Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 16642:2017Computer applications in terminology -- Terminological markup framework2017-11-20KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 27917:2017Carbon dioxide capture, transportation and geological storage -- Vocabulary -- Cross cutting terms2017-12-20RS SGR Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
IEC 60050-821:2017International electrotechnical vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways2017-11-20KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 5288:2017Synchronous belt drives -- Vocabulary2017-12-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
IEC 60050-617:2009/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 617: Organization/Market of electricity2017-12-15KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 2710-1:2017Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary -- Part 1: Terms for engine design and operation2017-11-22KT 132 ds. Silników Spalinowych
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-692:2017International electrotechnical vocabulary - Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy - Dependability and quality of service of electric power systems2017-12-15KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-617:2009/AMD2:2017Amendment 2 - International electrotechnical vocabulary - Part 617: Organization/Market of electricity2017-12-15KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 19941:2017Information technology - Cloud computing - Interoperability and portability2017-12-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19941:2017Information technology -- Cloud computing -- Interoperability and portability2017-11-30KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
IEC 60050-821:2017International electrotechnical vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways2017-11-20KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.67 Przemysł spożywczy (Słownictwo)
ISO 18794:2018Coffee -- Sensory analysis -- Vocabulary2018-01-03KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
ISO 4223-1:2017Definitions of some terms used in the tyre industry -- Part 1: Pneumatic tyres2017-11-23KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2011/Amd 8:2017Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2017-12-07KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2011/Amd 8:2017Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2017-12-07KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
ISO 6412-1:2017Technical product documentation -- Simplified representation of pipelines -- Part 1: General rules and orthogonal representation2017-12-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 6412-3:2017Technical product documentation -- Simplified representation of pipelines -- Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems2017-12-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 6412-2:2017Technical product documentation -- Simplified representation of pipelines -- Part 2: Isometric projection2017-12-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 2108:2017Information and documentation -- International Standard Book Number (ISBN)2017-12-15KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 20245:2017Cross-border trade of second-hand goods2017-12-14RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
IEC 62396-2:2017Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 2: Guidelines for single event effects testing for avionics systems 2017-12-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 10006:2017Quality management -- Guidelines for quality management in projects2017-11-29KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 10006:2017Quality management -- Guidelines for quality management in projects2017-11-29KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC 17011:2017Conformity assessment -- Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies2017-11-29KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17025:2017General requirements for the competence of testing and calibration laboratories2017-11-29KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17011:2017Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
2017-11-29KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17025:2017General requirements for the competence of testing and calibration laboratories2017-11-29KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 19237:2017Intelligent transport systems -- Pedestrian detection and collision mitigation systems (PDCMS) -- Performance requirements and test procedures2017-12-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13184-3:2017Intelligent transport systems (ITS) -- Guidance protocol via personal ITS station for advisory safety systems -- Part 3: Road guidance protocol (RGP) conformance test specification2017-11-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14813-6:2017Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 6: Use of ASN.12017-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 15002:2008/Amd 1:2018Flow-metering devices for connection to terminal units of medical gas pipeline systems2018-01-03KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-61:2017Medical electrical equipment -- Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment2017-12-15KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017Medical gas pipeline systems -- Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum2017-12-14KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 13926-2:2017Pen systems -- Part 2: Plunger stoppers for pen-injectors for medical use2017-11-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 8637-1:2017Extracorporeal systems for blood purification -- Part 1: Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators2017-11-28KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 11981:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses2017-11-30KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 11986:2017Ophthalmic optics -- Contact lenses and contact lens care products -- Determination of preservative uptake and release2017-11-30KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 8596:2017Ophthalmic optics -- Visual acuity testing -- Standard and clinical optotypes and their presentation2017-11-28KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 21533:2018Dentistry -- Reprocessable cartridge syringes for intraligamentary injections2018-01-05KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.120.10 Leki
ISO 20759:2017Traditional Chinese medicine -- Artemisia argyi leaf2017-12-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
ISO 16038:2017Male condoms -- Guidance on the use of ISO 4074 and ISO 23409 in the quality management of condoms2017-12-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14044:2006/Amd 1:2017Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines2017-12-13KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37153:2017Smart community infrastructures -- Maturity model for assessment and improvement2017-12-11RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
IEC 62933-2-1:2017Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification 2017-12-13KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 27917:2017Carbon dioxide capture, transportation and geological storage -- Vocabulary -- Cross cutting terms2017-12-20RS SGR Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
ISO 14026:2017Environmental labels and declarations -- Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information2017-12-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.60 Cykle życia wyrobu
ISO 14044:2006/Amd 1:2017Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines2017-12-13KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20760-2:2017Water reuse in urban areas -- Guidelines for centralized water reuse system -- Part 2: Management of a centralized water reuse system2017-12-05KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 20595:2018Water quality -- Determination of selected highly volatile organic compounds in water -- Method using gas chromatography and mass spectrometry by static headspace technique (HS-GC-MS)2018-01-05KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ISO 7393-2:2017Water quality -- Determination of free chlorine and total chlorine -- Part 2: Colorimetric method using N,N-dialkyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes2017-12-13KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 17892-7:2017Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 7: Unconfined compression test2017-12-06KT 254 ds. Geotechniki
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 15011-4:2017Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases -- Part 4: Fume data sheets2017-12-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 60825-1:2014/ISH1:2017Interpretation sheet 1 - Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements 2017-12-19KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC 60825-1:2014/ISH2:2017Interpretation sheet 2 - Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements 2017-12-19KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
ISO 14118:2017Safety of machinery -- Prevention of unexpected start-up2017-12-08KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 13105-2:2014/Amd 1:2017Building construction machinery and equipment -- Machinery for concrete surface floating and finishing -- Part 2: Safety requirements and verification2017-12-05KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
ISO 19085-8:2017Woodworking machines -- Safety -- Part 8: Belt sanding and calibrating machines for straight workpieces2017-12-01KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-60:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-102:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO 389-1:2017Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones2017-12-13KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-4:2017Fire detection and alarm systems -- Part 4: Power supply equipment2017-11-23KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
ISO 7240-2:2017Fire detection and alarm systems -- Part 2: Fire detection control and indicating equipment2017-11-23KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 12138:2017Textiles -- Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing2017-12-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
13.230 Ochrona przed wybuchami
ISO/IEC 80079-20-1:2017Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data2017-12-14KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC 62401:2017Radiation protection instrumentation - Alarming personal radiation devices (PRDs) for the detection of illicit trafficking of radioactive material 2017-12-15KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 62327:2017Radiation protection instrumentation - Hand-held instruments for the detection and identification of radionuclides and for the estimation of ambient dose equivalent rate from photon radiation 2017-12-15KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 62820-3-1:2017Building intercom systems - Part 3-1: Application guidelines - General2017-12-13KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
ISO 8201:2017Acoustics -- Audible and other emergency evacuation signals2017-11-24KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
ISO 18639-1:2018PPE ensembles for firefighters undertaking specific rescue activities -- Part 1: General2018-01-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 21924-1:2017Protective equipment for martial arts -- Part 1: General requirements and test methods2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 18639-3:2018PPE ensembles for firefighters undertaking specific rescue activities -- Part 3: Clothing2018-01-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 11613:2017Protective clothing for firefighter's who are engaged in support activities associated with structural fire fighting -- Laboratory test methods and performance2017-12-19KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 21924-4:2017Protective equipment for martial arts -- Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16900-2:2017Respiratory protective devices -- Methods of test and test equipment -- Part 2: Determination of breathing resistance2017-11-30KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 21924-2:2017Protective equipment for martial arts -- Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-7:2017Protective equipment for martial arts -- Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 18639-6:2018PPE ensembles for firefighters undertaking specific rescue activities -- Part 6: Footwear2018-01-05KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 21924-7:2017Protective equipment for martial arts -- Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-2:2017Protective equipment for martial arts -- Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
13.340.99 Inny sprzęt ochronny
ISO 21924-5:2017Protective equipment for martial arts -- Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-6:2017Protective equipment for martial arts -- Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-3:2017Protective equipment for martial arts -- Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO 17450-4:2017Geometrical product specifications (GPS) -- Basic concepts -- Part 4: Geometrical characteristics for quantifying GPS deviations2017-12-11KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 18481:2017Hydrometry -- Liquid flow measurement using end depth method in channels with a free overfall2017-12-08KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 3822-3:2018Acoustics -- Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations -- Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances2018-01-05KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60942:2017Electroacoustics - Sound calibrators2017-11-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 62489-1:2010/AMD2:2017Amendment 2 - Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components2017-11-27KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 18437-6:2017Mechanical vibration and shock -- Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials -- Part 6: Time-temperature superposition2017-11-30KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
IEC 62056-8-5:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks 2017-12-19KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60051-8:2017Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 8: Special requirements for accessories2017-12-15KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60051-5:2017Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 5: Special requirements for phase meters, power factor meters and synchroscopes2017-12-15KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60051-6:2017Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 6: Special requirements for ohmmeters (impedance meters) and conductance meters2017-12-15KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60051-7:2017Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 7: Special requirements for multi-function instruments2017-12-15KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61869-10:2017Instrument transformers - Part 10: Additional requirements for low-power passive current transformers2017-12-13KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
IEC 61869-11:2017Instrument transformers - Part 11: Additional requirements for low power passive voltage transformers2017-12-13KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TR 61340-1:2012/COR2:2017Corrigendum 1 - Electrostatics - Part 1: Electrostatic phenomena - Principles and measurements2017-12-19KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC 60674-2:2016/COR1:2017Corrigendum 1 - Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test2017-12-19KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 61340-4-3:2017Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear2017-12-13KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
19.100 Badania nieniszczące
ISO 20486:2017Non-destructive testing -- Leak testing -- Calibration of reference leaks for gases2017-12-14KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 20485:2017Non-destructive testing -- Leak testing -- Tracer gas method2017-12-05KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 16809:2017Non-destructive testing -- Ultrasonic thickness measurement2017-11-28KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
ISO 16228:2017Fasteners -- Types of inspection documents2017-11-29KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 13918:2017Welding -- Studs and ceramic ferrules for arc stud welding2017-11-30KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 20056-2:2017Rolling bearings -- Load ratings for hybrid bearings with rolling elements made of ceramic -- Part 2: Static load ratings2017-12-11RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 20056-1:2017Rolling bearings -- Load ratings for hybrid bearings with rolling elements made of ceramic -- Part 1: Dynamic load ratings2017-12-11RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
ISO 5288:2017Synchronous belt drives -- Vocabulary2017-12-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 17396:2017Synchronous belt drives -- Metric pitch -- Tooth profiles T and AT endless and open ended belts and pulleys2017-11-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.020.35 Butle do gazów
ISO 5145:2017Gas cylinders -- Cylinder valve outlets for gases and gas mixtures -- Selection and dimensioning2017-11-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 21010:2017Cryogenic vessels -- Gas/material compatibility2017-12-08KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
ISO 10804:2018Restrained joint systems for ductile iron pipelines -- Design rules and type testing2018-01-03KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 6412-1:2017Technical product documentation -- Simplified representation of pipelines -- Part 1: General rules and orthogonal representation2017-12-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 6412-3:2017Technical product documentation -- Simplified representation of pipelines -- Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems2017-12-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 6412-2:2017Technical product documentation -- Simplified representation of pipelines -- Part 2: Isometric projection2017-12-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 21307:2017Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2017-11-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 21307:2017Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2017-11-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 10619-1:2017Rubber and plastics hoses and tubing -- Measurement of flexibility and stiffness -- Part 1: Bending tests at ambient temperature2017-12-15KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 10960:2017Rubber and plastics hoses -- Assessment of ozone resistance under dynamic conditions2017-12-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 10619-2:2017Rubber and plastics hoses and tubing -- Measurement of flexibility and stiffness -- Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures2017-12-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 23297:2017Thermoplastic hoses and hose assemblies -- Wire or synthetic yarn reinforced single-pressure types for hydraulic applications -- Specification2017-12-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 14306:2017Industrial automation systems and integration -- JT file format specification for 3D visualization2017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 16092-3:2017Machine tools safety -- Presses -- Part 3: Safety requirements for hydraulic presses2017-12-21KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 16090-1:2017Machine tools safety -- Machining centres, Milling machines, Transfer machines -- Part 1: Safety requirements2017-12-08KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 16092-1:2017Machine tools safety -- Presses -- Part 1: General safety requirements2017-12-05KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.10 Narzędzia z napędem pneumatycznym
ISO 5393:2017Rotary tools for threaded fasteners -- Performance test method2017-12-06KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 11148-13:2017Hand-held non-electric power tools -- Safety requirements -- Part 13: Fastener driving tools2017-11-23KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-2:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers2017-12-14KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15011-4:2017Health and safety in welding and allied processes -- Laboratory method for sampling fume and gases -- Part 4: Fume data sheets2017-12-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 13918:2017Welding -- Studs and ceramic ferrules for arc stud welding2017-11-30KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 26304:2017Welding consumables -- Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of high strength steels -- Classification2017-12-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 17633:2017Welding consumables -- Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels -- Classification2017-11-30KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 14114:2017Gas welding equipment -- Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes -- General requirements2017-11-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 15653:2018Metallic materials -- Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds2018-01-05KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 9017:2017Destructive tests on welds in metallic materials -- Fracture test2017-12-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 2931:2017Anodizing of aluminium and its alloys -- Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance2017-12-04KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
ISO 27830:2017Metallic and other inorganic coatings -- Requirements for the designation of metallic and inorganic coatings2017-11-21KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 2819:2017Metallic coatings on metallic substrates -- Electrodeposited and chemically deposited coatings -- Review of methods available for testing adhesion2017-12-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 27830:2017Metallic and other inorganic coatings -- Requirements for the designation of metallic and inorganic coatings2017-11-21KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
ISO 28706-3:2017Vitreous and porcelain enamels -- Determination of resistance to chemical corrosion -- Part 3: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel or a tetragonal glass bottle2017-12-05KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 2710-1:2017Reciprocating internal combustion engines -- Vocabulary -- Part 1: Terms for engine design and operation2017-11-22KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
ISO 19226:2017Nuclear energy -- Determination of neutron fluence and displacement per atom (dpa) in reactor vessel and internals2017-12-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 63147:2017Criteria for accident monitoring instrumentation for nuclear power generating stations2017-12-14KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62930:2017Electric cables for photovoltaic systems with a voltage rating of 1,5 kV DC2017-12-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61340-1:2012/COR2:2017Corrigendum 1 - Electrostatics - Part 1: Electrostatic phenomena - Principles and measurements2017-12-19KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC 60050-692:2017International electrotechnical vocabulary - Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy - Dependability and quality of service of electric power systems2017-12-15KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61340-4-3:2017Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear2017-12-13KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC 62559-3:2017Use case methodology - Part 3: Definition of use case template artefacts into an XML serialized format2017-12-13KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60370:2017Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods 2017-12-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
IEC 60674-2:2016/COR1:2017Corrigendum 1 - Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test2017-12-19KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
IEC 62930:2017Electric cables for photovoltaic systems with a voltage rating of 1,5 kV DC2017-12-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62893-2:2017Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 2: Test methods 2017-11-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62893-3:2017Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 3: Cables for AC charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1 of rated voltages up to and including 450/750 V2017-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 63010-2:2017Halogen-free thermoplastic insulated and sheathed flexible cables of rated voltages up to and including 300/300 V - Part 2: Test methods 2017-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 63010-1:2017Halogen-free thermoplastic insulated and sheathed flexible cables of rated voltages up to and including 300/300 V - Part 1: General requirements and cables2017-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62893-1:2017Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 1: General requirements2017-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 62024-1:2017High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor2017-12-13KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 63024:2017Requirements for automatic reclosing devices (ARDs) for circuit breakers, RCBOs-RCCBs for household and similar uses2017-12-13KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-110:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching 2017-12-19KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-101:2012/AMD1:2017Amendment 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing2017-11-30KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60061-2:1969/AMD53:2017Amendment 53 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2017-12-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60061-1:1969/AMD57:2017Amendment 57 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps2017-12-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60061-3:1969/AMD54:2017Amendment 54 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges2017-12-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62386-332:2017Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback2017-12-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-27-1:2017Rotating electrical machines - Part 27-1: Off-line partial discharge measurements on the winding insulation2017-12-13KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62927:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical testing2017-12-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-692:2017International electrotechnical vocabulary - Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy - Dependability and quality of service of electric power systems2017-12-15KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 62927:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical testing2017-12-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
ISO/IEC 80079-20-1:2017Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data2017-12-14KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60079-0:2017Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements2017-12-13KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60079-15:2017Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"2017-12-08KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62396-2:2017Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 2: Guidelines for single event effects testing for avionics systems 2017-12-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
IEC 61643-331:2017Components for low-voltage surge protective devices - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV) 2017-12-07KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-12:2017Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 12: Vibration, variable frequency2017-12-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62969-1:2017Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 1: General requirements of power interface for automotive vehicle sensors2017-12-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-29:2017Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 29: Electromechanical relaxation test method for freestanding conductive thin-films under room temperature2017-11-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 63041-1:2017Piezoelectric sensors - Part 1: Generic specifications2017-12-13KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63041-2:2017Piezoelectric sensors - Part 2: Chemical and biochemical sensors2017-12-13KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 60122-1:2002/AMD1:2017Amendment 1 - Quartz crystal units of assessed quality - Part 1: Generic specification2017-12-08KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 62604-2:2017Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use2017-11-29KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 60194-2:2017Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary - Part 2: Common usage in electronic technologies as well as printed board and electronic assembly technologies2017-12-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 60194-2:2017Printed boards design, manufacture and assembly - Vocabulary - Part 2: Common usage in electronic technologies as well as printed board and electronic assembly technologies2017-12-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61190-1-3:2017Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications2017-12-13KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-3-119:2017Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-119: Rectangular connectors - Detail specification for shielded and unshielded, free and fixed 10-way connectors with push-pull coupling for industrial environments for dat2017-12-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61076-2-111:2017Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 2-111: Circular connectors - Detail specification for power connectors with M12 screw-locking 2017-12-07KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 60825-1:2014/ISH2:2017Interpretation sheet 2 - Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements 2017-12-19KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC 60825-1:2014/ISH1:2017Interpretation sheet 1 - Safety of laser products - Part 1: Equipment classification and requirements 2017-12-19KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
IEC 60728-3:2017Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks (TA 5) 2017-11-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.100.20 Odporność
IEC 61000-6-5:2015/COR1:2017Corrigendum 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment2017-12-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 60942:2017Electroacoustics - Sound calibrators2017-11-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 62368-3:2017Audio/video, information and communication technology equipment - Part 3: Safety aspects for DC power transfer through communication cables and ports2017-12-07KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
IEC 62448:2017Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Generic format for e-publishing2017-11-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
IEC 60728-3:2017Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks (TA 5) 2017-11-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61281-1:2017Fibre optic communication subsystems - Part 1: Generic specification 2017-12-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61754-7-2:2017Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-2: Type MPO connector family - Two fibre rows2017-12-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
IEC 62368-3:2017Audio/video, information and communication technology equipment - Part 3: Safety aspects for DC power transfer through communication cables and ports2017-12-07KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
ISO/IEC 19941:2017Information technology - Cloud computing - Interoperability and portability2017-12-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19941:2017Information technology -- Cloud computing -- Interoperability and portability2017-11-30KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 11770-3:2015/AMD1:2017Information technology - Security techniques - Key management - Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques2017-12-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 11770-3:2015/Amd 1:2017Information technology -- Security techniques -- Key management -- Part 3: Mechanisms using asymmetric techniques2017-11-28KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19823-10:2017Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 10: Crypto suite AES-1282017-11-23KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-10:2017Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 10: Crypto suite AES-1282017-11-23KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
ISO/IEC 10646:2017Information technology -- Universal Coded Character Set (UCS)2017-12-20KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23003-4:2015/Amd 1:2017Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 4: Dynamic Range Control2017-12-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-6:2017Information technology -- Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) -- Part 6: DASH with server push and WebSockets2017-12-22KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-12:2017Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 12: Image File Format2017-12-12KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-12:2017Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 12: Image File Format2017-12-12KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-1:2007/AMD4:2017Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 1: MPEG Surround2017-12-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23002-5:2017Information technology - MPEG video technologies - Part 5: Reconfigurable media coding conformance and reference software2017-12-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-1:2007/Amd 4:2017Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 1: MPEG Surround2017-12-06KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23002-5:2017Information technology -- MPEG video technologies -- Part 5: Reconfigurable media coding conformance and reference software2017-12-06KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-13:2017Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 13: Augmented reality application format2017-12-01KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-13:2017Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 13: Augmented reality application format2017-11-28KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 14882:2017Programming languages - C++2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 14882:2017Programming languages -- C++2017-11-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 19770-1:2017Information technology - IT asset management - Part 1: IT asset management systems - Requirements2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 19770-1:2017Information technology -- IT asset management -- Part 1: IT asset management systems -- Requirements2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29155-1:2017Systems and software engineering - Information technology project performance benchmarking framework - Part 1: Concepts and definitions2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 29155-1:2017Systems and software engineering -- Information technology project performance benchmarking framework -- Part 1: Concepts and definitions2017-12-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 12207:2017Systems and software engineering - Software life cycle processes2017-12-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC/IEEE 12207:2017Systems and software engineering -- Software life cycle processes2017-11-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
ISO/IEC 8825-7:2015/COR2:2017Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 8825-7:2015/Cor 2:2017Information technology -- ASN.1 encoding rules -- Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER)2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62056-8-5:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks 2017-12-19KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD2:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD3:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/AMD5:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/AMD4:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD7:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD4:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/AMD5:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Standard for Ethernet2017-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 2:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2017-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/Amd 4:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 5:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2017-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 7:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2017-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 3:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2017-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-3:2017/Amd 4:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 3: Standard for Ethernet2017-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1Q:2016/Amd 5:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 1Q: Bridges and bridged networks2017-11-29KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14776-154:2017Information technology -- Small Computer System Interface (SCSI) -- Part 154: Serial Attached SCSI -- 3 (SAS-3)2017-12-18KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-154:2017Information technology - Small computer system interface (SCSI) - Part 154: Serial Attached SCSI - 3 (SAS-3)2017-12-14KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14165-151:2017Information technology -- Fibre channel -- Part 151: Fibre Channel BaseT (FC-BaseT)2017-12-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 10192-3:2017Information technology -- Home electronic system (HES) interfaces -- Part 3: Modular communications interface for energy management 2017-11-29KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14165-151:2017Information technology - Fibre channel - Part 151: Fibre Channel BaseT (FC-BaseT)2017-11-29KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 10192-3:2017Information technology - Home electronic system (HES) interfaces - Part 3: Modular communications interface for energy management 2017-11-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-2:2017Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 2: Office premises2017-11-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-1:2017Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 1: General requirements2017-11-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-6:2017Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 6: Distributed building services2017-11-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-5:2017Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 5: Data centres2017-11-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-4:2017Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 4: Single-tenant homes2017-11-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-3:2017Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 3: Industrial premises2017-11-21KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 30107-2:2017Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 2: Data formats2017-12-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30107-2:2017Information technology -- Biometric presentation attack detection -- Part 2: Data formats2017-12-15KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 7816-9:2017Identification cards - Integrated circuit cards - Part 9: Commands for card management2017-12-07KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-9:2017Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 9: Commands for card management2017-12-07KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-11:2017Identification cards - Integrated circuit cards - Part 11: Personal verification through biometric methods2017-12-01KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 7816-11:2017Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 11: Personal verification through biometric methods2017-12-01KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 18626:2017Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions2017-12-11KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 21720:2017XLIFF (XML Localisation interchange file format)2017-12-01KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
IEC 62448:2017Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Generic format for e-publishing2017-11-27KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
ISO 16642:2017Computer applications in terminology -- Terminological markup framework2017-11-20KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 19237:2017Intelligent transport systems -- Pedestrian detection and collision mitigation systems (PDCMS) -- Performance requirements and test procedures2017-12-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16787:2017Intelligent transport systems -- Assisted parking system (APS) -- Performance requirements and test procedures2017-12-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 13184-3:2017Intelligent transport systems (ITS) -- Guidance protocol via personal ITS station for advisory safety systems -- Part 3: Road guidance protocol (RGP) conformance test specification2017-11-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14813-6:2017Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 6: Use of ASN.12017-11-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 11783-1:2017Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 1: General standard for mobile data communication2017-12-14KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 10192-3:2017Information technology -- Home electronic system (HES) interfaces -- Part 3: Modular communications interface for energy management 2017-11-29KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 29301:2017Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy -- Methods for calibrating image magnification by using reference materials with periodic structures2017-12-06KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 20263:2017Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy -- Method for the determination of interface position in the cross-sectional image of the layered materials2017-12-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
37.080 Zastosowania obrazowania dokumentu
ISO/IEC 12034-1:2017Information technology -- Archive eXchange Format (AXF) -- Part 1: Structure and semantics2017-12-18RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO 12636:2018Graphic technology -- Blankets for offset printing2018-01-03RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.040.10 Zegarki
ISO 16253:2017Watch-cases and accessories -- Vapour phase deposited coatings2017-11-21KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 20077-2:2018Road Vehicles -- Extended vehicle (ExVe) methodology -- Part 2: Methodology for designing the extended vehicle2018-01-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20077-1:2017Road Vehicles -- Extended vehicle (ExVe) methodology -- Part 1: General information2017-12-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 19237:2017Intelligent transport systems -- Pedestrian detection and collision mitigation systems (PDCMS) -- Performance requirements and test procedures2017-12-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 29061-3:2017Road vehicles -- Methods and criteria for usability evaluation of child restraint systems and their interface with vehicle anchorage systems -- Part 3: Installation of child restraint systems using vehicle seat belts2017-12-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 29061-4:2017Road vehicles -- Methods and criteria for usability evaluation of child restraint systems and their interface with vehicle anchorage systems -- Part 4: Securing of child in child restraint system and daily handling aspects 2017-12-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 29061-5:2017Road vehicles -- Methods and criteria for usability evaluation of child restraint systems and their interface with vehicle anchorage systems -- Part 5: Installation and securing of child in a booster system2017-12-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 12619-7:2017Road vehicles -- Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blends fuel system components -- Part 7: Gas injector2017-12-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19377:2017Heavy commercial vehicles and buses -- Emergency braking on a defined path -- Test method for trajectory measurement2017-12-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC 62893-2:2017Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 2: Test methods 2017-11-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62893-3:2017Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 3: Cables for AC charging according to modes 1, 2 and 3 of IEC 61851-1 of rated voltages up to and including 450/750 V2017-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62893-1:2017Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 1: General requirements2017-11-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62928:2017Railway applications - Rolling stock - Onboard lithium-ion traction batteries 2017-12-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 15085:2003/Amd 2:2017Small craft -- Man-overboard prevention and recovery2017-12-07KT 230 ds. Małych Statków
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
IEC 62396-2:2017Process management for avionics - Atmospheric radiation effects - Part 2: Guidelines for single event effects testing for avionics systems 2017-12-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 6858:2017Aircraft -- Ground support electrical supplies -- General requirements2017-12-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 6858:2017Aircraft -- Ground support electrical supplies -- General requirements2017-12-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 1825:2017Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling -- Specification2017-11-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
ISO 9788:2017Air cargo -- Double stud tie-down fittings -- Design and testing requirements2017-12-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 18676:2017Space systems -- Guidelines for the management of systems engineering2017-12-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
ISO 4309:2017Cranes -- Wire ropes -- Care and maintenance, inspection and discard2017-11-30KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 20297-1:2017Industrial trucks -- Lorry-mounted trucks -- Part 1: Safety requirements and verification2017-12-20KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 16001:2017Earth-moving machinery -- Object detection systems and visibility aids -- Performance requirements and tests2017-11-20KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO 19809:2017Packaging -- Accessible design -- Information and marking2017-11-28KT 133 ds. Opakowań
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 3175-1:2017Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments -- Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing2017-12-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 3175-3:2017Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments -- Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvents2017-12-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 3175-2:2017Textiles -- Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments -- Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene2017-12-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 15797:2017Textiles -- Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear2017-12-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 12138:2017Textiles -- Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing2017-12-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
ISO 2797:2017Textile glass -- Rovings -- Basis for a specification2017-11-30KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 5025:2017Reinforcement products -- Woven fabrics -- Determination of width and length2017-11-30KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
59.120.10 Maszyny do przędzenia, skręcania i teksturowania
ISO 368:2017Spinning preparatory, spinning and doubling (twisting) machinery -- Tubes for ring-spinning, doubling and twisting spindles, taper 1:38 and 1:642017-11-30KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 20701:2017Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to saliva2017-12-14KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 20870:2017Footwear -- Ageing conditioning2017-12-18KT 20 ds. Skóry i Obuwia
IEC 61340-4-3:2017Electrostatics - Part 4-3: Standard test methods for specific applications - Footwear2017-12-13KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 11783-1:2017Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 1: General standard for mobile data communication2017-12-14KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
IEC 60335-2-107:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers2017-12-15KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
ISO 5395-1:2013/Amd 1:2017Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 1: Terminology and common tests2017-12-14KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 5395-3:2013/Amd 2:2017Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator2017-12-01KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 21263:2017Slow-release fertilizers -- Determination of the release of the nutrients -- Method for coated fertilizers2017-12-15KT 156 ds. Nawozów
ISO 20702:2017Fertilizers and soil conditioners -- Determination of microamounts of inorganic anions in fertilizers by ion chromatography2017-12-08KT 156 ds. Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22634-1:2017Cigarettes -- Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS -- Part 1: Method using methanol as extraction solvent2017-12-01KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 22634-2:2017Cigarettes -- Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke using GC/MS -- Part 2: Method using cyclohexane as extraction solvent2017-12-01KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 17175:2017Bidis -- Determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a linear routine analytical smoking machine2017-11-22KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 18787:2017Foodstuffs -- Determination of water activity2017-11-28KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
ISO 18794:2018Coffee -- Sensory analysis -- Vocabulary2018-01-03KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 18363-3:2017Animal and vegetable fats and oils -- Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS -- Part 3: Method using acid transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol2017-12-07KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 10399:2017Sensory analysis -- Methodology -- Duo-trio test2017-12-07KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
ISO 20263:2017Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy -- Method for the determination of interface position in the cross-sectional image of the layered materials2017-12-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 20809:2017Essential oil of cypress (Cupressus sempervirens L.)2017-12-05KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
ISO 19817:2017Essential oil of thyme [Thymus vulgaris L. and Thymus zygis L.], thymol type2017-11-21KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 4701:2017Iron ores and direct reduced iron -- Determination of size distribution by sieving2017-12-05KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 35106:2017Petroleum and natural gas industries -- Arctic operations -- Metocean, ice, and seabed data2017-12-21KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 35103:2017Petroleum and natural gas industries -- Arctic operations -- Environmental monitoring2017-12-08KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 20623:2017Petroleum and related products -- Determination of the extreme-pressure and anti-wear properties of lubricants -- Four-ball method (European conditions)2017-12-11KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 5165:2017Petroleum products -- Determination of the ignition quality of diesel fuels -- Cetane engine method2017-12-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO 2714:2017Liquid hydrocarbons -- Volumetric measurement by displacement meter2017-11-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 3183:2012/Amd 1:2017Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems2017-12-06KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 21307:2017Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2017-11-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 4545-1:2017Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 1: Test method2017-12-14KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 4545-2:2017Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing machines2017-12-14KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 4545-3:2017Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks2017-12-14KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 4545-4:2017Metallic materials -- Knoop hardness test -- Part 4: Table of hardness values2017-12-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 11130:2017Corrosion of metals and alloys -- Alternate immersion test in salt solution2017-12-12KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.10 Żeliwa
ISO 945-1:2017Microstructure of cast irons -- Part 1: Graphite classification by visual analysis2017-12-14KT 301 ds. Odlewnictwa
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO 11437:2018Nickel alloys -- Determination of lead -- Electrothermal atomic absorption spectrometric method2018-01-03KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 9364:2017Steel sheet, 55 % aluminium-zinc alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities2017-11-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
ISO 14788:2017Steel sheet, zinc-5 % aluminium alloy-coated by the continuous hot-dip process, of commercial, drawing and structural qualities2017-11-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
ISO 20805:2017Hot-rolled steel sheet in coils of higher yield strength with improved formability and heavy thickness for cold forming2017-11-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 3183:2012/Amd 1:2017Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems2017-12-06KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 13912:2017Structural timber -- Machine strength grading -- Basic principles2017-12-01KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 1216:2017Boiled reproduction cork -- Grading, classification and packing2017-12-08KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-8:2017Woodworking machines -- Safety -- Part 8: Belt sanding and calibrating machines for straight workpieces2017-12-01KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 2004:2017Natural rubber latex concentrate -- Centrifuged or creamed, ammonia-preserved types -- Specifications2017-11-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.040.20 Składniki gumy
ISO 5435:2017Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of tinting strength2017-12-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 20029-1:2017Plastics -- Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion -- Part 1: Designation system and basis for specification2017-12-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 20029-2:2017Plastics -- Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2017-12-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 23297:2017Thermoplastic hoses and hose assemblies -- Wire or synthetic yarn reinforced single-pressure types for hydraulic applications -- Specification2017-12-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 8028:2017Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying -- Specification2017-12-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1825:2017Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling -- Specification2017-11-28KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 19821:2017Determination of span rating for natural fibre-reinforced plastic composite (NFC) deck boards2017-12-04KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 4223-1:2017Definitions of some terms used in the tyre industry -- Part 1: Pneumatic tyres2017-11-23KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
ISO 19940:2017Tyre stiffness index testing procedure for passenger car extended mobility and run flat tyres2017-11-22KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
83.180 Kleje
ISO 6237:2017Adhesives -- Wood-to-wood adhesive bonds -- Determination of shear strength by tensile loading2017-11-30KT 184 ds. Klejów
85.020 Technologie stosowane w przemyśle papierniczym
ISO 4094:2017Paper, board and pulps -- General requirements for the competence of laboratories authorized for the issue of optical reference transfer standards of level 32017-12-04KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.040 Masy włókniste
ISO 4094:2017Paper, board and pulps -- General requirements for the competence of laboratories authorized for the issue of optical reference transfer standards of level 32017-12-04KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 20494:2017Paper -- Requirements for stability for general graphic applications2017-12-21KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 5629:2017Paper and board -- Determination of bending stiffness -- Resonance method2017-12-07KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 4094:2017Paper, board and pulps -- General requirements for the competence of laboratories authorized for the issue of optical reference transfer standards of level 32017-12-04KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 6270-1:2017Paints and varnishes -- Determination of resistance to humidity -- Part 1: Condensation (single-sided exposure)2017-12-05KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 6270-2:2017Paints and varnishes -- Determination of resistance to humidity -- Part 2: Condensation (in-cabinet exposure with heated water reservoir)2017-11-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.100 Urządzenia do malowania
ISO 8028:2017Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying -- Specification2017-12-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 17800:2017Facility smart grid information model2017-12-18KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 62056-8-5:2017/COR1:2017Corrigendum 1 - Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: Narrow-band OFDM G3-PLC communication profile for neighbourhood networks 2017-12-19KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 3822-3:2018Acoustics -- Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations -- Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances2018-01-05KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 13105-2:2014/Amd 1:2017Building construction machinery and equipment -- Machinery for concrete surface floating and finishing -- Part 2: Safety requirements and verification2017-12-05KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 14689:2017Geotechnical investigation and testing -- Identification, description and classification of rock2017-12-12KT 254 ds. Geotechniki
ISO 14688-2:2017Geotechnical investigation and testing -- Identification and classification of soil -- Part 2: Principles for a classification2017-12-12KT 254 ds. Geotechniki
ISO 14688-1:2017Geotechnical investigation and testing -- Identification and classification of soil -- Part 1: Identification and description2017-12-12KT 254 ds. Geotechniki
ISO 17892-7:2017Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 7: Unconfined compression test2017-12-06KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 21307:2017Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2017-11-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.040.40 Zmywarki
IEC 60335-2-58:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-60:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths and whirlpool spas2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
IEC 60335-2-102:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
IEC 60335-2-102:2017Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 10582:2017Resilient floor coverings -- Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor covering -- Specifications2017-11-24KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
ISO 12757-1:2017Ball point pens and refills -- Part 1: General use2017-12-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 14145-1:2017Roller ball pens and refills -- Part 1: General use2017-12-04KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 27668-1:2017Gel ink ball pens and refills -- Part 1: General use2017-12-04KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21924-7:2017Protective equipment for martial arts -- Part 7: Additional requirements and test methods for hand and foot protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-6:2017Protective equipment for martial arts -- Part 6: Additional requirements and test methods for breast protectors for females2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-5:2017Protective equipment for martial arts -- Part 5: Additional requirements and test methods for genital protectors and abdominal protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-4:2017Protective equipment for martial arts -- Part 4: Additional requirements and test methods for head protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-3:2017Protective equipment for martial arts -- Part 3: Additional requirements and test methods for trunk protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-1:2017Protective equipment for martial arts -- Part 1: General requirements and test methods2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO 21924-2:2017Protective equipment for martial arts -- Part 2: Additional requirements and test methods for instep protectors, shin protectors and forearm protectors2017-11-29KT 22 ds. Odzieżownictwa
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 8364:2017Alpine skis and bindings -- Binding mounting area -- Requirements and test methods2017-12-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 7798:2017Cross-country skis -- Determination of fatigue indexes -- Cyclic loading test2017-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 7139:2017Cross-country skis -- Determination of elastic properties2017-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 6003:2017Alpine skis -- Determination of mass and polar moment of inertia -- Laboratory measurement method2017-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 10045:2017Alpine skis -- Binding mounting area -- Requirements for test screws2017-12-05KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 7138:2017Cross-country skis -- Determination of mass and location of balance point2017-11-23KT 2 ds. Sportu i Rekreacji