Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 21998:2020Interpreting services -- Healthcare interpreting -- Requirements and recommendations2020-12-14KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
ISO 24617-2:2020Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts2020-12-02KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 60050-112:2010/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 112: Quantities and units2020-12-11KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-113:2011/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2020-12-11KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.19 Badania (Słownictwo)
ISO 23243:2020Non-destructive testing -- Ultrasonic testing with arrays -- Vocabulary2020-11-19KT 7 ds. Badań Nieniszczących
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-113:2011/AMD4:2020Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2020-12-11KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.37 Technika obrazu (Słownictwo)
ISO 12231-1:2020Photography -- Electronic still picture imaging terminology -- Part 1: Supplemental vocabulary2020-12-10KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
01.040.75 Technologia przetwórstwa ropy naftowej i technologie związane (Słownictwo)
ISO 21637:2020Solid recovered fuels -- Vocabulary2020-12-01KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
ISO 18775:2020Veneers -- Terms and definitions, determination of physical characteristics and tolerances2020-11-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 8930:2021General principles on reliability for structures -- Vocabulary2021-01-07KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
IEC 60050-845:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2020-12-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
01.060 Wielkości i jednostki
IEC 60050-112:2010/AMD2:2020Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 112: Quantities and units2020-12-11KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
ISO 7010:2019/Amd 2:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-11-18KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 7010:2019/Amd 2:2020Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Registered safety signs2020-11-18KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
IEC 62474:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2020-12-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 22525:2020Tourism and related services -- Medical tourism -- Service requirements2020-12-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22341:2021Security and resilience -- Protective security -- Guidelines for crime prevention through environmental design2021-01-07KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 22328-1:2020Security and resilience -- Emergency management -- Part 1: General guidelines for the implementation of a community-based disaster early warning system2020-11-17KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
ISO 21502:2020Project, programme and portfolio management -- Guidance on project management2020-12-22KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 14009:2020Environmental management systems -- Guidelines for incorporating material circulation in design and development2020-12-21KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 22514-3:2020Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 3: Machine performance studies for measured data on discrete parts2020-12-14KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.200.01 Rekreacja i turystyka. Zagadnienia ogólne
ISO 22525:2020Tourism and related services -- Medical tourism -- Service requirements2020-12-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 21217:2020Intelligent transport systems -- Station and communication architecture2020-12-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20530-1:2020Intelligent transport systems -- Information for emergency service support via personal ITS station -- Part 1: General requirements and technical definition2020-12-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18561-1:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Urban mobility applications via nomadic device for green transport management -- Part 1: General requirements for data exchange between ITS stations2020-11-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 20524-2:2020Intelligent transport systems -- Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 -- Part 2: Map data used in automated driving systems, Cooperative ITS, and multi-modal transport2020-11-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO 20304-1:2020Fine bubble technology -- Water treatment applications -- Part 1: Test method for evaluating ozone fine bubble water generating systems by the decolorization of methylene blue2020-12-04KT 314 ds. Nanotechnologii
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 21709:2020Biotechnology -- Biobanking -- Process and quality requirements for establishment, maintenance and characterization of mammalian cell lines2020-11-20KT 287 ds. Biotechnologii
11.020.20 Nauki medyczne
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
ISO 21998:2020Interpreting services -- Healthcare interpreting -- Requirements and recommendations2020-12-14KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
IEC 63240-2:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 2: Architecture model2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
IEC 63240-1:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 1: Reference architecture2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-70:2020Medical electrical equipment - Part 2-70: Particular requirements for the basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment2020-11-20KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-70:2020Medical electrical equipment -- Part 2-70: Particular requirements for the basic safety and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment2020-11-17KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 27186:2020Active implantable medical devices -- Four-pole connector system for implantable cardiac rhythm management devices -- Dimensional and test requirements2020-11-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 60336:2020Medical electrical equipment - X-ray tube assemblies for medical diagnosis - Focal spot dimensions and related characteristics2020-12-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 60522-1:2020Medical electrical equipment - Diagnostics X-rays - Part 1: Determination of quality equivalent filtration and permanent filtration2020-12-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
ISO 17822:2020In vitro diagnostic test systems -- Nucleic acid amplification-based examination procedures for detection and identification of microbial pathogens -- Laboratory quality practice guide2020-12-01KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.120.10 Leki
ISO 19609-2:2021Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of raw materials and finished products made with raw materials -- Part 2: Identity testing of constituents of herbal origin2021-01-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 19609-1:2021Traditional Chinese medicine -- Quality and safety of raw materials and finished products made with raw materials -- Part 1: General requirements2021-01-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180 Techniczne środki pomocy dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych
IEC 63240-2:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 2: Architecture model2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
IEC 63240-1:2020Active assisted living (AAL) reference architecture and architecture model - Part 1: Reference architecture2020-11-18RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 62474:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2020-12-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14009:2020Environmental management systems -- Guidelines for incorporating material circulation in design and development2020-12-21KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO 14404-4:2020Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production -- Part 4: Guidance for using the ISO 14404 series2020-12-21KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 14065:2020General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information2020-12-01KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
ISO 21716-3:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 3: Mussels2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-1:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 1: General requirements2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-2:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 2: Barnacles2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 21626-3:2020Bamboo charcoal -- Part 3: Purification applications2020-12-04KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 16000-28:2020Indoor air -- Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers2020-11-17KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 21741:2020Stationary source emissions -- Sampling and determination of mercury compounds in flue gas using gold amalgamation trap2020-11-19KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 23070:2020Water Reuse in Urban Areas -- Guidelines for reclaimed water treatment: Design principles of a RO treatment system of municipal wastewater2020-12-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 16075-2:2020Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects -- Part 2: Development of the project2020-11-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 16075-1:2020Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects -- Part 1: The basis of a reuse project for irrigation2020-11-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
ISO 16075-1:2020Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects -- Part 1: The basis of a reuse project for irrigation2020-11-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
ISO 16075-2:2020Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects -- Part 2: Development of the project2020-11-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.45 Badanie wody. Zagadnienia ogólne
ISO 5667-1:2020Water quality -- Sampling -- Part 1: Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques2020-12-03KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 21863:2020Water quality -- Determination of alkylmercury compounds in water -- Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) after phenylation and solvent extraction2020-11-20KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.180 Ergonomia
ISO 9241-971:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 971: Accessibility of tactile/haptic interactive systems2020-12-18KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO 20414:2020Fire safety engineering -- Verification and validation protocol for building fire evacuation models2020-11-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 10093:2020Plastics -- Fire tests -- Standard ignition sources2020-12-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 9772:2020Cellular plastics -- Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame2020-11-24KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 20043-1:2021Measurement of radioactivity in the environment -- Guidelines for effective dose assessment using environmental monitoring data -- Part 1: Planned and existing exposure situation2021-01-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 12749-6:2020Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 6: Nuclear medicine2020-11-23KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
ISO 22341:2021Security and resilience -- Protective security -- Guidelines for crime prevention through environmental design2021-01-07KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 16073-6:2021Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 6: Footwear2021-01-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO 3455:2021Hydrometry -- Calibration of current-meters in straight open tanks2021-01-08KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
ISO 25377:2020Hydrometric uncertainty guidance (HUG)2020-12-11KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 6926:2016/Amd 1:2020Acoustics -- Requirements for the performance and calibration of reference sound sources used for the determination of sound power levels2020-11-23KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
ISO 2922:2020Acoustics -- Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours2020-12-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 61828:2020Ultrasonics - Transducers - Definitions and measurement methods regarding focusing for the transmitted fields2020-12-15KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61083-3:2020Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents2020-11-25KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 20043-1:2021Measurement of radioactivity in the environment -- Guidelines for effective dose assessment using environmental monitoring data -- Part 1: Planned and existing exposure situation2021-01-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61083-3:2020Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 3: Requirements for hardware for tests with alternating and direct voltages and currents2020-11-25KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
19.100 Badania nieniszczące
ISO 23243:2020Non-destructive testing -- Ultrasonic testing with arrays -- Vocabulary2020-11-19KT 7 ds. Badań Nieniszczących
ISO 22290:2020Non-destructive testing -- Infrared thermographic testing -- General principles for thermoelastic stress measuring method2020-11-17KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.020.35 Butle do gazów
ISO 7866:2012/Amd 1:2020Gas cylinders -- Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders -- Design, construction and testing2020-12-08KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11119-2:2020Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable composite gas cylinders and tubes -- Part 2: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l with load-sharing metal liners2020-11-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11119-3:2020Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable composite gas cylinders and tubes -- Part 3: Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l with non-load-sharing metallic or non-metallic liners or without line2020-11-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11119-1:2020Gas cylinders -- Design, construction and testing of refillable composite gas cylinders and tubes -- Part 1: Hoop wrapped fibre reinforced composite gas cylinders and tubes up to 450 l2020-11-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
ISO 22391-5:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
ISO 21051:2020Construction and installation of ductile iron pipeline system2020-11-19KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 15877-2:2009/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 2: Pipes2020-12-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15876-5:2017/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 2: Pipes2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-5:2003/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-11-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-2:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 15876-3:2017/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 3: Fittings2020-12-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-3:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 3: Fittings2020-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-3:2003/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 3: Fittings2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
ISO 27509:2020Petroleum and natural gas industries -- Compact flanged connections with IX seal ring2020-12-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO 4406:2021Hydraulic fluid power -- Fluids -- Method for coding the level of contamination by solid particles2021-01-07KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 11171:2020Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids2020-11-19KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52941:2020Additive manufacturing -- System performance and reliability -- Acceptance tests for laser metal powder-bed fusion machines for metallic materials for aerospace application2020-11-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO 10303-238:2020Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 238: Application protocol: Model based integrated manufacturing2020-11-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-101-1:2020Field device Integration (FDI) - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-101-2:2020Field Device Integration (FDI) - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.060.20 Podzielnice i urządzenia do mocowania narzędzi i przedmiotów obrabianych
ISO 26623-1:2020Polygonal taper interface with flange contact surface -- Part 1: Dimensions and designation of shanks2020-11-24KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 230-3:2020Test code for machine tools -- Part 3: Determination of thermal effects2020-11-16KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-4-4:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-4: Particular requirements for lawn trimmers, lawn edge trimmers, grass trimmers, brush cutters and brush saws2020-11-18KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
ISO 23467:2020Ice plug isolation of piping in nuclear power plant2020-12-01KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 7195:2020Nuclear energy -- Packagings for the transport of uranium hexafluoride (UF6)2020-11-20KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-6:2020/COR1:2020Corrigendum 1 - Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements2020-11-24KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 23590:2020Household biogas system requirements: design, installation, operation, maintenance and safety2020-12-10RS SCH Rada Sektorowa Sektora Chemii
ISO 21626-1:2020Bamboo charcoal -- Part 1: Generalities2020-12-04KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 21626-2:2020Bamboo charcoal -- Part 2: Fuel applications2020-12-04KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-845:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2020-12-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC 62975:2021Natural esters - Guidelines for maintenance and use in electrical equipment2021-01-05KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60172:2020Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires2020-11-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
IEC 62474:2018/AMD1:2020Amendment 1 - Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2020-12-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.40 Łączniki
IEC 60947-6-2:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)2020-12-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC TR 60269-5:2014/AMD1:2020Amendment 1 - Low-voltage fuses - Part 5: Guidance for the application of low-voltage fuses2020-12-17KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
IEC 62873-3-2:2020Residual current operated circuit-breakers for household and similar use - Part 3-2: Particular requirements for devices with flat quick-connect terminations2020-11-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 62873-3-1:2020Residual current operated circuit-breakers for household and similar use - Part 3-1: Particular requirements for devices with screwless-type terminals for external copper conductors2020-11-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Low-Voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring2020-12-10KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-6-2:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)2020-12-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60061-2:1969/AMD57:2020Amendment 57 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders2020-11-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 60061-1:1969/AMD61:2020Amendment 61 - Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps2020-11-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-18-41:2014/AMD1:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Amendment 1 - Rotating electrical machines - Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in electrical rotating machines fed from voltage converters - Qualification and quality control tests2020-12-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
IEC 62485-6:2021Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium-ion batteries in traction applications2021-01-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62485-5:2020Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries2020-11-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 63193:2020Lead-acid batteries for propulsion power of lightweight vehicles - General requirements and methods of test2020-11-18KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
IEC 63115-2:2021Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride cells and batteries for use in industrial applications - Part 2: Safety2021-01-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62485-6:2021Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 6: Safe operation of lithium-ion batteries in traction applications2021-01-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 62485-5:2020Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 5: Safe operation of stationary lithium ion batteries2020-11-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
ISO/IEC 30144:2020Information technology -- Sensor network system architecture for power substations2020-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
IEC 60079-10-1:2020Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres2020-12-18KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62435-7:2020Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 7: Micro-electromechanical devices2020-12-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
IEC 60384-17:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric AC and pulse capacitors2020-12-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60384-16:2019/COR1:2020Corrigendum 1 - Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 16: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric DC capacitors2020-12-11KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62977-2-1:2021Electronic displays - Part 2-1: Measurements of optical characteristics - Fundamental measurements2021-01-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-202-6:2020Printed electronics - Part 202-6: Materials - Conductive ink - Measurement method for resistance changes under high temperature and humidity - Printed conductive layer on a flexible substrate2020-12-04RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 60352-7:2020Solderless connections - Part 7: Spring clamp connections - General requirements, test methods and practical guidance2020-12-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62977-2-1:2021Electronic displays - Part 2-1: Measurements of optical characteristics - Fundamental measurements2021-01-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
ISO 19986:2020Lasers and laser-related equipment -- Test method for angle resolved scattering2020-12-11KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.120.30 Łączniki RF
IEC 63138-2:2020Multi-channel radio-frequency connectors - Part 2: Sectional specification for MQ4 series circular connectors2020-12-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 63185:2020Measurement of the complex permittivity for low-loss dielectric substrates balanced-type circular disk resonator method2020-12-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-2-31:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling2020-11-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-11:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling2020-11-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-2-21:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling2020-11-18KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-3-53:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-53: Examinations and measurements - Encircled angular flux (EAF) measurement method based on two-dimensional far field data from multimode waveguid2020-12-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61300-3-30:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-30: Examinations and measurements - Endface geometry of rectangular ferrule2020-12-14KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 62325-451-10:2020Framework for energy market communications - Part 451-10: Profiles for Energy Consumption Data (“My Energy Data”)2020-11-27KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 5230:2020Information technology -- OpenChain Specification2020-12-15RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5230:2020Information technology - OpenChain Specification2020-12-15RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30141:2018/Cor 1:2018Internet of Things (loT) -- Reference Architecture2020-12-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30141:2018/COR1:2020Internet of Things (IoT) - Reference architecture2020-12-08KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30161:2020Internet of Things (IoT) -- Requirements of IoT data exchange platform for various IoT services2020-12-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30161-1:2020Internet of things (IoT) - Data exchange platform for IoT services - Part 1: General requirements and architecture2020-11-27RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24643:2020Architecture for a distributed real-time access system2020-11-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24643:2020Architecture for a distributed real-time access system2020-11-23RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 27014:2020Information security, cybersecurity and privacy protection - Governance of information security2020-12-15KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27014:2020Information security, cybersecurity and privacy protection -- Governance of information security2020-12-15KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20897-1:2020Information security, cybersecurity and privacy protection -- Physically unclonable functions -- Part 1: Security requirements2020-12-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20897-1:2020Information security, cybersecurity and privacy protection - Physically unclonable functions - Part 1: Security requirements2020-12-09KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18032:2020Information security - Prime number generation2020-12-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 18032:2020Information security -- Prime number generation2020-12-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19772:2020Information security - Authenticated encryption2020-11-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19772:2020Information security -- Authenticated encryption2020-11-27KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.10 Kodowanie zestawu znaków
ISO/IEC 14651:2020Information technology -- International string ordering and comparison -- Method for comparing character strings and description of the common template tailorable ordering2020-12-21KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 10646:2020Information technology -- Universal coded character set (UCS)2020-12-21KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 14496-32:2021Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 32: File format reference software and conformance2021-01-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-32:2021Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 32: File format reference software and conformance2021-01-05KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-8:2020Information technology - Coded representation of immersive media - Part 8: Network based media processing2020-12-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23090-8:2020Information technology -- Coded representation of immersive media -- Part 8: Network based media processing2020-12-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-10:2020Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 10: Advanced video coding2020-12-16KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-12:2020Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format2020-12-16KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-12:2020Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 12: ISO base media file format2020-12-16KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-10:2020Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 10: Advanced video coding2020-12-16KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2019/AMD1:2020Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2020-12-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2019/Amd 1:2020Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2020-12-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-12:2017/AMD1:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 12: Image File Format2020-11-23KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-12:2017/Amd 1:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 12: Image File Format2020-11-23KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 29158:2020Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Direct Part Mark (DPM) Quality Guideline2020-12-14KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29158:2020Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Direct Part Mark (DPM) Quality Guideline2020-12-14KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29160:2020Information technology -- Radio frequency identification for item management -- RFID Emblem2020-12-11KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 29160:2020Information technology - Radio frequency identification for item management - RFID Emblem2020-12-11KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-5:2020Information technology -- Genomic information representation -- Part 5: Conformance2020-11-24KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-5:2020Information technology - Genomic information representation - Part 5: Conformance2020-11-24KT 288 ds. Multimediów
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC 14882:2020Programming languages -- C++2020-12-15KT 331 ds. Języków Programowania
ISO/IEC 14882:2020Programming languages - C++2020-12-15KT 331 ds. Języków Programowania
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 23531:2020Systems and software engineering -- Capabilities of issue management tools2020-12-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62769-101-2:2020Field Device Integration (FDI) - Part 101-2: Profiles - Foundation Fieldbus HSE2020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 62769-101-1:2020Field device Integration (FDI) - Part 101-1: Profiles - Foundation Fieldbus H12020-11-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
ISO/IEC 9594-11:2020Information technology -- Open systems interconnection directory -- Part 11: Protocol specifications for secure operations2020-12-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-9:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 9: The Directory: Replication2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-4:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 4: The Directory: Procedures for distributed operation2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-5:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 5: The Directory: Protocol specifications2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-6:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 6: The Directory: Selected attribute types2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-7:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 7: The Directory: Selected object classes2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-8:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 8: The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-9:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 9: The Directory: Replication2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-1:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 1: The Directory: Overview of concepts, models and services2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-3:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 3: The Directory: Abstract service definition2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-4:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 4: The Directory: Procedures for distributed operation2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-5:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 5: The Directory: Protocol specifications2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-6:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 6: The Directory: Selected attribute types2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-7:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 7: The Directory: Selected object classes2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-8:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 8: The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-1:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 1: The Directory: Overview of concepts, models and services2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-3:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 3: The Directory: Abstract service definition2020-12-01KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-2:2020Information technology -- Open systems interconnection -- Part 2: The Directory: Models2020-11-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 9594-2:2020Information technology - Open systems interconnection - Part 2: The Directory: Models2020-11-30KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC 30144:2020Information technology -- Sensor network system architecture for power substations2020-11-17KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO 9241-971:2020Ergonomics of human-system interaction -- Part 971: Accessibility of tactile/haptic interactive systems2020-12-18KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 10373-6:2020/AMD2:2020Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 6: Contactless proximity objects2020-11-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 10373-6:2020/Amd 2:2020Cards and security devices for personal identification -- Test methods -- Part 6: Contactless proximity objects2020-11-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC 30113-61:2020Information technology - Gesture-based interfaces across devices and methods - Part 61: Single-point gestures for screen readers2020-12-01KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 30113-61:2020Information technology -- Gesture-based interfaces across devices and methods -- Part 61: Single-point gestures for screen readers2020-12-01KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 21757-1:2020Document management -- ECMAScript for PDF -- Part 1: Use of ISO 32000-2 (PDF 2.0)2020-12-16RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 32000-2:2020Document management -- Portable document format -- Part 2: PDF 2.02020-12-11RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 16612-3:2020Graphic technology -- Variable data exchange -- Part 3: Using PDF/X-6 (PDF/VT-3)2020-11-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 15930-9:2020Graphic technology -- Prepress digital data exchange using PDF -- Part 9: Complete exchange of printing data (PDF/X-6) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-6p and PDF/X-6n) using PDF 2.02020-11-23RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 19005-4:2020Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -- Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4)2020-11-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 21217:2020Intelligent transport systems -- Station and communication architecture2020-12-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20530-1:2020Intelligent transport systems -- Information for emergency service support via personal ITS station -- Part 1: General requirements and technical definition2020-12-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20524-2:2020Intelligent transport systems -- Geographic Data Files (GDF) GDF5.1 -- Part 2: Map data used in automated driving systems, Cooperative ITS, and multi-modal transport2020-11-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18561-1:2020Intelligent transport systems (ITS) -- Urban mobility applications via nomadic device for green transport management -- Part 1: General requirements for data exchange between ITS stations2020-11-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19115-1:2014/Amd 2:2020Geographic information -- Metadata -- Part 1: Fundamentals2020-11-24KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 21860:2020Health Informatics -- Reference standards portfolio (RSP) -- Clinical imaging2020-11-24KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.040.10 Sprzęt fotograficzny. Projektory
ISO 12231-1:2020Photography -- Electronic still picture imaging terminology -- Part 1: Supplemental vocabulary2020-12-10KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 32000-2:2020Document management -- Portable document format -- Part 2: PDF 2.02020-12-11RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 16612-3:2020Graphic technology -- Variable data exchange -- Part 3: Using PDF/X-6 (PDF/VT-3)2020-11-30RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 15930-9:2020Graphic technology -- Prepress digital data exchange using PDF -- Part 9: Complete exchange of printing data (PDF/X-6) and partial exchange of printing data with external profile reference (PDF/X-6p and PDF/X-6n) using PDF 2.02020-11-23RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO 19005-4:2020Document management -- Electronic document file format for long-term preservation -- Part 4: Use of ISO 32000-2 (PDF/A-4)2020-11-17RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 8820-10:2020Road vehicles -- Fuse-links -- Part 10: Fuse-links with tabs Type L (high current miniature)2020-12-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.70 Sprzęgi
ISO 13044-2:2021Road vehicles -- Fully automatic coupling systems 24 V (FACS) for heavy commercial vehicle combinations -- Part 2: Electrical and pneumatic interface for 50 mm fifth wheel couplings2021-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 19723-1:2018/Amd 1:2021Road vehicles -- Liquefied natural gas (LNG) fuel systems -- Part 1: Safety requirements2021-01-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15501-1:2016/Amd 1:2021Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) fuel systems -- Part 1: Safety requirements2021-01-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC 61851-25:2020Electric vehicle conductive charging system - Part 25: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation2020-12-04KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 61980-1:2020Electric vehicle wireless power transfer (WPT) systems - Part 1: General requirements2020-11-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
ISO 12856-2:2020Railway applications -- Polymeric composite sleepers, bearers and transoms -- Part 2: Product testing2020-11-23KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
ISO 24041:2020Ships and marine technology -- Shark jaws and towing pins2020-12-10KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC 60092-360:2021Electrical installations in ships - Part 360: Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables2021-01-04KT 53 ds. Kabli i Przewodów
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
ISO 15370:2021Ships and marine technology -- Low-location lighting (LLL) on passenger ships -- Arrangement2021-01-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-3:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 3: Mussels2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-2:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 2: Barnacles2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 21716-1:2020Ships and marine technology -- Bioassay methods for screening anti-fouling paints -- Part 1: General requirements2020-11-27KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 16147:2020Small craft -- Inboard diesel engines -- Engine-mounted fuel, oil and electrical components2020-12-15KT 230 ds. Małych Statków
ISO 8099-2:2020Small craft -- Waste systems -- Part 2: Sewage treatment systems2020-12-15KT 230 ds. Małych Statków
ISO 8849:2020Small craft -- Electrically operated bilge pumps2020-12-14KT 230 ds. Małych Statków
ISO 23411:2020Small craft -- Steering wheels2020-12-14KT 230 ds. Małych Statków
ISO 8848:2020Small craft -- Remote mechanical steering systems2020-12-14KT 230 ds. Małych Statków
ISO 13297:2020Small craft -- Electrical systems -- Alternating and direct current installations2020-12-14KT 230 ds. Małych Statków
ISO 9093:2020Small craft -- Seacocks and through-hull fittings2020-12-11KT 230 ds. Małych Statków
49.030.10 Gwinty
ISO 3353-2:2020Aerospace -- Lead and runout threads -- Part 2: Internal threads2020-12-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 3353-1:2020Aerospace -- Lead and runout threads -- Part 1: Rolled external threads2020-12-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 4301-2:2020Cranes -- Classification -- Part 2: Mobile cranes2020-12-01KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-22:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 22: Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell with flax fibres (method using formic acid and zinc chloride)2020-12-11KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-3:2020Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone)2020-11-27KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
ISO 21765:2020Textiles -- Determination of fabric deformability by forced mechanical distension2020-12-14KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
61.020 Odzież
ISO 20947-2:2020Performance evaluation protocol for digital fitting systems -- Part 2: Virtual garment2020-12-21KT 22 ds. Odzieżownictwa
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 22887:2020Determination of total sulfur in fertilizers by high temperature combustion2020-11-23KT 156 ds. Nawozów
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO 7970:2021Wheat (Triticum aestivum L.) -- Specification2021-01-05KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
ISO 24220:2020Pao cai (salted fermented vegetables) -- Specification and test methods2020-12-21KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
ISO 22948:2020Carbon footprint for seafood -- Product category rules (CFP–PCR) for finfish2020-12-22KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
ISO 939:2021Spices and condiments -- Determination of moisture content2021-01-04KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 22308-1:2021Cork bark selected as bottling product -- Part 1: Sensory evaluation -- Methodology for sensory evaluation by soaking2021-01-07KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 12963:2017/Amd 1:2020Gas analysis -- Comparison methods for the determination of the composition of gas mixtures based on one- and two-point calibration2020-12-18KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 6142-1:2015/Amd 1:2020Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures -- Part 1: Gravimetric method for Class I mixtures2020-12-18KT 277 ds. Gazownictwa
ISO 19230:2020Gas analysis -- Sampling guidelines2020-11-30KT 277 ds. Gazownictwa
71.100.60 Olejki eteryczne
ISO 19332:2020Essential oil of matricaria [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert]2020-12-16KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.060.99 Inne minerały metaliczne
ISO 12742:2020Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Determination of transportable moisture limits -- Flow-table method2020-12-16KT 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 4259-1:2017/Amd 2:2020Petroleum and related products -- Precision of measurement methods and results -- Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test2020-12-10KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.120 Ciecze hydrauliczne
ISO 4406:2021Hydraulic fluid power -- Fluids -- Method for coding the level of contamination by solid particles2021-01-07KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21644:2021Solid recovered fuels -- Methods for the determination of biomass content2021-01-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21637:2020Solid recovered fuels -- Vocabulary2020-12-01KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
ISO 21663:2020Solid recovered fuels -- Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by the instrumental method2020-11-24KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.40 Biopaliwa
ISO 21626-3:2020Bamboo charcoal -- Part 3: Purification applications2020-12-04KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 21626-2:2020Bamboo charcoal -- Part 2: Fuel applications2020-12-04KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
ISO 21626-1:2020Bamboo charcoal -- Part 1: Generalities2020-12-04KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
75.180.01 Wyposażenie dla przemysłu naftowego i gazowego. Zagadnienia ogólne
ISO 15156-3:2020Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys2020-11-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 15156-2:2020Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons2020-11-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 15156-1:2020Petroleum and natural gas industries -- Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production -- Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials2020-11-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
ISO 8407:2021Corrosion of metals and alloys -- Removal of corrosion products from corrosion test specimens2021-01-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 23123:2020Corrosion control engineering life cycle -- General requirements2020-12-07KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 23222:2020Corrosion control engineering life cycle -- Risk assessment2020-12-02KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 23221:2020Pipeline corrosion control engineering life cycle -- General requirements2020-12-01KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
ISO 14404-4:2020Calculation method of carbon dioxide emission intensity from iron and steel production -- Part 4: Guidance for using the ISO 14404 series2020-12-21KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.080.20 Stale
ISO 6306:2020Chemical analysis of steel -- Order of listing elements in steel standards2020-12-14KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
ISO 23825:2020Method for evaluating the nodularity of spheroidal carbides -- Steels for cold heading and cold extruding2020-12-23KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
ISO 6934-4:2020Steel for the prestressing of concrete -- Part 4: Strand2020-11-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.150.01 Wyroby z metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
ISO 23694:2021Wrought magnesium and magnesium alloys -- Extruded rods/bars and tubes2021-01-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
ISO 18775:2020Veneers -- Terms and definitions, determination of physical characteristics and tolerances2020-11-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 22308-1:2021Cork bark selected as bottling product -- Part 1: Sensory evaluation -- Methodology for sensory evaluation by soaking2021-01-07KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 23946:2020Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test methods for optical properties of ceramic phosphors for white light-emitting diodes using a gonio-spectrofluorometer2020-11-30KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 10093:2020Plastics -- Fire tests -- Standard ignition sources2020-12-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 21304-2:2021Plastics -- Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials -- Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties2021-01-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 9772:2020Cellular plastics -- Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame2020-11-24KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
ISO 22821:2021Carbon-fibre-reinforced composites -- Determination of fibre weight content by thermogravimetry (TG)2021-01-08KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
ISO 22838:2020Composites and reinforcements fibres -- Determination of the fracture energy of bonded plates of carbon fibre reinforced plastics (CFRPs) and metal using double cantilever beam specimens2020-12-16KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO 12856-2:2020Railway applications -- Polymeric composite sleepers, bearers and transoms -- Part 2: Product testing2020-11-23KT 138 ds. Kolejnictwa
85.040 Masy włókniste
ISO 21437:2020Pulps -- Determination of carbohydrate composition2020-12-08KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 21436:2020Pulps -- Determination of lignin content -- Acid hydrolysis method2020-12-08KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 16474-3:2021Paints and varnishes -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 3: Fluorescent UV lamps2021-01-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
IEC 62899-202-6:2020Printed electronics - Part 202-6: Materials - Conductive ink - Measurement method for resistance changes under high temperature and humidity - Printed conductive layer on a flexible substrate2020-12-04RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
91.010.20 Aspekty kontraktowe
ISO 10845-1:2020Construction procurement -- Part 1: Processes, methods and procedures2020-12-21KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
ISO 10845-2:2020Construction procurement -- Part 2: Formatting and compilation of procurement documentation2020-12-21KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.080.01 Konstrukcje budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 8930:2021General principles on reliability for structures -- Vocabulary2021-01-07KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 6934-4:2020Steel for the prestressing of concrete -- Part 4: Strand2020-11-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 717-2:2020Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation2020-12-02KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 717-1:2020Acoustics -- Rating of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 1: Airborne sound insulation2020-12-02KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-5-53:2019/AMD1:2020Amendment 1 - Low-Voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection for safety, isolation, switching, control and monitoring2020-12-10KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
ISO 15876-3:2017/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 3: Fittings2020-12-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15877-2:2009/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 2: Pipes2020-12-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-3:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 3: Fittings2020-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15876-5:2017/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-5:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-5:2003/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutene (PB) -- Part 2: Pipes2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-3:2003/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 3: Fittings2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15877-5:2009/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-11-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-2:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Crosslinked polyethylene (PE-X) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-845:2020International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2020-12-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
ISO 21573-2:2020Building construction machinery and equipment -- Concrete pumps -- Part 2: Procedure for examination of technical parameters2020-12-21KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 22391-3:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 3: Fittings2020-12-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-5:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 5: Fitness for purpose of the system2020-12-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 22391-2:2009/Amd 1:2020Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) -- Part 2: Pipes2020-11-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC 62552-3:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 3: Energy consumption and volume2020-11-30KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
IEC 62552-2:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 2: Performance requirements2020-11-30KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
IEC 62552-1:2015/AMD1:2020Amendment 1 - Household refrigerating appliances - Characteristics and test methods - Part 1: General requirements2020-11-30KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 60675-3:2020Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 3: Additional provisions for the measurement of the radiation efficiency2020-12-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60675-2:2020Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance - Part 2: Additional provisions for the measurement of the radiant factor2020-12-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
ISO 22043:2020Ice-cream freezers -- Classification, requirements and test conditions2020-11-23KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.190 Sprzęt dla dzieci
ISO 31110:2020Wheeled child conveyances -- Pushchairs and prams -- Requirements and test methods2020-12-15KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek