Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
CEN ISO/TS 23406:2024Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2024)2024-04-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
CWA 18083:2024Methodology for the construction of omics-related knowledge graphs from animal, vegetal and environmental data2024-02-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
07.140 Nauki sądowe
CWA 18096:2024CBRNe SENSOR API - Network Protocols, Data Formats and Interfaces2024-04-10KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
CEN/TR 18047:2024Mechanical products — Order of magnitude of key environmental data2024-03-27RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
13.180 Ergonomia
CEN ISO/TR 7250-2:2024Basic human body measurements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from national populations (ISO/TR 7250-2:2024)2024-04-10KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
CEN/TS 18020:2024Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Sampling and quantitative determination of asbestos in construction products2024-03-20KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
CEN/TR 17996:2024Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications - Guidelines for Pipelines Installation2024-02-21KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.40 Łączniki metalowe
CEN/TR 17996:2024Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications - Guidelines for Pipelines Installation2024-02-21KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 23406:2024Nuclear sector - Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS) (ISO/TS 23406:2024)2024-04-10KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
35.030 Bezpieczeństwo IT
CWA 18089:2024The QaR method to measure the extreme risk of re-identification of a database in the context of assessing its insurability2024-04-03KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
CWA 18096:2024CBRNe SENSOR API - Network Protocols, Data Formats and Interfaces2024-04-10KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
CWA 18083:2024Methodology for the construction of omics-related knowledge graphs from animal, vegetal and environmental data2024-02-28KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
53.020.20 Dźwignice
CEN/TS 17471:2024Cranes - Loader cranes - Interface between loader cranes and work platforms2024-03-13KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
CEN/TR 18048:2024Methods of determination of the mechanical properties of self-bonding coating assemblies related to non-oriented electrical steels2024-02-21KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
81.040.20 Szkło budowlane
CEN/TS 19100-4:2024Design of glass structures - Part 4: Glass selection relating to the risk of human injury - Guidance for specification2024-03-20KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła
91.080.99 Inne konstrukcje
CEN/TS 19100-4:2024Design of glass structures - Part 4: Glass selection relating to the risk of human injury - Guidance for specification2024-03-20KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 18020:2024Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Sampling and quantitative determination of asbestos in construction products2024-03-20KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
97.200.40 Place do zabaw i gier
CEN/TR 18042:2024Safety of amusement rides and amusement devices - Replies to requests for interpretation of EN 13814:2019 and its parts2024-04-03KT 2 ds. Sportu i Rekreacji