Zawartość

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Zadania i korzyści członka KT/KZ/PK

Przed wypełnieniem wniosku o członkostwo w OT otwórz stronę Członkowie KT/KZ/PK i ich reprezentanci i zapoznaj się z informacjami:

 • kto może zostać członkiem KT/KZ/PK;
 • jakie korzyści wiążą się z członkostwem w KT/KZ/PK;
 • jakie są zadania członka KT/KZ/PK.

Wniosek o członkostwo w OT

Podstawowym dokumentem służącym do:

 • zgłoszenia członkostwa w OT;
 • zmiany danych podmiotu;
 • zmiany reprezentantów członka OT

jest formularz Z2-P3-F14 Wniosek o członkostwo w OT (otwórz plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader).

W prawidłowym wypełnieniu wniosku pomoże krótka instrukcja pobierania i wypełniania wniosku (otwórz plik Instrukcja_z2-p3-f14. pdf).

Aby wypełnić formularz Z2-P3-F14:

 • pobierz i zapisz formularz na swoim komputerze;
 • otwórz  formularz w aplikacji Adobe Acrobat Reader, która pozwala na poprawne wypełnienie, automatyczne sprawdzenie i elektroniczne podpisanie formularza;
 • prawidłowo zaznacz cel, w jakim składasz wniosek - dzięki temu aktywny formularz wskaże wymagane pola;
 • korzystaj ze wskazówek, które pomagają prawidłowo wypełnić wniosek; 
 • podpisz – ważne jest, żeby formularz podpisały osoby upoważnione.

Poniżej podajemy szczegółowe informacje o pozostałych potrzebnych dokumentach i sposobie ich przekazania do PKN.

Składam wniosek o członkostwo w KT/KZ/PK po raz pierwszy

Aby złożyć wniosek o członkostwo w KT/KZ/PK po raz pierwszy wykonaj poniższe kroki:

1

Sprawdź numer i nazwę KT lub KZ lub PK, do którego się zgłaszasz

Wykaz Organów Technicznych (otwórz stronę Wykaz OT)

2

Przygotuj kopię dokumentu potwierdzające prawo reprezentowania podmiotu na zewnątrz

W zależności od formy prawnej podmiotu jest to jeden z dokumentów:

 • kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopia statutu łącznie z dokumentem potwierdzającym nazwisko osoby reprezentującej (kopia powołania, nominacji itp.);
 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • umowa spółki i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wspólników (w przypadku spółek, których forma prawna nie wymaga KRS).

 3

Wypełnij formularze*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader)

Z2-P3-F04 (otwórz plik z2-p3-f04.pdf w Adobe Acrobat Reader)

4

Prześlij formularze i dokumenty do PKN

 

e-mail: ot@pkn.pl

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14,

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf

Pomoc przy wypełnieniu lub przekazaniu dokumentów

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wypełniania lub przekazania dokumentów skontaktuj się z nami:

Wydział Administrowania Działalnością Normalizacyjną

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 67 551, 22 55 67 432
e-mail: ot@pkn.pl

 

Składam wniosek o członkostwo w kolejnym KT/KZ/PK

Aby złożyć wniosek o członkostwo w kolejnym KT/KZ/PK wykonaj poniższe kroki:

1

Sprawdź numer i nazwę KT lub KZ lub PK, do którego się zgłaszasz

Wykaz Organów Technicznych (otwórz stronę Wykaz OT)

 2

Wypełnij formularze*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader)

Z2-P3-F04 (otwórz plik z2-p3-f04.pdf w Adobe Acrobat Reader)

3

Prześlij formularze do PKN

e-mail: ot@pkn.pl

 

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14,

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf)

 

Chcę zmienić dane członka KT/KZ/PK

Aby zmienić dane członka KT/KZ/PK (podmiotu) wykonaj poniższe kroki:

 1

Wypełnij formularz*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf)

2

Prześlij formularz do PKN

e-mail: ot@pkn.pl

 

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14,

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf)

Chcę zmienić reprezentanta członka KT/KZ/PK lub dane reprezentanta

Przed wypełnieniem dokumentów otwórz stronę Członkowie KT/KZ/PK i ich reprezentanci i zapoznaj się z informacjami o reprezentantach członka KT/KZ/PK.

Aby zmienić reprezentantów członka KT/KZ/PK lub zmienić dane reprezentanta wykonaj poniższe kroki:

 1

Aby zmienić reprezentantów członka KT/KZ/PK wypełnij formularz*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader

2

Aby zmienić dane reprezentanta członka KT/KZ/PK wypełnij formularz

Z2-P3-F04 (otwórz plik z2-p3-f04.pdf w Adobe Acrobat Reader)

3

Prześlij formularze do PKN

e-mail: ot@pkn.pl

 

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14,

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf)

 

Przydatne dokumenty i informacje (linki):

 

Jeśli masz pytania dotyczące członkostwa w KT/KZ/PK skontaktuj się z nami:

Wydział Administrowania Działalnością Normalizacyjną PKN

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 67 551, 22 55 67 432
e-mail: ot@pkn.pl