Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
PN-EN IEC 61869-99:2023-08/AC:2023-09
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 99: Słownik2023-09-14KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN 14541-1:2022-10
- wersja polska
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych -- Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Terminologia2023-09-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN IEC 61869-99:2023-08
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 99: Słownik2023-08-17KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
PN-EN ISO 9488:2022-09
- wersja polska
Energia słoneczna -- Terminologia2023-08-29KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN ISO 9488:2002
- wersja polska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN IEC 80000-6:2023-08
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 6: Elektromagnetyzm2023-08-21KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 80000-6:2008
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-EN ISO/IEC 22989:2023-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Sztuczna inteligencja -- Pojęcia i terminologia sztucznej inteligencji2023-09-18KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 3252:2023-09
- wersja angielska
Metalurgia proszków -- Terminologia2023-09-08KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 3252:2019-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 3252:2019-12
- wersja polska
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
PN-EN ISO 4618:2023-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Słownictwo2023-08-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4618:2014-11
- wersja polska
PN-EN ISO 4618:2014-11
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN IEC 80000-6:2023-08
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 6: Elektromagnetyzm2023-08-21KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 80000-6:2008
- wersja angielska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07/A2:2022-07
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-26KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A2:2022-07
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-26KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-22KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-22KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A6:2023-09
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-13KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07/A2:2022-07
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-26KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A2:2022-07
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-26KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja niemiecka
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-22KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja francuska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-22KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
PN-EN IEC 60445:2022-04
- wersja polska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2023-09-19KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 7010:2020-07/A6:2023-09
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2023-09-13KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 62023:2012/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Strukturyzacja informacji i dokumentacji technicznej2023-08-09KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
PN-EN 1591-4:2014-02/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej2023-08-01KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji2023-09-05KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27006:2016-12
- wersja polska
PN-ISO/IEC 27006:2016-12/A1:2021-11
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2023-08-22KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27001:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja niemiecka
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja polska
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN 17522:2023-09
- wersja angielska
Projektowanie i budowa otworowych wymienników ciepła wypełnianych zasypką i cementowanych2023-09-27KT 30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 10272-1:2017-08/A1:2023-08
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2023-09-20KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 10272-2:2017-10/A1:2023-08
- wersja francuska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 2: Metoda liczenia kolonii2023-09-20KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 21872-1:2017-10/A1:2023-09
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Vibrio spp. -- Część 1: Wykrywanie potencjalnie enteropatogennych Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae i Vibrio vulnificus2023-09-07KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN 15634-2:2020-03
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi -- Część 2: Seler zwyczajny (Apium graveolens) -- Wykrywanie określonej sekwencji DNA w gotowanych kiełbasach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym2023-09-01KT 235 Analizy Żywności
PN-EN ISO 15213-1:2023-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Clostridium spp. -- Część 1: Oznaczanie liczby Clostridium spp. redukujących siarczany(IV) metodą liczenia kolonii2023-08-08KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 16654:2002/A2:2023-08
- wersja angielska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Escherichia coli O1572023-08-08KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 10272-2:2017-10/A1:2023-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 2: Metoda liczenia kolonii2023-08-07KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-EN ISO 10272-1:2017-08/A1:2023-08
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 1: Metoda wykrywania2023-08-04KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.120 Nanotechnologie
PN-EN ISO 19749:2023-09
- wersja angielska
Nanotechnologie -- Pomiary rozkładów wielkości i kształtu cząstek metodą skaningowej mikroskopii elektronowej2023-09-06KT 314 Nanotechnologii
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 5361:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia do znieczulania i oddychania -- Rurki intubacyjne i łączniki2023-08-10KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 5361:2017-01
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-15:2022-09/A1:2023-09
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 15: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji chronione przed światłem2023-09-12KT 247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów
PN-EN ISO 8536-2:2023-08
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 2: Zamknięcia butelek do infuzji2023-08-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 8536-2:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 21649:2023-08
- wersja angielska
Wstrzykiwacze bezigłowe do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań2023-08-09KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 21649:2010
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 11608-5:2023-09
- wersja angielska
Igłowe systemy iniekcyjne do użytku medycznego -- Wymagania i metody badań -- Część 5: Funkcje automatyczne2023-09-04KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 11608-5:2013-04
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN IEC 60601-2-43:2023-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych2023-09-01KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-43:2010/A2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010/AC:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010/A1:2018-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 60806:2023-08
- wersja angielska
Określenie maksymalnego symetrycznego pola promieniowania zespołów lamp rentgenowskich i zespołów źródeł promieniowania rentgenowskiego do diagnostyki medycznej2023-08-23KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60806:2005
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN IEC 61010-2-101:2023-04/A11:2023-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń medycznych do diagnozy in vitro (IVD)2023-08-18KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 23401-1:2023-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały do podścieleń płyty protez dentystycznych -- Część 1: Materiały typu twardego2023-09-07KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 8325:2023-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Metody badań dla narzędzi obrotowych2023-09-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 8325:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 3630-2:2023-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Narzędzia do kanału korzeniowego -- Część 2: Poszerzacze2023-08-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 3630-2:2013-08
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja polska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2023-08-22KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011/A1:2013-07
- wersja polska
PN-EN ISO 13408-6:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 13408-6:2011/A1:2013-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 25424:2020-03/A1:2022-09
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2023-08-17KT 295 Sterylizacji
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
PN-EN ISO 14375:2023-09
- wersja angielska
Opakowania do produktów farmaceutycznych, nieprzystosowane do wielokrotnego zamykania, zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci -- Wymagania i badania2023-09-05KT 133 OpakowańPN-EN 14375:2016-09
- wersja angielska
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO/ASTM 52931:2023-08
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe metali -- Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo -- Ogólne zasady stosowania materiałów metalowych2023-08-11KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN 15522-1:2023-08
- wersja angielska
Identyfikacja wycieków oleju -- Przetwory naftowe i produkty ropopochodne -- Część 1: Pobieranie próbek2023-08-29KT 222
PN-EN 15522-2:2023-08
- wersja angielska
Identyfikacja wycieków oleju -- Przetwory naftowe i produkty ropopochodne -- Część 2: Metodologia analityczna i interpretacja wyników w oparciu o badania GC-FID i GC-MS w niskiej rozdzielczości2023-08-29KT 222
PN-EN ISO 4484-1:2023-08
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Mikroplastik pochodzenia tekstylnego -- Część 1: Wyznaczanie ubytku materiału z wyrobu włókienniczego podczas prania2023-08-09KT 26 Wyrobów Włókienniczych
13.030.30 Odpady specjalne
PN-EN ISO/ASTM 52931:2023-08
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe metali -- Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo -- Ogólne zasady stosowania materiałów metalowych2023-08-11KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04553:2023-08
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-etylo-2-pirolidonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas lub z detekcją płomieniowo-jonizacyjną2023-08-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 17255-4:2023-09
- wersja angielska
Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Systemy zbierania i opracowywania danych -- Część 4: Wykaz wymagań dotyczących instalowania i ciągłego zapewnienia jakości oraz kontroli jakości systemów zbierania i opracowywania danych2023-09-27KT 280 Jakości Powietrza
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 12729:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru -- Rodzina B -- Typ A2023-08-25KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12729:2005
- wersja polska
PN-EN 13077:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny wody pitnej -- Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym) -- Rodzina A -- Typ B2023-08-25KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13077:2018-05
- wersja angielska
13.060.30 Ścieki
PN-EN 12255-10:2023-08
- wersja angielska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 10: Zasady bezpieczeństwa2023-08-25KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-10:2004
- wersja polska
PN-EN 12255-4:2023-08
- wersja angielska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 4: Oczyszczanie wstępne2023-08-25KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-4:2005
- wersja polska
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16479:2023-09
- wersja angielska
Jakość wody -- Wymagania dotyczące działania i procedury badania zgodności dla sprzętu do monitorowania wody -- Automatyczne urządzenia do pobierania próbek (próbniki) wody i ścieków2023-09-27KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN 16479:2014-12
- wersja angielska
PN-EN 17075+A1:2023-09
- wersja angielska
Jakość wody -- Wymagania ogólne i procedury sprawdzania urządzeń do monitorowania wody -- Urządzenia do pomiaru ciągłego2023-09-27KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN 17075:2019-02
- wersja angielska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN 17805:2023-08
- wersja angielska
Jakość wody -- Pobieranie próbek, pozyskiwanie i utrwalanie środowiskowego DNA z wody2023-08-31KT 119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11268-2:2023-08
- wersja angielska
Jakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na dżdżownice -- Część 2: Oznaczanie wpływu na rozmnażanie Eisenia fetida/Eisenia andrei oraz innych gatunków dżdżownic2023-08-07KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 11268-2:2015-11
- wersja angielska
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
PN-EN 17685-1:2023-08
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Badania chemiczne -- Część 1: Oznaczanie utraty masy w wyniku prażenia2023-08-31KT 312 Robót Ziemnych
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
PN-EN ISO/ASTM 52931:2023-08
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe metali -- Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo -- Ogólne zasady stosowania materiałów metalowych2023-08-11KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN IEC 60445:2022-04
- wersja polska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2023-09-19KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 13849-1:2023-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania2023-09-13KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13849-1:2016-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 13849-1:2016-02
- wersja polska
PN-EN ISO 19085-12:2021-09/A11:2023-09
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Czopiarki/obrabiarki do profilowania2023-09-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-31:2015-02/A2:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2023-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08/A2:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-09-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-31:2015-02/A1:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2023-09-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-52:2004/A13:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2023-09-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08/A1:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-09-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-103:2015-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-81:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-81:2003/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-81:2003
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-81:2003/A1:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-95:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08
- wersja polska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03
- wersja polska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/Ap1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN ISO 21805:2023-09
- wersja angielska
Wytyczne oraz rekomendacje dotyczące projektowania, doboru i instalacji otworów wentylacyjnych w celu zapewnienia strukturalnej integralności przestrzeni zamkniętych chronionych przez stałe urządzenia gaśnicze gazowe2023-09-07KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13501-2:2023-09
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej2023-09-14KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-2:2016-07
- wersja angielska
PN-EN 13501-2:2016-07
- wersja polska
PN-EN 17020-5:2023-08
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań dotyczących trwałości samoczynnego zamykania przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych drzwi i otwieralnych okien -- Część 5: Trwałość samoczynnego zamykania drzwi drewnianych rozwieranych2023-08-30KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN 15725:2023-08
- wersja angielska
Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu zastosowania wyrobów budowlanych i elementów budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe: Zasady dotyczące norm i raportów EXAPU2023-08-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15725:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 15725:2010
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN IEC 62682:2023-09
- wersja angielska
Zarządzanie systemami alarmowymi w przemyśle procesowym2023-09-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62682:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 50104:2020-07/A1:2023-09
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania użytkowe oraz metody badań2023-09-12KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 17092-6:2020-07
- wersja polska
Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 6: Wyroby klasy C -- Wymagania2023-09-21KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13595-4:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-1:2005
- wersja polska
PN-EN 13595-3:2005
- wersja polska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 1384:2023-09
- wersja angielska
Kaski do sportów jeździeckich2023-09-26KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1384:2017-08
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20345:2022-09
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne2023-09-11KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20345:2012
- wersja angielska
PN-EN ISO 20345:2012
- wersja polska
17.040.10 Tolerancje i pasowania
PN-EN ISO 8062-3:2023-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje wymiarowe i geometryczne wyrobów formowanych -- Część 3: Ogólne tolerancje wymiarowe i geometryczne oraz naddatki na obróbkę skrawaniem odlewów z zastosowaniem tolerancji ± dla wskazanych wymiarów2023-09-11KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 8062-3:2009/AC:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 8062-3:2009
- wersja polska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 16610-62:2023-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 62: Liniowe filtry przestrzenne: Filtry sklejane2023-09-05KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
PN-EN ISO 16610-62:2023-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 62: Liniowe filtry przestrzenne: Filtry sklejane2023-09-05KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-ISO 15665:2023-09
- wersja angielska
Akustyka -- Izolacja akustyczna rur, zaworów i kołnierzy2023-09-12KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 11819-1:2023-09
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary wpływu nawierzchni dróg na hałas drogowy -- Część 1: Metoda statystyczna pomiaru podczas przejazdu2023-09-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN ISO 11819-1:2004
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 62127-3:2023-09
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Hydrofony -- Część 3: Właściwości hydrofonów dla pól ultradźwiękowych2023-09-14KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN 62127-3:2008/A1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 62127-3:2008
- wersja angielska
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 80000-6:2023-08
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 6: Elektromagnetyzm2023-08-21KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 80000-6:2008
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN IEC 61869-99:2023-08/AC:2023-09
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 99: Słownik2023-09-14KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN IEC 61869-99:2023-08
- wersja angielska
Przekładniki -- Część 99: Słownik2023-08-17KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
PN-EN IEC 60404-3:2023-08
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 3: Metody pomiaru własności magnetycznych stalowych taśm i blach elektrotechnicznych przyrządem do badań pojedynczego arkusza2023-08-16KT 153 Stalowych Blach Cienkich
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
PN-EN IEC 60216-6:2023-08
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 6: Wyznaczanie wskaźników odporności cieplnej (TI i RTI) materiału izolacyjnego metodą ustalonego czasu2023-08-18KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60216-6:2007
- wersja angielska
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60216-5:2023-08
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 5: Określanie względnego indeksu temperaturowego (RTI) materiału izolacyjnego2023-08-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60216-5:2008
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60721-3-4:2019-10/AC:2023-09
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2023-09-26KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN IEC 60721-2-6:2023-09
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 2-6: Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie -- Wibracje i udary sejsmiczne2023-09-14KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-E-04555-26:1994
- wersja polska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN IEC 61010-2-101:2023-04/A11:2023-08
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-101: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń medycznych do diagnozy in vitro (IVD)2023-08-18KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-4:2021-10/A1:2023-09
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2023-09-21KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 13445-2:2021-10/A1:2023-08
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2023-08-28KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1401-1+A1:2023-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2023-09-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2019-07
- wersja polska
PN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 1591-4:2014-02/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń śrubowych w systemach ciśnieniowych infrastruktury krytycznej2023-08-01KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52911-3:2023-09
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Projektowanie -- Część 3: Stapianie proszków metali za pomocą wiązki elektronów (PBF-EB)2023-09-12KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
PN-EN ISO/ASTM 52931:2023-08
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe metali -- Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo -- Ogólne zasady stosowania materiałów metalowych2023-08-11KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 61987-31:2023-09
- wersja angielska
Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 31: Wykaz właściwości (LOP) dla urządzeń infrastruktury dla wymiany danych elektronicznych -- Struktury ogólne2023-09-15KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62682:2023-09
- wersja angielska
Zarządzanie systemami alarmowymi w przemyśle procesowym2023-09-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62682:2015-03
- wersja angielska
25.100.70 Materiały ścierne
PN-EN 13236:2019-06
- wersja polska
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa narzędzi ściernych supertwardych2023-09-21KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 13236+A1:2016-04
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3834-1:2022-03
- wersja polska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości2023-08-11KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-1:2007
- wersja polska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 15085-3+A1:2023-09
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania projektowe2023-09-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-6:2023-03
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 6: Wymagania dotyczące spawania w utrzymaniu2023-09-26KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15085-3+A1:2023-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania projektowe2023-09-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-5:2023-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja2023-08-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-5:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 15085-5:2007
- wersja angielska
PN-EN 15085-4:2023-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne2023-08-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-4:2007
- wersja angielska
PN-EN 15085-4:2007
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15610:2023-08
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania2023-08-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15610:2006
- wersja polska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN 4877-002:2023-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Spoiwa do spawania -- Część 002: Spoiwa dopuszczone2023-09-01KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
PN-EN 3879:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Spoiwo do spawania -- Specyfikacja techniczna2023-08-03KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN IEC 60974-1:2023-05/A11:2023-09
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2023-09-19KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 16729-5:2023-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 5: Badania nieniszczące spoin w torze2023-09-27KT 138 Kolejnictwa
PN-EN ISO 5817:2023-08
- wersja angielska
Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych2023-08-07KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5817:2014-05
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 5817:2014-05
- wersja polska
PN-EN ISO 5817:2014-05
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 13523-14:2023-08
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 14: Kredowanie (metoda Helmena)2023-08-28KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-14:2014-07
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN IEC 62282-4-102:2023-09
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 4-102: Systemy zasilania dla elektrycznych pojazdów przemysłowych -- Metody badania wydajności2023-09-19KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62282-4-102:2017-10
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN ISO 22712:2023-09
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu2023-09-22KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13313:2011
- wersja polska
PN-EN 13313:2011
- wersja angielska
PN-EN 13313:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN ISO 9488:2022-09
- wersja polska
Energia słoneczna -- Terminologia2023-08-29KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN ISO 9488:2002
- wersja polska
PN-EN 60904-5:2011/A1:2023-08
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 5: Wyznaczanie równoważnej temperatury ogniwa (ECT) elementów fotowoltaicznych (PV) metodą pomiaru napięcia obwodu otwartego2023-08-21KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN 17522:2023-09
- wersja angielska
Projektowanie i budowa otworowych wymienników ciepła wypełnianych zasypką i cementowanych2023-09-27KT 30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
PN-EN ISO 5370:2023-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości podziarna w peletach2023-08-10KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN ISO 22712:2023-09
- wersja angielska
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Kompetencje personelu2023-09-22KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13313:2011
- wersja polska
PN-EN 13313:2011
- wersja angielska
PN-EN 13313:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60445:2022-04
- wersja polska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2023-09-19KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 80000-6:2023-08
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 6: Elektromagnetyzm2023-08-21KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN 80000-6:2008
- wersja angielska
PN-EN IEC 60216-5:2023-08
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 5: Określanie względnego indeksu temperaturowego (RTI) materiału izolacyjnego2023-08-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60216-5:2008
- wersja angielska
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN IEC 60404-3:2023-08
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 3: Metody pomiaru własności magnetycznych stalowych taśm i blach elektrotechnicznych przyrządem do badań pojedynczego arkusza2023-08-16KT 153 Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60216-6:2023-08
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 6: Wyznaczanie wskaźników odporności cieplnej (TI i RTI) materiału izolacyjnego metodą ustalonego czasu2023-08-18KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60216-6:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 60216-5:2023-08
- wersja angielska
Materiały elektroizolacyjne -- Oznaczanie ciepłoodporności -- Część 5: Określanie względnego indeksu temperaturowego (RTI) materiału izolacyjnego2023-08-16KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60216-5:2008
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN IEC 60230:2018-06/A1:2023-09
- wersja angielska
Badania udarowe kabli i ich osprzętu2023-09-13KT 53 Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60664-3:2017-07/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie powłok, zalewania lub zaprasowania do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem2023-08-25KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
PN-EN IEC 60071-11:2023-08
- wersja angielska
Koordynacja izolacji -- Część 11: Definicje, zasady i reguły dotyczące systemu HVDC2023-08-16KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 60071-5:2015-04
- wersja angielska
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60335-2-95:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08
- wersja polska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03
- wersja polska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/Ap1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN IEC 60352-6:2023-09
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 6: Połączenia nakłuwane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2023-09-01KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60352-6:2002
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN IEC 60255-1:2023-09
- wersja angielska
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 1: Wymagania wspólne2023-09-18KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki ZabezpieczeniowejPN-EN 60255-1:2010
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 50089:2023-08
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Izolacyjne przegrody ciśnieniowe do osłon napełnianych gazem2023-08-14KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 50089:2002
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN IEC 60947-8:2023-09
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujące2023-09-13KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-8:2005/A1:2008
- wersja polska
PN-EN 60947-8:2005
- wersja polska
PN-EN 60947-8:2005/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN IEC 60947-4-2:2023-09
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-2: Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe sterowniki silników, rozruszniki i softstartery2023-09-01KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN 60947-4-2:2012
- wersja angielska
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-EN 50187:2023-09
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Przedziały wypełnione gazem rozdzielnic prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie2023-09-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 50187:2002
- wersja polska
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN IEC 62386-202:2023-09
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 202: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Samodzielne bloki oświetlenia awaryjnego (urządzenie typu 1)2023-09-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-202:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-101:2023-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2023-08-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-101:2015-06/A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 62386-101:2015-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-102:2023-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące2023-08-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-102:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 62386-102:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-103:2023-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 103: Wymagania ogólne -- Urządzenia kontrolujące2023-08-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-103:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 62386-103:2015-06
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 50705:2023-09
- wersja angielska
Sprzęt oświetleniowy z komunikacją radiową -- Wymagania bezpieczeństwa2023-09-22KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN IEC 62386-202:2023-09
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 202: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Samodzielne bloki oświetlenia awaryjnego (urządzenie typu 1)2023-09-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-202:2009
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-101:2023-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu2023-08-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-101:2015-06/A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 62386-101:2015-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-102:2023-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące2023-08-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-102:2015-06
- wersja angielska
PN-EN 62386-102:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN IEC 62386-103:2023-08
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 103: Wymagania ogólne -- Urządzenia kontrolujące2023-08-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 62386-103:2015-06/A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 62386-103:2015-06
- wersja angielska
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60034-18-1:2023-09
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-1: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Wytyczne ogólne2023-09-20KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60034-18-1:2010
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-IEC 60076-12:2023-09
- wersja angielska
Transformatory -- Część 12: Przewodnik obciążalności transformatorów suchych2023-09-18KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60076-22-7:2021-02/AC:2023-08
- wersja angielska
Transformatory -- Część 22-7: Wyposażenie transformatora i dławika -- Akcesoria i wyposażenie2023-08-09KT 79 Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 62477-1:2013-06/Ap1:2023-09
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2023-09-26KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60700-3:2023-08
- wersja angielska
Zawory tyrystorowe stosowane w liniach przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 3: Podstawowe oceny (wartości graniczne) i charakterystyki2023-08-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN IEC 63115-1:2020-10/A1:2023-08
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające elektrolity alkaliczne i inne elektrolity niekwasowe -- Szczelne ogniwa i moduły niklowo-wodorkowe do ponownego ładowania do zastosowań przemysłowych -- Część 1: Parametry2023-08-16KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 61951-2:2017-10/A1:2023-08
- wersja angielska
Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity -- Przenośne ogniwa akumulatorowe szczelnie zamknięte -- Część 2: Nikiel-wodorek metalu2023-08-11KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-18:2023-08
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-18: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Szwecji (oparte na EN 50341-1:2012)2023-08-17KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-18:2017-01
- wersja angielska
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
PN-EN IEC 63245-2:2023-09
- wersja angielska
Przestrzenne bezprzewodowe przenoszenie mocy oparte na wielu rezonansach magnetycznych -- Część 2: Model odniesienia2023-09-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60286-2:2023-08
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 2: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami jednokierunkowymi, taśma ciągła2023-08-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-2:2015-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 60286-3:2023-08
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2023-08-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 63203-402-1:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 402-1: Pomiar wydajności urządzeń ubieralnych do treningu -- Metody badań czujników ruchu typu rękawiczkowego do pomiaru ruchów palców2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
31.040.30 Termistory
PN-EN IEC 60539-1:2023-09
- wersja angielska
Termistory bezpośrednio grzane o ujemnym współczynniku temperaturowym -- Część 1: Specyfikacja wspólna2023-09-15KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60539-1:2016-10
- wersja angielska
PN-EN 60539-1:2016-10/AC:2017-11
- wersja angielska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN IEC 63364-1:2023-09
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy półprzewodnikowe dla systemu IoT -- Część 1: Metoda testowa wykrywania zmian dźwięku2023-09-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60747-16-7:2023-08
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 16-7: Mikrofalowe układy scalone -- Tłumiki2023-08-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60747-16-8:2023-08
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 16-8: Mikrofalowe układy scalone -- Ograniczniki2023-08-24KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 63203-402-1:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 402-1: Pomiar wydajności urządzeń ubieralnych do treningu -- Metody badań czujników ruchu typu rękawiczkowego do pomiaru ruchów palców2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
31.160 Filtry elektryczne
PN-EN 50065-4-6:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-6: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Sprzęgacz fazowy2023-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-6:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-1:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-1:2002
- wersja polska
PN-EN 50065-4-3:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr wejściowy2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-3:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-4:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr impedancyjny2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-4:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-5:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-5:2005
- wersja polska
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN IEC 62228-3:2019-11/AC:2023-09
- wersja angielska
Układy scalone -- Ocena EMC urządzeń nadawczo-odbiorczych -- Część 3: Urządzenia nadawczo-odbiorcze CAN2023-09-18KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 62228-6:2023-08
- wersja angielska
Układy scalone -- Ocena EMC urządzeń nadawczo-odbiorczych -- Część 6: Urządzenia nadawczo-odbiorcze PSI52023-08-17KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61076-2-116:2023-09
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 2-116: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy okrągłych o rozmiarze 15 z maksymalnie 3 stykami energetycznymi i stykiem PE oraz stykami pomocniczymi, ze sprzęgiem bagnetowym2023-09-15KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 60286-2:2023-08
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 2: Pakowanie w taśmy podzespołów z końcówkami jednokierunkowymi, taśma ciągła2023-08-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 60286-2:2015-07
- wersja angielska
PN-EN IEC 60286-3:2023-08
- wersja angielska
Pakowanie podzespołów do automatycznego montażu -- Część 3: Pakowanie podzespołów do montażu powierzchniowego w taśmy ciągłe2023-08-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60286-3:2019-05
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 808 V1.1.1:2023-09
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Możliwość zastosowania metod zawartych w normach od EN 45552 do EN 45559 do oceny aspektów efektywności materiałowej wyrobów infrastruktury sieci ICT w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym2023-09-25KT 11 Telekomunikacji
PN-ETSI EN 300 132-3 V2.3.1:2023-09
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) -- Część 3: Prąd stały (DC) do 400 V2023-09-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-3 V2.2.1:2022-03
- wersja angielska
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
PN-EN 50065-4-6:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-6: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Sprzęgacz fazowy2023-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-6:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-1:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-1:2002
- wersja polska
PN-EN 50065-4-3:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr wejściowy2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-3:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-4:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr impedancyjny2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-4:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-5:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-5:2005
- wersja polska
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50705:2023-09
- wersja angielska
Sprzęt oświetleniowy z komunikacją radiową -- Wymagania bezpieczeństwa2023-09-22KT 4 Techniki Świetlnej
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.3.2:2023-09
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Norma zharmonizowana kompatybilności elektromagnetycznej2023-09-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.3.2:2023-09
- wersja angielska
Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Norma zharmonizowana kompatybilności elektromagnetycznej2023-09-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-1 V15.2.1:2023-09
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne -- Wydanie 152023-09-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 50697:2023-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end, łączy zakończonych modularną wtyczką oraz okablowania dołączanego bezpośrednio2023-09-18KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50697:2019-08
- wersja angielska
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62037-8:2023-08
- wersja angielska
Elementy bierne wielkiej częstotliwości (w.cz.) i mikrofalowe, pomiar poziomu intermodulacji -- Część 8: Pomiar intermodulacji biernej generowanej przez obiekty narażone na promieniowanie wielkiej częstotliwości (w.cz.)2023-08-14KT 53 Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN 50289-1-2:2023-09
- wersja angielska
Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-2: Metody badań właściwości elektrycznych -- Rezystancja przy prądzie stałym2023-09-14KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50289-1-2:2007
- wersja polska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62343:2023-09
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Wymagania ogólne2023-09-19KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
PN-EN IEC 62496-2-5:2023-08
- wersja angielska
Płytki obwodów optycznych -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-5: Badanie elastyczności giętkich obwodów optoelektrycznych2023-08-24KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-305:2023-09
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-305: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elementów kabli -- Rozdzielanie wstążek włókien (rozdzielność), metoda G52023-09-19KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62149-4:2023-09
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 4: Światłowodowe nadajniki-odbiorniki pracujące na długości fali 1300 nm do zastosowań w sieci Gigabit Ethernet2023-09-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62149-4:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 61300-3-53:2021-09/AC:2023-09
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-53: Badania i pomiary -- Metoda pomiaru strumienia ograniczonego kątem bryłowym (EAF) bazująca na danych z pomiarów dwuwymiarowego pola dalekiego falowodu wielomodowego o skokowym współczynniku załamania (włączając włókna)2023-09-12KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 62343:2023-09
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Wymagania ogólne2023-09-19KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62343:2018-01
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO/IEC 22989:2023-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Sztuczna inteligencja -- Pojęcia i terminologia sztucznej inteligencji2023-09-18KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 23053:2023-09
- wersja angielska
Ramy dla systemów sztucznej inteligencji (AI) wykorzystujących uczenie maszynowe (ML)2023-09-18KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 29146:2023-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Ramy zarządzania dostępem2023-09-20KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 29184:2023-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Powiadomienia i zgody on-line związane z prywatnością2023-09-20KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji2023-09-05KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-ISO/IEC 27006:2016-12
- wersja polska
PN-ISO/IEC 27006:2016-12/A1:2021-11
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27001:2023-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Wymagania2023-08-22KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 27001:2017-06/Ap1:2019-12
- wersja polska
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja niemiecka
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
- wersja polska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu2023-08-02KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63203-801-1:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-1: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Ulepszona warstwa fizyczna o ultra niskim poborze mocy2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 63203-801-2:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-2: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Niska złożoność kontroli dostępu do medium (MAC) dla SmartBAN2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50697:2023-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Pomiar łączy typu end-to-end, łączy zakończonych modularną wtyczką oraz okablowania dołączanego bezpośrednio2023-09-18KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50697:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 50173-20:2023-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 20: Alternatywne konfiguracje okablowania2023-09-15KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
PN-EN IEC 63203-801-1:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-1: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Ulepszona warstwa fizyczna o ultra niskim poborze mocy2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 63203-801-2:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-2: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Niska złożoność kontroli dostępu do medium (MAC) dla SmartBAN2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN IEC 63245-2:2023-09
- wersja angielska
Przestrzenne bezprzewodowe przenoszenie mocy oparte na wielu rezonansach magnetycznych -- Część 2: Model odniesienia2023-09-18KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 421 V1.2.1:2023-08
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających znaczniki czasu2023-08-02KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 421 V1.1.1:2016-05
- wersja polska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-EN 62023:2012/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Strukturyzacja informacji i dokumentacji technicznej2023-08-09KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 15509:2023-08
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Profil aplikacji interoperacyjności dla DSRC2023-08-29KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15509:2014-11
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19157-1:2023-09
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Jakość danych -- Część 1: Wymagania ogólne2023-09-22KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19157:2014-04/A1:2018-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 19157:2014-04
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN IEC 63203-801-1:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-1: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Ulepszona warstwa fizyczna o ultra niskim poborze mocy2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 63203-801-2:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-2: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Niska złożoność kontroli dostępu do medium (MAC) dla SmartBAN2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
37.040.25 Błony radiograficzne
PN-EN IEC 60601-2-43:2023-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zestawów rentgenowskich stosowanych w procedurach interwencyjnych2023-09-01KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-43:2010/A2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010/AC:2014-11
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-43:2010/A1:2018-07
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 11210:2023-09
- wersja angielska
Jubilerstwo i metale szlachetne -- Oznaczanie platyny -- Wagowo z użyciem chlorku amonu2023-09-04KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 11210:2016-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11490:2023-09
- wersja angielska
Jubilerstwo i metale szlachetne -- Oznaczanie palladu -- Wagowo z użyciem dimetyloglioksymu2023-09-04KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 11490:2016-12
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 61980-3:2023-08
- wersja angielska
Systemy bezprzewodowego przesyłu energii w pojazdach elektrycznych (WPT) -- Część 3: Szczególne wymagania dotyczące systemów bezprzewodowego przesyłu energii w polu magnetycznym2023-08-21KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 16910-1:2018-06
- wersja polska
Kolejnictwo -- Tabor -- Wymagania dla badań nieniszczących układu biegowego w utrzymaniu kolejowym -- Cześć 1: Zestawy kołowe2023-08-04KT 138 Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15085-3+A1:2023-09
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania projektowe2023-09-26KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-6:2023-03
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 6: Wymagania dotyczące spawania w utrzymaniu2023-09-26KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 15085-3+A1:2023-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania projektowe2023-09-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-3:2023-04
- wersja angielska
PN-EN 15085-5:2023-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja2023-08-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-5:2007
- wersja niemiecka
PN-EN 15085-5:2007
- wersja angielska
PN-EN 15085-4:2023-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne2023-08-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 15085-4:2007
- wersja angielska
PN-EN 15085-4:2007
- wersja niemiecka
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 17824:2023-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Wyposażenie do uzupełniania płynu do oczyszczania spalin (AUS 32)2023-08-31KT 138 Kolejnictwa
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 13281:2023-08
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przejść i miejsc pracy2023-08-25KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 13281:2002
- wersja polska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 21487:2023-09
- wersja angielska
Małe statki -- Zamontowane na stałe zbiorniki benzyny i oleju napędowego2023-09-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 21487:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 13590:2023-09
- wersja angielska
Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i montażu instalacji2023-09-05KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13590:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11591:2021-03/A1:2023-09
- wersja angielska
Małe statki -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2023-09-04KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 10088:2023-09
- wersja angielska
Małe statki -- Zamontowane na stałe instalacje paliwowe2023-09-01KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10088:2017-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13297:2021-09/A11:2023-08
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego i stałego2023-08-23KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 15083:2020-10/A11:2023-08
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2023-08-23KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 25197:2020-10/A11:2023-08
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczne/elektroniczne systemy sterowania kierunkiem, przekładnią i przepustnicą2023-08-23KT 230 Małych Statków
49.025 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4877-002:2023-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Spoiwa do spawania -- Część 002: Spoiwa dopuszczone2023-09-01KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3879:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Spoiwo do spawania -- Specyfikacja techniczna2023-08-03KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
49.025.10 Stale
PN-EN 2003-002:2023-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stale -- Metody badań -- Część 2: Próba udarności sposobem Izoda2023-07-31KT 123 Badań Własności Metali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 3879:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały metalowe -- Spoiwo do spawania -- Specyfikacja techniczna2023-08-03KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 2886:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem walcowym zaokrąglonym, z wgłębieniem krzyżowym przesuniętym, z trzpieniem normalnym o zawężonej tolerancji, z krótkim gwintem, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2023-08-01KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2886:2001
- wersja polska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3475-505:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane w statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 505: Badanie wytrzymałości na rozciąganie przewodników i skrętek2023-08-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-505:2012
- wersja angielska
PN-EN 4650:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Proces znakowania przewodów i kabli laserem UV2023-08-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4650:2010
- wersja angielska
PN-EN 4056-005:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Opaski zaciskowe do wiązek przewodów -- Część 005: Plastikowe opaski zaciskowe z metalowymi elementami blokującymi, temperatura pracy od -65 °C do 105 °C i od -65 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2023-08-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4856:2023-08
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy oddychania awaryjnego w wiropłatach (EBS) -- Wymagania, badania i oznakowanie2023-08-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4856:2019-02
- wersja angielska
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 583:2023-09
- wersja angielska
Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym -- Grubość całkowita i grubość poszczególnych elementów -- Metody badań2023-09-11KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 583:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 583:2008/Ap1:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 252:2023-09
- wersja angielska
Taśmy przenośnikowe -- Adhezja między elementami taśmy -- Metody badań2023-09-08KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 252:2008
- wersja polska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN ISO 3691-3:2017-02/A1:2023-09
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 3: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnych zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem2023-09-11KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN ISO 3691-2:2023-09
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki napędzane ze zmiennym wysięgiem2023-09-08KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 3691-2:2016-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 3691-2:2016-04/AC:2016-12
- wersja angielska
PN-EN 16307-2:2023-08
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków napędzanych ze zmiennym wysięgiem2023-08-30KT 248 Wózków Jezdniowych
PN-EN 16307-3:2023-08
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków z podnoszonym stanowiskiem operatora i wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy z podniesionymi ładunkami (dalsze wymagania do EN 16307-1)2023-08-30KT 248 Wózków Jezdniowych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 28862:2023-09
- wersja angielska
Opakowania -- Opakowania zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci -- Wymagania i procedury badań opakowań do produktów innych niż farmaceutyczne, nieprzystosowanych do wielokrotnego zamykania2023-09-08KT 133 Opakowań
PN-EN ISO 14375:2023-09
- wersja angielska
Opakowania do produktów farmaceutycznych, nieprzystosowane do wielokrotnego zamykania, zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci -- Wymagania i badania2023-09-05KT 133 OpakowańPN-EN 14375:2016-09
- wersja angielska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN IEC 60335-2-75:2023-08/A2:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dozujących i automatów sprzedających2023-09-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-75:2023-08/A1:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dozujących i automatów sprzedających2023-09-01KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-75:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dozujących i automatów sprzedających2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-75:2005
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-75:2005/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-75:2005/A12:2010
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-75:2005/A1:2005
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-75:2005/A11:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-75:2005/A2:2009
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4484-1:2023-08
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Mikroplastik pochodzenia tekstylnego -- Część 1: Wyznaczanie ubytku materiału z wyrobu włókienniczego podczas prania2023-08-09KT 26 Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN 1875-3:2023-07
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 3: Metoda trapezowa (obliczanie pięciu najwyższych wierzchołków)2023-07-31KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1875-3:2002
- wersja polska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN 17738:2023-09
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Uszkodzenia podczas procedury instalacji -- Badanie w pełnej skali2023-09-21KT 142 Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
PN-EN IEC 63203-402-1:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 402-1: Pomiar wydajności urządzeń ubieralnych do treningu -- Metody badań czujników ruchu typu rękawiczkowego do pomiaru ruchów palców2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 63203-801-1:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-1: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Ulepszona warstwa fizyczna o ultra niskim poborze mocy2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 63203-801-2:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia i technologie elektroniczne ubieralne -- Część 801-2: Inteligentna sieć obszaru ciała (SmartBAN) -- Niska złożoność kontroli dostępu do medium (MAC) dla SmartBAN2023-08-14KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 2418:2023-08
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne, fizyczne, mechaniczne i odpornościowe -- Umiejscowienie i przygotowanie próbek do badań2023-08-09KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 2418:2017-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19076:2023-08
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Pomiar powierzchni skóry -- Techniki elektroniczne2023-08-08KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 19076:2016-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 14268:2023-08
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie przepuszczalności pary wodnej2023-08-07KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 14268:2013-03
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 14268:2013-03
- wersja angielska
61.020 Odzież
PN-EN 17394-2:2021-03
- wersja polska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Część 2: Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej -- Bezpieczeństwo mocowania guzików -- Metoda badania2023-09-06KT 22 Odzieżownictwa
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 17683:2023-08
- wersja angielska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie alkaloidów pirolizydynowych w paszach metodą LC-MS/MS2023-08-30KT 40 Pasz
PN-EN 17270:2020-03
- wersja polska
Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie teobrominy w materiałach paszowych i mieszankach paszowych, włącznie ze składnikami pochodzącymi z kakao, metodą chromatografii cieczowej2023-08-10KT 40 Pasz
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 2171:2023-09
- wersja angielska
Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory -- Oznaczanie zawartości popiołu metodą spalania2023-09-07KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 2171:2010
- wersja angielska
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 18252:2023-08
- wersja polska
Bezwodny tłuszcz mleczny -- Oznaczanie składu steroli za pomocą chromatografii gazowo-cieczowej (Metoda rutynowa)2023-08-29KT 35 Mleka i Przetworów Mlecznych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-EN 15634-2:2020-03
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi -- Część 2: Seler zwyczajny (Apium graveolens) -- Wykrywanie określonej sekwencji DNA w gotowanych kiełbasach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym2023-09-01KT 235 Analizy Żywności
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 734:2023-08
- wersja angielska
Śruta nasion oleistych -- Oznaczanie zawartości oleju -- Metoda ekstrakcji heksanem (lub benzyną lekką)2023-08-10KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 734:2016-03
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 12331:2022-01
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Wilki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2023-09-05KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12331:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 12331:2015-10
- wersja polska
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN ISO 4803:2023-09
- wersja angielska
Szkło laboratoryjne -- Rurki ze szkła borokrzemianowego2023-09-11KT 198 Szkła
71.080.60 Alkohole. Etery
PN-EN 15491:2022-04
- wersja polska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie całkowitej kwasowości -- Metoda miareczkowania w obecności wskaźników2023-09-07KT 222PN-EN 15491:2009
- wersja polska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24444:2020-06/Ap1:2023-09
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody badania ochrony przeciwsłonecznej -- Oznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo2023-09-18KT 334 Produktów Kosmetycznych
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
PN-EN 888:2023-08
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek żelaza(III)2023-08-04KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 888:2005
- wersja angielska
PN-EN 889:2023-08
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Siarczan żelaza(II)2023-08-04KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 889:2005
- wersja angielska
PN-EN 890:2023-08
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Roztwór siarczanu(VI) żelaza(III)2023-08-04KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 890:2012
- wersja angielska
PN-EN 891:2023-08
- wersja angielska
Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Chlorek siarczan żelaza(III)2023-08-04KT 249 Analizy ChemicznejPN-EN 891:2005
- wersja angielska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-EN 1804-1:2021-05
- wersja polska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne2023-07-31KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1804-1+A1:2011
- wersja polska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15522-1:2023-08
- wersja angielska
Identyfikacja wycieków oleju -- Przetwory naftowe i produkty ropopochodne -- Część 1: Pobieranie próbek2023-08-29KT 222
PN-EN 15522-2:2023-08
- wersja angielska
Identyfikacja wycieków oleju -- Przetwory naftowe i produkty ropopochodne -- Część 2: Metodologia analityczna i interpretacja wyników w oparciu o badania GC-FID i GC-MS w niskiej rozdzielczości2023-08-29KT 222
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15491:2022-04
- wersja polska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie całkowitej kwasowości -- Metoda miareczkowania w obecności wskaźników2023-09-07KT 222PN-EN 15491:2009
- wersja polska
PN-EN 16568:2023-08
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) z olejem napędowym -- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej metoda przyśpieszonego utleniania w temperaturze 120 ºC2023-08-30KT 222PN-EN 16568:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 16568:2015-02/Ap1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN 16568:2015-02
- wersja polska
PN-EN 16734:2022-08/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych -- Wymagania i metody badań2023-08-25KT 222
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 5370:2023-08
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości podziarna w peletach2023-08-10KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
PN-ISO 6578:2023-08
- wersja polska
Schłodzone ciecze węglowodorowe -- Pomiary statyczne -- Procedura obliczeniowa2023-08-21KT 277PN-ISO 6578:2016-08
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 17824:2023-08
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Wyposażenie do uzupełniania płynu do oczyszczania spalin (AUS 32)2023-08-31KT 138 Kolejnictwa
77.040.30 Analiza chemiczna metali
PN-EN 14242:2023-08
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Analiza chemiczna -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną2023-08-28KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 14242:2005
- wersja polska
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN 14242:2023-08
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Analiza chemiczna -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną2023-08-28KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 14242:2005
- wersja polska
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 10222-4+A1:2021-11
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności2023-09-20KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-4:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 10222-2+A1:2021-11
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2023-08-03KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-2:2017-06
- wersja angielska
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-EN 10248-1:2023-08
- wersja angielska
Grodzice stalowe walcowane na gorąco -- Część 1: Warunki techniczne dostawy2023-08-24KT 146 Kształtowników StalowychPN-EN 10248-1:1999
- wersja polska
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-EN 10222-4+A1:2021-11
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o wysokiej granicy plastyczności2023-09-20KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-4:2017-07
- wersja angielska
PN-EN 10222-2+A1:2021-11
- wersja polska
Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach2023-08-03KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10222-2:2017-06
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 3252:2023-09
- wersja angielska
Metalurgia proszków -- Terminologia2023-09-08KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 3252:2019-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 3252:2019-12
- wersja polska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 460:2023-08
- wersja angielska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Wytyczne dotyczące właściwości2023-08-03KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 460:1997
- wersja polska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13442:2023-09
- wersja angielska
Podłogi drewniane i parkiet oraz boazerie i okładziny z drewna -- Oznaczanie odporności na czynniki chemiczne2023-09-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13442:2013-07
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-12:2021-09/A11:2023-09
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Czopiarki/obrabiarki do profilowania2023-09-06KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 1279-2:2018-08
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci2023-09-11KT 198 SzkłaPN-EN 1279-2:2004/Ap1:2005
- wersja polska
PN-EN 1279-2:2004
- wersja polska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 24370:2023-09
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Metoda badania odporności na kruche pękanie ceramiki monolitycznej w temperaturze pokojowej metodą belki z karbem jodełkowym (CNB)2023-09-07KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 14425-3:2010
- wersja angielska
PN-EN ISO 17947:2023-09
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Metody analizy chemicznej drobnoziarnistych proszków azotku krzemu2023-09-06KT 289 Ceramiki Technicznej
PN-EN ISO 20509:2023-09
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie odporności na utlenianie ceramiki monolitycznej nietlenkowej2023-09-06KT 289 Ceramiki Technicznej
PN-EN ISO 17092:2023-09
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Oznaczanie odporności na korozję ceramiki monolitycznej w roztworach kwaśnych i zasadowych2023-09-05KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN 12923-1:2007
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11357-1:2023-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 1: Zasady ogólne2023-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-1:2016-11
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 293:2023-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Prasowanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych2023-09-08KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 293:2009
- wersja polska
PN-EN ISO 11337:2023-08
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie ε-kaprolaktamu i ω-laurolaktamu metodą chromatografii gazowej2023-08-07KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11337:2011
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 11337:2011
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PKN-CEN/TS 14541-2:2023-09
- wersja polska
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych -- Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Zalecenia dotyczące istotnych właściwości2023-09-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-EN 14541-1:2022-10
- wersja polska
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych -- Stosowanie recyklatów z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Terminologia2023-09-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
PN-EN 302-7:2023-08
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 7: Oznaczanie czasu roboczego w warunkach odniesienia2023-08-03KT 184 KlejówPN-EN 302-7:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 302-2:2023-08
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie odporności na rozwarstwianie2023-08-02KT 184 KlejówPN-EN 302-2:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 302-3:2023-08
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie wpływu uszkodzeń włókien drzewnych kwasami, spowodowanych cyklicznym działaniem temperatury i wilgotności, na wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne2023-08-02KT 184 KlejówPN-EN 302-3:2017-10
- wersja angielska
PN-EN 302-4:2023-08
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 4: Oznaczanie wpływu skurczu drewna na wytrzymałość na ścinanie2023-08-02KT 184 KlejówPN-EN 302-4:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 302-5:2023-08
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 5: Oznaczanie maksymalnego czasu montażu w warunkach odniesienia2023-08-02KT 184 KlejówPN-EN 302-5:2013-07
- wersja angielska
PN-EN 302-6:2023-08
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 6: Oznaczanie minimalnego czasu prasowania w warunkach odniesienia2023-08-02KT 184 KlejówPN-EN 302-6:2013-06
- wersja angielska
PN-EN 301:2023-08
- wersja angielska
Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukcji nośnych -- Klasyfikacja i wymagania użytkowe2023-08-01KT 184 KlejówPN-EN 301:2017-11
- wersja angielska
PN-EN 302-1:2023-08
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych -- Metody badań -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu wzdłużnym2023-08-01KT 184 KlejówPN-EN 302-1:2013-06
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 23582-1:2023-09
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Systemy mocowania -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące magnetycznych systemów mocowania2023-09-22KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
85.040 Masy włókniste
PN-EN ISO 5263-3:2023-08
- wersja angielska
Masy włókniste -- Laboratoryjne rozwłóknianie na mokro -- Część 3: Rozwłóknianie mas mechanicznych w temperaturze ≥ 85 °C2023-08-10KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 5263-3:2006
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 6504-3:2020-05
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 3: Oznaczanie krycia farb na mury, beton i zastosowania wewnętrzne2023-08-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-3:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 7784-1:2023-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda z krążkami pokrytymi papierem ściernym i obracającą się próbką do badań2023-08-11KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7784-1:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 7784-1:2016-05
- wersja polska
PN-EN ISO 7784-2:2023-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ścieranie -- Część 2: Metoda z gumowymi krążkami ściernymi i obracającą się próbką do badań2023-08-11KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7784-2:2016-05
- wersja polska
PN-EN ISO 7784-2:2016-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22518:2021-06
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie rozpuszczalników w wodorozcieńczalnych wyrobach lakierowych -- Metoda chromatografii gazowej2023-08-10KT 175 Farb i Lakierów
PN-EN ISO 4618:2023-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Słownictwo2023-08-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4618:2014-11
- wersja polska
PN-EN ISO 4618:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 1518-1:2023-08
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia2023-08-08KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1518-1:2019-07
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 7142:2023-08
- wersja angielska
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Żywice epoksydowe -- Ogólne metody badań2023-08-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7142:2008
- wersja polska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1996-1-1:2023-08
- wersja angielska
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych2023-08-16KT 252 Projektowania Konstrukcji MurowychPN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2013-11
- wersja angielska
PN-EN 1999-1-1:2011/Ap2:2023-08
- wersja polska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne2023-08-01KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15725:2023-08
- wersja angielska
Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu zastosowania wyrobów budowlanych i elementów budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe: Zasady dotyczące norm i raportów EXAPU2023-08-29KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15725:2010/AC:2012
- wersja angielska
PN-EN 15725:2010
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN ISO 16283-3:2016-04/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar terenowy izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej2023-08-21KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08/A2:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-09-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08/A1:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-09-05KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 17020-5:2023-08
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań dotyczących trwałości samoczynnego zamykania przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych drzwi i otwieralnych okien -- Część 5: Trwałość samoczynnego zamykania drzwi drewnianych rozwieranych2023-08-30KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
PN-EN IEC 60335-2-103:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-103:2015-03
- wersja angielska
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
PN-EN 1999-1-1:2011/Ap2:2023-08
- wersja polska
Eurokod 9 -- Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Część 1-1: Reguły ogólne2023-08-01KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.30 Konstrukcje murowe
PN-EN 1996-1-1:2023-08
- wersja angielska
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych2023-08-16KT 252 Projektowania Konstrukcji MurowychPN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09
- wersja angielska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
- wersja angielska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap3:2016-04
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-10
- wersja angielska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap2:2014-09
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
- wersja polska
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/Ap1:2013-11
- wersja angielska
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN IEC 60335-2-95:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów do bram garażowych o ruchu pionowym w budynkach mieszkalnych2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08
- wersja polska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A2:2019-06
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03
- wersja polska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/Ap1:2016-11
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-95:2015-03/A1:2015-08
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 197-6:2023-09
- wersja angielska
Cement -- Część 6: Cement z materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu2023-09-19KT 196 Cementu i Wapna
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-4:2019-04
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej2023-09-25KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-4:2014-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 10545-13:2017-01
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 13: Oznaczanie odporności chemicznej2023-09-14KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-13:1999
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-10:2021-12
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Część 10: Oznaczanie rozszerzalności wodnej2023-08-18KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 10545-10:1999
- wersja polska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-7:2019-08
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Zawartość powietrza -- Metody ciśnieniowe2023-09-13KT 274 BetonuPN-EN 12350-7:2011
- wersja polska
PN-EN 12350-3:2019-07
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe2023-08-11KT 274 BetonuPN-EN 12350-3:2011
- wersja polska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-ISO 15665:2023-09
- wersja angielska
Akustyka -- Izolacja akustyczna rur, zaworów i kołnierzy2023-09-12KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
PN-EN ISO 16283-3:2016-04/Ap1:2023-08
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar terenowy izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej2023-08-21KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 17522:2023-09
- wersja angielska
Projektowanie i budowa otworowych wymienników ciepła wypełnianych zasypką i cementowanych2023-09-27KT 30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 21805:2023-09
- wersja angielska
Wytyczne oraz rekomendacje dotyczące projektowania, doboru i instalacji otworów wentylacyjnych w celu zapewnienia strukturalnej integralności przestrzeni zamkniętych chronionych przez stałe urządzenia gaśnicze gazowe2023-09-07KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
PN-EN 14154-4:2023-08
- wersja angielska
Wodomierze -- Część 4: Funkcjonalności dodatkowe2023-08-28KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 14154-4:2015-02
- wersja angielska
PN-EN 12729:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego -- Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru -- Rodzina B -- Typ A2023-08-25KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12729:2005
- wersja polska
PN-EN 13077:2023-08
- wersja angielska
Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny wody pitnej -- Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym) -- Rodzina A -- Typ B2023-08-25KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13077:2018-05
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 17685-1:2023-08
- wersja angielska
Roboty ziemne -- Badania chemiczne -- Część 1: Oznaczanie utraty masy w wyniku prażenia2023-08-31KT 312 Robót Ziemnych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 14758-1:2023-09
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2023-09-26KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 14758-1:2012/Ap1:2015-05
- wersja angielska
PN-EN 14758-1:2012
- wersja polska
PN-EN 14758-1:2012
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-4:2023-09
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 4: Odzysk asfaltu: Kolumna do destylacji frakcyjnej2023-09-25KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-4:2015-07
- wersja angielska
PN-EN 12697-43:2023-09
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 43: Odporność na paliwo2023-09-25KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-43:2014-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11819-1:2023-09
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary wpływu nawierzchni dróg na hałas drogowy -- Część 1: Metoda statystyczna pomiaru podczas przejazdu2023-09-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN ISO 11819-1:2004
- wersja polska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 16729-5:2023-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Infrastruktura -- Badania nieniszczące szyn w torze -- Część 5: Badania nieniszczące spoin w torze2023-09-27KT 138 Kolejnictwa
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-31:2015-02/A2:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2023-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 30-1-2:2023-09
- wersja angielska
Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz -- Część 1-2: Bezpieczeństwo -- Urządzenia wyposażone w piekarnik z wymuszonym obiegiem powietrza2023-09-21KT 277PN-EN 30-1-2:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-31:2015-02/A1:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2023-09-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN IEC 60335-2-34:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-34:2013-09
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-34:2013-09
- wersja polska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60335-2-53:2012/A2:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-53: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun i kabin do napromieniowania promieniami podczerwonymi2023-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-53:2012/A1:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-53: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun i kabin do napromieniowania promieniami podczerwonymi2023-09-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN IEC 60335-2-81:2023-08
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych2023-08-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-81:2003/A2:2012
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-81:2003
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-81:2003/A1:2007
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50065-4-6:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-6: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Sprzęgacz fazowy2023-08-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-6:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-1:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-1: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Specyfikacja ogólna2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-1:2002
- wersja polska
PN-EN 50065-4-3:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-3: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr wejściowy2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-3:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-4:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-4: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr impedancyjny2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-4:2005
- wersja polska
PN-EN 50065-4-5:2023-08
- wersja angielska
Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 4-5: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Filtr rozdzielający2023-08-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50065-4-5:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 63044-4:2022-04/AC:2023-08
- wersja angielska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) oraz systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 4: Ogólne wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla urządzeń przeznaczonych do wbudowania w HBES oraz BACS2023-08-09KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.140 Meble
PN-EN 13721:2023-09
- wersja angielska
Meble -- Ocena współczynnika odbicia powierzchni2023-09-20KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13721:2006
- wersja polska
PN-EN 16611:2023-09
- wersja angielska
Meble -- Ocena odporności powierzchni na mikrozarysowania2023-09-20KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 17869:2023-08
- wersja angielska
Okucia meblowe -- Metoda badania wytrzymałości i próby przeciążeniowe łączników do konstruowanych mebli z materiału panelowego2023-08-22KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 60335-2-52:2004/A13:2023-09
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej2023-09-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 17394-2:2021-03
- wersja polska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Część 2: Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej -- Bezpieczeństwo mocowania guzików -- Metoda badania2023-09-06KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN ISO 14375:2023-09
- wersja angielska
Opakowania do produktów farmaceutycznych, nieprzystosowane do wielokrotnego zamykania, zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci -- Wymagania i badania2023-09-05KT 133 OpakowańPN-EN 14375:2016-09
- wersja angielska
PN-EN 12790-1:2023-08
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Leżaczki niemowlęce -- Część 1: Leżaczki niemowlęce dla dzieci, które jeszcze nie próbują siadać2023-08-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 12790:2011
- wersja polska
PN-EN 12790-2:2023-08
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Leżaczki niemowlęce -- Część 2: Leżaczki niemowlęce dla dzieci, które jeszcze nie zaczęły wstawać2023-08-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 12790:2011
- wersja polska
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 17461:2023-07
- wersja angielska
Sprzęt gimnastyczny -- Skrzynie do skoków jedno- i wielofunkcyjne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2023-07-31KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 13089+A3:2023-09
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Narzędzia do lodu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2023-09-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13089+A2:2022-05
- wersja angielska