Zawartość

Normy Międzynarodowe

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Międzynarodowych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy międzynarodowe
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.020 Terminologia (zasady i koordynacja)
ISO 24615-2:2018Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) -- Part 2: XML serialization (Tiger vocabulary)2018-02-23KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
ISO 22300:2018Security and resilience -- Vocabulary2018-02-08KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
ISO 12749-5:2018Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 5: Nuclear reactors2018-02-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
IEC 62933-1:2018Electrical energy storage (EES) systems - Part 1: Vocabulary2018-02-27KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO 4885:2018Ferrous materials -- Heat treatments -- Vocabulary2018-02-28KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 1703:2018Assembly tools for screws and nuts -- Nomenclature2018-02-15KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
ISO/IEC 27000:2018Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary2018-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27000:2018Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary2018-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
ISO 6621-1:2018Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 1: Vocabulary2018-03-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
ISO 4885:2018Ferrous materials -- Heat treatments -- Vocabulary2018-02-28KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
01.060 Wielkości i jednostki
ISO 7345:2018Thermal performance of buildings and building components -- Physical quantities and definitions2018-03-08KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
ISO 11532:2018Aircraft ground equipment -- Graphical symbols2018-02-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
ISO 129-1:2018Technical product documentation (TPD) -- Presentation of dimensions and tolerances -- Part 1: General principles2018-02-23KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.140.20 Informacja naukowa
ISO 20247:2018Information and documentation -- International library item identifier(ILII)2018-01-17KT 242 ds. Informacji i Dokumentacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO 31000:2018Risk management -- Guidelines2018-02-14KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO 22300:2018Security and resilience -- Vocabulary2018-02-08KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/IEC 27000:2018Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary2018-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27000:2018Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary2018-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO 20391-1:2018Biotechnology -- Cell counting -- Part 1: General guidance on cell counting methods2018-01-19KT 287 ds. Biotechnologii
07.100.20 Mikrobiologia wody
ISO 11133:2014/Amd 1:2018Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media2018-02-09KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
07.100.30 Mikrobiologia żywności
ISO 11133:2014/Amd 1:2018Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media2018-02-09KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
IEC 60601-2-4:2010/AMD1:2018Amendment 1 - Medical electrical equipment - Part 2-4: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cardiac defibrillators2018-02-28KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 80601-2-55:2018Medical electrical equipment -- Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors2018-02-12KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 80601-2-55:2018Medical electrical equipment - Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors2018-02-12KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO 10524-2:2018Pressure regulators for use with medical gases -- Part 2: Manifold and line pressure regulators2018-02-01KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 10524-1:2018Pressure regulators for use with medical gases -- Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices2018-02-01KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ISO 11195:2018Gas mixers for medical use -- Stand-alone gas mixers2018-01-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
ISO 8871-3:2003/Amd 1:2018Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use -- Part 3: Determination of released-particle count2018-01-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO 17327-1:2018Non-active surgical implants -- Implant coating -- Part 1: General requirements2018-02-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO 19090:2018Tissue-engineered medical products -- Bioactive ceramics -- Method to measure cell migration in porous materials2018-01-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
IEC 80601-2-49:2018Medical electrical equipment -- Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitoring equipment2018-03-09KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
IEC 80601-2-49:2018Medical electrical equipment - Part 2-49: Particular requirements for the basic safety and essential performance of multifunction patient monitors2018-03-08KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO 13897:2018Dentistry -- Dental amalgam reusable mixing-capsules2018-02-13KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
ISO 19023:2018Dentistry -- Orthodontic anchor screws2018-02-09KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
ISO 7492:2018Dentistry -- Dental explorer2018-02-01KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.120.10 Leki
ISO 21371:2018Traditional Chinese medicine -- Labelling requirements of products intended for oral or topical use2018-01-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO 16840-2:2018Wheelchair seating -- Part 2: Determination of physical and mechanical characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity2018-01-25KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.200 Kontrola urodzin. Mechaniczne środki antykoncepcyjne
ISO 11249:2018Copper-bearing intrauterine contraceptive devices -- Guidance on the design, execution, analysis and interpretation of clinical studies2018-02-01KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
ISO 14024:2018Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures2018-02-21KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO 20760-1:2018Water reuse in urban areas -- Guidelines for centralized water reuse system -- Part 1: Design principle of a centralized water reuse system2018-02-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
ISO 17892-9:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils2018-02-28KT 254 ds. Geotechniki
ISO 17892-8:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO 21904-3:2018Health and safety in welding and allied processes -- Requirements, testing and marking of equipment for air filtration -- Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices2018-02-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.120 Bezpieczeństwo w domu
IEC 60335-2-5:2012/AMD1:2018Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2018-02-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
ISO/CIE 8995-3:2018Lighting of work places -- Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places2018-03-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
ISO 12749-5:2018Nuclear energy, nuclear technologies, and radiological protection -- Vocabulary -- Part 5: Nuclear reactors2018-02-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
ISO/IEC 20243-1:2018Information technology -- Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) -- Mitigating maliciously tainted and counterfeit products -- Part 1: Requirements and recommendations2018-02-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 20243-1:2018

Information technology - Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) - Mitigating maliciously tainted and counterfeit products - Part 1: Requirements and recommendations

2018-02-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
IEC 62820-3-2:2018Building intercom systems - Part 3-2: Application guidelines - Advanced security building intercom systems (ASBIS)2018-02-06KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO 3743-2:2018Acoustics -- Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure -- Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields -- Part 2: Methods for special reverberation test rooms2018-02-23KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO 21984:2018Ships and marine technology -- Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on specific ships2018-02-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
ISO 29821:2018Condition monitoring and diagnostics of machines -- Ultrasound -- General guidelines, procedures and validation2018-01-25KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
ISO 17359:2018Condition monitoring and diagnostics of machines -- General guidelines2018-01-24KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.180.30 Optyczne przyrządy pomiarowe
ISO 17123-5:2018Optics and optical instruments -- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments -- Part 5: Total stations2018-02-07KT 298 ds. Geodezji
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC 60404-8-11:2018Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state2018-03-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-16:2018Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester2018-03-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC 62631-2-1:2018Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-1: Relative permittivity and dissipation factor - Technical Frequencies (0,1 Hz - 10 MHz) - AC Methods2018-02-27KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
IEC 61340-4-4:2018Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)2018-01-30KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
19.040 Badania środowiskowe
IEC 60721-3-2:2018Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and Handling2018-02-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60721-3-1:2018Classification of environmental conditions - Part 3-1: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Storage 2018-02-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60068-2-69:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement)2018-01-24KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
IEC 60068-3-6:2018Environmental testing - Part 3-6: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature/ humidity chambers 2018-01-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC 60068-3-5:2018Environmental testing - Part 3-5: Supporting documentation and guidance - Confirmation of the performance of temperature chambers 2018-01-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.100.20 Łożyska toczne
ISO 15312:2018Rolling bearings -- Thermal speed rating -- Calculation2018-02-27RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
ISO 1206:2018Rolling bearings -- Needle roller bearings with machined rings -- Boundary dimensions, geometrical product specifications (GPS) and tolerance values2018-02-09RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
23.020.35 Butle do gazów
ISO 20475:2018Gas cylinders -- Cylinder bundles -- Periodic inspection and testing2018-02-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
ISO 11363-1:2018Gas cylinders -- 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders -- Part 1: Specifications2018-01-31KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.40 Zbiorniki kriogeniczne
ISO 21029-1:2018Cryogenic vessels -- Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume -- Part 1: Design, fabrication, inspection and tests2018-02-16RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO 11298-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 1: General2018-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 1: General2018-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 1: General2018-02-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2018-01-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11298-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 1: General2018-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11298-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 1: General2018-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 1: General2018-02-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2018-01-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11298-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
ISO 6162-2:2018Hydraulic fluid power -- Flange connections with split or one-piece flange clamps and metric or inch screws -- Part 2: Flange connectors, ports and mounting surfaces for use at a pressure of 42 MPa (420 bar), DN 13 to DN 762018-02-22KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
IEC 60335-2-40:2018Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers2018-01-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.140.01 Narzędzia ręczne. Zagadnienia ogólne
ISO 1703:2018Assembly tools for screws and nuts -- Nomenclature2018-02-15KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
IEC 62841-2-11:2015/AMD1:2018Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws2018-01-19KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
ISO 10102:2018Assembly tools for screws and nuts -- Double-headed open-ended engineers' wrenches -- Outside dimensions2018-03-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
ISO 10104:2018Assembly tools for screws and nuts -- Double-headed box wrenches, deep offset and modified offset -- Outside dimensions2018-03-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
IEC 62841-2-11:2015/AMD1:2018Amendment 1 - Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws2018-01-19KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
ISO 21904-3:2018Health and safety in welding and allied processes -- Requirements, testing and marking of equipment for air filtration -- Part 3: Determination of the capture efficiency of on-torch welding fume extraction devices2018-02-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
ISO 11666:2018Non-destructive testing of welds -- Ultrasonic testing -- Acceptance levels2018-02-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.200 Obróbka cieplna
ISO 4885:2018Ferrous materials -- Heat treatments -- Vocabulary2018-02-28KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO 7668:2018Anodizing of aluminium and its alloys -- Measurement of specular reflectance and specular gloss of anodic oxidation coatings at angles of 20 degrees, 45 degrees, 60 degrees or 85 degrees2018-02-13KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
ISO 10215:2018Anodizing of aluminium and its alloys -- Visual determination of image clarity of anodic oxidation coatings -- Chart scale method2018-02-08KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
ISO 2081:2018Metallic and other inorganic coatings -- Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel2018-02-15KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.020 Silniki spalinowe
ISO 8528-1:2018Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 1: Application, ratings and performance2018-02-02KT 132 ds. Silników Spalinowych
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
ISO 18229:2018Essential technical requirements for mechanical components and metallic structures foreseen for Generation IV nuclear reactors2018-02-13KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
ISO 1709:2018Nuclear energy -- Fissile materials -- Principles of criticality safety in storing, handling and processing2018-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC 61215-2:2016/COR1:2018Corrigendum 1 - Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures2018-03-08KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 61724-3:2016/COR1:2018Corigendum 1 - Photovoltaic system performance - Part 3: Energy evaluation method 2018-02-14KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO 20675:2018Biogas -- Biogas production, conditioning, upgrading and utilization -- Terms, definitions and classification scheme2018-02-15RS SCH Rada Sektorowa Sektora Chemii
27.220 Odzyskiwanie ciepła. Izolacja cieplna
ISO 7345:2018Thermal performance of buildings and building components -- Physical quantities and definitions2018-03-08KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC 60364-7-711:2018Low-voltage electrical installations - Part 7-711: Requirements for special installations or locations - Exhibitions, shows and stands2018-03-08KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 61340-4-4:2018Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)2018-01-30KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
IEC 62561-6:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)2018-01-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62561-7:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds2018-01-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62561-2:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes 2018-01-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.030 Materiały magnetyczne
IEC 60404-16:2018Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester2018-03-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
IEC 60404-8-11:2018Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state2018-03-08KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
IEC 62631-2-1:2018Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-1: Relative permittivity and dissipation factor - Technical Frequencies (0,1 Hz - 10 MHz) - AC Methods2018-02-27KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
IEC 60317-73:2018Specifications for particular types of winding wires - Part 73: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 2002018-02-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC 60317-74:2018Specifications for particular types of winding wires - Part 74: Polyesterimide enamelled rectangular aluminium wire, class 1802018-02-27KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
IEC 60799:2018Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets2018-03-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC 60799:2018Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets2018-03-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC 60320-2-1:2018Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers2018-02-27KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
IEC 60099-5:2018Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations 2018-01-19KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.120.70 Przekaźniki
IEC 61810-1:2015/COR2:2018Corigendum 2 - Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements2018-02-21KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
IEC 62246-1-1:2018Reed switches - Part 1-1: Generic specification - Blank detail specification 2018-02-06KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC 62271-110:2017/COR2:2018Corrigendum 2 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching 2018-02-16KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
IEC 62271-101:2012/AMD1:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Amendment 1 - High-voltage switchgear and controlgear - Part 101: Synthetic testing2018-01-24KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
IEC 60238:2016/AMD1:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Amendment 1 - Edison screw lampholders2018-01-30KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
IEC 62031:2018LED modules for general lighting - Safety specifications2018-03-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
IEC 61347-2-14:2018Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for DC and/or AC supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps2018-02-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC 60034-27-4:2018Rotating electrical machines - Part 27-4: Measurement of insulation resistance and polarization index of winding insulation of rotating electrical machines 2018-01-24KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.160.40 Zestawy wytwarzające energię
ISO 8528-1:2018Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 1: Application, ratings and performance2018-02-02KT 132 ds. Silników Spalinowych
29.180 Transformatory. Dławiki
ISO 18095:2018Condition monitoring and diagnostics of power transformers2018-02-15KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC 62684:2018Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones2018-02-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
IEC 60099-5:2018Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations 2018-01-19KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.060.99 Inne kondensatory
IEC 62576:2018Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics2018-02-20KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
IEC 60749-13:2018Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 13: Salt atmosphere2018-02-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 60191-1:2018Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 1: General rules for the preparation of outline drawings of discrete devices 2018-01-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
IEC 62969-2:2018Semiconductor devices - Semiconductor interface for automotive vehicles - Part 2: Efficiency evaluation methods of wireless power transmission using resonance for automotive vehicles sensors2018-03-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62031:2018LED modules for general lighting - Safety specifications2018-03-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC 61747-40-5:2018Liquid crystal display devices - Part 40-5: Mechanical testing of display cover glass for mobile devices - Strength against dynamic impact by a sharp object with the specimen rigidly supported2018-02-27KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62595-2-2:2018Display lighting unit - Part 2-2: Measuring methods of LED light bars used in LCD BLUs2018-02-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 61747-40-6:2018Liquid crystal display devices - Part 40-6: Mechanical testing of display cover glass for mobile devices - Retained biaxial flexural strength (abraded ring-on-ring)2018-02-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62595-2-3:2018Display lighting unit - Part 2-3: Electro-optical measuring methods for LED frontlight unit2018-02-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC 60068-2-69:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement)2018-01-24KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC 62595-2-2:2018Display lighting unit - Part 2-2: Measuring methods of LED light bars used in LCD BLUs2018-02-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC 62595-2-3:2018Display lighting unit - Part 2-3: Electro-optical measuring methods for LED frontlight unit2018-02-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
IEC 62236-4:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-5:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-3-2:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-3-1:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-1:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General 2018-02-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-2:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world 2018-02-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
33.100.10 Emisja
IEC 61000-6-4:2018Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments2018-02-07KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 61000-3-2:2018Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)2018-01-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
IEC 60364-4-44:2007/AMD2:2018Amendment 2 - Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances2018-01-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
33.100.20 Odporność
IEC 60364-4-44:2007/AMD2:2018Amendment 2 - Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances2018-01-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
33.160.30 Systemy audio
IEC 62702-1-1:2016/COR1:2018Corrigendum 1 - Audio archive system - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage2018-02-21KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC 61291-1:2018Optical amplifiers - Part 1: Generic specification 2018-02-20KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
IEC 61757:2018Fibre optic sensors - Generic specification 2018-01-25KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC 19896-1:2018IT security techniques - Competence requirements for information security testers and evaluators - Part 1: Introduction, concepts and general requirements2018-03-02KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 19896-1:2018IT security techniques -- Competence requirements for information security testers and evaluators -- Part 1: Introduction, concepts and general requirements2018-03-01KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 20243-1:2018Information technology -- Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) -- Mitigating maliciously tainted and counterfeit products -- Part 1: Requirements and recommendations2018-02-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 20243-1:2018

Information technology - Open Trusted Technology ProviderTM Standard (O-TTPS) - Mitigating maliciously tainted and counterfeit products - Part 1: Requirements and recommendations

2018-02-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 27000:2018Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary2018-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC 27000:2018Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Overview and vocabulary2018-02-07KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC 23002-4:2018Information technology - MPEG video technologies - Part 4: Video tool library2018-03-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23002-4:2018Information technology -- MPEG video technologies -- Part 4: Video tool library2018-03-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2017/AMD2:2018Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 2: High efficiency video coding2018-03-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2017/AMD1:2018Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in ISO base media file format2018-03-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-12:2015/AMD2:2018Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 12: ISO base media file format2018-03-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2018Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information - Part 1: Systems2018-03-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 13818-1:2018Information technology -- Generic coding of moving pictures and associated audio information -- Part 1: Systems2018-03-02KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23008-2:2017/Amd 2:2018Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 2: High efficiency video coding2018-03-01KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-15:2017/Amd 1:2018Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in the ISO base media file format2018-02-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 14496-12:2015/Amd 2:2018Information technology -- Coding of audio-visual objects -- Part 12: ISO base media file format2018-02-28KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-14:2018Information technology - Multimedia content description interface - Part 14: Reference software, conformance and usage guidelines for compact descriptors for visual search2018-02-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 15938-14:2018Information technology -- Multimedia content description interface -- Part 14: Reference software, conformance and usage guidelines for compact descriptors for visual search2018-02-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-16:2018Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 16: Publish/Subscribe Application Format2018-01-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-19:2018Information technology -- Multimedia application format (MPEG-A) -- Part 19: Common media application format (CMAF) for segmented media2018-01-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-19:2018Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 19: Common media application format (CMAF) for segmented media2018-01-17KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 23000-16:2018Information technology - Multimedia application format (MPEG-A) - Part 16: Publish/Subscribe Application Format2018-01-17KT 288 ds. Multimediów
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
ISO/IEC 21277:2018Information technology - Radio frequency identification device performance test methods - Crypto suite2018-02-13KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
ISO/IEC 21277:2018Information technology -- Radio frequency identification device performance test methods -- Crypto suite2018-02-13KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC 24570:2018Software engineering -- NESMA functional size measurement method -- Definitions and counting guidelines for the application of function point analysis2018-01-25RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 24570:2018Software engineering - NESMA functional size measurement method - Definitions and counting guidelines for the application of function point analysis2018-01-25RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
IEC 62684:2018Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones2018-02-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC/IEEE 8802-15-4:2018Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Local and metropolitan area networks -- Specific requirements -- Part 15-4: Wireless medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for low-rate 2018-03-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC/IEEE 8802-15-4:2018Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 15-4: Wireless medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for low-rate wire2018-03-08KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC 30140-1:2018Information technology -- Underwater acoustic sensor network (UWASN) -- Part 1: Overview and requirements2018-02-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30140-1:2018Information technology - Underwater acoustic sensor network (UWASN) - Part 1: Overview and requirements2018-02-14RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC 14763-4:2018Information technology -- Implementation and operation of customer premises cabling -- Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links2018-02-28KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC 14763-4:2018Information technology - Implementation and operation of customer premises cabling - Part 4: Measurement of end-to-end (E2E) links2018-02-27KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
IEC 62684:2018Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones2018-02-05KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.220.30 Urządzenia pamięci optycznej
IEC 62702-1-1:2016/COR1:2018Corrigendum 1 - Audio archive system - Part 1-1: DVD disk and data migration for long term audio data storage2018-02-21KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC 30136:2018Information technology -- Performance testing of biometric template protection schemes2018-03-09RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC 30136:2018Information technology - Performance testing of biometric template protection schemes2018-03-07KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC 19794-13:2018Information technology -- Biometric data interchange formats -- Part 13: Voice data2018-02-23KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC 19794-13:2018

Information technology - Biometric data interchange formats - Part 13: Voice data

2018-02-23KT 309 ds. Biometrii
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO 17972-4:2018Graphic technology -- Colour data exchange format (CxF/X) -- Part 4: Spot colour characterisation data (CxF/X-4)2018-01-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018Geographic information -- Metadata -- Part 1: Fundamentals2018-02-15KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/IEEE 11073-10427:2018Health informatics -- Personal health device communication -- Part 10427: Device specialization -- Power status monitor of personal health devices2018-02-12KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO 14223-3:2018Radiofrequency identification of animals -- Advanced transponders -- Part 3: Applications2018-02-14KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
37.060.10 Sprzęt filmowy
ISO 2910:2018Cinematography -- Screen luminance and chrominance for the projection of film motion pictures2018-02-09RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
37.060.20 Błony kinematograficzne. Kasety
ISO 17266:2018Cinematography -- Multichannel analogue and digital photographic sound and control records on 35 mm motion-picture prints and negatives, and digital sound-control records on 70 mm motion-picture prints and negatives -- Position and width dimensions2018-02-09RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO 20690:2018Graphic technology -- Determination of the operating power consumption of digital printing devices2018-01-25RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO 17972-4:2018Graphic technology -- Colour data exchange format (CxF/X) -- Part 4: Spot colour characterisation data (CxF/X-4)2018-01-19RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
39.060 Jubilerstwo
ISO 8654:2018Jewellery -- Colours of gold alloys -- Definition, range of colours and designation2018-02-12KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO 12214:2018Road vehicles -- Direction-of-motion stereotypes for automotive hand controls2018-03-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO 18541-6:2018Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 6: L-Category vehicle specific RMI use cases and requirements2018-01-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.10 Bloki cylindrów. Elementy składowe bloków cylindrów
ISO 6621-1:2018Internal combustion engines -- Piston rings -- Part 1: Vocabulary2018-03-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.40 Układy paliwowe
ISO 2974:2018Diesel engines -- 60° female cones for high-pressure fuel injection components2018-03-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
ISO 15118-4:2018Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance test2018-03-08KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 15118-5:2018Road vehicles - Vehicles to grid communication interface - Part 5: Physical and data link layer conformance tests2018-03-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 15118-8:2018Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication2018-03-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 15118-5:2018Road vehicles -- Vehicle to grid communication interface -- Part 5: Physical layer and data link layer conformance test2018-03-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15118-4:2018Road vehicles -- Vehicle to grid communication interface -- Part 4: Network and application protocol conformance test2018-03-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 15118-8:2018Road vehicles -- Vehicle to grid communication interface -- Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication2018-02-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
IEC 62576:2018Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics2018-02-20KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
ISO 6469-2:2018Electrically propelled road vehicles -- Safety specifications -- Part 2: Vehicle operational safety2018-01-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
ISO 22901-3:2018Road vehicles -- Open diagnostic data exchange (ODX) -- Part 3: Fault symptom exchange description (FXD)2018-02-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO 18541-6:2018Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 6: L-Category vehicle specific RMI use cases and requirements2018-01-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
IEC 62236-3-1:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-5:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-4:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-3-2:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus 2018-02-15KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 60310:2016/COR1:2018Corigendum 1 - Railway applications - Traction transformers and inductors on board rolling stock2018-02-14KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-1:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General 2018-02-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62236-2:2018Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world 2018-02-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62888-3:2018Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling 2018-01-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62888-4:2018Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication 2018-01-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62888-1:2018Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General 2018-01-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
IEC 62888-2:2018Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measurement 2018-01-25KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.01 Budowa statków i konstrukcji morskich. Zagadnienia ogólne
ISO 21984:2018Ships and marine technology -- Guidelines for measurement, evaluation and reporting of vibration with regard to habitability on specific ships2018-02-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.05 Materiały i komponenty do budowy statków
ISO 21005:2018Ships and marine technology -- Thermally toughened safety glass panes for windows and side scuttles2018-01-25KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.20 Silniki okrętowe i układy napędowe
ISO 20233-1:2018Ships and marine technology -- Model test method for propeller cavitation noise evaluation in ship design -- Part 1: Source level estimation2018-02-23KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
ISO 8099-1:2018Small craft -- Waste systems -- Part 1: Waste water retention2018-02-02KT 230 ds. Małych Statków
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
ISO 11532:2018Aircraft ground equipment -- Graphical symbols2018-02-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 1464:2018Aerospace -- Tripod jacks -- Clearance dimensions2018-02-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO 23038:2018Space systems -- Space solar cells -- Electron and proton irradiation test methods2018-02-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 20892:2018Space systems -- Launch complexes modernization process -- General requirements2018-02-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 20188:2018Space systems -- Product assurance requirements for commercial satellites2018-01-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ISO 19971:2018Space systems -- Spacecraft and launch vehicle combined operation plan (COP) at launch site -- General format2018-01-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.20 Części składowe przenośników
ISO 20238:2018Conveyor belts -- Drum friction testing2018-02-01KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
55.080 Worki. Torby
IEC 61340-4-4:2018Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)2018-01-30KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
59.140.20 Skóry surowe, skóry niewyprawione
ISO 17551:2018Leather -- Pickled sheep pelts -- Guidelines for grading on the basis of defect and size2018-01-25KT 20 ds. Skóry i Obuwia
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
ISO 4098:2018Leather -- Chemical tests -- Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter2018-02-22KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
ISO 20871:2018Footwear -- Test methods for outsoles -- Abrasion resistance2018-03-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 20873:2018Footwear -- Test methods for outsoles -- Dimensional stability2018-03-09KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 20863:2018Footwear -- Test methods for stiffeners and toepuffs -- Bondability2018-03-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 18454:2018Footwear -- Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear2018-02-27KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
ISO 14223-3:2018Radiofrequency identification of animals -- Advanced transponders -- Part 3: Applications2018-02-14KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
IEC 60335-2-71:2018Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals2018-01-23KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
ISO 789-13:2018Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 13: Vocabulary and specimen test report2018-02-22KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 789-2:2018Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 2: Rear three-point linkage lifting capacity2018-02-22KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 789-1:2018Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 1: Power tests for power take-off2018-02-22KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ISO 789-9:2018Agricultural tractors -- Test procedures -- Part 9: Power tests for drawbar2018-02-22KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.20 Urządzenia do uprawy gleby
ISO 4254-5:2018Agricultural machinery -- Safety -- Part 5: Power-driven soil-working machines2018-02-08KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
ISO 13772:2018Forestry machinery -- Portable chain-saws -- Non-manually actuated chain brake performance2018-02-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
IEC 60335-2-87:2016/AMD1:2018Amendement 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal stunning equipment2018-02-21KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
ISO 7409:2018Fertilizers -- Marking -- Presentation and declarations2018-03-09KT 156 ds. Nawozów
65.100.01 Pestycydy i inne środki ochrony roślin. Zagadnienia ogólne
ISO 1750:1981/Amd 6:2018Pesticides and other agrochemicals -- Common names2018-02-01RS SCH Rada Sektorowa Sektora Chemii
67.100.01 Mleko i przetwory mleczne. Zagadnienia ogólne
ISO 19662:2018Milk -- Determination of fat content -- Acido-butyrometric (Gerber method)2018-02-08KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.30 Sery
ISO 9233-2:2018Cheese, cheese rind and processed cheese -- Determination of natamycin content -- Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and processed cheese2018-03-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
ISO 9233-1:2018Cheese, cheese rind and processed cheese -- Determination of natamycin content -- Part 1: Molecular absorption spectrometric method for cheese rind2018-03-06KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.100.99 Inne przetwory mleczne
ISO 19660:2018Cream -- Determination of fat content -- Acido-butyrometric method2018-02-08KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
ISO 8442-9:2018Materials and articles in contact with foodstuffs -- Cutlery and table holloware -- Part 9: Requirements for ceramic knives2018-02-09RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
71.040.40 Analiza chemiczna
ISO 20411:2018Surface chemical analysis -- Secondary ion mass spectrometry -- Correction method for saturated intensity in single ion counting dynamic secondary ion mass spectrometry2018-03-09KT 249 ds. Analizy Chemicznej
71.100.10 Materiały do produkcji aluminium
ISO 12984:2018Carbonaceous materials used in the production of aluminium -- Calcined coke -- Determination of particle size distribution2018-02-22KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych
71.100.20 Gazy przemysłowe
ISO 8573-2:2018Compressed air -- Contaminant measurement -- Part 2: Oil aerosol content2018-02-28KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
ISO 10298:2018Gas cylinders -- Gases and gas mixtures -- Determination of toxicity for the selection of cylinder valve outlets2018-02-12KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
73.060.99 Inne minerały metaliczne
ISO 10258:2018Copper sulfide concentrates -- Determination of copper content -- Titrimetric methods2018-02-22KT 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO 20675:2018Biogas -- Biogas production, conditioning, upgrading and utilization -- Terms, definitions and classification scheme2018-02-15RS SCH Rada Sektorowa Sektora Chemii
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
ISO 6743-6:2018Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Classification -- Part 6: Family C (gear systems)2018-01-17KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ISO 12925-1:2018Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family C (gears) -- Part 1: Specifications for lubricants for enclosed gear systems2018-01-17KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO 18894:2018Coke -- Determination of coke reactivity index (CRI) and coke strength after reaction (CSR)2018-02-14KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
ISO 4506:2018Hardmetals -- Compression test2018-03-07KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
ISO 6507-4:2018Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 4: Tables of hardness values2018-02-16KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 7500-1:2018Metallic materials -- Calibration and verification of static uniaxial testing machines -- Part 1: Tension/compression testing machines -- Calibration and verification of the force-measuring system2018-02-07KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 15461:2018Steel forgings -- Testing frequency, sampling conditions and test methods for mechanical tests2018-02-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
ISO 26203-1:2018Metallic materials -- Tensile testing at high strain rates -- Part 1: Elastic-bar-type systems2018-01-30KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
ISO 19097-2:2018Accelerated life test method of mixed metal oxide anodes for cathodic protection -- Part 2: Application in soils and natural waters2018-02-08KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
ISO 19097-1:2018Accelerated life test method of mixed metal oxide anodes for cathodic protection -- Part 1: Application in concrete2018-02-08KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.100 Żelazostopy
ISO 6467:2018Ferrovanadium -- Determination of vanadium content -- Potentiometric method2018-01-31KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
ISO 4885:2018Ferrous materials -- Heat treatments -- Vocabulary2018-02-28KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
ISO 9328-7:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 7: Stainless steels2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-4:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 4: Nickel-alloy steels with specified low temperature properties2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-3:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 3: Weldable fine grain steels, normalized2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-2:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-1:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 1: General requirements2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-6:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-5:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
ISO 9328-6:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 6: Weldable fine grain steels, quenched and tempered2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-5:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-7:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 7: Stainless steels2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-4:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 4: Nickel-alloy steels with specified low temperature properties2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-3:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 3: Weldable fine grain steels, normalized2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-2:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
ISO 9328-1:2018Steel flat products for pressure purposes -- Technical delivery conditions -- Part 1: General requirements2018-02-01KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
ISO 15461:2018Steel forgings -- Testing frequency, sampling conditions and test methods for mechanical tests2018-02-01KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.160 Metalurgia proszków
ISO 4506:2018Hardmetals -- Compression test2018-03-07KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
79.040 Drewno, kłody, tarcica
ISO 19474:2018Round timber -- Visual characteristics -- Methods of determination2018-02-28KT 181 ds. Gospodarki Leśnej
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
ISO 20379:2018Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Measurement of thixotropic behaviour of ceramic slurry by use of a rotational viscometer2018-02-13KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO 11357-6:2018Plastics -- Differential scanning calorimetry (DSC) -- Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT)2018-03-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
ISO 28017:2018Rubber hoses and hose assemblies, wire or textile reinforced, for dredging applications -- Specification2018-02-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.50 Uszczelnienia
ISO 9631:2018Rubber seals -- Joint rings for pipelines for hot-water supply up to 110 °C -- Specification for the material2018-03-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
87.020 Technologie malowania
ISO 12944-5:2018Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 5: Protective paint systems2018-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
ISO 12944-6:2018Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 6: Laboratory performance test methods2018-01-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
ISO 12944-9:2018Paints and varnishes -- Corrosion protection of steel structures by protective paint systems -- Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures2018-01-31KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
ISO 18473-3:2018Functional pigments and extenders for special application -- Part 3: Fumed silica for silicone rubber application2018-03-09KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
ISO 12570:2000/Amd 2:2018Hygrothermal performance of building materials and products -- Determination of moisture content by drying at elevated temperature2018-03-05KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.100.23 Płytki ceramiczne
ISO 10545-3:2018Ceramic tiles -- Part 3: Determination of water absorption, apparent porosity, apparent relative density and bulk density2018-02-23KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.120.10 Izolacja cieplna
ISO 18523-2:2018Energy performance of buildings -- Schedule and condition of building, zone and space usage for energy calculation -- Part 2: Residential buildings2018-02-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.40 Instalacja odgromowa
IEC 62561-7:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds2018-01-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62561-6:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)2018-01-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 62561-2:2018Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes 2018-01-25KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.50 Instalacje elektryczne
IEC 60364-7-711:2018Low-voltage electrical installations - Part 7-711: Requirements for special installations or locations - Exhibitions, shows and stands2018-03-08KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
IEC 60364-4-44:2007/AMD2:2018Amendment 2 - Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances2018-01-16KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.80 Systemy odwadniające
ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 1: General2018-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 1: General2018-02-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2018-01-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
ISO/CIE 8995-3:2018Lighting of work places -- Part 3: Lighting requirements for safety and security of outdoor work places2018-03-09KT 4 ds. Techniki Świetlnej
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
ISO 17892-9:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water saturated soils2018-02-28KT 254 ds. Geotechniki
ISO 17892-8:2018Geotechnical investigation and testing -- Laboratory testing of soil -- Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test2018-02-14KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
ISO 11298-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 1: General2018-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11298-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
ISO 11297-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 1: General2018-02-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-1:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 1: General2018-02-16KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-4:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 4: Lining with cured-in-place pipes2018-01-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11297-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground drainage and sewerage networks under pressure -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
ISO 11296-2:2018Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks -- Part 2: Lining with continuous pipes2018-01-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.040.40 Zmywarki
IEC 60335-2-5:2012/AMD1:2018Amendment 1 - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-5: Particular requirements for dishwashers2018-02-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
ISO 8442-9:2018Materials and articles in contact with foodstuffs -- Cutlery and table holloware -- Part 9: Requirements for ceramic knives2018-02-09RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
IEC 60335-2-71:2018Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals2018-01-23KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
IEC 60730-2-13:2017/COR1:2018Corrigendum 1 - Automatic electrical controls - Part 2-13: Particular requirements for humidity sensing controls2018-02-21KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
IEC 60730-2-9:2015/AMD1:2018Amendment 1 - Automatic electrical controls - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing control2018-01-26KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO 19322:2018Resilient floor coverings -- Specification for floor coverings based on thermoplastic polymers2018-02-28KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
ISO 20126:2012/Amd 1:2018Dentistry -- Manual toothbrushes -- General requirements and test methods2018-01-31KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.200.50 Zabawki
ISO 8124-1:2018Safety of toys -- Part 1: Safety aspects related to mechanical and physical properties2018-03-07KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek