Zawartość

Przyznane patronaty

8-10 marca, konferencja online

Food Fakty – eForum Postęp w analityce żywności

Wydarzenie podzielone jest na 3 dni, podczas których można usłyszeć prelekcje w ramach zagadnień:

  • Dzień 1 – Sensoryka
  • Dzień 2 – Mikrobiologia
  • Dzień 3 – Fizykochemia i Automatyzacja Laboratoriów

eFORUM to ogromna porcja eksperckiej wiedzy, a także przegląd najnowszych rozwiązań z zakresu analizy żywności.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, którzy na każdym etapie łańcucha mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności, uczestniczących w procesie produkcji, technologii, R&D, kontroli jakości.

Zakres i poziom merytoryczny referatów skierowany do profesjonalistów z obszaru:

  • zarządzania obszarem bezpieczeństwa żywności;
  • produkcji i technologii;
  • zarządzania jakością;
  • R&D;
  • marketingu i komunikacji;
  • zarządzania i pozostałych kluczowych obszarów.

Czytaj więcej na stronie FoodFakty


Archiwum przyznanych patronatów