Zawartość

Posiadacze Certyfikatu PN

PKN prowadzi wykaz wydanych certyfikatów PN zawierający dane Organizacji posiadających prawo do stosowania Znaku  pn_male_0.jpg.

Posiadacze certyfikatu PN
L.p. Posiadacz certyfikatu PN Logo / link Norma stanowiąca podstawę certyfikacji
1. BEWA Sp. Z o.o. Sp. K. BEWA Sp. Z o.o. Sp. K.

PN-EN 13071-2+A1:2013-12
+
PN-EN 13071-1:2008

PN-EN 15132:2007
+
PN-EN 13198:2005

2. EKOTECH Sp. z o.o.

 

ekotech.jpg

PN-EN 13071-1:2008
3. Fabryka Farb i Lakierów S.A.

 

sniezka.jpg

PN-EN 13279-1:2009
PN-EN 15824:2010
PN-C-81914:2002/Az:2015

4. Gmina Lublin

POL_Lublin_COA_1_0.jpg

PN-ISO 37120:2015-03
5. SANIT-PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA SANIT-PLAST FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA

PN-B-75704:2015-12

6. ESE Sp. z o.o. ESE Sp. z o.o.

PN-EN 13071-2:2019-11
+
PN-EN 13071-1:2019-11
+
PN-EN 13071-3:2020-01

 

Wszystkich zainteresowanych weryfikacją informacji zawartych w wykazie lub dodatkowymi informacjami dotyczącymi Znaku pn_male_0.jpg prosimy o kontakt z Wydziałem Sprzedaży.