Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
ISO 34000:2023Date and time — Vocabulary2023-10-16RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 8549-2:2023Prosthetics and orthotics — Vocabulary — Part 2: Terms relating to external limb prostheses2023-10-19KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 20670:2023Water reuse — Vocabulary2023-11-16KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 8181:2023Atomic layer deposition — Vocabulary2023-10-16KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 13105-1:2023Building construction machinery and equipment — Machinery for concrete surface floating and finishing — Part 1: Commercial specifications2023-10-19KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
ISO 23953-1:2023Refrigerated display cabinets — Part 1: Vocabulary2023-11-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 1151-7:2023Flight dynamics — Vocabulary — Part 7: Flight points and flight envelopes2023-11-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 639:2023Code for individual languages and language groups2023-11-08KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
ISO 34000:2023Date and time — Vocabulary2023-10-16RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 24566-1:2023Drinking water, wastewater and storm water systems and services — Adaptation of water services to climate change impacts — Part 1: Assessment principles2023-11-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.080.99 Inne usługi
ISO 31101:2023Robotics — Application services provided by service robots — Safety management systems requirements2023-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22388:2023Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for securing physical documents2023-11-15KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
ISO 37004:2023Governance of organizations — Governance maturity model — Guidance2023-11-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/ASTM 52926-4:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 4: Qualification of operators for DED-LB2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-3:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 3: Qualification of operators for PBF-EB2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-5:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 5: Qualification of operators for DED-Arc2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-1:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 1: General qualification of operators2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-2:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 2: Qualification of operators for PBF-LB2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 31101:2023Robotics — Application services provided by service robots — Safety management systems requirements2023-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
IEC 62506:2023Methods for product accelerated testing2023-11-07KT 9 ds. Niezawodności
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 37162:2023Smart community infrastructures — Smart transportation for newly developing areas2023-11-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 37183:2023Smart community infrastructures — Smart transportation by facial recognition payment (f-payment)2023-10-17RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 15213-2:2023Microbiology of the food chain — Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. — Part 2: Enumeration of Clostridium perfringens by colony-count technique2023-11-16KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 17468:2023Microbiology of the food chain — Technical requirements and guidance on the establishment or revision of a standardized reference method2023-11-13KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 7251:2005/Amd 1:2023Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli — Most probable number technique — Amendment 1: Inclusion of performance testing of culture media and reagents2023-10-12KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.020.01 Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe w ochronie zdrowia
ISO 23447:2023Healthcare organization management — Hand hygiene performance2023-10-24KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
ISO 4904:2023Traditional Chinese medicine — Inner pack of decoction pieces2023-10-25KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 80601-2-77:2019/Amd 1:2023Medical electrical equipment — Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment — Amendment 12023-11-17KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 80601-2-77:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment2023-11-15KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
IEC 60601-2-19:2020/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators2023-11-09KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-2-20:2020/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators2023-11-09KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 11712:2023Anaesthetic and respiratory equipment — Supralaryngeal airways and connectors2023-11-06KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-84:2023Medical electrical equipment — Part 2-84: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ventilators for the emergency medical services environment2023-11-03KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-12:2023Medical electrical equipment — Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators2023-11-03KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
IEC 60601-2-21:2020/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers2023-11-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-84:2023Medical electrical equipment - Part 2-84: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ventilators for the emergency medical services environment2023-11-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-12:2023Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators2023-11-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 10524-1:2018/Amd 1:2023Pressure regulators for use with medical gases — Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices — Amendment 12023-10-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 10555-1:2023Intravascular catheters — Sterile and single-use catheters — Part 1: General requirements2023-11-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 10555-4:2023Intravascular catheters — Sterile and single-use catheters — Part 4: Balloon dilatation catheters2023-11-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
IEC 80601-2-77:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-77: Particular requirements for the basic safety and essential performance of robotically assisted surgical equipment2023-11-15KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 8549-2:2023Prosthetics and orthotics — Vocabulary — Part 2: Terms relating to external limb prostheses2023-10-19KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 9584:2023Implants for surgery — Non-destructive testing — Radiographic examination of cast metallic surgical implants2023-10-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC 60601-2-50:2020/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment2023-10-26KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 4865-1:2023Dentistry — General requirements of hand instruments — Part 1: Non-hinged hand instruments2023-10-12KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.120.10 Leki
ISO 9306:2023Traditional Chinese medicine — Ephedra sinica, Ephedra intermedia and Ephedra equisetina herbaceous stem2023-11-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 7450:2023Traditional Chinese medicine — Pinellia ternata tuber2023-10-20KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 13315-3:2023Environmental management for concrete and concrete structures — Part 3: Production of concrete constituents and concrete2023-11-09KT 274 ds. Betonu
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37162:2023Smart community infrastructures — Smart transportation for newly developing areas2023-11-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 37183:2023Smart community infrastructures — Smart transportation by facial recognition payment (f-payment)2023-10-17RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
ISO 24566-1:2023Drinking water, wastewater and storm water systems and services — Adaptation of water services to climate change impacts — Part 1: Assessment principles2023-11-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
IEC 62933-4-4:2023Electrical energy storage (EES) systems - Part 4-4: Environmental requirements for battery-based energy storage systems (BESS) with reused batteries2023-11-08KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC 62933-5-3:2023Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-3: Safety requirements for grid-integrated EES systems – Performing unplanned modification of electrochemical based system2023-10-10KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.030.30 Odpady specjalne
ISO 24390:2023Nuclear energy — Nuclear fuel technology — Methodologies for radioactivity characterization of very low-level waste (VLLW) generated by nuclear facilities2023-11-21KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
ISO 14644-18:2023Cleanrooms and associated controlled environments — Part 18: Assessment of suitability of consumables2023-10-16KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20670:2023Water reuse — Vocabulary2023-11-16KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 24566-1:2023Drinking water, wastewater and storm water systems and services — Adaptation of water services to climate change impacts — Part 1: Assessment principles2023-11-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 17294-2:2023Water quality — Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) — Part 2: Determination of selected elements including uranium isotopes2023-10-18KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 13168:2023Water quality — Simultaneous determination of tritium and carbon 14 activities — Test method using liquid scintillation counting2023-11-27KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 4723:2023Water quality — Actinium-227 — Test method using alpha-spectrometry2023-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 4722-1:2023Water quality — Thorium 232 — Part 1: Test method using alpha spectrometry2023-10-16KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 21268-5:2023Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil-like materials — Part 5: Batch test with forced aerobic or anaerobic conditions2023-11-27KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 13105-2:2023Building construction machinery and equipment — Machinery for concrete surface floating and finishing — Part 2: Safety requirements and verification2023-10-27KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
13.180 Ergonomia
ISO 24227:2023Validation protocol for walking speed as extracted from various sensor systems that measure human body motion for the healthcare sector2023-10-26KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 7204:2023Specification for wetting agents for application on Class A fires2023-11-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 23948:2023Plastics — Intumescence properties of PVC materials and products — Test method for the measurement of expansion with the cone calorimeter2023-11-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 14624-1:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 1: Determination of upward flammability of materials2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14624-2:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 2: Determination of flammability of electrical-wire insulation and accessory materials2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 13168:2023Water quality — Simultaneous determination of tritium and carbon 14 activities — Test method using liquid scintillation counting2023-11-27KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
ISO/IEC 20243-1:2023Information technology — Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) — Part 1: Requirements and recommendations for mitigating maliciously tainted and counterfeit products2023-11-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 20243-2:2023Information technology — Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) — Part 2: Assessment procedures for the O-TTPS2023-11-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO 22388:2023Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines for securing physical documents2023-11-15KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 10534-2:2023Acoustics — Determination of acoustic properties in impedance tubes — Part 2: Two-microphone technique for normal sound absorption coefficient and normal surface impedance2023-10-06KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60404-8-3:2023Magnetic materials - Part 8-3: Specifications for individual materials - Cold-rolled non-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the semi-processed state2023-11-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC 60763-2:2007/AMD1:2023Amendment 1 - Specification for laminated pressboard - Part 2: Methods of test2023-11-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62631-3-2:2023Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-2: Determination of resistive properties (DC methods) - Surface resistance and surface resistivity2023-10-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 6980-2:2023Nuclear energy — Reference beta-particle radiation — Part 2: Calibration fundamentals related to basic quantities characterizing the radiation field2023-11-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 6980-3:2023Nuclear energy — Reference beta-particle radiation — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the determination of their response as a function of beta radiation energy and angle of incidence2023-11-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 6980-1:2023Nuclear energy — Reference beta-particle radiation — Part 1: Methods of production2023-11-17KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 4723:2023Water quality — Actinium-227 — Test method using alpha-spectrometry2023-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 4722-1:2023Water quality — Thorium 232 — Part 1: Test method using alpha spectrometry2023-10-16KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-2-6:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Classification of environmental conditions - Part 2-6: Environmental conditions appearing in nature - Earthquake vibration and shock2023-10-16KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61442:2023Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)2023-10-19KT 53 ds. Kabli i Przewodów
19.100 Badania nieniszczące
ISO 5580:2023Non-destructive testing — Industrial radiographic illuminators — Minimum requirements2023-11-27KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC 62506:2023Methods for product accelerated testing2023-11-07KT 9 ds. Niezawodności
21.160 Sprężyny
ISO 26910-1:2023Springs — Shot peening — Part 1: General procedures2023-10-10KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
ISO 11749:2023Belt drives — V-ribbed belts for the automotive industry — Fatigue test2023-11-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 2505:2023Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters2023-10-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 5115:2023Industrial valves — Part-turn valve actuation2023-11-10KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 5119:2023Low temperature sealing capability of elastomeric seals — Test methods2023-11-24KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 12829:2023Hydraulic spin-on filters with finite lives — Method for verifying the rated fatigue life and the rated static burst pressure of the pressure-containing envelope2023-11-21KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 16494-1:2022/Amd 1:2023Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators — Method of test for performance — Part 1: Development of metrics for evaluation of energy related performance — Amendment 12023-11-16KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
23.160 Technika próżni
ISO 21360-5:2023Vacuum technology — Standard methods for measuring vacuum-pump performance — Part 5: Non-evaporable getter (NEG) vacuum pumps2023-11-28KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52908:2023Additive manufacturing of metals — Finished part properties — Post-processing, inspection and testing of parts produced by powder bed fusion2023-11-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-1:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 1: General qualification of operators2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-3:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 3: Qualification of operators for PBF-EB2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-4:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 4: Qualification of operators for DED-LB2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-2:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 2: Qualification of operators for PBF-LB2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52926-5:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Part 5: Qualification of operators for DED-Arc2023-11-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
ISO/ASTM 52935:2023Additive manufacturing of metals — Qualification principles — Qualification of coordination personnel2023-11-02KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
IEC 62453-71:2023Field device tool (FDT) interface specification – Part 71: OPC UA Information Model for FDT2023-11-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 63504-2804:2023Software-Hardware Interface for Multi-Many-Core2023-10-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 63501-2416:2023Power Modeling to Enable System Level Analysis2023-10-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61523-4:2023Delay and power calculation standards - Part 4: Design and Verification of Low-Power, Energy-Aware Electronic Systems2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61691-1-1:2023Behavioural languages - Part 1-1: VHDL Language Reference Manual2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61523-1:2023Delay and power calculation standards - Part 1: Integrated Circuit (IC) Open Library Architecture (OLA)2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 62530-2:2023SystemVerilog - Part 2: Universal Verification Methodology Language Reference Manual2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
ISO 31101:2023Robotics — Application services provided by service robots — Safety management systems requirements2023-11-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62453-302:2023Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22023-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
ISO 12164-1:2023Hollow taper interface with flange contact surface — Part 1: Shanks of types A, AB, C, CB and EB2023-10-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 12164-6:2023Hollow taper interface with flange contact surface — Part 6: Receivers of types AS, CS and ES for hollow taper shanks of types AS, CS and ES2023-10-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 12164-5:2023Hollow taper interface with flange contact surface — Part 5: Shanks of types AS, CS and ES2023-10-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 12164-3:2023Hollow taper interface with flange contact surface — Part 3: Shanks of types T, TA and U2023-10-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 12164-4:2023Hollow taper interface with flange contact surface — Part 4: Receivers of types T and U for hollow taper shanks of types T, TA and U2023-10-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 12164-2:2023Hollow taper interface with flange contact surface — Part 2: Receivers of types A, C and E for hollow taper shanks of types A, AB, C, CB and EB2023-10-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.080.30 Przeciągarki
ISO 6779:2023Test conditions for vertical internal type broaching machines — Testing of accuracy2023-11-08KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.120.30 Urządzenia do formowania
ISO 8405:2023Tools for moulding — Ejector sleeves with cylindrical head — Basic series for general purposes2023-11-16KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15614-13:2023Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding2023-11-13KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 9012:2023Gas welding equipment — Air-aspirated hand blowpipes — Specifications and tests2023-10-17KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 18279:2023Brazing — Imperfections in brazed joints2023-11-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.01 Obróbka powierzchni i nakładanie powłok. Zagadnienia ogólne
ISO 8181:2023Atomic layer deposition — Vocabulary2023-10-16KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 14919:2023Thermal spraying — Wires, rods and cords for flame and arc spraying — Classification and technical supply conditions2023-10-31KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8528-6:2023Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 6: Test methods2023-11-06KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.060.20 Palniki gazowe
ISO 23551-5:2023Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — Particular requirements — Part 5: Manual gas valves2023-10-18KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 23551-12:2023Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — Particular requirements — Part 12: Multifunctional controls with integral overpressure protection safety function (OPSF) for use with butane gas cartridges used in portable gas applia2023-10-06KT 277 ds. Gazownictwa
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-4-202:2023Fuel cell technologies - Part 4-202: Fuel cell power systems for propulsion and auxiliary power units - Unmanned aircrafts - Performance test methods2023-10-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
ISO 16494-1:2022/Amd 1:2023Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators — Method of test for performance — Part 1: Development of metrics for evaluation of energy related performance — Amendment 12023-11-16KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
ISO 24390:2023Nuclear energy — Nuclear fuel technology — Methodologies for radioactivity characterization of very low-level waste (VLLW) generated by nuclear facilities2023-11-21KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
ISO 23237:2023Glass in building — Laminated solar photovoltaic glass for use in buildings — Light transmittance measurement method2023-11-22KT 198 ds. Szkła
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 62561-4:2023Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2023-10-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-8-3:2023Magnetic materials - Part 8-3: Specifications for individual materials - Cold-rolled non-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the semi-processed state2023-11-27KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60893-2:2023Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 2: Methods of test2023-11-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60811-503:2012/AMD1:2023Amendment 1 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 503: Mechanical tests - Shrinkage test for sheaths2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-501:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-508:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-202:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-201:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62631-3-2:2023Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-2: Determination of resistive properties (DC methods) - Surface resistance and surface resistivity2023-10-16KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
IEC 60763-2:2007/AMD1:2023Amendment 1 - Specification for laminated pressboard - Part 2: Methods of test2023-11-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
IEC 60502-4:2023Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (2023-11-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-508:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-202:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-201:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-503:2012/AMD1:2023Amendment 1 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 503: Mechanical tests - Shrinkage test for sheaths2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60811-501:2012/AMD2:2023Amendment 2 - Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds2023-11-02KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61442:2023Test methods for accessories for power cables with rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)2023-10-19KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
IEC 62772:2023Composite hollow core station post insulators with a.c. voltage greater than 1 000 V and d.c. voltage greater than 1 500 V - Definitions, test methods and acceptance criteria2023-11-15KT 76 ds. Izolatorów
29.120.40 Łączniki
IEC 62626-1:2023Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment - Part 1: Additional requirements for enclosed switch-disconnectors in accordance with IEC 60947-3 - Isolation of electrical equipment during repair and maintenance work in specific applications2023-11-07KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60127-6:2023Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links2023-10-26KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
IEC 60127-1:2023Miniature fuses - Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links2023-10-26KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 60947-4-1:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2023-11-08KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 61095:2023Electromechanical contactors for household and similar purposes2023-10-12KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
IEC 61800-9-2:2023Adjustable speed electrical power drive systems (PDS) - Part 9-2: Ecodesign for motor systems - Energy efficiency determination and classification2023-10-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-207:2023High-voltage switchgear and controlgear - Part 207: Seismic qualification for gas-insulated switchgear assemblies, metal enclosed and solid-insulation enclosed switchgear for rated voltages above 1 kV2023-11-09KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-4-1:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2023-11-08KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 62626-1:2023Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment - Part 1: Additional requirements for enclosed switch-disconnectors in accordance with IEC 60947-3 - Isolation of electrical equipment during repair and maintenance work in specific applications2023-11-07KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 61439-4:2023Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)2023-10-17KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 61095:2023Electromechanical contactors for household and similar purposes2023-10-12KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.20 Żarówki
IEC 60809:2021/AMD1:2023Amendment 1 - Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2023-11-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 61820-3-2:2023Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Part 3-2: Requirements for power supplies - Particular requirements for series circuits2023-10-10KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.160.30 Silniki elektryczne
IEC 61800-9-2:2023Adjustable speed electrical power drive systems (PDS) - Part 9-2: Ecodesign for motor systems - Energy efficiency determination and classification2023-10-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 8528-6:2023Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 6: Test methods2023-11-06KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 61800-9-2:2023Adjustable speed electrical power drive systems (PDS) - Part 9-2: Ecodesign for motor systems - Energy efficiency determination and classification2023-10-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 62898-2:2018/AMD1:2023Amendment 1 - Microgrids - Part 2: Guidelines for operation2023-11-07KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC TS 62898-3-1:2020/AMD1:2023Amendment 1 - Microgrids - Part 3-1: Technical requirements - Protection and dynamic control2023-11-07KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-31:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t"2023-10-31KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 63203-401-1:2023Wearable electronic devices and technologies - Part 401-1: Devices and systems: functional elements - Evaluation method of the stretchable resistive strain sensor2023-10-09RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
IEC 60393-4:2023Potentiometers for use in electronic equipment - Part 4: Sectional specification: Single-turn rotary power potentiometers2023-10-20KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.70 Kondensatory mocy
IEC 60143-1:2015/AMD1:2023Amendment 1 - Series capacitors for power systems - Part 1: General2023-11-03KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 63251:2023Test method for mechanical properties of flexible opto-electric circuit boards under thermal stress2023-11-01KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 63055:2023Format for LSI-Package-Board Interoperable design2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 63215-2:2023Endurance test methods for die attach materials - Part 2: Temperature cycling test method for die attach materials applied to discrete type power electronic devices2023-10-24KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 63055:2023Format for LSI-Package-Board Interoperable design2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 61969-3:2023Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects2023-11-20KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 61097-12:1996/AMD2:2023Amendment 2 - Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 12: Survival craft portable two-way VHF radiotelephone apparatus - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2023-11-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60966-3:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3: Sectional specification for semi-flexible coaxial cable assemblies2023-10-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60966-3-1:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-1: Blank detail specification for semi-flexible coaxial cable assemblies2023-10-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-8-1:2023Coaxial communication cables - Part 8-1: Blank detail specification for semi-flexible cables with fluoropolymer dielectric2023-10-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-9-1:2023Coaxial communication cables - Part 9-1: Blank detail specification for flexible RF coaxial cables2023-10-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
IEC 63138-2:2023Multi-channel radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specification for MQ4 series circular connectors2023-10-17KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 61753-081-06:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 081-06: Non-connectorized single-mode fibre optic middle-scale 1 x N DWDM devices for category OP+ - Extended outdoor protected environment2023-11-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-081-03:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 081-03: Non-connectorized single-mode fibre optic middle-scale 1 x N DWDM devices for category OP - Outdoor protected environment2023-11-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-081-02:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 081-02: Non-connectorized single-mode fibre optic middle-scale 1 x N DWDM devices for category C - Controlled environments2023-11-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-2-11:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-11: Tests - Axial compression2023-11-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-2-6:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-6: Tests - Tensile strength of coupling mechanism2023-11-23KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-021-02:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 021-02: Single-mode fibre optic connectors terminated as pigtails and patchcords for category C - Controlled environment2023-10-06KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-021-06:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 021-06: Single-mode fibre optic connectors terminated as pigtails and patchcords for category OP+ – Extended outdoor protected environment2023-10-06KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30173:2023Digital twin — Concepts and terminology2023-11-08KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30173:2023Digital twin - Concepts and terminology2023-11-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20237:2023Information technology — Sparkplug® version 3.02023-10-18RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 20243-1:2023Information technology — Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) — Part 1: Requirements and recommendations for mitigating maliciously tainted and counterfeit products2023-11-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 20243-2:2023Information technology — Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) — Part 2: Assessment procedures for the O-TTPS2023-11-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 27402:2023Cybersecurity — IoT security and privacy — Device baseline requirements2023-11-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 15444-2:2023Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 2: Extensions2023-11-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 10918-7:2023Information technology — Digital compression and coding of continuous-tone still images — Part 7: Reference software2023-11-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-8:2023Information technology — JPEG 2000 image coding system — Part 8: Secure JPEG 20002023-10-16KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23090-5:2023Information technology — Coded representation of immersive media — Part 5: Visual volumetric video-based coding (V3C) and video-based point cloud compression (V-PCC)2023-11-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-14:2023/Amd 1:2023Information technology — Coded representation of immersive media — Part 14: Scene description — Amendment 1: Support for immersive media codecs in scene description2023-11-09KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-4:2023Information technology — Internet of media things — Part 4: Reference software and conformance2023-11-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2023Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 2: High efficiency video coding2023-10-31KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2022/Amd 1:2023Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format — Amendment 1: Support for LCEVC2023-10-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-23:2023Information technology — Coded representation of immersive media — Part 23: Conformance and reference software for MPEG immersive video2023-10-23KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-4:2020/Amd 2:2023Information technology — MPEG audio technologies — Part 4: Dynamic range control — Amendment 2: Loudness leveling2023-10-16KT 288 ds. Multimediów
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-6:2023Information technology — Genomic information representation — Part 6: Coding of genomic annotations2023-11-14KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 1539-1:2023Programming languages — Fortran — Part 1: Base language2023-11-17KT 331 ds. Języków Programowania
IEC 63501-2416:2023Power Modeling to Enable System Level Analysis2023-10-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 63504-2804:2023Software-Hardware Interface for Multi-Many-Core2023-10-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 63055:2023Format for LSI-Package-Board Interoperable design2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61523-1:2023Delay and power calculation standards - Part 1: Integrated Circuit (IC) Open Library Architecture (OLA)2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61523-4:2023Delay and power calculation standards - Part 4: Design and Verification of Low-Power, Energy-Aware Electronic Systems2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 62530-2:2023SystemVerilog - Part 2: Universal Verification Methodology Language Reference Manual2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61691-1-1:2023Behavioural languages - Part 1-1: VHDL Language Reference Manual2023-10-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 25019:2023Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality-in-use model2023-11-24KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 25010:2023Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model2023-11-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 15026-3:2023Systems and software engineering — Systems and software assurance — Part 3: System integrity levels2023-10-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62453-302:2023Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22023-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62453-302:2023Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22023-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
IEC 61139-3:2023Industrial networks - Single-drop digital communication interface - Part 3: Wireless extensions2023-11-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
ISO/IEC 18630:2023Information technology — Digitally recorded media for information interchange and storage — Quality discrimination method for optical disks and operating method of storage systems for long-term data preservation2023-11-09KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 7816-8:2021/Amd 1:2023Identification cards — Integrated circuit cards — Part 8: Commands and mechanisms for security operations — Amendment 1: Interoperability for the interchange of security operations using quantum safe cryptography2023-11-02KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-4:2020/Amd 1:2023Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and commands for interchange — Amendment 1: Support of multiple logical security devices2023-10-31KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 30108-2:2023Biometrics — Identity attributes verification services — Part 2: RESTful specification2023-10-26KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 10373-1:2020/Amd 1:2023Cards and security devices for personal identification — Test methods — Part 1: General characteristics — Amendment 1: Clarification of peel strength test method to be used for ISO/IEC 7810 conformance testing2023-10-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 21127:2023Information and documentation — A reference ontology for the interchange of cultural heritage information2023-10-11KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/IEC 14543-5-103:2023Information technology — Home electronic system (HES) architecture — Part 5-103: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 — Remote access smart audio interconnection profile2023-11-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14543-5-103:2023Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-103: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote access smart audio interconnection profile2023-10-30KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19160-2:2023Addressing — Part 2: Assigning and maintaining addresses for objects in the physical world2023-11-10KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 10781:2023Health informatics — HL7 Electronic Health Record-System Functional Model, Release 2.1 (EHR FM)2023-11-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 21549-5:2023Health informatics — Patient healthcard data — Part 5: Identification data2023-10-31KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 29301:2023Microbeam analysis — Analytical electron microscopy — Methods for calibrating image magnification by using reference materials with periodic structures2023-10-16KT 249 ds. Analizy Chemicznej
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/IEC 29102:2023Information technology — Office equipment — Method for the determination of ink cartridge yield for colour photo printing with inkjet printers and multi-function devices that contain inkjet printer components2023-10-06KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 13674-1:2023Road vehicles — Test method for the quantification of on-centre handling — Part 1: Weave test2023-11-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 27145-2:2012/Amd 1:2023Road vehicles — Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements — Part 2: Common data dictionary — Amendment 12023-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 15765-5:2023Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 5: Specification for an in-vehicle network connected to the diagnostic link connector2023-11-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
IEC 60809:2021/AMD1:2023Amendment 1 - Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2023-11-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.040.40 Układy hamulcowe
ISO 22733-2:2023Road vehicles — Test method to evaluate the performance of autonomous emergency braking systems — Part 2: Car to pedestrian2023-11-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 11749:2023Belt drives — V-ribbed belts for the automotive industry — Fatigue test2023-11-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 22241-4:2023Diesel engines — NOx reduction agent AUS 32 — Part 4: Refilling interface2023-10-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 27145-2:2012/Amd 1:2023Road vehicles — Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements — Part 2: Common data dictionary — Amendment 12023-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15765-5:2023Road vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 5: Specification for an in-vehicle network connected to the diagnostic link connector2023-11-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
ISO 3796:2023Ships and marine technology — Clear openings for external single-leaf doors2023-10-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 61097-12:1996/AMD2:2023Amendment 2 - Global maritime distress and safety system (GMDSS) - Part 12: Survival craft portable two-way VHF radiotelephone apparatus - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2023-11-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.040 Statki morskie
ISO 11336-1:2023Large yachts — Strength, weathertightness and watertightness of glazed openings — Part 1: Design criteria, materials, framing and testing of independent glazed openings2023-11-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 1151-7:2023Flight dynamics — Vocabulary — Part 7: Flight points and flight envelopes2023-11-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 5286:2023Flight performance of civil small and light fixed-wing unmanned aircraft systems (UAS) — Test methods2023-10-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 5312:2023Civil small and light unmanned aircraft (UA) — Sharp injury to human body by rotor blades — Evaluation and test method2023-10-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 5332:2023Civil small and light unmanned aircraft systems (UAS) under low-pressure conditions — Test methods2023-10-19KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
IEC 62282-4-202:2023Fuel cell technologies - Part 4-202: Fuel cell power systems for propulsion and auxiliary power units - Unmanned aircrafts - Performance test methods2023-10-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
ISO 14624-3:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 3: Determination of off-gassed compounds from materials and assembled articles2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14624-2:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 2: Determination of flammability of electrical-wire insulation and accessory materials2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14624-1:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 1: Determination of upward flammability of materials2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 12261:2023Aerospace — Screws, pan head, internal offset cruciform ribbed or unribbed drive, pitch diameter shank, long length MJ threads, metallic material, coated or uncoated, strength classes less than or equal to 1 100 MPa — Dimensions2023-11-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.030.30 Nakrętki
ISO 7481:2023Aerospace — Nuts, self-locking, with maximum operating temperature less than or equal to 425 °C — Test methods2023-11-02KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 14300-2:2023Space systems — Programme management — Part 2: Product assurance2023-11-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 27025:2023Space systems — Programme management — Product quality assurance requirements2023-10-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14624-3:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 3: Determination of off-gassed compounds from materials and assembled articles2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14624-1:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 1: Determination of upward flammability of materials2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 14624-2:2023Space systems — Safety and compatibility of materials — Part 2: Determination of flammability of electrical-wire insulation and accessory materials2023-10-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 6011:2023Earth-moving machinery — Visual display of machine operation2023-11-13KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 7021:2023Earth-moving machinery and machinery for forestry — Operator protective structures — Material performance requirements2023-11-10KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 1496-4:2023Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 4: Non-pressurized containers for dry bulk2023-10-26KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 5533:2023Textiles — Quantification of carbon fibre constituent element — Elemental analyser method2023-10-11KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 9073-18:2023Nonwovens — Test methods — Part 18: Determination of tensile strength and elongation at break using the grab tensile test2023-11-17KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
IEC 63203-201-2:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Wearable electronic devices and technologies - Part 201-2: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive fabrics and insulation materials2023-10-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 9862:2023Geosynthetics — Sampling and preparation of test specimens2023-11-17KT 142 ds. Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
IEC 63203-201-2:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Wearable electronic devices and technologies - Part 201-2: Electronic textile - Measurement methods for basic properties of conductive fabrics and insulation materials2023-10-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
61.020 Odzież
ISO 8559-5:2023Size designation of clothes — Part 5: Anthropometric measurements for the head and face2023-11-03KT 22 ds. Odzieżownictwa
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 7021:2023Earth-moving machinery and machinery for forestry — Operator protective structures — Material performance requirements2023-11-10KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 16119-5:2023Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers — Part 5: Aerial spray systems2023-11-01KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 6650:2023Fertilizers, soil conditioners and beneficial substances — Simultaneous determination of N-(n-Butyl) thiophosphoric triamide and dicyandiamide by high-performance liquid chromatography2023-10-18KT 156 ds. Nawozów
65.140 Pszczelarstwo
ISO 24381:2023Bee propolis — Specifications2023-11-23KT 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt
ISO 24382:2023Bee pollen — Specifications2023-10-06KT 87 ds. Chowu i Hodowli Zwierząt
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 9322:2023Material used for producing wrappings for cigarette filters, cigarettes and other tobacco products — Determination of acetate and citrate content — Ion chromatographic method2023-10-16KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.160.20 Napoje bezalkoholowe
ISO 8024:2023Concentrated black mulberry juice — Specifications2023-10-13KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 24419-1:2023Mine closure and reclamation – Managing mining legacies — Part 1: Requirements and recommendations2023-10-17KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie
73.040 Węgiel
ISO 1018:2023Coal — Determination of moisture-holding capacity2023-11-27KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 14180:2023Coal — Guidance on the sampling of coal seams2023-11-07KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
73.120 Urządzenia do przeróbki kopalin
ISO 5146:2023Coal and coke — Coal preparation plant — Density tracer testing for measuring performances of coal density separators2023-11-08KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 3104:2023Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity2023-11-07KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 15380:2023Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (Hydraulic systems) — Specifications for hydraulic fluids in categories HETG, HEPG, HEES and HEPR2023-10-26KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.120 Ciecze hydrauliczne
ISO 11158:2023Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Family H (hydraulic systems) — Specifications for categories HH, HL, HM, HV and HG2023-10-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19905-1:2023Oil and gas industries including lower carbon energy — Site-specific assessment of mobile offshore units — Part 1: Jack-ups: elevated at a site2023-10-30KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 24202:2023Oil and gas industries including lower carbon energy — Bulk material for offshore projects — Monorail beam and padeye2023-10-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 13703-2:2023Oil and gas industries including lower carbon energy — Piping systems on offshore platforms and onshore plants — Part 2: Materials2023-10-16KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
ISO 25457:2023Oil and gas industries including lower carbon energy — Flare details for general refinery and petrochemical service2023-10-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 16486-6:2023Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing — Part 6: Code of practice for design, handling and installation2023-10-18KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 6507-1:2023Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method2023-10-16KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 4545-1:2023Metallic materials — Knoop hardness test — Part 1: Test method2023-10-06KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 7539-12:2023Corrosion of metals and alloys — Stress corrosion testing — Part 12: Requirements for atmospheric stress corrosion cracking testing2023-11-15KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 4631:2023Corrosion of metals and alloys — Measurement of the electrochemical critical localized corrosion potential (E-CLCP) for Ti alloys fabricated via additive manufacturing method in simulated biomedical solutions2023-11-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 9813:2023Corrosion of metals and alloys — Performance test method for corrosion inhibitors used in chemical cleaning of industry equipment2023-10-20KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
ISO 683-6:2023Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 6: Hot-rolled steels for quenched and tempered springs2023-11-17KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
ISO 683-7:2023Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 7: Bright products of non-alloy and alloy steels2023-11-17KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.20 Stale wysokojakościowe
ISO 683-6:2023Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 6: Hot-rolled steels for quenched and tempered springs2023-11-17KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
ISO 683-7:2023Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 7: Bright products of non-alloy and alloy steels2023-11-17KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
ISO 11972:2023Corrosion-resistant cast steels for general applications2023-11-09KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 11973:2023Heat-resistant cast steels and alloys for general applications2023-11-09KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 16143-4:2023Stainless steels for general purposes — Part 4: Bright products2023-10-17KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.25 Stale sprężynowe
ISO 683-6:2023Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 6: Hot-rolled steels for quenched and tempered springs2023-11-17KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.45 Stale niestopowe
ISO 683-7:2023Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 7: Bright products of non-alloy and alloy steels2023-11-17KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.70 Kształtowniki stalowe
ISO 630-6:2023Structural steels — Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved structural steels for building2023-11-08KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 11972:2023Corrosion-resistant cast steels for general applications2023-11-09KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 9477:2023High-strength cast steels for general engineering and structural purposes2023-11-09KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 11973:2023Heat-resistant cast steels and alloys for general applications2023-11-09KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4990:2023Steel castings — General technical delivery requirements2023-11-09KT 301 ds. Odlewnictwa
81.040.20 Szkło budowlane
ISO 23237:2023Glass in building — Laminated solar photovoltaic glass for use in buildings — Light transmittance measurement method2023-11-22KT 198 ds. Szkła
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 5618-1:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for GaN crystal surface defects — Part 1: Classification of defects2023-11-15KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 26443:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Rockwell indentation test for evaluation of adhesion of ceramic coatings2023-10-31KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 23948:2023Plastics — Intumescence properties of PVC materials and products — Test method for the measurement of expansion with the cone calorimeter2023-11-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 4608:2023Plastics — Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for general use — Determination of plasticizer absorption at room temperature2023-11-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 2561:2023Plastics — Determination of residual styrene monomer in polystyrene (PS) and impact-resistant polystyrene (PS-I) by gas chromatography2023-11-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 14126:2023Fibre-reinforced plastic composites — Determination of compressive properties in the in-plane direction2023-10-13KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO 16486-6:2023Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing — Part 6: Code of practice for design, handling and installation2023-10-18KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.50 Uszczelnienia
ISO 5119:2023Low temperature sealing capability of elastomeric seals — Test methods2023-11-24KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 14960-1:2023Tubeless tyres — Valves and components — Part 1: Snap-in tyre valves test methods2023-11-08KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.060 Papier i tektura
ISO 24118-1:2023Paper and board — Stylus contact method — Part 1: Determination of surface roughness2023-10-20KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 2811-3:2023Paints and varnishes — Determination of density — Part 3: Oscillation method2023-10-27KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 4628-6:2023Paints and varnishes — Evaluation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 6: Assessment of degree of chalking by tape method2023-10-16KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 20427:2023Pigments and extenders — Dispersion procedure for sedimentation-based particle sizing of suspended pigment or extender with liquid sedimentation methods2023-11-21KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 11855-2:2021/Amd 1:2023Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity — Amendment 12023-11-21KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 11855-5:2021/Amd 1:2023Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 5: Installation — Amendment 12023-10-23KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 11855-4:2021/Amd 1:2023Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) — Amendment 12023-10-17KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 11855-3:2021/Amd 1:2023Building environment design — Embedded radiant heating and cooling systems — Part 3: Design and dimensioning — Amendment 12023-10-16KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 13315-3:2023Environmental management for concrete and concrete structures — Part 3: Production of concrete constituents and concrete2023-11-09KT 274 ds. Betonu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 13315-3:2023Environmental management for concrete and concrete structures — Part 3: Production of concrete constituents and concrete2023-11-09KT 274 ds. Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 9869-3:2023Thermal insulation of building elements — In-situ measurement of thermal resistance and thermal transmittance — Part 3: Probe insertion method2023-11-27KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
ISO 630-6:2023Structural steels — Part 6: Technical delivery conditions for seismic-proof improved structural steels for building2023-11-08KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
91.120.40 Instalacja odgromowa
IEC 62561-4:2023Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2023-10-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 19711-2:2023Building construction machinery and equipment — Truck mixers — Part 2: Safety requirements2023-10-27KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
ISO 13105-2:2023Building construction machinery and equipment — Machinery for concrete surface floating and finishing — Part 2: Safety requirements and verification2023-10-27KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
ISO 13105-1:2023Building construction machinery and equipment — Machinery for concrete surface floating and finishing — Part 1: Commercial specifications2023-10-19KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.120 Budownictwo portów lotniczych
IEC 61820-3-2:2023Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Part 3-2: Requirements for power supplies - Particular requirements for series circuits2023-10-10KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC/ASTM 62885-6:2023Surface cleaning appliances - Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use - Methods for measuring the performance2023-10-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-5:2013/COR1:2023Corrigendum 1 - Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems2023-10-16KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
ISO 23953-1:2023Refrigerated display cabinets — Part 1: Vocabulary2023-11-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 23953-2:2023Refrigerated display cabinets — Part 2: Classification, requirements and test conditions2023-11-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek