Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 14511-1:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2023-02-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 60401-1:2021-01/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Terminologia rdzeni wykonanych z ferrytów magnetycznie miękkich -- Część 1: Terminy dotyczące nieregularności fizycznych i wzorce wymiarowe2023-02-02KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO 22739:2023-03
- wersja angielska
Blockchain i technologie rozproszonych rejestrów -- Terminologia2023-03-09KT 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
PN-EN 12374:2023-03
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby giętkie -- Terminologia2023-03-15KT 133 OpakowańPN-EN 12374:2009
- wersja angielska
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN 15987:2023-03
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Terminologia -- Kluczowe definicje dotyczące skóry gotowej2023-03-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 15987:2015-06
- wersja angielska
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
PN-EN 15947-1:2023-03
- wersja angielska
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 1: Terminologia2023-03-20KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-EN 15947-1:2016-01/Ap2:2017-01
- wersja angielska
PN-EN 15947-1:2016-01
- wersja polska
PN-EN 15947-1:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 15947-1:2016-01/Ap1:2016-12
- wersja angielska
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
PN-EN ISO 14532:2017-05
- wersja polska
Gaz ziemny -- Słownictwo2023-03-07KT 277PN-EN ISO 14532:2007
- wersja polska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 13888-1:2023-02
- wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Wymagania, klasyfikacja, przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie2023-02-20KT 184 KlejówPN-EN 13888:2010
- wersja polska
PN-EN 14511-1:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2023-02-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
PN-ISO 6707-1:2023-01
- wersja polska
Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2023-01-30KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-ISO 6707-1:2008
- wersja polska
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
PN-ISO 6707-1:2023-01
- wersja polska
Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2023-01-30KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-ISO 6707-1:2008
- wersja polska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 9288:2023-03
- wersja angielska
Izolacja cieplna -- Wymiana ciepła przez promieniowanie -- Słownik2023-03-03KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 9288:1999
- wersja polska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 128-3:2023-02
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu (TDP) -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 3: Widoki, przekroje i kłady2023-02-24KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2692:2021-09
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)2023-01-23KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja polska
PN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja angielska
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN ISO 41018:2023-02
- wersja angielska
Facility Management -- Opracowywanie polityki Facility Management2023-02-06KT 315 Facility Management
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN ISO 24804:2023-02
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania dotyczące treningu nurkowania z aparatem oddechowym -- Nurkowanie bez dekompresji2023-02-17KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN ISO 24805:2023-02
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania dotyczące treningu nurkowania z aparatem oddechowym -- Nurkowanie dekompresyjne do 45 m2023-02-17KT 2 Sportu i Rekreacji
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
PN-EN ISO 26000:2021-04
- wersja polska
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności2023-02-08KT 305 Społecznej OdpowiedzialnościPN-ISO 26000:2012
- wersja polska
PN-EN 17687:2023-01
- wersja angielska
Zamówienia publiczne -- Uczciwość i odpowiedzialność -- Wymagania i wytyczne2023-01-26KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
PN-EN 17687:2023-01
- wersja angielska
Zamówienia publiczne -- Uczciwość i odpowiedzialność -- Wymagania i wytyczne2023-01-26KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Zabezpieczanie informacji2023-01-23KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27002:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16247-1:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne2023-01-23KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-1:2012
- wersja polska
PN-EN 16247-1:2012
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN ISO 15189:2023-02
- wersja angielska
Laboratoria medyczne -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2023-02-03KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 22870:2017-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 22870:2017-02/Ap1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 22870:2017-02
- wersja polska
PN-EN ISO 15189:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15189:2013-05
- wersja polska
PN-EN 16247-4:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 4: Transport2023-01-24KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-4:2014-06
- wersja polska
PN-EN 16247-4:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16247-2:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 2: Budynki2023-01-23KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-2:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16247-2:2014-06
- wersja polska
PN-EN 16247-3:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 3: Procesy2023-01-23KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-3:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16247-3:2014-06
- wersja polska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO 4465:2023-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Dobrostan zwierząt w łańcuchu dostaw -- Wymagania ogólne dla produkcji, przygotowania i identyfikowalności włókien z królików angorskich, wymagania etyczne i informacje uzupełniające2023-03-13KT 24 Surowców Włókienniczych
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
PN-EN ISO 24804:2023-02
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania dotyczące treningu nurkowania z aparatem oddechowym -- Nurkowanie bez dekompresji2023-02-17KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN ISO 24805:2023-02
- wersja angielska
Usługi w nurkowaniu rekreacyjnym -- Wymagania dotyczące treningu nurkowania z aparatem oddechowym -- Nurkowanie dekompresyjne do 45 m2023-02-17KT 2 Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN 16072:2023-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Wymagania operacyjne dotyczące ogólnoeuropejskiego eCall2023-02-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16072:2015-06
- wersja angielska
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 21150:2016-01/A1:2023-03
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Escherichia coli2023-03-01KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 22717:2016-01/A1:2023-03
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa2023-03-01KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 18415:2017-07/A1:2023-02
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie mikroorganizmów specyficznych i niespecyficznych2023-02-27KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 11930:2019-03/A1:2023-02
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego2023-02-23KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 16212:2017-08/A1:2023-01
- wersja francuska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2023-01-26KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 21149:2017-07/A1:2023-01
- wersja francuska
Kosmetyki -- Mikrobiologia --Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych2023-01-26KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 22718:2016-01/A1:2023-01
- wersja francuska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus2023-01-26KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 16212:2017-08/A1:2023-01
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2023-01-25KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 21149:2017-07/A1:2023-01
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia --Zliczanie i wykrywanie mezofilnych bakterii tlenowych2023-01-25KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 22718:2016-01/A1:2023-01
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus2023-01-25KT 334 Produktów Kosmetycznych
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 23368:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Niskoprzepływowe kaniule nosowe do terapii tlenowej2023-02-02KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8362-2:2016-02/A1:2023-03
- wersja angielska
Pojemniki i akcesoria iniekcyjne -- Część 2: Zamknięcia do fiolek iniekcyjnych2023-03-03KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-EN ISO 8536-3:2009/A1:2023-03
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 3: Kapsle aluminiowe do butelek infuzyjnych2023-03-03KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 60522-1:2021-08/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Promieniowanie rentgenowskie w diagnostyce -- Część 1: Określenie filtracji równoważnej i filtracji stałej2023-02-09KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 22674:2023-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały metalowe do stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych2023-03-01KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 22674:2016-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 21606:2023-02
- wersja angielska
Stomatologia -- Elastomerowe wyroby pomocnicze do ortodoncji2023-02-02KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 21606:2007
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13408-6:2021-10/Ap1:2023-03
- wersja angielska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2023-03-17KT 295 Sterylizacji
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 16616:2023-01
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Dezynfekcja chemiczno-termiczna tkanin -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)2023-01-24KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 16616:2015-10/Ap1:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 16616:2015-10
- wersja polska
PN-EN 16616:2015-10
- wersja angielska
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15189:2023-02
- wersja angielska
Laboratoria medyczne -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji2023-02-03KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 22870:2017-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 22870:2017-02/Ap1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 22870:2017-02
- wersja polska
PN-EN ISO 15189:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 15189:2013-05
- wersja polska
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20342-1:2023-02
- wersja angielska
Wyroby pomocnicze wspomagające integralność tkanek podczas leżenia -- Część 1: Wymagania ogólne2023-02-01KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN ISO 20342-1:2019-09
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN 12183:2023-02
- wersja angielska
Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie -- Wymagania i metody badań2023-02-20KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN 12183:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 12183:2014-07
- wersja polska
PN-EN 12184:2023-02
- wersja angielska
Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie -- Wymagania i metody badań2023-02-20KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN 12184:2014-07
- wersja angielska
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
PN-EN 17687:2023-01
- wersja angielska
Zamówienia publiczne -- Uczciwość i odpowiedzialność -- Wymagania i wytyczne2023-01-26KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04544:2023-03
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-naftyloaminy i jej soli na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną2023-03-22KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04546:2023-03
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie trietyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2023-03-13KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 20595:2023-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie w wodzie wybranych związków organicznych o wysokiej lotności -- Metoda wykorzystująca chromatografię gazową i spektrometrię mas oraz technikę statycznego headspace (HS-GC-MS)2023-02-28KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
PN-EN ISO 20596-2:2023-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie cyklicznych lotnych metylosiloksanów w wodzie -- Część 2: Metoda wykorzystująca ekstrakcję ciecz-ciecz i chromatografię gazową ze spektrometrią mas (GC-MS)2023-02-28KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13165-2:2023-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 2: Metoda badania z zastosowaniem emanometru2023-03-13KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13165-2:2020-07
- wersja angielska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN ISO 19040-1:2023-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie potencjału estrogennego wody i ścieków -- Część 1: Badanie estrogenów drożdży (Saccharomyces cerevisiae)2023-02-28KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
PN-EN ISO 19040-2:2023-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie potencjału estrogennego wody i ścieków -- Część 2: Badanie estrogenów drożdży (A-YES, Arxula adeninivorans)2023-02-28KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
PN-EN ISO 19040-3:2023-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie potencjału estrogennego wody i ścieków -- Część 3: Badanie in vitro ekspresji genu reporterowego w ludzkich komórkach2023-02-28KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 23611-4:2023-02
- wersja angielska
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych2023-02-02KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23611-4:2011
- wersja angielska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23611-4:2023-02
- wersja angielska
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych2023-02-02KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23611-4:2011
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN IEC 60335-2-11:2023-01/A11:2023-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych2023-03-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-8:2015-12/A2:2023-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń2023-02-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-8:2015-12/A11:2023-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń2023-01-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
PN-EN 16072:2023-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Wymagania operacyjne dotyczące ogólnoeuropejskiego eCall2023-02-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16072:2015-06
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-10:2023-02
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2023-02-20KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-10+A1:2017-05
- wersja angielska
PN-EN 1366-10+A1:2017-05/Ap1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 1366-10+A1:2017-05
- wersja polska
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN 15882-2:2023-02
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające2023-02-21KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15882-2:2015-06
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN IEC 62387:2022-12/A11:2023-03
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Systemy dozymetryczne wyposażone w całkujące detektory pasywne promieniowania fotonowego i beta do monitorowania osób, stanowiska pracy i środowiska2023-03-08KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN ISO 4037-1:2021-07
- wersja polska
Ochrona radiologiczna -- Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania2023-01-27KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-ISO 4037-1:2002
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 15969-1:2023-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2023-03-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 13922+A1:2023-02
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2023-02-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 17646:2023-01
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie -- Systemy rozproszone2023-01-24KT 273 Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 6942:2023-03
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed ciepłem i płomieniem -- Metoda badania: Ocena materiałów i zestawów materiałów poddanych działaniu promieniowania cieplnego2023-03-03KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 6942:2005
- wersja polska
PN-EN 17673:2023-01
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed ciepłem i płomieniem -- Wymagania i metody badań dotyczące wyrobów odzieżowych ze zintegrowanymi inteligentnymi wyrobami włókienniczymi i elementami niewłókienniczymi2023-01-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 2692:2021-09
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)2023-01-23KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja polska
PN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60318-7:2023-03
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Symulatory głowy i ucha ludzkiego -- Część 7: Symulator głowy i tułowia przeznaczony do pomiaru źródeł dźwięku umieszczonych blisko ucha2023-03-07KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN ISO/CIE 11664-2:2023-03
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 2: Standardowe iluminanty CIE2023-03-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO/CIE 11664-6:2023-03
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 6: CIEDE2000 reguła obliczania różnicy barwy2023-03-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-6:2016-09
- wersja angielska
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN 1434-1:2023-02
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne2023-02-21KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-1+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-2:2023-02
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne2023-02-21KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-2+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-4:2023-02
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu2023-02-21KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-4+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-5:2023-02
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej2023-02-21KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-5+A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1434-6:2023-02
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja2023-02-21KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-6+A1:2019-03
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 62055-42:2023-03
- wersja angielska
Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 42: Numery Referencyjne Transakcji (TRN)2023-03-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62052-11:2021-05/A11:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarów2023-02-09KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN 61340-2-1:2015-12/A1:2023-03
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego2023-03-14KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60599:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne napełnione olejem mineralnym w eksploatacji -- Zalecenia dotyczące interpretacji analizy gazów rozpuszczonych i wolnych2023-02-08KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60599:2016-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61340-5-3:2023-02
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2023-02-06KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja polska
PN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13165-2:2023-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Rad-226 -- Część 2: Metoda badania z zastosowaniem emanometru2023-03-13KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 13165-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 60544-5:2023-03
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Określanie wpływu promieniowania jonizującego -- Część 5: Sposoby oceny starzenia materiałów podczas eksploatacji2023-03-10KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60544-5:2012
- wersja angielska
PN-EN 62493:2015-11/A1:2023-03
- wersja angielska
Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych2023-03-08KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62387:2022-12/A11:2023-03
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Systemy dozymetryczne wyposażone w całkujące detektory pasywne promieniowania fotonowego i beta do monitorowania osób, stanowiska pracy i środowiska2023-03-08KT 266 Aparatury Jądrowej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 61010-2-012:2022-09/A11:2023-02
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-012: Wymagania szczegółowe dotyczące badań klimatycznych i środowiskowych i innych urządzeń kondycjonowanych temperaturowo2023-02-10KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 18563-1:2023-02
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do ultradźwiękowej techniki phased array -- Część 1: Aparatura2023-02-28KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 18563-1:2015-10
- wersja angielska
21.100.20 Łożyska toczne
PN-EN 12080+A1:2023-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne2023-02-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 12080:2017-10
- wersja angielska
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13799:2023-03
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Wskaźniki zawartości do zbiorników ciśnieniowych skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2023-03-17KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13799:2012
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 15969-1:2023-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2023-03-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 13922+A1:2023-02
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2023-02-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11114-6:2023-02
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiałów butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 6: Badanie zmian ciśnienia tlenu2023-02-16KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN ISO 10298:2021-03/A1:2023-02
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie toksyczności dla doboru króćców zaworów butli2023-02-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1+A1:2023-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2023-03-14KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 1852-1:2018-02
- wersja polska
PN-EN 13476-3+A1:2020-12/Ap2:2023-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2023-02-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PKN-ISO/TR 10358:2023-02
- wersja angielska
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Zbiorcza tablica klasyfikacji odporności chemicznej2023-02-13KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PKN-ISO/TR 10358:2023-02
- wersja angielska
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Zbiorcza tablica klasyfikacji odporności chemicznej2023-02-13KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 13483:2023-03
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwo z wewnętrznym odzyskiwaniem pary -- Wymagania2023-03-17KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 13483:2013-11
- wersja angielska
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
PN-EN 161:2023-03
- wersja angielska
Automatyczne zawory odcinające do palników gazowych i urządzeń gazowych2023-03-22KT 277PN-EN 161+A3:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 161+A3:2013-06
- wersja polska
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
PN-EN 15714-3:2023-03
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Napędy -- Część 3: Niepełnoobrotowe napędy pneumatyczne do armatury przemysłowej -- Wymagania podstawowe2023-03-20KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 15714-3:2010
- wersja angielska
PN-EN 15714-6:2023-03
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Napędy -- Część 6: Hydrauliczne napędy liniowe do zaworów przemysłowych -- Wymagania podstawowe2023-03-20KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 16304:2023-03
- wersja angielska
Automatyczne zawory odpowietrzające do palników gazowych i urządzeń spalających gaz2023-03-22KT 277PN-EN 16304:2013-08
- wersja polska
PN-EN 16304:2013-08
- wersja angielska
PN-EN 1106:2023-03
- wersja angielska
Kurki uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających gaz2023-03-15KT 277PN-EN 1106:2010/Ap1:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 1106:2010
- wersja angielska
PN-EN 1106:2010
- wersja polska
PN-EN 13611:2019-07/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2023-01-25KT 277
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
PN-EN IEC 62657-4:2023-03
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Współistnienie sieci bezprzewodowych -- Część 4: Zarządzanie współistnieniem ze scentralizowanym zarządzaniem aplikacji bezprzewodowych2023-03-07KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62657-3:2023-03
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Współistnienie sieci bezprzewodowych -- Część 3: Formalny opis automatycznego zarządzania współistnieniem i przewodnik aplikacyjny2023-03-06KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 62657-2:2023-03
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Współistnienie sieci bezprzewodowych -- Część 2: Zarządzanie współistnieniem2023-03-08KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62657-2:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 62657-2:2017-12/A1:2020-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 61131-9:2023-03
- wersja angielska
Sterowniki programowalne -- Część 9: Interfejs komunikacji cyfrowej punkt-punkt do małych czujników i elementów wykonawczych (SDCI)2023-03-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61131-9:2014-05
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-4-2:2019-10/A1:2023-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu2023-03-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN IEC 62841-3-5:2023-01/A11:2023-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek taśmowych2023-03-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-10:2016-04/A1:2023-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek2023-02-28KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-3-6:2015-01/A1:2023-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy2023-02-28KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 62841-1:2015-11/A11:2023-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2023-02-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 15085-6:2023-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 6: Wymagania dotyczące spawania w utrzymaniu2023-03-17KT 138 Kolejnictwa
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 17636-1:2023-02
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną2023-02-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17636-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 17636-1:2013-06
- wersja niemiecka
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 1461:2023-02
- wersja angielska
Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań2023-02-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 1461:2011
- wersja polska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 8291:2023-03
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Metoda badania właściwości samoczyszczących2023-03-03KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN ISO 2747:2023-03
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Emaliowane naczynia do gotowania -- Oznaczanie odporności na szok termiczny2023-03-02KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
PN-EN ISO 4532:2023-03
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności naczyń emaliowanych na uderzenie -- Próba pistoletowa2023-03-02KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16247-4:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 4: Transport2023-01-24KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-4:2014-06
- wersja polska
PN-EN 16247-4:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16247-1:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 1: Wymagania ogólne2023-01-23KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-1:2012
- wersja polska
PN-EN 16247-1:2012
- wersja angielska
PN-EN 16247-2:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 2: Budynki2023-01-23KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-2:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16247-2:2014-06
- wersja polska
PN-EN 16247-3:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 3: Procesy2023-01-23KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-3:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16247-3:2014-06
- wersja polska
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-EN 12952-16:2023-03
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 16: Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwa stałe do kotłów2023-03-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-16:2006
- wersja polska
PN-EN 12952-8:2023-03
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów2023-03-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-8:2005
- wersja polska
PN-EN 12952-8:2005/Ap1:2006
- wersja polska
PN-EN 12952-9:2023-03
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 9: Wymagania dotyczące pyłowych instalacji paleniskowych do kotłów2023-03-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-9:2006
- wersja polska
PN-EN IEC 60953-0:2023-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące cieplnych badań odbiorczych turbin parowych -- Część 0: Szeroki zakres dokładności dla różnych typów i wielkości turbin2023-03-06KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 60953-2:2000
- wersja polska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 125:2023-03
- wersja angielska
Urządzenia nadzoru płomienia do urządzeń spalających gaz -- Termoelektryczne urządzenia nadzoru płomienia2023-03-15KT 277PN-EN 125+A1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 676:2020-06/AC:2023-01
- wersja angielska
Palniki nadmuchowe zasilane paliwami gazowymi2023-01-25KT 277
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12952-16:2023-03
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 16: Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwa stałe do kotłów2023-03-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-16:2006
- wersja polska
PN-EN 12952-8:2023-03
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłów2023-03-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-8:2005
- wersja polska
PN-EN 12952-8:2005/Ap1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 16812:2019-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła2023-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 16812:2011
- wersja polska
PN-EN 15502-2-1:2023-02
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2023-02-14KT 277PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja polska
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja niemiecka
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja niemiecka
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14511-2:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 2: Warunki badań2023-02-14KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 14511-3:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 3: Metody badań2023-02-14KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-3:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 14511-4:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 4: Wymagania2023-02-14KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-4:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 14511-1:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2023-02-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 62108:2023-03
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym światłem słonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu2023-03-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62108:2017-02
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 18134-1:2023-02
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Część 1: Metoda referencyjna2023-02-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18134-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18134-1:2015-11
- wersja polska
PN-EN ISO 24252:2023-02
- wersja angielska
Systemy biogazowe -- Niedotyczące gospodarstw domowych i niedotyczące gazyfikacji2023-02-16KT 277
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
PN-EN ISO 9288:2023-03
- wersja angielska
Izolacja cieplna -- Wymiana ciepła przez promieniowanie -- Słownik2023-03-03KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 9288:1999
- wersja polska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61340-2-1:2015-12/A1:2023-03
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 2-1: Metody pomiaru -- Zdolność materiałów i wyrobów do rozpraszania ładunku elektrostatycznego2023-03-14KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 61340-5-3:2023-02
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 5-3: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Właściwości i wymagania dotyczące klasyfikacji opakowań przeznaczonych dla przyrządów wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne2023-02-06KT 143 Elektryczności StatycznejPN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja polska
PN-EN 61340-5-3:2015-11
- wersja angielska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60544-5:2023-03
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Określanie wpływu promieniowania jonizującego -- Część 5: Sposoby oceny starzenia materiałów podczas eksploatacji2023-03-10KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60544-5:2012
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN IEC 60674-3-4:2023-03
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-4: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folie poliamidowe stosowane do izolacji elektrycznej2023-03-14KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60674-3-4 do 6:2002
- wersja angielska
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 60599:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne napełnione olejem mineralnym w eksploatacji -- Zalecenia dotyczące interpretacji analizy gazów rozpuszczonych i wolnych2023-02-08KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60599:2016-03
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN IEC 62641:2022-12/A11:2023-03
- wersja angielska
Przewody do linii napowietrznych -- Druty aluminiowe i ze stopów aluminium do przewodów o skręcie regularnym2023-03-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 63248:2022-12/A11:2023-03
- wersja angielska
Przewody do linii napowietrznych -- Powlekane lub platerowane druty metalowe do przewodów o skręcie regularnym2023-03-07KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 50525-1:2011/A1:2023-03
- wersja angielska
Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólne2023-03-16KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN IEC 60664-1:2021-02
- wersja polska
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania2023-01-23KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 60664-1:2011
- wersja polska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN IEC 60401-1:2021-01/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Terminologia rdzeni wykonanych z ferrytów magnetycznie miękkich -- Część 1: Terminy dotyczące nieregularności fizycznych i wzorce wymiarowe2023-02-02KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-212:2023-03
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 212: Zestawy urządzeń kompaktowych do stacji rozdzielczych (CEADS) na napięcia przemienne do 52 kV włącznie2023-03-15KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-212:2017-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-202:2023-03
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje prefabrykowane prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2023-03-10KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-202:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 62271-202:2014-12/AC1:2015-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-204:2023-02
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe powyżej 52 kV2023-02-23KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-204:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-203:2023-02
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 52 kV2023-02-17KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-203:2012
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 60947-1:2021-07/AC:2023-03
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2023-03-09KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/A63:2023-03
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2023-03-06KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60061-2:2002/A58:2023-03
- wersja angielska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe2023-03-06KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN IEC 62722-1:2023-03
- wersja angielska
Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 1: Wymagania ogólne2023-03-08KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62722-1:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 62722-1:2016-07
- wersja polska
PN-EN IEC 60598-2-1:2021-09/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia2023-02-24KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.20 Prądnice
PN-EN 50549-10:2023-02
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 10: Badania do oceny zgodności jednostek wytwórczych2023-02-09KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50438:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02
- wersja polska
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
PN-EN ISO 29461-2:2023-03
- wersja angielska
Systemy filtracji na wlocie powietrza do maszyn rotacyjnych -- Metody badań -- Część 2: Test odporności elementu filtracyjnego w środowisku powietrza zamglonego2023-03-02KT 317 Wentylacji i Klimatyzacji
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-22-7:2021-02/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-7: Wyposażenie transformatora i dławika -- Akcesoria i wyposażenie2023-02-24KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60599:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne napełnione olejem mineralnym w eksploatacji -- Zalecenia dotyczące interpretacji analizy gazów rozpuszczonych i wolnych2023-02-08KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60599:2016-03
- wersja angielska
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 62619:2023-02
- wersja angielska
Ogniwa i baterie zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów litowych i baterii mających zastosowanie w przemyśle2023-02-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62619:2017-08
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN IEC 62641:2022-12/A11:2023-03
- wersja angielska
Przewody do linii napowietrznych -- Druty aluminiowe i ze stopów aluminium do przewodów o skręcie regularnym2023-03-07KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 63248:2022-12/A11:2023-03
- wersja angielska
Przewody do linii napowietrznych -- Powlekane lub platerowane druty metalowe do przewodów o skręcie regularnym2023-03-07KT 53 Kabli i Przewodów
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN IEC 62990-1:2023-03
- wersja angielska
Atmosfery w miejscu pracy -- Część 1: Detektory gazu -- Wymagania eksploatacyjne dla detektorów gazów toksycznych2023-03-14KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 45544-3:2015-08
- wersja angielska
PN-EN 45544-2:2015-08
- wersja angielska
PN-EN 45544-1:2015-08
- wersja angielska
PN-EN IEC 60079-25:2023-02
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczne2023-02-08KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-25:2011
- wersja angielska
PN-EN 60079-25:2011/AC:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 60079-25:2011
- wersja polska
PN-EN IEC 60079-10-1:2021-09
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe2023-02-06KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-10-1:2016-02
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 62604-1:2023-03
- wersja angielska
Dupleksery z akustyczną falą powierzchniową (SAW) i akustyczną falą objętościową (BAW) -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-03-13KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 62604-1:2015-11
- wersja angielska
33.040 Systemy telekomunikacyjne
PN-EN IEC 62657-2:2023-03
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Współistnienie sieci bezprzewodowych -- Część 2: Zarządzanie współistnieniem2023-03-08KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62657-2:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 62657-2:2017-12/A1:2020-06
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 447 V1.3.1:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących wewnątrz zakresu częstotliwości od 100 Hz do 148,5 kHz2023-02-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 065-4-4 V1.1.1:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Cześć 4-4: Urządzenia do wykrywania materiałów -- Aplikacje do wykrywania materiałów zewnętrznych przeznaczone dla pojazdów naziemnych2023-02-07KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 302 245 V2.2.1:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2023-02-07KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 176-2 V2.4.1:2023-02
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 2: Dźwięk i mowa2023-02-07KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 176-2 V2.3.1:2020-07
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 245 V2.2.1:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia nadawcze systemu światowej radiofonii cyfrowej (DRM) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2023-02-07KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60966-4-3:2023-03
- wersja angielska
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 4-3: Wymagania szczegółowe dotyczące półsztywnych połączeń kabli -- Zakres częstotliwości do 6000 MHz, typ 50-12, półsztywny kabel koncentryczny o niskiej stratności2023-03-14KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60966-4-2:2023-03
- wersja angielska
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące półsztywnych połączeń kabli (złącz) -- Zakres częstotliwości do 6000 MHz, typ 50-9 półsztywny kabel koncentryczny2023-03-13KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60966-2-8:2023-03
- wersja angielska
Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące połączeń kabli do odbiorników radiowych i telewizyjnych -- Zakres częstotliwości do 3000 MHz, Klasa ekranowania A++, złącza wg IEC 61169-472023-03-09KT 53 Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN IEC 60153-4:2023-03
- wersja angielska
Falowody -- Część 4: Specyfikacje szczegółowe dotyczące falowodów kołowych2023-03-07KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60153-4:2018-02
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 61169-71:2023-02
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 71: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 5 mm -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω - typ NEX10®2023-02-15KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61280-4-1:2019-12/AC:2023-02
- wersja angielska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-1: Zainstalowana sieć kablowa -- Wielomodowy pomiar tłumienia2023-02-24KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60793-1-1:2023-03
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Postanowienia ogólne i przewodnik2023-03-13KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-1:2017-07
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50411-3-6:2023-01
- wersja angielska
Systemy organizacji włókien i osłony ochronne do stosowania w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 3-6: Spoina mechaniczna wielomodowych włókien światłowodowych2023-01-27KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50411-3-6:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50411-6-1:2023-01
- wersja angielska
Systemy organizacji włókien i osłony ochronne do stosowania w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 6-1: Niechroniona mikrorurka dla kategorii S i A2023-01-27KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50411-6-1:2012
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN IEC 61290-1:2023-03
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1: Parametry mocy i wzmocnienia2023-03-08KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61290-1:2015-06
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61970-401:2023-03
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 401: Struktura profilu2023-03-07KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN 17640:2023-03
- wersja angielska
Ograniczona w czasie metodyka oceny cyberbezpieczeństwa produktów teleinformatycznych2023-03-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO 22739:2023-03
- wersja angielska
Blockchain i technologie rozproszonych rejestrów -- Terminologia2023-03-09KT 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
PN-EN ISO/IEC 24760-2:2023-02
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy zarządzania tożsamością -- Część 2: Architektura odniesienia i wymagania2023-02-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 24760-3:2023-02
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy zarządzania tożsamością -- Część 3: Praktyka2023-02-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Zabezpieczanie informacji2023-01-23KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27002:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06
- wersja angielska
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
PN-EN ISO 22739:2023-03
- wersja angielska
Blockchain i technologie rozproszonych rejestrów -- Terminologia2023-03-09KT 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
PN-EN IEC 62657-2:2023-03
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Współistnienie sieci bezprzewodowych -- Część 2: Zarządzanie współistnieniem2023-03-08KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62657-2:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 62657-2:2017-12/A1:2020-06
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN IEC 62055-42:2023-03
- wersja angielska
Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 42: Numery Referencyjne Transakcji (TRN)2023-03-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-EN 17650:2023-01
- wersja angielska
Środowisko do cyfrowego zachowania dzieł kinematografii -- Pakiet archiwizacji kinowej2023-01-26KT 328 Kinematografii
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
PN-EN ISO 22739:2023-03
- wersja angielska
Blockchain i technologie rozproszonych rejestrów -- Terminologia2023-03-09KT 333 Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 61131-9:2023-03
- wersja angielska
Sterowniki programowalne -- Część 9: Interfejs komunikacji cyfrowej punkt-punkt do małych czujników i elementów wykonawczych (SDCI)2023-03-06KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61131-9:2014-05
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 15969-1:2023-03
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Interfejs cyfrowy do przekazu danych pomiędzy pojazdem-cysterną a urządzeniami stacjonarnymi -- Część 1: Specyfikacja protokołu -- Dane dotyczące sterowania, pomiarów i zdarzeń2023-03-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15969-1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN 16072:2023-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Wymagania operacyjne dotyczące ogólnoeuropejskiego eCall2023-02-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 16072:2015-06
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 16484-5:2023-03
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych2023-03-14KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-5:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 16484-5:2017-08/A1:2020-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 19650-4:2023-02
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 4: Wymiana informacji2023-02-28KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-1:2019-02/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 1: Koncepcje i zasady2023-01-25KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-2:2019-01/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 2: Faza realizacji aktywów2023-01-25KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-3:2021-02/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 3: Faza użytkowania aktywów2023-01-25KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-5:2021-01/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 5: Podejście do zarządzania informacjami zorientowane na bezpieczeństwo2023-01-25KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19168-2:2023-03
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Geoprzestrzenne API dla obiektów -- Część 2: Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych2023-03-09KT 297 Informacji Geograficznej
PN-EN ISO 6709:2023-03
- wersja angielska
Standardowy opis położenia punktu za pomocą współrzędnych2023-03-09KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 6709:2009
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11615:2018-02/A1:2023-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych o produktach leczniczych2023-02-23KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
PN-EN ISO 13606-2:2019-08
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja elektronicznego dokumentu zdrowia -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów2023-02-06KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 13606-2:2009
- wersja polska
37.060.99 Inne normy dotyczące kinematografii
PN-EN 17650:2023-01
- wersja angielska
Środowisko do cyfrowego zachowania dzieł kinematografii -- Pakiet archiwizacji kinowej2023-01-26KT 328 Kinematografii
43.060.40 Układy paliwowe
PN-EN 12806:2023-03
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Elementy samochodowe do skroplonego gazu węglowodorowego -- Inne niż zbiorniki2023-03-16KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12806:2005
- wersja polska
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-EN 13922+A1:2023-02
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Wyposażenie eksploatacyjne cystern -- Systemy zapobiegania przepełnieniu paliwami płynnymi2023-02-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 13922:2020-07
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 12080+A1:2023-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczne2023-02-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 12080:2017-10
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15085-6:2023-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 6: Wymagania dotyczące spawania w utrzymaniu2023-03-17KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14067-5:2022-05/AC:2023-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury oceny aerodynamiki w tunelach2023-01-26KT 138 Kolejnictwa
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 12929-2+A1:2023-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Wymagania ogólne -- Część 2: Dodatkowe wymagania dotyczące dwulinowych napowietrznych kolei linowych wahadłowych bez hamulców w pojazdach2023-03-09KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12929-2:2015-03
- wersja angielska
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
PN-EN IEC 63269:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Urządzenia do lokalizacji rozbitków morskich (urządzenia człowiek za burtą) -- Minimalne wymagania, metody badania i wymagane wyniki badania2023-02-17KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12216:2023-02
- wersja angielska
Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, pokrywy sztormowe i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności2023-02-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12216:2018-12
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 2287:2023-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe proste, ze stali odpornej na korozję, z powłoką samosmarującą -- Wymiary i obciążenia2023-02-17KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2287:2017-11
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2287:2023-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje łożyskowe proste, ze stali odpornej na korozję, z powłoką samosmarującą -- Wymiary i obciążenia2023-02-17KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2287:2017-11
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3645-001:2023-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe stykochronne z pierścieniem gwintowanym z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 001: Warunki techniczne2023-02-23KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-001:2019-12
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-10-03:2023-03
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Badania2023-03-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-10-03:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 16603-20-07:2023-03
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Kompatybilność elektromagnetyczna2023-03-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20-07:2014-09
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16247-4:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 4: Transport2023-01-24KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-4:2014-06
- wersja polska
PN-EN 16247-4:2014-06
- wersja angielska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 17665:2023-02
- wersja angielska
Opakowania -- Metody badań oraz wymagania mające na celu wykazanie, że zakrętki i wieczka z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do pojemników na napoje2023-02-17KT 133 Opakowań
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 16565:2023-03
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby giętkie -- Metoda badania położenia zamknięcia zatrzaskowego z zawiasem2023-03-22KT 133 OpakowańPN-EN 16565:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 13048:2023-03
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby giętkie aluminiowe -- Metoda pomiaru grubości wewnętrznej powłoki lakieru2023-03-16KT 133 OpakowańPN-EN 13048:2009
- wersja angielska
PN-EN 13048:2009
- wersja polska
PN-EN 12374:2023-03
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby giętkie -- Terminologia2023-03-15KT 133 OpakowańPN-EN 12374:2009
- wersja angielska
PN-EN 12377:2023-03
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby giętkie -- Metoda badania szczelności zakmnięć2023-03-15KT 133 OpakowańPN-EN 12377:2015-01
- wersja angielska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 4465:2023-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Dobrostan zwierząt w łańcuchu dostaw -- Wymagania ogólne dla produkcji, przygotowania i identyfikowalności włókien z królików angorskich, wymagania etyczne i informacje uzupełniające2023-03-13KT 24 Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17681-1:2023-02
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Fluor organiczny -- Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji z zastosowaniem chromatografii cieczowej2023-02-22KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 17681-2:2023-02
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Fluor organiczny -- Część 2: Oznaczanie związków lotnych metodą ekstrakcji z zastosowaniem chromatografii gazowej2023-02-22KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.20 Przędze
PN-EN IEC 63203-201-1:2023-01
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 201-1: Tekstylia elektroniczne -- Metody pomiaru podstawowych właściwości przędz przewodzących2023-01-27KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN IEC 63203-201-2:2023-01
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 201-2: Tekstylia elektroniczne -- Metody pomiaru podstawowych właściwości tkanin przewodzących oraz materiałów izolacyjnych2023-01-30KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
PN-EN IEC 63203-201-2:2023-01
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 201-2: Tekstylia elektroniczne -- Metody pomiaru podstawowych właściwości tkanin przewodzących oraz materiałów izolacyjnych2023-01-30KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 63203-201-1:2023-01
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 201-1: Tekstylia elektroniczne -- Metody pomiaru podstawowych właściwości przędz przewodzących2023-01-27KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN 17673:2023-01
- wersja angielska
Odzież ochronna -- Ochrona przed ciepłem i płomieniem -- Wymagania i metody badań dotyczące wyrobów odzieżowych ze zintegrowanymi inteligentnymi wyrobami włókienniczymi i elementami niewłókienniczymi2023-01-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17072-2:2023-02
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 2: Ogólna zawartość metalu2023-02-27KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15701:2023-01
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na migrację do materiałów polimerowych2023-01-31KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 15701:2015-08
- wersja angielska
59.140.99 Inne normy dotyczące technologii skórzanej
PN-EN 15987:2023-03
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Terminologia -- Kluczowe definicje dotyczące skóry gotowej2023-03-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN 15987:2015-06
- wersja angielska
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 20535:2023-02
- wersja angielska
Obuwie -- Metoda badania podpodeszew i wyściółek -- Zmiana wymiarów po cyklu zwilżania i suszenia2023-02-01KT 20 Skóry i Obuwia
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 62841-4-2:2019-10/A1:2023-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 4-2: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotu2023-03-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-ETSI EN 303 447 V1.3.1:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących wewnątrz zakresu częstotliwości od 100 Hz do 148,5 kHz2023-02-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 447 V1.1.1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN 62841-1:2015-11/A11:2023-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2023-02-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 62841-1:2015-11/A11:2023-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne2023-02-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 15749:2023-01
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie zawartości siarczanów trzema różnymi metodami2023-01-23KT 156 NawozówPN-EN 15749:2012
- wersja polska
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-EN ISO 24211:2023-03
- wersja angielska
Produkty do waporyzacji -- Oznaczanie wybranych związków karbonylowych w emisjach z produktów do waporyzacji2023-03-01KT 321 Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
PN-EN 17648:2023-01
- wersja angielska
Składniki e-liquidów2023-01-26KT 321 Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17641:2023-02
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Metoda do oznaczania aflatoksyn, deoksyniwalenolu, fumonizyn, ochratoksyny A, toksyny T-2, toksyny HT-2 i zearalenonu metodą LC-MS/MS2023-02-22KT 235 Analizy Żywności
PN-EN 15662:2018-06
- wersja polska
Żywność pochodzenia roślinnego -- Multimetoda do oznaczania pozostałości pestycydów z zastosowaniem analizy opartej na GC i LC po ekstrakcji/podziale acetonitrylem i oczyszczaniu metodą dyspersyjnej SPE -- Metoda modułowa QuEChERS2023-01-30KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15662:2008
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 11746:2023-03
- wersja angielska
Ryż -- Wyznaczanie charakterystyki biometrycznej ziaren2023-03-13KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 11746:2012/A1:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11746:2012
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 12872:2023-02
- wersja angielska
Oliwa z oliwek oraz oliwa z wytłoczyn z oliwek -- Oznaczanie zawartości 2-monopalmitynianu glicerolu2023-02-24KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 12872:2014-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 15753:2016-05
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych2023-01-24KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 15753:2007/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15753:2007
- wersja polska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12546-1:2002/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Pojemniki termoizolowane do użytku domowego -- Część 1: Wymagania dotyczące naczyń próżniowych, termoizolowanych butelek i dzbanków2023-02-09KT 133 Opakowań
PN-EN 12546-2:2002/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Pojemniki termoizolowane do użytku domowego -- Część 2: Wymagania dotyczące termoizolowanych toreb i skrzynek2023-02-09KT 133 Opakowań
PN-EN 12546-3:2002/Ap1:2023-02
- wersja angielska
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi -- Pojemniki termoizolowane do użytku domowego -- Część 3: Wymagania dotyczące wkładów termicznych2023-02-09KT 133 Opakowań
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-EN 15947-3:2023-03
- wersja angielska
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 3: Minimalne wymagania dotyczące etykietowania2023-03-21KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-EN 15947-3:2016-01
- wersja polska
PN-EN 15947-3:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 15947-4:2023-03
- wersja angielska
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 4: Metody badań2023-03-21KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-EN 15947-4:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 15947-5:2023-03
- wersja angielska
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania2023-03-21KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-EN 15947-5:2016-02
- wersja angielska
PN-EN 15947-1:2023-03
- wersja angielska
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 1: Terminologia2023-03-20KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-EN 15947-1:2016-01/Ap2:2017-01
- wersja angielska
PN-EN 15947-1:2016-01
- wersja polska
PN-EN 15947-1:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 15947-1:2016-01/Ap1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 15947-2:2023-03
- wersja angielska
Wyroby pirotechniczne -- Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 -- Część 2: Klasy i typy wyrobów pirotechnicznych widowiskowych2023-03-20KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-EN 15947-2:2016-02
- wersja polska
PN-EN 15947-2:2016-02
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 17658:2023-02
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Dezynfekcja chemiczna tkanin do użytku w warunkach domowych -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)2023-02-22KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 21150:2016-01/A1:2023-03
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Escherichia coli2023-03-01KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 22717:2016-01/A1:2023-03
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Pseudomonas aeruginosa2023-03-01KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 23674:2023-03
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody analityczne -- Bezpośrednie oznaczanie ilości śladowych rtęci w kosmetykach poprzez rozkład termiczny i spektrometrię absorpcji atomowej (analizator rtęci)2023-03-01KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 23821:2023-03
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody analityczne -- Oznaczanie śladowych ilości rtęci w kosmetykach za pomocą spektrometrii absorpcji atomowej (AAS) technologii zimnych par po mineralizacji pod ciśnieniem2023-03-01KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 22718:2016-01/A1:2023-01
- wersja francuska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus2023-01-26KT 334 Produktów Kosmetycznych
PN-EN ISO 22718:2016-01/A1:2023-01
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Wykrywanie obecności Staphylococcus aureus2023-01-25KT 334 Produktów Kosmetycznych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 16306:2023-02
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności marmuru na cykliczne zmiany temperatury i wilgoci2023-02-21KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 16306:2013-06
- wersja angielska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 14532:2017-05
- wersja polska
Gaz ziemny -- Słownictwo2023-03-07KT 277PN-EN ISO 14532:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 10101-1:2023-02
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 1: Wymagania ogólne2023-02-15KT 277PN-EN ISO 10101-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 10101-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 10101-2:2023-02
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera -- Część 2: Metoda miareczkowa2023-02-15KT 277PN-EN ISO 10101-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 10101-2:2011
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13736:2021-07/A1:2023-02
- wersja angielska
Badanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla2023-02-24KT 222
PN-EN 15199-3:2021-04
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 3: Ropa naftowa2023-02-14KT 222PN-EN 15199-3:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 3104:2021-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej2023-02-14KT 222PN-EN ISO 3104:2004
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 6521-1:2021-05/Ap1:2023-03
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) -- Rodzina D (sprężarki) - Część 1: Specyfikacje dla kategorii DAA i DAB (środki smarowe do tłokowych i rotacyjnych smarowanych kroplowo sprężarek powietrza)2023-03-17KT 222
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 18134-1:2023-02
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci -- Część 1: Metoda referencyjna2023-02-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 18134-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 18134-1:2015-11
- wersja polska
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 23936-1:2023-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Materiały niemetalowe kontaktujące się z mediami używanymi podczas wydobywania ropy i gazu -- Część 1: Materiały termoplastyczne2023-03-01KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 23936-1:2012
- wersja polska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 16812:2019-04
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła2023-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 16812:2011
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 13483:2023-03
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych do instalacji dozujących paliwo z wewnętrznym odzyskiwaniem pary -- Wymagania2023-03-17KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 13483:2013-11
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 9227:2023-02
- wersja angielska
Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance2023-02-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 9227:2017-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 9227:2017-06
- wersja polska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4943:2023-03
- wersja angielska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości miedzi -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2023-03-03KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 24943:1998
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10107:2023-02
- wersja angielska
Taśmy i blachy stalowe elektrotechniczne o ziarnie zorientowanym dostarczane w stanie w pełni przetworzonym2023-02-20KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN 10107:2014-06
- wersja angielska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 1978:2023-02
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Katody miedziane2023-02-22KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1978:2000
- wersja polska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14734:2022-11/AC:2023-02
- wersja angielska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Oznaczanie nasycalności gatunków drewna, które ma być nasycane środkami ochrony drewna -- Metoda laboratoryjna2023-02-09KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13489:2017-11
- wersja niemiecka
Deski i deszczułki podłogowe -- Elementy podłogowe wielowarstwowe2023-03-17KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13489:2004
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11403-2:2023-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Zbieranie i przedstawianie porównywalnych danych wielopunktowych -- Część 2: Właściwości termiczne i przetwórcze2023-01-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11403-2:2013-03
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN 15354:2023-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wytłaczane i/lub kalandrowane, niewzmocnione folie i arkusze z plastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-P) -- Właściwości i oznaczenie2023-03-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
PN-EN 17668:2023-02
- wersja niemiecka
Kleje do wykładzin podłogowych -- Przygotowanie do nałożenia kleju -- Metody badań do oznaczania odpowiadającej wilgotności podłoży mineralnych2023-03-02KT 184 Klejów
PN-EN 17668:2023-02
- wersja angielska
Kleje do wykładzin podłogowych -- Przygotowanie do nałożenia kleju -- Metody badań do oznaczania odpowiadającej wilgotności podłoży mineralnych2023-02-22KT 184 Klejów
PN-EN 13888-2:2023-02
- wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Metody badań2023-02-20KT 184 KlejówPN-EN 12808-3:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-1:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-4:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-4:2010/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 12808-5:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-2:2010
- wersja polska
85.040 Masy włókniste
PN-EN ISO 5270:2023-03
- wersja angielska
Masy włókniste -- Arkusiki laboratoryjne -- Oznaczanie właściwości fizycznych2023-03-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 5270:2013-04
- wersja angielska
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-4:2023-02
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie, rozciągliwości przy maksymalnej sile rozciągania i pochłaniania energii rozciągania2023-02-23KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-4:2017-03
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2811-1:2023-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna2023-03-20KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2811-1:2016-04
- wersja polska
PN-EN ISO 2811-1:2016-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 16474-2:2014-02/A1:2023-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 2: Lampy ksenonowe łukowe2023-02-24KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 1522:2023-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Badanie metodą tłumienia wahadła2023-02-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1522:2008
- wersja polska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 19650-4:2023-02
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 4: Wymiana informacji2023-02-28KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 12006-3:2023-01
- wersja angielska
Budownictwo -- Organizacja informacji o obiekcie budowlanym -- Część 3: Schemat danych obiektowo-zorientowanych2023-01-30KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 12006-3:2016-12
- wersja angielska
PN-ISO 6707-1:2023-01
- wersja polska
Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2023-01-30KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-ISO 6707-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 19650-1:2019-02/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 1: Koncepcje i zasady2023-01-25KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-2:2019-01/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 2: Faza realizacji aktywów2023-01-25KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 19650-5:2021-01/Ap1:2023-01
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 5: Podejście do zarządzania informacjami zorientowane na bezpieczeństwo2023-01-25KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.20 Aspekty kontraktowe
PN-EN 17687:2023-01
- wersja angielska
Zamówienia publiczne -- Uczciwość i odpowiedzialność -- Wymagania i wytyczne2023-01-26KT 305 Społecznej Odpowiedzialności
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16484-5:2023-03
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5: Protokół wymiany danych2023-03-14KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-5:2017-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 16484-5:2017-08/A1:2020-11
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 13888-1:2023-02
- wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Wymagania, klasyfikacja, przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie2023-02-20KT 184 KlejówPN-EN 13888:2010
- wersja polska
PN-EN 13888-2:2023-02
- wersja angielska
Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 2: Metody badań2023-02-20KT 184 KlejówPN-EN 12808-3:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-1:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-4:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-4:2010/AC:2011
- wersja polska
PN-EN 12808-5:2010
- wersja polska
PN-EN 12808-2:2010
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 16306:2023-02
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności marmuru na cykliczne zmiany temperatury i wilgoci2023-02-21KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 16306:2013-06
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-7:2019-08/AC:2021-01
- wersja polska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2023-02-28KT 274 Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 12846-1:2023-02
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 1: Emulsje asfaltowe2023-02-03KT 222PN-EN 12846-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 12846-1:2011
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN ISO 29465:2023-03
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie długości i szerokości2023-03-02KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 822:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 29468:2023-03
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie płaskości2023-03-02KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 825:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 29768:2023-03
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie liniowych wymiarów próbek do badań2023-03-02KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 12085:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 29770:2023-03
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg pływających2023-03-02KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 12431:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 18096:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury użytkowania dla prefabrykowanych izolacji rur2023-02-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14707:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 18097:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie maksymalnej temperatury użytkowania2023-02-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14706:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 18098:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie gęstości pozornej prefabrykowanej izolacji rur2023-02-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13470:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 18099:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie współczynnika rozszerzalności cieplnej2023-02-27KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13471:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 12628:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostopadłości i liniowości prefabrykowanej izolacji rur2023-02-24KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13467:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12629:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości przepuszczania pary wodnej przez prefabrykowaną izolację rur2023-02-24KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13469:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12623:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie krótkotrwałej nasiąkliwości wodą przez częściowe zanurzenie prefabrykowanej izolacji rur2023-02-23KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13472:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12624:2023-02
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorków, fluorków, krzemianów, sodu i pH2023-02-23KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13468:2004
- wersja polska
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16247-2:2023-01
- wersja angielska
Audyty energetyczne -- Część 2: Budynki2023-01-23KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 16247-2:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 16247-2:2014-06
- wersja polska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-2-1:2023-02
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2023-02-14KT 277PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja polska
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02/Ap1:2019-06
- wersja niemiecka
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja niemiecka
PN-EN 15502-2-1+A1:2017-02
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13141-8:2023-02
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 8: Badania właściwości użytkowych bezprzewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła)2023-02-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-8:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 1366-10:2023-02
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu2023-02-20KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-10+A1:2017-05
- wersja angielska
PN-EN 1366-10+A1:2017-05/Ap1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 1366-10+A1:2017-05
- wersja polska
PN-EN 14511-2:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 2: Warunki badań2023-02-14KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-2:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 14511-3:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 3: Metody badań2023-02-14KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-3:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 14511-4:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 4: Wymagania2023-02-14KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-4:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 14511-1:2023-02
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje2023-02-13KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14511-1:2018-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 29462:2023-02
- wersja angielska
Badanie w warunkach terenowych urządzeń filtracyjnych i systemów stosowanych w wentylacji ogólnej w celu określenia ich skuteczności oczyszczania w odniesieniu do wymiarów cząstek i oporów przepływu powietrza2023-02-06KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29462:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 16890-2:2023-01
- wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 2: Pomiar skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek oraz oporu przepływu powietrza2023-01-31KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 16890-2:2017-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 16890-4:2023-01
- wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 4: Metoda sezonowania w celu określenia minimalnej skuteczności frakcyjnej2023-01-31KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 16890-4:2017-01
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 62055-42:2023-03
- wersja angielska
Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 42: Numery Referencyjne Transakcji (TRN)2023-03-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 62055-31:2023-02
- wersja angielska
Pomiary energii elektrycznej -- Systemy płatności -- Część 31: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne opłat energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2)2023-02-17KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 62055-31:2006
- wersja angielska
PN-EN 50470-3:2023-02
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klas A, B i C)2023-02-09KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 50470-3:2009/A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 50470-3:2009
- wersja polska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62493:2015-11/A1:2023-03
- wersja angielska
Ocena sprzętu oświetleniowego związana z ekspozycją człowieka na działanie pól elektromagnetycznych2023-03-08KT 4 Techniki Świetlnej
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 17610:2023-01
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobów uzupełniające do EN 15804 dla okuć budowlanych2023-01-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 19650-4:2023-02
- wersja angielska
Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM) -- Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o obiekcie budowlanym -- Część 4: Wymiana informacji2023-02-28KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-ISO 6707-1:2023-01
- wersja polska
Budynki i budowle -- Terminologia -- Część 1: Terminy ogólne2023-01-30KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-ISO 6707-1:2008
- wersja polska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 12699:2015-06
- wersja polska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Pale przemieszczeniowe2023-02-06KT 254 GeotechnikiPN-EN 12699:2003
- wersja polska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13476-3+A1:2020-12/Ap2:2023-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2023-02-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.060 Tunele
PN-EN 14067-5:2022-05/AC:2023-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury oceny aerodynamiki w tunelach2023-01-26KT 138 Kolejnictwa
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-26+A1:2023-03
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 26: Sztywność2023-03-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-26:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 12697-33+A1:2023-03
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badania -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym2023-03-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-33:2019-03
- wersja angielska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN IEC 60335-2-24:2023-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu2023-02-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-24:2010/A2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-24:2010/A11:2020-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-24:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-24:2010/A1:2019-01
- wersja angielska
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 60436:2020-08/A12:2023-03
- wersja angielska
Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2023-03-08KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN IEC 60335-2-11:2023-01/A11:2023-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych2023-03-14KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN 60312-1:2017-03/A11:2023-02
- wersja angielska
Odkurzacze do użytku domowego -- Część 1: Odkurzacze czyszczące na sucho -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2023-02-09KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 26986:2012/A1:2023-03
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Spienione (amortyzujące) pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja2023-03-13KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 60335-2-8:2015-12/A2:2023-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń2023-02-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-8:2015-12/A11:2023-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń2023-01-27KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 17652:2023-02
- wersja angielska
Dziedzictwo kulturowe -- Ocena i monitorowanie reliktów archeologicznych w celu ochrony in situ2023-02-22KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury