Zawartość

Program prac normalizacyjnych PKN

Program prac normalizacyjnych PKN tworzą programy Organów Technicznych (OT) funkcjonujących przy PKN, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Normalizacyjną (RN). Prace obejmują wprowadzanie do zbioru Polskich Norm:

  • Norm Europejskich (EN);
  • Norm Międzynarodowych (ISO, IEC);
  • europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych;
  • opracowania Polskich Norm własnych;
  • opracowania Polskich Dokumentów Normalizacyjnych (PDN).
 
Czytaj więcej

PKN uczestniczy w opracowaniu EN zgodnie z programem prac CEN i CENELEC. Norma Europejska jest wprowadzana do zbioru Polskich Norm metodą uznania w języku angielskim. W późniejszych terminach mogą być publikowane kolejne wersje językowe PN-EN.

Normy organizacji międzynarodowych ISO i IEC są wprowadzane do zbioru PN, jeśli wynika to z potrzeb zainteresowanych środowisk. Włączenie Normy Międzynarodowej opracowanej przez IEC (z wyjątkiem norm terminologicznych) dodatkowo wymaga uzyskania zgody odpowiedniej europejskiej organizacji normalizacyjnej.

W przypadku PN własnej konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku notyfikacji w europejskich organizacjach normalizacyjnych. Więcej o notyfikacji projektów norm własnych można przeczytać w zakładce Krajowe jednostki normalizacyjne – notyfikowane projekty norm własnych w CEN/CENELEC.

Prace normalizacyjne finansowane są w ramach środków budżetowych i prac na zamówienie. Ważnym warunkiem przyjęcia zgłoszonej propozycji tematu normalizacyjnego (TN) jest wskazanie źródła jego finansowania. Obszar ten reguluje aktualne zarządzenie Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej.

Sposób zgłaszania i przyjmowania propozycji opracowania nowego TN określa procedura R2-P3 Propozycja nowego tematu i programowanie prac normalizacyjnych. W zakładce Jak zamówić opracowanie norm znajduje się informacja, jak krok po kroku włączyć nowy pomysł do Programu prac normalizacyjnych PKN.