Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.220.20 Transport drogowy
CEN ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections (ISO/TS 19091:2019)2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.99 Inne rodzaje transportu
CEN/TR 17370:2019Public transport - Operating raw data and statistics exchange2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
CLC IEC/TR 61511-0:2019Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 0: Functional safety for the process industry and IEC 615112019-07-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
CLC IEC/TR 61511-0:2019Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 0: Functional safety for the process industry and IEC 615112019-07-05KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
CWA 17384:2019Articulated industrial robots - Elastostatic compliance calibration2019-07-17KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
CLC IEC/TR 62271-307:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 307: Guidance for the extension of validity of type tests of AC metal and solid-insulation enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2019-07-05KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50600-99-1:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2019-07-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
CLC/TR 50600-99-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability2019-07-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.110 Tworzenie sieci
CLC/TR 50600-99-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability2019-07-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
CLC/TR 50600-99-1:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2019-07-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
CLC/TR 50600-99-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability2019-07-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
CLC/TR 50600-99-1:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2019-07-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TS 19091:2019Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections (ISO/TS 19091:2019)2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TR 17370:2019Public transport - Operating raw data and statistics exchange2019-07-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
CWA 17437:2019Innovative and adaptable envelopes over existing façades in building refurbishment - Design, economic assessment, logistics and installation guidelines2019-07-03KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków