw stałych -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i innych na małą skalę2019-01-23KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13136+A1:2019-01
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń2019-01-31KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13136:2014-03
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2019-01-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1+A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-1+A2:2012
- wersja niemiecka
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60811-501:2012/A1:2019-01
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych2019-01-23KT 53 Kabli i Przewodów
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-24:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 24: Pomiar prądu krytycznego -- Zatrzymanie prądu krytycznego po podwójnym zginaniu w temperaturze pokojowej osłoniętych powłoką Ag-2223 przewodów nadprzewodzących2019-02-19KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN IEC 61788-23:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych2019-02-13KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap1:2019-02
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.060.20 Kable
PN-EN 13501-6:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i telekomunikacyjnych2019-02-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-6:2014-04
- wersja angielska
PN-EN 60811-501:2012/A1:2019-01
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowych2019-01-23KT 53 Kabli i Przewodów
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63000:2019-01
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych2019-01-23KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 50581:2013-03
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 63093-8:2019-01
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie typu E2019-01-24KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62317-8:2007
- wersja angielska
PN-EN 60424-3:2016-04
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-01-17KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-8-2:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2 Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-01-09KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62612:2014-01/A2:2019-01
- wersja angielska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne2019-01-24KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/A58:2019-02
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2019-02-01KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-3:2002/A55:2019-02
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany2019-02-01KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-2:2002/A54:2019-01
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe2019-01-31KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 61167:2019-01
- wersja angielska
Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne2019-01-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61167:2016-09
- wersja angielska
PN-EN 50107-3:2018-12/AC:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego2019-01-15KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN IEC 62386-221:2019-01
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (urządzenie typu 20)2019-01-10KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 62442-2:2019-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2019-01-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62442-2:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 62442-2:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-221:2019-01
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (urządzenie typu 20)2019-01-10KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60034-14:2019-02
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-14:2004
- wersja angielska
PN-EN 60034-14:2004/A1:2007
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-11:2019-01
- wersja angielska
Transformatory -- Część 11: Transformatory suche2019-01-18KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN 60076-11:2006
- wersja polska
PN-EN 60076-11:2006/Ap1:2016-06
- wersja polska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 61204-3:2019-02
- wersja angielska
Zasilacze impulsowe niskiego napięcia -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61204-3:2006
- wersja polska
PN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61800-3:2008
- wersja polska
PN-EN 61800-3:2008/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 62040-2:2019-02
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 62040-2:2008
- wersja polska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 50342-1:2016-01/A1:2019-01
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2019-01-28KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50342-6:2016-01/A1:2019-01
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 6: Akumulatory do układów Start-Stop2019-01-28KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-20:2019-01
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-20: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Estonii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-01-23KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-20:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 50341-2-12:2019-01
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-12: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Islandii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-01-18KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62435-4:2019-02
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 4: Przechowywanie2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.060.99 Inne kondensatory
PN-EN IEC 60358-4:2019-01
- wersja angielska
Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe -- Część 4: Jednofazowe dzielniki pojemnościowe prądu stałego i prądu przemiennego2019-01-11KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-HD 597 S1:2002
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami podobnymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami podobnymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 305 200-1 V1.1.1:2019-01
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 1: Wymagania ogólne2019-01-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 305 200-2-2 V1.2.1:2019-01
- wersja angielska
Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Stacjonarne szerokopasmowe sieci dostępowe2019-01-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 520 V1.1.1:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia medyczne ultra małej mocy (ULP) z bezprzewodową kapsułką endoskopową pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz -- Zharmonizowana norma określająca wymagania dostępu do widma radiowego2019-01-18KT 11 Telekomunikacji
33.040.60 Linie telekomunikacyjne
PN-EN 50561-1:2013-12
- wersja polska
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego2019-01-09KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55022:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 55032:2012
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011
- wersja polska
PN-EN 55032:2012/AC:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07
- wersja polska
PN-EN 55022:2011
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 454 V2.2.1:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2019-01-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego niespecyficznych urządzeń radiowych2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-113:2019-02
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113 : Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi2019-02-19KT 11 Telekomunikacji
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 301 515 V3.0.0:2018-12
- wersja angielska
Globalny system łączności ruchomej (GSM) -- Wymagania dotyczące działania GSM na kolei2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 515 V2.3.0:2008
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61204-3:2019-02
- wersja angielska
Zasilacze impulsowe niskiego napięcia -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61204-3:2006
- wersja polska
PN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 61800-3:2008
- wersja polska
PN-EN 61800-3:2008/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 62040-2:2019-02
- wersja angielska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 62040-2:2008
- wersja polska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2019-01-23KT 53 Kabli i Przewodów
PN-ETSI EN 302 454 V2.2.1:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2019-01-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 50561-1:2013-12
- wersja polska
Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowego2019-01-09KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55022:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 55032:2012
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011
- wersja polska
PN-EN 55032:2012/AC:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 55022:2011/Ap1:2013-07
- wersja polska
PN-EN 55022:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 61326-3-2:2019-02
- wersja angielska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium -- Wymagania EMC -- Część 3-2: Wymagania odpornościowe dla systemów związanych z bezpieczeństwem i dla wyposażenia przeznaczonego do realizacji funkcji bezpieczeństwa (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowania w przemyśle w określonym środowisku elektromagnetycznym2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61326-3-2:2010
- wersja polska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 62153-4-7:2016-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2019-01-23KT 53 Kabli i Przewodów
33.160.50 Osprzęt
PN-EN IEC 60268-4:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 4: Mikrofony2019-01-23KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN 60268-4:2014-12
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61918:2019-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61918:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 61918:2014-06/AC:2014-09
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-4:2019-01
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe wzdłuż linii energetycznych2019-01-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-4:2004/Ap1:2016-09
- wersja angielska
PN-EN 60794-4:2004
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61850-6:2010/A1:2019-01
- wersja angielska
Systemy i sieci komunikacyjne w stacjach elektroenergetycznych -- Część 6: Język opisu konfiguracji komunikacji pomiędzy urządzeniami IED w stacjach elektroenergetycznych2019-01-09KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 62351-3:2015-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP2019-01-04KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 29151:2019-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach2019-01-24KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040 Kodowanie informacji
PN-EN 62351-3:2015-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 3: Komunikacja sieciowa i system bezpieczeństwa -- Profile zawierające TCP/IP2019-01-04KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.080 Oprogramowanie
PN-EN 16602-80:2019-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Pewność produktów oprogramowania2019-01-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN IEC 61918:2019-02
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61918:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 61918:2014-06/AC:2014-09
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 419212-1:2017-11
- wersja polska
Interfejs aplikacyjny dla bezpiecznych elementów stosowanych do identyfikacji elektronicznej, uwierzytelniania i usług zaufania -- Część 1: Wprowadzenie i wspólne definicje2018-12-24KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-EN 419212-2:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 419212-1:2015-02
- wersja angielska
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-12019-01-14KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16157-1:2019-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 1: Kontekst i struktura2019-02-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 16157-3:2019-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 3: Publikacja sytuacji2019-02-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 16157-7:2019-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II do zarządzania ruchem i informacjami -- Część 7: Wspólne elementy danych2019-02-13KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 16407-2:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-1 -- Część 2: Zestaw testów abstrakcyjnych2019-01-29KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 16410-2:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 2: Zestaw testów abstrakcyjnych2019-01-29KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu aplikacji dla dedykowanej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011/A1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 61375-2-6:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-6: Łączność pomiędzy pokładem i bazami stałymi2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-12019-01-14KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 19650-1:2019-02
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 1: Koncepcje i zasady2019-02-01KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-2:2019-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 2: Realizacja projektu2019-01-31KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19136-2:2019-01
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych (GML) -- Część 2: Rozszerzone schematy i reguły kodowania2019-01-09KT 297 Informacji Geograficznej
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN IEC 62386-221:2019-01
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (urządzenie typu 20)2019-01-10KT 4 Techniki Świetlnej
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 10326-1:2017-02
- wersja polska
Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe -- Część 1: Wymagania podstawowe2019-01-18KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/Ap1:2013-10
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja polska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 18541-5:2019-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych2019-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 18541-5:2019-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: Przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych2019-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2019-01-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198:2017-01
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17023:2019-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Utrzymanie pojazdów szynowych -- Tworzenie i modyfikacja planu utrzymania2019-02-14KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 17084:2019-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów2019-02-13KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2019-01-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198:2017-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 61375-2-6:2019-01
- wersja angielska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-6: Łączność pomiędzy pokładem i bazami stałymi2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 14531-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów2019-01-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14531-1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 62625-2:2016-12
- wersja polska
Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Pokładowy system rejestracji parametrów jazdy -- Część 2: Badanie zgodności2018-12-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 1: Dane antropometryczne i widoczność2019-01-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16186-1:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 16186-3+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy2019-01-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16186-3:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 50463-2:2018-01/AC:2019-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 2: Pomiar energii2019-01-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 15877-1+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Oznakowanie pojazdów kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe2019-01-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 15877-1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 15877-1:2012
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12215-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 1: Materiały: żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Dźwięk rozchodzący się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Procedury pomiaru dla przepływającej jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 9093-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 1: Metalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-1:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 9093-2:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 2: Niemetalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-2:2005
- wersja polska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9107:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Zezwolenie na dostawę bezpośrednią -- Wytyczne dla przedsiębiorstw lotniczych2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.10 Stale
PN-EN 2600:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Oznaczanie półwyrobów metalowych -- Zasady2019-02-13KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2450:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal 31Ni10 -- 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa -- Pręty -- De ≤ 40 mm2019-01-29KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2715:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Badanie makrograficzne wyrobów wyciskanych, materiału wyjściowego do kucia i odkuwek z aluminium i stopów aluminium2019-02-13KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2341:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Aluminium i stopy aluminium -- Pręty wyciskane kwadratowe i prostokątne -- Wymiary2019-02-01KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2728:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-C42101 -- T6 -- Odlewy wykonane w formach piaskowych -- a ≤ 20 mm2019-01-18KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2813:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P-6061- -- T6 -- Rury ciągnione do zastosowań ciśnieniowych -- 0,6 mm ≤ a ≤ 12,5 mm2019-01-18KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2726:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-C42201 -- T6 -- Odlewy wykonane w formach piaskowych -- a ≤ 20 mm2019-01-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2709:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 2024- -- T3510 -- Pręty i kształtowniki -- 1,2 mm ≤ (a lub D) ≤ 150 mm -- Z kontrolowaną obwódką grubokrystaliczną2019-01-15KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2716:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metoda badania -- Oznaczanie podatności na korozję międzykrystaliczną -- Wyroby przerobione plastycznie ze stopów aluminium serii AL-P2XXX-, serii AL-P7XXX- i stopów aluminium-lit2019-01-15KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
PN-EN 3315:2018-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop tytanu TI-P64001 -- Przesycony i starzony -- Odkuwki -- De ≤ 75 mm2018-12-24KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2878:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie powietrza, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2019-01-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2880:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie paliwa, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-01-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2894:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, dwunastoząbkowe, samozabezpieczające, z pogłębieniem, ze stopu żaroodpornego na bazie niklu, pasywowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/315 °C2019-01-09KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2379:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Płyny do oceny materiałów niemetalowych2019-01-15KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4710-01:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną -- Część 01: Specyfikacja techniczna2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-01:2015-12
- wersja angielska
PN-EN 4710-03:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy do zastosowań niezwiązanych z konstrukcją nośną -- Część 03: Zapinka sprężysta2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-03:2015-12
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 16602-70-14:2019-02
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2591-228:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy połączenia elektrycznego i optycznego -- Metody badań – Część 228: Siła ściągania tulei2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 2591-403:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy połączenia elektrycznego i optycznego -- Metody badań -- Część 403: Drgania sinusoidalne i przypadkowe2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-403:2012
- wersja angielska
PN-EN 3660-004:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004:2009
- wersja angielska
PN-EN 3660-005:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005:2009
- wersja angielska
PN-EN 3745-202:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 202: Wymiary światłowodów2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-202:2006
- wersja angielska
PN-EN 4611-005:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 005: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-005:2012
- wersja angielska
PN-EN 4611-006:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 006: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-006:2012
- wersja angielska
PN-EN 4611-007:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 007: Przewodnik miedziany niklowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-007:2012
- wersja angielska
PN-EN 4708-102:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 102: Bardzo elastyczny polimer -- Temperatura pracy od -75 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4708-106:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 106: Koszulki o ograniczonym zagrożeniu pożarowym -- Temperatura pracy od -30 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4839-001:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające chroniące przed skutkami zwarć łukowych, trójbiegunowe, skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 3 A do 25 A -- 115 V a.c. częstotliwość stała 400 Hz -- Część 001: Warunki techniczne2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4839-003:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wyłączniki zabezpieczające chroniące przed skutkami zwarć łukowych, trójbiegunowe, skompensowane temperaturowo, prąd znamionowy od 3 A do 25 A, 115/200 V a.c. częstotliwość stała 400 Hz -- Część 003: Bez styków pomocniczych -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-EN 2591-228:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy połączenia elektrycznego i optycznego -- Metody badań – Część 228: Siła ściągania tulei2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 2591-403:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy połączenia elektrycznego i optycznego -- Metody badań -- Część 403: Drgania sinusoidalne i przypadkowe2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-403:2012
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4856:2019-02
- wersja angielska
Wiropłaty -- Systemy oddychania awaryjnego (EBS) -- Wymagania, badania i oznakowanie2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4730:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Antropometryczne wymiarowanie foteli lotniczych2019-02-14KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla całego widocznego wyposażenia zainstalowanego w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi2019-01-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726:2015-10
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-14:2019-02
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16602-70-39:2019-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Spawanie materiałów metalowych na sprzęt latający2019-01-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16602-80:2019-01
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Pewność produktów oprogramowania2019-01-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-10-02:2019-01
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Weryfikacja2019-01-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 14725:2004
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 13001-3-4:2019-02
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-4: Stany graniczne i właściwości maszyn -- Łożyska2019-02-14KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 21183-2:2019-01
- wersja angielska
Lekkie taśmy przenośnikowe -- Część 2: Wykaz terminów równoważnych2019-01-28KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 21183-2:2006
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16842-7:2019-01
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 7: Wózki ze zmiennym wysięgiem oraz wózki czołowe z masztem do przemieszczania kontenerów o długości 6 m (20 ft) i większej2019-01-15KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 16842-6:2019-01
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 6: Wózki jezdniowe podnośnikowe z siedziskiem dla operatora oraz terenowe z masztem o udźwigu ponad 10 000 kg2019-01-11KT 248 Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 19014-3:2019-01
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Część 3: Wymagania środowiskowe i badania elektronicznych i elektrycznych elementów stosowanych w częściach systemu sterowania związanych z bezpieczeństwem2019-01-24KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
PN-EN ISO 10326-1:2017-02
- wersja polska
Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe -- Część 1: Wymagania podstawowe2019-01-18KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/Ap1:2013-10
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja polska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2015-11
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17137:2019-02
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości związków na bazie chlorobenzenów i chlorotoluenów2019-02-01KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN 17117-1:2019-02
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Mechaniczne metody badań w warunkach dwuosiowych stanów naprężeń -- Część 1: Właściwości sztywności rozciągania2019-02-01KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
PN-EN ISO 32100:2019-02
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności na zginanie metodą fleksometryczną2019-02-01KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 32100:2011
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 12957-1:2019-02
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Wyznaczanie właściwości ciernych -- Część 1: Ścinanie bezpośrednie2019-02-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12957-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 13438:2019-02
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Selekcyjna metoda wyznaczania odporności geotekstyliów i wyrobów pokrewnych na utlenianie2019-02-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13438:2006
- wersja polska
PN-EN 17096:2019-01
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Metoda badania do wyznaczania modułu wzmocnienia odkształceniowego barier geosyntetycznych PE-HD2019-01-18KT 142 Geosyntetyków
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 17706:2019-01
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13522:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 17709:2019-01
- wersja angielska
Obuwie -- Miejsce pobierania próbek, przygotowanie i czas klimatyzowania próbek i próbek do badań2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13400:2004
- wersja polska
PN-EN 13400:2004/AC:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 18895:2019-01
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania usztywniaczy -- Odporność zmęczeniowa2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 12958:2002
- wersja polska
PN-EN 12958:2002/A1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 22653:2019-01
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania podszewek i wyściółek -- Tarcie statyczne2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 12826:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 17703:2019-01
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Odporność na działanie wysokiej temperatury2019-01-18KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13519:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 17705:2019-01
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania wierzchów, podszewek i wyściółek -- Izolacja termiczna2019-01-18KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 13521:2004
- wersja polska
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01/AC:2019-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-02-14KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-76:2008/A11:2008
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008
- wersja polska
PN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010
- wersja polska
PN-EN 60335-2-76:2008/A2:2015-05
- wersja angielska
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN ISO 10326-1:2017-02
- wersja polska
Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe -- Część 1: Wymagania podstawowe2019-01-18KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 30326-1:2000/Ap1:2013-10
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000
- wersja polska
PN-EN 30326-1:2000/A2:2012
- wersja polska
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
PN-EN ISO 4254-9:2019-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Siewniki2019-01-23KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 14018+A1:2010
- wersja polska
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN 12733:2019-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora idącego -- Bezpieczeństwo2019-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 12733+A1:2009
- wersja angielska
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
PKN-ISO/TS 19657:2019-01
- wersja polska
Definicje i kryteria techniczne dla składników żywności uznawanych za naturalne2019-01-17KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17203:2019-01
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie cytryniny w żywności metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)2019-01-15KT 235 Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15587:2019-01
- wersja angielska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)2019-01-15KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15587+A1:2013-12
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu, chromu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2006
- wersja polska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 6145-7:2019-01
- wersja angielska
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem metod dynamicznych -- Część 7: Termiczne regulatory przepływu masy2019-01-31KT 277PN-EN ISO 6145-7:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 6142-1:2015-12
- wersja polska
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych -- Część 1: Metoda wagowa dla mieszanin 1 rzędu2019-01-24KT 277PN-EN ISO 6142:2010
- wersja polska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN 17124:2019-01
- wersja angielska
Paliwo wodorowe -- Specyfikacja produktu i zapewnienie jakości -- Zastosowania polimerowych ogniw paliwowych (PEM) dla pojazdów drogowych2019-01-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN 17156:2019-01
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody analityczne -- Metoda LC / UV do identyfikacji i ilościowego oznaczania w produktach kosmetycznych 22 organicznych filtrów UV stosowanych w UE2019-01-11KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
PN-EN ISO 29621:2017-04
- wersja polska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wytyczne dotyczące oceny ryzyka i identyfikacji produktów o niskim ryzyku mikrobiologicznym2018-12-24KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 29621:2011
- wersja angielska
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-EN 15426:2019-02
- wersja angielska
Świece -- Specyfikacja emisji sadzy2019-02-04RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 15426:2008
- wersja angielska
73.100.40 Urządzenia do transportu poziomego i pionowego
PN-EN ISO 19296:2019-02
- wersja angielska
Górnictwo -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo maszyn2019-02-13KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1889-1:2011
- wersja polska
PN-EN 1889-1:2011
- wersja angielska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 6974-3:2019-02
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 3: Precyzja i odchylenie2019-02-01KT 277PN-EN ISO 6974-3:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 15112:2019-01
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Wyznaczanie energii2019-01-31KT 277PN-EN ISO 15112:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 20765-1:2019-01
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań w przesyle i dystrybucji2019-01-17KT 277PN-ISO 20765-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 20765-2:2019-01
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 2: Właściwości jednej fazy (gazu, cieczy, i gęstych płynów) dla rozszerzonych zakresów zastosowań2019-01-17KT 277
PN-EN ISO 23874:2019-01
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania temperatury punktu rosy węglowodorów2019-01-11KT 277PN-ISO 23874:2012
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2592:2017-10
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda2019-02-13KT 222PN-EN ISO 2592:2008
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 16906:2017-10
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zdolności zapłonowych olejów napędowych -- Silnikowa metoda BASF2018-12-28KT 222
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 20023:2019-01
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Bezpieczeństwo peletów z biopaliw stałych -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów drzewnych do zastosowań mieszkalnych i innych na małą skalę2019-01-23KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20815:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością2019-01-23KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 20815:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 20815:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 17782:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- System oceny zgodności wytwórców materiałów specjalnych2019-01-18KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 19277:2019-02
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Badania kwalifikacyjne i kryteria akceptacji dla systemów powłok ochronnych pod izolacją2019-02-04KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 20815:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością2019-01-23KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 20815:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 20815:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-2:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
77.020 Metalurgia
PN-EN ISO 17782:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- System oceny zgodności wytwórców materiałów specjalnych2019-01-18KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN IEC 61788-24:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 24: Pomiar prądu krytycznego -- Zatrzymanie prądu krytycznego po podwójnym zginaniu w temperaturze pokojowej osłoniętych powłoką Ag-2223 przewodów nadprzewodzących2019-02-19KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8994:2019-02
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda siatkowa2019-02-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8994:2011
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
79.100 Korek i wyroby z korka
PN-EN 12104:2019-02
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Specyfikacja2019-02-13KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12104:2002
- wersja polska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN 16770:2019-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Systemy odciągowe pyłu i wiórów do instalacji wewnętrznych -- Wymagania bezpieczeństwa2019-01-18KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-6:2019-01
- wersja angielska
Metody badań (zwartych) formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 6: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia2019-01-17KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-6:1998
- wersja polska
PN-EN 993-1:2019-01
- wersja angielska
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 1: Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-1:1998
- wersja polska
PN-EN 993-5:2019-01
- wersja angielska
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 5: Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-5:2001
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2818:2019-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Przygotowywanie kształtek do badań metodą obróbki mechanicznej2019-02-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2818:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 472:2013-07/A1:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Terminologia2019-01-18KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 20753:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kształtki do badań2019-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20753:2014-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 294-2:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Małe beleczki do prób rozciągania2019-01-31KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-2:2002/A1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 294-2:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 4612:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Przygotowanie past PVC do badań -- Metoda mieszalnika planetarnego2019-01-28KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4612:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 4612:2001
- wersja polska
83.140.01 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 6072:2018-12
- wersja polska
Guma -- Kompatybilność pomiędzy cieczami hydraulicznymi i wzorcowymi materiałami elastomerowymi2018-12-27KT 222
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 15527:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty prasowane z polietylenu (PE-UHMW, PE-HD) -- Wymagania i metody badań2019-01-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15527:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 527-3:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 3: Warunki badań folii i płyt2019-01-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-3:1998
- wersja polska
PN-EN ISO 11502:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie2019-01-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11502:2006
- wersja polska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-2+A1:2019-01
- wersja angielska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości2019-01-28KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-2:2016-04
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 513:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Profile z poli(chlorku winylu) (PVC) -- Oznaczanie odporności na starzenie w warunkach sztucznych2019-01-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 513:2002
- wersja polska
85.060 Papier i tektura
PN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu, chromu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2006
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2812-2:2019-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 2: Metoda zanurzania w wodzie2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-2:2008
- wersja polska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 150:2019-01
- wersja angielska
Olej lniany surowy i rafinowany oraz pokost lniany do farb i lakierów -- Wymagania i metody badań2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 150:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 3681:2019-01
- wersja angielska
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie liczby zmydlenia -- Metoda miareczkowa2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3681:2000
- wersja polska
87.060.99 Inne składniki farb
PN-EN ISO 4619:2019-01
- wersja angielska
Sykatywy do farb i lakierów2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4619:2010
- wersja angielska
87.100 Urządzenia do malowania
PN-EN 16985:2019-02
- wersja angielska
Kabiny malarskie do natryskiwania organicznego materiału powlekającego -- Wymagania bezpieczeństwa2019-02-01KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN 12215+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 13355+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 12981+A1:2010
- wersja polska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 19650-1:2019-02
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 1: Koncepcje i zasady2019-02-01KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-2:2019-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku -- Część 2: Realizacja projektu2019-01-31KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 17146:2019-02
- wersja angielska
Określanie wytrzymałości wsporników wypełnienia -- Metody badań i wymagania2019-02-01KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
PN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN 16929:2019-01
- wersja angielska
Metody badań -- Podłogi drewniane -- Oznaczenie charakterystyki drgań2019-01-18KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 16475-3+A1:2019-01
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 3: Regulatory ciągu działające samodzielnie, ze wspomaganiem i mieszane -- Wymagania i metody badań2019-01-28KT 318 KominówPN-EN 16475-3:2016-06
- wersja angielska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 16929:2019-01
- wersja angielska
Metody badań -- Podłogi drewniane -- Oznaczenie charakterystyki drgań2019-01-18KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 13454-2:2019-02
- wersja angielska
Spoiwa na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań2019-02-14KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 13454-2+A1:2008
- wersja polska
PN-EN 196-11:2019-01
- wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 11: Ciepło hydratacji -- Metoda izotermiczna2019-01-18KT 196 Cementu i Wapna
PN-EN 196-2:2013-11
- wersja polska
Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu2019-01-18KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-2:2006
- wersja polska
PN-EN 196-6:2019-01
- wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia2019-01-18KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-6:2011
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 16140:2019-02
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wrażliwości na zmiany wyglądu2019-02-19KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 16140:2011
- wersja angielska
91.100.25 Wyroby budowlane terakotowe
PN-EN 772-22:2019-01
- wersja angielska
Metody badań elementów murowych -- Część 22: Określenie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych2019-01-28KT 233 Konstrukcji Murowanych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-10:2019-02
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 10: Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację w warunkach stężeń dwutlenku węgla na poziomie atmosferycznym2019-02-01KT 274 Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13454-2:2019-02
- wersja angielska
Spoiwa na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań2019-02-14KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 13454-2+A1:2008
- wersja polska
PN-EN 12310-2:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 12310-2:2002
- wersja polska
PN-EN 16002:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na obciążenie wiatrem elastycznych wyrobów do pokryć dachowych mocowanych mechanicznie2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 16002:2010
- wersja angielska
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
PN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2019-01-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2014-02
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 17192:2019-01
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Przewody niemetalowe -- Wymagania i metody badań2019-01-29KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
PN-EN ISO 21083-1:2019-01
- wersja angielska
Metoda badania skuteczności materiałów filtrujących powietrze ze sferycznych nanomateriałów -- Część 1: Zakres wielkości od 20 nm do 500 nm2019-01-18KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 15399:2019-02
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem dla sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie2019-02-01KT 277
PN-EN 12405-1:2019-01
- wersja angielska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości2019-01-28KT 277PN-EN 12405-1+A2:2010
- wersja polska
PN-EN 12405-1+A2:2010
- wersja angielska
PN-EN 14236:2019-01
- wersja angielska
Gazomierze domowe ultradźwiękowe2019-01-23KT 277PN-EN 14236:2010
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap1:2019-02
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-4-41:2017-09
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym2019-01-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-4-41:2009
- wersja polska
PN-HD 60364-5-56:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-56:2010
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-56:2010/A12:2017-10
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-56:2010
- wersja polska
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odłączanie izolacyjne i łączenie2019-01-17KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN ISO 15876-3:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 3: Kształtki2019-01-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-3:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 15876-5:2017-03
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polibuten (PB) -- Część 5: Przydatność systemu do stosowania2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15876-5:2009
- wersja polska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 13203-2:2019-02
- wersja angielska
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii2019-02-14KT 277PN-EN 13203-2:2015-08
- wersja angielska
PN-EN 13203-5:2019-02
- wersja angielska
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 5: Ocena zużycia energii kombinacji urządzeń gazowych z elektrycznymi pompami ciepła2019-02-14KT 277
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN 12256:2001
- wersja polska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2019-01-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2014-02
- wersja angielska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17037:2019-02
- wersja angielska
Światło dzienne w budynkach2019-02-01KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 12193:2019-01
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie2019-01-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12193:2008
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 13374+A1:2019-02
- wersja angielska
Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań2019-02-14KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13374:2013-08
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 17892-10:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badania w aparacie bezpośredniego ścinania2019-01-28KT 254 Geotechniki
PN-EN 16907-5:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 5: Kontrola jakości2019-01-15KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-6:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 6: Roboty ziemne rekultywujące teren wykonywane w technologii refulacji2019-01-15KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 12716:2019-01
