Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 5593:2023Rolling bearings — Vocabulary2023-02-28RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 4063:2023Welding, brazing, soldering and cutting — Nomenclature of processes and reference numbers2023-03-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 22123-1:2023Information technology — Cloud computing — Part 1: Vocabulary2023-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 22123-1:2023Information technology - Cloud computing - Part 1: Vocabulary2023-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 21467:2023Drilling and foundation machinery — Horizontal directional drilling (HDD) machines — Commercial specifications2023-02-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
ISO 3252:2023Powder metallurgy — Vocabulary2023-02-28KT 33 ds. Metalurgii Proszków
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
ISO 4618:2023Paints and varnishes — Vocabulary2023-02-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
ISO 7152:2023Camping tents and caravan awnings — Vocabulary2023-02-28KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 28564-4:2023Public information guidance systems — Part 4: Installation and assessment2023-02-22KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
ISO 7001:2023Graphical symbols — Registered public information symbols2023-02-06KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 20560-2:2023Safety information for the content of piping systems and tanks — Part 2: Tanks2023-03-06KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
ISO 11684:2023Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety labels — General principles2023-01-31KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.080.40 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym elektrycznym i elektronicznym, na wykresach, schematach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
IEC TR 60878:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Graphical symbols for electrical equipment in medical practice2023-02-15KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC 62321-12:2023Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 12: Simultaneous determination – Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry2023-03-10KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
01.140.10 Pismo. Transliteracja
ISO 233-3:2023Information and documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Transliteration2023-03-10KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 24620-4:2023Language resource management — Controlled human communication (CHC) — Part 4: Basic principles and methodology for stylistic guidelines (BSG)2023-03-10KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 19092:2023Financial services — Biometrics — Security framework2023-03-02KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 18245:2023Retail financial services — Merchant category codes2023-02-17KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
ISO 41015:2023Facility management — Influencing organizational behaviours for improved facility outcomes2023-03-27KT 315 ds. Facility Management
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 31700-1:2023Consumer protection — Privacy by design for consumer goods and services — Part 1: High-level requirements2023-01-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22393:2023Security and resilience — Community resilience — Guidelines for planning recovery and renewal2023-02-20KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22385:2023Security and resilience — Authenticity, integrity and trust for products and documents — Guidelines to establish a framework for trust and interoperability2023-02-07KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 31700-1:2023Consumer protection — Privacy by design for consumer goods and services — Part 1: High-level requirements2023-01-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 22712:2023Refrigerating systems and heat pumps — Competence of personnel2023-03-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO/IEC 24751-4:2023Information technology - Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training - Part 4: "Access for all" framework for individualized accessibility and registry server application programming interface (API)2023-02-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 24751-4:2023Information technology — Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training — Part 4: "Access for all" framework for individualized accessibility and registry server application programming interface (API)2023-02-03KT 288 ds. Multimediów
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 45002:2023Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:20182023-02-13KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 7870-2:2023Control charts — Part 2: Shewhart control charts2023-03-14KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
IEC 61124:2023Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity2023-02-24KT 9 ds. Niezawodności
03.140 Patenty. Własność intelektualna
ISO 20671-2:2023Brand evaluation — Part 2: Implementation and reporting2023-03-27KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 37184:2023Sustainable mobility and transportation — Framework for transportation services by providing meshes for 5G communication2023-03-03RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.220.20 Transport drogowy
ISO 21219-1:2023Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG2-INV)2023-03-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 23375:2023Intelligent transport systems — Collision evasive lateral manoeuvre systems (CELM) — Requirements and test procedures2023-02-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 24218-1:2023Fine bubble technology — Characterization of fine bubbles — Part 1: Evaluation of size and concentration indices by laser diffraction method2023-02-09KT 314 ds. Nanotechnologii
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 21872-1:2017/Amd 1:2023Microbiology of the food chain — Horizontal method for the determination of Vibrio spp. — Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus — Amendment 1: Inclusion of performance testing of c2023-02-20KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 10651-4:2023Lung ventilators — Part 4: Particular requirements for user-powered resuscitators2023-03-06KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 3826-1:2019/Amd 1:2023Plastics collapsible containers for human blood and blood components — Part 1: Conventional containers — Amendment 12023-03-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8536-15:2022/Amd 1:2023Infusion equipment for medical use — Part 15: Light-protective infusion sets for single use — Amendment 12023-03-01KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 8536-2:2023Infusion equipment for medical use — Part 2: Closures for infusion bottles2023-01-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.30 Narzędzia chirurgiczne i materiały
IEC 60601-2-2:2017/AMD1:2023Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories2023-02-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 61676:2023Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology2023-03-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 61676:2023Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-invasive measurement of X-ray tube voltage in diagnostic radiology2023-03-21KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
IEC TR 60878:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Graphical symbols for electrical equipment in medical practice2023-02-15KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO 10394:2023Dentistry — Designation system for supernumerary teeth2023-02-03KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 23401-1:2023Dentistry — Chairside denture base relining materials — Part 1: Hard type materials2023-03-03KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 8325:2023Dentistry — Test methods for rotary instruments2023-03-03KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 3630-2:2023Dentistry — Endodontic instruments — Part 2: Enlargers2023-02-02KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.140 Wyposażenie szpitalne
ISO 10282:2023Single-use sterile rubber surgical gloves — Specification2023-02-16KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 62321-12:2023Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 12: Simultaneous determination – Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry2023-03-10KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37184:2023Sustainable mobility and transportation — Framework for transportation services by providing meshes for 5G communication2023-03-03RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 14083:2023Greenhouse gases — Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations2023-03-20KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO 19694-5:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 5: Lime industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 19694-6:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 6: Ferroalloys and silicon industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 19694-3:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 3: Cement industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 19694-4:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 4: Aluminium industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 4484-1:2023Textiles and textile products — Microplastics from textile sources — Part 1: Determination of material loss from fabrics during washing2023-02-10KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
13.030.20 Odpady płynne. Osady ściekowe
ISO 19388:2023Sludge recovery, recycling, treatment and disposal — Requirements and recommendations for the operation of anaerobic digestion facilities2023-03-17RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
13.030.30 Odpady specjalne
ISO 24389-1:2023Management of radioactive waste from nuclear facilities — Part 1: General principles, objectives and practical approaches2023-02-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 19694-3:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 3: Cement industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 19694-6:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 6: Ferroalloys and silicon industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 19694-4:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 4: Aluminium industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 19694-5:2023Stationary source emissions — Determination of greenhouse gas emissions in energy-intensive industries — Part 5: Lime industry2023-03-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 20181:2023Stationary source emissions — Quality assurance of automated measuring systems2023-02-10KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
ISO 15031-3:2023Road vehicles — Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: Specification and use2023-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
ISO 5667-1:2023Water quality — Sampling — Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques2023-03-14KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 23696-1:2023Water quality — Determination of nitrate in water using small-scale sealed tubes — Part 1: Dimethylphenol colour reaction2023-02-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ISO 23696-2:2023Water quality — Determination of nitrate in water using small-scale sealed tubes — Part 2: Chromotropic acid colour reaction2023-02-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ISO 23697-1:2023Water quality — Determination of total bound nitrogen (ST-TNb) in water using small-scale sealed tubes — Part 1: Dimethylphenol colour reaction2023-02-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ISO 23695:2023Water quality — Determination of ammonium nitrogen in water — Small-scale sealed tube method2023-02-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ISO 23697-2:2023Water quality — Determination of total bound nitrogen (ST-TNb) in water using small-scale sealed tubes — Part 2: Chromotropic acid colour reaction2023-02-02KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 13914:2023Soil, treated biowaste and sludge — Determination of dioxins and furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls by gas chromatography with high resolution mass selective detection (HR GC-MS)2023-02-22KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
ISO 16387:2023Soil quality — Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) — Determination of effects on reproduction2023-03-17KT 190 ds. Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 45002:2023Occupational health and safety management systems — General guidelines for the implementation of ISO 45001:20182023-02-13KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
13.180 Ergonomia
ISO 24553:2023Ergonomics — Accessible design — Ease of operation2023-02-14KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 21805:2023Guidance and recommendations on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems2023-02-03KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
ISO 14520-1:2023Gaseous fire-extinguishing systems — Physical properties and system design — Part 1: General requirements2023-02-03KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO 20902-2:2023Fire test procedures for divisional elements that are typically used in oil, gas and petrochemical industries — Part 2: Additional procedures for pipe penetration and cable transit sealing systems2023-01-31KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 9271:2023Decontamination of radioactively contaminated surfaces — Testing of decontamination agents for textiles2023-02-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 23588:2023Radiological protection — General requirements for proficiency tests for in vivo radiobioassay2023-02-28KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 61098:2023Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitors2023-02-24KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO 16976-7:2023Respiratory protective devices — Human factors — Part 7: Hearing and speech2023-03-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16976-5:2023Respiratory protective devices — Human factors — Part 5: Thermal effects2023-03-09KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16976-4:2023Respiratory protective devices — Human factors — Part 4: Work of breathing and breathing resistance: physiologically based limits2023-02-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16976-6:2023Respiratory protective devices — Human factors — Part 6: Psycho-physiological effects2023-02-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16976-8:2023Respiratory protective devices — Human factors — Part 8: Ergonomic factors2023-02-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 18639-4:2018/Amd 1:2023PPE ensembles for firefighters undertaking specific rescue activities — Part 4: Gloves — Amendment 12023-03-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.10 Tolerancje i pasowania
ISO 8062-3:2023Geometrical product specifications (GPS) — Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts — Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings using ± tolerances for indicated dimensions2023-02-15KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.040.20 Właściwości powierzchni
ISO 16610-62:2023Geometrical product specifications (GPS) — Filtration — Part 62: Linear areal filters: spline filters2023-02-17KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
ISO 16610-62:2023Geometrical product specifications (GPS) — Filtration — Part 62: Linear areal filters: spline filters2023-02-17KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
ISO 11819-1:2023Acoustics — Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise — Part 1: Statistical pass-by method2023-02-20KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
ISO/CIE 23539:2023Photometry — The CIE system of physical photometry2023-03-03KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 60404-12:2023Magnetic materials - Part 12: Methods of test for the assessment of the thermal endurance of surface insulation coatings on electrical steel strip and sheet2023-02-10KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.240 Pomiary promieniowania
IEC 61098:2023Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitors2023-02-24KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
IEC 61124:2023Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity2023-02-24KT 9 ds. Niezawodności
19.100 Badania nieniszczące
ISO 24647:2023Non-destructive testing — Robotic ultrasonic test systems — General requirements2023-02-22KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 18251-2:2023Non-destructive testing — Infrared thermography — Part 2: Test method for integrated performance of system and equipment2023-02-21KT 7 ds. Badań Nieniszczących
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 21501-4:2018/Amd 1:2023Determination of particle size distribution — Single particle light interaction methods — Part 4: Light scattering airborne particle counter for clean spaces — Amendment 12023-02-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
IEC 61124:2023Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity2023-02-24KT 9 ds. Niezawodności
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 3548-3:2023Plain bearings — Thin-walled half bearings with or without flange — Part 3: Determination of the peripheral length2023-03-16RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 5593:2023Rolling bearings — Vocabulary2023-02-28RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 1206:2023Rolling bearings — Needle roller bearings with machined rings — Boundary dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2023-02-03RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 3245:2023Rolling bearings — Needle roller bearings with drawn cup and without inner ring — Boundary dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2023-02-02RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.160 Sprężyny
ISO 22705-2:2023Springs — Measurement and test parameters — Part 2: Cold formed cylindrical helical extension springs2023-02-07KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
21.220.10 Napędy pasowe i ich elementy
ISO 255:2023Belt drives — Pulleys for V-belts (system based on datum width) — Geometrical inspection of grooves2023-02-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 4427-2:2019/Amd 1:2023Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes — Amendment 12023-02-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 16028:2023Hydraulic fluid power — Dimensions and requirements of quick-action couplings, flush-face type2023-03-22KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.100.50 Elementy sterujące
ISO 12238:2023Pneumatic fluid power — Directional control valves — Measurement of shifting time2023-02-16KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52911-3:2023Additive manufacturing — Design — Part 3: PBF-EB of metallic materials2023-02-17KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
IEC 61158-6-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-28: Application layer protocol specification - Type 28 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-27:2023Industrial communication networks - Fieldbus Specifications Part 6-27: Application layer protocol specification - Type 27 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-28: Application layer service definition - Type 28 elements2023-03-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-27:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-27: Application layer service definition - Type 27 elements2023-03-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-28: Data-link layer protocol specification - Type 28 elements2023-03-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-28:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-28: Data-link layer service definition - Type 28 elements2023-03-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
ISO 23704-3:2023General requirements for cyber-physically controlled smart machine tool systems (CPSMT) — Part 3: Reference architecture of CPSMT for additive manufacturing2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 61158-4-21:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-24: Application layer protocol specification - Type 24 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2023Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-117:2023Data quality — Part 117: Application of ISO 8000-115 to identifiers in distributed ledgers including blockchains2023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-24: Data-link layer service definition - Type 24 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-1:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 8000-51:2023Data quality — Part 51: Data governance: Exchange of data policy statements2023-03-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-24: Application layer service definition - Type 24 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 4063:2023Welding, brazing, soldering and cutting — Nomenclature of processes and reference numbers2023-03-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15610:2023Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Qualification based on tested welding consumables2023-02-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 5817:2023Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) — Quality levels for imperfections2023-02-24KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
ISO 4529:2023Industrial furnaces and associated processing equipment — Secondary steelmaking — Machinery and equipment for treatment of liquid steel2023-03-10KT 301 ds. Odlewnictwa
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 4289:2023High velocity oxygen fuel (HVOF) cermet coatings for metallurgical roll components — Guidance with requirements2023-02-24KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 7582:2023Metallic coatings for electromagnetic interference shielding — Designation and characterization method2023-02-22KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 4548-14:2023Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines — Part 14: Hydraulic pulse durability for composite filter housings2023-03-24KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.040 Turbiny parowe i gazowe. Silniki parowe
ISO 3977-2:2023Gas turbines — Procurement — Part 2: Standard reference conditions and ratings2023-03-24KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.080 Pompy cieplne
ISO 22712:2023Refrigerating systems and heat pumps — Competence of personnel2023-03-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
ISO 4233:2023Reactor technology — Nuclear fusion reactors — Hot helium leak testing method for high temperature pressure-bearing components in nuclear fusion reactors2023-03-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 24389-1:2023Management of radioactive waste from nuclear facilities — Part 1: General principles, objectives and practical approaches2023-02-15KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.140 Hydroenergetyka
IEC/IEEE 63198-2775:2023Technical guidelines for smart hydroelectric power plant2023-02-17KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 17225-8:2023Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 8: Graded thermally treated and densified biomass fuels for commercial and industrial use2023-03-06KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 18123:2023Solid biofuels — Determination of volatile matter2023-03-06KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 5370:2023Solid biofuels — Determination of fines content in pellets2023-01-31KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
ISO 22712:2023Refrigerating systems and heat pumps — Competence of personnel2023-03-09KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-12:2023Magnetic materials - Part 12: Methods of test for the assessment of the thermal endurance of surface insulation coatings on electrical steel strip and sheet2023-02-10KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC 62321-12:2023Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 12: Simultaneous determination – Polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers and phthalates in polymers by gas chromatography-mass spectrometry2023-03-10KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 62606:2013/AMD2:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Amendment 2 - General requirements for arc fault detection and protection devices (AFDDs)2023-03-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 62606:2013/AMD2:2022/COR1:2023Corrigendum 1 - Amendment 2 - General requirements for arc fault detection and protection devices (AFDDs)2023-03-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60691:2023Thermal-links - Requirements and application guide2023-03-06KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.70 Przekaźniki
IEC 62246-4:2023Reed switches – Part 4: Application in conjunction with magnetic actuator used for magnetic sensing devices2023-02-15KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
IEC 60255-27:2023Measuring relays and protection equipment - Part 27: Product safety requirements2023-02-07KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 61535:2023Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations2023-03-24KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-110:2023High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching2023-03-16KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC 62471-7:2023Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 7: Light sources and luminaires primarily emitting visible radiation2023-02-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
IEC 62386-150:2023Digital addressable lighting interface – Part 150: Particular requirements - Auxiliary power supply2023-03-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62386-150:2023Digital addressable lighting interface – Part 150: Particular requirements - Auxiliary power supply2023-03-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-7:2020/COR1:2023Corrigendum 1 - Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)2023-03-16KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 60076-25:2023Power transformers - Part 25: Neutral grounding resistors2023-02-23KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 62281:2019/AMD2:2023Amendment 2 - Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport2023-02-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 62485-6:2021/COR1:2023Corrigendum 1 - Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium ion batteries in traction applications2023-02-09KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 62485-6:2021/COR1:2023Corrigendum 1 - Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium ion batteries in traction applications2023-02-09KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 61951-1:2017/AMD1:2023Amendment 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 1: Nickel-cadmium2023-02-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
31.040.10 Rezystory stałe
IEC 60115-2-10:2023Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 2-10: Blank detail specification: Low-power film resistors with leads for through-hole assembly on circuit boards (THT), for general electronic equipment, classification level G2023-02-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60115-2:2023Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification: Low-power film resistors with leads for through-hole assembly on circuit boards (THT)2023-02-15KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.10 Kondensatory stałe
IEC 60384-20:2023Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 20: Sectional specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount DC capacitors2023-02-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60384-23:2023Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 23: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene naphthalate film dielectric surface mount DC capacitors2023-02-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60747-5-16:2023Semiconductor devices - Part 5-16: Optoelectronic devices - Light emitting diodes - Test method of the flat-band voltage of GaN-based light emitting diodes based on the photocurrent spectroscopy2023-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-18-5:2023Semiconductor devices - Part 18-5: Semiconductor bio sensors - Evaluation method for light responsivity characteristics of lens-free CMOS photonic array sensor package modules by incident angle of light2023-03-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-18-4:2023Semiconductor devices - Part 18-4: Semiconductor bio sensors - Evaluation method of noise characteristics of lens-free CMOS photonic array sensors2023-03-16KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62977-3-4:2023Electronic displays - Part 3-4: Evaluation of optical performances - High dynamic range displays2023-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62715-6-22:2023Flexible display devices - Part 6-22: Crease and waviness measurement methods2023-03-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 61969-1:2023Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines2023-02-10KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62977-3-4:2023Electronic displays - Part 3-4: Evaluation of optical performances - High dynamic range displays2023-03-28KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62471-7:2023Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 7: Light sources and luminaires primarily emitting visible radiation2023-02-16KT 4 ds. Techniki Świetlnej
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 61784-2-19:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-19: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 – CPF 192023-03-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-22:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-22: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 222023-03-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
IEC 61158-1:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.060 Radiokomunikacja
IEC 61108-6:2023Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 6: Navigation with Indian constellation (NavIC)/Indian regional navigation satellite system (IRNSS) - Receiver equipment - Performance req2023-02-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
33.060.40 Systemy rozdzielcze kablowe
IEC 60728-11:2023Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 11: Safety2023-02-15KT 11 ds. Telekomunikacji
33.120.01 Podzespoły i osprzęt. Zagadnienia ogólne
IEC 60966-3-3:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-3: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (jumper) - Frequency range up to 18 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-03-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60966-3-4:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-4: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (jumper) - Frequency range up to 6 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-03-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 61196-1-123:2023Coaxial communication cables - Part 1-123: Electrical test methods - Test for attenuation constant of radiating cable2023-03-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60966-3-4:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-4: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (jumper) - Frequency range up to 6 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-03-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60966-3-3:2023Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-3: Detail specification for semi-flexible cable assemblies (jumper) - Frequency range up to 18 GHz, Type 50-141 semi-flexible coaxial cable2023-03-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 61156-1:2023Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 1: Generic specification2023-03-14KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62807-3-10:2023Hybrid communication cables - Part 3-10: Outdoor hybrid cables - Family specification for FTTA hybrid communication cables2023-02-22KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61156-7:2023Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 7: Symmetrical pair cables with transmission characteristics up to 1 200 MHz - Sectional specification for digital and analogue communication cables2023-02-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 61156-8:2023Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 8: Symmetrical pair cables with transmission characteristics up to 1 200 MHz - Work area wiring - Sectional specification2023-02-10KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 62807-3:2023Hybrid telecommunication cables - Part 3: Outdoor hybrid cables - Sectional specification2023-02-07KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
IEC 60268-23:2023Sound system equipment - Part 23: TVs and monitors - Loudspeaker systems2023-02-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.10 Wzmacniacze
IEC 62087-3:2023Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 3: Television sets2023-02-17KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62087-2:2023Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 2: Signals and media2023-02-17KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.50 Osprzęt
IEC 60268-23:2023Sound system equipment - Part 23: TVs and monitors - Loudspeaker systems2023-02-24KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-2-10:2023Optical fibre cables - Part 2-10: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables2023-03-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-1-308:2023Optical fibre cables - Part 1-308: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods – Ribbon residual twist test, method G82023-02-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 62148-22:2023Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 22: 25 Gbit/s directly modulated laser packages with temperature control unit2023-02-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62149-12:2023Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 12: Distributed feedback laser diode device for analogue radio over fibre systems2023-02-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61291-2:2023Optical amplifiers - Part 2: Single channel applications - Performance specification template2023-02-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62488-2:2017/COR2:2023Corrigendum 2 - Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC2023-03-16KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 30161-2:2023Internet of Things (IoT) — Data exchange platform for IoT services — Part 2: Transport interoperability between nodal points2023-03-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30134-7:2023Information technology — Data centres key performance indicators — Part 7: Cooling efficiency ratio (CER)2023-03-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-7:2023Information technology - Data centres key performance indicators - Part 7: Cooling efficiency ratio (CER)2023-03-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30161-2:2023Internet of Things (IoT) – Data exchange platform for IoT services – Part 2: Transport interoperability between nodal points2023-03-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23894:2023Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management2023-02-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 23894:2023Information technology - Artificial intelligence - Guidance on risk management2023-02-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 29128-1:2023Information security, cybersecurity and privacy protection - Verification of cryptographic protocols - Part 1: Framework2023-03-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29128-1:2023Information security, cybersecurity and privacy protection — Verification of cryptographic protocols — Part 1: Framework2023-03-20KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27035-1:2023Information technology - Information security incident management - Part 1: Principles and process2023-02-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27035-1:2023Information technology — Information security incident management — Part 1: Principles and process2023-02-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27035-2:2023Information technology — Information security incident management — Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response2023-02-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27035-2:2023Information technology - Information security incident management - Part 2: Guidelines to plan and prepare for incident response2023-02-13KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24760-3:2016/Amd 1:2023Information technology — Security techniques — A framework for identity management — Part 3: Practice — Amendment 1: Identity Information Lifecycle processes2023-01-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24760-3:2016/AMD1:2023Amendment 1 - Information technology - Security techniques - A framework for identity management - Part 3: Practice - Identity Information Lifecycle processes2023-01-31KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 18477-4:2017/Cor 1:2023Information technology — Scalable compression and coding of continuous-tone still images — Part 4: Conformance testing — Technical Corrigendum 12023-02-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-8:2023Information technologies - JPEG systems - Part 8: JPEG Snack2023-02-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19566-8:2023Information technologies — JPEG systems — Part 8: JPEG Snack2023-02-03KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23001-11:2023Information technology — MPEG systems technologies — Part 11: Energy-efficient media consumption (green metadata)2023-02-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-11:2023Information technology - MPEG systems technologies - Part 11: Energy-efficient media consumption (green metadata)2023-02-20KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-19:2023Information technology — Coded representation of immersive media — Part 19: Reference Software for V-PCC2023-02-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-19:2023Information technology - Coded representation of immersive media - Part 19: Reference Software for V-PCC2023-02-15KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 29167-11:2023Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Part 11: Crypto suite PRESENT-80 security services for air interface communications2023-02-20KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29167-11:2023Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Part 11: Crypto suite PRESENT-80 security services for air interface communications2023-02-20KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18047-63:2023Information technology - Radio frequency identification device conformance test methods - Part 63: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz2023-02-01KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 18047-63:2023Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 63: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz2023-02-01KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 1539-1:2018/Cor 2:2023Information technology — Programming languages — Fortran — Part 1: Base language — Technical Corrigendum 22023-03-09KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 1989:2023Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Programming language COBOL2023-01-31KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 1989:2023Information technology — Programming languages, their environments and system software interfaces — Programming language COBOLnull2023-01-31KT 331 ds. Języków Programowania
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 29168-1:2023Information technology — Open systems interconnection — Part 1: Object identifier resolution system2023-03-17KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
ISO/IEC 4005-1:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 1: Communication model and requirements2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
IEC 61158-1:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.10 Warstwa fizyczna
ISO/IEC 4005-3:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 3: Physical and data link protocols for control communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-1:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 1: Communication model and requirements2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-4:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 4: Physical and data link protocols for video communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-4:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 4: Physical and data link protocols for video communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-2:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 2: Physical and data link protocols for shared communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-3:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 3: Physical and data link protocols for control communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-2:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 2: Physical and data link protocols for shared communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
IEC 61158-4-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-21:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-0: Fieldbus profiles - General concepts and terminology2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-9:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-9: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 92023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-16:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-16: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 162023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-19:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-19: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 192023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 4005-1:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 1: Communication model and requirements2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-2:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 2: Physical and data link protocols for shared communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-3:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 3: Physical and data link protocols for control communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-4:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 4: Physical and data link protocols for video communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
IEC 61158-4-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 4005-3:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 3: Physical and data link protocols for control communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-2:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 2: Physical and data link protocols for shared communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
IEC 61784-2-10:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-10: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 102023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-2-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-0: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - General concepts and terminology2023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-3:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-3: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 32023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC 4005-4:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 4: Physical and data link protocols for video communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
IEC 61784-1-1:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-1: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 12023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-2:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-2: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 22023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-4:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-4: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 42023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-5:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-5: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 52023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-6:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-6: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 62023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-8:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-8: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 82023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-24: Data-link layer service definition - Type 24 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
IEC 61158-6-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2023Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-24: Application layer protocol specification - Type 24 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-24: Application layer service definition - Type 24 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
IEC 61158-6-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-21:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-21: Data-link layer protocol specification - Type 21 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements2023-03-28KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-10:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-10:2023Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-24: Application layer protocol specification - Type 24 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-6-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements2023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-24: Data-link layer service definition - Type 24 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-26:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-26: Application layer service definition - Type 26 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-4:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements2023-03-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-24:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-24: Application layer service definition - Type 24 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-3-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-5-23:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-4-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC/IEEE 8802-1CB:2019/Amd 2:2023Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 1CB Frame replication and elimination for reliability — Amendment 22023-02-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1CB:2019/Amd 1:2023Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements — Part 1CB Frame replication and elimination for reliability — Amendment 12023-02-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1CB:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1CB: Frame replication and elimination for reliability - Information model, YANG data 2023-02-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-1CB:2019/AMD2:2023Amendment 2 - Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 1CB: Frame replication and elimination for reliability - Extend stream identification 2023-02-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/IEC 22121-2:2023Information technology - Virtual keyboards user interfaces - Part 2: On-screen keyboards with direct touch interface2023-03-03KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 22121-2:2023Information technology — Virtual keyboards user interfaces — Part 2: On-screen keyboards with direct touch interface2023-03-03KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC 22123-1:2023Information technology — Cloud computing — Part 1: Vocabulary2023-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 22123-1:2023Information technology - Cloud computing - Part 1: Vocabulary2023-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
ISO/IEC 9660:2023Information processing - Volume and file structure of CD-ROM for information interchange2023-01-31KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 9660:2023Information processing — Volume and file structure of CD-ROM for information interchange2023-01-31KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 23465-1:2023Card and security devices for personal identification — Programming interface for security devices — Part 1: Introduction and architecture description2023-02-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 23465-1:2023Card and security devices for personal identification - Programming interface for security devices - Part 1: Introduction and architecture description2023-02-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 23220-1:2023Cards and security devices for personal identification - Building blocks for identity management via mobile devices - Part 1: Generic system architectures of mobile eID systems2023-02-03KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 23220-1:2023Cards and security devices for personal identification — Building blocks for identity management via mobile devices — Part 1: Generic system architectures of mobile eID systems2023-02-03KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO 19092:2023Financial services — Biometrics — Security framework2023-03-02KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
ISO 11568:2023Financial services — Key management (retail)2023-02-17KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC 61784-1-9:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-9: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 92023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-0: Fieldbus profiles - General concepts and terminology2023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-16:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-16: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 162023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-19:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-19: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 192023-03-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-2:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-2: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 22023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-2-10:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-10: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - CPF 102023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-2-0:2023Industrial networks - Profiles - Part 2-0: Additional real-time fieldbus profiles based on ISO/IEC/IEEE 8802-3 - General concepts and terminology2023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-3:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-3: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 32023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-1:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-1: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 12023-03-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-8:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-8: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 82023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-5:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-5: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 52023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-6:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-6: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 62023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-1-4:2023Industrial networks - Profiles - Part 1-4: Fieldbus profiles - Communication Profile Family 42023-03-21KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61158-2:2023Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 2: Physical layer specification and service definition2023-03-09KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 21219-1:2023Intelligent transport systems — Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) — Part 1: Introduction, numbering and versions (TPEG2-INV)2023-03-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 23375:2023Intelligent transport systems — Collision evasive lateral manoeuvre systems (CELM) — Requirements and test procedures2023-02-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20900:2023Intelligent transport systems — Partially-automated parking systems (PAPS) — Performance requirements and test procedures2023-02-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 5054-1:2023Specification for an enterprise canonical model — Part 1: Architecture2023-02-23RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 24751-4:2023Information technology - Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training - Part 4: "Access for all" framework for individualized accessibility and registry server application programming interface (API)2023-02-03KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 24751-4:2023Information technology — Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training — Part 4: "Access for all" framework for individualized accessibility and registry server application programming interface (API)2023-02-03KT 288 ds. Multimediów
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9022-4:2014/Amd 1:2023Optics and photonics — Environmental test methods — Part 4: Salt mist — Amendment 12023-02-21KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 12233:2023Photography — Electronic still picture imaging — Resolution and spatial frequency responses2023-02-17KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
39.060 Jubilerstwo
ISO 11210:2023Jewellery and precious metals — Determination of platinum — Gravimetry using ammonium chloride2023-03-01KT 239 ds. Jubilerstwa
ISO 11490:2023Jewellery and precious metals — Determination of palladium — Gravimetry using dimethylglyoxime2023-02-17KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 15031-3:2023Road vehicles — Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: Specification and use2023-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 11992-2:2023Road vehicles — Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed vehicles — Part 2: Application layer for brakes and running gear2023-03-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24089:2023Road vehicles — Software update engineering2023-02-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.60 Nadwozia i części nadwozi
ISO 11154:2023Road vehicles — Roof load carriers2023-03-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 19438:2023Diesel fuel and petrol filters for internal combustion engines — Filtration efficiency using particle counting and contaminant retention capacity2023-02-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-21:2023Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel system components — Part 21: Pressure and/or temperature sensors2023-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-8:2023Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel system components — Part 8: Fuel pump2023-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-15:2023Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel system components — Part 15: Excess flow valve2023-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-7:2023Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel system components — Part 7: Remotely controlled service valve with excess flow valve2023-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-21:2023Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components — Part 21: Discharge line closures2023-02-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15500-13:2023Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components — Part 13: Pressure relief device (PRD)2023-02-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 21782-1:2023Electrically propelled road vehicles — Test specification for electric propulsion components — Part 1: General test conditions and definitions2023-02-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 15031-3:2023Road vehicles — Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics — Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: Specification and use2023-02-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 63076:2019/AMD1:2023Amendment 1 - Railway applications - Rolling stock - Electrical equipment in trolley buses - Safety requirements and current collection systems2023-02-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 5476:2023Ships and marine technology — Virtual reality and simulation training systems for lifesaving appliances and arrangements2023-02-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 4845:2023Ships and marine technology — Combined rigging for deep-sea mooring2023-03-10KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
ISO 23807:2023Ships and marine technology — General requirements for the asynchronous time-insensitive ship-shore data transmission2023-03-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 15370:2021/Amd 1:2023Ships and marine technology — Low-location lighting (LLL) on passenger ships — Arrangement — Amendment 12023-03-23KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 24452:2023Ships and marine technology — Personal and group survival kit for use in polar waternull2023-02-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.040 Statki morskie
ISO 24482:2023Large yachts — Navigational bridge visibility2023-03-13KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
IEC 61108-6:2023Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 6: Navigation with Indian constellation (NavIC)/Indian regional navigation satellite system (IRNSS) - Receiver equipment - Performance req2023-02-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
IEC 61108-6:2023Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Global navigation satellite systems (GNSS) - Part 6: Navigation with Indian constellation (NavIC)/Indian regional navigation satellite system (IRNSS) - Receiver equipment - Performance req2023-02-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 4005-2:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 2: Physical and data link protocols for shared communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-3:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 3: Physical and data link protocols for control communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-4:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 4: Physical and data link protocols for video communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-4:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 4: Physical and data link protocols for video communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-3:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 3: Physical and data link protocols for control communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-2:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 2: Physical and data link protocols for shared communication2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-1:2023Telecommunications and information exchange between systems — Unmanned aircraft area network (UAAN) — Part 1: Communication model and requirements2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 4005-1:2023Telecommunications and information exchange between systems - Unmanned aircraft area network (UAAN) - Part 1: Communication model and requirements2023-03-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 22009:2023Space environment (natural and artificial) — Model of the Earth's magnetospheric magnetic field2023-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 24412:2023Space systems — Thermal vacuum environmental testing2023-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.20 Części składowe przenośników
ISO 252:2023Conveyor belts — Adhesion between constitutive elements — Test methods2023-03-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 583:2023Conveyor belts with a textile carcass — Total belt thickness and thickness of constitutive elements — Test methods2023-02-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 22915-20:2023Industrial trucks — Verification of stability — Part 20: Additional stability test for trucks operating in the special condition of offset load, offset by utilization2023-03-24KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 22915-10:2023Industrial trucks — Verification of stability — Part 10: Additional stability test for trucks operating in the special condition of stacking with load laterally displaced by powered devices2023-03-24KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 3691-2:2023Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 2: Self-propelled variable-reach trucks2023-03-01KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 3691-3:2016/Amd 1:2023Industrial trucks — Safety requirements and verification — Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads — Amendment 12023-03-01KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 21467:2023Drilling and foundation machinery — Horizontal directional drilling (HDD) machines — Commercial specifications2023-02-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
IEC 63203-204-1:2023Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Test method for assessing washing durability of e-textile products2023-03-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO 4484-1:2023Textiles and textile products — Microplastics from textile sources — Part 1: Determination of material loss from fabrics during washing2023-02-10KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 22195-1:2023Textiles — Determination of index ingredient from coloured textile — Part 1: Madder2023-02-03KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 22195-2:2023Textiles — Determination of index ingredient from coloured textile — Part 2: Turmeric2023-02-03KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
IEC 63203-204-1:2023Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Test method for assessing washing durability of e-textile products2023-03-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 2418:2023Leather — Chemical, physical, mechanical and fastness tests — Position and preparation of specimens for testing2023-02-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 14268:2023Leather — Physical and mechanical tests — Determination of water vapour permeability2023-01-31KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
ISO 11684:2023Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety labels — General principles2023-01-31KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.35 Urządzenia nawadniające i odwadniające
ISO 24649:2022/Amd 1:2023Agricultural irrigation equipment — Manually and hydraulically operated plastics valves — Amendment 12023-03-23KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 16399:2023Agricultural irrigation equipment — Meters for irrigation water2023-02-13KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 6181:2023Fertilizers and soil conditioners — Liquid methylene-urea slow release fertilizers — General requirements2023-03-17KT 156 ds. Nawozów
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 23906-2:2023Cigarettes — Determination of benzo[a]pyrene in cigarette mainstream smoke with an intense smoking regime using GC/MS — Part 2: Method using cyclohexane as extraction solvent2023-02-10KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 2171:2023Cereals, pulses and by-products — Determination of ash yield by incineration2023-02-21KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.140.10 Herbata
ISO 20715:2023Tea — Classification of tea types2023-03-08KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 24363:2023Determination of fatty acid methyl esters (cis and trans) and squalene in olive oil and other vegetable oils by gas chromatography2023-02-27KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 734:2023Oilseed meals — Determination of oil content — Extraction method with hexane (or light petroleum)2023-01-31KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 17499:2023Carbonaceous materials used in the production of aluminium — Determination of baking level expressed by equivalent temperature2023-03-20KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 12924:2023Lubricants, industrial oils and related products (Class L) — Family X (Greases) — Specifications2023-03-08KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
ISO 18123:2023Solid biofuels — Determination of volatile matter2023-03-06KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 17225-8:2023Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 8: Graded thermally treated and densified biomass fuels for commercial and industrial use2023-03-06KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 5370:2023Solid biofuels — Determination of fines content in pellets2023-01-31KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 24139-2:2023Petroleum and natural gas industries — Corrosion resistant alloy clad bends and fittings for pipeline transportation system — Part 2: Clad fittings2023-02-24KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 4905:2023Corrosion of metals and alloys — Electrochemical test methods for high-temperature corrosion testing of metallic materials in molten salts2023-02-09KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 4212:2023Corrosion of metals and alloys — Method of oxalic acid etching test for intergranular corrosion of austenitic stainless steel2023-02-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 4998:2023Steel sheet, zinc‐coated and zinc‐iron alloy‐coated by the continuous hot‐dip process, of structural quality2023-02-15KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 13520:2023Determination of ferrite content in austenitic stainless steel castings2023-03-13KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 13521:2023Austenitic manganese steel castings2023-02-10KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 19960:2023Cast steels and alloys with special physical properties2023-02-10KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 13583-2:2023Centrifugally cast steel and alloy products — Part 2: Heat-resistant materials2023-02-03KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 13583-1:2023Centrifugally cast steel and alloy products — Part 1: General testing and tolerances2023-02-03KT 301 ds. Odlewnictwa
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4491-1:2023Metallic powders — Determination of oxygen content by reduction methods — Part 1: General guidelines2023-03-24KT 33 ds. Metalurgii Proszków
ISO 3252:2023Powder metallurgy — Vocabulary2023-02-28KT 33 ds. Metalurgii Proszków
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
ISO 4529:2023Industrial furnaces and associated processing equipment — Secondary steelmaking — Machinery and equipment for treatment of liquid steel2023-03-10KT 301 ds. Odlewnictwa
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 5722:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for determining tensile and shear creep of ceramic adhesive2023-03-01KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 5803:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for determination of monoclinic phase in zirconia2023-01-31KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.060 Guma
ISO 188:2023Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests2023-03-09KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 15671:2023Rubber and rubber products — Determination of total sulfur content using an automatic analyser2023-02-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 23794:2023Rubber, vulcanized or thermoplastic — Abrasion testing — Guidance2023-01-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 11357-1:2023Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 1: General principles2023-02-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 11359-1:2023Plastics — Thermomechanical analysis (TMA) — Part 1: General principles2023-02-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 5677:2023Testing and characterization of mechanically recycled polypropylene (PP) and polyethylene (PE) for intended use in different plastics processing techniques2023-01-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 293:2023Plastics — Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials2023-02-21KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 527-4:2023Plastics — Determination of tensile properties — Part 4: Test conditions for isotropic and orthotropic fibre-reinforced plastic composites2023-03-24KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 15024:2023Fibre-reinforced plastic composites — Determination of mode I interlaminar fracture toughness, GIC, for unidirectionally reinforced materials2023-02-27KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 23930:2023Fibre-reinforced plastic composites — Full-section compressive test for pultruded profiles2023-01-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 10282:2023Single-use sterile rubber surgical gloves — Specification2023-02-16KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 20819-2:2023Plastics — Wood-plastic recycled composites (WPRC) — Part 2: Test methods2023-02-09KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
ISO 19095-5:2023Plastics — Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies — Part 5: Fracture energy2023-02-06KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
ISO 23582-1:2023Plastics and rubber machines — Clamping systems — Part 1: Safety requirements for magnetic clamping systems2023-03-15KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO 23777:2023Pulps — Kraft liquor — Determination of hydrosulphide ion concentration using potentiometric titration2023-03-10KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 23774:2023Pulps — Kraft liquor — Determination of total, active and effective alkali using potentiometric titration2023-03-10KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 23772:2023Pulps — Kraft liquor — Determination of residual alkali using potentiometric titration2023-03-10KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 5263-3:2023Pulps — Laboratory wet disintegration — Part 3: Disintegration of mechanical pulps at ≥85°C2023-02-08KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 9184-1:2023Paper, board and pulps — Fibre furnish analysis — Part 1: General method2023-01-31KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 535:2023Paper and board — Determination of water absorptiveness — Cobb method2023-03-13KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 9184-1:2023Paper, board and pulps — Fibre furnish analysis — Part 1: General method2023-01-31KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 20567-4:2023Paints and varnishes — Determination of stone-chip resistance of coatings — Part 4: Mobile multi-impact testing on a small testing area2023-03-16KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 4618:2023Paints and varnishes — Vocabulary2023-02-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 1518-1:2023Paints and varnishes — Determination of scratch resistance — Part 1: Constant-loading method2023-02-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 7784-1:2023Paints and varnishes — Determination of resistance to abrasion — Part 1: Method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen2023-02-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 7784-2:2023Paints and varnishes — Determination of resistance to abrasion — Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen2023-02-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8130-15:2023Coating powders — Part 15: Rheology2023-01-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
ISO 12911:2023Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Framework for specification of BIM implementation2023-02-06KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.50 Drzwi i okna
ISO 6613:2023Windows and doors — Air permeability — Test method2023-03-24KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
ISO 6612:2023Windows and doors — Resistance to wind load — Test method2023-03-10KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
ISO 8275:2023Hinged or pivoted doors — Determination of the resistance to vertical load2023-02-08KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
ISO 8270:2023Windows and doors — Determination of the resistance to soft and heavy body impact for doors2023-02-06KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 20290-5:2023Aggregates for concrete — Test methods for mechanical and physical properties — Part 5: Determination of particle size distribution by sieving method2023-02-03KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 52000-3:2023Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part 3: General principles for determination and reporting of primary energy factors (PEF) and CO2 emission coefficients2023-03-28KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
ISO/IEC 30134-7:2023Information technology - Data centres key performance indicators - Part 7: Cooling efficiency ratio (CER)2023-03-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30134-7:2023Information technology — Data centres key performance indicators — Part 7: Cooling efficiency ratio (CER)2023-03-10KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 21805:2023Guidance and recommendations on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems2023-02-03KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 4427-2:2019/Amd 1:2023Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes — Amendment 12023-02-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
IEC 60379:2023Methods for measuring the performance of electric storage water heaters for household purposes2023-02-07KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 6085:2023Building construction machinery and equipment — Self-loading mobile concrete mixers — Safety requirements and verification2023-02-22KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 22476-5:2023Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 5: Prebored pressuremeter test2023-03-27KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 4427-2:2019/Amd 1:2023Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes — Amendment 12023-02-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC 61591:2023Cooking fume extractors - Methods for measuring performance2023-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60350-1:2023Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance2023-03-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
ISO 7152:2023Camping tents and caravan awnings — Vocabulary2023-02-28KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-3:2020/Amd 1:2023Safety of toys — Part 3: Migration of certain elements — Amendment 1: Limits for boron and other elements in slime, and barium in modelling clay2023-03-23KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 11088:2023Alpine ski/binding/boot (S-B-B) system — Assembly, adjustment and inspection2023-03-01KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 9838:2023Alpine and touring ski-bindings — Test soles for ski-binding tests2023-02-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji