Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
PN-ISO 12925-1:2020-12/Ap1:2021-03
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (przekładnie) -- Część 1: Specyfikacje dla środków smarowych do systemów przekładni zamkniętych2021-03-29KT 222
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 17173:2021-02
- wersja angielska
Europejski słownik CBRNE2021-02-25KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO 11073-10101:2021-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 10101: Komunikacja z urządzeniami medycznymi stosowanymi w miejscu opieki nad pacjentem -- Nazewnictwo2021-02-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10101:2010/A1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11073-10101:2010
- wersja polska
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja polska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2021-03-01KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-11:2021-04
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 11: Liczby charakterystyczne2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-11:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-3:2021-04
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 3: Przestrzeń i czas2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-3:2013-07
- wersja angielska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2021-04-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2021-04-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
PN-EN ISO 3166-1:2021-03
- wersja angielska
Kody nazw krajów oraz ich jednostek administracyjnych -- Część 1: Kody krajów2021-03-08KT 242 Informacji i DokumentacjiPN-EN ISO 3166-1:2014-12
- wersja angielska
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN ISO 41014:2021-03
- wersja angielska
Facility Management -- Opracowywanie strategii Facility Management2021-03-08KT 315 Facility Management
PN-EN ISO 41001:2018-08
- wersja polska
Facility Management -- Systemy zarządzania -- Wymagania i wskazówki dotyczące stosowania2021-03-01KT 315 Facility Management
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22301:2020-04
- wersja polska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania2021-03-10KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22301:2014-11
- wersja angielska
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
PN-EN ISO 26000:2021-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności2021-04-01KT 305 Społecznej OdpowiedzialnościPN-ISO 26000:2012
- wersja polska
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne -- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy -- Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06
- wersja polska
PN-EN 13067:2013-05
- wersja polska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 15399:2019-02
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem dla sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie2021-03-10KT 277
PN-EN ISO 22301:2020-04
- wersja polska
Bezpieczeństwo i odporność -- Systemy zarządzania ciągłością działania -- Wymagania2021-03-10KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22301:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14002-1:2021-03
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-03-01KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 41001:2018-08
- wersja polska
Facility Management -- Systemy zarządzania -- Wymagania i wskazówki dotyczące stosowania2021-03-01KT 315 Facility Management
PN-EN 9100:2018-08
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2021-02-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9100:2009
- wersja angielska
PN-EN 9100:2009/Ap1:2015-02
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9100:2018-08
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2021-02-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9100:2009
- wersja angielska
PN-EN 9100:2009/Ap1:2015-02
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PKN-CEN/TS 16405:2021-03
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- eCall -- Dodatkowe pojęcia specyfikacji danych dla pojazdów ciężarowych2021-03-12KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 6887-3:2017-05/A1:2021-04
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych2021-04-02KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.120 Nanotechnologie
PN-EN ISO 17200:2021-03
- wersja angielska
Nanotechnologia -- Nanocząstki w postaci proszku -- Cechy i pomiary2021-03-02KT 314 Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60601-1-9:2008/A2:2021-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska2021-04-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
PN-EN 62366-1:2015-07/A1:2021-03
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Część 1: Zastosowanie inżynierii użyteczności do wyrobów medycznych2021-03-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN 60601-1-12:2015-07/A1:2021-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-12: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych przeznaczonych do stosowania w środowisku działania medycznych służb ratowniczych2021-04-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN ISO 81060-2:2020-04/A1:2021-03
- wersja angielska
Nieinwazyjne sfigmomanometry -- Część 2: Badania kliniczne dla pomiarów typu automatycznego2021-03-10KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 7376:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i oddychania -- Laryngoskopy do intubacji tchawicy2021-03-09KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7376:2009E
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 8836:2021-04
- wersja angielska
Cewniki do odsysania z dróg oddechowych2021-04-06KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 8836:2014-12
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 25539-2:2021-03
- wersja angielska
Implanty naczyniowe serca -- Wyroby wewnątrznaczyniowe -- Część 2: Stenty naczyniowe2021-03-05KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 25539-2:2013-06
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11978:2017-10/A1:2021-03
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Etykietowanie2021-03-30KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
PN-EN ISO 11979-5:2021-03
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 5: Biokompatybilność2021-03-30KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-5:2008
- wersja polska
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16202-1:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Terminologia dotycząca wad w obrębie jamy ustnej -- Część 1: Kody do oznaczania wad w obrębie jamy ustnej2021-03-02KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 16202-2:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Terminologia dotycząca wad w obrębie jamy ustnej -- Część 2: Wady rozwojowe zębów2021-03-02KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 22598:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Karty kolorów do wewnątrzustnego oznaczania koloru zębów2021-03-04KT 283 Materiałów Stomatologicznych
PN-EN ISO 10271:2021-02
- wersja angielska
Stomatologia -- Metody badania korozji materiałów metalowych2021-02-26KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 10271:2012
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 23402-1:2021-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Przenośny sprzęt stomatologiczny do stosowania w środowisku niestacjonarnej opieki zdrowotnej -- Część 1: Wymagania ogólne2021-04-01KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 3630-5:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Narzędzia do leczenia kanałowego -- Część 5: Narzędzia do kształtowania i czyszczenia2021-03-08KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 3630-5:2012
- wersja angielska
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
PN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych wskazujących na niepożądane otwieranie opakowania wyrobu medycznego2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja polska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN 81-40:2021-02
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz platformy podnoszące pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się2021-02-25KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-40:2008
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14040:2009/A1:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Zasady i struktura2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14044:2009/A2:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14002-1:2021-03
- wersja angielska
Systemy zarządzania środowiskowego -- Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14001 w celu uwzględnienia aspektów i warunków środowiskowych w obszarze tematycznym dotyczącym środowiska -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-03-01KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN 60601-1-9:2008/A2:2021-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska2021-04-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.020.60 Cykle życia wyrobu
PN-EN ISO 14040:2009/A1:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Zasady i struktura2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14044:2009/A2:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.030.50 Recykling
PN-EN 45553:2021-04
- wersja angielska
Ogólna metoda oceny zdolności do ponownego wytwarzania produktów związanych z energią2021-04-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
PN-EN 17417:2021-03
- wersja angielska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tworzyw sztucznych w środowisku wodnym w warunkach beztlenowych (denitryfikujących) -- Metoda pomiaru wzrostu ciśnienia2021-03-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11063:2021-03
- wersja angielska
Jakość gleby -- Bezpośrednia ekstrakcja DNA z gleby2021-03-30KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 11063:2013-06
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11553-1:2020-10/A11:2021-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa laserowego2021-03-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 25065:2021-03
- wersja angielska
Inżynieria systemów i oprogramowania -- Wymagania jakościowe i ocena oprogramowania (SQuaRE) -- Wspólny format przemysłowy (CIF) dotyczący użyteczności: Specyfikacja wymagań użytkownika2021-03-05KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 17407:2021-02
- wersja angielska
Przenośny sprzęt do wyrzutu środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarnicze -- Zbieracze i rozdzielacze PN162021-02-25KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-4:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 4: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 1252021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-4:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-5:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 5: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 227 ea2021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-5:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-6:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 6: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 232021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-6:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-2:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 2: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na FK-5-1-122021-03-25KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-2:2008
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN IEC 60695-1-12:2021-04
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-12: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Bezpieczeństwo pożarowe w technice2021-04-08KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15998:2021-02
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji2021-02-25KT 198 SzkłaPN-EN 15998:2011
- wersja angielska
PN-EN 15269-20:2021-02
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: Dymoszczelność zespołów drzwiowych i żaluzjowych, ruchomych kurtyn z materiału oraz otwieralnych okien2021-02-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-20:2010
- wersja polska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 17173:2021-02
- wersja angielska
Europejski słownik CBRNE2021-02-25KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 50131-1:2009/A3:2021-03
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe2021-03-29KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 17173:2021-02
- wersja angielska
Europejski słownik CBRNE2021-02-25KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN IEC 60839-11-5:2021-04
- wersja angielska
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-5: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Otwarty protokół urządzenia nadzorowanego (OSDP)2021-04-12KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03
- wersja angielska
Wykrywacze gazu -- Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne2021-03-09KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 13819-2:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 2: Metody badań akustycznych2021-04-22KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13819-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13819-1:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 1: Metody badań fizycznych2021-04-21KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13819-1:2005
- wersja polska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
PN-EN ISO 12402-10:2021-04
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-10:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-7:2021-04
- wersja angielska
lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i składniki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-7:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-7:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-3:2021-02
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-3:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-3:2007/A1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-4:2021-02
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-4:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-5:2021-02
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-5:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-6:2021-02
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-6:2008/A1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-6:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-8:2021-02
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie dodatkowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-8:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-8:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-9:2021-02
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Ocena2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-9:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-9:2008/A1:2011
- wersja angielska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN ISO 5167-3:2021-03
- wersja angielska
Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego2021-03-09KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 5167-3:2005
- wersja polska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 9053-2:2021-04
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie oporności przepływu powietrza -- Część 2: Metoda przemiennego przepływu powietrza2021-04-06KT 253 Akustyki Architektonicznej
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 5135:2021-03
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie poziomu mocy akustycznej nawiewników i wywiewników, regulatorów przepływu powietrza, przepustnic oraz zaworów za pomocą pomiarów w komorze pogłosowej2021-03-09KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 5135:2002
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60263:2021-04
- wersja angielska
Podziałki i rozmiary dotyczące sporządzania wykresów charakterystyk częstotliwościowych i wykresów biegunowych2021-04-07KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04/A1:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2021-03-10KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-3-7:2021-04
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A (Zimno) i B (Suche gorąco) (z obciążeniem)2021-04-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-3-7:2009
- wersja polska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 22232-3:2021-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna2021-03-31KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12668-3:2014-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 21432:2021-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Standardowa metoda określania naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem dyfrakcji neutronowej2021-03-04KT 7 Badań Nieniszczących
PN-EN ISO 22232-2:2021-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury do badań ultradźwiękowych -- Część 2: Głowice2021-03-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12668-2:2010
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11755:2021-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Wiązki butli dla gazów sprężonych i skroplonych (z wyłączeniem acetylenu) -- Kontrola w czasie napełniania2021-03-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN ISO 10298:2021-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie toksyczności dla doboru króćców zaworów butli2021-03-18KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-ISO 10298:2020-05
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15494:2018-12/A1:2021-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu2021-04-20KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17151:2019-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Metoda wyznaczania długotrwałej wytrzymałości na ściskanie skrzynek2021-03-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17152-1:2019-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek na wodę opadową wykonanych z PP i PVC-U2021-03-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 17150:2019-11
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Metoda wyznaczania krótkotrwałej wytrzymałości na ściskanie skrzynek2021-03-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 6259-2:2021-03
- wersja angielska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu -- Część 2: Rury wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), orientowanego nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-O), chlorowanego poli(chlorku winylu)(PVC-C) i wysokoudarowego poli(chlorku winylu)(PVC-HI)2021-03-09KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12569:2021-03
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Armatura dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego -- Wymagania i badania2021-03-16KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12569:2002
- wersja polska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 334:2019-12
- wersja polska
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar)2021-04-06KT 277PN-EN 334+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07
- wersja polska
PN-EN 14382:2019-12
- wersja polska
Gazowe zabezpieczające urządzenia odcinające dla ciśnień wejściowych do 10 MPa (100 bar)2021-03-08KT 277PN-EN 14382+A1:2009
- wersja polska
PN-EN 14382+A1:2009/Ap1:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 14382+A1:2009
- wersja angielska
PN-EN 14382+A1:2009/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 14382+A1:2009/Ap2:2016-07
- wersja polska
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
PN-ISO 4407:2021-03
- wersja polska
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Zanieczyszczenia cieczy roboczej -- Oznaczanie zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych metodą zliczania za pomocą mikroskopu optycznego2021-03-10KT 222
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52903-2:2021-03
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Wytwarzanie przyrostowe materiałów z tworzyw sztucznych na bazie wytłaczania materiałów -- Część 2: Oprzyrządowanie procesu2021-03-19KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 62890:2021-04
- wersja angielska
Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Zarządzanie cyklem życia systemów i urządzeń2021-04-19KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-4:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 4: Usługi2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-4:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-6:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 6: Odwzorowania2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-6:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-14:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 14: PubSub2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-5:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model Informacyjny2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-5:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62443-3-2:2021-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 3-2: Ocena ryzyka w bezpieczeństwie i projektowaniu systemu2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-8:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 8: Dostęp do danych2021-03-18KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-8:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-7:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-7:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62714-4:2021-03
- wersja angielska
Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 4: Układ logiczny2021-03-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-12:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 12: Wynalazek i ogólna obsługa2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-13:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 13: Agregaty2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-13:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-9:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-9:2015-11
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN IEC 62841-2-6:2021-04
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotów ręcznych2021-04-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-6:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 62841-3-9:2021-01/A11:2021-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-03-15KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
PN-EN 13067:2021-02
- wersja angielska
Personel spawający i zgrzewający tworzywa sztuczne -- Egzamin kwalifikacyjny spawaczy i zgrzewaczy -- Spawane i zgrzewane połączenia z tworzyw termoplastycznych2021-02-24KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 13067:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 13067:2013-05/Ap2:2018-06
- wersja polska
PN-EN 13067:2013-05
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 6847:2021-03
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Wykonanie stopiwa do analizy składu chemicznego2021-03-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 6847:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 2560:2021-03
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2021-03-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2560:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 15792-1:2021-03
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 1: Przygotowanie złączy próbnych stopiwa i próbek do badań ze stali, niklu i stopów niklu2021-03-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15792-1:2008/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 15792-1:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 15792-1:2008
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15792-2:2021-03
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 2: Przygotowanie złączy próbnych i próbek do badań ze stali techniką jednościegową i dwuściegową2021-03-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15792-2:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 14341:2021-03
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja2021-03-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14341:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 14341:2011
- wersja niemiecka
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9453:2021-04
- wersja angielska
Luty miękkie -- Składy chemiczne i postacie2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9453:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9455-5:2021-04
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 5: Próba lustra miedzi2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-5:2014-09
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN IEC 60779:2021-03
- wersja angielska
Instalacje do elektrotermii i obróbki elektromagnetycznej -- Metody badań pieców do przetapiania elektrożużlowego2021-03-15KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN 60779:2010
- wersja polska
25.200 Obróbka cieplna
PN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja polska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2021-03-01KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8501-4:2021-04
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem2021-04-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8501-4:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 11127-4:2021-03
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Ocena twardości metodą szkiełek mikroskopowych2021-03-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-4:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 8502-9:2021-03
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie2021-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8502-9:2002
- wersja polska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 18771:2021-03
- wersja angielska
Anodowanie aluminium i jego stopów -- Metoda badania odporności powierzchni na ścieranie przy użyciu papieru ściernego powlekanego szkłem2021-03-03KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 1460:2021-03
- wersja angielska
Powłoki metalowe -- Powłoki cynkowe zanurzeniowe na stopach żelaza -- Oznaczanie masy jednostkowej metodą wagową2021-03-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 1460:2001
- wersja polska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN 12514:2021-01/AC:2021-03
- wersja angielska
Elementy systemów zasilania dla urządzeń wykorzystujących paliwa ciekłe2021-03-18KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 62790:2021-04
- wersja angielska
Puszki łączeniowe do modułów fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2021-04-13KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62790:2015-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61701:2021-03
- wersja angielska
Moduły fotowoltaiczne (PV) -- Badanie odporności na korozję w środowisku mgły solnej2021-03-12KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 61701:2012
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN IEC 61400-27-2:2021-04
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 27-2: Modele symulacji elektrycznych -- Walidacja modelu2021-04-14KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN IEC 61400-6:2021-01/AC:2021-03
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 6: Wymagania projektowe dla wieży i posadowienia2021-03-18KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN IEC 61400-5:2021-03
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 5: Łopaty turbozespołu wiatrowego2021-03-16KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 378-1+A1:2021-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-1:2017-03
- wersja polska
PN-EN 378-1:2017-03/Ap1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 378-1:2017-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3+A1:2021-03
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista2021-03-17KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 378-3:2017-03
- wersja polska
PN-EN 378-3:2017-03
- wersja angielska
PN-EN 378-3:2017-03/Ap1:2019-07
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60695-1-12:2021-04
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-12: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Bezpieczeństwo pożarowe w technice2021-04-08KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-HD 60364-7-706:2007/A1:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu2021-03-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Mineralne oleje elektroizolacyjne do urządzeń elektrycznych2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60296:2012
- wersja angielska
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-26:2021-03
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 26: Pomiar prądu krytycznego -- Stałoprądowy prąd krytyczny kompozytowych nadprzewodników RE-Ba-Cu-O2021-03-11KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
PN-EN IEC 60317-60-1:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60-1: Przewody miedziane prostokątne, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nielakierowanym, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-60:2013-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-60-2:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60-2: Przewody miedziane prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-60:2013-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-70-1:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70-1: Przewody miedziane okrągłe, gołe lub emaliowane w nienasyconym topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-70:2017-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-70-2:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70-2: Przewody miedziane okrągłe, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą/lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-70:2017-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-0-2:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-2: Wymagania ogólne -- Przewody emaliowane, miedziane, prostokątne2021-03-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-0-2:2014-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-27-2:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Part 27-2: Przewody aluminiowe okrągłe w obwoju z taśmy papierowej2021-03-15KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60317-62:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 62: Przewody miedziane prostokątne, gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego nasyconym żywicą silikonową lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 2002021-03-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-62:2013-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-82:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część: 82: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliestroimidowym, wskaźnik temperaturowy 2002021-03-15KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60317-0-6:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-6: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane okrągłe, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem2021-03-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-0-6:2002/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN 60317-0-6:2002
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-25:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 25: Przewody aluminiowe okrągłe, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem poliamidoimidowym, klasa 2002021-03-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-25:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-17:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 17: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1052021-03-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-17:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-18:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dla poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 18: Przewody miedziane prostokątne, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-18:2005
- wersja angielska
PN-EN 60317-18:2005/A1:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-12:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 12: Przewody miedziane okrągłe, emaliowane lakierem poliwinyloacetalowym, klasa 1202021-03-10KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-12:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-27-4:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 27-4: Przewody aluminiowe, prostokątne w obwoju z taśmy papierowej2021-03-10KT 53 Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
PN-EN 50397-1:2021-04
- wersja angielska
Przewody w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich, na napięcie znamionowe prądu przemiennego wyższe od 1 kV i nieprzekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-1:2007
- wersja angielska
29.080.10 Izolatory
PN-EN IEC 60120:2021-04
- wersja angielska
Złącza gniazdowo-główkowe izolatorów wiszących -- Wymiary2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-IEC 120:1997
- wersja polska
PN-EN IEC 60372:2021-04
- wersja angielska
Zawleczki do złączy gniazdowo-główkowych ogniw łańcucha izolatorów -- Wymiary i badania2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-EN 60372:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 60471:2021-04
- wersja angielska
Złącza widlasto-uchate w ogniwach łańcucha izolatorów -- Wymiary2021-04-08KT 76 Izolatorów
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN IEC 60352-4:2021-03
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 4: Połączenia zakleszczane niedostępne (ID) -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-03-10KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60352-4:2004
- wersja polska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-IEC 60884-2-7:2014-11/Ap1:2021-04
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy2021-04-06KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN IEC 63067:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i latarni lotniskowych -- Urządzenia łączące -- Wymagania ogólne i badania2021-03-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-IEC 60884-2-5:2021-03
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dla rozgałęźników wtyczkowych2021-03-12KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-IEC 60884-2-5:2002
- wersja polska
29.120.40 Łączniki
PN-EN IEC 63180:2021-03
- wersja angielska
Metody pomiaru i deklarowania zakresu detekcji czujników -- Pasywne detektory podczerwieni do detekcji dużych i małych ruchów2021-03-18KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60127-3:2015-08/A1:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturowe2021-04-15KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Mineralne oleje elektroizolacyjne do urządzeń elektrycznych2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60296:2012
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-108:2021-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 52 kV2021-04-09KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-108:2008
- wersja polska
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63103:2021-04
- wersja angielska
Sprzęt oświetleniowy -- Pomiar mocy w trybie nieaktywnym2021-04-16KT 4 Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 61007:2021-04
- wersja angielska
Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Metody pomiarów i procedury badań2021-04-15KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 61007:2001
- wersja polska
PN-EN IEC 60076-24:2021-04
- wersja angielska
Transformatory -- Część 24: Wymagania techniczne dotyczące rozdzielczych transformatorów regulacyjnych (VRDT)2021-04-08KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Mineralne oleje elektroizolacyjne do urządzeń elektrycznych2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60296:2012
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50397-1:2021-04
- wersja angielska
Przewody w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich, na napięcie znamionowe prądu przemiennego wyższe od 1 kV i nieprzekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-1:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 60120:2021-04
- wersja angielska
Złącza gniazdowo-główkowe izolatorów wiszących -- Wymiary2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-IEC 120:1997
- wersja polska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-14:2014-06
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych2021-02-23KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-14:2009/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 60079-14:2009
- wersja angielska
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62435-8:2021-04
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 8: Pasywne przyrządy elektroniczne2021-04-12KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61760-1:2021-04
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 1: Standardowa metoda specyfikacji elementów przeznaczonych do montażu powierzchniowego (SMDs)2021-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61760-1:2006
- wersja angielska
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN IEC 60384-17:2019-07/AC:2021-03
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 17: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia przemiennego i impulsowego2021-03-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60749-41:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Metody badań mechanicznych i klimatycznych -- Część 41: Standardowe metody badań niezawodności pamięci nieulotnych2021-04-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60747-5-5:2011
- wersja angielska
PN-EN 60747-5-5:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60749-15:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-15:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 60749-15:2011
- wersja angielska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 60747-16-5:2014-01/A1:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 16-5: Mikrofalowe układy scalone -- Generatory2021-04-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
PN-EN IEC 63181-2:2021-03
- wersja angielska
Terminale z wyświetlaczem wieloekranowym LCD -- Część 2: Metody pomiarowe2021-03-15KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60512-9-5:2021-03
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 9-5: Badania trwałości -- Badanie 9e: Obciążenie prądem, cykliczne2021-03-11KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60512-9-5:2010
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61076-2-012:2021-04
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 2-012: Złącza okrągłe -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy z wewnętrznym sprzęgiem „push-pull” bazującym na interfejsie złącza M12 zgodnym z IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 i IEC 61076-2-1132021-04-19KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 60352-5:2021-04
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 5: Połączenia wtłaczane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-04-16KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60352-5:2012
- wersja angielska
PN-EN 60352-5:2012/AC1:2015-04
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 62966-2:2021-04
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wydzielona przestrzeń między rzędami informatycznych szaf -- Część 2: Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących przepływu powietrza, separacji powietrza i chłodzenia powietrzem2021-04-14KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61969-3:2021-03
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 3: Wymagania środowiskowe, badania i aspekty bezpieczeństwa2021-03-10KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61969-3:2012
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60747-5-5:2011
- wersja angielska
PN-EN 60747-5-5:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 11553-1:2020-10/A11:2021-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa laserowego2021-03-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 307-2 V1.2.1:2021-04
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla radiodyfuzji, usług interaktywnych, służb reporterskich oraz innych satelitarnych szerokopasmowych zastosowań drugiej generacji -- Część 2: Rozszerzenia DVB-S2 (DVB-S2X)2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 307-2 V1.1.1:2015-09
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04
- wersja angielska
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 648 V1.1.2:2021-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura rekonfiguracji urządzeń radiowych (RE)2021-02-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 641 V1.1.2:2021-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Wymagania dotyczące rekonfiguracji urządzeń radiowych (RE)2021-02-22KT 11 Telekomunikacji
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 303 681-1 V1.1.2:2021-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 1: Uogólniony interfejs radia wielokrotnego (gMURI)2021-02-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 681-2 V1.1.2:2021-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych (RE) dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 2: Uogólniony interfejs rekonfigurowalnych częstotliwości radiowych (gRRFI)2021-02-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 681-3 V1.1.2:2021-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych (RE) dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 3: Uogólniony interfejs ujednoliconych zastosowań radiowych (gURAI)2021-02-23KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 681-4 V1.1.2:2021-02
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Modele informacyjne i protokoły urządzeń radiowych (RE) dla uogólnionej architektury rekonfiguracji oprogramowania -- Część 4: Uogólniony interfejs programowania radiowego (gRPI)2021-02-23KT 11 Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04
- wersja angielska
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04/A1:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2021-03-10KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
PN-EN IEC 55036:2021-04
- wersja angielska
Elektryczne i hybrydowe elektryczne pojazdy drogowe -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w celu ochrony odbiorników zewnętrznych o częstotliwości poniżej 30 MHz2021-04-20KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 61169-1-4:2021-04
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 1-4: Metody badania właściwości elektrycznych -- Współczynnik fali stojącej napięcia, tłumienność odbicia i współczynnik odbicia2021-04-08KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.50 Osprzęt
PN-EN IEC 63034:2021-03
- wersja angielska
Mikro głośniki2021-03-24KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 301 545-2 V1.3.1:2021-03
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Interaktywny system satelitarny (DVB-RCS2) DVB drugiej generacji -- Część 2: Warstwy niższe dla standardu satelitarnego2021-03-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 545-2 V1.2.1:2014-11
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61280-4-5:2021-04
- wersja angielska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-5: Zainstalowana sieć kablowa -- Pomiary tłumienia światłowodowej sieci kablowej zakończonej półzłączami MPO przy użyciu wyposażenia pomiarowego z interfejsami MPO2021-04-20KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 62614-1:2021-03
- wersja angielska
Technika światłowodowa -- Warunki pobudzenia wielomodowego -- Część 1: Wymagania w zakresie warunków pobudzenia dla pomiarów tłumienia w układach/elementach wielomodowych2021-03-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62614:2011
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-215:2021-03
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-215: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych -- Test zewnętrznego zamrażania kabla, Metoda F152021-03-22KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62149-3:2021-04
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji do 40-Gbit/s2021-04-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62149-3:2014-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 61753-1:2019-03/A1:2021-03
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2021-03-17KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61970-301:2021-04
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2021-04-07KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-301:2017-07
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN IEC 62351-4:2019-06/A1:2021-04
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2021-04-16KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN IEC 62443-3-2:2021-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 3-2: Ocena ryzyka w bezpieczeństwie i projektowaniu systemu2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
PN-EN IEC 62714-4:2021-03
- wersja angielska
Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 4: Układ logiczny2021-03-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.080 Oprogramowanie
PN-EN ISO 25065:2021-03
- wersja angielska
Inżynieria systemów i oprogramowania -- Wymagania jakościowe i ocena oprogramowania (SQuaRE) -- Wspólny format przemysłowy (CIF) dotyczący użyteczności: Specyfikacja wymagań użytkownika2021-03-05KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-14:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 14: PubSub2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-5:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model Informacyjny2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-5:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN IEC 62541-8:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 8: Dostęp do danych2021-03-18KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-8:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-7:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 7: Profile2021-03-17KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-7:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-12:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 12: Wynalazek i ogólna obsługa2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-13:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 13: Agregaty2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-13:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-9:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 9: Alarmy i warunki2021-03-11KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-9:2015-11
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50174-1:2018-08/A1:2021-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2021-04-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.210 Chmura obliczeniowa
PN-ISO/IEC 19086-1:2021-02
- wersja polska
Technika informatyczna -- Przetwarzanie w chmurze -- Ramy umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA) -- Część 1: Przegląd i koncepcje2021-02-23KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-2 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-3 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62351-4:2019-06/A1:2021-04
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2021-04-16KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62656-8:2021-03
- wersja angielska
Znormalizowana rejestracja ontologii produktów i jej transfer za pomocą formularzy kalkulacyjnych -- Część 8: Interfejs usług webowych dla paczek danych2021-03-24KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62714-4:2021-03
- wersja angielska
Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 4: Układ logiczny2021-03-12KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PKN-CEN/TS 16405:2021-03
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- eCall -- Dodatkowe pojęcia specyfikacji danych dla pojazdów ciężarowych2021-03-12KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PKN-CEN/TS 17148:2021-03
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Szablon umowy dotyczącej eCall pomiędzy TPSP i PARES2021-03-12KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 19299:2021-03
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ramy bezpieczeństwa2021-03-03KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11073-10101:2021-02
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 10101: Komunikacja z urządzeniami medycznymi stosowanymi w miejscu opieki nad pacjentem -- Nazewnictwo2021-02-26KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11073-10101:2010/A1:2018-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11073-10101:2010
- wersja polska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13423:2021-03
- wersja angielska
Pojazdy zasilane gazem ziemnym -- Wymagania dotyczące warsztatów NGV i zarządzanie pojazdami na sprężony gaz ziemny (CNG)2021-03-18KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13423:2002
- wersja polska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15118-8:2021-03
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 8: Wymagania warstwy fizycznej i warstwy łącza danych na potrzeby komunikacji bezprzewodowej2021-03-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-8:2019-05
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 55036:2021-04
- wersja angielska
Elektryczne i hybrydowe elektryczne pojazdy drogowe -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w celu ochrony odbiorników zewnętrznych o częstotliwości poniżej 30 MHz2021-04-20KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN 17128:2021-03
- wersja angielska
Lekkie pojazdy silnikowe przeznaczone do transportu osób i towarów oraz związane wyposażenie, niewymagające homologacji, do jazdy po drogach -- Lekkie osobiste pojazdy elektryczne (PLEV) -- Wymagania i metody badań2021-03-17KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-8:2021-03
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 8: Wymagania warstwy fizycznej i warstwy łącza danych na potrzeby komunikacji bezprzewodowej2021-03-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-8:2019-05
- wersja angielska
43.140 Motocykle i motorowery
PN-EN ISO 18243:2019-06/A1:2021-03
- wersja angielska
Motorowery i motocykle o napędzie elektrycznym -- Specyfikacje badań i wymagania bezpieczeństwa dla akumulatorów litowo-jonowych2021-03-03KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
Pojazdy medyczne i ich wyposażenie -- Ambulanse drogowe2021-02-25KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 1789+A2:2015-01
- wersja polska
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
PN-EN 13423:2021-03
- wersja angielska
Pojazdy zasilane gazem ziemnym -- Wymagania dotyczące warsztatów NGV i zarządzanie pojazdami na sprężony gaz ziemny (CNG)2021-03-18KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13423:2002
- wersja polska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15595:2019-03/AC:2021-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Ochrona przed blokowaniem kół2021-03-18KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15085-2:2021-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego2021-03-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-2:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 15085-2:2007
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50463-3:2018-01
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 3: Przetwarzanie danych2021-03-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-3:2013-08
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13231-2:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 2: Odbiór reprofilowanych szyn na szlaku, w rozjazdach, skrzyżowaniach i przyrządach wyrównawczych2021-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-4:2013-09
- wersja angielska
PN-EN 13231-3:2012
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 62065:2014-09
- wersja polska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy sterowania po zadanej drodze -- Wymagania operacyjne i dotyczące działania, metody i wymagane wyniki badań2021-02-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 62065:2006
- wersja polska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 11591:2021-03
- wersja angielska
Małe statki -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2021-03-30KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11591:2019-07
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9100:2018-08
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością2021-02-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9100:2009
- wersja angielska
PN-EN 9100:2009/Ap1:2015-02
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 6057:2021-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem wg EN 4265 ze stali odpornej na korozję, z trzpieniem z gwintem wewnętrznym -- Wymiary i obciążenia, seria calowa2021-03-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-7:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych2021-03-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-7+A1:2010
- wersja polska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 12999:2021-03
- wersja angielska
Dźwignice -- Żurawie przeładunkowe2021-03-16KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 12999+A2:2018-06
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych wskazujących na niepożądane otwieranie opakowania wyrobu medycznego2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 15766:2009/Ap1:2021-03
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby giętkie aluminiowe -- Metody badań polimeryzacji powłoki wewnętrznej testem acetonowym2021-03-02KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 15009:2021-03
- wersja angielska
Pojemniki aerozolowe -- Wielokomorowe dozowniki aerozoli2021-03-23KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 15009:2008
- wersja polska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-26:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 26: Mieszanki włókien melaminowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem gorącego kwasu metanowego)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-26:2013-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 5079:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókna -- Wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia przy zrywaniu pojedynczych włókien2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 5079:1999
- wersja polska
59.060.10 Włókna naturalne
PN-EN ISO 1833-18:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 18: Mieszanki jedwabiu z wełną lub innymi włóknami pochodzenia zwierzęcego (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-18:2019-06
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-12:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2021-03-19KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22744-2:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Oznaczanie organicznych związków cyny -- Część 2: Bezpośrednia metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej2021-03-04KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN ISO 3303-1:2021-03
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie -- Część 1: Metoda stalowej kulki2021-03-08KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12332-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 3303-2:2021-03
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie -- Część 2: Metoda hydrauliczna2021-03-08KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12332-2:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 22751:2021-03
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie siły zginającej2021-03-04KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17234-1:2021-03
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne w celu oznaczania niektórych azobarwników w skórach barwionych -- Część 1: Oznaczanie niektórych amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników2021-03-03KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17234-1:2015-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13365-2:2021-03
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie środków konserwujących (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) zawartych w skórze metodą chromatografii cieczowej -- Część 2: Metoda ekstrakcji sztucznego potu2021-03-01KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 13365:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 13365-1:2021-02
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie środków konserwujących (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) zawartych w skórze metodą chromatografii cieczowej -- Część 1: Metoda ekstrakcji acetonitrylem2021-02-26KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 13365:2011
- wersja angielska
61.020 Odzież
PN-EN 17394-2:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Część 2: Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej -- Bezpieczeństwo mocowania guzików -- Metoda badania2021-03-26KT 22 Odzieżownictwa
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 24264:2021-04
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania pustych i pełnych obcasów oraz wierzchników -- Wytrzymałość zamocowania wierzchników2021-04-01KT 20 Skóry i Obuwia
PN-EN ISO 24265:2021-04
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Odporność na tarcie za pomocą gumowego paska2021-04-01KT 20 Skóry i Obuwia
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN IEC 62841-3-9:2021-01/A11:2021-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-03-15KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN IEC 62841-3-9:2021-01/A11:2021-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-03-15KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 13971:2021-02
- wersja angielska
Węglanowe i krzemianowe środki wapnujące -- Oznaczanie reaktywności -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego kwasem chlorowodorowym2021-02-24KT 156 NawozówPN-EN 13971:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 13971:2013-06
- wersja polska
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63169:2021-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do chłodzenia i zamrażania do użytku domowego i podobnego -- Konserwacja żywności2021-03-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15948:2021-03
- wersja angielska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie wilgotności i zawartości białka -- Metoda z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni w całym ziarnie2021-03-26KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15948:2015-05
- wersja angielska
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PKN-ISO/TS 11869:2021-03
- wersja polska
Mleko fermentowane -- Oznaczanie kwasowości miareczkowej -- Metoda potencjometryczna2021-03-10KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 3657:2020-10/Ap1:2021-03
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia2021-03-09KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-EN ISO 660:2021-03
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości2021-03-09KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 660:2010
- wersja polska
67.240 Analiza sensoryczna
PN-EN ISO 11136:2017-08/A1:2021-02
- wersja angielska
Analiza sensoryczna -- Metodyka -- Ogólne wytyczne przeprowadzania testów hedonicznych z konsumentami na obszarze kontrolowanym2021-02-26KT 235 Analizy Żywności
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN ISO 13338:2021-03
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie żrącego działania na tkanki dla doboru króćców zaworów butli2021-03-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-ISO 13338:2020-05
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13623:2021-03
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych wobec Legionella -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2021-03-25KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13623:2010
- wersja angielska
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 35104:2021-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Zarządzanie związane z lodem2021-04-01KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15199-1:2021-04
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe2021-04-22KT 222PN-EN 15199-1:2009
- wersja polska
PN-EN 15199-2:2021-04
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 2: Ciężkie destylaty i paliwa pozostałościowe2021-04-22KT 222PN-EN 15199-2:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 3104:2021-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste -- Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej2021-03-08KT 222PN-EN ISO 3104:2004
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-96030:2021-03
- wersja polska
Badanie smarów -- Oznaczanie odporności smarów na utlenianie -- Metoda tlenowa2021-03-29KT 222
75.120 Ciecze hydrauliczne
PN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Specyfikacje dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2021-04-06KT 222PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja polska
PN-EN ISO 12922:2020-08/Ap1:2021-03
- wersja angielska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Specyfikacje dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2021-03-09KT 222
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 17178:2020-01
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości lotnej siarki w skroplonych gazach węglowodorowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie2021-02-25KT 222
PN-EN 13016-3:2018-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 3: Oznaczanie prężności par i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE) (Metoda trzykrotnego rozprężania)2021-02-22KT 222
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 18796-1:2021-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Powłoki i wykładziny wewnętrzne zbiorników procesowych ze stali węglowej -- Część 1: Wymagania techniczne2021-03-31KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 23251:2021-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy upustu ciśnienia i ochrony przed jego nadmiernym wzrostem2021-03-05KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
PN-EN ISO 15761:2021-03
- wersja angielska
Zasuwy stalowe, zawory kulowe i zawory zwrotne o wymiarach równych i mniejszych od DN 100 dla przemysłu naftowego i gazowniczego2021-03-01KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15761:2005
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 16486-2:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 2: Rury2021-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 13423:2021-03
- wersja angielska
Pojazdy zasilane gazem ziemnym -- Wymagania dotyczące warsztatów NGV i zarządzanie pojazdami na sprężony gaz ziemny (CNG)2021-03-18KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13423:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 16486-1:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-03-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 16486-3:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 3: Kształtki2021-03-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 7438:2021-04
- wersja angielska
Metale -- Próba zginania2021-04-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7438:2016-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10275:2021-02
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie wykładnika umocnienia przy rozciąganiu2021-02-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 10275:2014-08
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11463:2021-02
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Wytyczne oceny korozji wżerowej2021-02-26KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11463:2010
- wersja polska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4885:2018-05
- wersja polska
Stopy żelaza -- Obróbka cieplna -- Terminologia2021-03-01KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN ISO 4885:2017-05
- wersja angielska
77.140.25 Stale sprężynowe
PN-EN ISO 6931-1:2021-03
- wersja angielska
Stale odporne na korozję na sprężyny -- Część 1: Drut2021-03-09KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10270-3:2011
- wersja angielska
PN-EN 10270-3:2011
- wersja niemiecka
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10210-3:2021-02
- wersja angielska
Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne2021-02-24KT 126 Rur Stalowych
PN-EN 10219-3:2021-02
- wersja angielska
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy stali o wysokiej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne2021-02-24KT 126 Rur Stalowych
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 336:2013-12/Ap1:2021-03
- wersja angielska
Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, dopuszczalne odchyłki2021-03-29KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12460-3:2021-03
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 3: Metoda analizy gazowej2021-03-30KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 12460-3:2016-03
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 14915+A2:2020-06
- wersja polska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2021-02-23KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja polska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 15998:2021-02
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji2021-02-25KT 198 SzkłaPN-EN 15998:2011
- wersja angielska
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-10:2021-03
- wersja angielska
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 10: Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania2021-03-29KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-10:2000
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17417:2021-03
- wersja angielska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tworzyw sztucznych w środowisku wodnym w warunkach beztlenowych (denitryfikujących) -- Metoda pomiaru wzrostu ciśnienia2021-03-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 24022-1:2021-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polistyren (PS) przeznaczony do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2021-03-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1622-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 19063-2:2021-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polistyren wysokoudarowy (PS-I) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2021-03-03KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2897-2:2005
- wersja polska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 10352:2021-02
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem -- Tłoczywa i prepregi -- Oznaczanie masy na jednostkę powierzchni i masy włókna na jednostkę powierzchni2021-02-26KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 10352:2011
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 10352:2011
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 16486-2:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 2: Rury2021-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 16486-1:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-03-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN ISO 16486-3:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 3: Kształtki2021-03-02KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
PN-EN 17408:2021-02
- wersja angielska
Oznaczanie zdolności płynięcia i właściwości użytkowych klejów lepkosprężystych z zastosowaniem reometrii oscylacyjnej2021-02-25KT 184 Klejów
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2409:2021-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć2021-03-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2409:2013-06
- wersja polska
PN-EN ISO 2409:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2810:2021-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena2021-03-05KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2810:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 15528:2021-03
- wersja angielska
Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów -- Pobieranie próbek2021-03-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15528:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 8130-9:2001
- wersja polska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-28:2021-04
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 28: Oznaczanie całkowitej zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) przez rozpuszczanie, oczyszczanie i GC-MS2021-04-02KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 473:2021-04
- wersja angielska
Pigmenty litoponowe -- Ogólne wymagania i metody badań2021-04-01KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 21683:2021-03
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Oznaczanie symulowanego doświadczalnie uwalniania się nano-substancji z farb, lakierów i pigmentowanych tworzyw sztucznych2021-03-04KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 4629-3:2021-03
- wersja angielska
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie liczby hydroksylowej -- Część 3: Szybki test2021-03-08KT 175 Farb i Lakierów
91.010.30 Aspekty techniczne
PKN-CEN/TS 17440:2021-04
- wersja angielska
Ocena i modernizacja istniejących konstrukcji2021-04-20KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-20:2021-02
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych i żaluzjowych oraz otwieralnych okien, łącznie z elementami okuć budowlanych -- Część 20: Dymoszczelność zespołów drzwiowych i żaluzjowych, ruchomych kurtyn z materiału oraz otwieralnych okien2021-02-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-20:2010
- wersja polska
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PKN-CEN/TR 17086:2021-03
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące stosowania normy EN 13791:2019 w kontekście jej zapisów2021-03-25KT 274 Betonu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 14038-2:2021-03
- wersja angielska
Procesy elektrochemicznej realkalizacji i usuwania chlorków z żelbetu -- Część 2: Ekstrakcja chlorków2021-03-25KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN ISO 9053-2:2021-04
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie oporności przepływu powietrza -- Część 2: Metoda przemiennego przepływu powietrza2021-04-06KT 253 Akustyki Architektonicznej
PN-EN 17140:2021-03
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Panele izolacyjne próżniowe (VIP) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2021-03-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 10848-5:2021-03
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 5: Sprawność promieniowania elementów budowlanych2021-03-29KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13141-5:2021-03
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe2021-03-25KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-5:2006
- wersja polska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 15399:2019-02
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- System zarządzania bezpieczeństwem dla sieci gazowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie2021-03-10KT 277
PN-EN 16314:2013-11
- wersja polska
Gazomierze -- Dodatkowe funkcjonalności2021-03-04KT 277
PN-EN 14236:2019-01
- wersja polska
Gazomierze domowe ultradźwiękowe2021-03-03KT 277PN-EN 14236:2010
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 63067:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i latarni lotniskowych -- Urządzenia łączące -- Wymagania ogólne i badania2021-03-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-HD 60364-7-706:2007/A1:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu2021-03-16KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-40:2021-02
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz platformy podnoszące pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się2021-02-25KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-40:2008
- wersja angielska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63103:2021-04
- wersja angielska
Sprzęt oświetleniowy -- Pomiar mocy w trybie nieaktywnym2021-04-16KT 4 Techniki Świetlnej
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 266:2021-02
- wersja angielska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dla tapet tekstylnych2021-02-25KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 266:1994
- wersja polska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 1004-1:2021-04
- wersja angielska
Ruchome rusztowania robocze wykonane z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i ogólne zasady projektowania2021-04-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 1004:2005
- wersja niemiecka
PN-EN 1004:2005
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 22476-9:2021-03
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe -- Część 9: Badanie obrotową sondą krzyżakową (FVT i FVT-F)2021-03-04KT 254 Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 1871:2021-03
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Farby, termoplastyczne i zimne tworzywa sztuczne -- Właściwości fizyczne2021-03-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1871:2003
- wersja polska
PN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12
- wersja polska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13848-2:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 2: Systemy pomiarowe -- Pojazdy do pomiarów toru2021-04-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-2:2006
- wersja angielska
PN-EN 13848-6+A1:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 6: Charakterystyka jakości geometrycznej toru2021-04-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-6:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 13231-2:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 2: Odbiór reprofilowanych szyn na szlaku, w rozjazdach, skrzyżowaniach i przyrządach wyrównawczych2021-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-4:2013-09
- wersja angielska
PN-EN 13231-3:2012
- wersja angielska
PN-EN 17282:2021-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Maty podpodsypkowe2021-03-17KT 138 Kolejnictwa
93.120 Budownictwo portów lotniczych
PN-EN IEC 63067:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i latarni lotniskowych -- Urządzenia łączące -- Wymagania ogólne i badania2021-03-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN IEC 63169:2021-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do chłodzenia i zamrażania do użytku domowego i podobnego -- Konserwacja żywności2021-03-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN 13834:2021-02
- wersja angielska
Naczynia kuchenne -- Naczynia użytkowane w tradycyjnych piekarnikach domowych2021-02-24RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 13834+A1:2009
- wersja polska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN IEC 62512:2021-03
- wersja angielska
Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50229:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 50229:2015-10/AC:2016-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC 62885-4:2021-04
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 4: Bezprzewodowe odkurzacze czyszczące na sucho do użytku domowego lub podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-04-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN IEC 63180:2021-03
- wersja angielska
Metody pomiaru i deklarowania zakresu detekcji czujników -- Pasywne detektory podczerwieni do detekcji dużych i małych ruchów2021-03-18KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
97.140 Meble
PN-EN 1130:2020-04/AC:2021-03
- wersja angielska
Meble dla dzieci -- Łóżeczka -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-03-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 20326:2019-01/A1:2021-03
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wymagania dla paneli podłogowych/zestawów do luźnego ułożenia2021-03-03KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 16511+A1:2019-06
- wersja niemiecka
Luźno układane panele -- Wielowarstwowe półsztywne pokrycie podłogowe (MMF) panele z warstwą wierzchnią odporną na ścieranie2021-02-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 16511:2014-07
- wersja angielska
PN-EN 1081+A1:2021-02
- wersja angielska
Elastyczne, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej2021-02-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1081:2019-01
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 20127:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Właściwości fizyczne elektrycznych szczoteczek do zębów2021-03-03KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 20127:2005
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 13210-1:2021-04
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Część 1: Szelki, lejce dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 13210:2006
- wersja polska
PN-EN 13210-2:2021-04
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Część 2: Szelki dla dzieci z plecakami i lejcami -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 13210:2006
- wersja polska
PN-EN 17394-2:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Część 2: Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej -- Bezpieczeństwo mocowania guzików -- Metoda badania2021-03-26KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN 1130:2020-04/AC:2021-03
- wersja angielska
Meble dla dzieci -- Łóżeczka -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-03-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych