Zawartość

Informacja o przebiegu i wynikach prac normalizacyjnych

Miesięcznik zawiera zestaw informacji o:

  • ankiecie powszechnej projektów Polskich Norm,
  • ankiecie powszechnej Polskich Norm przewidzianych do wycofania,
  • opublikowanych oraz wycofanych Polskich Normach i polskich dokumentach normalizacyjnych,
  • opublikowanych dokumentach normalizacyjnych CEN i CENELEC,
  • opublikowanych normach międzynarodowych.

Zakup pojedynczego egzemplarza
Prenumerata

Kontakt z Wydziałem Sprzedaży:

Tel:  32 25 18 904