Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
PN-ISO 1087-1:2004
- wersja polska
Działalność terminologiczna -- Terminologia -- Część 1: Teoria i zastosowanie2020-09-23KT 256 Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
PN-ISO 1087-1:2004
- wersja polska
Działalność terminologiczna -- Terminologia -- Część 1: Teoria i zastosowanie2020-09-23KT 256 Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
PN-EN 132:2003
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Terminologia i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
01.040.19 Badania (Słownictwo)
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN ISO 7369:2006
- wersja polska
Przewody rurowe -- Przewody metalowe i zespoły przewodów -- Terminologia2020-10-14KT 126 Rur StalowychPN-EN ISO 7369:2020-10
- wersja angielska
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-ISO 5507:2004
- wersja polska
Nasiona oleiste, oleje i tłuszcze roślinne -- Nazewnictwo2020-09-23KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-8:2009
- wersja polska
Wielkości fizyczne i jednostki miar -- Część 8: Akustyka2020-09-11KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 80000-8:2020-09
- wersja angielska
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-ISO 17410:2004
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów psychrotrofowych2020-09-25KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-ISO 21527-1:2009
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni -- Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,952020-09-25KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-ISO 16649-1:2004
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 1: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem membran i 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu2020-09-25KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
PN-ISO 21527-2:2009
- wersja polska
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni -- Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,952020-09-25KT 3 Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN 1615:2002
- wersja angielska
Cewniki do odżywiania wewnętrznego i zestawy do podawania wewnętrznego, do jednorazowego użytku, i ich połączenia -- Projektowanie i badanie2020-10-12KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 20695:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 1618:2000
- wersja polska
Cewniki inne niż wewnątrznaczyniowe -- Metody badania wspólnych właściwości2020-10-12KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 20695:2020-10
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 8637:2014-05
- wersja angielska
Implanty sercowo-naczyniowe i systemy pozaustrojowe -- Hemodializatory, hemodiafiltry, hemofiltry i hemokoncentratory2020-10-15KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8637-1:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-31:2008/A1:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-31:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 60601-2-31:2008
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilania2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-31:2020-09
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60580:2002
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 60601-2-26:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-26: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego elektroencefalografów2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-26:2020-09
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN 80601-2-60:2015-08
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-60: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń stomatologicznych2020-09-16KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-60:2020-09
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 7787-2:2002
- wersja angielska
Obrotowe narzędzia dentystyczne -- Noże -- Część 2: Noże laboratoryjne z węglików spiekanych2020-09-11KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7787-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-1:2002
- wersja angielska
Szczypce dentystyczne -- Część 1: Wymagania ogólne2020-09-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-3:2002
- wersja angielska
Szczypce dentystyczne -- Część 3: Typy College2020-09-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15098-2:2002
- wersja angielska
Szczypce dentystyczne -- Część 2: Typy Meriam2020-09-04KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 15098:2020-09
- wersja angielska
11.160 Pierwsza pomoc
PN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
PN-EN 60601-2-66:2016-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60601-2-66:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
PN-EN ISO 14063:2010
- wersja angielska
Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14063:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14063:2010
- wersja niemiecka
Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14063:2020-10
- wersja angielska
PN-ISO 14063:2009
- wersja polska
Zarządzanie środowiskowe -- Komunikacja środowiskowa -- Wytyczne i przykłady2020-10-07KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14063:2020-10
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 840-6:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 6: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracownika2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-6:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-2:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 2: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-2:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-4:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 4: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1700 l z płaską pokrywą (pokrywami) do dźwigniowych, dźwigniowych z systemem BG i/lub szerokogrzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-4:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-5:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 5: Wymagania eksploatacyjne i metody badań2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-3:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 3: Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-05KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-3:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 840-1:2013-05
- wersja angielska
Ruchome pojemniki na odpady -- Część 1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja2020-10-02KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 840-1:2020-10
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-EN 13890:2010
- wersja angielska
Narażenie na stanowiskach pracy -- Procedury oznaczania metali i metaloidów zawartych w cząstkach zawieszonych w powietrzu -- Wymagania i metody badań2020-10-13KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN ISO 21832:2020-10
- wersja angielska
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
PN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
13.060.10 Woda z zasobów naturalnych
PN-G-02318:1994
- wersja polska
Studnie wiercone -- Zasady projektowania, wykonania i odbioru2020-09-23KT 30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-R-04107:1994
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy2020-09-23KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-R-04020:1994/Az1:2004
- wersja polska
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04020:1994
- wersja polska
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-R-04021:1994
- wersja polska
Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego żelaza2020-09-23KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-ISO 15473:2004
- wersja polska
Jakość gleby -- Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych2020-10-08KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 15473:2020-10
- wersja angielska
PN-ISO 14239:2000
- wersja polska
Jakość gleby -- Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych2020-10-07KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 14239:2020-10
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 11553-1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2020-10-07KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11553-1:2020-10
- wersja angielska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11925-2:2010
- wersja polska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011
- wersja angielska
Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia2020-09-04KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN ISO 11925-2:2020-09
- wersja angielska
13.340.10 Odzież ochronna
PN-EN 15614:2009
- wersja polska
Odzież ochronna dla strażaków -- Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej2020-10-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 15384:2020-10
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 132:2003
- wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Terminologia i znaki graficzne2020-09-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 16972:2020-09
- wersja angielska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 407:2007
- wersja polska
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)2020-10-02KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 407:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 420+A1:2012
- wersja polska
Rękawice ochronne -- Wymagania ogólne i metody badań2020-09-08KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 21420:2020-09
- wersja angielska
17.040.20 Właściwości powierzchni
PN-EN ISO 16610-29:2015-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 29: Liniowe filtry profilu: Falki sklejane2020-10-08KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 16610-29:2020-10
- wersja angielska
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
PN-EN ISO 16610-29:2015-09
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Filtrowanie -- Część 29: Liniowe filtry profilu: Falki sklejane2020-10-08KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO 16610-29:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002/Ap1:2017-01
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołem głowic pomiarowych stykowych jedno i wielotrzpieniowych2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym i wielotrzpieniowych2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-4:2002/AC:2005
- wersja polska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4: CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10360-5:2010/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5: CMM z zespołem głowic pomiarowych stykowych jedno i wielotrzpieniowych2020-10-06KT 48 Podstaw Budowy MaszynPN-EN ISO 10360-5:2020-10
- wersja angielska
17.140.50 Elektroakustyka
PN-EN 60601-2-66:2016-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-66: Szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego przyrządów słuchowych i systemów przyrządów słuchowych2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60601-2-66:2020-10
- wersja angielska
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
PN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 60580:2002
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna-powierzchnia2020-09-15KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60580:2020-09
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-2-081:2015-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych zastosowań2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-081:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 61010-2-010:2015-01
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-010:2020-10
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN 14096-2:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 2: Wymagania minimalne2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 3506-1:2009
- wersja angielska
Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne2020-10-14KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3506-1:2020-10
- wersja angielska
21.060.20 Nakrętki
PN-EN ISO 3506-2:2009
- wersja angielska
Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 2: Nakrętki2020-10-14KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3506-2:2020-10
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 16728+A1:2018-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle wielokrotnego napełniania do LPG inne niż butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane -- Kontrola okresowa2020-09-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 16728+A2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 1440+A1:2018-10
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Butle stalowe tradycyjnie spawane i lutowane wielokrotnego napełniania do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) -- Kontrola okresowa2020-09-28KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 1440+A2:2020-09
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15015:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do wody ciepłej i zimnej nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-08-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12735-1:2016-08
- wersja polska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 12735-1:2016-08
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych2020-08-27KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12735-1:2020-08
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 7369:2006
- wersja polska
Przewody rurowe -- Przewody metalowe i zespoły przewodów -- Terminologia2020-10-14KT 126 Rur StalowychPN-EN ISO 7369:2020-10
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 28659:2000
- wersja polska
Zawory z tworzyw termoplastycznych -- Wytrzymałość na zmęczenie -- Metoda badania2020-10-15KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 8659:2020-10
- wersja angielska
23.060.50 Zawory zwrotne
PN-EN 16767:2016-08
- wersja angielska
Armatura przemysłowa -- Armatura zwrotna stalowa i żeliwna2020-09-30KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN 16767:2020-09
- wersja angielska
23.060.99 Inne zawory
PN-EN 60730-2-8:2005
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-8:2020-10
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52915:2017-06
- wersja angielska
Specyfikacja dotycząca formatu pliku wytwarzania przyrostowego (AMF) Wersja 1.22020-10-15KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52915:2020-10
- wersja angielska
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
PN-IEC 61939:2004
- wersja polska
Stoliki do pilarek tarczowych użytkowanych jako stołowe -- Stoliki do ręcznych pilarek tarczowych o maksymalnej średnicy tarczy 315 mm -- Wymagania bezpieczeństwa użytkowania2020-08-31KT 56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 15012-2:2009
- wersja polska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badanie i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza -- Część 2: Określanie minimalnego strumienia objętości powietrza okapów wyciągowych i końcówek wylotowych2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-4:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15012-1:2013-07
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania dotyczące badania i znakowania współczynnika separacji2020-09-09KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 15012-4:2016-10
- wersja angielska
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 4: Wymagania ogólne2020-09-08KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 21904-1:2020-09
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 10564:2001
- wersja polska
Materiały do lutowania miękkiego i twardego -- Metody pobierania próbek lutów miękkich do analizy2020-09-23KT 165 Spawania i Procesów Pokrewnych
27.020 Silniki spalinowe
PN-ISO 15550:2009
- wersja polska
Silniki spalinowe tłokowe -- Określanie i metoda pomiaru mocy silnika -- Wymagania ogólne2020-09-23KT 132 Silników Spalinowych
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12953-5:2005
- wersja polska
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe -- Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2020-08-28KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12953-5:2020-08
- wersja angielska
27.070 Ogniwa paliwowe
PN-EN 62282-3-100:2012
- wersja angielska
Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo2020-09-16KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62282-3-100:2020-09
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61293:2000
- wersja polska
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa2020-09-17KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 61293:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05/Ap1:2014-06
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja polska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 82079-1:2013-05
- wersja angielska
Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Struktura, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe2020-09-15KT 256 Języka, Tłumaczeń i TerminologiiPN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-IEC 60282-2:1999
- wersja polska
Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe -- Bezpieczniki gazowydmuchowe2020-08-31KT 75 Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.70 Przekaźniki
PN-IEC 255-11:1994
- wersja polska
Przekaźniki energoelektryczne -- Zaniki i składowe zmienne pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekaźników pomiarowych2020-08-31KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-E-05111:1999
- wersja polska
Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej wysokiego napięcia2020-09-11KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60146-1-3:2014-09
- wersja angielska
Przekształtniki półprzewodnikowe -- Wymagania ogólne i przekształtniki o komutacji sieciowej -- Część 1-3: Transformatory i dławiki2020-09-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011/Ap1:2013-06
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń2020-09-14KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 11553-1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa2020-10-07KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 11553-1:2020-10
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-15 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki2020-08-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-15 V15.1.1:2020-08
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 60118-13:2011
- wersja polska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60118-13:2011
- wersja angielska
Elektroakustyka -- Aparaty słuchowe -- Część 13: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)2020-10-19KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60118-13:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 55024:2011
- wersja angielska
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru2020-09-17KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 55103-2:2012
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 55024:2011/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru2020-09-17KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 55024:2011
- wersja polska
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarów2020-09-17KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 55024:2011/A1:2015-08
- wersja angielska
Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiaru2020-09-17KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 55103-2:2012
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
PN-EN 55103-2:2012/IS1:2014-02
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: Odporność2020-09-17KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN 55035:2017-09
- wersja angielska
33.160.30 Systemy audio
PN-HD 337 S3:2014-12
- wersja angielska
Analogowe płyty gramofonowe z zapisem fonicznym oraz sprzęt odczytujący2020-10-20KT 105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i ObrazuPN-EN IEC 60098:2020-10
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61756-1:2006
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Norma interfejsu systemów zarządzania światłowodami -- Część 1: Postanowienia ogólne i przewodnik2020-09-14KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61756-1:2020-09
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 50551-2:2014-05
- wersja angielska
Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 2: Wymagania szczegółowe i wymagania minimalne dotyczące wzmocnionych 3,0 mm jednomodowych przewodów jednoświatłowodowych, stosowanych do wykonywania sznurów krosowych/sznurów kategorii U2020-10-20KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-50:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60794-2-50:2008
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-50: Kable wewnątrzobiektowe -- Wymagania grupowe dotyczące kabli jedno- i dwuświatłowodowych stosowanych do zakończeń zestawów kabli2020-10-20KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-50:2020-10
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 21: Zdalne zasilanie2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
PN-EN 50325-1:2004
- wersja angielska
Podsystemy komunikacyjne przemysłowe bazujące na ISO 11898 (CAN) do interfejsów regulator-urządzenie -- Część 1: Wymagania ogólne2020-10-02KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN 50325-1:2020-10
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1:2018-03
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 4-1: Adresowanie geograficzne i przekazywanie w komunikacji punkt-punkt i punkt-wielopunkt -- Funkcjonalność niezależna od medium2020-09-23KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.4.1:2020-09
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 663 V1.2.1:2014-02
- wersja angielska
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Specyfikacja warstwy dostępowej inteligentnych systemów transportowych pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz2020-08-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 663 V1.3.1:2020-08
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN ISO 16484-6:2014-07
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych2020-10-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-6:2020-10
- wersja angielska
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
PN-EN ISO 19136:2009
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Język znaczników geograficznych GML2020-10-12KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19136-1:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 19111:2010
- wersja polska
Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych2020-09-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19111:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 19111-2:2012
- wersja angielska
Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych -- Część 2: Rozszerzenia dla wartości parametrycznych2020-09-07KT 297 Informacji GeograficznejPN-EN ISO 19111:2020-09
- wersja angielska
35.260 Urządzenia biurowe
PN-EN 60950-21:2005
- wersja polska
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo -- Część 21: Zdalne zasilanie2020-08-26KT 183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i BiurowychPN-EN IEC 62368-3:2020-08
- wersja angielska
37.040.25 Błony radiograficzne
PN-EN 14096-2:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 2: Wymagania minimalne2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 14096-1:2007
- wersja polska
Badania nieniszczące -- Kwalifikacja systemów digitalizacji błony radiograficznej -- Część 1: Definicje, pomiary ilościowe parametrów jakości obrazu, standardowa błona odniesienia i kontrola jakościowa2020-09-04KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 14096-1:2020-09
- wersja angielska
39.040.99 Inne mierniki czasu
PN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-7:2011
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
PN-S-73102:1994
- wersja polska
Tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się -- Wymagania i badania2020-08-31KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
PN-S-48050:1998
- wersja polska
Samochody osobowe -- Bezpieczeństwo w pomieszczeniu pasażerskim -- Wymagania i metody badań2020-09-23KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
PN-EN 50408:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy kabin w pojazdach2020-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 50408:2009/A1:2011
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy kabin w pojazdach2020-09-22KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-30:2010/A1:2020-09
- wersja angielska
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
PN-S-73025:1994
- wersja polska
Wyposażenie elektryczne pojazdów silnikowych -- Alternatory -- Wymagania i badania2020-08-31KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.20 Autobusy
PN-S-47010:1999
- wersja polska
Pojazdy drogowe -- Autobusy -- Wymagania podstawowe2020-08-31KT 17 Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 17409:2017-03
- wersja angielska
Pojazdy z napędem elektrycznym -- Połączenie z zewnętrznym źródłem zasilania -- Wymagania bezpieczeństwa2020-08-26KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 17409:2020-08
- wersja angielska
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
PN-H-84027-1:1994
- wersja polska
Stal dla kolejnictwa -- Koła bose -- Gatunki2020-09-23KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15227+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych2020-09-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15227:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 15611+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przekładniki ciśnienia2020-09-29KT 138 KolejnictwaPN-EN 15611:2020-09
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-K-88163:1994
- wersja polska
Wagony towarowe -- Urządzenia cięgłowe nawskrośne -- Cięgło krótkie2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-23010:1994/Az1:1999
- wersja polska
Wagony towarowe dwuosiowe uniwersalne -- Wymagania i badania2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-11010:1994
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu -- Wymagania ogólne2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-23010:1994
- wersja polska
Wagony towarowe dwuosiowe uniwersalne -- Wymagania i badania2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
PN-K-11010:1994/Az1:1999
- wersja polska
Tabor kolejowy -- Instalacja klimatyzacji i ogrzewania nawiewnego wagonu -- Wymagania ogólne2020-09-11KT 138 Kolejnictwa
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 25197:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Elektryczno-elektroniczne systemy sterowania kierunkiem i prędkością2020-10-13KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 25197:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 15083:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Instalacje zęzowe2020-10-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 15083:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 11105:2017-12
- wersja angielska
Małe statki -- Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzyny2020-10-06KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11105:2020-10
- wersja angielska
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13718-1:2014-11
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach transportu powietrznego2020-09-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-1+A1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 13718-2:2015-04
- wersja angielska
Medyczne środki transportu i ich wyposażenie -- Środki transportu powietrznego -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu medycznego2020-08-28KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN 13718-2+A1:2020-08
- wersja angielska
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
PN-M-84719:1994
- wersja polska
Cięgna z lin stalowych -- Złącza zaciskowe pętli2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-ISO 4344/Ak:1994
- wersja polska
Liny stalowe do dźwigów2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84734:1994
- wersja polska
Zawiesia dwucięgnowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84737:1994
- wersja polska
Zawiesia dwupętlowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84736:1994
- wersja polska
Zawiesia jednopętlowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84735:1994
- wersja polska
Zawiesia o obwodzie zamkniętym z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84732:1994
- wersja polska
Zawiesia jednocięgnowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-M-84733:1994
- wersja polska
Zawiesia czterocięgnowe z lin stalowych2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
PN-ISO 4344:1994
- wersja polska
Liny stalowe do dźwigów2020-08-31KT 163 Lin i Transportu Linowego
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN 1525:1999
- wersja polska
Wózki jezdniowe -- Bezpieczeństwo -- Wózki bez operatora i ich układy2020-10-20KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 3691-4:2020-10
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN ISO 7096:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora2020-09-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 7096:2020-09
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 7558:1999
- wersja polska
Wytyczne dotyczące pakowania owoców i warzyw w opakowania jednostkowe2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN 14635:2010
- wersja angielska
Opakowania szklane -- Główka do zamknięcia koronowego 26 H 126 -- Wymiary2020-10-07KT 133 OpakowańPN-EN ISO 12822:2020-10
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-ISO 1496-2:1999
- wersja polska
Kontenery ładunkowe serii 1 -- Wymagania i metody badań -- Kontenery izotermiczne2020-10-16KT 138 KolejnictwaPN-ISO 1496-2:2020-10
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 1833-17:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 17: Mieszanki włókien chlorowych (homopolimery chlorku winylu) i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)2020-09-07KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-17:2020-09
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17131:2013-02
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Identyfikacja skóry za pomocą mikroskopu2020-09-23KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17131:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 14088:2012
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Ilościowa analiza substancji garbujących metodą filtracyjną2020-09-22KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 14088:2020-09
- wersja angielska
65.020.20 Uprawa roślin
PN-R-04107:1994
- wersja polska
Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - fenoksaprop etylowy2020-09-23KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN 13525+A2:2009
- wersja angielska
Maszyny leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo2020-09-28KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 13525:2020-09
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-R-64782:1994
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości sodu metodą fotometrii płomieniowej2020-09-23KT 40 Pasz
PN-R-64801:1999
- wersja polska
Pasze -- Mączki paszowe pochodzenia zwierzęcego2020-09-23KT 40 Pasz
PN-EN 15741:2011
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych (OC) i polichlorowanych bifenyli (PCB) metodą GC/MS2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15741:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 15742:2011
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie pestycydów chloroorganicznych (OC) i polichlorowanych bifenyli (PCB) metodą GC/ECD2020-08-31KT 40 PaszPN-EN 15742:2020-08
- wersja angielska
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-A-88114:1999
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Wafle2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
PN-ISO 7558:1999
- wersja polska
Wytyczne dotyczące pakowania owoców i warzyw w opakowania jednostkowe2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
PN-ISO 873:1994
- wersja polska
Brzoskwinie -- Wytyczne przechowywania chłodniczego2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-ISO 6662:1994
- wersja polska
Śliwki -- Wytyczne przechowywania chłodniczego2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-ISO 1212:1999
- wersja polska
Jabłka -- Przechowywanie w chłodni2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-ISO 3631:1999
- wersja polska
Owoce cytrusowe -- Wytyczne przechowywania2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-A-75100:1994
- wersja polska
Produkty owocowe -- Dżemy2020-09-23KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75100:1994/Az1:2000
- wersja polska
Przetwory owocowe -- Dżemy2020-09-23KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75104:1994
- wersja polska
Przetwory owocowe -- Galaretki2020-09-23KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-ISO 4186:1994
- wersja polska
Szparagi -- Wytyczne przechowywania2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-ISO 949:1994
- wersja polska
Kalafiory -- Wytyczne przechowywania i transportu chłodniczego2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
PN-ISO 6663:2004
- wersja polska
Czosnek -- Przechowywanie w chłodni2020-09-25KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-ISO 2294:1999
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego (Metoda odwoławcza)2020-09-25KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-ISO 13730:1999/Ap1:2004
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego -- Metoda spektrofotometryczna2020-09-25KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-ISO 13730:1999
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego -- Metoda spektrofotometryczna2020-09-25KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.160.10 Napoje alkoholowe
PN-A-79129:1999
- wersja polska
Napoje niskoalkoholowe gronowe i owocowe2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-79123:1999
- wersja polska
Miód pitny2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
PN-ENV 12140:2004
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie stosunku izotopowego (13C/12C) izotopów stabilnych węgla w cukrach z soków owocowych -- Metoda z wykorzystaniem spektrometrii masowej stosunków izotopowych2020-09-23KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-ENV 12142:2004
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie stosunku izotopowego (2H/1H) izotopów stabilnych wodoru w wodzie z soków owocowych -- Metoda z wykorzystaniem spektrometrii masowej stosunków izotopowych2020-09-23KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-ENV 13070:2004
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie stosunku izotopowego (13C/12C) izotopów stabilnych węgla w osadach z soków owocowych -- Metoda z wykorzystaniem spektrometrii masowej stosunków izotopowych2020-09-23KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-ENV 12141:2004
- wersja polska
Soki owocowe i warzywne -- Oznaczanie stosunku izotopowego (18O/16O) izotopów stabilnych tlenu w wodzie z soków owocowych -- Metoda z wykorzystaniem spektrometrii masowej stosunków izotopowych2020-09-23KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-79035:1994
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe niskogazowane2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-79034:1994
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe niegazowane2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-79034:1994/Az1:1997
- wersja polska
Napoje bezalkoholowe niegazowane2020-09-11RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 3657:2013-10
- wersja angielska
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby zmydlenia2020-10-14KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 3657:2020-10
- wersja angielska
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-ISO 5507:2004
- wersja polska
Nasiona oleiste, oleje i tłuszcze roślinne -- Nazewnictwo2020-09-23KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-ISO 5504:1999
- wersja polska
Nasiona oleiste - śruta -- Oznaczanie ogólnej zawartości izotiocjanianów i winylotiooksazolidonu2020-09-23KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-ISO 729:1999
- wersja polska
Nasiona oleiste -- Oznaczanie kwasowości oleju2020-09-23KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
PN-EN ISO 665:2004
- wersja polska
Nasiona oleiste -- Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych2020-09-10KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 665:2020-09
- wersja angielska
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-ISO 7386:1999
- wersja polska
Owoc anyżu (Pimpinella anisum Linnaeus) -- Wymagania2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 6754:1999
- wersja polska
Suszone ziele tymianku (Thymus vulgaris L.) -- Wymagania2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 7377:1999
- wersja polska
Owoc jałowca (Juniperus communis Linnaeus) -- Wymagania2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 11165:1999
- wersja polska
Suszone liście szałwii (Salvia officinalis L.) -- Wymagania2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 6574:1999
- wersja polska
Nasiona selera (Apium graveolens Linnaeus) -- Wymagania2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 7927-1:1999
- wersja polska
Owoc kopru włoskiego cały lub rozdrobniony (sproszkowany) -- Owoc kopru włoskiego (gorzkiego) (Foeniculum vulgare P -- Miller var -- vulgare) -- Wymagania2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 61010-2-081:2015-05
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do analiz i innych zastosowań2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-081:2020-10
- wersja angielska
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
PN-EN 61010-2-010:2015-01
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-010: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałów2020-10-21KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-010:2020-10
- wersja angielska
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
PN-EN 1390:2008
- wersja polska
Środki ochrony drewna -- Oznaczanie działania zwalczającego larwy Hylotrupes bajulus (Linnaeus) -- Metoda laboratoryjna2020-09-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1390:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 14128:2007
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
71.100.60 Olejki eteryczne
PN-ISO 3515:2004
- wersja polska
Olejek lawendowy (Lavandula angustifolia Mill.)2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-ISO 3475:2004
- wersja polska
Olejek anyżowy (Pimpinella anisum L.)2020-09-23KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-G-02318:1994
- wersja polska
Studnie wiercone -- Zasady projektowania, wykonania i odbioru2020-09-23KT 30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego
73.040 Węgiel
PN-G-04565:1994
- wersja polska
Węgiel kamienny -- Oznaczanie własności plastometrycznych plastometrem ze stałym momentem obrotu2020-09-23KT 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
73.100.99 Inne maszyny i urządzenia
PN-G-59002:1994
- wersja polska
Samojezdne maszyny górnicze -- Widoczność ze stanowiska pracy operatora -- Wymagania i badania2020-09-23KT 221 Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
PN-G-59006:1999
- wersja polska
Samojezdne maszyny górnicze z napędem spalinowym -- Wymagania ogólne2020-09-23KT 221 Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14935:2002
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie skłonności do palenia cieczy trudnopalnych2020-10-08KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 14935:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14935:2002/Ap1:2015-04
- wersja angielska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie skłonności do palenia cieczy trudnopalnych2020-10-08KT 222PN-EN ISO 14935:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 14935:2002
- wersja polska
Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie trwałości palenia knota cieczy trudnopalnych2020-10-08KT 222PN-EN ISO 14935:2020-10
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-G-08611:1999
- wersja polska
Wiertnictwo -- Urządzenia wiertnicze -- Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii2020-09-23KT 31 Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
PN-EN ISO 8222:2008
- wersja polska
System pomiarów przetworów naftowych -- Kalibracja -- Korekcja temperaturowa w zastosowaniu do kalibracji objętości zbiorników wzorcowych2020-10-15KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 8222:2020-10
- wersja angielska
77.100 Żelazostopy
PN-EN 27526:1993
- wersja polska
Nikiel, żelazonikiel i stopy niklu -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
PN-EN 27526:1993
- wersja polska
Nikiel, żelazonikiel i stopy niklu -- Oznaczanie zawartości siarki -- Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym2020-09-10KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN ISO 7526:2020-09
- wersja angielska
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
PN-EN 10139:2016-04
- wersja angielska
Taśma wąska niepowlekana walcowana na zimno ze stali niskowęglowych, przeznaczona do obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy2020-09-24KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10139+A1:2020-09
- wersja angielska
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
PN-H-84027-1:1994
- wersja polska
Stal dla kolejnictwa -- Koła bose -- Gatunki2020-09-23KT 127 Surowców Hutniczych i Stali
77.150.10 Wyroby z aluminium
PN-EN 1706:2011
- wersja polska
Aluminium i stopy aluminium -- Odlewy -- Skład chemiczny i własności mechaniczne2020-10-01KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1706:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 1676:2011
- wersja polska
Aluminium i stopy aluminium -- Gąski stopowe do przetopienia -- Specyfikacje2020-09-30KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 1676:2020-09
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-EN 14128:2007
- wersja polska
Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych -- Kryteria skuteczności zwalczających środków ochrony drewna oznaczone w badaniach biologicznych2020-08-28KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14128:2020-08
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 13629:2012
- wersja niemiecka
Podłogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów z drewna liściastego2020-08-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13629:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 13629:2012
- wersja angielska
Podłogi drewniane -- Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów z drewna liściastego2020-08-28KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13629:2020-08
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN 940+A1:2012
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki kombinowane2020-10-09KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-11:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 940+A1:2012
- wersja niemiecka
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki kombinowane2020-10-09KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-11:2020-10
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 75-1:2013-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem -- Część 1: Ogólna metoda badania2020-09-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 75-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN ISO 11357-2:2014-06
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) -- Część 2: Wyznaczanie temperatury zeszklenia i stopnia przejścia w stan szklisty2020-09-04KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11357-2:2020-09
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 4894-2:2000
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery styren/akrylonitryl (SAN) do formowania wtryskowego i wytłaczania -- Przygotowanie próbek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19064-2:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 10366-2:2005
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Kopolimery metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren (MABS) do formowania i wytłaczania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-10-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 19066-2:2020-10
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 14293:2007
- wersja polska
Kleje -- Kleje do przyklejania posadzki mozaikowej do ślepej podłogi -- Metody badań i wymagania minimalne2020-10-09KT 184 KlejówPN-EN ISO 17178:2020-10
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-19:1999
- wersja polska
Ogólne metody badań pigmentów -- Oznaczanie azotanów rozpuszczalnych w wodzie -- Metoda z kwasem salicylowym2020-10-14KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-19:2020-10
- wersja angielska
PN-EN ISO 3262-1:2001
- wersja polska
Wypełniacze do farb -- Wymagania i metody badań -- Wprowadzenie i ogólne metody badań2020-10-13KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 3262-1:2020-10
- wersja angielska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16484-6:2014-07
- wersja angielska
Systemy automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 6: Testy zgodności transmisji danych2020-10-08KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN ISO 16484-6:2020-10
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 130:1998
- wersja polska
Metody badań drzwi -- Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie2020-09-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN ISO 8970:2010
- wersja angielska
Konstrukcje drewniane -- Badania złączy na łączniki mechaniczne -- Wymagania dotyczące gęstości drewna2020-10-15KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów DrewnopochodnychPN-EN ISO 8970:2020-10
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN 197-2:2014-05
- wersja polska
Cement -- Część 2: Ocena zgodności2020-09-02KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 197-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 197-2:2014-05
- wersja angielska
Cement -- Część 2: Ocena zgodności2020-09-02KT 196 Cementu i WapnaPN-EN 197-2:2020-09
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1097-8:2009
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia2020-09-25KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-8:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 1097-2:2010
- wersja angielska
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie2020-09-24KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1097-2:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 12370:2001
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na krystalizację soli2020-08-27KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12370:2020-08
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-1:2012
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego2020-08-27KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-1:2020-08
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13146-9+A1:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 9: Określenie sztywności2020-09-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-9:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 13146-4+A1:2015-01
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Metody badań systemów przytwierdzeń -- Część 4: Skutki obciążeń powtarzalnych2020-09-25KT 138 KolejnictwaPN-EN 13146-4:2020-09
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 61591:2002/A2:2011
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A12:2015-04
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A1:2006
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 61591:2002/A11:2014-08
- wersja angielska
Domowe okapy nadkuchenne i inne wyciągi oparów kuchennych -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-09-17KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 61591:2020-09
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-8:2005
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-8:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-11:2010
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energii2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-11:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-7:2011
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowych2020-10-06KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-7:2020-10
- wersja angielska
PN-EN 50090-5-1:2007
- wersja polska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-1: Nośniki i warstwy zależne od nośników -- Transmisja liniami zasilającymi w systemach HBES klasy12020-09-22KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50090-5-1:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 50090-5-2:2005
- wersja polska
Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) -- Część 5-2: Nośniki oraz warstwy zależne od nośników -- Sieć HBES klasy 1, skrętka dwużyłowa2020-09-16KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50090-5-2:2020-09
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 1335-1:2004
- wersja polska
Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów2020-09-21KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1335-1:2020-09
- wersja angielska
97.145 Drabiny
PN-EN 131-4:2007
- wersja francuska
Drabiny -- Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy2020-08-28RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-4:2020-08
- wersja angielska
PN-EN 131-4:2007
- wersja angielska
Drabiny -- Część 4: Drabiny pojedynczo lub wielokrotnie łączone na zawiasy2020-08-28RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 131-4:2020-08
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 1817:2012
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich elastomerowych pokryć podłogowych2020-09-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1817:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 1816:2010
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja homogenicznych i heterogenicznych gładkich elastomerowych pokryć podłogowych z warstwą pianki2020-09-22KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 1816:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 12199:2012
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych profilowanych elastomerowych pokryć podłogowych2020-09-21KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 12199:2020-09
- wersja angielska
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
PN-EN ISO 28399:2011
- wersja angielska
Stomatologia -- Wyroby do zewnętrznego wybielania zębów2020-09-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 28399:2020-09
- wersja angielska
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN ISO 5912:2012
- wersja angielska
Namioty kempingowe2020-09-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN ISO 5912:2020-09
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji2020-09-25KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-7:2020-09
- wersja angielska
PN-EN 1176-7:2009
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji2020-09-25KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-7:2020-09
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-7+A2:2018-06
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 7: Farby do malowania palcami -- Wymagania i metody badań2020-10-02KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-7+A3:2020-10
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 1651:2018-04
- wersja angielska
Sprzęt paralotniowy -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości2020-09-30KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1651+A1:2020-09
- wersja angielska