Zawartość

Zmiana numeracji PN wprowadzających EN skonsolidowane

Decyzją Rady Technicznej CEN nr 63/2005 wprowadzono Normy Europejskie skonsolidowane, włączające zmiany do treści normy (informacja o włączonych zmianach znajduje się w przedmowie do Normy Europejskiej). W konsekwencji zmieniono zasady numeracji Norm Europejskich, np.: EN 71-1:2005 i osobno wydana do niej zmiana o numerze EN 71-1:2005/A3:2006 oraz poprawka EN 71-1:2005/AC:2006, po opracowaniu w CEN projektu nowej zmiany A4 i połączeniu treści dotychczas zatwierdzonych dokumentów z treścią projektu zmiany, otrzymała numer EN 71-1:2005+A4:2007.       

W związku z tym Prezes PKN wydał decyzję o zmianie numerów Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie skonsolidowane. Obecnie takie Polskie Normy oznaczone będą numerem PN-EN …+A…. Dotychczas zatwierdzone Polskie Normy wprowadzające Normy Europejskie skonsolidowane zostały przenumerowane i są podane w Wykazach PN, których numeracja uległa zmianie.

Polskie Normy wymienione w wykazach będą miały zmieniony numer w bazie i katalogu, natomiast na dokumencie pozostaną numery według dotychczas stosowanego systemu, tzn. bez uwzględnienia oznaczenia zmiany „+A”.