Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 1087:2019Terminology work and terminology science -- Vocabulary2019-09-24KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 60050-845:1987/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 1087:2019Terminology work and terminology science -- Vocabulary2019-09-24KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-113:2011/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-103:2009/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-131:2002/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-121:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-881:1983/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 12165:2019Tools for moulding -- Components of compression and injection moulds and diecasting dies -- List of equivalent terms and symbols2019-11-06KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-113:2011/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 113: Physics for electrotechnology2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-523:2018/AMD1:2019Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 523: Micro-electromechanical systems (MEMS)2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD9:2019Amendment 9 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-904:2014/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-702:1992/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62899-101:2019Printed electronics - Part 101: Terminology - Vocabulary2019-10-14RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-731:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-715:1996/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 715: Telecommunication networks, teletraffic and operation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-723:1997/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 723: Broadcasting: Sound, television, data2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-725:1994/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-726:1982/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-713:1998/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-704:1993/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-701:1988/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 701: Telecommunications, channels and networks2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-714:1992/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 8090:2019Cycles -- Terminology2019-09-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.53 Urządzenia transportu bliskiego (Słownictwo)
ISO 5053-2:2019Industrial trucks -- Vocabulary -- Part 2: Fork arms and attachments2019-11-05KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 20588:2019Animal feeding stuffs -- Vocabulary2019-10-29KT 40 ds. Pasz
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
ISO 22553-1:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 1: Vocabulary2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 80000-3:2019Quantities and units -- Part 3: Space and time2019-10-22KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
ISO 80000-11:2019Quantities and units -- Part 11: Characteristic numbers2019-10-22KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 10110-1:2019Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 1: General2019-10-10KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
01.140.10 Pismo. Transliteracja
ISO 20674-1:2019Information and documentation -- Transliteration of scripts in use in Thailand -- Part 1: Transliteration of Akson-Thai-Noi2019-10-15KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 10962:2019Securities and related financial instruments -- Classification of financial instruments (CFI) code2019-10-01KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO 24536:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas2019-10-02KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 22301:2019Security and resilience -- Business continuity management systems -- Requirements2019-10-30KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 44002:2019Collaborative business relationship management systems -- Guidelines on the implementation of ISO 440012019-10-01KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 22301:2019Security and resilience -- Business continuity management systems -- Requirements2019-10-30KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
ISO 44002:2019Collaborative business relationship management systems -- Guidelines on the implementation of ISO 440012019-10-01KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC 17029:2019Conformity assessment -- General principles and requirements for validation and verification bodies2019-10-30KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC 17029:2019Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies2019-10-30KT 6 ds. Systemów Zarządzania
07.020 Matematyka
IEC 60050-103:2009/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 103: Mathematics - Functions2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 19036:2019Microbiology of the food chain -- Estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations2019-11-05KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 11197:2019Medical supply units2019-11-07KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 8536-4:2019Infusion equipment for medical use -- Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed2019-09-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 10555-6:2015/Amd 1:2019Intravascular catheters -- Sterile and single-use catheters -- Part 6: Subcutaneous implanted ports2019-09-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 60050-881:1983/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60601-2-43:2010/AMD2:2019Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for interventional procedures2019-10-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 9693:2019Dentistry -- Compatibility testing for metal-ceramic and ceramic-ceramic systems2019-10-25KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.30 Pakowanie sterylne
ISO 21882:2019Sterile packaged ready for filling glass vials2019-10-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 21881:2019Sterile packaged ready for filling glass cartridges2019-10-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 20186-3:2019Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examination processes for venous whole blood -- Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma2019-09-25KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
IEC 60601-2-66:2019Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems2019-10-16KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.180.30 Pomoce dla osób niewidomych i niedowidzących
ISO 24551:2019Ergonomics -- Accessible design -- Spoken instructions of consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 24550:2019Ergonomics -- Accessible design -- Indicator lights on consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC 62430:2019Environmentally conscious design (ECD) -- Principles, requirements and guidance2019-10-25KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
IEC 62430:2019Environmentally conscious design (ECD) - Principles, requirements and guidance2019-10-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 60050-904:2014/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 14007:2019Environmental management -- Guidelines for determining environmental costs and benefits2019-10-22KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
ISO/IEC 30146:2019Information technology -- Smart city ICT indicators2019-10-14RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-1:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods2019-09-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 10312:2019Ambient air -- Determination of asbestos fibres -- Direct transfer transmission electron microscopy method2019-10-11KT 280 ds. Jakości Powietrza
ISO 13794:2019Ambient air -- Determination of asbestos fibres -- Indirect-transfer transmission electron microscopy method2019-10-01KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
ISO 12039:2019Stationary source emissions -- Determination of the mass concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen in flue gas -- Performance characteristics of automated measuring systems2019-10-22KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 24536:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas2019-10-02KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO 21675:2019Water quality -- Determination of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water -- Method using solid phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)2019-10-26KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
ISO 22125-2:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)2019-11-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22125-1:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 1: Test method using liquid scintillation counting2019-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
ISO 21365:2019Soil quality -- Conceptual site models for potentially contaminated sites2019-10-31KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 28258:2013/Amd 1:2019Soil quality -- Digital exchange of soil-related data2019-09-26KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
ISO 25177:2019Soil quality -- Field soil description2019-09-19KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
ISO 17616:2019Soil quality -- Guidance on the choice and evaluation of bioassays for ecotoxicological characterization of soils and soil materials2019-10-31KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 18674-5:2019Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 5: Stress change measurements by total pressure cells (TPC)2019-10-10KT 254 ds. Geotechniki
13.080.40 Hydrologiczne właściwości gleby
ISO 11274:2019Soil quality -- Determination of the water-retention characteristic -- Laboratory methods2019-09-21KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 13857:2019Safety of machinery -- Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs2019-10-10KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-5:2012/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-09-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-105:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-32:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO 389-7:2019Acoustics -- Reference zero for the calibration of audiometric equipment -- Part 7: Reference threshold of hearing under free-field and diffuse-field listening conditions2019-11-05KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
ISO 21956:2019Road vehicles -- Ergonomics aspects of transport information and control systems -- Human machine interface specifications for keyless ignition systems2019-11-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 24551:2019Ergonomics -- Accessible design -- Spoken instructions of consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 24550:2019Ergonomics -- Accessible design -- Indicator lights on consumer products2019-10-23KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ISO 24509:2019Ergonomics -- Accessible design -- A method for estimating minimum legible font size for people at any age2019-10-04KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 16073-3:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 3: Clothing2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-1:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 1: General2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-8:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 8: Hearing2019-10-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.230 Ochrona przed wybuchami
ISO 80079-36:2016/COR1:2019Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment forexplosive atmospheres - Basic method and requirements 2019-10-22KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.340.10 Odzież ochronna
ISO 16073-3:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 3: Clothing2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 16073-1:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 1: General2019-10-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 27065:2017/Amd 1:2019Protective clothing -- Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers2019-10-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 17492:2019Clothing for protection against heat and flame -- Determination of heat transmission on exposure to both flame and radiant heat2019-10-08KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18640-1:2018/Amd 1:2019Protective clothing for firefighters -- Physiological impact -- Part 1: Measurement of coupled heat and moisture transfer with the sweating torso2019-10-04KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 18640-2:2018/Amd 1:2019Protective clothing for firefighters -- Physiological impact -- Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters2019-10-04KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
ISO 16073-8:2019Wildland firefighting personal protective equipment -- Requirements and test methods -- Part 8: Hearing2019-10-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
ISO 374-4:2019Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals2019-10-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ISO 374-2:2019Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 2: Determination of resistance to penetration2019-10-03KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
ISO 13287:2019Personal protective equipment -- Footwear -- Test method for slip resistance2019-10-01KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 20270:2019Acoustics -- Characterization of sources of structure-borne sound and vibration -- Indirect measurement of blocked forces2019-11-06KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.50 Elektroakustyka
IEC 60118-13:2019Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices2019-10-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 60601-2-66:2019Medical electrical equipment - Part 2-66: Particular requirements for the basic safety and essential performance of hearing aids and hearing aid systems2019-10-16KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC 60565-2:2019Underwater acoustics - Hydrophones - Calibration of hydrophones - Part 2: Procedures for low frequency pressure calibration2019-09-19KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 6070:2019Auxiliary tables for vibration generators -- Methods of describing equipment characteristics2019-10-01KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-131:2002/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-121:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 22125-2:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)2019-11-08KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
ISO 22125-1:2019Water quality -- Technetium-99 -- Part 1: Test method using liquid scintillation counting2019-11-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
IEC 60050-881:1983/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 881: Radiology and radiological physics2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO 11665-1:2019Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 1: Origins of radon and its short-lived decay products and associated measurement methods2019-09-18KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-2-64:2008/AMD1:2019Amendment 1 - Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance2019-10-09KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 10642:2019Fasteners -- Hexagon socket countersunk head screws with reduced loadability2019-09-18KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 9628:2019Rolling bearings -- Insert bearings and eccentric locking collars -- Geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2019-09-30RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 11118:2015/Amd 1:2019Gas cylinders -- Non-refillable metallic gas cylinders -- Specification and test methods2019-10-25KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.100.50 Elementy sterujące
ISO 4411:2019Hydraulic fluid power -- Valves -- Determination of differential pressure/flow rate characteristics2019-10-03KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.100.99 Inne elementy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych
ISO 20145:2019Pneumatic fluid power -- Test methods for measuring acoustic emission pressure levels of exhaust silencers2019-10-21KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
ISO 12759-4:2019Fans -- Efficiency classification for fans -- Part 4: Driven fans at maximum operating speed2019-11-05KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM 52911-2:2019Additive manufacturing -- Design -- Part 2: Laser-based powder bed fusion of polymers2019-09-30KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.20 Obrabiarki sterowane numerycznie
ISO 21919-1:2019Automation systems and integration -- Interfaces for automated machine tending -- Part 1: Overview and fundamental principles2019-11-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 61784-3-12:2010/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 122019-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.080.01 Obrabiarki do metali. Zagadnienia ogólne
ISO 16092-4:2019Machine tools safety -- Presses -- Part 4: Safety requirements for pneumatic presses2019-11-08KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
ISO 16092-2:2019Machine tools safety -- Presses -- Part 2: Safety requirement for mechanical presses2019-10-31KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.120.30 Urządzenia do formowania
ISO 12165:2019Tools for moulding -- Components of compression and injection moulds and diecasting dies -- List of equivalent terms and symbols2019-11-06KT 299 ds. Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
ISO 1711-1:2019Assembly tools for screws and nuts -- Technical specifications -- Part 1: Hand-operated wrenches and sockets2019-10-11KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 1711-2:2019Assembly tools for screws and nuts -- Technical specifications -- Part 2: Machine-operated sockets (impact)2019-10-08KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
25.160.10 Procesy spawalnicze
ISO 15607:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- General rules2019-10-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
ISO 9090:2019Gas tightness of equipment for gas welding and allied processes2019-10-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 13919-1:2019Electron and laser-beam welded joints -- Requirements and recommendations on quality levels for imperfections -- Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys2019-10-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 6947:2019Welding and allied processes -- Welding positions2019-10-12KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
ISO 9455-16:2019Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 16: Flux efficacy test, wetting balance method2019-09-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 9455-3:2019Soft soldering fluxes -- Test methods -- Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods2019-09-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
ISO 8504-2:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Surface preparation methods -- Part 2: Abrasive blast-cleaning2019-10-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 8504-1:2019Preparation of steel substrates before application of paints and related products -- Surface preparation methods -- Part 1: General principles2019-10-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 14713-2:2019Zinc coatings -- Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures -- Part 2: Hot dip galvanizing2019-10-31KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 21874:2019PVD multi-layer hard coatings -- Composition, structure and properties2019-10-30KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 21968:2019Non-magnetic metallic coatings on metallic and non-metallic basis materials -- Measurement of coating thickness -- Phase-sensitive eddy-current method2019-09-19KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
ISO 28721-1:2019Vitreous and porcelain enamels -- Glass-lined apparatus for process plants -- Part 1: Quality requirements for apparatus, components, appliances and accessories2019-09-19KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-904:2014/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 904: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC/IEEE 62582-6:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Electrical equipment condition monitoring methods - Part 6: Insulation resistance2019-10-22KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC 62859:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Nuclear power plants - Instrumentation and control systems - Requirements for coordinating safety and cybersecurity2019-10-09KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.180 Systemy turbin wiatrowych
IEC 61400-11:2012/AMD1:2018/COR1:2019Corrigendum 1 - Amendment 1 - Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques2019-10-10KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-2:2013/COR1:2019Corrigendum 1 - Wind turbines - Part 2: Small wind turbines2019-10-10KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC 61400-12-1:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines2019-09-24KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD9:2019Amendment 9 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-701:1988/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 701: Telecommunications, channels and networks2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-702:1992/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-721:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-121:1998/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60364-7-701:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower2019-10-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62858:2019Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles2019-10-09KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60364-7-706:2005/AMD1:2019Amendment 1 - Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement2019-09-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.060.10 Przewody
IEC 60851-5:2008/AMD2:2019Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 5: Electrical properties2019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
IEC 61857-32:2019Electrical insulation systems - Procedures for thermal evaluation - Part 32: Multifactor evaluation with increased factors during diagnostic testing2019-10-14KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-151:2001/AMD3:2019Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC 62025-2:2019High frequency inductive components - Non-electrical characteristics and measuring methods - Part 2: Test methods for non-electrical characteristics2019-09-20KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.40 Łączniki
IEC 60947-5-2:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2019-10-18KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60644:2009/AMD1:2019Amendment 1 - Specification for high-voltage fuse-links for motor circuit applications2019-09-23KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 61535:2019Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations2019-10-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 62026-3:2014/COR2:2019Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet2019-10-29KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-5-2:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2019-10-18KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62386-332:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback2019-10-29KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62040-1:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements2019-10-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-5: Common components – USB Audio 3.0 device class definition2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-6: Common components – USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-4:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2019-10-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
IEC 63006:2019Wireless power transfer (WPT) - Glossary of terms2019-10-14KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
ISO 80079-36:2016/COR1:2019Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment forexplosive atmospheres - Basic method and requirements 2019-10-22KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
IEC 60079-19:2019Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation2019-10-18KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-702:1992/AMD5:2019Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61709:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion2019-10-10KT 9 ds. Niezawodności
31.080.30 Tranzystory
IEC 60747-7:2010/AMD1:2019Amendment 1 - Semiconductor devices - Discrete devices - Part 7: Bipolar transistors2019-09-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 60050-523:2018/AMD1:2019Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 523: Micro-electromechanical systems (MEMS)2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 62341-5-3:2019Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5-3: Measuring methods of image sticking and lifetime2019-10-09KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62908-12-20:2019Touch and interactive displays - Part 12-20: Measuring methods of touch displays - Multi-touch performance2019-09-25KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 62878-1:2019Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates2019-10-14KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
ISO 11551:2019Optics and photonics -- Lasers and laser-related equipment -- Test method for absorptance of optical laser components2019-11-05KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC 62341-6-3:2017/COR1:2019Corrigendum 1 - Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-3: Measuring methods of image quality2019-10-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62341-5-3:2019Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5-3: Measuring methods of image sticking and lifetime2019-10-09KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-704:1993/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-714:1992/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 714: Switching and signalling in telecommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-725:1994/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-701:1988/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 701: Telecommunications, channels and networks2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.040.01 Systemy telekomunikacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-721:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 721: Telegraphy, facsimile and data communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-705:1995/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 60050-713:1998/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62209-3:2019Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz2019-09-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-161:1990/AMD9:2019Amendment 9 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.10 Emisja
CISPR 32:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission requirements2019-10-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
IEC 60118-13:2019Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Requirements and methods of measurement for electromagnetic immunity to mobile digital wireless devices2019-10-29KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60050-726:1982/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 61935-1:2019Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards2019-09-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components – USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-6: Common components – USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-5: Common components – USB Audio 3.0 device class definition2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components – USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
IEC 62680-1-7:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-7: Common components – USB Audio 3.0 device class definition data formats2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-731:1991/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-1-23:2019Optical fibre cables - Part 1-23: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods2019-10-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 61300-3-21:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time2019-09-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC 15067-3-3:2019Information technology - Home electronic system (HES) application model - Part 3-3: Model of a system of interacting energy management agents (EMAs) for demand-response energy management2019-10-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 20085-1:2019IT Security techniques -- Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive attack mitigation techniques in cryptographic modules -- Part 1: Test tools and techniques2019-10-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20085-1:2019IT Security techniques - Test tool requirements and test tool calibration methods for use in testing non-invasive attack mitigation techniques in cryptographic modules - Part 1: Test tools and techniques2019-10-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24761:2019Information technology - Security techniques - Authentication context for biometrics2019-10-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 24761:2019Information technology -- Security techniques -- Authentication context for biometrics2019-10-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20543:2019Information technology -- Security techniques -- Test and analysis methods for random bit generators within ISO/IEC 19790 and ISO/IEC 154082019-10-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20543:2019Information technology - Security techniques - Test and analysis methods for random bit generators within ISO/IEC 19790 and ISO/IEC 154082019-10-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30111:2019Information technology -- Security techniques -- Vulnerability handling processes2019-10-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 30111:2019Information technology - Security techniques - Vulnerability handling processes2019-10-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 29192-6:2019Information technology -- Lightweight cryptography -- Part 6: Message authentication codes (MACs)2019-09-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 15444-15:2019Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 15: High-Throughput JPEG 20002019-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-1:2019Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 1: Core coding system2019-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-15:2019Information technology -- JPEG 2000 image coding system -- Part 15: High-Throughput JPEG 20002019-10-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15444-1:2019Information technology - JPEG 2000 image coding system - Part 1: Core coding system2019-10-15KT 288 ds. Multimediów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
IEC 60050-704:1993/AMD4:2019Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 704: Transmission2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
ISO/IEC 23008-8:2018/Amd 1:2019Conformance testing for HEVC screen content coding (SCC) extensions and non-intra high throughput profiles2019-10-16KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-8:2018/AMD1:2019Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 8: Conformance specification for HEVC2019-10-16KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2019Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2019-10-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23093-2:2019Information technology -- Internet of media things -- Part 2: Discovery and communication API2019-09-26KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23001-7:2016/Amd 1:2019Information technology -- MPEG systems technologies -- Part 7: Common encryption in ISO base media file format files2019-09-25KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2019Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2019-09-24KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 22243:2019Information technology - Radio frequency identification for item management - Methods for localization of RFID tags2019-09-30KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 22243:2019Information technology -- Radio frequency identification for item management -- Methods for localization of RFID tags2019-09-30KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.040.99 Inne normy dotyczące kodowania informacji
ISO/IEC 23092-2:2019Information technology -- Genomic information representation -- Part 2: Coding of genomic information2019-10-18KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23092-2:2019Information technology - Genomic information representation - Part 2: Coding of genomic information2019-10-18KT 288 ds. Multimediów
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 61784-3-12:2010/AMD1:2019Amendment 1 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3-12: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 122019-11-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
IEC 62680-1-7:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-7: Common components – USB Audio 3.0 device class definition data formats2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.140 Grafika komputerowa
ISO/IEC 19774-1:2019Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Part 1: Humanoid animation (H-Anim) architecture2019-11-04KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19774-2:2019Information technology -- Computer graphics, image processing and environmental data representation -- Part 2: Humanoid animation (H-Anim) motion data animation2019-11-04KT 288 ds. Multimediów
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
ISO/IEC 9995-9:2016/Amd 1:2019Information technology -- Keyboard layouts for text and office systems -- Part 9: Multi-lingual, multiscript keyboard layouts2019-09-24KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 15067-3-3:2019Information technology -- Home Electronic System (HES) application model -- Part 3-3: Model of a system of interacting Energy Management Agents (EMAs) for demand response energy management2019-10-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-224:2019Information technology - Small computer system interface (SCSI) -- Part 224: Fibre Channel Protocol for SCSI, fourth version (FCP-4)2019-10-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14776-224:2019Information technology - Small computer system interface (SCSI) - Part 224: Fibre Channel Protocol for SCSI, fourth version (FCP-4)2019-10-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
IEC 62680-1-5:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-5: Common components – USB Audio 3.0 device class definition2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-8:2019Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-8: Common components – USB Audio 3.0 device class definition terminal types2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
IEC 62680-1-6:2019Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-6: Common components – USB Audio 3.0 device class definition basic functions2019-09-19KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 18013-4:2019Personal identification -- ISO-compliant driving licence -- Part 4: Test methods2019-11-08KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 18013-4:2019Personal identification - ISO-compliant driving licence - Part 4: Test methods2019-11-08KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 10373-7:2019Cards and security devices for personal identification -- Test methods -- Part 7: Contactless vicinity objects2019-10-02KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC 10373-7:2019Cards and security devices for personal identification - Test methods - Part 7: Contactless vicinity objects2019-10-02KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO 13492:2019Financial services -- Key-management-related data element -- Application and usage of ISO 8583-1 data elements for encryption2019-10-25KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO 20415:2019Trusted mobile e-document framework -- Requirements, functionality and criteria for ensuring reliable and safe mobile e-business2019-10-10RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 22602:2019Information technology -- Learning, education and training -- Competency models expressed in MLR2019-09-30KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 22602:2019Information technology - Learning, education and training - Competency models expressed in MLR2019-09-30KT 288 ds. Multimediów
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 15067-3-3:2019Information technology -- Home Electronic System (HES) application model -- Part 3-3: Model of a system of interacting Energy Management Agents (EMAs) for demand response energy management2019-10-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 30146:2019Information technology -- Smart city ICT indicators2019-10-14RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 10110-1:2019Optics and photonics -- Preparation of drawings for optical elements and systems -- Part 1: General2019-10-10KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 14490-9:2019Optics and photonics -- Test methods for telescopic systems -- Part 9: Test methods for field curvature2019-09-18KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO 8820-8:2019Road vehicles -- Fuse-links -- Part 8: Fuse-links with bolt-in contacts (Type H and J) with rated voltage of 450 V2019-10-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 21956:2019Road vehicles -- Ergonomics aspects of transport information and control systems -- Human machine interface specifications for keyless ignition systems2019-11-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 17987-8:2019Road vehicles -- Local Interconnect Network (LIN) -- Part 8: Electrical physical layer (EPL) specification: LIN over DC powerline (DC-LIN)2019-10-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 6626-3:2019Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 3: Coil-spring-loaded oil control rings made of steel2019-09-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.30 Układy chłodzenia. Układy smarowania
ISO 21441:2019Road vehicles -- Engine EGR cooler -- Heat dissipation test methods2019-10-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 22241-1:2019/Amd 1:2019Diesel engines -- NOx reduction agent AUS 32 -- Part 1: Quality requirements2019-11-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-20:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 20: Filter unit2019-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 20766-18:2019Road vehicles -- Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components -- Part 18: Hose2019-10-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 19880-8:2019Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 8: Fuel quality control2019-10-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
43.060.50 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne. Układy sterowania i kontroli
ISO 21956:2019Road vehicles -- Ergonomics aspects of transport information and control systems -- Human machine interface specifications for keyless ignition systems2019-11-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
ISO 8090:2019Cycles -- Terminology2019-09-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60077-5:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: Electrotechnical components - Rules for HV fuses2019-10-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60077-3:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 3: Electrotechnical components - Rules for DC circuit-breakers2019-10-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60077-4:2019Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 4: Electrotechnical components - Rules for AC circuit-breakers2019-10-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62290-3:2019Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 3: System requirements specification2019-09-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
ISO 18387:2019Aerospace -- Linear hydraulic utility actuator -- General specifications2019-09-27KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 8267-2:2019Aircraft -- Tow bar attachment fittings interface requirements -- Part 2: Regional aircraft2019-09-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.060 Wózki przemysłowe
ISO 5053-2:2019Industrial trucks -- Vocabulary -- Part 2: Fork arms and attachments2019-11-05KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO 6750-1:2019Earth-moving machinery -- Operator's manual -- Part 1: Contents and format2019-10-29KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.100 Butelki. Słoje
ISO 12821:2019Glass packaging -- 26 H 180 crown finish -- Dimensions2019-10-11KT 133 ds. Opakowań
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
ISO 20854:2019Thermal containers -- Safety standard for refrigerating systems using flammable refrigerants -- Requirements for design and operation2019-10-23KT 138 ds. Kolejnictwa
55.180.40 Kompletne opakowania transportowe z zawartością
ISO 4180:2019Packaging -- Complete, filled transport packages -- General rules for the compilation of performance test schedules2019-11-05KT 133 ds. Opakowań
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO 1833-15:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 15: Mixtures of jute with certain animal fibres (method by determining nitrogen content)2019-11-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1833-13:2019Textiles -- Quantitative chemical analysis -- Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)2019-10-04KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 105-A03:2019Textiles -- Tests for colour fastness -- Part A03: Grey scale for assessing staining2019-10-08KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 11410:2019Leather -- Guidelines for packaging of wet blue leather2019-10-23KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 24347:2019Agricultural vehicles -- Mechanical connections between towed and towing vehicles -- Dimensions of ball coupling device (80 mm)2019-09-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
ISO 15003:2019Agricultural engineering -- Electrical and electronic equipment -- Testing resistance to environmental conditions2019-11-04KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 15958:2019Fertilizers -- Extraction of water soluble phosphorus2019-10-11KT 156 ds. Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
ISO 20588:2019Animal feeding stuffs -- Vocabulary2019-10-29KT 40 ds. Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
ISO 22947:2019Cigarettes -- Determination of carbon monoxide in the vapour phase of cigarette smoke with an intense smoking regime -- NDIR method2019-09-30KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO 21572:2019Foodstuffs -- Molecular biomarker analysis -- Immunochemical methods for the detection and quantification of proteins2019-10-10KT 287 ds. Biotechnologii
67.080.10 Owoce i przetwory owocowe
ISO 3631:2019Citrus fruits -- Guidelines for storage2019-09-30KT 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
ISO 21983:2019Guidelines for the harvesting, transportation, separation of stigma, drying and storage of saffron before packing2019-11-07KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
ISO 21803:2019Dried dill -- Specification2019-09-30KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 16820:2019Sensory analysis -- Methodology -- Sequential analysis2019-10-03KT 235 ds. Analizy Żywności
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 14428:2019Carbonaceous materials for the production of aluminium -- Cold and tepid ramming pastes -- Expansion/shrinkage during baking2019-11-04KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
ISO 5940-1:2019Carbonaceous materials for the production of aluminium -- Pitch for electrodes -- Part 1: Determination of softening point by the ring-and-ball method2019-10-03KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 19880-8:2019Gaseous hydrogen -- Fuelling stations -- Part 8: Fuel quality control2019-10-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ISO 22734:2019Hydrogen generators using water electrolysis -- Industrial, commercial, and residential applications2019-09-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego
ISO 22734:2019Hydrogen generators using water electrolysis -- Industrial, commercial, and residential applications2019-09-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
73.040 Węgiel
ISO 21398:2019Hard coal and coke -- Guidance to the inspection of mechanical sampling systems2019-10-15KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 1018:2019Hard coal -- Determination of moisture-holding capacity2019-09-30KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
ISO 19225:2017/Amd 1:2019Underground mining machines -- Mobile extracting machines at the face -- Safety requirements for shearer loaders and plough systems2019-09-24KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 6521-3:2019Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -- Family D (compressors) -- Part 3: Specifications of categories DRA, DRB, DRC, DRD, DRE, DRF and DRG (lubricants for refrigerating compressors)2019-10-01KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 21398:2019Hard coal and coke -- Guidance to the inspection of mechanical sampling systems2019-10-15KT 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgli
ISO 18806:2019Solid mineral fuels -- Determination of chlorine content2019-09-30KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 3183:2019Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems2019-10-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
ISO 15590-4:2019Petroleum and natural gas industries -- Factory bends, fittings and flanges for pipeline transportation systems -- Part 4: Factory cold bends2019-09-24KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 26202:2019Magnesium and magnesium alloys -- Magnesium alloys for cast anodes2019-10-31KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
ISO 6935-2:2019Steel for the reinforcement of concrete -- Part 2: Ribbed bars2019-10-03KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
ISO 3183:2019Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems2019-10-07KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4884:2019Hardmetals -- Sampling and testing of powders using sintered test pieces2019-09-17KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 4489:2019Hardmetals -- Sampling and testing2019-09-17KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
79.100 Korek i wyroby z korka
ISO 2067:2019Granulated cork, broken cork and crushed cork -- Sampling for the determination of moisture content2019-10-31KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 21821:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of densification properties of ceramic powders on natural sintering2019-10-23KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 22197-3:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 3: Removal of toluene2019-10-15KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
ISO 22197-2:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 2: Removal of acetaldehyde2019-10-15KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.040.20 Składniki gumy
ISO 20927:2019Rubber compounding ingredients -- Precipitated silica -- Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge2019-10-25KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.060 Guma
ISO 2921:2019Rubber, vulcanized -- Determination of low-temperature characteristics -- Temperature-retraction procedure (TR test)2019-10-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 16620-2:2019Plastics -- Biobased content -- Part 2: Determination of biobased carbon content2019-10-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16929:2019Plastics -- Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test2019-10-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
ISO 20028-1:2019Plastics -- Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials -- Part 1: Designation system and basis for specification2019-09-27KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 16770:2019Plastics -- Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene -- Full-notch creep test (FNCT)2019-09-25KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 2440:2019Flexible and rigid cellular polymeric materials -- Accelerated ageing tests2019-11-05KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO 18885-3:2019TPMS snap-in valves -- Part 3: Performances2019-10-01KT 187 ds. Opon, Obręczy i Zaworów
87.020 Technologie malowania
ISO 12944-5:2019Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 5: Protective paint systems2019-09-27KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
ISO 13076:2019Paints and varnishes -- Lighting and procedure for visual assessments of coatings2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-6:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 6: Entry marks2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-5:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 5: Determination of sieve residue2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-4:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 4: Compatibility of electro-deposition coating materials with liquid, paste-like and solid foreign materials2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-3:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 3: Compatibility of electro-deposition coating materials with a reference oil2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-2:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 2: Throwing power2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 22553-1:2019Paints and varnishes -- Electro-deposition coatings -- Part 1: Vocabulary2019-10-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.20 Spoiwa
ISO 276:2019Binders for paints and varnishes -- Linseed stand oil -- Requirements and methods of test2019-10-04KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
ISO 11855-7:2019Building environment design -- Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems -- Part 7: Input parameters for the energy calculation2019-09-24KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO 20987:2019Simplified design for mechanical connections between precast concrete structural elements in buildings2019-10-11KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO 6935-2:2019Steel for the reinforcement of concrete -- Part 2: Ribbed bars2019-10-03KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 1920-6:2019Testing of concrete -- Part 6: Sampling, preparing and testing of concrete cores2019-10-11KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 16938-1:2019Buildings and civil engineering works -- Determination of the staining of porous substrates by sealants used in joints -- Part 1: Test with compression2019-09-19KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 16938-2:2019Buildings and civil engineering works -- Determination of the staining of porous substrates by sealants used in joints -- Part 2: Test without compression2019-09-19KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.40 Instalacja odgromowa
IEC 62858:2019Lightning density based on lightning location systems (LLS) - General principles2019-10-09KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-7-701:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-701: Requirements for special installations or locations - Locations containing a bath or shower2019-10-14KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60364-7-706:2005/AMD1:2019Amendment 1 - Low-voltage electrical installations - Part 7-706: Requirements for special installations or locations - Conducting locations with restricted movement2019-09-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.70 Instalacje sanitarne
IEC 60335-2-84:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances2019-10-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-845:1987/AMD2:2019Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 845: Lighting2019-10-17KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 18674-5:2019Geotechnical investigation and testing -- Geotechnical monitoring by field instrumentation -- Part 5: Stress change measurements by total pressure cells (TPC)2019-10-10KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 24536:2019Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Stormwater management -- Guidelines for stormwater management in urban areas2019-10-02KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
IEC 60335-2-110:2013/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators2019-10-31KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 61591:2019Cooking fume extractors - Methods for measuring performance2019-10-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
IEC 60335-2-5:2012/ISH1:2019Interpretation Sheet 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2019-09-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 63136:2019Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance2019-09-19KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 62885-9:2019Surface cleaning appliances - Part 9: Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods for measuring the performance2019-10-14KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-6:2015/AMD1:2019Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements2019-09-23KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
IEC 60335-2-89:2019/COR1:2019Corrigendum 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor2019-09-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
IEC 60335-2-105:2016/AMD1:2019Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-32:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances2019-09-20KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.20 Zimowy sprzęt sportowy
ISO 8061:2019Alpine ski-bindings -- Selection of release torques values2019-10-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji