Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)2021-04-14KT 314 ds. Nanotechnologii
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
CEN ISO/TR 41013:2021Facility management - Scope, key concepts and benefits (ISO/TR 41013:2017)2021-03-03KT 315 ds. Facility Management
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 21184:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
CLC/TS 50459-1:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information 2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-2:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-3:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)2021-04-14KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 21362:2021Nanotechnologies - Analysis of nano-objects using asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation (ISO/TS 21362:2018)2021-04-07KT 314 ds. Nanotechnologii
13.020.55 Bioprodukty
CEN/TR 17559:2021Algae and algae products - Food and feed applications: General overview of limits, procedures and analytical methods2021-03-03KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 11665-12:2021Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)2021-04-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.180 Ergonomia
CLC/TS 50459-1:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information 2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-3:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-2:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
CEN/TS 17551:2021Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Guidance for earthquake bracing2021-03-03KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
CLC/TS 50131-5-1:2021Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-1: Interconnections - Requirements for wired Interconnection for I&HAS equipments located in supervised premises2021-02-26KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 17620:2021Guidelines for selection, use, care and maintenance of smart garments protecting against heat and flame2021-04-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.240 Pomiary promieniowania
CEN ISO/TS 11665-12:2021Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)2021-04-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TS 12007-6:2021Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 6: Specific functional recommendations for unplasticized polyamide (PA-U)2021-03-10KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
23.080 Pompy
CEN/TS 17606:2021Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards2021-03-17KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
CEN/TS 17607:2021Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards2021-03-17KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
CEN/TS 17607:2021Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards2021-03-17KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
CEN/TS 17606:2021Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards2021-03-17KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
CLC/TS 50600-2-10:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-10: Earthquake risk and impact analysis2021-03-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
CEN/TR 16234-4:2021e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 4: Case Studies2021-02-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 16234-3:2021e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 3: Methodology2021-02-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 16234-2:2021e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 2: User Guide2021-02-24RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.110 Tworzenie sieci
CLC/TS 50600-2-10:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-10: Earthquake risk and impact analysis2021-03-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
CLC/TS 50600-2-10:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-10: Earthquake risk and impact analysis2021-03-12KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TS 21184:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CLC/TS 50459-3:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-1:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information 2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-2:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
CEN/TS 15427-2-3:2021Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-3: Properties and Characteristics - Adhesion materials2021-03-03KT 138 ds. Kolejnictwa
CEN/TS 15427-1-3:2021Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 1-3: Equipment and Application - Adhesion materials2021-03-03KT 138 ds. Kolejnictwa
59.080.70 Geotekstylia
CEN/TS 17445:2021Geosynthetics - Standard test for the simulation of rainfall-induced erosion on the surface of a slope protected by geosynthetic erosion control products2021-03-17KT 142 ds. Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
CEN/TR 17620:2021Guidelines for selection, use, care and maintenance of smart garments protecting against heat and flame2021-04-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
65.120 Pasze dla zwierząt
CEN/TR 17559:2021Algae and algae products - Food and feed applications: General overview of limits, procedures and analytical methods2021-03-03KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17559:2021Algae and algae products - Food and feed applications: General overview of limits, procedures and analytical methods2021-03-03KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
CEN/TS 17607:2021Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards2021-03-17KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
CEN/TS 17606:2021Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards2021-03-17KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek