Zawartość

Jak zostać członkiem KT/KZ/PK

Przygotowanie do zgłoszenia podmiotu do pracy w KT/KZ/PK

Organy Techniczne (OT), których podmiot może zostać członkiem to:

 • Komitety Techniczne (KT);
 • Komitety Zadaniowe (KZ);
 • Podkomitety Techniczne (PK).  

Przed zgłoszeniem podmiotu do pracy w KT/KZ/PK otwórz stronę Członkowie KT/KZ/PK i ich reprezentanci i zapoznaj się z informacjami:

 • kto może zostać członkiem KT/KZ/PK;
 • kim są reprezentanci członka KT/KZ/PK;
 • jakie korzyści wiążą się z członkostwem w KT/KZ/PK;
 • jakie są zadania członka KT/KZ/PK.

Dokładne informacje dotyczące dokumentów, które należy przekazać do PKN aby zgłosić podmiot do KT/KZ/PK, znajdziesz w kolejnych akapitach.

Wniosek o członkostwo w Organie Technicznym (OT)

Dla każdego OT, do którego się zgłaszasz, wypełnij oddzielny wniosek na formularzu Z2-P3-F14 Wniosek o członkostwo w Organie Technicznym (OT) (otwórz plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader).

Ten sam formularz służy również do:

 • aktualizacji danych podmiotu; 
 • zmiany reprezentantów członka OT.

Aby wypełnić formularz:

 • pobierz i zapisz formularz na swoim komputerze;
 • otwórz  formularz w aplikacji Adobe Acrobat Reader, która pozwala na poprawne wypełnienie, automatyczne sprawdzenie i elektroniczne podpisanie formularza;
 • prawidłowo zaznacz cel, w jakim składasz wniosek – dzięki temu aktywny formularz wskaże wymagane pola;
 • korzystaj ze wskazówek, które pomagają prawidłowo wypełnić wniosek;  
 • podpisz – ważne jest, żeby formularz podpisały osoby upoważnione.
   

W prawidłowym wypełnieniu wniosku pomoże krótka Instrukcja pobierania i wypełniania wniosku (otwórz plik Instrukcja_z2-p3-f14. pdf).

Dane osobowe reprezentanta członka OT

Podmiot, który chce zostać członkiem KT/KZ/PK, wyznacza do pracy w danym OT osoby będące jego reprezentantami. Szczegółowe informacje na temat zgłaszania reprezentantów znajdziesz na stronie  Członkowie KT/KZ/PK i ich reprezentanci.

Dane reprezentanta członka KT/KZ/PK przekazywane są na formularzu Z2-P3-F04 Dane osobowe uczestnika prac normalizacyjnych do przetwarzania przez PKN (otwórz plik z2-p3-f04 w Adobe Acrobat Reader).

Formularz ten zawiera również pełną informację na temat celu pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Aby wypełnić formularz:

 • pobierz i zapisz formularz na swoim komputerze;
 • otwórz  formularz w aplikacji Adobe Acrobat Reader, która pozwala na poprawne wypełnienie i elektroniczne podpisanie formularza;
 • podpisz – formularz podpisuje osoba wyznaczona na reprezentanta członka KT/KZ/PK.

Reprezentanci mogą samodzielnie aktualizować wprowadzone do systemu PZN dane kontaktowe. Zmianę danych ułatwi specjalnie przygotowana krótka instrukcja (otwórz plik Instrukcja edycji danych kontaktowych użytkownika systemu PZN).

 

Składam wniosek o członkostwo w KT/KZ/PK po raz pierwszy

Aby złożyć wniosek o członkostwo w KT/KZ/PK po raz pierwszy wykonaj poniższe kroki:

1

Sprawdź numer i nazwę KT lub KZ lub PK, do którego się zgłaszasz

Wykaz Organów Technicznych PKN (otwórz stronę Wykaz OT)

2

Przygotuj kopię dokumentu potwierdzające prawo reprezentowania podmiotu na zewnątrz

W zależności od formy prawnej podmiotu jest to jeden z dokumentów:

 • kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego;
 • kopia statutu łącznie z dokumentem potwierdzającym nazwisko osoby reprezentującej (kopia powołania, nominacji itp.);
 • kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • umowa spółki i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wspólników (w przypadku spółek, których forma prawna nie wymaga KRS).

 3

Wypełnij formularze*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader)

Z2-P3-F04 (otwórz plik z2-p3-f04.pdf w Adobe Acrobat Reader)

4

Prześlij formularze i dokumenty do PKN

 

e-mailem: ot@pkn.pl

lub

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf

Pomoc przy wypełnieniu lub przekazaniu dokumentów

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wypełniania lub przekazania dokumentów skontaktuj się z nami:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Administrowania Działalnością Normalizacyjną

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 67 551, 22 55 67 432
e-mail: ot@pkn.pl

 

 

Składam wniosek o członkostwo w kolejnym KT/KZ/PK

Aby złożyć wniosek o członkostwo w kolejnym KT/KZ/PK wykonaj poniższe kroki:

1

Sprawdź numer i nazwę KT lub KZ lub PK, do którego się zgłaszasz

Wykaz Organów Technicznych PKN (otwórz stronę Wykaz OT)

 2

Wypełnij formularze*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader)

Z2-P3-F04 (otwórz plik z2-p3-f04.pdf w Adobe Acrobat Reader)

3

Prześlij formularze do PKN

e-mailem: ot@pkn.pl

lub

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf)

 

Chcę zmienić dane członka KT/KZ/PK

Aby zmienić dane członka KT/KZ/PK (podmiotu) wykonaj poniższe kroki:

 1

Wypełnij formularz*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader )

2

Prześlij formularz do PKN

e-mailem: ot@pkn.pl

lub

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf)

Chcę zmienić reprezentanta członka KT/KZ/PK lub dane reprezentanta

Przed wypełnieniem dokumentów otwórz stronę Członkowie KT/KZ/PK i ich reprezentanci i zapoznaj się z informacjami o reprezentantach członka KT/KZ/PK.

Aby zmienić reprezentantów członka KT/KZ/PK lub zmienić dane reprezentanta wykonaj poniższe kroki:

 1

Aby zmienić reprezentantów członka KT/KZ/PK wypełnij formularz*

Z2-P3-F14 (otwórz  plik z2-p3-f14.pdf w Adobe Acrobat Reader

2

Aby zmienić dane reprezentanta członka KT/KZ/PK wypełnij formularz

Z2-P3-F04 (otwórz plik z2-p3-f04.pdf w Adobe Acrobat Reader)

3

Prześlij formularze do PKN

e-mailem: ot@pkn.pl

lub

pocztą:

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

* Instrukcja pobierania i wypełniania Z2-P3-F14 (otwórz plik Instrukcja z2-p3-f14.pdf)

 

Przydatne dokumenty i informacje (linki):

 

Jeśli masz pytania dotyczące członkostwa w KT/KZ/PK skontaktuj się z nami:

Polski Komitet Normalizacyjny
Wydział Administrowania Działalnością Normalizacyjną

ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Tel. 22 55 67 551, 22 55 67 432
e-mail: ot@pkn.pl