Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 1540:2012
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Terminologia2022-05-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 1540:2022-05
- wersja angielska
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-EN ISO 4287:1999/A1:2010
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4287:1999
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO/ASTM 52900:2017-06
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Terminologia2022-05-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52900:2022-05
- wersja angielska
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
PN-EN ISO 15007-1:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Pomiar wizualnego zachowania kierowcy w odniesieniu do systemów sterowania i informacji w transporcie -- Część 1: Definicje i parametry2022-05-30KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
PN-EN ISO 16559:2014-09
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia2022-06-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16559:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 16559:2014-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia2022-06-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16559:2022-06
- wersja angielska
01.040.81 Przemysł szklarski i ceramiczny (Słownictwo)
PN-EN ISO 12543-1:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 1: Definicje i opis części składowych2022-05-27KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-1:2022-05
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 1302:2004
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-1:2022-06
- wersja angielska
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN 15528:2015-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15528:2015-12
- wersja polska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 80001-1:2011
- wersja angielska
Zastosowanie zarządzania ryzykiem w sieciach IT zawierających wyroby medyczne -- Część 1: Role, odpowiedzialności i działania2022-06-14KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80001-1:2022-06
- wersja angielska
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
PN-EN 60601-2-41:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-41:2010/A1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-41:2010/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 9713:2009
- wersja angielska
Implanty neurochirurgiczne -- Samozamykalne wewnątrzczaszkowe klipsy do tętniaków2022-06-28KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 9713:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 5832-3:2017-02
- wersja angielska
Implanty dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Część 3: Stop tytanu 6-aluminium 4-wanad do przeróbki plastycznej2022-06-06KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 5832-3:2022-06
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 60601-2-41:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-41:2010/A1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-41:2010/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 9680:2015-02
- wersja angielska
Stomatologia -- Lampy zabiegowe2022-06-08KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9680:2022-06
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 20776-2:2007
- wersja angielska
Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 2: Ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne2022-06-27KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 20776-2:2022-06
- wersja angielska
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN 62321-2:2014-08
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62321-2:2022-05
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16166:2012
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX)2022-05-26KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN 16166:2022-05
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 14583:2008
- wersja polska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Wolumetryczne urządzenia do pobierania próbek bioaerozolu -- Wymagania i metody badań2022-05-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 14583:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 1540:2012
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Terminologia2022-05-25KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 1540:2022-05
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 12873-2:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie2022-05-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-2:2022-05
- wersja angielska
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 11259:2001
- wersja polska
Jakość gleby -- Uproszczony opis gleby2022-05-30KT 192 Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16166:2012
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX)2022-05-26KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN 16166:2022-05
- wersja angielska
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-56:2003/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-56:2003/A2:2014-12
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-56:2003
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-25:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A1:2015-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja polska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-20:2009
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 20: Wytyczne dotyczące dostępności urządzeń i usług informatycznych i telekomunikacyjnych2022-06-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-20:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8996:2005
- wersja angielska
Ergonomia środowiska termicznego -- Określanie tempa metabolizmu2022-06-07KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 8996:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 15007-1:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Pomiar wizualnego zachowania kierowcy w odniesieniu do systemów sterowania i informacji w transporcie -- Część 1: Definicje i parametry2022-05-30KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)2022-06-17KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-12:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-12:2011
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)2022-06-17KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-12:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60695-9-2:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-9-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-3:2010
- wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-3:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 15967:2011
- wersja angielska
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par2022-06-24KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 15967:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 15967:2011
- wersja polska
Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par2022-06-24KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 15967:2022-06
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50134-5:2005
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne2022-05-04KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50134-5:2022-05
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 14435:2007
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem w połączeniu z półmaską, zaprojektowane do użycia wyłącznie z nadciśnieniem -- Wymagania, badanie, znakowanie2022-05-30KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
PN-EN 14529:2008
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z półmaską zawierające nadciśnieniowy automat oddechowy, przeznaczone wyłącznie do ucieczki2022-05-30KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 22568-4:2019-05
- wersja angielska
Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań elementów składowych obuwia -- Część 4: Niemetalowe wkładki odporne na przebicie2022-06-01KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 22568-4:2022-06
- wersja angielska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 13565-2:1999
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni -- Metoda profilowa -- Powierzchnie o warstwowych właściwościach funkcjonalnych -- Opis wysokości za pomocą linearyzacji krzywej udziału materiałowego2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 1302:2004
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni w dokumentacji technicznej wyrobu2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4287:1999/AC:2009
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 13565-3:2002
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni -- Metoda profilowa -- Powierzchnie o warstwowych właściwościach funkcjonalnych -- Część 3: Opis wysokości za pomocą dystrybuanty udziału materiałowego2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4287:1999/A1:2010
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 25178-2:2012
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 2: Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 25178-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12085:1999/AC:2009
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Parametry metody motywów2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 25178-2:2012
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 2: Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 25178-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4287:1999
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4288:2011
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Metoda profilowa -- Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-3:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12085:1999
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Parametry metody motywów2022-06-21KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 21920-2:2022-06
- wersja angielska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 12179:2002
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Wzorcowanie przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym)2022-06-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 12179:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12179:2002/AC:2009
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa -- Wzorcowanie przyrządów stykowych (z ostrzem odwzorowującym)2022-06-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 12179:2022-06
- wersja angielska
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
PN-EN ISO 4787:2011
- wersja angielska
Szklany sprzęt laboratoryjny -- Przyrządy do pomiaru objętości -- Metody badań pojemności i zastosowanie2022-06-06KT 198 SzkłaPN-EN ISO 4787:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4787:2011
- wersja niemiecka
Szklany sprzęt laboratoryjny -- Przyrządy do pomiaru objętości -- Metody badań pojemności i zastosowanie2022-06-06KT 198 SzkłaPN-EN ISO 4787:2022-06
- wersja angielska
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
PN-EN ISO 748:2009
- wersja polska
Hydrometria -- Pomiar natężenia przepływu cieczy w korytach otwartych z wykorzystaniem młynków hydrometrycznych lub pływaków2022-06-07KT 199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa HydrotechnicznegoPN-EN ISO 748:2022-06
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60645-6:2010
- wersja polska
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznych2022-05-25KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60645-6:2022-05
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 61557-5:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 5: Rezystancja uziemień2022-06-13KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-5:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-6:2008
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT2022-06-13KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-6:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-4:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych2022-06-13KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-4:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-2:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 2: Rezystancja izolacji2022-06-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-06-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-1:2022-06
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-5 V3.0.0:2005
- wersja angielska
Environmental Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-5: Specification of environmental tests -- Ground vehicle installations2022-06-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-5 V3.1.1:2022-06
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 14894:2013-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Znakowanie butli i bębnów ciśnieniowych2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14894:2022-05
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 14894:2013-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Znakowanie butli i bębnów ciśnieniowych2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14894:2022-05
- wersja angielska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 13941-2:2019-06
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Montaż2022-05-25KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-2+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2022-05-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-1+A1:2022-05
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 3501:2015-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania odporności na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej2022-06-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3501:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3501:2015-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania wytrzymałości na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej2022-06-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3501:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3501:2015-04/Ap1:2016-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania wytrzymałości na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej2022-06-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3501:2022-06
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 3501:2015-04
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania odporności na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej2022-06-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3501:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3501:2015-04/Ap1:2016-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania wytrzymałości na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej2022-06-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3501:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3501:2015-04
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi -- Metoda badania wytrzymałości na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej2022-06-22KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3501:2022-06
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 26801:2004
- wersja polska
Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie rozszerzalności objętościowej2022-06-07KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6801:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 26801:2004/A1:2011
- wersja angielska
Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie rozszerzalności objętościowej2022-06-07KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 6801:2022-06
- wersja angielska
23.060.99 Inne zawory
PN-EN 16119:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zaślepki i korki uszczelniające do zaworów butli i zbiorników ciśnieniowych do LPG -- Specyfikacja i badania2022-05-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 16119:2022-05
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52900:2017-06
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Terminologia2022-05-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52900:2022-05
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-13:2012
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe2022-05-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-13:2022-05
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 60974-8:2010
- wersja polska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 8: Konsole gazowe do spawania i systemów cięcia plazmowego2022-05-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-8:2022-05
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 10675-2:2017-12
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy2022-05-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10675-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10675-1:2017-02
- wersja angielska
Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy2022-05-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 10675-1:2022-05
- wersja angielska
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 746-3+A1:2012
- wersja polska
Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych2022-05-27KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN 746-3:2022-05
- wersja angielska
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-EN 12952-6:2011
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 6: Badania podczas wytwarzania -- Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-6:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12952-5:2011
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12952-5:2011
- wersja polska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12952-2:2011
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-2:2022-05
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12952-10:2004
- wersja polska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-10:2022-05
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN 61226:2010
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i sterowanie istotne dla bezpieczeństwa -- Klasyfikacja oprzyrządowania i funkcji sterowania2022-06-09KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 61226:2022-06
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 50524:2009
- wersja angielska
Karta danych i tabliczka znamionowa falowników do systemów fotowoltaicznych2022-06-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50524:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 12976-1:2017-03
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12976-1:2022-05
- wersja angielska
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
PN-EN ISO 16559:2014-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia2022-06-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16559:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 16559:2014-09
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia2022-06-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16559:2022-06
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60695-2-12:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)2022-06-17KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-12:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-12:2011
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI)2022-06-17KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-12:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 62321-2:2014-08
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62321-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60674-3-1:2002
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60674-3-1:2002/A1:2012
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-1:2022-05
- wersja angielska
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-23:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych2022-05-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 61788-23:2022-05
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61557-1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-06-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-1:2022-06
- wersja angielska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 61914:2016-06
- wersja angielska
Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2022-05-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 61914:2022-05
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-E-53100:1988
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Sprawdziany2022-05-11KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-E-53100:2022-05
- wersja polska
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60601-2-41:2010/A1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-41:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-41:2010/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznych2022-06-09KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-41:2022-06
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
PN-EN 60695-9-2:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-9-2:2022-05
- wersja angielska
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN 60086-5:2017-01
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 5: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii z elektrolitem wodnym2022-06-17KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60086-5:2022-06
- wersja angielska
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61557-6:2008
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 6: Urządzenia różnicowo-prądowe (RCD) w sieciach TT, TN i IT2022-06-13KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-6:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-5:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 5: Rezystancja uziemień2022-06-13KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-5:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-4:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych2022-06-13KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-4:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-2:2007
- wersja angielska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 2: Rezystancja izolacji2022-06-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61557-1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 1: Wymagania ogólne2022-06-10KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 61557-1:2022-06
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 50341-2-22:2016-04
- wersja angielska
Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV -- Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012)2022-06-08KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN 50341-2-22:2022-06
- wersja angielska
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
PN-EN 61954:2011/A2:2017-11
- wersja angielska
Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) -- Badanie zaworów tyrystorowych2022-06-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61954:2022-06
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-43:2018-01
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 43: Wytyczne dla sposobów kwalifikacji pewności układów scalonych (IC)2022-05-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 63287-1:2022-05
- wersja angielska
31.080.20 Tyrystory
PN-EN 61954:2011/A2:2017-11
- wersja angielska
Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) -- Badanie zaworów tyrystorowych2022-06-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61954:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61954:2011
- wersja angielska
Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) -- Badanie zaworów tyrystorowych2022-06-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61954:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61954:2011/A1:2014-02
- wersja angielska
Statyczne kompensatory mocy biernej (SVC) -- Badanie zaworów tyrystorowych2022-06-29KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61954:2022-06
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 63041-1:2018-05
- wersja angielska
Czujniki piezoelektryczne -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-05-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63041-1:2022-05
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-5 V3.0.0:2005
- wersja angielska
Environmental Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-5: Specification of environmental tests -- Ground vehicle installations2022-06-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-5 V3.1.1:2022-06
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-14 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-18 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 61169-54:2017-01
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 54: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 10 mm, impedancji charakterystycznej 50 Ω, serii 4,3-102022-05-18KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61169-54:2022-05
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60958-3:2008/A2:2015-11
- wersja angielska
Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 3: Zastosowania w urządzeniach powszechnego użytku2022-06-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60958-3:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60958-3:2008/A1:2010
- wersja polska
Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 3: Zastosowania w urządzeniach powszechnego użytku2022-06-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60958-3:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60958-1:2010/A1:2014-11
- wersja angielska
Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-06-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60958-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60958-3:2008
- wersja polska
Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 3: Zastosowania w urządzeniach powszechnego użytku2022-06-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60958-3:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 60958-1:2010
- wersja polska
Cyfrowy interfejs foniczny -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-06-10KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60958-1:2022-06
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50377-14-1:2018-10
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 14-1: Przewody jedno- i dwuświatłowodowe wykonane z wtyków pojedynczych z ferrulami cylindrycznymi z wykorzystaniem włókna jednomodowego B1 lub B6 według EN 60793-2-50, dla kategorii C zgodnie z EN 61753-12022-06-29KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50377-14-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61753-131-3:2011
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 131-3: Spoina mechaniczna włókna jednomodowego kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2022-06-29KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-131-03:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61753-101-3:2010
- wersja polska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 101-3: Systemy zarządzania światłowodami dla kategorii U -- Środowisko niekontrolowane2022-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-101-03:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61753-111-9:2010
- wersja angielska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 111-9: Hermetyczne osłony złączowe dla kategorii S -- Podziemne2022-06-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-111-09:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 61753-111-7:2010
- wersja angielska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 111-7: Hermetyczne osłony złączowe dla kategorii A -- Napowietrzne2022-06-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-111-07:2022-06
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 13757-1:2014-12
- wersja angielska
System komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 1: Wymiana danych2022-05-25KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-1:2022-05
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 122-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie CAdES -- Część1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie CAdES2022-06-15KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 122-1 V1.2.1:2022-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 102-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Procedury składania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie AdES -- Część1: Składanie podpisu i walidacja2022-05-04KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 102-1 V1.3.1:2022-05
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN 13757-1:2014-12
- wersja angielska
System komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 1: Wymiana danych2022-05-25KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-1:2022-05
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 80001-1:2011
- wersja angielska
Zastosowanie zarządzania ryzykiem w sieciach IT zawierających wyroby medyczne -- Część 1: Role, odpowiedzialności i działania2022-06-14KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80001-1:2022-06
- wersja angielska
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
PN-EN ISO 9241-20:2009
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 20: Wytyczne dotyczące dostępności urządzeń i usług informatycznych i telekomunikacyjnych2022-06-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-20:2022-06
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 122-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Podpisy cyfrowe w formacie CAdES -- Część1: Podstawowe części składowe i podpisy bazowe w formacie CAdES2022-06-15KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 122-1 V1.2.1:2022-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 102-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Procedury składania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie AdES -- Część1: Składanie podpisu i walidacja2022-05-04KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 102-1 V1.3.1:2022-05
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN 80001-1:2011
- wersja angielska
Zastosowanie zarządzania ryzykiem w sieciach IT zawierających wyroby medyczne -- Część 1: Role, odpowiedzialności i działania2022-06-14KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80001-1:2022-06
- wersja angielska
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
PN-EN 60335-2-56:2003/A2:2014-12
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-56:2003
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-56:2003/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
37.060.10 Sprzęt filmowy
PN-EN 60335-2-56:2003/A2:2014-12
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-56:2003
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
PN-EN 60335-2-56:2003/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56: Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń2022-06-15KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15007-1:2015-01
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Pomiar wizualnego zachowania kierowcy w odniesieniu do systemów sterowania i informacji w transporcie -- Część 1: Definicje i parametry2022-05-30KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1949+A1:2013-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w pojazdach kempingowych i innych pojazdach przeznaczonych do celów mieszkalnych2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 1949:2022-05
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15734-2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badań2022-05-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-2+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15734-2:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badań2022-05-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-2+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15734-1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicje2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-1+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 14067-5+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15734-1:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicje2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-1+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 14601+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14601+A2:2022-05
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50155:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne2022-05-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50155:2022-05
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 15528:2015-12
- wersja polska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15528:2015-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
PN-EN 15609:2012
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15609:2022-05
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN 15609:2012
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15609:2022-05
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4179:2017-03
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu badań nieniszczących2022-05-26KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4179:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 4179:2017-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu badań nieniszczących2022-05-26KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4179:2022-05
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2854-002:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia -- Przekrój 9 mm2 lub większy -- Temperatura pracy od -55 °C do 260 °C -- Część 002: Postanowienia ogólne2022-05-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2854-002:2022-05
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-30-11:2014-12
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Obniżanie dopuszczalnego obciążenia -- Podzespoły EEE2022-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-30-11:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16603-32-01:2014-10
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Kontrola pękania2022-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-32-01:2022-05
- wersja angielska
55.180.20 Palety ogólnego zastosowania
PN-EN ISO 8611-2:2012
- wersja polska
Palety do przemieszczania ładunków -- Palety płaskie -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i wybór badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-2:2012/Ap1:2016-01
- wersja angielska
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 2: Wymagania produkcyjne i rodzaje badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-1:2012
- wersja polska
Palety do przemieszczania ładunków -- Palety płaskie -- Część 1: Metody badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-1:2012
- wersja niemiecka
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 1: Metody badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-2:2012
- wersja angielska
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 2: Wymagania produkcyjne i rodzaje badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-2:2012/A1:2016-05
- wersja angielska
Palety do przemieszczania ładunków -- Palety płaskie -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i wybór badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-1:2012/Ap1:2015-12
- wersja niemiecka
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 1: Metody badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-2:2012/Ap1:2016-01
- wersja niemiecka
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 2: Wymagania produkcyjne i rodzaje badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-2:2012/A1:2016-05
- wersja polska
Palety do przemieszczania ładunków -- Palety płaskie -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i wybór badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-1:2012/Ap1:2015-12
- wersja angielska
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 1: Metody badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-2:2012
- wersja niemiecka
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 2: Wymagania produkcyjne i rodzaje badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 8611-1:2012
- wersja angielska
Palety do obrotu materiałowego -- Palety płaskie -- Część 1: Metody badań2022-06-22KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN ISO 8611-1:2022-06
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 6330:2012
- wersja angielska
Tekstylia -- Metody prania domowego i suszenia stosowane do badania płaskiego wyrobu włókienniczego2022-06-06KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 6330:2022-06
- wersja angielska
61.020 Odzież
PN-EN ISO 6330:2012
- wersja angielska
Tekstylia -- Metody prania domowego i suszenia stosowane do badania płaskiego wyrobu włókienniczego2022-06-06KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 6330:2022-06
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja polska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12873-2:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie2022-05-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-2:2022-05
- wersja angielska
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN ISO 4787:2011
- wersja angielska
Szklany sprzęt laboratoryjny -- Przyrządy do pomiaru objętości -- Metody badań pojemności i zastosowanie2022-06-06KT 198 SzkłaPN-EN ISO 4787:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 4787:2011
- wersja niemiecka
Szklany sprzęt laboratoryjny -- Przyrządy do pomiaru objętości -- Metody badań pojemności i zastosowanie2022-06-06KT 198 SzkłaPN-EN ISO 4787:2022-06
- wersja angielska
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-C-86021:1994
- wersja polska
Górnicze zapalniki elektryczne -- Badanie bezpieczeństwa wobec metanu2022-05-16KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-C-86021:2022-05
- wersja polska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24443:2012
- wersja angielska
Wyznaczanie stopnia ochrony przeciwsłonecznej UVA w kosmetykach z filtrem ochronnym - metoda in vitro2022-06-03KT 334 Produktów KosmetycznychPN-EN ISO 24443:2022-06
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15553:2009
- wersja polska
Przetwory naftowe i materiały podobne -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów -- Metoda adsorpcyjna ze wskażnikiem fluoroscencyjnym2022-05-25KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 15553:2022-05
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 26422:2014-11
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie odporności na ścinanie olejów smarowych zawierających polimery -- Metoda z zastosowaniem łożyska stożkowego2022-06-02KT 222PN-ISO 26422:2022-06
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 16559:2014-09
- wersja polska
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia2022-06-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16559:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 16559:2014-09
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Terminologia, definicje i określenia2022-06-27KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 16559:2022-06
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19901-5:2016-05
- wersja angielska
Pzemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 5: Kontrola rozmieszczenia masy w procesie prac konstrukcyjnych i inżynierskich2022-05-31KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19901-5:2022-05
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 10438-4:2010
- wersja polska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy smarowania, uszczelniania wałów i sterowania olejowego oraz urządzenia pomocnicze -- Część 4: Systemy wspomagające samoczynne uszczelnienia gazowe2022-06-07KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 6368:2022-06
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 2566-2:2011
- wersja angielska
Stal -- Przeliczanie wartości wydłużeń -- Część 2: Stale austenityczne2022-06-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 2566-2:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2566-1:2011
- wersja angielska
Stal -- Przeliczanie wartości wydłużeń -- Część 1: Stale niestopowe i niskostopowe2022-06-03KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 2566-1:2022-06
- wersja angielska
77.120.50 Tytan i stopy tytanu
PN-EN ISO 5832-3:2017-02
- wersja angielska
Implanty dla chirurgii -- Materiały metalowe -- Część 3: Stop tytanu 6-aluminium 4-wanad do przeróbki plastycznej2022-06-06KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 5832-3:2022-06
- wersja angielska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10264-2:2012
- wersja angielska
Drut stalowy i wyroby z drutu -- Drut stalowy na liny -- Część 2: Drut ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia2022-05-23KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10264-2:2022-05
- wersja angielska
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
PN-EN 13411-4:2011
- wersja angielska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zalewanie metalem i żywicą2022-05-24KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-4:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 13411-4:2011
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zalewanie metalem i żywicą2022-05-24KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-4:2022-05
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-3:2018-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC)2022-05-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-3:2022-05
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN ISO 12543-6:2011
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd2022-05-30KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-6:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-5:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 5: Wymiary i wykończenie obrzeża2022-05-30KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-6:2011/AC:2012
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd2022-05-30KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-6:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-4:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 4: Metody badań odporności2022-05-30KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-4:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-6:2011/AC:2012
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd2022-05-30KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-6:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-5:2011
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 5: Wymiary i wykończenie obrzeża2022-05-30KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-6:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd2022-05-30KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-6:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-2:2011
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe2022-05-27KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-1:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 1: Definicje i opis części składowych2022-05-27KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-3:2011
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 3: Szkło warstwowe2022-05-27KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-3:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-3:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 3: Szkło warstwowe2022-05-27KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-3:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 12543-2:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe2022-05-27KT 198 SzkłaPN-EN ISO 12543-2:2022-05
- wersja angielska
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
PN-EN ISO 527-5:2010
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 5: Warunki badań kompozytów tworzywowych wzmocnionych włóknami jednokierunkowo2022-06-06KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-5:2022-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 527-4:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Warunki badań kompozytów tworzywowych izotropowych i ortotropowych wzmocnionych włóknami2022-06-06KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-4:2022-06
- wersja angielska
85.040 Masy włókniste
PN-EN 27213:2002
- wersja polska
Masy włókniste -- Pobieranie próbek do badań2022-06-07KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 7213:2022-06
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 17463:2014-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wytyczne do oznaczania właściwości antykorozyjnych powłok organicznych za pomocą przyspieszonej cyklicznej techniki elektrochemicznej2022-06-20KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 17463:2022-06
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 1529:2001
- wersja polska
Skrzydła drzwiowe -- Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność -- Klasy tolerancji2022-05-25KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1529:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12453+A1:2022-05
- wersja angielska
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12453+A1:2022-05
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1744-4:2008
- wersja polska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie podatności na wodę wypełniaczy do mieszanek bitumicznych2022-05-16KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1744-4:2022-05
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 3382-3:2012
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 3: Pomieszczenia biurowe typu "open space"2022-06-28KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 3382-3:2022-06
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 15805:2010
- wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Znormalizowane wymiary2022-05-26KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 15805:2022-05
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60335-2-84:2004/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-84:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-84:2004
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-84:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-84:2004/A2:2019-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-84:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 12158-1+A1:2010
- wersja angielska
Dźwigi budowlane towarowe -- Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę2022-05-23KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12158-1:2022-05
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 13126-4:2008
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 4: Zasuwnice2022-06-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-4:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-4:2008
- wersja niemiecka
Okucia budowlane -- Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi balkonowych -- Część 4: Zasuwnice2022-06-24KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-4:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-1:2012
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów okuć2022-06-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-14:2012
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 14: Zakrętki do okien przesuwnych poziomo i pionowo2022-06-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-14:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-14:2012
- wersja niemiecka
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 14: Zakrętki do okien przesuwnych poziomo i pionowo2022-06-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-14:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-1:2012
- wersja niemiecka
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów okuć2022-06-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-1:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-13:2012
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 13: Przeciwciężary skrzydeł okiennych przesuwnych pionowo2022-06-22KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-13:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 13126-13:2012
- wersja niemiecka
Okucia budowlane -- Okucia do okien i drzwi balkonowych -- Wymagania i metody badań -- Część 13: Przeciwciężary skrzydeł okiennych przesuwnych pionowo2022-06-22KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13126-13:2022-06
- wersja angielska
PN-EN 1527:2019-12
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi składanych -- Wymagania i metody badań2022-05-25KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 1527+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12320:2013-04
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Kłódki wraz z osprzętem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12320:2022-05
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 12418+A1:2009
- wersja angielska
Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy -- Bezpieczeństwo2022-05-10KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 12418:2022-05
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 16228-7:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy2022-05-16KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-7+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-4:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Sprzęt do fundamentowania2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-4+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-1:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-1+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-6:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-6+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-5:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-5+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-3:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-3+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-2:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-2+A1:2022-05
- wersja angielska
93.060 Tunele
PN-EN 14067-5+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-5:2022-05
- wersja angielska
93.080.10 Roboty drogowe
PN-EN 13862+A1:2009
- wersja angielska
Przecinarki do podłoży -- Bezpieczeństwo2022-05-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13862:2022-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 1463-1:2009
- wersja angielska
Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu2022-05-25KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 1463-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12697-49:2014-05
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 49: Określenie tarcia po polerowaniu2022-05-23KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-49:2022-05
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13848-3:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 3: Systemy pomiarowe -- Maszyny do budowy i utrzymania toru2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-3:2022-05
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-25:2012/A1:2015-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-4:2006
- wersja angielska
Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Frytkownice2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 203-2-4:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 30-1-1+A3:2013-07
- wersja angielska
Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające paliwa gazowe -- Część 1-1: Bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 30-1-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-2:2010
- wersja polska
Gastronomiczne urządzenia kuchenne na paliwo gazowe -- Część 2-2: Wymagania szczególne -- Piekarniki2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 203-2-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-1:2014-05/AC:2016-04
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2022-05-17KT 277PN-EN 203-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-1:2015-04
- wersja angielska
Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 2-1: Wymagania szczególne -- Palniki otwarte i palniki typu wok2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 203-2-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-1:2014-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 203-1:2022-05
- wersja angielska
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
PN-EN 16902:2017-04
- wersja angielska
Komercyjne chłodziarki do napojów -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2022-06-21KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22044:2022-06
- wersja angielska
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 613:2002
- wersja angielska
Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 613:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 613:2002/A1:2004
- wersja angielska
Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 613:2022-05
- wersja angielska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16902:2017-04
- wersja angielska
Komercyjne chłodziarki do napojów -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2022-06-21KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22044:2022-06
- wersja angielska
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN 60335-2-29:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN 1949+A1:2013-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w pojazdach kempingowych i innych pojazdach przeznaczonych do celów mieszkalnych2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 1949:2022-05
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 926-2:2014-02
- wersja angielska
Sprzęt paralotniowy -- Paralotnie -- Część 2: Wymagania i metody badań do klasyfikacji parametrów bezpieczeństwa lotu2022-05-27KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 926-2+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12491:2016-03
- wersja angielska
Sprzęt paralotniowy -- Spadochronowe systemy ratownicze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 12491+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 13089+A1:2015-07
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Narzędzia do lodu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13089+A2:2022-05
- wersja angielska