Zawartość

Upoważnione JCW

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386 z późn. zm.), Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego może upoważnić do wydawania certyfikatów PN i przyznawania prawa do oznaczania wyrobów Znakiem pn_male_0.jpg jednostkę certyfikującą, posiadającą odpowiednie do tego kompetencje.

Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi wykaz jednostek posiadających upoważnienie Prezesa, o którym mowa powyżej.

Upoważnione przez PKN jednostki certyfikujące wyroby
L.p. Nazwa upoważnionej JCW Numer upoważnienia Logo / link Zakres akredytacji
1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Gdańsku PN - 008

pcbic.jpg

Wybrane wyroby z zakresu akredytacji PCA
Kontakt bezpośrednio z jednostką

2. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Centrum Badań i Certyfikacji
PN - 017

emag.jpg

Wybrane wyroby z zakresu akredytacji PCA
Kontakt bezpośrednio z jednostką

 

3. Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o. PN - 019

certex.png

Akredytacja PCA AC-175
4.

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Legalizacji, Certyfikacji I Karnetów ATA

PN - 022

logo_KIG2.jpg

Certyfikacja systemów zarzadzania działaniami antykorupcyjnymi na zgodność z wymaganiami normy  PN-ISO 37001:2017

5.

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia
TECHOM Sp. z o.o.

PN-023

techom.png

Certyfikacja usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz systemów zabezpieczeń technicznych na zgodność z wymaganiami normy     PN-EN 16763:2017
6.

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia
TECHOM Sp. z o.o.

PN-024

techom.png

Certyfikacja systemów zabezpieczeń technicznych na zgodność z wymaganiami Polskich Norm

Kontakt bezpośrednio z jednostką

Wszelkich informacji dotyczących zasad i przebiegu procesu udzielania upoważnień Prezesa PKN udzielają pracownicy Wydziału Sprzedaży – Dział Klienta Kluczowego i Certyfikacji

wspsekr@pkn.pl

tel. 22 556 78 30