Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-ISO 8421-4:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Wyposażenie gaśnicze2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-ISO 8421-8:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Zwalczanie pożaru, ratownictwo i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
PN-ISO 9849:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Instrumenty geodezyjne i pomiarowe -- Terminologia2019-10-03KT 298 Geodezji
PN-IEC 60050-141:2008
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 141: Układy i obwody wielofazowe2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
PN-IEC 50(801):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Akustyka i elektroakustyka2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-IEC 60050-151:2003
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
PN-IEC 50(721):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Telegrafia, telekopia i komunikacja danych2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
PN-ISO 5138-3:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny do adresowania2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 5138-7:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny frankujące2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
PN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Ogólne zasady stosowania terminów2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-B-03163-1:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna (Słownictwo)
PN-B-02481:1998
- wersja polska
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar2019-10-03KT 254 Geotechniki
03.080.99 Inne usługi
PN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 61713:2008
- wersja polska
Wiarygodność oprogramowania w procesach cyklu życia oprogramowania -- Przewodnik zastosowań2019-10-03KT 9 Niezawodności
07.040 Astronomia. Geodezja. Geografia
PN-ISO 12858-1:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 1: Inwarowe łaty niwelacyjne2019-10-03KT 298 Geodezji
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2019-10-10KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A2:2019-10
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 16054:2003
- wersja angielska
Implanty chirurgiczne -- Minimalne zakresy danych dotyczące implantów chirurgicznych2019-10-03KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 16054:2019-10
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja polska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 14683:2019-05
- wersja angielska
Maski medyczne -- Wymagania i metody badań2019-09-26KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 14683+AC:2019-09
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-ISO 7176-11:1998
- wersja polska
Wózki inwalidzkie -- Manekiny do badań2019-10-03KT 1 Osób Niepełnosprawnych
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-C-04616-8:2008
- wersja polska
Woda i ścieki -- Badania specjalne osadów -- Część 8: Oznaczanie aktywności dehydrogenaz w osadzie czynnym metodą spektrofotometryczną z chlorkiem trifenylotetrazoliowym2019-10-03KT 120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04124-5:2006
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości niklu i jego związków -- Część 5: Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-10-07KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04502:2019-10
- wersja polska
PN-Z-04119-2:1998
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Oznaczanie octanu sec-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2019-10-03KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 1076:2010
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury pomiaru gazów i par przy użyciu pompek próbnikowych -- Wymagania i metody badań2019-08-28KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN ISO 22065:2019-08
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-V-65000:1998/Az1:2006
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-65000:1998
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 10551:2002
- wersja angielska
Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena wpływu środowiska termicznego z zastosowaniem skal osądu subiektywnego2019-09-26KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 10551:2019-09
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-ISO 8421-4:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Wyposażenie gaśnicze2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-ISO 8421-8:1998
- wersja polska
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Zwalczanie pożaru, ratownictwo i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi2019-10-15KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 13565-1+A1:2010
- wersja polska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia pianowe -- Część 1: Wymagania i metody badań dla podzespołów2019-09-16KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 13565-1:2019-09
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50518-1:2014-07
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 50518-2:2014-07
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania techniczne2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 50518-3:2014-07
- wersja angielska
Centrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania2019-10-03KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50518:2019-10
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 381-10:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 10: Metoda badania ochraniaczy górnych części tułowia2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-6:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 381-11:2005
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-6:2019-08
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 381-8:2001
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metody badania getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 381-9:2001
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową2019-08-26KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-5:2019-08
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 50(801):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Akustyka i elektroakustyka2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.140.50 Elektroakustyka
PN-IEC 50(801):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Akustyka i elektroakustyka2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
PN-ISO 9849:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Instrumenty geodezyjne i pomiarowe -- Terminologia2019-10-03KT 298 Geodezji
PN-ISO 12858-1:2003
- wersja polska
Optyka i instrumenty optyczne -- Wyposażenie pomocnicze instrumentów geodezyjnych -- Część 1: Inwarowe łaty niwelacyjne2019-10-03KT 298 Geodezji
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60050-141:2008
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 141: Układy i obwody wielofazowe2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60721-3-4:2002
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-4: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach nie chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60721-3-4:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-82:2008
- wersja angielska
Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Tx: Metody badania wiskerów występujących na elementach elektronicznych i elektrycznych2019-10-01KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60068-2-82:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60721-3-3:2002
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych2019-10-01KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60721-3-3:2019-10
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 14127:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Ultradźwiękowe pomiary grubości2019-08-26KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 16809:2019-08
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN 62402:2008
- wersja angielska
Zarządzanie wycofaniem z użycia -- Przewodnik zastosowań2019-08-20KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 62402:2019-08
- wersja angielska
21.260 Układy smarowania
PN-V-82010:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe -- Klasyfikacja i wymagania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
23.020.01 Urządzenia do przechowywania płynów. Zagadnienia ogólne
PN-M-71070:1998
- wersja polska
Zbiorniki i aparaty -- Uchwyty transportowe -- Wymagania2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 1968:2002
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1968:2002/A1:2006
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1968:2002/A1:2006
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1803:2002
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli spawanych ze stali węglowej2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1802:2002
- wersja angielska
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-ISO 4706:1998
- wersja polska
Butle do gazu stalowe spawane do ponownego napełniania2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1802:2002
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli do gazów bez szwu ze stopu aluminium2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1968:2002
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania stalowych butli do gazów bez szwu2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
PN-EN 1803:2002
- wersja niemiecka
Butle do gazów -- Okresowa kontrola i badania butli spawanych ze stali węglowej2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 14423+A1:2016-12
- wersja angielska
Złączki z zaciskami do węży na parę wodną na ciśnienie do 18 bar2019-09-20KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 14423+A2:2019-09
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 14071:2015-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zawory bezpieczeństwa do zbiorników ciśnieniowych do LPG -- Wyposażenie dodatkowe2019-09-20KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14071+A1:2019-09
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 6149-1:2009
- wersja polska
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym2019-09-20KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 6149-1:2019-09
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
25.080.99 Inne obrabiarki do metali
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
25.100.50 Gwintowniki i narzynki
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61029-2-12:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-3-12:2019-10
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-21:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
PN-ISO 1085:2003
- wersja polska
Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek -- Klucze dwustronne -- Rozwartości2019-10-03KT 236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN 60709:2010
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Rozdzielenie2019-08-28KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 60709:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 61500:2011
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Komunikacja danych w systemach realizujących funkcje A2019-08-20KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 61500:2019-08
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 60904-3:2016-11
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego2019-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60904-3:2019-09
- wersja angielska
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 60050-151:2003
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 62317-7:2006
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 7: Rdzenie EER2019-09-20KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-7:2018-07
- wersja angielska
PN-EN 62317-6:2016-04
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-09-20KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-6:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 62317-11:2016-04
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 11: Rdzenie typu EC do zastosowań w zasilaczach mocy2019-09-20KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-11:2018-10
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 13032-4:2015-09
- wersja angielska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED2019-09-16KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-4+A1:2019-09
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 61558-1:2009/A1:2009
- wersja angielska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN IEC 61558-1:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 61558-1:2009
- wersja polska
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania2019-10-01KT 81 Przekładników i Transformatorów Małej MocyPN-EN IEC 61558-1:2019-10
- wersja angielska
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN 60086-4:2015-03
- wersja angielska
Baterie pierwotne -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące baterii litowych2019-09-20KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60086-4:2019-09
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-K-92007:1998
- wersja polska
Trakcja tramwajowa i trolejbusowa -- Stacje prostownikowe -- Badania pomontażowe podstawowych urządzeń elektroenergetycznych2019-08-26KT 265 Komunikacji Miejskiej
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60512-11-1:2002
- wersja polska
Podzespoły elektromechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Podstawowe procedury badań i metody pomiarów -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna2019-10-03KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60512-11-1:2019-10
- wersja angielska
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-IEC 50(721):1998
- wersja polska
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Telegrafia, telekopia i komunikacja danych2019-10-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.040.50 Linie, połączenia i obwody
PN-V-90000:1998
- wersja polska
Cyfrowy styk abonencki -- Sygnalizacja abonencka -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 176
PN-V-90001:1998
- wersja polska
Styk komunikacyjny Q2 do celów zarządzania w wojskowych systemach łączności -- Wymagania2019-10-15KT 176
33.050.99 Inne urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne
PN-ETS 300 132-1:2005
- wersja angielska
Equipment Engineering (EE) -- Power supply interface at the input to telecommunications equipment -- Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz2019-10-03KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-ETSI EN 303 098 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2019-09-16KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 098 V2.2.1:2019-09
- wersja angielska
33.160.30 Systemy audio
PN-EN 60958-4:2004
- wersja angielska
Foniczne interfejsy cyfrowe -- Część 4: Zastosowania profesjonalne (TA4)2019-08-26KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
PN-EN 60958-4:2004/A1:2008
- wersja angielska
Foniczne interfejsy cyfrowe -- Część 4: Zastosowania profesjonalne (TA4)2019-08-26KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.080 Oprogramowanie
PN-IEC 61713:2008
- wersja polska
Wiarygodność oprogramowania w procesach cyklu życia oprogramowania -- Przewodnik zastosowań2019-10-03KT 9 Niezawodności
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61158-1:2014-12
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do serii IEC 61158 i IEC 617842019-08-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-1:2019-08
- wersja angielska
35.260 Urządzenia biurowe
PN-ISO 5138-3:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny do adresowania2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
PN-ISO 5138-7:1998
- wersja polska
Maszyny biurowe -- Terminologia -- Maszyny frankujące2019-10-15KT 170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
43.080.10 Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe i przyczepy
PN-V-80010:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy ogólnego przeznaczenia -- Wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-80009:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy wielozadaniowe -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 176
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 61851-1:2011
- wersja angielska
System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-10-10KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN IEC 61851-1:2019-10
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 16922:2017-11
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Obsługa zewnętrzna pojazdów -- Urządzenie do opróżniania ścieków w pojazdach szynowych2019-09-16KT 138 KolejnictwaPN-EN 16922+A1:2019-09
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-H-93427-51:1988
- wersja polska
Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary podkładek żebrowych Pm602019-10-03KT 146 Kształtowników Stalowych
PN-H-93427-53:1988
- wersja polska
Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary podkładek żebrowych Ps602019-10-03KT 146 Kształtowników Stalowych
PN-H-93427-55:1988
- wersja polska
Stal -- Kształtowniki żebrowe oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymiary podkładek żebrowych Pm492019-10-03KT 146 Kształtowników Stalowych
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-V-82078:2008
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Wymagania ogólne dotyczące kompensowania dewiacji kompasów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.030.99 Inne części złączne
PN-V-82011:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenia króćca pokładowego z końcówką lotniskowych klimatyzatorów i podgrzewaczy -- Typy i główne wymiary2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82012:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenie króćca pokładowego z końcówką urządzenia naziemnego do napełniania zbiorników pokładowych tlenem gazowym -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4708-001:2014-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Koszulki giętkie obkurczane termicznie do wiązania, izolacji i identyfikacji -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4708-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 2812:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Usuwanie izolacji z kabli elektrycznych2019-10-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2812:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-082:2016-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 082: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-082:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3660-001:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3660-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3645-005:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 005: Gniazdo hermetyczne z kołnierzem okrągłym montowane za pomocą lutowania -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-005:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4604-001:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-014:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 014: Styki elektryczne kołkowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-014:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4608-001:2008
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ognioodporne -- Jednożyłowe i w postaci skrętki wielożyłowej ekranowane (oplatane) i z płaszczem -- Temperatura pracy od -65 °C do 260 °C -- Część 001: Warunki techniczne2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4608-001:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4529-002:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Wtyczki uszczelnione -- Część 002: Wykaz norm wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4529-002:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4681-006:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 006: Rodzina AZA pojedyncze lub wielożyłowe do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-006:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 4681-005:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 005: Rodzina AZ, pojedyncze do stosowania w niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-005:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3475-418:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 418: Odporność przewodników na temperaturę2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-418:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3645-013:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 013: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-013:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-078:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 078: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-078:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3645-010:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, okrągłe, z chronionymi stykami, z gwintem trójkrotnym, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 010: Gniazdo hermetyczne, z okrągłym kołnierzem mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3645-010:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 3155-015:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złącz -- Część 015: Styki elektryczne gniazdowe, typu A, zaciskane, klasy S -- Norma wyrobu2019-10-03KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-015:2019-10
- wersja angielska
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
PN-V-82010:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe -- Klasyfikacja i wymagania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3275:2005
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' o ciśnieniu nominalnym do 28000 kPa -- Łączniki z promieniowym uszczelnieniem dynamicznym -- Szereg metryczny -- Warunki techniczne2019-09-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3275:2019-09
- wersja angielska
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
PN-V-82005:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych, szkolno-treningowych i lekkich śmigłowców -- Ogólne wymagania ergonomiczne dotyczące układów elementów sterowania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82007:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Ogólne wymagania dotyczące foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82006:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82008:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Ogólne wymagania dotyczące wyrzucanych foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82004:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-V-83001:1998
- wersja polska
Wojskowe urządzenia lotniskowe -- Klimatyzatory lotniskowe -- Klasyfikacja i podstawowe parametry2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 20683-1:2008
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do naziemnej obsługi statków powietrznych -- Konstrukcja, badanie i obsługa pojazdów holowniczych bez dyszla (TLTV) przyłączanych do podwozia przedniego -- Część 1: Liniowe statki powietrzne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-ISO 11077:2008
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Samobieżne pojazdy do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem statków powietrznych -- Wymagania funkcjonalne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16604-10:2014-12
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Zawiadomienie o przyjęciu ISO 24113: Systemy kosmiczne -- Wymagania dotyczące ograniczenia odpadów kosmicznych2019-10-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16604-10:2019-10
- wersja angielska
53.020.01 Urządzenia dźwigowe. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 4308-2:2008
- wersja polska
Dźwignice -- Dobór lin stalowych -- Część 2: Żurawie samojezdne -- Współczynnik bezpieczeństwa2019-10-03KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
53.020.20 Dźwignice
PN-ISO 4301-1:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Klasyfikacja -- Postanowienia ogólne2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
PN-ISO 4305:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Żurawie samojezdne -- Wyznaczanie stateczności2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
PN-ISO 9928-1:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Instrukcja obsługi dźwignicy -- Postanowienia ogólne2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
PN-ISO 4302:1998
- wersja polska
Dźwignice -- Wyznaczanie obciążenia wiatrem2019-08-26KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
PN-ISO 509:2003
- wersja polska
Wózki unoszące widłowe prowadzone -- Wymiary podstawowe2019-10-15KT 176
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-12:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-16:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 16: Mieszanki włókien polipropylenowych oraz innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem ksylenu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-16:2019-08
- wersja angielska
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
PN-ISO 2113:1998
- wersja polska
Tekstylia szklane -- Tkaniny -- Podstawy sporządzania specyfikacji wymagań2019-10-15KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 18218-2:2015-09
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie etoksylowanych alkilofenoli -- Część 2: Metoda pośrednia2019-10-03KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 18218-2:2019-10
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 2332:1998
- wersja polska
Ciągniki i maszyny rolnicze -- Połączenie maszyn na trzypunktowym układzie zawieszenia -- Strefa wolnej przestrzeni2019-10-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
PN-ISO 3600:1998
- wersja polska
Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia -- Instrukcja obsługi -- Treść i forma2019-10-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-ISO 500:1998
- wersja polska
Ciągniki rolnicze -- Wał odbioru mocy tylny -- Typy 1, 2 i 32019-10-03KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-15:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów2019-10-03KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-4-2:2019-10
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN ISO 14820-1:2019-07
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 1: Pobieranie próbek2019-10-03KT 156 Nawozów
PN-EN ISO 14820-2:2019-07
- wersja angielska
Nawozy i środki wapnujące – Pobieranie i przygotowanie próbek – Część 2: Przygotowanie próbek2019-10-03KT 156 Nawozów
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-V-74026:2003
- wersja polska
Batony owocowo-zbożowe, specjalne2019-10-15KT 176
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
PN-V-74033:2008
- wersja polska
Specjalne koncentraty kompotów2019-10-15KT 176
PN-V-74019:2003
- wersja polska
Dżemy specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-V-74022:2003
- wersja polska
Soki zagęszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
67.190 Czekolada
PN-V-74025:2003
- wersja polska
Czekolada specjalna2019-10-15KT 176
71.080.30 Związki organiczne zawierające azot
PN-C-86066:1998
- wersja polska
Produkty organiczne -- Dinitrotoluen2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-V-04015:1998
- wersja polska
Prochy bezdymne -- Oznaczanie gęstości2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-26:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie średnicy krytycznej2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-25:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na impuls detonacyjny2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-21:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie stabilności2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-36:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na falę uderzeniową -- Próba szczelinowa2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-C-86044:1998
- wersja polska
Amunicja myśliwska -- Naboje z pociskiem kulowym do luf gładkich2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86043:1998
- wersja polska
Amunicja myśliwska -- Naboje śrutowe2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
PN-C-86069:1998
- wersja polska
Lonty detonujące -- Lonty detonujące termoodporne oraz termo- i ciśnienioodporne w powłoce ołowianej2019-10-03KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 13697:2015-06
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa metoda określania działania bakteriobójczego i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych używanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej w odniesieniu do nieporowatych powierzchni -- Wymagania i metoda badania bez działania mechanicznego (faza 2/etap 2)2019-08-28KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13697+A1:2019-08
- wersja angielska
71.120.01 Aparatura dla przemysłu chemicznego. Zagadnienia ogólne
PN-M-71070:1998
- wersja polska
Zbiorniki i aparaty -- Uchwyty transportowe -- Wymagania2019-10-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
73.040 Węgiel
PN-G-04531:1973
- wersja polska
Węgiel kamienny i brunatny -- Oznaczanie gęstości nasypowej2019-10-15KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
PN-G-04558:1993
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźnika samozapalności2019-10-15KT 226 Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19900:2014-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich2019-09-16KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19900:2019-09
- wersja angielska
77.080.10 Żeliwa
PN-EN ISO 945-1:2018-04
- wersja angielska
Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej2019-09-20KT 301 OdlewnictwaPN-EN ISO 945-1:2019-09
- wersja angielska
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
PN-ISO 6935-2/Ak:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-2:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-1/Ak:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
PN-ISO 6935-1:1998
- wersja polska
Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie2019-08-26KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.150.99 Inne wyroby z metali nieżelaznych
PN-H-74023:1998
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Odlewy z metali nieżelaznych -- Wymagania i badania2019-10-03KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
83.160.20 Opony do statków powietrznych
PN-V-04000:1998
- wersja polska
Opony lotnicze -- Dynamiczne metody badań2019-10-15KT 176
83.180 Kleje
PN-EN 13415:2010
- wersja angielska
Badanie klejów do wykładzin podłogowych -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon klejowych i kompozytów2019-09-26KT 184 KlejówPN-EN ISO 22637:2019-09
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12012-4+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów2019-10-14KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12012-4:2019-10
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 12625-11:2013-06
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 11: Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie na mokro metodą kuli2019-09-26KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-11:2019-09
- wersja angielska
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Ogólne zasady stosowania terminów2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-C-81901:2002
- wersja polska
Farby olejne i alkidowe2019-10-03KT 175 Farb i Lakierów
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-B-10425:1989
- wersja polska
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:2019-09
- wersja polska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-B-10201:1998
- wersja polska
Stolarka budowlana -- Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne2019-10-03KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-B-03163-3:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-1:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-2:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
PN-B-06264:1978
- wersja polska
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne2019-10-11KT 274 BetonuPN-B-06264:2019-10
- wersja polska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 12088:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałej dyfuzji2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 16536:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12087:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 16535:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 1609:2013-07
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu2019-08-26KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN ISO 29767:2019-08
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 303-6:2002
- wersja polska
Kotły grzewcze -- Część 6: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi -- Wymagania specjalne dotyczące ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych z olejowymi palnikami rozpylającymi o nominalnej mocy do 70 kW2019-10-01KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 303-6:2019-10
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-B-10425:1989
- wersja polska
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze2019-09-16KT 318 KominówPN-B-10425:2019-09
- wersja polska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 60745-2-21:2009
- wersja angielska
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych2019-08-26KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 62841-2-21:2019-08
- wersja angielska
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 15102+A1:2011
- wersja angielska
Dekoracyjne okładziny ścienne -- Wyrób w postaci zwoika i panela2019-09-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 15102:2019-09
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-B-94423:1998
- wersja polska
Okucia budowlane -- Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze -- Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe2019-10-03KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-B-03163-2:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-3:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-B-03163-1:1998
- wersja polska
Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia2019-10-03KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-B-02481:1998
- wersja polska
Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar2019-10-03KT 254 Geotechniki
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-V-74019:2003
- wersja polska
Dżemy specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
PN-V-74022:2003
- wersja polska
Soki zagęszczone specjalne w opakowaniach hermetycznych2019-10-15KT 176
PN-V-82012:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenie króćca pokładowego z końcówką urządzenia naziemnego do napełniania zbiorników pokładowych tlenem gazowym -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82006:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-36:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na falę uderzeniową -- Próba szczelinowa2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-21:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie stabilności2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-25:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie wrażliwości na impuls detonacyjny2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-90001:1998
- wersja polska
Styk komunikacyjny Q2 do celów zarządzania w wojskowych systemach łączności -- Wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-83001:1998
- wersja polska
Wojskowe urządzenia lotniskowe -- Klimatyzatory lotniskowe -- Klasyfikacja i podstawowe parametry2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82011:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Połączenia króćca pokładowego z końcówką lotniskowych klimatyzatorów i podgrzewaczy -- Typy i główne wymiary2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82008:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Ogólne wymagania dotyczące wyrzucanych foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82004:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi samolotów szkolno-treningowych -- Wymagania dotyczące rozmieszczenia elementów sterowania samolotem2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-80009:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy wielozadaniowe -- Wymagania ogólne2019-10-15KT 176
PN-V-80010:2003
- wersja polska
Pojazdy wojskowe -- Przyczepy i naczepy ogólnego przeznaczenia -- Wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-82007:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych -- Ogólne wymagania dotyczące foteli pilotów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-82010:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Smarowniczki kulkowe ciśnieniowe -- Klasyfikacja i wymagania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-65000:1998
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-74033:2008
- wersja polska
Specjalne koncentraty kompotów2019-10-15KT 176
PN-V-82005:1998
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Kabiny załogi lekkich samolotów transportowych, szkolno-treningowych i lekkich śmigłowców -- Ogólne wymagania ergonomiczne dotyczące układów elementów sterowania2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-04011-26:1998
- wersja polska
Kruszące materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym -- Metody badań -- Oznaczanie średnicy krytycznej2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-65000:1998/Az1:2006
- wersja polska
Zaopatrywanie wojsk w wodę -- Wojskowe stacje uzdatniania wody -- Ogólne wymagania2019-10-15KT 176
PN-V-82078:2008
- wersja polska
Wojskowe statki powietrzne -- Wymagania ogólne dotyczące kompensowania dewiacji kompasów2019-10-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-V-74026:2003
- wersja polska
Batony owocowo-zbożowe, specjalne2019-10-15KT 176
PN-V-74025:2003
- wersja polska
Czekolada specjalna2019-10-15KT 176
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 16838:2016-09
- wersja angielska
Witryny chłodnicze do dystrybucji lodów -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2019-10-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 16838:2019-10
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
PN-EN 16825:2016-12/A1:2019-07
- wersja angielska
Szafy i lady chłodnicze do profesjonalnego użytku -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badania2019-09-26KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22041:2019-09
- wersja angielska
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
PN-ISO 9838:1998
- wersja polska
Wiązania do nart zjazdowych -- Podeszwy testowe do badania wiązań narciarskich2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 7795:1998
- wersja polska
Narty biegowe -- Wkręty do wiązań narciarskich -- Metody badań2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 7794:1998
- wersja polska
Narty biegowe -- Wkręty do wiązań narciarskich -- Wymagania2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji
PN-ISO 9465:1998
- wersja polska
Wiązania do nart zjazdowych -- Wypięcie boczne pod obciążeniem udarowym -- Metoda badania2019-10-15KT 2 Sportu i Rekreacji