Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
PN-EN ISO 21183-2:2006
- wersja angielska
Lekkie taśmy przenośnikowe -- Część 2: Wykaz terminów równoważnych2019-01-28KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 21183-2:2019-01
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 14906:2011
- wersja angielska
Elektroniczny system pobierania opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Elektroniczny system pobierania opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011/A1:2015-11
- wersja angielska
Elektroniczny system pobierania opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
07.100.20 Mikrobiologia wody
PN-EN ISO 8199:2010
- wersja polska
Jakość wody -- Ogólne wytyczne oznaczania liczby bakterii metodą hodowli2019-01-23KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 8199:2019-01
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN ISO 15883-4:2010
- wersja polska
Myjnie-dezynfektory -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów termolabilnych2019-02-01KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 15883-4:2019-02
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN 868-8:2009
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 8: Pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użycia do sterylizatorów parowych zgodnych z EN 285 -- Wymagania i metody badań2019-02-01KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-8:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 868-5:2009
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 5: Torebki z zamknięciem samoprzylepnym oraz rękawy z materiałów porowatych i folii z tworzywa sztucznego -- Wymagania i metody badań2019-01-29KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-5:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 868-10:2009
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 10: Włókniny z poliolefin pokryte warstwą adhezyjną -- Wymagania i metody badań2019-01-29KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-10:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 868-9:2009
- wersja angielska
Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 9: Niepowlekane włókniny z poliolefin -- Wymagania i metody badań2019-01-29KT 295 SterylizacjiPN-EN 868-9:2019-01
- wersja angielska
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
PN-EN ISO 7405:2009
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 7405:2009/A1:2013-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Ocena biozgodności wyrobów medycznych używanych w stomatologii2019-01-09KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7405:2019-01
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-ISO 14034:2018-07
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Weryfikacja technologii środowiskowych (ETV)2019-01-09KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14034:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 14034:2019-01
- wersja polska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 15681-2:2006
- wersja polska
Jakość wody -- Oznaczanie ortofosforanów i fosforu ogólnego metodą analizy przepływowej (FIA i CFA) -- Część 2: Metoda ciągłej analizy przepływowej (CFA)2019-02-04KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 15681-2:2019-02
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 11704:2015-11
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-01-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11704:2019-01
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 20685:2010
- wersja angielska
Metodyka skanowania 3D do celów międzynarodowych baz danych antropometrycznych2019-01-28KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 20685-1:2019-01
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-2:2009
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-02-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 13565-2:2009/AC:2010
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja2019-02-04KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-2:2019-02
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 13501-1+A1:2010
- wersja polska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień2019-02-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 13501-6:2014-04
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych2019-02-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-6:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1300:2014-03
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja zamków o wysokim stopniu zabezpieczenia z punktu widzenia odporności na nieuprawnione otwarcie2019-02-13KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1300:2019-02
- wersja angielska
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16523-2:2015-05
- wersja angielska
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 2: Przenikanie substancji chemicznej w stanie gazowym w warunkach ciągłego kontaktu2019-02-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 16523-2+A1:2019-02
- wersja angielska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 4007:2012
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 4007:2019-01
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 148-1:2002
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym2019-02-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 148-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 148-1:2002/Ap1:2003
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym2019-02-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 148-1:2019-02
- wersja angielska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 388:2017-02
- wersja polska
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi2019-01-18KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 388+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 388:2017-02
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi2019-01-18KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 388+A1:2019-01
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13832-2:2007
- wersja polska
Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13832-3:2007
- wersja polska
Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 3: Wymagania dotyczące obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach laboratoryjnych2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-3:2019-01
- wersja angielska
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
PN-EN 363:2008
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Systemy powstrzymywania spadania2019-01-17KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 363:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 358:2002
- wersja polska
Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości -- Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy2019-01-09KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 358:2019-01
- wersja angielska
13.340.99 Inny sprzęt ochronny
PN-EN 13374:2013-08
- wersja angielska
Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań2019-02-14KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13374+A1:2019-02
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN 29053:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych -- Określanie oporności przepływu powietrza2019-01-29KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 9053-1:2019-01
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
Małe statki -- Rozprzestrzenianie się w powietrzu dźwięku emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Metody pomiaru przy przejściu jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
PN-EN 60034-14:2004/A1:2007
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-14:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60034-14:2004
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-14:2019-02
- wersja angielska
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN 1434-4:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-4+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-2:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-2+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1434-1:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne2019-01-17KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-1+A1:2019-01
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 11704:2015-11
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych -- Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego2019-01-23KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11704:2019-01
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12679:2002
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł radiograficznych -- Metoda radiograficzna2019-01-09KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12679:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 16407-2:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 2: Kontrola radiograficzna przez dwie ścianki2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16407-1:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 1: Tangensowa kontrola radiograficzna2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-1:2018-12
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16407-1:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 1: Tangensowa kontrola radiograficzna2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 16407-2:2014-04
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Kontrola radiograficzna korozji i osadów na rurach promieniami X i gamma -- Część 2: Kontrola radiograficzna przez dwie ścianki2018-12-24KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 20769-2:2018-12
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 15655:2009
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wewnętrzna powłoka poliuretanowa na rury i kształtki -- Wymagania i metody badania2019-01-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15655-1:2019-01
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 15655:2009
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Wewnętrzna powłoka poliuretanowa na rury i kształtki -- Wymagania i metody badania2019-01-28KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 15655-1:2019-01
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 1762:2017-03
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy do płynnego gazu węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym) oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa) -- Wymagania2019-01-28KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 1762:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13766:2010
- wersja angielska
Węże i przewody wielowarstwowe z tworzyw termoplastycznych (niewulkanizowane) do przesyłania gazu płynnego i skroplonego gazu ziemnego -- Wymagania2019-01-28KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 13766:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 6802:2009
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych, wzmocnione drutem -- Badanie zginania przy ciśnieniu hydraulicznym pulsującym2019-01-15KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6802:2019-01
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12516-4:2015-02
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 4: Metoda obliczeniowa dla obudów armatury wykonanych z metali innych niż stal2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-4+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12516-1:2015-02
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Wytrzymałość obudowy -- Część 1: Metoda tabelaryczna dla obudów stalowych armatury2019-01-10KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 12516-1+A1:2019-01
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61326-3-2:2010
- wersja polska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-2: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wypełniania funkcji związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowania przemysłowe w skonkretyzowanym środowisku elektromagnetycznym2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-3-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61918:2014-06/AC:2014-09
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61918:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61918:2014-06
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61918:2019-02
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 50504:2008
- wersja angielska
Walidacja sprzętu do spawania łukowego2019-02-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-14:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 1011-6:2006
- wersja angielska
Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 6: Spawanie wiązką promieniowania laserowego2019-01-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1011-6:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1011-3:2002
- wersja polska
Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych2019-01-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1011-3:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1011-3:2002/A1:2005
- wersja polska
Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych2019-01-28KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1011-3:2019-01
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 1708-2:2004
- wersja polska
Spawanie -- Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych -- Część 2: Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym2019-02-04KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 1708-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 17640:2018-01
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Techniki, poziomy badania i ocena2019-01-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 17640:2019-01
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 8504-3:2004
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody przygotowania powierzchni -- Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym2019-01-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 8504-3:2019-01
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 8994:2011
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda siatkowa2019-02-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8994:2019-02
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 6158:2012
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki chromowe do zastosowań technicznych2019-01-28KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 6158:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13144:2005
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
PN-EN 13144:2005
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Ilościowy pomiar przyczepności metodą odrywania2019-01-15KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 13144:2019-01
- wersja angielska
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50597:2015-11
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 13136:2014-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń2019-01-31KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13136+A1:2019-01
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13136:2014-03
- wersja angielska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń2019-01-31KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13136+A1:2019-01
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50581:2013-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych2019-01-23KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 63000:2019-01
- wersja angielska
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60364-5-523:2001
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-52:2011
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-52:2011
- wersja polska
PN-IEC 60364-5-52:2002
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-52:2011
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-52:2011
- wersja polska
29.060.20 Kable
PN-EN 13501-6:2014-04
- wersja angielska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 6: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych2019-02-01KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13501-6:2019-02
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 60424-3:2016-04
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 3: Rdzenie ETD, rdzenie EER, rdzenie EC i rdzenie E2019-01-24KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-8:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 62317-8:2007
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 8: Rdzenie typu E2019-01-24KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-8:2019-01
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 50066:2002
- wersja polska
Minizłącza do podłączania wyposażenia elektrycznego pojazdów drogowych zasilanego z sieci2019-01-02KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 61167:2016-09
- wersja angielska
Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne2019-01-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 61167:2019-01
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62442-2:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2019-01-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 62442-2:2014-12
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2019-01-18KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-2:2019-01
- wersja angielska
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60034-14:2004/A1:2007
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-14:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60034-14:2004
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań2019-02-14KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-14:2019-02
- wersja angielska
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
PN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60076-11:2006/Ap1:2016-06
- wersja polska
Transformatory -- Część 11: Transformatory suche2019-01-18KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN IEC 60076-11:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 60076-11:2006
- wersja polska
Transformatory -- Część 11: Transformatory suche2019-01-18KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN IEC 60076-11:2019-01
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 61800-3:2008
- wersja polska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 62040-2:2008
- wersja polska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62040-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61204-3:2006
- wersja polska
Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61204-3:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61800-3:2008/A1:2012
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-20:2015-10
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-20: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Estonii (oparte na EN 50341-1:2012)2019-01-23KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-20:2019-01
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50581:2013-03
- wersja angielska
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych2019-01-23KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 63000:2019-01
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami związanymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 61191-1:2013-10
- wersja angielska
Zespoły na płytkach drukowanych -- Część 1: Specyfikacja wspólna -- Wymagania dotyczące elektrycznych i elektronicznych zespołów lutowanych, wykonanych techniką montażu powierzchniowego i technikami związanymi2019-01-17KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61191-1:2019-01
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-4: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach niezabezpieczonych przed wpływami pogody2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018-12
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-01-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.2.1:2019-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 220-2 V3.1.1:2017-08
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE przez niespecyficzne urządzenia radiowe2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-12
- wersja angielska
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 301 515 V2.3.0:2008
- wersja angielska
Global System for Mobile communication (GSM) -- Requirements for GSM operation on railways2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 515 V3.0.0:2018-12
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62040-2:2008
- wersja polska
Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 62040-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61800-3:2008/A1:2012
- wersja angielska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61204-3:2006
- wersja polska
Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61204-3:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61800-3:2008
- wersja polska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badań2019-02-13KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-3:2019-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 454 V2.1.1:2018-02
- wersja angielska
Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-01-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 454 V2.2.1:2019-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 440 V2.1.1:2017-10
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-12-24KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018-12
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61326-3-2:2010
- wersja polska
Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 3-2: Wymagania odporności dotyczące systemów związanych z bezpieczeństwem i wyposażenia przeznaczonego do wypełniania funkcji związanych z bezpieczeństwem (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowania przemysłowe w skonkretyzowanym środowisku elektromagnetycznym2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61326-3-2:2019-02
- wersja angielska
33.160.50 Osprzęt
PN-EN 60268-4:2014-12
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 4: Mikrofony2019-01-23KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60268-4:2019-01
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-4:2004/Ap1:2016-09
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych2019-01-09KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60794-4:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 60794-4:2004
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych2019-01-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-4:2019-01
- wersja angielska
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-ISO/IEC 14496-10:2009
- wersja polska
Technika informatyczna -- Kodowanie obiektów audiowizyjnych -- Część 10: Zaawansowane kodowanie wizji2019-01-02KT 288 Multimediów
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 61918:2014-06
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61918:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 61918:2014-06/AC:2014-09
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych2019-02-13KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61918:2019-02
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14906:2011/A1:2015-11
- wersja angielska
Elektroniczny system pobierania opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Elektroniczny system pobierania opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 14906:2011
- wersja angielska
Elektroniczny system pobierania opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu2019-01-24KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14906:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 28701:2013-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Identyfikacja obiektów stałych w transporcie publicznym (IFOPT)2019-01-02KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
PN-EN 50066:2002
- wersja polska
Minizłącza do podłączania wyposażenia elektrycznego pojazdów drogowych zasilanego z sieci2019-01-02KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-HD 60364-7-722:2016-05
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych2019-01-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-7-722:2019-01
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14198:2017-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2019-01-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 14531-1:2016-02
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 1: Algorytmy ogólne z zastosowaniem średniej wartości obliczeniowej dla pociągów lub pojedynczych pojazdów2019-01-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 14531-1+A1:2019-01
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 16186-1:2015-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 1: Dane antropometryczne i widoczność2019-01-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16186-1+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 16186-3:2016-10
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Kabina maszynisty -- Część 3: Projektowanie wyświetlaczy2019-01-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 16186-3+A1:2019-01
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 15877-1:2012
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Znakowanie na pojazdach kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe2019-01-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 15877-1+A1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 15877-1:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Znakowanie na pojazdach kolejowych -- Część 1: Wagony towarowe2019-01-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 15877-1+A1:2019-01
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 9093-1:2000
- wersja polska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Metalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 9093-2:2005
- wersja polska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 2: Niemetalowe2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-1:2002
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja kadłuba i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 1: Materiały: Żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowy2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 14509-1:2010
- wersja polska
Małe statki -- Rozprzestrzenianie się w powietrzu dźwięku emitowanego przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 1: Metody pomiaru przy przejściu jednostki2018-12-24KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-1:2018-12
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4710-03:2015-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy dla zastosowań niekonstrukcyjnych -- Część 03: Zapinka sprężysta2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-03:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 4710-01:2015-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy szybkozłączy dla zastosowań niekonstrukcyjnych -- Część 01: Specyfikacja techniczna2019-01-09KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4710-01:2019-01
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4611-006:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 006: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-006:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 4611-007:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 007: Przewodnik miedziany niklowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-007:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 4611-005:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 005: Przewodnik miedziany srebrzony -- Temperatura pracy od -65 °C do 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-005:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 2591-403:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 403: Drgania sinusoidalne i przypadkowe2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-403:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 3660-004:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 004: Wyprowadzenie kabla typu A, proste nieuszczelnione z przelotem zaciskanym dla EN 2997 i EN 4067 -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-004:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 3660-005:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 005: Wyprowadzenie kabla typu A, 90°, nieuszczelnione z przelotem zaciskanym dla EN 2997 i EN 4067 -- Norma wyrobu2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-005:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 3745-202:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 202: Wymiary światłowodów2019-02-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-202:2019-02
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-EN 4726:2015-10
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Odbiór kosmetycznych zmian w wyglądzie części kabinowej statku powietrznego2019-01-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4726:2019-01
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 14725:2004
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Weryfikacja2019-01-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-10-02:2019-01
- wersja angielska
53.040.20 Części składowe przenośników
PN-EN ISO 21183-2:2006
- wersja angielska
Lekkie taśmy przenośnikowe -- Część 2: Wykaz terminów równoważnych2019-01-28KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 21183-2:2019-01
- wersja angielska
55.230 Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające
PN-EN 50597:2015-11
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN ISO 32100:2011
- wersja angielska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności na zginanie metodą fleksometryczną2019-02-01KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 32100:2019-02
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 13438:2006
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Selekcyjna metoda wyznaczania odporności na utlenianie2019-02-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13438:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12957-1:2007
- wersja polska
Geosyntetyki -- Wyznaczanie właściwości ciernych -- Część 1: Ścinanie bezpośrednie2019-02-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12957-1:2019-02
- wersja angielska
61.060 Obuwie
PN-EN 12826:2003
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania podszewek i wyściółek -- Tarcie statyczne2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 22653:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13400:2004
- wersja polska
Obuwie -- Miejsce pobierania próbek, przygotowanie i czas klimatyzowania próbek i próbek do badań2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17709:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13522:2004
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17706:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13400:2004/AC:2005
- wersja polska
Obuwie -- Miejsce pobierania próbek, przygotowanie i czas klimatyzowania próbek i próbek do badań2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17709:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12958:2002
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania usztywniaczy -- Odporność zmęczeniowa2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 18895:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12958:2002/A1:2005
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania usztywniaczy -- Odporność zmęczeniowa2019-01-28KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 18895:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13521:2004
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów, podszewek i wyściółek -- Izolacja termiczna2019-01-18KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17705:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13519:2004
- wersja polska
Obuwie -- Metody badania wierzchów -- Odporność na działanie wysokiej temperatury2019-01-18KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17703:2019-01
- wersja angielska
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
PN-EN 60335-2-76:2008/A2:2015-05
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008/A12:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008/A11:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-76:2008
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-01-18KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
65.060.30 Urządzenia do siewu i sadzenia
PN-EN 14018+A1:2010
- wersja polska
Maszyny rolnicze i leśne -- Siewniki -- Bezpieczeństwo2019-01-23KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 4254-9:2019-01
- wersja angielska
65.060.50 Maszyny do zbiorów
PN-EN 12733+A1:2009
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-01-24KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 12733:2019-01
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 15587+A1:2013-12
- wersja angielska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)2019-01-15KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN 15587:2019-01
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12498:2006
- wersja polska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 6145-7:2012
- wersja polska
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych -- Część 7: Termiczne regulatory strumienia masy2019-01-31KT 277PN-EN ISO 6145-7:2019-01
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 14885:2015-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych2019-01-09KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14885:2019-01
- wersja angielska
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-EN 15426:2008
- wersja angielska
Świece -- Metoda badania indeksu sadzy2019-02-04RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 15426:2019-02
- wersja angielska
73.100.40 Urządzenia do transportu poziomego i pionowego
PN-EN 1889-1:2011
- wersja polska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Pojazdy oponowe2019-02-13KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN ISO 19296:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 1889-1:2011
- wersja angielska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Pojazdy oponowe2019-02-13KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN ISO 19296:2019-02
- wersja angielska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 6974-3:2006
- wersja polska
Gaz ziemny -- Oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z oszacowaniem niepewności -- Część 3: Oznaczanie wodoru, helu, tlenu, azotu, ditlenku węgla i węglowodorów do C8 z zastosowaniem dwóch kolumn pakowanych2019-02-01KT 277PN-EN ISO 6974-3:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 15112:2014-07
- wersja angielska
Gaz ziemny -- Wyznaczanie energii2019-01-31KT 277PN-EN ISO 15112:2019-01
- wersja angielska
PN-ISO 20765-1:2010
- wersja polska
Gaz ziemny -- Obliczanie wartości właściwości termodynamicznych -- Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań przesyłowych i dystrybucyjnych2019-01-17KT 277PN-EN ISO 20765-1:2019-01
- wersja angielska
PN-ISO 23874:2012
- wersja polska
Gaz ziemny -- Wymagania dotyczące metody chromatografii gazowej stosowanej do obliczania punktu rosy węglowodorów2019-01-11KT 277PN-EN ISO 23874:2019-01
- wersja angielska
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20815:2010
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością2019-01-23KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 20815:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 20815:2010
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością2019-01-23KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 20815:2019-01
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 20815:2010
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością2019-01-23KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 20815:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 20815:2010
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością2019-01-23KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 20815:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-1:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 1: Postanowienia ogólne2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11299-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-12-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11299-3:2018-12
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8994:2011
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- System oceny korozji wżerowej -- Metoda siatkowa2019-02-13KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8994:2019-02
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11961:2009
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe2019-01-15KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11961:2019-01
- wersja angielska
79.100 Korek i wyroby z korka
PN-EN 12104:2002
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Wymagania2019-02-13KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12104:2019-02
- wersja angielska
81.080 Materiały ogniotrwałe
PN-EN 993-6:1998
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia2019-01-17KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-6:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 993-5:2001
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-5:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 993-1:1998
- wersja polska
Materiały ogniotrwałe -- Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej2019-01-09KT 28 Materiałów OgniotrwałychPN-EN 993-1:2019-01
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2818:2001
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Przygotowywanie kształtek do badań metodą obróbki mechanicznej2019-02-13KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2818:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 20753:2014-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kształtki do badań2019-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20753:2019-01
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 294-2:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Małe beleczki do prób rozciągania2019-01-31KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 294-2:2002/A1:2006
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Małe beleczki do prób rozciągania2019-01-31KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 4612:2001/Ap1:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Przygotowanie past PVC do badań -- Metoda mieszalnika planetarnego2019-01-28KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4612:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 4612:2001
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Przygotowanie past PVC do badań -- Metoda mieszalnika planetarnego2019-01-28KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4612:2019-01
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 15527:2013-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty prasowane z polietylenu (PE-UHMW, PE-HD) -- Wymagania i metody badania2019-01-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15527:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 527-3:1998
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Warunki badań folii i płyt2019-01-17KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-3:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 11502:2006
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Folie i płyty -- Oznaczanie odporności na blokowanie warstw2019-01-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11502:2019-01
- wersja angielska
83.140.20 Arkusze laminowane
PN-EN 438-2:2016-04
- wersja angielska
Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Część 2: Oznaczanie właściwości2019-01-28KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 438-2+A1:2019-01
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 513:2002
- wersja polska
Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne2019-01-17KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 513:2019-01
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN 12498:2006
- wersja polska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2812-2:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 2: Metoda zanurzania w wodzie2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2812-2:2019-01
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 150:2008
- wersja polska
Olej lniany surowy i rafinowany oraz pokost lniany do farb i lakierów -- Wymagania i metody badań2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 150:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 3681:2000
- wersja polska
Substancje błonotwórcze do wyrobów lakierowych -- Oznaczanie liczby zmydlenia -- Metoda miareczkowa2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3681:2019-01
- wersja angielska
87.060.99 Inne składniki farb
PN-EN ISO 4619:2010
- wersja angielska
Sykatywy do farb i lakierów2019-01-09KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4619:2019-01
- wersja angielska
87.100 Urządzenia do malowania
PN-EN 13355+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia malarskie -- Kabiny zespolone -- Wymagania bezpieczeństwa2019-02-01KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN 16985:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12215+A1:2009
- wersja angielska
Urządzenia do malowania -- Kabiny malarskie do nanoszenia natryskiwaniem ciekłych organicznych wyrobów lakierowych -- Wymagania bezpieczeństwa2019-02-01KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN 16985:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12981+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia malarskie -- Kabiny malarskie do nanoszenia proszkowych organicznych wyrobów lakierowych -- Wymagania bezpieczeństwa2019-02-01KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN 16985:2019-02
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 15254-4+A1:2011
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej -- Ściany nienośne -- Część 4: Konstrukcje przeszklone2019-01-15KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15254-4:2019-01
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 16475-3:2016-06
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 3: Regulatory ciągu działające samodzielnie, ze wspomaganiem i mieszane -- Wymagania i metody badań2019-01-28KT 318 KominówPN-EN 16475-3+A1:2019-01
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 513:2002
- wersja polska
Kształtowniki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne2019-01-17KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 513:2019-01
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 13454-2+A1:2008
- wersja polska
Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań2019-02-14KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 13454-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 196-6:2011
- wersja polska
Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia2019-01-18KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 196-6:2019-01
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 16140:2011
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wrażliwości na zmiany wyglądu2019-02-19KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 16140:2019-02
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13454-2+A1:2008
- wersja polska
Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań2019-02-14KT 194 Gipsu i Wyrobów z GipsuPN-EN 13454-2:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12310-2:2002
- wersja polska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na rozdzieranie -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 12310-2:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 16002:2010
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie wytrzymałości na obciążenie wiatrem elastycznych wyrobów do pokryć dachowych mocowanych mechanicznie2019-01-15KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 16002:2019-01
- wersja angielska
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
PN-EN 81-77:2014-02
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2019-01-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 12405-1+A2:2010
- wersja polska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości2019-01-28KT 277 GazownictwaPN-EN 12405-1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12405-1+A2:2010
- wersja angielska
Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości2019-01-28KT 277 GazownictwaPN-EN 12405-1:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 14236:2010
- wersja polska
Gazomierze domowe ultradźwiękowe2019-01-23KT 277PN-EN 14236:2019-01
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-IEC 60364-5-52:2002
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-52:2011
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-52:2011
- wersja polska
PN-IEC 60364-5-523:2001
- wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów2019-02-04KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-52:2011
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-52:2011
- wersja polska
PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-56:2019-01
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-56:2010
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-56:2019-01
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-56:2010/A12:2017-10
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-56:2019-01
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-56:2010
- wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-56:2019-01
- wersja angielska
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa2019-01-18KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-5-56:2019-01
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 13203-2:2015-08
- wersja angielska
Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem -- Część 2: Ocena zużycia energii2019-02-14KT 277PN-EN 13203-2:2019-02
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13257:2017-11
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury2019-01-11KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13257:2019-01
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-77:2014-02
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznych2019-01-31KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-77:2019-01
- wersja angielska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12193:2008
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie2019-01-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12193:2019-01
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 13374:2013-08
- wersja angielska
Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań2019-02-14KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13374+A1:2019-02
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 12716:2002
- wersja polska
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych -- Iniekcja strumieniowa2019-01-11KT 254 GeotechnikiPN-EN 12716:2019-01
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-3:2013-10
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa2019-02-01KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-3+A1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12697-30:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-30:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12697-5:2010/AC:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 5: Oznaczanie gęstości2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-5:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 13880-8:2004
- wersja angielska
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 8: Metoda badania określająca zmiany masy po zanurzeniu w paliwie, odpornych na działanie paliwa uszczelnień złączy2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13880-8:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12697-5:2010
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 5: Oznaczanie gęstości2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-5:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 12697-8:2005
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni2019-01-31KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-8:2019-01
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 12966:2015-03/Ap1:2017-09
- wersja angielska
Pionowe znaki drogowe -- Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści2019-02-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12966+A1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12966:2015-03
- wersja angielska
Pionowe znaki drogowe -- Drogowe znaki informacyjne o zmiennej treści2019-02-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12966+A1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12966:2015-03
- wersja polska
Pionowe znaki drogowe -- Znaki drogowe o zmiennej treści2019-02-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12966+A1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 1794-1:2018-04
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 1: Właściwości mechaniczne i stateczność2019-02-04KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1794-1+AC:2019-02
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 50129:2007
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50129:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 50129:2007/AC:2010
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem2019-01-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50129:2019-01
- wersja angielska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN 50597:2015-11
- wersja angielska
Zużycie energii przez automaty sprzedające2019-01-28KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 50597:2019-01
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50090-2-2:2002/A1:2004
- wersja polska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 2-2: Przegląd systemu -- Ogólne wymagania techniczne2019-01-30KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 50090-2-2:2002/A2:2009
- wersja polska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 2-2: Przegląd systemu -- Ogólne wymagania techniczne2019-01-30KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-3:2009
- wersja angielska
PN-EN 50090-2-2:2002
- wersja polska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 2-2: Przegląd systemu -- Ogólne wymagania techniczne2019-01-30KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50491-3:2009
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 12104:2002
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Wymagania2019-02-13KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12104:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 14085:2011
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wymagania dotyczące paneli podłogowych do dowolnego układania2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 20326:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06
- wersja angielska
Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 24342:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1307+A2:2018-05
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1307+A3:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1081:2001/Ap1:2003
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1081:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 994:2012
- wersja angielska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostokątności i prostoliniowości boków płytek2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 24342:2019-01
- wersja angielska
PN-EN 1081:2001
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1081:2019-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 24342:2012
- wersja angielska
Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek2019-01-24KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 24342:2019-01
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28158:2010
- wersja angielska
Stomatologia -- Nici dentystyczne zespolone z uchwytem2019-01-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28158:2019-01
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1888:2012
- wersja polska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 1888:2012
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 12193:2008
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie2019-01-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 12193:2019-01
- wersja angielska