Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Słownictwo i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 132:2003
- wersja polska
PN-EN 17399:2020-09
- wersja angielska
Glony i produkty z glonów -- Terminy i definicje2020-09-02KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN ISO 5577:2017-04
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Terminologia2020-10-13KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 1330-4:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 5577:2017-04/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Terminologia2020-10-07KT 7 Badań Nieniszczących
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN ISO 7369:2020-10
- wersja angielska
Przewody rurowe -- Przewody metalowe i zespoły przewodów -- Terminologia2020-10-14KT 126 Rur StalowychPN-EN ISO 7369:2006
- wersja polska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 60633:2019-12/AC:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego (HVDC) -- Słownictwo2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-8:2020-09
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 8: Akustyka2020-09-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-8:2009
- wersja polska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2020-07
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2020-09-03KT 243 Symboli i Znaków GraficznychPN-EN ISO 7010:2012/A2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A6:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A7:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A3:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2012
- wersja niemiecka
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 5458:2018-08
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone2020-10-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 5458:2000
- wersja polska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
Przygotowanie informacji dotyczących użytkowania (instrukcji użytkowania) produktów -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne2020-09-15KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
PN-EN 17161:2019-04
- wersja polska
Projektowanie dla wszystkich -- Dostępność w odniesieniu do wyrobów, towarów i usług zgodna z podejściem „projektowanie dla wszystkich” -- Rozszerzanie zakresu użytkowników2020-10-09KT 1 Osób Niepełnosprawnych
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO/IEC 27019:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w branży energetycznej2020-09-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61123:2020-08
- wersja angielska
Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczących prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24KT 9 NiezawodnościPN-IEC 1123:1998
- wersja polska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 14906:2019-01/A1:2020-10
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu aplikacji dla dedykowanej komunikacji krótkiego zasięgu2020-10-07KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN IEC 62290-3:2020-06/AC:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 8199:2019-01/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Jakość wody -- Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli2020-10-01KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09
- wersja francuska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C2020-10-02KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 11290-2:2017-07
- wersja polska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 2: Metoda oznaczania liczby2020-09-22KT 3 Mikrobiologii Łańcucha ŻywnościowegoPN-EN ISO 11290-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap2:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09
- wersja angielska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C2020-09-16KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp2020-09-10KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.140 Nauki sądowe
PN-EN ISO 21043-2:2020-09
- wersja angielska
Kryminalistyka -- Część 2: Ujawnianie, dokumentowanie, zabezpieczanie, transport i przechowywanie obiektów2020-09-08KZ 505 Procesów Kryminalistycznych
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61340-6-1:2018-12/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 6-1: Kontrola elektryczności statycznej w opiece zdrowotnej -- Wymagania ogólne dla placówek2020-10-01KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN IEC 80601-2-26:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektroencefalografów2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-26:2015-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02/A1:2019-03
- wersja polska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2020-09-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8637-1:2020-10
- wersja angielska
Systemy pozaustrojowe do oczyszczania krwi -- Część 1: Hemodializatory, hemodiafiltry, hemofiltry i hemokoncentratory2020-10-15KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8637:2014-05
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 20695:2020-10
- wersja angielska
Systemy do żywienia dojelitowego -- Projektowanie i badanie2020-10-12KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN 1618:2000
- wersja polska
PN-EN 1615:2002
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 7199:2017-05/A1:2020-10
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe i sztuczne narządy -- Wymienniki krew-gaz (oksygenatory)2020-10-14KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-EN IEC 60601-2-31:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-31:2008
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-31:2008/A1:2011
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60580:2002
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010/A2:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych2020-09-14KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN 60601-2-65:2013-06/A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego wewnątrzustnych stomatologicznych zestawów rentgenowskich2020-08-24KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
PN-EN IEC 60601-2-83:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do terapii domowej przy pomocy światła2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 80601-2-78:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego robotów medycznych do rehabilitacji, oceny, kompensacji lub złagodzenia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN IEC 80601-2-60:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych2020-09-16KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 80601-2-60:2015-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 22570:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Łyżki i kirety kostne2020-09-09KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN 60601-2-65:2013-06/A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego wewnątrzustnych stomatologicznych zestawów rentgenowskich2020-08-24KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 7787-2:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Noże laboratoryjne -- Część 2: Noże laboratoryjne z węglików spiekanych2020-09-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7787-2:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Szczypce dentystyczne2020-09-04KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 15098-3:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-1:2002
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-2:2002
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja polska
Małe sterylizatory parowe2020-09-10KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060:2015-02
- wersja polska
PN-EN 13060:2015-02
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja polska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2020-10-01KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja polska
PN-EN 17272:2020-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów -- Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego2020-10-01KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-8:2019-02
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 8: Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użycia do sterylizatorów parowych zgodnych z EN 285 -- Wymagania i metody badań2020-09-14KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-8:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-9:2019-01
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań2020-09-14KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-9:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-10:2019-01
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań2020-09-09KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-10:2009
- wersja angielska
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22367:2020-09
- wersja angielska
Laboratoria medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem w laboratoriach medycznych2020-09-09KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683+AC:2019-09
- wersja polska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2020-08-21KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17161:2019-04
- wersja polska
Projektowanie dla wszystkich -- Dostępność w odniesieniu do wyrobów, towarów i usług zgodna z podejściem „projektowanie dla wszystkich” -- Rozszerzanie zakresu użytkowników2020-10-09KT 1 Osób Niepełnosprawnych
