Zawartość

Wykaz opublikowanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz opublikowanych PN
NumerTytułData publikacjiNumer OTZastępuje
PN-ISO 12925-1:2020-12/Ap1:2021-03
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (przekładnie) -- Część 1: Specyfikacje dla środków smarowych do systemów przekładni zamkniętych2021-03-29KT 222
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 1942:2021-05
- wersja angielska
Stomatologia -- Terminologia2021-05-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 1942:2011
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-11:2021-04
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 11: Liczby charakterystyczne2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-11:2013-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-3:2021-04
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 3: Przestrzeń i czas2021-04-02KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-3:2013-07
- wersja angielska
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2021-04-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
PN-EN ISO 7010:2020-07/A1:2021-04
- wersja angielska
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa2021-04-02KT 243 Symboli i Znaków Graficznych
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-EN 17419-1:2021-05
- wersja angielska
Cyfrowa wymiana informacji w branży ubezpieczeniowej -- Przekazywanie dokumentów elektronicznych -- Część 1: Model procesu i danych2021-05-07KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
PN-EN ISO 26000:2021-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności2021-04-01KT 305 Społecznej OdpowiedzialnościPN-ISO 26000:2012
- wersja polska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji2021-05-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 13143-1:2021-04
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności urządzeń pokładowych i przydrożnych z ISO 12813 -- Część 1: Struktura zestawu testów i cele testów2021-04-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 13143-1:2017-02
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-EN ISO 6887-3:2017-05/A1:2021-04
- wersja angielska
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych2021-04-02KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
PN-EN 12225:2021-05
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej za pomocą testu umieszczenia w gruncie2021-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN 12225:2002
- wersja polska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60601-1-9:2008/A2:2021-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska2021-04-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 80601-2-67:2021-05
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do oszczędzania tlenu2021-05-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 18779:2005
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-69:2021-05
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego koncentratora tlenu2021-05-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-69:2014-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-70:2021-05
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-70: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stosowanych w terapii bezdechu sennego2021-05-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 17510-1:2009
- wersja angielska
PN-EN 60601-1-12:2015-07/A1:2021-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-12: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych przeznaczonych do stosowania w środowisku działania medycznych służb ratowniczych2021-04-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 8836:2021-04
- wersja angielska
Cewniki do odsysania z dróg oddechowych2021-04-06KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 8836:2014-12
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 15004-1:2021-05
- wersja angielska
Przyrządy oftalmiczne -- Wymagania podstawowe i metody badań -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące wszystkich przyrządów oftalmicznych2021-05-10KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 15004-1:2010
- wersja polska
PN-EN ISO 11978:2017-10/A1:2021-03
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej -- Etykietowanie2021-03-30KT 49 Optyki i Przyrządów Optycznych
PN-EN ISO 11979-5:2021-03
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 5: Biokompatybilność2021-03-30KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-5:2008
- wersja polska
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1942:2021-05
- wersja angielska
Stomatologia -- Terminologia2021-05-11KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 1942:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 20888:2021-05
- wersja angielska
Stomatologia -- Terminologia i system oznaczenia danych stomatologicznych dla potrzeb medycyny sądowej2021-05-11KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 10477:2021-05
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały polimerowe na korony i mosty2021-05-07KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 10477:2018-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 23402-1:2021-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Przenośny sprzęt stomatologiczny do stosowania w środowisku niestacjonarnej opieki zdrowotnej -- Część 1: Wymagania ogólne2021-04-01KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 22442-1:2021-04
- wersja angielska
Wyroby medyczne wykorzystujące tkanki zwierzęce i ich pochodne -- Część 1: Zastosowanie zarządzania ryzykiem2021-04-29KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 22442-1:2016-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 22442-2:2021-04
- wersja angielska
Wyroby medyczne wykorzystujące tkanki zwierzęce i ich pochodne -- Część 2: Nadzór nad źródłem pochodzenia, pobieraniem i obchodzeniem się2021-04-29KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 22442-2:2016-04
- wersja angielska
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
PN-EN ISO 21976:2021-03/Ap1:2021-05
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych wskazujących na niepożądane otwieranie opakowania produktu leczniczego2021-05-12KT 133 Opakowań
PN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych wskazujących na niepożądane otwieranie opakowania produktu leczniczego2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN 16524:2021-04
- wersja angielska
Wyroby mechaniczne -- Metodyka ograniczenia wpływu na środowisko w projektowaniu i rozwoju wyrobu2021-04-23RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
PN-EN ISO 14040:2009/A1:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Zasady i struktura2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14044:2009/A2:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN 60601-1-9:2008/A2:2021-04
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1-9: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Wymagania dotyczące projektowania uwzględniającego ochronę środowiska2021-04-16KT 67 Elektrycznej Aparatury Medycznej
13.020.60 Cykle życia wyrobu
PN-EN ISO 14040:2009/A1:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Zasady i struktura2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
PN-EN ISO 14044:2009/A2:2021-03
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena cyklu życia -- Wymagania i wytyczne2021-03-31KT 270 Zarządzania Środowiskowego
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13656:2021-05
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie mieszaniną kwasów chlorowodorowego (HCl), azotowego(V) (HNO3) oraz tetrafluoroborowego (HBF4) lub hydrofluorowego (HF) do dalszego oznaczania pierwiastków2021-05-06KT 191 Chemii GlebyPN-EN 13656:2006
- wersja polska
13.030.50 Recykling
PN-EN 45553:2021-04
- wersja angielska
Ogólna metoda oceny zdolności do ponownego wytwarzania produktów związanych z energią2021-04-15KT 327 Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.030.99 Inne normy dotyczące odpadów
PN-EN 17417:2021-03
- wersja angielska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tworzyw sztucznych w środowisku wodnym w warunkach beztlenowych (denitryfikujących) -- Metoda pomiaru wzrostu ciśnienia2021-03-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17423:2021-04
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Określanie i raportowanie współczynników energii pierwotnej (PEF) i współczynnika emisji CO2 -- Zasady ogólne, Moduł M1-72021-04-27KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN ISO 22065:2021-05
- wersja angielska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Gazy i pary -- Wymagania dotyczące oceny procedur pomiaru za pomocą próbników połączonych z pompką2021-05-11KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN ISO 22065:2019-08
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 17892-8:2018-05/Ap1:2021-04
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu2021-04-29KT 254 Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23753-2:2019-04/A1:2021-05
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)2021-05-12KT 190 Biologii Gleby
PN-EN ISO 23753-1:2019-04/A1:2021-05
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trifenylotetrazolu (TTC)2021-05-11KT 190 Biologii Gleby
PN-EN ISO 11063:2021-03
- wersja angielska
Jakość gleby -- Bezpośrednia ekstrakcja DNA z gleby2021-03-30KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 11063:2013-06
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
PN-EN ISO 11690-2:2021-05
- wersja angielska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 2: Środki redukcji hałasu2021-05-10KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11690-1:2021-05
- wersja angielska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 1: Wytyczne redukcji hałasu2021-05-07KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-1:2000
- wersja polska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-4:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 4: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 1252021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-4:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-5:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 5: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 227 ea2021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-5:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-6:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 6: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na HFC 232021-03-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-6:2008
- wersja angielska
PN-EN 15004-2:2021-03
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 2: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na FK-5-1-122021-03-25KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15004-2:2008
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60332-1-2:2010/A12:2021-05
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2021-05-12KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60695-1-12:2021-04
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-12: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Bezpieczeństwo pożarowe w technice2021-04-08KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 50131-1:2009/A3:2021-03
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 1: Wymagania systemowe2021-03-29KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN IEC 60839-11-5:2021-04
- wersja angielska
Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-5: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Otwarty protokół urządzenia nadzorowanego (OSDP)2021-04-12KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 352-6:2021-05
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z wejściem fonicznym dla sygnału bezpieczeństwa2021-05-14KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-6:2005
- wersja polska
PN-EN 352-5:2021-05
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu2021-05-13KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-5:2005
- wersja polska
PN-EN 352-5:2005/A1:2007
- wersja polska
PN-EN 352-9:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 9: Wkładki przeciwhałasowe z wejściem fonicznym dla sygnału bezpieczeństwa2021-04-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 352-2:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wkładki przeciwhałasowe2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-2:2005
- wersja polska
PN-EN 352-3:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe przymocowane do środków ochrony głowy i/lub twarzy2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-3:2005
- wersja polska
PN-EN 352-4:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-4:2003/A1:2007
- wersja polska
PN-EN 352-4:2003
- wersja polska
PN-EN 352-7:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-7:2006
- wersja polska
PN-EN 352-8:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe do odtwarzania audycji rozrywkowych2021-04-28KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-8:2008
- wersja angielska
PN-EN 352-10:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 10: Wkładki przeciwhałasowe do odtwarzania audycji rozrywkowych2021-04-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 352-1:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Wymagania ogólne -- Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe2021-04-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 352-1:2005
- wersja polska
PN-EN 13819-2:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 2: Metody badań akustycznych2021-04-22KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13819-2:2005
- wersja polska
PN-EN 13819-1:2021-04
- wersja angielska
Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 1: Metody badań fizycznych2021-04-21KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13819-1:2005
- wersja polska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-4:2021-03
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badań -- Część 4: Badania palności2021-03-25KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-4:2004
- wersja polska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20349-1:2017-10/A1:2021-05
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w hutnictwie2021-05-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN ISO 20349-2:2017-10/A1:2021-05
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie chroniące przed zagrożeniami występującymi w hutnictwie i spawalnictwie -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące ochrony przed zagrożeniami w spawalnictwie i procesach pokrewnych2021-05-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
PN-EN ISO 12402-10:2021-04
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-10:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 12402-7:2021-04
- wersja angielska
lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i składniki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-07KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-7:2008/A1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-7:2008
- wersja polska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12999-1:2021-05
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 1: Izolacyjność akustyczna2021-05-10KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12999-1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 12999-1:2014-08/Ap1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 9053-2:2021-04
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie oporności przepływu powietrza -- Część 2: Metoda przemiennego przepływu powietrza2021-04-06KT 253 Akustyki Architektonicznej
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 11690-2:2021-05
- wersja angielska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 2: Środki redukcji hałasu2021-05-10KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-2:2000
- wersja polska
PN-EN ISO 11690-1:2021-05
- wersja angielska
Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu miejsc pracy o ograniczonym hałasie, wyposażonych w maszyny -- Część 1: Wytyczne redukcji hałasu2021-05-07KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 11690-1:2000
- wersja polska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN IEC 60263:2021-04
- wersja angielska
Podziałki i rozmiary dotyczące sporządzania wykresów charakterystyk częstotliwościowych i wykresów biegunowych2021-04-07KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN IEC 60068-3-7:2021-04
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 3-7: Dokumentacja pomocnicza i wytyczne -- Pomiary w komorach temperaturowych do prób A (Zimno) i B (Suche gorąco) (z obciążeniem)2021-04-07KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN 60068-3-7:2009
- wersja polska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 22232-3:2021-03
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 3: Aparatura kompletna2021-03-31KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12668-3:2014-02
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15494:2018-12/A1:2021-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu2021-04-20KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 15655-2:2021-05
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań powłok ze związków organicznych w rurach i kształtkach z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: Powłoka do rur z termoplastycznych poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO)2021-05-06KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15655:2009
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 15655-2:2021-05
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wymagania i metody badań powłok ze związków organicznych w rurach i kształtkach z żeliwa sferoidalnego -- Część 2: Powłoka do rur z termoplastycznych poliolefin modyfikowanych kwasem (TMPO)2021-05-06KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15655:2009
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 334:2019-12
- wersja polska
Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnienia wejściowego do 10 MPa (100 bar)2021-04-06KT 277PN-EN 334+A1:2011
- wersja polska
PN-EN 334+A1:2011/Ap1:2016-07
- wersja polska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52941:2021-05
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Wydajność i niezawodność systemu -- Badania odbiorcze maszyn laserowych do stapiania proszków materiałów metalowych w zastosowaniach lotniczych2021-05-06KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN IEC 62714-4:2021-03/AC:2021-04
- wersja angielska
Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 4: Układ logiczny2021-04-26KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62890:2021-04
- wersja angielska
Pomiary, sterowanie i automatyzacja procesów przemysłowych -- Zarządzanie cyklem życia systemów i urządzeń2021-04-19KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-4:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 4: Usługi2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-4:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-6:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 6: Odwzorowania2021-04-14KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-6:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-14:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 14: PubSub2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-5:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model Informacyjny2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-5:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62443-3-2:2021-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 3-2: Ocena ryzyka w bezpieczeństwie i projektowaniu systemu2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
25.080.20 Wytaczarki i frezarki
PN-EN 16564:2021-04
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące frezarek/przecinarek mostowych w tym także sterowanych numerycznie (NC/CNC)2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16564:2015-02
- wersja angielska
25.080.50 Szlifierki i polerki
PN-EN 15571:2021-04
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej powierzchni2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 15571:2015-01
- wersja angielska
25.080.60 Przecinarki
PN-EN 16564:2021-04
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące frezarek/przecinarek mostowych w tym także sterowanych numerycznie (NC/CNC)2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16564:2015-02
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN IEC 62841-2-6:2021-04
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotów ręcznych2021-04-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 60745-2-6:2010
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-1:2017-08/Ap1:2021-04
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu2021-04-23KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9454-2:2021-05
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Klasyfikacja i wymagania -- Część 2: Wymagania użytkowe2021-05-12KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9454-2:2004
- wersja polska
PN-EN ISO 9455-9:2021-05
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 9: Oznaczanie zawartości amoniaku2021-05-12KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-9:2001
- wersja polska
PN-EN ISO 9453:2021-04
- wersja angielska
Luty miękkie -- Składy chemiczne i postacie2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9453:2014-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 9455-5:2021-04
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 5: Próba lustra miedzi2021-04-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-5:2014-09
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8501-4:2021-04
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem2021-04-06KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8501-4:2008
- wersja polska
PN-EN ISO 11127-4:2021-03
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Ocena twardości metodą szkiełek mikroskopowych2021-03-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-4:2012
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
27.075 Technologie wodorowe
PN-EN 17127:2021-04
- wersja angielska
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania2021-04-26KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17127:2019-02
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN IEC 62003:2021-05
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Układy oprzyrządowania, sterowania i zasilania elektrycznego -- Wymagania dotyczące badania kompatybilności elektromagnetycznej2021-05-17KT 266 Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN IEC 62790:2021-04
- wersja angielska
Puszki łączeniowe do modułów fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2021-04-13KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 62790:2015-05
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN IEC 61400-27-1:2021-04
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 27-1: Modele symulacji elektrycznych -- Modele rodzajowe2021-04-29KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 61400-27-1:2015-12
- wersja angielska
PN-EN IEC 61400-27-2:2021-04
- wersja angielska
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 27-2: Modele symulacji elektrycznych -- Walidacja modelu2021-04-14KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60332-1-2:2010/A12:2021-05
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2021-05-12KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN IEC 60695-1-12:2021-04
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 1-12: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych -- Bezpieczeństwo pożarowe w technice2021-04-08KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.040.10 Oleje izolacyjne
PN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Mineralne oleje elektroizolacyjne do urządzeń elektrycznych2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60296:2012
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN IEC 60317-60-1:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60-1: Przewody miedziane prostokątne, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nielakierowanym, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-60:2013-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-60-2:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 60-2: Przewody miedziane prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-60:2013-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-70-1:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70-1: Przewody miedziane okrągłe, gołe lub emaliowane w nienasyconym topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-70:2017-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 60317-70-2:2021-03
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 70-2: Przewody miedziane okrągłe, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą/lakierem, wskaźnik temperaturowy 1552021-03-23KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 60317-70:2017-11
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 60332-1-2:2010/A12:2021-05
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW2021-05-12KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50397-1:2021-04
- wersja angielska
Przewody w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich, na napięcie znamionowe prądu przemiennego wyższe od 1 kV i nieprzekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-1:2007
- wersja angielska
29.080.10 Izolatory
PN-EN IEC 60120:2021-04
- wersja angielska
Złącza gniazdowo-główkowe izolatorów wiszących -- Wymiary2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-IEC 120:1997
- wersja polska
PN-EN IEC 60372:2021-04
- wersja angielska
Zawleczki do złączy gniazdowo-główkowych ogniw łańcucha izolatorów -- Wymiary i badania2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-EN 60372:2005
- wersja polska
PN-EN IEC 60471:2021-04
- wersja angielska
Złącza widlasto-uchate w ogniwach łańcucha izolatorów -- Wymiary2021-04-08KT 76 Izolatorów
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN IEC 60664-1:2021-02/AC:2021-04
- wersja angielska
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania2021-04-26KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-E-93201:2021-05
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A -- Wymiary2021-05-11KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-E-93201:1997
- wersja polska
PN-IEC 60884-2-7:2014-11/Ap1:2021-04
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące przedłużaczy2021-04-06KT 62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego
PN-EN IEC 63067:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i latarni lotniskowych -- Urządzenia łączące -- Wymagania ogólne i badania2021-03-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60127-3:2015-08/A1:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturowe2021-04-15KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Mineralne oleje elektroizolacyjne do urządzeń elektrycznych2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60296:2012
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN IEC 62271-108:2021-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 52 kV2021-04-09KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN 62271-108:2008
- wersja polska
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63103:2021-04
- wersja angielska
Sprzęt oświetleniowy -- Pomiar mocy w trybie nieaktywnym2021-04-16KT 4 Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN IEC 61007:2021-04
- wersja angielska
Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Metody pomiarów i procedury badań2021-04-15KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN 61007:2001
- wersja polska
PN-EN IEC 60076-24:2021-04
- wersja angielska
Transformatory -- Część 24: Wymagania techniczne dotyczące rozdzielczych transformatorów regulacyjnych (VRDT)2021-04-08KT 79 Transformatorów Energetycznych
PN-EN IEC 60296:2021-03
- wersja angielska
Ciecze stosowane w elektrotechnice -- Mineralne oleje elektroizolacyjne do urządzeń elektrycznych2021-03-22KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60296:2012
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50397-1:2021-04
- wersja angielska
Przewody w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich, na napięcie znamionowe prądu przemiennego wyższe od 1 kV i nieprzekraczające 36 kV -- Część 1: Przewody w osłonie2021-04-15KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN 50397-1:2007
- wersja angielska
PN-EN IEC 60120:2021-04
- wersja angielska
Złącza gniazdowo-główkowe izolatorów wiszących -- Wymiary2021-04-15KT 76 IzolatorówPN-IEC 120:1997
- wersja polska
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
PN-EN IEC 61496-1:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/Ap1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 61496-1:2014-02/AC1:2015-11
- wersja polska
PN-EN 61496-1:2014-02
- wersja polska
PN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62435-8:2021-04
- wersja angielska
Podzespoły elektroniczne -- Długotrwałe przechowywanie elektronicznych przyrządów półprzewodnikowych -- Część 8: Pasywne przyrządy elektroniczne2021-04-12KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 61760-1:2021-04
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 1: Standardowa metoda specyfikacji elementów przeznaczonych do montażu powierzchniowego (SMDs)2021-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN 61760-1:2006
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 60749-41:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Metody badań mechanicznych i klimatycznych -- Część 41: Standardowe metody badań niezawodności pamięci nieulotnych2021-04-20KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
PN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60747-5-5:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 60747-5-5:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 60749-15:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 15: Wytrzymałość na temperaturę lutowania przyrządów do montażu przewlekanego2021-04-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60749-15:2011/AC:2011
- wersja angielska
PN-EN 60749-15:2011
- wersja angielska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 60747-16-5:2014-01/A1:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 16-5: Mikrofalowe układy scalone -- Generatory2021-04-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 63041-3:2021-05
- wersja angielska
Czujniki piezoelektryczne -- Część 3: Czujniki wielkości fizycznych2021-05-17KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN IEC 61076-2-012:2021-04
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 2-012: Złącza okrągłe -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy z wewnętrznym sprzęgiem „push-pull” bazującym na interfejsie złącza M12 zgodnym z IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-109, IEC 61076-2-111 i IEC 61076-2-1132021-04-19KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-EN IEC 60352-5:2021-04
- wersja angielska
Połączenia nielutowane -- Część 5: Połączenia wtłaczane -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-04-16KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN 60352-5:2012/AC1:2015-04
- wersja angielska
PN-EN 60352-5:2012
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN IEC 62966-2:2021-04
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wydzielona przestrzeń między rzędami informatycznych szaf -- Część 2: Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących przepływu powietrza, separacji powietrza i chłodzenia powietrzem2021-04-14KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN IEC 60747-5-5:2021-04
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Część 5-5: Przyrządy optoelektroniczne -- Transoptory2021-04-19KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN 60747-5-5:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
PN-EN 60747-5-5:2011
- wersja angielska
PN-EN IEC 61496-2:2021-04
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)2021-04-13KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem ElektrycznymPN-EN 61496-2:2014-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 60601-2-22:2021-03
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego chirurgicznych, kosmetycznych, terapeutycznych i diagnostycznych urządzeń laserowych2021-03-29KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN 60601-2-22:2013-07/Ap1:2015-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja polska
PN-EN 60601-2-22:2013-07
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 307-2 V1.2.1:2021-04
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Struktura ramkowania, kodowanie kanałowe i modulacja dla radiodyfuzji, usług interaktywnych, służb reporterskich oraz innych satelitarnych szerokopasmowych zastosowań drugiej generacji -- Część 2: Rozszerzenia DVB-S2 (DVB-S2X)2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 307-2 V1.1.1:2015-09
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04
- wersja angielska
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 208 V3.3.1:2021-04
- wersja angielska
Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W -- Norma zharmonizowana dostępu do widma radiowego2021-04-19KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 208 V3.1.1:2016-12
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 55032:2015-09/A1:2021-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisji2021-05-17KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 61000-6-8:2021-05
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-8: Normy ogólne -- Norma emisji dla profesjonalnych urządzeń w lokalizacjach handlowych i lekko uprzemysłowionych2021-05-17KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
PN-EN IEC 55036:2021-04
- wersja angielska
Elektryczne i hybrydowe elektryczne pojazdy drogowe -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w celu ochrony odbiorników zewnętrznych o częstotliwości poniżej 30 MHz2021-04-20KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 61169-1-4:2021-04
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 1-4: Metody badania właściwości elektrycznych -- Współczynnik fali stojącej napięcia, tłumienność odbicia i współczynnik odbicia2021-04-08KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.50 Osprzęt
PN-EN IEC 63034:2021-03
- wersja angielska
Mikro głośniki2021-03-24KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 301 545-2 V1.3.1:2021-03
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Interaktywny system satelitarny (DVB-RCS2) DVB drugiej generacji -- Część 2: Warstwy niższe dla standardu satelitarnego2021-03-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 545-2 V1.2.1:2014-11
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 61280-4-5:2021-04
- wersja angielska
Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 4-5: Zainstalowana sieć kablowa -- Pomiary tłumienia światłowodowej sieci kablowej zakończonej półzłączami MPO przy użyciu wyposażenia pomiarowego z interfejsami MPO2021-04-20KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN IEC 60794-1-215:2021-03
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-215: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań środowiskowych -- Test zewnętrznego zamrażania kabla, Metoda F152021-03-22KT 282 Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN IEC 62149-3:2021-04
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne -- Część 3: Zintegrowane z modulatorem diodowe nadajniki laserowe dla światłowodowych systemów transmisji do 40-Gbit/s2021-04-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 62149-3:2014-11
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN IEC 61757-4-3:2021-05
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 4-3: Elektryczny pomiar prądu -- Metoda polarymetryczna2021-05-17KT 282 Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN IEC 61970-301:2021-04
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 301: Podstawa wspólnego modelu informacyjnego (CIM)2021-04-07KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-301:2017-07
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-EN ISO/IEC 27006:2021-05
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji2021-05-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-EN IEC 62351-4:2019-06/A1:2021-04
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2021-04-16KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN IEC 62443-3-2:2021-03
- wersja angielska
Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 3-2: Ocena ryzyka w bezpieczeństwie i projektowaniu systemu2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
PN-EN 17230:2021-04
- wersja angielska
Technologia informatyczna -- RFID w transporcie kolejowym2021-04-26KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
PN-EN IEC 62714-4:2021-03/AC:2021-04
- wersja angielska
Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 4: Układ logiczny2021-04-26KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62541-10:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 10: Programy2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-10:2015-11
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-14:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 14: PubSub2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62541-3:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 3: Model przestrzeni adresowej2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-3:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-5:2021-04
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 5: Model Informacyjny2021-04-09KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-5:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 62541-11:2021-03
- wersja angielska
Zunifikowana architektura OPC -- Część 11: Dostęp do historii2021-03-22KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 62541-11:2015-10
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50174-1:2018-08/A1:2021-04
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości2021-04-12KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-EN 17419-1:2021-05
- wersja angielska
Cyfrowa wymiana informacji w branży ubezpieczeniowej -- Przekazywanie dokumentów elektronicznych -- Część 1: Model procesu i danych2021-05-07KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 62714-4:2021-03/AC:2021-04
- wersja angielska
Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Język automatycznego wyznaczania -- Część 4: Układ logiczny2021-04-26KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
PN-EN IEC 62351-4:2019-06/A1:2021-04
- wersja angielska
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym i związana z tym wymiana informacji -- Ochrona danych komunikacji -- Część 4: Profile zawierające MMS i pochodne2021-04-16KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN IEC 61804-5:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 5: Biblioteka wbudowana EDDL2021-03-24KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-5:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 62656-8:2021-03
- wersja angielska
Znormalizowana rejestracja ontologii produktów i jej transfer za pomocą formularzy kalkulacyjnych -- Część 8: Interfejs usług webowych dla paczek danych2021-03-24KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN IEC 61804-3:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 3: Składnia i semantyka EDDL2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-3:2016-02
- wersja angielska
PN-EN IEC 61804-4:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i integracja w systemach przedsięwzięcia -- Bloki funkcyjne (FB) do sterowania procesami i język opisu urządzenia elektronicznego (EDDL) -- Część 4: Interpretacja EDD2021-03-23KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 61804-4:2016-05
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 13143-1:2021-04
- wersja angielska
Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności urządzeń pokładowych i przydrożnych z ISO 12813 -- Część 1: Struktura zestawu testów i cele testów2021-04-30KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 13143-1:2017-02
- wersja angielska
PN-EN 17230:2021-04
- wersja angielska
Technologia informatyczna -- RFID w transporcie kolejowym2021-04-26KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 21597-2:2021-05
- wersja angielska
Kontener informacyjny do dostarczania dokumentów powiązanych -- Specyfikacja wymiany -- Część 2: Typy powiązań2021-05-11KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
PN-EN 17412-1:2021-05
- wersja angielska
Modelowanie informacji o budynku -- Wymagany poziom informacji -- Część 1: Koncepcje i zasady2021-05-07KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 12967-1:2021-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług (HISA) -- Część 1: Organizacyjny punkt widzenia2021-04-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12967-1:2011
- wersja angielska
PN-EN ISO 12967-1:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 12967-2:2021-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług (HISA) -- Część 2: Informacyjny punkt widzenia2021-04-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12967-2:2012
- wersja polska
PN-EN ISO 12967-3:2021-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Architektura usług (HISA) -- Część 3: Obliczeniowy punkt widzenia2021-04-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 12967-3:2012
- wersja polska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN IEC 55036:2021-04
- wersja angielska
Elektryczne i hybrydowe elektryczne pojazdy drogowe -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w celu ochrony odbiorników zewnętrznych o częstotliwości poniżej 30 MHz2021-04-20KT 104 Kompatybilności Elektromagnetycznej
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50463-3:2018-01
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 3: Przetwarzanie danych2021-03-22KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50463-3:2013-08
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13231-2:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 2: Odbiór reprofilowanych szyn na szlaku, w rozjazdach, skrzyżowaniach i przyrządach wyrównawczych2021-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-4:2013-09
- wersja angielska
PN-EN 13231-3:2012
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12215-10:2021-05
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 10: Obciążenia takielunku i mocowanie takielunku na jednostkach żaglowych2021-05-14KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 12215-7:2021-05
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 7: Określanie obciążeń oraz lokalnych wymiarów elementów konstrukcyjnych jednostek wielokadłubowych przy użyciu ISO 12215-52021-05-14KT 230 Małych Statków
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12215-10:2021-05
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 10: Obciążenia takielunku i mocowanie takielunku na jednostkach żaglowych2021-05-14KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 12215-7:2021-05
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 7: Określanie obciążeń oraz lokalnych wymiarów elementów konstrukcyjnych jednostek wielokadłubowych przy użyciu ISO 12215-52021-05-14KT 230 Małych Statków
PN-EN ISO 11591:2021-03
- wersja angielska
Małe statki -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2021-03-30KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11591:2019-07
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 6057:2021-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówki popychaczy z łożyskiem wg EN 4265 ze stali odpornej na korozję, z trzpieniem z gwintem wewnętrznym -- Wymiary i obciążenia, seria calowa2021-03-22KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-7:2021-03
- wersja angielska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych2021-03-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-7+A1:2010
- wersja polska
53.080 Urządzenia magazynowe
PN-EN 15512:2021-04
- wersja angielska
Stalowe statyczne systemy składowania -- Regały paletowe o zmiennej konfiguracji -- Zasady projektowania konstrukcji2021-04-23KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 15512:2011
- wersja polska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21976:2021-03/Ap1:2021-05
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych wskazujących na niepożądane otwieranie opakowania produktu leczniczego2021-05-12KT 133 Opakowań
PN-EN ISO 21976:2021-03
- wersja angielska
Opakowania -- Sprawdzanie cech charakterystycznych wskazujących na niepożądane otwieranie opakowania produktu leczniczego2021-03-24KT 133 OpakowańPN-EN 16679:2015-02
- wersja angielska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 15009:2021-03
- wersja angielska
Pojemniki aerozolowe -- Wielokomorowe dozowniki aerozoli2021-03-23KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 15009:2008
- wersja polska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN IEC 63252:2021-04
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2021-04-13KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12945-3:2021-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do pillingu, mechacenia i skłębiania -- Część 3: Bębnowa metoda badania pillingu2021-04-30KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12945-3:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 12945-4:2021-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do pillingu, mechacenia i skłębiania -- Część 4: Ocena pillingu, mechacenia i skłębiania na podstawie analizy wizualnej2021-04-30KT 26 Wyrobów Włókienniczych
PN-EN ISO 12945-1:2021-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do pillingu, mechacenia i skłębiania -- Część 1: Skrzynkowa metoda badania pillingu2021-04-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12945-1:2002
- wersja polska
PN-EN ISO 12945-2:2021-04
- wersja angielska
Tekstylia -- Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do pillingu, mechacenia i skłębiania -- Część 2: Zmodyfikowana metoda Martindale'a2021-04-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 12945-2:2002
- wersja polska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 12958-1:2021-05
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu -- Część 1: Badanie indeksowe2021-05-14KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12958:2011
- wersja polska
PN-EN ISO 12958-2:2021-05
- wersja angielska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu -- Część 2: Badanie wydajności2021-05-14KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12958:2011
- wersja polska
PN-EN 12225:2021-05
- wersja angielska
Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odporności mikrobiologicznej za pomocą testu umieszczenia w gruncie2021-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN 12225:2002
- wersja polska
61.020 Odzież
PN-EN 17394-2:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Część 2: Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej -- Bezpieczeństwo mocowania guzików -- Metoda badania2021-03-26KT 22 Odzieżownictwa
61.060 Obuwie
PN-EN ISO 24263:2021-05
- wersja angielska
Obuwie -- Wytrzymałość zamocowania pasków, wykończeń i akcesoriów2021-05-04KT 20 Skóry i Obuwia
PN-EN ISO 24266:2021-05
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania całego obuwia -- Wytrzymałość na zginanie2021-05-04KT 20 Skóry i Obuwia
PN-EN ISO 24267:2021-05
- wersja angielska
Obuwie -- Wyznaczanie współczynnika tarcia obuwia i elementów podeszwy -- Metoda badania2021-05-04KT 20 Skóry i Obuwia
PN-EN ISO 24264:2021-04
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania pustych i pełnych obcasów oraz wierzchników -- Wytrzymałość zamocowania wierzchników2021-04-01KT 20 Skóry i Obuwia
PN-EN ISO 24265:2021-04
- wersja angielska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Odporność na tarcie za pomocą gumowego paska2021-04-01KT 20 Skóry i Obuwia
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 17411:2021-04
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie nadchloranów w nawozach mineralnych metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)2021-04-26KT 156 Nawozów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17424:2021-04
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie aflatoksyn w przyprawach innych niż papryka metodą HPLC-FLD z uzyskiwaniem pochodnej po rozdziale na kolumnie i oczyszczaniu na IAC2021-04-27KT 235 Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15948:2021-03
- wersja angielska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie wilgotności i zawartości białka -- Metoda z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni w całym ziarnie2021-03-26KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15948:2015-05
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14112:2021-05
- wersja angielska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (test przyspieszonego utleniania)2021-05-06KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14112:2016-10
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 1974:2021-04
- wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-04-27KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 1974+A1:2010
- wersja polska
71.100.20 Gazy przemysłowe
PN-EN 17127:2021-04
- wersja angielska
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania2021-04-26KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17127:2019-02
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13623:2021-03
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do systemów wodnych wobec Legionella -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2021-03-25KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13623:2010
- wersja angielska
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
PN-EN 15571:2021-04
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej powierzchni2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 15571:2015-01
- wersja angielska
PN-EN 16564:2021-04
- wersja angielska
Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące frezarek/przecinarek mostowych w tym także sterowanych numerycznie (NC/CNC)2021-04-23KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16564:2015-02
- wersja angielska
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 35104:2021-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Eksploatacja w Arktyce -- Zarządzanie związane z lodem2021-04-01KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4259-1:2018-01/A2:2021-05
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Precyzja metod pomiaru i wyników -- Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania2021-05-06KT 222
PN-EN 15199-3:2021-04
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 3: Ropa naftowa2021-04-23KT 222PN-EN 15199-3:2010
- wersja polska
PN-EN 15199-1:2021-04
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe2021-04-22KT 222PN-EN 15199-1:2009
- wersja polska
PN-EN 15199-2:2021-04
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej -- Część 2: Ciężkie destylaty i paliwa pozostałościowe2021-04-22KT 222PN-EN 15199-2:2009
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 23572:2021-05
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Smary plastyczne -- Pobieranie próbek smarów2021-05-04KT 222
PN-ISO 6521-1:2021-05
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) -- Rodzina D (sprężarki) - Część 1: Specyfikacje dla kategorii DAA i DAB (środki smarowe do tłokowych i rotacyjnych smarowanych kroplowo sprężarek powietrza)2021-05-04KT 222
PN-ISO 6521-3:2021-05
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (Klasa L) -- Rodzina D (sprężarki) - Część 3: Specyfikacje dla kategorii DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF i DRG (środki smarowe do sprężarek chłodniczych)2021-05-04KT 222
PN-C-96030:2021-03
- wersja polska
Badanie smarów -- Oznaczanie odporności smarów na utlenianie -- Metoda tlenowa2021-03-29KT 222
75.120 Ciecze hydrauliczne
PN-EN ISO 12922:2020-08
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa H (Układy hydrauliczne) -- Specyfikacje dla cieczy hydraulicznych kategorii HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR i HFDU2021-04-06KT 222PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12922:2013-05
- wersja polska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 23306:2021-05
- wersja angielska
Specyfikacja skroplonego gazu ziemnego jako paliwa do zastosowań morskich2021-05-04KT 277
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN 16900:2017-04
- wersja polska
Biooleje z procesu szybkiej pirolizy do przemysłowych kotłów grzewczych -- Wymagania i metody badań2021-05-14KT 222
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15156-2:2021-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 2: Stale niestopowe i niskostopowe odporne na pękanie oraz stosowanie żeliw2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-2:2015-11
- wersja polska
PN-EN ISO 15156-2:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-3:2021-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 3: Stopy odporne na pękanie CRA (stopy odporne na korozję) i inne stopy2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-3:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-3:2015-11
- wersja polska
PN-EN ISO 15156-1:2021-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały stosowane przy wydobywaniu ropy i gazu w środowisku zawierającym H2S -- Część 1: Ogólne zasady doboru materiałów odpornych na pękanie2021-05-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 15156-1:2015-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15156-1:2015-11
- wersja polska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19902:2021-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stałe stalowe konstrukcje morskie2021-05-11KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19902:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 19902:2008/A1:2014-02
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 18796-1:2021-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Powłoki i wykładziny wewnętrzne zbiorników procesowych ze stali węglowej -- Część 1: Wymagania techniczne2021-03-31KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 17127:2021-04
- wersja angielska
Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania2021-04-26KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 17127:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 16486-2:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 2: Rury2021-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 12004-1:2021-05
- wersja angielska
Metale -- Określanie krzywych granicznej odkształcalności dla blach i taśm -- Część 1: Pomiar i zastosowanie wykresów granicznej odkształcalności w prasowni2021-05-10KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 12004-1:2008
- wersja angielska
PN-EN ISO 7438:2021-04
- wersja angielska
Metale -- Próba zginania2021-04-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 7438:2016-03
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 336:2013-12/Ap1:2021-03
- wersja angielska
Drewno konstrukcyjne -- Wymiary, dopuszczalne odchyłki2021-03-29KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12460-3:2021-03
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu -- Część 3: Metoda analizy gazowej2021-03-30KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 12460-3:2016-03
- wersja angielska
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-10:2021-03
- wersja angielska
Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 10: Oznaczanie trwałej zmiany wymiarów wskutek ogrzewania2021-03-29KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-10:2000
- wersja polska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 17417:2021-03
- wersja angielska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tworzyw sztucznych w środowisku wodnym w warunkach beztlenowych (denitryfikujących) -- Metoda pomiaru wzrostu ciśnienia2021-03-29KT 168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 16486-2:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 2: Rury2021-03-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-28:2021-04
- wersja angielska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 28: Oznaczanie całkowitej zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) przez rozpuszczanie, oczyszczanie i GC-MS2021-04-02KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
PN-EN ISO 473:2021-04
- wersja angielska
Pigmenty litoponowe -- Ogólne wymagania i metody badań2021-04-01KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21597-2:2021-05
- wersja angielska
Kontener informacyjny do dostarczania dokumentów powiązanych -- Specyfikacja wymiany -- Część 2: Typy powiązań2021-05-11KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.30 Aspekty techniczne
PKN-CEN/TS 17440:2021-04
- wersja angielska
Ocena i modernizacja istniejących konstrukcji2021-04-20KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PKN-CEN/TR 17086:2021-03
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące stosowania normy EN 13791:2019 w kontekście jej zapisów2021-03-25KT 274 Betonu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 14038-2:2021-03
- wersja angielska
Procesy elektrochemicznej realkalizacji i usuwania chlorków z żelbetu -- Część 2: Ekstrakcja chlorków2021-03-25KT 290 Technik Specjalnych w Elektryce
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 16977:2021-04
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby z silikatów (CS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2021-04-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
PN-EN ISO 9053-2:2021-04
- wersja angielska
Akustyka -- Określanie oporności przepływu powietrza -- Część 2: Metoda przemiennego przepływu powietrza2021-04-06KT 253 Akustyki Architektonicznej
PN-EN 17140:2021-03
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Panele izolacyjne próżniowe (VIP) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja2021-03-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 17423:2021-04
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Określanie i raportowanie współczynników energii pierwotnej (PEF) i współczynnika emisji CO2 -- Zasady ogólne, Moduł M1-72021-04-27KT 179 Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 11691:2021-05
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu -- Laboratoryjna metoda orientacyjna2021-05-10KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 11691:2009
- wersja angielska
PN-EN ISO 12999-1:2021-05
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej -- Część 1: Izolacyjność akustyczna2021-05-10KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 12999-1:2014-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 12999-1:2014-08/Ap1:2016-08
- wersja angielska
PN-EN 16205:2021-05
- wersja angielska
Pomiar laboratoryjny hałasu kroków na stropach2021-05-07KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 16205+A1:2018-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10848-5:2021-03
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami -- Część 5: Sprawność promieniowania elementów budowlanych2021-03-29KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13141-5:2021-03
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 5: Nasady kominowe ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe2021-03-25KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-5:2006
- wersja polska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 63067:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i latarni lotniskowych -- Urządzenia łączące -- Wymagania ogólne i badania2021-03-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 63103:2021-04
- wersja angielska
Sprzęt oświetleniowy -- Pomiar mocy w trybie nieaktywnym2021-04-16KT 4 Techniki Świetlnej
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 15684:2021-05
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe mechatroniczne -- Wymagania i metody badań2021-05-07KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 15684:2013-04
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 1004-1:2021-04
- wersja angielska
Ruchome rusztowania robocze wykonane z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i ogólne zasady projektowania2021-04-21KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 1004:2005
- wersja niemiecka
PN-EN 1004:2005
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 12715:2021-05
- wersja angielska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Iniekcja2021-05-06KT 254 GeotechnikiPN-EN 12715:2003
- wersja polska
PN-EN ISO 17892-8:2018-05/Ap1:2021-04
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu2021-04-29KT 254 Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 1824:2021-05
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Odcinki doświadczalne2021-05-07KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1824:2011
- wersja angielska
PN-EN 1871:2021-03
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Farby, termoplastyczne i zimne tworzywa sztuczne -- Właściwości fizyczne2021-03-29KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1871:2003/Ap1:2013-12
- wersja polska
PN-EN 1871:2003
- wersja polska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 17397-1:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wady szyn -- Część 1: Zarządzanie systemem wykrywania wad2021-04-26KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 13848-2:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 2: Systemy pomiarowe -- Pojazdy do pomiarów toru2021-04-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-2:2006
- wersja angielska
PN-EN 13848-6+A1:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 6: Charakterystyka jakości geometrycznej toru2021-04-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-6:2014-05
- wersja angielska
PN-EN 13231-2:2021-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Odbiór prac -- Część 2: Odbiór reprofilowanych szyn na szlaku, w rozjazdach, skrzyżowaniach i przyrządach wyrównawczych2021-04-21KT 138 KolejnictwaPN-EN 13231-4:2013-09
- wersja angielska
PN-EN 13231-3:2012
- wersja angielska
93.120 Budownictwo portów lotniczych
PN-EN IEC 63067:2021-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i latarni lotniskowych -- Urządzenia łączące -- Wymagania ogólne i badania2021-03-24KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN IEC 62512:2021-03
- wersja angielska
Elektryczne pralko-suszarki do użytku domowego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-03-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50229:2015-10/AC:2016-03
- wersja angielska
PN-EN 50229:2015-10
- wersja angielska
PN-EN IEC 60335-2-43:2021-03
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43: Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników2021-03-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-43:2005
- wersja polska
PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009
- wersja angielska
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN IEC 62885-4:2021-04
- wersja angielska
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 4: Bezprzewodowe odkurzacze czyszczące na sucho do użytku domowego lub podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2021-04-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 10874:2012/A1:2021-05
- wersja angielska
Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja2021-05-14KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 17730:2021-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Lakiery fluorkowe2021-03-31KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 17730:2015-03
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 13210-1:2021-04
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Część 1: Szelki, lejce dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 13210:2006
- wersja polska
PN-EN 13210-2:2021-04
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Część 2: Szelki dla dzieci z plecakami i lejcami -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-04-21KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 13210:2006
- wersja polska
PN-EN 17394-2:2021-03
- wersja angielska
Tekstylia i wyroby tekstylne -- Część 2: Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej -- Bezpieczeństwo mocowania guzików -- Metoda badania2021-03-26KT 22 Odzieżownictwa
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13451-1:2021-05
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla wyposażenia zainstalowanego na basenach do użytku publicznego2021-05-13KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-1+A1:2017-02
- wersja angielska