Zawartość

Inicjatywy powołania KT/KZ/PK

Inicjatywy powołania KT

INICJATYWA POWOŁANIA KT

PROPOZYCJA PODZIAŁU KOMITETU TECHNICZNEGO 201
ds. KOSMETYKÓW i WYROBÓW CHEMII GOSPODARCZEJ


Polski Komitet Normalizacyjny informuje o propozycji podziału w Sektorze Chemii Komitetu Technicznego (KT) 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej. Wynikiem podziału ma być powołanie dwóch Komitetów Technicznych:


1)    KT ds. Produktów Kosmetycznych
Zakres tematyczny: terminologia, wymagania, metody badań, badania mikrobiologiczne, właściwości użytkowe produktów kosmetycznych, ochrona przeciwsłoneczna.
Współpraca europejska: CEN/TC 392 Cosmetics
Współpraca międzynarodowa: ISO/TC 217 Cosmetics

2)    KT ds. Detergentów
Zakres tematyczny: terminologia, wymagania, metody badań, biobazowe środki powierzchniowo czynne.
Współpraca europejska: CEN/TC 276 Surface active agents
Współpraca międzynarodowa: ISO/TC 91 Surface active agents

Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nowych KT proszone są o delegowanie swoich przedstawicieli. Sposób zgłaszania i wymagane dokumenty podane są na stronie internetowej PKN w zakładce:

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Odpowiedzialność i zadania Członka KT opisuje procedura Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa PKN nr 23 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie Organów Technicznych powoływanych przez Prezesa PKN, podstawy ich powoływania oraz zasad powoływania członków i osób funkcyjnych w tych organach, do powołania nowego KT niezbędne jest przygotowanie przez przyszłych członków projektu Planu działania KT wg instrukcji Z2-I2 Opracowanie Planu działania KT/KZ.

Sekretariat KT będzie prowadzony przez PKN lub przez jednostkę, która zgłosi taką ofertę. Zadania jednostki prowadzącej sekretariat oraz sekretarza KT są określone w procedurze Z2-P1 Organizacja i zadania Organów Technicznych powoływanych w PKN (formularze Z2-P3-F15, Z2-P3-F13).

Zgłoszenia do udziału w pracach nowego KT należy przesłać do dnia 31 stycznia 2020 roku na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny
Sektor Chemii
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa


W kwestiach dotyczących ww. sprawy prosimy kontaktować się z Kierownikiem Sektora – Ireną Kędzierską, tel.: 22 55 67 521, e-mail: irena.kedzierska@pkn.pl

Inicjatywy powołania KZ
INICJATYWA POWOŁANIA KZ
Brak nowych ogłoszeń
Inicjatywy powołania PK
INICJATYWY POWOŁANIA PK

Brak nowych ogłoszeń