Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN 16018:2012
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Terminologia -- Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych z uszeregowaniem fazowym2021-06-10KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 23243:2021-06
- wersja angielska
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
PN-EN 15357:2011
- wersja polska
Stałe paliwa wtórne -- Terminologia, definicje i określenia2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21637:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 15357:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Terminologia, definicje i określenia2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21637:2021-06
- wersja angielska
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 24014-1:2015-12
- wersja angielska
Transport publiczny -- Interoperacyjny system zarządzania płatnościami -- Część 1: Architektura2021-07-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 24014-1:2021-07
- wersja angielska
03.220.20 Transport drogowy
PN-EN ISO 14819-3:2014-02
- wersja angielska
Inteligentne Systemy Transportowe -- Informacje dotyczące ruchu i podróży przekazywane w formie kodowanej -- Część 3: Pozycjonowanie w systemie danych radiowych -- Kanał wiadomości o ruchu drogowym (RDS-TMC) przy zastosowaniu protokołu ALERT-C2021-07-13KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14819-3:2021-07
- wersja angielska
03.220.40 Transport wodny
PN-ETSI EN 303 135 V2.1.1:2016-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadzór wybrzeża, służby kontroli ruchu statków i radary portowe (CS/VTS/HR) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-07-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 135 V2.2.1:2021-07
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN 60601-2-20:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków2021-06-11KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-20:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-20:2010/A11:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków2021-06-11KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-20:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-20:2010/A1:2017-02
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego inkubatorów transportowych dla noworodków2021-06-11KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-20:2021-06
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 5840-3:2013-07
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawki serca -- Część 3: Substytuty zastawki serca implantowane technikami przezcewnikowymi2021-07-26KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5840-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 5840-1:2016-01
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca -- Część 1: Wymagania ogólne2021-07-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5840-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 5840-2:2016-01
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe -- Protezy zastawek serca -- Część 2: Chirurgicznie wszczepione substytuty zastawek serca2021-07-23KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 5840-2:2021-07
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 61010-2-091:2013-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-091:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 61010-2-091:2013-04/AC:2014-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-091:2021-07
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 15854:2008
- wersja polska
Stomatologia -- Woski odlewowe i na płytę wzornika2021-07-21KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 15854:2021-07
- wersja angielska
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
PN-EN ISO 10993-1:2010/AC:2010
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem2021-06-01KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 10993-1:2010
- wersja angielska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem2021-06-01KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 10993-1:2010/AC:2010
- wersja polska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem2021-06-01KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 10993-1:2010
- wersja polska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem2021-06-01KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 10993-1:2021-06
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04438:2011
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2021-07-01KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-Z-04438:2021-07
- wersja polska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-5:2011
- wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 5: Kanały i szyby instalacyjne2021-07-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-5:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 1366-4+A1:2011
- wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych2021-07-16KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-4:2021-07
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN ISO 28057:2018-10
- wersja angielska
Dozymetria termoluminescencyjnymi detektorami ciała stałego dla promieniowania fotonowego i elektronowego w radioterapii2021-07-14KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 28057:2021-07
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 12613:2010
- wersja polska
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podzas układania kabli i rurociągów podziemnych2021-06-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12613:2021-06
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 14387+A1:2010
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz(-e) -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 14387:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 143:2004/AC:2006
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 143:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 143:2004/A1:2007
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 143:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 143:2004
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie2021-07-19KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 143:2021-07
- wersja angielska
17.040.10 Tolerancje i pasowania
PN-EN 22768-2:1999
- wersja polska
Tolerancje ogólne -- Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji2021-07-14KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 22081:2021-07
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-2-1:2015-02
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy2021-07-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11
- wersja angielska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 2922:2005/A1:2014-01
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60645-3:2009
- wersja polska
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 3: Krótkotrwałe sygnały pomiarowe2021-06-16KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60645-3:2021-06
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 61228:2008
- wersja angielska
Świetlówki UV stosowane do opalania -- Metoda pomiaru i określania charakterystyk2021-07-26KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 61228:2021-07
- wersja angielska
PN-ISO 4037-2:2002
- wersja polska
Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 2: Dozymetria w ochronie przed promieniowaniem w zakresie energii od 8 keV do 1,3 MeV oraz od 4 MeV do 9 MeV2021-07-15KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 4037-2:2021-07
- wersja angielska
PN-ISO 4037-1:2002
- wersja polska
Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania2021-07-15KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 4037-1:2021-07
- wersja angielska
PN-ISO 4037-4:2007
- wersja polska
Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 4: Wzorcowanie dawkomierzy otoczenia i dawkomierzy indywidualnych we wzorcowych polach promieniowania rentgenowskiego niskiej energii2021-07-15KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 4037-4:2021-07
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-3: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach zabezpieczonych przed wpływami pogody2021-06-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2021-06
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-2-091:2013-04
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-091:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 61010-2-091:2013-04/AC:2014-03
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-091: Wymagania szczegółowe dotyczące kabin rentgenowskich2021-07-06KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-091:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 61010-2-030:2011
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych2021-06-11KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-030:2021-06
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 16018:2012
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Terminologia -- Terminy stosowane w badaniach ultradźwiękowych z uszeregowaniem fazowym2021-06-10KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 23243:2021-06
- wersja angielska
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
PN-EN 13555:2014-08
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką2021-07-09KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13555:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 14772:2005
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kontrola zapewnienia jakości i badania uszczelek zgodnych z normami serii EN 1514 i EN 125602021-06-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 14772:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2013-06/Ap1:2016-07
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Zespolone połączenia kołnierzowe z pierścieniem uszczelniającym IX2021-06-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 27509:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2013-06/AC:2013-09
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Zespolone połączenia kołnierzowe z pierścieniem uszczelniającym IX2021-06-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 27509:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2013-06/AC:2013-09
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Kompaktowe połączenia kołnierzowe z pierścieniem uszczelniającym typu IX2021-06-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 27509:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2013-06
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Kompaktowe połączenia kołnierzowe z pierścieniem uszczelniającym typu IX2021-06-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 27509:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 27509:2013-06
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Zespolone połączenia kołnierzowe z pierścieniem uszczelniającym IX2021-06-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 27509:2021-06
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 12115:2011
- wersja angielska
Węże i przewody z gumy i z tworzyw termoplastycznych do chemikaliów ciekłych lub gazowych -- Wymagania2021-06-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN 12115:2021-06
- wersja angielska
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
PN-EN 13555:2014-08
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką2021-07-09KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 13555:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 1514-2:2015-01
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Uszczelki do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 2: Uszczelki spiralne do kołnierzy stalowych2021-06-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 1514-2+A1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 14772:2005
- wersja angielska
Kołnierze i ich połączenia -- Kontrola zapewnienia jakości i badania uszczelek zgodnych z normami serii EN 1514 i EN 125602021-06-24KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 14772:2021-06
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO 17296-4:2016-10
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Część 4: Przegląd przetwarzania danych2021-07-16KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52950:2021-07
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61010-2-202:2017-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-202: Wymagania szczegółowe dla sterowanych elektrycznie zaworów siłowników2021-07-26KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61010-2-202:2021-07
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 18595:2007
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewanie punktowe aluminium i stopów aluminium -- Zgrzewalność, zgrzewanie i badanie2021-07-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18595:2021-07
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 13919-2:2002
- wersja angielska
Spawalnie -- Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy2021-07-20KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13919-2:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13919-2:2002/A1:2005
- wersja angielska
Spawanie -- Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy2021-07-20KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 13919-2:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 12814-8:2003
- wersja polska
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 8: Wymagania2021-07-06KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12814-8:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 12814-8:2003/AC:2004
- wersja polska
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 8: Wymagania2021-07-06KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12814-8:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 12814-2:2002
- wersja polska
Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Próba rozciągania2021-06-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12814-2:2021-06
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 3861:2009
- wersja angielska
Węże z gumy do piaskowania i śrutowania -- Wymagania2021-07-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 3861:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-3:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej2021-07-20KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-5:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Oznaczanie zawartości wilgoci2021-07-20KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-5:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-2:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego2021-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-2:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11127-1:2012
- wersja angielska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Pobieranie próbek2021-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11127-1:2021-07
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 14222:2007
- wersja polska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe ze stali odpornej na korozję2021-06-23KT 295 SterylizacjiPN-EN 14222:2021-06
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 60904-1:2007
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych2021-06-21KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60904-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60904-9:2008
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego2021-06-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60904-9:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60904-10:2010
- wersja angielska
Elementy fotowoltaiczne -- Część 10: Metody pomiaru liniowości2021-06-15KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 60904-10:2021-06
- wersja angielska
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60112:2003/A1:2010
- wersja angielska
Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych2021-07-09KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60112:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60112:2003
- wersja angielska
Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych2021-07-09KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN 60112:2021-07
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60172:2015-07
- wersja angielska
Sposób określania wskaźnika temperaturowego przewodów nawojowych emaliowanych oraz przewodów nawojowych w obwoju z taśmy2021-07-28KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60172:2021-07
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-HD 361 S3:2002
- wersja polska
Klasyfikacja przewodów i kabli2021-07-08KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 361 S4:2021-07
- wersja angielska
PN-HD 361 S3:2002/A1:2007
- wersja polska
Klasyfikacja przewodów i kabli2021-07-08KT 53 Kabli i PrzewodówPN-HD 361 S4:2021-07
- wersja angielska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 50520:2010
- wersja angielska
Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnych2021-07-08KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50520:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60670-1:2007/IS1:2009
- wersja angielska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60670-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60670-1:2007/Ap1:2010
- wersja polska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60670-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06
- wersja angielska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60670-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60670-1:2007/AC:2010
- wersja polska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60670-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 60670-1:2007
- wersja polska
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólne2021-06-18KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60670-1:2021-06
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 60320-2-1:2001
- wersja polska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szycia2021-07-28KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60320-2-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60320-2-3:2010
- wersja polska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-3: Nasadki i wtyki o stopniu ochrony wyższym niż IPXO2021-07-28KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60320-2-3:2021-07
- wersja angielska
29.120.40 Łączniki
PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 61058-2-5:2011
- wersja angielska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników2021-06-28KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61058-2-5:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 61058-2-4:2010
- wersja polska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników montowanych niezależnie2021-06-28KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61058-2-4:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 61058-2-5:2011
- wersja polska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników2021-06-28KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61058-2-5:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 61058-2-1:2011
- wersja angielska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do przewodów giętkich2021-06-25KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61058-2-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 61058-2-1:2011
- wersja polska
Łączniki do przyrządów -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do przewodów giętkich2021-06-25KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61058-2-1:2021-06
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-1:2010
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60947-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne2021-07-07KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 60947-1:2021-07
- wersja angielska
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
PN-EN 61228:2008
- wersja angielska
Świetlówki UV stosowane do opalania -- Metoda pomiaru i określania charakterystyk2021-07-26KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 61228:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 50107-3:2018-12/AC:2019-01
- wersja angielska
Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego2021-06-02KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 50107-3:2018-12
- wersja angielska
Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjne) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego2021-06-02KT 4 Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
PN-EN 60634:2002
- wersja angielska
Lampowe probiercze źródła ciepła do przeprowadzania badań nagrzewania opraw oświetleniowych2021-06-23KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60598-2-9:2002
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe fotograficzne i filmowe (amatorskie)2021-06-23KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60598-2-23:2005
- wersja polska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe -- Systemy oświetleniowe ELV do żarówek2021-06-14KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 60598-2-23:2021-06
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 61803:2002/A1:2011
- wersja angielska
Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC)2021-07-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61803:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 61803:2002
- wersja angielska
Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC)2021-07-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61803:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 61803:2002/A2:2017-01
- wersja angielska
Wyznaczanie strat mocy w stacjach przekształtnikowych wysokonapięciowych systemów przesyłowych prądu stałego (HVDC) z przekształtnikami komutowanymi siecią2021-07-08KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61803:2021-07
- wersja angielska
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50110-2:2010
- wersja angielska
Eksploatacja urządzeń elektrycznych -- Część 2: Załączniki krajowe2021-07-28KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN 50110-2:2021-07
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-EN 50367:2012/AC:2014-03
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)2021-06-16KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50367:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 50367:2012/A1:2017-04
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)2021-06-16KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50367:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 50367:2012
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)2021-06-16KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50367:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 50367:2012
- wersja polska
Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)2021-06-16KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50367:2021-06
- wersja angielska
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN 60384-13:2012
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 13: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe z folią metalową napięcia stałego2021-07-27KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-13:2021-07
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-20:2010
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 20: Wytrzymałość przyrządów do montażu powierzchniowego, hermetyzowanych tworzywem sztucznym, na łączne działanie wilgoci i ciepła lutowania2021-06-14KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-20:2021-06
- wersja angielska
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 60603-7:2010/A2:2019-04
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8-torowych, nieekranowanych, swobodnych i stałych2021-07-07KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60603-7:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60603-7:2010/A1:2012
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8-torowych, nieekranowanych, swobodnych i stałych2021-07-07KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60603-7:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60603-7:2010
- wersja angielska
Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 7: Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 8-torowych, nieekranowanych, swobodnych i stałych2021-07-07KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60603-7:2021-07
- wersja angielska
33.050.01 Urządzenia telekomunikacyjne końcowe wielokrotne. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.4.1:2016-08
- wersja angielska
Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-3: Specyfikacja badań środowiskowych -- Stacjonarne użytkowanie w lokalizacjach zabezpieczonych przed wpływami pogody2021-06-22KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2021-06
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 135 V2.1.1:2016-12
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Nadzór wybrzeża, służby kontroli ruchu statków i radary portowe (CS/VTS/HR) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-07-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 135 V2.2.1:2021-07
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 609 V2.1.1:2017-07
- wersja angielska
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Euroloop -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2021-07-06KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 609 V2.2.1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 60244-15:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów nadajników radiowych -- Część 15: Nadajniki radiofoniczne z modulacją amplitudy2021-06-02KT 11 Telekomunikacji
PN-EN 60244-1:2002
- wersja angielska
Metody pomiarów nadajników radiowych -- Część 1: Podstawowe charakterystyki nadajników radiowych i telewizyjnych2021-06-02KT 11 Telekomunikacji
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 301 489-22 V1.3.1:2005
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 22: Wymagania szczegółowe dla naziemnych ruchomych i stacjonarnych urządzeń radiowych łączności lotniczej VHF2021-07-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2021-07
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 489-22 V1.3.1:2005
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 22: Wymagania szczegółowe dla naziemnych ruchomych i stacjonarnych urządzeń radiowych łączności lotniczej VHF2021-07-05KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 489-22 V2.1.1:2021-07
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-3:2007
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2021-06-14KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-3:2007/IS1:2009
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej * Interpretacja Rozdziału 52021-06-14KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-3:2007/A2:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2021-06-14KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-3:2007/A1:2008
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-3: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej2021-06-14KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-3:2021-06
- wersja angielska
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60268-16:2011
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 16: Obiektywna ocena zrozumiałości mowy za pomocą wskaźnika transmisji mowy2021-06-22KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60268-16:2021-06
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61753-071-2:2014-12
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma eksploatacyjna -- Część 071-2: Niezakończone złączami jednomodowe przełączniki optyczne 1x2 i 2x2 dla kategorii C -- Środowisko kontrolowane2021-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61753-071-02:2021-06
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 61290-1-1:2015-10
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 1-1: Parametry mocy i wzmocnienia -- Metoda analizatora widma optycznego2021-06-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61290-1-1:2021-06
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN ISO 14819-3:2014-02
- wersja angielska
Inteligentne Systemy Transportowe -- Informacje dotyczące ruchu i podróży przekazywane w formie kodowanej -- Część 3: Pozycjonowanie w systemie danych radiowych -- Kanał wiadomości o ruchu drogowym (RDS-TMC) przy zastosowaniu protokołu ALERT-C2021-07-13KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 14819-3:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 24014-1:2015-12
- wersja angielska
Transport publiczny -- Interoperacyjny system zarządzania płatnościami -- Część 1: Architektura2021-07-01KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 24014-1:2021-07
- wersja angielska
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
PN-EN 60598-2-9:2002
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe fotograficzne i filmowe (amatorskie)2021-06-23KT 4 Techniki Świetlnej
PN-EN 60604:2002
- wersja angielska
Szereg fotograficznych lamp błyskowych2021-06-02KT 4 Techniki Świetlnej
37.060.10 Sprzęt filmowy
PN-EN 60598-2-9:2002
- wersja angielska
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe fotograficzne i filmowe (amatorskie)2021-06-23KT 4 Techniki Świetlnej
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20566:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności systemu powłokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej2021-07-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 20566:2021-07
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15624+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przestawcze "Próżny-Ładowny"2021-07-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15624:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 15625+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)2021-07-09KT 138 KolejnictwaPN-EN 15625:2021-07
- wersja angielska
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja polska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005/A1:2014-01
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 2922:2005
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar dźwięku rozprzestrzeniającego się w powietrzu, emitowanego przez statki na wodach śródlądowych i w portach2021-06-10KT 115 Hałasu w ŚrodowiskuPN-EN ISO 2922:2021-06
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 9093-2:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 2: Niemetalowe2021-07-05KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9093-1:2018-12
- wersja angielska
Małe statki -- Zawory burtowe i przejścia burtowe -- Część 1: Metalowe2021-07-05KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 9093:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9775:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kW2021-07-01KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 23411:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15652:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania dla małych łodzi z wbudowanym na stałe napędem strugowodnym2021-07-01KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 23411:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8848:2017-11
- wersja angielska
Małe statki -- Systemy zdalnego sterowania2021-07-01KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 23411:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 16147:2018-08
- wersja angielska
Małe statki -- Wbudowane na stałe silniki o zapłonie samoczynnym -- Osprzęt paliwowy, olejowy i elektryczny montowany na silniku2021-06-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 16147:2021-06
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4689:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby I lakiery -- Dwuskładnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powłoki wykańczające -- Powłoki o dużej elastyczności i odporne na działanie czynników chemicznych do zastosowań wojskowych2021-06-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4689:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 4687:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Nie zawierające chromianów nie hamujące korozji dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych2021-06-21KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4687:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 4688:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Hamujące korozję dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych2021-06-21KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4688:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 2133:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kadmowanie stali o wytrzymałości na rozciąganie <= 1 450 MPa, miedzi, stopów miedzi i stopów niklu2021-06-01KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2133:2021-06
- wersja angielska
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 16851:2017-03
- wersja angielska
Dźwignice -- Systemy dźwignicowe lekkiej konstrukcji2021-05-31KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 16851+A1:2021-05
- wersja angielska
53.080 Urządzenia magazynowe
PN-EN 528:2012
- wersja polska
Układnice -- Wymagania bezpieczeństwa2021-07-06KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 528:2021-07
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 9073-4:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 4: Wyznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie2021-07-26KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 9073-4:2021-07
- wersja angielska
59.120.30 Krosna. Maszyny tkackie
PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11
- wersja angielska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
59.120.40 Maszyny dziewiarskie
PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11
- wersja angielska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9902-6:2003
- wersja polska
Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin2021-07-05KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN ISO 9902-6:2021-07
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14104:2004
- wersja polska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie liczby kwasowej2021-06-23KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14104:2021-06
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 12463:2014-12
- wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Nadziewarki i urządzenia pomocnicze -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2021-06-17KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 12463:2021-06
- wersja angielska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 61010-2-030:2011
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-030: Wymagania szczegółowe dotyczące pomiarów i badań obwodów pomiarowych2021-06-11KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-030:2021-06
- wersja angielska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-EN 1804-3+A1:2012
- wersja polska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 3: Hydrauliczne układy sterowania2021-06-01KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1804-3:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 1804-2+A1:2012
- wersja polska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki2021-05-31KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1804-2:2021-05
- wersja angielska
PN-EN 1804-1+A1:2011
- wersja polska
Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne2021-05-31KT 164 Bezpieczeństwa w GórnictwiePN-EN 1804-1:2021-05
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13736:2013-06
- wersja polska
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla2021-07-20KT 222PN-EN ISO 13736:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13736:2013-06
- wersja angielska
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla2021-07-20KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 13736:2021-07
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-ISO 2137:2011/Ap1:2019-05
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum2021-07-13KT 222PN-ISO 2137:2021-07
- wersja polska
PN-ISO 2137:2011
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum2021-07-13KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-ISO 2137:2021-07
- wersja polska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-ISO 2137:2011/Ap1:2019-05
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum2021-07-13KT 222PN-ISO 2137:2021-07
- wersja polska
PN-ISO 2137:2011
- wersja polska
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum2021-07-13KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-ISO 2137:2021-07
- wersja polska
75.160.40 Biopaliwa
PN-EN 15440:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości biomasy2021-07-01KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21644:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 15440:2011/AC:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości biomasy2021-07-01KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21644:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 15357:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Terminologia, definicje i określenia2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21637:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 15357:2011
- wersja polska
Stałe paliwa wtórne -- Terminologia, definicje i określenia2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21637:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 15407:2011
- wersja angielska
Stałe paliwa wtórne -- Metody oznaczania zawartości węgla (C), wodoru (H) i azotu (N)2021-06-07KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw StałychPN-EN ISO 21663:2021-06
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 8407:2014-06
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Usuwanie produktów korozji z próbek do badań korozyjnych2021-07-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 8407:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 18086:2018-01
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Określenie korozji wywołanej przez prąd przemienny -- Kryteria ochrony2021-06-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN ISO 18086:2021-06
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 11357-4:2014-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 4: Oznaczanie ciepła właściwego2021-07-20KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-4:2021-07
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 1060-1:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu -- System oznaczenia i podstawa do klasyfikacji2021-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24024-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 1060-2:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Homopolimery i kopolimery chlorku winylu -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 24024-2:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11542-2:2005/Ap1:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-01KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21304-2:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11542-2:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-01KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21304-2:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11542-2:2005/AC:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polietylen o bardzo dużej masie cząsteczkowej (PE-UHMW) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2021-07-01KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21304-2:2021-07
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 3861:2009
- wersja angielska
Węże z gumy do piaskowania i śrutowania -- Wymagania2021-07-22KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 3861:2021-07
- wersja angielska
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
PN-EN 12613:2010
- wersja polska
Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podzas układania kabli i rurociągów podziemnych2021-06-23KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 12613:2021-06
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 14259:2005
- wersja polska
Kleje do wykładzin podłogowych -- Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych2021-06-09KT 184 KlejówPN-EN ISO 22636:2021-06
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 20566:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności systemu powłokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej2021-07-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 20566:2021-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 16474-3:2014-02
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16474-3:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 16474-3:2014-02
- wersja polska
Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16474-3:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 16474-3:2014-02/Ap1:2016-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 3: Lampy fluorescencyjne UV2021-06-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16474-3:2021-06
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 1366-5:2011
- wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 5: Kanały i szyby instalacyjne2021-07-19KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-5:2021-07
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 107:2002
- wersja angielska
Metody badań okien -- Badania mechaniczne2021-06-02KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13497:2018-10
- wersja angielska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)2021-06-23KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13497+A1:2021-06
- wersja angielska
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN 16947-1:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-122021-07-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 52127-1:2021-07
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN ISO 717-2:2013-08
- wersja angielska
Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych2021-06-11KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 717-2:2021-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 717-1:2013-08
- wersja angielska
Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych2021-06-10KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN ISO 717-1:2021-06
- wersja angielska
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN IEC 62793:2018-08
- wersja angielska
Ochrona przed piorunami -- Systemy ostrzegania przed burzami2021-06-14KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62793:2021-06
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 14654-1:2014-07
- wersja angielska
Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków -- Część 1: Oczyszczanie2021-06-24KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14654-3:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 14654-1:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 14654-2:2013-06
- wersja angielska
Zarządzanie i kontrola operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji ściekowej na zewnątrz budynków -- Część 2: Rewitalizacja2021-06-24KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 14654-2:2021-06
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-42:2013-05
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 42: Zawartość części obcych w destrukcie asfaltowym2021-06-23KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-42:2021-06
- wersja angielska
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
PN-EN 4689:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby I lakiery -- Dwuskładnikowe utwardzane na zimno poliuretanowe powłoki wykańczające -- Powłoki o dużej elastyczności i odporne na działanie czynników chemicznych do zastosowań wojskowych2021-06-22KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4689:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 4687:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Nie zawierające chromianów nie hamujące korozji dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych2021-06-21KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4687:2021-06
- wersja angielska
PN-EN 4688:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Hamujące korozję dwuskładnikowe utwardzane na zimno powłoki podkładowe do zastosowań wojskowych2021-06-21KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4688:2021-06
- wersja angielska
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN 60704-2-1:2015-02
- wersja angielska
Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego -- Procedura badania hałasu -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy2021-07-16KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60704-2-1:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 62929:2014-12
- wersja angielska
Roboty czyszczące do użytku domowego -- Czyszczenie na sucho: Metody pomiaru cech funkcjonalnych2021-07-12KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC/ASTM 62885-7:2021-07
- wersja angielska
PN-EN 1829-1:2010
- wersja angielska
Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 1: Maszyny2021-06-17KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN 1829-1:2021-06
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 16947-1:2017-07
- wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- System Zarządzania Budynkami -- Część 1: Moduł M10-122021-07-23KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 52127-1:2021-07
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN 61228:2008
- wersja angielska
Świetlówki UV stosowane do opalania -- Metoda pomiaru i określania charakterystyk2021-07-26KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 61228:2021-07
- wersja angielska