Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 62656-8:2020Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels2020-06-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 23472-1:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 1: General2020-07-17KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 25239-1:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 1: Vocabulary2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 8000-2:2020Data quality -- Part 2: Vocabulary2020-06-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-466:1990/AMD1:2020Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-601:1985/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO 22739:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Vocabulary2020-07-13KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
01.040.73 Górnictwo i kopaliny (Słownictwo)
ISO 22932-2:2020Mining -- Vocabulary -- Part 2: Geology2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
ISO 22932-1:2020Mining -- Vocabulary -- Part 1: Planning and surveying2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
ISO 23472-1:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 1: General2020-07-17KT 301 ds. Odlewnictwa
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
ISO 21625:2020Vocabulary related to bamboo and bamboo products2020-07-09KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 20712-3:2020Water safety signs and beach safety flags -- Part 3: Guidance for use2020-07-24KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
ISO 128-2:2020Technical product documentation (TPD) -- General principles of representation -- Part 2: Basic conventions for lines2020-07-08KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
ISO 128-3:2020Technical product documentation (TPD) -- General principles of representation -- Part 3: Views, sections and cuts2020-06-18KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC 62656-8:2020Standardized product ontology register and transfer by data parcels - Part 8: Web service interface for data parcels2020-06-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 16175-1:2020Information and documentation -- Processes and functional requirements for software for managing records -- Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records2020-07-03KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.100.70 Systemy zarządzania
IEC 63152:2020Smart cities - City service continuity against disasters - The role of the electrical supply2020-07-13RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 50004:2020Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system2020-06-16KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 7870-9:2020Control charts -- Part 9: Control charts for stationary processes2020-06-30KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 2859-4:2020Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels2020-06-15KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.20 Transport drogowy
ISO 15638-20:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 20: Weigh-in-motion monitoring2020-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 21973:2020Biotechnology -- General requirements for transportation of cells for therapeutic use2020-06-29KT 287 ds. Biotechnologii
ISO 21899:2020Biotechnology -- Biobanking -- General requirements for the validation and verification of processing methods for biological material in biobanks2020-06-15KT 287 ds. Biotechnologii
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 16140-5:2020Microbiology of the food chain -- Method validation -- Part 5: Protocol for factorial interlaboratory validation for non-proprietary methods2020-07-09KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 16140-4:2020Microbiology of the food chain -- Method validation -- Part 4: Protocol for method validation in a single laboratory2020-07-09KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
ISO 21322:2020Cosmetics -- Microbiology -- Testing of impregnated or coated wipes and masks2020-06-19KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
07.120 Nanotechnologie
ISO 21363:2020Nanotechnologies -- Measurements of particle size and shape distributions by transmission electron microscopy2020-06-25KT 314 ds. Nanotechnologii
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environ2020-07-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-1-8:2006/AMD2:2020Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical2020-07-23KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1-6:2010/AMD2:2020Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability2020-07-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1-12:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency m2020-07-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environ2020-07-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1-10:2007/AMD2:2020Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers2020-07-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-1-9:2007/AMD2:2020Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design2020-07-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 62366-1:2015/Amd 1:2020Medical devices -- Part 1: Application of usability engineering to medical devices2020-07-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
IEC 62366-1:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices2020-06-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-84:2020Medical electrical equipment -- Part 2-84: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ventilators for the emergency medical services environment2020-07-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-84:2020Medical electrical equipment - Part 2-84: Particular requirements for the basic safety and essential performance of ventilators for the emergency medical services environment2020-07-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 14879-1:2020Implants for surgery -- Total knee-joint prostheses -- Part 1: Determination of endurance properties of knee tibial trays2020-07-20KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 7207-2:2011/Amd 2:2020Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -- Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials2020-06-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO 18340:2020Endoscopes -- Trocar pins, trocar sleeves and endotherapy devices for use with trocar sleeves2020-07-15KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 16672:2020Ophthalmic implants -- Ocular endotamponades2020-06-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 8624:2020Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Measuring system and vocabulary2020-06-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO 21292:2020Traditional Chinese medicine -- Electric heating moxibustion equipment2020-07-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 13017:2020Dentistry -- Magnetic attachments2020-07-15KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 23325:2020Dentistry -- Corrosion resistance of dental amalgam2020-06-25KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 22052:2020Dentistry -- Central compressed air source equipment2020-06-23KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
ISO 22569:2020Dentistry -- Multifunction handpieces2020-06-08KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.120.10 Leki
ISO 22258:2020Traditional Chinese medicine -- Determination of pesticide residues in natural products by gas chromatography2020-07-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 22256:2020Traditional Chinese medicine -- Detection of irradiated natural products by photostimulated luminescence2020-07-14KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-1-9:2007/AMD2:2020Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design2020-07-22KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 62321-3-2:2020Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening - Fluorine, bromine and chlorine in polymer and electronics by combustion-ion chromatography (C-IC)2020-06-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 62321-10:2020Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2020-06-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14016:2020Environmental management -- Guidelines on the assurance of environmental reports2020-06-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 20468-3:2020Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 3: Ozone treatment technology2020-06-25KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 21072-2:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection: performance testing of oil skimmers -- Part 2: Light and medium viscosity oil2020-06-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
ISO 23044:2020Guidelines for softening and desalination of industrial wastewater for reuse2020-07-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
ISO 23044:2020Guidelines for softening and desalination of industrial wastewater for reuse2020-07-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 15202-1:2020Workplace air -- Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry -- Part 1: Sampling2020-06-22KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
ISO 8178-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 1: Test-bed measurement systems of gaseous and particulate emissions2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 8178-4:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 4: Steady-state and transient test cycles for different engine applications2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20468-3:2020Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems -- Part 3: Ozone treatment technology2020-06-25KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 18674-4:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers2020-06-26KT 254 ds. Geotechniki
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 16751:2020Soil quality -- Environmental availability of non-polar organic compounds -- Determination of the potentially bioavailable fraction and the non-bioavailable fraction using a strong adsorbent or complexing agent2020-06-26KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 23266:2020Soil quality -- Test for measuring the inhibition of reproduction in oribatid mites (Oppia nitens) exposed to contaminants in soil2020-06-08KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 61496-2:2020Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)2020-07-15KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC 61496-1:2020Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests2020-07-14KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-81:2015/AMD2:2020Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2020-06-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
IEC 62899-505:2020Printed electronics - Part 505: Quality assessment - Flexible gas sensor - Mechanical and thermal testing2020-06-16RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 6182-17:2020Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 17: Requirements and test methods for pressure reducing valves2020-07-21KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 13304-2:2020Radiological protection -- Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation -- Part 2: Ex vivo human tooth enamel dosimetry2020-07-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13304-1:2020Radiological protection -- Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation -- Part 1: General principles2020-07-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20785-2:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 2: Characterization of instrument response2020-07-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20785-1:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 1: Conceptual basis for measurements2020-07-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62755:2012/AMD1:2020Amendment 1 - Radiation protection instrumentation - Data format for radiation instruments used in the detection of illicit trafficking of radioactive materials2020-07-09KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 9978:2020Radiation protection -- Sealed sources -- Leakage test methods2020-07-03KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62963:2020Radiation protection instrumentation - X-ray computed tomography (CT) inspection systems of bottled/canned liquids2020-06-11KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 60839-11-5:2020Alarm and electronic security systems - Part 11-5: Electronic access control systems - Open supervised device protocol (OSDP)2020-07-08KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO 3966:2020Measurement of fluid flow in closed conduits -- Velocity area method using Pitot static tubes2020-07-20KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 4360:2020Hydrometry -- Open channel flow measurement using triangular profile weirs2020-06-30KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 12999-2:2020Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics -- Part 2: Sound absorption2020-06-22KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60263:2020Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams2020-06-26KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 20816-9:2020Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of machine vibration -- Part 9: Gear units2020-06-16KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 13373-5:2020Condition monitoring and diagnostics of machines -- Vibration condition monitoring -- Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers2020-06-11KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
ISO 12858-2:2020Optics and optical instruments -- Ancillary devices for geodetic instruments -- Part 2: Tripods2020-06-23KT 298 ds. Geodezji
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 62052-11:2020Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment2020-06-29KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-11:2020Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2020-06-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-22:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-24:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-21:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 62053-23:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TR 61340-1:2012/AMD1:2020Amendment 1 - Electrostatics - Part 1: Electrostatic phenomena - Principles and measurements2020-06-10KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 13304-1:2020Radiological protection -- Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation -- Part 1: General principles2020-07-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 13304-2:2020Radiological protection -- Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation -- Part 2: Ex vivo human tooth enamel dosimetry2020-07-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO/ASTM 51818:2020Practice for dosimetry in an electron beam facility for radiation processing at energies between 80 and 300 keV2020-06-30KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 8769:2020Measurement of radioactivity -- Alpha-, beta- and photon emitting radionuclides -- Reference measurement standard specifications for the calibration of surface contamination monitors2020-06-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-3-7:2020Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)2020-07-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
19.100 Badania nieniszczące
ISO 22232-1:2020Non-destructive testing -- Characterization and verification of ultrasonic test equipment -- Part 1: Instruments2020-07-20KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 23159:2020Non-destructive testing -- Gamma ray scanning method on process columns2020-06-30KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 12131-1:2020Plain bearings -- Hydrodynamic plain thrust pad bearings under steady-state conditions -- Part 1: Calculation of thrust pad bearings2020-07-13RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 12131-3:2020Plain bearings -- Hydrodynamic plain thrust pad bearings under steady-state conditions -- Part 3: Guide values for the calculation of thrust pad bearings2020-07-08RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 7902-1:2020Hydrodynamic plain journal bearings under steady-state conditions -- Circular cylindrical bearings -- Part 1: Calculation procedure2020-06-10RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 11687-2:2020Plain bearings -- Pedestal plain bearings -- Part 2: Side flange bearings2020-06-10RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 11687-1:2020Plain bearings -- Pedestal plain bearings -- Part 1: Pillow blocks2020-06-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 7902-3:2020Hydrodynamic plain journal bearings under steady-state conditions -- Circular cylindrical bearings -- Part 3: Permissible operational parameters2020-06-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 21250-3:2020Rolling bearings -- Noise testing of rolling bearing greases -- Part 3: Test and evaluation method MQ2020-07-13RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 21250-4:2020Rolling bearings -- Noise testing of rolling bearing greases -- Part 4: Test and evaluation method NQ2020-07-13RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 21250-1:2020Rolling bearings -- Noise testing of rolling bearing greases -- Part 1: Basic principles, testing assembly and test machine2020-07-13RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 21250-2:2020Rolling bearings -- Noise testing of rolling bearing greases -- Part 2: Test and evaluation method BQ+2020-07-03RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 17871:2020Gas cylinders -- Quick-release cylinder valves -- Specification and type testing2020-07-20KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 23208:2017/Amd 1:2020Cryogenic vessels -- Cleanliness for cryogenic service2020-07-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 8180:2020Ductile iron pipelines -- Polyethylene sleeving for site application2020-06-26KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 13259:2020Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications -- Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints2020-07-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 8521:2020Glass-reinforced thermosetting plastic (GRP) pipes -- Test methods for the determination of the initial circumferential tensile wall strength2020-07-09KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 8031:2020Rubber and plastics hoses and hose assemblies -- Determination of electrical resistance and conductivity2020-06-29KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 6358-1:2013/Amd 1:2020Pneumatic fluid power -- Determination of flow-rate characteristics of components using compressible fluids -- Part 1: General rules and test methods for steady-state flow2020-06-30KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.20 Cylindry
ISO 10100:2020Hydraulic fluid power -- Cylinders -- Acceptance tests2020-06-12KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 3949:2020Plastics hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced types for hydraulic applications -- Specification2020-07-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 10763:2020Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2020-06-26KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 4079:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1436:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.160 Technika próżni
ISO 21360-1:2020Vacuum technology -- Standard methods for measuring vacuum-pump performance -- Part 1: General description2020-06-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 21360-2:2020Vacuum technology -- Standard methods for measuring vacuum-pump performance -- Part 2: Positive displacement vacuum pumps2020-06-15KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 62890:2020Industrial-process measurement, control and automation - Life-cycle-management for systems and components2020-07-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-4:2020OPC Unified Architecture - Part 4: Services2020-07-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-6:2020OPC Unified Architecture - Part 6: Mappings2020-07-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-5:2020OPC Unified Architecture - Part 5: Information Model2020-07-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-14:2020OPC unified architecture - Part 14: PubSub2020-07-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-3:2020OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model2020-07-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-10:2020OPC Unified Architecture - Part 10: Programs2020-07-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62264-6:2020Enterprise-control system integration – Part 6: Messaging service model2020-06-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62443-3-2:2020Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-3:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-4:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-5:2020Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 20242-5:2020Industrial automation systems and integration -- Service interface for testing applications -- Part 5: Application program service interface2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-11:2020OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access2020-06-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-8:2020OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-7:2020OPC unified architecture - Part 7: Profiles2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-9:2020OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions2020-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-12:2020OPC unified architecture - Part 12: Discovery and global services2020-06-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62714-4:2020Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 4: Logic2020-06-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-13:2020OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates2020-06-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-2:2020Data quality -- Part 2: Vocabulary2020-06-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 14955-3:2020Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 3: Principles for testing metal-cutting machine tools with respect to energy efficiency2020-07-08KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.120.30 Urządzenia do formowania
ISO 23472-1:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 1: General2020-07-17KT 301 ds. Odlewnictwa
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-3-7:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-7: Particular requirements for transportable wall saws2020-06-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 25239-3:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 3: Qualification of welding operators2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 25239-2:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 2: Design of weld joints2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 25239-3:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 3: Qualification of welding operators2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 25239-4:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 4: Specification and qualification of welding procedures2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 25239-5:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 5: Quality and inspection requirements2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 25239-1:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 1: Vocabulary2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 24034:2020Welding consumables -- Solid wire electrodes, solid wires and rods for fusion welding of titanium and titanium alloys -- Classification2020-07-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 25239-2:2020Friction stir welding -- Aluminium -- Part 2: Design of weld joints2020-07-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
IEC 60779:2020Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for electroslag remelting furnaces2020-06-16KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 22462:2020Metallic and other inorganic coatings -- Test method for the friction coefficient measurement of chemical conversion coatings2020-06-15KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 23363:2020Electrodeposited coatings and related finishes -- Electroless Ni-P-ceramic composite coatings2020-07-13KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC 63252:2020Energy consumption of vending machines2020-07-13KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
ISO 50004:2020Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system2020-06-16KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8178-4:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 4: Steady-state and transient test cycles for different engine applications2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
ISO 8178-1:2020Reciprocating internal combustion engines -- Exhaust emission measurement -- Part 1: Test-bed measurement systems of gaseous and particulate emissions2020-06-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.080 Pompy cieplne
ISO 5149-2:2014/Amd 1:2020Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
ISO 20890-5:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 5: Eddy current testing of steam generator heating tubes2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-4:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 4: Visual testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-2:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 2: Magnetic particle and penetrant testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-3:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 3: Hydrostatic testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20890-1:2020Guidelines for in-service inspections for primary coolant circuit components of light water reactors -- Part 1: Mechanized ultrasonic testing2020-06-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62790:2020Junction boxes for photovoltaic modules - Safety requirements and tests2020-07-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62891:2020Maximum power point tracking efficiency of grid connected photovoltaic inverters2020-07-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62109-3:2020Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 3: Particular requirements for electronic devices in combination with photovoltaic elements2020-07-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61701:2020Photovoltaic (PV) modules - Salt mist corrosion testing2020-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-27-2:2020Wind energy generation systems - Part 27-2: Electrical simulation models - Model validation2020-07-14KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-5:2020Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine blades2020-06-16KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 22580:2020Flares for combustion of biogas2020-07-03RS SCH Rada Sektorowa Sektora Chemii
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
ISO 5149-2:2014/Amd 1:2020Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60068-3-7:2020Environmental testing - Part 3-7: Supporting documentation and guidance - Measurements in temperature chambers for tests A (Cold) and B (Dry heat) (with load)2020-07-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-466:1990/AMD1:2020Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC TR 61340-1:2012/AMD1:2020Amendment 1 - Electrostatics - Part 1: Electrostatic phenomena - Principles and measurements2020-06-10KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC 60296:2020Fluids for electrotechnical applications – Mineral insulating oils for electrical equipment2020-06-26KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
IEC 61788-26:2020Superconductivity - Part 26: Critical current measurement - DC critical current of RE-Ba-Cu-O composite superconductors2020-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
IEC 61534-1:2011/AMD2:2020Amendment 2 - Powertrack systems - Part 1: General requirements2020-07-03KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60317-60-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 60-2: Polyester glass-fibre wound, resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-60-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 60-1: Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-70-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 70-2: Polyester glass-fibre wound resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-70-1:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 70-1: Polyester glass-fibre wound unvarnished and fused, bare or enamelled round copper wire, temperature index 1552020-06-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-82:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 82: Polyesterimide enamelled rectangular copper wire, class 2002020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 0-2: General requirements - Enamelled rectangular copper wire2020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-27-2:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 27-2: Paper tape covered round aluminium wire2020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-62:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 62: Polyester glass-fibre wound, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 2002020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-0-6:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 0-6: General requirements - Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire2020-06-09KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-25:2020Specifications for particular types of winding wires - Part 25: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round aluminium wire, class 2002020-06-09KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-11:2020Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2020-06-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.080.10 Izolatory
IEC 60372:2020Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions and tests2020-07-22KT 76 ds. Izolatorów
IEC 60120:2020Ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions2020-07-22KT 76 ds. Izolatorów
IEC 60471:2020Clevis and tongue couplings of string insulator units - Dimensions2020-07-09KT 76 ds. Izolatorów
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-151:2001/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 61007:2020Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2020-07-20KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
IEC 61534-1:2011/AMD2:2020Amendment 2 - Powertrack systems - Part 1: General requirements2020-07-03KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
IEC 60352-4:2020Solderless connections - Part 4: Non-accessible insulation displacement (ID) connections - General requirements, test methods and practical guidance2020-06-11KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
29.120.40 Łączniki
IEC 63180:2020Methods of measurement and declaration of the detection range of detectors - Passive infrared detectors for major and minor motion detection2020-06-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60127-3:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Miniature fuses - Part 3: Sub-miniature fuse-links2020-07-22KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
IEC 62020-1:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Electrical accessories - Residual current monitors (RCMs) - Part 1: RCMs for household and similar uses2020-07-10KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-108:2020High-voltage switchgear and controlgear - Part 108: High-voltage alternating current disconnecting circuit-breakers for rated voltages above 52 kV2020-07-09KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 61439-2:2020Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies2020-07-22KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-4-3:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - Semiconductor controllers and semiconductor contactors for non-motor loads2020-07-14KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-4-2:2020Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-starters – Semiconductor motor controllers, starters and soft-starters2020-06-26KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC 63103:2020Lighting equipment - Non-active mode power measurement2020-07-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
IEC 60598-2-23:2020Luminaires - Part 2-23: Particular requirements - Extra-low-voltage lighting systems for ELV light sources2020-07-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 63067:2020Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests2020-06-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 63103:2020Lighting equipment - Non-active mode power measurement2020-07-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 61007:2020Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2020-07-20KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 60076-11:2018/ISH1:2020Interpretation sheet 1 - Power transformers - Part 11: Dry-type transformers2020-07-10KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
IEC 60076-24:2020Power transformers - Part 24: Specification of voltage regulating distribution transformers (VRDT)2020-07-09KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC 63152:2020Smart cities - City service continuity against disasters - The role of the electrical supply2020-07-13RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
IEC 61557-11:2020Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2020-06-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60050-601:1985/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 601: Generation, transmission and distribution of electricity - General2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 60120:2020Ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions2020-07-22KT 76 ds. Izolatorów
IEC 60372:2020Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - Dimensions and tests2020-07-22KT 76 ds. Izolatorów
IEC 60471:2020Clevis and tongue couplings of string insulator units - Dimensions2020-07-09KT 76 ds. Izolatorów
IEC 60050-466:1990/AMD1:2020Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2020-06-16KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-25:2020Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe electrical systems2020-06-26KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 61496-2:2020Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (AOPDs)2020-07-15KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
IEC 61496-1:2020Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 1: General requirements and tests2020-07-14KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62435-8:2020Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 8: Passive electronic devices2020-07-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-41:2020Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 41: Standard reliability testing methods of non-volatile memory devices2020-07-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-5-5:2020Semiconductor devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers2020-07-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60749-15:2020Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 15: Resistance to soldering temperature for through-hole mounted devices2020-07-14KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.30 Tranzystory
IEC 62373-1:2020Semiconductor devices - Bias-temperature stability test for metal-oxide, semiconductor, field-effect transistors (MOSFET) - Part 1: Fast BTI test for MOSFET2020-07-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-16-5:2013/AMD1:2020Amendment 1 - Semiconductor devices - Part 16-5: Microwave integrated circuits - Oscillators2020-07-14KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 63068-3:2020Semiconductor devices - Non-destructive recognition criteria of defects in silicon carbide homoepitaxial wafer for power devices - Part 3: Test method for defects using photoluminescence2020-07-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 63181-2:2020LCD multi-screen display terminals - Part 2: Measuring methods2020-06-11KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 60947-4-3:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-3: Contactors and motor-starters - Semiconductor controllers and semiconductor contactors for non-motor loads2020-07-14KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 62433-1:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - EMC IC modelling - Part 1: General modelling framework2020-07-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60512-9-5:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 9-5: Endurance tests - Test 9e: Current loading, cyclic2020-06-09KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 60352-5:2020Solderless connections - Part 5: Press-in connections - General requirements, test methods and practical guidance2020-07-22KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 62966-2:2020Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 2: Details of air flow, air separation and air cooling requirements2020-07-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 61760-1:2020Surface mounting technology - Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs)2020-07-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 61969-3:2020Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects2020-06-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 60747-5-5:2020Semiconductor devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers2020-07-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.100.10 Emisja
IEC 62153-4-10:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4-10: Electromagnetic compatibility (EMC) - Transfer impedance and screening attenuation of feed-throughs and electromagnetic gaskets - Double coaxial test method2020-07-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
CISPR 36:2020Electric and hybrid electric road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz2020-07-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)2020-07-14KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 62153-4-9:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4 - 9: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method2020-07-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
CISPR 16-1-4:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2020-06-15KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
CISPR 36:2020Electric and hybrid electric road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz2020-07-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 16-1-4:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements2020-06-15KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 62153-4-10:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4-10: Electromagnetic compatibility (EMC) - Transfer impedance and screening attenuation of feed-throughs and electromagnetic gaskets - Double coaxial test method2020-07-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62153-4-9:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Metallic communication cable test methods - Part 4 - 9: Electromagnetic compatibility (EMC) - Coupling attenuation of screened balanced cables, triaxial method2020-07-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-6-5:2020Coaxial communication cables - Part 6-5: Detail specification for Type A quad-shield CATV drop cables with screening class A++2020-06-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.30 Łączniki RF
IEC 61169-1-4:2020Radio-frequency connectors - Part 1-4: Electrical test methods - Voltage standing wave ratio, return loss and reflection coefficient2020-07-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.50 Osprzęt
IEC 63034:2020Microspeakers2020-06-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61280-4-5:2020Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-5: Installed cabling plant - Attenuation measurement of MPO terminated fibre optic cabling plant using test equipment with MPO interfaces2020-07-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62614-1:2020Fibre optics - Multimode launch conditions - Part 1: Launch condition requirements for measuring multimode attenuation2020-06-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-1-215:2020Optical fibre cables – Part 1-215: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental test methods – Cable external freezing test, Method F152020-06-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 62149-3:2020Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 40-Gbit/s fibre optic transmission systems2020-07-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-1:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 1: General and guidance2020-06-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62351-4:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS and derivatives2020-07-17KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61970-301:2020Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base2020-06-26KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO 22739:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Vocabulary2020-07-13KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
IEC 62443-3-2:2020Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment for system design2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23093-4:2020Information technology - Internet of media things - Part 4: Reference software and conformance2020-06-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-22:2019/AMD1:2020Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 22: Open Font Format2020-06-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-22:2019/Amd 1:2020Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 22: Open Font Format2020-06-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-4:2020Information technology -- Internet of media things -- Part 4: Reference software and conformance2020-06-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-3:2020Information technology - MPEG audio technologies - Part 3: Unified speech and audio coding2020-06-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-3:2020Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 3: Unified speech and audio coding2020-06-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-4:2020Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 4: Conformance testing2020-06-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-4:2020Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 4: Conformance testing2020-06-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-6:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 6: 3D audio reference software2020-06-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-6:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 6: 3D audio reference software2020-06-08KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 23396:2020Systems and software engineering - Capabilities of review tools2020-07-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 23396:2020Systems and software engineering -- Capabilities of review tools2020-07-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 23643:2020Software and systems engineering -- Capabilities of software safety and security verification tools2020-06-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 23643:2020Software and systems engineering - Capabilities of software safety and security verification tools2020-06-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62541-4:2020OPC Unified Architecture - Part 4: Services2020-07-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-6:2020OPC Unified Architecture - Part 6: Mappings2020-07-13KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-5:2020OPC Unified Architecture - Part 5: Information Model2020-07-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-3:2020OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model2020-07-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-14:2020OPC unified architecture - Part 14: PubSub2020-07-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-10:2020OPC Unified Architecture - Part 10: Programs2020-07-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-11:2020OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access2020-06-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-7:2020OPC unified architecture - Part 7: Profiles2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-8:2020OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access2020-06-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-9:2020OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and Conditions2020-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62541-13:2020OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates2020-06-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
IEC 62264-6:2020Enterprise-control system integration – Part 6: Messaging service model2020-06-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 30143:2020Information technology -- Underwater acoustic sensor network (UWASN) -- Application profiles2020-06-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30142:2020Information technology -- Underwater acoustic sensor network (UWASN) -- Network management system overview and requirements2020-06-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30143:2020Internet of Things (IoT) - Underwater acoustic sensor network (UWASN) - Application profiles2020-06-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30142:2020Internet of Things (IoT) - Underwater acoustic sensor network (UWASN) - Network management system overview and requirements2020-06-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 11801-9910:2020Information technology – Generic cabling for customer premises -- Part 9910: Specifications for modular plug terminated link cabling2020-06-23KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 10373-6:2020Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 6: Contactless proximity objects2020-07-22KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-2:2020Cards and security devices for personal identification - Contactless proximity objects - Part 2: Radio frequency power and signal interface2020-07-22KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 10373-6:2020Cards and security devices for personal identification -- Test methods -- Part 6: Contactless proximity objects2020-07-22KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 14443-2:2020Cards and security devices for personal identification -- Contactless proximity objects -- Part 2: Radio frequency power and signal interface2020-07-22KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18013-2:2020Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 2: Machine-readable technologies2020-06-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18013-2:2020Personal identification -- ISO-compliant driving licence -- Part 2: Machine-readable technologies2020-06-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 30107-4:2020Information technology - Biometric presentation attack detection - Part 4: Profile for testing of mobile devices2020-06-12KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 30107-4:2020Information technology -- Biometric presentation attack detection -- Part 4: Profile for testing of mobile devices2020-06-12KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 23504-1:2020Document management applications -- Raster image transport and storage -- Part 1: Use of ISO 32000 (PDF/R-1)2020-07-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO 22739:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Vocabulary2020-07-13KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61804-4:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 4: EDD interpretation2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-3:2020Devices and integration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 3: EDDL syntax and semantics2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61804-5:2020Devices and intergration in enterprise systems - Function blocks (FB) for process control and electronic device description language (EDDL) - Part 5: EDDL Builtin library2020-06-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 22738:2020Intelligent transport systems -- Localized communications -- Optical camera communication2020-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15638-20:2020Intelligent transport systems -- Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 20: Weigh-in-motion monitoring2020-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/IEC 14543-4-301:2020Information technology -- Home Electronic System (HES) architecture -- Part 4-301: Application protocols for home air conditioners and controllers2020-07-08KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO 23387:2020Building information modelling (BIM) -- Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets -- Concepts and principles2020-07-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO/IEC 14543-4-301:2020Information technology – Home Electronic System (HES) architecture - Part-4-301: Application protocols for home air conditioners and controllers2020-06-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO 19650-5:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 5: Security-minded approach to information mana2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19165-2:2020Geographic information -- Preservation of digital data and metadata -- Part 2: Content specifications for Earth observation data and derived digital products2020-07-07KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 22739:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Vocabulary2020-07-13KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 21395-1:2020Optics and photonics -- Test method for refractive index of optical glasses -- Part 1: Minimum deviation method2020-06-30KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 19093:2018/Amd 1:2020Photography -- Digital cameras -- Measuring low-light performance2020-06-29KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 12232:2019/Amd 1:2020Photography -- Digital still cameras -- Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index2020-06-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO 18941:2020Imaging materials -- Colour reflection prints -- Test method for ozone gas fading stability2020-07-15KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
39.040.20 Zegary
ISO 23346:2020Radio-controlled clocks -- Signal receiving measurement method2020-07-03KT 239 ds. Jubilerstwa
39.060 Jubilerstwo
ISO 24018:2020Jewellery and precious metals -- Specifications for 1 kilogram gold bar2020-06-30KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 25981:2020Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles -- Connectors for electronically monitored charging systems with 12 V or 24 V nominal supply voltage2020-07-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19453-6:2020Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment for drive system of electric propulsion vehicles -- Part 6: Traction battery packs and systems2020-07-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 62321-3-2:2020Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 3-2: Screening - Fluorine, bromine and chlorine in polymer and electronics by combustion-ion chromatography (C-IC)2020-06-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
ISO 21111-5:2020Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 5: Optical 1-Gbit/s physical layer system requirements and test plans2020-06-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 21111-3:2020Road vehicles -- In-vehicle Ethernet -- Part 3: Optical 1-Gbit/s physical entity requirements and conformance test plan2020-06-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 62321-10:2020Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 10: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in polymers and electronics by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)2020-06-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 22738:2020Intelligent transport systems -- Localized communications -- Optical camera communication2020-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 23132:2020Road vehicles -- Extended Vehicle (ExVe) time critical applications -- General requirements, definitions and classification methodology of time-constrained situations related to Road and ExVe Safety (RExVeS)2020-07-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.40 Układy hamulcowe
ISO 4925:2020Road vehicles -- Specification of non-petroleum-based brake fluids for hydraulic systems2020-07-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 4926:2020Road vehicles -- Hydraulic braking systems -- Non-petroleum-based reference fluid2020-07-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.50 Układy przenoszenia napędu. Zawieszenia
ISO 4209-2:2020Truck and bus tyres and rims (metric series) -- Part 2: Rims2020-07-06KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
43.060.01 Silniki spalinowe do pojazdów drogowych. Zagadnienia ogólne
ISO 1585:2020Road vehicles -- Engine test code -- Net power2020-07-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 2790:2020Belt drives -- V-belts for the automotive industry and corresponding pulleys -- Dimensions2020-06-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 9981:2020Belt drives -- Pulleys and V-ribbed belts for the automotive industry -- PK profile: Dimensions2020-06-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.140 Motocykle i motorowery
ISO 18243:2017/Amd 1:2020Electrically propelled mopeds and motorcycles -- Test specifications and safety requirements for lithium-ion battery systems2020-06-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
ISO 19659-2:2020Railway applications -- Heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock -- Part 2: Thermal comfort2020-07-07KT 138 ds. Kolejnictwa
IEC 62290-3:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 3: System requirements specification2020-06-17KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 21195:2020Ships and marine technology -- Systems for the detection of persons while going overboard from ships (man overboard detection)2020-06-22KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
ISO 22987:2020Ships and marine technology -- Laboratory test method for skin friction of antifouling paints by rotating drum2020-06-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 21562:2020Ships and marine technology -- Bunker fuel mass flow meters on receiving vessel -- Requirements2020-07-20KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 21072-2:2020Ships and marine technology -- Marine environment protection: performance testing of oil skimmers -- Part 2: Light and medium viscosity oil2020-06-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 20785-2:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 2: Characterization of instrument response2020-07-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 20785-1:2020Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft -- Part 1: Conceptual basis for measurements2020-07-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 2026:2020Aircraft -- Connections for starting engines by air2020-06-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 21100:2020Air cargo unit load devices -- Performance requirements and test parameters2020-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 2026:2020Aircraft -- Connections for starting engines by air2020-06-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
ISO 21100:2020Air cargo unit load devices -- Performance requirements and test parameters2020-06-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 24917:2020Space systems -- General test requirements for launch vehicles2020-07-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 22772:2020Space systems -- Requirements of launch vehicle (LV) to electrical ground support equipment (EGSE) interfaces2020-07-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 22915-5:2020Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 5: Single-side-loading trucks2020-07-14KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 19014-4:2020Earth-moving machinery -- Functional safety -- Part 4: Design and evaluation of software and data transmission for safety-related parts of the control system2020-07-08KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-25:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 25: Mixtures of polyester with certain other fibres (method using trichloroacetic acid and chloroform)2020-06-30KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.060.10 Włókna naturalne
ISO 2647:2020Wool -- Determination of percentage of medullated fibres by the projection microscope2020-07-21KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
ISO 22182:2020Geotextiles and geotextile-related products -- Determination of index abrasion resistance characteristics under wet conditions for hydraulic applications2020-06-10KT 142 ds. Geosyntetyków
59.100.20 Materiały węglowe
ISO 10119:2020Carbon fibre -- Determination of density2020-06-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 20136:2020Leather -- Determination of degradability by micro-organisms2020-06-25KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 23920:2020Cigarettes -- Determination of ammonia in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using ion chromatography2020-06-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 23905:2020Cigarettes -- Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke using HPLC-FLD2020-06-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 23904:2020Cigarettes -- Determination of selected phenolic compounds in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using HPLC-FLD2020-06-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 22980:2020Tobacco -- Determination of the content of total alkaloids as nicotine -- Continuous-flow analysis method using KSCN/DCIC2020-06-24KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
IEC 63169:2020Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 23443:2020Infant formula and adult nutritionals -- Determination of β-carotene, lycopene and lutein by reversed-phase ultra-high performance liquid chromatography (RP-UHPLC)2020-07-02KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 6647-2:2020Rice -- Determination of amylose content -- Part 2: Spectrophotometric routine method without defatting procedure and with calibration from rice standards2020-07-14KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
ISO 6647-1:2020Rice -- Determination of amylose content -- Part 1: Spectrophotometric method with a defatting procedure by methanol and with calibration solutions of potato amylose and waxy rice amylopectin2020-07-14KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
ISO 7541:2020Spices and condiments -- Spectrophotometric determination of the extractable colour in paprika2020-07-23KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
ISO 7540:2020Spices and condiments -- Ground sweet and hot paprika (Capsicum annuum L. and Capsicum frutescens L.) -- Specifications2020-07-23KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
ISO 13067:2020Microbeam analysis -- Electron backscatter diffraction -- Measurement of average grain size2020-07-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
ISO 22863-3:2020Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 3: Lead and lead compounds by atomic absorption2020-06-30KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
ISO 22932-2:2020Mining -- Vocabulary -- Part 2: Geology2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
ISO 22932-1:2020Mining -- Vocabulary -- Part 1: Planning and surveying2020-06-08KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
73.040 Węgiel
ISO 20360:2020Brown coals and lignites -- Determination of the volatile matter in the analysis sample: one furnace method2020-06-30KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 3087:2020Iron ores -- Determination of the moisture content of a lot2020-07-22KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
ISO 6805:2020Rubber hoses and hose assemblies for underground mining -- Wire-reinforced hydraulic types for coal mining -- Specification2020-06-10KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 23581:2020Petroleum products and related products -- Determination of kinematic viscosity -- Method by Stabinger type viscometer2020-07-17KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.120 Ciecze hydrauliczne
ISO 4925:2020Road vehicles -- Specification of non-petroleum-based brake fluids for hydraulic systems2020-07-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 4926:2020Road vehicles -- Hydraulic braking systems -- Non-petroleum-based reference fluid2020-07-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 5165:2020Petroleum products -- Determination of the ignition quality of diesel fuels -- Cetane engine method2020-07-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
ISO 4499-2:2020Hardmetals -- Metallographic determination of microstructure -- Part 2: Measurement of WC grain size2020-07-03KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 4499-1:2020Hardmetals -- Metallographic determination of microstructure -- Part 1: Photomicrographs and description2020-07-03KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.060 Korozja metali
ISO 22410:2020Corrosion of metals and alloys -- Electrochemical measurement of ion transfer resistance to characterize the protective rust layer on weathering steel2020-06-23KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
ISO 4947:2020Steel and cast iron -- Determination of vanadium content -- Potentiometric titration method2020-06-24KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 10763:2020Hydraulic fluid power -- Plain-end, seamless and welded precision steel tubes -- Dimensions and nominal working pressures2020-06-26KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 10893-11:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 10893-10:2011/Amd 1:2020Non-destructive testing of steel tubes -- Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections2020-06-10KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4499-2:2020Hardmetals -- Metallographic determination of microstructure -- Part 2: Measurement of WC grain size2020-07-03KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 4499-1:2020Hardmetals -- Metallographic determination of microstructure -- Part 1: Photomicrographs and description2020-07-03KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
ISO 23472-1:2020Foundry machinery -- Vocabulary -- Part 1: General2020-07-17KT 301 ds. Odlewnictwa
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 21625:2020Vocabulary related to bamboo and bamboo products2020-07-09KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 22459:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Reinforcement of ceramic composites -- Determination of distribution of tensile strength and tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at ambient temperature2020-06-10KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 2000:2020Rubber, raw natural -- Guidelines for the specification of technically specified rubber (TSR)2020-07-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 22768:2020Raw rubber and rubber latex -- Determination of the glass transition temperature by differential scanning calorimetry (DSC)2020-07-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.040.20 Składniki gumy
ISO 4652:2020Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of specific surface area by nitrogen adsorption methods -- Single-point procedures2020-07-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 22768:2020Raw rubber and rubber latex -- Determination of the glass transition temperature by differential scanning calorimetry (DSC)2020-07-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 1628-2:2020Plastics -- Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers -- Part 2: Poly(vinyl chloride) resins2020-06-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 294-3:2020Plastics -- Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials -- Part 3: Small plates2020-06-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 10350-2:2020Plastics -- Acquisition and presentation of comparable single-point data -- Part 2: Long-fibre-reinforced plastics2020-07-22KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 3949:2020Plastics hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced types for hydraulic applications -- Specification2020-07-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4079:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Textile-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 6805:2020Rubber hoses and hose assemblies for underground mining -- Wire-reinforced hydraulic types for coal mining -- Specification2020-06-10KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1436:2020Rubber hoses and hose assemblies -- Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-based fluids -- Specification2020-06-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 23464:2020Nitrile cleanroom gloves -- Specification2020-07-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.060 Papier i tektura
ISO 13821:2020Corrugated fibreboard -- Determination of edgewise crush resistance -- Waxed edge method2020-06-25KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 1524:2020Paints, varnishes and printing inks -- Determination of fineness of grind2020-06-25KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 11890-2:2020Paints and varnishes -- Determination of volatile organic compounds(VOC) and/or semi volatile organic compounds (SVOC) content -- Part 2: Gas-chromatographic method2020-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22987:2020Ships and marine technology -- Laboratory test method for skin friction of antifouling paints by rotating drum2020-06-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 22553-8:2020Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 8: Electric charge density2020-06-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.20 Spoiwa
ISO 13885-3:2020Gel permeation chromatography (GPC) -- Part 3: Water as eluent2020-07-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 13885-1:2020Gel permeation chromatography (GPC) -- Part 1: Tetrahydrofuran (THF) as eluent2020-07-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 13885-2:2020Gel permeation chromatography (GPC) -- Part 2: N,N-Dimenthylacetamide (DMAC) as eluent2020-07-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 4625-1:2020Binders for paints and varnishes -- Determination of softening point -- Part 1: Ring-and-ball method2020-07-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 23387:2020Building information modelling (BIM) -- Data templates for construction objects used in the life cycle of built assets -- Concepts and principles2020-07-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 19650-5:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 5: Security-minded approach to information mana2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
ISO 16283-2:2020Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation2020-07-10KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 22904:2020Additions for concrete2020-07-17KT 274 ds. Betonu
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 29470:2020Thermal insulating products for building applications -- Determination of the apparent density2020-06-17KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 16534:2020Thermal insulating products for building applications -- Determination of compressive creep2020-06-17KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 16546:2020Thermal insulating products for building applications -- Determination of freeze-thaw resistance2020-06-12KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 16283-2:2020Acoustics -- Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation2020-07-10KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 11691:2020Acoustics -- Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow -- Laboratory survey method2020-07-01KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
ISO 23351-1:2020Acoustics -- Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures -- Part 1: Laboratory method2020-06-30KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 12999-2:2020Acoustics -- Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics -- Part 2: Sound absorption2020-06-22KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 62053-24:2020Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2020-06-17KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 13259:2020Thermoplastics piping systems for underground non-pressure applications -- Test method for leaktightness of elastomeric sealing ring type joints2020-07-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO 8102-1:2020Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks -- Part 1: Electromagnetic compatibility with regard to emission2020-06-18KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
ISO 8100-32:2020Lifts for the transportation of persons and goods -- Part 32: Planning and selection of passenger lifts to be installed in office, hotel and residential buildings2020-06-10KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO 19650-5:2020Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management using building information modelling -- Part 5: Security-minded approach to information mana2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 18674-4:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers2020-06-26KT 254 ds. Geotechniki
93.120 Budownictwo portów lotniczych
IEC 63067:2020Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests2020-06-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
IEC 63169:2020Electrical household and similar cooling and freezing appliances - Food preservation2020-06-22KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 62885-4:2020Surface cleaning appliances - Part 4: Cordless dry vacuum cleaners for household or similar use - Methods for measuring the performance2020-07-13KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 60335-2-81:2015/AMD2:2020Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats2020-06-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
IEC 63252:2020Energy consumption of vending machines2020-07-13KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 1763:2020Textile floor coverings -- Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area2020-07-20KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 18167:2020Textile floor coverings -- Installation practices -- General2020-06-15KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 8543:2020Textile floor coverings -- Methods for determination of mass2020-06-10KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-7:2015/Amd 1:2020Safety of toys -- Part 7: Requirements and test methods for finger paints2020-06-29KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
ISO 8124-1:2018/Amd 1:2020Safety of toys -- Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties2020-06-17KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
ISO 8124-1:2018/Amd 2:2020Safety of toys -- Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties2020-06-15KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek