Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07
- wersja angielska
Jakość gleby -- Terminologia2020-07-31KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 19403-1:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 1: Terminologia i zasady ogólne2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-2:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 2: Oznaczanie swobodnej energii powierzchniowej stałych powierzchni poprzez pomiar kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-3:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 3: Oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą wiszącej kropli2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-4:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 4: Oznaczanie składowych polarnych i dyspersyjnych napięcia powierzchniowego cieczy z napięcia międzyfazowego2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-5:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 5: Oznaczanie składowej polarnej i dyspersyjnej napięcia powierzchniowego cieczy na podstawie pomiarów kątów zwilżania stałej powierzchni z wyłącznie dyspersyjną składową energii powierzchniowej2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-6:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 6: Pomiar dynamicznego kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-7:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 7: Pomiar kąta zwilżania na powierzchni pochyłej (kąt spływu)2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-07-10KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
PN-EN ISO 6414:2020-06
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TPD) -- Rysunek techniczny wyrobów szklanych2020-06-23KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6414:1997
- wersja polska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 17169:2020-06
- wersja angielska
Tatuowanie -- Zasady bezpiecznego i higienicznego wykonania tatuażu2020-06-26KZ 508 Usług Tatuażu
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 223012020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
PN-EN 12973:2020-06
- wersja angielska
Zarządzanie wartością2020-06-17KT 10 Zastosowań Metod StatystycznychPN-EN 12973:2002
- wersja angielska
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
PN-EN IEC 62668-1:2020-06
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 1: Unikanie stosowania podzespołów elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzących z recyklingu2020-06-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 22000:2018-08
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego2020-07-23KT 310 Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem ŻywnościPN-EN ISO 22000:2006
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
PN-ISO 10005:2020-06
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące planów jakości2020-06-10KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10005:2007
- wersja polska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10003:2020-07
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące rozstrzygania sporów na zewnątrz organizacji2020-07-15KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10003:2009
- wersja polska
PN-ISO 10002:2020-07
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach2020-07-14KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10002:2006/AC1:2011
- wersja polska
PN-ISO 10002:2006
- wersja polska
PN-ISO 10004:2020-07
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dotyczące monitorowania i pomiarów2020-07-14KT 6 Systemów Zarządzania
PN-ISO 10001:2020-06
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania2020-06-10KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10001:2009
- wersja polska
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN IEC 62290-3:2020-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-06-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-4:2020-07
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji, do podawania grawitacyjnego2020-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8536-4:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8536-4:2013-06/A1:2013-07
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 24157:2010/A1:2020-08
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna i przyrządy -- Opis aberracji oka ludzkiego2020-08-05KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
PN-EN ISO 8596:2018-03/A1:2020-07
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Badanie ostrości widzenia -- Optotypy standardowe i kliniczne i ich prezentacja2020-07-02KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN ISO 11607-1:2020-06
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-1:2017-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11607-2:2020-06
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-2:2017-12
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14006:2020-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania2020-08-03KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14006:2011
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14006:2011
- wersja angielska
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
PN-EN 50693:2020-07
- wersja angielska
Zasady kategorii produktu dla oceny cyklu życia produktów i układów elektronicznych i elektrycznych2020-07-08KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN 45552:2020-06
- wersja angielska
Metody ogólne oceny trwałości urządzeń związanych z energią2020-06-08KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
PN-EN 45557:2020-06
- wersja angielska
Ogólna metoda oceny proporcji zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w produktach związanych z energią2020-06-08KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN IEC 62933-5-2:2020-07
- wersja angielska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 5-2: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla zintegrowanych z siecią systemów EES -- Systemy elektrochemiczne2020-07-06KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 18557:2020-07
- wersja angielska
Zasady charakteryzacji gleb, budynków oraz infrastruktury skażonych przez substancje promieniotwórcze do celów działań naprawczych2020-07-27KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.020.55 Bioprodukty
PN-EN 17351:2020-06
- wersja angielska
Produkty biobazowe -- Oznaczanie zawartości tlenu za pomocą analizatora elementarnego2020-06-26KT 319 Produktów Biobazowych
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
PN-EN IEC 62430:2020-07
- wersja angielska
Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska (ECD) -- Zasady, wymagania i wytyczne2020-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62430:2009
- wersja angielska
13.030.50 Recykling
PN-EN 50614:2020-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące przygotowania do ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2020-07-07KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN 45554:2020-06
- wersja angielska
Ogólne metody oceny produktów związanych z energią w zakresie możliwości naprawy, ponownego wykorzystania i udoskonalenia2020-06-08KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11665-6:2020-07
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 6: Metoda chwilowego pomiaru stężenia promieniotwórczego2020-07-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-6:2015-11
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 22908:2020-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad 226 i Rad 228 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-08-05KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-1:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 1: Zasady ogólne2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-2:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 2: Metoda badania z zastosowaniem spektrometrii promieniowania gamma2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-3:2020-07
- wersja angielska
Jakosć wody -- Radon-222 -- Część 3: Metoda badania z zastosowaniem emanometru2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-4:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 4: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego z dwufazową cieczą2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13165-1:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 1: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13165-2:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 2: Metoda badania z zastosowaniem emanometru2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13165-3:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 3: Metoda badania z zastosowaniem współstrącania i spektrometrii promieniowania gamma2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07
- wersja angielska
Jakość gleby -- Terminologia2020-07-31KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-6:2015-05/A1:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu2020-07-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-78:2004/A11:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych2020-07-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2020-06-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-22+A1:2020-07
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 22: Czujki ciepła liniowe kasowalne2020-07-31KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-22:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 16925:2019-04/AC:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne systemy tryskaczowe stosowane w budynkach mieszkalnych -- Projektowanie, instalacja i konserwacja2020-06-29KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 12259-14:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych2020-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 14972-8:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 8: Protokół badania dla maszyn w obudowach o pojemności przekraczającej 260 m³ dla zestawów dysz otwartych2020-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 14972-9:2020-06
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 9: Protokół badania dla maszyn w obudowach o pojemności nie przekraczającej 260 m³ dla zestawów dysz otwartych2020-06-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 15029-1:2002
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-07-06KT 222
PN-EN 50553:2012/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN ISO 15029-1:2002/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-06-09KT 222
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1363-1:2020-07
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-07-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1363-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 1363-1:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
PN-EN 1363-1:2012
- wersja polska
PN-EN 15269-1:2019-07/AC:2020-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-06-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 22908:2020-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad 226 i Rad 228 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-08-05KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN IEC 62311:2020-06
- wersja angielska
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz)2020-06-12KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62311:2010
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
Opakowania transportowe do towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) oraz duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 223012020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 16334-2:2020-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- System alarmu w pociągach pasażerskich -- Część 2: Wymagania dotyczące systemu dla kolei miejskiej2020-07-22KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 50104:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania użytkowe oraz metody badań2020-07-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50104:2011
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 17092-2:2020-07
- wersja angielska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 2: Wyroby klasy AAA -- Wymagania2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
PN-EN 17092-3:2020-07
- wersja angielska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 3: Wyroby klasy AA -- Wymagania2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
PN-EN 17092-4:2020-07
- wersja angielska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 4: Wyroby klasy A -- Wymagania2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
PN-EN 17092-5:2020-07
- wersja angielska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 5: Wyroby klasy B -- Wymagania2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
PN-EN 17092-6:2020-07
- wersja angielska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 6: Wyroby klasy C -- Wymagania2020-07-17KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
PN-EN 943-2:2019-05
- wersja polska
Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)2020-07-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 943-2:2005
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 18526-3:2020-06
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 3: Właściwości fizyczne i mechaniczne2020-06-22KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20349-1:2017-10
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w hutnictwie2020-07-20KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20349:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 20349:2011/Ap1:2014-09
- wersja angielska
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-C-99221:2020-07
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do elektromechanicznych rejestratorów stosowanych w pojazdach kolejowych z napędem2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:1997
- wersja polska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 16610-61:2015-11/A1:2020-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 61: Liniowe filtry przestrzenne -- Filtry Gaussa2020-07-01KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 16610-61:2015-11/A1:2020-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 61: Liniowe filtry przestrzenne -- Filtry Gaussa2020-07-01KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
PN-C-99221:2020-07
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do elektromechanicznych rejestratorów stosowanych w pojazdach kolejowych z napędem2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:1997
- wersja polska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 11200:2014-10/A1:2020-08
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach2020-08-03KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 22908:2020-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad 226 i Rad 228 -- Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-08-05KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 19581:2020-07
- wersja angielska
Pomiar radioaktywności -- Radionuklidy emitujące promieniowanie gamma -- Metoda szybkiej kontroli przesiewowej z wykorzystaniem spektrometrii promieniowania gamma za pomocą liczników scyntylacyjnych2020-07-27KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-1:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 1: Zasady ogólne2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-2:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 2: Metoda badania z zastosowaniem spektrometrii promieniowania gamma2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-3:2020-07
- wersja angielska
Jakosć wody -- Radon-222 -- Część 3: Metoda badania z zastosowaniem emanometru2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13164-4:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Radon-222 -- Część 4: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego z dwufazową cieczą2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13165-1:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 1: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13165-2:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 2: Metoda badania z zastosowaniem emanometru2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 13165-3:2020-07
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 3: Metoda badania z zastosowaniem współstrącania i spektrometrii promieniowania gamma2020-07-24KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 11665-3:2020-07
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 3: Metoda chwilowego pomiaru stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu2020-07-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-3:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11665-5:2020-07
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 5: Metoda ciągłego pomiaru stężenia promieniotwórczego2020-07-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-5:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11665-6:2020-07
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 6: Metoda chwilowego pomiaru stężenia promieniotwórczego2020-07-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-6:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 50499:2020-07
- wersja angielska
Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne2020-07-09KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 50499:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62209-3:2020-06
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 3: Systemy oparte na pomiarach wektorowych (Zakres częstotliwości od 600 MHz do 6 GHz)2020-06-09KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-64:2008/A1:2020-07
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-64: Próby -- Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne2020-07-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2011
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17152-1:2019-11/AC:2020-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek wykonanych z PP i PVC-U na wodę deszczową2020-07-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10217-2:2019-05
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-07-20KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2020-07-07KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22109:2020-07
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Przekładnia do armatury2020-07-02KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN ISO 16739-1:2020-07
- wersja angielska
Klasy Industry Foundation (IFC) do udostępniania danych w branży budowlanej i zarządzaniu obiektami -- Część 1: Schemat danych2020-07-16KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 16739:2016-12
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-3-4:2016-08/A1:2020-06
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-4: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych szlifierek stołowych2020-06-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2106:2020-06
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie masy anodowych powłok tlenkowych na jednostkę powierzchni (gęstości powierzchniowej) -- Metoda wagowa2020-06-18KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2106:2011
- wersja angielska
PN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 4875:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obróbka powierzchni -- Metoda badania przy pomiarze oporności elektrycznej na powierzchni styku2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN 267:2020-06
- wersja angielska
Palniki z wentylatorem na paliwa ciekłe2020-06-26KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 267+A1:2011
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 676:2020-06
- wersja angielska
Palniki nadmuchowe zasilane paliwami gazowymi2020-06-30KT 277PN-EN 676+A2:2008
- wersja angielska
PN-EN 676+A2:2008/AC:2009
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 16905-2:2020-06
- wersja angielska
Pompy ciepła napędzane endotermicznym silnikiem opalanym gazem -- Część 2: Bezpieczeństwo2020-06-22KT 277
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
PN-EN ISO 18557:2020-07
- wersja angielska
Zasady charakteryzacji gleb, budynków oraz infrastruktury skażonych przez substancje promieniotwórcze do celów działań naprawczych2020-07-27KT 246 Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12977-2:2018-05/Ap1:2020-07
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2020-07-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 62920:2018-02/A11:2020-07
- wersja angielska
Systemy fotowoltaiczne generujące moc elektryczną -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz metody testowania przekształtników mocy z zastosowaniem do systemów fotowoltaicznych2020-07-20KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-22:2011/AC:2020-06
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 22: Wymagania zgodności i certyfikacja turbozespołów wiatrowych2020-06-12KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 21404:2020-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zachowania podczas topienia popiołu (ISO 21404:2020)2020-08-05KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 14276-1:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-1+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 14276-2:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne2020-07-29KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14276-2+A1:2011
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62430:2020-07
- wersja angielska
Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska (ECD) -- Zasady, wymagania i wytyczne2020-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62430:2009
- wersja angielska
PN-EN 50693:2020-07
- wersja angielska
Zasady kategorii produktu dla oceny cyklu życia produktów i układów elektronicznych i elektrycznych2020-07-08KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN 50614:2020-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące przygotowania do ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2020-07-07KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62858:2020-06
- wersja angielska
Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62858:2015-12
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60851-5:2008/A2:2020-06
- wersja angielska
Przewody nawojowe -- Metody badań -- Część 5: Właściwości elektryczne2020-06-17KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 61857-32:2020-07
- wersja angielska
Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny cieplnej -- Część 32: Wieloczynnikowa ocena przy zwiększonych czynnikach podczas badania diagnostycznego2020-07-10KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 62025-2:2020-06
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry nieelektryczne oraz metody pomiarów -- Część 2: Metody badania parametrów nieelektrycznych2020-06-08KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62025-2:2005
- wersja angielska
29.100.99 Inne elementy wyposażenia elektrycznego
PN-EN IEC 61535:2020-07
- wersja angielska
Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych2020-07-09KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61535:2009/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 61535:2009
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60947-5-1:2018-02/AC:2020-07
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2020-07-20KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
PN-EN IEC 60077-3:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-3:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 60077-4:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-4:2003
- wersja angielska
PN-EN 60644:2010/A1:2020-06
- wersja angielska
Wymagania dotyczące wkładek bezpiecznikowych wysokiego napięcia do zabezpieczania obwodów silników2020-06-12KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2020-07
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2020-07-20KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PKN-IEC/TR 62271-301:2020-07
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 301: Normalizacja zacisków aparatów wysokiego napięcia2020-07-09KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-1:2018-02/AC:2020-07
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterownicze2020-07-20KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-4-1:2019-05/AC:2020-07
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników2020-07-20KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN 60947-2:2018-01/A1:2020-06
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki2020-06-12KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 50342-2:2020-07
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-2:2008/A1:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 50342-2:2008
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-1:2020-07
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-1: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Austrii (oparte na EN 50341-1:2012)2020-07-20KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.10 Instalacje elektryczne do użytku zewnętrznego
PN-EN 50186-2:2003/Ap1:2020-07
- wersja polska
Urządzenia myjące stosowane w sieciach elektroenergetycznych pod napięciem powyżej 1kV -- Część 2: Szczególne warunki krajowe (załączniki krajowe do EN 50186-1:1998)2020-07-07KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
PN-EN 50186-2:2003/A1:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia myjące stosowane w sieciach elektroenergetycznych pod napięciem powyżej 1kV -- Część 2: Szczególne warunki krajowe (załączniki krajowe do EN 50186-1:1998)2020-07-06KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN IEC 60079-19:2020-07
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń2020-07-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-19:2011
- wersja angielska
PN-EN 60079-19:2011
- wersja polska
PN-EN 60079-19:2011/A1:2015-09
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
PN-EN IEC 60077-3:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 3: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia stałego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-3:2002
- wersja angielska
PN-EN 50163:2006/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Napięcia zasilania systemów trakcyjnych2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62430:2020-07
- wersja angielska
Projektowanie uwzględniające ochronę środowiska (ECD) -- Zasady, wymagania i wytyczne2020-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62430:2009
- wersja angielska
PN-EN 50614:2020-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące przygotowania do ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego2020-07-07KT 303 Materiałów Elektroizolacyjnych
PN-EN IEC 62668-1:2020-06
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 1: Unikanie stosowania podzespołów elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzących z recyklingu2020-06-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62812:2019-10/AC:2020-06
- wersja angielska
Pomiary małych rezystancji -- Metody pomiaru i wytyczne2020-06-12KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN IEC 60384-11:2020-05/AC:2020-07
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 11: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe foliowe politereftalano-etylenowe napięcia stałego2020-07-16KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
PN-EN IEC 60384-26:2018-10/AC:2020-07
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 26: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym2020-07-16KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 62878-1:2020-07
- wersja angielska
Technika montażu podzespołów wbudowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna dla podłoży z wbudowanymi podzespołami2020-07-10KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61076-3-124:2019-06/AC:2020-06
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-124: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 10 torowych, ekranowanych, swobodnych i stałych dla aplikacji wejścia/wyjścia (I/O) i transmisji danych o częstotliwościach do 500 MHz2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62209-3:2020-06
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 3: Systemy oparte na pomiarach wektorowych (Zakres częstotliwości od 600 MHz do 6 GHz)2020-06-09KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 175-5 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-5 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-6 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-6 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-7 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-7 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-8 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i dźwięku2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-8 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 176-2 V2.3.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 2: Dźwięk i mowa2020-07-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 176-2 V2.2.1:2013-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-3 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-3 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-4 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DLC)2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-4 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-1 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd2020-07-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-1 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-2 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)2020-07-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-2 V2.7.1:2018-03
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2020-06-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma kompatybilności elektromagnetycznej2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-13 V13.1.1:2020-07
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)2020-07-14KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
PN-EN 55032:2015-09/A11:2020-07
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji2020-07-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 55015:2019-11/A11:2020-07
- wersja angielska
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne2020-07-07KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55011:2016-05/A11:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru2020-07-06KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55014-1:2017-06/A11:2020-07
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: Emisja2020-07-06KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 63137-1:2020-04/AC:2020-07
- wersja angielska
Znormalizowane złącza pomiarowe wielkiej częstotliwości -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania ogólne i metody badania2020-07-06KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62343-2-1:2020-06
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Część 2-1: Kwalifikacja niezawodnościowa -- Szablon badań2020-06-10KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343-2:2014-12
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-23:2020-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-23: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego -- Metody badań elementów kabla2020-07-08KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-1-23:2013-06
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61300-3-21:2020-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania2020-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-3-21:2016-02
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27000:2020-07
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia2020-07-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06
- wersja polska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50159:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych -- Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN IEC 62290-3:2020-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-06-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN ISO 22313:2020-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 223012020-08-05KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22313:2015-02
- wersja angielska
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2011
- wersja angielska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50159:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych -- Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60077-5:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 5: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące bezpieczników wysokiego napięcia2020-07-27KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-5:2004
- wersja angielska
PN-EN IEC 60077-4:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego2020-07-15KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 60077-4:2003
- wersja angielska
PN-EN 50153:2014-11/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Środki ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 50553:2012/A2:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN IEC 62290-3:2020-06
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-06-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15153-1:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu dla kolei2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-1+A1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 15153-2:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 2: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 15153-3:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 3: Ostrzegawcze urządzenia sygnalizacji optycznej dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15153-4:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 4: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16334-2:2020-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- System alarmu w pociągach pasażerskich -- Część 2: Wymagania dotyczące systemu dla kolei miejskiej2020-07-22KT 138 Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 15153-3:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 3: Ostrzegawcze urządzenia sygnalizacji optycznej dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15153-4:2020-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 4: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei miejskiej2020-06-15KT 138 Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 62065:2014-09/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy sterowania po zadanej drodze -- Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań2020-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10240:2020-06
- wersja angielska
Małe statki -- Instrukcja dla właściciela2020-06-23KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10240:2006/A1:2015-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 10240:2006
- wersja polska
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4572:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony -- Blachy i taśmy -- a ≤ 3 mm2020-07-31KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 4573:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony i starzony -- Pręty i kształtowniki -- De ≤ 100 mm2020-07-31KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 4574:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony i starzony -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-07-31KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 4575:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony i łuszczony -- Blachy cienkie i blachy grube -- 3 mm < a ≤ 50 mm2020-07-31KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 4264:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X4NiCrMoTi43-13 -- Kuty -- Materiał wyjściowy do kucia -- a lub D ≤ 200 mm2020-07-30KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 4570:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony -- Odkuwki -- De ≤ 100 mm2020-07-30KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 4571:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny X12CrNiCoMoW21-20 -- Przesycony -- Pręty i kształtowniki -- De ≤ 100 mm2020-07-30KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 3761:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny FE-PA2601 -- Wyżarzone i odkształcone na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- D ≤ 50 mm -- 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa2020-06-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
PN-EN 3358:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) -- Wytapiana w indukcyjnym piecu próżniowym i przetopiona z elektrody topliwej -- Przesycona i starzona -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 150 mm -- Rm ≥ 1 400 MPa2020-06-29KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
49.025.60 Materiały włókiennicze
PN-EN 4426:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Tekstylia -- Metody badań -- Oznaczanie przewodności i pH ekstraktów wodnych2020-07-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 4244:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny FE-PM1708 -- Przetapiany w łukowym piecu próżniowym -- Hartowany i odpuszczany -- Pręty -- a lub D ≤ 200 mm -- 1 000 MPa ≤ Rm ≤ 1 140 MPa2020-07-30KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
PN-EN 4245:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny FE-PM1708 -- Przetapiany w łukowym piecu próżniowym -- Kuty -- Materiał wyjściowy do kucia -- De ≤ 300 mm2020-07-30KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-EN 3219:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny na bazie niklu (NI-P100HT) -- Odkształcone na zimno i wyżarzone -- Pręty i druty do ciągłego kucia lub wyciskania na elementy złączne -- 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2020-06-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 3666:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny NI-PH2601 -- Przesycony i odkształcony na zimno -- Pręty na elementy złączne kute -- D ≤ 50 mm -- 1 550 MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa2020-06-29KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4875:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obróbka powierzchni -- Metoda badania przy pomiarze oporności elektrycznej na powierzchni styku2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN 2516:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pasywacja stali odpornej na korozję i dekontaminacja stopów na bazie niklu2020-06-26KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 2516:2000
- wersja polska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3475-513:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 513: Rezystancja odkształcenia (Montaż za pomocą plastikowych opasek zaciskowych)2020-07-30KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-513:2006
- wersja angielska
PN-EN 4533-001:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy układów optycznych -- Podręcznik -- Część 001: Metody zakańczania i narzędzia2020-07-30KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4533-001:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-017:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 017: Styki elektryczne do podstawek do przekaźników wtykowe typu A zagniatane klasy P -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-017:2006
- wersja angielska
PN-EN 3155-018:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 018: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-018:2006
- wersja angielska
PN-EN 4604-006:2020-01/AC:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 006: Kable współosiowe 50 omów, 200 °C, typu WM -- Norma wyrobu2020-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4604-007:2020-05/AC:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne do przesyłania sygnału -- Część 007: Kable współosiowe 50 omów 200 °C typu WN -- Norma wyrobu2020-06-19KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN IEC 62668-1:2020-06
- wersja angielska
Proces zarządzania dla awioniki -- Zapobieganie podróbkom -- Część 1: Unikanie stosowania podzespołów elektronicznych podrobionych, nieprawdziwych i pochodzących z recyklingu2020-06-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4855-01:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ekoefektywność sprzętu gastronomicznego -- Część 01: Warunki ogólne2020-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4855-02:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ekoefektywność sprzętu gastronomicznego -- Część 02: Piec2020-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4855-03:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ekoefektywność sprzętu gastronomicznego -- Część 03: Sprzęt chłodniczy2020-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4855-04:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Ekoefektywność sprzętu gastronomicznego -- Część 04: Sprzęt do przygotowywania napojów2020-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4705:2020-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Metoda pomiaru zachowania się w okresie użytkowania jednostek światła w znormalizowanym środowisku związanym ze statkiem powietrznym2020-07-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16604-20:2020-06
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Ochrona planetarna2020-06-16KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.10 Przenośniki
PN-EN ISO 21178:2020-08
- wersja angielska
Lekkie taśmy przenośnikowe -- Oznaczanie rezystancji elektrycznej2020-08-04KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 21178:2013-07
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1459-1+A1:2020-07
- wersja angielska
Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wózki jezdniowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem2020-07-21KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1459-1:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 16796-6:2020-06
- wersja angielska
Zużycie energii w wózkach jezdniowych -- Metody badań -- Część 6: Wózek bramowy do przemieszczania kontenera2020-06-16KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 17314:2020-06
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Specyfikacje i metody badań -- Systemy bezpieczeństwa ograniczające ruch operatora inne niż pasy bezpieczeństwa typu biodrowego2020-06-16KT 248 Wózków Jezdniowych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
Opakowania transportowe do towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) oraz duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 14848:2020-06
- wersja angielska
Pojemniki aerozolowe -- Pojemniki metalowe z otworem 25,4 mm -- Wymiary gniazda zaworu2020-06-12KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 14848:2008
- wersja polska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20705:2020-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza mikroskopowa -- Ogólne zasady badania2020-07-02KT 24 Surowców Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 12956:2020-06
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów2020-06-18KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12956:2011
- wersja polska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17076-1:2020-07
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda Tabera®2020-07-01KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17076-1:2012
- wersja angielska
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
PN-EN IEC 60335-2-71:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-71:2007
- wersja polska
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
PN-EN IEC 60335-2-71:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt2020-07-10KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-71:2007
- wersja polska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16087-1:2020-06
- wersja angielska
Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej -- Część 1: Współczynnik pobierania tlenu (WPT)2020-06-22KT 90 Uprawy Roli i OgrodnictwaPN-EN 16087-1:2011
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 16215:2020-06
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie zawartości dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC/HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC/HRMS2020-06-15KT 40 PaszPN-EN 16215:2012
- wersja angielska
PN-EN 16215:2012
- wersja polska
67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
PN-EN ISO 22000:2018-08
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego2020-07-23KT 310 Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem ŻywnościPN-EN ISO 22000:2006
- wersja polska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15587:2019-01
- wersja polska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)2020-08-03KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15587+A1:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 17252:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie fomopsyny A w nasionach łubinu i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-MS/MS2020-06-23KT 235 Analizy Żywności
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 16297:2020-06
- wersja angielska
Mleko -- Liczba bakterii -- Protokół do oceny metod alternatywnych2020-06-23KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 16297:2014-06
- wersja angielska
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-EN 17251:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w mięsie wieprzowym i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-FLD z oczyszczaniem IAC2020-06-18KT 235 Analizy Żywności
67.140.30 Kakao
PN-EN 17250:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach, lukrecji, kakao i produktach kakaowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej metodą HPLC-FLD i oczyszczaniu na IAC2020-06-17KT 235 Analizy Żywności
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14103:2020-06
- wersja angielska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego2020-06-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14103:2012
- wersja polska
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-EN 17250:2020-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach, lukrecji, kakao i produktach kakaowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej metodą HPLC-FLD i oczyszczaniu na IAC2020-06-17KT 235 Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 50980-1:2020-07
- wersja angielska
Zdalne urządzenia monitorujące alkohol -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 1: Przyrządy programów oceny2020-07-24KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN 13150:2020-07
- wersja angielska
Stoły robocze dla laboratoriów w instytucjach edukacyjnych -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i trwałości oraz metody badań2020-07-08KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13150:2004
- wersja polska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 6141:2015-07/A1:2020-07
- wersja angielska
Analiza gazu -- Zawartość certyfikatów dla gazowych mieszanin wzorcowych -- Zmiana 1: Wykaz odsyłaczy do ISO Guide 31:2015 i ISO/IEC 17025:20172020-07-27KT 277
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN ISO 17268:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia przyłączeniowe do tankowania pojazdów lądowych napędzanych gazowym wodorem2020-08-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17268:2017-02
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24444:2020-06
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody badań ochrony przeciwsłonecznej -- Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo2020-06-18KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 24444:2011
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15029-1:2002
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-07-06KT 222
PN-EN ISO 15029-1:2002/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych -- Część 1: Trwałość palenia aerozolu -- Metoda dyszy pustostożkowej2020-06-09KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 22285:2020-07
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie wydzielania oleju ze smaru -- Metoda pod obciążeniem2020-07-06KT 222PN-C-96016:2014-05
- wersja polska
PN-ISO 22286:2020-07
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie temperatury kroplenia smaru aparatem automatycznym2020-07-06KT 222
75.120 Ciecze hydrauliczne
PN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja angielska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Wymagania dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2020-08-03KT 222PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 16709+A1:2018-12
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy o wysokiej zawartości FAME (B20 i B30) -- Wymagania i metody badań2020-08-03KT 222PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja polska
PN-EN 16709:2015-11
- wersja polska
PN-EN 16709:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 16709:2015-11/AC:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 17155:2018-08
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze średnich destylatów -- Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o stałej objętości2020-07-20KT 222
PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2020-07-09KT 222
PN-EN 17155:2018-08/Ap1:2020-06
- wersja angielska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze średnich destylatów -- Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o stałej objętości2020-06-25KT 222
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 13758:1999/A1:2020-08
- wersja angielska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Ocena suchości propanu -- Metoda zamrażania zaworu2020-08-03KT 223 Gazów Technicznych
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 21404:2020-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zachowania podczas topienia popiołu (ISO 21404:2020)2020-08-05KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 10113:2020-07
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie współczynnika anizotropii plastycznej2020-07-31KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10113:2014-08
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11844-3:2020-06
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 3: Pomiar parametrów środowiskowych wpływających na korozyjność atmosfer wewnętrznych2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-3:2010
- wersja polska
77.080.20 Stale
PN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-2:2019-04
- wersja polska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: Zgrzewane siatki i i dźwigary kratowe2020-08-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-2:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 15630-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15630-3:2019-04
- wersja polska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 3: Stal do sprężania2020-08-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-3:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 15630-3:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15630-1:2019-04
- wersja polska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu2020-07-06KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja polska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-6:2017-10
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane2020-08-03KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-5:2017-10
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie2020-07-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-5:2010
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10028-6:2017-10
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste hartowane i odpuszczane2020-08-03KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-6:2010
- wersja polska
PN-EN 10028-5:2017-10
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznie2020-07-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-5:2010
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10217-2:2019-05
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-07-20KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-2:2004
- wersja polska
PN-EN 10217-2:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2019-05
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej2020-07-07KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-1:2004/A1:2006
- wersja polska
PN-EN 10217-1:2004
- wersja polska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 1534:2020-06
- wersja angielska
Podłogi drewniane i parkiet -- Oznaczanie odporności na wgniecenie -- Metoda badania2020-06-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2011
- wersja angielska
PN-EN 1534:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 14915+A2:2020-06
- wersja angielska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja polska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 23153-2:2020-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polietereteroketon (PEEK) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-06-23KT 141 Tworzyw Sztucznych
85.080.99 Inne wyroby z papieru
PN-C-99221:2020-07
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do elektromechanicznych rejestratorów stosowanych w pojazdach kolejowych z napędem2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:1997
- wersja polska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2020-07-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 19403-1:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 1: Terminologia i zasady ogólne2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-2:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 2: Oznaczanie swobodnej energii powierzchniowej stałych powierzchni poprzez pomiar kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-3:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 3: Oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy metodą wiszącej kropli2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-4:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 4: Oznaczanie składowych polarnych i dyspersyjnych napięcia powierzchniowego cieczy z napięcia międzyfazowego2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-5:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 5: Oznaczanie składowej polarnej i dyspersyjnej napięcia powierzchniowego cieczy na podstawie pomiarów kątów zwilżania stałej powierzchni z wyłącznie dyspersyjną składową energii powierzchniowej2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-6:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 6: Pomiar dynamicznego kąta zwilżania2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19403-7:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Zwilżalność -- Część 7: Pomiar kąta zwilżania na powierzchni pochyłej (kąt spływu)2020-08-04KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19396-1:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie wartości pH -- Część 1: Elektrody pH ze szklaną membraną2020-08-03KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 19396-2:2020-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie wartości pH -- Część 2: Elektrody pH z technologią ISFET2020-08-03KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 15091:2020-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przewodności elektrycznej i oporu właściwego2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15091:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15184:2020-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja angielska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12006-2:2020-08
- wersja angielska
Budownictwo -- Organizacja informacji o obiekcie budowlanym -- Część 2: Schemat klasyfikacji2020-08-03KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22510:2020-08
- wersja angielska
Otwarta wymiana danych w automatyzacji budynków, sterowaniu i zarządzaniu budynkami -- Domowe i budynkowe systemy elektroniczne -- Komunikacja KNXnet/IP2020-08-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 13321-2:2013-06
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-1:2019-07/AC:2020-06
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2020-06-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.10 Konstrukcje metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji z żeliwa i stali -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-4:2018-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni2020-07-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-4:2001
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 196-11:2019-01/Ap1:2020-07
- wersja angielska
Metody badania cementu -- Część 11: Ciepło hydratacji -- Metoda kalorymetrii izotermicznej2020-07-28KT 196 Cementu i Wapna
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 15388:2020-07
- wersja angielska
Konglomeraty kamienne -- Płyty i przycinane na wymiar wyroby stosowane na blaty kuchenne i toaletowe2020-07-29KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 15388:2008
- wersja angielska
PN-EN 13373:2020-06
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów2020-06-25KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13373:2004
- wersja polska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-1:2014-12
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-1:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-14:2015-11
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 14: Oznaczanie odporności na plamienie2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-14:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-2:2018-12
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-2:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-3:2018-05
- wersja niemiecka
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej2020-06-16KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-3:1999
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 13230-4+A1:2020-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13230-4:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 12390-2:2019-07
- wersja polska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych2020-07-20KT 274 BetonuPN-EN 12390-2:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-3:2019-07
- wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2020-07-20KT 274 BetonuPN-EN 12390-3:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
- wersja polska
PN-EN 12390-5:2019-08
- wersja polska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań2020-07-20KT 274 BetonuPN-EN 12390-5:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-7:2019-08
- wersja polska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2020-07-20KT 274 BetonuPN-EN 12390-7:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-12:2020-06
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 12: Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację -- Przyspieszona metoda karbonatyzacji2020-06-22KT 274 Betonu
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62561-2:2018-04/AC:2020-01
- wersja polska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów2020-06-30KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 62858:2020-06
- wersja angielska
Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 62858:2015-12
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 12977-2:2018-05/Ap1:2020-07
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2020-07-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 1749:2020-06
- wersja angielska
Klasyfikacja urządzeń gazowych ze względu na sposób dostarczania powietrza do spalania jak i odprowadzania produktów spalania (typy)2020-06-26KT 277
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 12977-2:2018-05/Ap1:2020-07
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Systemy wykonywane na zamówienie -- Część 2: Metody badań słonecznych podgrzewaczy wody i systemów dwufunkcyjnych2020-07-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2020-06-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN ISO 19432-1:2020-07
- wersja angielska
Maszyny i urządzenia budowlane -- Przenośne, ręczne przecinarki z napędem spalinowym -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla przecinarek z centralnie montowanymi obrotowymi tarczami ściernymi2020-07-27KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN ISO 19432:2012
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-45:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 45: Badanie sztywności przy rozciąganiu próbek poddanych starzeniu w wodzie (SATS)2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-45:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-46:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 46: Pękanie niskotemperaturowe i właściwości w badaniach osiowego rozciągania2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-46:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-6:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 6:Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej2020-07-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-6:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-20:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 20: Badanie penetracji na próbkach sześciennych lub cylindrycznych (CY)2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-20:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-21:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 21: Badanie penetracji za pomocą płaskich próbek2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-21:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-22:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 22: Koleinowanie2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-22+A1:2008
- wersja polska
PN-EN 12697-28:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-28:2005
- wersja polska
PN-EN 12697-34:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 34: Badanie Marshalla2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-34:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-39:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza metodą spalania2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-39:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-40:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 40: Wodoprzepuszczalność nawierzchni in situ2020-07-28KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-40:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-11:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-11:2012
- wersja angielska
PN-EN 12697-14:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 14: Zawartość wody2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-14:2005
- wersja polska
PN-EN 12697-19:2020-07
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 19: Wodoprzepuszczalność próbek2020-07-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-19:2012
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13230-4+A1:2020-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowań2020-07-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13230-4:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 50128:2011/A1:2020-07
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Oprogramowanie kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia2020-07-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62311:2020-06
- wersja angielska
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz)2020-06-12KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 62311:2010
- wersja polska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-6:2015-05/A1:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu2020-07-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-78:2004/A11:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych2020-07-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
PN-EN IEC 63136:2020-06
- wersja angielska
Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN 50593:2017-04
- wersja angielska
PN-EN 50593:2017-04
- wersja polska
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
PN-EN 16282-6:2020-06
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 6: Separatory aerozoli; Projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2020-06-25KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC 62885-9:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 9: Maszyny do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-07-08KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 62826:2014-11
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 60730-2-22:2020-07
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników2020-07-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-2:2003/A11:2005
- wersja polska
PN-EN 60730-2-4:2010
- wersja polska
PN-EN 60730-2-2:2003/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 60730-2-2:2003
- wersja polska
97.140 Meble
PN-EN 14988+A1:2020-07
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań2020-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10581:2020-07
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2020-07-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 10581:2014-02
- wersja niemiecka
PN-EN 17368:2020-07
- wersja angielska
Laminowane pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na uderzenie małą kulką2020-07-30KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17317:2020-07
- wersja angielska
Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe pokrycia podłogowe wyposażone w mechaniczny system połączeń -- Współczynnik odbicia światła (LRV) od powierzchni podłogi2020-07-29KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14988+A1:2020-07
- wersja angielska
Wysokie krzesełka dla dzieci -- Wymagania i metody badań2020-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 14988:2017-10
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN IEC 62115:2020-04/A11:2020-07
- wersja angielska
Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowania2020-07-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
PN-EN 60335-2-82:2004/A2:2020-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika2020-07-07KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 15567-1+A1:2020-07
- wersja angielska
Urządzenia sportowe i rekreacyjne -- Tory linowe -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji i bezpieczeństwa2020-07-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15567-1:2015-08
- wersja angielska