Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
PN-EN 14541-1:2022-10
- wersja angielska
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych -- Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Terminologia2022-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 14050:2021-02
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia2022-11-10KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14050:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 14050:2010
- wersja angielska
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, wymagania ogólne i zalecenia dla użytkowników2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-1:2003/AC:2009
- wersja angielska
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
PN-EN 4259:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Definicje terminów ogólnych2022-10-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
PN-EN ISO 18064:2022-11
- wersja angielska
Elastomery termoplastyczne -- Terminologia i skróty nazw2022-11-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 18064:2015-01
- wersja angielska
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
PN-EN 4385:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Ogólna organizacja normalizacji -- Powiązania między rodzajami norm2022-10-17KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
01.140.20 Informacja naukowa
PN-ISO 21110:2022-11
- wersja angielska
Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo2022-11-16KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-ISO 10018:2022-11
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zaangażowania ludzi2022-11-23KT 6 Systemów Zarządzania
PN-EN 17748-1:2022-09
- wersja angielska
Podstawowy zasób wiedzy dla zawodów ICT (ICT BoK) -- Część 1: Zasób wiedzy2022-09-27KT 337 Kompetencji ICT
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO 50005:2022-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania energią -- Wytyczne dotyczące etapowego wdrażania2022-10-07KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10017:2022-11
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:20152022-11-23KT 6 Systemów Zarządzania
PN-ISO 10018:2022-11
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zaangażowania ludzi2022-11-23KT 6 Systemów Zarządzania
PN-ISO 10013:2022-11
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące udokumentowanych informacji2022-11-17KT 6 Systemów Zarządzania
PN-ISO 10014:2022-11
- wersja angielska
Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie organizacją w celu uzyskiwania wyników jakościowych -- Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych2022-11-17KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10014:2008
- wersja polska
PN-EN 9136:2018-08
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza przyczyn źródłowych i rozwiązywanie problemów (Metodyka 9S)2022-10-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-ISO 10017:2022-11
- wersja angielska
Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:20152022-11-23KT 6 Systemów Zarządzania
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 12855:2022-11
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Wymiana informacji pomiędzy świadczeniem usług a pobieraniem opłat drogowych2022-11-03KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 12855:2016-03
- wersja angielska
03.220.50 Transport powietrzny
PN-ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 5-2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego urządzeń multilateracyjnych (MLAT) -- Nadajniki odniesienia i pojazdów2022-11-18KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 363-1 V1.1.1:2022-10
- wersja angielska
Czujniki radaru dozorowania kontroli ruchu lotniczego -- Radar wtórny dozorowania (SSR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Interrogator SSR2022-10-24KT 11 Telekomunikacji
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 23372:2022-11
- wersja angielska
Urządzenia do anestezji i wentylacji -- Urządzenia zasysające powietrze2022-11-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13544-3+A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 10079-3:2022-11
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 3: Urządzenia odsysające zasilane próżniowo lub ciśnieniowo2022-11-02KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-3:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-2:2022-10
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 2: Urządzenia odsysające napędzane ręcznie2022-10-31KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10079-2:2014-08
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 11608-1:2022-11
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Igłowe systemy iniekcyjne2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11608-2:2022-11
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Igły o podwójnej końcówce do wstrzykiwaczy2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11608-3:2022-11
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 3: Pojemniki i zintegrowane ścieżki płynów2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-3:2013-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11608-4:2022-11
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 4: Igłowe systemy iniekcyjne zawierające układy elektroniczne2022-11-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-4:2007
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14050:2021-02
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia2022-11-10KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14050:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 14050:2010
- wersja angielska
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-ISO 14066:2022-11
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dotyczące kompetencji dla zespołów walidujących i weryfikujących gazy cieplarniane2022-11-16KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.55 Bioprodukty
PN-EN 17605:2022-10
- wersja angielska
Glony i produkty z glonów -- Metody badań i pobierania próbek -- Przygotowanie próbek2022-10-27KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 840-4:2020-10/Ap1:2022-11
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 4: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1 700 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do szerokoobrotowych lub szerokoobrotowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2022-11-16KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
PN-EN 840-3:2020-10
- wersja polska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 3: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2022-11-14KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-3:2013-05
- wersja angielska
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17423:2021-04
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Określanie i raportowanie współczynników energii pierwotnej (PEF) i współczynnika emisji CO2 -- Zasady ogólne, Moduł M1-72022-10-31KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN ISO 23320:2022-11
- wersja angielska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiarowych z zastosowaniem próbników dyfuzyjnych2022-11-04KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 838:2010
- wersja angielska
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-10:2022-11
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 10: Ocena czystości powierzchni na podstawie stężenia czynników chemicznych2022-11-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN ISO 14644-10:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14644-9:2022-11
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 9: Ocena czystości powierzchni na podstawie stężenia cząstek stałych2022-11-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN ISO 14644-9:2012
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 50632-2-3:2017-01/A1:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i szlifierek dyskowych do betonu2022-11-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 50632-2-4:2017-02/A1:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek innego typu niz dyskowe2022-11-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 50632-2-11:2016-12/A1:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek kątowych i prostych2022-11-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-1:2015-02/A1:2022-11
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej2022-11-04KT 254 Geotechniki
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 13854:2020-01
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka2022-11-16KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN 349+A1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 19085-1:2021-09
- wersja polska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2022-11-04KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-1:2017-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11
- wersja angielska
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 17201-6:2022-11
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 6: Pomiary ciśnienia akustycznego w pobliżu źródła w celu określenia narażenia na dźwięk2022-11-03KT 115 Hałasu w Środowisku
PN-EN ISO 22868:2021-08
- wersja polska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (Klasa dokładności 2)2022-10-13KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22868:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 22868:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 22868:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 81-58:2022-10
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-58:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 12259-14+A1:2022-10
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 14: Tryskacze do zastosowań mieszkalnych2022-10-24KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 12259-14:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 12845+A1:2020-05
- wersja polska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja2022-10-21KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 12845:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 14972-10:2022-09
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Zestawy instalacji mgły wodnej -- Część 10: Protokół badania ochrony komory za pomocą dysz przyściennych dla zestawów dysz otwartych2022-09-30KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 12863:2022-10
- wersja angielska
Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów2022-10-03KT 39 Tytoniu i Wyrobów TytoniowychPN-EN ISO 12863:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 12863:2010/AC:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 12863:2010/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 12863:2010/A1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 12863:2010/A1:2016-08
- wersja polska
PN-EN ISO 12863:2010
- wersja polska
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN 12101-13:2022-09
- wersja angielska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 13: Systemy różnicowania ciśnień (SRC) -- Projektowanie i metody obliczeniowe, instalowanie, badania okresowe i konserwacja2022-09-27KT 180PN-EN 12101-6:2007
- wersja polska
PN-EN 12101-6:2022-09
- wersja angielska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń2022-09-27KT 180PN-EN 12101-6:2007
- wersja polska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 15188:2021-05
- wersja polska
Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia2022-10-20KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 15188:2009
- wersja polska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN IEC 62484:2022-10
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektrometryczne monitory portalowe promieniowania (SPM) do wykrywania i identyfikacji nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi2022-10-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 62484:2016-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 63121:2022-10
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Mobilne systemy montowane na pojazdach do wykrywania nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi2022-10-18KT 266 Aparatury Jądrowej
PN-EN 60825-1:2014-11/AC:2022-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania2022-10-04KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 13094+A1:2022-10
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja polska
PN-EN 50131-2-3:2010
- wersja polska
PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 62820-1-1:2017-05/A11:2022-10
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 1-1: Wymagania dotyczące systemu -- Postanowienia ogólne2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
PN-EN 50131-2-2:2022-10
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-2: Wymagania dla pasywnych czujek podczerwieni2022-10-07KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-2:2018-01
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 16334-1+A1:2022-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- System alarmu pasażera -- Część 1: Wymagania dla systemu na liniach głównych2022-10-14KT 138 KolejnictwaPN-EN 16334:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 50131-2-3:2022-10
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja polska
PN-EN 50131-2-3:2010
- wersja polska
PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 469:2021-01
- wersja polska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych2022-11-21KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 469:2008
- wersja polska
PN-EN 17092-1:2020-08
- wersja polska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 1: Metody badań2022-11-07KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
PN-EN 17353:2021-01
- wersja polska
Odzież ochronna -- Sprzęt o zwiększonej widzialności w sytuacjach o umiarkowanym ryzyku -- Metody badań i wymagania2022-10-31KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 1150:2001
- wersja polska
PN-EN 13356:2004
- wersja polska
PN-EN 1150:2001/Ap1:2011
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 18527-1:2022-11
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy do stosowania w sporcie -- Część 1: Wymagania dotyczące gogli do narciarstwa zjazdowego i snowboardu2022-11-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 174:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 16321-1:2022-10
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-10-03KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 172:2000/A1:2002
- wersja polska
PN-EN 169:2005
- wersja polska
PN-EN 170:2005
- wersja polska
PN-EN 166:2005
- wersja polska
PN-EN 171:2005
- wersja polska
PN-EN 172:2000
- wersja polska
PN-EN 379+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 172:2000/A2:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 16321-3:2022-10
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy do zastosowań zawodowych -- Część 3: Wymagania dodatkowe dla siatkowych środków ochrony2022-10-03KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 1731:2008
- wersja polska
PN-EN 166:2005
- wersja polska
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1:2022-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Temperatura normalna odniesienia dla specyfikacji właściwości geometrycznych i wymiarowych2022-11-22KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 1:2016-12
- wersja angielska
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 22081:2021-07
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) --Tolerancje geometryczne -- Ogólne specyfikacje geometryczne i ogólne specyfikacje wymiarów zewnętrznych lub wewnętrznych2022-11-21KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN 22768-2:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 20170:2019-07
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS) -- Dekompozycja charakterystyk geometrycznych w sterowaniu produkcją2022-10-28KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
PN-EN ISO 8655-6:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 6: Referencyjna procedura pomiaru grawimetrycznego do wyznaczania objętości2022-11-08KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-6:2003/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-6:2003
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 8655-6:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-7:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 7: Alternatywne procedury pomiarowe do wyznaczania objętości2022-11-08KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-7:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-7:2005/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-8:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 8: Referencyjna procedura pomiaru fotometrycznego do wyznaczania objętości2022-11-08KT 198 Szkła
PN-EN ISO 8655-9:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 9: Ręcznie obsługiwane precyzyjne strzykawki laboratoryjne2022-11-08KT 198 Szkła
PN-EN ISO 8655-1:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 1: Terminologia, wymagania ogólne i zalecenia dla użytkowników2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 8655-1:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-1:2003/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-2:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 2: Pipety2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-2:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-2:2003/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-2:2003
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 8655-3:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 3: Biurety2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-3:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-3:2003/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-4:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 4: Dilutory2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-4:2003/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-4:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-5:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 5: Dozowniki2022-11-07KT 198 SzkłaPN-EN ISO 8655-5:2003/AC:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 8655-5:2003
- wersja angielska
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-EN ISO 4373:2022-09
- wersja angielska
Hydrometria -- Urządzenia do pomiaru poziomu wody2022-09-28KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 4373:2009
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 26101-1:2022-11
- wersja angielska
Akustyka -- Metody badań stosowane do kwalifikacji środowiska akustycznego -- Część 1: Kwalifikacja środowisk swobodnego pola2022-11-07KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 11203:2010/A1:2020-12
- wersja polska
Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej2022-11-18KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
PN-EN ISO 17201-6:2022-11
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 6: Pomiary ciśnienia akustycznego w pobliżu źródła w celu określenia narażenia na dźwięk2022-11-03KT 115 Hałasu w Środowisku
PN-EN IEC 60704-2-18:2022-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych ogrzewaczy wody2022-10-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN ISO 22868:2021-08
- wersja polska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (Klasa dokładności 2)2022-10-13KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22868:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 22868:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 22868:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 61094-2:2010/A1:2022-11
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Mikrofony pomiarowe -- Część 2: Metoda podstawowa wzorcowania ciśnieniowego laboratoryjnych mikrofonów wzorcowych w oparciu o zasadę wzajemności2022-11-10KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2022-11-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 52022-3:2017-09
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2022-11-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-2:2006
- wersja polska
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN IEC 61557-11:2022-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 11: Skuteczność urządzeń do monitorowania prądu różnicowego (RCM) stosowanych w sieciach TT, TN i IT2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 61557-11:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 60751:2022-11
- wersja angielska
Platynowe czujniki przemysłowych termometrów rezystancyjnych i platynowe czujniki temperatury2022-11-09KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 60751:2009
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61557-7:2022-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 61557-7:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 61557-3:2022-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwarcia2022-11-09KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 61557-3:2007
- wersja angielska
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN IEC 60587:2022-11
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne stosowane w trudnych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję2022-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60587:2008
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN IEC 62484:2022-10
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Spektrometryczne monitory portalowe promieniowania (SPM) do wykrywania i identyfikacji nielegalnego handlu materiałami promieniotwórczymi2022-10-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN 62484:2016-03
- wersja angielska
19.060 Badania mechaniczne
PN-EN ISO 7500-1:2018-05
- wersja polska
Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły2022-11-23KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7500-1:2016-02
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 17405:2022-11
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Technika badania platerów wykonanych spawaniem, walcowaniem i wybuchowo2022-11-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17405:2014-11
- wersja angielska
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3506-6:2022-11
- wersja angielska
Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 6: Ogólne zasady doboru stali nierdzewnych i stopów niklu na części złączne2022-11-23KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
PN-EN ISO 4042:2022-11
- wersja angielska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2022-11-23KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 1515-4:2021-08/AC:2022-09
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 2014/68/UE2022-09-29KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
21.060.20 Nakrętki
PN-EN 1515-4:2021-08/AC:2022-09
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 2014/68/UE2022-09-29KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 13094+A1:2022-10
- wersja angielska
Zbiorniki do transportu towarów niebezpiecznych -- Zbiorniki metalowe opróżniane grawitacyjnie -- Konstrukcja i budowa2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 13094:2020-12
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 13338:2022-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie korozyjności przy doborze przyłączy wylotowych zaworu2022-11-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 13338:2021-03
- wersja angielska
PN-EN 12245:2022-10
- wersja angielska
Butle do gazów -- Butle kompozytowe całkowicie wzmocnione2022-10-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12245+A1:2012
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13476-2+A1:2020-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2022-11-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 13476-3+A1:2020-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2022-11-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 476:2022-09
- wersja angielska
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach odwadniania i kanalizacji2022-09-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 476:2012
- wersja polska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 15632-1:2022-10
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań2022-10-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-1+A1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 15632-2:2022-10
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 2: System rur zespolonych z tworzywa sztucznego, wymagania ogólne i metody badań2022-10-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-2+A1:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 15632-3:2022-10
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 3: System rur niezespolonych z tworzywa sztucznego, wymagania ogólne i metody badań2022-10-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-3+A1:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 15632-4:2022-10
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Fabrycznie wykonany system rur giętkich -- Część 4: System rur zespolonych z metalową rurą przewodową; wymagania ogólne i metody badań2022-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15632-4:2009
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10217-7:2021-09
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję2022-10-10KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-7:2014-12
- wersja angielska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1515-4:2021-08/AC:2022-09
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Śruby i nakrętki -- Część 4: Dobór śrub i nakrętek do osprzętu podlegającego dyrektywie Urządzenia ciśnieniowe 2014/68/UE2022-09-29KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
PN-EN 751-3:2022-11
- wersja angielska
Środki uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych będących w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny i wodą gorącą -- Część 3: Niespiekane taśmy PTFE i nici PTFE2022-11-22KT 277PN-EN 751-3:2005
- wersja polska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN 15112:2022-10
- wersja angielska
Zewnętrzna ochrona katodowa obudów studni2022-10-13KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 15112:2007
- wersja polska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 28921-1:2022-10
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Armatura zaporowa do zastosowań w niskich temperaturach -- Część 1: Projektowanie, wytwarzanie i badania fabryczne2022-10-20KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 28921-1:2017-04
- wersja angielska
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
PN-EN 15714-5:2022-10
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Napędy -- Część 5: Liniowe napędy pneumatyczne do armatury przemysłowej -- Wymagania podstawowe2022-10-14KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 14912:2022-11
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Kontrola i konserwacja zaworów butli do LPG w czasie badań okresowych butli2022-11-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14912:2015-07
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 6149-1:2022-11
- wersja angielska
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym2022-11-23KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 6149-1:2019-09
- wersja angielska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN 60335-2-65:2004/A12:2022-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza2022-10-11KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
PN-EN 12583:2022-10
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne2022-10-12KT 277PN-EN 12583:2014-06
- wersja polska
PN-EN 12583:2014-06
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52925:2022-10
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe polimerów -- Materiały wsadowe -- Kwalifikacja materiałów do laserowego spiekania części w złożu proszkowym2022-10-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16092-4:2021-02
- wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dla pras pneumatycznych2022-11-23KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 13736+A1:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 16092-2:2021-02
- wersja polska
Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dla pras mechanicznych2022-11-18KT 299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej MetaliPN-EN 692+A1:2010
- wersja polska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 50632-2-22:2016-03/A1:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarek i bruzdownic2022-11-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 50632-2-3:2017-01/A1:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i szlifierek dyskowych do betonu2022-11-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 50632-2-4:2017-02/A1:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek innego typu niz dyskowe2022-11-09KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 50632-1:2016-02/A2:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN 50632-2-11:2016-12/A1:2022-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym -- Procedura pomiaru pylenia -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek kątowych i prostych2022-11-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15607:2020-03
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne2022-11-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15607:2007
- wersja polska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 9016:2022-09
- wersja angielska
Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie udarności -- Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie2022-09-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9016:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 9016:2013-05
- wersja niemiecka
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 4042:2022-11
- wersja angielska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2022-11-23KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 4531:2022-11
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2022-11-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62872-2:2022-11
- wersja angielska
Pomiary procesów przemysłowych, sterowanie i automatyka -- Część 2: Internet Rzeczy (IoT) -- Struktura aplikacji dla zarządzania zapotrzebowaniem energetycznym w obiektach przemysłowych2022-11-14KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN ISO 50005:2022-10
- wersja angielska
Systemy zarządzania energią -- Wytyczne dotyczące etapowego wdrażania2022-10-07KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-3-201:2018-03/A1:2022-11
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-201: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Metody badania wydajności dla ogniw paliwowych małej mocy2022-11-10KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14825:2022-11
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2022-11-08KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN ISO 24194:2022-11
- wersja angielska
Energia słoneczna -- Pola kolektorów -- Sprawdzanie wydajności2022-11-22KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN IEC 62093:2022-10
- wersja angielska
Przekształtniki mocy dla systemów fotowoltaicznych -- Badania kwalifikacyjne projektu2022-10-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62093:2005
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN IEC 61400-50-3:2022-10
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 50-3: Stosowanie montowanych na gondoli lidarów do pomiarów wiatru2022-10-06KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60811-401:2012
- wersja polska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza2022-11-21KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60811-1-2:1999
- wersja polska
PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002
- wersja polska
PN-EN IEC 60587:2022-11
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne stosowane w trudnych warunkach otoczenia -- Metody badań odporności na prądy pełzające i erozję2022-11-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60587:2008
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 60811-401:2012
- wersja polska
Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrza2022-11-21KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60811-1-2:1999
- wersja polska
PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002
- wersja polska
PN-EN IEC 60799:2021-07
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące2022-11-02KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60799:2004
- wersja polska
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61557-11:2022-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 11: Skuteczność urządzeń do monitorowania prądu różnicowego (RCM) stosowanych w sieciach TT, TN i IT2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 61557-11:2009
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN IEC 60034-18-32:2022-10
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych (Typ II) -- Procedury kwalifikacyjne oceny trwałości elektrycznej układów izolacyjnych z zezwojów ukształtowanych2022-10-20KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-18-32:2011
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 60570:2007/A1:2018-07
- wersja polska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2022-11-23KT 4 Techniki Świetlnej
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN IEC 60309-1:2022-11
- wersja angielska
Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60309-1:2002/AC1:2015-01
- wersja polska
PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03
- wersja angielska
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
- wersja polska
PN-EN 60309-1:2002
- wersja polska
PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03
- wersja polska
PN-EN IEC 60309-2:2022-11
- wersja angielska
Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności wymiarowej wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymi2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60309-2:2002/A2:2012
- wersja polska
PN-EN 60309-2:2002
- wersja polska
PN-EN 60309-2:2002/A1:2009
- wersja polska
PN-EN 60309-2:2002/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60309-4:2022-11
- wersja angielska
Wtyczki, gniazda wtyczkowe stałe lub przenośne i wtyki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe z łącznikiem, z blokadą lub bez blokady2022-11-14KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60309-4:2010/A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 60309-4:2010/A1:2012
- wersja polska
PN-EN 60309-4:2010
- wersja polska
PN-EN IEC 60799:2021-07
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące2022-11-02KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60799:2004
- wersja polska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-HD 60364-5-53:2022-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2022-10-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-534:2016-04
- wersja polska
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-534:2016-04
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-53:2016-02
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-53:2016-02
- wersja polska
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-100:2022-04/AC:2022-11
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-11-03KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62612:2014-01/A1:2017-08
- wersja polska
Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne2022-11-07KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60570:2007/A1:2018-07
- wersja polska
Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych2022-11-23KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego2022-11-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 60598-2-22:2015-01/AC1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01
- wersja polska
PN-EN 60598-2-22:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-07
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 61347-2-7:2012/A2:2022-11
- wersja angielska
Urządzenia do lamp -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych ze źródeł elektrycznych w instalacjach bezpieczeństwa (ESSS), do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)2022-11-16KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62442-3:2022-11
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia do żarówek halogenowych i źródeł światła LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności tych urządzeń2022-11-15KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62442-1:2022-11
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń2022-11-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 62442-2:2022-11
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych (z wyłączeniem lamp fluorescencyjnych rtęciowych niskiego ciśnienia) -- Metoda pomiaru do określania sprawności tych urządzeń2022-11-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62442-2:2019-01/AC:2019-02
- wersja angielska
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60034-33:2022-10
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 33: Hydrogeneratory synchroniczne, w tym silniko-prądnice - Szczegółowe wymagania techniczne2022-10-21KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
PN-EN IEC 60034-18-32:2022-10
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych (Typ II) -- Procedury kwalifikacyjne oceny trwałości elektrycznej układów izolacyjnych z zezwojów ukształtowanych2022-10-20KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-18-32:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 60034-7:2022-10
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM)2022-10-11KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-7:2005
- wersja polska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 60076-22-2:2019-09/Ap1:2022-11
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-2: Wyposażenie transformatora i dławika -- Radiatory demontowalne2022-11-21KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60076-22-1:2019-05/Ap1:2022-11
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-1: Wyposażenie transformatora i dławika -- Urządzenia zabezpieczające2022-11-17KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60076-22-3:2019-07/Ap1:2022-11
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-3: Wyposażenie transformatora i dławika -- Chłodnice ciecz izolacyjna - powietrze2022-11-17KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60076-22-4:2019-07/Ap1:2022-11
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-4: Wyposażenie transformatora i dławika -- Chłodnice ciecz izolacyjna - woda2022-11-17KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN 50238-1:2020-08
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-10-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238:2003
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003/AC:2010
- wersja angielska
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN IEC 60086-1:2022-01/AC:2022-10
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-10-19KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN IEC 60086-2:2022-01/AC:2022-10
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące własności fizycznych i elektrycznych2022-10-19KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61557-11:2022-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 11: Skuteczność urządzeń do monitorowania prądu różnicowego (RCM) stosowanych w sieciach TT, TN i IT2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 61557-11:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 61557-7:2022-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 7: Kolejność faz2022-11-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 61557-7:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 61557-3:2022-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 3: Impedancja pętli zwarcia2022-11-09KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN 61557-3:2007
- wersja angielska
PN-EN 50171:2022-10
- wersja angielska
Centralne systemy zasilaczy bezpieczeństwa2022-10-07KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 50171:2007
- wersja polska
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
PN-EN 61643-31:2019-07/AC:2022-10
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych2022-10-19KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN IEC 60079-15:2019-06
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą rodzaju zabezpieczenia „n”2022-10-31KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 60079-15:2010
- wersja angielska
PN-EN 60079-29-1:2017-02/A11:2022-10
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych2022-10-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
PN-EN 60079-29-1:2017-02/A1:2022-10
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnych2022-10-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60749-28:2022-11
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Metody badań mechanicznych i klimatycznych -- Część 28: Badanie wrażliwości na wyładowania elektrostatyczne (ESD) -- Model urządzenia ładowanego (CDM) -- poziom urządzenia2022-11-17KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-28:2017-10
- wersja angielska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN IEC 63373:2022-11
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące metody badania dynamicznej odporności na włączenie dla urządzeń do konwersji mocy opartych na GaN HEMT2022-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN IEC 61189-2-501:2022-11
- wersja angielska
Metody badań materiałów elektrycznych, płytek drukowanych oraz innych struktur wzajemnych połączeń i zespołów -- Część 2-501: Metody badań materiałów stosowanych w strukturach wzajemnych połączeń -- Pomiar siły sprężystości i współczynnika utrzymania sprężystości elastycznych materiałów dielektrycznych2022-11-09KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62228-7:2022-11
- wersja angielska
Układy scalone -- Ocena EMC urządzeń nadawczo-odbiorczych -- Część 7: Urządzenia nadawczo-odbiorcze CXPI2022-11-22KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60512-99-002:2022-10
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 99-002: Program badania trwałości -- Badanie 99b: Program badania dotyczący rozłączenia pod obciążeniem elektrycznym2022-10-17KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-99-002:2019-06
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 61587-1:2022-10
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania dotyczące serii IEC 60917 i IEC 60297 -- Część 1: Wymagania środowiskowe, układy do badań i aspekty bezpieczeństwa2022-10-06KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 61587-1:2017-06
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 12005:2022-11
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania parametrów wiązki laserowej -- Polaryzacja2022-11-24KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 12005:2003
- wersja angielska
PN-EN ISO 13696:2022-11
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Metoda badania całkowitego rozproszenia przez elementy optyczne2022-11-24KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 13696:2005
- wersja polska
PN-EN 60825-1:2014-11/AC:2022-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania2022-10-04KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.040.99 Inne wyposażenie dla systemów telekomunikacyjnych
PN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni TV (TVWSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 694 MHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni TV (TVWSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 694 MHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-10 V4.3.1:2022-11
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 10: Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-20002022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-10 V4.2.2:2017-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-8 V1.1.1:2022-10
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 8: Włączanie urządzeń radiowych DSC z możliwością zdalnego sterowania2022-10-24KT 11 Telekomunikacji
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN IEC 60728-115:2022-11
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 115: Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów wewnątrz budynku2022-11-15KT 11 Telekomunikacji
33.060.99 Inne wyposażenie dla radiokomunikacji
PN-ETSI EN 303 363-1 V1.1.1:2022-10
- wersja angielska
Czujniki radaru dozorowania kontroli ruchu lotniczego -- Radar wtórny dozorowania (SSR) -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Interrogator SSR2022-10-24KT 11 Telekomunikacji
33.070.30 System Cyfrowej Telekomunikacji Bezsznurowej (DECT)
PN-ETSI EN 300 175-1 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-1 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-2 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-2 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-3 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-3 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-4 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DLC)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-4 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-5 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-5 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-6 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-6 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-7 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-7 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 175-8 V2.9.1:2022-11
- wersja angielska
Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i dźwięku2022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 175-8 V2.8.1:2020-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-10 V4.3.1:2022-11
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 10: Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-20002022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-10 V4.2.2:2017-06
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61000-4-20:2022-11
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-20: Metody badań i pomiarów -- Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)2022-11-23KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-4-20:2011
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-10 V4.3.1:2022-11
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 10: Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-20002022-11-18KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-10 V4.2.2:2017-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 674-2-1 V3.1.1:2022-10
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- Dedykowana łączność bliskiego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-1: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego - Zespoły przydrożne (RSU)2022-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 674-2-1 V2.1.1:2017-03
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - Urządzenia użytkownika (UE)2022-10-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-13 V13.1.1:2020-07
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN IEC 61169-1-5:2022-11
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 1-5: Metody badania właściwości elektrycznych -- Degradacja czasu narastania2022-11-09KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 63295:2022-11
- wersja angielska
Specyfikacja dotycząca szklanych izolatorów hermetycznych serii WB o impedancji 50 Ω do złączy w.cz.2022-11-22KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61169-67:2022-11
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 67: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy gwintowanych triaxial serii TRL2022-11-16KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61169-68:2022-11
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 68: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy triaxial serii TRK ze sprzęgiem bagnetowym2022-11-16KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61169-1-6:2022-11
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 1-6: Metody badania właściwości elektrycznych -- Moc w.cz.2022-11-15KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 61169-21:2022-11
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 21: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 9,5 mm (0,374 cala) ze sprzęgiem gwintowym -- Impedancja charakterystyczna 50 Ω (typ SC)2022-11-15KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60728-115:2022-11
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 115: Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów wewnątrz budynku2022-11-15KT 11 Telekomunikacji
33.160.25 Odbiorniki telewizyjne
PN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni TV (TVWSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 694 MHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
PN-EN IEC 63246-2:2022-11
- wersja angielska
Konfigurowalne samochodowe usługi informacyjno-rozrywkowe (CCIS) -- Część 2: Wymagania2022-11-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 63033-1:2022-10
- wersja angielska
Systemy multimedialne i wyposażenie pojazdów -- System widoku przestrzennego -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-10-12KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 63246-3:2022-10
- wersja angielska
Konfigurowalne samochodowe usługi informacyjno-rozrywkowe (CCIS) -- Cześć 3: Struktura2022-10-11KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 301 598 V2.2.1:2022-11
- wersja angielska
Urządzenia białej przestrzeni TV (TVWSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 694 MHz -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2022-11-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018-08
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 105-1 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- System radiodyfuzji następnej generacji do urządzeń doręcznych, specyfikacja warstwy fizycznej (DVB-NGH) -- Część 1: Profil bazowy2022-11-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 105-2 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- System radiodyfuzji następnej generacji do urządzeń doręcznych, specyfikacja warstwy fizycznej (DVB-NGH) -- Część 2: Profil MIMO2022-11-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 105-3 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- System radiodyfuzji następnej generacji do urządzeń doręcznych, specyfikacja warstwy fizycznej (DVB-NGH) -- Część 3: Profil hybrydowy2022-11-24KT 11 Telekomunikacji
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60728-115:2022-11
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 115: Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów wewnątrz budynku2022-11-15KT 11 Telekomunikacji
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-220:2022-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-220: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych -- Badanie odporności na korozję od mgły solnej, metoda F202022-11-17KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 60794-3:2022-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 3: Kable zewnętrzne -- Wymagania grupowe2022-11-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-3:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60794-1-404:2022-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-404: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elektrycznych -- Badanie prądowo-termiczne, metoda H42022-11-10KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 60793-2-10:2019-12/A1:2022-10
- wersja angielska
Światłowody -- Część 2-10: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa dla światłowodów wielomodowych kategorii A12022-10-11KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61754-4:2022-11
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 4: Rodzina złączy typu SC2022-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61754-4:2014-02/AC:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 61754-4:2014-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61754-6:2022-11
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Światłowodowe interfejsy złączowe -- Część 6: Rodzina złączy typu MU2022-11-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61754-6:2014-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 61753-091-02:2022-11
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 091-02: Niezakończone złączami trójportowe jednomodowe cyrkulatory światłowodowe z niepełną cyrkulacją dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2022-11-15KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61753-091-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62150-6:2022-10
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Procedury badań i pomiarów -- Część 6: Uniwersalne płytki typu mezzanine do badań i pomiarów urządzeń fotonicznych2022-10-12KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN IEC 61300-3-33:2022-10
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-33: Badania i pomiary -- Siła wycofywania ferruli2022-10-11KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-3-33:2012
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61968-100:2022-11
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 100: Profile wdrożeniowe IEC dla integracji aplikacji2022-11-17KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61968-100:2014-02
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62872-2:2022-11
- wersja angielska
Pomiary procesów przemysłowych, sterowanie i automatyka -- Część 2: Internet Rzeczy (IoT) -- Struktura aplikacji dla zarządzania zapotrzebowaniem energetycznym w obiektach przemysłowych2022-11-14KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN 17748-1:2022-09
- wersja angielska
Podstawowy zasób wiedzy dla zawodów ICT (ICT BoK) -- Część 1: Zasób wiedzy2022-09-27KT 337 Kompetencji ICT
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27701:2021-09
- wersja polska
Techniki bezpieczeństwa -- Rozszerzenie do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami o ochronie prywatności -- Wymagania i wytyczne2022-11-04KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN 17529:2022-10
- wersja angielska
Ochrona danych i prywatności w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych2022-10-27KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 29151:2022-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady ochrony informacji o identyfikowalnych osobach2022-09-29KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-ETSI EN 303 105-1 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- System radiodyfuzji następnej generacji do urządzeń doręcznych, specyfikacja warstwy fizycznej (DVB-NGH) -- Część 1: Profil bazowy2022-11-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 105-2 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- System radiodyfuzji następnej generacji do urządzeń doręcznych, specyfikacja warstwy fizycznej (DVB-NGH) -- Część 2: Profil MIMO2022-11-24KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 105-3 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- System radiodyfuzji następnej generacji do urządzeń doręcznych, specyfikacja warstwy fizycznej (DVB-NGH) -- Część 3: Profil hybrydowy2022-11-24KT 11 Telekomunikacji
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50667:2017-02/A1:2022-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Zautomatyzowane systemy zarządzania infrastrukturą (AIM) -- Wymagania, wymiana danych i zastosowanie2022-10-07KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 532-4 V1.2.1:2022-11
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 4: Profile interoperacyjności2022-11-15KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 532-4 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 12855:2022-11
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Wymiana informacji pomiędzy świadczeniem usług a pobieraniem opłat drogowych2022-11-03KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 12855:2016-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 674-2-1 V3.1.1:2022-10
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- Dedykowana łączność bliskiego zasięgu (DSRC), urządzenia transmisyjne (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-1: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego - Zespoły przydrożne (RSU)2022-10-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 674-2-1 V2.1.1:2017-03
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 22057:2022-10
- wersja angielska
Zrównoważenie budynków i obiektów inżynieryjnych -- Szablony danych do wykorzystania deklaracji środowiskowych wyrobów (EPD) dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o budynku (BIM)2022-10-04KT 307 Zrównoważonego Budownictwa
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 13606-2:2019-08/Ap1:2022-11
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja elektronicznego dokumentu zdrowia -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów2022-11-04KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 50667:2017-02/A1:2022-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Zautomatyzowane systemy zarządzania infrastrukturą (AIM) -- Wymagania, wymiana danych i zastosowanie2022-10-07KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN IEC 63246-2:2022-11
- wersja angielska
Konfigurowalne samochodowe usługi informacyjno-rozrywkowe (CCIS) -- Część 2: Wymagania2022-11-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN ISO 15118-20:2022-10
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 20: Wymagania dla warstwy sieci i warstwy aplikacji 2. generacji2022-10-17KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN IEC 63033-1:2022-10
- wersja angielska
Systemy multimedialne i wyposażenie pojazdów -- System widoku przestrzennego -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-10-12KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN IEC 63246-3:2022-10
- wersja angielska
Konfigurowalne samochodowe usługi informacyjno-rozrywkowe (CCIS) -- Cześć 3: Struktura2022-10-11KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.060.40 Układy paliwowe
PN-EN 12979:2022-11
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Samochodowe systemy do LPG -- Wymagania instalacyjne2022-11-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12979:2004
- wersja polska
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-EN 12252:2022-11
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Wyposażenie cystern drogowych do LPG2022-11-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12252:2014-08
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 17404:2022-10
- wersja angielska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery górskie ze wspomaganiem elektrycznym2022-10-27KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN ISO 15118-20:2022-10
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 20: Wymagania dla warstwy sieci i warstwy aplikacji 2. generacji2022-10-17KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
PN-EN 17406+A1:2022-02
- wersja polska
Klasyfikacja rowerów ze względu na ich przeznaczenie2022-11-14KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 17406:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 17404:2022-10
- wersja angielska
Rowery -- Rowery ze wspomaganiem elektrycznym -- Rowery górskie ze wspomaganiem elektrycznym2022-10-27KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 15427-2-1:2022-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koło/szyna -- Część 2-1: Właściwości i charakterystyka -- Smarowanie obrzeży2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 16028:2012
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15227:2020-09
- wersja polska
Kolejnictwo -- Wymagania dotyczące wytrzymałości zderzeniowej dla pojazdów szynowych2022-11-17KT 138 KolejnictwaPN-EN 15227+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 17530:2022-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Szyby wewnętrzne pojazdów szynowych2022-10-14KT 138 Kolejnictwa
PN-EN IEC 61133:2022-10
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Badanie pojazdów szynowych po zakończeniu budowy a przed wprowadzeniem do eksploatacji2022-10-12KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50215:2009
- wersja angielska
PN-EN 50215:2009
- wersja niemiecka
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15153-2:2020-06
- wersja polska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej -- Część 2: Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze dla kolei2022-10-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-2:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 50238-1:2020-08
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-10-03KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50238:2003
- wersja angielska
PN-EN 50238:2003/AC:2010
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16334-1+A1:2022-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- System alarmu pasażera -- Część 1: Wymagania dla systemu na liniach głównych2022-10-14KT 138 KolejnictwaPN-EN 16334:2014-10
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 13796-2+A1:2022-11
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla kolei linowych przeznaczonych do transportu osób -- Pojazdy -- Część 2: Badania odporności wprzęgieł na poślizg2022-11-21KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13796-2:2017-06
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-8 V1.1.1:2022-10
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 8: Włączanie urządzeń radiowych DSC z możliwością zdalnego sterowania2022-10-24KT 11 Telekomunikacji
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
PN-EN ISO 24656:2022-11
- wersja angielska
Ochrona katodowa morskich konstrukcji wiatrowych2022-11-24KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN ISO 20519:2022-10
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Specyfikacja tankowania statków napędzanych skroplonym gazem ziemnym2022-10-19KT 277PN-EN ISO 20519:2017-05
- wersja polska
PN-EN ISO 20519:2017-05
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9136:2018-08
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza przyczyn źródłowych i rozwiązywanie problemów (Metodyka 9S)2022-10-24KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4259:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Definicje terminów ogólnych2022-10-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4261:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Zasady redagowania i prezentacji norm dotyczących metod badań2022-09-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4260:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Zasady redagowania i prezentacji specyfikacji technicznych2022-09-27KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
PN-EN 4890:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Steel X4CrNiMo16-5-1 -- Wytapiana na powietrzu -- Hartowana i odpuszczana -- Blachy cienkie i blachy grube -- 0,3 mm ≤ a ≤ 50 mm -- 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa2022-10-28KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4259:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Definicje terminów ogólnych2022-10-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4261:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Zasady redagowania i prezentacji norm dotyczących metod badań2022-09-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
PN-EN 4260:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Zasady redagowania i prezentacji specyfikacji technicznych2022-09-27KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4900:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium 5086 -- H111 -- Pręty wyciskane -- 10 mm ≤ D ≤ 300 mm2022-10-28KT 225 Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.50 Kleje
PN-EN 3792:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Związki polimeryzujące beztlenowo -- Specyfikacja techniczna2022-10-14KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
PN-EN 4385:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Ogólna organizacja normalizacji -- Powiązania między rodzajami norm2022-10-17KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4841-1:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Mocowanie przeciwwstrząsowe z tulejami łożyskowymi -- Cześć 1: Warunki techniczne2022-10-17KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4841-2:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Mocowanie przeciwwstrząsowe z tulejami łożyskowymi -- Część 2: Przegląd techniczny2022-10-17KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2535:2022-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Próżniowe osadzanie kadmu2022-09-27KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 2535:2011
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3838:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania i badania dla znakowania stosowanego przez użytkownika na elektrycznych kablach i przewodach na statkach powietrznych2022-10-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3838:2010
- wersja angielska
PN-EN 6059-401:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Tulejki ochronne -- Metody badania -- Część 401: Zakres poszerzenia2022-10-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3155-075:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 075: Styki elektryczne typu quadrax, wielkość 8, gniazdowe, typ E, zaciskane, klasa R -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-075:2009
- wersja angielska
PN-EN 3373-001:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki oczkowe i łączniki przedłużające do zaciskania na przewodach elektrycznych -- Część 001: Warunki techniczne2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3373-001:2011
- wersja polska
PN-EN 3660-062:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 062: Wyprowadzenie kabla typu K, 90°, do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowanych, samozabezpieczających -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-062:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 3660-064:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 064: Wyprowadzenie kabla typu K, proste do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowane, uszczelnione, samozabezpieczające -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-064:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 3660-065:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 065: Wyprowadzenie kabla typu K, 90° do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowane, uszczelnione, samozabezpieczające -- Norma wyrobu2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-065:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 3745-412:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 412: Odporność na działanie wilgoci2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-412:2006
- wersja angielska
PN-EN 3660-063:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 063: Wyprowadzenie kabla typu K, proste do koszulek obkurczanych termicznie, ekranowane, uszczelnione, samozabezpieczające -- Norma wyrobu2022-10-06KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-063:2016-03
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1:2022-11
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 5-2: Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego urządzeń multilateracyjnych (MLAT) -- Nadajniki odniesienia i pojazdów2022-11-18KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 3745-412:2022-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 412: Odporność na działanie wilgoci2022-10-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-412:2006
- wersja angielska
53.040.10 Przenośniki
PN-EN 619:2022-08/Ap1:2022-11
- wersja angielska
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych2022-11-21KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1757:2022-10
- wersja angielska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe platformowe ręczne2022-10-14KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1757-3:2004
- wersja polska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 19014-2:2022-11
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Część 2: Projektowanie i ocena wymagań sprzętowych oraz architektury dla elementów systemu sterowania związanych z bezpieczeństwem2022-11-22KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.080 Worki. Torby
PN-EN 17427:2022-11
- wersja angielska
Opakowania -- Wymagania i schemat badań toreb na zakupy odpowiednich do przetwarzania w dobrze zarządzanych przydomowych kompostownikach2022-11-23KT 133 Opakowań
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN ISO 6346:2022-10
- wersja angielska
Kontenery ładunkowe -- Kodowanie, identyfikacja i znakowanie2022-10-20KT 138 KolejnictwaPN-EN ISO 6346:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 6346:1999/A3:2013-06
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 5402-1:2022-10
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wyznaczanie odporności na zginanie -- Część 1: Metoda fleksometryczna2022-10-05KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 5402-1:2017-04
- wersja angielska
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
PN-EN 13031-1:2020-05/AC:2022-11
- wersja angielska
Szklarnie -- Obliczanie i konstrukcja -- Część 1: Szklarnie dla produkcji handlowej2022-11-16KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 13525:2020-09
- wersja polska
Maszyny Leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo2022-11-09KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 13525+A2:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 11681-1:2022-10
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych2022-10-18KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11681-1:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11681-2:2022-10
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew2022-10-18KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11681-2:2012/A1:2017-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11681-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 11850:2012/A2:2022-10
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa2022-10-18KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 22868:2021-08
- wersja polska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (Klasa dokładności 2)2022-10-13KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22868:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 22868:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 22868:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
PN-EN ISO 12863:2022-10
- wersja angielska
Standardowa metoda pomiaru zdolności zapłonu papierosów2022-10-03KT 39 Tytoniu i Wyrobów TytoniowychPN-EN ISO 12863:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 12863:2010/AC:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 12863:2010/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 12863:2010/A1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 12863:2010/A1:2016-08
- wersja polska
PN-EN ISO 12863:2010
- wersja polska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 14501:2021-10/Ap1:2022-10
- wersja angielska
Mleko i mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 -- Oczyszczanie za pomocą chromatografii powinowactwa immunologicznego i oznaczanie za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2022-10-04KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 12966-2:2017-05
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 2: Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych2022-11-14KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 12966-2:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 12966-4:2015-07
- wersja polska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 4: Oznaczanie techniką kapilarnej chromatografii gazowej2022-10-03KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 15304:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 15304:2003/AC:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 5508:1996
- wersja polska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN ISO 4531:2022-11
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2022-11-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 1673:2021-05
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Piece obrotowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2022-10-28KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 1673+A1:2010
- wersja polska
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN ISO 8655-8:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 8: Referencyjna procedura pomiaru fotometrycznego do wyznaczania objętości2022-11-08KT 198 Szkła
PN-EN ISO 8655-9:2022-11
- wersja angielska
Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 9: Ręcznie obsługiwane precyzyjne strzykawki laboratoryjne2022-11-08KT 198 Szkła
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN ISO 13338:2022-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Gazy i mieszaniny gazów -- Określanie korozyjności przy doborze przyłączy wylotowych zaworu2022-11-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 13338:2021-03
- wersja angielska
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 12125:2022-10
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Tiosiarczan sodu2022-10-24KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12125:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 12174:2022-10
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Heksafluorokrzemian sodu2022-10-21KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12174:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 12120:2022-10
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Wodorosiarczan(IV) sodu2022-10-06KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12120:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 16370:2022-10
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek sodu do elektrochlorowania in situ w elektrolizerach membranowych2022-10-03KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 16370:2013-10
- wersja angielska
PN-EN 1421:2022-09
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek amonu2022-09-30KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 1421:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 14805:2022-09
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek sodu do elektrochemicznego wytwarzania sodu z użyciem techniki bez membrany2022-09-30KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 14805:2008
- wersja angielska
PN-EN 12121:2022-09
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Disiarczan(IV) sodu2022-09-29KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12121:2013-04
- wersja angielska
PN-EN 12123:2022-09
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Siarczan(VI) amonu2022-09-29KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12123:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 12124:2022-09
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Siarczan(IV) sodu2022-09-29KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12124:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 12175:2022-09
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Kwas heksafluorokrzemowy2022-09-29KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 12175:2013-06
- wersja angielska
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
PN-EN 15163-1:2022-11
- wersja angielska
Maszyny i instalacje do wydobywania i obróbki kamienia naturalnego -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania dotyczące stacjonarnych diamentowych pił linowych2022-11-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 15163:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 15163-2:2022-11
- wersja angielska
Maszyny i instalacje do wydobywania i obróbki kamienia naturalnego -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dotyczące przenośnych diamentowych pił linowych2022-11-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 15163:2017-07
- wersja angielska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 20765-5:2022-10
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 5: Obliczanie lepkości, współczynnika Joule-Thomsona i wykładnika izentropy2022-10-20KT 277
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15199-2:2021-04
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 2: Ciężkie destylaty i paliwa pozostałościowe2022-11-23KT 222PN-EN 15199-2:2009
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN ISO 13503-3:2022-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały i płyny do dowiercania złóż -- Część 3: Badania ciężkich solanek2022-11-03KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 13503-3:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 13503-3:2007/AC:2007
- wersja polska
PN-EN 15427-2-1:2022-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koło/szyna -- Część 2-1: Właściwości i charakterystyka -- Smarowanie obrzeży2022-10-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 16028:2012
- wersja angielska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-EN ISO 21646:2022-11
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Przygotowanie próbki2022-11-04KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN 15413:2011
- wersja angielska
PN-EN 15443:2011
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 24200:2022-11
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Materiały masowe dla projektów morskich -- Podpory rur2022-11-04KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 12583:2022-10
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Tłocznie -- Wymagania funkcjonalne2022-10-12KT 277PN-EN 12583:2014-06
- wersja polska
PN-EN 12583:2014-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 16924:2018-06
- wersja polska
Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje LNG do tankowania pojazdów2022-09-30KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 7500-1:2018-05
- wersja polska
Metale -- Wzorcowanie i sprawdzanie statycznych jednoosiowych maszyn wytrzymałościowych -- Część 1: Maszyny wytrzymałościowe rozciągające/ściskające -- Wzorcowanie i sprawdzanie układu pomiarowego siły2022-11-23KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7500-1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 16808:2022-11
- wersja angielska
Metale -- Blachy i taśmy -- Wyznaczanie krzywej układu naprężenie-odkształcenie za pomocą optycznych układów pomiarowych w próbie roztłaczania2022-11-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 16808:2014-10
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 24656:2022-11
- wersja angielska
Ochrona katodowa morskich konstrukcji wiatrowych2022-11-24KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN ISO 12696:2022-10
- wersja angielska
Ochrona katodowa stali w betonie2022-10-19KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 12696:2017-01
- wersja angielska
PN-EN 15112:2022-10
- wersja angielska
Zewnętrzna ochrona katodowa obudów studni2022-10-13KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN 15112:2007
- wersja polska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2022-11-21KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 12696:2022-10
- wersja angielska
Ochrona katodowa stali w betonie2022-10-19KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 12696:2017-01
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10025-4:2019-11
- wersja polska
Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym2022-11-21KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10025-4:2007
- wersja polska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10217-7:2021-09
- wersja polska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję2022-10-10KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-7:2014-12
- wersja angielska
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
PN-EN 15094:2022-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich2022-10-24KT 301 OdlewnictwaPN-EN 15094:2011
- wersja polska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-1:2021-09
- wersja polska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2022-11-04KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-1:2017-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 22459:2022-10
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Wzmocnienie kompozytów ceramicznych -- Oznaczanie rozkładu wytrzymałości na rozciąganie i odkształcenia rozciągającego przy pękaniu włókien w wiązce wielowłóknowej w temperaturze otoczenia2022-10-05KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 1007-5:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 17139:2022-10
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości termofizyczne kompozytów ceramicznych -- Oznaczanie rozszerzalności cieplnej2022-10-04KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 1159-1:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 18608:2022-10
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze otoczenia przy ciśnieniu atmosferycznym powietrza -- Oznaczanie odporności na propagację pęknięć za pomocą badania wrażliwości na obecność karbu2022-10-04KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 13234:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 18754:2022-10
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie gęstości i porowatości otwartej2022-10-04KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 1389:2005
- wersja polska
PN-EN 623-2:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 19629:2022-10
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości termofizyczne kompozytów ceramicznych -- Oznaczanie jednowymiarowej dyfuzyjności cieplnej metodą błyskową2022-10-04KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 1159-2:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 17138:2022-10
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie2022-10-03KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 658-3:2004
- wersja polska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 18064:2022-11
- wersja angielska
Elastomery termoplastyczne -- Terminologia i skróty nazw2022-11-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 18064:2015-01
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN 14541-1:2022-10
- wersja angielska
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych -- Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Terminologia2022-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
85.040 Masy włókniste
PN-EN ISO 638-1:2022-10
- wersja angielska
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 1: Materiały w postaci stałej2022-10-05KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-1:2021-10
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 638-1:2022-10
- wersja angielska
Papier, tektura, masy włókniste i celulozowe nanomateriały -- Oznaczanie zawartości suchej substancji metodą suszarki komorowej -- Część 1: Materiały w postaci stałej2022-10-05KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 638-1:2021-10
- wersja angielska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2022-11-17KT 251 Obiektów Mostowych
PN-EN 1993-3-1:2008/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty2022-11-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22057:2022-10
- wersja angielska
Zrównoważenie budynków i obiektów inżynieryjnych -- Szablony danych do wykorzystania deklaracji środowiskowych wyrobów (EPD) dla wyrobów budowlanych w modelowaniu informacji o budynku (BIM)2022-10-04KT 307 Zrównoważonego Budownictwa
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-3-1:2008/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty2022-11-17KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2022-11-17KT 251 Obiektów Mostowych
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-18:2022-09
- wersja angielska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 18: Określenie wartości współczynnika odbicia światła (LRV)2022-09-28KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-1:2019-07
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek i podstawowe wyposażenie2022-11-16KT 274 BetonuPN-EN 12350-1:2011
- wersja polska
PN-EN 12390-4:2020-03
- wersja polska
Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dotyczące maszyn wytrzymałościowych2022-10-21KT 274 BetonuPN-EN 12390-4:2001
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 16977:2021-04
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby z silikatów (CS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2022-11-08KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 52022-1:2017-10
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2022-11-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-1+A1:2010
- wersja polska
PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 52022-3:2017-09
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem2022-11-07KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN 13363-2:2006
- wersja polska
PN-EN 17423:2021-04
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Określanie i raportowanie współczynników energii pierwotnej (PEF) i współczynnika emisji CO2 -- Zasady ogólne, Moduł M1-72022-10-31KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
PN-EN ISO 52018-1:2017-10
- wersja polska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 1: Przegląd opcji2022-10-28KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
PN-EN 81-77:2022-10
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 14825:2022-11
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2022-11-08KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 29463-5:2022-10
- wersja angielska
Wysoko efektywne filtry i materiały filtrujące służące do usuwania cząstek stałych z powietrza -- Część 5: Metoda badania elementów filtrujących2022-10-05KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-5:2018-11
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-HD 60364-5-53:2022-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza2022-10-06KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-534:2016-04
- wersja polska
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-537:2017-01
- wersja polska
PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-534:2016-04
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-53:2016-02
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-53:2016-02
- wersja polska
PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10
- wersja angielska
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN 61770:2009/A12:2022-11
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2022-11-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 997:2018-11
- wersja polska
Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym2022-10-10KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 997+A1:2015-09
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-21:2022-10
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowo-osobowe w istniejącym budynku2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-21:2018-07
- wersja polska
PN-EN 81-21:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 81-58:2022-10
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-58:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 81-71:2022-10
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-71+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 81-77:2022-10
- wersja angielska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2022-10-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 81-20:2020-08
- wersja polska
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe2022-10-14KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-20:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 81-20:2014-10
- wersja polska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 17892-1:2015-02/A1:2022-11
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej2022-11-04KT 254 Geotechniki
PN-EN 14199:2015-07
- wersja polska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Mikropale2022-10-19KT 254 GeotechnikiPN-EN 14199:2008
- wersja polska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 13476-3+A1:2020-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B2022-11-23KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-3:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 13476-2+A1:2020-12
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A2022-11-16KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 13476-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN 476:2022-09
- wersja angielska
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach odwadniania i kanalizacji2022-09-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 476:2012
- wersja polska
93.040 Konstrukcje mostowe
PN-EN 1992-2:2010/Ap3:2022-11
- wersja polska
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne2022-11-17KT 251 Obiektów Mostowych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-36:2022-09
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 36: Określanie grubości nawierzchni asfaltowej2022-09-30KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-36:2005
- wersja polska
PN-EN 12697-37:2022-09
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 37: Badanie przyczepności lepiszcza do kruszywa łamanego metodą gorącego piasku dla asfaltów walcowanych na gorąco (HRA)2022-09-30KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-37:2004
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17201-6:2022-11
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 6: Pomiary ciśnienia akustycznego w pobliżu źródła w celu określenia narażenia na dźwięk2022-11-03KT 115 Hałasu w Środowisku
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61770:2009/A12:2022-11
- wersja angielska
Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej -- Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego2022-11-10KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.10 Meble kuchenne
PN-EN 14749+A1:2022-10
- wersja angielska
Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-13KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14749:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 14749:2016-04
- wersja niemiecka
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 497:2022-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi -- Palniki uniwersalne do gotowania do użytku na zewnątrz -- Naczynia kuchenne o średnicy większej niż 300 mm2022-11-21KT 277PN-EN 497:2002
- wersja angielska
PN-EN 1673:2021-05
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Piece obrotowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2022-10-28KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 1673+A1:2010
- wersja polska
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
PN-EN ISO 4531:2022-11
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Uwalnianie metali z naczyń emaliowanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością -- Metoda badania i dopuszczalne ilości2022-11-07KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4531:2018-12
- wersja angielska
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN 17348:2022-10
- wersja angielska
Wymagania projektowania i badania odkurzaczy przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych2022-10-27KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN IEC 60704-2-18:2022-10
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych ogrzewaczy wody2022-10-21KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-1:2016-10/A2:2022-10
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne2022-10-10KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
PN-EN 62820-1-1:2017-05/A11:2022-10
- wersja angielska
Systemy interkomowe budynku -- Część 1-1: Wymagania dotyczące systemu -- Postanowienia ogólne2022-10-10KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
97.140 Meble
PN-EN 1130:2020-04/AC:2021-03
- wersja polska
Meble dla dzieci -- Łóżeczka -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-24KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 14749+A1:2022-10
- wersja angielska
Meble -- Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-13KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14749:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 14749:2016-04
- wersja niemiecka
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1130:2020-04/AC:2021-03
- wersja polska
Meble dla dzieci -- Łóżeczka -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-10-24KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 13209-1:2022-10
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Nosidełka plecakowe dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań -- Część 1: Nosidełka plecakowe z ramą2022-10-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 13209-1:2021-12
- wersja angielska
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-ISO 21110:2022-11
- wersja angielska
Informacja i dokumentacja -- Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo2022-11-16KT 242 Informacji i Dokumentacji
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN ISO 23537-1:2022-10
- wersja angielska
Wymagania dla śpiworów -- Część 1: Wymagania termiczne, wymagania dotyczące masy oraz wymiarów dla śpiworów przeznaczonych dla temperatur granicznych -20 °C i wyższych2022-10-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 23537-1:2017-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 23537-1:2017-02/A1:2018-05
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-13+A1:2022-10
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe2022-10-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-13:2021-09
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN ISO 17201-6:2022-11
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 6: Pomiary ciśnienia akustycznego w pobliżu źródła w celu określenia narażenia na dźwięk2022-11-03KT 115 Hałasu w Środowisku
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-EN ISO 18527-1:2022-11
- wersja angielska
Ochrona oczu i twarzy do stosowania w sporcie -- Część 1: Wymagania dotyczące gogli do narciarstwa zjazdowego i snowboardu2022-11-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 174:2003
- wersja polska