Zawartość

EKSPERT WG

Twoja rola

Ekspert WG jest niezależnym specjalistą uczestniczącym w pracach grup roboczych (Working Group – WG) europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych CEN, CENELEC, ISO, IEC.

Jest zgłaszany do pracy w WG przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny.

Zaleca się, aby ekspert zgłaszany do WG był w składzie powiązanego tematycznie Organu Technicznego (OT) PKN.

 

Twoja praca

 • posługujesz się językiem angielskim (znasz słownictwo branżowe);
 • uczestniczysz w opracowaniu norm od najwcześniejszych etapów ich powstawania – na poziomie europejskim i międzynarodowym;
 • współpracujesz z organami tworzącymi normy w Polsce: wymieniasz informacje, opiniujesz projekty PN z zakresu tematycznego WG;
 • przygotowujesz sprawozdania z posiedzeń WG.
   

Twoje korzyści

 • wpływ na zapisy w normie i dokumentach normalizacyjnych;
 • szerokie kontakty biznesowe;
 • spotkania z najlepszymi ekspertami w danej branży;
 • dostęp do najnowszych informacji z rynku;
 • możliwość planowania nowych inwestycji;
 • przewaga nad konkurentami;
 • obniżenie kosztów projektowania i badań;
 • znajomość stanowiska krajowego dotyczącego danego zagadnienia (wiesz, które zapisy zostaną zaakceptowane, a które nie).
   

Twoje narzędzia

Narzędzia lub informacje

Gdzie szukać:clicksearch-02.png

Szkolenie e-learningowe dla ekspertów WG – bezpłatny dostęp dla ekspertów WG →

Portal Wiedza – szkolenie e-learningowe

Dostęp do dedykowanych systemów internetowych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych →

Dane logowania przekazywane na adres e-mail eksperta WG

Udział w posiedzeniach WG →

Dystrybucja informacji i rejestracja przez dedykowane systemy internetowe

Program prac PKN →

Strona internetowa PKN – 
Program prac PKN

Procedury CEN/ CENELEC →

Procedury ISO/ IEC →

Procedury PKN →

Strona internetowa PKN –
Procedury i dokumenty normalizacyjne

Wykaz Organów Technicznych PKN →

Strona internetowa PKN –
Organy Techniczne

Procedura PKN Z2-P2

Zasady uczestnictwa w pracach organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych →

Strona internetowa PKN – Z2-P2

Formularz Z2-P2-F06

Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej →

Strona internetowa PKN – Z2-P2-F06

 

 

Twoja przyszłość w normalizacji

Zaangażuj się w normalizację także na inne sposoby:

Propozycje udziału w normalizacji

Gdzie szukać:  clicksearch-02.png

Weź udział w ankiecie powszechnej →

Strona internetowa PKN -
Wykaz projektów PN do ankiety

Pracuj w polskich Organach Technicznych (OT) →

Strona internetowa PKN -
Organy Techniczne PKN

Strona internetowa PKN -
Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Opracuj polską wersję językową normy →

Strona internetowa PKN -
Jak zostać wykonawcą prac normalizacyjnych

Zamów opracowanie Polskiej Normy własnej  →

Strona internetowa PKN -
Jak zamówić opracowanie norm