Zawartość

Jak zostać ekspertem w WG CEN/CENELEC

Ekspert jest zgłaszany przez krajową jednostkę normalizacyjną - Polski Komitet Normalizacyjny. Osoby zainteresowane udziałem w pracach WG powinny zgłosić się do Sektora WPN, wiodącego w wybranym zakresie tematycznym.

 
Czytaj więcej

Warunkiem zgłoszenia do prac w WG jest dostarczenie do właściwego Sektora WPN formularzy:

  • Z2-P2-F05 Zgłoszenie eksperta do prac w organie roboczym CEN/CENELEC lub ISO/ IEC
  • Z2-P2-F06 Zadania eksperta zgłoszonego do prac w organie roboczym organizacji międzynarodowej lub europejskiej
  • Z2-P3-F04 Dane osobowe reprezentanta członka KT/KZ/PK eksperta do przetwarzania przez PKN – dotyczy osób spoza składu OT.

Szczegółowe regulacje w zakresie powoływania członków KT/KZ/PK podaje procedura Z2-P2 Zasady uczestnictwa w pracach Organów Technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych.

Wykazy aktywnych Organów Technicznych CEN i CENELEC wraz z WG, można znaleźć na stronach tych organizacji:
Wykaz Organów Technicznych CEN
Wykaz Organów Technicznych CENELEC