Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
CEN ISO/TS 80004-8:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2020)2020-12-02KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 80004-3:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2020)2020-11-25KT 314 ds. Nanotechnologii
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
CLC/TR 45550:2020Definitions related to material efficiency2020-12-04KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
CEN ISO/TR 23383:2020Textiles and textile products - Smart (Intelligent) textiles - Definitions, categorisation, applications and standardization needs (ISO/TR 23383:2020)2020-12-09KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
03.240 Usługi pocztowe
CEN/TR 17536:2020Requirements for electronic advanced data (EAD) in postal operations, in particular compliant to security and customs requirements2020-11-18KT 259 ds. Poczty
CEN/TR 17535:2020Requirements to connect, access, participate and further develop open global networks and systems, for postal operators and the wider postal sector players2020-11-18KT 259 ds. Poczty
07.120 Nanotechnologie
CEN ISO/TS 80004-8:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2020)2020-12-02KT 314 ds. Nanotechnologii
CEN ISO/TS 80004-3:2020Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2020)2020-11-25KT 314 ds. Nanotechnologii
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
CLC/TR 45550:2020Definitions related to material efficiency2020-12-04KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.020.55 Bioprodukty
CEN/TR 17557:2020Surface active agents - Bio-based surfactants - Overview on bio-based surfactants2020-12-02KT 249 ds. Analizy Chemicznej
13.030.50 Recykling
CEN/TS 16010:2020Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates2020-12-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 17458:2020Ambient air - Methodology to assess the performance of receptor oriented source apportionment modelling applications for particulate matter2020-12-23KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
CEN/TS 16800:2020Guideline for the validation of physico-chemical analytical methods2020-12-23KT 191 ds. Chemii Gleby
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
CLC IEC/TS 60079-39:2019/AC:2020-12Explosive atmospheres - Part 39: Intrinsically safe systems with electronically controlled spark duration limitation2020-12-11KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
35.240.69 Zastosowanie IT w usługach pocztowych
CEN/TR 17536:2020Requirements for electronic advanced data (EAD) in postal operations, in particular compliant to security and customs requirements2020-11-18KT 259 ds. Poczty
CEN/TR 17535:2020Requirements to connect, access, participate and further develop open global networks and systems, for postal operators and the wider postal sector players2020-11-18KT 259 ds. Poczty
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
CEN ISO/TR 23383:2020Textiles and textile products - Smart (Intelligent) textiles - Definitions, categorisation, applications and standardization needs (ISO/TR 23383:2020)2020-12-09KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
CEN/TR 17474:2020Cereals (wheat and barley) - Technical Report of the interlaboratory studies for the determination of moisture and protein in whole kernels by near infrared spectroscopy2020-12-09KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
71.100.40 Środki powierzchniowo czynne
CEN/TR 17557:2020Surface active agents - Bio-based surfactants - Overview on bio-based surfactants2020-12-02KT 249 ds. Analizy Chemicznej
75.160.20 Paliwa płynne
CEN/TR 17548:2020Automotive fuels - Diesel fuel market issues - Abrasive particles investigation report2020-11-25KT 222 ds. Paliw Płynnych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
CEN/TS 16010:2020Plastics - Recycled plastics - Sampling procedures for testing plastics waste and recyclates2020-12-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
91.120.40 Instalacja odgromowa
CLC/TS 50703-2:2020Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 2: Specific testing requirements for LPS components used in explosive atmospheres2020-12-04KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
CEN/TS 17135:2020Conservation of cultural heritage - General terms for describing the alterations of objects2020-11-25KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.50 Zabawki
CEN/TR 15071:2020Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in the EN 71 series2020-12-16KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek