Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Terminologia2021-08-25KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2021-08
- wersja angielska
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-T-01016-21:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Interfejsy między systemami komputerowymi sterowania procesami a procesami technicznymi2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO/IEC 2382-24:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Wytwarzanie zintegrowane komputerowo2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-T-01016-19:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Technika analogowa2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO/IEC 2382-17:2004
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Część 17: Bazy danych2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
01.040.49 Lotnictwo i kosmonautyka (Słownictwo)
PN-ISO 8625-2:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 2: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do przepływu2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-3:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 3: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do temperatury2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-1:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 1: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do ciśnienia2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 10254:2005
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych w zakresie załadunku towarów -- Słownictwo2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
PN-D-01009:2000
- wersja polska
Gospodarka leśna -- Pozyskiwanie żywic balsamicznych -- Terminologia i klasyfikacja2021-08-24KT 181 Gospodarki Leśnej
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-A-79031:2000
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe -- Terminologia2021-09-20RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88000:2005
- wersja polska
Wyroby i półprodukty cukiernicze -- Terminologia2021-09-20RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 6927:2012
- wersja angielska
Budynki i budowle -- Kity -- Terminologia2021-09-27KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 6927:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja niemiecka
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
01.075 Symbole literowe
PN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-EN ISO 12671:2014-06
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Powłoki natryskiwane cieplnie -- Symbole prezentowane na rysunkach2021-09-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 12671:2021-09
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)2021-09-28KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 2692:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 2692:2015-02
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Wymaganie maksimum materiału (MMR), wymaganie minimum materiału (LMR) i wymaganie wzajemności (RPR)2021-09-28KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 2692:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 6410-3:2000
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Gwinty i części gwintowane -- Przedstawianie uproszczone2021-09-24KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6410-3:2021-09
- wersja angielska
03.080.99 Inne usługi
PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami -- Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami2021-10-12KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
PN-ISO/IEC 27013:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-12021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22300:2018-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo i odporność -- Terminologia2021-08-25KT 306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony LudnościPN-EN ISO 22300:2021-08
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-ISO/IEC 27005:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji2021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-A-82055-5:1994
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie trwałości konserw metodą termostatową2021-10-01KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-EN ISO 21187:2006
- wersja polska
Mleko -- Ilościowe oznaczanie jakości bakteriologicznej -- Wytyczne dla ustalania i weryfikacji zależności między wynikami metody rutynowej i wynikami metody "anchor"2021-08-24KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 21187:2021-08
- wersja angielska
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
PN-A-82055-19:2000
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60336:2005
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Promienniki rentgenowskie do diagnostyki medycznej -- Charakterystyki ognisk optycznych2021-09-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60336:2021-09
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 4823:2015-12
- wersja angielska
Stomatologia -- Elastomerowe materiały wyciskowe2021-08-26KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 4823:2021-08
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13408-6:2011
- wersja polska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011/A1:2013-07
- wersja polska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011/A1:2013-07
- wersja angielska
Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorów2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011
- wersja angielska
Postępowanie aseptyczne z produktami stosowanymi w ochronie zdrowia -- Część 6: Systemy oddzielania2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 13408-6:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Postępowanie aseptyczne z produktami stosowanymi w ochronie zdrowia -- Część 6: Systemy oddzielania2021-10-20KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 13408-6:2021-10
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 17511:2010
- wersja polska
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pomiar wielkości w próbkach biologicznych -- Spójność pomiarowa wartości przypisanych kalibratorom i materiałom kontrolnym2021-09-03KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 17511:2021-09
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14031:2014-01
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne2021-09-21KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14031:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 14031:2014-01
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Ocena efektów działalności środowiskowej -- Wytyczne2021-09-21KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14031:2021-09
- wersja angielska
13.030.50 Recykling
PN-EN 15344:2010
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Tworzywa z recyklingu -- Charakterystyka polietylenu (PE) z recyklingu2021-10-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15344:2021-10
- wersja angielska
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
PN-ISO 8178-10:2005
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 10: Cykle i procedury badawcze eksploatacyjnych pomiarów zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym pracujących w warunkach nieustalonych2021-10-12KT 132 Silników Spalinowych
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 18589-2:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 18589-1:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN ISO 14557:2003
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14557:2003/A1:2007
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14522:2006
- wersja polska
Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par2021-09-20KT 269 Bezpieczeństwa Chemicznego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-ISO 8690:2005
- wersja polska
Dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi -- Metoda badania i oceny skuteczności dekontaminacji2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 12794:2005
- wersja polska
Energia jądrowa -- Ochrona radiologiczna -- Indywidualne dawkomierze termoluminescencyjne dla kończyn i oczu2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-ISO 1088:2005
- wersja polska
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metody prędkość-powierzchnia -- Zbieranie i przetwarzanie danych do określania błędów pomiaru2021-09-20KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
PN-ISO 4364:2005
- wersja polska
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Pobieranie próbek materiału dennego2021-09-20KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
PN-ISO 4369:2005
- wersja polska
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metoda ruchomej łodzi2021-09-20KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
PN-ISO 4364:2005/Ap1:2005
- wersja polska
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Pobieranie próbek materiału dennego2021-09-20KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN 1793-6:2018-08
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 6: Podstawowe właściwości -- Skuteczność izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwiękowych in situ2021-09-02KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1793-6+A1:2021-09
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 61828:2002
- wersja angielska
Ultradźwięki -- Przetworniki ogniskujące -- Definicje i metody pomiaru transmitowanych pól2021-09-02KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 61828:2021-09
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 60051-4:1998
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzy2021-09-03KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-4:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 60051-3:1998
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzy2021-09-03KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-3:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 60051-9:2000
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Zalecane metody badań2021-09-03KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-9:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 60051-2:1998
- wersja polska
Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzy2021-09-02KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 60051-2:2021-09
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-ISO 18589-1:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 8769-2:2005
- wersja polska
Wzorcowe źródła do kalibracji monitorów skażeń powierzchni -- Część 2: Elektrony o energii poniżej 0,15 MeV i fotony o energii poniżej 1,5 MeV2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 8769:2005
- wersja polska
Wzorcowe źródła do kalibracji monitorów skażeń powierzchni -- Emitery beta (maksymalna energia promieniowania beta powyżej 0,15 MeV) i emitery alfa2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
PN-ISO 18589-2:2010
- wersja polska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek2021-10-01KT 246 Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12543-2:2008
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Właściwości ognisk przemysłowych układów lamp rentgenowskich stosowanych w badaniach nieniszczących -- Część 2: Technika radiograficznej kamery otworkowej2021-09-17KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN 12543-2:2021-09
- wersja angielska
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6410-3:2000
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Gwinty i części gwintowane -- Przedstawianie uproszczone2021-09-24KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6410-3:2021-09
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 13445-3:2014-11/A6:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A3:2018-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A1:2015-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-8:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dotyczące zbiorników ciśnieniowych z aluminium i stopów aluminium2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A2:2016-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2014-11
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11/A1:2016-02
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A2:2018-09
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A4:2018-06
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A8:2019-08
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A7:2019-07
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-2:2014-11/A1:2017-02
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 2: Materiały2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-5:2014-11/A1:2018-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 5: Kontrola i badania2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A5:2019-03
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-4:2014-11/A1:2016-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 4: Wytwarzanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11/A3:2017-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-3:2014-11
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 3: Projektowanie2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-8:2014-11/A1:2015-04
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 8: Wymagania dodatkowe dotyczące zbiorników ciśnieniowych z aluminium i stopów aluminium2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-6:2014-11/A2:2019-03
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego2021-10-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12
- wersja niemiecka
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-10:2016-04
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 10: Wymagania dodatkowe dla zbiorników ciśnieniowych z niklu i stopów niklu2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-10:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12/A2:2018-06
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12/A1:2015-02
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13445-1:2014-12
- wersja angielska
Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-05KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13445-1:2021-10
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 10217-7:2014-12
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-7:2021-09
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 1254-8:2013-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-6:2013-04
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-8:2013-04
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-8:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-6:2013-04
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi2021-10-13KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-5:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-3:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-2:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-4:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1254-1:2004
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Łączniki instalacyjne -- Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego2021-10-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 1254-1:2021-10
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 1402:2010
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Badania hydrostatyczne2021-10-20KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1402:2021-10
- wersja angielska
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
PN-EN 15714-2:2010
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Napędy -- Część 2: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej -- Wymagania podstawowe2021-09-13KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 22153:2021-09
- wersja angielska
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
PN-EN 13141-4:2011
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań2021-09-17KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-4:2021-09
- wersja angielska
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
PN-ISO 10889-5:2000
- wersja polska
Oprawki narzędziowe z chwytem walcowym rowkowanym -- Oprawki narzędziowe odmiany D, z więcej niż jednym gniazdem prostokątnym2021-10-12KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3834-4:2007
- wersja polska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości2021-09-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-4:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3834-3:2007
- wersja polska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości2021-09-24KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-3:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3834-2:2007
- wersja polska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości2021-09-23KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-2:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 14730-2:2006
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów2021-09-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14730-2:2021-09
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 14730-2:2006
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów2021-09-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14730-2:2021-09
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 8205-3:2013-04
- wersja angielska
Przewody połączeniowe obwodu wtórnego do zgrzewania rezystancyjnego, chłodzone wodą -- Część 3: Warunki badań2021-09-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 8205:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 8205-1:2007
- wersja polska
Przewody połączeniowe obwodu wtórnego do zgrzewania rezystancyjnego, chłodzone wodą -- Część 1: Wymiary i wymagania dotyczące przewodów połączeniowych dwużyłowych2021-09-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 8205:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 8205-2:2007
- wersja polska
Przewody połączeniowe obwodu wtórnego do zgrzewania rezystancyjnego, chłodzone wodą -- Część 2: Wymiary i wymagania dotyczące przewodów połączeniowych jednożyłowych2021-09-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 8205:2021-09
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 16296:2013-04
- wersja angielska
Niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Poziomy jakości2021-10-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 16296:2021-10
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-IEC 60397:2000
- wersja polska
Metody badań pieców rezystancyjnych pośrednich z działaniem okresowym2021-09-01KT 78 Elektrotermii Przemysłowej
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 1463:2006
- wersja polska
Powłoki metalowe i tlenkowe -- Pomiar grubości powłoki -- Metoda mikroskopowa2021-10-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 1463:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 12671:2014-06
- wersja angielska
Natryskiwanie cieplne -- Powłoki natryskiwane cieplnie -- Symbole prezentowane na rysunkach2021-09-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 12671:2021-09
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 1463:2006
- wersja polska
Powłoki metalowe i tlenkowe -- Pomiar grubości powłoki -- Metoda mikroskopowa2021-10-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 1463:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13603:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Metody badań do oceny cynowych powłok ochronnych na drutach miedzianych okrągłych ciągnionych do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13603:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 4518:2001
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Pomiar grubości powłok -- Metoda profilometryczna2021-09-24KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 4518:2021-09
- wersja angielska
27.020 Silniki spalinowe
PN-ISO 8178-10:2005
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Pomiar emisji spalin -- Część 10: Cykle i procedury badawcze eksploatacyjnych pomiarów zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym pracujących w warunkach nieustalonych2021-10-12KT 132 Silników Spalinowych
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2021-09-08KT 277PN-EN 437:2021-09
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
29.080.10 Izolatory
PN-IEC 60471:2006
- wersja polska
Wymiary złączy widlasto-uchatych w ogniwach łańcucha izolatorów2021-10-12KT 76 Izolatorów
PN-EN 60433:2001
- wersja polska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Izolatory ceramiczne do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów długopniowych2021-10-04KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60433:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60305:2007
- wersja polska
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV -- Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Właściwości izolatorów kołpakowych2021-10-01KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 60305:2021-10
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 62020:2005
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)2021-09-01KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 62020-1:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 62020:2005/A1:2012
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)2021-09-01KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 62020-1:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 62020:2005/Ap1:2012
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)2021-09-01KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 62020-1:2021-09
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-106:2011
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego2021-09-30KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-106:2021-09
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 61439-1:2011
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61439-1:2011
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61439-2:2011
- wersja polska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 61439-2:2011
- wersja angielska
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej2021-10-04KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 61439-2:2021-10
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 50216-12:2011
- wersja angielska
Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 12: Wentylatory2021-10-05KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN IEC 60076-22-6:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 50216-7:2004
- wersja polska
Wyposażenie transformatorów i dławików -- Część 7: Pompy elektryczne oleju transformatorowego2021-10-05KT 79 Transformatorów EnergetycznychPN-EN IEC 60076-22-5:2021-10
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 61800-1:2000
- wersja polska
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu stałego o regulowanej prędkości2021-10-05KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61800-1:2021-10
- wersja angielska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 50342-4:2010
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 4: Wymiary akumulatorów do pojazdów ciężkich2021-09-02KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-4:2021-09
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-10-1:2016-02
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe2021-09-02KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN IEC 60079-10-1:2021-09
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 60352-7:2006
- wersja polska
Połączenia nielutowane -- Część 7: Połączenia zaciskowe sprężyste -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-08-31KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60352-7:2021-08
- wersja angielska
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 099 V2.1.1:2015-02
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Zasilanie urządzeń sieci dostępowej2021-09-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 099 V2.2.1:2021-09
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-EN 62802:2018-04
- wersja angielska
Metody pomiaru napięcia półfalowego i parametru chirp w optycznych modulatorach Mach Zehnder stosowanych w systemach optycznych urządzeń radiowych wielkiej częstotliwości (RoF)2021-08-24KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 62803:2017-03
- wersja angielska
Wyposażenie transmisyjne w radiokomunikacji -- Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa urządzeń konwertujących sygnał optyczny na sygnał elektryczny pracujących w radiowych systemach optycznych wielkiej częstotliwości -- Metoda pomiaru2021-08-24KT 11 Telekomunikacji
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 50289-1-15:2005
- wersja angielska
Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-15: Tłumienność sprzężeniowa połączeń i przepustów (Warunki laboratoryjne)2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50602:2014-07
- wersja angielska
Systemy okablowania strukturalnego -- Wymagania dotyczące badań symetrycznego okablowania telekomunikacyjnego zgodnego z EN 50173-4 -- Sznury krosowe nieekranowane zgodne i sznury zgodne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora do zastosowań klasy E -- Wymagania szczegółowe2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50601:2014-07
- wersja angielska
Systemy okablowania strukturalnego -- Wymagania dotyczące badań symetrycznego okablowania telekomunikacyjnego zgodnego z EN 50173-4 -- Sznury krosowe nieekranowane zgodne i sznury zgodne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora do zastosowań klasy D -- Wymagania szczegółowe2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50603:2014-07
- wersja angielska
Systemy okablowania strukturalnego -- Wymagania dotyczące badań symetrycznego okablowania telekomunikacyjnego zgodnego z EN 50173-4 -- Sznury krosowe ekranowane zgodne i sznury zgodne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora do zastosowań klasy E -- Wymagania szczegółowe2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50289-1-13:2005
- wersja angielska
Kable telekomunikacyjne -- Metody badania -- Część 1-13: Tłumienność sprzężeniowa lub skuteczność ekranowania układów paczkordy/kable współosiowe/kable konfekcjonowane2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN 50289-1-14:2005
- wersja angielska
Kable telekomunikacyjne -- Metody badania właściwości elektrycznych -- Część 1-14: Tłumienność sprzężeniowa lub skuteczność ekranowania elementów połączeń2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
PN-EN 50289-1-16:2007
- wersja angielska
Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-16: Właściwości elektormagnetyczne -- Tłumienność sprzężeniowa zainstalowanych kabli (Warunki terenowe)2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-EN 62553:2013-08
- wersja angielska
Metody pomiaru sieci cyfrowej -- Charakterystyki parametrów naziemnej, cyfrowej, multimedialnej sieci transmisyjnej2021-08-24KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 62803:2017-03
- wersja angielska
Wyposażenie transmisyjne w radiokomunikacji -- Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa urządzeń konwertujących sygnał optyczny na sygnał elektryczny pracujących w radiowych systemach optycznych wielkiej częstotliwości -- Metoda pomiaru2021-08-24KT 11 Telekomunikacji
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-3-12:2013-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 3-12: Kable zewnętrzne -- Wymagania szczegółowe dotyczące telekomunikacyjnych kabli światłowodowych przeznaczonych do układania w kanalizacji kablowej lub bezpośrednio w ziemi, stosowanych do okablowania obiektów2021-10-07KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-3-12:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07/AC:2017-10
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-1-2:2017-07/Ap1:2017-11
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne2021-10-04KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-2:2021-10
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-3-53:2015-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-53: Badania i pomiary -- Metoda pomiaru strumienia ograniczonego kątem bryłowym (EAF) bazująca na danych z pomiarów dwuwymiarowego pola dalekiego falowodu wielomodowego o skokowym współczynniku załamania (włączając włókna)2021-09-02KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-3-53:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 61300-3-30:2006
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-30: Badania i pomiary -- Kąt polerowania i położenie włókien w złączach wielowłóknowych z pojedynczą ferrulą2021-09-01KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 61300-3-30:2021-09
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 62802:2018-04
- wersja angielska
Metody pomiaru napięcia półfalowego i parametru chirp w optycznych modulatorach Mach Zehnder stosowanych w systemach optycznych urządzeń radiowych wielkiej częstotliwości (RoF)2021-08-24KT 11 Telekomunikacji
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Zarządzanie usługami -- Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami2021-10-12KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
PN-ISO/IEC 27013:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-12021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-T-01016-19:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Technika analogowa2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 27005:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji2021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
PN-ISO/IEC 27013:2014-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne do zintegrowanego wdrożenia ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-12021-10-12KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50599:2014-09
- wersja angielska
Systemy okablowania strukturalnego -- Wymagania dotyczące badań symetrycznego okablowania telekomunikacyjnego zgodnego z EN 50173-4 -- Sznury krosowe ekranowane zgodne i sznury zgodne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora do zastosowań klasy D -- Wymagania szczegółowe2021-09-01KT 53 Kabli i Przewodów
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-T-01016-21:1994
- wersja polska
Przetwarzanie informacji i komputery -- Terminologia -- Interfejsy między systemami komputerowymi sterowania procesami a procesami technicznymi2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ISO/IEC 7816-9:2009
- wersja polska
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 9: Polecenia dotyczące zarządzania kartą2021-10-12KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-ISO/IEC 2382-17:2004
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Część 17: Bazy danych2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-ISO/IEC 2382-24:1999
- wersja polska
Technika informatyczna -- Terminologia -- Wytwarzanie zintegrowane komputerowo2021-10-12KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19148:2012
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienia liniowe2021-09-22KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19148:2021-09
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2021-10-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198+A2:2021-10
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14198+A1:2019-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Wymagania dla układu hamulcowego pociągów prowadzonych przez lokomotywy2021-10-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14198+A2:2021-10
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 14730-2:2006
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów2021-09-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14730-2:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 14730-2:2006
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów2021-09-07KT 138 KolejnictwaPN-EN 14730-2:2021-09
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia2021-09-10KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13297:2021-09
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10133:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięcia2021-09-10KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13297:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 13297:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Układy elektryczne -- Instalacje prądu przemiennego2021-09-10KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13297:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 7840:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe ognioodporne2021-08-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 7840:2021-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 8469:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień2021-08-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8469:2021-08
- wersja angielska
49.025.10 Stale
PN-EN 4700-002:2016-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stale i stopy żaroodporne -- Wyroby przerobione plastycznie -- Specyfikacja techniczna -- Część 002: Pręty i kształtowniki2021-10-18KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 4700-002:2021-10
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-ISO 8788:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki metryczne -- Tolerancje kształtu i położenia2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-ISO 8625-2:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 2: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do przepływu2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-1:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 1: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do ciśnienia2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 8625-3:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Instalacje płynowe -- Słownictwo -- Część 3: Terminy ogólne i definicje odnoszące się do temperatury2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3274:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' -- Końcówki gwintowane -- Kształty i wymiary2021-09-20KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3272:2004
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' -- Końcówki z promieniowym uszczelnieniem dynamicznym króćców do przyspawania -- Kształt i wymiary2021-09-20KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3748:2004
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Rowki na pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym -- Wymiary2021-09-20KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 3273:2004
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' -- Końcówki z promieniowym uszczelnieniem dynamicznym kolanek, trójników i czwórników -- Kształt i wymiary2021-09-20KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-ISO 10254:2005
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych w zakresie załadunku towarów -- Słownictwo2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
PN-ISO 10254:2005
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych w zakresie załadunku towarów -- Słownictwo2021-10-12KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 13001-3-5:2016-10
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-5: Stany graniczne i wymiarowanie haków kutych2021-10-14KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-5+A1:2021-10
- wersja angielska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-EN 13001-3-5:2016-10
- wersja angielska
Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-5: Stany graniczne i wymiarowanie haków kutych2021-10-14KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 13001-3-5+A1:2021-10
- wersja angielska
59.080.50 Liny i sznury
PN-EN ISO 1346:2012
- wersja angielska
Liny włókienne -- Polipropylenowe folie rozszczepialne, monofilamenty i multifilamenty (PP2) oraz polipropylenowe multifilamenty o wysokiej wytrzymałości właściwej (PP3) -- Liny 3-, 4-, 8- i 12-splotkowe2021-10-20KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1346:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 1140:2012
- wersja angielska
Liny włókienne -- Poliamid -- Liny 3-, 4-, 8- i 12-splotkowe2021-10-19KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1140:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 1141:2012
- wersja angielska
Liny włókienne -- Poliester -- Liny 3-, 4-, 8- i 12-splotkowe2021-10-19KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 1141:2021-10
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 25619-1:2010
- wersja polska
Geosyntetyki -- Zachowanie się podczas ściskania -- Część 1: Właściwości pełzania przy ściskaniu2021-08-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 25619-1:2021-08
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 14931:2015-04
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wytyczne do stosowania przy selekcji skór przeznaczonych na odzież (z wyłączeniem skór futerkowych)2021-10-21KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 14931:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 27587:2011
- wersja polska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie wolnego formaldehydu w środkach pomocniczych dla garbarstwa2021-08-26KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 27587:2021-08
- wersja angielska
65.020.99 Inne normy dotyczące gospodarki rolnej i leśnej
PN-D-01009:2000
- wersja polska
Gospodarka leśna -- Pozyskiwanie żywic balsamicznych -- Terminologia i klasyfikacja2021-08-24KT 181 Gospodarki Leśnej
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
PN-EN ISO 28139:2009
- wersja polska
Maszyny rolnicze i leśne -- Zamgławiacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 28139:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 28139:2009/Ap1:2013-10
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 28139:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 28139:2009
- wersja angielska
Maszyny rolnicze i leśne -- Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwa2021-10-08KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 28139:2021-10
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-R-04006:2000
- wersja polska
Nawozy organiczne -- Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika i kompostu2021-08-24KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
67.020 Technologia przetwórstwa spożywczego
PN-A-82055-19:2000
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 17203:2019-01
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie cytryniny w żywności metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)2021-10-18KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 17203:2021-10
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-A-74014:1994
- wersja polska
Przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10 procent (m/m) roztworze kwasu solnego2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-R-74015:1994
- wersja polska
Pszenica -- Oznaczanie zanieczyszczeń2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74029:1999
- wersja polska
Przetwory zbożowe -- Mąka pszenna i żytnia -- Oznaczanie bieli2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-74043-1:1994
- wersja polska
Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie glutenu mokrego -- Postanowienia ogólne i zakres normy2021-10-01KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-A-88120:2000
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie czekoladowane, w masie czekoladopodobnej i w polewie kakaowej2021-09-20RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-EN ISO 6540:2010
- wersja angielska
Kukurydza -- Oznaczanie wilgotności (rozdrobnionego i całego ziarna)2021-08-27KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 6540:2021-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 6540:2010
- wersja polska
Kukurydza -- Oznaczanie wilgotności (rozdrobnionego i całego ziarna)2021-08-27KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 6540:2021-08
- wersja angielska
PN-R-04005:2000
- wersja polska
Ocena zagęszczenia zbóż -- Jęczmień ozimy uprawiany na ziarno2021-08-24KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 21187:2006
- wersja polska
Mleko -- Ilościowe oznaczanie jakości bakteriologicznej -- Wytyczne dla ustalania i weryfikacji zależności między wynikami metody rutynowej i wynikami metody "anchor"2021-08-24KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 21187:2021-08
- wersja angielska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 14501:2009
- wersja polska
Mleko i mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 -- Oczyszczanie metodą chromatografii powinowactwa immunologicznego i oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2021-10-20KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 14501:2021-10
- wersja angielska
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-A-82033:2005
- wersja polska
Wędliny -- Ogonówka wędzona2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82032:2005
- wersja polska
Wędliny -- Baleron2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82029:2005
- wersja polska
Wędliny -- Kiełbasa staropolska surowo wędzona2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82031:2005
- wersja polska
Wędliny -- Polędwica wędzona2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82034:2005
- wersja polska
Wędliny -- Wędzonka bekonowa2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82030:2005
- wersja polska
Wędliny -- Polędwica pieczona2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82035:2005
- wersja polska
Wędliny -- Szynka wędzona2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.120.20 Drób i jaja
PN-A-86526:1995/Az1:1998
- wersja polska
Produkty drobiarskie -- Wędliny drobiowe -- Wymagania wspólne2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-86526:1995/Az2:2000
- wersja polska
Produkty drobiarskie -- Wędliny drobiowe -- Wymagania wspólne2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-86526:1995
- wersja polska
Produkty drobiarskie -- Wędliny drobiowe -- Wymagania wspólne2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-86523:1995
- wersja polska
Produkty drobiarskie -- Podroby drobiowe2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.160.10 Napoje alkoholowe
PN-A-79529-14:2005
- wersja polska
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 14: Oznaczanie ilości osadu2021-08-24KT 82 Wyrobów Spirytusowych
PN-A-79529-15:2005
- wersja polska
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 15: Obliczanie liczby Lusson-Girarda2021-08-24KT 82 Wyrobów Spirytusowych
PN-A-79529-12:2005
- wersja polska
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 12: Oznaczanie zawartości furfuralu2021-08-24KT 82 Wyrobów Spirytusowych
PN-A-79529-13:2005
- wersja polska
Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 13: Oznaczanie zawartości cyjanowodoru2021-08-24KT 82 Wyrobów Spirytusowych
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-A-79038:1995
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe gazowane słodzone aspartamem i aspartamem z acesulfamem K2021-09-20RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-79031:2000
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe -- Terminologia2021-09-20RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
PN-A-88000:2005
- wersja polska
Wyroby i półprodukty cukiernicze -- Terminologia2021-09-20RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.240 Analiza sensoryczna
PN-EN ISO 4120:2007
- wersja polska
Analiza sensoryczna -- Metodologia -- Metoda trójkątowa2021-08-26KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN ISO 4120:2021-08
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-A-82055-19:2000
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników2021-08-24KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
71.100.60 Olejki eteryczne
PN-EN 16274:2013-03
- wersja angielska
Metody badania alergenów -- Oznaczanie ilościowe przypuszczalnych alergenów zapachowych w produktach przygotowanych do powszechnej sprzedaży -- Etap 1: Analiza z zastosowaniem GC próbki gotowej do wstrzyknięcia2021-10-15RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i MedycynyPN-EN 16274:2021-10
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2021-09-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2021-09
- wersja angielska
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-C-97911:1995
- wersja polska
Produkty przemysłu spirytusowego -- Ogólny środek skażający2021-08-24KT 82 Wyrobów Spirytusowych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-47073:1999
- wersja polska
Górnicze koleje podziemne -- Zajezdnie lokomotyw elektrycznych -- Wymagania2021-09-20KT 124 Transportu Kopalnianego
73.040 Węgiel
PN-ISO 13909-7:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 7: Metody oznaczania precyzji pobierania, przygotowania i badania próbek2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-ISO 13909-3:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 3: Węgiel -- Pobieranie próbek z partii nieruchomych2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-ISO 13909-8:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 8: Metody badań obciążenia2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-G-07010:1994
- wersja polska
Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego -- Składowanie2021-09-20KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
73.100.40 Urządzenia do transportu poziomego i pionowego
PN-G-46257:1999
- wersja polska
Maszyny i urządzenia górnicze -- Zapychaki pneumatyczne tłokowe -- Wymagania i badania2021-09-20KT 124 Transportu Kopalnianego
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
PN-ISO 10752:2000
- wersja polska
Urządzenia do klasyfikacji ziarnowej węgla -- Ocena skuteczności działania2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-G-63000:1999
- wersja polska
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej węgla -- Kruszarki -- Wymagania2021-09-20KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.160.10 Paliwa stałe
PN-ISO 13909-8:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 8: Metody badań obciążenia2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-ISO 13909-7:2005
- wersja polska
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 7: Metody oznaczania precyzji pobierania, przygotowania i badania próbek2021-10-12KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-G-07010:1994
- wersja polska
Węgiel kamienny i brykiety z węgla kamiennego -- Składowanie2021-09-20KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 15692:2010
- wersja polska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie zawartości wody -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera2021-09-29KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 15692:2021-09
- wersja angielska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 17225-2:2014-07
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Specyfikacje paliw i klasy -- Część 2: Klasy peletów drzewnych2021-10-21KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 17225-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 15442:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody pobierania próbek2021-09-22KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21645:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 15442:2011
- wersja polska
Stałe paliwa wtórne -- Metody pobierania próbek2021-09-22KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21645:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 15402:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości części lotnych2021-08-25KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 22167:2021-08
- wersja angielska
PN-EN 15403:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości popiołu2021-08-24KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21656:2021-08
- wersja angielska
PN-EN 15414-3:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową -- Część 3: Wilgoć w ogólnej próbce analitycznej2021-08-24KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21660-3:2021-08
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2021-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2021-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2021-09
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 1473:2016-09
- wersja angielska
Instalacje i wyposażenie do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie instalacji na lądzie2021-10-07KT 277PN-EN 1473:2021-10
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 439:2000
- wersja polska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu metodą wagową2021-10-12KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
PN-ISO 9722:2000
- wersja polska
Nikiel i stopy niklu -- Skład chemiczny i postacie wyrobów przerobionych plastycznie2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-ISO 6283:2000
- wersja polska
Nikiel rafinowany2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10250-4:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 4: Stale odporne na korozję2021-10-08KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-4:2021-10
- wersja angielska
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-H-93453:2004
- wersja polska
Spawane dwuteowniki stalowe2021-09-20KT 146 Kształtowników Stalowych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2021-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11960:2014-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe używane jako rury okładzinowe lub wydobywcze w otworach wiertniczych2021-09-21KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 11960:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 10217-7:2014-12
- wersja angielska
Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10217-7:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 10216-5:2014-02
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję2021-09-16KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-5:2021-09
- wersja angielska
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
PN-EN 10250-4:2001
- wersja polska
Odkuwki stalowe swobodnie kute ogólnego stosowania -- Część 4: Stale odporne na korozję2021-10-08KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10250-4:2021-10
- wersja angielska
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
PN-H-94023:2000
- wersja polska
Pierścienie kuto walcowane ze stali niestopowych i stopowych2021-10-12KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.150.30 Wyroby z miedzi
PN-EN 13603:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Metody badań do oceny cynowych powłok ochronnych na drutach miedzianych okrągłych ciągnionych do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13603:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13601:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty miedziane do ogólnych celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13601:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13605:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Kształtowniki i druty kształtowe miedziane do celów elektrycznych2021-10-14KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13605:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 13600:2013-10
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane bez szwu do celów elektrycznych2021-09-20KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 13600:2021-09
- wersja angielska
77.150.40 Wyroby z niklu i chromu
PN-ISO 9724:2000
- wersja polska
Nikiel i stopy niklu -- Drut oraz produkt do ciągnienia2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
PN-ISO 6208:2000
- wersja polska
Nikiel i stopy niklu -- Płyty, blachy i taśmy2021-10-12KT 219 Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
PN-ISO 4491-3:2000
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Oznaczanie zawartości tlenu metodami redukcyjnymi -- Tlen ulegający redukcji wodorem2021-10-12KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13647:2011
- wersja angielska
Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna -- Oznaczanie charakterystyki geometrycznej2021-09-06KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13647:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 13647:2011
- wersja niemiecka
Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna -- Oznaczanie charakterystyki geometrycznej2021-09-06KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13647:2021-09
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-1:2017-12/AC:2018-11
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2021-09-13KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-1:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-1:2017-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania2021-09-13KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-1:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 1218-5+A1:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki -- Część 5: Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub gąsienicowym mechanizmem posuwowym2021-09-10KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-12:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 1218-2+A1:2009
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki -- Część 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym mechanizmem posuwowym2021-09-10KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-12:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 1218-1+A1:2009
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki -- Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym2021-09-10KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-12:2021-09
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN 1007-4:2005
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Kompozyty ceramiczne -- Metody badania wzmocnienia -- Część 4: Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu włókien ciągłych w temperaturze otoczenia2021-09-01KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 19630:2021-09
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6721-3:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Drgania zginające -- Metoda krzywej rezonansowej2021-08-27KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-3:2021-08
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN 15344:2010
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Tworzywa z recyklingu -- Charakterystyka polietylenu (PE) z recyklingu2021-10-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN 15344:2021-10
- wersja angielska
83.100 Materiały porowate
PN-EN ISO 844:2014-11
- wersja angielska
Sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie właściwości przy ściskaniu2021-09-16KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 844:2021-09
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 14557:2003
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14557:2003/A1:2007
- wersja angielska
Węże pożarnicze -- Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży2021-10-20KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN ISO 14557:2021-10
- wersja angielska
85.100 Maszyny papiernicze
PN-EN 1034-1+A1:2010
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-08KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN 1034-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1034-1+A1:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 1: Wymagania ogólne2021-10-08KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN 1034-1:2021-10
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN 12206-1:2005
- wersja polska
Farby i lakiery -- Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla budownictwa -- Część 1: Powłoki z farb proszkowych2021-10-11KT 175 Farb i LakierówPN-EN 12206-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 28199-1:2010
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ocena właściwości systemów powłokowych pod kątem przydatności do procesu nakładania -- Część 1: Stosowne słownictwo i przygotowanie płytek do badań2021-09-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 28199-1:2021-09
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 3262-19:2002
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 19: Strącona krzemionka2021-09-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-19:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-20:2002
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 20: Pirogeniczna krzemionka2021-09-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-20:2021-09
- wersja angielska
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
PN-EN 16758:2016-07
- wersja angielska
Ściany osłonowe -- Wyznaczanie wytrzymałości połączeń ścinanych -- Metoda badania i wymagania2021-10-15KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16758:2021-10
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN ISO 6927:2012
- wersja angielska
Budynki i budowle -- Kity -- Terminologia2021-09-27KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 6927:2021-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 9046:2005
- wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze2021-09-01KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 9046:2021-09
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M92021-09-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1+A1:2021-09
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 10140-3:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-4:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 4: Procedury pomiarowe i wymagania2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-5:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 5: Wymagania dotyczące laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposażenia2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-3:2011
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych2021-10-19KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-2:2011
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-1:2016-10
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-2:2011
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10140-2:2011
- wersja niemiecka
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych2021-10-18KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 10140-2:2021-10
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 1264-5:2008
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 5: Systemy ogrzewające i chłodzące wbudowane w podłogi, sufity lub ściany -- Określanie mocy cieplnej2021-10-14KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-5:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-2+A1:2013-05
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Obliczeniowa i badawcza metoda określania mocy cieplnej2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-4:2009
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 4: Instalowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-1:2011
- wersja angielska
Wbudowane płaszczyznowe wodne systemy ogrzewania i chłodzenia -- Część 1: Definicje i symbole2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-3:2009/Ap1:2016-09
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 3: Wymiarowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-3:2009
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 3: Wymiarowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-3:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1264-4:2009/Ap1:2016-09
- wersja angielska
Instalacje wodne grzewcze i chłodzące płaszczyznowe -- Część 4: Instalowanie2021-10-13KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 1264-4:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 303-5:2012
- wersja niemiecka
Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie2021-09-20KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-5:2021-09
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13142:2013-08
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Elementy/wyroby wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i dodatkowe charakterystyki działania2021-09-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13142:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 13141-7:2010
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji budynków mieszkalnych -- Część 7: Badanie właściwości urządzeń wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej (z odzyskiwaniem ciepła) do wentylacji mechanicznej budynków jednorodzinnych2021-09-17KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-7:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 13141-4:2011
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań2021-09-17KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-4:2021-09
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2021-09-08KT 277PN-EN 437:2021-09
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 1488:2004
- wersja polska
Armatura w budynkach -- Zespoły rozprężne -- Badania i wymagania2021-10-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 1488:2021-10
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-70:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowo-osobowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych2021-09-09KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-70:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 115-2:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 2: Zasady poprawy bezpieczeństwa istniejących schodów ruchomych i chodników ruchomych2021-09-07KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 115-2:2021-09
- wersja angielska
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15193-1:2017-08
- wersja angielska
Efektywność energetyczna budynków -- Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia -- Część 1: Specyfikacje, Moduł M92021-09-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 15193-1+A1:2021-09
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN ISO 22282-4:2012
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania hydrogeologiczne -- Część 4: Pompowanie próbne2021-09-01KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 22282-4:2021-09
- wersja angielska
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
PN-EN 1463-2:2003
- wersja polska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- Część 2: Badania terenowe2021-10-14KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1463-2:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 1793-6:2018-08
- wersja angielska
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 6: Podstawowe właściwości -- Skuteczność izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwiękowych in situ2021-09-02KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1793-6+A1:2021-09
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-V-86005:2000
- wersja polska
Broń palna gazowa -- Wymagania i badania2021-10-12KT 176
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
PN-EN 16282-3:2016-12
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 3: Kuchenne sufity wentylacyjne; projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa2021-10-15KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16282-3+A1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 16282-7:2017-09
- wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych -- Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych -- Część 7: Instalacja i wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych2021-10-15KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 16282-7+A1:2021-10
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 425:2004
- wersja polska
Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Badanie metodą krzesła na rolkach2021-08-26KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 4918:2021-08
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Produkty do zewnętrznego wybielania zębów2021-09-23KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2021-09
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-3:2019-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2021-09-09KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-3+A1:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 71-13:2014-06
- wersja polska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe2021-09-08KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-13:2021-09
- wersja angielska
PN-EN 71-13:2014-06
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakowe2021-09-08KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-13:2021-09
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja francuska
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2021-10-15KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16582-1+A1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja niemiecka
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2021-10-15KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16582-1+A1:2021-10
- wersja angielska
PN-EN 16582-1:2015-11
- wersja angielska
Baseny do użytku domowego -- Część 1: Wymagania ogólne z uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz metody badań2021-10-15KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 16582-1+A1:2021-10
- wersja angielska