Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 19496-1:2017-06
- wersja polska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy i definicje2019-08-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 15826:2010
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN 17054:2019-08
- wersja angielska
Wielojęzyczny słownik biometryczny oparty na angielskiej wersji językowej ISO/IEC 2382-37:20122019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-ISO 18794:2019-07
- wersja polska
Kawa -- Analiza sensoryczna -- Terminologia2019-07-30KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
PN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Terminologia2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 17229:2019-07
- wersja angielska
Centra fitness -- Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich obsługi -- Wymagania w zakresie obsługi i zarządzania2019-07-22KT 2 Sportu i Rekreacji
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 13843:2017-10
- wersja polska
Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych2019-08-16KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 18593:2018-08
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalne metody pobierania próbek z powierzchni2019-07-26KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 18593:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 21528-1:2017-08
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie Enterobacteriaceae2019-07-26KT 3 Mikrobiologii ŻywnościPN-ISO 21528-1:2005
- wersja polska
11.060.15 Implanty stomatologiczne
PN-EN ISO 27020:2019-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Zamki i rurki do stosowania w ortodoncji2019-08-08KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 27020:2011
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja polska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-4:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 4: Torebki papierowe -- Wymagania i metody badań2019-08-27KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-4:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-6:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 6: Papier do niskotemperaturowych procesów sterylizacji -- Wymagania i metody badań2019-08-27KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-6:2009
- wersja angielska
PN-EN 868-3:2017-03
- wersja polska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 3: Papier stosowany do wytwarzania torebek papierowych (określonych w EN 868-4) i do wytwarzania torebek i rękawów (określonych w EN 868-5) -- Wymagania i metody badań2019-07-26KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-3:2009
- wersja angielska
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20342-1:2019-09
- wersja angielska
Wyroby pomocnicze wspomagające integralność tkanek podczas leżenia -- Część 1: Wymagania ogólne2019-09-10KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17422:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Ogólne wytyczne dotyczące ich włączenia do norm2019-07-22KT 141 Tworzyw Sztucznych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14005:2019-08
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące elastycznego podejścia do wdrażania etapowego2019-08-20KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 14090:2019-08
- wersja angielska
Adaptacja do zmian klimatu -- Zasady, wymagania i wytyczne2019-08-12KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN ISO 22065:2019-08
- wersja angielska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczace oceny procedur pomiaru za pomocą próbników połączonych z pompką2019-08-28KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 1076:2010
- wersja angielska
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-16:2019-08
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 16: Efektywność energetyczna w pomieszczeniach czystych i urządzeniach oddzielających2019-08-26KT 161 Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN 17218:2019-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące pobierania próbek mezozooplanktonu z wody morskiej i słonawej za pomocą siatki2019-08-12KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-ISO 45001:2018-06
- wersja polska
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i wytyczne stosowania2019-08-01KT 276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyPN-N-18001:2004
- wersja polska
PN-N-18004:2001
- wersja polska
PN-N-18004:2001/Ap1:2002
- wersja polska
PN-N-18011:2006
- wersja polska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 20607:2019-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Instrukcja obsługi – Ogólne zasady opracowywania2019-08-12KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 7243:2018-01
- wersja polska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena obciążenia cieplnego za pomocą wskaźnika WBGT (temperatura wilgotnego termometru i poczernionej kuli)2019-07-30KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 27243:2005
- wersja polska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-1:2019-09
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań elementów składowych2019-09-16KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 12259-9:2019-07
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 9: Zawory wzbudzające alarmowe2019-07-30KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 15276-1:2019-07
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 1: Wymagania i metody badań elementów składowych2019-07-30KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15269-2:2013-03
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-09-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-5+A1:2016-11/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym2019-08-20KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 13381-7:2019-07
- wersja angielska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
PN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 15269-2:2013-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14460:2018-02
- wersja polska
Urządzenia odporne na wybuch2019-08-19KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14460:2008
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 18417:2019-08
- wersja angielska
Jodowe sorbenty węglowe dla obiektów jądrowych -- Metoda określania współczynnika pojemności sorpcji2019-08-07KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-EN ISO 16645:2019-07
- wersja angielska
Ochrona radiologiczna -- Medyczne akceleratory elektronowe -- Wymagania i zalecenia dotyczące projektowania osłon i ich ocena2019-07-22KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 12285-3:2019-07
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków2019-07-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 1143-1:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1143-1:2012
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN ISO 11393-5:2019-08
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 5: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla getrów ochronnych2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-8:2001
- wersja polska
PN-EN 381-9:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11393-6:2019-08
- wersja angielska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 6: Wymagania dotyczące skuteczności oraz metody badań dla ochron górnej części ciała2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 381-11:2005
- wersja polska
PN-EN 381-10:2005
- wersja polska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 16350:2014-08
- wersja polska
Rękawice ochronne -- Właściwości elektrostatyczne2019-07-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 25178-607:2019-07
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 607: Charakterystyki nominalne przyrządów bezstykowych (mikroskopów konfokalnych)2019-07-22KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny i koła w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2009
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
PN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 11664-1:2011/Ap1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-08
- wersja angielska
Kolorymetria – Część 3: Składowe trójchromatyczne CIE2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-3:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-08
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11664-4:2011
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2019-07-30KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 16809:2019-08
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowy pomiary grubości2019-08-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14127:2011
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN IEC 62402:2019-08
- wersja angielska
Zarządzanie wycofaniem z użycia2019-08-20KT 9 NiezawodnościPN-EN 62402:2008
- wersja angielska
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
PN-EN 12285-3:2019-07
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków2019-07-31KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-3:2014-11/A8:2019-08
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2019-08-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-3:2014-11/A7:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2019-07-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13480-6:2017-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych2019-07-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.03 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów przesyłania wody
PN-EN 13480-1:2017-10/A1:2019-07
- wersja angielska
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-07-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2019-08-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13175:2019-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2019-07-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13175:2015-03
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych czyszczarek rur odpływowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-21:2009
- wersja angielska
PN-EN 62841-2-11:2016-08/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek o ruchu posuwisto-zwrotnym2019-08-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-1:2017-08
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2019-08-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 15614-1:2008
- wersja polska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 17662:2016-06
- wersja niemiecka
Spawanie -- Wzorcowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania oraz czynności pomocniczych2019-08-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17662:2008
- wersja polska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 16602-70-38:2019-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 19496-1:2017-06
- wersja polska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Terminologia -- Część 1: Terminy i definicje2019-08-06KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 15826:2010
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-2:2019-01/A11:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-08-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-M-40648:2019-08
- wersja polska
Elektronicznie sterowane kominki na paliwa ciekłe stosowane w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej2019-08-16KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 521:2019-08
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Przenośne urządzenia o ciśnieniu zasilania równym prężności par skroplonego gazu węglowodorowego2019-08-02KT 277PN-EN 521:2008
- wersja polska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 378-4:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-08-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-4+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-4+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-08-02KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-3+A1:2012
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 60964:2019-09
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Sterownie -- Projekt2019-09-16KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC 60709:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie, sterowanie i systemy energii elektrycznej ważne dla bezpieczeństwa -- Separacja2019-08-28KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 60709:2010
- wersja angielska
PN-EN 62808:2017-01/A1:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Projektowanie i kwalifikacja urządzeń izolujących2019-08-26KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC 61500:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Systemy sterowania i kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Transmisja danych w systemach pełniących funkcje kategorii A2019-08-20KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 61500:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62465:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Zarządzanie starzeniem systemów okablowania elektrycznego2019-08-20KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN IEC 62646:2019-08
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe --Sterowanie -- Procedury skomputeryzowane2019-08-20KT 266 Aparatury Jądrowej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
PN-EN ISO 12799:2019-08
- wersja angielska
Energia jądrowa -- Oznaczanie zawartości azotu w spiekanych pastylkach UO2, (U,Gd)O2 i (U,Pu)O2 -- Wykrywanie metodą ekstrakcji gazu obojętnego i metodą pomiaru przewodności2019-08-07KT 246 Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 60904-3:2019-09
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru elementów fotowoltaicznych (PV) do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowej charakterystyki widmowej promieniowania słonecznego2019-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 60904-3:2016-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62892:2019-08
- wersja angielska
Rozszerzone cykle temperaturowe dla modułów fotowoltaicznych PV -- Procedura testowa2019-08-12KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN IEC 61400-21-1:2019-08
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 21-1: Pomiary i ocena charakterystyk elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe2019-08-13KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN IEC 61400-26-1:2019-08
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 26-1: Dostępność systemów wytwarzania energii wiatrowej2019-08-13KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 16723-1:2016-12
- wersja polska
Gaz ziemny i biometan używany w transporcie oraz biometan zatłaczany do sieci gazu ziemnego -- Część 1: Wymagania dotyczące biometanu zatłaczanego do sieci gazu ziemnego2019-08-30KT 277
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PKN-DIN SPEC 91323:2019-08
- wersja polska
Pojazdy użytkowe o regulowanej temperaturze używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych) -- Wytyczne dotyczące kwalifikacji2019-08-16KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
PN-EN 378-4:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk2019-08-09KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-4+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-4+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2019-08-02KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3+A1:2012
- wersja niemiecka
PN-EN 378-3+A1:2012
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62559-2:2015-07/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Metodyka przypadków użycia -- Część 2: Definicja szablonu dokumentowania przypadków użycia, wykazu uczestników i wykazu wymagań2019-09-10KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN IEC 62559-3:2018-03
- wersja polska
Metodyka przypadków użycia -- Część 3: Określenie artefaktów szablonu dokumentowania przypadków użycia w serializowanym formacie XML2019-09-09KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN IEC 62559-3:2018-03/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Metodyka przypadków użycia -- Część 3: Określenie artefaktów szablonu dokumentowania przypadków użycia w serializowanym formacie XML2019-08-08KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.060.10 Przewody
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.20 Izolatory przepustowe
PN-EN 50673:2019-08
- wersja angielska
Przepusty wtykowe do urządzeń elektrycznych na napięcie do 72,5 kV i prądy znamionowe od 630 A do 1 250 A2019-08-20KT 76 Izolatorów
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08
- wersja angielska
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2019-07
- wersja angielska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-31KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-8-2:2019-01/A11:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-2: Niskonapięciowe instalacje elektryczne prosumenta2019-08-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 50064:2019-04/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony z plastycznego aluminium i jego stopów napełniane gazem2019-08-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN 50068:2019-04/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony ze stali plastycznej napełniane gazem2019-08-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN 50069:2019-04/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Osłony kompozytowe spawane z odlewanych i plastycznych stopów aluminium napełniane gazem2019-08-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
PN-EN IEC 62271-209:2019-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche2019-08-12KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-209:2008
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-5-4:2005/A1:2019-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze -- Metody zapewnienia styczności styków o małej energii -- Badania specjalne2019-08-28KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
PN-EN IEC 62026-1:2019-08
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 62026-1:2010
- wersja polska
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
PN-EN 60061-1:2001/AC:2019-07
- wersja polska
Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe2019-07-22KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60034-23:2019-08
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 23: Naprawa, przegląd i regeneracja2019-08-12KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-22-2:2019-09
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-2: Wyposażenie transformatora i dławika -- Radiatory demontowalne2019-09-10KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 471 V1.1.1:2019-07
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla wirtualizacji funkcji sieci (NFV)2019-07-30KT 11 Telekomunikacji
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2019-07-30KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 50697:2019-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)2019-08-28KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
33.100.20 Odporność
PN-EN IEC 61000-4-18:2019-08
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-4-18:2009
- wersja polska
PN-EN 61000-4-18:2009/A1:2011
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 50551-1:2019-07
- wersja angielska
Kable jednowłóknowe typu simpleks i dwuwłóknowe typu dupleks do stosowania w zakończonych złączami zestawach kablowych – Część 1: Formularz specyfikacji szczegółowej i minimalne wymagania2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50551-1:2011
- wersja angielska
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11
- wersja polska
Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej2019-07-22KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60793-1-40:2019-07
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-40: Metody pomiaru tłumienia2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-40:2005
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61753-1:2019-03/AC:2019-08
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2019-08-13KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 61300-2-46:2019-07
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-46: Badania -- Cykliczne wilgotne gorąco2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-2-46:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 61754-7-3:2019-07
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 7-2: Rodzina złączy typu MPO -- Podwójny rząd włókien o szerokości 16 włókien2019-07-22KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 61291-5-2:2017-08/AC:2019-08
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Część 5-2: Specyfikacje kwalifikacyjne -- Kwalifikacja niezawodności wzmacniaczy światłowodowych2019-08-13KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61850-8-2:2019-07
- wersja angielska
Systemy i sieci telekomunikacyjne do automatyzacji przedsiębiorstw energetycznych -- Część 8-2: Specjalne odwzorowanie usługi komunikacyjnej (SCSM) – Odwzorowanie na protokół bezpośredniej wymiany informacji z wykorzystaniem języka XML (XMPP)2019-07-25KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 29100:2017-07/A1:2019-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy prywatności2019-09-10KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 10118-4:2001/AC1:2019-05
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Część 4: Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną2019-08-23KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-2: Wymagania techniczne bezpieczeństwa dla komponentów IACS2019-08-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
PN-ISO/IEC 2022:1996/AC1:2019-08
- wersja polska
Technika informatyczna -- Struktura kodu znaków i techniki rozszerzania2019-08-13KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50697:2019-08
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end (E2E)2019-08-28KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-EN 17054:2019-08
- wersja angielska
Wielojęzyczny słownik biometryczny oparty na angielskiej wersji językowej ISO/IEC 2382-37:20122019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 532-3 V1.2.1:2019-08
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 3: Formaty2019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 532-3 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62443-4-2:2019-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-2: Wymagania techniczne bezpieczeństwa dla komponentów IACS2019-08-20KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 13606-1:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 1: Model referencyjny2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-1:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 13606-2:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 13606-2:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13606-3:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 3: Archetypy referencyjne i listy terminów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 13606-3:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13606-4:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 4: Bezpieczeństwo2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 13606-4:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 13606-5:2019-08
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 5: Specyfikacja interfejsu2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-5:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 13120:2019-07
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia reprezentacji treści systemów klasyfikacji medycznej -- Język znaczników klasyfikacji (ClaML)2019-07-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13120:2013-07
- wersja angielska
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 14298:2019-08
- wersja polska
Technologia graficzna -- Zarządzanie procesami produkcji druków zabezpieczonych2019-08-30KT 6 Systemów Zarządzania
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 9202:2019-07
- wersja angielska
Jubilerstwo i metale szlachetne -- Próby stopów metali szlachetnych2019-07-22KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 9202:2016-12
- wersja angielska
43.150 Rowery
PN-EN ISO 4210-9:2014-09/Ap1:2019-09
- wersja angielska
Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 9: Metody badań siodełek i wsporników siodełek2019-09-10KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15355:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączania hamulca2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15355+A1:2011
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-4:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 4: Układ i dostęp2019-08-06KT 138 Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16922+A1:2019-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Urządzenie do opróżniania ścieków w pojazdach szynowych2019-09-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 16922:2017-11
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 2: Instalacja lądowa, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 2: Instalacja lądowa, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12215-5:2019-08
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
49.025.10 Stale
PN-EN 3357:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) -- Wytapiana w indukcyjnym piecu próżniowym i przetopiona z elektrody topliwej -- Przesycona i starzona -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 150 mm -- 1 200 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa2019-07-30KT 145 Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 2638:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 2024- -- T3 -- Pręty i kształtowniki wyciskane -- 1,2 mm ≤ (a lub D) ≤ 150 mm z kontrolowaną obwódką grubokrystaliczną2019-07-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
PN-EN 3378:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tytan TI-P99002 -- Wyżarzony -- Druty na nity -- 1,6 mm ≤ D ≤ 10 mm2019-07-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 3460:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tytan TI-P99002 -- Wyżarzony -- Pręty do obróbki skrawaniem -- a lub D ≤ 150 mm -- Rm ≥ 390 MPa2019-07-22KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2566:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 70 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2567:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 80 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2568:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 90 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2798:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 80 IRHD2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4852:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łby z zewnętrznym spiralnym zarysem dla gwintowanych części złącznych -- Definicja geometrii i konfiguracja pod klucz łba części złącznej2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3818:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, ze stopu tytanu TI-P64001 -- Klasa wytrzymałości: 1 200 MPa (w temperaturze otoczenia) -- Specyfikacja techniczna2019-08-06KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3818:2006
- wersja polska
PN-EN 2583:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, ze stopu żaroodpornego na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718) -- Klasa wytrzymałości: 1 275 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C -- Specyfikacja techniczna2019-08-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2583:2000
- wersja polska
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
PN-EN 2414:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Podkładki fazowane, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane2019-08-06KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 6056:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 4614 z warstwą samosmarującą, ze stali odpornej na korozję, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2019-08-02KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6055:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 4265, ze stali odpornej na korozję, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2019-07-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6098:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 6097 ze stali odpornej na korozję, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia – Seria calowa2019-07-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6133:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem według EN 6096, z warstwą samosmarującą, ze stali odpornej na korozję, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, z trzpieniem z gwintem zewnętrznym -- Wymiary i obciążenia – Seria calowa2019-07-31KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6097:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe, metal-metal, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, ze stali odpornej na korozję -- Wymiary i obciążenia – Seria calowa2019-07-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 6096:2019-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łożyska ślizgowe przegubowe z warstwą samosmarującą, z bardzo szerokim pierścieniem wewnętrznym, ze stali odpornej na korozję -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4708-103:2019-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 103: Koszulki z elastomerów fluorowych --Temperatura pracy od -55 °do 200 °C -- Norma wyrobu2019-08-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3086:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Zespoły przewodów -- Oznaczenie ograniczone do 15 cyfr2019-09-10KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3275:2019-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' o ciśnieniu nominalnym do 28 000 kPa z promieniowym uszczelnieniem dynamicznym -- Seria metryczna -- Specyfikacja techniczna2019-09-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3275:2005
- wersja polska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-70-38:2019-07
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Lutowanie wysokiej niezawodności do montażu powierzchniowego i technologii mieszanej2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-33-01:2019-07
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Mechanizmy2019-07-25KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16603-33-11:2019-07
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Podsystemy i urządzenia wybuchowe2019-07-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 14607-6:2005
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 14492-2:2019-08
- wersja angielska
Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki2019-08-08KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07
- wersja polska
PN-EN 14492-2+A1:2010
- wersja polska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-27:2019-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 27: Mieszanki włókien celulozowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastowaniem siarczanu glinu)2019-07-30KT 24 Surowców Włókienniczych
PN-EN 16711-3:2019-07
- wersja angielska
Tekstylia -- Oznaczanie zawartości metali -- Część 3: Oznaczanie uwalniania ołowiu roztworem sztucznej śliny2019-07-25KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-16:2019-08
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 16: Mieszanki włókien polipropylenowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem ksylenu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-16:2010
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 14150:2019-07
- wersja angielska
Bariery geosyntetyczne -- Wyznaczanie przepuszczalności cieczy2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN 14150:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11058:2019-07
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 11058:2011
- wersja polska
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN 1853+AC:2019-07
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853:2018-01
- wersja polska
PN-EN 1853:2018-01
- wersja angielska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN ISO 5395-3:2014-02/A2:2018-06
- wersja polska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie2019-08-12KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 5395-3:2014-02/A1:2017-06
- wersja polska
Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki trawnikowe z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie2019-07-23KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16965:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie kobaltu, miedzi, żelaza, manganu i cynku metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-08-09KT 156 Nawozów
PN-EN 16963:2018-03
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie boru, kobaltu, miedzi, żelaza, manganu, molibdenu i cynku metodą ICP-AES2019-08-06KT 156 Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-ISO 3308:2019-07
- wersja polska
Analityczny aparat do rutynowego spalania papierosów -- Definicje i warunki standardowe2019-07-29KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
PN-ISO 8243:2019-07
- wersja polska
Papierosy -- Pobieranie próbek2019-07-26KT 39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 9231:2019-08
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie zawartości kwasu benzoesowego i kwasu sorbowego2019-08-16KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 17792:2019-07
- wersja polska
Mleko, przetwory mleczne i mezofilne kultury starterowe -- Oznaczanie liczby bakterii kwasu mlekowego fermentujących cytryniany -- Technika liczenia kolonii w temperaturze 25 °C2019-07-22KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
PN-ISO 27871:2019-07
- wersja polska
Ser i ser topiony -- Oznaczanie frakcji azotowych2019-07-25KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-ISO 18794:2019-07
- wersja polska
Kawa -- Analiza sensoryczna -- Terminologia2019-07-30KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 9167:2019-07
- wersja angielska
Nasiona rzepaku i śruty rzepakowe - Oznaczanie zawartości glukozynolanów - Metoda wykorzystująca wysokowydajną chromatografię cieczową2019-07-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 9167-1:1999/A1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 9167-1:1999
- wersja polska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Metoda badania i wymagania bez działania mechanicznego (faza 2, etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15471:2017-08
- wersja polska
Skroplone gazy węglowodorowe -- Oznaczanie rozpuszczalnej pozostałości -- Wysokotemperaturowa metoda grawimetryczna2019-08-16KT 222PN-EN 15471:2009
- wersja polska
PN-EN 1601:2017-09
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie tlenowych związków organicznych i całkowitej zawartości organicznie związanego tlenu w benzynie bezołowiowej -- Metoda chromatografii gazowej (O-FID)2019-08-16KT 222PN-EN 1601:2014-06/AC:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 1601:2014-06
- wersja angielska
PN-EN 1601:2014-06
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 16993:2016-09
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Przeliczanie wyników oznaczań na różne stany2019-09-10KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16993:2015-05
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19900:2019-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich2019-09-16KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19900:2014-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10418:2019-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje wytwórcze -- Systemy bezpieczeństwa2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10418:2004
- wersja angielska
PN-EN ISO 10418:2004/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 19904-1:2019-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje morskie -- Część 1: Konstrukcje walcowe o kształcie statku, częściowo zanurzalne, kolumnowe i o płytkim zanurzeniu2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19904-1:2006
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 19345-2:2019-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy transportu rurociągami -- Specyfikacja zarządzania integralnością rurociągu -- Część 2: Zarządzanie integralnością w pełnym cyklu życia rurociągu morskiego2019-07-22KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
PN-EN ISO 16809:2019-08
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowy pomiary grubości2019-08-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 14127:2011
- wersja angielska
77.040.30 Analiza chemiczna metali
PN-EN 10177:2019-07
- wersja angielska
Stale -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10177:1999
- wersja polska
PN-EN 10181:2019-07
- wersja angielska
Stale -- Oznaczanie zawartości ołowiu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10181:2000
- wersja polska
PN-EN 10136:2019-07
- wersja angielska
Stale i żeliwa -- Oznaczanie zawartości niklu -- Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)2019-07-22KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10136:1999
- wersja polska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10225-1:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Blachy2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
PN-EN 10225-2:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Kształtowniki2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
PN-EN 10225-3:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
PN-EN 10225-4:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10028-3:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2019-07-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10028-3:2017-09
- wersja polska
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane2019-07-23KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10028-3:2010
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10225-4:2019-07
- wersja angielska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy -- Część 4: Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225:2011
- wersja polska
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 17263:2019-07
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Wykrywanie wad na zewnętrznej powierzchni prętów, prętów z otworem i drutów za pomocą badania metodą prądów wirowych z zastosowaniem przelotowej cewki pomiarowej2019-07-25KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13468-1:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych -- Część 1: Aparat jednowiązkowy2019-07-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13468-1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 17422:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Aspekty środowiskowe -- Ogólne wytyczne dotyczące ich włączenia do norm2019-07-22KT 141 Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 305:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor oraz ich związków -- Metoda zmiany barwy2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 305:2011
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 1110:2019-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Przyśpieszone kondycjonowanie kształtek do badań2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1110:1999
- wersja polska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-4:2016-04
- wersja polska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 4: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów kompaktowych o grubości 2 mm i grubszych2019-08-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-4:2006
- wersja polska
PN-EN 438-6:2016-04
- wersja polska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 6: Klasyfikacja i specyfikacje laminatów kompaktowych do zastosowań zewnętrznych o grubości 2 mm i grubszych2019-08-09KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-6:2007/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 438-6:2007
- wersja polska
83.180 Kleje
PN-EN 17224:2019-08
- wersja angielska
Oznaczanie w podwyższonej temperaturze wytrzymałości na ścinanie przy ściskaniu klejów do drewna2019-08-20KT 184 Klejów
PN-EN ISO 11343:2019-08
- wersja angielska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości dynamicznej wysokowytrzymałych połączeń klejowych na rozszczepianie pod wpływem warunków udarowych -- Metoda uderzenia klinem2019-08-13KT 184 KlejówPN-EN ISO 11343:2007
- wersja polska
85.060 Papier i tektura
PN-EN 17085:2019-08
- wersja angielska
Papier i tektura -- Procedury pobierania próbek papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu2019-08-12KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Terminologia2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2431:2019-07
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych2019-07-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2431:2012
- wersja polska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019-09
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice2019-09-16KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-07-22KT 196 Cementu i Wapna
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 13384-1+A1:2019-07
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym urządzeniem grzewczym2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-1:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 13384-2+A1:2019-07
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma urządzeniami grzewczymi2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-2:2015-05
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-2:2013-03
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-09-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-5+A1:2016-11/Ap1:2019-08
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym2019-08-20KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
PN-EN 15269-2:2013-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15269-3:2012/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 3: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych drewnianych, rozwieranych i na czopach obrotowych oraz otwieralnych okien o obramowaniu drewnianym2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019-09
- wersja angielska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice2019-09-16KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 13381-7:2019-07
- wersja angielska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 16908:2017-02/Ap1:2019-07
- wersja angielska
Cement i wapno budowlane -- Deklaracje środowiskowe wyrobów -- Zasady kategoryzacji wyrobów będące uzupełnieniem postanowień EN 158042019-07-22KT 196 Cementu i Wapna
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-8:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie konsystencji metodą rozpływu stożka2019-08-07KT 274 BetonuPN-EN 12350-8:2012
- wersja polska
PN-EN 12350-6:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-6:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-7:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-7:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-4:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-4:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-5:2019-08
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-5:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-5:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-5:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-7:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-7:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-8:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-8:2011
- wersja polska
PN-EN 12504-1:2019-08
- wersja angielska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12504-1:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-2:2019-07
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-2:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-3:2019-07
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badania konsystencji metodą Vebe2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-3:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-3:2019-07
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-3:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
- wersja polska
PN-EN 12350-1:2019-07
- wersja angielska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i uniwersalna aparatura2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12350-1:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-2:2019-07
- wersja angielska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12390-2:2011
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
PN-EN 1849-2:2019-08
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-08-08KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 1849-2:2010
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN ISO 16535:2019-08
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 12087:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 16536:2019-08
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 12088:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 29767:2019-08
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 1609:2013-07
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02
- wersja polska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych2019-07-30KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-B-10425:2019-09
- wersja polska
Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:1989
- wersja polska
PN-EN ISO 16890-1:2017-01
- wersja polska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności filtracji cząstek pyłu (ePM)2019-07-22KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 779:2012
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-B-10425:2019-09
- wersja polska
Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:1989
- wersja polska
PN-EN 1359:2017-11
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze miechowe2019-07-24KT 277PN-EN 1359:2004
- wersja polska
PN-EN 1359:2004/A1:2006
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 61820-1:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne do naziemnego oświetlania lotniczego na lotniskach -- Część 1: Podstawowe zasady2019-08-07KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60335-2-84:2004/A2:2019-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2019-07-31KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1852-1:2018-02
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu2019-08-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1852-1:2010
- wersja polska
PN-EN 1852-1:2010/Ap1:2010
- wersja polska
PN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny i koła w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2009
- wersja angielska
93.120 Budownictwo portów lotniczych
PN-EN IEC 61820-1:2019-08
- wersja angielska
Instalacje elektryczne do naziemnego oświetlania lotniczego na lotniskach -- Część 1: Podstawowe zasady2019-08-07KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Lądowe przyłącze elektryczne, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 2: Instalacja lądowa, wymagania dodatkowe2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-99:2004/A1:2019-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-99: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych okapów dla zakładów zbiorowego żywienia2019-08-13KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN 484:2019-08
- wersja angielska
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Kuchnie wolnostojące wraz z kuchniami wyposażonymi w opiekacz do użytkowania na zewnątrz2019-08-02KT 277PN-EN 484:2002
- wersja angielska
97.100.40 Ogrzewacze na paliwo ciekłe
PN-M-40648:2019-08
- wersja polska
Elektronicznie sterowane kominki na paliwa ciekłe stosowane w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej2019-08-16KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
97.140 Meble
PN-EN 527-2+A1:2019-08
- wersja angielska
Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości2019-08-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 527-2:2017-02
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 686:2019-07
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na podkładzie z pianki2019-07-30KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 686:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 10833:2019-07
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na uszkodzenie krawędzi cięcia za pomocą zmodyfikowanej metody bębna Vettermanna2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1814:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 16581:2019-07
- wersja angielska
Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 424:2004
- wersja polska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-3:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2019-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-3+A3:2018-09
- wersja angielska
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17229:2019-07
- wersja angielska
Centra fitness -- Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz ich obsługi -- Wymagania w zakresie obsługi i zarządzania2019-07-22KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 1069-1+A1:2019-07
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-1:2017-10
- wersja angielska