Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TS 80004-11:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms (ISO/TS 80004-11:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 80004-13:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials (ISO/TS 80004-13:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
CWA 17484:2020Anaerobic digestion plants - Feasibility assessment methodology for integrating a Volatile Fatty Acid Platform Technology2020-09-23KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 21176:2020Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Position, velocity and time functionality in the ITS station (ISO/TS 21176:2020)2020-09-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TS 80004-11:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 11: Nanolayer, nanocoating, nanofilm, and related terms (ISO/TS 80004-11:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 80004-13:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 13: Graphene and related two-dimensional (2D) materials (ISO/TS 80004-13:2017)2020-08-26KT 314 ds. Nanotechnologii
13.020.55 Bioprodukty
CWA 17484:2020Anaerobic digestion plants - Feasibility assessment methodology for integrating a Volatile Fatty Acid Platform Technology2020-09-23KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
13.030.50 Recykling
CEN/TS 17045:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TS 17510:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
CEN/TS 17340:2020Stationary source emissions - Determination of mass concentration of fluorinated compounds expressed as HF - Standard reference method2020-09-30KT 280 ds. Jakości Powietrza
CEN/TS 17405:2020Stationary source emissions - Determination of the volume concentration of carbon dioxide - Reference method: infrared spectrometry2020-09-16KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
CLC IEC/TR 61511-4:2020Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 4: Explanation and rationale for changes in IEC 61511-1 from Edition 1 to Edition 22020-09-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
CEN/TR/ISO/ASTM 52912:2020Additive manufacturing - Design - Functionally graded additive manufacturing (ISO/ASTM/TR 52912:2020)2020-10-07KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
CLC IEC/TR 61511-4:2020Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 4: Explanation and rationale for changes in IEC 61511-1 from Edition 1 to Edition 22020-09-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
CEN/TS 16214-2:2020Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance2020-09-30KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
CWA 17484:2020Anaerobic digestion plants - Feasibility assessment methodology for integrating a Volatile Fatty Acid Platform Technology2020-09-23KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
CLC/IEC TR 63216:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Electromagnetic compatibility assessment for switchgear and controlgear and their assemblies2020-08-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
CLC IEC/TR 63201:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Guidance for the development of embedded software2020-08-21KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.110 Tworzenie sieci
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
CLC/TR 50600-99-1:2020Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management2020-09-04KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TS 19321:2020Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structures (ISO/TS 19321:2020)2020-10-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TS 21176:2020Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Position, velocity and time functionality in the ITS station (ISO/TS 21176:2020)2020-09-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CEN ISO/TS 22756:2020Health Informatics - Requirements for a knowledge base for clinical decision support systems to be used in medication-related processes (ISO/TS 22756:2020)2020-09-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
CEN ISO/TS 19321:2020Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structures (ISO/TS 19321:2020)2020-10-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
75.160.20 Paliwa płynne
CEN/TR 17544:2020Automotive fuels - Report on studies done on cold soak filter blocking tendency (CS-FBT) on fatty acid methyl ester (FAME) as blend component for diesel fuel, and of diesel fuel containing up to 30 % (V/V) of FAME2020-09-30KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.40 Biopaliwa
CEN/TS 16214-2:2020Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance2020-09-30KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17045:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Quality criteria for the selection of whole tyres, for recovery and recycling processes2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
CEN/TS 17510:2020Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption2020-10-07KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.060 Papier i tektura
CEN/TS 17497:2020Pulp, paper and paperboard - Determination of bisphenol A in extracts from paper and paperboard2020-08-26KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
CEN ISO/TR 19402:2020Paints and varnishes - Adhesion of coatings (ISO/TR 19402:2018)2020-10-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
CEN ISO/TR 21555:2020Paints and varnishes - Overview of test methods on hardness and wear resistance of coatings (ISO/TR 21555:2019)2020-10-07KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
CEN/TS 115-4:2020Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards2020-09-09KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
97.140 Meble
CEN/TR 17538:2020Furniture - Common test equipment - Test foams and mattresses2020-09-02KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych