Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 13832-1:2007
- wersja polska
Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 1: Terminologia i metody badań2018-11-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-1:2018-11
- wersja angielska
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-ISO 1081:2001
- wersja polska
Napędy pasowe -- Pasy klinowe i wieloklinowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe -- Terminologia2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
PN-EN ISO 8384:2004
- wersja polska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2018-11-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
PN-EN 1885:2000
- wersja polska
Pierze i puch -- Terminy i definicje2018-11-15KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1885:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1885:2000/A1:2004
- wersja polska
Pierze i puch -- Terminy i definicje2018-11-15KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1885:2018-11
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN 80000-14:2009
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 14: Telebiometria w zastosowaniu do fizjologii człowieka2018-12-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
PN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny maszynowy -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
PN-EN 16114:2011
- wersja angielska
Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania2018-11-08KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-EN ISO 20700:2018-11
- wersja angielska
03.080.99 Inne usługi
PN-EN 16844:2017-07
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2018-11-15KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60812:2009
- wersja polska
Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
PN-EN 60812:2009
- wersja polska
Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16844:2017-07
- wersja angielska
Usługi medycyny estetycznej -- Niechirurgiczne zabiegi medyczne2018-11-15KZ 502 Usług Chirurgii EstetycznejPN-EN 16844+A1:2018-11
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 8638:2014-05
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Obwód do pozaustrojowego krążenia krwi do hemodializatorów, hemodiafiltrów i hemofiltrów2018-12-06KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8637-2:2018-12
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 24234:2015-09
- wersja angielska
Stomatologia -- Amalgamat dentystyczny2018-12-03KT 283 Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 18472:2009
- wersja polska
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne i chemiczne -- Wyposażenie do badań2018-11-07KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 18472:2018-11
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN 13060:2015-02
- wersja angielska
Małe sterylizatory parowe2018-12-07KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13060:2015-02
- wersja polska
Małe sterylizatory parowe2018-12-07KT 295 SterylizacjiPN-EN 13060+A1:2018-12
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16167:2012
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)2018-10-31KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN 1822-3:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1822-4:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1822-2:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-2:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1822-5:2009
- wersja angielska
Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) -- Część 5: Określanie skuteczności filtru2018-11-20KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29463-5:2018-11
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16167:2012
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)2018-10-31KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN 16167:2018-10
- wersja angielska
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 9241-306:2009
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 306: Metody oceny monitorów ekranowych elektronicznych w miejscu ich użytkowania2018-10-31KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-306:2018-10
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN ISO 5923:2013-02
- wersja angielska
Wyposażenie do ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożaru -- Środki gaśnicze -- Dwutlenek węgla2018-12-03KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 54-5:2017-05
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki ciepła -- Punktowe czujki ciepła2018-11-27KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-5+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 54-7:2004/A2:2009
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-7:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 54-7:2004
- wersja polska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji2018-11-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-7:2018-11
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zaciemnienie dymem -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe -- Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody2018-11-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2018-11
- wersja angielska
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16523-1:2015-05
- wersja angielska
Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu2018-11-29KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 16523-1+A1:2018-11
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 381-3:2000
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Metoda badania obuwia2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 381-1:1996
- wersja polska
Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Stanowisko do badań odporności na przecięcie piłą łańcuchową2018-12-06KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 11393-1:2018-12
- wersja angielska
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
PN-EN 14572:2007
- wersja polska
Kaski o wysokich parametrach użytkowych dla jeźdźców2018-11-15KT 2 Sportu i Rekreacji
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN 13832-1:2007
- wersja polska
Obuwie chroniące przed chemikaliami -- Część 1: Terminologia i metody badań2018-11-07KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13832-1:2018-11
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
Małe statki -- Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 61265:1999
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-EN 50445:2010
- wersja polska
Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 62822-1:2018-11
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 19232-5:2013-10
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Część 5: Liczbowe wyznaczanie nieostrości obrazu za pomocą wskaźników jakości obrazu typu podwójny pręcik2018-10-31KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 19232-5:2018-10
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN 60812:2009
- wersja polska
Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)2018-12-05KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 60812:2018-12
- wersja angielska
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 4042:2001
- wersja polska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004
- wersja polska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10683:2014-09
- wersja angielska
Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 10683:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14399-7:2008
- wersja polska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 7: System HR -- Zestaw śruby z łbem stożkowym i nakrętki2018-10-29KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-7:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 14399-8:2008
- wersja polska
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8: System HV -- Zestaw śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej2018-10-29KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN 14399-8:2018-10
- wersja angielska
21.120.30 Kliny i wpusty, rowki klinowe i wpustowe, wielowypusty i wielokarby
PN-EN ISO 6413:2001
- wersja polska
Rysunek techniczny maszynowy -- Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów2018-12-07KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6413:2018-12
- wersja angielska
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
PN-ISO 1081:2001
- wersja polska
Napędy pasowe -- Pasy klinowe i wieloklinowe oraz odpowiednie koła pasowe rowkowe -- Terminologia2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
PN-EN 12285-1:2003
- wersja angielska
Zbiorniki stalowe -- Część 1: Podziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowania palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody2018-11-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12285-1:2018-11
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 13769:2010
- wersja polska
Butle do gazów -- Cechowanie2018-12-06KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 13769:2018-12
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji elementów i systemu2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 15494:2016-01
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji systemu i jego elementów2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 15494:2016-01/Ap1:2017-03
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych -- Polibuten (PB), polietylen (PE), polietylen o podwyższonej odporności na temperaturę (PE-RT), polietylen usieciowany (PE-X), polipropylen (PP) -- Szeregi metryczne do specyfikacji systemu i jego elementów2018-12-05KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15494:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-3:2008
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 12295:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych i odpowiadające im kształtki do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19892:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 12293:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19893:2018-10
- wersja angielska
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 12293:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19893:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 12295:2002
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z tworzyw termoplastycznych i odpowiadające im kształtki do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania odporności połączeń na cykliczne zmiany ciśnienia2018-10-24KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19892:2018-10
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN 16436-1+A1:2016-04
- wersja angielska
Węże gumowe i z tworzyw sztucznych, rury i zespoły do stosowania z propanem i butanem oraz ich mieszaninami w fazie gazowej -- Część 1: Węże i rury2018-12-05KT 277PN-EN 16436-1+A2:2018-12
- wersja angielska
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
PN-EN ISO 8434-1:2010
- wersja polska
Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 1: Łączniki o kącie stożka 24 stopnie2018-12-07KT 160 Napędów i Sterowań HydraulicznychPN-EN ISO 8434-1:2018-12
- wersja angielska
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
PN-EN 60974-1:2013-04
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii2018-11-27KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-1:2018-11
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN 50445:2010
- wersja polska
Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)2018-11-29KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 62822-1:2018-11
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN 12536:2002
- wersja polska
Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2018-12-06KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 20378:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 18275:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja2018-11-21KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18275:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 24373:2009
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi -- Klasyfikacja2018-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 24373:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 22401:1997/Ap1:2003
- wersja polska
Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia2018-11-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2401:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 22401:1997
- wersja polska
Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia2018-11-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 2401:2018-11
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 560:2007
- wersja polska
Sprzęt do spawania gazowego -- Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych2018-10-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 560:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 560:2007/AC:2009
- wersja polska
Sprzęt do spawania gazowego -- Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych2018-10-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN 560:2018-10
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 3690:2012
- wersja angielska
Spawanie i procesy pokrewne -- Oznaczanie zawartości wodoru w metalu spoiny2018-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3690:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8249:2005
- wersja polska
Spawanie -- Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks2018-11-15KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 8249:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15626:2014-01
- wersja angielska
Badanie nieniszczące spoin -- Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) -- Poziomy akceptacji2018-10-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15626:2018-10
- wersja angielska
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
PN-EN ISO 11125-7:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie zawartości wilgoci2018-11-22KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-7:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-1:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Pobieranie próbek2018-11-21KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11124-3:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Kulisty i ostrokątny śrut z wysokowęglowego staliwa2018-11-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-5:2002
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 5: Żużel poniklowy2018-11-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-8:2002
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 8: Piasek oliwinowy2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-8:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-6:2002
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 6: Żużel wielkopiecowy2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-6:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-3:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Żużel pomiedziowy2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-3:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-7:2001
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 7: Elektrokorund2018-10-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-7:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-4:2002
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Żużel paleniskowy2018-10-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-4:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11126-1:2001
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja2018-10-29KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11126-1:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-5:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie procentowej zawartości wadliwych ziaren ściernych i ich mikrostruktury2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-5:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11124-1:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-1:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-4:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie gęstości właściwej2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-4:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-2:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie składu ziarnowego2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-2:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-3:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie twardości2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-3:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11124-4:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Kulisty śrut z niskowęglowego staliwa2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-4:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11124-2:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Ostrokątny śrut z żeliwa utwardzonego2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11124-2:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11125-6:2000
- wersja polska
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Metody badań metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej -- Oznaczanie zawartości ciał obcych2018-10-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 11125-6:2018-10
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 6581:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie względnej odporności na światło ultrafioletowe i wysoką temperaturę barwionych anodowych powłok tlenkowych2018-12-07KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 6581:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 2085:2010
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Sprawdzanie ciągłości cienkich anodowych powłok tlenkowych -- Próba przy użyciu siarczanu (VI) miedzi2018-11-22KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2085:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8251:2011
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Pomiar odporności na ścieranie anodowych powłok tlenkowych2018-11-15KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 8251:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1395-5:2007
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Badania odbiorcze urządzeń do natryskiwania cieplnego -- Część 5: Natryskiwanie plazmowe w komorach2018-10-29KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN 1395-5:2018-10
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 4042:2001
- wersja polska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 10683:2014-09
- wersja angielska
Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 10683:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004
- wersja polska
Części złączne -- Powłoki elektrolityczne2018-11-15KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 4042:2018-11
- wersja angielska
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62325-301:2014-12
- wersja angielska
Struktura komunikacji rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków2018-10-24KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62325-301:2018-10
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 50521:2009
- wersja angielska
Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2018-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50548:2011/A2:2015-05
- wersja angielska
Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych2018-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50548:2011
- wersja angielska
Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych2018-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50521:2009/A1:2012
- wersja angielska
Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2018-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50548:2011/A1:2014-02
- wersja angielska
Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych2018-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60695-6-2:2012
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zaciemnienie dymem -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2018-12-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-2:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 60332-3-10:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-10:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-22:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-22:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-21:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-21:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-23:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-23:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-25:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-25:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 60332-3-24:2009
- wersja angielska
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C2018-12-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60332-3-24:2018-12
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 62317-5:2016-02
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów2018-11-15KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-5:2018-11
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-EN 50521:2009
- wersja angielska
Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2018-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 50521:2009/A1:2012
- wersja angielska
Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych -- Wymagania bezpieczeństwa i badania2018-11-15KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-102:2005/AC:2005
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005
- wersja polska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/A1:2011
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/A2:2013-10
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/AC4:2015-10
- wersja polska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
PN-EN 62271-102:2005
- wersja polska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/A1:2011
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/A2:2013-10
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/AC:2005
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 62271-102:2005/AC4:2015-10
- wersja polska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2018-10-31KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-102:2018-10
- wersja angielska
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
PN-EN 62386-207:2009
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp; moduły LED (urządzenie typu 6)2018-10-30KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62386-207:2018-10
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62442-3:2014-12/A11:2018-01
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED - Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 62442-3:2014-12
- wersja angielska
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących2018-11-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62442-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 62386-207:2009
- wersja angielska
Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do lamp; moduły LED (urządzenie typu 6)2018-10-30KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62386-207:2018-10
- wersja angielska
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
PN-EN 60034-4:2008
- wersja angielska
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 4: Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań2018-10-29KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie ElektrycznymPN-EN IEC 60034-4-1:2018-10
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 61204-7:2009
- wersja polska
Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61204-7:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 61204-7:2009/A11:2009
- wersja angielska
Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa2018-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61204-7:2018-11
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 50281-2-1:2002
- wersja polska
Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych -- Część 2-1: Metody badania -- Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu2018-11-15KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-13:2004
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 13: Mgła solna2018-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-13:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 60749-12:2004
- wersja polska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 12: Wibracje o zmiennej częstotliwości2018-11-15KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 60749-12:2018-11
- wersja angielska
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-EN 80000-14:2009
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 14: Telebiometria w zastosowaniu do fizjologii człowieka2018-12-03KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 969 V1.2.1:2015-06
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Wymagania odnoszące się do rekonfiguracji radiowej urządzeń ruchomych2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 969 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 303 095 V1.2.1:2016-01
- wersja angielska
Rekonfigurowalne systemy radiowe (RRS) -- Architektura urządzeń ruchomych związana z rekonfiguracją radiową2018-11-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 095 V1.3.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 302 245-1 V1.1.1:2008
- wersja angielska
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service -- Part 1: Technical characteristics and test methods2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 245-2 V1.1.1:2007
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM -- Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE2018-11-28KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 245 V2.1.1:2018-11
- wersja angielska
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 303 316 V1.1.1:2018-02
- wersja angielska
Szerokopasmowa bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 316 V1.2.1:2018-10
- wersja angielska
33.160.10 Wzmacniacze
PN-EN 60268-3:2014-01
- wersja angielska
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze2018-10-30KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 60268-3:2018-10
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 303 316 V1.1.1:2018-02
- wersja angielska
Szerokopasmowa bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2018-10-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 316 V1.2.1:2018-10
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 50377-14-1:2012
- wersja angielska
Złącza i elementy łączeniowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 14-1: Patchcordy światłowodów jednomodowych kategorii B1.1 i B1.3 według IEC 60793-2-50, kategoria środowiskowa C2018-10-29KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50377-14-1:2018-10
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 61290-4-3:2016-02
- wersja angielska
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-3: Przejściowe parametry mocy -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą mocy wyjściowej2018-10-31KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61290-4-3:2018-10
- wersja angielska
33.200 Telesterowanie. Telemetria
PN-EN 61970-456:2014-01
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 61970-456:2014-01/A1:2016-05
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-ISO/IEC 8650-1:1998
- wersja polska
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Protokół połączeniowy elementu usługi sterowania asocjacją -- Specyfikacja protokołu2018-12-03KT 171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
PN-EN ISO 9241-306:2009
- wersja angielska
Ergonomia interakcji człowieka i systemu -- Część 306: Metody oceny monitorów ekranowych elektronicznych w miejscu ich użytkowania2018-10-31KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 9241-306:2018-10
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN 62680-1-3:2018-03
- wersja angielska
Interfejsy uniwersalnej magistrali szeregowej do transmisji danych oraz zasilania -- Część 1-3: Elementy wspólne -- Specyfikacja kabla i złącza typu USB-CTM2018-11-21KT 103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i PodobnychPN-EN IEC 62680-1-3:2018-11
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ISO/IEC 7816-6:2006/AC1:2007
- wersja polska
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 6: Elementy danych wymieniane z otoczeniem, niezależne od dziedziny zastosowań2018-10-18KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
PN-ISO/IEC 7816-6:2006
- wersja polska
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 6: Elementy danych wymieniane z otoczeniem, niezależne od dziedziny zastosowań2018-10-18KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 61970-456:2014-01/A1:2016-05
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
PN-EN 61970-456:2014-01
- wersja angielska
Interfejs aplikacji systemu zarządzania energią (EMS-API) -- Część 456: Rozwiązane profile stanu systemu elektroenergetycznego2018-10-30KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN 61970-456:2018-10
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 11238:2013-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Identyfikacja produktów leczniczych -- Elementy danych i struktur dla jednoznacznej identyfikacji i wymiany informacji proceduralnych dotyczących substancji2018-11-29KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 11238:2018-11
- wersja angielska
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
PN-EN 62325-301:2014-12
- wersja angielska
Struktura komunikacji rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków2018-10-24KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62325-301:2018-10
- wersja angielska
37.040.25 Błony radiograficzne
PN-EN ISO 11699-2:2012
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Błona radiograficzna przemysłowa -- Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia2018-10-30KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 11699-2:2018-10
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN 61162-450:2011/A1:2016-11
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Systemy wzajemnej komunikacji między statkami o małej masie2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61162-450:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 61162-450:2011
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Systemy wzajemnej komunikacji między statkami o małej masie2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61162-450:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 61162-460:2016-04
- wersja angielska
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 460: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe -- Bezpieczeństwo i Ochrona2018-12-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN IEC 61162-460:2018-12
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN ISO 8384:2004
- wersja polska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2018-11-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 14509-3:2012
- wersja polska
Małe statki -- Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym -- Część 3: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana przy użyciu obliczeń i pomiarów2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 14509-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15083:2005
- wersja polska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15083:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 15084:2005
- wersja polska
Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15084:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 25197:2013-06
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 25197:2013-06/A1:2015-02
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja polska
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-3:2014-10
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 3: Łodzie o długości kadłuba mniejszej niż 8 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja polska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości kadłuba pomiędzy 8 m a 24 m z silnikiem o mocy znamionowej 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości całkowitej od 8 m do 24 m i z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 6185-4:2011
- wersja angielska
Łodzie pneumatyczne -- Część 4: Łodzie o długości całkowitej od 8 m do 24 m i z silnikiem o maksymalnej znamionowej mocy 15 kW i większej2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 6185-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8469:2013-10
- wersja angielska
Małe statki -- Węże paliwowe nieodporne na ogień2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8469:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 8849:2005
- wersja polska
Małe statki -- Elektryczne pompy zęzowe zasilane prądem stałym2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 8849:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11547:1999
- wersja polska
Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11547:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11547:1999/A1:2003
- wersja polska
Małe statki -- Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładnią2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11547:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-5:2009/A1:2014-09
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 5: Obciążenia projektowe dla jednokadłubowców, naprężenia projektowe, wymiarowanie elementów konstrukcyjnych2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 13590:2005
- wersja polska
Małe statki -- Skutery wodne -- Wymagania dotyczące konstrukcji i instalacji2018-11-29KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 13590:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-4:2005
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 4: Warsztat i produkcja2018-11-27KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-4:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 12215-3:2005
- wersja polska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiarowanie kadłuba -- Część 3: Materiały: Stal, stopy aluminium, drewno, inne materiały2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11812:2005
- wersja polska
Małe statki -- Kokpity wodoszczelne i szybkoodpływowe2018-11-22KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11812:2018-11
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61265:1999
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w 1/3-oktawowych pasmach częstotliwości w celu certyfikacji samolotów transportowych w zakresie hałasu2018-11-21KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 61265:2018-11
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 3719:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
PN-EN 2564:2001
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Laminaty z włóknem węglowym -- Oznaczanie zawartości włókna, żywicy i części lotnych2018-12-07KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN 2564:2018-12
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4611-002:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego stosowania jedno- i wielożyłowe -- Rodziny XLETFE -- Część 002: Postanowienia ogólne2018-11-29KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4611-002:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 2591-318:2002
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 318: Ognioodporność2018-11-29KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2591-318:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 6049-001:2015-09
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, montaż -- Koszulki ochronne z włókien meta-aramidowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-001:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 6049-003:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne, instalacje -- Koszulki ochronne z włókien meta-aramidowych -- Część 003: Oplatane, rurowe, rozszerzalne -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 6049-003:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3375-001:2010
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne do przesyłania danych cyfrowych -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3375-001:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 4604-010:2017-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 010: Kable współosiowe lekkie 50 omów, 200 °C, typu KX (lekkie WD) -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-010:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3646-006:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe, bagnetowe, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 006: Gniazda, hermetyczne, mocowane przeciwnakrętką -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-006:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3646-003:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe, bagnetowe, temperatura pracy ciągłej 175 °C lub 200 °C -- Część 003: Gniazda, z kwadratowym kołnierzem montażowym -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3646-003:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 2591-100:2007
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy złączy elektrycznych i optycznych -- Metody badań -- Część 100: Postanowienia ogólne2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2591-100:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3475-411:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne stosowane na statkach powietrznych -- Metody badania -- Część 411: Odporność na płyny2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3475-411:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3719:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewodniki z aluminium lub stopów aluminium do kabli i przewodów elektrycznych -- Norma wyrobu2018-11-28KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3719:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 2084:2016-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne jednożyłowe ogólnego przeznaczenia z przewodnikami ze stopu miedzi -- Warunki techniczne2018-11-27KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2084:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 3745-505:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane w lotnictwie i kosmonautyce -- Metody badań -- Część 505: Wytrzymałość kabli na rozciąganie2018-11-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-505:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 4641-001:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable światłowodowe o średnicy płaszcza 125 mikrometrów -- Część 001: Warunki techniczne2018-11-07KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4641-001:2018-11
- wersja angielska
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
PN-EN 12312-8+A1:2010
- wersja polska
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe2018-10-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 12312-8:2018-10
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-31-02:2015-12
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Dwufazowy sprzęt do transportu ciepła2018-11-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-31-02:2018-11
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1526+A1:2010
- wersja polska
Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach2018-11-07KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 24134:2018-11
- wersja angielska
59.040 Materiały pomocnicze dla przemysłu tekstylnego
PN-EN 1885:2000/A1:2004
- wersja polska
Pierze i puch -- Terminy i definicje2018-11-15KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1885:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 1885:2000
- wersja polska
Pierze i puch -- Terminy i definicje2018-11-15KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 1885:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 13088:2002
- wersja polska
Artykuły gotowe wypełnione pierzem i puchem -- Metoda wyznaczania całkowitej masy wyrobu z wypełnieniem i masy wypełnienia2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13088:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 12131:2000
- wersja polska
Pierze i puch -- Metody badań -- Oznaczanie składu ilościowego pierza i puchu (metoda ręczna)2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 12131:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 12130:2002
- wersja polska
Pierze i puch -- Metody badań -- Oznaczanie siły wypełnienia (objętość masy)2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 12130:2018-11
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 11640:2013-05
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym2018-12-05KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 11640:2018-12
- wersja angielska
PN-EN ISO 5398-3:2008
- wersja polska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 3: Ilościowa metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej2018-10-31KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 5398-3:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 5398-1:2008
- wersja polska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 1: Ilościowa metoda miareczkowa2018-10-30KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 5398-1:2018-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 4098:2007
- wersja polska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą2018-10-24KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 4098:2018-10
- wersja angielska
65.020.20 Uprawa roślin
PN-R-87028:1996
- wersja polska
Surowce zielarskie -- Metody oznaczania grzybów drożdżoidalnych i pleśniowych (pleśni)2018-10-18KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN ISO 15141-1:2000
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w zbożach i produktach zbożowych -- Metoda wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem na żelu krzemionkowym2018-12-03KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
PN-EN ISO 15141-2:2000
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie ochratoksyny A w zbożach i produktach zbożowych -- Metoda wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z oczyszczaniem przy użyciu wodorowęglanu2018-12-03KT 36 Zbóż i Przetworów Zbożowych
73.040 Węgiel
PN-G-97002:1982
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Typy2018-11-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-G-97002:2018-11
- wersja polska
73.100.10 Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów
PN-G-15000-05:1992
- wersja polska
Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe otwarte -- Badania stanowiskowe2018-11-14KT 275 Techniki i Zagrożeń w GórnictwiePN-G-15022:2018-11
- wersja polska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN 16726:2016-02
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27KT 277PN-EN 16726+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 16726:2016-02
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Jakość gazu -- Grupa H2018-11-27KT 277PN-EN 16726+A1:2018-11
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13702:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 204:2009
- wersja angielska
Metale -- Próba pełzania przy jednoosiowym rozciąganiu -- Metoda badania2018-11-28KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 204:2018-11
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 7539-6:2012
- wersja angielska
Korozja metali i stopów -- Badanie korozji naprężeniowej -- Część 6: Przygotowanie i stosowanie próbek z przedpęknięciem do badań pod stałym obciążeniem lub stałym odkształceniem2018-12-05KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 7539-6:2018-12
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10164:2007
- wersja polska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
77.140.70 Kształtowniki stalowe
PN-EN 10164:2007
- wersja polska
Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy2018-11-29KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10164:2018-11
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14081-2+A1:2013-05
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczące wstępnych badań typu2018-11-15KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-2:2018-11
- wersja angielska
79.100 Korek i wyroby z korka
PN-EN 672:2002
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy właściwej sprasowanego korka2018-11-15KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
83.040.10 Lateks i kauczuk
PN-ISO 248:1996
- wersja polska
Kauczuki -- Oznaczanie zawartości substancji lotnych2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 35:2001
- wersja polska
Lateks kauczuku naturalnego, zatężony -- Oznaczanie stabilności mechanicznej2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 976:1996
- wersja polska
Lateksy kauczukowe -- Oznaczanie pH2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 247:1996
- wersja polska
Kauczuk -- Oznaczanie zawartości popiołu2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 1652:1996
- wersja polska
Lateks kauczukowy -- Oznaczanie lepkości2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 1434:2001
- wersja polska
Kauczuk naturalny w belach -- Zawartość pokrycia beli -- Oznaczanie2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
PN-ISO 2007:1996
- wersja polska
Kauczuk, mieszanki gumowe -- Oznaczanie plastyczności -- Metoda z zastosowaniem plastometru szybkiego działania2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 7663:2001
- wersja polska
Chlorowcowane kauczuki izobutenowo-izoprenowe (BIIR i CIIR) -- Metody oceny2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 1817:2001
- wersja polska
Guma -- Oznaczanie odporności na działanie cieczy2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 23529:2006
- wersja polska
Guma -- Ogólne zasady przygotowania i kondycjonowania próbek stosowanych do badań metodami fizycznymi2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 2781:1996
- wersja polska
Guma -- Oznaczanie gęstości2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
PN-ISO 1817:2001/Ap1:2002
- wersja polska
Guma -- Oznaczanie odporności na działanie cieczy2018-10-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14852:2007
- wersja polska
Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w środowisku wodnym -- Metoda oznaczania wydzielonego ditlenku węgla2018-11-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 14852:2018-11
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 7783:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem naczynka2018-11-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7783:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 7783:2012/Ap1:2015-12
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie właściwości przenikania pary wodnej -- Metoda z zastosowaniem naczynka2018-11-27KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 7783:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 927-6:2007
- wersja polska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 6: Ekspozycja powłok na drewno w sztucznych warunkach atmosferycznych z użyciem lamp fluorescencyjnych UV i wody2018-10-31KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-6:2018-10
- wersja angielska
91.010.30 Aspekty techniczne
PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-3:2008
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
PN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-3:2008
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010
- wersja polska
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 4-3: Rurociągi2018-10-18KT 128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 14081-3:2012
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo -- Część 3: Sortowanie maszynowe: wymagania dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji2018-11-22KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14081-3+A1:2018-11
- wersja angielska
91.100.23 Płytki ceramiczne
PN-EN ISO 10545-2:1999
- wersja polska
Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN ISO 10545-2:2018-12
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13702:2012
- wersja polska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą stożek i płytka2018-11-22KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13702:2018-11
- wersja angielska
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 14064-1:2012
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14064-1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 14064-1:2012/Ap1:2015-03
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem2018-12-07KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 14064-1:2018-12
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 12764:2015-08
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Specyfikacja dla wanien z hydromasażem2018-12-06KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 12764+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 14428:2015-07
- wersja angielska
Kabiny prysznicowe -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-12-05KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14428+A1:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13310:2015-09
- wersja angielska
Zlewozmywaki kuchenne -- Wymagania użytkowe i metody badań2018-11-27KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 13310+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 13407:2015-09
- wersja angielska
Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-22KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 13407+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14688:2015-09
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14688+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14528:2015-09
- wersja angielska
Bidety -- Wymagania funkcjonalności i metody badań2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14528+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14296:2015-09
- wersja angielska
Urządzenia sanitarne -- Umywalki zbiorowe2018-11-21KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14296+A1:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 997+A1:2015-09
- wersja angielska
Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym2018-11-15KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 997:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14055+A1:2015-09
- wersja angielska
Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów2018-11-07KT 197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów CeramicznychPN-EN 14055:2018-11
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11298-3:2011
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-07KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11298-3:2018-11
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
PN-EN ISO 11297-3:2013-07
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi2018-11-08KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11297-3:2018-11
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-2-13:2010
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotności2018-11-15KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-13:2018-11
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 672:2002
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy właściwej sprasowanego korka2018-11-15KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
PN-EN 14837:2006
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie odporności na poślizg2018-11-15KT 2 Sportu i Rekreacji
97.160 Tekstylia domowe. Bielizna pościelowa i stołowa
PN-EN 13088:2002
- wersja polska
Artykuły gotowe wypełnione pierzem i puchem -- Metoda wyznaczania całkowitej masy wyrobu z wypełnieniem i masy wypełnienia2018-11-08KT 22 OdzieżownictwaPN-EN 13088:2018-11
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 16232:2014-02
- wersja angielska
Artykuły dla dzieci -- Huśtawki dla niemowląt2018-11-15KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 16232+A1:2018-11
- wersja angielska
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
PN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 13200-3:2006
- wersja polska
Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania2018-12-05KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13200-3:2018-12
- wersja angielska
PN-EN 13451-10:2014-04
- wersja angielska
Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego2018-11-21KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13451-10:2018-11
- wersja angielska
PN-EN 14837:2006
- wersja angielska
Nawierzchnie terenów sportowych -- Wyznaczanie odporności na poślizg2018-11-15KT 2 Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 14572:2007
- wersja polska
Kaski o wysokich parametrach użytkowych dla jeźdźców2018-11-15KT 2 Sportu i Rekreacji