Zawartość

PZN

Polski Zasób Normalizacyjny

System PZN

Z dniem 1 października 2012 r. weszło w życie Zarządzenie nr 36 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania systemu PZN w pracach Organów Technicznych.

System PZN ma za zadanie wspierać pracę członków Organów Technicznych (OT) w trakcie procesu opracowywania norm, udostępniając zasoby normalizacyjne PKN oraz umożliwiając efektywną komunikację pomiędzy członkami OT oraz pomiędzy członkami OT a pracownikami PKN. Zapewnia kompleksowe zarządzanie pracami OT, głosowaniami i dokumentami w obiegu wewnętrznym OT. Umożliwia zarządzanie zasobami: dokumentami normalizacyjnymi, uprawnieniami użytkowników i rolami oraz pracami w OT. Gwarantuje szybki do nich dostęp, sprawną dystrybucję, zatwierdzanie, akceptowanie, tworzenie elektronicznych teczek akt normy oraz wykonywanie prac normalizacyjnych zgodnie z procedurami określonymi w PZN.

Wymagania programowe dla prawidłowego funkcjonowania systemu PZN

Prawidłowa praca systemu PZN wymaga korzystania z przeglądarki z odblokowaną funkcją wyskakujących okien:

  • Mozilla Firefox 4.x lub w nowszej wersji,
  • Internet Explorer 9 lub w nowszej wersji,
  • Opera 11.x lub w nowszej wersji,
  • Google Chrome 19 lub w nowszej wersji
  • Safari 5 lub w nowszej wersji.

Logowanie do systemu PZN

Dostęp do systemu PZN przez ikonę pzn.jpg  na stronie internetowej PKN (po prawej stronie) lub pod adresem: pzn.pkn.pl

Po uruchomieniu przycisku otworzy się strona systemu z formularzem do logowania.

logowanie_pzn.jpg

Nazwę użytkownika i hasło użytkownik systemu otrzymuje pocztą elektroniczną z PKN. Po wpisaniu danych wcisnąć Zaloguj się.

System wymusza zmianę hasła przy pierwszym logowaniu. Ważność hasła w PZN jest bezterminowa.

Instrukcje użytkownika

Na stronie logowania do PZN są udostępnione aktualne Instrukcje dla osób funkcyjnych KT oraz Podręcznik użytkownika PZN.

Pomoc systemu PZN

Problemy merytoryczne związane z użytkowaniem systemu PZN prosimy zgłaszać do konsultanta właściwego KT. W Kartach Informacyjnych właściwego KT na stronie internetowej PKN (Wykaz KT/KZ lub Sektory Normalizacji) znajdują się numery telefonów i adresy poczty elektronicznej.

Problemy techniczne związane z użytkowaniem systemu PZN prosimy zgłaszać do administratora elektronicznie – pod adresem pzn_wsparcie@pkn.pl lub używając przycisku Zgłoś uwagę znajdującego się w dolnej części formularza do logowania.