Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
07.120 Nanotechnologie
CEN/TR 17222:2019Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure2019-04-03KT 22 ds. Odzieżownictwa
CEN ISO/TS 19590:2019Nanotechnologies - Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry (ISO/TS 19590:2017)2019-02-27KT 314 ds. Nanotechnologii
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
CEN/TS 17305:2019Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for saliva - Isolated human DNA2019-04-03KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
13.020.55 Bioprodukty
CEN/TR 17341:2019Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria2019-02-27KT 319 ds. Produktów Biobazowych
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TS 17286:2019Stationary source emissions - Mercury monitoring using sorbent traps2019-03-13KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
CWA 17357:2019Urban search and rescue (USaR) robotic platform technical and procedural interoperability - Guide2019-02-27KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 17330:2019Guidelines for selection, use, care and maintenance of protective clothing against foul weather, wind and cold2019-02-27KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
CWA 17357:2019Urban search and rescue (USaR) robotic platform technical and procedural interoperability - Guide2019-02-27KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
CLC/TR IEC 62453-41:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 41: Object model integration profile - Common object model2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-62:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 62: Field device tool (FDT) styleguide for common language infrastructure2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-42:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 42: Object model integration profile - Common Language Infrastructure2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-51-10:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-10: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 12019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.160 Energetyka słoneczna
CEN/TR 16999:2019Solar energy systems for roofs - Requirements for structural connections to solar panels2019-02-27KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
CEN/TR 419210:2019Applicability of CEN Standards to Qualified Electronic Seal Creation Device under the EU Regulation N°910/2014 (eIDAS)2019-03-13KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 419221-6:2019Conditions for use of EN 419221-5 as a qualified electronic signature or seal creation device2019-03-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
CLC/TR IEC 62453-51-10:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-10: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 12019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
CLC/TR IEC 62453-42:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 42: Object model integration profile - Common Language Infrastructure2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-62:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 62: Field device tool (FDT) styleguide for common language infrastructure2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-41:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 41: Object model integration profile - Common object model2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
CLC/TR IEC 62453-41:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 41: Object model integration profile - Common object model2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-62:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 62: Field device tool (FDT) styleguide for common language infrastructure2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-42:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 42: Object model integration profile - Common Language Infrastructure2019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
CLC/TR IEC 62453-51-10:2019Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-10: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 12019-04-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
CEN/TS 419221-6:2019Conditions for use of EN 419221-5 as a qualified electronic signature or seal creation device2019-03-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 17312:2019Intelligent transport systems - eSafety - eCall via satellite2019-04-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17241:2019Intelligent transport systems - Traffic management systems - Status, fault and quality requirements2019-04-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17313:2019Intelligent transport systems - ESafety - Interoperability and user choice in eCall aftermarket and third party eCall services2019-03-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17249-6:2019Intelligent transport systems - eSafety - Part 6: eCall for UNECE Category L2, L4, L5, L6 and L7 tricycles and quadricycles2019-03-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17249-5:2019Intelligent transport systems - eSafety - Part 5: eCall for UNECE Category L1 and L3 powered two-wheeled vehicles2019-03-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TR 419210:2019Applicability of CEN Standards to Qualified Electronic Seal Creation Device under the EU Regulation N°910/2014 (eIDAS)2019-03-13KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
CEN ISO/TS 19139-1:2019Geographic information - XML schema implementation - Part 1: Encoding rules (ISO/TS 19139-1:2019)2019-03-27KT 297 ds. Informacji Geograficznej
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
CEN/TR 17315:2019Railway applications - Braking - Calculations for the estimation of stopping distance for specific Wheel Slide Protection testing2019-03-06KT 138 ds. Kolejnictwa
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 17222:2019Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure2019-04-03KT 22 ds. Odzieżownictwa
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
CEN/TS 17329-2:2019Foodstuffs - General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods - Part 2: Collaborative study2019-04-10KT 287 ds. Biotechnologii
CEN/TS 17329-1:2019Foodstuffs - General guidelines for the validation of qualitative real-time PCR methods - Part 1: Single-laboratory validation2019-04-10KT 287 ds. Biotechnologii
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
CEN/TS 17303:2019Foodstuffs - DNA barcoding of fish and fish products using defined mitochondrial cytochrome b and cytochrome c oxidase I gene segments2019-03-27KT 287 ds. Biotechnologii
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
CEN/TS 17308:2019Materials produced from end of life tyres - Steel wire - Determination of the non-metallic content2019-04-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17308:2019Materials produced from end of life tyres - Steel wire - Determination of the non-metallic content2019-04-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TS 17307:2019Material derived from End-of-Life tyres - Granulates and powders - Elastomers identification: Gas-chromatography and mass-spectrometric detection of pyrolysis products in solution2019-03-27KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli
CWA 17381:2019The Description and Assessment of Good Practices for Smart City solutions2019-02-27RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
CEN ISO/TS 21083-2:2019Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical nanomaterials - Part 2: Size range from 3 nm to 30 nm (ISO/TS 21083-2:2019)2019-04-03KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
97.060 Sprzęt pralniczy
CLC/TS 50677:2019Clothes washing machines and washer-dryers for household and similar use - Method for the determination of rinsing effectiveness by measurement of the surfactant content at textile materials2019-03-29KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15371-2:2019Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series2019-04-03KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek