Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
CEN ISO/TS 17969:2017Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel (ISO/TS 17969:2017)2017-12-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
03.220.20 Transport drogowy
CEN ISO/TS 17444-2:2017Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination framework (ISO/TS 17444-2:2017)2017-11-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 15419:2017Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing2017-11-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
33.100.10 Emisja
CLC/TR 50669:2017Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz2017-12-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TS 17444-2:2017Electronic fee collection - Charging performance - Part 2: Examination framework (ISO/TS 17444-2:2017)2017-11-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
CEN/TR 115-3:2017Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN 115-1:2008+A1:2010 and EN 115-1:20172017-11-22KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.080.20 Materiały do budowy dróg
CEN/TR 16958:2017Road marking materials - Conditions for removing/masking road markings2017-12-06KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg