Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
PN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2020-03
- wersja angielska
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
PN-EN 14799:2007
- wersja angielska
Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza -- Terminologia2020-03-10KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29464:2020-03
- wersja angielska
01.060 Wielkości i jednostki
PN-EN ISO 80000-9:2013-09
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 9: Chemia fizyczna i fizyka molekularna2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-9:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-2:2013-06
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 2: Znaki i symbole matematyczne do stosowania w naukach przyrodniczych i technice2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-2:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-4:2013-07
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 4: Mechanika2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-4:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-10:2013-08
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 10: Fizyka atomowa i jądrowa2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-10:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-5:2013-07
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 5: Termodynamika2020-03-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-5:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 80000-12:2013-07
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 12: Fizyka ciała stałego2020-03-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-12:2020-03
- wersja angielska
01.075 Symbole literowe
PN-EN ISO 80000-2:2013-06
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 2: Znaki i symbole matematyczne do stosowania w naukach przyrodniczych i technice2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-2:2020-03
- wersja angielska
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 6166:2002
- wersja polska
Papiery wartościowe i pokrewne instrumenty finansowe -- Międzynarodowy system numerowania identyfikatorów papierów wartościowych (ISIN)2020-02-13KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
07.030 Fizyka. Chemia
PN-EN ISO 80000-9:2013-09
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 9: Chemia fizyczna i fizyka molekularna2020-03-13KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-9:2020-03
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 3826-1:2013-07
- wersja angielska
Miękkie pojemniki z tworzyw syntetycznych na krew ludzką i składniki krwi -- Część 1: Pojemniki konwencjonalne2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 3826-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 8362-1:2010
- wersja angielska
Pojemniki i akcesoria iniekcyjne -- Część 1: Fiolki iniekcyjne z rurek szklanych2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8362-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 8362-1:2010/A1:2016-03
- wersja angielska
Pojemniki i akcesoria iniekcyjne -- Część 1: Fiolki iniekcyjne z rurek szklanych2020-03-11KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8362-1:2020-03
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 60601-2-49:2016-01
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego urządzeń do wielofunkcyjnego monitorowania pacjenta2020-03-20KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-49:2020-03
- wersja angielska
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
PN-EN ISO 3630-1:2008
- wersja angielska
Stomatologia -- Narzędzia do kanału korzeniowego -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań2020-03-13KT 283 Materiałów StomatologicznychPN-EN ISO 3630-1:2020-03
- wersja angielska
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 25424:2011
- wersja polska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2020-03-31KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 25424:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 25424:2011
- wersja angielska
Sterylizacja wyrobów medycznych -- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd -- Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych2020-03-31KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 25424:2020-03
- wersja angielska
11.140 Wyposażenie szpitalne
PN-EN 60601-2-46:2011
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-46: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego stołów operacyjnych2020-03-24KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-46:2020-03
- wersja angielska
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
PN-EN ISO 14644-3:2006
- wersja angielska
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 3: Metody badań2020-03-13KT 161 Jakości Powietrza WnętrzPN-EN ISO 14644-3:2020-03
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN ISO 13857:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych2020-03-10KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13857:2020-03
- wersja angielska
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 61482-1-1:2009
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1 -- Określanie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania2020-03-20KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN IEC 61482-1-1:2020-03
- wersja angielska
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
PN-EN 61482-1-1:2009
- wersja angielska
Prace pod napięciem -- Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1-1: Metody badań -- Metoda 1 -- Określanie parametrów łuku (ATPV i EBT50) dla materiałów trudnopalnych na ubrania2020-03-20KT 72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod NapięciemPN-EN IEC 61482-1-1:2020-03
- wersja angielska
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
PN-EN 374-4:2014-03
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 374-4:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 374-4:2014-03
- wersja polska
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 374-4:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 374-4:2014-03/Ap1:2016-10
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania chemikaliów2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 374-4:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 374-2:2015-04
- wersja angielska
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 374-2:2020-03
- wersja angielska
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
PN-EN ISO 13287:2013-04
- wersja polska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie -- Metoda badania odporności na poślizg2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 13287:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 13287:2013-04
- wersja angielska
Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie -- Metoda badania odporności na poślizg2020-03-10KT 21 Środków Ochrony Indywidualnej PracownikówPN-EN ISO 13287:2020-03
- wersja angielska
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
PN-EN 29104:2003
- wersja angielska
Pomiar strumienia płynu w przewodach zamkniętych -- Metody wyznaczania właściwości przepływomierzy elektromagnetycznych do cieczy2020-03-10KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 20456:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 6817:1996
- wersja polska
Pomiar strumienia masy lub strumienia objętości cieczy przewodzącej w przewodach -- Metoda z zastosowaniem przepływomierzy elektromagnetycznych2020-03-10KT 51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości NieelektrycznychPN-EN ISO 20456:2020-03
- wersja angielska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 14366:2006
- wersja polska
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych2020-03-11KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 14366+A1:2020-03
- wersja angielska
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
PN-ISO 13325:2006
- wersja polska
Opony -- Wybiegowe metody pomiaru hałasu emitowanego przez opony toczące się po nawierzchniach drogowych2020-03-12KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów
17.200.01 Termodynamika. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 80000-5:2013-07
- wersja angielska
Wielkości i jednostki -- Część 5: Termodynamika2020-03-11KT 257 Metrologii OgólnejPN-EN ISO 80000-5:2020-03
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN ISO 11665-1:2015-11
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 1: Źródła radonu i jego krótko-życiowych produktów rozpadu oraz stosowane metody pomiaru2020-03-11KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 11665-2:2015-11
- wersja angielska
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Powietrze: radon-222 -- Część 2: Całkująca metoda pomiaru dla określania średniego stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu2020-03-11KT 246 Ochrony RadiologicznejPN-EN ISO 11665-2:2020-03
- wersja angielska
19.040 Badania środowiskowe
PN-IEC 68-4:1996
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Informacje dla autorów norm -- Streszczenia opisów prób2020-03-18KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
PN-IEC 68-4:1996/Ap1:1999
- wersja polska
Badania środowiskowe -- Informacje dla autorów norm -- Streszczenia opisów prób2020-03-18KT 65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN ISO 10642:2006/A1:2013-05
- wersja angielska
Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym2020-03-11KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 10642:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 10642:2006
- wersja polska
Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym2020-03-11KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 10642:2020-03
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 9809-3:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego napełniania gazem -- Projektowanie, konstrukcja i badania -- Część 3: Butle ze stali znormalizowanej2020-03-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 9809-3:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 9809-2:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego napełniania gazem -- Projektowanie, konstrukcja i badania -- Część 2: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na rozciąganie większej lub równej 1 100 MPa2020-03-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 9809-2:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 9809-1:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Bezszwowe stalowe butle wielokrotnego napełniania gazem -- Projektowanie, konstrukcja i badania -- Część 1: Ulepszane cieplnie butle stalowe o wytrzymałości na rozciąganie mniejszej od 1 100 MPa2020-03-13KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 9809-1:2020-03
- wersja angielska
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
PN-EN 12449:2016-07
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia2020-03-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12449+A1:2020-03
- wersja angielska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 8032:2003
- wersja polska
Przewody z gumy i z tworzyw sztucznych -- Badanie zginania przy jednoczesnym działaniu pulsującego ciśnienia hydraulicznego (próba półomega)2020-03-18KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
25.100.70 Materiały ścierne
PN-EN 12413+A1:2011
- wersja angielska
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące narzędzi ściernych spojonych2020-03-11KT 206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i NarzędziowegoPN-EN 12413:2020-03
- wersja angielska
25.160.10 Procesy spawalnicze
PN-EN ISO 15609-2:2005
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 2: Spawanie gazowe2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15609-2:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15609-1:2007
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 1: Spawanie łukowe2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15609-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 15607:2007
- wersja polska
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 15607:2020-03
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN 60974-3:2014-05
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku2020-03-20KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-3:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 60974-7:2013-08
- wersja angielska
Sprzęt do spawania łukowego -- Część 7: Uchwyty2020-03-20KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN IEC 60974-7:2020-03
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 6947:2011
- wersja niemiecka
Spawanie i procesy pokrewne -- Pozycje spawania2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 6947:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 6947:2011
- wersja angielska
Spawanie i procesy pokrewne -- Pozycje spawania2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 6947:2020-03
- wersja angielska
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
PN-EN ISO 9455-16:2013-07
- wersja angielska
Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 16: Badanie skuteczności działania topnika metodą meniskograficzną2020-03-10KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 9455-16:2020-03
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 21968:2006
- wersja polska
Powłoki metalowe niemagnetyczne na podłożach metalowych i niemetalowych -- Pomiar grubości powłok -- Metoda fazowa prądów wirowych2020-03-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 21968:2020-03
- wersja angielska
25.220.50 Emalie
PN-EN ISO 28721-1:2011
- wersja angielska
Emalie szkliste i porcelanowe -- Aparatura emaliowana dla zakładów przemysłowych -- Część 1: Wymagania dotyczące jakości aparatury, części, przyrządów i wyposażenia dodatkowego2020-03-10KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 28721-1:2020-03
- wersja angielska
27.180 Systemy turbin wiatrowych
PN-EN 61400-24:2010
- wersja angielska
Turbozespoły wiatrowe -- Część 24: Ochrona odgromowa2020-03-20KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN IEC 61400-24:2020-03
- wersja angielska
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
PN-EN 62275:2015-03
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2020-03-23KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62275:2020-03
- wersja angielska
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
PN-EN 62275:2015-03
- wersja angielska
Systemy prowadzenia przewodów -- Opaski przewodów do instalacji elektrycznych2020-03-23KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62275:2020-03
- wersja angielska
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
PN-EN 60079-20-1:2010
- wersja polska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 60079-20-1:2010
- wersja angielska
Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczne2020-03-13KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN ISO/IEC 80079-20-1:2020-03
- wersja angielska
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
PN-EN 60679-6:2011
- wersja angielska
Generatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 6: Metoda pomiaru szybkozmiennych fluktuacji fazy sygnałów generatorów kwarcowych i generatorów AFP -- Przewodnik stosowania2020-03-12KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 60097:2002
- wersja polska
Systemy siatek obwodów drukowanych2020-02-13KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
PN-EN 61169-24:2009
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 24: Specyfikacja grupowa -- Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości z połączeniem gwintowym, stosowane głównie do 75 om kablowych systemów rozprowadzania (typ F)2020-03-31KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 61169-24:2020-03
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2020-03
- wersja angielska
PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 328 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 328 V2.2.2:2020-03
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 60874-17:2002
- wersja polska
Złącza do światłowodów i kabli światłowodowych -- Część 17: Specyfikacja złącza światłowodowego -- Typ F-052020-03-12KT 176
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
PN-EN 721:2007
- wersja polska
Pojazdy kempingowe -- Wymagania dotyczące bezpiecznej wentylacji2020-03-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 721:2020-03
- wersja angielska
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 721:2007
- wersja polska
Pojazdy kempingowe -- Wymagania dotyczące bezpiecznej wentylacji2020-03-10KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 721:2020-03
- wersja angielska
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 13272:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 13272-2:2020-03
- wersja angielska
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
PN-EN 13674-2+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i większej2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-2:2020-03
- wersja angielska
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
PN-EN 13272:2012
- wersja polska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 13272-2:2020-03
- wersja angielska
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
PN-EN ISO 6218:2015-12
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Ręcznie i elektrycznie sterowane urządzenia sczepiające dla pchaczy i sprzęgniętych statków -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymiary główne2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 6218:2020-03
- wersja angielska
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
PN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2018-04
- wersja angielska
Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne2020-03-13KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2020-03
- wersja angielska
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
PN-EN ISO 8384:2018-11
- wersja angielska
Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 8384:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 6218:2015-12
- wersja angielska
Statki żeglugi śródlądowej -- Ręcznie i elektrycznie sterowane urządzenia sczepiające dla pchaczy i sprzęgniętych statków -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wymiary główne2020-03-10KT 18 Statków i Techniki MorskiejPN-EN ISO 6218:2020-03
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4165-022:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne, prostokątne, modułowe -- Temperatura pracy ciągłej 175 stopni C -- Część 022: Narzędzia do wkładania/wyciągania wymiennych modułów -- Norma wyrobu2020-03-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4165-022:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 3155-003:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 003: Styki elektryczne, gniazdowe, typ A, zaciskane, klasa S -- Norma wyrobu2020-03-10KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-003:2020-03
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN 474-1+A5:2018-03
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne2020-03-10KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN 474-1+A6:2020-03
- wersja angielska
55.100 Butelki. Słoje
PN-EN ISO 12821:2015-06
- wersja angielska
Opakowania szklane -- Główka do zamknięcia koronowego 26 H 180 -- Wymiary2020-03-10KT 133 OpakowańPN-EN ISO 12821:2020-03
- wersja angielska
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
PN-EN 20105-A03:1996
- wersja polska
Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Szara skala do oceny zabrudzenia bieli2020-03-10KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 105-A03:2020-03
- wersja angielska
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN ISO 21572:2013-06
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Analiza biomarkerów molekularnych -- Metody oparte na wykrywaniu białka2020-03-13KT 287 BiotechnologiiPN-EN ISO 21572:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 15634-1:2009
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów w żywności metodami molekularno-biologicznymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-03-11KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15634-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 15633-1:2009
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów w żywności metodami immunologicznymi -- Część 1: Postanowienia ogólne2020-03-11KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15633-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 15842:2010
- wersja angielska
Artykuły żywnościowe -- Wykrywanie alergenów żywnościowych -- Postanowienia ogólne i metody walidacji2020-03-11KT 235 Analizy ŻywnościPN-EN 15842:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 14082:2004
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych -- Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, żelaza i chromu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji suchej2020-02-13KT 235 Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 14185-1:2004
- wersja polska
Żywność o niskiej zawartości tłuszczu -- Oznaczanie pozostałości N-metylokarbaminianów -- Część 1: Metoda HPLC z oczyszczaniem metodą SPE2020-02-13KT 235 Analizy Żywności
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14185-1:2004
- wersja polska
Żywność o niskiej zawartości tłuszczu -- Oznaczanie pozostałości N-metylokarbaminianów -- Część 1: Metoda HPLC z oczyszczaniem metodą SPE2020-02-13KT 235 Analizy Żywności
71.040.40 Analiza chemiczna
PN-EN ISO 6145-1:2011
- wersja polska
Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych -- Część 1: Metody wzorcowania2020-03-13KT 277PN-EN ISO 6145-1:2020-03
- wersja angielska
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 16437:2014-04
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii na porowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)2020-03-13KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 16437+A1:2020-03
- wersja angielska
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
PN-C-98000:2005
- wersja polska
Świece2020-03-13RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego UżytkuPN-EN 15493:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 15493:2008
- wersja niemiecka
Świece -- Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego2020-03-13KT 332 Świec i ZniczyPN-EN 15493:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 15493:2008
- wersja angielska
Świece -- Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego2020-03-13KT 332 Świec i ZniczyPN-EN 15493:2020-03
- wersja angielska
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
PN-EN ISO 10426-3:2006
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 3: Badania receptur cementów stosowanych w otworach wiertniczych na wodach głębokich2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10426-3:2020-03
- wersja angielska
75.060 Gaz ziemny
PN-EN ISO 6326-5:2005
- wersja polska
Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki -- Część 5: Metoda spalania Lingenera2020-03-18KT 277 Gazownictwa
PN-EN ISO 6326-1:2010
- wersja polska
Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki -- Część 1: Wprowadzenie2020-03-18KT 277 Gazownictwa
PN-EN ISO 6326-3:2005
- wersja polska
Gaz ziemny -- Oznaczanie związków siarki -- Część 3: Oznaczanie siarkowodoru, siarki tiolowej i siarki w postaci tlenku siarczku węgla metodą potencjometryczną2020-03-18KT 277 Gazownictwa
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 20846:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie2020-03-11KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 20846:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 20884:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2020-03-11KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 20884:2020-03
- wersja angielska
75.160.20 Paliwa płynne
PN-EN ISO 20846:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Metoda fluorescencji w nadfiolecie2020-03-11KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 20846:2020-03
- wersja angielska
75.160.30 Paliwa gazowe
PN-EN ISO 20884:2012
- wersja polska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych -- Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali2020-03-11KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-EN ISO 20884:2020-03
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 19903:2007
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stałe betonowe konstrukcje przybrzeżne2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 19903:2020-03
- wersja angielska
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja niemiecka
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
PN-EN 12449:2016-07
- wersja angielska
Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu ogólnego przeznaczenia2020-03-11KT 219 Ciężkich Metali NieżelaznychPN-EN 12449+A1:2020-03
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja niemiecka
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3183:2013-05/A1:2018-04
- wersja angielska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 3183:2020-03
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-EN 24489:1996
- wersja polska
Węgliki spiekane -- Pobieranie próbek i badania2020-03-10KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4489:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 24884:1997
- wersja polska
Węgliki spiekane -- Pobieranie próbek i badanie proszków z zastosowaniem spiekanych próbek2020-03-10KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 4884:2020-03
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 20028-1:2017-04
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliestry termoplastyczne (TP) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-03-10KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 20028-1:2020-03
- wersja angielska
83.100 Materiały porowate
PN-EN ISO 2440:2001/A2:2014-12
- wersja angielska
Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Przyspieszone badania starzeniowe2020-03-13KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2440:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2440:2001/A2:2014-12
- wersja polska
Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Przyspieszone badania starzeniowe2020-03-13KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2440:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2440:2001
- wersja polska
Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Przyspieszone badania starzeniowe2020-03-13KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2440:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2440:2001/A1:2010
- wersja polska
Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Przyspieszone badania starzeniowe2020-03-13KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2440:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 2440:2001/A1:2010
- wersja angielska
Elastyczne i sztywne tworzywa sztuczne porowate -- Przyspieszone badania starzeniowe2020-03-13KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 2440:2020-03
- wersja angielska
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
PN-ISO 13325:2006
- wersja polska
Opony -- Wybiegowe metody pomiaru hałasu emitowanego przez opony toczące się po nawierzchniach drogowych2020-03-12KT 187 Opon, Obręczy i Zaworów
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 1612-1+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny do formowania reaktywnego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i mieszających2020-03-11KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1612:2020-03
- wersja angielska
87.020 Technologie malowania
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2020-03
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 13076:2012
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oświetlenie i sposób przeprowadzenia ocen wizualnych2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 13076:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 17872:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Wytyczne dotyczące wykonania nacięć przez powłoki na płytkach metalowych do badań korozyjnych2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 17872:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 3233-2:2014-10
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych w procentach -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania zawartości substancji nielotnych zgodnie z ISO 3251 i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3233-2:2020-03
- wersja angielska
91.010.99 Inne aspekty
PN-EN 15804+A1:2014-04
- wersja angielska
Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Deklaracje środowiskowe wyrobu -- Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych2020-03-10KT 307 Zrównoważonego BudownictwaPN-EN 15804+A2:2020-03
- wersja angielska
91.080.13 Konstrukcje stalowe
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja polska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2020-03
- wersja angielska
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie2020-03-10KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 12944-5:2020-03
- wersja angielska
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
PN-EN ISO 10426-3:2006
- wersja polska
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 3: Badania receptur cementów stosowanych w otworach wiertniczych na wodach głębokich2020-03-10KT 31 Górnictwa Nafty i GazuPN-EN ISO 10426-3:2020-03
- wersja angielska
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-EN 12390-4:2001
- wersja polska
Badania betonu -- Część 4: Wytrzymałość na ściskanie -- Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych2020-03-10KT 274 BetonuPN-EN 12390-4:2020-03
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 14799:2007
- wersja angielska
Filtry do ogólnego oczyszczania powietrza -- Terminologia2020-03-10KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN ISO 29464:2020-03
- wersja angielska
91.140.40 Instalacje gazowe
PN-EN 777-4:2009
- wersja angielska
Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 4: Układ H -- Bezpieczeństwo2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17175:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 777-3:2009
- wersja angielska
Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 3: Układ F -- Bezpieczeństwo2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 416:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 777-1:2009
- wersja angielska
Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Układ D -- Bezpieczeństwo2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 416:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 416-1:2012
- wersja polska
Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17175:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 416:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 777-2:2009
- wersja angielska
Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 2: Układ E -- Bezpieczeństwo2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 416:2020-03
- wersja angielska
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
PN-EN 12897:2016-07
- wersja angielska
Wodociągi -- Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody2020-03-31KT 278 Wodociągów i KanalizacjiPN-EN 12897+A1:2020-03
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 14366:2006
- wersja polska
Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych2020-03-11KT 253 Akustyki ArchitektonicznejPN-EN 14366+A1:2020-03
- wersja angielska
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
PN-EN 13272:2012
- wersja polska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 13272-2:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 13272:2012
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13272-1:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 13272-2:2020-03
- wersja angielska
93.100 Budownictwo kolejowe
PN-EN 13674-2+A1:2010
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i większej2020-03-10KT 138 KolejnictwaPN-EN 13674-2:2020-03
- wersja angielska
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 1196:2011
- wersja angielska
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące ogrzewaczy kondensacyjnych2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1020:2010
- wersja polska
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1319:2010/Ap1:2013-08
- wersja angielska
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwekcją, z palnikami nadmuchowymi, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 525:2009
- wersja polska
Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 621:2010/Ap1:2013-08
- wersja angielska
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń, z wyłączeniem pojedynczych mieszkań, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1196:2011/Ap1:2014-02
- wersja angielska
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące ogrzewaczy kondensacyjnych2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 621:2010
- wersja polska
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1196:2011
- wersja polska
Gazowe ogrzewacze powietrza do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych -- Wymagania dodatkowe dotyczące kondensacyjnych ogrzewaczy powietrza2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 416-2:2010
- wersja polska
Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 2: Racjonalne zużycie energii2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 416:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 17175:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1319:2010
- wersja polska
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych z palnikami wspomaganymi wentylatorem o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 419-1:2012
- wersja polska
Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 1: Bezpieczeństwo2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 419:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 419-2:2012
- wersja polska
Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych -- Część 2: Racjonalne zużycie energii2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 419:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1319:2010
- wersja angielska
Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwekcją, z palnikami nadmuchowymi, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1020:2010
- wersja angielska
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania lub odprowadzenie spalin2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 621:2010
- wersja angielska
Gazowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń, z wyłączeniem pojedynczych mieszkań, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalin2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 778:2010
- wersja angielska
Ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwekcją opalane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW, bez wentylatora do wspomagania doprowadzenia powietrza do spalania i/lub odprowadzenia spalin2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 525:2009
- wersja angielska
Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW2020-03-13KT 277 GazownictwaPN-EN 17082:2020-03
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli2020-03-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-5:2020-03
- wersja angielska
PN-EN 1176-5:2009
- wersja polska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli2020-03-10KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-5:2020-03
- wersja angielska