Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 11979-1:2019-03
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 1: Terminologia2019-03-05KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-1:2013-03
- wersja angielska
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 11145:2019-04
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11145:2016-06
- wersja angielska
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 15663+A1:2019-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Masy pojazdu2019-02-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
PN-EN 16601-00:2019-02
- wersja angielska
Systemy kosmiczne -- Seria EN 16600 -- Opis, implementacja i wymagania ogólne2019-02-26KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-EN ISO 11145:2019-04
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11145:2016-06
- wersja angielska
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
PN-EN 17161:2019-04
- wersja angielska
Projektowanie dla wszystkich – Dostępność po zastosowaniu podejścia „projektowanie dla wszystkich” w odniesieniu do wyrobów, dóbr i usług – Poszerzanie zakresu użytkowników2019-04-16KT 1 Osób Niepełnosprawnych
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 19600:2019-03
- wersja angielska
Systemy zarządzania zgodnością -- Wytyczne2019-03-19KT 6 Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-ISO 19600:2019-03
- wersja angielska
Systemy zarządzania zgodnością -- Wytyczne2019-03-19KT 6 Systemów Zarządzania
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9107:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Zezwolenie na dostawę bezpośrednią -- Wytyczne dla przedsiębiorstw lotniczych2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03
- wersja angielska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego2019-03-26KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-ISO/IEC 17021-2:2018-05
- wersja polska
PN-ISO/IEC 17021-2:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03
- wersja angielska
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością2019-03-19KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO/IEC 17021-3:2018-05
- wersja polska
PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05
- wersja angielska
03.120.99 Inne normy dotyczące jakości
PN-EN IEC 62881:2019-02
- wersja angielska
Macierz przyczyn i skutków2019-02-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN 17123:2019-02
- wersja angielska
Jakość wody – Wytyczne dotyczące określania stopnia modyfikacji cech hydromorfologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych2019-02-26KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 22117:2019-04
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania szczegółowe i wytyczne dla badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne2019-04-11KT 3 Mikrobiologii Żywności
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 11930:2019-03
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego2019-03-07KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 11930:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 11930:2012/Ap1:2017-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11930:2012
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 10524-1:2019-04
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 1: Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z przyrządami mierzącymi przepływ2019-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10524-1:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 10524-2:2019-04
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 2: Reduktory ciśnienia panelu rozdzielczego i reduktory ciśnienia linii gazowych2019-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10524-2:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 10524-3:2019-04
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 3: Reduktory ciśnienia zintegrowane z zaworami butli (VIPR)2019-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10524-3:2006/A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 10524-3:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 10079-1:2016-02/A1:2019-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia odsysające -- Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie2019-03-19KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 7396-1:2016-07/A1:2019-03
- wersja angielska
Systemy rurociągowe do gazów medycznych -- Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni2019-03-19KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
PN-EN ISO 80601-2-61:2019-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-61: Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania wyposażenia pulsoksymetrów do medycznego stosowania2019-03-19KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-61:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 80369-1:2019-02
- wersja angielska
Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 1: Wymagania ogólne2019-02-26KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80369-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990:2019-02
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności na promieniowanie laserowe trzonów rurek dotchawiczych i mankietów rurek dotchawiczych2019-02-22KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11990-2:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990-1:2015-04
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 80369-1:2019-02
- wersja angielska
Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 1: Wymagania ogólne2019-02-26KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80369-1:2011
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 62464-1:2019-04
- wersja angielska
Urządzenia rezonansu magnetycznego dla diagnostyki obrazowej -- Część 1: Określenie zasadniczych parametrów jakości obrazu2019-04-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 62464-1:2007
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 60601-2-40:2019-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych2019-03-07KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-40:2005
- wersja polska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 8980-1:2017-11
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Gotowe soczewki okularowe nieokrojone -- Część 1: Wymagania dotyczące soczewek jednoogniskowych i wieloogniskowych2019-04-17KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8980-1:2006/AC:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 8980-1:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 8980-2:2017-11
- wersja polska
Optyka oftalmiczna -- Gotowe soczewki okularowe nieokrojone -- Część 2: Wymagania dotyczące soczewek progresywnych2019-04-17KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8980-2:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 8980-2:2006/AC:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 11979-1:2019-03
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 1: Terminologia2019-03-05KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-1:2013-03
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 20166-3:2019-04
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE) -- Część 3: Izolat DNA2019-04-03KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 20166-1:2019-03
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE) -- Część 1: Izolat RNA2019-03-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 20166-2:2019-03
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania materiału tkankowego utrwalonego w formalinie oraz zatopionego w parafinie (FFPE) -- Część 2: Izolat białek2019-03-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 20184-1:2019-03
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania tkanek mrożonych -- Część 1: Izolat RNA2019-03-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
PN-EN ISO 20184-2:2019-03
- wersja angielska
Diagnostyczne badania molekularne in vitro -- Specyfikacja procesów przedlaboratoryjnych badania tkanek mrożonych -- Część 2: Izolat białek2019-03-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17161:2019-04
- wersja angielska
Projektowanie dla wszystkich – Dostępność po zastosowaniu podejścia „projektowanie dla wszystkich” w odniesieniu do wyrobów, dóbr i usług – Poszerzanie zakresu użytkowników2019-04-16KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN IEC 62474:2019-03
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62474:2012
- wersja angielska
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN ISO 14064-1:2019-04
- wersja angielska
Gazy cieplarniane – Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji2019-04-08KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-1:2012
- wersja angielska
PN-ISO 14064-1:2008
- wersja polska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16190:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie dioksyn i furanów oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości (HR GC-MS)2019-04-11KT 216 Odpadów
PN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2019-04-03KT 216 OdpadówPN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-EN 14702-3:2019-04
- wersja angielska
Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości sedymentacyjne -- Część 3: Oznaczanie prędkości sedymentacji strefowej (ZSV)2019-04-15KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
PN-EN 14701-4:2019-02
- wersja angielska
Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości filtracyjne -- Część 4: Oznaczanie odwadniania osadów sflokulowanych2019-02-26KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN 14701-4:2010
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 16402:2019-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie2019-03-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN 16402:2014-01
- wersja angielska
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
PN-EN 17136:2019-04
- wersja angielska
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące terenowych i laboratoryjnych metod analizy ilościowej oraz identyfikacji makrobezkręgowców ze śródlądowych wód powierzchniowych2019-04-15KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
PN-EN 17123:2019-02
- wersja angielska
Jakość wody – Wytyczne dotyczące określania stopnia modyfikacji cech hydromorfologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych2019-02-26KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 12873-3:2019-03
- wersja angielska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 3: Metoda badania żywic jonowymiennych i adsorpcyjnych2019-03-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-3:2008
- wersja polska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17075:2019-02
- wersja angielska
Jakość wody -- Wymagania ogólne i procedury sprawdzania urządzeń do monitorowania wody -- Urządzenia pomiarowe2019-02-26KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN ISO 10634:2019-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Przygotowanie i postępowanie ze związkami organicznymi słabo rozpuszczalnymi w wodzie w celu oceny ich biodegradowalności w środowisku wodnym2019-03-19KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 10634:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 11348-1:2008/A1:2019-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie inhibicyjnego działania próbek wody na emisję światła przez Vibrio fischeri (badanie na bakteriach luminescencyjnych) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem świeżo przygotowanych bakterii2019-03-07KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
PN-EN ISO 11348-2:2008/A1:2019-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie inhibicyjnego działania próbek wody na emisję światła przez Vibrio fischeri (badanie na bakteriach luminescencyjnych) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem wysuszonych bakterii2019-03-07KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
PN-EN ISO 11348-3:2008/A1:2019-03
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie inhibicyjnego działania próbek wody na emisję światła przez Vibrio fischeri (badanie na bakteriach luminescencyjnych) -- Część 3: Metoda z zastosowaniem liofilizowanych bakterii2019-03-07KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16133:2019-04
- wersja angielska
Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania2019-04-11KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 16133:2011
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16190:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie dioksyn i furanów oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości (HR GC-MS)2019-04-11KT 216 Odpadów
PN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2019-04-03KT 216 OdpadówPN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 23161:2019-03
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej2019-03-26KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 23161:2011
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23470:2019-03
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)2019-03-19KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 23470:2011
- wersja angielska
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 15175:2019-04
- wersja angielska
Jakość gleby -- Charakteryzowanie gleby zanieczyszczonej w powiązaniu z ochroną wód gruntowych2019-04-11KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 15175:2011
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 19353:2019-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2019-04-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja angielska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-4:2011/A1:2019-04
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 4: Szlifierki proste2019-04-01KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
PN-EN ISO 10819:2013-12/A1:2019-03
- wersja angielska
Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora2019-03-26KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
PN-EN 17161:2019-04
- wersja angielska
Projektowanie dla wszystkich – Dostępność po zastosowaniu podejścia „projektowanie dla wszystkich” w odniesieniu do wyrobów, dóbr i usług – Poszerzanie zakresu użytkowników2019-04-16KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 16925:2019-04
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne systemy tryskaczowe stosowane w budynkach mieszkalnych -- Projektowanie, instalacja i konserwacja2019-04-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 19353:2019-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2019-04-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 14187-7:2019-04
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Metody badań -- Część 7: Określanie odporności na płomień2019-04-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-7:2004
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50436-4:2019-04
- wersja angielska
Blokady alkoholowe -- Metody badania i wymagania dotyczące parametrów -- Część 4: Połączenie i interfejs cyfrowy między blokadą alkoholową i pojazdem2019-04-15KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
PN-EN 81-28+AC:2019-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2019-04-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 1621-3:2019-03
- wersja angielska
Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych -- Część 3: Ochraniacze klatki piersiowej dla motocyklistów -- Wymagania i metody badań2019-03-04KT 22 Odzieżownictwa
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN ISO 10819:2013-12/A1:2019-03
- wersja angielska
Drgania i wstrząsy mechaniczne -- Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne -- Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora2019-03-26KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.040.10 Tolerancje i pasowania
PN-EN ISO 14405-2:2019-04
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne2019-04-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14405-2:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 14405-2:2012/Ap1:2013-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14405-2:2012
- wersja polska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 10360-12:2017-02/Ap2:2019-02
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe2019-02-26KT 48 Podstaw Budowy Maszyn
PN-EN ISO 14978:2019-02
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego do GPS2019-02-22KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14978:2007
- wersja polska
PN-EN ISO 14978:2007/AC:2009
- wersja polska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 17201-1:2008/AC:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 7779:2019-03
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne2019-03-12KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 7779:2010
- wersja angielska
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN 1434-5+A1:2019-03
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej2019-03-27KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-5:2016-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-6+A1:2019-03
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja2019-03-27KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-6:2016-01
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/A2:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 55016-1-4:2010P
PN-EN 55016-1-4:2010
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62056-8-4:2019-04
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS /COSEM -- Część 8-4: Profile komunikacyjne dla wąskopasmowych sieci otoczenia OFDM PLC PRIME2019-04-08KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN IEC 60404-6:2018-09/AC:2019-03
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 100 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2019-03-07KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN IEC 60404-6:2018-09/Ap1:2019-03
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 200 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2019-03-04KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN IEC 61788-24:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 24: Pomiar prądu krytycznego -- Zatrzymanie prądu krytycznego po podwójnym zginaniu w temperaturze pokojowej osłoniętych powłoką Ag-2223 przewodów nadprzewodzących2019-02-19KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60721-2-4:2018-12/AC:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2-4: Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Promieniowanie słoneczne i temperatura2019-02-19KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60721-2-7:2018-09/AC:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2: Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Fauna i flora2019-02-19KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60721-3-2:2018-07/AC:2019-02
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-2: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Transport i przeładunek2019-02-19KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-1:2011/A1:2019-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-04-15KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-6:2014-11/A2:2019-03
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2019-03-04KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-3:2014-11/A5:2019-03
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2019-03-01KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN ISO 21012:2019-03
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Przewody elastyczne2019-03-27KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12434:2003
- wersja polska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
23.080 Pompy
PN-EN ISO 14414:2019-03
- wersja angielska
Ocena energetyczna układu pompowego2019-03-26KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN ISO 14414:2015-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 14414:2015-06/A1:2016-05
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN 856+AC:2019-04
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne pokryte gumą, wzmocnione spiralą z drutu -- Wymagania2019-04-01KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 856:2015-05
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61784-5-12:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 122019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-12:2012
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-12:2012/A1:2016-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-18:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-18: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 182019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-18:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-20:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-20: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 202019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61784-5-21:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-21: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 212019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61784-5-8:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-8: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 82019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-8:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-2:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-2: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 22019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-2:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-6:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-6: Instalowanie sieci przemysłowych - Instalowanie profili do CPF 62019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-6:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-3:2019-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-3: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 32019-03-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-3:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62881:2019-02
- wersja angielska
Macierz przyczyn i skutków2019-02-22KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-4:2011/A1:2019-04
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 4: Szlifierki proste2019-04-01KT 208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych
PN-EN ISO 11148-13:2019-03
- wersja angielska
Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych2019-03-01KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN 792-13+A1:2008
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 14587-1:2019-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Zgrzewanie iskrowe nowych szyn -- Część 1: Zgrzewanie szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT oraz R400HT w zgrzewalni2019-03-01KT 138 KolejnictwaPN-EN 14587-1:2007
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 5178:2019-04
- wersja angielska
Badania niszczące spoin materiałów metalowych -- Próba rozciągania wzdłużnego metalu spoiny w połączeniach spawanych2019-04-16KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5178:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 5178:2011/Ap1:2016-06
- wersja angielska
PN-EN 14728:2019-03
- wersja angielska
Wady spawanych i zgrzewanych połączeń w tworzywach termoplastycznych -- Klasyfikacja2019-03-19KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14728:2006
- wersja polska
PN-EN ISO 20601:2019-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla cienkościennych elementów stalowych2019-03-05KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 10111:2019-03
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej2019-03-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 10111:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 3211:2019-03
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania2019-03-01KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 3211:2010
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 10111:2019-03
- wersja angielska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej2019-03-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 10111:2004
- wersja polska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62933-2-1:2018-03/AC:2019-04
- wersja angielska
Systemy magazynowania energii elektrycznej (EES) -- Część 2-1: Parametry jednostkowe i metody badań -- Specyfikacja ogólna2019-04-11KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2019-03-19KT 277PN-EN 437+A1:2012
- wersja polska
27.075 Technologie wodorowe
PN-EN 17127:2019-02
- wersja angielska
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania2019-02-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2019-03-19KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2016-08
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 62852:2015-05/Ap1:2019-04
- wersja angielska
Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 62852:2015-05/AC:2019-03
- wersja angielska
Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2019-03-27KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62474:2019-03
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62474:2012
- wersja angielska
PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem2019-02-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN IEC 60404-6:2018-09/AC:2019-03
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 100 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2019-03-07KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN IEC 60404-16:2018-09/AC:2019-03
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 16: Metody pomiaru własności magnetycznych taśm amorficznych ze stopów na bazie Fe przy użyciu przyrządu do badań pojedynczego arkusza2019-03-04KT 153 Stalowych Blach Cienkich
PN-EN IEC 60404-6:2018-09/Ap1:2019-03
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 6: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich metalowych i proszkowych przy częstotliwościach w zakresie od 20 Hz do 200 kHz z użyciem próbek pierścieniowych2019-03-04KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-24:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 24: Pomiar prądu krytycznego -- Zatrzymanie prądu krytycznego po podwójnym zginaniu w temperaturze pokojowej osłoniętych powłoką Ag-2223 przewodów nadprzewodzących2019-02-19KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
29.120.40 Łączniki
PN-EN IEC 61058-2-6:2019-04
- wersja angielska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych2019-04-16KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 61058-2-6:2017-01
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2007/A12:2008
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/A13:2012
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/Ap1:2016-05
- wersja polska
PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008
- wersja polska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 60947-7-4:2019-04
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych2019-04-16KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-7-4:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 61439-1:2011/Ap1:2019-03
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-03-18KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 62386-103:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 103: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące2019-03-21KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 61167:2019-01/A1:2019-03
- wersja angielska
Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne2019-03-12KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN 62386-102:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące do lamp2019-03-21KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62386-103:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 103: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące2019-03-21KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62386-102:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące do lamp2019-03-21KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62707-1:2014-08/A1:2019-03
- wersja angielska
Binowanie LED -- Część 1: Wymagania ogólne i siatka dla barwy białej, przeznaczone do zastosowań w motoryzacji2019-03-05KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 62707-1:2014-08/Ap1:2019-03
- wersja angielska
LED - sortowanie diod -- Część 1: Wymagania ogólne i biała siatka2019-03-04KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62442-2:2019-01/AC:2019-02
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2019-02-22KT 4 Techniki Świetlnej
29.160.20 Prądnice
PN-EN 50549-2:2019-04
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 2: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim2019-04-12KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
PN-EN 50549-1:2019-02
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 1: Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim2019-02-22KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50438:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02
- wersja polska
PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02
- wersja polska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN IEC 62477-2:2019-02
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 2: Przekształtniki półprzewodnikowe od 1000 V AC lub 1500 V DC aż do 36 kV AC lub 54 kV DC2019-02-22KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN IEC 62660-1:2019-04
- wersja angielska
Ogniwa litowo-jonowe do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 1: Badanie własności2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62660-1:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62660-2:2019-04
- wersja angielska
Ogniwa litowo-jonowe do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 2: Badania niezawodności i testy bezpieczeństwa2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62660-2:2011
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-24:2019-04
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-24: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Rumunii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-04-01KT 80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50318:2019-02
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Walidacja symulacji oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną2019-02-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50318:2003
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62474:2019-03
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 62474:2012
- wersja angielska
31.040.99 Inne rezystory
PN-EN IEC 61051-1:2019-03
- wersja angielska
Warystory stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-03-07KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61051-1:2009
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62969-4:2019-02
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 4: Metoda oceny interfejsów transmisji danych z czujników w pojazdach samochodowych2019-02-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 60512-1:2019-03
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-03-07KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60512-1:2004
- wersja polska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 11145:2019-04
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11145:2016-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 13694:2019-04
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania rozkładu gęstości mocy (energii) wiązki laserowej2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 13694:2016-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990:2019-02
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności na promieniowanie laserowe trzonów rurek dotchawiczych i mankietów rurek dotchawiczych2019-02-22KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11990-2:2015-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990-1:2015-04
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 472 V1.1.1:2019-03
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Metodyka pomiaru i wskaźniki efektywności energetycznej dla urządzeń RAN2019-03-26KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 303 423 V1.2.1:2019-02
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/20132019-02-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017-10
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-04-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V1.2.1:2012
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego i funkcji służb ratowniczych2019-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
PN-EN 60728-11:2017-09/A11:2019-04
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwa2019-04-03KT 11 Telekomunikacji
PN-EN IEC 60728-113:2019-02
- wersja angielska
Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113 : Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi2019-02-19KT 11 Telekomunikacji
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/A2:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 55016-1-4:2010P
PN-EN 55016-1-4:2010
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-04-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V1.2.1:2012
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego i funkcji służb ratowniczych2019-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 55016-4-2:2011/AC:2019-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewności, statystyka i modelowanie poziomu dopuszczalnego -- Niepewność aparatury pomiarowej2019-04-15KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)2019-04-08KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-3-2:2014-10
- wersja polska
PN-EN 61000-3-2:2014-10
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 55016-4-2:2011/AC:2019-04
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 4-2: Niepewności, statystyka i modelowanie poziomu dopuszczalnego -- Niepewność aparatury pomiarowej2019-04-15KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych2019-04-08KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009
- wersja polska
PN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009
- wersja polska
PN-EN 61000-6-2:2008
- wersja polska
PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2019-03-27KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 61000-6-1:2008
- wersja polska
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
PN-EN IEC 62087-7:2019-04
- wersja angielska
Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 7: Monitory komputerowe2019-04-15KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.50 Osprzęt
PN-EN IEC 60268-21:2019-03
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych – Część 21: Pomiary akustyczne (na wyjściu)2019-03-04KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-4-20:2019-03
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4-20: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące kabli światłowodowych ADSS (w pełni dielektrycznych, samonośnych)2019-03-19KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60794-4-20:2013-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 60793-1-49:2019-03
- wersja angielska
Światłowody -- Część 1-1: Metody pomiarów i procedury badań -- Różnicowe opóźnienie modów2019-03-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 60793-1-49:2006
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 61300-2-4:2019-04
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-4: Badania -- Siła utrzymywania światłowodu lub kabla2019-04-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-2-4:2002
- wersja polska
PN-EN IEC 61753-1:2019-03
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2019-03-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61753-1:2009
- wersja polska
PN-EN IEC 62005-9-4:2019-02
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Niezawodność -- Część 9-4: Kwalifikacja optycznych elementów biernych dla kategorii środowiskowej C na oddziaływanie dużej mocy2019-02-22KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 62149-10:2019-04
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne – Część 10: Elementy nadawczo-odbiorcze do transmisji częstotliwości radiowych światłowodem (RoF) dla bezprzewodowych systemów fronthaul2019-04-16KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 62325-503:2019-03
- wersja angielska
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 503: Wskazówki dotyczące wymiany danych dla profilu rynku wg. IEC 62325-3512019-03-01KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50600-4-2:2017-02/A1:2019-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-2: Efektywność zużycia energii2019-04-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50600-4-3:2017-02/A1:2019-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-3: Współczynnik energii odnawialnej2019-04-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN ISO 7779:2019-03
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne2019-03-12KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 7779:2010
- wersja angielska
35.040 Kodowanie informacji
PN-ETSI EN 319 521 V1.1.1:2019-04
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego2019-04-16KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO/IEC 15938-1:2005/AC1:2019-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 1: Systemy2019-04-11KT 288 Multimediów
PN-ISO/IEC 15938-3:2007/AC1:2019-03
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Interfejs opisu zawartości multimediów -- Część 3: Obraz2019-03-21KT 288 Multimediów
35.100.40 Warstwa transportu
PN-EN IEC 61784-5-12:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 122019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-12:2012
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-12:2012/A1:2016-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-18:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-18: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 182019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-18:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-20:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-20: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 202019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61784-5-21:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-21: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 212019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61784-5-8:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-8: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 82019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-8:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-2:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-2: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 22019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-2:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-6:2019-04
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-6: Instalowanie sieci przemysłowych - Instalowanie profili do CPF 62019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-6:2014-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 61784-5-3:2019-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-3: Instalowanie sieci przemysłowych -- Instalowanie profili do CPF 32019-03-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61784-5-3:2014-05
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50600-4-2:2017-02/A1:2019-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-2: Efektywność zużycia energii2019-04-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50600-4-3:2017-02/A1:2019-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-3: Współczynnik energii odnawialnej2019-04-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50600-4-2:2017-02/A1:2019-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-2: Efektywność zużycia energii2019-04-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN 50600-4-3:2017-02/A1:2019-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 4-3: Współczynnik energii odnawialnej2019-04-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 521 V1.1.1:2019-04
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego2019-04-16KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1:2019-03
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 4-1: Powiązania -- Powiązania doręczanej wiadomości2019-03-26KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 522-4-1 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 531 V1.1.1:2019-03
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług rejestrowanej poczty elektronicznej2019-03-26KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN IEC 63033-2:2019-04
- wersja angielska
Samochodowe systemy multimedialne i wyposażenie -- System monitorowania jazdy -- Część 2: Metody zapisu systemu monitorowania jazdy2019-04-11KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 16590-1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 16590-1:2014-08
- wersja polska
PN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 16590-3:2014-08
- wersja polska
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 16590-4:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 16590-4:2014-08
- wersja polska
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 62969-4:2019-02
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 4: Metoda oceny interfejsów transmisji danych z czujników w pojazdach samochodowych2019-02-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 62660-1:2019-04
- wersja angielska
Ogniwa litowo-jonowe do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 1: Badanie własności2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62660-1:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 62660-2:2019-04
- wersja angielska
Ogniwa litowo-jonowe do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 2: Badania niezawodności i testy bezpieczeństwa2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62660-2:2011
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14535-1:2019-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach lub wałach napędowych, wymiary i wymagania dotyczące jakości2019-04-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 14535-1+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 14535-2:2019-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Tarcze hamulcowe montowane do koła, wymiary i wymagania dotyczące jakości2019-04-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 14535-2:2011
- wersja angielska
PN-EN 15595:2019-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Ochrona przed blokowaniem kół2019-03-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15595+A1:2011
- wersja angielska
PN-EN 14067-4+A1:2019-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 4: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych na szlaku2019-03-01KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-4:2013-12
- wersja angielska
PN-EN 14363+A1:2019-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne2019-02-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 14363:2016-04
- wersja angielska
PN-EN 15663+A1:2019-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Masy pojazdu2019-02-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 17064:2019-02
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Zapobieganie i walka z pożarem2019-02-26KT 163 Lin i Transportu Linowego
45.120 Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych
PN-EN 14033-4:2019-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 4: Wymagania techniczne dla ruchu, przemieszczania i pracy dla kolei miejskiej2019-03-01KT 138 Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN IEC 62923-1:2019-03
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Zarządzanie alarmem na mostku -- Część 1: Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN IEC 62923-2:2019-03
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej – Zarządzanie alarmem na mostku -- Część 2: Alarm i grupowe identyfikatory oraz inne dodatkowe funkcje2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN IEC 61993-2:2019-02
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań2019-02-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 61993-2:2013-07
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9107:2019-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Zezwolenie na dostawę bezpośrednią -- Wytyczne dla przedsiębiorstw lotniczych2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 16602-70-14:2019-02
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2267-010:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania -- Temperatura pracy między -55 °C a 260 °C -- Część 010: Rodzina DR, jednożyłowe przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2267-010:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 4165-026:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 026: Osprzęt dla pojedynczego złącza modułowego -- Norma wyrobu2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4165-026:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 4611-003:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 003: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-003:2012
- wersja angielska
PN-EN 3660-003:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 003: Nakrętka przelotki typu A -- Norma wyrobu2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-003:2009
- wersja angielska
PN-EN 3745-506:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 506: Odporność na uderzenie2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-506:2009
- wersja angielska
PN-EN 4611-004:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- Część 004: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-004:2012
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-EN 4641-200:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy płaszcza 125 μm -- Część 200: Kable o konstrukcji półsztywnej o nominalnym GI włókna 9/125 µm i średnicy zewnętrznej kabla 0,9 mm -- Norma wyrobu2019-03-04KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3745-411:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 411: Odporność na płyny2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-411:2007
- wersja angielska
PN-EN 3745-506:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 506: Odporność na uderzenie2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-506:2009
- wersja angielska
PN-EN 4641-106:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy płaszcza 125 µm -- Część 106: Kable o konstrukcji półsztywnej o nominalnym GI włókna 62,5/125 µm i średnicy zewnętrznej kabla 0,9 mm -- Norma wyrobu2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4641-201:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy płaszcza 125 μm -- Część 201: Kable z luźną tubą o nominalnym SM włókna 9/125 μm i średnicy zewnętrznej kabla 1,8 mm -- Norma wyrobu2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4641-202:2019-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy płaszcza 125 μm -- Część 202: Kable o konstrukcji półsztywnej wzmocnionej jednodrożne o nominalnym SM włókna 9/125 µm i średnicy zewnętrznej kabla 2,74 mm -- Norma wyrobu2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4856:2019-02
- wersja angielska
Wiropłaty -- Systemy oddychania awaryjnego (EBS) -- Wymagania, badania i oznakowanie2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16601-00:2019-02
- wersja angielska
Systemy kosmiczne -- Seria EN 16600 -- Opis, implementacja i wymagania ogólne2019-02-26KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 16602-70-14:2019-02
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja2019-02-19KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
PN-EN 16952:2018-08/Ap1:2019-03
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Platformy robocze na tereny nierówne do prac w ogrodnictwie (WPO) -- Bezpieczeństwo2019-03-26KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16842-9:2019-04
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 9: Wózki kompletacyjne, wózki jezdniowe podnośnikowe czołowo-boczne (obustronne) oraz czołowo-boczne z podnoszonym stanowiskiem operatora2019-04-08KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 16842-3:2019-03
- wersja angielska
Wózki jezdniowe napędzane -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzanie -- Część 3: Wózki z masztem wysuwnym o udźwigu do 10 000 kg włącznie2019-03-19KT 248 Wózków Jezdniowych
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 17177:2019-03
- wersja angielska
Opakowania szklane -- Zamknięcie koronowe -- Zamknięcie koronowe o średnicy 26 mm, o wysokości 6 mm2019-03-12KT 135 Opakowań Metalowych i Zamknięć
55.140 Beczki. Hoboki. Kanistry
PN-EN ISO 20848-3:2019-02
- wersja angielska
Opakowania -- Bębny z tworzyw sztucznych -- Część 3: Korkowe systemy zamknięć do bębnów z tworzyw sztucznych, o pojemności nominalnej od 113,6 l do 220 l2019-02-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 20848-3:2008
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 23702-1:2019-02
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Fluor organiczny -- Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji za pomocą chromatografii cieczowej/tandemowy spektrometr masowy (LC-MS/MS)2019-02-26KT 20 Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 18497:2019-03
- wersja angielska
Maszyny i ciągniki rolnicze -- Bezpieczeństwo maszyn rolniczych o wysokim stopniu automatyzacji -- Zasady projektowania2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 16590-1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 16590-1:2014-08
- wersja polska
PN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 16590-3:2014-08
- wersja polska
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 16590-4:2014-08
- wersja angielska
PN-EN 16590-4:2014-08
- wersja polska
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
PN-EN 707:2019-03
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo2019-03-07KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 707+A1:2009
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 17067:2019-03
- wersja angielska
Maszyny leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące radiowych pilotów sterujących2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
PN-EN 16952:2018-08/Ap1:2019-03
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Platformy robocze na tereny nierówne do prac w ogrodnictwie (WPO) -- Bezpieczeństwo2019-03-26KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 7971-2:2019-03
- wersja angielska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra -- Część 2: System sprawdzania przyrządów pomiarowych w odniesieniu do międzynarodowego wzorcowego przyrządu pomiarowego2019-03-21KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 7971-2:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 7971-3:2019-03
- wersja angielska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra -- Część 3: Metoda rutynowa2019-03-21KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 7971-3:2010
- wersja polska
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 17129:2019-04
- wersja polska
Mleko w proszku -- Oznaczanie białek soi i grochu z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-CE) -- Metoda przesiewowa2019-04-01KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-ISO 17997-1:2019-04
- wersja polska
Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego -- Część 1: Metoda pośrednia (Metoda odniesienia)2019-04-17KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 17997-2:2019-04
- wersja polska
Mleko -- Oznaczanie zawartości azotu kazeinowego -- Część 2: Metoda bezpośrednia2019-04-17KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
PN-ISO 17129:2019-04
- wersja polska
Mleko w proszku -- Oznaczanie białek soi i grochu z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej w obecności dodecylosiarczanu sodu (SDS-CE) -- Metoda przesiewowa2019-04-01KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.20 Masło
PN-ISO 1738:2019-04
- wersja polska
Masło -- Oznaczanie zawartosci soli2019-04-01KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12873-3:2019-03
- wersja angielska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 3: Metoda badania żywic jonowymiennych i adsorpcyjnych2019-03-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-3:2008
- wersja polska
PN-EN 646:2019-03
- wersja angielska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 646:2007
- wersja polska
PN-EN 648:2019-03
- wersja angielska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 648:2007
- wersja polska
PN-EN 1104:2019-02
- wersja angielska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych2019-02-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 1104:2007
- wersja polska
PN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu, chromu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2006
- wersja polska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 61010-1:2011/A1:2019-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-04-15KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
PN-EN IEC 60746-4:2019-04
- wersja angielska
Określanie właściwości analizatorów elektrochemicznych -- Część 4: Tlen rozpuszczony w wodzie mierzony za pomocą membranowych czujników amperometrycznych2019-04-08KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN 17127:2019-02
- wersja angielska
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania2019-02-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 17215:2019-04
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -– Koagulanty na bazie żelaza -– Metody analityczne2019-04-08KT 249 Analizy Chemicznej
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-15023:2019-03
- wersja polska
Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Stopy podporowe2019-03-07KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15000-06:1988
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-C-96060:2019-03
- wersja polska
Przetwory naftowe – Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego2019-03-12KT 222
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-EN 17181:2019-03
- wersja angielska
Środki smarowe -- Oznaczanie biologicznej degradacji tlenowej w roztworach wodnych gotowych środków smarowych -- Metoda badań oparta na wytworzonym CO22019-03-12KT 222
PN-ISO 13357-1:2019-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 1: Procedura dla olejów w obecności wody2019-02-27KT 222PN-ISO 13357-1:2012
- wersja polska
PN-ISO 13357-2:2019-02
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów bez dodawania wody2019-02-27KT 222PN-ISO 13357-2:2012
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 6246:2017-05
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Zawartość żywic w paliwach -- Metoda odparowania w strumieniu2019-04-17KT 222PN-EN ISO 6246:2001
- wersja polska
PN-EN 589:2019-04
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań2019-04-15KT 222PN-EN 589+A1:2012
- wersja angielska
PN-EN 589+A1:2012
- wersja polska
PN-EN 13016-1:2018-05
- wersja polska
Ciekłe przetwory naftowe -- Prężność par -- Część 1: Oznaczanie prężności par nasyconych powietrzem (ASVP) i obliczanie równoważnika prężności par suchych (DVPE)2019-04-01KT 222PN-EN 13016-1:2009
- wersja polska
PN-EN 15940+A1+AC:2019-04
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2019-04-01KT 222PN-EN 15940+A1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 5165:2018-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie właściwości zapłonowych olejów napędowych -- Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej2019-03-07KT 222PN-EN ISO 5165:2003
- wersja polska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN IEC 61788-24:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 24: Pomiar prądu krytycznego -- Zatrzymanie prądu krytycznego po podwójnym zginaniu w temperaturze pokojowej osłoniętych powłoką Ag-2223 przewodów nadprzewodzących2019-02-19KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-1:2019-04
- wersja angielska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu2019-04-16KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja polska
79.060.99 Inne płyty z materiałów drewnopochodnych
PN-EN 14080:2013-07/Ap1:2019-03
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo -- Wymagania2019-03-01KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12898:2019-04
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Określenie emisyjności2019-04-16KT 198 SzkłaPN-EN 12898:2004
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3451-1:2019-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie popiołu -- Część 1: Metody ogólne2019-04-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3451-1:2010
- wersja polska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 21301-2:2019-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-04-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4613-2:1999/A1:2005
- wersja polska
PN-EN ISO 4613-2:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 21305-1:2019-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2019-04-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 7391-1:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 21305-2:2019-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliwęglan (PC) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-04-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 7391-2:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 21301-1:2019-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen-octan winylu (EVAC) do różnych technik formowania – Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2019-04-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4613-1:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 294-4:2019-03
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego2019-03-19KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-4:2005/Ap1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 294-4:2005
- wersja polska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-2+A1:2019-01
- wersja niemiecka
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości2019-03-18KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-2:2016-04
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 21012:2019-03
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Przewody elastyczne2019-03-27KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12434:2003
- wersja polska
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14243-1:2019-04
- wersja angielska
Materiały uzyskiwane z zużytych opon -- Część 1: Ogólne definicje pojęć odnoszących się do metod określania ich wymiaru(-ów) i zanieczyszczeń2019-04-15KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-EN 14243-2:2019-04
- wersja angielska
Materiały uzyskiwane z zużytych opon – Część 2: Granulaty i proszki -- Metody określania ich składu ziarnowego i zanieczyszczeń, łącznie z zawartością zanieczyszczeń stalowych i tekstylnych2019-04-15KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.180 Kleje
PN-EN 15416-3+A1:2019-04
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych, inne niż fenolowe i aminowe -- Metody badań -- Część 3: Badanie odkształcenia przy pełzaniu w cyklicznych warunkach klimatycznych dla próbek ścinanych pod obciążeniem zginającym2019-04-11KT 184 KlejówPN-EN 15416-3:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 1372:2015-05
- wersja niemiecka
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda oddzierania2019-03-28KT 184 KlejówPN-EN 1372:2001
- wersja polska
PN-EN 1373:2015-05
- wersja niemiecka
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Metoda ścinania2019-03-28KT 184 KlejówPN-EN 1373:2001
- wersja polska
PN-EN 1902:2015-05
- wersja niemiecka
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Oznaczanie pełzania podczas ścinania2019-03-28KT 184 KlejówPN-EN 1902:2002
- wersja polska
PN-EN 1903:2015-05
- wersja niemiecka
Kleje -- Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw sztucznych lub gumy -- Oznaczanie zmiany wymiarów po przyspieszonym starzeniu2019-03-28KT 184 KlejówPN-EN 1903:2008
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN 646:2019-03
- wersja angielska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 646:2007
- wersja polska
PN-EN 648:2019-03
- wersja angielska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 648:2007
- wersja polska
PN-EN 1104:2019-02
- wersja angielska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych2019-02-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 1104:2007
- wersja polska
PN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu, chromu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2006
- wersja polska
85.080.30 Karton
PN-EN ISO 7263-1:2019-04
- wersja angielska
Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu -- Część 1: Fala A2019-04-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 7263:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 7263:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 7263-2:2019-04
- wersja angielska
Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu -- Część 2: Fala B2019-04-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 7263:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 7263:2011
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN 16402:2019-03
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie2019-03-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN 16402:2014-01
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 23900-4:2018-10/Ap1:2019-04
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 4: Oznaczenie właściwości barwnych i łatwości dyspergowania białych pigmentów w polietylenie za pomocą dwuwalcówki2019-04-11KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 23900-5:2018-10/Ap1:2019-04
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 5: Oznaczenie przez badanie wartości ciśnienia na filtrze2019-04-11KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 23900-6:2018-10/Ap1:2019-04
- wersja angielska
Pigmenty i wypełniacze -- Metody dyspergowania i ocena dyspergowalności w tworzywach -- Część 6: Oznaczenie przez badanie powłoki2019-04-11KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 787-25:2019-03
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 25: Porównanie barwy białych, czarnych i barwnych pigmentów w pełnym tonie -- Metoda kolorymetryczna2019-03-27KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-25:2007
- wersja polska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17087:2019-04
- wersja angielska
Wyroby budowlane: Ocena uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych -- Przygotowanie próbek badawczych z próbki laboratoryjnej do badania uwalniania i analizy składu2019-04-01KT 308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 934-6:2019-04
- wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych2019-04-16KT 274 BetonuPN-EN 934-6:2002
- wersja polska
PN-EN 934-6:2002/A1:2006
- wersja polska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 16140:2019-02
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wrażliwości na zmiany wyglądu2019-02-19KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 16140:2011
- wersja angielska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN 17160:2019-04
- wersja angielska
Zasady kategoryzacji płytek ceramicznych2019-04-03KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 934-6:2019-04
- wersja angielska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych2019-04-16KT 274 BetonuPN-EN 934-6:2002
- wersja polska
PN-EN 934-6:2002/A1:2006
- wersja polska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13074-1:2019-03
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania2019-03-26KT 222PN-EN 13074-1:2012
- wersja polska
PN-EN 13074-2:2019-03
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub lepiszczy asfaltowych upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania2019-03-26KT 222PN-EN 13074-2:2012
- wersja polska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62305-2:2012/Ap1:2019-02
- wersja polska
Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem2019-02-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 14134:2019-04
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Pomiar właściwości użytkowych i sprawdzanie instalacji wentylacji mieszkań2019-04-08KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 14134:2008
- wersja polska
PN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy oraz pompy ciepła ze sprężarkami napędzanymi elektrycznie, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń -- Badanie i ocena w warunkach częściowego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2019-03-19KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 13141-1:2019-03
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych2019-03-12KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-1:2006
- wersja polska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2019-03-19KT 277PN-EN 437+A1:2012
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 62056-8-4:2019-04
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS /COSEM -- Część 8-4: Profile komunikacyjne dla wąskopasmowych sieci otoczenia OFDM PLC PRIME2019-04-08KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 50470-1:2008/A1:2019-03
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C)2019-03-12KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 50470-2:2008/A1:2019-03
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas A i B)2019-03-12KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
PN-EN 50470-3:2009/A1:2019-03
- wersja angielska
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Liczniki statyczne energii czynnej (klas A, B i C)2019-03-12KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 17125:2019-03
- wersja angielska
Domowe SPA/SPA z hydromasażem/jacuzzi -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-27KT 2 Sportu i Rekreacji
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-28+AC:2019-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2019-04-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
PN-EN 81-71+AC:2019-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2019-04-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-71:2018-07
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 14187-7:2019-04
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Metody badań -- Część 7: Określanie odporności na płomień2019-04-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-7:2004
- wersja angielska
PN-EN 14187-9:2019-04
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Metody badań -- Część 9: Sprawdzanie działania połączeń2019-04-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-9:2006
- wersja angielska
PN-EN 14187-5:2019-04
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Metody badań -- Część 5: Określanie odporności na hydrolizę2019-04-11KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-5:2004
- wersja angielska
PN-EN ISO 13473-1:2019-04
- wersja angielska
Charakterystyka tekstury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych -- Część 1: Określanie średniej głębokości profilu2019-04-03KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN ISO 13473-1:2005
- wersja angielska
PN-EN 12697-31:2019-03
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 31: Przygotowanie próbek w prasie żyratorowej2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-31:2007
- wersja angielska
PN-EN 12697-32:2019-03
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 32:Przygotowanie próbek zagęszczanych wibracyjnie2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-32+A1:2008
- wersja polska
PN-EN 12697-33:2019-03
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badań -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-33+A1:2008
- wersja polska
PN-EN 12697-44:2019-03
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 44: Propagacja pęknięcia w badaniu zginania próbki półwalcowej2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-44:2010
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 14033-4:2019-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 4: Wymagania techniczne dla ruchu, przemieszczania i pracy dla kolei miejskiej2019-03-01KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 14587-1:2019-03
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Zgrzewanie iskrowe nowych szyn -- Część 1: Zgrzewanie szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT oraz R400HT w zgrzewalni2019-03-01KT 138 KolejnictwaPN-EN 14587-1:2007
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 17201-1:2008/AC:2009
- wersja polska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16855-2:2019-03
- wersja angielska
Modułowe komory chłodnicze -- Definicja, charakterystyka izolacyjności cieplnej i metody badań -- Część 2: Niestandardowe komory chłodnicze2019-03-21KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
PN-EN 1022:2019-03
- wersja angielska
Meble -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności2019-03-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1022:2007
- wersja polska
PN-EN 1335-2:2019-03
- wersja angielska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa2019-03-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-2:2009
- wersja angielska
PN-EN 1335-3:2009/AC:2010
- wersja angielska
PN-EN 1335-3:2009
- wersja angielska
97.145 Drabiny
PN-EN 131-6:2019-04
- wersja angielska
Drabiny -- Część 6: Drabiny teleskopowe2019-04-03RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-6:2015-04
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10874:2012
- wersja niemiecka
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja2019-04-01KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 685:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 23999:2018-10
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła2019-04-01KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 23999:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 23999:2012
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 24340:2012
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości warstw2019-04-01KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 429:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 24341:2012
- wersja niemiecka
Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, szerokości i prostoliniowości arkusza2019-04-01KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 426:1998
- wersja polska
PN-EN ISO 24342:2019-01
- wersja niemiecka
Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek2019-04-01KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 24342:2012
- wersja angielska
PN-EN 994:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 24344:2012
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie giętkości i ugięcia2019-04-01KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 435:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 24346:2012
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej2019-04-01KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 428:1999
- wersja polska
PN-EN 14836:2019-03
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Metoda badania w warunkach sztucznego starzenia2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14836:2006/AC:2007
- wersja angielska
PN-EN 14836:2006
- wersja angielska
PN-EN 13329+A1:2017-12
- wersja niemiecka
Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badania2019-03-19KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 13329:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 24343-1:2012
- wersja niemiecka
Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia resztkowego -- Część 1: Wgniecenie resztkowe2019-03-19KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 433:1999
- wersja polska
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN ISO 9994:2019-03
- wersja angielska
Zapalniczki -- Wymagania bezpieczeństwa2019-03-07RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN ISO 9994:2007/A1:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 9994:2007
- wersja polska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 17072:2019-03
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wanienki do kąpieli, stojaki oraz pomoce do kąpieli, które nie są stosowane jako wolnostojące -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-27KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
PN-EN 17022:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Pomoce do kąpieli -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
PN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Część 1: Wózki spacerowe i wózki głębokie2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888:2012
- wersja angielska
PN-EN 1888:2012
- wersja polska
PN-EN 1888-2:2019-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Część 2: Wózki spacerowe dla dzieci o masie ciała powyżej 15 kg do 22 kg2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
PN-EN 17138:2019-03
- wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego -- Metody i materiały stosowane do czyszczenia porowatych materiałów nieorganicznych2019-03-07KT 311 Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-4+AC:2019-03
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-4:2017-12
- wersja angielska
PN-EN 1176-6+AC:2019-03
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-6:2017-12
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-14:2019-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 14: Trampoliny do użytku domowego2019-03-27KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-14+A1:2017-11
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 17164:2019-03
- wersja angielska
Ścianki wspinaczkowe/formy do boulderingu do stosowania w wodzie na basenach do użytku publicznego -- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i obsługi2019-03-27KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-EN 14836:2019-03
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Metoda badania w warunkach sztucznego starzenia2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14836:2006/AC:2007
- wersja angielska
PN-EN 14836:2006
- wersja angielska
PN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 17201-1:2008/AC:2009
- wersja polska
PN-EN 15288-1:2019-03
- wersja angielska
Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15288-1+A1:2010
- wersja angielska
PN-EN 15288-2:2019-03
- wersja angielska
Baseny pływackie do użytku publicznego -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15288-2:2008
- wersja angielska
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 913:2019-03
- wersja angielska
Sprzęt gimnastyczny -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 913:2008
- wersja niemiecka
PN-EN 913:2008
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 12277+A1:2019-03
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 12277:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 959:2019-03
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Kotwy skalne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 959:2009
- wersja polska