Zawartość

Miejsca udzielania informacji

Dział Informacji Normalizacyjnej Warszawa
Udziela informacji z zakresu: budownictwa, chemii, elektryki, elektroniki, leśnictwa, mechaniki, opakowań, rolnictwa, telekomunikacji, transportu, żywności
adres: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
telefon: 22 55 67 755
e-mail: info@pkn.pl

Dział Sprzedaży Katowice
Udziela informacji z zakresu hutnictwa i górnictwa
adres: ul. J. Lompy 14, 40-040 Katowice
telefon: 32 25 18 904
fax: 32 20 99 129
tel./fax: 32 35 97 961
e-mail: wspkatowice@pkn.pl

Dział Sprzedaży Łódź
Udziela informacji z zakresu: włókiennictwa, przemysłu skórzanego, papierniczego i meblarskiego, zabawek, poligrafii, sprzętu sportowego i rekreacyjnego
adres: ul. Narutowicza 75, 90-132 Łódź
tel./fax: 42 67 85 460
e-mail: wsplodz@pkn.pl