Zawartość

Procedury opracowania norm

W dniu 18 września 2013 roku wprowadzono nowe procedury opracowywania Polskich Norm. Nowe procedury są kompatybilne z systemem PZN.

Polskie Normy są opracowywane zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez Prezesa PKN na podstawie art.15 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z późn. zm.).

Procedury i formularze są udostępnione w formacie MS Word.

Procedury ZSZ oraz PZN bez rozszerzenia literowego T stosujemy wyłącznie do trwających już projektów (uwzględniając projekty norm tłumaczonych do których zostały zawarte umowy). Dla rozpoczętych projektów, do których nie zostały zawarte umowy, należy zmienić procedurę w PZN na oznaczenie literowe T. Wszystkie projekty rozpoczynane od 10.01.2023 (tłumaczenia, uznania, PN własne) powinny być realizowane wg nowych procedur ZSZ oraz nowych procedur w PZN z oznaczeniem T.

Procedura ZSZ

Formularze ZSZ

R2-P1 Opracowanie Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego

 

R2-P2 Opracowanie EN z uznaniem EN za PN

 

R2-P3 Propozycja nowego tematu i programowanie prac normalizacyjnych

R2-P3-F01 Karta nowego tematu (KNT)

R2-P3-F02 Karta propozycji TN (KPT)

R2-P3-F03 Karta zgłoszenia tematu w CEN/CENELEC/ISO/IEC (KZT)

R2-P4 Przegląd Polskich Norm oraz wycofanie Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych

 

R2-P5 Uznanie Norm Międzynarodowych za PN oraz europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych za PDN

 

Instrukcje ZSZ

R2-I1 Numeracja Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego, oznaczenie identyfikujące i stopień zgodności

R2-I2 Przyjęcie i sprawdzenie opracowania projektu roboczego Polskiej Normy/Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego oraz przygotowanie projektu przed przekazaniem do zatwierdzenia

R2-I4 Opis, harmonogramy i czas trwania zadań w PZN

R2-I7 Przyjęcie i opiniowanie propozycji opracowania projektu normy lub dokumentu w organizacji europejskiej lub międzynarodowej

 

Procedura ZSZ

Formularze ZSZ

R2-P1T Opracowanie Polskiej Normy i Polskiego Dokumentu Normalizacyjnego

 

R2-P2T Opracowanie EN z uznaniem EN za PN

 

R2-P3T Propozycja nowego tematu i programowanie prac normalizacyjnych

R2-P3-F02T KARTA PROPOZYCJI TN (KPT)

R2-P3-F03T KARTA ZGŁOSZENIA TEMATUW CEN/CENELEC/ISO/IEC (KZT)

R2-P5T Uznanie Norm Międzynarodowych za PN oraz europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych za PDN

 

Instrukcje ZSZ

R2-I4T Opis, harmonogramy i czas trwania zadań w PZN

 

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać do Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN, e-mail: wpnsekr@pkn.pl