Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-103:2009/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2020-09-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 8549-3:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 3: Terms relating to orthoses2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8549-2:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 2: Terms relating to external limb prostheses and wearers of these prostheses2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8549-1:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 1: General terms for external limb prostheses and external orthoses2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8549-4:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 4: Terms relating to limb amputation2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020Fasteners -- Terminology -- Part 2: Vocabulary and definitions for coatings2020-09-14KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEEE 11073-10101:2020Health informatics -- Device interoperability -- Part 10101: Point-of-care medical device communication -- Nomenclature2020-08-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
ISO 8600-6:2020Endoscopes -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 6: Vocabulary2020-09-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
01.040.39 Mechanika precyzyjna. Jubilerstwo (Słownictwo)
ISO 24016:2020Jewellery and precious metals -- Grading polished diamonds -- Terminology, classification and test methods2020-09-18KT 239 ds. Jubilerstwa
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 4306-4:2020Cranes -- Vocabulary -- Part 4: Jib cranes2020-10-05KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
ISO 1213-1:2020Coal and coke -- Vocabulary -- Part 1: Terms relating to coal preparation2020-09-24KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 20305:2020Mine closure and reclamation -- Vocabulary2020-09-11KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 20560-1:2020Safety information for the content of piping systems and tanks -- Part 1: Piping systems2020-09-24KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 3297:2020Information and documentation -- International standard serial number (ISSN)2020-10-07KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 23404:2020Information and documentation -- Papers and boards used for conservation -- Measurement of impact of volatiles on cellulose in paper2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
01.140.30 Dokumenty stosowane w administracji, handlu i przemyśle
ISO 3166-1:2020Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 1: Country code2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 3166-2:2020Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 3166-3:2020Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 13616-2:2020Financial services -- International bank account number (IBAN) -- Part 2: Role and responsibilities of the Registration Authority2020-10-01KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 13616-1:2020Financial services -- International bank account number (IBAN) -- Part 1: Structure of the IBAN2020-09-29KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 21586:2020Reference data for financial services -- Specification for the description of banking products or services (BPoS)2020-09-28KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
ISO 41014:2020Facility management -- Development of a facility management strategy2020-09-09KT 315 ds. Facility Management
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22383:2020Security and resilience -- Authenticity, integrity and trust for products and documents -- Guidelines for the selection and performance evaluation of authentication solutions for material goods2020-09-09KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.180 Edukacja
ISO 29991:2020Language-learning services -- Requirements2020-09-15KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 37165:2020Smart community infrastructures -- Guidance on smart transportation with the use of digitally processed payment (d-payment)2020-09-24RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.220.20 Transport drogowy
ISO 15638-9:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 9: Remote digital tachograph monitoring2020-08-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.020 Matematyka
IEC 60050-103:2009/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2020-09-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.120 Nanotechnologie
ISO 17200:2020Nanotechnology -- Nanoparticles in powder form -- Characteristics and measurements2020-09-03KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-2-35:2020Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use2020-09-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2020-09-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 26825:2020Anaesthetic and respiratory equipment -- User-applied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia -- Colours, design and performance2020-10-02KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
IEC 60601-2-21:2020Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers2020-09-29KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1-8:2006/Amd 2:2020Medical electrical equipment -- Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance -- Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems2020-09-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
IEC 60601-1-12:2014/Amd 1:2020Medical Electrical Equipment -- Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the emergency medical services environme2020-09-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
IEC 60601-1-11:2015/Amd 1:2020Medical electrical equipment -- Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance -- Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment2020-09-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
IEC 60601-1-10:2007/Amd 2:2020Medical electrical equipment -- Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance -- Collateral standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers2020-09-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
IEC 60601-2-20:2020Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant transport incubators2020-09-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-2-19:2020Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators2020-09-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 7376:2020Anaesthetic and respiratory equipment -- Laryngoscopes for tracheal intubation2020-08-26KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 26825:2020Anaesthetic and respiratory equipment -- User-applied labels for syringes containing drugs used during anaesthesia -- Colours, design and performance2020-10-02KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 25539-2:2020Cardiovascular implants -- Endovascular devices -- Part 2: Vascular stents2020-09-22KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8549-1:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 1: General terms for external limb prostheses and external orthoses2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8549-2:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 2: Terms relating to external limb prostheses and wearers of these prostheses2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8549-3:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 3: Terms relating to orthoses2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8549-4:2020Prosthetics and orthotics -- Vocabulary -- Part 4: Terms relating to limb amputation2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO 8600-6:2020Endoscopes -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 6: Vocabulary2020-09-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC 60601-2-50:2020Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment2020-09-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 22213:2020Traditional Chinese medicine -- Glass cupping device2020-08-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 11978:2017/Amd 1:2020Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Labelling2020-10-07KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 11979-5:2020Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 5: Biocompatibility2020-09-24KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 10271:2020Dentistry -- Corrosion test methods for metallic materials2020-09-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 23402-1:2020Dentistry -- Portable dental equipment for use in non‐permanent healthcare environment -- Part 1: General requirements2020-09-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 3630-5:2020Dentistry -- Endodontic instruments -- Part 5: Shaping and cleaning instruments2020-08-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 14160:2020Sterilization of health care products -- Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives -- Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization 2020-09-21KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 22442-1:2020Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives -- Part 1: Application of risk management2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22442-2:2020Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives -- Part 2: Controls on sourcing, collection and handling2020-09-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 23193:2020Traditional Chinese medicine -- Lycium barbarum and Lycium chinense fruit2020-08-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.140 Wyposażenie szpitalne
IEC 60601-2-35:2020Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use2020-09-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO 17069:2020Accessible design -- Consideration and assistive products for accessible meeting2020-09-30KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14044:2006/Amd 2:2020Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines2020-09-24KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 14040:2006/Amd 1:2020Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework2020-09-24KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37165:2020Smart community infrastructures -- Guidance on smart transportation with the use of digitally processed payment (d-payment)2020-09-24RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 37163:2020Smart community infrastructures -- Smart transportation for parking lot allocation in cities2020-09-10RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 22526-3:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification2020-08-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.020.60 Cykle życia wyrobu
ISO 14040:2006/Amd 1:2020Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework2020-09-24KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 14044:2006/Amd 2:2020Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines2020-09-24KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 21072-3:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection: performance testing of oil skimmers -- Part 3: High viscosity oil2020-09-18KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21963:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Tanks and piping systems for facilitating 5 ppm oil-water separation2020-09-18KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
ISO 19698:2020Sludge recovery, recycling, treatment and disposal -- Beneficial use of biosolids -- Land application2020-09-23RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 23056:2020Water reuse in urban areas -- Guidelines for decentralized/onsite water reuse system -- Design principles of a decentralized/onsite system2020-09-07KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 22066:2020Water quality -- Determination of total cyanide -- Method using segmented flow injection, in-line ultraviolet digestion analysis by gas diffusion and amperometric detection2020-09-25KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ISO 21793:2020Water quality -- Determination of total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), total bound nitrogen (TNb), dissolved bound nitrogen (DNb), total bound phosphorus (TPb) and dissolved bound phosphorus (DPb) after wet chemical catalysed ozone 2020-09-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 22017:2020Water quality -- Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation2020-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 23753-1:2019/Amd 1:2020Soil quality -- Determination of dehydrogenases activity in soils -- Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC)2020-10-01KT 190 ds. Biologii Gleby
ISO 23753-2:2019/Amd 1:2020Soil quality -- Determination of dehydrogenases activity in soils -- Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT)2020-10-01KT 190 ds. Biologii Gleby
ISO 11063:2020Soil quality -- Direct extraction of soil DNA2020-09-29KT 190 ds. Biologii Gleby
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2020-09-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 17069:2020Accessible design -- Consideration and assistive products for accessible meeting2020-09-30KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
ISO 15007:2020Road vehicles -- Measurement and analysis of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 16073-9:2020Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 9: Firehoods2020-08-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-13:2020Fire detection and alarm systems -- Part 13: Compatibility assessment of system components2020-09-03KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
ISO 4126-3:2020Safety devices for protection against excessive pressure -- Part 3: Safety valves and bursting disc safety devices in combination2020-09-16KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 8690:2020Measurement of radioactivity -- Gamma ray and beta emitting radionuclides -- Test method to assess the ease of decontamination of surface materials2020-09-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22017:2020Water quality -- Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation2020-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 16073-9:2020Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 9: Firehoods2020-08-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 20349-1:2017/Amd 1:2020Personal protective equipment -- Footwear protecting against risks in foundries and welding -- Part 1: Requirements and test methods for protection against risks in foundries2020-09-28KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 20349-2:2017/Amd 1:2020Personal protective equipment -- Footwear protecting against risks in foundries and welding -- Part 2: Requirements and test methods for protection against risks in welding and allied processes2020-09-28KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.20 Właściwości powierzchni
ISO 25178-72:2017/Amd 1:2020Geometrical product specifications (GPS) -- Surface texture: Areal -- Part 72: XML file format x3p2020-09-09KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60645-3:2020Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 3: Test signals of short duration2020-09-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.20 Barwy i pomiary światła
IEC 61966-12-1:2020Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 12-1: Metadata for identification of colour gamut (Gamut ID)2020-09-21KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11929-4:2020Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation -- Fundamentals and application -- Part 4: Guidelines to applications2020-09-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22017:2020Water quality -- Guidance for rapid radioactivity measurements in nuclear or radiological emergency situation2020-08-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
ISO 22232-2:2020Non-destructive testing -- Characterization and verification of ultrasonic test equipment -- Part 2: Probes2020-09-18KT 7 ds. Badań Nieniszczących
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 17867:2020Particle size analysis -- Small angle X-ray scattering (SAXS)2020-10-05KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 14411-2:2020Preparation of particulate reference materials -- Part 2: Polydisperse spherical particles2020-09-30KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020Fasteners -- Terminology -- Part 2: Vocabulary and definitions for coatings2020-09-14KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 3548-2:2020Plain bearings -- Thin-walled half bearings with or without flange -- Part 2: Measurement of wall thickness and flange thickness2020-09-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
ISO 10802:2020Ductile iron pipelines -- Hydrostatic testing after installation2020-08-28KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 6259-2:2020Thermoplastics pipes -- Determination of tensile properties -- Part 2: Pipes made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) and high-impact poly(vinyl chlor2020-09-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 15042:2017/Amd 1:2020Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 5151:2017/Amd 1:2020Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 16400-1:2020Automation systems and integration -- Equipment behaviour catalogues for virtual production system -- Part 1: Overview2020-09-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 10303-113:2020Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 113: Integrated application resource: Mechanical features2020-10-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-115-2:2020Field device integration (FDI) - Part 115-2: Profiles - Modbus-RTU2020-09-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-100:2020Field device integration (FDI) - Part 100: Profiles - Generic protocols2020-09-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.120.10 Urządzenia kuźnicze. Prasy. Nożyce
ISO 9182-4:2020Tools for pressing -- Guide pillars -- Part 4: Type C, pillars with taper lead and bush2020-09-08KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-5:2020Tools for pressing -- Guide pillars -- Part 5: Type D, end-locking pillars with flange2020-09-08KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ISO 9182-3:2020Tools for pressing -- Guide pillars -- Part 3: Type B, end-locking pillars2020-09-08KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 2560:2020Welding consumables -- Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels -- Classification2020-08-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 14341:2020Welding consumables -- Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels -- Classification2020-08-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 6847:2020Welding consumables -- Deposition of a weld metal pad for chemical analysis2020-08-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 9455-5:2020Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 5: Copper mirror test2020-10-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 9453:2020Soft solder alloys -- Chemical compositions and forms2020-09-24KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 18496:2020Brazing -- Fluxes for brazing -- Classification and technical delivery conditions2020-09-03KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 11127-3:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 3: Determination of apparent density2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-4:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-8:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 8: Field determination of water-soluble chlorides2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-2:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 2: Determination of particle size distribution2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-1:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 1: Sampling2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11127-5:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives -- Part 5: Determination of moisture2020-10-09KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8502-15:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -- Part 15: Extraction of soluble contaminants for analysis by acid extraction2020-09-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 23052:2020Anodizing of aluminium and its alloys -- Test method for chemical resistance of anodic oxidation coatings on aluminium and its alloys using electromotive force apparatus2020-09-10KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 16866:2020Metallic and other inorganic coatings -- Simultaneous thickness and electrode potential determination of individual layers in multilayer nickel deposits (STEP test)2020-10-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 1460:2020Metallic coatings -- Hot dip galvanized coatings on ferrous materials -- Gravimetric determination of the mass per unit area2020-09-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
ISO 50049:2020Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at country, region and city levels2020-09-25KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
27.020 Silniki spalinowe
ISO 11102-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Handle starting equipment -- Part 1: Safety requirements and tests2020-08-26KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.080 Pompy cieplne
ISO 15042:2017/Amd 1:2020Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 5151:2017/Amd 1:2020Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing and rating for performance2020-10-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 63096:2020Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Security controls2020-10-07KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 63092-1:2020Photovoltaics in buildings - Part 1: Requirements for building-integrated photovoltaic modules2020-09-29KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 63092-2:2020Photovoltaics in buildings - Part 2: Requirements for building-integrated photovoltaic systems2020-09-29KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60904-1:2020Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic current-voltage characteristics2020-09-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60904-4:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Photovoltaic devices - Part 4: Photovoltaic reference devices - Procedures for establishing calibration traceability2020-09-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60904-10:2020Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linear dependence and linearity measurements2020-09-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60904-9:2020Photovoltaic devices - Part 9: Classification of solar simulator characteristics2020-09-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
ISO 16079-2:2020Condition monitoring and diagnostics of wind turbines -- Part 2: Monitoring the drivetrain2020-09-18KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 62793:2020Thunderstorm warning systems - Protection against lightning2020-09-21KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-8-7:2020Magnetic materials - Part 8-7: Specifications for individual materials - Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully-processed state2020-09-09KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 63182-2:2020Magnetic powder cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Ring-cores2020-09-29KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60127-2:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links2020-09-14KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-104:2020High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV2020-08-21KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 62271-104:2020High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV2020-08-21KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-7:2020Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)2020-10-07KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
IEC 60034-11:2020Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection2020-10-05KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-20:2020Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat2020-08-31KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-17:2020Semiconductor devices - Part 17: Magnetic and capacitive coupler for basic and reinforced insulation2020-09-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-16-5:2013/AMD1:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Semiconductor devices - Part 16-5: Microwave integrated circuits - Oscillators2020-09-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62715-6-3:2020Flexible display devices - Part 6-3: Mechanical test methods - Impact and hardness tests2020-09-29KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62595-2-4:2020Display lighting unit - Part 2-4: Electro-optical measuring methods of laser module2020-09-29KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63211-3-5:2020Durability test methods for electronic displays - Part 3-5: Mechanical tests - Surface durability2020-09-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62977-2-2:2020Electronic displays - Part 2-2: Measurements of optical characteristics - Ambient performance2020-09-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 61837-2:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection - Standard outlines and terminal lead connections - Part 2: Ceramic enclosures2020-09-24KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-402-2:2020Printed electronics - Part 402-2: Printability - Measurement of qualities - Edge waviness2020-08-21RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 62433-6:2020EMC IC modelling - Part 6: Models of integrated circuits for pulse immunity behavioural simulation - Conducted pulse immunity modelling (ICIM-CPI)2020-09-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60603-7:2020Connectors for electronic equipment - Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors2020-10-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-2-114:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-114: Circular connectors - Detail specification for connectors with M8 screw- locking with power contacts and signal contacts for data transmission up to 100 MHz2020-09-24KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62595-2-4:2020Display lighting unit - Part 2-4: Electro-optical measuring methods of laser module2020-09-29KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62977-2-2:2020Electronic displays - Part 2-2: Measurements of optical characteristics - Ambient performance2020-09-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 62801:2020Measurement method of a half-wavelength voltage for Mach-Zehnder optical modulator in wireless communication and broadcasting systems2020-09-24KT 11 ds. Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
CISPR 14-1:2020Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission2020-09-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2020-09-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-3:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test2020-09-08KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2020-09-01KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
CISPR 16-1-5:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antenna calibration sites and reference test sites for 5 MHz to 18 GHz2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 14-2:2020Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 16-2-1:2014/COR1:2020Corrigendum 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements2020-08-31KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 60268-16:2020Sound system equipment - Part 16: Objective rating of speech intelligibility by speech transmission index2020-09-25KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 60268-22:2020Sound system equipment - Part 22: Electrical and mechanical measurements on transducers2020-09-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.30 Systemy audio
IEC 61937-3:2017/AMD1:2020Amendment 1 - Digital audio - Interface for non-linear PCM encoded audio bitstreams applying IEC 60958 - Part 3: Non-linear PCM bitstreams according to the AC-3 and enhanced AC-3 formats2020-09-22KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.40 Systemy wideo
IEC 61966-12-1:2020Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 12-1: Metadata for identification of colour gamut (Gamut ID)2020-09-21KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.50 Osprzęt
IEC 60268-7:2010/AMD1:2020Amendment 1 - Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones2020-09-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-6-10:2020Optical fibre cables - Part 6-10: Indoor-outdoor cables - Family specification for universal indoor-outdoor cables2020-09-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-6-20:2020Optical fibre cables - Part 6-20: Indoor-outdoor cables - Family specification for flame retardant outdoor cables2020-09-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-6:2020Optical fibre cables - Part 6: Indoor-outdoor cables - Sectional specification for indoor-outdoor cables2020-09-25KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-6-30:2020Optical fibre cables - Part 6-30: Indoor-outdoor cables - Family specification for weatherised indoor cables2020-09-25KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61753-071-02:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 071-02: Non-connectorized single-mode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial switches for category C - Controlled environments2020-09-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61290-1-1:2020Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method2020-09-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC 62801:2020Measurement method of a half-wavelength voltage for Mach-Zehnder optical modulator in wireless communication and broadcasting systems2020-09-24KT 11 ds. Telekomunikacji
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61850-7-1:2011/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-1: Basic communication structure - Principles and models2020-08-31KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 20547-4:2020Information technology -- Big data reference architecture -- Part 4: Security and privacy2020-09-23KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20547-4:2020Information technology - Big data reference architecture - Part 4: Security and privacy2020-09-23KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 21836:2020Information technology - Data centres - Server energy effectiveness metric2020-08-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 21836:2020Information technology -- Data centres -- Server energy effectiveness metric2020-08-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 19989-2:2020Information security - Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems - Part 2: Biometric recognition performance2020-10-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19989-2:2020Information security -- Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems -- Part 2: Biometric recognition performance2020-10-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19989-1:2020Information security -- Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems -- Part 1: Framework2020-09-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19989-1:2020Information security - Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems - Part 1: Framework2020-09-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19989-3:2020Information security - Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems - Part 3: Presentation attack detection2020-09-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19989-3:2020Information security -- Criteria and methodology for security evaluation of biometric systems -- Part 3: Presentation attack detection2020-09-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27035-3:2020Information technology -- Information security incident management -- Part 3: Guidelines for ICT incident response operations2020-09-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27035-3:2020Information technology - Information security incident management - Part 3: Guidelines for ICT incident response operations2020-09-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 13888-3:2020Information security - Non-repudiation - Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 13888-1:2020Information security - Non-repudiation - Part 1: General2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 13888-3:2020Information security -- Non-repudiation -- Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 13888-1:2020Information security -- Non-repudiation -- Part 1: General2020-09-04KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23009-2:2020Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 2: Conformance and reference software2020-09-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-2:2020Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 2: Conformance and reference software2020-09-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-1:2020Information technology - Media context and control - Part 1: Architecture2020-09-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-1:2020Information technology -- Media context and control -- Part 1: Architecture2020-09-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding2020-08-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 2: High efficiency video coding2020-08-28KT 288 ds. Multimediów
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62769-115-2:2020Field device integration (FDI) - Part 115-2: Profiles - Modbus-RTU2020-09-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-100:2020Field device integration (FDI) - Part 100: Profiles - Generic protocols2020-09-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1Q: Bridges and bridged networks2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD5:2020Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD4:2020Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD3:2020Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020Telecommunications and exchange between information technology systems - Requirements for local and metropolitan area networks - Part 1AE: Media access control (MAC) security2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1AE:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 1AE: Media access control (MAC) security2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 3:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 4:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 5:2020Telecommunications and exchange between information technology systems -- Requirements for local and metropolitan area networks -- Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications2020-08-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/IEC 23836:2020Information technology - User interfaces - Universal interface for human language selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 23836:2020Information technology -- User interfaces -- Universal interface for human language selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 9995-12:2020Information technology - Keyboard layouts for text and office systems - Part 12: Keyboard group selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 9995-12:2020Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems -- Part 12: Keyboard group selection2020-09-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 19785-3:2020Information technology -- Common Biometric Exchange Formats Framework -- Part 3: Patron format specifications2020-09-14KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 19785-3:2020Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 3: Patron format specifications2020-09-14KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 19785-1:2020Information technology -- Common Biometric Exchange Formats Framework -- Part 1: Data element specification2020-09-14KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 19785-1:2020Information technology - Common Biometric Exchange Formats Framework - Part 1: Data element specification2020-09-14KT 309 ds. Biometrii
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 30112:2020Information technology - Specification methods for cultural conventions2020-09-23KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30112:2020Information technology -- Specification methods for cultural conventions2020-09-23KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 15638-9:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 9: Remote digital tachograph monitoring2020-08-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19168-1:2020Geographic information -- Geospatial API for features -- Part 1: Core2020-09-14KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 17090-4:2020Health informatics -- Public key infrastructure -- Part 4: Digital signatures for healthcare documents2020-10-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/IEEE 11073-10101:2020Health informatics -- Device interoperability -- Part 10101: Point-of-care medical device communication -- Nomenclature2020-08-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9022-3:2015/Amd 1:2020Optics and photonics -- Environmental test methods -- Part 3: Mechanical stress2020-09-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 8600-6:2020Endoscopes -- Medical endoscopes and endotherapy devices -- Part 6: Vocabulary2020-09-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO 12647-6:2020Graphic technology -- Process control for the production of half-tone colour separations, proofs and production prints -- Part 6: Flexographic printing2020-09-01RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.040.10 Zegarki
ISO 14368-4:2020Mineral and sapphire watch-glasses -- Part 4: Anti-reflective treatment2020-08-21KT 239 ds. Jubilerstwa
39.060 Jubilerstwo
ISO 24016:2020Jewellery and precious metals -- Grading polished diamonds -- Terminology, classification and test methods2020-09-18KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 20176:2020Road vehicles -- H-point machine (HPM-II) -- Specifications and procedure for H-point determination2020-09-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 20794-6:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 6: Transport and network layer conformance test plan2020-10-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-7:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 7: Data link layer conformance test plan2020-09-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-4:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 4: Transport layer and network layer2020-09-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-1:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 1: General information and definitions2020-09-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-2:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 2: Application layer2020-09-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-5:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 5: Transport layer and network layer conformance test plan2020-09-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21806-6:2020Road vehicles -- Media Oriented Systems Transport (MOST) -- Part 6: Data link layer2020-09-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15007:2020Road vehicles -- Measurement and analysis of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems2020-08-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
ISO 5011:2020Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors -- Performance testing2020-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 15500-14:2020Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel system components -- Part 14: Excess flow valve2020-09-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21308-2:2020Road vehicles -- Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP) -- Part 2: Dimensional bodywork exchange parameters2020-09-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21308-3:2020Road vehicles -- Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP) -- Part 3: General, mass and administrative exchange parameters2020-09-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 15118-8:2020Road vehicles -- Vehicle to grid communication interface -- Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication2020-09-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 13799:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (casting type)2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13728:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Panama chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23113:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for closed chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13798:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Recessed bitts (steel plate type)2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13795:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13797:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Cruciform bollards2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13742:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads without upper roller2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13729:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Closed chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13713:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Mooring chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13733:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Universal fairleads with upper roller2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13776:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Pedestal fairleads2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13767:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Shipside roller fairleads2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13755:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Steel rollers2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23116:2020Ships and marine technology -- Ship’s mooring and towing fittings -- Seats for Panama chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23115:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Seats for mooring chocks2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
ISO 16273:2020Ships and marine technology -- Night vision equipment for high-speed craft -- Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2020-09-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 21963:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Tanks and piping systems for facilitating 5 ppm oil-water separation2020-09-18KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21072-3:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection: performance testing of oil skimmers -- Part 3: High viscosity oil2020-09-18KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.040 Statki morskie
ISO 13795:2020Ships and marine technology -- Ship's mooring and towing fittings -- Welded steel bollards for sea-going vessels2020-08-28KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 11591:2020Small craft -- Field of vision from the steering position2020-10-05KT 230 ds. Małych Statków
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 27875:2019/Amd 1:2020Space systems -- Re-entry risk management for unmanned spacecraft and launch vehicle orbital stages2020-09-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 4306-4:2020Cranes -- Vocabulary -- Part 4: Jib cranes2020-10-05KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 4250-3:2020Earth-mover tyres and rims -- Part 3: Rims2020-09-15KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-12:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide)2020-10-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-26:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 26: Mixtures of melamine with certain other fibres (method using hot formic acid)2020-10-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-18:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 18: Mixtures of silk with wool or other animal hair (method using sulfuric acid)2020-10-05KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 22744-2:2020Textiles and textile products -- Determination of organotin compounds -- Part 2: Direct method using liquid chromatography2020-08-31KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 3303-1:2020Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of bursting strength -- Part 1: Steel-ball method2020-09-16KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 22751:2020Rubber- or plastic-coated fabrics -- Physical and mechanical test -- Determination of bending force2020-08-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 17234-1:2020Leather -- Chemical tests for the determination of certain azo colourants in dyed leathers -- Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colourants2020-08-21KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 24264:2020Footwear -- Test methods for hollow and compact heels with top pieces -- Top piece attachment strength2020-10-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
ISO 23130:2020Milking and cooling machine installations -- Monitoring device for bulk milk cooling tanks -- Requirements2020-09-28KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 12140-2:2020Agricultural trailers and trailed equipment -- Drawbar jacks -- Part 2: Application safety, test methods and acceptance criteria2020-09-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 12140-1:2020Agricultural trailers and trailed equipment -- Drawbar jacks -- Part 1: Design safety, test methods and acceptance criteria2020-09-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 22471:2020Permissible mechanical connection combinations between towed and towing agricultural vehicles2020-08-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
ISO 21876:2020Machinery for forestry -- Saw chain shot protective windows -- Test method and performance criteria2020-09-25KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 23381:2020Determination of salt out (crystallization) temperature of liquid fertilizers2020-09-17KT 156 ds. Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 23906-1:2020Cigarettes -- Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using GC/MS -- Part 1: Method using methanol as extraction solvent2020-09-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 23923:2020Cigarettes -- Determination of selected volatile organic compounds in the mainstream smoke of cigarettes with an intense smoking regime -- Method using GC/MS2020-09-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 23921:2020Cigarettes -- Determination of tobacco specific nitrosamines in mainstream cigarette smoke with an intense smoking regime -- Method using LC-MS/MS2020-09-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 23922:2020Cigarettes -- Determination of selected carbonyls in the mainstream smoke of cigarettes with an intense smoking regime -- Method using high performance liquid chromatography2020-09-21KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 21468:2020Infant formula and adult nutritionals -- Determination of free and total choline and free and total carnitine -- Liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS)2020-10-06KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
ISO 22579:2020Infant formula and adult nutritionals -- Determination of fructans -- High performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) after enzymatic treatment2020-09-10KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21543:2020Milk and milk products -- Guidelines for the application of near infrared spectrometry2020-10-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
ISO 22186:2020Milk and milk products -- Determination of nitrofurazone2020-09-23KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 16531:2020Surface chemical analysis -- Depth profiling -- Methods for ion beam alignment and the associated measurement of current or current density for depth profiling in AES and XPS2020-10-05KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 22731:2020Carbonaceous materials used in the production of aluminium -- Cathode -- Cathode abrasion testing2020-09-28KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
ISO 21583:2020Firework displays -- General guidance2020-09-22KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO 18861:2020Cosmetics -- Sun protection test methods -- Percentage of water resistance2020-09-22KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 20305:2020Mine closure and reclamation -- Vocabulary2020-09-11KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
73.040 Węgiel
ISO 1213-1:2020Coal and coke -- Vocabulary -- Part 1: Terms relating to coal preparation2020-09-24KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 1170:2020Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases2020-09-09KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.060.99 Inne minerały metaliczne
ISO 15661:2020Copper and nickel sulfide ores and concentrates -- Determination of total chlorine content -- Alkaline fusion and potentiometric titration method2020-09-22KT 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
75.060 Gaz ziemny
ISO 23978:2020Natural gas -- Upstream area -- Determination of composition by Laser Raman spectroscopy2020-09-11KT 277 ds. Gazownictwa
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 3104:2020Petroleum products -- Transparent and opaque liquids -- Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity2020-09-16KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 12925-2:2020Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family C (gears) -- Part 2: Specifications of categories CKH, CKJ and CKM (lubricants open and semi-enclosed gear systems)2020-09-30KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 1928:2020Coal and coke -- Determination of gross calorific value2020-10-05KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO 1170:2020Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases2020-09-09KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.180.20 Urządzenia do przetwarzania
ISO 15761:2020Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the petroleum and natural gas industries2020-08-25KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
ISO 10434:2020Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries2020-08-24KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 16486-2:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing -- Part 2: Pipes2020-09-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 16486-3:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing -- Part 3: Fittings2020-09-17KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
ISO 8794:2020Steel wire ropes -- Spliced eye terminations for slings2020-09-04KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
ISO 12460-3:2020Wood-based panels -- Determination of formaldehyde release -- Part 3: Gas analysis method2020-10-06KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 2385:2020Packed cork -- Virgin cork, raw reproduction cork, burnt cork, boiled reproduction cork and raw cork waste -- Sampling to determine moisture content2020-10-05KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.040.01 Szkło. Zagadnienia ogólne
ISO 720:2020Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 121 °C -- Method of test and classification2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 719:2020Glass -- Hydrolytic resistance of glass grains at 98 °C -- Method of test and classification2020-09-11KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
81.040.20 Szkło budowlane
ISO 22509:2020Glass in building -- Heat strengthened soda lime silicate glass2020-09-01KT 198 ds. Szkła
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22278:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for crystalline quality of single-crystal thin film (wafer) using XRD method with parallel X-ray beam2020-08-24KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
81.080 Materiały ogniotrwałe
ISO 21736:2020Refractories -- Test methods for thermal shock resistance2020-10-07KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 1409:2020Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension2020-08-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 2302:2020Isobutene-isoprene rubber (IIR) -- Evaluation procedure2020-09-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 19935-2:2020Plastics -- Temperature modulated DSC -- Part 2: Measurement of specific heat capacity cp2020-09-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 20329:2020Plastics -- Determination of abrasive wear by reciprocating linear sliding motion2020-09-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 22526-3:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 3: Process carbon footprint, requirements and guidelines for quantification2020-08-28KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 1409:2020Plastics/rubber -- Polymer dispersions and rubber latices (natural and synthetic) -- Determination of surface tension2020-08-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 19063-2:2020Plastics -- Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-08-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24022-1:2020Plastics -- Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-08-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 22836:2020Fibre-reinforced composites -- Method for accelerated moisture absorption and supersaturated conditioning by moisture using sealed pressure vessel2020-09-30KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 10352:2020Fibre-reinforced plastics -- Moulding compounds and prepregs -- Determination of mass per unit area and fibre mass per unit area2020-08-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO 16486-2:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing -- Part 2: Pipes2020-09-29KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 16486-3:2020Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels -- Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing -- Part 3: Fittings2020-09-17KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
ISO 5893:2019/Amd 1:2020Rubber and plastics test equipment -- Tensile, flexural and compression types (constant rate of traverse) -- Specification2020-09-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO 9198:2020Paper, board and pulp -- Determination of water-soluble sulfates2020-09-18KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 9198:2020Paper, board and pulp -- Determination of water-soluble sulfates2020-09-18KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 23404:2020Information and documentation -- Papers and boards used for conservation -- Measurement of impact of volatiles on cellulose in paper2020-08-25KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
87.040 Farby i lakiery
ISO 2810:2020Paints and varnishes -- Natural weathering of coatings -- Exposure and assessment2020-09-16KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 2409:2020Paints and varnishes -- Cross-cut test2020-08-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
ISO 23498:2020Graphic technology -- Visual opacity of printed white ink2020-09-18RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 9053-2:2020Acoustics -- Determination of airflow resistance -- Part 2: Alternating airflow method2020-09-23KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.40 Instalacja odgromowa
IEC 62793:2020Thunderstorm warning systems - Protection against lightning2020-09-21KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 22476-9:2020Geotechnical investigation and testing -- Field testing -- Part 9: Field vane test (FVT and FVT-F)2020-09-07KT 254 ds. Geotechniki
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60335-1:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2020-09-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
IEC 60335-2-24:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers2020-09-16KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
IEC 60436:2015/COR1:2020Corrigendum 1 - Electric dishwashers for household use - Methods for measuring the performance2020-09-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 20326:2016/Amd 1:2020Resilient floor coverings -- Specification for floor panels/assembly for loose laying2020-09-21KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 17730:2020Dentistry -- Fluoride varnishes2020-09-23KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 20127:2020Dentistry -- Physical properties of powered toothbrushes2020-08-21KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
ISO 20957-7:2020Stationary training equipment -- Part 7: Rowing equipment, additional specific safety requirements and test methods2020-10-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji