Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 60050-872:2022International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 872: Accessibility2022-09-07KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 12749-2:2022Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 2: Radiological protection2022-08-25KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.19 Badania (Słownictwo)
ISO 26824:2022Particle characterization of particulate systems — Vocabulary2022-08-08KT 249 ds. Analizy Chemicznej
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 13349-1:2022Fans — Vocabulary and definitions of categories — Part 1: Vocabulary2022-09-22KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 8000-2:2022Data quality — Part 2: Vocabulary2022-09-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-826:2022International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 826: Electrical installations2022-08-09KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-872:2022International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 872: Accessibility2022-09-07KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 6165:2022Earth-moving machinery — Basic types — Identification and vocabulary2022-09-23KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
01.040.55 Pakowanie, przechowywanie i transport (Słownictwo)
ISO 24021-1:2022Light gauge metal containers — Vocabulary and classification — Part 1: Open-top cans and ends2022-08-26KT 135 ds. Opakowań Metalowych i Zamknięć
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
ISO 23783-1:2022Automated liquid handling systems — Part 1: Vocabulary and general requirements2022-08-11KT 198 ds. Szkła
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 9288:2022Thermal insulation — Heat transfer by radiation — Vocabulary2022-08-09KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2019/Amd 6:2022Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs2022-08-09KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
ISO 23120:2022Ships and marine technology — Graphical symbols for computer-based incident response systems2022-08-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2019/Amd 6:2022Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs2022-08-09KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
ISO 128-3:2022Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 3: Views, sections and cuts2022-08-16KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 2789:2022Information and documentation — International library statistics2022-09-14KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
ISO 26324:2022Information and documentation — Digital object identifier system2022-08-26KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 14100:2022Guidance on environmental criteria for projects, assets and activities to support the development of green finance2022-08-16KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 24805:2022Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — Decompression diving to 45 m2022-08-30KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 24804:2022Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — No-decompression diving2022-08-30KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22379:2022Security and resilience — Guidelines for hosting and organizing citywide or regional events2022-09-02KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 23678-1:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 1: General requirements for training providers2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23678-2:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 2: Service personnel initial training2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23678-3:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 3: Level 1 technical training2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23678-4:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 4: Level 2 in-field competence2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 10010:2022Quality management — Guidance to understand, evaluate and improve organizational quality culture2022-08-25KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 10008:2022Quality management — Customer satisfaction — Guidance for business-to-consumer electronic commerce transactions2022-08-03KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 4465:2022Textiles — Animal welfare in the supply chain — General requirements for the production, preparation and traceability of Angora rabbit fibre, including ethical claims and supporting information2022-09-15KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 28596:2022Sampling procedures for inspection by attributes — Two-stage sampling plans for auditing and for inspection under prior information2022-09-23KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 3951-1:2022Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL2022-08-18KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 13528:2022Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison2022-08-18KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 10576:2022Statistical methods — Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements2022-08-05KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
ISO 24804:2022Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — No-decompression diving2022-08-30KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 24805:2022Recreational diving services — Requirements for rebreather diver training — Decompression diving to 45 m2022-08-30KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
ISO 4272:2022Intelligent transport systems — Truck platooning systems (TPS) — Functional and operational requirements2022-09-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
ISO 23019:2022Railway applications — Driving simulator for drivers' training2022-08-14KT 138 ds. Kolejnictwa
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO/ASTM 51940:2022Guidance for dosimetry for sterile insects release programsnull2022-08-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 24603:2022Biotechnology — Biobanking — Requirements for human and mouse pluripotent stem cells2022-08-03KT 287 ds. Biotechnologii
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
ISO 18416:2015/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Detection of Candida albicans2022-09-13KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 11930:2019/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product2022-08-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 16212:2017/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Enumeration of yeast and mould2022-08-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 18415:2017/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Detection of specified and non-specified microorganisms2022-08-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 22718:2015/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Detection of Staphylococcus aureus2022-08-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 21150:2015/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Detection of Escherichia coli2022-08-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 22717:2015/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Detection of Pseudomonas aeruginosa2022-08-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 21149:2017/Amd 1:2022Cosmetics — Microbiology — Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria2022-08-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 8362-2:2015/Amd 1:2022Injection containers and accessories — Part 2: Closures for injection vials2022-08-23KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 60601-2-45:2011/AMD2:2022Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 2-45: Particular requirements for the basic safety and essential performance of mammographic X-ray equipment and mammographic stereotactic devices2022-08-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 60601-2-33:2022Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis2022-08-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC 60601-2-6:2012/AMD2:2022Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 2-6: Particular requirements for the basic safety and essential performance of microwave therapy equipment2022-09-13KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60601-2-3:2012/AMD2:2022Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 2-3: Particular requirements for the basic safety and essential performance of short-wave therapy equipment2022-09-12KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 18618:2022Dentistry — Interoperability of CAD/CAM systems2022-09-02KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 3107:2022Dentistry — Zinc oxide-eugenol cements and non-eugenol zinc oxide cements2022-09-15KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 9333:2022Dentistry — Brazing materials2022-08-31KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 22674:2022Dentistry — Metallic materials for fixed and removable restorations and appliances2022-08-26KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 5467-2:2022Dentistry — Mobile dental units and dental patient chairs — Part 2: Air, water, suction and wastewater systems2022-09-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 5467-1:2022Dentistry — Mobile dental units and dental patient chairs — Part 1: General requirements2022-09-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 22441:2022Sterilization of health care products — Low temperature vaporized hydrogen peroxide — Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices2022-08-26KT 295 ds. Sterylizacji
11.120.10 Leki
ISO 23964:2022Traditional Chinese medicine — Saposhnikovia divaricata root and rhizome2022-08-05KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.99 Inne normy dotyczące środków farmaceutycznych
ISO 24166-1:2022Snap-on bottles for metering pumps — Part 1: Tubular glass2022-08-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 24166-2:2022Snap-on bottles for metering pumps — Part 2: Moulded glass2022-08-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 24166-3:2022Snap-on bottles for metering pumps — Part 3: Plastic2022-08-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-872:2022International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 872: Accessibility2022-09-07KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37108:2022Sustainable cities and communities — Business districts — Guidance for practical local implementation of ISO 371012022-09-12RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO 14100:2022Guidance on environmental criteria for projects, assets and activities to support the development of green finance2022-08-16KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 16000-3:2022Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor and test chamber air — Active sampling method2022-09-22KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 13137:2022Workplace atmospheres — Pumps for personal sampling of chemical and biological agents — Requirements and test methods2022-08-31KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 10849:2022Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of nitrogen oxides in flue gas — Performance characteristics of automated measuring systems2022-09-07KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 13165-2:2022Water quality — Radium-226 — Part 2: Test method using emanometry2022-09-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 23655-1:2022Water quality — Nickel-59 and nickel-63 — Part 1: Test method using liquid scintillation counting2022-09-02KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 23655-2:2022Water quality — Nickel-59 and nickel-63 — Part 2: Test method using ICP-MS2022-09-02KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 8528-12:2022Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 12: Emergency power supply to safety services2022-08-30KT 132 ds. Silników Spalinowych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC 61800-5-1:2022Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy2022-08-31KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 24678-9:2022Fire safety engineering — Requirements governing algebraic formulae — Part 9: Ejected flame from an opening2022-08-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 24678-2:2022Fire safety engineering — Requirements governing algebraic formulae — Part 2: Fire plume2022-08-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO 24678-3:2022Fire safety engineering — Requirements governing algebraic formulae — Part 3 Ceiling jet flows2022-08-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-31:2022Fire detection and alarm systems — Part 31: Resettable line-type heat detectors2022-09-06KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
IEC 62819:2022Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods2022-09-16KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 12749-2:2022Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection — Vocabulary — Part 2: Radiological protection2022-08-25KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 6942:2022Protective clothing — Protection against heat and fire — Method of test: Evaluation of materials and material assemblies when exposed to a source of radiant heat2022-08-12KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
ISO 24185:2022Evaluation of the uncertainty of measurements from a stationary autocorrelated process2022-08-25KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
ISO 23783-2:2022Automated liquid handling systems — Part 2: Measurement procedures for the determination of volumetric performance2022-08-11KT 198 ds. Szkła
ISO 23783-3:2022Automated liquid handling systems — Part 3: Determination, specification and reporting of volumetric performance2022-08-11KT 198 ds. Szkła
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60118-0:2022Electroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids2022-08-30KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 14839-5:2022Mechanical vibration — Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings — Part 5: Touch-down bearings2022-08-15KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.20 Barwy i pomiary światła
ISO/CIE 11664-2:2022Colorimetry — Part 2: CIE standard illuminants2022-08-31KT 4 ds. Techniki Świetlnej
ISO/CIE 11664-6:2022Colorimetry — Part 6: CIEDE2000 colour-difference formula2022-08-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60404-8-4:2022Magnetic materials - Part 8-4: Specifications for individual materials - Cold-rolled non-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully-processed state2022-09-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 62764-1:2022Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure - Part 1: Low-frequency magnetic fields2022-09-15KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61557-12:2018/COR1:2022Corrigendum 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-09-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021/COR1:2022Corrigendum 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-09-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 13165-2:2022Water quality — Radium-226 — Part 2: Test method using emanometry2022-09-19KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 23655-2:2022Water quality — Nickel-59 and nickel-63 — Part 2: Test method using ICP-MS2022-09-02KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 23655-1:2022Water quality — Nickel-59 and nickel-63 — Part 1: Test method using liquid scintillation counting2022-09-02KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO/ASTM 51940:2022Guidance for dosimetry for sterile insects release programsnull2022-08-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
ISO 18563-1:2022Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment — Part 1: Instruments2022-08-30KT 7 ds. Badań Nieniszczących
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 20998-2:2022Measurement and characterization of particles by acoustic methods — Part 2: Linear theory2022-08-23KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 26824:2022Particle characterization of particulate systems — Vocabulary2022-08-08KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 3548-1:2022Plain bearings — Thin-walled half bearings with or without flange — Part 1: Tolerances, design features and methods of test2022-08-15RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 11515:2022Gas cylinders — Refillable composite reinforced tubes of water capacity between 450 l and 3000 l — Design, construction and testing2022-08-24KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11114-6:2022Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents — Part 6: Oxygen pressure surge testing2022-08-17KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 21014:2019/Amd 1:2022Cryogenic vessels — Cryogenic insulation performance2022-08-29KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 21009-1:2022Cryogenic vessels — Static vacuum-insulated vessels — Part 1: Design, fabrication, inspection and tests2022-08-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks — Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer2022-09-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks — Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer2022-09-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 13349-1:2022Fans — Vocabulary and definitions of categories — Part 1: Vocabulary2022-09-22KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
ISO 13349-2:2022Fans — Vocabulary and definitions of categories — Part 2: Categories2022-09-22KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
23.160 Technika próżni
ISO 24477:2022Vacuum technology — Vacuum gauges — Specifications, calibration and measurement uncertainties for spinning rotor gauges2022-08-05KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
IEC 61139-2:2022Industrial networks - Single-drop digital communication interface - Part 2: Functional safety extensions2022-08-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.10 Centra obróbkowe
ISO 10791-10:2022Test conditions for machining centres — Part 10: Evaluation of thermal distortions2022-09-22KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
ISO 23218-2:2022Industrial automation systems and integration — Numerical control systems for machine tools — Part 2: Requirements for numerical control system integration2022-09-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 8000-2:2022Data quality — Part 2: Vocabulary2022-09-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-238:2022Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 238: Application protocol: Model based integrated manufacturing2022-09-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62453-309:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92022-09-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62453-2:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 2: Concepts and detailed description2022-08-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62443-4-2:2019/COR1:2022Corrigendum 1 - Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components2022-08-30KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.70 Materiały ścierne
ISO 603-14:2022Bonded abrasive products — Dimensions — Part 14: Grinding wheels for deburring and fettling/snagging on an angle grinder2022-09-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 603-15:2022Bonded abrasive products — Dimensions — Part 15: Cutting-off wheels on stationary or mobile cutting-off machines2022-09-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 603-16:2022Bonded abrasive products — Dimensions — Part 16: Cutting-off wheels on hand held power tools2022-09-20KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 17636-2:2022Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors2022-09-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 8504-4:2022Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface preparation methods — Part 4: Acid pickling2022-08-11KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 24674:2022Method and requirements for plasma nitriding and follow-up PVD hard coatings on cold-work mould steels2022-09-16KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 1461:2022Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods2022-08-02KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8528-12:2022Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 12: Emergency power supply to safety services2022-08-30KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-4-600:2022Fuel cell technologies - Part 4-600: Fuel cell power systems for propulsion other than road vehicles and auxiliary power units (APU) - Fuel cell/battery hybrid systems performance test methods for excavators2022-08-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62282-4-101:2022Fuel cell technologies - Part 4-101: Fuel cell power systems for electrically powered industrial trucks - Safety2022-08-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 1709:2018/Amd 1:2022Nuclear energy — Fissile materials — Principles of criticality safety in storing, handling and processing2022-09-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62862-4-1:2022Solar thermal electric plants - Part 4-1: General requirements for the design of solar power tower plants2022-09-13KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC TS 63126:2020/COR1:2022Corrigendum 1 - Guidelines for qualifying PV modules, components and materials for operation at high temperatures2022-09-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
ISO 9845-1:2022Solar energy — Reference solar spectral irradiance at the ground at different receiving conditions — Part 1: Direct normal and hemispherical solar irradiance for air mass 1,52022-08-12KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-12-1:2022Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines2022-09-05KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-12:2022Wind energy generation systems - Part 12: Power performance measurements of electricity producing wind turbines - Overview2022-09-05KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-12-2:2022Wind energy generation systems - Part 12-2: Power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry2022-09-05KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-50-2:2022Wind energy generation systems - Part 50-2: Wind measurement - Application of ground-mounted remote sensing technology2022-08-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-50:2022Wind energy generation systems - Part 50: Wind measurement - Overview2022-08-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-12-6:2022Wind energy generation systems - Part 12-6: Measurement based nacelle transfer function of electricity producing wind turbines2022-08-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-12-5:2022Wind energy generation systems - Part 12-5: Power performance - Assessment of obstacles and terrain2022-08-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-12-3:2022Wind energy generation systems - Part 12-3: Power performance - Measurement based site calibration2022-08-29KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 18134-1:2022Solid biofuels — Determination of moisture content — Part 1 Reference method2022-08-30KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
ISO 9288:2022Thermal insulation — Heat transfer by radiation — Vocabulary2022-08-09KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-8-4:2022Magnetic materials - Part 8-4: Specifications for individual materials - Cold-rolled non-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully-processed state2022-09-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 63299:2022Classification of magnetic powder cores2022-09-15KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
IEC 61788-22-3:2022Superconductivity - Part 22-3: Superconducting strip photon detector - Dark count rate2022-08-19KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021/COR1:2022Corrigendum 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-09-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-12:2018/COR1:2022Corrigendum 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-09-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 63299:2022Classification of magnetic powder cores2022-09-15KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 60884-1:2022Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements2022-08-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.99 Inna aparatura łączeniowa i sterownicza
IEC 61800-5-1:2022Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy2022-08-31KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
IEC 60598-2-18:2022Luminaires - Part 2-18: Particular requirements - Luminaires for swimming pools and similar applications2022-08-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 8528-12:2022Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 12: Emergency power supply to safety services2022-08-30KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.160.99 Inne normy dotyczące maszyn wirujących
ISO 29461-2:2022Air intake filter systems for rotary machinery — Test methods — Part 2: Filter element endurance test in fog and mist environments2022-08-23KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 61800-5-1:2022Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy2022-08-31KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
IEC 62680-1-2:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2022-09-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC 61557-12:2018/AMD1:2021/COR1:2022Corrigendum 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-09-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 61557-12:2018/COR1:2022Corrigendum 1 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)2022-09-12KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
IEC 60050-826:2022International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 826: Electrical installations2022-08-09KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 62819:2022Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods2022-09-16KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 62819:2022Live working - Eye, face and head protectors against the effects of electric arc - Performance requirements and test methods2022-09-16KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62007-1:2015/AMD1:2022Amendment 1 - Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics2022-09-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62047-42:2022Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 42: Measurement methods of electro-mechanical conversion characteristics of piezoelectric MEMS cantilever2022-09-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 62604-2:2022Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use2022-09-01KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 60512-27-200:2022Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 27-200: Additional specifications for signal integrity tests up to 2 000 MHz on IEC 60603-7 series connectors - Tests 27a to 27g2022-09-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63171-5:2022Connectors for electrical and electronic equipment - Part 5: Detail specification for 2-way M8 and M12 circular connectors, shielded or unshielded, free and fixed - Mechanical mating information, pin assignment and additional requirements for Type 52022-09-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63171-4:2022Connectors for electrical and electronic equipment - Part 4: Detail specification for shielded or unshielded, free and fixed connectors with up to 8 ways for balanced single-pair data transmission with current carrying capacity - Mechanical mating informa2022-09-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62007-1:2015/AMD1:2022Amendment 1 - Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics2022-09-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
IEC 62680-1-2:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2022-09-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-4:2022Coaxial communication cables - Part 4: Sectional specification for radiating cables2022-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-4-1:2022Coaxial communication cables - Part 4-1: Blank detail specification for radiating cables2022-09-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-1-126:2022Coaxial communication cables - Part 1-126: Electrical test methods - Corona extinction voltage2022-09-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-1-125:2022Coaxial communication cable - Part 1-125: Electrical test methods - Test for equivalent permittivity and equivalent dissipation factor of dielectric2022-09-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61196-1-124:2022Coaxial communication cables - Part 1-124: Electrical test methods - Test for coupling loss of radiating cable2022-08-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 62680-1-3:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® cable and connector specification2022-09-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
IEC 62680-1-3:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® cable and connector specification2022-09-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62007-1:2015/AMD1:2022Amendment 1 - Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics2022-09-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 62148-12:2004/AMD1:2022Amendment 1 - Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 12: Laser transmitters with a coaxial RF connector2022-09-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-3-35:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements - Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers2022-09-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61755-2-2:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces for single-mode fibres - Part 2-2: Connection parameters of dispersion unshifted physically contacting fibres - Angled2022-09-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-2-5:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-5: Tests - Torsion2022-09-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61755-1:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces for single-mode fibres - Part 1: Optical interfaces for dispersion unshifted fibres - General and guidance2022-09-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-2-43:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-43: Tests - Screen testing of return loss of single-mode PC optical fibre connectors2022-09-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61755-2-1:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces for single-mode fibres - Part 2-1: Connection parameters of dispersion unshifted physically contacting fibres - Non-angled2022-08-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-043-02:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 043-02: Simplex patch-cord style single-mode fibre wavelength selective devices with cylindrical ferrule connectors for category C - Controlled environment2022-08-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-089-02:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 089-02: Non-connectorised single-mode bidirectional OTDR monitoring WWDM for category C - Indoor controlled environment2022-08-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62077:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic circulators - Generic specification2022-08-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30115-2:2022Information technology — Redfish scalable platforms management API specification — Part 2 Redfish Schema Supplement v2021.12022-09-01RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30115-1:2022Information technology - Redfish scalable platforms management API specification - Part 1: Redfish Specification v1.13.02022-09-01RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30115-2:2022Information technology - Redfish scalable platforms management API specification - Part 2: Redfish Schema Supplement v2021.12022-09-01RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30115-1:2022Information technology — Redfish scalable platforms management API specification — Part 1 Redfish Specification v1.13.02022-09-01RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 29192-8:2022Information security — Lightweight cryptography — Part 8: Authenticated encryption2022-09-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29192-8:2022Information security - Lightweight cryptography - Part 8: Authenticated encryption2022-09-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
IEC 62443-4-2:2019/COR1:2022Corrigendum 1 - Security for industrial automation and control systems - Part 4-2: Technical security requirements for IACS components2022-08-30KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 29146:2016/AMD1:2022Information technology - Security techniques - A framework for access management2022-08-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29146:2016/Amd 1:2022Information technology — Security techniques — A framework for access management2022-08-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-5:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 5: Pre-defined packages of security requirements2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18045:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Methodology for IT security evaluation2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-1:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security — Part 1: Introduction and general model2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-3:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-2:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-1:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18045:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security — Methodology for IT security evaluationnull2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-4:2022Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Part 4: Framework for the specification of evaluation methods and activities2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-2:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security — Part 2: Security functional components2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-5:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security — Part 5: Pre-defined packages of security requirements2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-4:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security — Part 4: Framework for the specification of evaluation methods and activities2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 15408-3:2022Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security — Part 3: Security assurance components2022-08-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 21122-5:2022Information technology — JPEG XS low-latency lightweight image coding system — Part 5: Reference software2022-09-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18181-4:2022Information technology — JPEG XL image coding system — Part 4 Reference software2022-08-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 18181-4:2022Information technology - JPEG XL image coding system - Part 4: Reference software2022-08-05KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 21000-22:2022Information technology — Multimedia framework (MPEG-21) — Part 22: User description2022-09-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-3:2022Information technology — Coded representation of immersive media — Part 3: Versatile video coding2022-09-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23094-3:2022Information technology — General video coding — Part 3: Conformance and reference software for low complexity enhancement video coding2022-09-06KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23094-3:2022Information technology - General video coding - Part 3: Conformance and reference software for low complexity enhancement video coding2022-09-06KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-6:2022Information technology — MPEG audio technologies — Part 6: Unified speech and audio coding reference software2022-08-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-6:2022Information technology - MPEG audio technologies - Part 6: Unified speech and audio coding reference software2022-08-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-17:2022Information technology — Multimedia content description interface — Part 17: Compression of neural networks for multimedia content description and analysis2022-08-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-17:2022Information technology - Multimedia content description interface - Part 17: Compression of neural networks for multimedia content description and analysis2022-08-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2022Information technology — High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments — Part 3: 3D audio2022-08-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-3:2022Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 3: 3D audio2022-08-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-1:2022Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1 Media presentation description and segment formats2022-08-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23009-1:2022Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats2022-08-02KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC/IEEE 32675:2022Information technology - DevOps - Building reliable and secure systems including application build, package and deployment2022-08-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 32675:2022Information technology — DevOps — Building reliable and secure systems including application build, package and deploymentnull2022-08-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62453-309:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92022-09-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62453-2:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 2: Concepts and detailed description2022-08-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
IEC 62453-309:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92022-09-02KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62453-2:2022Field device tool (FDT) interface specification - Part 2: Concepts and detailed description2022-08-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 30142-2:2022Internet of Things (IoT) — Underwater acoustic sensor network (UWASN) — Network management system — Part 2: Underwater management information base (u-MIB)2022-08-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30142-2:2022Internet of Things (IoT) - Underwater acoustic sensor network (UWASN) - Network management system - Part 2: Underwater management information base (u-MIB)2022-08-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14763-4:2021/Cor 1:2022Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E) links, modular plug terminated links (MPTLs) and direct attach cabling2022-09-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14763-4:2021/COR1:2022Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 4: Measurement of end-to-end (E2E) links, modular plug terminated links (MPTLs) and direct attach cabling2022-09-13KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
IEC 62680-1-2:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2022-09-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-3:2022Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® cable and connector specification2022-09-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 28178:2022Graphic technology — Exchange format for colour and process control data using XML or ASCII text2022-09-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 12640-3:2022Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 3: CIELAB standard colour image data (CIELAB/SCID)2022-08-12RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO 16609:2022Financial services — Requirements for message authentication using symmetric techniques2022-08-02KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 4272:2022Intelligent transport systems — Truck platooning systems (TPS) — Functional and operational requirements2022-09-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
ISO 29481-3:2022Building information models — Information delivery manual — Part 3: Data schema2022-09-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 16484-5:2022Building automation and control systems (BACS) — Part 5 Data communication protocol2022-09-01KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 19650-4:2022Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 4: Information exchange2022-08-11KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 6709:2022Standard representation of geographic point location by coordinates2022-09-27KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19168-2:2022Geographic information – Geospatial API for features — Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference2022-09-13KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 11615:2017/Amd 1:2022Health informatics — Identification of medicinal products — Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information2022-08-25KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 28178:2022Graphic technology — Exchange format for colour and process control data using XML or ASCII text2022-09-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 12640-3:2022Graphic technology — Prepress digital data exchange — Part 3: CIELAB standard colour image data (CIELAB/SCID)2022-08-12RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 21111-8:2022Road vehicles — In-vehicle Ethernet — Part 8: Electrical 100-Mbit/s Ethernet transmission media, components and tests2022-08-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.40 Układy hamulcowe
ISO 22733-1:2022Road vehicles — Test method to evaluate the performance of autonomous emergency braking systems — Part 1: Car-to-car2022-09-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 13215-2:2022Road vehicles — Reduction of misuse risk of child restraint systems — Part 2: Requirements and test procedures for correct installation (panel method)2022-08-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 23019:2022Railway applications — Driving simulator for drivers' training2022-08-14KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62590-3-1:2022Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters - Part 3-1: AC traction applications - Electronic power compensators2022-08-12KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
ISO 23054-1:2022Railway applications — Track geometry quality — Part 1: Characterization of track geometry and track geometry quality2022-08-31KT 138 ds. Kolejnictwa
ISO 22074-4:2022Railway infrastructure — Rail fastening systems — Part 4: Test methods for resistance to repeated loading2022-08-24KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 23678-4:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 4: Level 2 in-field competence2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23678-3:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 3: Level 1 technical training2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23678-2:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 2: Service personnel initial training2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23678-1:2022Ships and marine technology — Service personnel for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear — Part 1: General requirements for training providers2022-08-11KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 23120:2022Ships and marine technology — Graphical symbols for computer-based incident response systems2022-08-05KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 24224:2022Ships and marine technology — Tanker cargo manifold shore connection — Technical requirements2022-08-19KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-304:2022Electrical installations in ships - Part 304: Equipment - Semiconductor converters2022-08-30KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 11711-2:2022Ships and marine technology — Aquatic nuisance species — Part 2: Ballast water sample collection and handling2022-09-20KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 18813:2022Ships and marine technology — Survival equipment for survival craft and rescue boatsnull2022-09-15KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 13297:2020/Amd 1:2022Small craft — Electrical systems — Alternating and direct current installations2022-09-14KT 230 ds. Małych Statków
ISO 15083:2020/Amd 1:2022Small craft — Bilge-pumping systems2022-09-05KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 5015-2:2022Unmanned aircraft systems — Part 2: Operation of vertiports for vertical take-off and landing (VTOL) unmanned aircraft (UA)2022-08-08KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
ISO 24071:2022Aircraft — Auto-transformer rectifier units (ATRUs) — General requirements2022-08-02KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 16378:2022Space systems — Measurements of thermo-optical properties of thermal control materials2022-09-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 23778:2022Proof of competence of hydraulic cylinders in crane applications2022-09-15KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 13284:2022Industrial trucks — Fork arm extensions and telescopic fork arms — Technical characteristics and strength requirements2022-08-12KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 5057:2022Industrial trucks — Inspection and repair of fork arms in service on fork-lift trucks2022-08-09KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 6165:2022Earth-moving machinery — Basic types — Identification and vocabulary2022-09-23KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
ISO 24021-1:2022Light gauge metal containers — Vocabulary and classification — Part 1: Open-top cans and ends2022-08-26KT 135 ds. Opakowań Metalowych i Zamknięć
59.060.10 Włókna naturalne
ISO 4465:2022Textiles — Animal welfare in the supply chain — General requirements for the production, preparation and traceability of Angora rabbit fibre, including ethical claims and supporting information2022-09-15KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
ISO 7229:2022Rubber- or plastics-coated fabrics — Measurement of gas permeability2022-08-15KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4646:2022Rubber- or plastics-coated fabrics — Low-temperature impact test2022-08-12KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 17072-2:2022Leather — Chemical determination of metal content — Part 2: Total metal content2022-08-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 24211:2022Vapour products — Determination of selected carbonyls in vapour product emissions2022-08-26KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 16577:2022Molecular biomarker analysis — Vocabulary for molecular biomarker analytical methods in agriculture and food production2022-08-31KT 287 ds. Biotechnologii
67.140.10 Herbata
ISO 20716:2022Oolong tea — Definition and basic requirements2022-09-07KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.180.20 Skrobia i produkty pochodne
ISO 24683:2022High fructose syrup — Specifications and test methods2022-08-05KT 200 ds. Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 12872:2022Olive oils and olive-pomace oils — Determination of the 2-glyceryl monopalmitate content2022-08-30KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
ISO 23783-2:2022Automated liquid handling systems — Part 2: Measurement procedures for the determination of volumetric performance2022-08-11KT 198 ds. Szkła
ISO 23783-1:2022Automated liquid handling systems — Part 1: Vocabulary and general requirements2022-08-11KT 198 ds. Szkła
ISO 23783-3:2022Automated liquid handling systems — Part 3: Determination, specification and reporting of volumetric performance2022-08-11KT 198 ds. Szkła
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 17862:2022Surface chemical analysis — Secondary ion mass spectrometry — Linearity of intensity scale in single ion counting time-of-flight mass analysers2022-09-23KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
ISO 22863-12:2022Fireworks — Test methods for determination of specific chemical substances — Part 12: Picrates and picric acid by high performance liquid chromatography2022-09-13KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
ISO 17584:2022Refrigerant properties2022-08-12KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO 16128-2:2017/Amd 1:2022Cosmetics — Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients — Part 2: Criteria for ingredients and products2022-08-23KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 23674:2022Cosmetics — Analytical methods — Direct determination of traces of mercury in cosmetics by thermal decomposition and atomic absorption spectrometry (mercury analyser)2022-08-18KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
ISO 23821:2022Cosmetics — Analytical methods — Determination of traces of mercury in cosmetics by atomic absorbtion spectrometry (AAS) cold vapour technology after pressure digestion2022-08-15KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
73.040 Węgiel
ISO 7936:2022Coal — Determination and presentation of float and sink characteristics — General directions for apparatus and procedures2022-08-15KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 23380:2022Coal — Selection of methods for the determination of trace elements — Guidance and requirements2022-08-15KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.060 Gaz ziemny
ISO 10101-3:2022Natural gas — Determination of water by the Karl Fischer method — Part 3: Coulometric procedure2022-08-31KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 10101-1:2022Natural gas — Determination of water by the Karl Fischer method — Part 1: General requirements2022-08-24KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 10101-2:2022Natural gas — Determination of water by the Karl Fischer method — Part 2: Volumetric procedure2022-08-24KT 277 ds. Gazownictwa
75.160.40 Biopaliwa
ISO 18134-1:2022Solid biofuels — Determination of moisture content — Part 1 Reference method2022-08-30KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
ISO 23936-1:2022Oil and gas industries including lower carbon energy — Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production — Part 1: Thermoplastics2022-08-30KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 4215:2022Corrosion of metals and alloys — Test method for high-temperature corrosion testing of metallic materials by thermogravimetry under isothermal or cyclic conditions2022-09-13KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
ISO 4943:2022Steel and cast iron — Determination of copper content — Flame atomic absorption spectrometric method2022-08-25KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 24046:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Methods of tests for reinforcements — Determination of the tensile properties of resin-impregnated yarns2022-08-02KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.10 Lateks i kauczuk
ISO 2006-1:2022Rubber latex, synthetic — Determination of mechanical stability — Part 1 High-speed method2022-08-16KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 1827:2022Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of shear modulus and adhesion to rigid plates — Quadruple-shear methods2022-08-15KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 16396-1:2022Plastics — Polyamide (PA) moulding and extrusion materials — Part 1: Designation system and basis for specifications2022-09-27KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 5623:2022Plastics — Joining of thermoplastic moulded components — Specification for quality levels for imperfections2022-09-16KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 22841:2021/Amd 1:2022Composites and reinforcements fibres — Carbon fibre reinforced plastics(CFRPs) and metal assemblies — Determination of the tensile lap-shear strength2022-09-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 5412:2022Plastics — Industrial compostable plastic shopping bags2022-09-21KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
ISO 10231:2022Motorcycle tyres — Test methods for verifying tyre capabilities2022-08-05KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
85.040 Masy włókniste
ISO 5270:2022Pulps — Laboratory sheets — Determination of physical properties2022-08-04KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-4:2022Tissue paper and tissue products — Part 4: Determination of tensile strength, stretch at maximum force and tensile energy absorption2022-08-12KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 7784-3:2022Paints and varnishes — Determination of resistance to abrasion — Part 3: Method with abrasive-paper covered wheel and linearly reciprocating test specimen2022-09-16KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-15:2022Paints and varnishes — Electro-deposition coatings — Part 15: Permeate residues2022-09-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 16474-2:2013/Amd 1:2022Paints and varnishes — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps2022-08-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 29481-3:2022Building information models — Information delivery manual — Part 3: Data schema2022-09-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 19650-4:2022Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 4: Information exchange2022-08-11KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 16484-5:2022Building automation and control systems (BACS) — Part 5 Data communication protocol2022-09-01KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
ISO 24365:2022Radiators and convectors — Methods and rating for determining the heat output2022-08-12KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
ISO 24019:2022Simultaneous interpreting delivery platforms — Requirements and recommendations2022-09-08KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
ISO 29768:2022Thermal insulating products for building applications — Determination of linear dimensions of test specimens2022-08-23KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 29465:2022Thermal insulating products for building applications — Determination of length and width2022-08-15KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 29770:2022Thermal insulating products for building applications — Determination of thickness for floating-floor insulating products2022-08-15KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 29468:2022Thermal insulating products for building applications — Determination of flatness2022-08-12KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 12624:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of trace quantities of water-soluble chloride, fluoride, silicate, sodium ions and pH2022-08-11KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 12628:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation2022-08-11KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 12629:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of water vapour transmission properties of preformed pipe insulation2022-08-08KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 18099:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of the coefficient of thermal expansion2022-08-08KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 12623:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of short-term water absorption by partial immersion of preformed pipe insulation2022-08-08KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 18097:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of maximum service temperature2022-08-05KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 18098:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of the apparent density of preformed pipe insulation2022-08-05KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO 18096:2022Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — Determination of maximum service temperature for preformed pipe insulation2022-08-05KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60050-826:2022International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 826: Electrical installations2022-08-09KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks — Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer2022-09-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO 8102-20:2022Electrical requirements for lifts, escalators and moving walks — Part 20: Cybersecurity2022-08-09KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
ISO 19650-4:2022Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 4: Information exchange2022-08-11KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
ISO 11296-9:2022Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks — Part 9: Lining with a rigidly anchored plastics inner layer2022-09-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.100.01 Ogrzewacze. Zagadnienia ogólne
ISO 24365:2022Radiators and convectors — Methods and rating for determining the heat output2022-08-12KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-1:2022Automatic electrical controls - Part 1: General requirements2022-09-19KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 26986:2010/Amd 1:2022Resilient floor coverings — Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering — Specification2022-09-27KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
ISO 21629-2:2022Bamboo floorings — Part 2: Outdoor use2022-08-29KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 24335:2022Laminate floor coverings — Determination of impact resistance2022-08-14KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 61855:2022Household and similar use electrical hair care appliances - Methods for measuring the performance2022-08-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-1:2022Safety of toys — Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties2022-09-15KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.10 Obiekty sportowe
IEC 60598-2-18:2022Luminaires - Part 2-18: Particular requirements - Luminaires for swimming pools and similar applications2022-08-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej