Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 29383:2020Terminology policies -- Development and implementation2020-04-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 20771:2020Legal translation -- Requirements2020-04-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
ISO 30300:2020Information and documentation -- Records management -- Core concepts and vocabulary2020-04-27KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
IEC 60050-845:1987/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-113:2011/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 4225:2020Air quality -- General aspects -- Vocabulary2020-05-15KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 16165:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Vocabulary relating to oil spill response2020-04-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-300:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 300: Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 313: Types of electrical measuring instruments2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-881:1983/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 7369:2020Pipework -- Metal hoses and hose assemblies -- Vocabulary2020-04-20KT 126 ds. Rur Stalowych
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-395:2014/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 395: Nuclear instrumentation - Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment and detectors2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-212:2010/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 212: Electrical insulating solids, liquids and gases2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-113:2011/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-482:2004/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 482: Primary and secondary cells and batteries2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD5:2020Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-815:2015/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 815: Superconductivity2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-221:1990/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 221: Magnetic materials and components2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-531:1974/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 531: Electronic tubes2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-731:1991/AMD5:2020Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-726:1982/AMD5:2020Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-723:1997/AMD6:2020Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO 17115:2020Health informatics -- Representation of categorial structures of terminology (CatStructure)2020-05-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
IEC 60050-741:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 741: Internet of Things (IoT)2020-04-14KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 7078:2020Buildings and civil engineering works -- Procedures for setting out, measurement and surveying -- Vocabulary2020-04-17KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 30300:2020Information and documentation -- Records management -- Core concepts and vocabulary2020-04-27KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
ISO 20771:2020Legal translation -- Requirements2020-04-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 24527:2020Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guidelines on alternative drinking water service provision during a crisis2020-04-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 20771:2020Legal translation -- Requirements2020-04-20KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 22483:2020Tourism and related services -- Hotels -- Service requirements2020-04-14KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 10018:2020Quality management -- Guidance for people engagement2020-04-07KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 29001:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations2020-05-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 10018:2020Quality management -- Guidance for people engagement2020-04-07KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO 22483:2020Tourism and related services -- Hotels -- Service requirements2020-04-14KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 13185-4:2020Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services -- Part 4: Unified vehicle interface protocol (UVIP) conformance test specification2020-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17572-4:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Location referencing for geographic databases -- Part 4: Precise relative location references (precise relative profile)2020-04-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 21202:2020Intelligent transport systems -- Partially automated lane change systems (PALS) -- Functional / operational requirements and test procedures2020-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 39002:2020Road traffic safety -- Good practices for implementing commuting safety management2020-04-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
ISO 22888:2020Railway applications -- Concepts and basic requirements for the planning of railway operation in the event of earthquakes2020-05-04KT 138 ds. Kolejnictwa
07.100.20 Mikrobiologia wody
ISO 11133:2014/Amd 2:2020Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media2020-05-11KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 11133:2014/Amd 2:2020Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media2020-05-11KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 6887-5:2020Microbiology of the food chain -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products2020-04-30KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 81060-2:2018/AMD1:2020Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type2020-04-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 8871-2:2020Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use -- Part 2: Identification and characterization2020-05-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 7886-3:2020Sterile hypodermic syringes for single use -- Part 3: Auto-disabled syringes for fixed-dose immunization2020-05-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 7886-2:2020Sterile hypodermic syringes for single use -- Part 2: Syringes for use with power-driven syringe pumps2020-04-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 14708-5:2020Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 5: Circulatory support devices2020-05-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 12891-2:2020Retrieval and analysis of surgical implants -- Part 2: Analysis of retrieved surgical implants2020-04-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8548-2:2020Prosthetics and orthotics -- Limb deficiencies -- Part 2: Method of describing lower limb amputation stumps2020-04-01KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 60050-881:1983/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 22598:2020Dentistry -- Colour tabs for intraoral tooth colour determination2020-04-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 21850-1:2020Dentistry -- Materials for dental instruments -- Part 1: Stainless steel2020-04-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 17511:2020In vitro diagnostic medical devices -- Requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples2020-04-24KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.99 Inne normy dotyczące pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
ISO/IEC 10779:2020Information technology - Office equipment - Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 10779:2020Information technology -- Office equipment -- Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
ISO 25841:2017/Amd 1:2020Female condoms -- Requirements and test methods2020-04-01KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
IEC 62933-5-2:2020Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-2: Safety requirements for grid-integrated EES systems - Electrochemical-based systems2020-04-16KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 22403:2020Plastics -- Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions -- Test methods and requirements2020-04-16KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16165:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Vocabulary relating to oil spill response2020-04-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 4225:2020Air quality -- General aspects -- Vocabulary2020-05-15KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 15202-2:2020Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 2: Sample preparation2020-05-05KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
ISO 17479:2013/Amd 1:2020Motorcycles -- Measurement methods for gaseous exhaust emissions during inspection or maintenance2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.060.20 Woda pitna
ISO 24527:2020Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guidelines on alternative drinking water service provision during a crisis2020-04-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
ISO 22524:2020Pilot plan for industrial wastewater treatment facilities in the objective of water reuse2020-05-20KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 22449-2:2020Use of reclaimed water in industrial cooling systems -- Part 2: Guidelines for cost analysis2020-05-12KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 11277:2020Soil quality -- Determination of particle size distribution in mineral soil material -- Method by sieving and sedimentation2020-04-27KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-13:2020Woodworking machines -- Safety -- Part 13: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading2020-05-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
ISO 11553-1:2020Safety of machinery -- Laser processing machines -- Part 1: Laser safety requirements2020-04-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-1:2010/AMD2:2016/ISH1:2020Interpretation Sheet 1 - Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO 9241-394:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 394: Ergonomic requirements for reducing undesirable biomedical effects of visually induced motion sickness during watching electronic images2020-05-04KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 7076-6:2016/Amd 1:2020Fire protection -- Foam fire extinguishing systems -- Part 6: Vehicle mounted compressed air foam systems2020-04-06KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 6182-16:2020Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 16: Requirements and test methods for fire pump relief valves2020-05-22KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
IEC 60900:2018/COR2:2020Corrigendum 2 - Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2020-05-14KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
IEC 60895:2020Live working - Conductive clothing2020-04-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16900-14:2020Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 14: Measurement of sound pressure level2020-05-08KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16900-7:2020Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 7: Practical performance test methods2020-05-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.20 Właściwości powierzchni
ISO 16610-29:2020Geometrical product specifications (GPS) -- Filtration -- Part 29: Linear profile filters: wavelets2020-04-03KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
ISO 13385-2:2020Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional measuring equipment -- Part 2: Design and metrological characteristics of calliper depth gauges2020-05-13KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 12999-1:2020Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics -- Part 1: Sound insulation2020-04-23KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60565-1:2020Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 1: Procedures for free-field calibration of hydrophones2020-04-24KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC TR 63079:2017/AMD2:2020Amendment 2 - Code of practice for hearing-loop systems (HLS)2020-04-01KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 19283:2020Condition monitoring and diagnostics of machines -- Hydroelectric generating units2020-04-20KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
IEC 62056-8-8:2020Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC 14908 series networks2020-04-28KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60050-300:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 300: Electrical and electronic measurements and measuring instruments - Part 313: Types of electrical measuring instruments2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
IEC 60050-395:2014/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 395: Nuclear instrumentation - Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment and detectors2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-881:1983/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO/ASTM 52628:2020Standard practice for dosimetry in radiation processing2020-04-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-3-0:2020Classification of environmental conditions - Part 3-0: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Introduction2020-05-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61010-2-040:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials2020-05-14KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
ISO 3506-6:2020Fasteners -- Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 6: General rules for the selection of stainless steels and nickel alloys for fasteners2020-04-14KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 3506-1:2020Fasteners -- Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 1: Bolts, screws and studs with specified grades and property classes2020-04-02KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.20 Nakrętki
ISO 3506-2:2020Fasteners -- Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners -- Part 2: Nuts with specified grades and property classes2020-04-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 3547-5:2020Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 5: Checking the outside diameter2020-05-11RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 3547-6:2020Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 6: Checking the inside diameter2020-05-07RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 3547-7:2020Plain bearings -- Wrapped bushes -- Part 7: Measurement of wall thickness of thin-walled bushes2020-05-05RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 12128:2020Plain bearings -- Lubrication holes, grooves and pockets -- Dimensions, types, designation and their application to bearing bushes2020-04-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 11687-3:2020Plain bearings -- Pedestal plain bearings -- Part 3: Centre flange bearings2020-04-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
ISO 13955:1997/Amd 1:2020Plastics pipes and fittings -- Crushing decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies2020-04-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 13954:1997/Amd 1:2020Plastics pipes and fittings -- Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm2020-04-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 13953:2001/Amd 1:2020Polyethylene (PE) pipes and fittings -- Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint2020-04-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 7369:2020Pipework -- Metal hoses and hose assemblies -- Vocabulary2020-04-20KT 126 ds. Rur Stalowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 8659:2020Thermoplastics valves -- Fatigue strength -- Test method2020-04-03KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 9110-2:2020Hydraulic fluid power -- Measurement techniques -- Part 2: Measurement of average steady-state pressure in a closed conduit2020-05-12KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 9110-1:2020Hydraulic fluid power -- Measurement techniques -- Part 1: General measurement principles2020-05-12KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 23309:2020Hydraulic fluid power systems -- Assembled systems -- Methods of cleaning lines by flushing2020-05-14KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.50 Elementy sterujące
ISO 10770-3:2020Hydraulic fluid power -- Electrically modulated hydraulic control valves -- Part 3: Test methods for pressure control valves2020-04-16KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
IEC 63086-1:2020Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance - Part 1: General requirements2020-04-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52903-1:2020Additive manufacturing -- Material extrusion-based additive manufacturing of plastic materials -- Part 1: Feedstock materials2020-04-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62769-103-1:2020Field Device Integration (FDI) - Part 103-1: Profiles - PROFIBUS2020-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-103-4:2020Field Device Integration (FDI) - Part 103-4: Profiles - PROFINET2020-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-109-1:2020Field Devices Integration (FDI) - Part 109-1: Profiles - HART® and WirelessHART®2020-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-242:2020Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering2020-04-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 14955-5:2020Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 5: Principles for testing woodworking machine tools with respect to energy supplied2020-05-19KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-2-3:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders2020-04-14KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 22688:2020Brazing -- Quality requirements for brazing of metallic materials2020-04-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
IEC 60974-10:2020Arc welding equipment - Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements2020-04-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 10863:2020Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Use of time-of-flight diffraction technique (TOFD)2020-05-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
IEC 60519-8:2020Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 8: Particular requirements for electroslag remelting furnaces2020-05-07KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 8502-6:2020Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Tests for the assessment of surface cleanliness -- Part 6: Extraction of water soluble contaminants for analysis (Bresle method)2020-04-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
IEC 60045-1:2020Steam turbines - Part 1: Specifications2020-05-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-2-100:2020Fuel cell technologies - Part 2-100: Fuel cell modules - Safety2020-05-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
ISO 12749-1:2020Nuclear energy -- Vocabulary -- Part 1: General terminology2020-05-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 60050-395:2014/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 395: Nuclear instrumentation - Physical phenomena, basic concepts, instruments, systems, equipment and detectors2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 63047:2018/COR1:2020Corrigendum 1 - Nuclear instrumentation - Data format for list mode digital data acquisition used in radiation detection and measurement2020-04-14KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 62566-2:2020Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Development of HDL-programmed integrated circuits - Part 2: HDL-programmed integrated circuits for systems performing category B or C functions2020-05-07KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 61226:2020Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Categorization of functions and classification of systems2020-04-29KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.140 Hydroenergetyka
IEC 63132-4:2020Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 4: Vertical Kaplan or propeller turbines2020-04-28KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
IEC 63132-3:2020Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 3: Vertical Francis turbines or pump-turbines2020-04-28KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
IEC 63132-1:2020Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 1: General aspects2020-04-20KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
IEC 63132-2:2020Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 2: Vertical generators2020-04-20KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
ISO 19283:2020Condition monitoring and diagnostics of machines -- Hydroelectric generating units2020-04-20KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62938:2020Photovoltaic (PV) modules - Non-uniform snow load testing2020-05-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62788-1-7:2020Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-7: Encapsulants - Test procedure of optical durability2020-04-21KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-6:2020Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements2020-04-21KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 20049-1:2020Solid biofuels -- Determination of self-heating of pelletized biofuels -- Part 1: Isothermal calorimetry2020-05-07KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-212:2010/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 212: Electrical insulating solids, liquids and gases2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD5:2020Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-815:2015/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 815: Superconductivity2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-845:1987/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60050-221:1990/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 221: Magnetic materials and components2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-212:2010/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 212: Electrical insulating solids, liquids and gases2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.10 Materiały izolacyjne z papieru i tektury
IEC 60667-2:2020Vulcanized fibre for electrical purposes - Part 2: Methods of test2020-05-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60667-1:2020Vulcanized fibre for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements2020-04-09KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60317-61:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 61: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1802020-05-08KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-4:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 0-4: General requirements - Glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire2020-04-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-72:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 72: Polyester glass-fibre wound silicone resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 2002020-04-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-71:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 71: Polyester glass-fibre wound and resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1802020-04-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
IEC 60840:2020Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um= 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) - Test methods and requirements2020-05-19KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62893-4-1:2020Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system2020-05-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 61631:2020Test method for the mechanical strength of cores made of magnetic oxides2020-05-07KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-9:2020Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 9: Planar cores2020-04-16KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-1:2020Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 1: General specification2020-04-16KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 60401-1:2020Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites - Part 1: Terms used for physical irregularities and reference of dimensions2020-04-14KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
IEC 60352-3:2020Solderless connections - Part 3: Accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test methods and practical guidance2020-04-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
29.120.40 Łączniki
IEC 60947-5-1:2016/COR2:2020Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices2020-04-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-3:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units2020-04-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 62020-1:2020Electrical accessories - Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)2020-04-21KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60282-4:2020High-voltage fuses - Part 4: Additional testing requirements for high-voltage expulsion fuses utilizing polymeric insulators2020-04-16KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
IEC 60282-1:2020High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses2020-04-14KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020Corrigendum 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2020-04-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 61439-1:2020Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules2020-05-05KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-3:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units2020-04-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-1:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules2020-04-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-5-1:2016/COR2:2020Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices2020-04-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-4-1:2018/COR1:2020Corrigendum 1 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2020-04-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC 63129:2020Determination of inrush current characteristics of lighting products2020-04-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60061-2:1969/AMD56:2020Amendment 56 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60061-3:1969/AMD58:2020Amendment 58 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62868-1:2020Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests2020-05-14KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62384:2020DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 63129:2020Determination of inrush current characteristics of lighting products2020-04-21KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-5:2020Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification2020-04-29KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-22-7:2020Power transformers - Part 22-7: Power transformer and reactor fittings - Accessories and fittings2020-05-07KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 60919-2:2008/AMD2:2020Amendment 2 - Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 2: Faults and switching2020-04-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-4:2019/ISH1:2020Interpretation sheet 1 - Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2020-05-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60050-482:2004/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 482: Primary and secondary cells and batteries2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60086-4:2019/COR2:2020Corrigendum 2 - Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2020-04-22KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 60050-482:2004/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 482: Primary and secondary cells and batteries2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62984-3:2020High-temperature secondary batteries - Part 3: Sodium-based batteries - Performance requirements and tests2020-04-16KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.99 Inne ogniwa galwaniczne i baterie
IEC 61960-4:2020Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 4: Coin secondary lithium cells, and batteries made from them2020-04-20KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC 61643-12:2020Low-voltage surge protective devices - Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Selection and application principles2020-05-07KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 60900:2018/COR2:2020Corrigendum 2 - Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2020-05-14KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
IEC 60895:2020Live working - Conductive clothing2020-04-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TR 60919-2:2008/AMD2:2020Amendment 2 - Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 2: Faults and switching2020-04-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.01 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach. Zagadnienia ogólne
IEC 60895:2020Live working - Conductive clothing2020-04-20KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 60900:2018/COR2:2020Corrigendum 2 - Live working - Hand tools for use up to 1 000 V AC and 1 500 V DC2020-05-14KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
IEC 60384-11:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 11: Sectional specification - Fixed polyethylene-terephthalate film dielectric metal foil DC capacitors2020-04-22KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.50 Kondensatory aluminiowe elektrolityczne
IEC 60384-26:2018/COR1:2020Corrigendum 1 - Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte2020-04-20KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.10 Diody
IEC 61643-341:2020Components for low-voltage surge protection - Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS)2020-05-13KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62384:2020DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements2020-05-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 62047-37:2020Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 37: Environmental test methods of MEMS piezoelectric thin films for sensor application2020-04-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.100 Lampy elektronowe
IEC 60050-531:1974/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 531: Electronic tubes2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 62047-37:2020Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 37: Environmental test methods of MEMS piezoelectric thin films for sensor application2020-04-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63155:2020Guidelines for the measurement method of power durability for surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) devices in radio frequency (RF) applications2020-04-24KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 61189-5-504:2020Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-504: General test methods for materials and assemblies - Process ionic contamination testing (PICT)2020-04-21KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-8-102:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 8-102: Power connectors - Detail specification for 2-pole or 3-pole power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 150 A2020-04-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63171-1:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Part 1: Detail specification for two-way, shielded or unshielded, free and fixed connectors - Mechanical mating information, pin assignment and additional requirements for Type 1 copper LC style2020-04-14KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61076-8-100:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 8-100: Power connectors - Detail specification for 2-pole or 3-pole power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 20 A2020-04-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61076-8-101:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 8-101: Power connectors - Detail specification for 2-pole or 3-pole power plus 2-pole signal shielded and sealed connectors with plastic housing for rated current of 40 A2020-04-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 61969-1:2020Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines2020-05-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62906-5-6:2020Laser displays - Part 5-6: Measuring methods for optical performance of projection screens2020-04-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
ISO 11553-1:2020Safety of machinery -- Laser processing machines -- Part 1: Laser safety requirements2020-04-02KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-705:1995/AMD5:2020Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.10 Emisja
IEC TS 62153-4-1:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) - Introduction to electromagnetic (EMC) screening measurements2020-05-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
CISPR TR 16-4-4:2007/AMD2:2020Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistics of complaints
and a model for the calculation of limits for the protection of
2020-04-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
ISO 11452-4:2020Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 4: Harness excitation methods2020-04-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CISPR TR 16-4-4:2007/AMD2:2020Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods - Part 4-4: Uncertainties, statistics and limit modelling - Statistics of complaints
and a model for the calculation of limits for the protection of
2020-04-23KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-1-119:2020Coaxial communication cables - Part 1-119: Electrical test methods - RF average power rating2020-05-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60050-726:1982/AMD5:2020Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 61156-6:2020Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Work area wiring - Sectional specification2020-04-03KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61156-5:2020Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification2020-04-03KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 62368-1:2018/COR1:2020Corrigendum 1 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-04-20KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62496-4-214:2020Optical circuit boards - Part 4-214: Interface standards - Terminated waveguide OCB assembly using a single-row thirty-two-channel symmetric PMT connector2020-05-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60050-731:1991/AMD5:2020Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61280-4-1:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement2020-04-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 61753-061-2:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 061-2: Single-mode fibre optic pigtailed style polarization independent isolators for category C - Controlled environments2020-04-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-3-55:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-55:Examinations and measurements - Polarisation extinction ratio and keying accuracy of polarisation maintaining, passive, optical components2020-05-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62149-11:2020Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 11: Multiple channel transmitter/receiver chip scale package with multimode fibre interface2020-04-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62343-3-3:2020Dynamic modules - Part 3-3: Performance specification templates - Wavelength selective switches2020-04-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61754-35:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 35: Type LSHE connector family for harsh environments2020-04-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61977:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic fixed filters - Generic specification2020-04-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61968-1:2020Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general recommendations2020-04-29KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 62351-8:2020Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 8: Role-based access control for power system management2020-04-28KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 21823-2:2020Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT systems - Part 2: Transport interoperability2020-04-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
IEC 62368-1:2018/COR1:2020Corrigendum 1 - Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-04-20KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 27009:2020Information security, cybersecurity and privacy protection - Sector-specific application of ISO/IEC 27001 - Requirements2020-04-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27009:2020Information security, cybersecurity and privacy protection -- Sector-specific application of ISO/IEC 27001 -- Requirements2020-04-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23001-10:2020Information technology - MPEG systems technologies - Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format2020-04-14KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-10:2020Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 10: Carriage of timed metadata metrics of media in ISO base media file format2020-04-14KT 288 ds. Multimediów
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62769-103-1:2020Field Device Integration (FDI) - Part 103-1: Profiles - PROFIBUS2020-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-109-1:2020Field Devices Integration (FDI) - Part 109-1: Profiles - HART® and WirelessHART®2020-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-103-4:2020Field Device Integration (FDI) - Part 103-4: Profiles - PROFINET2020-04-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62056-8-8:2020Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC 14908 series networks2020-04-28KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
ISO/IEC 21823-2:2020Internet of Things (IoT) - Interoperability for IoT systems - Part 2: Transport interoperability2020-04-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC 18038:2020Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental representation -- Sensor representation in mixed and augmented reality2020-04-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18038:2020Information technology - Computer graphics, image processing and environmental representation - Sensor representation in mixed and augmented reality2020-04-07KT 288 ds. Multimediów
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC TS 29125:2017/AMD1:2020Information technology - Telecommunications cabling requirements for remote powering of terminal equipment2020-05-20KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 60559:2020Floating-point arithmetic2020-05-08KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
ISO 9660:1988/Amd 2:2020Information processing -- Volume and file structure of CD-ROM for information interchange2020-04-09KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 13185-4:2020Intelligent transport systems -- Vehicle interface for provisioning and support of ITS Services -- Part 4: Unified vehicle interface protocol (UVIP) conformance test specification2020-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21202:2020Intelligent transport systems -- Partially automated lane change systems (PALS) -- Functional / operational requirements and test procedures2020-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17572-4:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Location referencing for geographic databases -- Part 4: Precise relative location references (precise relative profile)2020-04-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 23354:2020Business requirements for end-to-end visibility of logistics flow2020-04-22RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020Building automation and control systems (BACS) -- Part 5: Data communication protocol2020-04-22KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 21597-1:2020Information container for linked document delivery -- Exchange specification -- Part 1: Container2020-04-14KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 16484-6:2020Building automation and control systems (BACS) -- Part 6: Data communication conformance testing2020-04-01KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEEE 11073-10201:2020Health informatics -- Device interoperability -- Part 10201: Point-of-care medical device communication -- Domain information model2020-05-18KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 17115:2020Health informatics -- Representation of categorial structures of terminology (CatStructure)2020-05-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.95 Aplikacje internetowe
IEC 60050-741:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 741: Internet of Things (IoT)2020-04-14KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
35.260 Urządzenia biurowe
ISO/IEC 10779:2020Information technology - Office equipment - Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 10779:2020Information technology -- Office equipment -- Accessibility guidelines for older persons and persons with disabilities2020-05-11KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 22576:2020Optics and photonics -- Optical materials and components -- Specification of calcium fluoride used in the infrared spectrum2020-04-16KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 20566:2020Paints and varnishes -- Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-scale car-wash2020-05-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 11452-4:2020Road vehicles -- Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy -- Part 4: Harness excitation methods2020-04-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
ISO 20901:2020Intelligent transport systems -- Emergency electronic brake light systems (EEBL) -- Performance requirements and test procedures2020-04-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.40 Układy hamulcowe
ISO 20901:2020Intelligent transport systems -- Emergency electronic brake light systems (EEBL) -- Performance requirements and test procedures2020-04-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 18669-2:2020Internal combustion engines -- Piston pins -- Part 2: Inspection measuring principles2020-04-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC 62893-4-1:2020Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-1: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - DC charging without use of a thermal management system2020-05-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
ISO 19363:2020Electrically propelled road vehicles -- Magnetic field wireless power transfer -- Safety and interoperability requirements2020-04-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.140 Motocykle i motorowery
ISO 17479:2013/Amd 1:2020Motorcycles -- Measurement methods for gaseous exhaust emissions during inspection or maintenance2020-05-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 22888:2020Railway applications -- Concepts and basic requirements for the planning of railway operation in the event of earthquakes2020-05-04KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
ISO 22098:2020Ships and marine technology -- Full-scale test method for propeller cavitation observation and hull pressure measurement2020-05-13KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
ISO 22098:2020Ships and marine technology -- Full-scale test method for propeller cavitation observation and hull pressure measurement2020-05-13KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 16165:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection -- Vocabulary relating to oil spill response2020-04-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 25197:2020Small craft -- Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle2020-04-06KT 230 ds. Małych Statków
ISO 15083:2020Small craft -- Bilge-pumping systems2020-04-06KT 230 ds. Małych Statków
49.030.30 Nakrętki
ISO 8788:2020Aerospace -- Nuts, metric -- Tolerances of form and position2020-05-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 16404:2020Space systems -- Programme management -- Requirements management2020-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 12480-3:2020Cranes -- Safe use -- Part 3: Tower cranes2020-04-22KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.020.99 Inne urządzenia dźwigowe
ISO 21455:2020Mobile elevating work platforms -- Operator's controls -- Actuation, displacement, location and method of operation2020-04-03KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 21262:2020Industrial trucks -- Safety rules for application, operation and maintenance2020-05-11KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 22915-15:2020Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 15: Counterbalanced trucks with articulated steering2020-04-14KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 10896-1:2020Rough-terrain trucks -- Safety requirements and verification -- Part 1: Variable-reach trucks2020-04-08KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 10968:2020Earth-moving machinery -- Operator's controls2020-05-04KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 21915-3:2020Textiles -- Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends -- Part 3: Blend quantification using spectral analysis method2020-04-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 21915-2:2020Textiles -- Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends -- Part 2: Blend quantification using light microscopy method2020-04-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 21915-1:2020Textiles -- Qualitative and quantitative analysis of some cellulose fibres (lyocell, cupro) and their blends -- Part 1: Fibre identification using scanning electron microscopy and spectral analysis methods2020-04-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 22195-2:2020Textiles -- Determination of index ingredient from coloured textiles -- Part 2: Turmeric2020-04-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 22195-1:2020Textiles -- Determination of index ingredient from coloured textiles -- Part 1: Madder2020-04-16KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 7211-6:2020Textiles -- Methods for analysis of woven fabrics construction -- Part 6: Determination of the mass of warp and weft per unit area of fabric2020-04-01KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
ISO 22244:2020Leather -- Raw hides -- Guidelines for preservation of hides2020-05-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 22284:2020Leather -- Raw skins -- Guidelines for preservation of goat and sheep skins2020-05-12KT 20 ds. Skóry i Obuwia
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 3376:2020Leather -- Physical and mechanical tests -- Determination of tensile strength and percentage elongation2020-05-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 17131:2020Leather -- Identification of leather with microscopy2020-04-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 4254-6:2020Agricultural machinery -- Safety -- Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors2020-04-16KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
ISO 10726:2020Portable chain-saws -- Chain catcher -- Dimensions and mechanical strength2020-05-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 13772:2018/Amd 1:2020Forestry machinery -- Portable chain-saws -- Non-manually actuated chain brake performance2020-04-16KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 20978:2020Liming material -- Determination of neutralizing value -- Titrimetric methods2020-05-15KT 156 ds. Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 23919:2020Cigarettes -- Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke using ion chromatography2020-04-16KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 11050:2020Wheat flour and durum wheat semolina -- Determination of impurities of animal origin2020-04-16KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 23305:2020Fortified milk powders, infant formula and adult nutritionals -- Determination of total biotin by liquid chromatography coupled with immunoaffinity column clean-up extraction2020-04-14KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 3657:2020Animal and vegetable fats and oils -- Determination of saponification value2020-04-17KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
IEC 61010-2-040:2020Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-040: Particular requirements for sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical materials2020-05-14KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO 16217:2020Cosmetics -- Sun protection test methods -- Water immersion procedure for determining water resistance2020-05-05KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 29001:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Sector-specific quality management systems -- Requirements for product and service supply organizations2020-05-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 14935:2020Petroleum and related products -- Determination of wick flame persistence of fire-resistant fluids2020-04-16KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 2137:2020Petroleum products and lubricants -- Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum2020-05-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
ISO 2137:2020Petroleum products and lubricants -- Determination of cone penetration of lubricating greases and petrolatum2020-05-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
ISO 20049-1:2020Solid biofuels -- Determination of self-heating of pelletized biofuels -- Part 1: Isothermal calorimetry2020-05-07KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 13680:2020Petroleum and natural gas industries -- Corrosion-resistant alloy seamless tubular products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material -- Technical delivery conditions2020-05-19KT 126 ds. Rur Stalowych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 20257-1:2020Installation and equipment for liquefied natural gas -- Design of floating LNG installations -- Part 1: General requirements2020-04-22KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 21062:2020Corrosion of metals and alloys -- Determination of the corrosion rates of embedded steel reinforcement in concrete exposed to simulated marine environments2020-05-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 7539-10:2020Corrosion of metals and alloys -- Stress corrosion testing -- Part 10: Reverse U-bend method2020-05-12KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 13680:2020Petroleum and natural gas industries -- Corrosion-resistant alloy seamless tubular products for use as casing, tubing, coupling stock and accessory material -- Technical delivery conditions2020-05-19KT 126 ds. Rur Stalowych
ISO 10893-2:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-8:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-3:2011/Amd 2:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-05-18KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.160 Metalurgia proszków
ISO 13517:2020Metallic powders -- Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Gustavsson flowmeter)2020-04-30KT 33 ds. Metalurgii Proszków
ISO 4497:2020Metallic powders -- Determination of particle size by dry sieving2020-04-30KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.060.10 Sklejka
ISO 2426-2:2020Plywood -- Classification by surface appearance -- Part 2: Hardwood2020-04-07KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 2426-1:2020Plywood -- Classification by surface appearance -- Part 1: General2020-04-07KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-13:2020Woodworking machines -- Safety -- Part 13: Multi-blade rip sawing machines with manual loading and/or unloading2020-05-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 23458:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for determining thermal expansion coefficient and residual stress of CVD ceramic coatings2020-05-12KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 18754:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of density and apparent porosity2020-04-30KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 21712:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for flexural bond strength of ceramics2020-04-02KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 2453:2020Rubber, raw styrene-butadiene, emulsion-polymerized -- Determination of bound styrene content -- Refractive index method2020-05-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 17278:2020Rubber, raw natural -- Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR)2020-04-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 506:2020Rubber latex, natural, concentrate -- Determination of volatile fatty acid number2020-04-01KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 289-2:2020Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc viscometer -- Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics2020-04-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 179-2:2020Plastics -- Determination of Charpy impact properties -- Part 2: Instrumented impact test2020-05-14KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 22403:2020Plastics -- Assessment of the intrinsic biodegradability of materials exposed to marine inocula under mesophilic aerobic laboratory conditions -- Test methods and requirements2020-04-16KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 26723:2020Plastics -- Determination of total luminous transmittance and reflectance2020-04-15KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 24025-2:2020Plastics -- Sulfone polymer moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24025-1:2020Plastics -- Sulfone polymer moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24023-1:2020Plastics -- Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 24023-2:2020Plastics -- Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-05-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO 8659:2020Thermoplastics valves -- Fatigue strength -- Test method2020-04-03KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 20819-1:2020Plastics -- Wood-plastic recycled composites (WPRC) -- Part 1: Specification2020-04-16KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 20911:2020Radio frequency identification (RFID) tyre tags -- Tyre attachment classification2020-04-20KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
ISO 20912:2020Conformance test methods for RFID enabled tyres2020-04-20KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
ISO 26842-2:2020Adhesives -- Test methods for the evaluation and selection of adhesives for indoor wood products -- Part 2: Resistance to delamination in severe environments2020-05-15KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 26842-1:2020Adhesives -- Test methods for the evaluation and selection of adhesives for indoor wood products -- Part 1: Resistance to delamination in non-severe environments2020-05-15KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
ISO 20430:2020Plastics and rubber machines -- Injection moulding machines -- Safety requirements2020-04-22KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
85.060 Papier i tektura
ISO 8791-5:2020Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- Part 5: Oken method2020-05-08KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 15528:2020Paints, varnishes and raw materials for paints and varnishes -- Sampling2020-05-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-9:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 9: Stoving loss2020-05-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-12:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 12: Sedimentation on horizontal areas2020-05-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-7:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 7: Electrical wet-film resistance2020-05-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 20566:2020Paints and varnishes -- Determination of the scratch resistance of a coating system using a laboratory-scale car-wash2020-05-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-11:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 11: Bath stability2020-04-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 787-19:2020General methods of test for pigments -- Part 19: Determination of water-soluble nitrates (Salicylic acid method)2020-04-16KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 21597-1:2020Information container for linked document delivery -- Exchange specification -- Part 1: Container2020-04-14KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020Building automation and control systems (BACS) -- Part 5: Data communication protocol2020-04-22KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 52031:2020Energy performance of buildings -- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies -- Space emission systems (heating and cooling)2020-04-14KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 16484-6:2020Building automation and control systems (BACS) -- Part 6: Data communication conformance testing2020-04-01KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.080.20 Konstrukcje drewniane
ISO 19993:2020Timber structures -- Glued laminated timber -- Face and edge joint cleavage test2020-04-14KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
ISO 22389-2:2020Timber structures -- Bending applications of I-beams -- Part 2: Component performance and manufacturing requirements2020-04-08KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
ISO 22390:2020Timber structures -- Laminated veneer lumber -- Structural properties2020-04-03KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 12999-1:2020Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics -- Part 1: Sound insulation2020-04-23KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 62056-8-8:2020Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-8: Communication profile for ISO/IEC 14908 series networks2020-04-28KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-845:1987/AMD3:2020Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2020-04-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
91.200 Technologie w budownictwie
ISO 7078:2020Buildings and civil engineering works -- Procedures for setting out, measurement and surveying -- Vocabulary2020-04-17KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60335-1:2010/AMD2:2016/ISH1:2020Interpretation Sheet 1 - Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2020-04-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-9:2015/AMD2:2020Amendment 2 - Automatic electrical controls - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing control2020-04-09KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 60730-1:2013/AMD2:2020Amendment 2 - Automatic electrical controls - Part 1: General requirements2020-04-08KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 2551:2020Textile floor coverings and textile floor coverings in tile form -- Determination of dimensional changes due to the effects of varied water and heat conditions and distortion out of plane2020-05-12KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 11638:2020Resilient floor coverings -- Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam -- Specification2020-04-02KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych