Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 20228:2019Interpreting services -- Legal interpreting -- Requirements2019-04-11KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 30042:2019Management of terminology resources -- TermBase eXchange (TBX)2019-04-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 5593:2019Rolling bearings -- Vocabulary2019-04-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
IEC 60050-171:2019International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 171: Digital technology - Fundamental concepts2019-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 19642-1:2019Road vehicles -- Automotive cables -- Part 1: Vocabulary and design guidelines2019-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 7135:2009/Amd 1:2019Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators -- Terminology and commercial specifications2019-04-05KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products -- Part 1: Vocabulary2019-04-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders -- Terminology -- Part 1: General terms2019-04-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 8130-14:2019Coating powders -- Part 14: Vocabulary2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
ISO 8560:2019Technical drawings -- Construction drawings -- Representation of modular sizes, lines and grids2019-04-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
01.140.40 Działalność wydawnicza
ISO 8:2019Information and documentation -- Presentation and identification of periodicals2019-04-01KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 17442:2019Financial services -- Legal entity identifier (LEI)2019-04-12KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.99 Inne usługi
ISO 20228:2019Interpreting services -- Legal interpreting -- Requirements2019-04-11KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology -- Learning, education and training -- Metadata for learning resources -- Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
ISO 11484:2019Steel products -- Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel2019-04-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 34101-1:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 18091:2019Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001 in local government2019-03-25KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 4: Requirements for certification schemes2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
03.160 Prawo. Administracja
ISO 18091:2019Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001 in local government2019-03-25KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 19297-1:2019Intelligent transport systems -- Shareable geospatial databases for ITS applications -- Part 1: Framework2019-05-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17438-4:2019Intelligent transport systems -- Indoor navigation for personal and vehicle ITS station -- Part 4: Requirements and specifications for interface between personal/vehicle and central ITS stations2019-04-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 15638-22:2019Intelligent transport systems -- Framework for collaborative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 22: Freight vehicle stability monitoring2019-04-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14816:2005/Amd 1:2019Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structure2019-03-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 13782:2019Implants for surgery -- Metallic materials -- Unalloyed tantalum for surgical implant applications2019-04-26KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO 21366:2019Traditional Chinese medicine -- General requirements for smokeless moxibustion devices2019-05-10KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 9873:2019Dentistry -- Intra-oral mirrors2019-03-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 7492:2019Dentistry -- Dental explorer2019-03-22KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14005:2019Environmental management systems -- Guidelines for a flexible approach to phased implementation2019-05-06KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37104:2019Sustainable cities and communities -- Transforming our cities -- Guidance for practical local implementation of ISO 371012019-04-26RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 14064-3:2019Greenhouse gases -- Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements2019-04-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 14064-2:2019Greenhouse gases -- Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements2019-04-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 12219-9:2019Interior air of road vehicles -- Part 9: Determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts -- Large bag method2019-04-25KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 17735:2019Workplace atmospheres -- Determination of total isocyanate groups in air using 1-(9-anthracenylmethyl)piperazine (MAP) reagent and liquid chromatography2019-04-01KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 24516-4:2019Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems -- Part 4: Wastewater treatment plants, sludge treatment facilities, pumping stations, retention and detention facilities2019-04-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 24516-4:2019Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems -- Part 4: Wastewater treatment plants, sludge treatment facilities, pumping stations, retention and detention facilities2019-04-24KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 9698:2019Water quality -- Tritium -- Test method using liquid scintillation counting2019-04-30KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
ISO 21115:2019Water quality -- Determination of acute toxicity of water samples and chemicals to a fish gill cell line (RTgill-W1)2019-04-01KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 21285:2019Soil quality -- Inhibition of reproduction of the soil mite (Hypoaspis aculeifer) by soil contaminants2019-04-26KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-9:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 9: Circular saw benches (with and without sliding table)2019-04-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers2019-04-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-14:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-23:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-54:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-17:2012/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
ISO 5982:2019Mechanical vibration and shock -- Range of idealized values to characterize human biodynamic response under whole-body vibration2019-03-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 6182-12:2019Fire protection -- Automatic sprinkler systems -- Part 12: Requirements and test methods for grooved-end components for steel pipe systems2019-04-25KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 21927-4:2019Smoke and heat control systems -- Part 4: Natural smoke and heat exhaust ventilators -- Design, requirements and installation2019-04-02KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 15080:2001/Amd 1:2019Nuclear facilities -- Ventilation penetrations for shielded enclosures2019-05-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 62244:2019Radiation protection instrumentation - Installed radiation portal monitors (RPMs) for the detection of illicit trafficking of radioactive and nuclear materials2019-05-07KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 9698:2019Water quality -- Tritium -- Test method using liquid scintillation counting2019-04-30KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 18889:2019Protective gloves for pesticide operators and re-entry workers -- Performance requirements2019-04-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 22568-4:2019Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components -- Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts2019-03-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO 20170:2019Geometrical product specifications (GPS) -- Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control2019-04-11KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
IEC 60704-2-14:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers2019-03-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 18434-2:2019Condition monitoring and diagnostics of machine systems -- Thermography -- Part 2: Image interpretation and diagnostics2019-03-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC 62631-3-4:2019Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-4: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity at elevated temperatures2019-03-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61010-2-012:2019Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment2019-04-12KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
IEC 61010-2-011:2019Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-011: Particular requirements for refrigerating equipment2019-03-22KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
ISO 15549:2019Non-destructive testing -- Eddy current testing -- General principles2019-04-17KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 12129-2:2019Plain bearings -- Tolerances -- Part 2: Tolerances on form and position and surface roughness for shafts and thrust collars2019-04-24RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 4386-2:2019Plain bearings -- Metallic multilayer plain bearings -- Part 2: Destructive testing of bond for bearing metal layer thicknesses greater than or equal to 2 mm2019-04-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 4386-1:2019Plain bearings -- Metallic multilayer plain bearings -- Part 1: Non-destructive ultrasonic testing of bond of thickness greater than or equal to 0,5 mm2019-04-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 7905-3:2019Plain bearings -- Bearing fatigue -- Part 3: Test on plain strips of a metallic multilayer bearing material2019-04-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 19349:2019Plain bearings with liquid lubrication -- Lubricant supply arrangements and monitoring2019-03-26RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 5593:2019Rolling bearings -- Vocabulary2019-04-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
ISO 21342:2019Synchronous belt drives -- Automotive belts and pulleys2019-04-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 155:2019Belt drives -- Pulleys -- Limiting values for adjustment of centres2019-03-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 21013-4:2012/Amd 1:2019Cryogenic vessels -- Pilot operated pressure relief devices -- Part 4: Pressure-relief accessories for cryogenic service2019-05-06KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.080 Pompy
IEC 60335-2-51:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations2019-04-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 6149-1:2019Connections for hydraulic fluid power and general use -- Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing -- Part 1: Ports with truncated housing for O-ring seal 2019-04-16KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 16358-1:2013/Amd 1:2019Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and calculating methods for seasonal performance factors -- Part 1: Cooling seasonal performance factor 2019-04-25KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO 20140-3:2019Automation systems and integration -- Evaluating energy efficiency and other factors of manufacturing systems that influence the environment -- Part 3: Environmental performance evaluation data aggregation process2019-05-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 16300-2:2019Automation systems and integration -- Interoperability of capability units for manufacturing application solutions -- Part 2: Capability templates and software unit cataloguing2019-04-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
ISO 18646-2:2019Robotics -- Performance criteria and related test methods for service robots -- Part 2: Navigation2019-04-11KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 61131-10:2019Programmable controllers – Part 10: PLC open XML exchange format2019-04-24KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 61158-3-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62881:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Cause and effect matrix2019-04-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4 -19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3 - 2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-25: Data-link layer service definition - Type X elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-25: Data-link layer protocol specification - Type 25 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.40 Wiertarki
ISO 2772:2019Test conditions for box type vertical drilling machines -- Testing of the accuracy2019-03-25KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO 24598:2019Welding consumables -- Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of creep-resisting steels -- Classification2019-04-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 14174:2019Welding consumables -- Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding -- Classification2019-04-09KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 5171:2019Gas welding equipment -- Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes2019-05-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.080 Pompy cieplne
ISO 16358-1:2013/Amd 1:2019Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps -- Testing and calculating methods for seasonal performance factors -- Part 1: Cooling seasonal performance factor 2019-04-25KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
ISO 15080:2001/Amd 1:2019Nuclear facilities -- Ventilation penetrations for shielded enclosures2019-05-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.140 Hydroenergetyka
IEC 60193:2019Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests2019-04-25KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
IEC TS 62600-1:2011/AMD1:2019Amendment 1 - Marine energy - Wave, tidal and other water current converters - Part 1: Terminology2019-03-27KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62892:2019Extended thermal cycling of PV modules - Test procedure2019-04-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-3-1:2019Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines2019-04-05KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62631-3-4:2019Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-4: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity at elevated temperatures2019-03-28KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC 63012:2019Insulating liquids - Unused modified or blended esters for electrotechnical applications2019-05-09KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.20 Gazy izolacyjne
IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-04-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.080.10 Izolatory
IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-04-04KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 63093-12:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 12: Ring-cores2019-04-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 63093-14:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 14: EFD-cores2019-04-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60730-2-14:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2019-03-22KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60898-3:2019Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 3: Circuit-breakers for DC operation2019-04-05KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-04-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-109:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches2019-04-08KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 62026-1:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules2019-05-09KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.20 Żarówki
IEC 60809:2014/AMD3:2019Amendment 1 - Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2019-03-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
IEC 61167:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Metal halide lamps - Performance specification2019-04-04KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-05-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 63146:2019LED packages for general lighting - Specification sheet2019-05-02KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60810:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements2019-04-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-11:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Power transformers - Part 11: Dry-type transformers2019-03-28KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 60633:2019High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary2019-04-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60335-2-29:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers2019-03-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-4:2019Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2019-04-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62281:2019Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport2019-04-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC TS 61973:2012/AMD1:2019Amendment 1 - High voltage direct current (HVDC) substation audible noise2019-05-09KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-04-04KT 76 ds. Izolatorów
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TS 61973:2012/AMD1:2019Amendment 1 - High voltage direct current (HVDC) substation audible noise2019-05-09KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-0:2017/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements2019-04-23KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60079-11:2011/ISH4:2019Interpretation Sheet 4 - Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"2019-04-16KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60079-29-1:2016/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases2019-04-16KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
IEC 60079-29-1:2016/ISH2:2019Interpretation Sheet 2 - Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases2019-04-16KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 61892-6:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
IEC 62812:2019Low resistance measurements – Methods and guidance2019-05-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-18:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 18: Ionizing radiation (total dose)2019-04-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60749-17:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 17: Neutron irradiation2019-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 63150-1:2019Semiconductor devices - Measurement and evaluation methods of kinetic energy harvesting devices under practical vibration environment - Part 1: Arbitrary and random mechanical vibrations2019-05-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62951-6:2019Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 6: Test method for sheet resistance of flexible conducting films2019-05-06KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62951-2:2019Semiconductor devices - Flexible and stretchable semiconductor devices - Part 2: Evaluation method for electron mobility, sub-threshold swing and threshold voltage of flexible devices2019-04-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-31:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 31: Four-point bending test method for interfacial adhesion energy of layered MEMS materials2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-36:2019Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices – Part 36: Environmental and dielectric withstand test methods for MEMS piezoelectric thin films2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-34:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 34: Test methods for MEMS piezoresistive pressure-sensitive device on wafer2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-33:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 33: MEMS piezoresistive pressure-sensitive device2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 61747-40-1:2019Liquid crystal display devices - Part 40-1: Mechanical testing of display cover glass for mobile devices - Guidelines2019-04-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62629-12-2:20193D display devices - Part 12-2: Measuring methods for stereoscopic displays using glasses - Motion blur2019-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 62884-4:2019Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 4 : Short-term frequency stability test methods2019-05-06KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
IEC 62047-36:2019Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices – Part 36: Environmental and dielectric withstand test methods for MEMS piezoelectric thin films2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-33:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 33: MEMS piezoresistive pressure-sensitive device2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62047-34:2019Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 34: Test methods for MEMS piezoresistive pressure-sensitive device on wafer2019-04-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 61188-6-4:2019Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 6-4: Land pattern design - Generic requirements for dimensional drawings of surface mounted components (SMD) from the viewpoint of land pattern design2019-05-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62629-12-2:20193D display devices - Part 12-2: Measuring methods for stereoscopic displays using glasses - Motion blur2019-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 61156-11:2019Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 11: Symmetrical single pair cables with transmission characteristics up to 600 MHz - Horizontal floor wiring - Sectional specification2019-05-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
IEC 61315:2019Calibration of fibre-optic power meters2019-03-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-2-11:2019Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling2019-04-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-31:2019Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling2019-04-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-21:2019Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling2019-04-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61315:2019Calibration of fibre-optic power meters2019-03-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60793-1-40:2019Optical fibres - Part 1-40: Attenuation measurement methods2019-03-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 62148-19:2019Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 19: Photonic chip scale package2019-05-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61754-7-3:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-3: Type MPO connector family - Two fibre rows 16 fibre wide2019-04-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 18033-6:2019IT Security techniques -- Encryption algorithms -- Part 6: Homomorphic encryption2019-05-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18033-6:2019IT Security techniques - Encryption algorithms - Part 6: Homomorphic encryption2019-05-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 21122-1:2019Information technology - JPEG XS low-latency lightweight image coding system - Part 1: Core coding system2019-05-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21122-1:2019Information technology -- JPEG XS low-latency lightweight image coding system -- Part 1: Core coding system2019-05-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-6:2019Information technology - Media context and control - Part 6: Common types and tool2019-04-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-4:2004/AMD46:2019Amendment 46 - Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 4: Conformance testing - Conformance testing for internet video coding2019-04-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-5:2001/AMD41:2019Amendment 41 - Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 5: Reference software - Reference software for internet video coding2019-04-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-4:2004/Amd 46:2019Conformance testing for internet video coding2019-04-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-5:2001/Amd 41:2019Reference software for internet video coding2019-04-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23005-6:2019Information technology -- Media context and control -- Part 6: Common types and tools2019-04-17KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 19515:2019Information technology -- Object Management Group Automated Function Points (AFP), 1.02019-05-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 19515:2019Information technology - Object Management Group Automated Function Points (AFP), 1.02019-05-06RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
IEC 61158-3-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4 -19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3 - 2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles Part 1: Fieldbus profiles2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-25: Data-link layer protocol specification - Type 25 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-25: Data-link layer service definition - Type X elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
IEC 61158-3-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-21: Data-link layer service definition - Type 21 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2019-04-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-3:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-25: Application layer service definition - Type 25 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4 -19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2014/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3 - 2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2019-04-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-25: Data-link layer protocol specification - Type 25 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-21: Application layer service definition - Type 21 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-12:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-25: Data-link layer service definition - Type X elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/Amd 2:2019Sub 1 GHz license exempt operation2019-03-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-11:2018/AMD2:2019Amendment 2 - Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications -2019-03-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14543-5-12:2019Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-12: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote access test and verification2019-04-17KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 15693-3:2019Cards and security devices for personal identification -- Contactless vicinity objects -- Part 3: Anticollision and transmission protocol2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 15693-2:2019Cards and security devices for personal identification -- Contactless vicinity objects -- Part 2: Air interface and initialization2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 15693-3:2019Cards and security devices for personal identification - Contactless vicinity objects - Part 3: Anticollision and transmission protocol2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 15693-2:2019Cards and security devices for personal identification - Contactless vicinity objects - Part 2: Air interface and initialization2019-04-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 30113-5:2019Information technology - User interface - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 5: Gesture Interface Markup Language (GIML)2019-05-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30113-5:2019Information technology -- User interface -- Gesture-based interfaces across devices and methods -- Part 5: Gesture Interface Markup Language (GIML)2019-05-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 16684-1:2019Graphic technology -- Extensible metadata platform (XMP) -- Part 1: Data model, serialization and core properties2019-04-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
IEC 61131-10:2019Programmable controllers – Part 10: PLC open XML exchange format2019-04-24KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
ISO 30042:2019Management of terminology resources -- TermBase eXchange (TBX)2019-04-01KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61131-10:2019Programmable controllers – Part 10: PLC open XML exchange format2019-04-24KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles Part 1: Fieldbus profiles2019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-04-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 26683-3:2019Intelligent transport systems -- Freight land conveyance content identification and communication -- Part 3: Monitoring cargo condition information during transport2019-05-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19297-1:2019Intelligent transport systems -- Shareable geospatial databases for ITS applications -- Part 1: Framework2019-05-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15638-22:2019Intelligent transport systems -- Framework for collaborative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) -- Part 22: Freight vehicle stability monitoring2019-04-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17438-4:2019Intelligent transport systems -- Indoor navigation for personal and vehicle ITS station -- Part 4: Requirements and specifications for interface between personal/vehicle and central ITS stations2019-04-12KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 14816:2005/Amd 1:2019Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structure2019-03-26KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO/IEC 14543-5-12:2019Information technology -- Home electronic systems (HES) architecture -- Part 5-12: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 -- Remote access test and verification2019-04-17KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 13120:2019Health informatics -- Syntax to represent the content of healthcare classification systems -- Classification Markup Language (ClaML)2019-04-26KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/IEEE 11073-10419:2019Health informatics -- Personal health device communication -- Part 10419: Device specialization -- Insulin pump2019-03-22KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology - Learning, education and training - Metadata for learning resources - Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19788-7:2019Information technology -- Learning, education and training -- Metadata for learning resources -- Part 7: Bindings2019-04-10KT 288 ds. Multimediów
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 11783-7:2015Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer2019-04-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 11783-2:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 2: Physical layer2019-04-01KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9345:2019Microscopes -- Interfacing dimensions for imaging components2019-03-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 516:2019Camera shutters -- Timing -- General definition and mechanical shutter measurements2019-04-01KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 16684-1:2019Graphic technology -- Extensible metadata platform (XMP) -- Part 1: Data model, serialization and core properties2019-04-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.060 Jubilerstwo
ISO 9202:2019Jewellery and precious metals -- Fineness of precious metal alloys2019-05-02KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 12219-9:2019Interior air of road vehicles -- Part 9: Determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts -- Large bag method2019-04-25KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 17840-3:2019Road vehicles -- Information for first and second responders -- Part 3: Emergency response guide template2019-04-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17840-2:2019Road vehicles -- Information for first and second responders -- Part 2: Rescue sheet for buses, coaches and heavy commercial vehicles2019-04-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 19642-1:2019Road vehicles -- Automotive cables -- Part 1: Vocabulary and design guidelines2019-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 4141-3:2019Road vehicles -- Multi-core connecting cables -- Part 3: Construction, dimensions and marking of unscreened sheathed low-voltage cables2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20934:2019Road vehicles -- Fuse-links with axial terminals for use in 48V networks -- Types SF36-70V, SF51-70V and SF56-70V2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 4141-2:2019Road vehicles -- Multi-core connecting cables -- Part 2: Test methods and requirements for high performance sheathed cables2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 4141-1:2019Road vehicles -- Multi-core connecting cables -- Part 1: Test methods and requirements for basic performance sheathed cables2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 11992-1:2019Road vehicles -- Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles -- Part 1: Physical and data-link layers2019-05-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20078-3:2019Road vehicles -- Extended vehicle (ExVe) web services -- Part 3: Security2019-04-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
IEC 60809:2014/AMD3:2019Amendment 1 - Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2019-03-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 21342:2019Synchronous belt drives -- Automotive belts and pulleys2019-04-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 20766-9:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 9: Pressure relieve device (PRD)2019-04-29KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 20574:2019Road vehicles -- Durability test method for starter motor for stop and start system2019-04-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
ISO 7975:2019Passenger cars -- Braking in a turn -- Open-loop test method2019-04-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 6469-1:2019Electrically propelled road vehicles -- Safety specifications -- Part 1: Rechargeable energy storage system (RESS)2019-04-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15118-1:2019Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use case definition2019-04-02KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 15118-1:2019Road vehicles -- Vehicle to grid communication interface -- Part 1: General information and use-case definition2019-04-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 20080:2019Road vehicles -- Information for remote diagnostic support -- General requirements, definitions and use cases2019-03-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 61991:2019Railway applications - Rolling stock - Protective provisions against electrical hazards2019-05-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 20602:2019Ships and marine technology -- Check valves for use in low temperature applications -- Design and testing requirements2019-05-07KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
ISO 21132:2019Ships and marine technology -- Marine cranes -- Operation and maintenance requirements2019-05-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 21711:2019Marine structures -- Mobile offshore units -- Chain wheels2019-04-24KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 22419:2019Ships and marine technology -- Testing specification for handrails using electrical resistance trace heating2019-04-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21539:2019Ships and marine technology -- Testing specification for walkways using electrical resistance trace heating2019-04-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21885:2019Ships and marine technology -- Testing specification for stairsteps using electrical resistance trace heating2019-04-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21130:2019Ships and marine technology -- Major components of emergency towing arrangements2019-04-01KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 61892-1:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 1: General requirements and conditions2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-2:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 2: System design2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-3:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 3: Equipment2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-4:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 4: Cables2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-5:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 5: Mobile units2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-6:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 6: Installation2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61892-7:2019Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 7: Hazardous areas2019-04-09KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC/IEEE 80005-1:2019Utility connections in port -- Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems -- General requirements2019-03-22KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 11592-2:2019Small craft -- Determination of maximum propulsion power rating using manoeuvring speed -- Part 2: Craft with a length of hull between 8 m and 24 m2019-04-10KT 230 ds. Małych Statków
ISO 11591:2019Small craft -- Field of vision from the steering position2019-04-03KT 230 ds. Małych Statków
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 11231:2019Space systems -- Probabilistic risk assessment (PRA)2019-04-29KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 21886:2019Space systems -- Configuration management2019-04-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 15871:2019Industrial trucks -- Specifications for indicator lights for container handling and grappler arm operations2019-04-04KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 10896-6:2015/Amd 1:2019Rough-terrain trucks -- Safety requirements and verification -- Part 6: Tilting operator's cabs2019-04-02KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 20474-15:2019Earth-moving machinery -- Safety -- Part 15: Requirements for compact tool carriers2019-04-16KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO 7135:2009/Amd 1:2019Earth-moving machinery -- Hydraulic excavators -- Terminology and commercial specifications2019-04-05KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.180.01 Dystrybucja i transport towarów. Zagadnienia ogólne
ISO 26683-3:2019Intelligent transport systems -- Freight land conveyance content identification and communication -- Part 3: Monitoring cargo condition information during transport2019-05-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 1496-3:2019Series 1 freight containers -- Specification and testing -- Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk2019-05-02KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-16:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with certain other fibres (method using xylene)2019-04-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-18:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 18: Mixtures of silk with other protein fibres (method using sulfuric acid)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-3:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-10:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-21:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates with certain other fibres (method using cyclohexanone)2019-04-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 20942:2019Leather -- Full chrome upper leather -- Specification and test methods2019-05-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 22517:2019Leather -- Chemical tests -- Determination of pesticide residues content2019-05-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 11783-7:2015Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 7: Implement messages application layer2019-04-15KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO 11783-2:2019Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Serial control and communications data network -- Part 2: Physical layer2019-04-01KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 6489-5:2019Agricultural vehicles -- Mechanical connections between towed and towing vehicles -- Part 5: Specifications for non-swivel clevis couplings2019-04-12KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22253:2019Cigarettes -- Determination of nicotine in total particulate matter from the mainstream smoke with an intense smoking regime -- Gas-chromatographic method2019-04-01KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 20813:2019Molecular biomarker analysis -- Methods of analysis for the detection and identification of animal species in foods and food products (nucleic acid-based methods) -- General requirements and definitions2019-05-09KT 287 ds. Biotechnologii
67.140.30 Kakao
ISO 34101-2:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 2: Requirements for performance (related to economic, social and environmental aspects)2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 4: Requirements for certification schemes2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 34101-1:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 1: Requirements for cocoa sustainability management systems2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
ISO 34101-3:2019Sustainable and traceable cocoa -- Part 3: Requirements for traceability2019-05-06KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 22415:2019Surface chemical analysis -- Secondary ion mass spectrometry -- Method for determining yield volume in argon cluster sputter depth profiling of organic materials2019-05-10KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 3140:2019Essential oil of sweet orange expressed [Citrus sinensis (L.)]2019-05-10KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.060.10 Rudy żelaza
ISO 4701:2019Iron ores and direct reduced iron -- Determination of size distribution by sieving2019-04-16KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 2597-2:2019Iron ores -- Determination of total iron content -- Part 2: Titrimetric methods after titanium(III) chloride reduction2019-04-03KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 3016:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources -- Determination of pour point2019-04-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 22995:2019Petroleum products -- Determination of cloud point -- Automated step-wise cooling method2019-04-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 3015:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources -- Determination of cloud point2019-04-25KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 3405:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources -- Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure2019-03-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19904-1:2019Petroleum and natural gas industries -- Floating offshore structures -- Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures2019-05-10KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 19345-1:2019Petroleum and natural gas industry -- Pipeline transportation systems -- Pipeline integrity management specification -- Part 1: Full-life cycle integrity management for onshore pipeline2019-05-10KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 21809-11:2019Petroleum and natural gas industries -- External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems -- Part 11: Coatings for in-field application, coating repairs and rehabilitation 2019-04-01KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 11484:2019Steel products -- Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel2019-04-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.080.10 Żeliwa
ISO 945-4:2019Microstructure of cast irons -- Part 4: Test method for evaluating nodularity in spheroidal graphite cast irons2019-05-03KT 301 ds. Odlewnictwa
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 3116:2019Magnesium and magnesium alloys -- Wrought magnesium and magnesium alloys2019-05-09KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4491-4:2019Metallic powders -- Determination of oxygen content by reduction methods -- Part 4: Total oxygen by reduction-extraction2019-04-01KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-9:2019Woodworking machines -- Safety -- Part 9: Circular saw benches (with and without sliding table)2019-04-11KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 248-2:2019Rubber, raw -- Determination of volatile-matter content -- Part 2: Thermogravimetric methods using an automatic analyser with an infrared drying unit2019-03-26KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21702:2019Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces2019-05-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-4:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 4: Tensile vibration -- Non-resonance method2019-05-02KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 17556:2019Plastics -- Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved2019-04-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 15512:2019Plastics -- Determination of water content2019-04-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-1:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 1: General principles2019-04-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-2:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 2: Torsion-pendulum method2019-04-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-5:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 5: Flexural vibration -- Non-resonance method2019-04-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-6:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 6: Shear vibration -- Non-resonance method2019-04-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-7:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 7: Torsional vibration -- Non-resonance method2019-04-16KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 13975:2019Plastics -- Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in controlled slurry digestion systems -- Method by measurement of biogas production2019-04-16KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-9:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 9: Tensile vibration -- Sonic-pulse propagation method2019-04-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 6721-8:2019Plastics -- Determination of dynamic mechanical properties -- Part 8: Longitudinal and shear vibration -- Wave-propagation method2019-04-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 178:2019Plastics -- Determination of flexural properties2019-04-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 21302-2:2019Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2019-05-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 21302-1:2019Plastics -- Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specifications2019-05-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 307:2019Plastics -- Polyamides -- Determination of viscosity number2019-04-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 21746:2019Composites and metal assemblies -- Galvanic corrosion tests of carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) related bonded or fastened structures in artificial atmospheres -- Salt spray tests2019-04-26KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
ISO 15509:2019Adhesives -- Determination of the bond strength of engineering-plastic joints2019-05-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 11003-1:2019Adhesives -- Determination of shear behaviour of structural adhesives -- Part 1: Torsion test method using butt-bonded hollow cylinders2019-04-26KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.060 Papier i tektura
ISO 5647:2019Paper and board -- Determination of titanium dioxide content2019-05-09KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products -- Part 1: Vocabulary2019-04-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 6504-1:2019Paints and varnishes -- Determination of hiding power -- Part 1: Kubelka-Munk method for white and light-coloured paints2019-05-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22970:2019Paints and varnishes -- Test method for evaluation of adhesion of elastic adhesives on coatings by peel test, peel strength test and tensile lap-shear strength test with additional stress by condensation test or cataplasm storage2019-04-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 23168:2019Paints and varnishes -- Determination of water content -- Gas-chromatographic method2019-04-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 2812-3:2019Paints and varnishes -- Determination of resistance to liquids -- Part 3: Method using an absorbent medium2019-04-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-14:2019Coating powders -- Part 14: Vocabulary2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-13:2019Coating powders -- Part 13: Particle size analysis by laser diffraction2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-1:2019Coating powders -- Part 1: Determination of particle size distribution by sieving2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-7:2019Coating powders -- Part 7: Determination of loss of mass on stoving2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-11:2019Coating powders -- Part 11: Inclined-plane flow test2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-12:2019Coating powders -- Part 12: Determination of compatibility2019-04-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 787-28:2019General methods of tests for pigments and extenders -- Part 28: Determination of total content of polychlorinated biphenyls (PCB) by dissolution, cleanup and GC-MS2019-05-10KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders -- Terminology -- Part 1: General terms2019-04-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
ISO 787-17:2019General methods of test for pigments and extenders -- Part 17: Comparison of lightening power of white pigments2019-04-02KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 21931-2:2019Sustainability in buildings and civil engineering works -- Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment -- Part 2: Civil engineering works2019-05-09KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
ISO 22259:2019Conference systems -- Equipment -- Requirements2019-04-05KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
91.140.10 Centralne ogrzewanie
IEC 60335-2-51:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-51: Particular requirements for stationary circulation pumps for heating and service water installations2019-04-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 21873-2:2019Building construction machinery and equipment -- Mobile crushers -- Part 2: Safety requirements and verification2019-05-07KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO 21931-2:2019Sustainability in buildings and civil engineering works -- Framework for methods of assessment of the environmental, social and economic performance of construction works as a basis for sustainability assessment -- Part 2: Civil engineering works2019-05-09KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
93.120 Budownictwo portów lotniczych
IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-05-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62311:2019Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)2019-04-18KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
IEC 60704-2-14:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers2019-03-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
IEC 60335-2-14:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-17:2012/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
IEC 60335-2-11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-11: Particular requirements for tumble dryers2019-04-15KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-14:2017/AMD1:2019Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-14: Particular requirements for electric actuators2019-03-22KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-23:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care2019-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
IEC 60335-2-29:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers2019-03-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-54:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam2019-03-22KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-10:2019Safety of toys -- Part 10: Experimental sets for chemistry and related activities2019-05-03KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
ISO 8124-11:2019Safety of toys -- Part 11: Chemical toys (sets) other than experimental sets2019-05-03KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
ISO 20739:2019Martial arts -- Wushu Taiji clothing -- Requirements and test methods2019-04-04KT 22 ds. Odzieżownictwa
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 9523:2019Touring ski-boots for adults -- Interface with touring ski-bindings -- Requirements and test methods2019-04-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 5355:2019Alpine ski-boots -- Requirements and test methods2019-04-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019Stationary training equipment -- Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods2019-04-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji