Zawartość

Usługi

Normalizacja w usługach jest dziedziną stosunkowo nową, lecz cieszącą się coraz większym zainteresowaniem. W 2010 r. został powołany Sektor Usług (SUS) w PKN. Powstanie Sektora Usług związane jest z ciągłym rozwojem dziedziny oraz dość szybkim wzrostem udziału branży usługowej w strukturze i dochodach polskiej gospodarki.

Zakres tematyczny prac komitetów współpracujących z Sektorem Usług jest bardzo szeroki i różnorodny. Tematyka Sektora Usług to m.in. usługi pocztowe, Facility Management, usługi świadczone przez pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi zwalczania szkodników, usługi w zakresie ekspertyz, usługi czyszczenia, usługi pogrzebowe, punkty kontaktu z klientem, kompetencje przedstawicieli celnych, usługi z zakresu poprawy samopoczucia, takie, jak: usługi świadczone przez chiropraktyków, osteopatów, usługi solaryjne, usługi w salonach piękności.

Normalizacja może pomóc w zwiększeniu przejrzystości oferowanych usług, podniesieniu ich jakości i bezpieczeństwa, zmniejszeniu bariery w handlu, Normy usługowe mogą być używane w celu propagowania lepszych praktyk i rozpowszechnienia wiedzy na rynku . Mogą określać wzorce, w stosunku do których przedsiębiorstwa mają możliwość zbadać jakość i wykonanie ich własnych usług lub usług, które nabywają - a zatem mogą polepszać konkurencyjność i zwiększać wydajność.

Normalizacja w obszarze usług jest tak samo ważna, jak w stosunku do produktów. Mimo iż normalizacja jest coraz częściej używana w sferze usług, liczba norm usługowych jest nadal bardzo mała w porównaniu z normami w zakresie produktów, a w wielu gałęziach usług normy nie istnieją w ogóle.

Rola normalizacji w stworzeniu wewnętrznego rynku usług została zidentyfikowana w Dyrektywie usługowej (2006/123). Dyrektywa zachęca do opracowywania Norm Europejskich w celu ustalenia zgodności między usługami, informowania odbiorcy i określenia jakości dostarczanych usług.

Prace normalizacyjne w SUS są prowadzone we współpracy z Komitetami Technicznymi (KT), Komitetami Zadaniowymi (KZ), w skład których wchodzą specjaliści delegowani przez różne środowiska zainteresowane określonym zakresem tematycznym. Członkiem KT/KZ może zostać każdy podmiot zainteresowany normalizacją w danym obszarze tematycznym, zarejestrowany i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski.

Komitety Techniczne oraz Komitety Zadaniowe prowadzą prace normalizacyjne na poziomie krajowym, regionalnym w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz międzynarodowym w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO).

 
Czytaj więcej o SUS...

Tematyka SUS objęta działaniem Komitetów Technicznych i Komitetów Zadaniowych:

  • Poczta (KT 259)
  • Wymagania dotyczące dostawców usług ochrony przed szkodnikami (KT 313)
  • Facility Management (KT 315)
  • Kinematografia  (KT 328)
  • Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet (KT 330)

W zakresie Rady Sektorowej Sektora Usług znajduje się tematyka związana z działalnością następujących europejskich i międzynarodowych organów technicznych:

 

Sektor Usług zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą, zarówno w ramach istniejących już Komitetów Technicznych, jak również w dziedzinach, dla których nie powołano jeszcze właściwego tematycznie KT.

Dane dotyczące zakresów tematycznych poszczególnych KT, ich współpracy krajowej, regionalnej i międzynarodowej, osób funkcyjnych, umiejscowienia sekretariatów KT podano w Kartach informacyjnych dostępnych po otwarciu hiperłącza do poszczególnych KT.

Kontakt z Sektorem Usług:
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. 22 55 67 428
e-mail: wpnsus@pkn.pl