Zawartość

Nasi partnerzy

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386 z późn. zm.), Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego może upoważnić do wydawania certyfikatów PN i przyznawania prawa do oznaczania wyrobów Znakiem pn_male_0.jpg jednostkę certyfikującą, posiadającą odpowiednie kompetencje.

Zasady udzielania takiego upoważnienia określone są w „Regulaminie współpracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z upoważnionymi Jednostkami Certyfikującymi Wyroby w zakresie certyfikacji na zgodność z Polską Normą i wydawania certyfikatów PN”. Jednostka Certyfikująca Wyroby zainteresowana otrzymaniem upoważnienia Prezesa PKN powinna złożyć w Wydziale Certyfikacji PKN wniosek o upoważnienie.
Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi wykaz jednostek posiadających upoważnienie Prezesa, o którym mowa powyżej.

Upoważnione przez PKN jednostki certyfikujące wyroby
L.p. Nazwa upoważnionej JCW Numer upoważnienia Logo / link Zakres akredytacji
1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Gdańsku PN - 008 pcbic.jpg Załącznik nr 1 do umowy WCR-8000-3/2012  
2. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Centrum Badań i Certyfikacji PN - 017 emag.jpg Załącznik nr 1 do umowy WCR-8000-5/2012
3. Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji PN - 018 obrppd.jpg Akredytacja PCA AC 156
4. Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. PN - 019 certex.png Akredytacja PCA AC-175
5. COBICO Sp. z o.o. Biuro Certyfikacji PN - 020 cobico.jpg Załącznik nr 1 do umowy WCR.8000-2/2014
6 Pest Control Sp. z o.o. PN - 021 Pest Control Sp. z o.o. Certyfikacja usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 16636:2015
7

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Legalizacji, Certyfikacji I Karnetów ATA

PN - 022

logo_KIG2.jpg

Certyfikacja systemów zarzadzania działaniami antykorupcyjnymi na zgodność z wymaganiami normy  PN-ISO 37001:2017

Wszelkich informacji dotyczących zasad i przebiegu procesu udzielania upoważnień Prezesa PKN udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży.