Zawartość

Wykaz wycofanych PN

Poniższej przedstawiamy zestawienie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych wycofanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienie sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Wykaz wycofanych PN
NumerTytułData wycofaniaNumer OTZastąpiona przez
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
PN-EN 13878:2005
- wersja polska
Pojazdy kempingowe -- Terminy i definicje2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13878:2020-01
- wersja angielska
01.140.20 Informacja naukowa
PN-N-01229:2002
- wersja polska
Hasło opisu bibliograficznego -- Hasło osobowe2020-01-30KT 242 Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
PN-ISO 6166:2002
- wersja polska
Papiery wartościowe i pokrewne instrumenty finansowe -- Międzynarodowy system numerowania identyfikatorów papierów wartościowych (ISIN)2020-02-13KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
PN-EN 15017:2006
- wersja angielska
Usługi pogrzebowe -- Wymagania2020-01-17RS SUS Rada Sektorowa Sektora UsługPN-EN 15017:2020-01
- wersja angielska
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
PN-EN 31010:2010
- wersja angielska
Zarządzanie ryzykiem -- Techniki oceny ryzyka2020-01-27KT 9 NiezawodnościPN-EN IEC 31010:2020-01
- wersja angielska
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
PN-EN 13098:2007
- wersja polska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Wytyczne dotyczące pomiaru mikroorganizmów i endotoksyn zawieszonych w powietrzu2020-01-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 13098:2020-01
- wersja angielska
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
PN-EN 13544-1+A1:2009
- wersja angielska
Urządzenia do terapii oddechowej -- Część 1: Układy nebulizujące i ich elementy2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 20789:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 27427:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 1820+A1:2009
- wersja angielska
Worki oddechowe do aparatów do znieczulenia2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 5362:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 10651-6:2009
- wersja angielska
Respiratory do medycznego stosowania -- Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania -- Część 6: Urządzenia do domowego wspomagania wentylacji2020-01-17KT 284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych MechanicznychPN-EN ISO 80601-2-79:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 80601-2-80:2020-01
- wersja angielska
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
PN-EN 60601-2-28:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-28: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego zespołów lamp rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznej2020-01-31KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 60601-2-28:2020-01
- wersja angielska
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
PN-EN 80601-2-59:2010
- wersja angielska
Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-59: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego termografów do badań przesiewowych temperatury osób w stanie gorączki2020-01-20KT 67 Elektrycznej Aparatury MedycznejPN-EN IEC 80601-2-59:2020-01
- wersja angielska
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
PN-EN 13071-3:2011
- wersja angielska
Unoszone pojemniki na odpady o pojemności do 5 000 l, opróżniane od dołu -- Część 3: Zalecane połączenia przy unoszeniu2020-01-17KT 263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów KomunalnychPN-EN 13071-3:2020-01
- wersja angielska
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
PN-Z-04310:2002
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tolueno-2,4-diaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej2020-01-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04106-3:2002
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości miedzi i jej związków -- Oznaczanie dymów i pyłów miedzi i jej związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej2020-01-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04253:1997
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie żelazowanadu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej2020-01-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04306:2002
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,3-epoksypropanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2020-01-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04309:2002
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyjanku sodu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną2020-01-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04182-26:2002
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie demetonu-S metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2020-01-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-Z-04307:2002
- wersja polska
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fosforanu(V) tristolilu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej2020-01-30KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
PN-EN 13098:2007
- wersja polska
Powietrze na stanowiskach pracy -- Wytyczne dotyczące pomiaru mikroorganizmów i endotoksyn zawieszonych w powietrzu2020-01-20KT 159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku PracyPN-EN 13098:2020-01
- wersja angielska
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 25177:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Opis gleby terenu2020-01-27KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 25177:2020-01
- wersja angielska
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 23611-3:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby2020-01-27KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23611-3:2020-01
- wersja angielska
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 23611-3:2011
- wersja angielska
Jakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby2020-01-27KT 190 Biologii GlebyPN-EN ISO 23611-3:2020-01
- wersja angielska
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
PN-EN ISO 11274:2014-06
- wersja angielska
Jakość gleby -- Oznaczanie charakterystyki retencji wodnej -- Metody laboratoryjne2020-01-27KT 192 Ogólnych i Fizyki GlebyPN-EN ISO 11274:2020-01
- wersja angielska
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
PN-EN 349+A1:2010
- wersja polska
Bezpieczeństwo maszyn -- Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka2020-01-14KT 158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia OgólnePN-EN ISO 13854:2020-01
- wersja angielska
13.220.10 Walka z pożarem
PN-EN 15182-2+A1:2010
- wersja angielska
Prądownice dla straży pożarnej -- Część 2: Prądownice uniwersalne PN 162020-01-17KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15182-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15182-1+A1:2010
- wersja angielska
Prądownice dla straży pożarnej -- Część 1: Wymagania ogólne2020-01-17KT 244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - GaśniczychPN-EN 15182-1:2020-01
- wersja angielska
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
PN-EN 50291-2:2010
- wersja angielska
Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań i wymagania eksploatacyjne2020-01-31KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych WybuchemPN-EN 50291-2:2020-01
- wersja angielska
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3743-2:2010
- wersja angielska
Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych -- Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych2020-01-14KT 157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku PracyPN-EN ISO 3743-2:2020-01
- wersja angielska
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
PN-EN 50249:2003
- wersja angielska
Elektromagnetyczne wykrywacze podziemnych rurociągów i kabli -- Właściwości i bezpieczeństwo2020-01-30KT 71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3269:2004
- wersja polska
Części złączne -- Kontrola odbiorcza2020-01-17KT 236 Części Złącznych i Narzędzi MontażowychPN-EN ISO 3269:2020-01
- wersja angielska
21.060.99 Inne części złączne
PN-EN 13271:2002/AC:2006
- wersja polska
Łączniki do drewna -- Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy2020-01-13KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 13271:2002
- wersja polska
Łączniki do drewna -- Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy2020-01-13KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
23.020.35 Butle do gazów
PN-EN ISO 14245:2010
- wersja angielska
Butle do gazu -- Specyfikacja i badanie zaworów butli do LPG -- Zawory samozamykające się2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 14245:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 15995:2010
- wersja angielska
Butle do gazu -- Specyfikacja i badanie zaworów butli do LPG -- Zawory sterowane ręcznie2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 15995:2020-01
- wersja angielska
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
PN-EN 16125:2016-04
- wersja angielska
Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Układy rurociągów i ich mocowania -- Faza ciekła i faza gazowa LPG2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN 16125:2020-01
- wersja angielska
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15698-2:2015-11
- wersja niemiecka
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Kształtki i zespół armatury ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15698-2:2015-11
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Kształtki i zespół armatury ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 448:2015-12
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 448:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 448:2015-12
- wersja niemiecka
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 448:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 253+A2:2015-12
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 253:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 14419:2009
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 14419:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 489:2009
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 489-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 14419:2009
- wersja niemiecka
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 14419:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 253+A2:2015-12
- wersja niemiecka
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 253:2020-01
- wersja angielska
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
PN-EN 15698-2:2015-11
- wersja niemiecka
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Kształtki i zespół armatury ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15698-2:2015-11
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Kształtki i zespół armatury ze stalowych rur przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15698-1:2009
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-1:2020-01
- wersja angielska
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
PN-ISO 11922-1:2013-12
- wersja polska
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary i tolerancja -- Część1: Szeregi metryczne2020-02-04KT 140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw SztucznychPN-ISO 11922-1:2020-02
- wersja polska
23.040.70 Przewody giętkie
PN-EN ISO 1403:2009
- wersja angielska
Węże z gumy ze wzmocnieniem tekstylnym do wody, ogólnego zastosowania -- Wymagania2020-01-15KT 186 Gumy i Wyrobów GumowychPN-EN ISO 1403:2020-01
- wersja angielska
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 488:2015-12
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 488:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 488:2015-12
- wersja niemiecka
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 488:2020-01
- wersja angielska
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
PN-EN ISO 14245:2010
- wersja angielska
Butle do gazu -- Specyfikacja i badanie zaworów butli do LPG -- Zawory samozamykające się2020-01-03KT 130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do GazówPN-EN ISO 14245:2020-01
- wersja angielska
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
PN-EN 61158-6-19:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-19:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-12:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-12:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-10:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-23:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-2:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-3:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-4:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-21:2012
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-21:2020-01
- wersja angielska
25.160.30 Urządzenia do spawania
PN-EN ISO 3821:2010
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2020-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3821:2020-01
- wersja angielska
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
PN-EN ISO 18592:2010
- wersja angielska
Zgrzewanie rezystancyjne -- Badanie niszczące zgrzein -- Metoda badania na zmęczenie próbek zgrzanych wielopunktowo2020-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 18592:2020-01
- wersja angielska
25.220.60 Powłoki organiczne
PN-EN 13523-17:2011
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 17: Przyczepność folii usuwalnych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-17:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 13523-11:2011
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 11: Odporność na rozpuszczalniki (próba pocierania)2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-11:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 13523-19:2011
- wersja angielska
Metale powlekane metodą ciągłą -- Metody badań -- Część 19: Modele płytek i metoda ekspozycji w warunkach atmosferycznych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 13523-19:2020-01
- wersja angielska
27.160 Energetyka słoneczna
PN-EN 61727:2002
- wersja angielska
Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych2020-01-13KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
PN-EN 61345:2002
- wersja angielska
Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV)2020-01-13KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
PN-EN 62271-107:2013-03
- wersja angielska
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 107: Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie2020-01-20KT 74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej WysokonapięciowejPN-EN IEC 62271-107:2020-01
- wersja angielska
31.180 Obwody drukowane i płytki
PN-EN 60097:2002
- wersja polska
Systemy siatek obwodów drukowanych2020-02-13KT 293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 6-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE dotycząca rozmieszczonych czujników radarowych ruchu naziemnego -- Czujniki pasma X wykorzystujące sygnały impulsowe i moc nadawczą do 100 kW2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1:2020-01
- wersja angielska
33.070.10 Radiowe Sieci Transeuropejskie (TETRA)
PN-ETSI EN 300 392-7 V3.4.1:2017-07
- wersja angielska
Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Głos plus dane (V+D) -- Część 7: Bezpieczeństwo2020-01-27KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 392-7 V3.5.1:2020-01
- wersja angielska
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
PN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia transmisyjne wydzielonej łączności bliskiego zasięgu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Jednostki pokładowe (OBU)2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1:2020-01
- wersja angielska
33.100.10 Emisja
PN-EN 61000-3-11:2004
- wersja polska
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu2020-01-27KT 104 Kompatybilności ElektromagnetycznejPN-EN IEC 61000-3-11:2020-01
- wersja angielska
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
PN-EN 61158-6-10:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-3:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-2:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-21:2012
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-21:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-19:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-19:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-23:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-4:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-12:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-12:2020-01
- wersja angielska
35.110 Tworzenie sieci
PN-EN 61158-6-3:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-3: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 32020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-4:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-4: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 42020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-4:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-19:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-19: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 192020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-19:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-2:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-2: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 22020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-21:2012
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-21: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowań -- Typ 21 elementów2020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-21:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-23:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-23: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 232020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-23:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-12:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-12: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 122020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-12:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 61158-6-10:2015-03
- wersja angielska
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-10: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu 102020-01-29KT 50 Automatyki i Robotyki PrzemysłowejPN-EN IEC 61158-6-10:2020-01
- wersja angielska
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
PN-ISO 9564-2:2007
- wersja polska
Bankowość -- Zarządzanie i zabezpieczanie personalnego numeru identyfikacyjnego -- Część 2: Zatwierdzone algorytmy szyfrowania PIN2020-01-30KT 271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
PN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.1.1:2017-05
- wersja angielska
Telematyka transportu i ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia transmisyjne wydzielonej łączności bliskiego zasięgu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracujące w paśmie częstotliwości od 5 795 MHz do 5 815 MHz -- Część 2-2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Jednostki pokładowe (OBU)2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.1:2020-01
- wersja angielska
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10/Ap1:2019-10
- wersja angielska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 16931-1:2017-10
- wersja polska
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej2020-01-20KT 271 Bankowości i Bankowych Usług FinansowychPN-EN 16931-1+A1:2020-01
- wersja angielska
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
PN-EN 13878:2005
- wersja polska
Pojazdy kempingowe -- Terminy i definicje2020-01-09KT 17 Pojazdów i Transportu DrogowegoPN-EN 13878:2020-01
- wersja angielska
49.025.10 Stale
PN-EN 2465:2007
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Stal FE-PA3901 (X2CrNi18-9) -- Wyżarzona zmiękczająco -- 450 MPa < lub = Rm < lub = 680 MPa -- Pręty do obróbki skrawaniem -- 4 mm < lub = De < lub = 100 mm2020-01-09KT 127 Surowców Hutniczych i StaliPN-EN 2465:2020-01
- wersja angielska
49.025.20 Aluminium
PN-EN 4827:2017-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowanie aluminium i stopów aluminium bez stosowania sześciowartościowego chromu2020-01-16KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4827:2020-01
- wersja angielska
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
PN-EN 3740:2000
- wersja polska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem sześciokątnym niskim, z trzpieniem pasowanym i krótkim gwintem, ze stopu tytanu, anodowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1100 MPa (w temperaturze otoczenia)/315 stopni C2020-01-31KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3740:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 4161:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem walcowym, wgłębieniem krzyżowym przesuniętym, ze zwykłą tolerancją trzpienia normalnego, długim gwintem, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) / 235 °C2020-01-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4161:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 4161:2010/AC:2010
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby z łbem walcowym, wgłębieniem krzyżowym przesuniętym, ze zwykłą tolerancją trzpienia normalnego, długim gwintem, ze stali stopowej, kadmowane -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa (w temperaturze otoczenia) / 235 °C2020-01-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4161:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3685:2008
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Śruby ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286) -- Klasa wytrzymałości: 1 100 MPa/650 °C -- Wymagania techniczne2020-01-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3685:2020-01
- wersja angielska
49.030.99 Inne części złączne
PN-EN 3278:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Tuleje, cylindryczne z łbem wystającym, ze stali odpornej na korozję, pasywowane (grubość ścianki 0,25 mm)2020-01-31KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 3278:2020-01
- wersja angielska
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
PN-EN 4827:2017-04
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Anodowanie aluminium i stopów aluminium bez stosowania sześciowartościowego chromu2020-01-16KT 225 Lekkich Metali NieżelaznychPN-EN 4827:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 4476:2011
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Farby i lakiery -- Utwardzana na zimno powłoka pośrednia2020-01-03KT 19 Lotnictwa i KosmonautykiPN-EN 4476:2020-01
- wersja angielska
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
PN-EN 4604-006:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 006: Kable współosiowe 50 omów, 200 °C, typu WM -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-006:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3155-079:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 079: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-079:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3745-404:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Światłowody i kable światłowodowe stosowane na statkach powietrznych -- Metody badań -- Część 404: Szok termiczny2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3745-404:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 4604-003:2009
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable elektryczne sygnałowe -- Część 003: Kable współosiowe 50 omów, 200 °C, typ WZ -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4604-003:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3155-070:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 070: Styki elektryczne wtykowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-070:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3155-081:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 081: Styki wielkości 22 do EN 2997 elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy T -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-081:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3155-083:2016-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 083: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S wielkość 8 -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-083:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3155-071:2015-02
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki elektryczne stosowane w elementach złączy -- Część 071: Styki elektryczne gniazdowe typu A zagniatane klasy S -- Norma wyrobu2020-01-15KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-071:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 4612-012:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 012: Niklowany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Podwójne ścianki wytłaczane do zastosowań otwartych z osłoną i ekranem (oplotem) -- Przeznaczone do nadruku laserem -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-012:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 4612-007:2012
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Kable i przewody elektryczne ogólnego przeznaczenia jedno i wielożyłowe -- Rodzina XLETFE -- W osłonach lub ekranowane i w osłonach -- Część 007: Posrebrzany drut miedziany -- Temperatura pracy między -65 °C a 150 °C -- Pojedyncza ścianka wytłaczana do zastosowań otwartych z osłoną bez ekranu -- Przeznaczone do nadruku laserem -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4612-007:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 3155-008:2006
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Styki stosowane w elementach złączy elektrycznych -- Część 008: Styki wtykowe, typ A, zagniatane, klasa S -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 3155-008:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 4056-003:2017-01
- wersja angielska
Lotnictwo i kosmonautyka -- Opaski zaciskowe do wiązek przewodów -- Część 003: Plastikowe opaski zaciskowe -- Temperatury pracy od -65 °C do 105 °C i od -65 °C do 150 °C -- Norma wyrobu2020-01-14KT 177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoPN-EN 4056-003:2020-01
- wersja angielska
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
PN-ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1:2016-11
- wersja angielska
Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) -- Część 6-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE dotycząca rozmieszczonych czujników radarowych ruchu naziemnego -- Czujniki pasma X wykorzystujące sygnały impulsowe i moc nadawczą do 100 kW2020-01-20KT 11 TelekomunikacjiPN-ETSI EN 303 213-6-1 V3.1.1:2020-01
- wersja angielska
59.060.20 Włókna chemiczne
PN-EN ISO 1833-14:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 14: Mieszanki włókien octanowych i określonych włókien chlorowych (metoda z zastosowaniem kwasu octowego)2020-01-31KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-14:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-9:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 9: Mieszanki włókien octanowych i trójoctanowych (metoda z zastosowaniem alkoholu benzylowego)2020-01-31KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-9:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 1833-13:2010
- wersja angielska
Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 13: Mieszanki określonych włókien chlorowych i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem dwusiarczku węgla/acetonu)2020-01-31KT 24 Surowców WłókienniczychPN-EN ISO 1833-13:2020-01
- wersja angielska
59.080.70 Geotekstylia
PN-EN ISO 13437:2000
- wersja polska
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Metoda instalowania i pobierania próbek z gruntu oraz badania próbek w laboratorium2020-01-09KT 142 GeosyntetykówPN-EN ISO 13437:2020-01
- wersja angielska
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
PN-EN 14082:2004
- wersja polska
Artykuły żywnościowe -- Oznaczanie pierwiastków śladowych -- Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, żelaza i chromu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji suchej2020-02-13KT 235 Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
PN-EN 14185-1:2004
- wersja polska
Żywność o niskiej zawartości tłuszczu -- Oznaczanie pozostałości N-metylokarbaminianów -- Część 1: Metoda HPLC z oczyszczaniem metodą SPE2020-02-13KT 235 Analizy Żywności
67.080.01 Owoce, warzywa i ich przetwory. Zagadnienia ogólne
PN-EN 14185-1:2004
- wersja polska
Żywność o niskiej zawartości tłuszczu -- Oznaczanie pozostałości N-metylokarbaminianów -- Część 1: Metoda HPLC z oczyszczaniem metodą SPE2020-02-13KT 235 Analizy Żywności
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
PN-EN 1656:2010/AC:2010
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2020-01-17KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 1656:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 1656:2010
- wersja angielska
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze weterynarii -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)2020-01-17KT 296 Dezynfekcji i AntyseptykiPN-EN 1656:2020-01
- wersja angielska
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 3924:2016-10
- wersja angielska
Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia -- Metoda chromatografii gazowej2020-01-16KT 222PN-EN ISO 3924:2020-01
- wersja angielska
77.150.20 Wyroby z magnezu
PN-EN 1753:2001
- wersja polska
Magnez i stopy magnezu -- Gąski i odlewy ze stopów magnezu2020-01-17KT 301 OdlewnictwaPN-EN 1753:2020-01
- wersja angielska
79.040 Drewno, kłody, tarcica
PN-D-95014:1997
- wersja polska
Nawierzchnia kolejowa -- Sosnowe, dębowe i bukowe materiały drzewne nawierzchni kolejowej nasycane olejem impregnacyjnym2020-01-30KT 185 Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.040.20 Szkło budowlane
PN-EN 12758:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu oraz określenie właściwości2020-01-15KT 198 SzkłaPN-EN 12758:2020-01
- wersja angielska
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
PN-EN ISO 20504:2016-05
- wersja angielska
Ceramika wysokiej jakości (ceramika zaawansowana, techniczna ceramika zaawansowana) -- Metoda badania zachowania się kompozytów wzmocnionych włóknem ciągłym przy ściskaniu w temperaturze pokojowej2020-01-17KT 289 Ceramiki TechnicznejPN-EN ISO 20504:2020-01
- wersja angielska
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
PN-EN ISO 527-1:2012
- wersja niemiecka
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 527-1:2012
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 527-1:2012
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 527-1:2020-01
- wersja angielska
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
PN-EN ISO 21970-2:2018-11
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21970-2:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 21970-1:2018-10
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Poliketony (PK) do różnych technik formowania -- Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 21970-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 4577:2002
- wersja polska
Tworzywa sztuczne -- Polipropylen i kopolimery propylenu -- Oznaczanie stabilności termooksydacyjnej w powietrzu -- Metoda piecowa2020-01-09KT 141 Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 4577:2020-01
- wersja angielska
83.140.10 Folie i arkusze
PN-EN ISO 11963:2013-05
- wersja angielska
Tworzywa sztuczne -- Płyty z poliwęglanu -- Typy, wymiary i charakterystyka2020-01-03KT 168 Wyrobów z Tworzyw SztucznychPN-EN ISO 11963:2020-01
- wersja angielska
83.140.40 Węże
PN-EN ISO 3821:2010
- wersja angielska
Sprzęt do spawania gazowego -- Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych2020-01-14KT 165 Spawania i Procesów PokrewnychPN-EN ISO 3821:2020-01
- wersja angielska
83.180 Kleje
PN-EN 14257:2007
- wersja polska
Kleje -- Kleje do drewna -- Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie połączeń zakładkowych w podwyższonej temperaturze (WATT `91)2020-01-15KT 184 KlejówPN-EN 14257:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 1841:2001
- wersja polska
Kleje -- Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych -- Oznaczanie zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem2020-01-15KT 184 KlejówPN-EN ISO 22633:2020-01
- wersja angielska
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
PN-EN 1114-3+A1:2008
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wytłaczarki i linie wytłaczania -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów2020-01-17KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1114-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 1114-3+A1:2008/Ap1:2013-07
- wersja angielska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wytłaczarki i linie wytłaczania -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów2020-01-17KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1114-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 1114-3+A1:2008
- wersja polska
Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wytłaczarki i linie wytłaczarskie -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów2020-01-17KT 240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek GumowychPN-EN 1114-3:2020-01
- wersja angielska
87.040 Farby i lakiery
PN-EN ISO 2808:2008
- wersja polska
Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN ISO 2808:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 16074:2011
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych i wydajności farb do powlekania metodą ciągłą2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 16074:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 16074:2011
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Oznaczanie zawartości substancji nielotnych i wydajności farb do powlekania metodą ciągłą2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 16074:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 927-3:2012
- wersja niemiecka
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 927-3:2012
- wersja angielska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 927-3:2012
- wersja polska
Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz -- Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych2020-01-14KT 175 Farb i LakierówPN-EN 927-3:2020-01
- wersja angielska
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
PN-EN ISO 787-15:1999
- wersja polska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Porównanie odporności na światło barwnych pigmentów podobnych typów2020-01-03KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-15:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 787-13:2003
- wersja polska
Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 13: Oznaczanie rozpuszczalnych w wodzie siarczanów, chlorków i azotanów2020-01-03KT 155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i WypełniaczyPN-EN ISO 787-13:2020-01
- wersja angielska
91.080.20 Konstrukcje drewniane
PN-EN 13271:2002
- wersja polska
Łączniki do drewna -- Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy2020-01-13KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
PN-EN 13271:2002/AC:2006
- wersja polska
Łączniki do drewna -- Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy2020-01-13KT 215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
PN-B-06714-46:1992
- wersja polska
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką2020-01-30KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
PN-EN 14147:2004
- wersja polska
Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie odporności na starzenie pod działaniem mgły solnej2020-01-13KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
PN-EN 14617-8:2009
- wersja polska
Konglomeraty kamienne -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie odporności na zamocowanie (otwór na kołek)2020-01-13KT 108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
PN-EN 13495:2003
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na odrywanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym)2020-01-15KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13495:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 13494:2003
- wersja polska
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej2020-01-15KT 211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w BudownictwiePN-EN 13494:2020-01
- wersja angielska
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
PN-EN 12758:2011
- wersja angielska
Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu oraz określenie właściwości2020-01-15KT 198 SzkłaPN-EN 12758:2020-01
- wersja angielska
PN-EN ISO 140-18:2006
- wersja angielska
Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 18: Laboratoryjne pomiary dźwięku generowanego przez deszcz padający na elementy budowlane2020-01-13KT 253 Akustyki Architektonicznej
91.140.10 Centralne ogrzewanie
PN-EN 15332:2008
- wersja angielska
Kotły grzewcze -- Ocena energetyczna zasobników ciepłej wody2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15332:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 215:2005
- wersja angielska
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań2020-01-17KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 215:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 215:2005/A1:2006
- wersja angielska
Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań2020-01-17KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 215:2020-01
- wersja angielska
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
PN-EN 15698-1:2009/Ap1:2015-12
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 15698-1:2009
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu2020-01-27KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 15698-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 14419:2009
- wersja niemiecka
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 14419:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 14419:2009
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 14419:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 489:2009
- wersja angielska
Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu2020-01-24KT 316 Ciepłownictwa i OgrzewnictwaPN-EN 489-1:2020-01
- wersja angielska
97.060 Sprzęt pralniczy
PN-EN 60311:2004
- wersja angielska
Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-01-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60311:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 60311:2004/A1:2006
- wersja angielska
Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-01-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60311:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 60311:2004/A2:2009
- wersja angielska
Żelazka elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych2020-01-24KT 63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego UżytkuPN-EN IEC 60311:2020-01
- wersja angielska
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
PN-EN 50491-5-1:2011
- wersja polska
Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki badań i stanowiska pomiarowe2020-01-29KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63044-5-1:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 50491-5-3:2011
- wersja polska
Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku przemysłowym2020-01-29KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63044-5-3:2020-01
- wersja angielska
PN-EN 50491-5-2:2011
- wersja polska
Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym2020-01-29KT 173 Interfejsów i Budynkowych Systemów ElektronicznychPN-EN IEC 63044-5-2:2020-01
- wersja angielska
97.200.40 Place do zabaw i gier
PN-EN 1176-2:2017-12
- wersja angielska
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek2020-01-31KT 2 Sportu i RekreacjiPN-EN 1176-2+AC:2020-01
- wersja angielska