Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24613-6:2024Language resource management — Lexical markup framework (LMF) — Part 6: Syntax and semantics2024-04-24KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
ISO 21636-1:2024Language coding — A framework for language varieties — Part 1: Vocabulary2024-06-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO 59004:2024Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 59004:2024Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 17097:20243-D human body scan data — Methods for the processing of human body scan data2024-05-17KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 12749-3:2024Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 3: Nuclear installations, processes and technologies2024-05-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 62933-1:2024Electrical energy storage (EES) systems - Part 1: Vocabulary2024-05-15KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
ISO 12749-3:2024Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 3: Nuclear installations, processes and technologies2024-05-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 4879:2024Information technology — Quantum computing — Vocabulary2024-05-17RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 4879:2024Information technology - Quantum computing - Vocabulary2024-05-17RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 29110-1-2:2024Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 1-2: Vocabulary2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29110-1-2:2024Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 1-2: Vocabulary2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 6080:2024Tobacco heating systems — Vocabulary2024-05-24KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
ISO 6472:2024Rubber compounding ingredients — Abbreviated terms2024-04-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
01.080.01 Symbole graficzne. Zagadnienia ogólne
ISO 3864-3:2024Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 3: Design principles for graphical symbols for use in safety signs2024-05-13KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2019/Amd 8:2024Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 82024-05-22KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
ISO 20712-3:2024Water safety signs and beach safety flags — Part 3: Guidance for use2024-05-16KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
ISO 7001:2023/Amd 101:2024Graphical symbols — Registered public information symbols — Amendment 101: PI AC 023 Universal changing place2024-05-13KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2019/Amd 8:2024Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs — Amendment 82024-05-22KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.50 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym telekomunikacyjnym i technologii informacyjnej oraz podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
ISO/IEC 16022:2024Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification2024-05-16KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 16022:2024Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Data Matrix bar code symbology specification2024-05-16KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
ISO 22014:2024Library objects for architecture, engineering, construction and use2024-05-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 24620-5:2024Language resource management — Controlled human communication (CHC) — Part 5: Lexico-morpho-syntactic principles and methodology for personal data recognition and protection in text2024-06-03KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 21636-1:2024Language coding — A framework for language varieties — Part 1: Vocabulary2024-06-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 21636-3:2024Language coding — A framework for language varieties — Part 3: Application of the framework2024-06-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 24138:2024Information and documentation — International Standard Content Code (ISCC)2024-05-15KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 18725:2024Tourism and related services — Yacht harbours and dry stacks — Requirements for clean harbours and active biodiversity harbours2024-06-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 59020:2024Circular economy — Measuring and assessing circularity performance2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 59010:2024Circular economy — Guidance on the transition of business models and value networks2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 59004:2024Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 6763:2024Healthcare organization management — Pandemic response — Guidance on social distancing and source control2024-05-13KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
ISO 24591-2:2024Smart water management — Part 2: Data management guidelines2024-04-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 56008:2024Innovation management — Tools and methods for innovation operation measurements — Guidance2024-04-24KT 336 ds. Innowacji
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
ISO 53800:2024Guidelines for the promotion and implementation of gender equality and women’s empowerment2024-05-15KT 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
IEC 60300-1:2024Dependability management - Part 1: Managing dependability2024-06-11KT 9 ds. Niezawodności
ISO 56008:2024Innovation management — Tools and methods for innovation operation measurements — Guidance2024-04-24KT 336 ds. Innowacji
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
IEC 60300-1:2024Dependability management - Part 1: Managing dependability2024-06-11KT 9 ds. Niezawodności
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 5405:2024Audit data collection extension — Government regulated financial reports and payroll2024-05-24RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
ISO 5401:2024Audit data collection — Customs and indirect tax extension2024-04-24RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
ISO 18725:2024Tourism and related services — Yacht harbours and dry stacks — Requirements for clean harbours and active biodiversity harbours2024-06-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 7428-1:2024Fine bubble technology — Domestic applications — Part 1: Assessment of showerhead devices by evaluating size and concentration indices of generated fine bubbles2024-05-22KT 314 ds. Nanotechnologii
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 18209-1:2024Biotechnology — Biobanking of parasites — Part 1: Helminths2024-04-23KT 287 ds. Biotechnologii
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
ISO 21388-2:2024Acoustics — Hearing aid fitting management — Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM)2024-05-14KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 6763:2024Healthcare organization management — Pandemic response — Guidance on social distancing and source control2024-05-13KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 11040-7:2024Prefilled syringes — Part 7: Packaging systems for sterilized subassembled syringes ready for filling2024-06-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 11040-4:2024Prefilled syringes — Part 4: Glass barrels for injectables and sterilized subassembled syringes ready for filling2024-06-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
ISO 7151:2024Surgical instruments — Non-cutting, articulated instruments — General requirements and test methods2024-04-26KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 8637-1:2024Extracorporeal systems for blood purification — Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators2024-05-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8637-3:2024Extracorporeal systems for blood purification — Part 3: Plasmafilters2024-05-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 23402-3:2024Dentistry — Portable dental equipment for use in non‐permanent healthcare environment — Part 3: Portable suction equipment2024-04-22KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.120.10 Leki
ISO 9299:2024Traditional Chinese medicine — Curcuma longa rhizome2024-06-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 13619:2024Traditional Chinese medicine — Gardenia jasminoides fruit2024-05-22KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 5076:2024Traditional Chinese medicine — Angelica dahurica root2024-05-22KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 6904:2024Traditional Chinese Medicine — General requirements for the ultrafine powder of herbs2024-04-22KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 16840-2:2018/Amd 1:2024Wheelchair seating — Part 2: Determination of physical and mechanical characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity — Amendment 1: Updates and addition of new Annex covering alternatively sized cushions2024-04-24KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 16840-10:2021/Amd 1:2024Wheelchair seating — Part 10: Resistance to ignition of postural support devices — Requirements and test method — Amendment 1: Amended with additional Annexes and test method2024-04-24KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
ISO 21388-2:2024Acoustics — Hearing aid fitting management — Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM)2024-05-14KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 18725:2024Tourism and related services — Yacht harbours and dry stacks — Requirements for clean harbours and active biodiversity harbours2024-06-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 59010:2024Circular economy — Guidance on the transition of business models and value networks2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 59004:2024Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 59020:2024Circular economy — Measuring and assessing circularity performance2024-05-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 24591-2:2024Smart water management — Part 2: Data management guidelines2024-04-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO/IEC 5087-2:2024Information technology — City data model — Part 2: City level concepts2024-04-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5087-2:2024Information technology - City data model - Part 2: City level concepts2024-04-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 24146-1:2024Ships and marine technology — Shipboard waste on inland navigation vessels — Part 1: On board management and handling2024-05-24KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.040.99 Inne normy dotyczące jakości powietrza
ISO 23742:2024Test method for the evaluation of permeability and filtration efficiency distribution of bag filter medium2024-06-07KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 24591-2:2024Smart water management — Part 2: Data management guidelines2024-04-29KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 23611-2:2024Soil quality — Sampling of soil invertebrates — Part 2: Sampling and extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina)2024-04-24KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 18187:2024Soil quality — Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis2024-05-14KT 190 ds. Biologii Gleby
ISO 23611-2:2024Soil quality — Sampling of soil invertebrates — Part 2: Sampling and extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina)2024-04-24KT 190 ds. Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 6763:2024Healthcare organization management — Pandemic response — Guidance on social distancing and source control2024-05-13KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
ISO 10882-1:2024Health and safety in welding and allied processes — Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone — Part 1: Sampling of airborne particles2024-04-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 10882-2:2024Health and safety in welding and allied processes — Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone — Part 2: Sampling of gases2024-04-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.180 Ergonomia
ISO 17097:20243-D human body scan data — Methods for the processing of human body scan data2024-05-17KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 9241-820:2024Ergonomics of human-system interaction — Part 820: Ergonomic guidance on interactions in immersive environments, including augmented reality and virtual reality2024-04-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 7076-6:2024Fire protection — Foam fire extinguishing systems — Part 6: Vehicle-mounted compressed air foam systems2024-06-07KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO/IEC 80079-49:2024Explosive atmospheres - Part 49: Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use2024-05-03KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO/IEC 80079-49:2024Explosive atmospheres — Part 49: Flame arresters — Performance requirements, test methods and limits for use2024-05-07KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 16502-2:2024Furniture — Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases — Part 2: Ignition source: match flame equivalent2024-05-17KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 16502-1:2024Furniture — Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases — Part 1: Ignition source: smouldering cigarette2024-05-17KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 12749-3:2024Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 3: Nuclear installations, processes and technologies2024-05-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 62676-2-11:2024Video Surveillance Systems (VSS) for use in security applications - Part 2-11: Video transmission protocols - Interop profiles for VMS and cloud VSaaS systems for safe cities and law enforcement2024-05-15KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 17491-4:2024Protective clothing — Test methods for clothing providing protection against chemicals — Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test)2024-05-31KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 6640:2024Measurement of density of water-sediment mixture using radiation transmission method2024-05-03KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 26101-2:2024Acoustics — Test methods for the qualification of the acoustic environment — Part 2: Determination of the environmental correction2024-06-06KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 21388-2:2024Acoustics — Hearing aid fitting management — Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM)2024-05-14KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
IEC 60704-2-9:2024Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-9: Particular requirements for electric hair care appliances2024-06-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 20816-2:2017/Amd 1:2024Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min 2024-06-07KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
IEC 61788-23:2024Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2024-05-22KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 62057-3:2024Electrical energy meters - Test equipment, techniques and procedures - Part 3: Automatic meter testing system (AMTS)2024-04-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC 61340-5-1:2024Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements2024-05-21KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-3-2:2018/COR3:2024Corrigendum 3 - Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling2024-05-30KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.100 Badania nieniszczące
ISO 16946:2024Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for a step wedge standard block2024-06-05KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 32543-1:2024Non-destructive testing — Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems — Part 1: Pinhole camera radiographic method2024-05-03KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 18563-3:2024Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment — Part 3: Complete systems2024-05-01KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC 60300-1:2024Dependability management - Part 1: Managing dependability2024-06-11KT 9 ds. Niezawodności
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 3548-1:2022/Amd 1:2024Plain bearings — Thin-walled half bearings with or without flange — Part 1: Tolerances, design features and methods of test — Amendment 12024-04-24RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.200 Przekładnie zębate
ISO 10828:2024Worm gears — Worm profiles and gear mesh geometry2024-04-23KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 18119:2018/Amd 2:2024Gas cylinders — Seamless steel and seamless aluminium-alloy gas cylinders and tubes — Periodic inspection and testing — Amendment 22024-06-05KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 14456:2024Gas cylinders — Gas properties and associated classification (FTSC) codes2024-04-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 21013-1:2021/Amd 1:2024Cryogenic vessels — Pressure-relief accessories for cryogenic service — Part 1: Reclosable pressure-relief valves — Amendment 12024-05-04KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 13265:2024Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Joints for buried non-pressure applications — Test method for the long-term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure2024-05-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 13265:2024Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Joints for buried non-pressure applications — Test method for the long-term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure2024-05-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 6134:2024Rubber hoses and hose assemblies for saturated steam — Specification2024-05-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 2398:2024Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air — Specification2024-04-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 12759-6:2024Fans — Efficiency classification for fans — Part 6: Calculation of the fan energy index2024-05-22KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
ISO 24660:2024Fans — Determination of airflow propelled through an open personnel door by a positive pressure ventilator2024-05-08KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52928:2024Additive manufacturing of metals— Feedstock materials — Powder life cycle management2024-05-15KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 61987-32:2024Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 32: Lists of properties (LOP) for I/O modules for electronic data exchange2024-06-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-2-7:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-7: Particular requirements for hand-held spray guns2024-04-29KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 10882-1:2024Health and safety in welding and allied processes — Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone — Part 1: Sampling of airborne particles2024-04-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 10882-2:2024Health and safety in welding and allied processes — Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone — Part 2: Sampling of gases2024-04-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 12224-2:2024Solder wire, solid and flux-cored — Specification and test methods — Part 2: Determination of flux content2024-05-03KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 12224-1:2024Solder wire, solid and flux-cored — Specification and test methods — Part 1: Classification and performance requirements2024-05-03KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 3677:2024Filler metal for brazing - Designation2024-04-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 17672:2024Brazing — Filler metals2024-04-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
ISO 20816-2:2017/Amd 1:2024Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min 2024-06-07KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 3977-9:2024Gas turbines — Procurement — Part 9: Reliability, availability and maintainability2024-05-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
ISO 6806:2024Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners — Specification2024-05-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
27.075 Technologie wodorowe
ISO 19885-1:2024Gaseous hydrogen — Fuelling protocols for hydrogen-fuelled vehicles — Part 1: Design and development process for fuelling protocols2024-05-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.080 Pompy cieplne
ISO 19967-2:2024Air to water heat pumps — Testing and rating for performance — Part 2: Space heating and/or space cooling2024-05-31KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
ISO 12749-3:2024Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 3: Nuclear installations, processes and technologies2024-05-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 12183:2024Nuclear fuel technology — Controlled-potential coulometric measurement of plutonium2024-05-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 16795:2024Nuclear energy — Determination of Gd2O3 content in pellets containing uranium oxide by X-ray fluorescence spectrometry2024-04-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62862-1-6:2024Solar thermal electric plants - Part 1-6: Silicone-based heat transfer fluids for use in line-focus concentrated solar power applications2024-05-08KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 17830:2024Solid biofuels — Particle size distribution of disintegrated pellets2024-05-24KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17827-2:2024Solid biofuels — Determination of particle size distribution for uncompressed fuels — Part 2: Vibrating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and below2024-05-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17827-1:2024Solid biofuels — Determination of particle size distribution for uncompressed fuels — Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above2024-05-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 18847:2024Solid biofuels — Determination of particle density of pellets and briquettes2024-04-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61340-5-1:2024Electrostatics - Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - General requirements2024-05-21KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
29.040.01 Płyny izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 63177:2024Test methods for compatibility of construction materials with electrical insulating liquids2024-05-29KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.045 Materiały półprzewodnikowe
IEC 62899-203:2024Printed electronics - Part 203: Materials - Semiconductor ink2024-05-28RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
IEC 61788-23:2024Superconductivity - Part 23: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of cavity-grade Nb superconductors2024-05-22KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
IEC 60317-12:2020/AMD1:2024Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 12: Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 1202024-05-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-27-2:2020/AMD1:2024Amendment 1 - Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminium wire2024-05-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
IEC 60092-353:2024Electrical installations in ships - Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV2024-06-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60502-2:2014/AMD1:2024Amendment 1 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)2024-05-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
IEC 62896:2024Hybrid insulators for AC and DC for high-voltage applications greater than 1 000 V AC and 1 500 V DC - Definitions, test methods and acceptance criteria2024-05-14KT 76 ds. Izolatorów
29.080.99 Inne normy dotyczące izolacji
IEC 63177:2024Test methods for compatibility of construction materials with electrical insulating liquids2024-05-29KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 63093-13:2019/COR1:2024Corrigendum 1 - Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 13: PQ-cores2024-05-30KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.40 Łączniki
IEC 60669-2-1:2021/COR1:2024Corrigendum 1 - Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic control devices2024-05-14KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-1:2020/COR2:2024Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules2024-04-29KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 61347-2-8:2024Controlgear for electric light sources - Safety - Part 2-8: Particular requirements - Ballasts for fluorescent lamps2024-05-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61347-2-3:2024Controlgear for electric light sources - Safety - Part 2-3: Particular requirements - AC or DC supplied electronic controlgear for fluorescent lamps2024-05-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61347-2-12:2024Controlgear for electric light sources - Safety - Part 2-12: Particular requirements - DC or AC supplied electronic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)2024-05-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61347-2-10:2024Controlgear for electric light sources - Safety - Part 2-10: Particular requirements - Electronic controlgear for high-frequency operation of tubular cold-cathode discharge lamps (neon tubes)2024-05-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61347-2-1:2024Controlgear for electric light sources - Safety - Part 2-1: Particular requirements - Starting devices (other than glow starters)2024-05-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-12:2024Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors2024-05-22KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
IEC 60136:2024Dimensions, marking and testing of carbon brushes and dimensions of brush-holders for electrical machinery2024-05-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 20816-2:2017/Amd 1:2024Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 2: Land-based gas turbines, steam turbines and generators in excess of 40 MW, with fluid-film bearings and rated speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min 2024-06-07KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 61558-2-8:2024Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for bells and chimes2024-06-07KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 61558-2-10:2024Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1 000 V2024-06-07KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 61558-2-23:2024Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites2024-06-07KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 61558-2-9:2024Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps2024-06-07KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 61954:2021/COR1:2024Corrigendum 1 - Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2024-06-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-11:2023/ISH2:2024Interpretation Sheet 2 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"2024-05-23KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.080.20 Tyrystory
IEC 61954:2021/COR1:2024Corrigendum 1 - Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves2024-06-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62047-48:2024Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 48: Test method for determining solution concentration by optical absorption using MEMS fluidic device2024-06-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 61189-2-808:2024Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-808: Thermal resistance of an assembly by thermal transient method2024-04-25KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 61108-7:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 7: Satellite based augmentation system (SBAS) L1 - Receiver equipment - Performance standards, methods of testing and required test result2024-05-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.060.30 Linie radiowe i systemy radiokomunikacyjne satelitarne stałe
IEC 61108-7:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 7: Satellite based augmentation system (SBAS) L1 - Receiver equipment - Performance standards, methods of testing and required test result2024-05-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.100.10 Emisja
IEC 62153-4-3:2013/AMD1:2024Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) related test method for measuring surface transfer impedance - Triaxial method2024-05-08KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62153-4-15:2021/AMD1:2024Amendment 1 - Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) related test method for measuring transfer impedance and screening attenuation or coupling attenuation with triaxial cell2024-05-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.100.20 Odporność
ISO 11451-3:2024Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 3: On-board transmitter simulation2024-06-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 11452-3:2024Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 3: Transverse electromagnetic (TEM) cell2024-05-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-12:2024Coaxial communication cables - Part 12: Specification for spacer clamps for radiating cables2024-05-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62153-4-3:2013/AMD1:2024Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) related test method for measuring surface transfer impedance - Triaxial method2024-05-08KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62153-4-15:2021/AMD1:2024Amendment 1 - Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) related test method for measuring transfer impedance and screening attenuation or coupling attenuation with triaxial cell2024-05-01KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61280-4-2:2024Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cabling plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurements2024-05-06KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-1-201:2024Optical fibre cables - Part 1-201: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Temperature cycling, method F12024-05-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-209:2024Optical fibre cables - Part 1-209: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Ageing, method F92024-05-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-101:2024Optical fibre cables - Part 1-101: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods - Tensile, method E12024-05-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-213:2024Optical fibre cables - Part 1-213: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Microduct pressure withstand, method F132024-05-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-104:2024Optical fibre cables - Part 1-104: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods - Impact, method E42024-05-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-2-34:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-34: Tests - Resistance to solvents and contaminating fluids2024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61754-13:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 13: Type FC-PC connector family2024-05-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-2-27:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-27: Tests - Dust (laminar flow)2024-05-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30105-3:2024Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 3: Measurement framework (MF) and organization maturity model (OMM)2024-06-11KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30105-2:2024Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 2: Process assessment model (PAM)2024-06-11KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30105-5:2024Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 5: Guidance2024-06-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30105-1:2024Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 1: Process reference model (PRM)2024-06-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30105-5:2024Information technology - IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes - Part 5: Guidance2024-06-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30105-1:2024Information technology — IT Enabled Services-Business Process Outsourcing (ITES-BPO) lifecycle processes — Part 1: Process reference model (PRM)2024-06-05KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4879:2024Information technology — Quantum computing — Vocabulary2024-05-17RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 4879:2024Information technology - Quantum computing - Vocabulary2024-05-17RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 33071:2016/Cor 1:2024Information technology — Process assessment — An integrated process capability assessment model for Enterprise processes — Technical Corrigendum 12024-04-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 33071:2016/COR1:2024Corrigendum 1 - Information technology - Process assessment - An integrated process capability assessment model for Enterprise processes2024-04-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 18477-1:2024Information technology — Scalable compression and coding of continuous-tone still images — Part 1: Core coding system specification2024-05-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18477-1:2024Information technology - Scalable compression and coding of continuous-tone still images - Part 1: Core coding system specification2024-05-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 10918-4:2024Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images - Part 4: APPn markers2024-05-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 10918-4:2024Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone still images — Part 4: APPn markers2024-05-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-4:2024Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 4: Conformance testing2024-05-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-4:2024Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 4: Conformance testing2024-05-13KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23008-6:2021/AMD1:2024Amendment 1 - Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments Part 6: 3D audio reference software - Corrections for closest loudspeaker playout and increased software resilience2024-04-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-6:2021/Amd 1:2024Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 6: 3D audio reference software — Amendment 1: Corrections for closest loudspeaker playout and increased software resilience2024-04-29KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 16022:2024Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Matrix bar code symbology specification2024-05-16KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 16022:2024Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Data Matrix bar code symbology specification2024-05-16KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 11179-34:2024Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 34: Metamodel for computable data registration2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 11179-34:2024Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 34: Metamodel for computable data registration2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
IEC 61406-2:2024Identification link - Part 2: Types/models, lots/batches, items and characteristics2024-05-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 24773-2:2024Software and systems engineering — Certification of software and systems engineering professionals — Part 2: Guidance regarding description of knowledge, skills, and competencies contained in schemes2024-05-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 24773-2:2024Software and systems engineering - Certification of software and systems engineering professionals - Part 2: Guidance regarding description of knowledge, skills, and competencies contained in schemes2024-05-16KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29110-1-1:2024Systems and software engineering - Lifecycle profiles for very small entities (VSEs) - Part 1-1: Overview2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29110-1-1:2024Systems and software engineering — Lifecycle profiles for very small entities (VSEs) — Part 1-1: Overview2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29110-1-2:2024Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 1-2: Vocabulary2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29110-1-2:2024Systems and software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 1-2: Vocabulary2024-05-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 14763-3:2024Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling2024-05-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14763-3:2024Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling2024-05-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 24787-1:2024Information technology — On-card biometric comparison — Part 1: General principles and specifications2024-06-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 24787-2:2024Information technology - On-card biometric comparison - Part 2: Work-sharing mechanism2024-06-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 24787-1:2024Information technology - On-card biometric comparison - Part 1: General principles and specifications2024-06-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 24787-2:2024Information technology — On-card biometric comparison — Part 2: Work-sharing mechanism2024-06-04KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 29794-1:2024Information technology - Biometric sample quality - Part 1: Framework2024-05-30KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 29794-1:2024Information technology — Biometric sample quality — Part 1: Framework2024-05-30KT 309 ds. Biometrii
IEC 61406-2:2024Identification link - Part 2: Types/models, lots/batches, items and characteristics2024-05-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 22460-2:2024Cards and security devices for personal identification — ISO UAS license and drone/UAS security module — Part 2: Drone/UAS security module2024-04-24KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 22460-2:2024Cards and security devices for personal identification - ISO UAS license and drone/UAS security module - Part 2: Drone/UAS security module2024-04-24KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC 23078-2:2024Information technology - Specification of digital rights management (DRM) technology for digital publications - Part 2: User key-based protection2024-06-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23078-3:2024Information technology — Specification of digital rights management (DRM) technology for digital publications — Part 3: Device key-based protection2024-06-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23078-1:2024Information technology - Specification of digital rights management (DRM) technology for digital publications - Part 1: Overview of copyright protection technologies in use in the publishing industry2024-06-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23078-2:2024Information technology — Specification of digital rights management (DRM) technology for digital publications — Part 2: User key-based protection2024-06-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23078-3:2024Information technology - Specification of digital rights management (DRM) technology for digital publications - Part 3: Device key-based protection2024-06-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23078-1:2024Information technology — Specification of digital rights management (DRM) technology for digital publications — Part 1: Overview of copyright protection technologies in use in the publishing industry2024-06-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 14823-1:2024Intelligent transport systems — Graphic data dictionary — Part 1: Specification2024-05-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 22014:2024Library objects for architecture, engineering, construction and use2024-05-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 22287:2024Health informatics — Workforce roles and capabilities for terminology and terminology services in healthcare (term workforce)2024-05-15KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 5087-2:2024Information technology — City data model — Part 2: City level concepts2024-04-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5087-2:2024Information technology - City data model - Part 2: City level concepts2024-04-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO 9241-820:2024Ergonomics of human-system interaction — Part 820: Ergonomic guidance on interactions in immersive environments, including augmented reality and virtual reality2024-04-22KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 19012-4:2024Microscopes — Designation of microscope objectives — Part 4: Polarization characteristics2024-05-15KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 6760-1:2024Optics and photonics — Test method for temperature coefficient of refractive index of optical glasses — Part 1: Minimum deviation method2024-05-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 6760-2:2024Optics and photonics — Test method for temperature coefficient of refractive index of optical glasses — Part 2: Interferometric method2024-05-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.01 Fotografia. Zagadnienia ogólne
ISO 20793:2024Photography — Lenticular print for changing images — Measurements of image quality2024-05-03KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
39.060 Jubilerstwo
ISO 18214:2024Jewellery and precious metals — Determination of high purity gold, silver, platinum and palladium — Difference method using SPARK-OES2024-05-30KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 11451-3:2024Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 3: On-board transmitter simulation2024-06-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 11452-3:2024Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 3: Transverse electromagnetic (TEM) cell2024-05-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 11898-1:2024Road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1: Data link layer and physical coding sublayer2024-05-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14823-1:2024Intelligent transport systems — Graphic data dictionary — Part 1: Specification2024-05-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 6621-4:2024Internal combustion engines — Piston rings — Part 4: General specifications2024-05-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 22760-3:2024Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 3: 85% stop valve2024-05-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22760-9:2024Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 9: Pressure relief device (PRD)2024-05-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22760-4:2024Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 4: Level indicator2024-05-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 22760-6:2024Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 6: Pressure relief valve (PRV)2024-05-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19885-1:2024Gaseous hydrogen — Fuelling protocols for hydrogen-fuelled vehicles — Part 1: Design and development process for fuelling protocols2024-05-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 11565:2024Road vehicles — Spark-plugs — Test methods and requirements2024-06-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 23373:2024Heavy commercial vehicles and buses — Vehicle dynamics simulation and validation — Tyre model for lateral estimation of heavy vehicle combinations operated at dry paved road surface2024-05-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 5474-2:2024Electrically propelled road vehicles — Functional and safety requirements for power transfer between vehicle and external electric circuit — Part 2: AC power transfer2024-06-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 5474-1:2024Electrically propelled road vehicles — Functional and safety requirements for power transfer between vehicle and external electric circuit — Part 1: General requirements for conductive power transfer2024-06-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 5474-3:2024Electrically propelled road vehicles — Functional and safety requirements for power transfer between vehicle and external electric circuit — Part 3: DC power transfer2024-06-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 63281-3-2:2024E-Transporters - Part 3-2: Performance test methods for mobility of cargo e-Transporters2024-05-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-353:2024Electrical installations in ships - Part 353: Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV2024-06-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 24146-1:2024Ships and marine technology — Shipboard waste on inland navigation vessels — Part 1: On board management and handling2024-05-24KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 8665-2:2024Small craft — Power measurements and declarations — Part 2: Electric marine propulsion2024-05-08KT 230 ds. Małych Statków
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 6397:2024Aerospace — Test bolts, hexagonal head, metallic material, coated or uncoated2024-05-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 14085-3:2024Aerospace series — Test methods for hydraulic filter elements — Part 3: Filtration efficiency and retention capacity2024-05-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 9621:2024Space systems — Methods to decide thermal vacuum test cycles of recurring production according to precipitation efficiency and reliability2024-05-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 8643:2024Earth-moving machinery — Hydraulic excavator and backhoe loader lowering control device — Requirements and tests2024-05-08KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 1496-1:2013/Amd 2:2024Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 1: General cargo containers for general purposes — Amendment 22024-06-07KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
65.120 Pasze dla zwierząt
ISO 15914-2:2024Animal feeding stuffs — Enzymatic determination of total starch content — Part 2: Method by enzymatic determination with a hexokinase system and potassium hydroxide dispersion2024-05-24KT 40 ds. Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 6080:2024Tobacco heating systems — Vocabulary2024-05-24KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 5501-3:2024Tobacco heating systems — Definitions and standard conditions for aerosol generation and collection — Part 3: Carbon heated tobacco products (cHTPs)2024-05-24KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 5501-1:2024Tobacco heating systems — Definitions and standard conditions for aerosol generation and collection — Part 1: Electrically heated tobacco products (eHTPs)2024-05-24KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 5501-2:2024Tobacco heating systems — Definitions and standard conditions for aerosol generation and collection — Part 2: Aerosol heated tobacco products (aHTPs)2024-05-24KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 4906:2024Tobacco and tobacco products — Determination of filling power for preparation of fine-cut smoking articles — Constant-weight pressurization2024-05-22KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.140.10 Herbata
ISO 5642:2024Tea polyphenol extracts — Definition and basic requirements2024-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
71.040.30 Odczynniki chemiczne
ISO 33403:2024Reference materials — Requirements and recommendations for use2024-06-03KT 322 ds. Materiałów Odniesienia
ISO 33405:2024Reference materials — Approaches for characterization and assessment of homogeneity and stability2024-05-03KT 322 ds. Materiałów Odniesienia
ISO 33406:2024Approaches for the production of reference materials with qualitative properties2024-05-03KT 322 ds. Materiałów Odniesienia
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 5861:2024Surface chemical analysis — X-ray photoelectron spectroscopy — Method of intensity calibration for quartz-crystal monochromated Al Kα XPS instruments2024-06-07KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 23124:2024Surface chemical analysis — Measurement of lateral and axial resolutions of a Raman microscope2024-04-26KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
ISO 14594:2024Microbeam analysis — Electron probe microanalysis — Guidelines for the determination of experimental parameters for wavelength dispersive spectroscopy2024-06-07KT 249 ds. Analizy Chemicznej
73.040 Węgiel
ISO 17246:2024Coal and coke — Proximate analysis2024-04-25KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.060 Gaz ziemny
ISO 2615:2024Analysis of natural gas —Biomethane — Determination of the content of compressor oil2024-04-25KT 277 ds. Gazownictwa
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 23581:2024Petroleum products and related products — Determination of kinematic viscosity — Method by Stabinger type viscometer2024-05-14KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 12925-1:2024Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family C (gears) — Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems2024-05-08KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 8068:2024Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family T (Turbines) — Specifications for lubricating oils for turbines2024-04-24KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 4349:2024Solid recovered fuels — Determination of the recycling index for co-processing2024-05-15KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 8217:2024Products from petroleum, synthetic and renewable sources — Fuels (class F) — Specifications of marine fuels2024-05-30KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 8216-1:2024Products from petroleum, synthetic and renewable sources — Fuels (class F) classification — Part 1: Categories of marine fuels2024-04-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
ISO 17830:2024Solid biofuels — Particle size distribution of disintegrated pellets2024-05-24KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17827-2:2024Solid biofuels — Determination of particle size distribution for uncompressed fuels — Part 2: Vibrating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and below2024-05-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17827-1:2024Solid biofuels — Determination of particle size distribution for uncompressed fuels — Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above2024-05-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 18847:2024Solid biofuels — Determination of particle density of pellets and briquettes2024-04-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 6398-1:2024Oil and gas industries including lower carbon energy — Submersible linear motor systems for artificial lift — Part 1: Submersible linear motor2024-06-03KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 15544:2024Oil and gas industries — Offshore production installations — Requirements and guidelines for emergency response2024-06-03KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 13680:2024Oil and gas industries including lower carbon energy — Corrosion-resistant alloy seamless products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material — Technical delivery conditions2024-05-17KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO 6963:2024Bunker cargo loading from oil terminal to bunker tanker using Coriolis mass flow meter2024-05-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 9200:2024Petroleum measurement systems — Metering of viscous and high temperature liquids2024-05-06KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 13623:2017/Amd 1:2024Petroleum and natural gas industries — Pipeline transportation systems — Amendment 1: Complementary requirements for the transportation of fluids containing carbon dioxide or hydrogen2024-06-03KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 16961:2024Oil and gas industries including lower carbon energy — Internal coating and lining of steel storage tanks2024-05-08KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 3845:2024Oil and gas industries including lower carbon energy — Full ring ovalization test method for the evaluation of the cracking resistance of steel line pipe in sour service2024-05-04KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 10062:2022/Amd 1:2024Corrosion tests in artificial atmosphere at very low concentrations of polluting gas(es) — Amendment 1: Footnote of Warning2024-06-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 9227:2022/Amd 1:2024Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests — Amendment 1: Footnote of Warning2024-06-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 11782-2:1998/Amd 1:2024Corrosion of metals and alloys — Corrosion fatigue testing — Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens — Amendment 12024-05-17KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 7539-6:2018/Amd 1:2024Corrosion of metals and alloys — Stress corrosion testing — Part 6: Preparation and use of precracked specimens for tests under constant load or constant displacement — Amendment 12024-04-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 11772:2024Hot-rolled longitudinally profiled steel plate2024-05-24KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 13680:2024Oil and gas industries including lower carbon energy — Corrosion-resistant alloy seamless products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material — Technical delivery conditions2024-05-17KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 5618-2:2024Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for GaN crystal surface defects — Part 2: Method for determining etch pit density2024-04-30KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
81.080 Materiały ogniotrwałe
ISO 21068-3:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon — Part 3: Determination of nitrogen, oxygen and metallic and oxidic constituents2024-06-10KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
ISO 21068-4:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon — Part 4: XRD methods2024-06-10KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
ISO 21068-2:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon — Part 2: Determination of volatile components, total carbon, free carbon, silicon carbide, total and free silicon, free 2024-06-10KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
ISO 21068-1:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon — Part 1: General information, terminology and sample preparation2024-05-03KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 2004:2024Natural rubber latex concentrate — Centrifuged or creamed, ammonia-preserved types — Specifications2024-05-15KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.040.20 Składniki gumy
ISO 6472:2024Rubber compounding ingredients — Abbreviated terms2024-04-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 7270-2:2024Rubber — Analysis by pyrolytic gas-chromatographic methods — Part 2: Determination of styrene/butadiene/isoprene ratio2024-05-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 37:2024Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties2024-05-17KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 5600:2024Rubber — Determination of adhesion to rigid materials using conical shaped parts2024-04-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 6775:2024Plastics — Plastics identification using Raman spectrometric methods2024-05-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 6916-2:2024Flexible cellular polymeric materials — Sponge and expanded cellular rubber products — Part 2: Specification for mouldings and extrusions2024-04-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 8065:2024Composites and reinforcements fibres — Mechanoluminescent visualization method of crack propagation for joint evaluation2024-05-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 6806:2024Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners — Specification2024-05-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO 15360-3:2024Recycled pulps — Estimation of stickies and plastics — Part 3: Determination and identification by applying near-infrared measurement2024-05-15KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-5:2024Tissue paper and tissue products — Part 5: Determination of wet tensile strength2024-05-24KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 12625-16:2024Tissue paper and tissue products — Part 16: Determination of optical properties — Diffuse reflectance method for opacity (paper backing)2024-05-03KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 11890-1:2024Paints and varnishes — Determination of volatile organic compounds (VOC) and/or semi volatile organic compounds (SVOC) content — Part 1: Gravimetric method for VOC determination2024-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
IEC 62899-203:2024Printed electronics - Part 203: Materials - Semiconductor ink2024-05-28RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 22014:2024Library objects for architecture, engineering, construction and use2024-05-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 22040-2:2024Life cycle management of concrete structures — Part 2: Structural planning and design stage2024-05-02KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 16311-1:2024Maintenance and repair of concrete structures — Part 1: General principles2024-05-24KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 23742:2024Test method for the evaluation of permeability and filtration efficiency distribution of bag filter medium2024-06-07KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 13265:2024Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Joints for buried non-pressure applications — Test method for the long-term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure2024-05-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
ISO 13265:2024Thermoplastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Joints for buried non-pressure applications — Test method for the long-term sealing performance of joints with elastomeric seals by estimating the sealing pressure2024-05-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.140 Meble
ISO 16502-2:2024Furniture — Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases — Part 2: Ignition source: match flame equivalent2024-05-17KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 16502-1:2024Furniture — Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases — Part 1: Ignition source: smouldering cigarette2024-05-17KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60704-2-9:2024Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-9: Particular requirements for electric hair care appliances2024-06-10KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku