Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
PN-A-89000:1998/Ap1:2001
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-89000:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74852:1998
- wersja polska
Półprodukty i produkty przemysłu cukrowniczego -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
PN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Ogólne zasady stosowania terminów2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-EN 14969:2006
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- System kwalifikacji wykonawców prac torowych2019-07-23KT 138 Kolejnictwa
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
PN-EN ISO 14064-3:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14064-2:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
07.100.30 Mikrobiologia żywności
PN-A-74134-5:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie liczby Bacillus cereus2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74134-3:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres i metody badań2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74134-6:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie liczby drożdży i pleśni2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74134-1:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Pobieranie próbek2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 13958:2016-03
- wersja angielska
Koncentraty do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-4:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 13959:2016-03
- wersja angielska
Woda do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 26722:2016-03
- wersja angielska
Wyposażenie do uzdatniania wody do zastosowań w hemodializie i pokrewnych terapiach2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15747:2011
- wersja angielska
Pojemniki z tworzyw sztucznych do iniekcji dożylnych2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 15747:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 11663:2016-03
- wersja angielska
Jakość płynu dializacyjnego do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-5:2019-07
- wersja angielska
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
PN-EN ISO 7886-4:2010
- wersja angielska
Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Część 4: Strzykawki o właściwościach zapobiegających ponownemu użyciu2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 7886-4:2019-07
- wersja angielska
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
PN-EN ISO 23500:2016-01
- wersja angielska
Wytyczne dotyczące przygotowania i zarządzania jakością płynów do hemodializy i pokrewnych terapii2019-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 23500-1:2019-07
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 80601-2-30:2010/A1:2015-09
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-30:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 80601-2-30:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów2019-07-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-30:2019-07
- wersja angielska
11.060.10 Materiały dentystyczne
PN-EN ISO 4049:2010
- wersja angielska
Stomatologia -- Materiały polimerowe do odbudowy2019-07-19KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 4049:2019-07
- wersja angielska
11.060.15 Implanty stomatologiczne
PN-EN ISO 27020:2011
- wersja angielska
Stomatologia -- Zamki i rurki do stosowania w ortodoncji2019-08-08KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 27020:2019-08
- wersja angielska
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
PN-EN ISO 9873:2017-08
- wersja angielska
Stomatologia -- Lusterka wewnątrzustne2019-07-15KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 9873:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 7492:2018-04
- wersja angielska
Stomatologia -- Zgłębnik dentystyczny2019-07-10KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 7492:2019-07
- wersja angielska
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14476+A1:2015-10
- wersja polska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)2019-08-20KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 14476+A2:2019-08
- wersja angielska
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
PN-ISO 14064-2:2008
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
PN-ISO 14064-2:2008/Ap1:2014-12
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
PN-ISO 14064-3:2008
- wersja polska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14064-2:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14064-3:2012
- wersja angielska
Gazy cieplarniane -- Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych2019-07-02KT 270 Zarządzania ŚrodowiskowegoPN-EN ISO 14064-3:2019-07
- wersja angielska
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
PN-EN ISO 12010:2014-06
- wersja angielska
Jakość wody -- Oznaczanie krótkołańcuchowych polichlorowanych alkanów (SCCP) w wodzie -- Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) z chemiczną jonizacją jonów ujemnych (NCI)2019-07-03KT 122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje OrganicznePN-EN ISO 12010:2019-07
- wersja angielska
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
PN-G-04600:1998
- wersja polska
Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport2019-07-11KT 90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa
13.180 Ergonomia
PN-EN ISO 14915-3:2005
- wersja angielska
Ergonomia oprogramowania do multimedialnych interfejsów użytkownika -- Część 3: Dobór i kombinacja środków przekazu2019-07-04KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
PN-ENV 13381-7:2004
- wersja polska
Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na odporność ogniową elementów konstrukcyjnych -- Część 7: Zabezpieczenia elementów drewnianych2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 13381-7:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
PN-EN ISO 4126-2:2007
- wersja polska
Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -- Część 2: Urządzenia zabezpieczające z płytkami bezpieczeństwa2019-07-04KT 210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów PrzemysłowychPN-EN ISO 4126-2:2019-07
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-T-06704:2003
- wersja polska
Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego2019-07-11KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.310 Ochrona przed włamaniem
PN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1143-1:2012
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Wymagania, klasyfikacja i metody badań odporności na włamanie -- Część 1: Szafy, szafy ATM, pomieszczenia i drzwi do pomieszczeń2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1143-1:2019-07
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50194-2:2006/A1:2016-10
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50194-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50194-2:2006
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2019-07-10KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50194-2:2019-07
- wersja angielska
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
PN-EN 13274-7:2008
- wersja angielska
Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Metody badania -- Część 7: Wyznaczanie penetracji filtra2019-07-04KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN 13274-7:2019-07
- wersja angielska
17.100 Pomiary siły, ciężaru i ciśnienia
PN-EN ISO 5171:2010
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2019-07-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5171:2019-07
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-EN 15610:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
17.180.20 Barwy i pomiary światła
PN-EN ISO 11664-3:2013-08
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 3: Współrzędne trójchromatyczne2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-4:2011
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 4: Przestrzeń barw CIE 1976 L*a*b*2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-4:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 1: Obserwatorzy kolorymetryczni CIE normalni2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011/Ap1:2017-07
- wersja angielska
Kolorymetria -- Część 1: Obserwatorzy kolorymetryczni CIE normalni2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11664-1:2011
- wersja polska
Kolorymetria -- Część 1: Standardowi obserwatorzy kolorymetryczni CIE2019-08-02KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO/CIE 11664-1:2019-08
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
19.100 Badania nieniszczące
PN-EN ISO 15549:2011
- wersja angielska
Badania nieniszczące -- Badania metodą prądów wirowych -- Zasady ogólne2019-07-02KT 7 Badań NieniszczącychPN-EN ISO 15549:2019-07
- wersja angielska
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
PN-EN 62402:2008
- wersja angielska
Zarządzanie wycofaniem z użycia -- Przewodnik zastosowań2019-08-20KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 62402:2019-08
- wersja angielska
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
PN-EN 12819:2010
- wersja angielska
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Kontrola i badanie okresowe zbiorników do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności większej niż 13 m32019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12819:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12817:2010
- wersja angielska
Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe -- Kontrola i badanie okresowe zbiorników do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) o pojemności do 13 m3 włącznie2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 12817:2019-07
- wersja angielska
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
PN-EN 12300:2003
- wersja polska
Zbiorniki kriogeniczne -- Czystość podczas użytkowania2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 23208:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12300:2003/A1:2006
- wersja angielska
Zbiorniki kriogeniczne -- Czystość podczas użytkowania2019-07-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 23208:2019-07
- wersja angielska
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13175:2015-03
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)2019-07-30KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 13175:2019-07
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2019-07-04KT 277PN-EN 13611:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13611:2015-10
- wersja angielska
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne2019-07-04KT 277PN-EN 13611:2019-07
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15620:2005
- wersja polska
Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali2019-07-19KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15620:2019-07
- wersja angielska
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
PN-EN ISO 24598:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja2019-07-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 24598:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14174:2012
- wersja angielska
Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja2019-07-03KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 14174:2019-07
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 5171:2010
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2019-07-17KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 5171:2019-07
- wersja angielska
25.180.10 Piece elektryczne
PN-EN 60519-21:2011
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 21: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych -- Urządzenia do nagrzewania i topienia szkła2019-07-04KT 78 Elektrotermii Przemysłowej
PN-EN 60519-2:2008
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych2019-07-04KT 78 Elektrotermii Przemysłowej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
PN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 521:2008
- wersja polska
Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4) -- Przenośne urządzenia gazowe o ciśnieniu zasilania równym prężności par gazów skroplonych2019-08-02KT 277 GazownictwaPN-EN 521:2019-08
- wersja angielska
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
PN-EN 61500:2011
- wersja angielska
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy kontroli ważne dla bezpieczeństwa -- Komunikacja danych w systemach realizujących funkcje A2019-08-20KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 61500:2019-08
- wersja angielska
27.140 Hydroenergetyka
PN-EN 60193:2002
- wersja polska
Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze2019-07-19KT 47 Pomp i Turbin WodnychPN-EN IEC 60193:2019-07
- wersja angielska
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
PN-EN 60674-3-2:2002
- wersja angielska
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną2019-07-15KT 303 Materiałów ElektroizolacyjnychPN-EN IEC 60674-3-2:2019-07
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 60424-4:2016-05
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-12:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 62317-14:2009
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 14: Rdzenie typu EFD do zastosowań w zasilaczach mocy2019-07-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-14:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 62317-12:2017-01
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 12: Rdzenie pierścieniowe2019-07-19KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-12:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60424-2:2016-05
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące granic nieregularności powierzchniowych -- Część 2: Rdzenie RM2019-07-18KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-4:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 62317-4:2006/AC:2018-10
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 4: Rdzenie RM i części osprzętu2019-07-18KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-4:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 62317-4:2006
- wersja angielska
Rdzenie ferrytowe -- Wymiary -- Część 4: Rdzenie RM i części osprzętu2019-07-18KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 63093-4:2019-07
- wersja angielska
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
PN-EN 50539-11:2013-06/A1:2015-04
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego -- Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych2019-07-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 61643-31:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50539-11:2013-06
- wersja angielska
Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Urządzenia ograniczające przepięcia do zastosowań specjalnych z włączeniem napięcia stałego -- Część 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych2019-07-10KT 73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników PrzepięćPN-EN 61643-31:2019-07
- wersja angielska
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-209:2008
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche2019-08-12KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-209:2019-08
- wersja angielska
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
PN-EN 62026-1:2010
- wersja polska
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-08-08KT 77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej NiskonapięciowejPN-EN IEC 62026-1:2019-08
- wersja angielska
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
PN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
PN-EN 62281:2017-07
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące pierwotnych i wtórnych ogniw i baterii litowych podczas transportu2019-08-07KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN IEC 62281:2019-08
- wersja angielska
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
PN-K-92006:1998
- wersja polska
Trakcja tramwajowa i trolejbusowa -- Stacje prostownikowe -- Wymagania ogólne2019-07-23KT 265 Komunikacji Miejskiej
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN 60384-17:2006
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 17: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia przemiennego i impulsowego2019-07-18KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-17:2019-07
- wersja angielska
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
PN-EN 62047-15:2015-10
- wersja angielska
Przyrządy półprzewodnikowe -- Przyrządy mikroelektromechaniczne -- Część 15: Metoda badania wytrzymałości wiązania między PDMS i szkłem2019-07-11KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
PN-EN 61192-3:2007
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 3: Zespoły wykonane techniką montażu przewlekanego2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-1:2006
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 1: Postanowienia ogólne2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-5:2010
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 5: Poprawka, modyfikacja i naprawa zespołów elektronicznych lutowanych2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-4:2007
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 4: Zespoły z końcówkami przyłączeniowymi2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
PN-EN 61192-2:2006
- wersja polska
Wymagania dotyczące jakości wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 2: Zespoły wykonane techniką montażu powierzchniowego2019-07-04KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
PN-EN 61967-1:2003
- wersja angielska
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje2019-07-10KT 60 Energoelektroniki i Przyrządów PółprzewodnikowychPN-EN IEC 61967-1:2019-07
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-T-06704:2003
- wersja polska
Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji dla niekoherentnego (nielaserowego) promieniowania optycznego2019-07-11KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
PN-EN 60825-12:2008
- wersja polska
Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji2019-07-10KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN IEC 60825-12:2019-07
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 55016-1-1:2010/A1:2011
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 55016-1-1:2010/A2:2014-11
- wersja angielska
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-1: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Aparatura pomiarowa2019-07-30KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 55016-1-1:2019-07
- wersja angielska
33.100.20 Odporność
PN-EN 61000-4-18:2009/A1:2011
- wersja angielska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-18:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 61000-4-18:2009
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 4-18: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny2019-08-06KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-4-18:2019-08
- wersja angielska
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
PN-EN 60966-1:2002
- wersja angielska
Norma wspólna dla kabli współosiowych wielkiej częstotliwości -- Norma wspólna -- Wymagania ogólne i badania2019-07-10KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60966-1:2019-07
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60793-1-40:2005
- wersja angielska
Włókna światłowodowe -- Część 1-40: Metody pomiarów i procedury badań -- Tłumienność2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60793-1-40:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50551-1:2011
- wersja angielska
Przewody jednoświatłowodowe i dwuświatłowodowe stosowane do wykonywania sznurów -- Część 1: Karta wymagań szczegółowych oraz wymagania minimalne2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN 50551-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60794-2-30:2008
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 2-30: Kable wewnętrzne -- Wymagania grupowe dotyczące kabli światłowodowych taśmowych2019-07-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-2-30:2019-07
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-2-46:2007
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 2-46: Badania -- Cykliczne wilgotne gorąco2019-07-22KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-2-46:2019-07
- wersja angielska
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
PN-EN 62343-1:2016-10
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Część 1: Normy eksploatacyjne -- Warunki ogólne2019-07-18KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62343-1:2019-07
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 1047-2+A1:2013-07
- wersja angielska
Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji2019-07-30KT 273 Mechanicznych Urządzeń ZabezpieczającychPN-EN 1047-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-1:2013-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-1:2013-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-1:2013-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
35.160 Systemy mikroprocesorowe
PN-EN 50600-1:2013-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-1:2013-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 1: Pojęcia ogólne2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-3:2015-01
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-3: Zapewnienie parametrów środowiskowych2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-3:2019-07
- wersja angielska
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
PN-EN ISO 14915-3:2005
- wersja angielska
Ergonomia oprogramowania do multimedialnych interfejsów użytkownika -- Część 3: Dobór i kombinacja środków przekazu2019-07-04KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
PN-ETSI EN 319 532-3 V1.1.1:2018-12
- wersja angielska
Podpisy elektroniczne i infrastruktura (ESI) -- Usługi rejestrowanej poczty elektronicznej (REM) -- Część 3: Formaty2019-08-06KT 172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i DziałańPN-ETSI EN 319 532-3 V1.2.1:2019-08
- wersja angielska
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
PN-EN 13606-3:2009
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 3: Archetypy referencyjne i listy terminów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 13606-2:2009
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 2: Specyfikacja wymiany archetypów2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13606-5:2010
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 5: Specyfikacja interfejsu2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13606-1:2013-04
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 1: Model referencyjny2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 13606-4:2009
- wersja polska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Przesyłanie elektronicznej dokumentacji zdrowotnej -- Część 4: Bezpieczeństwo danych2019-08-07KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13606-4:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 13120:2013-07
- wersja angielska
Informatyka w ochronie zdrowia -- Składnia reprezentacji treści systemów klasyfikacji medycznej -- Język znaczników klasyfikacji (ClaML)2019-07-30KT 302 Zastosowania Informatyki w Ochronie ZdrowiaPN-EN ISO 13120:2019-07
- wersja angielska
39.060 Jubilerstwo
PN-EN ISO 9202:2016-12
- wersja angielska
Jubilerstwo -- Próby stopów metali szlachetnych2019-07-22KT 239 JubilerstwaPN-EN ISO 9202:2019-07
- wersja angielska
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
PN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
PN-EN ISO 15118-1:2015-09
- wersja angielska
Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia2019-07-05KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN ISO 15118-1:2019-07
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15355+A1:2011
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15355:2019-08
- wersja angielska
45.100 Wyposażenie kolei linowych
PN-EN 12927-3:2006/Ap1:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 3: Długie zaploty sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-3:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 3: Długie zaploty sześciosplotkowych lin napędowych, nośno-napędowych i holujących2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-2:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 2: Współczynniki bezpieczeństwa2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-1:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 1: Kryteria doboru lin i ich zakończeń2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-8:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 8: Badania magnetyczne lin (MRT)2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-7:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 7: Kontrola, naprawa i konserwacja2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-6:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 6: Kryteria odkładania2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-5:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 5: Magazynowanie, transport, montaż i napinanie2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12927-4:2006
- wersja polska
Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny -- Część 4: Zamocowania końców2019-07-18KT 163 Lin i Transportu LinowegoPN-EN 12927:2019-07
- wersja angielska
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2019-08
- wersja angielska
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
PN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 3: Przyłącze na statku, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN 15869-3:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 3: Przyłącze na statku, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-3:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15869-1:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 1: Wymagania ogólne2019-08-06KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-1:2019-08
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 12215-5:2018-11
- wersja angielska
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych2019-08-08KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 12215-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 11591:2012
- wersja polska
Małe statki z napędem silnikowym -- Pole widzenia ze stanowiska sterowania2019-07-17KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 11591:2019-07
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3818:2006
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, ze stopu na bazie tytanu TI-P64001 -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) -- Warunki techniczne2019-08-06KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3818:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 2583:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718) -- Klasa wytrzymałości: 1275 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 stopni C -- Warunki techniczne2019-08-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2583:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 3833:2006
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z gwintem MJ, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718), pasywowane -- Klasa wytrzymałości 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/ 650 stopni C -- Warunki techniczne2019-07-10KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3833:2019-07
- wersja angielska
49.030.30 Nakrętki
PN-EN 2878:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie powietrza, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/235 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2878+AC:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 2880:2019-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki kotwiczne, samozabezpieczające, odporne na działanie paliwa, uszczelniające, pływające, dwuramienne, z pogłębieniem, ze stali stopowej, kadmowane, smarowane Mo2 -- Klasa wytrzymałości: 900 MPa (w temperaturze otoczenia)/120 °C2019-07-02KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2880+AC:2019-07
- wersja angielska
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
PN-EN 14607-6:2005
- wersja angielska
Inżynieria kosmiczna -- Mechanika -- Część 6: Pirotechnika2019-07-25KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 16603-33-11:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14724:2004
- wersja angielska
Zarządzanie projektem kosmonautycznym -- Dostosowanie norm z zakresu kosmonautyki2019-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
PN-EN 13290-1:2002
- wersja angielska
Zarządzanie projektem kosmonautycznym -- Wymagania ogólne -- Część 1: Taktyka i zasady2019-07-23KT 19 Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
PN-EN 14492-2+A1:2010
- wersja polska
Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki2019-08-08KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 14492-2:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07
- wersja polska
Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki2019-08-08KT 101 Dźwignic, ich Zespołów i CzęściPN-EN 14492-2:2019-08
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-16:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 16: Mieszanki włókien polipropylenowych oraz innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem ksylenu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-16:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-12:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)2019-08-20KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-12:2019-08
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-21:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 21: Mieszanki włókien chlorowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien elastanowych, octanowych, trójoctanowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem cykloheksanonu)2019-07-02KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-21:2019-07
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 11058:2011
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystyk wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciążenia2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 11058:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14150:2007
- wersja polska
Bariery geosyntetyczne -- Wyznaczanie przepuszczalności cieczy2019-07-25KT 142 GeosyntetykówPN-EN 14150:2019-07
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17072-1:2011
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 17072-2:2011
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 2: Ogólna zawartość metalu2019-07-10KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17072-2:2019-07
- wersja angielska
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
PN-R-78004:2008
- wersja polska
Konie rzeźne -- Źrebięta w wieku od 6 do 24 miesięcy2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
PN-R-78565:1998
- wersja polska
Jaja wylęgowe bażantów, przepiórek japońskich i kaczek krzyżówek2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
PN-R-78566:1998
- wersja polska
Drób -- Pisklęta jednodniowe2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
65.040.99 Inne normy dotyczące budynków i instalacji dla rolnictwa
PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01/AC:2019-02
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-07-11KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
PN-EN IEC 60335-2-76:2019-01
- wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych2019-07-11KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
PN-EN 1853:2018-01
- wersja polska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853+AC:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1853:2018-01
- wersja angielska
Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo2019-07-25KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 1853+AC:2019-07
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-R-64829:1998
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie zawartości narazyny metodą mikrobiologiczną2019-07-11KT 40 Pasz
65.150 Rybołówstwo i hodowla ryb
PN-R-93101:1998
- wersja polska
Ryby hodowlane -- Przewóz materiału zarybieniowego, selektów i tarlaków troci, łososia i pstrągów2019-07-11KT 87 Chowu i Hodowli Zwierząt
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-A-88115:1998
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Wyroby biszkoptowe i biszkoptowo-tłuszczowe2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88109:1998
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Herbatniki i suchary2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88105:1998
- wersja polska
Wyroby z ciasta drożdżowego -- Sucharki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74111:1998
- wersja polska
Wyroby piekarskie -- Wyroby z ciasta zaparzonego w roztworze wodorotlenku sodowego lub w wodzie2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-89000:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-89000:1998/Ap1:2001
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88106:1998
- wersja polska
Wyroby ciastkarskie -- Wyroby z ciasta drożdżowego2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88101:1998
- wersja polska
Wyroby i półprodukty ciastkarskie -- Pierniki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
PN-A-77610:1998
- wersja polska
Produkty owocowe -- Owoce pasteryzowane2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-ISO 6477:1998
- wersja polska
Orzechy nanerczowe -- Wymagania2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75047:1998
- wersja polska
Półprodukty owocowe -- Pulpy i przeciery utrwalone chemicznie2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
PN-A-78504:1998
- wersja polska
Produkty grzybowe -- Ekstrakt grzybowy2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-78505:1998
- wersja polska
Produkty grzybowe -- Grzyby sterylizowane2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-77808:1998
- wersja polska
Produkty warzywne -- Fasola w sosie pomidorowym2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.100.99 Inne przetwory mleczne
PN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej (Metoda odniesienia)2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
PN-A-82022:1998/Az1:2000
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82022:1998/Ap1:1999
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
PN-A-82022:1998
- wersja polska
Mięso i przetwory mięsne -- Konserwy mięsne2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.120.20 Drób i jaja
PN-A-86529:1998
- wersja polska
Produkty drobiarskie -- Mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego2019-07-11KT 93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
PN-A-86780:1998
- wersja polska
Przetwory rybne -- Marynaty2019-07-11KT 37 Ryb i Przetworów Rybnych
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
PN-ISO 9116:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Wskazówki dotyczące sposobu specyfikacji2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 4149:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Ocena węchowa i wzrokowa oraz oznaczanie zanieczyszczeń i wad2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 8455:1998
- wersja polska
Kawa zielona w workach -- Zalecenia dotyczące przechowywania i transportu2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 4150:1998
- wersja polska
Kawa zielona -- Oznaczanie wielkości ziarna -- Przesiew ręczny2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 4052:1998/Ap1:2013-09
- wersja polska
Kawa -- Oznaczanie zawartości kofeiny (Metoda odwoławcza)2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-ISO 4052:1998
- wersja polska
Kawa -- Oznaczanie zawartości kofeiny (Metoda odwoławcza)2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.140.30 Kakao
PN-A-88031:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Oznaczanie sedymentacji proszku kakaowego2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
PN-A-76101:1998
- wersja polska
Ziarno kakaowe -- Pobieranie próbek i metody badań2019-07-11KT 229 Kawy, Herbaty i Kakao
67.180.10 Cukier i wyroby cukiernicze
PN-A-88030:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Oznaczanie temperatury mięknienia i całkowitego sklarowania tłuszczu kakaowego2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88112:1998/Az1:2003
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby czekoladopodobne i w polewie kakaowej2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88112:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby czekoladopodobne i w polewie kakaowej2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88110:1998/Az1:2003
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Masa czekoladopodobna i polewa kakaowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88119:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Miazga sezamowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88110:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Masa czekoladopodobna i polewa kakaowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88104:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Cukierki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88108:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Galaretki i marmoladki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88117:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby z mas tłustych2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88118:1998
- wersja polska
Półprodukty cukiernicze -- Miazga arachidowa2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88111:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby czekoladowane2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88104:1998/Az1:2002
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Cukierki2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-74852:1998
- wersja polska
Półprodukty i produkty przemysłu cukrowniczego -- Terminologia2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88107:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Wyroby wschodnie2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
PN-A-88116:1998
- wersja polska
Wyroby cukiernicze -- Marcepan i wyroby pokrewne2019-07-23RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN ISO 17678:2011
- wersja polska
Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej (Metoda odniesienia)2019-07-30KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 17678:2019-07
- wersja angielska
67.200.20 Nasiona oleiste
PN-EN ISO 9167-1:1999
- wersja polska
Nasiona rzepaku -- Oznaczanie zawartości glukozynolanów -- Metoda z zastosowaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej2019-07-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 9167:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9167-1:1999/A1:2013-10
- wersja angielska
Nasiona rzepaku -- Oznaczanie zawartości glukozynolanów -- Część 1: Metoda z zastosowaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej2019-07-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN ISO 9167:2019-07
- wersja angielska
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
PN-A-86967:1998
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Mieszanki przyprawowe2019-07-11KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
PN-A-86967:1998/Az1:2002
- wersja polska
Przyprawy ziołowe -- Mieszanki przyprawowe2019-07-11KT 110 Surowców i Przetworów Zielarskich
67.230 Żywność przygotowana i wstępnie paczkowana
PN-A-75043:1998
- wersja polska
Przetwory dla dzieci -- Konserwy -- Pobieranie próbek i metody badań2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
PN-A-75045:1998
- wersja polska
Przetwory dla dzieci -- Konserwy -- Wymagania2019-07-11KT 38 Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.260 Wytwórnie i wyposażenie dla przemysłu spożywczego
PN-ISO 2852:1998
- wersja polska
Złącza rurowe zaciskowe ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego2019-07-04KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
PN-ISO 2851:1998
- wersja polska
Łuki i trójniki ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego2019-07-04KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
PN-ISO 2853:1998
- wersja polska
Złącza rurowe gwintowane ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego2019-07-04KT 15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 14175-3:2006
- wersja polska
Wyciągi laboratoryjne -- Część 3: Metody badania typu2019-07-15KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14175-3:2019-07
- wersja angielska
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
PN-EN ISO 16014-5:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła2019-07-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16014-5:2019-07
- wersja angielska
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12407:2010
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19904-1:2006
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje przybrzeżne -- Część 1: Statki jednokadłubowe, półzanurzalne oraz konstrukcje posadowione na palach2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19904-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 10418:2004
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Przybrzeżne instalacje produkcyjne -- Podstawowe procesy bezpieczeństwa powierzchniowego2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10418:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 10418:2004/AC:2009
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Przybrzeżne instalacje produkcyjne -- Podstawowe procesy bezpieczeństwa powierzchniowego2019-07-30KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10418:2019-07
- wersja angielska
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
PN-EN 10177:1999
- wersja polska
Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości wapnia w stalach metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10177:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10181:2000
- wersja polska
Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości ołowiu w stalach metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2019-07-30KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10181:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10136:1999
- wersja polska
Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali -- Oznaczanie zawartości niklu metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej2019-07-22KT 29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i MetaliPN-EN 10136:2019-07
- wersja angielska
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
PN-EN 10225:2011
- wersja polska
Stale konstrukcyjne spawalne na nieruchome konstrukcje przybrzeżno-morskie -- Warunki techniczne dostawy2019-07-25KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 10225-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10225-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10225-4:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 10225-1:2019-07
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10219-2:2007
- wersja polska
Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne2019-07-03KT 126 Rur StalowychPN-EN 10219-2:2019-07
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 13468-1:2003
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej transmitancji światła tworzyw przezroczystych -- Część 1: Aparat jednowiązkowy2019-07-30KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 13468-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 305:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie stabilności termicznej poli(chlorku winylu), pochodnych homopolimerów i kopolimerów zawierających chlor i ich mieszanek -- Metoda zmiany barwy2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 305:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 6721-2:2011
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 2: Metoda wahadła skrętnego2019-07-19KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 16014-5:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie średniej masy cząsteczkowej i rozkładu masy cząsteczkowej polimerów z zastosowaniem chromatografii wykluczenia sterycznego -- Część 5: Metoda rozpraszania światła2019-07-04KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 16014-5:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 17556:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w glebie za pomocą pomiaru zapotrzebowania tlenu w respirometrze lub ilości wydzielonego ditlenku węgla2019-07-03KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 17556:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15512:2016-12
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 15512:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 6721-1:2011
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie dynamicznych właściwości mechanicznych -- Część 1: Zasady ogólne2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 6721-1:2019-07
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 1110:1999
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Przyśpieszone kondycjonowanie kształtek do badań2019-07-22KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 1110:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8986-2:2009
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polibuteny (PB-1) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2019-07-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21302-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8986-1:2009
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polibuteny (PB-1) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa klasyfikacji2019-07-17KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21302-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 307:2009/A1:2013-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 307:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 307:2009
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Poliamidy -- Oznaczanie liczby lepkościowej2019-07-02KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 307:2019-07
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN ISO 11343:2007
- wersja polska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości dynamicznej wysokowytrzymałych połączeń klejowych na rozszczepianie pod wpływem warunków udarowych -- Metoda uderzenia klinem2019-08-13KT 184 KlejówPN-EN ISO 11343:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 15337:2009
- wersja polska
Kleje -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów anaerobowych, z zastosowaniem próbek typu trzpień-pierścień2019-07-19KT 184 KlejówPN-EN ISO 10123:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1939:2007
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy odrywaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29862:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1943:2004
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar adhezji przy statycznym ścinaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29863:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14410:2005
- wersja polska
Taśmy samoprzylepne -- Pomiar wytrzymałości na zerwanie i wydłużenia przy zerwaniu2019-07-15KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29864:2019-07
- wersja angielska
85.080.20 Bibułka tissue
PN-EN ISO 12625-1:2011
- wersja angielska
Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Ogólne zasady stosowania terminów2019-08-20KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN ISO 12625-1:2019-08
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2431:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych2019-07-30KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2431:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 1518-2:2011
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda zmiennego obciążenia2019-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1518-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 1518-2:2011
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 2: Metoda zmiennego obciążenia2019-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1518-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 1518-1:2011
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia2019-07-19KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 1518-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 9514:2006
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przydatności do stosowania wieloskładnikowych systemów powłokowych -- Przygotowanie i kondycjonowanie próbek oraz wytyczne do badań2019-07-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 9514:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 6504-1:2006
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 1: Metoda Kubelki-Munka dla farb białych i o jasnych barwach2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
87.060.20 Spoiwa
PN-EN ISO 3251:2008
- wersja polska
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych2019-07-03KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3251:2019-07
- wersja angielska
91.040.99 Inne budynki
PN-EN 13814:2011
- wersja polska
Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13814-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13814-3:2019-07
- wersja angielska
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
PN-EN 13384-1:2015-05
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-1+A1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13384-2:2015-05
- wersja angielska
Kominy -- Metody obliczeń cieplnych i przepływowych -- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami2019-07-31KT 318 KominówPN-EN 13384-2+A1:2019-07
- wersja angielska
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 15269-1:2010
- wersja polska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 15269-1:2010
- wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 1: Wymagania ogólne2019-07-25KT 180 Bezpieczeństwa Pożarowego ObiektówPN-EN 15269-1:2019-07
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 12670:2002
- wersja polska
Kamień naturalny -- Terminologia2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12670:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13383-2:2003
- wersja polska
Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 2: Metody badań2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13383-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12407:2010
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Badania petrograficzne2019-07-05KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 12407:2019-07
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12350-8:2012
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 8: Beton samozagęszczalny -- Badanie metodą rozpływu stożka2019-08-07KT 274 BetonuPN-EN 12350-8:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-6:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-6:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-7:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe2019-08-06KT 274 BetonuPN-EN 12350-7:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-4:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-4:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12390-8:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-8:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12350-5:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12350-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12504-1:2011
- wersja polska
Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12504-1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12390-7:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 7: Gęstość betonu2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-7:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12390-5:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań2019-08-02KT 274 BetonuPN-EN 12390-5:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 12390-3:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12390-3:2011/AC:2012
- wersja polska
Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12390-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12350-2:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12350-3:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe2019-07-30KT 274 BetonuPN-EN 12350-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12390-2:2011
- wersja polska
Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12390-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 12350-1:2011
- wersja polska
Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek2019-07-25KT 274 BetonuPN-EN 12350-1:2019-07
- wersja angielska
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
PN-EN 13358:2010
- wersja angielska
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakterystyki destylacyjnej upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych, wytworzonych z fluksem mineralnym2019-08-08KT 222 Przetworów Naftowych i Cieczy EksploatacyjnychPN-EN 13358:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 1849-2:2010
- wersja angielska
Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie grubości i gramatury -- Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów2019-08-08KT 214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w BudownictwiePN-EN 1849-2:2019-08
- wersja angielska
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja angielska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 50600-2-2:2014-06
- wersja polska
Technika informatyczna -- Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych -- Część 2-2: Dystrybucja energii2019-07-17KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN 50600-2-2:2019-07
- wersja angielska
PN-HD 60364-8-1:2015-03
- wersja angielska
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 8-1: Efektywność Energetyczna2019-07-15KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-HD 60364-8-1:2019-07
- wersja angielska
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
PN-EN 1401-1:2009
- wersja polska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu2019-07-31KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-EN 1401-1:2019-07
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 15610:2009
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasu2019-08-08KT 138 KolejnictwaPN-EN 15610:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 14969:2006
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor -- System kwalifikacji wykonawców prac torowych2019-07-23KT 138 Kolejnictwa
PN-EN 13674-4+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Część 4: Szyny kolejowe Vignole'a o masie od 27 kg/m do 46 kg/m, z wyjątkiem 46 kg/m2019-07-02KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-4:2019-07
- wersja angielska
93.140 Budownictwo dróg wodnych, portów i zapór
PN-EN 15869-2:2010
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, do 63 A, 50 Hz -- Część 2: Przyłącze lądowe, wymagania dotyczące bezpieczeństwa2019-08-07KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN 15869-2:2019-08
- wersja angielska
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
PN-EN 484:2002
- wersja angielska
Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 -- Stojakowe płyty grzewcze, łącznie z płytami grzewczymi wyposażonymi w opiekacz rusztowy do użytku na wolnym powietrzu2019-08-02KT 277PN-EN 484:2019-08
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 60730-2-14:2004/A2:2009
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-14:2004/A11:2005
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-14:2004
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznych2019-07-10KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-14:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-12:2008
- wersja polska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-12:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-15:2010/Ap1:2016-08
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-15:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-12:2008/A11:2009
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwi2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-12:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 60730-2-15:2010
- wersja angielska
Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wody2019-07-04KT 290 Technik Specjalnych w ElektrycePN-EN IEC 60730-2-15:2019-07
- wersja angielska
97.140 Meble
PN-EN 527-2:2017-02
- wersja angielska
Meble biurowe -- Stoły robocze -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości2019-08-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 527-2+A1:2019-08
- wersja angielska
PN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
97.150 Pokrycia podłogowe
PN-EN 686:2011
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie spienionym2019-07-30KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 686:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 424:2004
- wersja polska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 16581:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 1814:2006
- wersja polska
Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na uszkodzenie krawędzi cięcia za pomocą zmodyfikowanej metody bębna Vettermanna2019-07-25KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 10833:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 687:2011
- wersja angielska
Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja jednobarwnego i wzorzystego linoleum na spodzie z kompozytu korkowego2019-07-02KT 27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów WłókienniczychPN-EN 687:2019-07
- wersja angielska
97.190 Sprzęt dla dzieci
PN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 716-1:2017-07
- wersja angielska
Meble -- Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa2019-07-02KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 716-1+AC:2019-07
- wersja angielska
97.200.50 Zabawki
PN-EN 71-3+A3:2018-09
- wersja angielska
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastków2019-07-22KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa ZabawekPN-EN 71-3:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja polska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 14960:2014-02
- wersja angielska
Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14960-1:2019-07
- wersja angielska
97.200.99 Inny sprzęt rekreacyjny
PN-EN 13814:2011
- wersja polska
Urządzenia i konstrukcje wesołych miasteczek i parków rozrywki -- Bezpieczeństwo2019-07-19KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 13814-1:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13814-2:2019-07
- wersja angielska
PN-EN 13814-3:2019-07
- wersja angielska
97.220.10 Obiekty sportowe
PN-EN 14974+A1:2010
- wersja angielska
Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-02KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 14974:2019-07
- wersja angielska
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
PN-EN 1069-1:2017-10
- wersja angielska
Zjeżdżalnie wodne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań2019-07-22KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1069-1+A1:2019-07
- wersja angielska