Zawartość

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Polski Komitet Normalizacyjny. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania sprzedaży, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy sprzedaży produktów normalizacyjnych lub zgody wyrażonej w celu założenia konta w sklepie internetowym.
  2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody i usunięcia danych.
  3. W każdym momencie klientowi przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody. Odwołanie zgody należy kierować pod adres: wspsekr@pkn.pl
  4. Dane będą przetwarzane na czas  wynikający z realizacji umowy sprzedaży. Czas ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych osobowych.
  5. W sprawach spornych klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych  tel. 225567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.