Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 11074:2015/Amd 1:2020Soil quality -- Vocabulary2020-02-07KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO 5598:2020Fluid power systems and components -- Vocabulary2020-01-06KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 12353-1:2020Road vehicles -- Traffic accident analysis -- Part 1: Vocabulary2020-01-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 5681:2020Equipment for crop protection -- Vocabulary2020-01-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
ISO 8044:2020Corrosion of metals and alloys -- Vocabulary2020-02-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.075 Symbole literowe
ISO 15241:2012/Amd 1:2020Rolling bearings -- Symbols for physical quantities2020-01-08RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2019/Amd 1:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-01-08KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2019/Amd 1:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-01-08KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
ISO 6414:2020Technical product documentation (TPD) -- Technical drawings for glassware2020-01-10KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 22059:2020Guidelines on consumer warranties/guarantees2020-01-31RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22396:2020Security and resilience -- Community resilience -- Guidelines for information exchange between organizations2020-02-10KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 14006:2020Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign2020-01-30KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC 27007:2020Information security, cybersecurity and privacy protection -- Guidelines for information security management systems auditing2020-01-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27007:2020Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidelines for information security management systems auditing2020-01-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 2859-2:2020Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection2020-02-13KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
ISO 7870-7:2020Control charts -- Part 7: Multivariate control charts2020-02-05KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 14813-5:2020Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 5: Requirements for architecture description in ITS standards2020-01-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19414:2020Intelligent transport systems -- Service architecture of probe vehicle systems2020-01-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 21910-1:2020Fine bubble technology -- Characterization of microbubbles -- Part 1: Off-line evaluation of size index2020-01-30KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO 21256-2:2020Fine bubble technology -- Cleaning applications -- Part 2: Test method for cleaning machine-oil stained surfaces of machined metal parts2020-01-16KT 314 ds. Nanotechnologii
07.040 Astronomia. Geodezja. Geografia
ISO 19161-1:2020Geographic information -- Geodetic references -- Part 1: International terrestrial reference system (ITRS)2020-01-24KT 297 ds. Informacji Geograficznej
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
IEC 60601-2-31:2020Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source2020-01-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 81060-2:2018/Amd 1:2020Non-invasive sphygmomanometers -- Part 2: Clinical investigation of intermittent automated measurement type2020-01-08KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 28620:2020Medical devices -- Non-electrically driven portable infusion devices2020-01-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 9997:2020Dentistry -- Cartridge syringes2020-01-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 14243-3:2014/Amd 1:2020Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 3: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with displacement control and corresponding environmental conditions for test2020-01-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 14243-1:2009/Amd 1:2020Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 1: Loading and displacement parameters for wear-testing machines with load control and corresponding environmental conditions for test2020-01-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 61223-3-6:2020Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-6: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of mammographic X-ray equipment used in a mammographic tomosynthesis mode of operation2020-02-07KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO 18615:2020Traditional Chinese medicine -- General requirements of electric radial pulse tonometric devices2020-01-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
ISO 24157:2008/Amd 1:2020Ophthalmic optics and instruments -- Reporting aberrations of the human eye2020-02-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 22570:2020Dentistry -- Spoons and bone curettes2020-02-11KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 9997:2020Dentistry -- Cartridge syringes2020-01-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO 10993-18:2020Biological evaluation of medical devices -- Part 18: Chemical characterization of medical device materials within a risk management process2020-01-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.120.10 Leki
ISO 22988:2020Traditional Chinese medicine -- Astragalus mongholicus root2020-01-09KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.140 Wyposażenie szpitalne
IEC 60601-2-31:2020Medical electrical equipment -- Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source2020-01-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
ISO 21801-1:2020Cognitive accessibility -- Part 1: General guidelines2020-01-13KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14006:2020Environmental management systems -- Guidelines for incorporating ecodesign2020-01-30KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37156:2020Smart community infrastructures -- Guidelines on data exchange and sharing for smart community infrastructures2020-02-11RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO/IEC 21972:2020Information technology - Upper level ontology for smart city indicators2020-01-27RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 21972:2020Information technology -- Upper level ontology for smart city indicators2020-01-27RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO 37155-1:2020Framework for integration and operation of smart community infrastructures -- Part 1: Recommendations for considering opportunities and challenges from interactions in smart community infrastructures from relevant aspects through the life cycle2020-01-06RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 22526-1:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 1: General principles2020-01-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-3:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-5:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-4:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2020-01-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.25 Woda do celów przemysłowych
ISO 22449-1:2020Use of reclaimed water in industrial cooling systems -- Part 1: Technical guidelines2020-01-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 22908:2020Water quality -- Radium 226 and Radium 228 -- Test method using liquid scintillation counting2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 11074:2015/Amd 1:2020Soil quality -- Vocabulary2020-02-07KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020Soil quality -- Risk-based petroleum hydrocarbons -- Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) 2020-02-06KT 191 ds. Chemii Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers2020-01-13KT 254 ds. Geotechniki
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-25:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2020-01-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 29903-1:2020Comparison of toxic gas data from different tests -- Part 1: Guidance and requirements2020-01-22KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
ISO 7240-17:2020Fire detection and fire alarm systems -- Part 17: Transmission path isolators2020-02-07KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
IEC 62387:2020Radiation protection instrumentation - Dosimetry systems with integrating passive detectors for individual, workplace and environmental monitoring of photon and beta radiation2020-01-31KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 63121:2020Radiation protection instrumentation - Vehicle-mounted mobile systems for the detection of illicit trafficking of radioactive materials2020-01-20KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 22908:2020Water quality -- Radium 226 and Radium 228 -- Test method using liquid scintillation counting2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 61322:2020Radiation protection instrumentation - Installed ambient dose equivalent rate meters, warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV2020-01-10KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
ISO 16106:2020Transport packages for dangerous goods -- Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings -- Guidelines for the application of ISO 90012020-02-04KT 133 ds. Opakowań
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 21924-9:2020Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 9: Additional requirements and test methods for Wushu Sanda head protectors2020-01-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
ISO 18526-3:2020Eye and face protection -- Test methods -- Part 3: Physical and mechanical properties2020-01-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
IEC 60704-2-7:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-7: Particular requirements for fans2020-01-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.180.99 Inne normy dotyczące optyki i pomiarów zjawisk optycznych
IEC 63145-22-10:2020Eyewear display - Part 22-10: Specific measurement methods for AR type - Optical properties2020-01-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11665-3:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-5:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22908:2020Water quality -- Radium 226 and Radium 228 -- Test method using liquid scintillation counting2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration2020-01-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 61322:2020Radiation protection instrumentation - Installed ambient dose equivalent rate meters, warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV2020-01-10KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO 11665-4:2020Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2020-01-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.120 Analiza sitowa. Przesiewanie
ISO 13320:2020Particle size analysis -- Laser diffraction methods2020-01-06KT 249 ds. Analizy Chemicznej
21.040.10 Gwinty metryczne
ISO 2904:2020ISO metric trapezoidal screw threads -- Basic dimensions2020-01-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
ISO 68-1:1998/Amd 1:2020ISO general purpose screw threads -- Basic profile -- Part 1: Metric screw threads2020-01-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
21.040.20 Gwinty calowe
ISO 68-2:1998/Amd 1:2020The dimensions of basic profile2020-01-31KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
21.040.30 Gwinty specjalne
ISO 1501:2009/Amd 1:2020The figure for the tolerance zone of external thread2020-01-29KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 6281:2020Plain bearings -- Testing under conditions of hydrodynamic and mixed lubrication in test rigs2020-02-11RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 15241:2012/Amd 1:2020Rolling bearings -- Symbols for physical quantities2020-01-08RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 21307:2017/Amd 1:2020Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2020-01-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-1:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 1: Material specification and performance criteria2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-2:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-3:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 3: Pipes and fittings with non-smooth external sur2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 21307:2017/Amd 1:2020Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2020-01-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-2:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-3:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 3: Pipes and fittings with non-smooth external sur2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-1:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 1: Material specification and performance criteria2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
ISO 22109:2020Industrial valves -- Gearbox for valves2020-01-10KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
ISO 22153:2020Electric actuators for industrial valves -- General requirements2020-01-07KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO 5598:2020Fluid power systems and components -- Vocabulary2020-01-06KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 14743:2020Pneumatic fluid power -- Push-in connectors for thermoplastic tubes2020-01-06KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
IEC 60704-2-7:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-7: Particular requirements for fans2020-01-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
23.160 Technika próżni
ISO 3669:2020Vacuum technology -- Dimensions of knife-edge flanges2020-02-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 1609:2020Vacuum technology -- Dimensions of non-knife edge flanges2020-01-10KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 9803-2:2020Vacuum technology -- Mounting dimensions of pipeline fittings -- Part 2: Knife-edge flange type2020-01-09KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 21358:2020Vacuum technology -- Right-angle valve -- Dimensions and interfaces for pneumatic actuator2020-01-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 9803-1:2020Vacuum technology -- Mounting dimensions of pipeline fittings -- Part 1: Non knife-edge flange type2020-01-07KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
25.040.10 Centra obróbkowe
ISO 10791-7:2020Test conditions for machining centres -- Part 7: Accuracy of finished test pieces2020-01-29KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
ISO 19744:2020Test conditions for numerically controlled broaching machines -- Testing of accuracy -- Vertical surface type broaching machines2020-02-05KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 15746-3:2020Automation systems and integration -- Integration of advanced process control and optimization capabilities for manufacturing systems -- Part 3: Verification and validation2020-02-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.30 Przeciągarki
ISO 19744:2020Test conditions for numerically controlled broaching machines -- Testing of accuracy -- Vertical surface type broaching machines2020-02-05KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.080.50 Szlifierki i polerki
ISO 3875:2020Machine tools -- Test conditions for external cylindrical centreless grinding machines -- Testing of the accuracy2020-01-29KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-3-9:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws2020-02-14KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.220.50 Emalie
ISO 6370-2:2020Vitreous and porcelain enamels -- Determination of the resistance to abrasion -- Part 2: Loss in mass after sub-surface abrasion2020-02-10KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 8289-1:2020Vitreous and porcelain enamels -- Low-voltage test for detecting and locating defects -- Part 1: Swab test for non-profiled surfaces2020-02-10KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.070 Ogniwa paliwowe
IEC 62282-8-201:2020Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of power-to-power systems2020-01-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 22946:2020Nuclear criticality safety -- Solid waste excluding irradiated and non-irradiated nuclear fuel2020-01-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 21945:2020Solid biofuels -- Simplified sampling method for small scale applications2020-02-11KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21404:2020Solid biofuels -- Determination of ash melting behaviour2020-01-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.060.20 Kable
IEC 60092-354:2020Electrical installations in ships – Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)2020-02-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60092-350:2020Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications2020-01-28KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.40 Łączniki
IEC 60669-1:2017/COR1:2020Corrigendum 1 - Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements2020-01-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60238:2016/AMD2:2020Amendment 2 - Edison screw lampholders2020-01-20KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
IEC 60598-2-1:2020Luminaires - Part 2-1: Particular requirements - Fixed general purpose luminaires2020-01-28KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-6:2020Primary batteries - Part 6: Guidance on environmental aspects2020-02-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 63115-1:2020Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride cells and batteries for use in industrial applications - Part 1: Performance2020-01-20KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 63057:2020Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium batteries for use in road vehicles not for the propulsion2020-01-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC TR 62544:2011/AMD2:2020Amendment 2 - High-voltage direct current (HVDC) systems - Application of active filters2020-02-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-0:2017/COR1:2020Corrigendum 1 - Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements2020-01-20KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60191-2:1966/AMD21:2020Amendment 21 - Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 2: Dimensions2020-02-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60747-18-2:2020Semiconductor devices - Part 18-2: Semiconductor bio sensors - Evaluation process of lens-free CMOS photonic array sensor package modules2020-02-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62779-4:2020Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 4: Capsule endoscope2020-02-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 63145-22-10:2020Eyewear display - Part 22-10: Specific measurement methods for AR type - Optical properties2020-01-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 63171-6:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Part 6: Detail specification for 2-way and 4-way (data/power), shielded, free and fixed connectors for power and data transmission with frequencies up to 600 MHz.2020-01-20KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.10 Emisja
CISPR 16-1-3:2004/AMD2:2020Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power2020-01-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
IEC 61000-4-11:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase2020-01-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
CISPR 16-1-3:2004/AMD2:2020Amendment 2 - Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power2020-01-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
IEC 63137-1:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2020-01-28KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.30 Systemy audio
IEC 62574:2020Audio, video and multimedia systems - General channel assignment of multichannel audio2020-01-31KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 60098:2020Analogue audio disk records and reproducing equipment2020-01-10KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-2-50:2020Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor optical fibre cables - Family specification for simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies2020-01-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-2-4:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-4: Tests - Fibre or cable retention2020-01-23KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61850-9-2:2011/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) - Sampled values over ISO/IEC 8802-32020-02-12KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-7-4:2010/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes2020-02-12KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-7-3:2010/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes2020-02-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61850-7-2:2010/AMD1:2020Amendment 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-2: Basic information and communication structure - Abstract communication service interface (ACSI)2020-02-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC TR 61850-90-6:2018/COR1:2020Corrigendum 1 - Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-6: Use of IEC 61850 for Distribution Automation Systems2020-01-22KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 62488-2:2017/COR1:2020Corrigendum 1 - Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC2020-01-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 61970-CGMES:2020 Energy management system application program interface (EMS-API) - Common Grid Model Exchange Specification (CGMES)2020-01-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 14543-5-102:2020Information technology - Home electronic system (HES) architecture - Part 5-102: Intelligent grouping and resource sharing for HES Class 2 and Class 3 - Remote universal management profile2020-02-11KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 9797-3:2011/AMD1:2020Amendment 1 - Information technology - Security techniques - Message Authentication Codes (MACs) - Part 3: Mechanisms using a universal hash-function2020-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 9797-3:2011/Amd 1:2020Information technology -- Security techniques -- Message Authentication Codes (MACs) -- Part 3: Mechanisms using a universal hash-function2020-02-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19823-10:2020Information technology - Conformance test methods for security service crypto suites - Part 10: Crypto suite AES-1282020-01-29KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 19823-10:2020Information technology -- Conformance test methods for security service crypto suites -- Part 10: Crypto suite AES-1282020-01-29KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 27050-3:2020Information technology -- Electronic discovery -- Part 3: Code of practice for electronic discovery2020-01-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27050-3:2020Information technology - Electronic discovery - Part 3: Code of practice for electronic discovery2020-01-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27007:2020Information security, cybersecurity and privacy protection -- Guidelines for information security management systems auditing2020-01-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27007:2020Information security, cybersecurity and privacy protection - Guidelines for information security management systems auditing2020-01-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 13818-1:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems - Carriage of JPEG XS in MPEG-2 TS2020-01-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2019/Amd 1:2020Carriage of JPEG XS in MPEG-2 TS2020-01-29KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-5:2020Information technology -- MPEG audio technologies -- Part 5: Uncompressed audio in MPEG-4 file format2020-01-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23003-5:2020Information technology - MPEG audio technologies - Part 5: Uncompressed audio in MPEG-4 file format2020-01-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-14:2020Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 14: MP4 file format2020-01-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-14:2020Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 14: MP4 file format2020-01-27KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-12:2017/Cor 1:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 12: Image File Format2020-01-14KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 21471:2020Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Extended rectangular data matrix (DMRE) bar code symbology specification2020-02-03KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 21471:2020Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Extended rectangular data matrix (DMRE) bar code symbology specification2020-02-03KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 11179-3:2013/AMD1:2020Amendment 1 - Information technology - Metadata registries (MDR) - Part 3: Registry metamodel and basic attributes2020-01-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 11179-3:2013/Amd 1:2020Information technology -- Metadata registries (MDR) -- Part 3: Registry metamodel and basic attributes2020-01-31KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 19770-8:2020Information technology -- IT asset management -- Part 8: Guidelines for mapping of industry practices to/from the ISO/IEC 19770 family of standards2020-01-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14165-226:2020Information technology -- Fibre channel -- Part 226: Single-byte command code sets mapping protocol - 6 (FC-SB-6)2020-01-09RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC 22624:2020Information technology -- Cloud computing -- Taxonomy based data handling for cloud services2020-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 22624:2020Information technology - Cloud computing - Taxonomy based data handling for cloud services2020-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 14813-5:2020Intelligent transport systems -- Reference model architecture(s) for the ITS sector -- Part 5: Requirements for architecture description in ITS standards2020-01-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19414:2020Intelligent transport systems -- Service architecture of probe vehicle systems2020-01-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19161-1:2020Geographic information -- Geodetic references -- Part 1: International terrestrial reference system (ITRS)2020-01-24KT 297 ds. Informacji Geograficznej
ISO 19136-1:2020Geographic information -- Geography Markup Language (GML) -- Part 1: Fundamentals2020-01-09KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 21972:2020Information technology -- Upper level ontology for smart city indicators2020-01-27RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 21972:2020Information technology - Upper level ontology for smart city indicators2020-01-27RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.260 Urządzenia biurowe
ISO/IEC 21118:2020Information technology -- Office equipment -- Information to be included in specification sheets for data projectors2020-02-03KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 21118:2020Information technology - Office equipment - Information to be included in specification sheets for data projectors2020-02-03KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 9336-3:2020Optics and photonics -- Optical transfer function -- Application -- Part 3: Telescopes2020-01-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO 18937:2020Imaging materials -- Photographic reflection prints -- Methods for measuring indoor light stability2020-01-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.060.10 Sprzęt filmowy
ISO 9642:2020Cinematography -- Time and control code for 24, 25 and 30 frames per second motion-picture film systems -- Specifications2020-02-06KT 328 ds. Kinematografii
39.040.10 Zegarki
ISO 18684:2020Timekeeping instruments -- Watch external parts made of hard material -- General requirements and test methods2020-02-10KT 239 ds. Jubilerstwa
39.060 Jubilerstwo
ISO 15096:2020Jewellery and precious metals -- Determination of high purity silver -- Difference method using ICP-OES2020-02-05KT 239 ds. Jubilerstwa
ISO 15093:2020Jewellery and precious metals -- Determination of high purity gold, platinum and palladium -- Difference method using ICP-OES2020-02-05KT 239 ds. Jubilerstwa
ISO 22764:2020Jewellery and precious metals -- Fineness of solders used with precious metal jewellery alloys2020-01-27KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 8820-12:2020Road vehicles -- Fuse-links -- Part 12: Fuse-links with tabs (blade type) Type N (sub miniature)2020-02-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 8820-13:2020Road vehicles -- Fuse-links -- Part 13: Fuse-links with tabs (blade type) Type P (sub miniature three tabs)2020-02-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 20794-3:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 3: Transport and network layer2020-02-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20794-4:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 4: Data link layer and physical layer2020-02-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20794-2:2020Road vehicles -- Clock extension peripheral interface (CXPI) -- Part 2: Application layer2020-02-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.70 Sprzęgi
ISO 3584:2020Road vehicles -- Clevis couplings -- Interchangeability2020-02-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18868:2013/Amd 1:2020Clarification for calculation for V-value for combinations including a centre axel trailer (CAT)2020-01-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.80 Ochrona przed wypadkami i systemy mocowania
ISO 12353-1:2020Road vehicles -- Traffic accident analysis -- Part 1: Vocabulary2020-01-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 6621-5:2020Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 5: Quality requirements2020-01-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 20766-11:2020Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 11: Manual shut-off valve2020-01-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 8789:2020Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles -- Specification2020-01-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 14229-1:2020Road vehicles -- Unified diagnostic services (UDS) -- Part 1: Application layer2020-02-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17268:2020Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices2020-02-07KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62505-3-3:2020Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for AC switchgear - Part 3-3: Measurement, control and protection devices for specific use in AC traction systems - Voltage transformers2020-01-20KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 22252:2020Manned submersibles -- Breathing air supply and CO2 adsorption systems -- Performance requirements and recommendations2020-01-15KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 23055:2020Ships and marine technology -- Design requirements for international ballast water transfer connection flange2020-01-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-354:2020Electrical installations in ships – Part 354: Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)2020-02-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60092-350:2020Electrical installations in ships - Part 350: General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications2020-01-28KT 53 ds. Kabli i Przewodów
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC 61162-460:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security2020-01-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 20663:2020Ships and marine technology -- Grab dredger supervisory and control systems2020-01-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20661:2020Ships and marine technology -- Cutter suction dredger supervisory and control systems2020-01-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 20662:2020Ships and marine technology -- Hopper dredger supervisory and control systems2020-01-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
ISO 21895:2020Categorization and classification of civil unmanned aircraft systems2020-02-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 11076:2020Aircraft -- Deicing/anti-icing methods on the ground2020-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.120 Wyposażenie do transportu towarów
ISO 16049-1:2020Air cargo equipment -- Restraint straps -- Part 1: Design criteria and testing methods2020-01-14KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 16049-2:2020Air cargo equipment -- Restraint straps -- Part 2: Utilization requirements and recommendations and lashing calculations2020-01-10KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 23103:2020Space link extension -- Cross support transfer service -- Specification framework2020-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 23104:2020Space link extension -- Cross support transfer service -- Monitored data service2020-01-31KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 21980:2020Space systems -- Evaluation of radiation effects on Commercial-Off-The-Shelf (COTS) parts for use on low-orbit satellite2020-01-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.10 Przenośniki
ISO 21178:2020Light conveyor belts -- Determination of electrical resistances2020-02-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 11525-2:2020Rough-terrain trucks -- Safe use requirements -- Part 2: Slewing variable-reach trucks2020-01-31KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 11525-1:2020Rough-terrain trucks -- Safe use requirements -- Part 1: Variable-reach trucks2020-01-31KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 22915-17:2020Industrial trucks -- Verification of stability -- Part 17: Towing tractors, burden and personnel carriers2020-01-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
ISO 6292:2020Powered industrial trucks and tractors -- Brake performance and component strength2020-01-29KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
ISO 16106:2020Transport packages for dangerous goods -- Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings -- Guidelines for the application of ISO 90012020-02-04KT 133 ds. Opakowań
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 668:2020Series 1 freight containers -- Classification, dimensions and ratings2020-01-06KT 138 ds. Kolejnictwa
59.060.10 Włókna naturalne
ISO 2648:2020Wool -- Determination of fibre length distribution parameters -- Capacitance method2020-01-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 3071:2020Textiles -- Determination of pH of aqueous extract2020-01-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 20852:2020Textiles -- Determination of the total heat transfer through textiles in simulated environments2020-01-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 17076-1:2020Leather -- Determination of abrasion resistance -- Part 1: Taber® method2020-01-08KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.020.20 Uprawa roślin
ISO 3475:2020Essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.)2020-02-12KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
ISO 12809:2020Crop protection equipment -- Reciprocating positive displacement pumps and centrifugal pumps -- Test method2020-01-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 5681:2020Equipment for crop protection -- Vocabulary2020-01-07KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 4254-11:2010/Amd 1:2020Agricultural machinery -- Safety -- Part 11: Pick-up balers2020-02-12KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 13276:2020Tobacco and tobacco products -- Determination of nicotine purity -- Gravimetric method using tungstosilicic acid2020-01-08KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
ISO 4874:2020Tobacco -- Sampling of batches of raw material -- General principles2020-01-07KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 11746:2020Rice -- Determination of biometric characteristics of kernels2020-01-09KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
ISO 23293:2020Milk-based infant formula powders -- Quantification of whey protein content by sodium dodecyl sulfate-capillary gel electrophoresis (SDS-CGE)2020-02-12KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
ISO 16297:2020Milk -- Bacterial count -- Protocol for the evaluation of alternative methods2020-01-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
ISO 23291:2020Milk and milk products -- Guidelines for the application of in-line and on-line infrared spectrometry2020-01-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO 23349:2020Animal and vegetable fats and oils -- Determination of sterols and stanols in foods and dietary supplements containing added phytosterols2020-01-31KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 3475:2020Essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.)2020-02-12KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 11136:2014/Amd 1:2020Sensory analysis -- Methodology -- General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area2020-01-27KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 6141:2015/Amd 1:2020Cross reference list to ISO Guide 31:2015 and ISO/IEC 17025:20172020-02-03KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 21222:2020Surface chemical analysis -- Scanning probe microscopy -- Procedure for the determination of elastic moduli for compliant materials using atomic force microscope and the two-point JKR method2020-01-29KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 17268:2020Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices2020-02-07KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
71.100.30 Materiały wybuchowe. Pirotechnika i ognie sztuczne
ISO 22863-1:2020Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 1: General2020-02-14KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
ISO 22863-2:2020Fireworks -- Test methods for determination of specific chemical substances -- Part 2: Hexachlorobenzene by gas chromatography2020-02-14KT 12 ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 21631:2020Essential oil of clementine (Citrus clementina hort. ex Tanaka syn. Citrus reticulata Blanco x Citrus sinensis (L.) Osbeck), Spanish type2020-02-13KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
ISO 3475:2020Essential oil of aniseed (Pimpinella anisum L.)2020-02-12KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.040 Węgiel
ISO 349:2020Hard coal -- Audibert-Arnu dilatometer test2020-01-13KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 4259-3:2020Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 3: Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test2020-01-16KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.120 Ciecze hydrauliczne
ISO 12922:2020Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family H (hydraulic systems) -- Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU2020-02-10KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.30 Paliwa gazowe
ISO 13758:1996/Amd 1:2020Liquefied petroleum gases -- Assessment of the dryness of propane -- Valve freeze method2020-01-31KT 223 ds. Gazów Technicznych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 21945:2020Solid biofuels -- Simplified sampling method for small scale applications2020-02-11KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21404:2020Solid biofuels -- Determination of ash melting behaviour2020-01-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO 13739:2020Petroleum products -- Procedures for the transfer of bunkers to vessels2020-02-13KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 21903:2020Refrigerated hydrocarbon fluids -- Dynamic measurement -- Requirements and guidelines for the calibration and installation of flowmeters used for liquefied natural gas (LNG) and other refrigerated hydrocarbon fluids2020-02-10KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 21307:2017/Amd 1:2020Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2020-01-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 20088-2:2020Determination of the resistance to cryogenic spill of insulation materials -- Part 2: Vapour exposure2020-01-09KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 10113:2020Metallic materials -- Sheet and strip -- Determination of plastic strain ratio2020-01-27KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.20 Badania nieniszczące metali
ISO 4986:2020Steel and iron castings -- Magnetic particle testing2020-02-11KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4987:2020Steel castings -- Liquid penetrant testing2020-01-31KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 11971:2020Steel and iron castings -- Visual testing of surface quality2020-01-13KT 301 ds. Odlewnictwa
77.060 Korozja metali
ISO 22426:2020Assessment of the effectiveness of cathodic protection based on coupon measurements2020-02-10KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 8044:2020Corrosion of metals and alloys -- Vocabulary2020-02-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 11844-3:2020Corrosion of metals and alloys -- Classification of low corrosivity of indoor atmospheres -- Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity2020-01-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
ISO 9647:2020Steel -- Determination of vanadium content -- Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)2020-02-07KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 439:2020Steel and cast iron -- Determination of silicon content -- Gravimetric method2020-02-06KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.80 Odlewy z żeliwa i stali
ISO 4986:2020Steel and iron castings -- Magnetic particle testing2020-02-11KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 4987:2020Steel castings -- Liquid penetrant testing2020-01-31KT 301 ds. Odlewnictwa
ISO 11971:2020Steel and iron castings -- Visual testing of surface quality2020-01-13KT 301 ds. Odlewnictwa
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 13061-5:2020Physical and mechanical properties of wood -- Test methods for small clear wood specimens -- Part 5: Determination of strength in compression perpendicular to grain2020-01-06KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.040.30 Wyroby szklane
ISO 24117:2020Tableware, giftware, jewellery and luminaries, made of glass -- Glass clarity -- Classification and test method2020-01-29RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 23242:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for flexural strength of monolithic ceramic thin plates at room temperature by three-point or four-point bending2020-02-04KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 22551:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of bacterial reduction rate by semiconducting photocatalytic materials under indoor lighting environment -- Semi-dry method for estimating antibacterial activity on the actua2020-01-07KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 23114:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for determining bonding strength of ceramic coatings2020-01-06KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.060 Guma
ISO 7270-1:2020Rubber -- Analysis by pyrolytic gas-chromatographic methods -- Part 1: Identification of polymers (single polymers and polymer blends)2020-02-11KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 3865:2020Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Methods of test for staining in contact with organic material2020-01-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 17257:2020Rubber -- Identification of polymers -- Pyrolytic gas-chromatographic method using mass-spectrometric detection2020-01-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 7725:2020Rubber and rubber products -- Determination of chlorine and bromine content2020-01-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 22526-1:2020Plastics -- Carbon and environmental footprint of biobased plastics -- Part 1: General principles2020-01-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 23153-2:2020Plastics -- Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2020-01-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 8789:2020Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles -- Specification2020-01-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO 21993:2020Paper and pulp -- Deinkability test for printed paper products2020-01-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 21993:2020Paper and pulp -- Deinkability test for printed paper products2020-01-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.01 Wyroby z papieru. Zagadnienia ogólne
ISO 21993:2020Paper and pulp -- Deinkability test for printed paper products2020-01-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 15184:2020Paints and varnishes -- Determination of film hardness by pencil test2020-01-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 23169:2020Paints and varnishes -- On-site test methods on quality assessment for interior wall coatings2020-01-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 20887:2020Sustainability in buildings and civil engineering works -- Design for disassembly and adaptability -- Principles, requirements and guidance2020-01-28KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 1920-4:2020Testing of concrete -- Part 4: Strength of hardened concrete2020-01-07KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
ISO 15727:2020UV-C devices -- Measurement of the output of a UV-C lamp2020-01-10KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 21138-1:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 1: Material specification and performance criteria2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-3:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 3: Pipes and fittings with non-smooth external sur2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-2:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 19432-1:2020Building construction machinery and equipment -- Portable, hand-held, internal combustion engine-driven abrasive cutting machines -- Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels2020-01-13KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers2020-01-13KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 21307:2017/Amd 1:2020Plastics pipes and fittings -- Butt fusion jointing procedures for polyethylene (PE) piping systems2020-01-22KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
ISO 21138-1:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 1: Material specification and performance criteria2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-2:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 2: Pipes and fittings with smooth external surface2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 21138-3:2020Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage -- Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) -- Part 3: Pipes and fittings with non-smooth external sur2020-01-20KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC 60335-2-25:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens2020-01-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21924-9:2020Martial arts -- Protective equipment for martial arts -- Part 9: Additional requirements and test methods for Wushu Sanda head protectors2020-01-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
ISO 21853:2020Kite boarding -- Release system -- Safety requirements and test methods2020-02-14KT 2 ds. Sportu i Rekreacji