Zawartość

Czytelnie norm w Warszawie, Łodzi i Katowicach

Czytelnie znajdują się:

 • w Warszawie – w siedzibie PKN,
  ul. Świętokrzyska 14
  tel.: 22 55 67 650

Czytelnia czynna w godzinach od 7:30 do 15:30 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

czytelnia_warszawa.jpg

Czytelnia Norm udostępnia zainteresowanym Polskie Normy (PN), polskie dokumenty normalizacyjne (PKN), wydawnictwa własne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, normy międzynarodowe IEC i ISO, europejskie EN, ETR, ETS, ETSI EN oraz dokumenty harmonizacyjne HD. Klient może również otrzymać do wglądu czasopisma międzynarodowych, europejskich i zagranicznych organizacji normalizacyjnych związane z działalnością tych instytucji.

Korzystanie ze zbiorów Czytelni Norm jest bezpłatne.

W Czytelni Norm znajdują się również:

Katalogi norm dostępne w wersji online:

 

 • w Katowicach,
  ul. J. Lompy 14
  tel.: 32 25 18 904

Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

czytelnia_katowice.jpg

 • w Łodzi,
  ul. Narutowicza 75
  tel.: 42 67 85 460

 

Czytelnia czynna w godzinach od 8:00 do 15:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

czytelnia_lodz.jpg

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Czytelni Norm