Zawartość

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA POWOŁANIA NOWEGO KOMITETU TECHNICZNEGO
ds. Kompetencji ICT

Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji powołania w Sektorze Technik Informacyjnych i Komunikacji Komitetu Technicznego ds. Kompetencji ICT.

Tematyka Komitetu obejmie: wszystkie aspekty normalizacji związane z zawodami ICT we wszystkich sektorach, publicznych i prywatnych, w tym działalność związaną z czterema głównymi blokami profesjonalizmu ICT:

  1. Kompetencje (normalizacja wspólnego języka cyfrowego profesjonalistów ICT, umiejętności i wiedza stosowane we wszystkich dziedzinach ICT),
  2. Edukacja i certyfikacja,
  3. Kodeks etyki,
  4. Zasób wiedzy (BoK).

KT ds. Kompetencji ICT będzie Komitetem wiodącym w zakresie współpracy europejskiej z CEN/TC 428 ICT Professionalism and Digital Competences.

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowego KT proszone są o zgłaszanie zainteresowania członkostwem. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN, w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2‑I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN.

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 10 stycznia 2022 roku, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa

W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z:

Kierownikiem Sektora Tomaszem Mazurem, tel.: 22 55 67 601, e-mail: tomasz.mazur@pkn.pl

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

Brak nowych ogłoszeń