Zawartość

Przyznane patronaty

08-10 maja 2024 r, Warszawa

XXIX Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2024

Polska Izba Paliw Płynnych 

 

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW prezentują aktualne światowe trendy w dziedzinie technologii, produktów i usług oraz rozwiązań biznesowych dla sektora paliwowego oraz branż pokrewnych. Są miejscem wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów biznesowych i prezentacji najnowszych rozwiązań dla sektorów: paliwowego, petrochemicznego i energetycznego, stacji paliw, myjni, warsztatów, transportu, wyposażenia sklepów i barów.

Prezentowanej Wystawie towarzyszy także Strefa Myjni, gdzie prezentowane są rozwiązania dla myjni automatycznych, samoobsługowych i urządzenia dodatkowe.

Międzynarodowe Targi STACJA PALIW to uznane na całym świecie wydarzenie, gdzie znaleźć można cenione marki czołowych firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych. To wyjątkowe spotkanie pozwalające przedsiębiorcom na dynamiczny rozwój ich biznesu.

Czytaj więcej o XXIX Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2024

27.05.2024 r. etap szkolny, 05.06.2024 r. etap finałowy, Siedlce

III Regionalny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym oraz rozpowszechnienie wiedzy normalizacyjnej wśród uczniów i nauczycieli.

05-06 czerwca 2024 r. Warszawa

XI edycja Digital Money & Blockchain Forum

"Cyfrowe aktywa, tokeny i pieniądz – nowe rozdanie"

 

Podczas XI edycji Digital Money & Blockchain Forum zostaną omówione takie zagadnienia jak: Technology, Business, Payments, Commerce, Security, Law i Com-pliance.

Organizatorzy planują również przedyskutowanie kwestii dotyczących:

  • ściślejszych regulacji rynków kryptowalut oraz wpływu na ich innowacyjność;
  • nowych rozwiązań technicznych w świecie blockchain;
  • przyszłości bitcoina, ethereum oraz rynku tokenów cyfrowych;
  • kolejnych zastosowań tokenów NTF;
  • świata finansów po pandemii – rola polityk pieniężnych, banków centralnych i regulatorów;
  • DeFi – zdecentralizowane finanse.

Czytaj więcej o XI Digital Money & Blockchain Forum

Jesień 2024 r.

XVIII edycja Ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International

Europejskie Forum Biznesu

 

Program Najwyższa Jakość Quality International jest przedsięwzięciem, które od 18 lat kierowane jest do działających w Polsce oraz w innych krajach instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Jest to największy w Polsce, ponadbranżowy konkurs jakościowy, aktywizujący firmy małe, średnie i duże oraz samorządy wokół idei zarządzania jakością, który daje możliwość doskonalenia swoich procedur związanych z jakością, wymianę wzajemnych doświadczeń oraz możliwość nawiązania współpracy.

Jego celem jest promowanie skutecznych metod zarządzania jakością oraz wskazanie i wyróżnienie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Program zostaje zwieńczony Europejskim Forum Biznesu. To forum wymiany idei i poglądów, poznania najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających podmiotom codzienną gospodarczą działalność w Polsce i w innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finasowania inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw, instytucji i całej gospodarki, a zwłaszcza podmiotów działających na terenie Polski i Unii Europejskiej, ale także wykazujących aktywność na rynkach dalszych

Czytaj więcej o Europejskim Forum Biznesu

18 października 2024 r.

VII edycja Konferencji z cyklu „Innowacje – Pomiary – Akredytacje”

pod hasłem „Laboratoria badawcze i wzorcujące w systemach oceny zgodności”

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

 

Podkarpackie Centrum Innowacji to organizacja promująca wykorzystanie osiągnięć  naukowych w gospodarce. Buduje kluczowe umiejętności naukowców i studentów. Wzmacnia potencjał regionu finansując prace badawczo-rozwojowe naukowców oraz wytwarzane w ten sposób nowe technologie i rozwiązania.

PCI wspiera innowacyjne pomysły młodych ludzi, poszerza ich wiedzę na temat startup-ów i prototypowania udostępniając pracownie makerspace, a także organizując programy edukacyjne i hackathony.

Konferencja jest stacjonarnym, otwartym, całodziennym, bezpłatnym wydarzeniem gromadzącym około 100 uczestników zrzeszonych w Sieci laboratoriów oraz przedstawicieli podkarpackiego przemysłu, a także ekspertów branżowych z całej Polski.

Podczas konferencji można dowiedzieć się o najnowszych trendach w działaniach laboratorium.

Archiwum przyznanych patronatów