Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
CEN/TR 13695-2:2019Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packa2019-02-13KT 133 ds. Opakowań
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
CEN/TR 17345:2019Waste - State-of-the-art document - Halogens and sulfur by oxidative pyrohydrolytic combustion followed by ion chromatography detection2019-02-13KT 216 ds. Odpadów
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
CWA 17379:2019General guideline on real drive test methodology for compiling comparable emission data2019-01-30KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.220.10 Walka z pożarem
CEN ISO/TS 21805:2019Guidance on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems (ISO/TS 21805:2018)2019-01-23KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
CLC IEC/TR 62453-52-90:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-90: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 92019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-51-150:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-150: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 152019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-150:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-150: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 152019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-32:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-32: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/62019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-31:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-31: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/22019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
CWA 17377:2019Design and Construction Codes for Gen II to IV nuclear facilities (pilot case for process for evolution of AFCEN codes)2019-02-06RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
CLC IEC/TR 62453-52-32:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-32: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/62019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-90:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-90: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 92019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-31:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-31: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/22019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-51-150:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-150: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 152019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-150:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-150: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 152019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
CLC IEC/TR 62453-52-32:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-32: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP 3/62019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-90:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-90: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 92019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-31:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-31: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/22019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-52-150:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 52-150: Communication implementation for common language infrastructure - IEC 61784 CPF 152019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC IEC/TR 62453-51-150:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-150: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 152019-02-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TR 17311:2019Public transport - Interoperable fare management system - Bluetooth low energy ticketing use cases and guidelines2019-01-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 13695-2:2019Packaging - Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous substances present in packaging, and their release into the environment - Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packa2019-02-13KT 133 ds. Opakowań
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
CEN/TS 17287:2019Requirements and test methods for electronic cigarette devices2019-01-16KT 321 ds. Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
CEN/TR 17310:2019Carbonation and CO2 uptake in concrete2019-01-30KT 274 ds. Betonu
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
CEN ISO/TS 21805:2019Guidance on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems (ISO/TS 21805:2018)2019-01-23KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
93.100 Budownictwo kolejowe
CEN/TR 17320:2019Railway applications - Infrastructure - Determination of laboratory test parameters for assessing the mechanical durability of rail fastening systems - Complementary element2019-02-06KT 138 ds. Kolejnictwa