Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TR 18401:2020Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)2020-06-17KT 314 ds. Nanotechnologii
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CWA 17514:2020Systematic assessment of innovative solutions for crisis management - Trial guidance methodology2020-06-17KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TR 18401:2020Nanotechnologies - Plain language explanation of selected terms from the ISO/IEC 80004 series (ISO/TR 18401:2017)2020-06-17KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TR 24971:2020Medical devices - Guidance on the application of ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)2020-07-22KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
CEN/TR 17509:2020Materials obtained from End-of-Life Tyres - Granulated rubber - Determination of textile fiber content by visual index (qualitative method)2020-07-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TR 17511:2020Materials obtained from End-of-Life Tyres - Odour of ELT granulates - Origin and remediation possibilities2020-07-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TR 15350:2020Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery2020-07-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
CEN/TR 17506:2020Guidance on databases for human vibration2020-07-08KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
CWA 17553:2020Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use2020-06-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 1519-2:2020Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2020-07-08KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
CEN/TS 17176-7:2020Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity2020-07-08KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TS 1519-2:2020Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2020-07-08KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
CEN ISO/TR 20174:2020Welding - Grouping systems for materials - Japanese materials (ISO/TR 20174:2020)2020-07-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.160 Energetyka słoneczna
CLC/TS 51643-32:2020Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the DC side of photovoltaic installations - Selection and application principles2020-07-17KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
CLC/TS 51643-32:2020Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the DC side of photovoltaic installations - Selection and application principles2020-07-17KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
CLC/TS 50654-1:2020HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 1: Guidelines2020-06-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
CLC/TS 50654-2:2020HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 2: Parameter Lists 2020-06-19KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
CLC/TS 50238-2:2020Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits2020-07-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TS 16931-3-3:2020Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-2:2020Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TS 16931-3-3:2020Electronic invoicing - Part 3-3: Syntax binding for UN/CEFACT XML Industry Invoice D16B2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
CEN/TS 16931-3-2:2020Electronic invoicing - Part 3-2: Syntax binding for ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) invoice and credit note2020-06-24KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
CEN/TR 17439:2020Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
CEN/TS 13103-2:2020Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 2: Design method for axles with internal journals2020-06-17KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
CLC/TS 50238-2:2020Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems - Part 2: Compatibility with track circuits2020-07-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.120 Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych
CEN/TR 17498:2020Railway applications - Infrastructure - Rail mounted railway maintenance and inspection machines and associated equipment - Explanation of machine type and compliance, including acceptance processes2020-07-15KT 138 ds. Kolejnictwa
59.080.80 Inteligentne tekstylia
CEN/TR 17512:2020Personal protective equipment - Smart garments - Terms and definitions2020-06-10KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
71.040.30 Odczynniki chemiczne
CEN/TR 10317:2020European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products2020-07-08KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
CEN/TS 17482:2020Bitumen and bituminous binders - Determination of acid number of bitumen - Potentiometric method2020-07-15KT 222 ds. Asfaltów
CEN/TS 17481:2020Bitumen and bituminous binders - Determination of salt content in bitumen - Electrical conductivity method2020-07-15KT 222 ds. Asfaltów
77.120.30 Miedź i stopy miedzi
CEN/TS 13388:2020/AC:2020Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products2020-07-01KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 10317:2020European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products2020-07-08KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.150.30 Wyroby z miedzi
CEN/TS 13388:2020/AC:2020Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products2020-07-01KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17439:2020Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and -2 in Europe2020-06-10KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.30 Aspekty techniczne
CEN/TS 17440:2020Assessment and retrofitting of existing structures2020-07-08KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
CEN/TS 17438:2020Source materials considered in the development of the Aggregate standards of TC 1542020-06-24KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
CEN/TS 17482:2020Bitumen and bituminous binders - Determination of acid number of bitumen - Potentiometric method2020-07-15KT 222 ds. Asfaltów
CEN/TS 17481:2020Bitumen and bituminous binders - Determination of salt content in bitumen - Electrical conductivity method2020-07-15KT 222 ds. Asfaltów
91.120.10 Izolacja cieplna
CWA 17382:2020Sustainable Energy Retrofit Process Management for Multi-Occupancy Residential Buildings with Owner Communities2020-07-01RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
91.140.80 Systemy odwadniające
CEN/TS 17176-7:2020Plastics piping systems for water supply and for buried and above ground drainage, sewerage and irrigation under pressure - Oriented unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-O) - Part 7: Assessment of conformity2020-07-08KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
CEN/TS 1519-2:2020Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity2020-07-08KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.100 Budownictwo kolejowe
CEN/TR 17498:2020Railway applications - Infrastructure - Rail mounted railway maintenance and inspection machines and associated equipment - Explanation of machine type and compliance, including acceptance processes2020-07-15KT 138 ds. Kolejnictwa
97.150 Pokrycia podłogowe
CEN/TR 17519:2020Surfaces for sports areas - Synthetic turf sports facilities - Guidance on how to minimize infill dispersion into the environment2020-07-22KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.10 Obiekty sportowe
CEN/TR 17519:2020Surfaces for sports areas - Synthetic turf sports facilities - Guidance on how to minimize infill dispersion into the environment2020-07-22KT 2 ds. Sportu i Rekreacji