Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 60071-1:2020-04
- wersja angielska
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 60071-1:2008
- wersja polska
PN-EN 60071-1:2008/A1:2010
- wersja angielska
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
PN-EN IEC 62680-1-5:2020-04
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-5: Elementy wspólne -- Definicja klasy urządzenia USB Audio 3.02020-04-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 62680-1-7:2020-04
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-7: Elementy wspólne -- Formaty danych dla definicji klasy urządzenia USB Audio 3.02020-04-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 62680-1-8:2020-04
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-8: Elementy wspólne -- Typy terminali dla definicji klasy urządzenia USB Audio 3.02020-04-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
PN-EN 16214-1+A1:2020-04
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 1: Terminologia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-1:2013-02
- wersja angielska
01.070 Kodowanie barwne
PN-EN 60062:2016-12/A1:2020-04
- wersja angielska
Kody cechowania rezystorów i kondensatorów2020-04-30KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 20022-1:2020-04
- wersja angielska
Usługi finansowe -- Uniwersalny schemat komunikatów branży finansowej -- Część 1: Schemat modelu2020-04-29KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 20022-1:2006
- wersja polska
PN-ISO 10383:2020-04
- wersja angielska
Papiery wartościowe i pokrewne instrumenty finansowe -- Kody identyfikacyjne giełd i rynków (MIC)2020-04-28KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-ISO 10383:2006
- wersja polska
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22301:2020-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania2020-04-07KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22301:2014-11
- wersja angielska
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
PN-EN IEC 62668-2:2020-03
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 2: Zarządzanie podzespołami elektronicznymi pochodzącymi ze źródeł innych niż franczyzowe2020-03-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 22301:2020-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania2020-04-07KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22301:2014-11
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9138:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Produkt statystyczny -- Wymagania dotyczące odbioru2020-04-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04
- wersja angielska
Ocena zgodności -- Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących2020-04-24KT 6 Systemów Zarządzania
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 16140-6:2020-05
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Walidacja metody -- Część 6: Protokół walidacji alternatywnych (własnych) metod dla procedur do potwierdzania i typowania2020-05-14KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-ISO 15174:2020-05
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Mikrobiologiczne koagulanty -- Określenie całkowitej aktywności ścinania mleka2020-05-05KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-EN ISO 19036:2020-04
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych2020-04-30KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 19036:2020-04
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych2020-04-22KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14971:2020-05
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych2020-05-25KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 14971:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14971:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11197:2020-04
- wersja angielska
Jednostki zaopatrzenia medycznego2020-04-20KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 11197:2016-06
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów – Kołpaki i osłony ochronne zaworów -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 81060-2:2020-04
- wersja angielska
Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 2: Badania kliniczne dla pomiarów typu automatycznego2020-04-23KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 81060-2:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15002:2008/A1:2020-04
- wersja angielska
Urządzenia pomiaru przepływu do połączenia z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznych2020-04-21KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 17510:2020-04
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Leczenie bezdechu występującego w czasie snu -- Maski i wyposażenie do nakładania2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 17510-2:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 18562-1:2020-04
- wersja angielska
Ocena biokompatybilności szlaków gazu oddechowego w zastosowaniach opieki zdrowotnej -- Część 1: Ocena i badanie w ramach procesu zarządzania ryzykiem2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 18562-2:2020-04
- wersja angielska
Ocena biokompatybilności szlaków gazu oddechowego w zastosowaniach opieki zdrowotnej -- Część 2: Badania emisji cząstek stałych2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 18562-3:2020-04
- wersja angielska
Ocena biokompatybilności szlaków gazu oddechowego w zastosowaniach opieki zdrowotnej -- Część 3: Badania emisji lotnych związków organicznych (VOCs)2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 18562-4:2020-04
- wersja angielska
Ocena biokompatybilności szlaków gazu oddechowego w zastosowaniach opieki zdrowotnej -- Część 4: Badania na wymywanie w kondensacie2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 80601-2-12:2020-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-12: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania respiratorów stosowanych w intensywnej terapii2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-12:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-12:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-74:2020-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do nawilżania oddechowego2020-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 8185:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-13:2013-06/A2:2020-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-13: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania stanowiska anestezjologicznego2020-04-07KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 9693:2020-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Badanie kompatybilności systemów metal-ceramika i ceramika-ceramika2020-04-24KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9693-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 9693-2:2016-07
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11135:2014-08/A1:2020-04
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Tlenek etylenu -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2020-04-20KT 295 Sterylizacji
PN-EN ISO 11137-1:2015-07/A2:2020-03
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2020-03-31KT 295 Sterylizacji
PN-EN ISO 25424:2020-03
- wersja angielska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2020-03-31KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 25424:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 25424:2011
- wersja polska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 14476+A2:2019-08/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2020-05-20KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
PN-EN 17122:2020-04
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii na nieporowatych powierzchniach -- Metoda badania i wymagania -- Faza 2, etap 22020-04-16KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-5:2019-01
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań2020-04-16KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-5:2009
- wersja angielska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN ISO 24551:2020-04
- wersja angielska
Ergonomia -- Projekt zapewniający przystępność -- Instrukcje głosowe dotyczące wyrobów konsumenckich2020-04-22KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
PN-EN ISO 24550:2020-04
- wersja angielska
Ergonomia -- Projekt zapewniający przystępność -- Lampki kontrolne na wyrobach konsumenckich2020-04-22KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 24500:2011
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 15597-2:2020-05
- wersja angielska
Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Maszyny rozrzucające i natryskowe -- Część 2: Wymagania dotyczące dystrybucji i ich badania2020-05-19KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.030.50 Recykling
PN-EN 45555:2020-04
- wersja angielska
Ogólne metody oceny możliwości recyklingu i odzysku urządzeń związanych z energią2020-04-20KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 22125-1:2020-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Technet-99 -- Część 1: Metoda badania przy pomocy ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii promieniowania2020-04-22KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 22125-2:2020-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Technet-99 -- Część 2: Metoda badania przy pomocy spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)2020-04-22KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21268-4:2020-05
- wersja angielska
Jakość gleby -- Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych -- Część 4: Wpływ pH na wymywanie z początkowym dodaniem kwasu/zasady2020-05-25KT 191 Chemii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2020-05-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-35:2016-03/A1:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody2020-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-5:2015-05/A11:2020-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2020-04-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-52:2004/A12:2020-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2020-04-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 389-7:2020-04
- wersja angielska
Akustyka -- Zero odniesienia do wzorcowania aparatury audiometrycznej -- Część 7: Wartości odniesienia progu słyszenia w warunkach odsłuchu w polu swobodnym i w polu dyfuzyjnym2020-04-23KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 389-7:2009/A1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 389-7:2009
- wersja polska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 24550:2020-04
- wersja angielska
Ergonomia -- Projekt zapewniający przystępność -- Lampki kontrolne na wyrobach konsumenckich2020-04-22KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 24500:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 24551:2020-04
- wersja angielska
Ergonomia -- Projekt zapewniający przystępność -- Instrukcje głosowe dotyczące wyrobów konsumenckich2020-04-22KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap2:2020-04
- wersja polska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)2020-04-21KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-13+A1:2020-05
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów systemu2020-05-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-13:2017-05
- wersja angielska
PN-EN 12845+A1:2020-05
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja2020-05-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 12845:2015-10
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-12+A1:2020-04
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych2020-04-14KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-12:2014-11
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN IEC 62327:2020-05
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem – Ręczne przenośne przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do oszacowania mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 62327:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62401:2020-05
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Alarmujące osobiste detektory promieniowania (PRD) stosowane do wykrywania nielegalnego obrotu materiałami promieniotwórczymi2020-05-18KT 266 Aparatury Jądrowej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 510:2020-04
- wersja angielska
Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu zaczepienia o ruchome części2020-04-20KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 510:1996
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 13819-3:2020-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 3: Uzupełniające metody badań akustycznych2020-04-14KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-3:2020-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego – Procedura badania hałasu – Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-3:2006
- wersja angielska
PN-EN IEC 60704-2-16:2020-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące pralko-suszarek2020-05-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PKN-IEC/TR 61340-5-2:2020-04
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Przewodnik użytkownika2020-04-02KT 143 Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 22125-1:2020-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Technet-99 -- Część 1: Metoda badania przy pomocy ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii promieniowania2020-04-22KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 22125-2:2020-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Technet-99 -- Część 2: Metoda badania przy pomocy spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS)2020-04-22KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-3-3:2020-05
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 3-3: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Metody badań sejsmicznych dotyczące wyposażenia2020-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-3-3:2002
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów – Kołpaki i osłony ochronne zaworów -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 10961:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Wiązki butli -- Projektowanie, wytwarzanie, badania i kontrola2020-05-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10961:2012
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
PN-EN 14901-2:2020-04
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: Powłoki termoplastyczne z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO)2020-04-15KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN 14901-1+A1:2020-04
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: Powłoki epoksydowe (praca przy dużym obciążeniu)2020-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14901:2014-11
- wersja angielska
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 1971-1:2020-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 1: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej przelotowej na powierzchni zewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 1971-2:2020-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 2: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej wewnętrznej na powierzchni wewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-2:2012
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 14901-2:2020-04
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: Powłoki termoplastyczne z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO)2020-04-15KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN 14901-1+A1:2020-04
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: Powłoki epoksydowe (praca przy dużym obciążeniu)2020-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14901:2014-11
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 15202:2020-05
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Podstawowe wymiary przyłączy wylotowych zaworów butli do LPG i odpowiednich łączników urządzeń2020-05-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15202:2012
- wersja angielska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN ISO 12759-4:2020-04
- wersja angielska
Wentylatory -- Klasyfikacja sprawności wentylatorów -- Część 4 : Wentylatory z napędem w warunkach maksymalnej prędkości obrotowej2020-04-21KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 12759:2015-09
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52907:2020-05
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Materiały wsadowe -- Metody charakteryzowania proszków metali2020-05-26KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-7:2020-04
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie2020-04-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-7:2016-12
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 9090:2020-04
- wersja angielska
Gazoszczelność sprzętu do spawania gazowego i procesów pokrewnych2020-04-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 29090:1996
- wersja polska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 13919-1:2020-04
- wersja angielska
Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wymagania i zalecenia do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy2020-04-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13919-1:2002
- wersja polska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8504-1:2020-04
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne2020-04-23KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 8504-2:2020-04
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna2020-04-23KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-2:2002
- wersja polska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 14901-2:2020-04
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: Powłoki termoplastyczne z poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO)2020-04-15KT 278 Wodociągów i Kanalizacji
PN-EN 14901-1+A1:2020-04
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań dla powłok organicznych kształtek i wyposażenia z żeliwa sferoidalnego -- Część 1: Powłoki epoksydowe (praca przy dużym obciążeniu)2020-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14901:2014-11
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 50465:2015-08/A1:2020-04
- wersja angielska
Urządzenia gazowe -- Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW2020-04-02KT 277
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 16905-1:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 1: Terminy i definicje2020-03-31KT 277
PN-EN 16905-3:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 3: Warunki badania2020-03-31KT 277
PN-EN 16905-4:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 4: Metody badania2020-03-31KT 277
PN-EN 16905-5:2017-04/Ap1:2020-03
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 5: Obliczanie sprawności sezonowej w trybie grzania i chłodzenia2020-03-31KT 277
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 60904-7:2020-05
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 7: Obliczanie korekty związanej z niedopasowaniem widmowym dla pomiarów elementów fotowoltaicznych2020-05-05KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60904-7:2009
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 16214-1+A1:2020-04
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 1: Terminologia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-1:2013-02
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PKN-IEC/TR 61340-5-2:2020-04
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Przewodnik użytkownika2020-04-02KT 143 Elektryczności Statycznej
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN IEC 60684-3-283:2020-05
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-283: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe do izolacji szyn zbiorczych2020-05-05KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60684-3-283:2011
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-283:2011/A1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN IEC 60684-3-280:2020-05
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-280: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Termokurczliwe koszulki poliolefinowe, odporne na tworzenie ścieżek pełznych2020-05-04KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60684-3-280:2010
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-280:2010/A1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN IEC 60684-3-214:2020-04
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-214: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, samogasnące, o grubej i średniej ściance2020-04-29KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60684-3-214:2014-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 60684-3-216:2020-04
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3: Wymagania techniczne dla poszczególnych rodzajów koszulek – Arkusz 216: Koszulki termokurczliwe samogasnące, o zwiększonej odporności pożarowej2020-04-28KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60684-3-216:2005/A2:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-216:2005
- wersja angielska
PN-EN IEC 60684-3-247:2020-04
- wersja angielska
Elastyczne koszulki izolacyjne -- Część 3-247: Wymagania techniczne dla poszczególnych typów koszulek -- Koszulki termokurczliwe, poliolefinowe, o podwójnych ściankach, niesamogasnące, o średniej i grubej ściance2020-04-28KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60684-3-247:2011/A1:2017-04
- wersja angielska
PN-EN 60684-3-247:2011
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-0-1:2014-04/A1:2020-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-1: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, okrągłe2020-05-11KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60317-0-3:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-3: Wymagania ogólne -- Przewody nawojowe emaliowane aluminiowe, okrągłe2020-05-11KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60317-0-8:2020-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-8: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w nienasyconym topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego albo nasyconym żywicą lub lakierem2020-05-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-0-8:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 60851-3:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 3: Właściwości mechaniczne2020-05-08KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-HD 605-S3:2020-05
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne -- Dodatkowe metody badania2020-05-04KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 605 S2:2008
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN IEC 60071-1:2020-04
- wersja angielska
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły2020-04-29KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 60071-1:2008
- wersja polska
PN-EN 60071-1:2008/A1:2010
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 61333:2020-04
- wersja angielska
Znakowanie rdzeni ferrytowych2020-04-09KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 61333:2002
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN IEC 60309-5:2020-05
- wersja angielska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 5: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wtyczek, gniazd wtyczkowych, złącz okrętowych i wtyków okrętowych do niskonapięciowych systemów przyłączania statków z nabrzeża (LVSC)2020-05-04KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60669-1:2018-04/AC:2020-04
- wersja angielska
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-04-17KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 62026-2:2013-07/A1:2020-04
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)2020-04-20KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 62026-3:2015-07/A11:2020-03
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 3: Sieć urządzeń2020-03-31KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 63013:2020-04
- wersja angielska
Pakiety LED -- Długoterminowe prognozowanie utrzymania strumienia świetlnego2020-04-09KT 4 Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62751-2:2015-03/A1:2020-05
- wersja angielska
Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 2: Modułowe przekształtniki wielopoziomowe2020-05-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 62488-2:2018-03/AC:2020-04
- wersja angielska
Systemy łączności przedsiębiorstw energetycznych z wykorzystaniem linii elektroenergetycznych -- Cześć 2: Terminale analogowej łączności AETN2020-04-08KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
PN-EN IEC 63006:2020-05
- wersja angielska
Bezprzewodowy przesył energii (WPT) -- Słownik terminów2020-05-22KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO 80079-36:2016-07/AC:2020-05
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymagania2020-05-15KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
PN-EN IEC 60079-0:2018-09/AC:2020-04
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymagania2020-04-17KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62668-2:2020-03
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 2: Zarządzanie podzespołami elektronicznymi pochodzącymi ze źródeł innych niż franczyzowe2020-03-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60062:2016-12/A1:2020-04
- wersja angielska
Kody cechowania rezystorów i kondensatorów2020-04-30KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.040.30 Termistory
PN-EN IEC 60539-2:2020-04
- wersja angielska
Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 2: Specyfikacja przekrojowa -- Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym montowane powierzchniowo2020-04-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60539-2:2004
- wersja angielska
PN-EN 60539-2:2004/A1:2010
- wersja angielska
31.060.01 Kondensatory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60062:2016-12/A1:2020-04
- wersja angielska
Kody cechowania rezystorów i kondensatorów2020-04-30KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN IEC 60384-11:2020-05
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 11: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego2020-05-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60384-11:2008
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61169-24:2020-03
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości ze sprzęgiem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F)2020-03-31KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61169-24:2009
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 11551:2020-04
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metoda badania współczynnika pochłaniania elementów optycznych lasera2020-04-21KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11551:2010
- wersja polska
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 301549:2020-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2020-05-20KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301 549:2018-12
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-18 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-14 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2020-05-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 446-2 V1.2.1:2020-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń radiowych i nie radiowych -- Część 2: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowiskach przemysłowych2020-05-28KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 446-1 V1.2.1:2020-05
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca złożonych i/lub zintegrowanych urządzeń radiowych i nie radiowych; Część 1: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych2020-05-27KT 11 Telekomunikacji
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 63137-1:2020-04
- wersja angielska
Znormalizowane złącza pomiarowe wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania ogólne i metody badania2020-04-30KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 300 468 V1.16.1:2020-04
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Wymagania techniczne dotyczące informacji o usługach (SI) w systemach DVB2020-04-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 468 V1.15.1:2016-09
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61300-3-54:2020-03
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-54: Badania i pomiary -- Kątowa niewspółosiowość pomiędzy osią otworu i osią średnicy zewnętrznej ferruli cylindrycznej2020-03-31KT 282 Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16234-1:2020-05
- wersja angielska
Struktura e-kompetencji (e-CF) -- Wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu -- Część 1: Zasady ogólne2020-05-12RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i KomunikacjiPN-EN 16234-1:2016-07
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN 62734:2015-03/A1:2020-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe i profile komunikacyjne -- ISA 100.11a2020-04-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62734:2015-03/A1:2020-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe i profile komunikacyjne -- ISA 100.11a2020-04-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 62680-1-5:2020-04
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-5: Elementy wspólne -- Definicja klasy urządzenia USB Audio 3.02020-04-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 62680-1-6:2020-04
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-6: Elementy wspólne -- Podstawowe funkcje definicji klasy urządzenia USB Audio 3.02020-04-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 62680-1-7:2020-04
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-7: Elementy wspólne -- Formaty danych dla definicji klasy urządzenia USB Audio 3.02020-04-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 62680-1-8:2020-04
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-8: Elementy wspólne -- Typy terminali dla definicji klasy urządzenia USB Audio 3.02020-04-07KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 62734:2015-03/A1:2020-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe i profile komunikacyjne -- ISA 100.11a2020-04-27KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 12813:2020-05
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Kontrola zgodności komunikacji w systemach autonomicznych2020-05-08KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 12813:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12813:2016-02/A1:2017-10
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN 14908-7:2020-05
- wersja angielska
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 7: Transmisja danych za pośrednictwem protokołów internetowych2020-05-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19107:2020-05
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Schemat przestrzenny2020-05-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19107:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 19116:2020-05
- wersja angielska
Informacja Geograficzna -- Usługi wyznaczania położenia2020-05-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19116:2006
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN 17269:2020-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Podstawowe międzynarodowe dane pacjenta2020-04-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 8654:2018-04/A1:2020-05
- wersja angielska
Jubilerstwo -- Barwy stopów złota -- Definicja, zakresy barw i oznaczenie2020-05-26KT 239 Jubilerstwa
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 16185-2+A1:2020-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe wieloczłonowych zespołów trakcyjnych -- Część 2: Metody badań2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16185-2:2015-02
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17084:2019-02/AC:2020-05
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów2020-05-15KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14752:2020-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 14752:2015-04
- wersja polska
PN-EN 14752:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 16207+A1:2020-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Funkcjonalne i jakościowe kryteria dla układów magnetycznych hamulców szynowych przeznaczonych do stosowania w taborze kolejowym2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 16207:2014-10
- wersja angielska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 14752:2020-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy bocznych drzwi wejściowych w taborze szynowym2020-04-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 14752:2015-04
- wersja polska
PN-EN 14752:2015-04
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9138:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Produkt statystyczny -- Wymagania dotyczące odbioru2020-04-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 2002-16:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metale -- Metody badań -- Część 16: Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne2020-04-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2002-21:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metale -- Metody badań -- Część 21: Badania radiograficzne odlewów2020-04-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
PN-EN 3486:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X3CrNiMoAl13-8-2 (1.4534) -- Przesycona i starzona -- 1 400 ≤ Rm ≤ 1 550 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-05-21KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 3489:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) -- Wyżarzona zmiękczająco -- 500 ≤ Rm ≤ 750 MPa -- Rury konstrukcyjne -- 0,5 ≤ a ≤ 5 mm2020-05-21KT 126 Rur Stalowych
PN-EN 3484:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542) -- Odlewy -- Referencyjna obróbka cieplna: wyżarzanie ujednorodniające, przesycanie, utwardzanie wydzieleniowe i podzerowe -- Materiał wyjściowy do przetopienia2020-05-13KT 301 Odlewnictwa
PN-EN 2451:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal 31Ni10 -- 1 230 MPa ≤ Rm ≤ 1 420 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 40 mm2020-05-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 2476:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal 30CrNiMo8 (1.6580) -- 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-05-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 2502:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) -- 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa -- Pręty2020-05-12KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 2503:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) -- 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 150 mm2020-05-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 3482:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) -- Wyżarzona -- Referencyjna obróbka cieplna: wyżarzona zmiękczająco -- Materiał wyjściowy do kucia -- De ≤ 100 mm2020-04-20KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 3468:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) -- Wyżarzona zmiękczająco -- 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-04-17KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 3481:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) -- Wyżarzona -- Referencyjna obróbka cieplna: wyżarzona zmiękczająco -- Pręty drążone -- 5 mm ≤ a ≤ 12 mm2020-04-17KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3018:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) -- Przetopiony z elektrody topliwej -- Drut ciągniony na zimno do wytwarzania wkładek gwintowanych -- D ≤ 3 mm2020-05-13KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2002-16:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metale -- Metody badań -- Część 16: Badania nieniszczące -- Badania penetracyjne2020-04-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2002-21:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metale -- Metody badań -- Część 21: Badania radiograficzne odlewów2020-04-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 2400:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwio i kosmonautyka -- Żaroodporny stop na bazie niklu Ni-P96-HT -- Ciągniony na zimno i wstępnie obrobiony cieplnie -- Druty -- D ≤ 10 mm2020-04-17KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 4609:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wgłębienia spiralne do gwintowanych części złącznych -- Definicja geometryczna i wymagania techniczne2020-04-08KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2943:2020-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki, do gwintów MJ i M, w postaci sprężyny śrubowej -- Specyfikacja techniczna2020-04-17KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2943:2001
- wersja polska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4604-007:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne do przesyłania sygnału -- Część 007: Kable współosiowe 50 omów 200 °C typu WN -- Norma wyrobu2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-007:2007
- wersja angielska
PN-EN 4681-001:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 001: Specyfikacja techniczna2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-001:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 4840-102:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kształtki termokurczliwe -- Część 102: Elastomerowe półsztywne, zakres temperatury od -75 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3155-044:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 044: Styki wtykowe 044 typu A podwójnie zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-044:2007
- wersja angielska
PN-EN 3155-045:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 045: Styki gniazdowe typu A podwójnie zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-045:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-076:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 076: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-076:2012
- wersja angielska
PN-EN 3155-077:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 077: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-077:2012
- wersja angielska
PN-EN 2997-011:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe sprzęgane pierścieniem gwintowanym ogniotrwałe lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 011: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-011:2010
- wersja angielska
PN-EN 3155-016:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 016: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-016:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-019:2020-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 019: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-019:2006
- wersja angielska
PN-EN IEC 62668-2:2020-03
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 2: Zarządzanie podzespołami elektronicznymi pochodzącymi ze źródeł innych niż franczyzowe2020-03-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-11:2020-04
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Definicja poziomów gotowości technologicznej (TRL) i kryteria ich oceny2020-04-27KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16842-9:2019-04/AC:2020-05
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 9: Wózki kompletacyjne, wózki jezdniowe podnośnikowe czołowo-boczne (obustronne) oraz czołowo-boczne z podnoszonym stanowiskiem operatora2020-05-20KT 248 Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 5010:2020-05
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Maszyny kołowe -- Wymagania dotyczące układu skrętu2020-05-26KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 12643:2014-05
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN 12641-2:2020-05
- wersja angielska
Intermodalne jednostki ładunkowe i pojazdy do przewozu towarów -- Opończe -- Część 2: Wymagania minimalne dla opończy bocznych2020-05-18KT 138 KolejnictwaPN-EN 12641-2:2006
- wersja angielska
PN-EN 12641-1:2020-05
- wersja angielska
Intermodalne jednostki ładunkowe i pojazdy do przewozu towarów -- Opończe -- Część 1: Wymagania minimalne2020-05-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 12641-1:2006
- wersja angielska
55.180.40 Kompletne opakowania transportowe z zawartością
PN-EN ISO 4180:2020-04
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania transportowe z zawartością -- Ogólne zasady dla opracowania programów badań właściwości użytkowych2020-04-09KT 133 OpakowańPN-EN ISO 4180:2010
- wersja angielska
55.180.99 Inne normy dotyczące dystrybucji i transportu towarów
PN-EN 12640:2020-05
- wersja angielska
Intermodalne jednostki ładunkowe i pojazdy do przewozu towarów -- Punkty mocowania do zabezpieczania ładunków -- Minimalne wymagania i badania2020-05-05KT 138 KolejnictwaPN-EN 12640:2002
- wersja polska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20706-1:2020-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Jakościowa i ilościowa analiza niektórych włókien łykowych (len, konopie, ramia) i ich mieszanek -- Część 1: Identyfikacja włókna z zastosowaniem metod mikroskopowych2020-05-25KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-EN ISO 1833-15:2020-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 15: Mieszanki włókien juty z określonymi włóknami pochodzenia zwierzęcego (metoda z określeniem zawartości azotu)2020-04-27KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-15:2010
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 13938-1:2020-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 1: Metoda hydrauliczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 13938-2:2020-05
- wersja angielska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 2: Metoda pneumatyczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-2:2002
- wersja polska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 9863-1:2016-09/A1:2020-05
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach -- Część 1: Warstwy pojedyncze2020-05-26KT 142 Geosyntetyków
PN-EN ISO 10722:2020-05
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Procedura badania wskaźnikowego do oceny uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych -- Uszkodzenie spowodowane materiałem ziarnistym (laboratoryjna metoda badania)2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 10722:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13426-1:2020-05
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wytrzymałość połączeń wewnątrzstrukturalnych -- Część 1: Geosyntetyki komórkowe2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13426-1:2005
- wersja polska
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 19577:2020-05
- wersja angielska
Obuwie -- Substancje szkodliwe mogące występować w obuwiu i elementach obuwia -- Oznaczanie nitrozoamin2020-05-25KT 20 Skóry i Obuwia
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
PN-EN 13031-1:2020-05
- wersja angielska
Szklarnie -- Obliczanie i konstrukcja -- Część 1: Szklarnie dla produkcji handlowej2020-05-19KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji BudowlanychPN-EN 13031-1:2003
- wersja angielska
PN-EN 13206+A1:2020-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne okrywowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie2020-04-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13206:2017-02
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12965:2020-05
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe (WPT) i ich osłony -- Bezpieczeństwo2020-05-11KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 12965+A2:2009
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17194:2020-04
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie deoksyniwalenolu, aflatoksyny B1, fumonizyn B1 & B2, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i ochratoksyny A w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS2020-04-16KT 40 Pasz
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 11285:2020-05
- wersja polska
Mleko -- Oznaczanie zawartości laktulozy -- Metoda enzymatyczna2020-05-05KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 15174:2020-05
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Mikrobiologiczne koagulanty -- Określenie całkowitej aktywności ścinania mleka2020-05-05KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PN-ISO 19660:2020-05
- wersja polska
Śmietanka -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Metoda kwasowo-butyrometryczna2020-05-05KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
PN-EN 17266:2020-04
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie pierwiastków i ich form chemicznych -- Oznaczanie rtęci organicznej w owocach morza metodą elementarnej analizy rtęci2020-04-16KT 235 Analizy Żywności
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-ISO 10298:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie toksyczności dla doboru króćców zaworów butli2020-05-08KT 223 Gazów TechnicznychPN-ISO 10298:2007
- wersja polska
PN-ISO 13338:2020-05
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie żrącego działania na tkanki dla doboru króćców zaworów butli2020-05-08KT 223 Gazów TechnicznychPN-ISO 13338:2007
- wersja polska
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-EN 15494:2020-04
- wersja angielska
Świece -- Etykiety dotyczące bezpieczeństwa2020-04-15KT 332 Świec i ZniczyPN-EN 15494:2008
- wersja angielska
PN-EN 15494:2008
- wersja niemiecka
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-15021:2019-05/Ap1:2020-04
- wersja polska
Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP z kształtowników typu V2020-04-16KT 275 Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
73.040 Węgiel
PN-G-04508:2020-05
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi2020-05-05KT 220 Naturalnych Paliw Stałych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22995:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczenie temperatury mętnienia -- Automatyczna metoda stopniowego chłodzenia2020-05-05KT 222
75.160.10 Paliwa stałe
PN-ISO 1928:2020-05
- wersja angielska
Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej2020-05-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-ISO 1928:2002
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN 16934:2017-10
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Oznaczanie glukozydów steroli w estrach metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) -- Metoda GC-MS ze wstępnym oczyszczaniem techniką SPE2020-04-27KT 222
PN-EN 16214-1+A1:2020-04
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 1: Terminologia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-1:2013-02
- wersja angielska
PN-EN 16214-4+A1:2020-04
- wersja angielska
Kryteria zrównoważonego wykorzystania biopaliw i biopłynów do produkcji energii -- Zasady, kryteria, wskaźniki i weryfikatory -- Część 4: Metody obliczeniowe bilansu emisji gazów cieplarnianych za pomocą analizy cyklu życia2020-04-15KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 16214-4:2013-06
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6892-1:2020-05
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2020-05-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja polska
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 16090:2020-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie średniej wielkości ziarna metodą ultradźwiękową2020-04-15KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 16090:2012
- wersja angielska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2:2019-04/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: Zgrzewane siatki i dźwigary kratowe2020-05-27KT 123 Badań Własności Metali
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 12385-6:2006/Ap1:2020-05
- wersja polska
Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Liny splotkowe dla szybów górniczych2020-05-07KT 163 Lin i Transportu Linowego
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 1971-1:2020-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 1: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej przelotowej na powierzchni zewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 1971-2:2020-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 2: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej wewnętrznej na powierzchni wewnętrznej2020-04-16KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1971-2:2012
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 10070:2020-05
- wersja angielska
Proszki metaliczne -- Oznaczenia kinetycznej powierzchni właściwej na podstawie pomiarów przepuszczalności powietrza przez warstwę proszku w warunkach ustalonego przepływu2020-05-13KT 33 Metalurgii ProszkówPN-ISO 10070:1994
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16929:2020-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stopnia rozpadu materiałów polimerowych w określonych warunkach kompostowania w skali pilotażowej2020-05-14KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 180:2004/A2:2013-07
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 29988-1:2020-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-05-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29988-1:2018-07
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 13206+A1:2020-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Folie termoplastyczne okrywowe stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie2020-04-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13206:2017-02
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12301:2020-05
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Kalandry -- Wymagania bezpieczeństwa2020-05-18KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12301+A1:2008
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 3233-1:2020-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania substancji nielotnych i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3233-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 6504-3:2020-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 3: Oznaczanie krycia farb na mury, beton i zastosowania wewnętrzne2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-3:2008
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 1015-11:2020-04
- wersja angielska
Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy2020-04-14KT 233 Konstrukcji MurowanychPN-EN 1015-11:2001/A1:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 1015-11:2001
- wersja polska
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 16809-1:2020-04
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby formowane in situ z granulek styropianowych (EPS) w postaci luźnej i granulek styropianowych w postaci związanej -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci związanej i luźnej przed zastosowaniem2020-04-16KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 16883:2017-07/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-05-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14908-7:2020-05
- wersja angielska
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 7: Transmisja danych za pośrednictwem protokołów internetowych2020-05-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13053:2020-05
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji2020-05-19KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13053+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 1366-12+A1:2020-04
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych2020-04-14KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-12:2014-11
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 60335-2-35:2016-03/A1:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody2020-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 12897+A1:2020-03
- wersja angielska
Wodociągi -- Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody2020-03-31KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12897:2016-07
- wersja angielska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 234:2020-05
- wersja angielska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania2020-05-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 234:2002
- wersja polska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 13422:2020-04
- wersja angielska
Pionowe znaki drogowe -- Przenośne, odkształcalne urządzenia ostrzegawcze -- Przenośne znaki drogowe -- Stożki i cylindry2020-04-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13422+A1:2009
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 50668:2020-05
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy sygnalizacji i sterowania dla systemów kolei miejskich innych niż UGTMS2020-05-28KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-1:2012/A14:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2020-05-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-49:2010/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-47:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN 60335-2-48:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
PN-EN 60335-2-48:2009/A2:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia2020-05-28KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN 60335-2-35:2016-03/A1:2020-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody2020-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN IEC 60704-2-16:2020-05
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące pralko-suszarek2020-05-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC 62885-8:2020-05
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 8: Odkurzacze czyszczące na sucho do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-05-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-5:2015-05/A11:2020-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń2020-04-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 50465:2015-08/A1:2020-04
- wersja angielska
Urządzenia gazowe -- Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym niższym lub równym 70 kW2020-04-02KT 277
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 14908-7:2020-05
- wersja angielska
Otwarta transmisja danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Protokół sieci sterowania -- Część 7: Transmisja danych za pośrednictwem protokołów internetowych2020-05-06KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN ISO 22041:2019-09/A1:2020-04
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Wydajność i zużycie energii2020-04-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
PN-EN 1130:2020-04
- wersja angielska
Meble dla dzieci -- Łóżeczka -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-04-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1130-1:2001
- wersja polska
PN-EN 1130-2:2001
- wersja polska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1269:2020-04
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena impregnacji igłowanych pokryć podłogowych za pomocą testu brudzenia2020-04-14KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1269:2016-02
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 60335-2-52:2004/A12:2020-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2020-04-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1130:2020-04
- wersja angielska
Meble dla dzieci -- Łóżeczka -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-04-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1130-1:2001
- wersja polska
PN-EN 1130-2:2001
- wersja polska
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 16883:2017-07/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-05-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16893:2018-03/Ap1:2020-05
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zbiorów i korzystania z nich2020-05-27KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 15898:2020-04
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Ogólne terminy i definicje2020-04-15KT 311 Konserwacji Dóbr KulturyPN-EN 15898:2011/Ap1:2013-03
- wersja angielska
PN-EN 15898:2011
- wersja polska
PN-EN 15898:2011
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN IEC 62115:2020-04
- wersja angielska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-04-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 62115:2005/A12:2015-02
- wersja polska
PN-EN 62115:2005
- wersja polska
PN-EN 62115:2005/A11:2012
- wersja polska
PN-EN 62115:2005/A11:2012
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005/A2:2011
- wersja angielska
PN-EN 62115:2005/A12:2015-02
- wersja angielska