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Wymagania i metody dotyczące pomiaru odporności elektromagnetycznej na cyfrowe bezprzewodowe urządzenia mobilne2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60118-13:2011
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja polska
PN-EN IEC 60601-2-66:2020-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego aparatów słuchowych i systemów aparatów słuchowych2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60601-2-66:2016-01
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14063:2020-10
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14063:2010
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14063:2010
- wersja angielska
PN-ISO 14063:2009
- wersja polska
13.020.55 Bioprodukty
PN-EN 17399:2020-09
- wersja angielska
Glony i produkty z glonów -- Terminy i definicje2020-09-02KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 840-2:2020-10
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-2:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 840-3:2020-10
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 3: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-3:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 840-4:2020-10
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 4: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1700 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-4:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 840-5:2020-10
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 5: Wymagania eksploatacyjne i metody badań2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-5:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 840-6:2020-10
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-6:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 840-1:2020-10
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-02KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-1:2013-05
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN ISO 21832:2020-10
- wersja angielska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Metale i metaloidy w cząstkach zawieszonych w powietrzu -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarowych2020-10-13KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 13890:2010
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 17255-2:2020-10
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Systemy zbierania i opracowywania danych -- Część 2: Specyfikacja wymagań dotyczących systemów zbierania i opracowywania danych2020-10-01KT 280 Jakości Powietrza
PN-EN ISO 21904-2:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 2: Wymagania dotyczące badania i oznaczania wydajności separacji2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-9:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą2020-10-01KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 18674-3:2018-02/A1:2020-09
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry2020-09-07KT 254 Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 21286:2020-10
- wersja angielska
Jakość gleby -- Identyfikacja gatunków, w badaniach ekotoksykologicznych, z zastosowaniem barkodowania DNA2020-10-13KT 190 Biologii Gleby
PN-EN ISO 21285:2020-10
- wersja angielska
Jakość gleby -- Hamowanie rozmnażania roztocza glebowego (Hypoaspis aculeifer) przez skażenia/zanieczyszczenia2020-10-12KT 190 Biologii Gleby
PN-EN ISO 18763:2020-10
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie toksycznego wpływu zanieczyszczeń na wschody i wczesny wzrost roślin wyższych2020-10-09KT 190 Biologii Gleby
PN-EN ISO 15473:2020-10
- wersja angielska
Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych2020-10-08KT 190 Biologii GlebyPN-ISO 15473:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 14239:2020-10
- wersja angielska
Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych2020-10-07KT 190 Biologii GlebyPN-ISO 14239:2000
- wersja polska
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN ISO 21904-4:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wyznaczanie minimalnego natężenia przepływu powietrza urządzeń do pochłaniania2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-2:2009
- wersja polska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 19085-11:2020-10
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Cześć 11: Obrabiarki kombinowane2020-10-09KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 940+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 940+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11553-1:2020-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa laserowego2020-10-07KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11553-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 20321:2020-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki napędzane2020-09-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń2020-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50408:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50408:2009
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-6:2015-05/A11:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Laboratoryjna ocena drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN 17161:2019-04
- wersja polska
Projektowanie dla wszystkich -- Dostępność w odniesieniu do wyrobów, towarów i usług zgodna z podejściem „projektowanie dla wszystkich” -- Rozszerzanie zakresu użytkowników2020-10-09KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 16856:2020-10
- wersja angielska
Przenośny dozownik aerozolowy do celów gaśniczych2020-10-01KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji2020-09-21KT 264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 50577:2016-02/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne -- Badanie odporności ogniowej kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P)2020-10-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 17077:2018-07
- wersja polska
Określanie przebiegu spalania warstw pyłu2020-09-09KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-2:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-1:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-2:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13381-9:2015-08
- wersja polska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 9: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych belek stalowych z otworami w środniku2020-10-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 1364-2:2018-02
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity2020-09-07KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 61482-2:2020-09
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania2020-09-23KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
PN-EN IEC 60900:2018-10/AC:2020-09
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1 000 V i napięciu stałym do 1 500 V2020-09-03KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50676:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne stosowane do wykrywania i pomiaru stężenia gazów ziębniczych -- Wymagania dotyczące właściwości użytkowych i metody badań2020-09-24KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 15384:2020-10
- wersja angielska
Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej2020-10-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 15614:2009
- wersja polska
PN-EN 61482-2:2020-09
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 2: Wymagania2020-09-23KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 18526-1:2020-09
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 1: Geometryczne właściwości optyczne2020-09-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 18526-2:2020-09
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 2: Fizyczne właściwości optyczne2020-09-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 18526-4:2020-09
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy -- Metody badań -- Część 4: Modele głowy2020-09-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Słownictwo i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 132:2003
- wersja polska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 20320:2020-10
- wersja angielska
Odzież ochronna dla snowboardzistów -- Ochraniacze nadgarstków -- Wymagania i metody badań2020-10-12KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN 407:2020-10
- wersja angielska
Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)2020-10-02KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 407:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 21420:2020-09
- wersja angielska
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań2020-09-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 420+A1:2012
- wersja polska
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21204:2020-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Specyfikacja krawędzi przejścia2020-09-08KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 16610-29:2020-10
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 29: Liniowe filtry profilu: Falki2020-10-08KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 16610-29:2015-09
- wersja angielska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 16610-29:2020-10
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 29: Liniowe filtry profilu: Falki2020-10-08KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 16610-29:2015-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 5: Współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM) z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem lub wielotrzpieniowych działające w trybie próbkowania punktowego i/lub skanowania2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2010/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002/Ap1:2017-01
- wersja polska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10360-4:2002/AC:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 10360-4:2002
- wersja polska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 5458:2018-08
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone2020-10-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 5458:2000
- wersja polska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 80000-8:2020-09
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 8: Akustyka2020-09-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-8:2009
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60601-2-66:2020-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego aparatów słuchowych i systemów aparatów słuchowych2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60601-2-66:2016-01
- wersja angielska
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61340-6-1:2018-12/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Elektryczność statyczna -- Część 6-1: Kontrola elektryczności statycznej w opiece zdrowotnej -- Wymagania ogólne dla placówek2020-10-01KT 143 Elektryczności Statycznej
PN-EN IEC 60404-7:2020-09
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 7: Metoda pomiaru koercji (do 160 kA/m) materiałów magnetycznych w otwartym obwodzie magnetycznym2020-09-22KT 153 Stalowych Blach Cienkich
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60580:2002
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 5577:2017-04
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Terminologia2020-10-13KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 1330-4:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 5577:2017-04/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Terminologia2020-10-07KT 7 Badań Nieniszczących
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN IEC 61123:2020-08
- wersja angielska
Badanie nieuszkadzalności -- Plany badań zgodności dotyczących prawdopodobieństwa sukcesu2020-08-24KT 9 NiezawodnościPN-IEC 1123:1998
- wersja polska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 3506-1:2020-10
- wersja angielska
Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne z określonym gatunkiem stali i klasą własności2020-10-14KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3506-1:2009
- wersja angielska
21.060.20 Nakrętki
PN-EN ISO 3506-2:2020-10
- wersja angielska
Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 2: Nakrętki z określonym gatunkiem stali i klasą własności2020-10-14KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3506-2:2009
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 16964:2020-10
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zestawy węży elastycznych -- Specyfikacja i badania2020-10-09KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN ISO 11118:2016-02/A1:2020-10
- wersja angielska
Butle do gazów -- Metalowe butle do gazów jednorazowego napełniania -- Specyfikacja i metody badań2020-10-07KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 16728+A2:2020-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane -- Kontrola okresowa2020-09-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 16728+A1:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 1440+A2:2020-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa2020-09-28KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1440+A1:2018-10
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1453-1:2017-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu2020-10-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1453-1:2002
- wersja polska
PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN 13480-2:2017-10/A7:2020-09
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 2: Materiały2020-09-28KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1401-1:2019-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2020-10-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN ISO 21809-3:2016-05/A1:2020-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 3: Powłoki złączy polowych2020-10-13KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2016-08
- wersja polska
PN-EN 12735-1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 1453-1:2017-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu2020-10-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1453-1:2002
- wersja polska
PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003
- wersja polska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 7369:2020-10
- wersja angielska
Przewody rurowe -- Przewody metalowe i zespoły przewodów -- Terminologia2020-10-14KT 126 Rur StalowychPN-EN ISO 7369:2006
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 8659:2020-10
- wersja angielska
Armatura z tworzyw termoplastycznych -- Wytrzymałość na zmęczenie -- Metoda badania2020-10-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 28659:2000
- wersja polska
23.060.50 Zawory zwrotne
PN-EN 16767:2020-09
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Armatura zwrotna metalowa2020-09-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 16767:2016-08
- wersja angielska
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN 13771-1:2017-02/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji chłodniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 1: Sprężarki chłodnicze2020-10-07KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52915:2020-10
- wersja angielska
Specyfikacja dotycząca formatu pliku wytwarzania przyrostowego (AMF) Wersja 1.22020-10-15KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52915:2017-06
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 50632-2-6:2016-02/A1:2020-09
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotów2020-09-18KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21904-2:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 2: Wymagania dotyczące badania i oznaczania wydajności separacji2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 21904-4:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wyznaczanie minimalnego natężenia przepływu powietrza urządzeń do pochłaniania2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-2:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12953-5:2020-08
- wersja angielska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2020-08-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12953-5:2005
- wersja polska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN IEC 62282-8-201:2020-10
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 8-201: Systemy magazynowania energii wykorzystujące moduły ogniw paliwowych w trybie odwróconym -- Procedury badań dla układów typu power-to-power2020-10-19KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62282-8-102:2020-09
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 8-102: Systemy magazynowania energii wykorzystujące moduły ogniw paliwowych w trybie odwróconym -- Procedury testowe dla pojedynczych ogniw i stosów z membranami protonowymiennymi uwzględniające pracę odwróconą2020-09-18KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 62282-3-100:2020-09
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo2020-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62282-3-100:2012
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 62941:2020-09
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) dla zastosowań naziemnych -- System kontroli jakości dla procesu produkcji modułów PV2020-09-18KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 21945:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Uproszczona metoda pobierania próbek do zastosowań na małą skalę2020-09-09KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
PN-EN ISO 20024:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów z biopaliwa stałego do zastosowań komercyjnych i przemysłowych2020-09-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13771-1:2017-02/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Sprężarki i agregaty skraplające dla instalacji chłodniczych -- Badanie charakterystyk i metody badań -- Część 1: Sprężarki chłodnicze2020-10-07KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 50676:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne stosowane do wykrywania i pomiaru stężenia gazów ziębniczych -- Wymagania dotyczące właściwości użytkowych i metody badań2020-09-24KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61293:2020-09
- wersja angielska
Oznaczanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi zasilania elektrycznego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2020-09-17KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 61293:2000
- wersja polska
PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
Przygotowanie informacji dotyczących użytkowania (instrukcji użytkowania) produktów -- Część 1: Zasady i wymagania ogólne2020-09-15KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-2:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN IEC 60404-7:2020-09
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 7: Metoda pomiaru koercji (do 160 kA/m) materiałów magnetycznych w otwartym obwodzie magnetycznym2020-09-22KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.060.20 Kable
PN-EN 50577:2016-02/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Kable i przewody elektryczne -- Badanie odporności ogniowej kabli i przewodów bez ochrony specjalnej (klasyfikacja P)2020-10-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-1:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów -- Część 1: Oznaczanie zawartości halogenowodorów2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 60754-2:2014-11/A1:2020-09
- wersja angielska
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności2020-09-03KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-1:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 61034-2:2010/A2:2020-08
- wersja angielska
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania2020-08-24KT 53 Kabli i Przewodów
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 60570:2007/A2:2020-09
- wersja angielska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2020-09-17KT 4 Techniki Świetlnej
29.120.40 Łączniki
PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 60947-5-2:2011
- wersja polska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 62752:2016-12/A1:2020-10
- wersja angielska
Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania w trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD)2020-10-16KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 60947-9-1:2019-06
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych -- Urządzenia do gaszenia łuku2020-10-19KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 61439-7:2020-10
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 7: Rozdzielnice do specjalnych zastosowań takich jak: mariny, kempingi, place targowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych2020-10-16KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 60947-5-2:2020-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżeniowe2020-08-24KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 60947-5-2:2011
- wersja polska
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60570:2007/A2:2020-09
- wersja angielska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2020-09-17KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.20 Prądnice
PN-EN 50549-2:2019-04
- wersja polska
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 2: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie2020-09-29KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 50549-1:2019-02
- wersja polska
Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie2020-09-17KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62823:2015-12/A1:2020-09
- wersja angielska
Zawory tyrystorowe dla kondensatorów szeregowych sterowanych tyrystorem (TCSC) -- Badania elektryczne2020-09-16KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60633:2019-12/AC:2020-09
- wersja angielska
Urządzenia transmisji energii liniami wysokiego napięcia stałego (HVDC) -- Słownictwo2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 63057:2020-10
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Wymogi bezpieczeństwa dotyczące wtórnych baterii litowych do stosowania w pojazdach drogowych z wyłączeniem tych do napędu pojazdu2020-10-19KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń Ex2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50641:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania dotyczące walidacji narzędzi do symulacji stosowanych do projektowania systemów zasilania trakcji elektrycznej2020-09-24KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62433-1:2019-10/AC:2020-09
- wersja angielska
Modelowanie EMC układów scalonych -- Część 1: Ogólna struktura modelowania2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 11553-1:2020-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa laserowego2020-10-07KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11553-1:2010
- wersja polska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08/Ap1:2020-09
- wersja polska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody pomiarów2020-09-07KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Wymagania i metody dotyczące pomiaru odporności elektromagnetycznej na cyfrowe bezprzewodowe urządzenia mobilne2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 60118-13:2011
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja polska
PN-EN 61000-4-25:2003/A2:2020-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-25: Metody badań i pomiarów -- Badania odporności urządzeń i systemów na HEMP2020-09-18KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 55035:2017-09/A11:2020-09
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności2020-09-17KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 3: Aspekty bezpieczeństwa przesyłu energii roboczej prądu stałego za pomocą kabli komunikacyjnych i portów2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
33.160.30 Systemy audio
PN-EN IEC 62942:2020-09
- wersja angielska
Format pliku do przesyłania i wymiany cyfrowych danych fonicznych w sprzęcie profesjonalnym2020-09-14KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.160.40 Systemy wideo
PN-EN IEC 63005-2:2020-09
- wersja angielska
Rejestrator wizyjny danych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pojazdów -- Część 2: Metody badań dotyczące oceny działania podstawowych funkcji2020-09-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61280-4-1:2019-12/AC:2020-10
- wersja angielska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-1: Zainstalowana sieć kablowa -- Wielomodowy pomiar tłumienia2020-10-15KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 61756-1:2020-09
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma interfejsu systemów zarządzania światłowodami -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2020-09-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61756-1:2006
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-2-19:2013-06/AC:2020-10
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-19: Badania -- Wilgotne gorąco (stan ustalony)2020-10-15KT 282 Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 3: Aspekty bezpieczeństwa przesyłu energii roboczej prądu stałego za pomocą kabli komunikacyjnych i portów2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 29134:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności2020-09-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-1:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 15408-3:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 19790:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa dla modułów kryptograficznych2020-09-11KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-EN 10372:2020-09
- wersja angielska
System śledzenia jakości wyrobów płaskich stalowych przy zastosowaniu kodu kreskowego -- Drukowanie, odczytywanie i przetwarzanie informacji2020-09-24KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN 17099:2020-08
- wersja angielska
Technologia informatyczna -- Produkty rybołówstwa i akwakultury -- Wymagania dotyczące etykietowania jednostek dystrybucyjnych i palet w handlu produktami rybołówstwa i akwakultury2020-08-21KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 50325-1:2020-10
- wersja angielska
Podsystemy komunikacyjne przemysłowe bazujące na ISO 11898 (CAN) do interfejsów regulator-urządzenie -- Część 1: Wymagania ogólne2020-10-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 50325-1:2004
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14906:2019-01/A1:2020-10
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu aplikacji dla dedykowanej komunikacji krótkiego zasięgu2020-10-07KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1:2020-09
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 4-1: Adresowanie geograficzne i przekazywanie w komunikacji punkt-punkt i punkt-wielopunkt -- Funkcjonalność niezależna od medium2020-09-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1:2018-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 62290-3:2020-06/AC:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej dla inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz ITS-G52020-08-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 663 V1.2.1:2014-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 613 V1.1.1:2020-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej dla inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz LTE-V2X2020-08-27KT 11 Telekomunikacji
PKN-CEN/TS 15531-5:2020-08
- wersja angielska
Transport publiczny -- Interfejs usług w czasie rzeczywistym dotyczących działania transportu publicznego -- Część 5: Interfejs usługi wymiany bieżących informacji: Bieżąca wymiana informacji2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PKN-CEN/TS 17118:2020-08
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Otwarte interfejsy programowania aplikacji (API) do planowania podróży w systemie rozproszonym2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 21597-1:2020-10
- wersja angielska
Kontener informacyjny do dostarczania dokumentów powiązanych -- Specyfikacja wymiany -- Część 1: Kontener2020-10-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN ISO 16484-6:2020-10
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Badanie zgodności transmisji danych2020-10-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-6:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 23386:2020-09
- wersja angielska
Modelowanie informacji o budynku i inne procesy cyfrowe stosowane w budownictwie -- Metodologia opisywania, tworzenia i utrzymywania właściwości w połączonych słownikach danych2020-09-10KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19136-1:2020-10
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych (GML) -- Część 1: Podstawy2020-10-12KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19136:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 19111:2020-09
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienia za pomocą współrzędnych2020-09-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19111:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 19111-2:2012
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-20701:2020-10
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Interoperacyjność urządzeń -- Część 20701: Przesyłanie danych z urządzeń medycznych stosowanych w miejscu opieki nad pacjentem -- Architektura wymiany urządzeń medycznych zorientowana na usługi i powiązanie protokołów2020-10-06KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.040.25 Błony radiograficzne
PN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakości2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 14096-2:2020-09
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 2: Wymagania minimalne2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14096-2:2007
- wersja polska
39.040.20 Zegary
PN-EN 60335-2-26:2004/A11:2020-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów2020-10-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN IEC 63005-2:2020-09
- wersja angielska
Rejestrator wizyjny danych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pojazdów -- Część 2: Metody badań dotyczące oceny działania podstawowych funkcji2020-09-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 62752:2016-12/A1:2020-10
- wersja angielska
Zintegrowane z przewodem urządzenia sterownicze i zabezpieczające do ładowania w trybie 2 pojazdów elektrycznych (IC-CPD)2020-10-16KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN ISO 17409:2020-08
- wersja angielska
Pojazdy drogowe z napędem elektrycznym -- Przewodowy przesył energii -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 17409:2017-03
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15227:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pojazdów szynowych2020-09-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15227+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 15611:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przekładniki ciśnienia2020-09-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15611+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62290-3:2020-06/AC:2020-09
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy zarządzania i kontroli jazdy pojazdu dla nadzorowanego transportu miejskiego -- Część 3: Specyfikacja wymagań systemowych2020-09-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.30 Instalacje rurociągowe
PN-EN 17243:2020-09
- wersja angielska
Ochrona katodowa wewnętrznych powierzchni metalowych zbiorników, konstrukcji, wyposażenia i rurociągów zawierających wodę morską2020-09-01KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 25197:2020-10
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczne/elektroniczne systemy sterowania kierunkiem, przekładnią i przepustnicą2020-10-13KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15083:2020-10
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2020-10-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15083:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11105:2020-10
- wersja angielska
Małe statki -- Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny2020-10-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11105:2017-12
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 2960:2020-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop żaroodporny na bazie niklu (Ni-P101HT) -- Odkształcony na zimno i przesycony -- Pręty do obróbki skrawaniem na elementy złączne -- 3 mm ≤ D ≤ 50 mm2020-09-03KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 6046:2020-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, ze stali odpornej na korozję -- Seria wąska -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2020-08-21KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 16602-70-17:2020-09
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Badanie trwałości powłok i wykończeń powierzchni2020-09-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-17:2020-09
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Badanie trwałości powłok i wykończeń powierzchni2020-09-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Laboratoryjna ocena drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN ISO 12822:2020-10
- wersja angielska
Opakowania szklane -- Główka do zamknięcia koronowego 26 H 126 -- Wymiary2020-10-07KT 133 OpakowańPN-EN 14635:2010
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-ISO 1496-2:2020-10
- wersja angielska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Kontenery izotermiczne2020-10-16KT 138 KolejnictwaPN-ISO 1496-2:1999
- wersja polska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-28:2020-09
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 28: Mieszanki włókien chitozanowych z określonymi innymi włóknami (metoda z zastosowaniem rozcieńczonego kwasu octowego)2020-09-23KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-EN ISO 1833-17:2020-09
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 17: Mieszanki włókien celulozowych i określonych włókien z włóknami chlorowymi i określonymi pozostałymi włóknami (metoda z zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego)2020-09-07KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-17:2010
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17131:2020-09
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Identyfikacja skóry za pomocą mikroskopu2020-09-23KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17131:2013-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14088:2020-09
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Ilościowa analiza substancji garbujących metodą filtracyjną2020-09-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 14088:2012
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17344:2020-08
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Samobieżne pojazdy rolnicze i leśne -- Wymagania dotyczące hamowania2020-08-21KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
PN-EN 707:2019-03
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo2020-09-30KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 707+A1:2009
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 13525:2020-09
- wersja angielska
Maszyny Leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo2020-09-28KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 13525+A2:2009
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17362:2020-10
- wersja angielska
Pasze -- Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pentachlorofenolu (PCP) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS2020-10-02KT 40 Pasz
PN-EN 15741:2020-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie OCPs i PCBs metodą GC/MS2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15741:2011
- wersja polska
PN-EN 15742:2020-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie OCPs metodą GC-ECD2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15742:2011
- wersja polska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 7971-3:2019-03
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra -- Część 3: Metoda rutynowa2020-10-08KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 7971-3:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 16624:2020-09
- wersja angielska
Mąka pszenna i semolina z pszenicy durum -- Oznaczanie barwy metodą kolorymetrii rozproszonej w odbiciu2020-09-04KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 19662:2020-10
- wersja polska
Mleko -- Oznaczanie zawartosci tłuszczu -- Kwasowo-butyrometryczna (metoda Gerbera)2020-10-19KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 15323:2020-09
- wersja polska
Suszone białkowe produkty mleczne -- Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności azotu2020-09-29KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PN-EN ISO 17678:2019-07/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów za pomocą chromatografii gazowej2020-10-07KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
PN-EN 17099:2020-08
- wersja angielska
Technologia informatyczna -- Produkty rybołówstwa i akwakultury -- Wymagania dotyczące etykietowania jednostek dystrybucyjnych i palet w handlu produktami rybołówstwa i akwakultury2020-08-21KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-EN 16857:2017-06/Ap1:2020-09
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie benzenu w napojach bezalkoholowych, innych napojach i żywności na bazie warzyw dla niemowląt za pomocą analizy fazy nadpowierzchniowej metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HS-GC-MS)2020-09-30KT 235 Analizy Żywności
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 3657:2020-10
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia2020-10-14KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 3657:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 17678:2019-07/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów za pomocą chromatografii gazowej2020-10-07KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 665:2020-09
- wersja angielska
Nasiona oleiste -- Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych2020-09-10KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 665:2004
- wersja polska
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PN-EN 16857:2017-06/Ap1:2020-09
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie benzenu w napojach bezalkoholowych, innych napojach i żywności na bazie warzyw dla niemowląt za pomocą analizy fazy nadpowierzchniowej metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HS-GC-MS)2020-09-30KT 235 Analizy Żywności
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-ISO 12963:2020-08
- wersja polska
Analiza gazu -- Metody porównawcze do oznaczania składu mieszanin gazowych oparte na jedno- i dwupunktowym wzorcowaniu2020-08-25KT 277
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 17272:2020-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Metody dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów -- Określenie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, bójczego na grzyby drożdżopodobne, sporobójczego, prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy, wirusobójczego oraz fagobójczego2020-10-01KT 296 Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 1390:2020-09
- wersja angielska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zwalczającego larwy Hylotrupes bajulus (Linnaeus) -- Metoda laboratoryjna2020-09-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1390:2008
- wersja polska
PN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2007
- wersja polska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2020-09-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2011
- wersja angielska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 12370:2020-08
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na krystalizację soli2020-08-27KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12370:2001
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3015:2019-06/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2020-10-19KT 222
PN-EN 12916:2019-06
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła2020-10-14KT 222PN-EN 12916:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 12916:2016-03
- wersja polska
PN-EN ISO 3405:2019-05
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego -- Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym2020-10-09KT 222PN-EN ISO 3405:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 14935:2020-10
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie trwałości palenia knota cieczy trudnopalnych2020-10-08KT 222PN-EN ISO 14935:2002/Ap1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 14935:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 14935:2002
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 3015:2019-06/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego -- Oznaczanie temperatury mętnienia2020-10-19KT 222
PN-EN 16734+A1:2018-12
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2020-10-01KT 222PN-EN 16734:2016-09
- wersja polska
PN-EN 16734:2016-09/Ap1:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 16734:2016-09
- wersja angielska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 8973:2000/A1:2020-10
- wersja angielska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie gęstości i prężności par metodą obliczeniową2020-10-15KT 223 Gazów Technicznych
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 21945:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Uproszczona metoda pobierania próbek do zastosowań na małą skalę2020-09-09KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
PN-EN ISO 20024:2020-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Bezpieczny przewóz i przechowywanie peletów z biopaliwa stałego do zastosowań komercyjnych i przemysłowych2020-09-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 20321:2020-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki napędzane2020-09-08KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
PN-EN ISO 8222:2020-10
- wersja angielska
Systemy pomiaru ropy naftowej -- Kalibracja -- Miary objętościowe, zbiorniki pomiarowe i miary stosowane w terenie (z uwzględnieniem wzorów do określania właściwości cieczy i materiałów)2020-10-15KT 222PN-EN ISO 8222:2008
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 16961:2015-10/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Powłoki i wykładziny wewnętrzne stalowych zbiorników magazynowych2020-10-19KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 21809-3:2016-05/A1:2020-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 3: Powłoki złączy polowych2020-10-13KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 20088-2:2020-10
- wersja angielska
Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne -- Część 2: Faza pary2020-10-12KT 277
77.040.30 Analiza chemiczna metali
PN-EN 10177:2019-07
- wersja polska
Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2020-10-05KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10177:1999
- wersja polska
77.060 Korozja metali
PN-EN 16299:2013-06
- wersja polska
Ochrona katodowa powierzchni zewnętrznych zbiorników naziemnych stykających się z ziemią lub z fundamentami2020-09-09KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 17243:2020-09
- wersja angielska
Ochrona katodowa wewnętrznych powierzchni metalowych zbiorników, konstrukcji, wyposażenia i rurociągów zawierających wodę morską2020-09-01KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
77.100 Żelazostopy
PN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
Żelazonikle -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 27526:1993
- wersja polska
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN 1676:2020-09
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Gąski stopowe do przetopienia -- Specyfikacje2020-09-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 1676:2011
- wersja polska
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
PN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
Żelazonikle -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 27526:1993
- wersja polska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10207:2017-12
- wersja polska
Stale na proste zbiorniki ciśnieniowe -- Wymagania techniczne dostawy blach, taśm i prętów2020-10-14KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10207:2007
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10139+A1:2020-09
- wersja angielska
Taśma wąska niepowlekana walcowana na zimno ze stali niskowęglowych, przeznaczona do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy2020-09-24KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10139:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 10372:2020-09
- wersja angielska
System śledzenia jakości wyrobów płaskich stalowych przy zastosowaniu kodu kreskowego -- Drukowanie, odczytywanie i przetwarzanie informacji2020-09-24KT 153 Stalowych Blach Cienkich
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 1706:2020-10
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Odlewy -- Skład chemiczny i własności mechaniczne2020-10-01KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1706:2011
- wersja polska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2007
- wersja polska
79.060.99 Inne płyty z materiałów drewnopochodnych
PN-EN 14080:2013-07
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i konstrukcyjne sklejone drewno lite -- Wymagania2020-09-07KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 392:1999
- wersja polska
PN-EN 1194:2000
- wersja polska
PN-EN 390:1999
- wersja polska
PN-EN 14080:2006
- wersja polska
PN-EN 391:2002
- wersja polska
PN-EN 385:2002
- wersja polska
PN-EN 386:2002
- wersja polska
PN-EN 387:2002
- wersja polska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13629:2020-08
- wersja angielska
Podłogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów z drewna liściastego2020-08-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13629:2012
- wersja angielska
PN-EN 13629:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 1534:2020-06
- wersja niemiecka
Podłogi drewniane i parkiet -- Oznaczanie odporności na wgniecenie -- Metoda badania2020-08-25KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2011
- wersja niemiecka
PN-EN 1534:2011
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-9:2020-10
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Pilarki stołowe (z lub bez stołu przesuwnego)2020-10-12KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 1870-19:2014-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-11:2020-10
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Cześć 11: Obrabiarki kombinowane2020-10-09KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN 940+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 940+A1:2012
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 75-1:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -- Część 1: Ogólna metoda badania2020-09-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 75-1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 19064-2:2020-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery styren/akrylonitryl (SAN) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4894-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 19066-2:2020-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren (MABS) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 10366-2:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 23153-1:2020-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polietereteroketon (PEEK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-09-09KT 141 Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 8659:2020-10
- wersja angielska
Armatura z tworzyw termoplastycznych -- Wytrzymałość na zmęczenie -- Metoda badania2020-10-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 28659:2000
- wersja polska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 16964:2020-10
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zestawy węży elastycznych -- Specyfikacja i badania2020-10-09KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
83.180 Kleje
PN-EN 17333-2:2020-09/AC:2020-10
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 2: Charakterystyka przyrostu pianek2020-10-19KT 184 Klejów
PN-EN ISO 17178:2020-10
- wersja angielska
Kleje -- Kleje do przyklejania parkietu do podłoża -- Metody badań i wymagania minimalne2020-10-09KT 184 KlejówPN-EN 14293:2007
- wersja polska
PN-EN 17333-3:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 3: Aplikacja2020-09-02KT 184 Klejów
PN-EN 17333-4:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 4: Wytrzymałość mechaniczna2020-09-02KT 184 Klejów
PN-EN 17333-5:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 5: Izolacja2020-09-02KT 184 Klejów
PN-EN 17333-1:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 1: Charakterystyka wydajności pianek2020-09-01KT 184 Klejów
PN-EN 17333-2:2020-09
- wersja angielska
Charakterystyka pianek jednoskładnikowych -- Część 2: Charakterystyka przyrostu pianek2020-09-01KT 184 Klejów
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2020-09-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji2020-09-03KT 175 Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 21809-3:2016-05/A1:2020-10
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 3: Powłoki złączy polowych2020-10-13KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN 927-11:2020-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 11: Ocena inkluzji powietrza/mikropienienia w powłokach ochronnych2020-10-05KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN 927-7:2020-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 7: Ocena przebarwienia drewna w miejscu sęków2020-10-05KT 175 Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-19:2020-10
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów -- Część 19: Oznaczanie azotanów rozpuszczalnych w wodzie (Metoda z kwasem salicylowym)2020-10-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-19:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 3262-1:2020-10
- wersja angielska
Wypełniacze -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Wprowadzenie i ogólne metody badań2020-10-13KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-1:2001
- wersja polska
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21597-1:2020-10
- wersja angielska
Kontener informacyjny do dostarczania dokumentów powiązanych -- Specyfikacja wymiany -- Część 1: Kontener2020-10-13KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 17213:2020-09
- wersja angielska
Okucia i drzwi -- Deklaracja Środowiskowa Wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobu dla okien i drzwi2020-09-01KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13786:2017-09
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania2020-10-06KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13786:2008
- wersja polska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN 1364-2:2018-02
- wersja polska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity2020-09-07KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1364-2:2001
- wersja polska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 16475-1:2020-09
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 1: Tłumiki kominowe -- Wymagania i metody badań2020-09-29KT 318 Kominów
PN-EN 16475-4:2020-09
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 4: Klapy spalinowe -- Wymagania i metody badań2020-09-29KT 318 Kominów
PN-EN 16475-6:2020-09
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 6: Elementy dostępu do instalacji kominowych -- Wymagania i metody badań2020-09-29KT 318 Kominów
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 17213:2020-09
- wersja angielska
Okucia i drzwi -- Deklaracja Środowiskowa Wyrobu -- Zasady kategoryzacji wyrobu dla okien i drzwi2020-09-01KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1090-2:2018-09
- wersja polska
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych2020-10-19KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji ZespolonychPN-EN 1090-2+A1:2012
- wersja polska
PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09
- wersja polska
PN-EN 13381-9:2015-08
- wersja polska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 9: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych belek stalowych z otworami w środniku2020-10-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN ISO 12944-7:2018-01
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich2020-09-07KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-7:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 12944-8:2018-01/Ap2:2020-09
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 8: Opracowanie specyfikacji dotyczącej nowych prac i renowacji2020-09-03KT 175 Farb i Lakierów
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN ISO 8970:2020-10
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Badania złączy na łączniki mechaniczne -- Wymagania dotyczące gęstości drewna2020-10-15KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 8970:2010
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 197-2:2020-09
- wersja angielska
Cement -- Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych2020-09-02KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 197-2:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 197-2:2014-05
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1097-8:2020-09
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia2020-09-25KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-8:2009
- wersja angielska
PN-EN 1097-2:2020-09
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie2020-09-24KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 12370:2020-08
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na krystalizację soli2020-08-27KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12370:2001
- wersja polska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-3:2018-05
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej2020-09-30KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-3:1999
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 13230-6:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 6: Projektowanie2020-09-25KT 138 Kolejnictwa
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 13786:2017-09
- wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych -- Dynamiczne charakterystyki cieplne -- Metody obliczania2020-10-06KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 13786:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 14683:2017-09
- wersja polska
Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości domyślne2020-10-06KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 14683:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 6946:2017-10
- wersja polska
Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania2020-10-06KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 6946:2008
- wersja polska
PN-EN 16883:2017-07
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16484-6:2020-10
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Badanie zgodności transmisji danych2020-10-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-6:2014-07
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 1453-1:2017-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu2020-10-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1453-1:2002
- wersja polska
PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003
- wersja polska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 16867:2020-08
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Mechatroniczne okucia drzwiowe -- Wymagania i metody badań2020-08-31KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 17293:2020-08
- wersja angielska
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Wykonanie -- Wymagania dotyczące produkcji2020-08-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 22477-5:2018-10/Ap1:2020-10
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych -- Część 5: Badanie kotew iniekcyjnych2020-10-19KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 17892-9:2018-05
- wersja polska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą2020-10-01KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 22476-14:2020-09
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 14: Badanie sondą dynamiczną2020-09-09KT 254 Geotechniki
PN-EN ISO 18674-3:2018-02/A1:2020-09
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych -- Część 3: Pomiar przemieszczeń w przekrojach pomiarowych: Inklinometry2020-09-07KT 254 Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1401-1:2019-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2020-10-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-1:2020-08
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego2020-08-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-1:2012
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13146-4:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 4: Skutki obciążeń powtarzalnych2020-09-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-4+A1:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 13146-9:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 9: Określenie sztywności2020-09-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-9+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 13230-6:2020-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 6: Projektowanie2020-09-25KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 16729-2:2020-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 2: Badania szyn w torze metodą prądów wirowych2020-08-21KT 138 Kolejnictwa
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60335-2-17:2013-06/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-6:2015-05/A11:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu2020-09-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
Wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 61591:2002/A2:2011
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A12:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A11:2014-08
- wersja angielska
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 60436:2020-08/AC:2020-10
- wersja angielska
Elektryczne zmywarki do użytku domowego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-10-01KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń2020-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50408:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50408:2009
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 60730-2-11:2020-10
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energii2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-11:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-7:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 60730-2-8:2020-10
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 60730-2-8:2005
- wersja polska
PN-EN 60730-2-6:2016-05/A1:2020-10
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych elektrycznych czujnikowych regulatorów ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-02KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 50090-5-1:2020-09
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-1: Nośniki transmisji i warstwy zależne od nośników -- Linia zasilająca dla HBES klasy 12020-09-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50090-5-1:2007
- wersja polska
PN-EN 50491-11:2015-08/A1:2020-09
- wersja angielska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 11: Inteligentne opomiarowanie -- Specyfikacja aplikacji -- Prosty, zewnętrzny wyświetlacz użytkownika2020-09-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50090-5-2:2020-09
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-2: Nośniki transmisji i warstwy zależne od nośników -- Sieć oparta na HBES klasy 1, skrętka dwużyłowa2020-09-16KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50090-5-2:2005
- wersja polska
97.140 Meble
PN-EN 1335-1:2020-09
- wersja angielska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Wyznaczanie wymiarów2020-09-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-1:2004
- wersja polska
97.145 Drabiny
PN-EN 131-4:2020-08
- wersja angielska
Drabiny -- Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy2020-08-28RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-4:2007
- wersja angielska
PN-EN 131-4:2007
- wersja francuska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1816:2020-09
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich gumowych pokryć podłogowych z podkładem piankowym2020-09-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1816:2010
- wersja angielska
PN-EN 1817:2020-09
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich gumowych pokryć podłogowych2020-09-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1817:2012
- wersja polska
PN-EN 12199:2020-09
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych profilowanych gumowych pokryć podłogowych2020-09-21KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12199:2012
- wersja polska
PN-EN 15398:2020-08
- wersja angielska
Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe mechanicznie blokowane pokrycia podłogowe (MMF) -- Symbole standardowe pokryć podłogowych -- Uzupełnienie2020-08-31KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
PN-EN 16779-1:2018-10
- wersja polska
Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do łóżeczek dziecięcych -- Część 1: Kołdra (bez poszew)2020-10-01KT 22 Odzieżownictwa
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2020-09-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2011
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 16779-1:2018-10
- wersja polska
Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do łóżeczek dziecięcych -- Część 1: Kołdra (bez poszew)2020-10-01KT 22 Odzieżownictwa
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 17187:2020-10
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Charakterystyka zapraw stosowanych w dziedzictwie kulturowym2020-10-01KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16893:2018-03
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Specyfikacje dotyczące lokalizacji, budowy i modyfikacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zbiorów i korzystania z nich2020-09-16KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 15759-2:2018-03
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Warunki klimatyczne we wnętrzach -- Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16853:2017-06
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Proces konserwacji -- Podejmowanie decyzji, planowanie oraz wdrażanie2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
PN-EN 16883:2017-07
- wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Wytyczne dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków zabytkowych2020-09-08KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN ISO 5912:2020-09
- wersja angielska
Namioty kempingowe -- Wymagania i metody badań2020-09-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 5912:2012
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-7:2020-09
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne dotyczące instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji2020-09-25KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-7:2009
- wersja polska
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-7+A3:2020-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 7: Farby do malowania palcami -- Wymagania i metody badań2020-10-02KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-7+A2:2018-06
- wersja angielska
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-EN ISO 20320:2020-10
- wersja angielska
Odzież ochronna dla snowboardzistów -- Ochraniacze nadgarstków -- Wymagania i metody badań2020-10-12KT 22 Odzieżownictwa
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 1651+A1:2020-09
- wersja angielska
Sprzęt paralotniowy -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości2020-09-30KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1651:2018-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 21853:2020-09
- wersja angielska
Kiteboarding -- System uwalniania -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-09-08KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 17232:2020-09
- wersja angielska
Wyposażenie i artykuły do zabawy w wodzie -- Wymagania bezpieczeństwa, metody badań i wymagania w zakresie obsługi2020-09-01KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 17109:2020-08
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Indywidualny system bezpieczeństwa dla torów linowych -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-08-31KT 2 Sportu i Rekreacji