Zawartość

Rejestracja CS1

cs1.jpg

Od dnia 10 stycznia 2011 r. PKN pełni funkcję Krajowego Administratora Rejestru CS1 (NRA/I). Działania PKN prowadzone są w ramach systemu utworzonego na podstawie EN ISO 14816, prowadzonego i nadzorowanego przez holenderski NEN-E ICT, działający jako Centralny Administrator Rejestracji (CRA).

W rejestrze prowadzi się wykaz unikatowych numerów dla wystawców urządzeń niezbędnych do identyfikacji pojazdu i wyposażenia w szczególności w systemie obsługi płatności, odpowiednio do postanowień zawartych w normie EN ISO 14816 Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych, która to norma ma status Polskiej Normy (PN EN ISO 14816:2006 (oryg.). 

Wystawca został zdefiniowany w normie EN ISO 14816 jako jednostka autoryzowana przez NRA (w RP jest to PKN), do wydawania CS1 Kodu usługowego/jednoznacznego numeru. Przykładem może być operator obsługujący płatność za przejazdy drogowe. W ramach danego kraju każdy taki wystawca jest identyfikowany poprzez unikalny identyfikator („issuer identifier”). Kombinacja numeru wystawcy oraz numeru przydzielonego Krajowemu Administratorowi Rejestracji wystawców CS1 (jeden w danym kraju) pozwala na niepowtarzalność numerów przy identyfikacji operatorów.

Informacje szczegółowe

NRA/I

Polski Komitet Normalizacyjny
(National Registration Administrator for Issuers)
Identyfikator NRA/I dla PKN: 01 1010 1001
PKN
Polski Komitetet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
POLSKA
e-mail: wspsekr@pkn.pl
www.pkn.pl
Kontakt ws. rejestracji
Robert Nawrocki
tel.: +48 22 55 67 449
tel.: +48 22 55 67 830
fax: +48 22 55 67 787
e-mail: robert.nawrocki@pkn.pl

Załączniki:
Wniosek o przyznanie CS1
Regulamin przyznawania CS1

Informacje ogólne:
PN-EN ISO 14816 – jak dokonać rejestracji
Niepowtarzalność oraz prawidłowa struktura kodów identyfikacyjnych opisanych w normie PN-EN ISO 14816 jest realizowana i zabezpieczona poprzez strukturę hierarchiczną rejestracji, jak na rysunku schemat rejestracji.
Jak wynika z powyższego schematu, sposób otrzymania właściwego kodu zależy od roli jaką pełni podmiot wnioskujący o kod w systemie.
Rolę CRA – Centralnego Administratora Rejestracji pełni Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) – Holandia
Rolę NRA/I – Krajowego Administratora Rejestracji dla wystawców CS1 IID pełni w Polsce - Polski Komitet Normalizacyjny
Jesteś wystawcą numeru CS 1 (operatorem udostępniającym OBU) złóż wniosek o przyznanie CS1 IID

Jak wypełnić wniosek:

 1. Do korzystania z aktywnego formularza wniosku, należy mieć zainstalowany program Adobe Reader (wersja 8.0 lub nowsza, do pobrania ze strony).
 2. Wniosek wypełnia podmiot ubiegający się o nadanie numeru CS1 IID.
 3. Pola wniosku wypełnia się zgodnie z ich opisem.
 4. Wypełniony z wykorzystaniem formularza aktywnego wniosek może być:
  • podpisany elektronicznie i wysłany elektronicznie z wykorzystaniem opcji „Wyślij”;
  • wydrukowany, podpisany ręcznie i wysłany faxem, pocztą lub e-mailem do PKN;
  • można wydrukować formularz nie wypełniając go, wypełnić pismem ręcznym, podpisać i dostarczyć do PKN.
 5. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełniania wniosku lub treści poszczególnych „pól” należy kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Sprzedaży PKN.