Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)2021-04-14KT 314 ds. Nanotechnologii
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 21184:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
CLC/TS 50459-1:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information 2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-2:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-3:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TS 80004-6:2021Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2021)2021-04-14KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 21362:2021Nanotechnologies - Analysis of nano-objects using asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation (ISO/TS 21362:2018)2021-04-07KT 314 ds. Nanotechnologii
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17626:2021Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for human specimen - Isolated microbiome DNA2021-05-05KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 11665-12:2021Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)2021-04-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.180 Ergonomia
CLC/TS 50459-2:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-3:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-1:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information 2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
CLC/TR 50718:2021Guidelines for the use of EN 45545-2 for Ni-Cd batteries on board rolling stock2021-04-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.340.10 Odzież ochronna
CEN/TR 17620:2021Guidelines for selection, use, care and maintenance of smart garments protecting against heat and flame2021-04-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.240 Pomiary promieniowania
CEN ISO/TS 11665-12:2021Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 12: Determination of the diffusion coefficient in waterproof materials: membrane one-side activity concentration measurement method (ISO/TS 11665-12:2018)2021-04-14KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
CEN ISO/TR 20172:2021Welding - Grouping systems for materials - European materials (ISO/TR 20172:2021)2021-05-05KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
CLC IEC/TS 60079-43:2021Explosive atmospheres - Part 43: Equipment in adverse service conditions2021-04-23KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TS 21184:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CLC/TS 50459-3:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 3: Ergonomic arrangements of non ETCS information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-2:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Part 2: Ergonomic arrangements of GSM-R information2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
CLC/TS 50459-1:2021Railway applications - Communication, signalling and processing systems - European Rail Traffic Management System - Driver-Machine Interface - Part 1: General principles for the presentation of ERTMS/ETCS/GSM-R information 2021-03-19KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
CEN/TR 14067-7:2021Railway applications - Aerodynamics - Part 7: Fundamentals for test procedures for train-induced ballast projection 2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
CLC/TR 50718:2021Guidelines for the use of EN 45545-2 for Ni-Cd batteries on board rolling stock2021-04-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
59.080.80 Inteligentne tekstylia
CEN/TR 17620:2021Guidelines for selection, use, care and maintenance of smart garments protecting against heat and flame2021-04-07KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
CEN/TS 17627:2021Plastics - Recycled plastics - Determination of solid contaminants content2021-05-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15371-1:2021Safety of toys - Interpretations - Part 1: Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2, EN 71-8 and EN 71-142021-04-28KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek