Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17385:2019Method for condition assessment of immobile constructed assets2019-11-06KT 9 ds. Niezawodności
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TS 21177:2019Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
CEN/TS 17380:2019Intelligent transport systems - Urban-ITS - 'Controlled Zone' management for UVARs using C-ITS2019-10-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.040.50 Emisja spalin pochodzących ze środków transportu
CEN/TS 17378:2019Intelligent transport systems - Urban ITS - Air quality management in urban areas2019-10-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
CEN/TS 16459:2019External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 11872019-11-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
19.100 Badania nieniszczące
CEN ISO/TS 25107:2019Non-destructive testing - NDT training syllabuses (ISO/TS 25107:2019)2019-10-16KT 7 ds. Badań Nieniszczących
35.030 Bezpieczeństwo IT
CEN ISO/TS 21177:2019Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
CEN/TS 16794-2:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16794-1:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN/TS 16794-2:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 2: Test plan for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 16794-1:2019Public transport - Communication between contactless readers and fare media - Part 1: Implementation requirements for ISO/IEC 144432019-10-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17380:2019Intelligent transport systems - Urban-ITS - 'Controlled Zone' management for UVARs using C-ITS2019-10-16KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17378:2019Intelligent transport systems - Urban ITS - Air quality management in urban areas2019-10-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TS 21177:2019Intelligent transport systems - ITS station security services for secure session establishment and authentication between trusted devices (ISO/TS 21177:2019)2019-10-02KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17297-2:2019Intelligent transport systems - Location Referencing Harmonisation for Urban-ITS - Part 2: Transformation methods 2019-09-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
65.120 Pasze dla zwierząt
CEN/TR 17421:2019Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Recommendations for the organization and evaluation of collaborative studies for multi-analyte methods of analysis2019-09-25KT 40 ds. Pasz
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
CEN ISO/TS 35105:2019Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Material requirements for arctic operations (ISO/TS 35105:2018)2019-10-23KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
91.060.20 Dachy
CEN/TS 16459:2019External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 11872019-11-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.140.70 Instalacje sanitarne
CEN/TR 17426:2019Sanitary appliances - Drainage systems for the application of sanitary appliances2019-10-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
91.140.80 Systemy odwadniające
CEN/TR 17426:2019Sanitary appliances - Drainage systems for the application of sanitary appliances2019-10-09KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji