Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja polska
Facility Management -- Słownictwo2024-07-18KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
Facility Management -- Słownictwo2024-07-18KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2024-07
- wersja angielska
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
PN-EN ISO 23953-1:2016-04
- wersja angielska
Meble chłodnicze -- Część 1: Terminologia2024-06-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 23953-1:2024-06
- wersja angielska
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
PN-EN ISO 6284:2001
- wersja polska
Rysunek budowlany -- Oznaczanie odchyłek granicznych2024-06-28KT 232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w BudownictwiePN-EN ISO 6284:2024-06
- wersja angielska
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja angielska
Facility Management -- Słownictwo2024-07-18KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 41011:2018-06
- wersja polska
Facility Management -- Słownictwo2024-07-18KT 315 Facility ManagementPN-EN ISO 41011:2024-07
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
03.220.50 Transport powietrzny
PN-ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1:2020-11
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 5-1: Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego urządzeń multilateracyjnych (MLAT) -- Odbiorniki i interrogatory2024-06-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-5-1 V2.1.1:2024-06
- wersja angielska
03.240 Usługi pocztowe
PN-EN 14534:2016-06/AC:2017-03
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca przesyłek masowych2024-05-27KT 259 PocztyPN-EN 14534:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14534:2016-06
- wersja angielska
Usługi pocztowe -- Jakość usług -- Pomiar czasu przebiegu od końca do końca przesyłek masowych2024-05-27KT 259 PocztyPN-EN 14534:2024-05
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 11979-7:2018-06
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 7: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych w korekcji afakii2024-07-02KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 11979-7:2024-07
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 1789:2021-02
- wersja polska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2024-06-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2024-06-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2024-06-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A1:2024-06
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16170:2017-02
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)2024-07-05KT 216 OdpadówPN-EN ISO 22036:2024-07
- wersja angielska
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
PN-EN 14662-1:2009
- wersja polska
Jakość powietrza atmosferycznego -- Standardowa metoda pomiaru stężeń benzenu -- Część 1: Pobieranie próbek za pomocą pompy, desorpcja termiczna i analiza metodą chromatografii gazowej2024-06-07KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 14662-1:2024-06
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 15267-3:2008
- wersja angielska
Jakość powietrza -- Certyfikacja automatycznych systemów pomiarowych -- Część 3: Wymagania eksploatacyjne i procedury badawcze dla automatycznych systemów pomiarowych do monitoringu emisji ze stacjonarnych źródeł emisji2024-06-10KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 15267-3:2024-06
- wersja angielska
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza
PN-EN 15267-4:2017-04
- wersja angielska
Jakość powietrza -- Certyfikowanie automatycznych systemów pomiarowych -- Część 4: Kryteria sprawności i procedury sprawdzania automatycznych systemów pomiarowych do okresowych pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych2024-06-10KT 280 Jakości PowietrzaPN-EN 15267-4:2024-06
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 14944-3:2008
- wersja angielska
Wpływ wyrobów cementowych na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Metody badań -- Część 3: Migracja substancji z produkowanych fabrycznie wyrobów cementowych2024-06-10KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14944-3:2024-06
- wersja angielska
13.060.30 Ścieki
PN-EN 12255-3:2004
- wersja polska
Oczyszczalnie ścieków -- Część 3: Oczyszczanie wstępne2024-07-01KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12255-3:2024-07
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16170:2017-02
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)2024-07-05KT 216 OdpadówPN-EN ISO 22036:2024-07
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 14025:2018-09
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50194-1:2009
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania2024-07-15KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50194-1:2024-07
- wersja angielska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN ISO 12311:2014-02
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Metody badań okularów przeciwsłonecznych i odpowiadających im ochron oczu2024-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 12311:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12311:2014-02
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Metody badań okularów przeciwsłonecznych i odpowiadających im ochron oczu2024-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 12311:2024-06
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 12942:2002/A1:2004
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie2024-06-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12942:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 12941:2002/A1:2006
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie2024-06-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12941:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 12942:2002/A2:2010
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie2024-06-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12942:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 12942:2002
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie2024-06-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12942:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 12941:2002
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie2024-06-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12941:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 12941:2002/A2:2010
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur -- Wymagania, badanie, znakowanie2024-06-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12941:2024-06
- wersja angielska
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
PN-EN 12841:2009
- wersja polska
Środki indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości -- Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę -- Urządzenia regulacyjne dla lin2024-07-18KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 12841:2024-07
- wersja angielska
PN-EN 360:2005
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samohamowne2024-06-12KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 360:2024-06
- wersja angielska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN 12261:2018-06
- wersja polska
Gazomierze -- Gazomierze turbinowe2024-06-18KT 277PN-EN 12261:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 12261:2018-06
- wersja angielska
Gazomierze -- Gazomierze turbinowe2024-06-18KT 277PN-EN 12261:2024-06
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-13:2017-02
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2024-07-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-13:2024-07
- wersja angielska
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
PN-EN 13485:2004
- wersja polska
Termometry do pomiaru temperatury powietrza i produktów stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów -- Badania, właściwości, przydatność2024-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13485:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 13486:2004
- wersja polska
Rejestratory temperatury i termometry stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów -- Sprawdzanie okresowe2024-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13486:2024-06
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2024-06-21KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-5-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62056-6-2:2018-04
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2024-06-21KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-6-2:2024-06
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-6 V3.0.0:2005
- wersja angielska
Environmental Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-6: Specification of environmental tests -- Ship environments2024-06-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-6 V3.1.1:2024-06
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 25580:1997
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Przemysłowe negatoskopy radiograficzne -- Wymagania minimalne2024-06-12KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 5580:2024-06
- wersja angielska
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09/AC:2020-05
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09
- wersja niemiecka
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14025:2018-09
- wersja angielska
Cysterny do transportu towarów niebezpiecznych -- Metalowe zbiorniki ciśnieniowe -- Konstrukcja i budowa2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 14025:2024-05
- wersja angielska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 253:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu2024-06-11KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 253+A1:2024-06
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 253:2020-01
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu2024-06-11KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 253+A1:2024-06
- wersja angielska
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
PN-EN 751-3:2022-11
- wersja angielska
Środki uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych będących w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny i wodą gorącą -- Część 3: Niespiekane taśmy PTFE i nici PTFE2024-06-04KT 277PN-EN 751-3+A1:2024-06
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 88-1:2023-03
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających gaz -- Część 1: Regulatory ciśnienia dla ciśnień wlotowych do 50 kPa włącznie2024-06-04KT 277PN-EN 88-1+A1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1854:2023-06
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających gaz2024-05-29KT 277PN-EN 1854+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 1106:2023-03
- wersja angielska
Kurki uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających gaz2024-05-24KT 277PN-EN 1106+A1:2024-05
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15611:2006
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu2024-07-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15611:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14373:2015-05
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura zgrzewania punktowego niepowlekanych i powlekanych stali niskowęglowych2024-07-02KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14373:2024-07
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9455-17:2006
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 17: Badanie grzebieniowe odporności powierzchniowej izolacji i badanie migracji elektrochemicznej pozostałości topnika2024-07-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-17:2024-07
- wersja angielska
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 746-2:2010
- wersja angielska
Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych2024-06-12KT 262 Obróbki Cieplnej MetaliPN-EN ISO 13577-2:2024-06
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 3882:2004
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Przegląd metod pomiaru grubości2024-07-09KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 3882:2024-07
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 3882:2004
- wersja polska
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Przegląd metod pomiaru grubości2024-07-09KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 3882:2024-07
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 257:2023-03
- wersja angielska
Termostaty mechaniczne do urządzeń spalających gaz2024-05-31KT 277PN-EN 257+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 16898:2023-03
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i urządzeń spalających gaz -- Filtry gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 600 kPa włącznie2024-05-28KT 277PN-EN 16898+A1:2024-05
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-1:2022-04/AC:2023-01
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-2-1:2023-02
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2024-05-27KT 277PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05
- wersja angielska
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN 62270:2006
- wersja polska
Automatyka elektrowni wodnej -- Wytyczne do sterowania komputerowego2024-06-20KT 47 Pomp i Turbin Wodnych
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-22:2011
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 22: Wymagania zgodności i certyfikacja turbozespołów wiatrowych2024-06-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
PN-EN 61400-22:2011/AC:2020-06
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 22: Wymagania zgodności i certyfikacja turbozespołów wiatrowych2024-06-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN 60404-8-1:2015-09
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 8-1: Specyfikacje dotyczące poszczególnych materiałów -- Materiały magnetycznie twarde2024-06-19KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN IEC 60404-8-1:2024-06
- wersja angielska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62631-3-2:2016-04
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-2: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja powierzchniowa i rezystywność powierzchniowa2024-07-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62631-3-2:2024-07
- wersja angielska
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60034-18-22:2002
- wersja polska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-22: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych -- Klasyfikacja zmian i zamiennych składników izolacji2024-07-11KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 61858-1:2014-10
- wersja angielska
29.080.10 Izolatory
PN-EN 61462:2009
- wersja polska
Kompozytowe izolatory osłonowe -- Izolatory ciśnieniowe i bezciśnieniowe do urządzeń elektrycznych na znamionowe napięcie powyżej 1 000 V -- Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne2024-06-17KT 76 IzolatorówPN-EN IEC 61462:2024-06
- wersja angielska
29.080.30 Systemy izolacji
PN-EN 62631-3-2:2016-04
- wersja angielska
Właściwości dielektryczne stałych materiałów elektroizolacyjnych -- Część 3-2: Wyznaczanie właściwości rezystancyjnych (pomiary przy prądzie stałym) -- Rezystancja powierzchniowa i rezystywność powierzchniowa2024-07-11KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62631-3-2:2024-07
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 60691:2016-12/A1:2019-05
- wersja angielska
Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2024-06-14KT 75 Bezpieczników ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60691:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 60691:2016-12
- wersja angielska
Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowania2024-06-14KT 75 Bezpieczników ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60691:2024-06
- wersja angielska
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN 61822:2010
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Regulatory stałej wartości prądu2024-07-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 61820-3-2:2024-07
- wersja angielska
PN-EN 60598-2-2:2012
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane2024-06-24KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-2:2024-06
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN IEC 63356-1:2023-07
- wersja angielska
Charakterystyka źródła światła LED -- Część 1: Karty katalogowe2024-06-19KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 63356-1:2024-06
- wersja angielska
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60034-18-22:2002
- wersja polska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-22: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych -- Klasyfikacja zmian i zamiennych składników izolacji2024-07-11KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN 61858-1:2014-10
- wersja angielska
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 62877-1:2016-08
- wersja angielska
Elektrolit i woda dla otwartych akumulatorów kwasowo-ołowiowych -- Część 1: Wymagania dotyczące elektrolitu2024-06-18KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62877-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 62877-1:2016-08/AC:2017-07
- wersja angielska
Elektrolit i woda dla otwartych akumulatorów kwasowo-ołowiowych -- Część 1: Wymagania dotyczące elektrolitu2024-06-18KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62877-1:2024-06
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-6 V3.0.0:2005
- wersja angielska
Environmental Engineering (EE) -- Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment -- Part 2-6: Specification of environmental tests -- Ship environments2024-06-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-6 V3.1.1:2024-06
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-EN 60835-2-6:2001
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Przełączanie na rezerwę2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-6:2001
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Wzmacniacze mocy2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-7:2000
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Urządzenie przełączające i składające w odbiorze zbiorczym2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-5:2000
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Podsystem cyfrowego przetwarzania sygnału2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-14:2000
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Naziemne stacje dla satelitarnej służby reporterskiej (SNG)2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-11:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-11: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Urządzenia kanału służbowego do transmisji SCPC-PSK2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-4:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-4: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Wzmacniacz o małych szumach2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-1:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-1: Pomiary naziemnych stacji -- Postanowienia ogólne2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-5:2003
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-5: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Konwertery nadawcze i odbiorcze2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-9:2001
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Kanały łączności służbowej2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-12:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-12: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Właściwości ogólne systemu satelitarnego2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-8:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-8: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Układ wyrównawczy2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-7:2001
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Współczynnik przydatności systemu odbiorczego2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-13:2000
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Systemy VSAT2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-10:2001
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Urządzenie końcowe - naziemna stacja telekomunikacyjna TDMA2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-2:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-2: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Antena2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-3-9:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 3-9: Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Urządzenia końcowe SCPC-PSK2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-4:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-4: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Nadajnik/odbiornik razem z modulatorem/demodulatorem2024-06-07KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-11:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-11: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Eliminator zakłóceń sygnałów o polaryzacji ortogonalnej2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-1-3:2001
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Charakterystyki transmisji2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-2:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-2: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Antena2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-1-4:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-4: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Jakość transmisji2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-10:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-10: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Parametry jakościowe systemu2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-1-1:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-1: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60510-2-6:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 2-6: Pomiary podsystemów -- Demodulatory częstotliwości2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60510-2-5:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 2-5: Pomiary podsystemów -- Modulatory częstotliwości2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-1:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-1: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Postanowienia ogólne2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60510-3-4:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów urządzeń radiowych stosowanych w naziemnych stacjach satelitarnych -- Część 3-4: Metody pomiaru podsystemów złożonych -- Pomiary transmisji sygnałów zwielokrotnionych częstotliwościowo (f.d.m.)2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-2-3:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 2-3: Pomiary naziemnych systemów linii radiowych -- Urządzenia rozgałęźne RF2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60835-1-2:2002
- wersja polska
Metody pomiarów urządzeń stosowanych w radiowych mikrofalowych systemach transmisji cyfrowej -- Część 1-2: Jednolite metody pomiarów dotyczące systemów linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Parametry podstawowe2024-05-23KT 11 Telekomunikacji
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 61196-4:2005
- wersja angielska
Telekomunikacyjne kable współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 4: Wymagania grupowe dotyczące kabli o polu promieniowym2024-06-20KT 53 Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN IEC 63138-2:2021-09
- wersja angielska
Wielokanałowe złącza wielkiej częstotliwości -- Część 2: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy okrągłych serii MQ42024-07-15KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 63138-2:2024-07
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62261-1:2009
- wersja polska
Metadane telewizyjne -- Część 1: Struktura słownika metadanych2024-06-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 62261-2:2009
- wersja polska
Metadane telewizyjne -- Część 2: Protokół kodowania danych metodą klucz-długość-wartość2024-06-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/AC:2021-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2024-06-12KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2024-06-12KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2024-06-12KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2024-06
- wersja angielska
33.160.40 Systemy wideo
PN-EN 61122:2002
- wersja angielska
System zapisu nieruchomego na dyskietce2024-06-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61753-021-6:2008
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 021-6: Jednomodowe półzłącza światłowodowe klasy B/2 dla kategorii O -- Środowisko niekontrolowane2024-06-27KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-021-06:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 61753-021-2:2008
- wersja angielska
Norma eksploatacyjna światłowodowych złączy i elementów biernych -- Część 021-2: Jednomodowe półzłącza światłowodowe klasy C/3 dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2024-06-27KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-021-02:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 62148-17:2014-04
- wersja angielska
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy obudowy i interfejsu -- Część 17: Elementy nadajnika i odbiornika z podwójnymi złączami współosiowymi RF2024-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62148-17:2024-06
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 13757-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 2: Komunikacja przewodowa w standardzie M-Bus2024-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-2+A1:2024-06
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN IEC 62368-1:2020-11
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2024-06-12KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/A11:2020-12
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2024-06-12KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN IEC 62368-1:2020-11/AC:2021-01
- wersja angielska
Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2024-06-12KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-1:2024-06
- wersja angielska
35.030 Bezpieczeństwo IT
PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-1:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-3:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 15408-2:2020-09
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-2:2024-05
- wersja angielska
PN-ISO/IEC 15408-2:2016-10
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń2024-05-21KT 182 Ochrony Informacji w Systemach TeleinformatycznychPN-EN ISO/IEC 15408-2:2024-05
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.3.1:2021-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne2024-07-10KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-1 V1.4.1:2024-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2024-07-10KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.5.1:2024-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2024-06-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.3.1:2024-06
- wersja angielska
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
PN-EN 62261-2:2009
- wersja polska
Metadane telewizyjne -- Część 2: Protokół kodowania danych metodą klucz-długość-wartość2024-06-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
PN-EN 62261-1:2009
- wersja polska
Metadane telewizyjne -- Część 1: Struktura słownika metadanych2024-06-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
35.100.10 Warstwa fizyczna
PN-EN 13757-2:2018-05
- wersja angielska
Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 2: Komunikacja przewodowa w standardzie M-Bus2024-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13757-2+A1:2024-06
- wersja angielska
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
PN-EN IEC 61784-2-18:2023-12
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Profile -- Część 2-18: Profile dodatkowe czasu rzeczywistego magistrali lokalnej w oparciu o ISO/IEC/IEEE 8802-3 -- CPF 182024-05-23KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2024-06-21KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-5-3:2024-06
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 411-1 V1.3.1:2021-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 1: Wymagania ogólne2024-07-10KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-1 V1.4.1:2024-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2024-07-10KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.5.1:2024-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2024-06-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.3.1:2024-06
- wersja angielska
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
PN-ETSI EN 319 412-1 V1.4.4:2021-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 1: Opis ogólny oraz ogólne struktury danych2024-06-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-1 V1.5.1:2024-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-3 V1.2.1:2021-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 3: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom prawnym2024-06-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-3 V1.3.1:2024-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-5 V2.3.1:2020-11
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 5: QCStatements2024-06-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-5 V2.4.1:2024-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-2 V2.2.1:2021-02
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 2: Profil certyfikatu dla certyfikatów wydawanych osobom fizycznym2024-06-13KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-2 V2.3.1:2024-06
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN IEC 61784-2-18:2023-12
- wersja angielska
Sieci przemysłowe -- Profile -- Część 2-18: Profile dodatkowe czasu rzeczywistego magistrali lokalnej w oparciu o ISO/IEC/IEEE 8802-3 -- CPF 182024-05-23KT 50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 16484-1:2012
- wersja polska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Specyfikacja i realizacja projektu2024-06-21KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-1:2024-06
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19152:2013-05
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Katastralny model administrowania terenem (LADM)2024-06-25KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19152-1:2024-06
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 18104:2014-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Struktura kategorii w systemach terminologicznych do reprezentacji diagnoz pielęgniarskich i czynności pielęgnacyjnych2024-05-21KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 18104:2024-05
- wersja angielska
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
PN-EN 1010-3+A1:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 3: Krajarki2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1010-1+A1:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólne2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1010-4+A1:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończające2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-4:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12643-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1010-2+A1:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepress2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-2:2024-06
- wersja angielska
43.160 Pojazdy specjalne
PN-EN 1789:2021-02
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2024-06-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1789:2021-02
- wersja polska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2024-06-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1789:2021-02/Ap1:2022-03
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki drogowego transportu medycznego2024-06-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 1789+A1:2024-06
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-EN 13979-1:2020-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura zatwierdzenia technicznego -- Część 1: Koła kute i walcowane2024-05-24KT 138 KolejnictwaPN-EN 13979-1:2024-05
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15152:2019-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Szyby przednie pojazdów trakcyjnych2024-05-27KT 138 KolejnictwaPN-EN 15152+A1:2024-05
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 3796:2004
- wersja polska
Statki i technika morska -- Wymiary w świetle drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych2024-07-16KT 18 Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 9104-001:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 9104-001:2013-06/Ap1:2016-05
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Część 001: Wymagania dotyczące programów certyfikacji systemu zarządzania jakością w lotnictwie, kosmonautyce i obronności2024-05-24KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 9104-1:2024-05
- wersja angielska
49.025.10 Stale
PN-EN 3526:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL1505 (15CrMoV6) -- Wytapiana na powietrzu -- Hartowana i odpuszczana -- Blachy i taśmy -- 0,5 mm < lub = a < lub = 6 mm -- 980 MPa < lub = Rm < lub = 1 180 MPa2024-06-12KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 3526:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 3525:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL1505 (15CrMoV6) -- Wytapiana na powietrzu -- Hartowana i odpuszczana -- Blachy grube -- 6 mm < a < lub = 20 mm -- 1 080 MPa < lub = Rm < lub = 1 280 MPa2024-06-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 3525:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 3524:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PL1505 (15CrMoV6) -- Wytapiana na powietrzu -- Hartowana i odpuszczana -- Blachy i taśmy -- 2 mm < lub = a < lub = 6 mm -- 1 080 MPa < lub = Rm < lub = 1 280 MPa2024-06-11KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 3524:2024-06
- wersja angielska
49.025.30 Tytan
PN-EN 3311:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stop tytanu TI-P64001 -- Wyżarzony -- Pręty do obróbki skrawaniem -- D < 110 mm2024-06-11KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 3311:2024-06
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3202:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Otwory i gniazda na śruby z łbami młotkowymi -- Norma konstrukcyjna2024-07-16KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 3611:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Części centrujące -- Dobór wymiarów i pasowań -- Norma konstrukcyjna2024-07-16KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 3612:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Podcięcia dla wielowypustów -- Norma konstrukcyjna2024-07-16KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4114:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obejmy pętlowe (typu "P"), ze stopu aluminium, z gumową podkładką amortyzującą -- Wymiary i masy2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4114:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 4113:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Obejmy pętlowe (typu "P"), ze stali odpornej na korozję, pasywowane, z gumową podkładką amortyzującą -- Wymiary i masy2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4113:2024-05
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2516:2020-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pasywacja stali odpornej na korozję i dekontaminacja stopów na bazie niklu2024-06-11KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 2516:2024-06
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 2267-011:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania -- Temperatura pracy między -55 °C a 260 °C -- Część 011: Rodzina DZA, zespoły jedno- i wielożyłowe do stosowania przy niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2024-05-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2267-011:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 2267-012:2015-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania -- Temperatura pracy między -55 °C a 260 °C -- Część 012: Rodzina DZ, jednożyłowe przystosowane do druku laserem UV do stosowania przy niskim ciśnieniu atmosferycznym -- Norma wyrobu2024-05-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2267-012:2024-05
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-ETSI EN 303 213-5-1 V1.1.1:2020-11
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 5-1: Zharmonizowana norma dotycząca dostępu do widma radiowego urządzeń multilateracyjnych (MLAT) -- Odbiorniki i interrogatory2024-06-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-5-1 V2.1.1:2024-06
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16604-10:2019-10
- wersja angielska
Zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej -- Wymagania dotyczące ograniczenia śmieci kosmicznych2024-05-23KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16604-10:2024-05
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1755:2016-01
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych2024-06-26KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 1755:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 16307-5:2013-07
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych2024-05-27KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN 16307-5:2024-05
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3758:2012
- wersja angielska
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli2024-06-06KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 3758:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3758:2012
- wersja polska
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli2024-06-06KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 3758:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 3758:2012
- wersja niemiecka
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli2024-06-06KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 3758:2024-06
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 15959:2011
- wersja polska
Nawozy -- Oznaczanie wyekstrahowanego fosforu2024-05-27KT 156 NawozówPN-EN 15959:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15705:2010
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie produktów kondensacji mocznika z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) -- Izobutylidenodimocznik i krotonylidenodimocznik (metoda A) oraz oligomery metyleno-mocznikowe (metoda B)2024-05-27KT 156 NawozówPN-EN 15705:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 17864:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15959:2011
- wersja angielska
Nawozy -- Oznaczanie wyekstrahowanego fosforu2024-05-27KT 156 NawozówPN-EN 15959:2024-05
- wersja angielska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 11816-1:2014-02
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej -- Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka i napojów na bazie mleka2024-07-01KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 11816-1:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11816-1:2014-02
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej -- Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka i napojów na bazie mleka2024-07-01KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 11816-1:2024-07
- wersja angielska
67.100.30 Sery
PN-EN ISO 11816-2:2016-10
- wersja angielska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej -- Część 2: Metoda fluorymetryczna dla sera2024-07-02KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 11816-2:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11816-2:2016-10
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie aktywności fosfatazy alkalicznej -- Część 2: Metoda fluorymetryczna dla sera2024-07-02KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 11816-2:2024-07
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 14944-3:2008
- wersja angielska
Wpływ wyrobów cementowych na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Metody badań -- Część 3: Migracja substancji z produkowanych fabrycznie wyrobów cementowych2024-06-10KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14944-3:2024-06
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 13486:2004
- wersja polska
Rejestratory temperatury i termometry stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów -- Sprawdzanie okresowe2024-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13486:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 13485:2004
- wersja polska
Termometry do pomiaru temperatury powietrza i produktów stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej/szybko zamrożonej żywności i lodów -- Badania, właściwości, przydatność2024-06-07KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN 13485:2024-06
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 370:2000
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie ubocznego skutku zwalczania przy ochronie profilaktycznej przed Anobium punctatum (De Geer)2024-06-03KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 370:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 20-1:1994
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zabezpieczającego przeciwko Lyctus brunneus (Stephens) -- Zabezpieczanie powierzchniowe (metoda laboratoryjna)2024-05-29KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 20-1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 20-2:1999
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zabezpieczającego przeciwko Lyctus brunneus (Stephens) -- Zabezpieczanie przez nasycanie wgłębne (metoda laboratoryjna)2024-05-29KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 20-2:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 117:2013-04
- wersja angielska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie wartości toksycznych przeciwko gatunkowi Reticulitermes (europejskie termity) (metoda laboratoryjna)2024-05-24KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 117:2024-05
- wersja angielska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN ISO 18846:2016-11
- wersja angielska
Biopaliwa stałe -- Oznaczanie zawartości podziarna w partii peletów2024-07-16KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19901-3:2015-03
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 3: Konstrukcje nadwodne2024-07-04KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19901-3:2024-07
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 15589-2:2014-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ochrona katodowa systemów transportu rurociągowego -- Część 2: Rurociągi podmorskie2024-07-17KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 15589-2:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 16486-1:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-06-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 16486-1:2024-06
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6508-3:2015-05
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Rockwella -- Część 3: Kalibracja wzorców odniesienia2024-06-13KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6508-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 6508-2:2015-04
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Rockwella -- Część 2: Sprawdzanie i wzorcowanie twardościomierzy i wgłębników2024-06-13KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6508-2:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 6508-1:2016-10
- wersja angielska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Rockwella -- Część 1: Metoda badania2024-06-12KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6508-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 6508-1:2016-10
- wersja polska
Metale -- Pomiar twardości sposobem Rockwella -- Część 1: Metoda badania2024-06-12KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6508-1:2024-06
- wersja angielska
77.080.10 Żeliwa
PN-EN 16079:2012
- wersja angielska
Odlewnictwo -- Żeliwo z grafitem zwartym (wermikularnym)2024-06-10KT 301 OdlewnictwaPN-EN 16079:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1561:2012
- wersja niemiecka
Odlewnictwo -- Żeliwo szare2024-06-10KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1561:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1561:2012
- wersja angielska
Odlewnictwo -- Żeliwo szare2024-06-10KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1561:2024-06
- wersja angielska
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
PN-EN 573-3+A1:2022-11
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2024-06-12KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3+A2:2024-06
- wersja angielska
77.140.20 Stale wysokojakościowe
PN-EN 10088-3:2015-01
- wersja angielska
Stale odporne na korozję -- Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia2024-06-06KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10088-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 10088-1:2014-12
- wersja polska
Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję2024-06-06KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10088-1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 10088-1:2014-12
- wersja angielska
Stale odporne na korozję -- Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję2024-06-06KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10088-1:2024-06
- wersja angielska
77.140.25 Stale sprężynowe
PN-EN 10270-1+A1:2017-07
- wersja angielska
Drut stalowy na sprężyny mechaniczne -- Część 1: Drut sprężynowy ze stali niestopowej patentowany ciągniony na zimno2024-07-18KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10270-1:2024-07
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10088-3:2015-01
- wersja angielska
Stale odporne na korozję -- Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia2024-06-06KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10088-3:2024-06
- wersja angielska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10264-3:2012
- wersja angielska
Drut stalowy i wyroby z drutu -- Drut stalowy na liny -- Część 3: Drut okrągły i kształtowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych warunkach obciążenia2024-06-07KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10264-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 10088-3:2015-01
- wersja angielska
Stale odporne na korozję -- Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia2024-06-06KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10088-3:2024-06
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10305-5:2016-06
- wersja angielska
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym2024-06-07KT 126 Rur StalowychPN-EN 10305-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 10305-5:2016-06
- wersja polska
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym2024-06-07KT 126 Rur StalowychPN-EN 10305-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 10305-3:2016-06
- wersja angielska
Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno2024-06-07KT 126 Rur StalowychPN-EN 10305-3:2024-06
- wersja angielska
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 573-3+A1:2022-11
- wersja angielska
Aluminium i stopy aluminium -- Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie -- Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów2024-06-12KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 573-3+A2:2024-06
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 22007-4:2017-09
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie przewodności cieplnej i dyfuzyjności cieplnej -- Część 4: Metoda laserowa2024-07-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 22007-4:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8256:2006
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie udarowe2024-06-06KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8256:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 20753:2019-01
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Kształtki do badań2024-06-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20753:2024-06
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 182-3:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie skłonności kompozycji i produktów opartych na homopolimerach i kopolimerach chlorku winylu do wydzielania chlorowodoru i jakichkolwiek innych kwaśnych produktów w podwyższonych temperaturach -- Część 3: Metoda konduktometryczna2024-06-05KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 182-3:2024-06
- wersja angielska
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
PN-EN ISO 16486-1:2021-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych do przesyłania paliw gazowych -- Systemy przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poliamidu (PA-U) z połączeniem zgrzewanym i połączeniem mechanicznym -- Część 1: Postanowienia ogólne2024-06-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 16486-1:2024-06
- wersja angielska
83.140.50 Uszczelnienia
PN-EN 549+A1:2023-10
- wersja angielska
Materiały gumowe do uszczelnień i membran stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowej2024-07-12KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 549+A2:2024-07
- wersja angielska
85.060 Papier i tektura
PN-EN ISO 15755:2002
- wersja polska
Papier i tektura -- Oznaczanie zanieczyszczeń2024-06-07KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.100 Maszyny papiernicze
PN-EN 1010-5:2007
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 5: Maszyny do produkcji tektury falistej i maszyny do przetwarzania tektury litej i falistej2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-5:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12643-4:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1010-3+A1:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 3: Krajarki2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1010-2+A1:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepress2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-2:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1010-4+A1:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończające2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-4:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 12643-3:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 1010-1+A1:2011
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólne2024-06-04KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 12643-1:2024-06
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 3262-11:2002
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 11: Naturalny talk w postaci lamelarnej, zawierający węglany2024-07-08KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-11:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-10:2002
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 10: Naturalny talk/chloryt w postaci lamelarnej2024-07-08KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-10:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-17:2002
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Część 17: Strącony krzemian wapnia2024-07-08KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-17:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 18314-4:2021-12
- wersja angielska
Kolorymetria analityczna -- Część 4: Wskaźnik metameryzmu dla par próbek do zmiany iluminanta2024-07-03KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 18314-4:2024-07
- wersja angielska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16484-1:2012
- wersja polska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 1: Specyfikacja i realizacja projektu2024-06-21KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-1:2024-06
- wersja angielska
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN ISO 2603:2017-01
- wersja angielska
Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny stałe -- Wymagania2024-07-03KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 17651-1:2024-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 4043:2017-01
- wersja angielska
Tłumaczenie symultaniczne -- Kabiny przenośne -- Wymagania2024-06-28KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 17651-2:2024-06
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 16005:2024-06
- wersja angielska
Drzwi z napędem -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badań2024-06-26KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16005+A1:2024-06
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 14944-3:2008
- wersja angielska
Wpływ wyrobów cementowych na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Metody badań -- Część 3: Migracja substancji z produkowanych fabrycznie wyrobów cementowych2024-06-10KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14944-3:2024-06
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1097-1:2011
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)2024-05-24KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-1:2024-05
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62561-4:2018-01
- wersja angielska
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) -- Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów2024-06-27KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62561-4:2024-06
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-1:2022-04/AC:2023-01
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2024-05-27KT 277PN-EN 15502-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-2-1:2023-02
- wersja angielska
Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem -- Część 2-1: Norma szczegółowa dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń typu B5 o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW2024-05-27KT 277PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN IEC 62056-6-2:2018-04
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 6-2: Klasy interfejsów COSEM2024-06-21KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-6-2:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 62056-5-3:2018-01
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 5-3: Warstwa aplikacji DLMS/COSEM2024-06-21KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-5-3:2024-06
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 26:2015-10
- wersja angielska
Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego2024-05-31KT 277PN-EN 26:2024-05
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 200:2008
- wersja niemiecka
Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne2024-06-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 200:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 200:2008
- wersja angielska
Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne2024-06-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 200:2024-06
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 16005:2013-04
- wersja angielska
Drzwi z napędem -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badań2024-06-06KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16005:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 16005:2013-04/AC:2015-09
- wersja angielska
Drzwi z napędem -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badań2024-06-06KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16005:2024-06
- wersja angielska
93.120 Budownictwo portów lotniczych
PN-EN 61822:2010
- wersja angielska
Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Regulatory stałej wartości prądu2024-07-11KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 61820-3-2:2024-07
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60704-2-13:2017-02
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów kuchennych2024-07-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-13:2024-07
- wersja angielska
PN-EN 30-1-1:2022-05
- wersja angielska
Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz -- Część 1-1: Bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne2024-06-03KT 277PN-EN 30-1-1+A1:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 203-2-1:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Palniki otwarte i palniki do woków2024-05-31KT 277PN-EN 203-2-1+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-4:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Frytkownice2024-05-31KT 277PN-EN 203-2-4+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-2:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Piekarniki2024-05-31KT 277PN-EN 203-2-2+A1:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 203-1:2022-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2024-05-29KT 277PN-EN 203-1+A1:2024-05
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50491-11:2015-08/A1:2020-09
- wersja angielska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 11: Inteligentne opomiarowanie -- Specyfikacja aplikacji -- Prosty, zewnętrzny wyświetlacz użytkownika2024-06-18KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63345:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 50491-11:2015-08
- wersja polska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 11: Inteligentne opomiarowanie -- Specyfikacja aplikacji -- Prosty, zewnętrzny wyświetlacz użytkownika2024-06-18KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63345:2024-06
- wersja angielska
PN-EN 50491-11:2015-08
- wersja angielska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 11: Inteligentne opomiarowanie -- Specyfikacja aplikacji -- Prosty, zewnętrzny wyświetlacz użytkownika2024-06-18KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63345:2024-06
- wersja angielska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN ISO 23953-2:2016-04
- wersja angielska
Meble chłodnicze -- Część 2: Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2024-06-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 23953-2:2024-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 23953-1:2016-04
- wersja angielska
Meble chłodnicze -- Część 1: Terminologia2024-06-05KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 23953-1:2024-06
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 16121+A1:2017-11
- wersja angielska
Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności2024-05-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16121:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 14073-2:2006
- wersja polska
Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa2024-05-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 16121:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15185:2011
- wersja niemiecka
Meble -- Ocena odporności powierzchni na ścieranie2024-05-27KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15185:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15185:2011
- wersja angielska
Meble -- Ocena odporności powierzchni na ścieranie2024-05-27KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15185:2024-05
- wersja angielska
PN-EN 15372:2016-12
- wersja angielska
Meble -- Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem2024-05-27KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 15372:2024-05
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 1273:2021-01
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Chodziki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2024-05-24KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 1273+A1:2024-05
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1177+AC:2019-04
- wersja angielska
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia2024-05-24KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1177+A1:2024-05
- wersja angielska