Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
PN-EN ISO 10286:2015-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Terminologia2022-04-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10286:2022-04
- wersja angielska
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
PN-EN ISO/ASTM 52900:2017-06
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Terminologia2022-05-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52900:2022-05
- wersja angielska
01.040.61 Przemysł odzieżowy (Słownictwo)
PN-EN 13402-1:2002
- wersja polska
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 1: Terminy, definicje i sposoby pomiaru ciała2022-03-30KT 22 Odzieżownictwa
01.070 Kodowanie barwne
PN-EN ISO 7711-3:2005
- wersja angielska
Stomatologia -- Diamentowe narzędzia obrotowe -- Część 3: Ziarnistość, oznaczenie i kod barwny2022-04-29KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7711-1:2022-04
- wersja angielska
01.075 Symbole literowe
PN-P-01703:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Włókna tekstylne -- Symbole2022-04-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 2076:2022-04
- wersja angielska
03.220.30 Transport kolejowy
PN-EN 15528:2015-12
- wersja polska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15528:2015-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2022-03-30KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2022-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2022-03-30KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2022-03
- wersja angielska
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
PN-EN ISO 16672:2015-10
- wersja angielska
Implanty oftalmiczne -- Endotamponady oczne2022-03-31KT 49 Optyki i Przyrządów OptycznychPN-EN ISO 16672:2022-03
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 7711-3:2005
- wersja angielska
Stomatologia -- Diamentowe narzędzia obrotowe -- Część 3: Ziarnistość, oznaczenie i kod barwny2022-04-29KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7711-1:2022-04
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 7711-1:2002/A1:2009
- wersja angielska
Dentystyczne narzędzia obrotowe -- Narzędzia diamentowe -- Część 1: Wymiary, wymagania, znakowanie i pakowanie2022-04-29KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7711-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 7711-1:2002
- wersja angielska
Dentystyczne narzędzia obrotowe -- Narzędzia diamentowe -- Część 1: Wymiary, wymagania, znakowanie i pakowanie2022-04-29KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 7711-1:2022-04
- wersja angielska
11.080.10 Sprzęt sterylizacyjny
PN-EN 61010-2-040:2015-10
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-040:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 285:2016-03
- wersja polska
Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2022-03-28KT 295 SterylizacjiPN-EN 285+A1:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 285:2016-03
- wersja angielska
Sterylizacja -- Sterylizatory parowe -- Duże sterylizatory2022-03-28KT 295 SterylizacjiPN-EN 285+A1:2022-03
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 13624:2013-12
- wersja polska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2022-04-21KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13624:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 13624:2013-12
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego lub działania bójczego na grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2022-04-21KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 13624:2022-04
- wersja angielska
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
PN-EN ISO 16256:2013-06
- wersja angielska
Badania laboratoryjne materiału klinicznego i systemy testów diagnostycznych in vitro -- Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności antybiotyków i chemioterapeutyków wobec grzybów zaliczanych do drożdży, wywołujących choroby zakaźne2022-03-31KT 300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In VitroPN-EN ISO 16256:2022-03
- wersja angielska
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
PN-EN ISO 10535:2012
- wersja polska
Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych -- Wymagania i metody badań2022-04-26KT 1 Osób NiepełnosprawnychPN-EN ISO 10535:2022-04
- wersja angielska
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-EN 62321-2:2014-08
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62321-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2022-03-30KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2022-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2022-03-30KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2022-03
- wersja angielska
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14735:2005/AC:2006
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Przygotowanie próbek odpadów do badań ekotoksyczności2022-04-21KT 216 OdpadówPN-EN 14735:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 14735:2005
- wersja niemiecka
Charakteryzowanie odpadów -- Przygotowanie próbek odpadów do badań ekotoksyczności2022-04-21KT 216 OdpadówPN-EN 14735:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 14735:2005
- wersja angielska
Charakteryzowanie odpadów -- Przygotowanie próbek odpadów do badań ekotoksyczności2022-04-21KT 216 OdpadówPN-EN 14735:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 16174:2012
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej2022-03-30KT 216 Odpadów
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2022-03-30KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2022-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14065:2013-07
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania2022-03-30KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14065:2022-03
- wersja angielska
13.060.20 Woda pitna
PN-EN 12873-2:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie2022-05-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12873-4:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 4: Metoda badania membran do uzdatniania wody2022-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-4:2022-04
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN 12260:2004
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie azotu -- Oznaczanie azotu związanego po utlenieniu do tlenków azotu2022-04-26KT 121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje NieorganicznePN-EN ISO 20236:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 12260:2004
- wersja niemiecka
Jakość wody -- Oznaczanie azotu -- Oznaczanie azotu związanego po utlenieniu do tlenków azotu2022-04-26KT 119 Jakości Wody - Problemy PodstawowePN-EN ISO 20236:2022-04
- wersja angielska
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
PN-EN 16174:2012
- wersja angielska
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej2022-03-30KT 216 Odpadów
13.120 Bezpieczeństwo w domu
PN-EN 60335-2-25:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A1:2015-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-96:2005/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-96:2005/Ap1:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-96:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja polska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-9-2:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-9-2:2022-05
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 1366-3:2010
- wersja polska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-3:2022-05
- wersja angielska
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
PN-EN 60695-6-1:2010/A1:2010
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-6-1:2010
- wersja polska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-1:2022-05
- wersja angielska
13.230 Ochrona przed wybuchami
PN-EN 14373:2006
- wersja polska
Systemy tłumienia wybuchu2022-04-21KT 269 Bezpieczeństwa ChemicznegoPN-EN 14373:2022-04
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50134-5:2005
- wersja angielska
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne2022-05-04KT 52 Systemów Alarmowych Włamania i NapaduPN-EN 50134-5:2022-05
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 20344:2012
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Metody badania obuwia2022-04-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20344:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 20344:2012
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Metody badania obuwia2022-04-27KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 20344:2022-04
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN 13032-3:2010
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy2022-04-12KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-3:2022-04
- wersja angielska
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60404-11:2013-07
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 11: Metoda określania rezystancji izolacji powierzchniowej blach i taśm elektrotechnicznych2022-04-07KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN IEC 60404-11:2022-04
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 62209-2:2010
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-EN 60068-2-21:2009
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 2-21: Próby -- Próba U: Wytrzymałość wyprowadzeń i zintegrowanych elementów mocujących2022-04-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60068-2-21:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-77:2004
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 2-77: Próby -- Próba 77: Wytrzymałość korpusu i wytrzymałość na uderzenie2022-04-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60068-2-21:2022-04
- wersja angielska
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
PN-EN 61010-2-040:2015-10
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-040:2022-04
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 14894:2013-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Znakowanie butli i bębnów ciśnieniowych2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14894:2022-05
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN 14894:2013-09
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Znakowanie butli i bębnów ciśnieniowych2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 14894:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11114-2:2013-07
- wersja angielska
Butle do gazów -- Zgodność materiału butli i zaworu z zawartym w butli gazem -- Część 2: Materiały niemetalowe2022-04-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11114-2:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 10286:2015-11
- wersja angielska
Butle do gazów -- Terminologia2022-04-15KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10286:2022-04
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 877:2004
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 877:2004/AC:2009
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 877:2004/A1:2007
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 13941-1:2019-06
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie2022-05-04KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 13941-1+A1:2022-05
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 877:2004
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 877:2004/AC:2009
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 877:2004/A1:2007
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
23.040.40 Łączniki metalowe
PN-EN 877:2004
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 877:2004/AC:2009
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 877:2004/A1:2007
- wersja polska
Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków -- Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości2022-03-29KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 877:2022-03
- wersja angielska
23.040.99 Inne elementy rurociągów
PN-M-74081:1998
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych2022-04-07KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
PN-M-74082:1998
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Skrzynki uliczne do hydrantów2022-04-07KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
PN-EN 12284:2005
- wersja polska
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Zawory -- Wymagania, badanie i znakowanie2022-04-20KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 21922:2022-04
- wersja angielska
23.060.99 Inne zawory
PN-EN 16119:2013-07
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Zaślepki i korki uszczelniające do zaworów butli i zbiorników ciśnieniowych do LPG -- Specyfikacja i badania2022-05-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 16119:2022-05
- wersja angielska
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
PN-EN ISO/ASTM 52900:2017-06
- wersja angielska
Wytwarzanie przyrostowe -- Zasady ogólne -- Terminologia2022-05-20KT 207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy WierzchniejPN-EN ISO/ASTM 52900:2022-05
- wersja angielska
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3834-5:2015-08
- wersja angielska
Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-42022-04-01KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3834-5:2022-04
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15614-12:2014-09
- wersja angielska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe2022-03-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-12:2022-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15614-12:2022-03
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-12:2014-09
- wersja niemiecka
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe2022-03-30KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15614-12:2022-03
- wersja niemiecka
PN-EN ISO 15614-12:2022-03
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 60974-8:2010
- wersja polska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 8: Konsole gazowe do spawania i systemów cięcia plazmowego2022-05-05KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-8:2022-05
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN 12732+A1:2014-09
- wersja angielska
Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne2022-04-14KT 277PN-EN 12732:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 12732+A1:2014-09
- wersja polska
Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne2022-04-14KT 277PN-EN 12732:2022-04
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN 1045:2001
- wersja polska
Lutowanie twarde -- Topniki do lutowania twardego -- Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy2022-03-31KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18496:2022-03
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 14922-4:2002
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 4: Podstawowe wymagania jakościowe2022-03-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14922:2022-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14922-3:2002
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 3: Standardowe wymagania jakościowe2022-03-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14922:2022-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14922-1:2002
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 1: Wytyczne doboru i zastosowanie2022-03-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14922:2022-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 14922-2:2002
- wersja polska
Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 2: Kompleksowe wymagania jakościowe2022-03-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14922:2022-03
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 4524-3:2000
- wersja polska
Powłoki metalowe -- Metody badania powłok elektrolitycznych ze złota i stopów złota -- Elektrograficzne badanie porowatości2022-04-28KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 4524-3:2022-04
- wersja angielska
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
PN-EN 12952-2:2011
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenie2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12952-5:2011
- wersja polska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12952-5:2011
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 5: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12952-6:2011
- wersja angielska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 6: Badania podczas wytwarzania -- Sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-6:2022-05
- wersja angielska
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
PN-EN 12952-10:2004
- wersja polska
Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze -- Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12952-10:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15502-1+A1:2015-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2022-04-15KT 277 GazownictwaPN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 12976-1:2017-03
- wersja angielska
Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Urządzenia wykonywane fabrycznie -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-11KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 12976-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 61724-1:2017-10
- wersja angielska
Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: Monitorowanie2022-04-11KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 61724-1:2022-04
- wersja angielska
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62321-2:2014-08
- wersja angielska
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki2022-05-20KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 62321-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-2-13:2011
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT)2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-2-13:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-6-1:2010/A1:2010
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60695-6-1:2010
- wersja polska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-1: Zadymienie -- Wytyczne ogólne2022-05-02KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-6-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60445:2018-01
- wersja angielska
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i końcówek przewodów a także samych przewodów2022-04-11KT 8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w ElektrycePN-EN IEC 60445:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja polska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011
- wersja polska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja polska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
29.030 Materiały magnetyczne
PN-EN 60404-11:2013-07
- wersja angielska
Materiały magnetyczne -- Część 11: Metoda określania rezystancji izolacji powierzchniowej blach i taśm elektrotechnicznych2022-04-07KT 153 Stalowych Blach CienkichPN-EN IEC 60404-11:2022-04
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60674-3-1:2002/A1:2012
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60674-3-1:2002
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-1: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Folia polipropylenowa orientowana dwuosiowo (PP) do kondensatorów2022-05-10KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-1:2022-05
- wersja angielska
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
PN-EN IEC 61788-23:2019-02
- wersja angielska
Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych2022-05-09KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 61788-23:2022-05
- wersja angielska
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61316:2003
- wersja polska
Przedłużacze przemysłowe zwijane2022-04-06KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61316:2022-04
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja polska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja polska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011
- wersja polska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10
- wersja angielska
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne2022-04-06KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN IEC 61936-1:2022-04
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 60938-2:2004/A1:2010
- wersja polska
Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60938-2:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60938-2:2004
- wersja polska
Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60938-2:2022-04
- wersja angielska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 61914:2016-06
- wersja angielska
Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych2022-05-19KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 61914:2022-05
- wersja angielska
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
PN-E-53100:1988
- wersja polska
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Sprawdziany2022-05-11KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-E-53100:2022-05
- wersja polska
PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2019-07
- wersja angielska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60320-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60320-1:2015-11/AC:2016-02
- wersja angielska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60320-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60320-1:2015-11
- wersja angielska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60320-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60320-1:2015-11/A1:2021-07
- wersja angielska
Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólne2022-04-13KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 60320-1:2022-04
- wersja angielska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN 61316:2003
- wersja polska
Przedłużacze przemysłowe zwijane2022-04-06KT 62 Sprzętu ElektroinstalacyjnegoPN-EN IEC 61316:2022-04
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-101:2013-06/A1:2018-05
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2022-04-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-101:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62271-101:2013-06
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 101: Badania syntetyczne2022-04-13KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-101:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62271-112:2014-03
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 112: Uziemniki szybkie prądu przemiennego ze zdolnością gaszenia łuku wtórnego w liniach przesyłowych2022-04-07KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-112:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja francuska
PN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62271-100:2009/A2:2017-12
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja francuska
PN-EN 62271-100:2009/AC:2018-04
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja angielska
PN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja francuska
PN-EN 62271-100:2009/A1:2013-07
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego2022-04-06KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja francuska
PN-EN IEC 62271-100:2022-04
- wersja angielska
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
PN-EN 62868:2016-01
- wersja angielska
Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), panele do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2022-03-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62868-1:2022-03
- wersja angielska
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
PN-EN ISO 29461-1:2013-09
- wersja angielska
Systemy filtracji powietrza wlotowego do maszyn rotacyjnych -- Metody badań -- Część 1: Statyczne elementy filtracji2022-04-01KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29461-1:2022-04
- wersja angielska
29.180 Transformatory. Dławiki
PN-EN 60938-2:2004
- wersja polska
Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60938-2:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60938-2:2004/A1:2010
- wersja polska
Induktory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Część 2: Specyfikacja grupowa2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60938-2:2022-04
- wersja angielska
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
PN-EN 60695-9-2:2014-10
- wersja angielska
Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 9-2: Powierzchniowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie2022-05-06KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów ElektrycznychPN-EN IEC 60695-9-2:2022-05
- wersja angielska
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
PN-EN 60652:2006
- wersja polska
Badania obciążeniowe konstrukcji wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych2022-04-20KT 80 Ogólnych w Sieciach ElektroenergetycznychPN-EN IEC 60652:2022-04
- wersja angielska
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61760-2:2008
- wersja angielska
Technologia montażu powierzchniowego -- Część 2: Warunki transportu i przechowywania podzespołów do montażu powierzchniowego (SMD) -- Przewodnik stosowania2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 61760-2:2022-04
- wersja angielska
31.060.10 Kondensatory stałe
PN-EN 60384-1:2016-10
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-1:2022-04
- wersja angielska
31.060.40 Kondensatory tantalowe elektrolityczne
PN-EN 60384-24:2015-12/AC:2017-02
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-24:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60384-24:2015-12
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne tantalowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-24:2022-04
- wersja angielska
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
PN-EN 60384-25:2015-12
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 25: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe elektrolityczne aluminiowe z przewodzącym polimerowym elektrolitem stałym do montażu powierzchniowego2022-04-08KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-25:2022-04
- wersja angielska
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 60749-43:2018-01
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 43: Wytyczne dla sposobów kwalifikacji pewności układów scalonych (IC)2022-05-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 63287-1:2022-05
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN IEC 63041-1:2018-05
- wersja angielska
Czujniki piezoelektryczne -- Część 1: Specyfikacja wspólna2022-05-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63041-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60444-6:2013-12
- wersja angielska
Pomiar parametrów rezonatora kwarcowego -- Część 6: Pomiar wpływu poziomu wzbudzenia (DLD)2022-04-12KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 60444-6:2022-04
- wersja angielska
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 60068-2-77:2004
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 2-77: Próby -- Próba 77: Wytrzymałość korpusu i wytrzymałość na uderzenie2022-04-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60068-2-21:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 60068-2-21:2009
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Część 2-21: Próby -- Próba U: Wytrzymałość wyprowadzeń i zintegrowanych elementów mocujących2022-04-06KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60068-2-21:2022-04
- wersja angielska
31.220.20 Przełączniki
PN-EN 196403:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Łączniki przyciskowe -- Poziom oceny Y2022-03-30KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN 62868:2016-01
- wersja angielska
Organiczna dioda elektroluminescencyjna (OLED), panele do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa2022-03-29KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN IEC 62868-1:2022-03
- wersja angielska
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
PN-EN 62209-1:2016-12
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane w pobliżu ucha (Zakres częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-18 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-14 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-04-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V2.2.1:2022-04
- wersja angielska
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
PN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007
- wersja angielska
Radiowe systemy łączności stałej -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca cyfrowych urządzeń wielopunktowej łączności radiowej2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 326-3 V1.3.1:2008
- wersja angielska
Radiowe systemy łączności stałej -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca anten wielopunktowej łączności radiowej2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1 GHz do 86 GHz -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego2022-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-2 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62209-2:2010
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62209-2:2010/A1:2019-07
- wersja angielska
Ekspozycja człowieka w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych pochodzących od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń łączności -- Modele człowieka, aparatura i procedury -- Część 2: Procedura wyznaczania szybkości pochłaniania właściwego energii (SAR) dla bezprzewodowych, przenośnych urządzeń łączności, używanych blisko ciała człowieka (zakres częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62209-1:2016-12
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane w pobliżu ucha (Zakres częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
33.070.50 Globalny System dla Komunikacji Ruchomej (GSM)
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V15.1.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 480 V2.1.2:2017-10
- wersja angielska
Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-05-09KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 480 V2.2.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 567 V2.1.1:2019-04
- wersja angielska
Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2022-04-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 567 V2.2.1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62209-1:2016-12
- wersja angielska
Procedura pomiaru dla oszacowania swoistego tempa pochłaniania energii przy ekspozycji człowieka na radiowe pola elektromagnetyczne pochodzące od doręcznych i noszonych na ciele bezprzewodowych urządzeń radiokomunikacyjnych -- Część 1: Urządzenia używane w pobliżu ucha (Zakres częstotliwości od 300 MHz do 6 GHz)2022-04-11KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC/IEEE 62209-1528:2022-04
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 62153-4-7:2016-06/A1:2019-01
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 62153-4-7:2016-06/AC:2017-08
- wersja angielska
Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi -- Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Pomiar tłumienności ekranowania metodą w osłonie, stosowany w pomiarach impedancji przejściowej ZT oraz tłumienności ekranowania as lub tłumienności sprzężeniowej ac kabli zakończonych złączami RF w zakresie częstotliwości do 3 GHz i powyżej -- Metoda rury w rurze2022-04-12KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 62153-4-7:2022-04
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 61169-54:2017-01
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 54: Specyfikacja grupowa dotycząca złączy współosiowych wielkiej częstotliwości o wewnętrznej średnicy przewodu zewnętrznego 10 mm, impedancji charakterystycznej 50 Ω, serii 4,3-102022-05-18KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61169-54:2022-05
- wersja angielska
33.120.40 Anteny
PN-ETSI EN 302 326-3 V1.3.1:2008
- wersja angielska
Radiowe systemy łączności stałej -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca anten wielopunktowej łączności radiowej2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-3 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007
- wersja angielska
Radiowe systemy łączności stałej -- Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca cyfrowych urządzeń wielopunktowej łączności radiowej2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 326-2 V2.1.1:2022-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-1 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 1: Przegląd, wspólne charakterystyki i wymagania niezależne od systemu2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-1 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
PN-ETSI EN 302 217-2 V3.2.2:2020-10
- wersja angielska
Radiowe systemy stacjonarne -- Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt -- Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1 GHz do 86 GHz -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego2022-04-25KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 302 217-2 V3.3.1:2022-04
- wersja angielska
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
PN-ETSI EN 301 192 V1.6.1:2016-03
- wersja angielska
Telewizja cyfrowa (DVB) -- Wymagania DVB dla emisji danych2022-04-29KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 192 V1.7.1:2022-04
- wersja angielska
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 61280-1-3:2010
- wersja angielska
Podstawowe procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych -- Część 1-3: Ogólne podsystemy telekomunikacyjne -- Pomiar środkowej długości fali i szerokości widmowej2022-04-05KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61280-1-3:2022-04
- wersja angielska
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
PN-EN 50411-2-4:2012
- wersja angielska
Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych -- Specyfikacja wyrobu -- Część 2-4: Hermetyczne kapturowe światłowodowe osłony złączowe typu 1 dla kategorii S i A2022-04-11KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50411-2-4:2022-04
- wersja angielska
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 102-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Procedury składania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie AdES -- Część1: Składanie podpisu i walidacja2022-05-04KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 102-1 V1.3.1:2022-05
- wersja angielska
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 319 102-1 V1.1.1:2016-06
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Procedury składania i walidacji podpisów cyfrowych w formacie AdES -- Część1: Składanie podpisu i walidacja2022-05-04KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 102-1 V1.3.1:2022-05
- wersja angielska
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 412-4 V1.1.1:2016-05
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Profile certyfikatu -- Część 4: Profil certyfikatu dla certyfikatów stron internetowych2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 412-4 V1.2.1:2022-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 319 411-2 V2.3.1:2021-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Wymagania polityki i bezpieczeństwa dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty -- Część 2: Wymagania dla dostawców usług zaufania wydających certyfikaty kwalifikowane UE2022-05-05KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 411-2 V2.4.1:2022-05
- wersja angielska
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-EN 62056-3-1:2014-05
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej2022-03-29KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-3-1:2022-03
- wersja angielska
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
PN-EN 15942:2012
- wersja angielska
Zrównoważone obiekty budowlane -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Format komunikatu: biznes-biznes2022-04-22KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15942:2022-04
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN ISO 27789:2013-07
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Ścieżki audytu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej2022-04-01KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 27789:2022-04
- wersja angielska
43.060.40 Układy paliwowe
PN-EN 13760:2005
- wersja polska
Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary2022-04-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13760:2022-04
- wersja angielska
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 1949+A1:2013-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w pojazdach kempingowych i innych pojazdach przeznaczonych do celów mieszkalnych2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 1949:2022-05
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15734-2:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badań2022-05-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-2+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15734-2:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badań2022-05-13KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-2+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 14067-5+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-5:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15734-1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicje2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-1+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 14601+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14601+A2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15734-1:2011/AC:2014-07
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicje2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15734-1+A1:2022-05
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 50155:2018-01
- wersja angielska
Zastosowania kolejowe -- Tabor -- Wyposażenie elektroniczne2022-05-09KT 61 Elektrycznego Wyposażenia TrakcyjnegoPN-EN 50155:2022-05
- wersja angielska
45.060.20 Pojazdy ciągnione
PN-EN 15528:2015-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 15528:2015-12
- wersja polska
Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturą2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 15528:2022-05
- wersja angielska
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
PN-EN 15609:2012
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15609:2022-05
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-EN ISO 11606:2005
- wersja polska
Statki i technika morska -- Morskie kompasy elektromagnetyczne2022-04-26KT 18 Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN 15609:2012
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układ zasilania skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) w łodziach, jachtach i innych statkach2022-05-12KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15609:2022-05
- wersja angielska
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2755:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kulowe łożyska ślizgowe ze stali odpornej na korozję z powłoką samosmarującą -- Podwyższone obciążenie w temperaturze otoczenia -- Warunki techniczne2022-04-15KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2755:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 4614:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kulowe łożyska ślizgowe ze stali odpornej na korozję z powłoką samosmarującą, seria szeroka -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2022-03-28KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4614:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 4613:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kulowe łożyska ślizgowe ze stali odpornej na korozję z powłoką samosmarującą, seria wąska -- Wymiary i obciążenia -- Seria calowa2022-03-28KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4613:2022-03
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2435-003:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Podkład odporny na korozję, chromianowy, dwuskładnikowy, utwardzany na zimno -- Część 003: Wysokoodporny na korozję i na działanie cieczy2022-03-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2435-004:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Podkład odporny na korozję, chromianowy, dwuskładnikowy, utwardzany na zimno -- Część 004: Wysokoodporny na korozję i na działanie cieczy z tolerancją przygotowania powierzchni2022-03-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 4195:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Metoda badania do wyznaczania stopnia ługowania2022-03-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2435-001:2010
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Podkład antykorozyjny chromianowy, dwuskładnikowy, utwardzany na zimno -- Część 001: Wymagania podstawowe2022-03-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2435-002:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Podkład odporny na korozję, chromianowy, dwuskładnikowy, utwardzany na zimno -- Część 002: Wysokoodporny na korozję2022-03-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 2435-005:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Podkład odporny na korozję, chromianowy, dwuskładnikowy, utwardzany na zimno -- Część 005: Wysokoodporny na korozję do zastosowań wojskowych2022-03-30KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 16603-32-01:2014-10
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Kontrola pękania2022-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-32-01:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16602-30-11:2014-12
- wersja angielska
Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Obniżanie dopuszczalnego obciążenia -- Podzespoły EEE2022-05-16KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16602-30-11:2022-05
- wersja angielska
53.040.10 Przenośniki
PN-EN 620+A1:2011
- wersja niemiecka
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych2022-03-29KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego StosowaniaPN-EN 620:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 620+A1:2011
- wersja angielska
Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych2022-03-29KT 245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego StosowaniaPN-EN 620:2022-03
- wersja angielska
53.060 Wózki przemysłowe
PN-EN ISO 3691-6:2016-01
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Wózki platformowe do przewozu ładunków i personelu2022-04-01KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 3691-6:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 3691-6:2016-01/AC:2016-07
- wersja angielska
Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Wózki platformowe do przewozu ładunków i personelu2022-04-01KT 248 Wózków JezdniowychPN-EN ISO 3691-6:2022-04
- wersja angielska
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
PN-EN 16285:2013-06
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2022-04-15KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 16285:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 16285:2013-06/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2022-04-15KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 16285:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 16285:2013-06
- wersja polska
Opakowania -- Tuby aluminiowe giętkie -- Metoda pomiaru odkształcenia pobocznicy tuby aluminiowej (test gilotynowy)2022-04-15KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 16285:2022-04
- wersja angielska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 14854:2006
- wersja angielska
Opakowania aerozolowe -- Pojemniki szklane -- Wymiary główki pojemnika2022-04-15KT 133 OpakowańPN-EN 14854:2022-04
- wersja angielska
55.200 Maszyny pakujące
PN-EN 415-3+A1:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykające2022-03-28KT 162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki MagazynowejPN-EN 415-3:2022-03
- wersja angielska
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
PN-P-01703:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Włókna tekstylne -- Symbole2022-04-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 2076:2022-04
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 2076:2014-02
- wersja angielska
Tekstylia -- Włókna chemiczne -- Nazwy rodzajowe2022-04-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 2076:2022-04
- wersja angielska
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
PN-EN ISO 4674-2:2002
- wersja polska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na rozdzieranie -- Część 2: Metoda wahadła balistycznego2022-04-04KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 4674-2:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 12759:2003
- wersja polska
Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odporności na działanie cieczy2022-04-04KT 107 Technicznych Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 6450:2022-04
- wersja angielska
61.020 Odzież
PN-EN 13402-1:2002
- wersja polska
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 1: Terminy, definicje i sposoby pomiaru ciała2022-03-30KT 22 Odzieżownictwa
PN-EN 13402-2:2004
- wersja polska
Oznaczenie wielkości odzieży -- Część 2: Wymiary podstawowe i dodatkowe2022-03-30KT 22 Odzieżownictwa
65.060.80 Sprzęt leśny
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja polska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22867:2012
- wersja angielska
Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach2022-05-20KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 22867:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-1:2012
- wersja polska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy2022-04-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11680-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-2:2012
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową2022-04-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11680-2:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-1:2012/Ap1:2013-11
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 1: Maszyny zespolone z jednostką napędową2022-04-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11680-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-1:2012
- wersja angielska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 1: Maszyny zespolone z jednostką napędową2022-04-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11680-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11680-2:2012
- wersja polska
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową2022-04-19KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN ISO 11680-2:2022-04
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 15786:2009
- wersja angielska
Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Pediococcus spp.2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15786:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 15784:2009
- wersja angielska
Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby przypuszczalnych Bacillus spp.2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15784:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 15788:2009
- wersja angielska
Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterococcus (E. faecium) spp.2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15788:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 15789:2009
- wersja angielska
Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby szczepów drożdży probiotycznych2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15789:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 15787:2009
- wersja angielska
Pasze -- Wykrywanie i oznaczanie liczby Lactobacillus spp.2022-04-22KT 40 PaszPN-EN 15787:2022-04
- wersja angielska
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
PN-EN 12873-2:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 2: Metoda badania materiałów innych niż metalowe i cementowe stosowanych na budowie2022-05-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 12873-4:2008
- wersja polska
Wpływ materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -- Wpływ spowodowany migracją -- Część 4: Metoda badania membran do uzdatniania wody2022-04-14KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12873-4:2022-04
- wersja angielska
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-EN 13870:2015-10
- wersja angielska
Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice do kotletów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny2022-04-14KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i GastronomiiPN-EN 13870+A1:2022-04
- wersja angielska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 61010-2-040:2015-10
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-040: Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów i urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych do obróbki materiałów medycznych2022-04-12KT 69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu LaboratoryjnegoPN-EN IEC 61010-2-040:2022-04
- wersja angielska
71.080.60 Alkohole. Etery
PN-EN 15491:2009
- wersja polska
Etanol jako komponent benzyny silnikowej -- Oznaczanie całkowitej kwasowości -- Metoda miareczkowania w obecności wskaźników2022-04-22KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN 15491:2022-04
- wersja angielska
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
PN-C-86021:1994
- wersja polska
Górnicze zapalniki elektryczne -- Badanie bezpieczeństwa wobec metanu2022-05-16KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-C-86021:2022-05
- wersja polska
PN-C-86035:1999
- wersja polska
Materiały wybuchowe -- Oznaczanie względnej zdolności do wykonania pracy za pomocą wahadła balistycznego2022-04-28KT 12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów PirotechnicznychPN-C-86035:2022-04
- wersja polska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN 13760:2005
- wersja polska
Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary2022-04-14KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13760:2022-04
- wersja angielska
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
PN-EN 10264-2:2012
- wersja angielska
Drut stalowy i wyroby z drutu -- Drut stalowy na liny -- Część 2: Drut ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia2022-05-23KT 145 Stali Jakościowych i SpecjalnychPN-EN 10264-2:2022-05
- wersja angielska
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
PN-H-74022:1998
- wersja polska
Armatura przemysłowa -- Odlewy z żeliwa szarego -- Wymagania i badania2022-04-07KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
77.140.99 Inne wyroby z żeliwa i stali
PN-EN 13411-4:2011
- wersja polska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zalewanie metalem i żywicą2022-05-24KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-4:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 13411-4:2011
- wersja angielska
Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zalewanie metalem i żywicą2022-05-24KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 13411-4:2022-05
- wersja angielska
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14323:2017-06
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Metody badań2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14323:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 14322:2017-06
- wersja angielska
Plyty drewnopochodne -- Płyta laminowana do zastosowań wewnętrznych -- Definicja, wymagania i klasyfikacja2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14322:2022-04
- wersja angielska
79.060.20 Płyty wiórowe i pilśniowe
PN-EN 14323:2017-06
- wersja angielska
Płyty drewnopochodne -- Płyty laminowane do zastosowań wewnętrznych -- Metody badań2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14323:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 14322:2017-06
- wersja angielska
Plyty drewnopochodne -- Płyta laminowana do zastosowań wewnętrznych -- Definicja, wymagania i klasyfikacja2022-04-12KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14322:2022-04
- wersja angielska
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
PN-EN ISO 19085-3:2018-04
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC)2022-05-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-3:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 1807-1:2013-08
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki taśmowe -- Część 1: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-16:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-2:2017-12/Ap1:2018-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-2:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 19085-2:2017-12
- wersja angielska
Obrabiarki do drewna -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Poziome pilarki tarczowe do płyt z belką dociskową2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-2:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 12750:2013-07
- wersja angielska
Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki czterostronne2022-04-19KT 268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki DrewnaPN-EN ISO 19085-14:2022-04
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN 14186:2008
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Właściwości mechaniczne kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Oznaczanie właściwości sprężystych techniką ultradźwiękową2022-03-30KT 289 Ceramiki Technicznej
PN-EN 843-4:2007
- wersja polska
Techniczna ceramika zaawansowana -- Właściwości mechaniczne ceramiki monolitycznej w temperaturze pokojowej -- Część 4: Twardość powierzchniowa według Vickersa, Knoopa i Rockwella2022-03-30KT 289 Ceramiki Technicznej
85.100 Maszyny papiernicze
PN-EN 1034-4+A1:2010
- wersja angielska
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowcze2022-04-12KT 23 Maszyn Włókienniczych i PokrewnychPN-EN 1034-4:2022-04
- wersja angielska
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15942:2012
- wersja angielska
Zrównoważone obiekty budowlane -- Środowiskowe deklaracje wyrobu -- Format komunikatu: biznes-biznes2022-04-22KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15942:2022-04
- wersja angielska
91.060.20 Dachy
PN-EN 508-1:2014-08
- wersja angielska
Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: Stal2022-03-28KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 508-1:2022-03
- wersja angielska
PN-EN 508-3:2010
- wersja polska
Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: Stal odporna na korozję2022-03-28KT 234 Elementów do Pokryć DachowychPN-EN 508-3:2022-03
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12453+A1:2022-05
- wersja angielska
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
PN-EN 12453:2017-10
- wersja angielska
Bramy -- Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12453+A1:2022-05
- wersja angielska
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 12571:2013-12
- wersja angielska
Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości sorpcyjnych2022-04-26KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12571:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 12571:2013-12
- wersja polska
Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości sorpcyjnych2022-04-26KT 179 Ochrony Cieplnej BudynkówPN-EN ISO 12571:2022-04
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 1744-4:2008
- wersja polska
Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie podatności na wodę wypełniaczy do mieszanek bitumicznych2022-05-16KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 1744-4:2022-05
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN ISO 10591:2007
- wersja polska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody2022-04-26KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 10591:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11432:2005
- wersja angielska
Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie odporności na ściskanie2022-03-29KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN ISO 11432:2022-03
- wersja angielska
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15502-1+A1:2015-10
- wersja angielska
Kotły grzewcze opalane gazem -- Część 1: Ogólne wymagania i badania2022-04-15KT 277 GazownictwaPN-EN 15502-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 11855-2:2015-10
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia2022-03-30KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN ISO 11855-2:2022-03
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN ISO 11855-2:2015-10
- wersja angielska
Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, instalacja oraz regulacja wbudowanych systemów ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia2022-03-30KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN ISO 11855-2:2022-03
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 14459:2016-03
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Metody klasyfikacji i oceny2022-04-15KT 277 GazownictwaPN-EN 14459:2022-04
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 1366-11:2018-06
- wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 11: Systemy zabezpieczeń ogniochronnych zespołów kablowych i elementów związanych2022-05-24KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 1366-11+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 62056-3-1:2014-05
- wersja angielska
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 3-1: Wykorzystanie sieci lokalnych ze skrętki z sygnalizacją za pomocą fali nośnej2022-03-29KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości ElektromagnetycznychPN-EN IEC 62056-3-1:2022-03
- wersja angielska
91.140.70 Instalacje sanitarne
PN-EN 60335-2-84:2004/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-84:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-84:2004/A2:2019-07
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-84:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-84:2004
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-84:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-105:2005/A2:2020-06
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych2022-05-04KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-105:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 246:2005
- wersja polska
Armatura sanitarna -- Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia2022-04-11KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 246:2022-04
- wersja angielska
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
PN-EN 12158-1+A1:2010
- wersja angielska
Dźwigi budowlane towarowe -- Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę2022-05-23KT 131 Dźwigów, Schodów i Chodników RuchomychPN-EN 12158-1:2022-05
- wersja angielska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 13032-3:2010
- wersja polska
Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy2022-04-12KT 4 Techniki ŚwietlnejPN-EN 13032-3:2022-04
- wersja angielska
91.190 Akcesoria budowlane
PN-EN 12320:2013-04
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Kłódki wraz z osprzętem -- Wymagania i metody badań2022-05-23KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 12320:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16867:2020-08
- wersja angielska
Okucia budowlane -- Mechatroniczne okucia drzwiowe -- Wymagania i metody badań2022-04-25KT 169 Okien, Drzwi, Żaluzji i OkućPN-EN 16867+A1:2022-04
- wersja angielska
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
PN-EN 12418+A1:2009
- wersja angielska
Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy -- Bezpieczeństwo2022-05-10KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 12418:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 1298:2001
- wersja polska
Przejezdne pomosty robocze -- Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi2022-04-14KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 1004-2:2022-04
- wersja angielska
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
PN-EN 16228-7:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy2022-05-16KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-7+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-4:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Sprzęt do fundamentowania2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-4+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-2:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-2+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-5:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-5+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-3:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-3+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-6:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-6+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 16228-1:2014-07
- wersja angielska
Sprzęt do wiercenia i fundamentowania -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2022-05-13KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 16228-1+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 22475-1:2006
- wersja angielska
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Pobieranie próbek metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych -- Część 1: Techniczne zasady wykonania2022-04-01KT 254 GeotechnikiPN-EN ISO 22475-1:2022-04
- wersja angielska
93.060 Tunele
PN-EN 14067-5+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 14067-5:2022-05
- wersja angielska
93.080.10 Roboty drogowe
PN-EN 13862+A1:2009
- wersja angielska
Przecinarki do podłoży -- Bezpieczeństwo2022-05-12KT 14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa SkalnegoPN-EN 13862:2022-05
- wersja angielska
93.080.20 Materiały do budowy dróg
PN-EN 12697-49:2014-05
- wersja angielska
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 49: Określenie tarcia po polerowaniu2022-05-23KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 12697-49:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 13286-41:2005
- wersja polska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-41:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 13286-47:2012
- wersja angielska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-47:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 13286-1:2005
- wersja polska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności -- Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-1:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 13286-4:2006
- wersja polska
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 4: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i zawartości wody -- Młot wibracyjny2022-04-21KT 212 Budowy i Utrzymania DrógPN-EN 13286-4:2022-04
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13848-3:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 3: Systemy pomiarowe -- Maszyny do budowy i utrzymania toru2022-05-12KT 138 KolejnictwaPN-EN 13848-3:2022-05
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 60335-2-25:2012/A1:2015-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012/A2:2016-04
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-25:2012
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych2022-05-19KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-25:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 30-1-1+A3:2013-07
- wersja angielska
Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające paliwa gazowe -- Część 1-1: Bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 30-1-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-4:2006
- wersja angielska
Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Frytkownice2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 203-2-4:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-2:2010
- wersja polska
Gastronomiczne urządzenia kuchenne na paliwo gazowe -- Część 2-2: Wymagania szczególne -- Piekarniki2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 203-2-2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-1:2014-05/AC:2016-04
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2022-05-17KT 277PN-EN 203-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-1:2014-05
- wersja angielska
Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi -- Część 1: Ogólne zasady bezpieczeństwa2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 203-1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 203-2-1:2015-04
- wersja angielska
Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 2-1: Wymagania szczególne -- Palniki otwarte i palniki typu wok2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 203-2-1:2022-05
- wersja angielska
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
PN-EN 60335-2-96:2005/A2:2009
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-96:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-96:2005/Ap1:2005
- wersja polska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96: Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń2022-05-02KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60335-2-96:2022-05
- wersja angielska
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 613:2002/A1:2004
- wersja angielska
Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 613:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 613:2002
- wersja angielska
Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem2022-05-18KT 277 GazownictwaPN-EN 613:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 14459:2016-03
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i urządzeń spalających paliwa gazowe lub płynne -- Funkcje sterujące w systemach elektronicznych -- Metody klasyfikacji i oceny2022-04-15KT 277 GazownictwaPN-EN 14459:2022-04
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50491-6-1:2014-03
- wersja polska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 6-1: Instalacja HBES -- Wykonywanie i planowanie2022-04-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63044-6:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 50491-6-1:2014-03
- wersja angielska
Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynku (BACS) -- Część 6-1: Instalacja HBES -- Wykonywanie i planowanie2022-04-05KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63044-6:2022-04
- wersja angielska
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
PN-EN 17032:2018-03/A1:2019-07
- wersja angielska
Szybko-schładzarki i szybko-zamrażarki do użytku profesjonalnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2022-04-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22042:2022-04
- wersja angielska
PN-EN 17032:2018-03
- wersja angielska
Szybko-schładzarki i szybko-zamrażarki do użytku profesjonalnego -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań2022-04-01KT 5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i SprężarekPN-EN ISO 22042:2022-04
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN ISO 23999:2018-10
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła2022-04-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 23999:2022-04
- wersja angielska
PN-EN ISO 23999:2018-10
- wersja niemiecka
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła2022-04-20KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 23999:2022-04
- wersja angielska
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
PN-EN 60335-2-29:2005/A11:2018-11
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów2022-05-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60335-2-29:2022-05
- wersja angielska
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
PN-EN 1949+A1:2013-07
- wersja angielska
Wymagania dotyczące instalacji układów LPG w pojazdach kempingowych i innych pojazdach przeznaczonych do celów mieszkalnych2022-05-17KT 277 GazownictwaPN-EN 1949:2022-05
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 12491:2016-03
- wersja angielska
Sprzęt paralotniowy -- Spadochronowe systemy ratownicze -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 12491+A1:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 13089+A1:2015-07
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Narzędzia do lodu -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-05-23KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13089+A2:2022-05
- wersja angielska
PN-EN 892+A1:2016-12
- wersja angielska
Sprzęt alpinistyczny -- Dynamiczne liny do wspinaczki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2022-04-25KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 892+A2:2022-04
- wersja angielska