Zawartość

Produkty powszechnego użytku

Zakres tematyczny Sektora Produktów Powszechnego Użytku (SPU) obejmuje zagadnienia związane z krajową, międzynarodową i europejską normalizacją w zakresie projektowania, produkcji i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów bezpośrednio używanych przez konsumentów. Normy zharmonizowane zawierające wymagania są powiązane z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy 2009/48/WE Bezpieczeństwo zabawek oraz Dyrektywy 2001/95/WE Ogólne bezpieczeństwo produktów.

W zakresie tematycznym SPU znajdują się również zagadnienia związane z wyrobami medycznymi dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia. Wymagania zawarte w normach zharmonizowanych wspierają zasadnicze wymagania Dyrektywy 93/42/EWG Wyroby medyczne. Normy zharmonizowane dotyczące ochron osobistych do uprawiania sportów wspierają zasadnicze wymagania dyrektywy Dyrektywa 89/686/EWG Środki ochrony indywidualnej (PPE).

Normy zharmonizowane związane z maszynami włókienniczymi, papierniczymi oraz do produkcji obuwia wspierają zasadnicze wymagania Dyrektywy 2006/42/WE Bezpieczeństwo maszyn (MD).

Prace normalizacyjne w SPU są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 
Czytaj więcej o SPU...

Tematyka SPU objęta działaniem Komitetów Technicznych

Sport, artykuły dla dzieci, jubilerstwo

 • Sprzęt sportowy i rekreacyjny, wyposażenie placów zabaw, nawierzchnie terenów sportowych, urządzenia widowiskowe i usługi turystyczne, wesołe miasteczka i parki rozrywki, kamizelki ratunkowe, kaski sportowe, baseny prywatne do użytku domowego (KT 2)
 • Artykuły przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci do karmienia, pieluszki jednorazowe, sprzęty do leżenia, siedzenia, chodzenia, nauki i meblozabawki, artykuły do transportu, artykuły zabezpieczające i ochronne, artykuły do pielęgnacji i utrzymania czystości oraz zabawki (KT 237)
 • Wyroby i półfabrykaty jubilerskie z metali szlachetnych i ich stopów (platyna, pallad, złoto, srebro), narzędzia, oprzyrządowanie, maszyny i urządzenia jubilerskie; gatunki stopów z metali szlachetnych dla jubilerstwa, diamenty i brylanty, perły oraz kamienie jubilerskie i wyroby zegarmistrzowskie (KT 239)

Włókiennictwo

 • Włókna wełniane, bawełniane, lniane, konopne, włókna chemiczne, szklane, węglowe (KT 24)
 • Nitki, nici, tkaniny powszechnego użytku, dzianiny, włókniny, worki z materiałów włókienniczych, włóczka (KT 26)
 • Odzież z tkanin i dzianin powszechnego użytku, odzież robocza, wyroby pończosznicze, procesy przemysłowego prania i czyszczenia chemicznego, system wielkości (rozmiarów) odzieży, odzież sportowa, wyroby wypełnione puchem i pierzem, wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia (KT 22)
 • Włókiennicze, elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe z wyłączeniem: drewna, ceramiki, lastryka, betonu i podłóg podniesionych z dostępem. Palność wyrobów włókienniczych (KT 27)
 • Tkaniny techniczne, tekstylia szklane, wyroby włókiennicze powleczone gumą lub tworzywami sztucznymi, sieci, wyroby powroźnicze, wyroby sanitarne z materiałów włókienniczych, konfekcja techniczna (KT 107)
 • Geotekstylia, geobiotekstylia, geomembrany oraz wyroby geotekstylne pokrewne przeznaczone do budowy tuneli, zapór, wysypisk śmieci, umocnień wałów przeciwpowodziowych itp. (KT 142)

Wyroby garbarskie, papiernicze i meblarskie

 • Skóry surowe, garbowane i wyprawione, kopyta obuwnicze i obuwie (w tym gumowe), wyroby skórzane i futrzane oraz galanterii skórzanej, maszyny garbarskie oraz maszyny do produkcji wyrobów ze skóry, imitacji skóry i obuwia (KT 20)
 • Papier, tektura, masy włókniste, przetwory z papieru i tektury, materiały biurowe i szkolne, wyroby sanitarne z papieru, opakowania z papieru i tektury (KT 25)
 • Meble oraz tarcica, półfabrykaty, materiały podłogowe, forniry, zrębki, produkty destylacji i ekstrakcji żywicy, produkty chemicznego przerobu drewna, płyt pilśniowych, wiórowych, paździerzowych, lignofolu i oklein sztucznych, wyroby z bambusa i rattanu (KT 100)
 • Zagadnienia ogólne, metody badań, wymagania jakościowe, terminologia i klasyfikacja świec wewnętrznych i zewnętrznych, bezpieczeństwo produktów podczas spalania, oznakowanie, surowce do produkcji świec i zniczy (KT 332)

Maszyny

 • Maszyny włókiennicze, odzieżowe, pralnicze, do chemicznego czyszczenia, drukarskie i papiernicze (KT 23)
 • Maszyny, instalacje techniczne oraz wyposażenie używane w miejscach zgromadzeń, w inscenizacjach oraz produkcji teatralnej i widowiskowej, urządzenia dla teatrów, sal wielofunkcyjnych, sal wystawowych, studiów radiowych, filmowych, telewizyjnych i fotograficznych, dla sal koncertowych, szkół, barów, dyskotek, scen otwartych oraz innych miejsc dostępnych dla organizacji widowisk (KT 320)
 • Drabiny przenośne i schody poddasza, drabiny strychowe (KT 326)

W zakresie Rady Sektorowej SPU znajduje się tematyka związana z działalnością następujących europejskich i międzynarodowych Komitetów Technicznych (TC):

Sektor Produktów Powszechnego Użytku zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą zarówno w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Produktów Powszechnego Użytku:

ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
tel. 42 678 87 62
e-mail: wpnspu@pkn.pl