Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
07.120 Nanotechnologie
CEN/TS 17629:2021Nanotechnologies - Nano- and micro- scale scratch testing2021-06-16KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 12025:2021Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols (ISO/TS 12025:2021)2021-06-02KT 314 ds. Nanotechnologii
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TS 17638:2021Stationary source emissions - Manual method for the determination of the mass concentration of formaldehyde - Reference method2021-06-23KT 280 ds. Jakości Powietrza
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
CLC IEC/TR 62541-1:2021OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts2021-07-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62541-2:2021OPC unified architecture - Part 2: Security Model2021-07-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
CLC IEC/TS 60079-47:2021Explosive atmospheres - Part 47: Equipment protection by 2-wire intrinsically safe Ethernet concept (2-WISE)2021-07-16KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
35.030 Bezpieczeństwo IT
CLC/TS 50701:2021Railway applications - Cybersecurity2021-07-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
CLC IEC/TR 62541-2:2021OPC unified architecture - Part 2: Security Model2021-07-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62541-1:2021OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts2021-07-16KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
CEN/TS 17631:2021Personal identification - Biometric group access control2021-06-16KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CEN/TR 17654:2021Guideline for the implementation of Exchange Information Requirements (EIR) and BIM Execution Plans (BEP) on European level based on EN ISO 19650-1 and -22021-07-14KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
43.150 Rowery
CEN/TR 17653:2021Cycles - Components and assemblies used in bicycles - Innovative requirements and test methods2021-06-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
CLC/TS 50701:2021Railway applications - Cybersecurity2021-07-09KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
61.060 Obuwie
CEN/TR 15990:2021Data sheets - Footwear tests materials and test adhesives2021-06-30KT 184 ds. Klejów
65.080 Nawozy sztuczne
CEN/TR 14539:2021Straight ammonium nitrate fertilizers - Comparative study on the determination of porosity (oil retention)2021-06-02KT 156 ds. Nawozów
CEN/TR 14061:2021Fertilizers - Determination of dust content2021-06-02KT 156 ds. Nawozów
CEN/TR 12333:2021Fertilizers - Crushing strength determination on fertilizers grains2021-06-02KT 156 ds. Nawozów
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
CEN/TS 17329-1:2021Foodstuffs - General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods - Part 1: Single-laboratory validation2021-06-23KT 287 ds. Biotechnologii
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
CEN ISO/TS 22115:2021Animal and vegetable fats and oils - Separation of lipid classes by capillary gas chromatography (fingerprint method) (ISO/TS 22115:2021)2021-07-07KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
CEN/TS 17630:2021Pulp, paper and paperboard - Determination of anthraquinone in extracts from pulp, paper and paperboard2021-06-23KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
83.180 Kleje
CEN/TR 15990:2021Data sheets - Footwear tests materials and test adhesives2021-06-30KT 184 ds. Klejów
85.060 Papier i tektura
CEN/TS 17630:2021Pulp, paper and paperboard - Determination of anthraquinone in extracts from pulp, paper and paperboard2021-06-23KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
CEN/TS 16360:2021Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a wooden substrate2021-06-23KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17654:2021Guideline for the implementation of Exchange Information Requirements (EIR) and BIM Execution Plans (BEP) on European level based on EN ISO 19650-1 and -22021-07-14KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17621:2021Accessibility and usability of the built environment - Technical performance criteria and specifications2021-06-23KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
CEN/TR 17622:2021Accessibility and usability of the built environment - Conformity assessment2021-06-23KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
91.120.40 Instalacja odgromowa
CLC/TS 50703-1:2021Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 1: Testing requirements for metal sheets' joints used in LPS2021-06-11KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
CEN/TS 1046:2021Thermoplastics piping and ducting systems - Outside the building structures for gravity and pressurised systems - Trench installation2021-05-26KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15371-2:2021Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series2021-07-14KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek