Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24613-3:2021Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 3: Etymological extension2021-03-31KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii
01.040.01 Zagadnienia ogólne. Terminologia. Normalizacja. Dokumentacja (Słownictwo)
IEC 60050-732:2010/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 732: Computer network technology2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-802:2011/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 802: Ultrasonics2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
IEC 60050-102:2007/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 60050-121:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
IEC 60050-431:1980/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 431: Transductors2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-815:2015/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 815: Superconductivity2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-841:2004/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 841: Industrial electroheat2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-466:1990/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-411:1996/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 411: Rotating machinery2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD10:2021Amendment 10 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
IEC 60050-702:1992/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-561:2014/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.33 Telekomunikacja. Technika audio i wideo (Słownictwo)
IEC 60050-731:1991/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-712:1992/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 712: Antennas2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-726:1982/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-725:1994/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-713:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
ISO 23577:2021Ships and marine technology -- Cargo securing systems on ships -- Vocabulary2021-03-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
ISO 8909-1:2021Equipment for harvesting -- Forage harvesters -- Part 1: Vocabulary2021-04-16KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
ISO 6927:2021Building and civil engineering sealants -- Vocabulary2021-03-30KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
ISO 12671:2021Thermal spraying -- Thermally sprayed coatings -- Symbolic representation on drawings2021-04-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
ISO 6410-3:2021Technical drawings -- Screw threads and threaded parts -- Part 3: Simplified representation2021-03-22KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
ISO 16792:2021Technical product documentation -- Digital product definition data practices2021-04-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 24083:2021Information and documentation -- International archives statistics2021-05-04KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO 14097:2021Greenhouse gas management and related activities -- Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change2021-05-04KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 44003:2021Collaborative business relationship management -- Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental principles2021-04-27KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 37301:2021Compliance management systems -- Requirements with guidance for use2021-04-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.02 Ład organizacyjny i etyka
ISO 37301:2021Compliance management systems -- Requirements with guidance for use2021-04-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO 30415:2021Human resource management -- Diversity and inclusion2021-05-04KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO 37301:2021Compliance management systems -- Requirements with guidance for use2021-04-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO 10014:2021Quality management systems -- Managing an organization for quality results -- Guidance for realizing financial and economic benefits2021-04-20KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO 50003:2021Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems2021-05-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
ISO 16337:2021Application of statistical and related methods to new technology and product development process -- Robust tolerance design (RTD)2021-04-22KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.180 Edukacja
ISO 29994:2021Education and learning services -- Requirements for distance learning2021-04-20KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO 16460:2021Intelligent transport systems -- Localized communications -- Communication protocol messages for global usage2021-04-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO 20684-1:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 1: Overview2021-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.020 Matematyka
IEC 60050-102:2007/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 23036-1:2021Microbiology of the food chain -- Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products -- Part 1: UV-press method2021-04-21KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 23036-2:2021Microbiology of the food chain -- Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products -- Part 2: Artificial digestion method2021-04-21KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021Microbiology of the food chain -- Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR -- Part 1: Method for quantification2021-03-31KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
ISO 20417:2021Medical devices -- Information to be supplied by the manufacturer2021-04-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO 80601-2-87:2021Medical electrical equipment - Part 2-87: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency ventilators2021-04-12KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-87:2021Medical electrical equipment -- Part 2-87: Particular requirements for basic safety and essential performance of high-frequency ventilators2021-04-12KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-85:2021Medical electrical equipment -- Part 2-85: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cerebral tissue oximeter equipment2021-03-26KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-85:2021Medical electrical equipment - Part 2-85: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cerebral tissue oximeter equipment2021-03-26KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
ISO 80369-7:2021Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications -- Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications2021-05-04KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80369-7:2021Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications2021-05-04KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC 60601-2-65:2012/AMD2:2021Amendment 2 - Medical electrical equipment - Part 2-65: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental intra-oral X-ray equipment2021-05-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 23450:2021Dentistry -- Intraoral camera2021-03-26KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
ISO 23445:2021Dentistry -- Tissue punches2021-04-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 23940:2021Dentistry -- Excavators2021-04-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO 13408-6:2021Aseptic processing of health care products -- Part 6: Isolator systems2021-04-13KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
ISO 20184-3:2021Molecular in vitro diagnostic examinations -- Specifications for pre-examination processes for frozen tissue -- Part 3: Isolated DNA2021-05-07KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 10542-1:2012/Amd 1:2021Technical systems and aids for disabled or handicapped persons -- Wheelchair tiedown and occupant-restraint systems -- Part 1: Requirements and test methods for all systems2021-04-07KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
ISO 14031:2021Environmental management -- Environmental performance evaluation -- Guidelines2021-03-23KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
ISO 37155-2:2021Framework for integration and operation of smart community infrastructures -- Part 2: Holistic approach and the strategy for development, operation and maintenance of smart community infrastructures2021-05-05RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
ISO/IEC 30145-1:2021Information technology -- Smart City ICT reference framework -- Part 1: Smart city business process framework2021-05-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO 14097:2021Greenhouse gas management and related activities -- Framework including principles and requirements for assessing and reporting investments and financing activities related to climate change2021-05-04KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
ISO 11665-4:2021Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2021-03-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
ISO 23431:2021Measurement of road tunnel air quality2021-03-19KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO 23506:2021Workplace air -- Analysis of airborne water immiscible mineral oil droplets and vapor with Fourier -- Transform infrared spectroscopy2021-04-19KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
ISO 10390:2021Soil, treated biowaste and sludge – Determination of pH2021-04-06KT 191 ds. Chemii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 23495:2021Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety requirements for steel converter and associated equipment2021-04-09KT 301 ds. Odlewnictwa
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
ISO 19085-12:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 12: Tenoning/profiling machines2021-03-24KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-03-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 63327:2021Automatic floor treatment machines for commercial use - Particular requirements2021-05-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
ISO 22955:2021Acoustics -- Acoustic quality of open office spaces2021-05-04KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.220.10 Walka z pożarem
ISO 14557:2021Fire-fighting hoses -- Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies2021-04-16KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
ISO 9038:2021Determination of sustained combustibility of liquids2021-04-23KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 4589-4:2021Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 4: High gas velocity test2021-04-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-04-21KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
ISO 23131:2021Ellipsometry -- Principles2021-04-22KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
ISO 8297:1994/Amd 1:2021Acoustics -- Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment -- Engineering method2021-04-16KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.01 Optyka i pomiary zjawisk optycznych. Zagadnienia ogólne
ISO 15368:2021Optics and photonics -- Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements2021-03-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-121:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 61788-17:2021Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films2021-04-28KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
17.240 Pomiary promieniowania
ISO 11665-4:2021Measurement of radioactivity in the environment -- Air: radon-222 -- Part 4: Integrated measurement method for determining average activity concentration using passive sampling and delayed analysis2021-03-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60068-2-20:2021Environmental testing - Part 2-20: Tests - Test Ta and Tb: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads2021-03-30KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60068-2-38:2021Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test2021-03-25KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC 61010-2-130:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Particular requirements for equipment intended to be used in educational establishments by children2021-03-23KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
ISO 6410-3:2021Technical drawings -- Screw threads and threaded parts -- Part 3: Simplified representation2021-03-22KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
21.100.10 Łożyska ślizgowe
ISO 7905-1:2021Plain bearings -- Bearing fatigue -- Part 1: Plain bearings in test rigs and in applications under conditions of hydrodynamic lubrication2021-04-29RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 12130-1:2021Plain bearings -- Hydrodynamic plain tilting pad thrust bearings under steady-state conditions -- Part 1: Calculation of tilting pad thrust bearings2021-04-14RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 16287:2021Plain bearings -- Thermoplastic bushes -- Dimensions and tolerances2021-03-23RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
21.160 Sprężyny
ISO 22705-1:2021Springs -- Measurement and test parameters -- Part 1: Cold formed cylindrical helical compression springs2021-03-26KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 7432:2021Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of locked socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals2021-04-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 12176-2:2008/Amd 1:2021Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 2: Electrofusion2021-04-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 10466:2021Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes -- Test method to prove the resistance to initial ring deflection2021-04-12KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2021-04-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 10952:2021Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition2021-03-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 7432:2021Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Test methods to prove the design of locked socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals2021-04-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 12176-2:2008/Amd 1:2021Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 2: Electrofusion2021-04-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2021-04-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 10952:2021Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings -- Determination of the resistance to chemical attack for the inside of a section in a deflected condition2021-03-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
ISO 1402:2021Rubber and plastics hoses and hose assemblies -- Hydrostatic testing2021-04-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 23384:2021Rubber and plastics hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced types with working pressure equal or above 70 MPa (700 bar) -- Specification2021-04-23KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 7233:2021Rubber and plastics hoses and hose assemblies -- Determination of resistance to vacuum2021-04-20KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.99 Inne zawory
ISO 10631:2021Industrial valves - Metallic butterfly valves2021-05-04KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.080 Pompy
IEC 60335-2-67:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines, for commercial use2021-05-03KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC 61784-3-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 32021-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-3-18:2011/AMD2:2021Amendment 2 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 182021-04-30KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO 10303-210:2021Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 210: Application protocol: Electronic assembly, interconnect and packaging design2021-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-03-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-2-3:2020/COR1:2021Corrigendum 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-3: Particular requirements for hand-held grinders, disc-type polishers and disc-type sanders2021-04-09KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 3834-2:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 2: Comprehensive quality requirements2021-04-12KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 3834-3:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 3: Standard quality requirements2021-04-12KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 3834-4:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 4: Elementary quality requirements2021-04-12KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
IEC 60974-8:2021Arc welding equipment - Part 8: Gas consoles for welding and plasma cutting systems2021-04-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
IEC 60974-11:2021Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders2021-04-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
IEC 60974-13:2021Arc welding equipment - Part 13: Welding current return clamp2021-04-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
ISO 8205:2021Resistance welding equipment -- Water-cooled secondary connection cablesDimensions and requirements for double-conductor connection cables2021-03-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.01 Piece przemysłowe. Zagadnienia ogólne
ISO 23495:2021Industrial furnaces and associated processing equipment -- Safety requirements for steel converter and associated equipment2021-04-09KT 301 ds. Odlewnictwa
25.180.10 Piece elektryczne
IEC 60050-841:2004/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 841: Industrial electroheat2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 12671:2021Thermal spraying -- Thermally sprayed coatings -- Symbolic representation on drawings2021-04-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 23486:2021Metallic and other inorganic coatings -- Measurement of Young’s modulus of thermal barrier coatings at elevated temperature by flexural resonance method2021-04-13KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
ISO 4518:2021Metallic coatings -- Measurement of coating thickness -- Profilometric method2021-04-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
ISO 23216:2021Carbon based films -- Determination of optical properties of amorphous carbon films by spectroscopic ellipsometry2021-05-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
IEC 62934:2021Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions2021-04-26KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO 50003:2021Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems2021-05-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.080 Pompy cieplne
ISO 13256-1:2021Water-source heat pumps -- Testing and rating for performance -- Part 1: Water-to-air and brine-to-air heat pumps2021-05-07KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
ISO 13256-2:2021Water-source heat pumps -- Testing and rating for performance -- Part 2: Water-to-water and brine-to-water heat pumps2021-05-07KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC 61468:2021Nuclear power plants - Instrumentation systems important to safety - In-core instrumentation: Characteristics and test methods of self-powered neutron detectors2021-04-26KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC/IEEE 63113:2021Nuclear facilities - Instrumentation important to safety - Spent fuel pool instrumentation2021-04-20KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 62920:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment2021-04-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 23343-1:2021Solid biofuels -- Determination of water sorption and its effect on durability of thermally treated biomass fuels -- Part 1: Pellets2021-05-03KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
IEC 60335-2-104:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-104: Particular requirements for appliances to recover and/or recycle refrigerant from air conditioning and refrigeration equipment2021-05-07KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-7-710:2021Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations2021-05-05KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62934:2021Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions2021-04-26KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021Amendment 1 - Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors2021-04-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60050-431:1980/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 431: Transductors2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-815:2015/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 815: Superconductivity2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-561:2014/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-702:1992/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-705:1995/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-121:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 121: Electromagnetism2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-466:1990/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-131:2002/AMD4:2021Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 131: Circuit theory2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-151:2001/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-161:1990/AMD10:2021Amendment 10 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-03-22KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
IEC 61788-17:2021Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films2021-04-28KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.100.01 Elementy wyposażenia elektrycznego. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-151:2001/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 151: Electrical and magnetic devices2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC 63044-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements2021-05-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 63044-3:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements2021-05-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
IEC 61386-23:2021Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems2021-04-12KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 61386-22:2021Conduit Systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems2021-04-12KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 61386-21:2021Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems2021-04-12KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.40 Łączniki
IEC 60947-9-2:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-2: Active arc-fault mitigation systems - Optical-based internal arc-detection and mitigation devices2021-04-26KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60269-6:2010/AMD1:2021Amendment 1 - Low-voltage fuses - Part 6: Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems2021-04-09KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
IEC 63044-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements2021-05-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 63044-3:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 3: Electrical safety requirements2021-05-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60947-4-1:2018/COR2:2021Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2021-04-20KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-106:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and motor-starters2021-04-26KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC 60947-9-2:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 9-2: Active arc-fault mitigation systems - Optical-based internal arc-detection and mitigation devices2021-04-26KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
IEC 60947-4-1:2018/COR2:2021Corrigendum 2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2021-04-20KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.20 Żarówki
IEC 60809:2021Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2021-04-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-411:1996/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 411: Rotating machinery2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.160.10 Podzespoły maszyn wirujących
IEC 60773:2021Rotating electrical machines - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes2021-04-07KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.180 Transformatory. Dławiki
IEC 61558-2-1:2021Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-1: Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies incorporating separating transformers for general applications2021-04-21KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62040-3:2021Uninterruptible power systems (UPS) - Part 3: Method of specifying the performance and test requirements2021-04-21KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60050-431:1980/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 431: Transductors2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
IEC 60086-2:2021Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications2021-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60086-3:2021Primary batteries - Part 3: Watch batteries2021-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC 60086-1:2021Primary batteries - Part 1: General2021-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-04-21KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
IEC 60050-466:1990/AMD2:2021Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 466: Overhead lines2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-04-21KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC 60286-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2021-04-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60050-702:1992/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 702: Oscillations, signals and related devices2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
IEC 60384-2:2021Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene terephthalate film dielectric DC capacitors2021-04-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 63229:2021Semiconductor devices - Classification of defects in gallium nitride epitaxial film on silicon carbide substrate2021-04-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
IEC 60050-561:2014/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC 62899-402-3:2021Printed electronics - Part 402-3: Printability - Measurement of qualities - Voids in printed pattern using a two-dimensional optical image2021-04-07RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
IEC 62228-5:2021Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 5: Ethernet transceivers2021-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
IEC 61076-3-122:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-122: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and data transmission with frequencies up to 500 MHz and current-carrying capacity in indus2021-04-21KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
IEC 61587-6:2021Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 series - Part 6: Security aspects for indoor cabinets2021-04-12KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
IEC 60286-1:2017/AMD1:2021Amendment 1 - Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes2021-04-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-725:1994/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 725: Space radiocommunications2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.01 Radiokomunikacja. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-705:1995/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 705: Radio wave propagation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
IEC 60050-713:1998/AMD5:2021Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation2021-03-29KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-161:1990/AMD10:2021Amendment 10 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 161: Electromagnetic compatibility2021-03-23KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.100.10 Emisja
IEC 61000-3-3:2013/AMD2:2021Amendment 2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional co2021-03-25KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
IEC 60050-726:1982/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 726: Transmission lines and waveguides2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.120.40 Anteny
IEC 60050-712:1992/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 712: Antennas2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60794-3-70:2021Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60050-731:1991/AMD6:2021Amendment 6 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 731: Optical fibre communication2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
33.180.10 Włókna i kable
IEC 60794-1-403:2021Optical fibre cables - Part 1-403: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Electrical test methods - Electrical continuity test of cable metallic elements, method H32021-04-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-4-30:2021Optical fibre cables - Part 4-30: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for optical phase conductor (OPPC) optical cables2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 60794-3-70:2021Optical fibre cables - Part 3-70: Outdoor cables - Family specification for outdoor optical fibre cables for rapid/multiple deployment2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC 62148-21:2021Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 21: Design guidelines of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)2021-04-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 61753-111-08:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 111-08: Sealed closures for category G - Ground2021-04-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
IEC 62148-15:2021Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages2021-03-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC 61968-3:2021Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations2021-04-27KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC 62488-3:2021Power line communication systems for power utility applications - Part 3: Digital Power Line Carrier (DPLC) terminals and hybrid ADPLC terminals2021-04-26KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
IEC 60050-732:2010/AMD3:2021Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 732: Computer network technology2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
IEC 60050-802:2011/AMD1:2021Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 802: Ultrasonics2021-04-06KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 27050-4:2021Information technology -- Electronic discovery -- Part 4: Technical readiness2021-04-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27050-4:2021Information technology - Electronic discovery - Part 4: Technical readiness2021-04-12KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.30 Kodowanie informacji graficznej i fotograficznej
ISO/IEC 24800-2:2021Information technology -- JPSearch -- Part 2: Registration, identification and management of schema and ontology2021-04-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 24800-2:2021Information technology - JPSearch - Part 2: Registration, identification and management of schema and ontology2021-04-13KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21794-2:2021Information technology -- Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) -- Part 2: Light field coding2021-04-08KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 21794-2:2021Information technology - Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) - Part 2: Light field coding2021-04-08KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 26580:2021Software and systems engineering -- Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering2021-04-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 26580:2021Software and systems engineering - Methods and tools for the feature-based approach to software and systems product line engineering2021-04-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 5055:2021Information technology - Software measurement - Software quality measurement - Automated source code quality measures2021-03-30RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 5055:2021Information technology -- Software measurement -- Software quality measurement -- Automated source code quality measures2021-03-30RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 61784-3-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 32021-05-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC 61784-3-18:2011/AMD2:2021Amendment 2 - Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 182021-04-30KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.10 Warstwa fizyczna
ISO/IEC 17982:2021Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Close capacitive coupling communication physical layer (CCCC PHY)2021-05-03KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
ISO/IEC 21481:2021Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Near field communication interface and protocol 2 (NFCIP-2)2021-04-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 21481:2021Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Near field communication interface and protocol 2 (NFCIP-2)2021-04-20KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.60 Warstwa prezentacji danych
ISO/IEC 24824-4:2021Information technology - Generic applications of ASN.1 - Part 4: Cryptographic message syntax2021-03-31RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24824-4:2021Information technology -- Generic applications of ASN.1 -- Part 4: Cryptographic message syntax2021-03-31RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 11801-3:2017/Amd 1:2021Information technology -- Generic cabling for customer premises -- Part 3: Industrial premises2021-04-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 11801-3:2017/AMD1:2021Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 3: Industrial premises2021-04-14KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 24775-4:2021Information technology - Storage management - Part 4: Block devices2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-5:2021Information technology - Storage management - Part 5: File systems2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-6:2021Information technology - Storage management - Part 6: Fabric2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-7:2021Information technology - Storage management - Part 7: Host elements2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-8:2021Information technology - Storage management - Part 8: Media libraries2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-3:2021Information technology - Storage management - Part 3: Common profiles2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-1:2021Information technology - Storage management - Part 1: Overview2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-2:2021Information technology - Storage management - Part 2: Common Architecture2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-8:2021Information technology -- Storage management -- Part 8: Media libraries2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-7:2021Information technology -- Storage management -- Part 7: Host elements2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-6:2021Information technology -- Storage management -- Part 6: Fabric2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-5:2021Information technology -- Storage management -- Part 5: File systems2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-4:2021Information technology -- Storage management -- Part 4: Block devices2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-3:2021Information technology -- Storage management -- Part 3: Common profiles2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-2:2021Information technology -- Storage management -- Part 2: Common Architecture2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24775-1:2021Information technology -- Storage management -- Part 1: Overview2021-04-07RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 18598:2016/Amd 1:2021Information technology -- Automated infrastructure management (AIM) systems -- Requirements, data exchange and applications2021-04-01KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 18598:2016/AMD1:2021Information technology - Automated infrastructure management (AIM) systems - Requirements, data exchange and applications2021-03-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14763-4:2021Information technology -- Implementation and operation of customer premises cabling -- Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links2021-03-25KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14763-4:2021Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 4: Measurement of end-to-end (E2E) links, modular plug terminated links (MPTLs) and direct attach cabling2021-03-22KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.10 Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)
ISO 16792:2021Technical product documentation -- Digital product definition data practices2021-04-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO 20684-1:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 1: Overview2021-04-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 16460:2021Intelligent transport systems -- Localized communications -- Communication protocol messages for global usage2021-04-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19148:2021Geographic information -- Linear referencing2021-04-06KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO 27269:2021Health informatics -- International patient summary2021-04-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 23903:2021Health informatics -- Interoperability and integration reference architecture – Model and framework2021-04-01KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO 81001-1:2021Health software and health IT systems safety, effectiveness and security - Part 1: Principles and concepts2021-03-31KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 81001-1:2021Health software and health IT systems safety, effectiveness and security -- Part 1: Principles and concepts2021-03-31KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.90 Zastosowanie IT w edukacji
ISO/IEC 23126:2021Information technology for learning, education and training - Ubiquitous learning resource organization and description framework2021-04-19KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23126:2021Information technology for learning, education and training -- Ubiquitous learning resource organization and description framework2021-04-19KT 288 ds. Multimediów
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/IEC 30145-1:2021Information technology -- Smart City ICT reference framework -- Part 1: Smart city business process framework2021-05-04RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
37.020 Przyrządy optyczne
ISO 23364:2021Optics and Photonics -- Bulk absorption optical filters2021-04-20KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
ISO 14490-3:2021Optics and photonics -- Test methods for telescopic systems -- Part 3: Test methods for telescopic sights2021-03-23KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/IEC 29183:2021Information technology - Office equipment - Method for measuring digital copying productivity for a single one-sided original2021-04-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 29183:2021Information technology -- Office equipment -- Method for measuring digital copying productivity for a single one-sided original2021-04-13KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 24734:2021Information technology -- Office equipment -- Method for measuring digital printing productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 24735:2021Information technology - Office equipment - Method for measuring digital copying productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 24734:2021Information technology - Office equipment - Method for measuring digital printing productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC 24735:2021Information technology -- Office equipment -- Method for measuring digital copying productivity2021-04-09KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
39.040.10 Zegarki
IEC 60086-3:2021Primary batteries - Part 3: Watch batteries2021-04-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
IEC 60809:2021Lamps and light sources for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2021-04-07KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.080.01 Pojazdy użytkowe. Zagadnienia ogólne
ISO 21233:2021Heavy commercial vehicles and buses -- Vehicle dynamics simulation and validation -- Closing-curve test2021-05-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 21498-2:2021Electrically propelled road vehicles -- Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components -- Part 2: Electrical tests for components2021-03-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 20730-1:2021Road vehicles -- Vehicle interface for electronic Periodic Technical Inspection (ePTI) -- Part 1: Application and communication requirements2021-04-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
47.020.30 Instalacje rurociągowe
ISO 23212:2021Ships and marine technology -- Flange connection for fuel and lubrication oil bunkering -- Basic dimensions and technical requirements2021-03-22KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
ISO 23577:2021Ships and marine technology -- Cargo securing systems on ships -- Vocabulary2021-03-31KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.60 Urządzenia, wyposażenie i instalacje elektryczne na statkach i konstrukcjach morskich
IEC/IEEE 61886-1:2021Subsea equipment - Part 1: Power connectors, penetrators and jumper assemblies with rated voltage from 3 kV (Umax = 3,6 kV) to 30 kV (Umax = 36 kV)2021-04-20KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 14946:2021Small craft -- Maximum load capacity2021-04-13KT 230 ds. Małych Statków
ISO 14945:2021Small craft -- Builder's plate2021-04-13KT 230 ds. Małych Statków
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
ISO 3185:2021Aerospace -- Bolts, normal bihexagonal head, normal shank, short or medium length MJ threads, metallic material, coated or uncoated, strength classes less than or equal to 1 100 MPa -- Dimensions2021-03-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
ISO 10245-1:2021Cranes -- Limiting and indicating devices -- Part 1: General2021-03-24KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
ISO 16322-3:2021Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 3: Woven and knitted garments2021-04-20KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 16322-2:2021Textiles -- Determination of spirality after laundering -- Part 2: Woven and knitted fabrics2021-04-20KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.50 Liny i sznury
ISO 1346:2021Fibre ropes -- Polypropylene split film, monofilament and multifilament (PP2) and polypropylene high-tenacity multifilament (PP3) -- 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes2021-04-19KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1140:2021Fibre ropes -- Polyamide -- 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes2021-04-19KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
ISO 1141:2021Fibre ropes -- Polyester -- 3-, 4-, 8- and 12-strand ropes2021-04-19KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
IEC 63203-201-3:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 201-3: Electronic textile - Determination of electrical resistance of conductive textiles under simulated microclimate2021-04-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 14930:2012/Amd 1:2021Colour fastness to to-and-fro rubbing, tear load and colour fastness to light2021-05-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 14931:2021Leather -- Leather for apparel (excluding furs) -- Specifications and sampling procedures2021-04-28KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 20940:2021Leather -- Crust full chrome upper leather -- Specifications and test methods2021-04-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 16181-1:2021Footwear -- Critical substances potentially present in footwear and footwear components -- Part 1: Determination of phthalate with solvent extraction2021-03-26KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.50 Maszyny do zbiorów
ISO 8909-3:2021Equipment for harvesting -- Forage harvesters -- Part 3: Test methods2021-04-16KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 8909-2:2021Equipment for harvesting -- Forage harvesters -- Part 2: Specification of characteristics and performance2021-04-16KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 8909-1:2021Equipment for harvesting -- Forage harvesters -- Part 1: Vocabulary2021-04-16KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
67.140.20 Kawa i substytuty kawy
ISO 22994:2021Coffee extracts -- Determination of the dry matter content of coffee extracts -- Sea sand method of liquid or pasty coffee extracts2021-03-29KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
67.200.20 Nasiona oleiste
ISO 771:2021Oilseed meals -- Determination of moisture and volatile matter content2021-03-30KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.240 Analiza sensoryczna
ISO 20784:2021Sensory analysis -- Guidance on substantiation for sensory and consumer product claims2021-03-23KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 20579-3:2021Surface chemical analysis -- Sample handling, preparation and mounting -- Part 3: Biomaterials2021-04-01KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
ISO 23420:2021Microbeam analysis -- Analytical electron microscopy -- Method for the determination of energy resolution for electron energy loss spectrum analysis2021-04-23KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO 23692:2021Microbeam analysis -- Electron probe microanalysis -- Quantitative analysis of Mn dendritic segregation in continuously cast steel product2021-04-09KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
IEC 60335-2-104:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-104: Particular requirements for appliances to recover and/or recycle refrigerant from air conditioning and refrigeration equipment2021-05-07KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
ISO 817:2014/Amd 2:2021Refrigerants -- Designation and safety classification2021-04-08KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
ISO 9038:2021Determination of sustained combustibility of liquids2021-04-23KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 13736:2021Determination of flash point -- Abel closed-cup method2021-03-31KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.20 Paliwa płynne
ISO 6249:2021Petroleum products -- Determination of thermal oxidation stability of gas turbine fuels2021-04-15KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
ISO 23343-1:2021Solid biofuels -- Determination of water sorption and its effect on durability of thermally treated biomass fuels -- Part 1: Pellets2021-05-03KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
ISO 19901-10:2021Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 10: Marine geophysical investigations2021-03-23KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO 12176-2:2008/Amd 1:2021Plastics pipes and fittings -- Equipment for fusion jointing polyethylene systems -- Part 2: Electrofusion2021-04-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
77.100 Żelazostopy
ISO 23156:2021Ferronickels -- Determination of phosphorus, manganese, chromium, copper and cobalt contents -- Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method2021-03-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.120.20 Magnez i stopy magnezu
ISO 23700:2021Wrought magnesium and magnesium alloys -- Rolled plates and sheets2021-03-23KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
ISO 23156:2021Ferronickels -- Determination of phosphorus, manganese, chromium, copper and cobalt contents -- Inductively coupled plasma optical emission spectrometric method2021-03-26KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
ISO 630-2:2021Structural steels -- Part 2: Technical delivery conditions for structural steels for general purposes2021-04-20KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 630-4:2021Structural steels -- Part 4: Technical delivery conditions for high yield strength quenched and tempered structural steel plates and wide flats2021-04-20KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 630-3:2021Structural steels -- Part 3: Technical delivery conditions for fine-grain structural steels2021-04-20KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 630-1:2021Structural steels -- Part 1: General technical delivery conditions for hot-rolled products2021-04-20KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
ISO 19085-12:2021Woodworking machines -- Safety -- Part 12: Tenoning/profiling machines2021-03-24KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 23738:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Measurement method of spectral reflectance of fine ceramic thin films under humid conditions2021-04-29KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
81.080 Materiały ogniotrwałe
ISO 23071:2021Refractory products -- Determination of reduced species in carbon containing refractories by XRD2021-04-08KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.060 Guma
ISO 23075:2021Vulcanized rubbers -- Determination of antidegradants by high-performance liquid chromatography2021-03-31KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 4664-3:2021Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of dynamic properties -- Part 3: Glass transition temperature (Tg)2021-03-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
ISO 1432:2021Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Determination of low-temperature stiffening (Gehman test)2021-03-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 17088:2021Plastics -- Organic recycling -- Specifications for compostable plastics2021-04-26KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 20965:2021Plastics -- Determination of the transient extensional viscosity of polymer melts2021-04-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO 4589-4:2021Plastics -- Determination of burning behaviour by oxygen index -- Part 4: High gas velocity test2021-04-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.10 Tworzywa termoutwardzalne
ISO 4216:2021Thermosetting resin and UV curable resin -- Determination of shrinkage by continuous measurement method2021-04-22KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
ISO 844:2021Rigid cellular plastics -- Determination of compression properties2021-03-31KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 14557:2021Fire-fighting hoses -- Rubber and plastics suction hoses and hose assemblies2021-04-16KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO 638-2:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials -- Determination of dry matter content by oven-drying method -- Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials2021-05-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 638-1:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials -- Determination of dry matter content by oven-drying method -- Part 1: Materials in solid form2021-05-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO 8791-4:2021Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- Part 4: Print-surf method2021-05-07KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 638-2:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials -- Determination of dry matter content by oven-drying method -- Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials2021-05-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ISO 638-1:2021Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials -- Determination of dry matter content by oven-drying method -- Part 1: Materials in solid form2021-05-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
ISO 12625-17:2021Tissue paper and tissue products -- Part 17: Determination of disintegration in water2021-04-19KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
ISO 9038:2021Determination of sustained combustibility of liquids2021-04-23KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
ISO 28199-1:2021Paints and varnishes -- Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process -- Part 1: Vocabulary and preparation of test panels2021-03-25KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 23322:2021Paints and varnishes -- Determination of solvents in coating materials containing organic solvents only -- Gas-chromatographic method2021-03-19KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 24353:2008/Amd 1:2021Hygrothermal performance of building materials and products -- Determination of moisture adsorption/desorption properties in response to humidity variation2021-03-23KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
ISO 22873:2021Quality control for batching and mixing steel fibre-reinforced concretes2021-04-08KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
ISO 24068-1:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of the degree of cure -- Part 1: Build-up of tensile properties in dumbbell-shaped specimens2021-05-03KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 24068-2:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of the degree of cure -- Part 2: Build-up of tensile and adhesion properties in test joint specimens2021-05-03KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 24070-1:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of cured thickness of one-component sealant -- Part 1: Taper-shaped groove test method2021-04-29KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 24070-2:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of cured thickness of one-component sealant -- Part 2: Cylindrical cup test method2021-04-29KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 6927:2021Building and civil engineering sealants -- Vocabulary2021-03-30KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
ISO 9046:2021Building and civil engineering sealants -- Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature2021-03-22KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
ISO 10140-1:2021Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 1: Application rules for specific products2021-05-06KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 22955:2021Acoustics -- Acoustic quality of open office spaces2021-05-04KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 10140-4:2021Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 4: Measurement procedures and requirements2021-04-16KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 10140-3:2021Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 3: Measurement of impact sound insulation2021-04-16KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 10140-5:2021Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 5: Requirements for test facilities and equipment2021-04-16KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
ISO 10140-2:2021Acoustics -- Laboratory measurement of sound insulation of building elements -- Part 2: Measurement of airborne sound insulation2021-04-15KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-7-710:2021Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations2021-05-05KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60364-5-54:2011/AMD1:2021Amendment 1 - Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors2021-04-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
IEC 60335-2-67:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-67: Particular requirements for floor treatment machines, for commercial use2021-05-03KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 22282-4:2021Geotechnical investigation and testing -- Geohydraulic testing -- Part 4: Pumping tests2021-03-22KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2021-04-01KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.060 Tunele
ISO 23431:2021Measurement of road tunnel air quality2021-03-19KT 280 ds. Jakości Powietrza
97.080 Urządzenia do czyszczenia
IEC 63327:2021Automatic floor treatment machines for commercial use - Particular requirements2021-05-04KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
IEC 60335-2-69:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-69: Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use2021-04-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
ISO 22042:2021Blast chiller and freezer cabinets for professional use -- Classification, requirements and test conditions2021-03-31KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 28399:2021Dentistry -- External tooth bleaching products2021-03-22KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych