Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN ISO 14050:2010
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia2021-02-04KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14050:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14050:2010
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia2021-02-04KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14050:2021-02
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO 25239-1:2012
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 1: Słownictwo2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-1:2021-01
- wersja angielska
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
PN-EN 60401-1:2007
- wersja polska
Terminologia rdzeni wykonanych z ferrytów magnetycznie miękkich -- Część 1: Terminy dotyczące nieregularności fizycznych2021-01-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 60401-1:2021-01
- wersja angielska
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 128-21:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 21: Linie w systemach CAD2021-02-04KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-2:2021-02
- wersja angielska
PN-ISO 128-22:2003
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 22: Wymagania podstawowe i zastosowanie linii wskazujących i linii odniesienia2021-02-04KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-2:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 128-20:2002
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 20: Wymagania podstawowe dotyczące linii2021-02-04KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-2:2021-02
- wersja angielska
PN-ISO 128-40:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 40: Wymagania podstawowe dotyczące przekrojów i kładów2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 128-50:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 50: Wymagania podstawowe dotyczące przedstawiania powierzchni na przekrojach i kładach2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 128-30:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 30: Wymagania podstawowe dotyczące rzutów2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-ISO 128-24:2003
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 24: Linie na rysunkach technicznych maszynowych2021-02-04KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-2:2021-02
- wersja angielska
PN-ISO 128-44:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 44: Przekroje i kłady na rysunkach technicznych maszynowych2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
PN-ISO 128-34:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 34: Rzuty na rysunkach technicznych maszynowych2021-01-11KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-3:2021-01
- wersja angielska
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
PN-ISO 128-23:2002
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Ogólne zasady przedstawiania -- Część 23: Linie na rysunkach budowlanych2021-02-04KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 128-2:2021-02
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN 16803-1:2016-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Zastosowanie pozycjonowania opartego na GNSS do drogowych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) -- Część 1: Definicje i procedury inżynierii systemów do ustalania i oceny działania2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16803-1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 15722:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Minimalny zakres danych systemu eCall2021-01-25KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15722:2021-01
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 8624:2011
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Układ pomiarowy i terminologia2021-01-14KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8624:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 8624:2011/A1:2015-10
- wersja angielska
Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Układ pomiarowy i terminologia2021-01-14KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 8624:2021-01
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 13017:2012/A1:2016-03
- wersja angielska
Stomatologia -- Zaczepy magnetyczne2021-01-12KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 13017:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 13017:2012
- wersja angielska
Stomatologia -- Zaczepy magnetyczne2021-01-12KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 13017:2021-01
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 20776-1:2007
- wersja polska
Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności leków przeciwbakteryjnych wobec szybko rosnących tlenowych bakterii wywołujących choroby zakaźne2021-01-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 20776-1:2021-01
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 14155:2012
- wersja angielska
Badania kliniczne wyrobów medycznych na ludziach -- Dobra praktyka kliniczna2021-02-04KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 14155:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 20776-1:2007
- wersja polska
Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro -- Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne -- Część 1: Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności leków przeciwbakteryjnych wobec szybko rosnących tlenowych bakterii wywołujących choroby zakaźne2021-01-12KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 20776-1:2021-01
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14050:2010
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia2021-02-04KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14050:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14050:2010
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Terminologia2021-02-04KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14050:2021-02
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
13.030.10 Odpady stałe
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14698-2:2005/AC:2006
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 2: Ocena i interpretacja danych o biozanieczyszczeniach2021-02-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN 17141:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14698-2:2005
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 2: Ocena i interpretacja danych o biozanieczyszczeniach2021-02-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN 17141:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14698-2:2005/AC:2006
- wersja niemiecka
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 2: Ocena i interpretacja danych o biozanieczyszczeniach2021-02-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN 17141:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 14698-1:2004
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Kontrola biozanieczyszczeń -- Część 1: Główne zasady i metody2021-02-03KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN 17141:2021-02
- wersja angielska
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
PN-EN ISO 13161:2016-01
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar stężenia aktywności polonu 210 w wodzie za pomocą spektrometrii alfa2021-02-18KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 13161:2021-02
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16167+AC:2019-04
- wersja angielska
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 15308:2017-02
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB) w odpadach stałych z zastosowaniem chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów lub z wykrywaniem za pomocą spektrometrii mas2021-01-07KT 216 OdpadówPN-EN 17322:2021-01
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 45545-2+A1:2015-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2021-01-27KT 138 KolejnictwaPN-EN 45545-2:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 16750:2017-11
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Systemy redukcji tlenu -- Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja2021-01-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 16750+A1:2021-01
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-1:2014-11
- wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne2021-02-03KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-1+A1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 1366-1:2014-11
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne2021-02-03KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-1+A1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13381-1:2014-12
- wersja polska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające2021-01-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13381-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 13381-1:2014-12
- wersja angielska
Metody badań w celu ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 1: Poziome membrany zabezpieczające2021-01-05KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13381-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2020-12
- wersja angielska
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-3:2006
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa2021-02-15KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-3:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 4126-3:2006
- wersja niemiecka
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia -- Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa2021-02-15KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-3:2021-02
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 60895:2006
- wersja polska
Prace pod napięciem -- Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV2021-01-21KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN IEC 60895:2021-01
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 20785-1:2017-12
- wersja angielska
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym -- Część 1: Podstawy pojęciowe pomiarów2021-01-22KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 20785-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 20785-2:2017-12
- wersja angielska
Dozymetria przy ekspozycji na promieniowanie kosmiczne w lotnictwie cywilnym -- Część 2: Charakterystyka wskazań przyrządów2021-01-22KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 20785-2:2021-01
- wersja angielska
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13356:2004
- wersja polska
Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania2021-01-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 17353:2021-01
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 1150:2001/Ap1:2011
- wersja polska
Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania2021-01-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 17353:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 1150:2001
- wersja polska
Odzież ochronna -- Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego -- Metody badań i wymagania2021-01-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 17353:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 60895:2006
- wersja polska
Prace pod napięciem -- Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV2021-01-21KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN IEC 60895:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 469:2008
- wersja polska
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej2021-01-15KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 469:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 469:2014-11
- wersja angielska
13.340.70 Kamizelki ratunkowe, sprzęt unoszący się na powierzchni wody i wypornościowy
PN-EN ISO 12402-9:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-9:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-5:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-5:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-4:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-4:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-3:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-3:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-9:2008/A1:2011
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-9:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-8:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-8:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-5:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-4:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-3:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-3:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-8:2008/A1:2011
- wersja angielska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-8:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-6:2008/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-6:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-6:2008
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań2021-02-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-6:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-2:2007/A1:2012
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-2:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 12402-2:2007
- wersja polska
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 -- Wymagania bezpieczeństwa2021-02-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 12402-2:2021-02
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60565:2007
- wersja angielska
Hydroakustyka -- Hydrofony -- Wzorcowanie w zakresie częstotliwości od 0,01 Hz do 1 MHz2021-02-08KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60565-1:2021-02
- wersja angielska
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN 50212:2002
- wersja polska
Złącza do czujników termoelektrycznych2021-02-09KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 50212:2021-02
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62024-2:2009
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Charakterystyki elektryczne i metody pomiarowe -- Część 2: Prądy znamionowe induktorów dla przetworników DC/DC2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62024-2:2020-12
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 13161:2016-01
- wersja angielska
Jakość wody -- Pomiar stężenia aktywności polonu 210 w wodzie za pomocą spektrometrii alfa2021-02-18KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 13161:2021-02
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60721-3-0:2002
- wersja angielska
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-0: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Wytyczne ogólne2021-02-08KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60721-3-0:2021-02
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 12668-1:2010
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 1: Aparatura2021-02-05KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 22232-1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 12668-1:2010
- wersja niemiecka
Badania nieniszczące -- Charakteryzowanie i weryfikacja aparatury ultradźwiękowej -- Część 1: Aparatura2021-02-05KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 22232-1:2021-02
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 12542:2010
- wersja angielska
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Stacjonarne spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie, do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), o pojemności nie większej niż 13 m3 -- Projektowanie i wytwarzanie2021-01-25KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 12542:2021-01
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 17871:2015-12/A1:2018-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zawory do butli szybko otwierające -- Specyfikacja i badanie typu2021-02-01KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17871:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 17871:2015-12
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zawory do butli szybko otwierające -- Specyfikacja i badanie typu2021-02-01KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 17871:2021-02
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 14628:2006
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Zewnętrzne powłoki na rury z polietylenu -- Wymagania i metody badania2021-01-05KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14628-1:2021-01
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2021-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 14628:2006
- wersja angielska
Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego -- Zewnętrzne powłoki na rury z polietylenu -- Wymagania i metody badania2021-01-05KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14628-1:2021-01
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 8031:2010
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie właściwości elektrycznych2021-01-14KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 8031:2021-01
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 3949:2018-09
- wersja angielska
Węże i przewody z tworzyw sztucznych -- Węże do zastosowań hydraulicznych ze wzmocnieniem tekstylnym -- Wymagania2021-02-05KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 3949:2021-02
- wersja angielska
25.120.20 Urządzenia do walcowania, wytłaczania i ciągnienia
PN-EN 201:2011
- wersja polska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwa2020-12-31KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN ISO 20430:2020-12
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 25239-3:2012
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 3: Kwalifikowanie operatorów zgrzewania2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-3:2021-01
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 25239-5:2012
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 5: Wymagania dotyczące jakości i kontroli2021-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-5:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-2:2012
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 2: Projektowanie złączy zgrzewanych2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-2:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-1:2012
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 1: Słownictwo2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-3:2012
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 3: Kwalifikowanie operatorów zgrzewania2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-3:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 25239-4:2012
- wersja angielska
Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 4: Specyfikacja i kwalifikowanie technologii zgrzewania2021-01-13KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 25239-4:2021-01
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 24034:2010
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty i pręty lite do spawania tytanu i stopów tytanu -- Klasyfikacja2021-02-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 24034:2021-02
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60519-8:2007
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 8: Wymagania szczegółowe dla pieców do elektrożużlowego przetapiania2021-02-09KT 78 Elektrotermii PrzemysłowejPN-EN IEC 60519-8:2021-02
- wersja angielska
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-IEC 45-1:1994
- wersja polska
Turbiny parowe -- Wymagania2021-02-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN IEC 60045-1:2021-02
- wersja angielska
PN-IEC 45-1:1994/Ap1:1999
- wersja polska
Turbiny parowe -- Wymagania2021-02-10KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN IEC 60045-1:2021-02
- wersja angielska
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN 12514-2:2004
- wersja polska
Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, armatura, przewody, filtry, odpowietrzniki, liczniki2021-01-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12514:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 12514-1:2004
- wersja polska
Instalacje zasilania palników olejowych olejem -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Części składowe, pompy zasilające oleju, urządzenia regulacji i zabezpieczeń, zbiorniki zasilające2021-01-21KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12514:2021-01
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-2:2012
- wersja angielska
Technologia ogniw paliwowych -- Część 2: Układy ogniw paliwowych2021-02-09KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62282-2-100:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 62282-2:2012/Ap1:2014-10
- wersja angielska
Technologia ogniw paliwowych -- Część 2: Układy ogniw paliwowych2021-02-09KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62282-2-100:2021-02
- wersja angielska
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
PN-EN 13215:2017-02
- wersja angielska
Ziębnicze zespoły skraplające -- Warunki znamionowe, odchyłki i sposób przedstawiania charakterystyk przez producenta2021-01-25KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN 13215+A1:2021-01
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-61:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 61: Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego klasy co najmniej 180, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802021-02-08KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-61:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 60317-0-4:2016-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-4: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane, w obwoju z włókna szklanego nasyconym żywicą lub lakierem2021-02-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-0-4:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 60317-72:2017-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 72: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem silikonowym, wskaźnik temperaturowy 2002021-01-28KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-72:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 60317-71:2017-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 71: Przewody miedziane, okrągłe, gołe lub emaliowane w topionym obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nasyconym żywicą lub lakierem, wskaźnik temperaturowy 1802021-01-28KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-71:2021-01
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 60664-1:2011
- wersja polska
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badania2021-02-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 60664-1:2021-02
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 61631:2002
- wersja angielska
Metody badań wytrzymałości mechanicznej rdzeni wykonanych z tlenków magnetycznych2021-02-09KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 61631:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 62317-9:2006/A1:2007
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 9: Rdzenie planarne2021-01-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 60424-1:2016-05
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 1: Specyfikacja ogólna2021-01-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62317-9:2006
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 9: Rdzenie planarne2021-01-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62317-1:2007
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 1: Specyfikacja ogólna2021-01-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 60424-5:2009
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Przewodnik dotyczący dopuszczalnych nieregularności powierzchniowych -- Część 5: Rdzenie planarne2021-01-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 60401-1:2007
- wersja polska
Terminologia rdzeni wykonanych z ferrytów magnetycznie miękkich -- Część 1: Terminy dotyczące nieregularności fizycznych2021-01-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 60401-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62317-2:2010
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 2: Rdzenie kubkowe do zastosowań w telekomunikacji oraz w zasilaczach i filtrach2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 62323:2006
- wersja angielska
Wymiary rdzeni kubkowych z tlenków magnetycznych do łączników indukcyjnych zbliżeniowych2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-3:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 62024-2:2009
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Charakterystyki elektryczne i metody pomiarowe -- Część 2: Prądy znamionowe induktorów dla przetworników DC/DC2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62024-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 62317-2:2010/AC:2010
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 2: Rdzenie kubkowe do zastosowań w telekomunikacji oraz w zasilaczach i filtrach2020-12-30KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-2:2020-12
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 60352-3:2002
- wersja polska
Połączenia nielutowane -- Część 3: Połączenia zakleszczane nielutowane dostępne -- Wymagania ogólne, metody badań i wskazówki praktyczne2021-01-15KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60352-3:2021-01
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 61643-341:2003
- wersja angielska
Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 341: Wymagania dla ograniczników tyrystorowych2021-02-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61643-341:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 60282-1:2010
- wersja angielska
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające2021-01-20KT 75 Bezpieczników ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60282-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 60282-1:2010/A1:2015-03
- wersja angielska
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Część 1: Bezpieczniki ograniczające2021-01-20KT 75 Bezpieczników ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60282-1:2021-01
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62384:2007
- wersja polska
Elektroniczne urządzenia sterujące zasilane prądem stałym lub przemiennym do modułów LED -- Wymagania funkcjonalne2021-02-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62384:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 62384:2007/A1:2009
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia sterujące zasilane prądem stałym lub przemiennym do modułów LED -- Wymagania funkcjonalne2021-02-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62384:2021-02
- wersja angielska
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60034-5:2004/A1:2009
- wersja polska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja2021-01-25KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-5:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 60034-5:2004
- wersja polska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- Klasyfikacja2021-01-25KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-5:2021-01
- wersja angielska
29.160.20 Prądnice
PN-EN 60034-3:2008
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące prądnic synchronicznych napędzanych turbinami parowymi lub gazowymi2021-02-12KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-3:2021-02
- wersja angielska
31.080.20 Tyrystory
PN-EN 61643-341:2003
- wersja angielska
Elementy do niskonapięciowych urządzeń ograniczających przepięcia -- Część 341: Wymagania dla ograniczników tyrystorowych2021-02-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61643-341:2021-02
- wersja angielska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 62384:2007
- wersja polska
Elektroniczne urządzenia sterujące zasilane prądem stałym lub przemiennym do modułów LED -- Wymagania funkcjonalne2021-02-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62384:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 62384:2007/A1:2009
- wersja angielska
Elektroniczne urządzenia sterujące zasilane prądem stałym lub przemiennym do modułów LED -- Wymagania funkcjonalne2021-02-10KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62384:2021-02
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN 61969-1:2012
- wersja angielska
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania2021-01-28KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61969-1:2021-01
- wersja angielska
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-ETSI EN 303 213-3 V1.1.1:2011
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 3: Specyfikacja Wspólnoty do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym dla rozmieszczonych, współpracujących ze sobą czujników łącznie z ich interfejsami2021-02-12KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-3 V2.1.1:2021-02
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 113 V2.2.1:2017-07
- wersja angielska
Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-02-11KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 113 V3.1.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 066 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy obrazowania w zastosowaniach radaru do próbkowania gruntu i ścian (GPR/WPR) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-02-11KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 066 V2.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-6 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 6: Klasa M DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-6 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 3: Klasa D DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-3 V1.3.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 2: Klasy A/B DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 5: Doręczne VHF, klasa H DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-5 V1.3.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2021-01-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2021-01
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-EN 16803-1:2016-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Zastosowanie pozycjonowania opartego na GNSS do drogowych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) -- Część 1: Definicje i procedury inżynierii systemów do ustalania i oceny działania2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16803-1:2021-02
- wersja angielska
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 113 V2.2.1:2017-07
- wersja angielska
Służba ruchoma lądowa -- Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-02-11KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 113 V3.1.1:2021-02
- wersja angielska
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 300 392-9 V1.5.1:2012
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 9: Wymagania ogólne na usługi dodatkowe2021-01-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-9 V1.7.1:2021-01
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 392-5 V2.5.1:2017-05
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) i praca w trybie bezpośrednim (DMO) -- Część 5: Interfejs urządzeń peryferyjnych (PEI)2021-01-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-5 V2.7.1:2021-01
- wersja angielska
33.080 Sieć Cyfrowa z Integracją Usług (ISDN)
PN-ETSI EN 300 392-1 V1.4.1:2009
- wersja angielska
Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) -- Transmisja głosu i danych (V+D) -- Część 1: Ogólne projektowanie sieci2020-12-31KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-1 V1.6.1:2020-12
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-2 V11.1.2:2018-01
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)2021-01-08KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-2 V13.1.1:2021-01
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62343-3-3:2014-12
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Część 3-3: Szablony wymagań eksploatacyjnych -- Przełączniki z selekcją długości fali2021-01-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62343-3-3:2021-01
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-3-40:2002
- wersja polska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-40: Badania i pomiary -- Stosunek ekstynkcji zachowawczej polaryzacji (pm) złącza światłowodowego2021-02-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-3-55:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 61300-3-24:2007
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-24: Badania i pomiary -- Dokładność kluczowania półzłączy optycznych dla światłowodów utrzymujących polaryzację2021-02-09KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-3-55:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 61977:2016-03
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Filtry światłowodowe -- Specyfikacja ogólna2021-01-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61977:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 61753-061-2:2013-06
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 061-2: Jednomodowe izolatory optyczne z wyprowadzeniami niezakończonymi złączami światłowodowymi dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2021-01-15KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-061-2:2021-01
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 61757-1-1:2017-04
- wersja angielska
Czujniki światłowodowe -- Część 1-1: Pomiar naprężenia -- Czujniki naprężenia wykorzystujące światłowodowe siatki Bragga2020-12-30KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61757-1-1:2020-12
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61968-1:2013-06
- wersja angielska
Integracja aplikacji w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych -- Interfejsy systemowe do zarządzania dystrybucją -- Część 1: Architektura interfejsu i zalecenia ogólne2021-02-08KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 61968-1:2021-02
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 412-3 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-2 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-1 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 1: Opis ogólny oraz ogólne struktury danych2021-02-11KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-1 V1.4.1:2021-02
- wersja angielska
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
PN-EN ISO 128-21:2006
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Zasady ogólne przedstawiania -- Część 21: Linie w systemach CAD2021-02-04KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 128-2:2021-02
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 412-2 V2.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-3 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym2021-02-23KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-1 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 1: Opis ogólny oraz ogólne struktury danych2021-02-11KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-1 V1.4.1:2021-02
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 62769-103-4:2015-12
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-4: Profile -- PROFINET2021-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-103-4:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62769-103-1:2015-12
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 103-1: Profile -- PROFIBUS2021-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-103-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62769-109-1:2015-12
- wersja angielska
Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 109-1: Profile -- HART(r) i WirelessHART(r)2021-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 62769-109-1:2021-01
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 16803-1:2016-12
- wersja angielska
Przestrzeń kosmiczna -- Zastosowanie pozycjonowania opartego na GNSS do drogowych Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) -- Część 1: Definicje i procedury inżynierii systemów do ustalania i oceny działania2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16803-1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 15722:2015-06
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Minimalny zakres danych systemu eCall2021-01-25KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 15722:2021-01
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN 1064+A1:2008
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Znormalizowany protokół komunikacyjny -- Elektrokardiografia wspomagana komputerowo2021-02-02KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN 1064:2021-02
- wersja angielska
39.040.99 Inne mierniki czasu
PN-EN 12414:2002
- wersja angielska
Parkingowe urządzenia kontrolne -- Parkometry -- Wymagania techniczne i funkcjonalne2021-01-05KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12414:2021-01
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN 12472+A1:2009
- wersja angielska
Metoda symulacji zużywania się i korozji stosowana do wykrywania uwalniania się niklu z wyrobów z powłoką2021-02-15KT 239 JubilerstwaPN-EN 12472:2021-02
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN 61851-22:2002
- wersja angielska
System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych -- Część 22: Stacje ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego2021-01-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
PN-EN 61851-21:2002
- wersja angielska
System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych -- Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznych2021-01-26KT 61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 16486:2014-10
- wersja angielska
Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu -- Ubijarki -- Wymagania bezpieczeństwa2021-01-26KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 16486+A1:2021-01
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13261+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie -- Wymagania dotyczące wyrobu2021-02-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13261:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13260+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Zestawy kołowe -- Wymagania dotyczące wyrobu2021-02-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13260:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13262+A2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobu2021-02-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 13262:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13715+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kół2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13715:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13715+A1:2011
- wersja niemiecka
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kół2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13715:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 13979-1+A2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 45545-2+A1:2015-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych2021-01-27KT 138 KolejnictwaPN-EN 45545-2:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 13979-1+A2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowane2020-12-28KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 2: Klasy A/B DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-3 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 3: Klasa D DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-3 V1.3.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-6 V1.1.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 6: Klasa M DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-6 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 338-5 V1.2.1:2017-08
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 5: Doręczne VHF, klasa H DSC2021-02-02KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-5 V1.3.1:2021-02
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 8666:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Dane podstawowe2021-02-11KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8666:2021-02
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-ETSI EN 303 213-2 V1.4.1:2017-06
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 2: Specyfikacja Wspólnoty do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej dla A-SMGCS Poziomu 2 łącznie z interfejsami zewnętrznymi2021-02-12KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-2 V2.1.1:2021-02
- wersja angielska
PN-ETSI EN 303 213-1 V1.4.1:2017-06
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 1: Specyfikacja Wspólnoty do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej dla A-SMGCS Poziomu 1 łącznie z interfejsami zewnętrznymi2021-02-11KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-1 V2.1.1:2021-02
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16602-60-14:2014-12
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Procedura rewitalizacji -- Podzespoły EEE2021-02-19KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-60-14:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 16603-20-06:2014-09
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Ładowanie statku kosmicznego2021-02-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20-06:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 14777:2005
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Projektowanie i badanie urządzeń z wykorzystaniem zjawiska powielania elektronów2021-02-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-20-01:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 16603-60-20:2014-11
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Terminologia dotycząca czujnika gwiazdy i specyfikacja wydajności2021-01-26KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-60-20:2021-01
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 16307-1+A1:2015-09
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych napędzanych, innych niż wózki bez operatora, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki platformowe do przewozu ładunków2021-01-26KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 16307-1:2021-01
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-1:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 1: Ogólne zasady badań2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-1:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-2:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 2: Mieszanki trójskładnikowe2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-25:2014-02
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 25: Mieszanki włókien poliestrowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu trichlorooctowego i chloroformu)2020-12-29KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-25:2020-12
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 105-B06:2006
- wersja polska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część B06: Odporność wybarwień na światło i starzenie pod wpływem sztucznego światła w wysokich temperaturach: Test płowienia w świetle łukowej lampy ksenonowej2020-12-29KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 105-B06:2020-12
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 20136:2017-06
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Oznaczanie zdolności rozkładu przez mikroorganizmy2021-01-12KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 20136:2021-01
- wersja angielska
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
PN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 62841-3-9:2016-02/A11:2018-03
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02/AC:2016-11
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62841-3-9:2016-02
- wersja angielska
Narzędzia o napędzie elektrycznym - ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego2021-01-08KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 62841-3-9:2021-01
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 6647-2:2015-06
- wersja angielska
Ryż -- Oznaczanie zawartości amylozy -- Część 2: Metoda rutynowa2021-02-01KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 6647-2:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 6647-1:2015-06
- wersja angielska
Ryż -- Oznaczanie zawartości amylozy -- Część 1: Metoda odwoławcza2021-02-01KT 36 Zbóż i Przetworów ZbożowychPN-EN ISO 6647-1:2021-02
- wersja angielska
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-EN ISO 7540:2010
- wersja angielska
Zmielona papryka (Capsicum annuum L.) -- Specyfikacja2021-02-01KT 110 Surowców i Przetworów ZielarskichPN-EN ISO 7540:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 7541:2010
- wersja angielska
Zmielona (sproszkowana) papryka -- Oznaczanie całkowitej zawartości substancji barwiących2021-02-01KT 110 Surowców i Przetworów ZielarskichPN-EN ISO 7541:2021-02
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 12042:2014-05
- wersja polska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne dzielarki ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-02-15KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12042+A1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 12042:2014-05
- wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne dzielarki ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-02-15KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12042+A1:2021-02
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 84:2000
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzające badanie biologiczne -- Procedura wymywania2021-01-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 84:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 73:2015-01
- wersja angielska
Środki ochrony drewna -- Przyśpieszone starzenie zabezpieczonego drewna poprzedzające badania biologiczne -- Procedura starzenia przez odparowanie2021-01-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 73:2021-01
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 12925-1:2009
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Grupa C (Przekładnie) -- Część 1: Wymagania dla środków smarowych do zamkniętych przekładni zębatych2020-12-28KT 222PN-ISO 12925-1:2020-12
- wersja polska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 5165:2018-03
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie właściwości zapłonowych olejów napędowych -- Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej2021-02-05KT 222PN-EN ISO 5165:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 5165:2018-03
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie właściwości zapłonowych olejów napędowych -- Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej2021-02-05KT 222PN-EN ISO 5165:2021-02
- wersja angielska
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
PN-EN ISO 10434:2005
- wersja angielska
Zasuwy stalowe z pokrywą przykręcaną dla przemysłu naftowego, petrochemicznego i pokrewnych2021-02-17KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 10434:2021-02
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 1474-2:2010
- wersja polska
Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Projektowanie i badanie morskich systemów przeładunkowych -- Część 2: Projektowanie i badanie węży przeładunkowych2021-02-15KT 277PN-EN 1474-2:2021-02
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 4499-1:2010
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Metalograficzna ocena mikrostruktury -- Część 1: Zdjęcia fotomikrograficzne i opis2021-02-05KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4499-1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 4499-2:2010
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Metalograficzna ocena mikrostruktury -- Część 2: Oznaczanie wielkości ziarna węglików chromu2021-02-05KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4499-2:2021-02
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN 24947:2000
- wersja polska
Stal i żeliwo -- Oznaczanie zawartości wanadu metodą miareczkowania potencjometrycznego2021-01-14KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 4947:2021-01
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN ISO 4499-2:2010
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Metalograficzna ocena mikrostruktury -- Część 2: Oznaczanie wielkości ziarna węglików chromu2021-02-05KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4499-2:2021-02
- wersja angielska
PN-EN ISO 4499-1:2010
- wersja angielska
Węgliki spiekane -- Metalograficzna ocena mikrostruktury -- Część 1: Zdjęcia fotomikrograficzne i opis2021-02-05KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4499-1:2021-02
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-ENV 12923-2:2003
- wersja angielska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Część 2: Badanie utleniania2021-01-26KT 289 Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 19679:2018-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie biodegradacji tlenowej niepływających materiałów polimerowych na granicy faz woda morska/osad -- Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla2020-12-31KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19679:2020-12
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 294-3:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 3: Małe płytki2021-01-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 294-3:2021-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 1628-2:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie lepkości rozcieńczonych roztworów polimerów za pomocą lepkościomierzy kapilarnych -- Poli(chlorek winylu)2021-01-12KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1628-2:2021-01
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 3949:2018-09
- wersja angielska
Węże i przewody z tworzyw sztucznych -- Węże do zastosowań hydraulicznych ze wzmocnieniem tekstylnym -- Wymagania2021-02-05KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 3949:2021-02
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 12608-1:2016-04
- wersja angielska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań -- Część 1: Niepowlekane kształtowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach2021-02-02KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12608-1+A1:2021-02
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 201:2011
- wersja polska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwa2020-12-31KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN ISO 20430:2020-12
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11890-2:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 1524:2013-06
- wersja angielska
Farby, lakiery i farby graficzne -- Oznaczanie stopnia roztarcia2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1524:2020-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 11890-2:2013-06
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) -- Część 2: Metoda chromatografii gazowej2020-12-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11890-2:2020-12
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 4625-1:2007
- wersja polska
Substancje błonotwórcze do farb i lakierów -- Oznaczanie temperatury mięknienia -- Część 1: Metoda pierścienia i kuli2021-02-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 4625-1:2021-02
- wersja angielska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-6:2013-06
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe)2021-02-18KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-6:2021-02
- wersja angielska
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
PN-EN ISO 16283-2:2018-09
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych2021-02-04KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 16283-2:2021-02
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 16475-7:2016-03
- wersja angielska
Kominy -- Akcesoria -- Część 7: Osłony przeciwdeszczowe -- Wymagania i metody badań2021-01-05KT 318 KominówPN-EN 16475-7+A1:2021-01
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 13115:2002
- wersja polska
Okna -- Klasyfikacja właściwości mechanicznych -- Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne2021-02-03KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 13115:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 12608-1:2016-04
- wersja angielska
Kształtowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi -- Klasyfikacja, wymagania i metody badań -- Część 1: Niepowlekane kształtowniki z PVC-U o powierzchniach w jasnych kolorach2021-02-02KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12608-1+A1:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 12046-1:2005
- wersja polska
Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 1: Okna2021-02-02KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12046-1:2021-02
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 933-2:1999
- wersja polska
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Nominalne wymiary otworów sit badawczych2021-01-08KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 933-2:2021-01
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 16283-2:2018-09
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych2021-02-04KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 16283-2:2021-02
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 13259:2018-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym2021-01-12KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13259:2021-01
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 81-72:2015-06
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-72:2020-12
- wersja angielska
PN-EN 81-73:2016-04
- wersja angielska
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i dźwigów towarowo-osobowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru2020-12-28KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 81-73:2020-12
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 12046-1:2005
- wersja polska
Siły operacyjne -- Metoda badania -- Część 1: Okna2021-02-02KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12046-1:2021-02
- wersja angielska
93.120 Budownictwo portów lotniczych
PN-ETSI EN 303 213-3 V1.1.1:2011
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 3: Specyfikacja Wspólnoty do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 552/2004 w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym dla rozmieszczonych, współpracujących ze sobą czujników łącznie z ich interfejsami2021-02-12KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-3 V2.1.1:2021-02
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62552:2013-07
- wersja angielska
Sprzęt chłodniczy do użytku domowego -- Charakterystyki i metody badań2021-01-20KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 62552-3:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62552-1:2021-01
- wersja angielska
PN-EN 62552-2:2021-01
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1273:2006
- wersja polska
Artykuły dla dzieci -- Chodziki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2021-01-14KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1273:2021-01
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-6:2013-06
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe)2021-02-18KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-6:2021-02
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-6:2013-06
- wersja angielska
Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne (tymczasowe)2021-02-18KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-6:2021-02
- wersja angielska
PN-EN 13451-2:2016-04
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy2020-12-28KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-2+A1:2020-12
- wersja angielska