Zawartość

Europejskie dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Europejskich dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Europejskie dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
CLC/TR 50442:2018Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields2018-01-19KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
CEN/TR 17014-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Tendering - Part 101: Overview2018-02-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 17015-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Catalogue - Part 101: Overview2018-02-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
03.220.20 Transport drogowy
CEN ISO/TS 21719-1:2018Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment (OBE) - Part 1: Framework (ISO/TS 21719-1:2018)2018-02-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TS 21719-2:2018Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment (OBE) - Part 2: Using dedicated short-range communication (ISO/TS 21719-2:2018)2018-02-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 16401-1:2018Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TR 16401-1:2018)2018-02-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/ISO TR 16401-2:2018Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 2: Abstract test suite (ISO/TR 16401-2:2018)2018-02-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
CEN/TS 15119-1:2018Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact wi2018-01-17KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
13.020.50 Etykietowanie środowiskowe (ekoznakowanie)
CEN ISO/TS 14027:2018Environmental labels and declarations - Development of product category rules (ISO/TS 14027:2017)2018-02-07KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
CEN ISO/TS 21623:2018Workplace exposure - Assessment of dermal exposure to nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA) (ISO/TS 21623:2017)2018-02-07KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.30 Ścieki
CEN/TR 17179:2018Thermoplastics piping and ducting systems - Rainwater infiltration and storage attenuation systems - Practices for underground installation2018-01-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
CLC/TR 50442:2018Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields2018-01-19KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
CEN/TR 17179:2018Thermoplastics piping and ducting systems - Rainwater infiltration and storage attenuation systems - Practices for underground installation2018-01-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
CEN/TR 17179:2018Thermoplastics piping and ducting systems - Rainwater infiltration and storage attenuation systems - Practices for underground installation2018-01-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
CLC/TR 50442:2018Guidelines for product committees on the preparation of standards related to human exposure from electromagnetic fields2018-01-19KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
CEN/TR 17015-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Catalogue - Part 101: Overview2018-02-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 17014-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Tendering - Part 101: Overview2018-02-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
CEN ISO/TS 21719-2:2018Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment (OBE) - Part 2: Using dedicated short-range communication (ISO/TS 21719-2:2018)2018-02-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TS 21719-1:2018Electronic fee collection - Personalization of on-board equipment (OBE) - Part 1: Framework (ISO/TS 21719-1:2018)2018-02-14KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/ISO TR 16401-2:2018Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 2: Abstract test suite (ISO/TR 16401-2:2018)2018-02-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN ISO/TR 16401-1:2018Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/TR 16401-1:2018)2018-02-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CEN/TS 17148:2018Intelligent Transport Systems - eSafety - ProForma eCall Agreement between TPSP and PARES2018-01-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
CWA 16390:2018Interface control document for provision of EGNOS/EDAS/multi-GNSS based services for tracking and tracing the transport of goods2018-01-17RS SLT Rada Sektorowa Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
CEN/TR 17015-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Catalogue - Part 101: Overview2018-02-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
CEN/TR 17014-101:2018Electronic public procurement - Business interoperability interfaces (BII), e-Tendering - Part 101: Overview2018-02-21RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
CEN/TS 15119-1:2018Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 1: Wood held in the storage yard after treatment and wooden commodities exposed in Use Class 3 (not covered, not in contact wi2018-01-17KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych