Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
PN-EN ISO 11979-1:2013-03
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 1: Terminologia2019-03-05KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-1:2019-03
- wersja angielska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN 61360-4:2005/AC:2006
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 61360-4:2005
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 11145:2016-06
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11145:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61360-4:2005
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 61360-4:2005/AC:2006
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
PN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Masy pojazdu2019-02-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663+A1:2019-02
- wersja angielska
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
PN-EN ISO 11145:2016-06
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11145:2019-04
- wersja angielska
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
PN-ISO/IEC 17021-2:2018-05
- wersja angielska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego2019-03-26KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 17021-2:2018-05
- wersja polska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego2019-03-26KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05
- wersja angielska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością2019-03-19KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05
- wersja polska
Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością2019-03-19KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03
- wersja angielska
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN ISO 14064-1:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji2019-04-08KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-1:2019-04
- wersja angielska
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
PN-EN ISO 11930:2012
- wersja polska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Ocena skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej produktu kosmetycznego2019-03-07KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 11930:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11930:2012/Ap1:2017-05
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych2019-03-07KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 11930:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11930:2012
- wersja angielska
Kosmetyki -- Mikrobiologia -- Test skuteczności i ocena zakonserwowania produktów kosmetycznych2019-03-07KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 11930:2019-03
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 10524-3:2006
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 3: Reduktory ciśnienia zintegrowane z zaworami butli2019-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10524-3:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 10524-2:2006
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 2: Reduktory ciśnienia rozgałęźne i sercowe2019-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10524-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 10524-1:2006
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 1: Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z przyrządami mierzącymi przepływ2019-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10524-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 10524-3:2006/A1:2013-07
- wersja angielska
Reduktory ciśnienia do stosowania z gazami medycznymi -- Część 3: Reduktory ciśnienia zintegrowane z zaworami butli2019-04-08KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 10524-3:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-61:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-61: Szczegółowe wymagania dotyczące podstaw bezpieczeństwa i zasadniczego działania wyposażenia pulsoksymetrów do medycznego stosowania2019-03-19KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-61:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 80369-1:2011
- wersja angielska
Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 1: Wymagania ogólne2019-02-26KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80369-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990-1:2015-04
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności rurek dotchawiczych na promieniowanie laserowe -- Część 1: Trzony rurek dotchawiczych2019-02-22KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11990:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990-2:2015-04
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności rurek dotchawiczych na promieniowanie laserowe -- Część 2: Mankiety rurek dotchawiczych2019-02-22KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11990:2019-02
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 80369-1:2011
- wersja angielska
Łączniki z otworami o małej średnicy do płynów i gazów stosowane w medycynie ogólnej -- Część 1: Wymagania ogólne2019-02-26KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80369-1:2019-02
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 62464-1:2007
- wersja angielska
Urządzenia rezonansu magnetycznego dla diagnostyki obrazowej -- Część 1: Określenie zasadniczych parametrów jakości obrazu2019-04-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 62464-1:2019-04
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 60601-2-40:2005
- wersja polska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-40: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektromiografów i urządzeń do rejestracji biopotencjałów wywołanych2019-03-07KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN 60601-2-40:2019-03
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11979-1:2013-03
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 1: Terminologia2019-03-05KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-1:2019-03
- wersja angielska
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
PN-EN 62474:2012
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62474:2019-03
- wersja angielska
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-ISO 14064-1:2008
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji2019-04-08KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-1:2019-04
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2019-04-03KT 216 OdpadówPN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-EN 14701-4:2010
- wersja angielska
Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości filtracyjne -- Część 4: Oznaczanie odsączalności osadów sflokulowanych2019-02-26KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN 14701-4:2019-02
- wersja angielska
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14064-1:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji2019-04-08KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-1:2019-04
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 16402:2014-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie2019-03-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN 16402:2019-03
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 12873-3:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 3: Metoda badania żywic jonowymiennych i adsorpcyjnych2019-03-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-3:2019-03
- wersja angielska
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
PN-EN ISO 10634:2001
- wersja polska
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące przygotowania i obróbki słabo rozpuszczalnych związków organicznych w celu oceny ich biodegradacji w środowisku wodnym2019-03-19KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i BiologicznePN-EN ISO 10634:2019-03
- wersja angielska
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16133:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania2019-04-11KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 16133:2019-04
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2019-04-03KT 216 OdpadówPN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 23161:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej2019-03-26KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 23161:2019-03
- wersja angielska
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23470:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)2019-03-19KT 191 Chemii GlebyPN-EN ISO 23470:2019-03
- wersja angielska
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 15175:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Charakteryzowanie gleby w powiązaniu z ochroną wód gruntowych2019-04-11KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 15175:2019-04
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2019-04-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 19353:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2019-04-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 19353:2019-04
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2019-04-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 19353:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19353:2016-05
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami2019-04-08KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 19353:2019-04
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 14187-7:2004
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Część 7: Metoda badania określająca odporność na płomień2019-04-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-7:2019-04
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2019-04-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28+AC:2019-04
- wersja angielska
17.040.10 Tolerancje i pasowania
PN-EN ISO 14405-2:2012/Ap1:2013-10
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne i zewnętrzne2019-04-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14405-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 14405-2:2012
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne i zewnętrzne2019-04-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14405-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 14405-2:2012
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne2019-04-01KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14405-2:2019-04
- wersja angielska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 14978:2007/AC:2009
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego do GPS2019-02-22KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14978:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14978:2007
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące sprzętu pomiarowego do GPS2019-02-22KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 14978:2019-02
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN ISO 17201-1:2008
- wersja polska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 17201-1:2008/AC:2009
- wersja polska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 7779:2010
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia stosowane w informatyce i telekomunikacji2019-03-12KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 7779:2019-03
- wersja angielska
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN 1434-6:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja2019-03-27KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-6+A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1434-5:2016-01
- wersja angielska
Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej2019-03-27KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 1434-5+A1:2019-03
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 55016-1-4:2010PWymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-4:2010P
PN-EN 55016-1-4:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja polska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/A2:2017-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN 12434:2003
- wersja polska
Zbiorniki kriogeniczne -- Przewody elastyczne dla czynników kriogenicznych2019-03-27KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 21012:2019-03
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 12434:2003
- wersja polska
Zbiorniki kriogeniczne -- Przewody elastyczne dla czynników kriogenicznych2019-03-27KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 21012:2019-03
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
23.080 Pompy
PN-EN ISO 14414:2015-06
- wersja angielska
Ocena energetyczna układu pompowego2019-03-26KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN ISO 14414:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14414:2015-06/A1:2016-05
- wersja angielska
Ocena energetyczna układu pompowego2019-03-26KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN ISO 14414:2019-03
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN 856:2015-05
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne pokryte gumą, wzmocnione spiralą z drutu -- Wymagania2019-04-01KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 856+AC:2019-04
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61784-5-12:2012/A1:2016-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie - Specyfikacje uzupełniajace do CPF 122019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-12:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-12:2012
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 122019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-12:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-18:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-18: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 182019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-18:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-8:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-8: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 82019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-8:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-6:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-6: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 62019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-6:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-2:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-2: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 22019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-3:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-3: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 32019-03-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-3:2019-03
- wersja angielska
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN 792-13+A1:2008
- wersja angielska
Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych2019-03-01KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 11148-13:2019-03
- wersja angielska
25.140.99 Inne narzędzia ręczne
PN-EN 792-13+A1:2008
- wersja angielska
Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych2019-03-01KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 11148-13:2019-03
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 14587-1:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 1: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT w zgrzewalni2019-03-01KT 138 KolejnictwaPN-EN 14587-1:2019-03
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 5178:2011
- wersja angielska
Badania niszczące złączy spawanych metali -- Próba rozciągania próbek wzdłużnych stopiwa złączy spawanych2019-04-16KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5178:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 5178:2011/Ap1:2016-06
- wersja angielska
Badania niszczące złączy spawanych metali -- Próba rozciągania próbek wzdłużnych stopiwa złączy spawanych2019-04-16KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5178:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 14728:2006
- wersja polska
Niezgodności w złączach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Klasyfikacja2019-03-19KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 14728:2019-03
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 10111:2004
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej2019-03-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 10111:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3211:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena odporności anodowych powłok tlenkowych na pękanie podczas odkształcania2019-03-01KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 3211:2019-03
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 10111:2004
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej2019-03-21KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 10111:2019-03
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 437+A1:2012
- wersja polska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2019-03-19KT 277PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
27.080 Pompy cieplne
PN-EN 14825:2016-08
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2019-03-19KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62474:2012
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62474:2019-03
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-HD 586.3 S1:2002
- wersja angielska
Przewody o izolacji mineralnej na napięcie znamionowe nie przekraczające 750 V -- Część 3: Wytyczne stosowania2019-04-16KT 53 Kabli i Przewodów
29.100.20 Elementy elektryczne i elektromechaniczne
PN-EN 61360-4:2005
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 61360-4:2005/AC:2006
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.120.40 Łączniki
PN-EN 61058-2-6:2017-01
- wersja angielska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych2019-04-16KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61058-2-6:2019-04
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60898-1:2007
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/A12:2008
- wersja angielska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/A13:2012
- wersja angielska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/Ap1:2016-05
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008
- wersja polska
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego2019-02-26KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN 60898-1:2019-02
- wersja angielska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN 60947-7-4:2013-12
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych2019-04-16KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-7-4:2019-04
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-7-4:2013-12
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych2019-04-16KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-7-4:2019-04
- wersja angielska
29.160.20 Prądnice
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50549-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50549-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/Ap1:2014-09
- wersja angielska
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia2019-02-22KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50549-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/IS1:2015-06
- wersja polska
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50549-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02/Ap2:2017-02
- wersja polska
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50549-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 50438:2014-02
- wersja polska
Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia2019-02-22KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii ElektrycznejPN-EN 50549-1:2019-02
- wersja angielska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 62660-2:2011
- wersja angielska
Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 2: Badania niezawodności i niepożądanego działania ogniw litowo-jonowych2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62660-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 62660-1:2011
- wersja angielska
Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 1: Badanie własności ogniw litowo-jonowych2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62660-1:2019-04
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50318:2003
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Walidacja symulacji oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną2019-02-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50318:2019-02
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61360-4:2005/AC:2006
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 61360-4:2005
- wersja angielska
Znormalizowane typy elementów danych ze stowarzyszonym planem klasyfikacji komponentów elektrycznych -- Część 4: Zbiór odniesienia IEC znormalizowanych typów elementów danych i klas komponentów2019-03-12KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-EN 62474:2012
- wersja angielska
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego2019-03-07KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62474:2019-03
- wersja angielska
31.040.99 Inne rezystory
PN-EN 61051-1:2009
- wersja angielska
Warystory stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2019-03-07KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61051-1:2019-03
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 60512-1:2004
- wersja polska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-03-07KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-1:2019-03
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 13694:2016-04
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania rozkładu gęstości mocy (energii) wiązki laserowej2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 13694:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11145:2016-06
- wersja angielska
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole2019-04-15KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11145:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990-1:2015-04
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności rurek dotchawiczych na promieniowanie laserowe -- Część 1: Trzony rurek dotchawiczych2019-02-22KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11990:2019-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 11990-2:2015-04
- wersja angielska
Lasery i sprzęt laserowy -- Wyznaczanie odporności rurek dotchawiczych na promieniowanie laserowe -- Część 2: Mankiety rurek dotchawiczych2019-02-22KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11990:2019-02
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 423 V1.1.1:2017-10
- wersja angielska
Inżynieria środowiskowa (EE) -- Elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe -- Pomiar zużycia energii przez urządzenia przy podłączeniu do sieci w trybie czuwania -- Zharmonizowana norma obejmująca metodę pomiaru według rozporządzenia WE nr 1275/2008 zmienionego rozporządzeniem UE nr 801/20132019-02-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 423 V1.2.1:2019-02
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 302 567 V1.2.1:2012
- wersja angielska
Szerokopasmowe radiowe sieci dostępowe (BRAN) -- Systemy wielogigabitowe WAS/RLAN w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2019-04-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2019-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja polska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010PWymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55016-1-4:2010P
PN-EN 55016-1-4:2010
- wersja angielska
PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/A2:2017-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-4:2010/Ap1:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 567 V1.2.1:2012
- wersja angielska
Szerokopasmowe radiowe sieci dostępowe (BRAN) -- Systemy wielogigabitowe WAS/RLAN w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2019-04-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 698 V2.2.1:2018-02
- wersja angielska
Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE2019-03-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 698 V2.3.1:2019-03
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61000-3-2:2014-10
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)2019-04-08KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-3-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61000-3-2:2014-10
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)2019-04-08KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-3-2:2019-04
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych2019-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61000-6-2:2008
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych2019-04-08KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-6-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61000-6-2:2008/Ap1:2009
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych2019-04-08KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-6-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61000-6-2:2008/Ap2:2009
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach przemysłowych2019-04-08KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-6-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61000-6-1:2008
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2019-03-27KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-6-1:2019-03
- wersja angielska
33.160.30 Systemy audio
PN-EN 61937-2:2009
- wersja polska
Fonia cyfrowa -- Interfejs do nieliniowo kodowanych strumieni bitów fonii PCM według IEC 60958 -- Część 2: Pakiet informacji2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 61937-3:2009
- wersja angielska
Fonia cyfrowa -- Interfejs do nieliniowo kodowanych strumieni informacji PCM według IEC 60958 -- Część 3: Nieliniowe strumienie PCM zgodne z formatem AC-32019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 61937-2:2009/A1:2012
- wersja angielska
Fonia cyfrowa -- Interfejs do nieliniowo kodowanych strumieni bitów fonii PCM według IEC 60958 -- Część 2: Pakiet informacji2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
PN-EN 62481-1:2014-06
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 1: Architektura i protokoły2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-5:2014-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 5: Wytyczne dotyczące profilu urządzenia DLNA2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62448:2014-06
- wersja angielska
Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne publikacje i książki elektroniczne -- Ogólny format publikacji elektronicznych2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-4:2014-10
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 4: Rozwiązania interoperacyjności dla DRM (TA9)2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-2:2014-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 2: Formaty DLNA dla nośników2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-4-20:2013-07
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 4-20: Napowietrzne kable światłowodowe układane wzdłuż linii energetycznych -- Wymagania grupowe dotyczące samonośnych kabli światłowodowych ADSS2019-03-19KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-4-20:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 60793-1-49:2006
- wersja angielska
Włókna światłowodowe -- Część 1-49: Metody pomiarów i procedury badań -- Różnicowe opóźnienie modów2019-03-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-49:2019-03
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50377-5-1:2004
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 5-1: Typ EC, zakończenie włókna jednomodowego kategorii B1.1 według IEC 60793-22019-04-16KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 181102:2002
- wersja angielska
Wstępna specyfikacja szczegółowa -- Światłowodowe elementy rozgałęziające -- Typ: Gwiazda transmisyjna z selekcją długości fali2019-04-16KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 50377-13-2:2011
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 13-2: Złącze typu LX.5-PC dupleks z ferrulą z ceramiki cyrkonowej, zakończenie włókna jednomodowego kategorii B1.1 i B1.3 według EN 60793-2-50, dla kategorii środowiskowej U2019-04-16KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 50377-13-3:2011
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 13-3: Złącze typu LX.5-APC dupleks z ferrulą z ceramiki cyrkonowej, zakończenie włókna jednomodowego kategorii B1.1 i B1.3 według EN 60793-2-50, dla kategorii środowiskowej U2019-04-16KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 50377-10-2:2009
- wersja polska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 10-2: Złącza typu MU-APC, zakończenie włókna jednomodowego kategorii B1 według IEC 60793-22019-04-16KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 50377-10-1:2009
- wersja polska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 10-1: Złącza typu MU-PC simpleks z ferrulą z ceramiki cyrkonowej, zakończenie włókna jednomodowego kategorii B1.1 i B1.3 według IEC 60793-2-50, kategoria środowiskowa C2019-04-16KT 282 Techniki Światłowodowej
PN-EN 61300-2-4:2002
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-4: Badania -- Siła utrzymywania światłowodu/kabla2019-04-16KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-4:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61753-1:2009
- wersja polska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 1: Wymagania ogólne i przewodnik do tworzenia norm eksploatacyjnych2019-03-12KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-1:2019-03
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 7779:2010
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu, wytwarzanego przez urządzenia stosowane w informatyce i telekomunikacji2019-03-12KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 7779:2019-03
- wersja angielska
35.040 Kodowanie informacji
PN-EN 62481-2:2014-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 2: Formaty DLNA dla nośników2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-5:2014-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 5: Wytyczne dotyczące profilu urządzenia DLNA2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-1:2014-06
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 1: Architektura i protokoły2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
PN-EN 61784-5-18:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-18: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 182019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-18:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-8:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-8: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 82019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-8:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-6:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-6: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 62019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-6:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-2:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-2: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 22019-04-01KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-3:2014-05
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-3: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPF 32019-03-21KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-3:2019-03
- wersja angielska
35.100.40 Warstwa transportu
PN-EN 61784-5-12:2012
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Specyfikacje uzupełniające do CPF 122019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-12:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 61784-5-12:2012/A1:2016-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-12: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie - Specyfikacje uzupełniajace do CPF 122019-04-03KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61784-5-12:2019-04
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62481-1:2014-06
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 1: Architektura i protokoły2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-2:2014-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 2: Formaty DLNA dla nośników2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-5:2014-04
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 5: Wytyczne dotyczące profilu urządzenia DLNA2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 62481-4:2014-10
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące współdziałania urządzeń sieci domowej w standardzie Digital living network alliance (DLNA) -- Część 4: Rozwiązania interoperacyjności dla DRM (TA9)2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 522-4-1 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego -- Część 4-1: Powiązania -- Powiązania doręczanej wiadomości2019-03-26KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 522-4-1 V1.2.1:2019-03
- wersja angielska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-EN 62448:2014-06
- wersja angielska
Systemy i urządzenia multimedialne -- Multimedialne publikacje i książki elektroniczne -- Ogólny format publikacji elektronicznych2019-04-16KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.68 Zastosowanie IT w rolnictwie
PN-EN 16590-4:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-4:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-1:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-1:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19125-2:2010
- wersja polska
Informacja geograficzna -- Środki dostępu do obiektów prostych -- Część 2: Opcja SQL2019-03-12KT 297 Informacji Geograficznej
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 62660-1:2011
- wersja angielska
Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 1: Badanie własności ogniw litowo-jonowych2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62660-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 62660-2:2011
- wersja angielska
Baterie wtórne do napędu elektrycznych pojazdów drogowych -- Część 2: Badania niezawodności i niepożądanego działania ogniw litowo-jonowych2019-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62660-2:2019-04
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14535-2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Tarcze hamulcowe mocowane do koła, wymiary i wymagania dotyczące jakości2019-04-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 14535-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 14535-1+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakości2019-04-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 14535-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 15595+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przeciwpoślizgowe2019-03-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15595:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 14067-4:2013-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 4: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych na szlaku2019-03-01KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-4+A1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 15663:2017-09
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Masy pojazdu2019-02-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 15663+A1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 14363:2016-04
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Badania i symulacje modelowe właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Badania właściwości biegowych i próby stacjonarne2019-02-22KT 138 KolejnictwaPN-EN 14363+A1:2019-02
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 14587-1:2007
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 1: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT w zgrzewalni2019-03-01KT 138 KolejnictwaPN-EN 14587-1:2019-03
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 61993-2:2013-07
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Systemy automatycznej identyfikacji (AIS) -- Część 2: Okrętowe urządzenia klasy A systemu automatycznej identyfikacji (AIS) -- Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań2019-02-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61993-2:2019-02
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2267-010:2017-12
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania -- Temperatura pracy między -55 °C a 260 °C -- Część 010: Rodzina DR, jednożyłowe przystosowane do druku laserem UV -- Norma wyrobu2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2267-010:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 4611-003:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 003: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań zamkniętych -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-003:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 4165-026:2016-03
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne prostokątne modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 °C -- Część 026: Osprzęt pojedynczego złącza modułowego -- Norma wyrobu2019-03-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4165-026:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 3745-506:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w lotnictwie i kosmonautyce -- Metody badań -- Część 506: Odporność na uderzenie2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-506:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 3660-003:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 003: Nakrętka przelotki typu A dla EN 2997 i EN 4067 -- Norma wyrobu2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-003:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 4611-004:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 004: Przewodnik miedziany cynowany -- Temperatura pracy od -65 °C do 135 °C -- Podwójna ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych -- Do nadruku laserem UV -- Norma wyrobu2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-004:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 3745-411:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w lotnictwie i kosmonautyce -- Metody badań -- Część 411: Odporność na płyny2019-03-01KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-411:2019-03
- wersja angielska
55.140 Beczki. Hoboki. Kanistry
PN-EN ISO 20848-3:2008
- wersja angielska
Opakowania -- Bębny z tworzyw sztucznych -- Część 3: Systemy zamknięć korkiem bębnów z tworzyw sztucznych o pojemności nominalnej od 113,6 l do 220 l2019-02-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 20848-3:2019-02
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16590-1:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-4:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-4:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-4:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-1:2014-08
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 16590-3:2014-08
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Rozwój serii, sprzęt i oprogramowanie2019-03-05KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 25119-3:2019-03
- wersja angielska
65.060.25 Urządzenia do przechowywania, przygotowania nawozów i nawożenia
PN-EN 707+A1:2009
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-03-07KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 707:2019-03
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 7971-3:2010
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra -- Część 3: Metoda rutynowa2019-03-21KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 7971-3:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 7971-2:2010
- wersja polska
Ziarno zbóż -- Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra -- Część 2: System sprawdzania przyrządów pomiarowych w odniesieniu do międzynarodowego wzorcowego przyrządu pomiarowego2019-03-21KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 7971-2:2019-03
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12873-3:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 3: Metoda badania żywic jonowymiennych i adsorpcyjnych2019-03-26KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-3:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 646:2007
- wersja polska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 646:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 648:2007
- wersja polska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 648:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1104:2007
- wersja polska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych2019-02-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 1104:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12498:2006
- wersja polska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-G-15000-06:1988
- wersja polska
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Elementy pomocnicze -- Stopa podporowa2019-03-07KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15023:2019-03
- wersja polska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 13357-1:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 1: Procedura dla olejów w obecności wody2019-02-27KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-ISO 13357-1:2019-02
- wersja polska
PN-ISO 13357-2:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów pozbawionych wody2019-02-27KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-ISO 13357-2:2019-02
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN 589+A1:2012
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań2019-04-15KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 589:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 589+A1:2012
- wersja polska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań2019-04-15KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 589:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 15940+A1:2018-07
- wersja angielska
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Parafinowy olej napędowy z procesów syntezy lub uwodornienia -- Wymagania i metody badań2019-04-01KT 222PN-EN 15940+A1+AC:2019-04
- wersja angielska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja polska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu2019-04-16KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 15630-1:2011
- wersja angielska
Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu2019-04-16KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 15630-1:2019-04
- wersja angielska
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12898:2004
- wersja polska
Szkło w budownictwie -- Określenie emisyjności2019-04-16KT 198 SzkłaPN-EN 12898:2019-04
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3451-1:2010
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie popiołu -- Część 1: Metody ogólne2019-04-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 3451-1:2019-04
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 4613-2:1999/A1:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen/octan winylu (E/VAC) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2019-04-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21301-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7391-1:2006
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliwęglany (PC) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa do specyfikacji2019-04-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21305-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7391-2:2006
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliwęglany (PC) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-04-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21305-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4613-2:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen/octan winylu (E/VAC) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2019-04-16KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21301-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 4613-1:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery etylen/octan winylu (E/VAC) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Klasyfikacja i oznaczenie2019-04-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21301-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 294-4:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego2019-03-19KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-4:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 294-4:2005/Ap1:2011
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego2019-03-19KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-4:2019-03
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN 856:2015-05
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy -- Węże i przewody hydrauliczne pokryte gumą, wzmocnione spiralą z drutu -- Wymagania2019-04-01KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 856+AC:2019-04
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 15416-3:2017-02
- wersja angielska
Kleje do drewnianych konstrukcji nośnych, inne niż fenolowe i aminowe -- Metody badań -- Część 3: Badanie odkształcenia przy pełzaniu w cyklicznych warunkach klimatycznych dla próbek ścinanych pod obciążeniem zginającym2019-04-11KT 184 KlejówPN-EN 15416-3+A1:2019-04
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN 648:2007
- wersja polska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 648:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 646:2007
- wersja polska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury2019-03-04KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 646:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1104:2007
- wersja polska
Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych2019-02-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 1104:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 12498:2006
- wersja polska
Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu i ołowiu w wyciągu wodnym2019-02-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 12498:2019-02
- wersja angielska
85.080.30 Karton
PN-EN ISO 7263:2011
- wersja polska
Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu2019-04-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 7263-2:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7263-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7263:2011
- wersja angielska
Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu2019-04-03KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 7263-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7263-2:2019-04
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN 16402:2014-01
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ocena emisji substancji z powłok do powietrza wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie2019-03-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN 16402:2019-03
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-25:2007
- wersja polska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 25: Porównanie barwy białych, czarnych i barwnych pigmentów w systemach o barwie prostej -- Metoda kolorymetryczna2019-03-27KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-25:2019-03
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 934-6:2002
- wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności2019-04-16KT 274 BetonuPN-EN 934-6:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 934-6:2002/A1:2006
- wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności2019-04-16KT 274 BetonuPN-EN 934-6:2019-04
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 16140:2011
- wersja angielska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie wrażliwości na zmiany wyglądu2019-02-19KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 16140:2019-02
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 934-6:2002/A1:2006
- wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności2019-04-16KT 274 BetonuPN-EN 934-6:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 934-6:2002
- wersja polska
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności2019-04-16KT 274 BetonuPN-EN 934-6:2019-04
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13074-2:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania2019-03-26KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13074-2:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 13074-1:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania2019-03-26KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13074-1:2019-03
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 14134:2008
- wersja polska
Wentylacja budynków -- Badania właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań2019-04-08KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 14134:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 14825:2016-08
- wersja angielska
Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej2019-03-19KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 14825:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 13141-1:2006
- wersja polska
Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych2019-03-12KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13141-1:2019-03
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 437+A1:2012
- wersja polska
Gazy do badań -- Ciśnienia próbne -- Kategorie urządzeń2019-03-19KT 277PN-EN 437:2019-03
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-28:2018-08
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych2019-04-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-28+AC:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 81-71:2018-07
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm2019-04-11KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-71+AC:2019-04
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 11296-7:2013-06
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi2019-03-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11296-7:2019-03
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 14187-7:2004
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Część 7: Metoda badania określająca odporność na płomień2019-04-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-7:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 14187-9:2006
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Metody badań -- Część 9: Sprawdzenie działania połączeń2019-04-16KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-9:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 14187-5:2004
- wersja angielska
Zalewy szczelin na zimno -- Część 5: Metoda badania określająca odporność na hydrolizę2019-04-11KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 14187-5:2019-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 13473-1:2005
- wersja angielska
Charakterystyka struktury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych -- Część 1: Określenie średniego profilu głębokości2019-04-03KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN ISO 13473-1:2019-04
- wersja angielska
PN-EN 12697-33+A1:2008
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-33:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 12697-44:2010
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 44: Propagacja pęknięcia w badaniu zginania próbki półwalcowej2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-44:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 12697-31:2007
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 31: Próbki przygotowane w prasie żyratorowej2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-31:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 12697-32+A1:2008
- wersja polska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 32: Laboratoryjne zagęszczanie wibracyjne2019-03-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-32:2019-03
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 17201-1:2008/AC:2009
- wersja polska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 17201-1:2008
- wersja polska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 1335-3:2009/AC:2010
- wersja angielska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 3: Metody badań2019-03-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-2:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1335-3:2009
- wersja angielska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 3: Metody badań2019-03-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-2:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1022:2007
- wersja polska
Meble mieszkaniowe -- Meble do siedzenia -- Oznaczanie stateczności2019-03-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1022:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1335-2:2009
- wersja angielska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa2019-03-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-2:2019-03
- wersja angielska
97.145 Drabiny
PN-EN 131-6:2015-04
- wersja angielska
Drabiny -- Część 6: Drabiny teleskopowe2019-04-03RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-6:2019-04
- wersja angielska
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN ISO 9994:2007
- wersja polska
Zapalniczki -- Wymagania bezpieczeństwa2019-03-07RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN ISO 9994:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 9994:2007/A1:2008
- wersja angielska
Zapalniczki -- Wymagania bezpieczeństwa2019-03-07RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN ISO 9994:2019-03
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1888:2012
- wersja polska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
PN-EN 1888:2012
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Wózki dziecięce -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-02-19KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1888-1:2019-02
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-6:2017-12
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-6+AC:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 1176-4:2017-12
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-4+AC:2019-03
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-14+A1:2017-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 14: Trampoliny do użytku domowego2019-03-27KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-14:2019-03
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 14836:2006
- wersja angielska
Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Poddawanie starzeniu sztucznemu w warunkach atmosferycznych2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14836:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 14836:2006/AC:2007
- wersja angielska
Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Poddawanie starzeniu sztucznemu w warunkach atmosferycznych2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14836:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 17201-1:2008/AC:2009
- wersja polska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 17201-1:2008
- wersja polska
Akustyka -- Hałas dochodzący ze strzelnic -- Część 1: Pomiar energii akustycznej wytwarzanej przez podmuch wylotowy2019-03-19KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 17201-1:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 15288-2:2008
- wersja angielska
Baseny pływackie -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15288-2:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 15288-1+A1:2010
- wersja angielska
Baseny pływackie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania2019-03-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 15288-1:2019-03
- wersja angielska
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
PN-EN 913:2008
- wersja angielska
Sprzęt gimnastyczny -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 913:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 913:2008
- wersja niemiecka
Sprzęt gimnastyczny -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 913:2019-03
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 959:2009
- wersja polska
Sprzęt alpinistyczny -- Kotwy skalne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 959:2019-03
- wersja angielska
PN-EN 12277:2016-03
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-03-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 12277+A1:2019-03
- wersja angielska