Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
PN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
PN-EN ISO 6414:1997
- wersja polska
Rysunek techniczny -- Rysunek wyrobów szklanych2020-06-23KT 204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji TechnicznejPN-EN ISO 6414:2020-06
- wersja angielska
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
PN-EN 12973:2002
- wersja angielska
Zarządzanie wartością2020-06-17KT 10 Zastosowań Metod StatystycznychPN-EN 12973:2020-06
- wersja angielska
03.100.70 Systemy zarządzania
PN-ISO 10005:2007
- wersja polska
Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące planów jakości2020-06-10KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10005:2020-06
- wersja angielska
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
PN-ISO 10001:2009
- wersja polska
Zarządzanie jakością -- Zadowolenie klienta -- Wytyczne dla organizacji dotyczące kodeksów postępowania2020-06-10KT 6 Systemów ZarządzaniaPN-ISO 10001:2020-06
- wersja angielska
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 14971:2012
- wersja polska
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych2020-05-25KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 14971:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 14971:2012
- wersja angielska
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych2020-05-25KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 14971:2020-05
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
PN-EN ISO 8536-4:2013-06
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego2020-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8536-4:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 8536-4:2013-06/A1:2013-07
- wersja angielska
Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego -- Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego2020-07-02KT 247 Materiałów Medycznych i BiomateriałówPN-EN ISO 8536-4:2020-07
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 61223-2-6:2007
- wersja angielska
Ocena i badania wyrobu w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 2-6: Badania stałości parametrów -- Zestawy rentgenowskie do tomografii komputerowej2020-06-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 61223-3-5:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 61223-3-5:2005
- wersja angielska
Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej -- Część 3-5: Badania odbiorcze -- Efektywność obrazowania zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej2020-06-02KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 61223-3-5:2020-06
- wersja angielska
11.080.30 Pakowanie sterylne
PN-EN ISO 11607-2:2017-12
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-2:2020-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 11607-1:2017-12
- wersja angielska
Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych2020-06-30KT 295 SterylizacjiPN-EN ISO 11607-1:2020-06
- wersja angielska
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
PN-EN 13726-6:2005
- wersja polska
Nieaktywne wyroby medyczne -- Metody badania bezpośrednich opatrunków ran -- Część 6: Ocena przenikania zapachu2020-06-25KT 107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
PN-EN 15004-3:2008
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 3: Właściwości fizyczne i system projektowania urządzenia gaśniczego gazowego na środek gaśniczy HCFC Blend A2020-05-26KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
PN-EN 54-13:2017-05
- wersja angielska
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 13: Ocena kompatybilności możliwości przyłączenia podzespołów systemu2020-05-22KT 264 Systemów Sygnalizacji PożarowejPN-EN 54-13+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 12845:2015-10
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja2020-05-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 12845+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 12845:2015-10/AC:2016-02
- wersja angielska
Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i konserwacja2020-05-19KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
PN-EN 50362:2003
- wersja angielska
Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających2020-06-03KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60331-1:2020-06
- wersja angielska
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
PN-EN 62311:2010
- wersja polska
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-06-12KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 62311:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 62327:2011
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręcznie przenoszone przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do indykacji mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 62327:2020-05
- wersja angielska
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
PN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) i duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
PN-C-99221:1997
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do tachografów2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:2020-07
- wersja polska
17.080 Pomiary czasu, prędkości, przyspieszenia, prędkości kątowej
PN-C-99221:1997
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do tachografów2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:2020-07
- wersja polska
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
PN-EN 60704-3:2006
- wersja angielska
Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-3:2020-05
- wersja angielska
17.240 Pomiary promieniowania
PN-EN 62327:2011
- wersja angielska
Aparatura ochrony przed promieniowaniem -- Ręcznie przenoszone przyrządy do wykrywania i identyfikacji radionuklidów oraz do indykacji mocy dawki równoważnej promieniowania fotonowego2020-05-18KT 266 Aparatury JądrowejPN-EN IEC 62327:2020-05
- wersja angielska
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 11117:2008
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 11117:2008/AC:2010
- wersja angielska
Butle do gazów -- Kołpaki ochronne zaworu i osłony zaworu -- Projektowanie, konstrukcja i badania2020-05-25KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 11117:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10961:2012
- wersja angielska
Butle do gazów -- Wiązki butli -- Projektowanie, wytwarzanie, badania i kontrola2020-05-22KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 10961:2020-05
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 15012:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
PN-EN 15014:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy ciśnieniowych sieci do wody i innych cieczy układane pod ziemią i nad ziemią -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-EN 15014:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy ciśnieniowych sieci do wody i innych cieczy układane pod ziemią i nad ziemią -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
PN-ISO 4065:2008
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych -- Tablica uniwersalnych grubości ścianek2020-06-01KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-ISO 4065:2020-06
- wersja polska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN 15202:2012
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Podstawowe wymiary przyłączy wylotowych zaworów butli do LPG i odpowiednich łączników2020-05-19KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 15202:2020-05
- wersja angielska
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
PN-EN ISO 28927-1:2010
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 28927-1:2010/A1:2017-08
- wersja angielska
Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe2020-05-25KT 208 Napędów i Sterowań PneumatycznychPN-EN ISO 28927-1:2020-05
- wersja angielska
25.220.20 Obróbka powierzchni
PN-EN ISO 2106:2011
- wersja angielska
Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Określanie masy anodowych powłok tlenkowych na jednostkę powierzchni (gęstości powierzchniowej) -- Metoda wagowa2020-06-18KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN ISO 2106:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
25.220.40 Powłoki metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
PN-EN 267+A1:2011
- wersja angielska
Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe2020-06-26KT 137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w EnergetycePN-EN 267:2020-06
- wersja angielska
27.060.20 Palniki gazowe
PN-EN 676+A2:2008
- wersja angielska
Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych2020-06-30KT 277PN-EN 676:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 676+A2:2008/AC:2009
- wersja angielska
Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych2020-06-30KT 277PN-EN 676:2020-06
- wersja angielska
29.060.10 Przewody
PN-EN 60317-0-8:2013-05
- wersja angielska
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 0-8: Wymagania ogólne -- Przewody miedziane, prostokątne, gołe lub emaliowane w obwoju z włókna poliestrowo-szklanego, nienasyconym lub nasyconym żywicą lub lakierem2020-05-11KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60317-0-8:2020-05
- wersja angielska
29.060.20 Kable
PN-EN 50362:2003
- wersja angielska
Metoda badania palności przewodów i kabli energetycznych i sygnalizacyjnych o większych średnicach, bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających2020-06-03KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 60331-1:2020-06
- wersja angielska
29.100.10 Elementy magnetyczne
PN-EN 62025-2:2005
- wersja angielska
Podzespoły indukcyjne wielkiej częstotliwości -- Parametry nieelektryczne i metody pomiarów -- Część 2: Metody badań parametrów nieelektrycznych2020-06-08KT 294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów FerrytowychPN-EN IEC 62025-2:2020-06
- wersja angielska
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
PN-EN 61238-1:2004
- wersja angielska
Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV (Um = 42 kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania2020-06-05KT 53 Kabli i PrzewodówPN-EN IEC 61238-1-1:2020-06
- wersja angielska
29.120.70 Przekaźniki
PN-EN 116300:2002
- wersja polska
Specyfikacja grupowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze o dużej obciążalności i określonej jakości (prąd znamionowy 5 A i większy)2020-05-26KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
PN-EN 116300:2002/Ap1:2002
- wersja polska
Specyfikacja grupowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze o dużej obciążalności i określonej jakości (prąd znamionowy 5 A i większy)2020-05-26KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
PN-EN 116303:2003
- wersja polska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze o dużej obciążalności i określonej jakości (hermetyczne, od 5 A do 25 A)2020-05-26KT 70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
PN-EN 50342-2:2008/A1:2015-07
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN 50342-2:2008
- wersja angielska
Akumulatory ołowiowe rozruchowe -- Część 2: Wymiary akumulatorów oraz oznakowanie końcówek2020-07-08KT 54 Chemicznych Źródeł PrąduPN-EN 50342-2:2020-07
- wersja angielska
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
PN-EN 60384-16:2006
- wersja angielska
Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Część 16: Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia stałego2020-05-29KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu PowierzchniowegoPN-EN IEC 60384-16:2020-05
- wersja angielska
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
PN-EN 60917-1:2004
- wersja polska
Porządek modularny dotyczący rozbudowy konstrukcji mechanicznych dla infrastruktur elektronicznych -- Część 1: Norma wspólna2020-05-29KT 241 Podzespołów ElektromechanicznychPN-EN IEC 60917-1:2020-05
- wersja angielska
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
PN-EN ISO 15902:2007
- wersja polska
Optyka i fotonika -- Optyka dyfrakcyjna -- Słownik2020-06-16KT 291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu OptycznymPN-EN ISO 15902:2020-06
- wersja angielska
33.030 Usługi telekomunikacyjne. Zastosowania
PN-EN 301 549:2018-12
- wersja angielska
Wymagania dotyczące dostępności produktów i usług ICT2020-05-20KT 11 TelekomunikacjiPN-EN 301549:2020-05
- wersja angielska
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
PN-ETSI EN 301 908-1 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2020-06-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-18 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-18 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-14 V11.1.2:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)2020-05-26KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-14 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 301 908-1 V11.1.1:2017-02
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne2020-06-30KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-1 V13.1.1:2020-06
- wersja angielska
PN-ETSI EN 301 908-3 V11.1.3:2017-10
- wersja angielska
Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)2020-05-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2020-05
- wersja angielska
33.120.30 Łączniki RF
PN-EN 122001:2002
- wersja angielska
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Specyfikacja wojskowa CECC dla złączy wielkiej częstotliwości -- Typ MIL-C-390122020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-HD 134.7 S2:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 7: Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości o średnicy wewnętrznej przewodu zewnętrznego 9,5 mm (0,374 cal) ze sprzęgiem bagnetowym -- Impedancja charakterystyczna 50 om (Typ C)2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-HD 134.6 S1:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 6: Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości do kabli 96 IEC 60075-17 i większych2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-HD 134.5 S1:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 5: Złącza współosiowe wielkiej częstotliwości do kabli 96 IEC 60050-17 i większych2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
PN-HD 134.3 S1:2010
- wersja angielska
Złącza wielkiej częstotliwości -- Część 3: Złącza z dwoma stykami do dwużyłowych, zrównoważonych powietrznych linii zasilających2020-06-25KT 241 Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62343-2:2014-12
- wersja angielska
Moduły dynamiczne -- Część 2: Kwalifikacja niezawodnościowa2020-06-10KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 62343-2-1:2020-06
- wersja angielska
33.180.10 Włókna i kable
PN-EN 60794-1-23:2013-06
- wersja angielska
Kable światłowodowe -- Część 1-23: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań elementów kabli2020-07-08KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 60794-1-23:2020-07
- wersja angielska
33.180.20 Złącza światłowodowe
PN-EN 61300-3-21:2016-02
- wersja angielska
Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-21: Badania i pomiary -- Czas przełączania2020-06-17KT 282 Techniki ŚwiatłowodowejPN-EN IEC 61300-3-21:2020-06
- wersja angielska
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16234-1:2016-07
- wersja angielska
Struktura e-kompetencji (e-CF) -- Wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu -- Część 1: Zasady ogólne2020-05-12RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i KomunikacjiPN-EN 16234-1:2020-05
- wersja angielska
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
PN-EN 15153-1+A1:2016-12
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-1:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 15153-2:2013-06
- wersja angielska
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze2020-06-15KT 138 KolejnictwaPN-EN 15153-2:2020-06
- wersja angielska
47.080 Małe jednostki pływające
PN-EN ISO 10240:2006/A1:2015-06
- wersja angielska
Małe statki -- Instrukcja dla właściciela2020-06-23KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10240:2020-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 10240:2006
- wersja polska
Małe statki -- Instrukcja dla właściciela2020-06-23KT 230 Małych StatkówPN-EN ISO 10240:2020-06
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4707:2014-07
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Trawienie w kwasie aluminium i stopów aluminium bez sześciowartościowego chromu2020-06-17KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4707:2020-06
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 2516:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Pasywacja stali odpornej na korozję i dekontaminacja stopów na bazie niklu2020-06-26KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 2516:2020-06
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 3155-018:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 018: Styki wtykowe, typ A, zagniatane, klasa S -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-018:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 3155-017:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 017: Styki gniazdowe, przekaźnikowe, typ A, zagniatane, klasa P -- Norma wyrobu2020-06-24KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-017:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 3660-038:2013-06
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Osprzęt wyprowadzeń kabli i przewodów dla okrągłych i prostokątnych złączy elektrycznych i optycznych -- Część 038: Ręczne narzędzie montażowe typu Z, do montażu taśmowych opasek osłaniających ze stali nierdzewnej zgodnych z EN 3660-033 do osprzętu wyprowadzeń kabli -- Norma wyrobu2020-05-26KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
PN-EN 4681-001:2017-11
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia z przewodnikami z aluminium lub aluminium platerowanego miedzią -- Część 001: Warunki techniczne2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4681-001:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 4604-007:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne do przesyłania sygnału -- Część 007: Kable współosiowe 50 omów, 200 °C, typu WN -- Norma wyrobu2020-05-22KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-007:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-045:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 045: Styki gniazdowe, typ A, podwójnie zagniatane, kasa T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-045:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-044:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 044: Styki wtykowe 044, typ A, podwójnie zagniatane, klasa T -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-044:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-077:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 077: Styki elektryczne gniazdowe typu A, zagniatane, klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-077:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-076:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 076: Styki elektryczne wtykowe typu A, zagniatane, klasy R -- Norma wyrobu2020-05-21KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-076:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-016:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Zestyki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 016: Zestyki elektryczne, wtykowe, typu A, zagniatane, klasy S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-016:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 2997-011:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Złącza elektryczne okrągłe sprzęgane pierścieniem gwintowanym ogniotrwałe lub nieogniotrwałe, temperatura pracy od -65 °C do 175 °C ciągła, 200 °C ciągła, 260 °C chwilowa -- Część 011: Gniazdo ślepe -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 2997-011:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 3155-019:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 019: Styki gniazdowe, typ A, zagniatane, klasa S -- Norma wyrobu2020-05-20KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-019:2020-05
- wersja angielska
53.100 Maszyny do robót ziemnych
PN-EN 12643:2014-05
- wersja angielska
Maszyny do robót ziemnych -- Maszyny na kołach z ogumieniem -- Wymagania dotyczące układu skrętu2020-05-26KT 13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi SamojezdnychPN-EN ISO 5010:2020-05
- wersja angielska
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 16106:2010
- wersja polska
Opakowania -- Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych -- Opakowania do towarów niebezpiecznych, duże pojemniki do przewozu luzem (IBC) i duże opakowania -- Wytyczne stosowania ISO 90012020-06-22KT 133 OpakowańPN-EN ISO 16106:2020-06
- wersja angielska
55.130 Pojemniki do aerozoli
PN-EN 14848:2008
- wersja polska
Pojemniki aerozolowe -- Pojemniki metalowe z otworem 25,4 mm -- Wymiary gniazda zaworu2020-06-12KT 135 Opakowań Metalowych i ZamknięćPN-EN 14848:2020-06
- wersja angielska
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
PN-EN 12641-2:2006
- wersja angielska
Nadwozia wymienne i pojazdy do ich przewozu -- Opończe -- Część 2: Wymagania minimalne dotyczące opończy kurtynowych2020-05-18KT 138 KolejnictwaPN-EN 12641-2:2020-05
- wersja angielska
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
PN-EN ISO 13938-2:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 2: Metoda pneumatyczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-2:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 13938-1:2002
- wersja polska
Tekstylia -- Wypychanie płaskich wyrobów -- Część 1: Metoda hydrauliczna wyznaczania wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu2020-05-14KT 26 Wyrobów WłókienniczychPN-EN ISO 13938-1:2020-05
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 12956:2011
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów2020-06-18KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 12956:2020-06
- wersja angielska
PN-EN ISO 13426-1:2005
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wytrzymałość połączeń wewnątrzstrukturalnych -- Część 1: Geosyntetyki komórkowe2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13426-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 10722:2009
- wersja polska
Geosyntetyki -- Procedura badania wskaźnikowego do oceny uszkodzenia mechanicznego pod wpływem obciążeń powtarzalnych -- Uszkodzenie spowodowane materiałem ziarnistym2020-05-13KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 10722:2020-05
- wersja angielska
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
PN-EN ISO 17076-1:2012
- wersja angielska
Skóra wyprawiona -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda Tabera2020-07-01KT 20 Skóry i ObuwiaPN-EN ISO 17076-1:2020-07
- wersja angielska
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
PN-EN 13031-1:2003
- wersja angielska
Szklarnie -- Obliczanie i konstrukcja -- Część 1: Szklarnie dla produkcji handlowej2020-05-19KT 102 Podstaw Projektowania Konstrukcji BudowlanychPN-EN 13031-1:2020-05
- wersja angielska
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
PN-EN 12965+A2:2009
- wersja angielska
Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony -- Bezpieczeństwo2020-05-11KT 16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i LeśnychPN-EN 12965:2020-05
- wersja angielska
65.080 Nawozy sztuczne
PN-EN 16087-1:2011
- wersja angielska
Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie tlenowej aktywności biologicznej -- Część 1: Współczynnik pobierania tlenu (WPT)2020-06-22KT 90 Uprawy Roli i OgrodnictwaPN-EN 16087-1:2020-06
- wersja angielska
65.120 Pasze dla zwierząt
PN-EN 16215:2012
- wersja angielska
Pasze -- Oznaczanie dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC-HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC-HRMS2020-06-15KT 40 PaszPN-EN 16215:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 16215:2012
- wersja polska
Pasze -- Oznaczanie dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC-HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC-HRMS2020-06-15KT 40 PaszPN-EN 16215:2020-06
- wersja angielska
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
PN-EN ISO 16297:2014-06
- wersja angielska
Mleko -- Liczba bakterii -- Protokół do oceny metod alternatywnych2020-06-23KT 35 Mleka i Przetworów MlecznychPN-EN ISO 16297:2020-06
- wersja angielska
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
PN-EN 14103:2012
- wersja polska
Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) -- Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego2020-06-25KT 92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów UbocznychPN-EN 14103:2020-06
- wersja angielska
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
PN-EN 13150:2004
- wersja polska
Stoły robocze dla laboratoriów -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań2020-07-08KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 13150:2020-07
- wersja angielska
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
PN-EN ISO 24444:2011
- wersja angielska
Kosmetyki -- Metody badań ochrony przeciwsłonecznej -- Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo2020-06-18KT 201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii GospodarczejPN-EN ISO 24444:2020-06
- wersja angielska
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
PN-C-96016:2014-05
- wersja polska
Badanie środków smarowych -- Oznaczanie wydzielania oleju ze smaru plastycznego w warunkach statycznych2020-07-06KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-ISO 22285:2020-07
- wersja polska
PN-ISO 6743-6:2013-03
- wersja polska
Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 6: Grupa C (Przekładnie)2020-06-01KT 222 Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i SyntetycznegoPN-ISO 6743-6:2020-06
- wersja polska
75.160.10 Paliwa stałe
PN-ISO 1928:2002
- wersja polska
Paliwa stałe -- Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej2020-05-28KT 220 Naturalnych Paliw StałychPN-ISO 1928:2020-05
- wersja angielska
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
PN-EN ISO 6807:2005
- wersja polska
Węże i przewody z gumy przeznaczone do wierceń obrotowych i zastosowań przeciwwibracyjnych -- Wymagania2020-05-26KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja angielska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2020-05-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 6892-1:2016-09
- wersja polska
Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej2020-05-26KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 6892-1:2020-05
- wersja angielska
77.040.99 Inne metody badania metali
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja angielska
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 643:2013-06
- wersja niemiecka
Stal -- Mikrograficzne określanie wielkości ziarna2020-07-02KT 123 Badań Własności MetaliPN-EN ISO 643:2020-07
- wersja angielska
77.060 Korozja metali
PN-EN ISO 11844-3:2010
- wersja polska
Korozja metali i stopów -- Klasyfikacja atmosfer wewnętrznych o małej korozyjności -- Część 3: Pomiar parametrów środowiskowych wpływających na korozyjność atmosfer wewnętrznych2020-06-30KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 11844-3:2020-06
- wersja angielska
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja polska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
PN-EN 10216-2:2014-02
- wersja angielska
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej2020-05-11KT 126 Rur StalowychPN-EN 10216-2+A1:2020-05
- wersja angielska
77.160 Metalurgia proszków
PN-ISO 10070:1994
- wersja polska
Proszki metaliczne -- Oznaczenia kinetycznej powierzchni właściwej na podstawie przepuszczalności powietrza przez warstwę proszku w warunkach ustalonego przepływu2020-05-13KT 33 Metalurgii ProszkówPN-EN ISO 10070:2020-05
- wersja angielska
79.080 Półwyroby z tarcicy
PN-EN 1534:2011
- wersja niemiecka
Podłoga z drewna -- Oznaczanie odporności na wgniecenie (metodą Brinella) -- Metoda badania2020-06-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 1534:2011
- wersja angielska
Podłoga z drewna -- Oznaczanie odporności na wgniecenie (metodą Brinella) -- Metoda badania2020-06-19KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 1534:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja angielska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915+A2:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 14915+A1:2017-07
- wersja polska
Boazerie i okładziny z drewna litego -- Właściwości, wymagania i znakowanie2020-06-16KT 100 Wyrobów z Drewna i Materiałów DrewnopochodnychPN-EN 14915+A2:2020-06
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 180:2004
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004/A2:2013-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja niemiecka
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 180:2004/A1:2007
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie udarności metodą Izoda2020-05-14KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 180:2020-05
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 29988-1:2018-07
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Polioksymetylen (POM) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-05-15KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 29988-1:2020-05
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 6807:2005
- wersja polska
Węże i przewody z gumy przeznaczone do wierceń obrotowych i zastosowań przeciwwibracyjnych -- Wymagania2020-05-26KT 186 Gumy i Wyrobów Gumowych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 12301+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Kalandry -- Wymagania bezpieczeństwa2020-05-18KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 12301:2020-05
- wersja angielska
85.080.99 Inne wyroby z papieru
PN-C-99221:1997
- wersja polska
Materiały rejestracyjne -- Papier rejestracyjny do tachografów2020-07-06KT 138 KolejnictwaPN-C-99221:2020-07
- wersja polska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15184:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15184:2013-04
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15184:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 15091:2013-05
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie przewodności elektrycznej i oporu właściwego2020-07-01KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 15091:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 6504-3:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 3: Oznaczanie współczynnika kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajności2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 6504-3:2020-05
- wersja angielska
PN-EN ISO 3233-1:2013-06
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania substancji nielotnych i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa2020-05-15KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 3233-1:2020-05
- wersja angielska
91.080.10 Konstrukcje metalowe
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja niemiecka
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
PN-EN ISO 14713-2:2010
- wersja angielska
Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe2020-07-01KT 106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów MetalowychPN-EN ISO 14713-2:2020-07
- wersja angielska
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-EN 13373:2004
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów2020-06-25KT 108 Kruszyw i Kamienia BudowlanegoPN-EN 13373:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 16236:2018-08
- wersja angielska
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (AVCP) kruszyw -- Badanie typu i zakładowa kontrola produkcji2020-05-26KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.120.40 Instalacja odgromowa
PN-EN 62858:2015-12
- wersja angielska
Gęstość wyładowań piorunowych oparta na systemach ich lokalizacji (LLS) -- Ogólne zasady2020-06-10KT 55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów BudowlanychPN-EN IEC 62858:2020-06
- wersja angielska
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
PN-EN 13053+A1:2011
- wersja angielska
Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji2020-05-19KT 317 Wentylacji i KlimatyzacjiPN-EN 13053:2020-05
- wersja angielska
91.140.80 Systemy odwadniające
PN-EN 15012:2010
- wersja angielska
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli -- Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń2020-06-25KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.180 Wykończenie wnętrz
PN-EN 234:2002
- wersja polska
Tapety w zwoikach -- Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania2020-05-19KT 25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich PrzetworówPN-EN 234:2020-05
- wersja angielska
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN 62311:2010
- wersja polska
Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)2020-06-12KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 62311:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 60704-3:2006
- wersja angielska
Hałas elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu2020-05-18KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN 60704-3:2020-05
- wersja angielska
97.040.40 Zmywarki
PN-EN 50593:2017-04
- wersja angielska
Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 63136:2020-06
- wersja angielska
PN-EN 50593:2017-04
- wersja polska
Zmywarki elektryczne do użytku komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych2020-06-09KT 267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego ŻywieniaPN-EN IEC 63136:2020-06
- wersja angielska
97.080 Urządzenia do czyszczenia
PN-EN 62826:2014-11
- wersja angielska
Sprzęt do czyszczenia powierzchni -- Urządzenia do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku komercyjnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-07-08KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 62885-9:2020-07
- wersja angielska