Zawartość

Procedury dotyczące finansowania

Zasady finansowania działalności normalizacyjnej określa Zarządzenie nr 11/2021 Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej oraz Zarządzenie nr 8/2022 zmieniające Zarządzenie nr 11.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem Prezesa PKN, umowy Zamawiającego z PKN oraz PKN z bezpośrednimi wykonawcami prac normalizacyjnych zawierają następujące koszty:

UMOWY O PRACE NA ZAMÓWIENIE
Rodzaj umowy Koszty Zamawiającego
Umowa o prace na zamówienie z dostarczeniem projektu
  • koszty pośrednie (PKN)
  • VAT
UMOWY Z BEZPOŚREDNIMI WYKONAWCAMI
Rodzaj umowy Koszty PKN
Umowa zawarta w celu realizacji zobowiązań rządowych Koszt opracowania brutto równy kosztowi bezpośredniemu (kalkulacja)

Koszty prowadzenia sekretariatu KT/PK/TC ponosi Instytucja prowadząca sekretariat.

Wyboru bezpośredniego wykonawcy dokonuje się zgodnie z procedurą R2-P6.