- wersja angielska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechniczych -- Iniekcja strumieniowa2019-01-11KT 254 GeotechnikiPN-EN 12716:2002
- wersja polska
PN-EN 16907-1:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-2:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-3:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 3: Procedury budowlane2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN 16907-4:2019-01
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Część 4: Obróbka gruntów wapnem i/lub spoiwami hydraulicznymi2019-01-11KT 312 Robót Ziemnych
PN-EN ISO 22477-1:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 1: Badania pali: statyczne badanie nośności poprzez ściskanie osiowe2019-01-11KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22476-6:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 6: Badanie samowkręcającym się presjometrem2019-01-04KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22476-8:2019-01
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 8: Badanie presjometrem2019-01-04KT 254 Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 13264:2017-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych2018-12-28KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 12256:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-EN 12256:2001
- wersja polska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-3+A1:2019-02
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa2019-02-01KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-3:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 12697-30:2019-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-30:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-5:2019-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie gęstości2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-5:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-5:2010
- wersja angielska
PN-EN 12697-8:2019-01
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-8:2005
- wersja polska
PN-EN 13880-8:2019-01
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 8: Metoda badania zmiany masy po zanurzeniu w paliwie uszczelnień złączy odpornych na działanie paliwa2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-8:2004
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 12966+A1:2019-02
- wersja angielska
Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści2019-02-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12966:2015-03/Ap1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 12966:2015-03
- wersja polska
PN-EN 12966:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 1794-1+AC:2019-02
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność2019-02-04KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1794-1:2018-04
- wersja angielska
93.080.40 Oświetlenie uliczne i sprzęt z nim związany
PN-EN 13032-5:2019-01
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 5: Prezentacja danych dla opraw używanych do oświetlenia drogowego2019-01-17KT 4 Techniki Świetlnej
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 16729-4:2019-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 4: Kwalifikacje personelu badań nieniszczących szyn2019-02-14KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 50129:2019-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50129:2007
- wersja polska
PN-EN 50129:2007/AC:2010
- wersja polska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN 60335-2-24:2010/A2:2019-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu2019-02-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-24:2010/A1:2019-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu2019-01-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2015-11
- wersja angielska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60335-2-11:2010/A2:2019-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych2019-01-29KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN 62784:2019-01
- wersja angielska
Odkurzacze i wyciągi pyłu zapewniające poziom zabezpieczenia urządzeń Dc do zbierania pyłów palnych -- Wymagania szczegółowe2019-01-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 62885-5:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 5: Sprzęt czyszczący pod ciśnieniem i za pomocą pary do użytku domowego i komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2019-01-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60675:2004/A2:2019-01
- wersja angielska
Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2019-01-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 12104:2019-02
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Specyfikacja2019-02-13KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12104:2002
- wersja polska
PN-EN 17142:2019-02
- wersja angielska
Modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą powierzchniową na bazie proszku drzewnego -- Specyfikacja, wymagania i metody badań2019-02-13KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 1081:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1081:2001
- wersja polska
PN-EN 1081:2001/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN 1307+A3:2019-01
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1307+A2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 20326:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wymagania dla paneli podłogowych/zestawów do luźnego ułożenia2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 14085:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 24342:2019-01
- wersja angielska
Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 24342:2012
- wersja angielska
PN-EN 994:2012
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28158:2019-01
- wersja angielska
Stomatologia -- Nici dentystyczne zespolone z uchwytem2019-01-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28158:2010
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 17022:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Pomoce do kąpieli -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
PN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Część 1: Wózki spacerowe i wózki głębokie2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888:2012
- wersja angielska
PN-EN 1888:2012
- wersja polska
PN-EN 1888-2:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Część 2: Wózki spacerowe dla dzieci o masie ciała powyżej 15 kg do 22 kg2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 17114:2019-02
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Zabezpieczenie powierzchniowe porowatych materiałów nieorganicznych -- Karty charakterystyki technicznej i chemicznej produktów hydrofobizujących2019-02-01KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 12193:2019-01
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie2019-01-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12193:2008
- wersja angielska