Zawartość

Przyznane patronaty

27 lipca, Warszawa

18 Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2023

Kongres to inicjatywa edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa, o ugruntowanej tradycji, cieszące się bardzo dobrą reputacją w środowisku naukowym i branżowym tj.: m.in. inżynierów budownictwa, administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej jak i pozostałych uczestników procesów budowlanych, którego celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie szeroko pojętych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, projektowaniem bezpiecznych obiektów budowlanych, prewencją i profilaktyką pożarową.

Kongres skupia każdorazowo blisko 1000 uczestników ekspertów i osobistości środowisk pożarowych, świata nauki i prawodawstwa mających bezpośredni związek z procesami inwestycyjnymi w gospodarce oraz liczne grono specjalistów żywo zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

Czytaj więcej o Fire Security Expo 2023

6-7 września, Łódź

Warsztaty i Forum Wiedzy Managerskiej FoodFakty Science 4 Business

Warsztaty i Forum Wiedzy Managerskiej to unikalna przestrzeń dla managerów do wymiany wiedzy i spotkań w formacie face-to-face. Inicjatywa skierowana jest do managerów ds. bezpieczeństwa żywności, w tym szczególnie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i biologicznego oraz obszaru badań laboratoryjnych.

Wydarzenie odbędzie się w innowacyjnej formule opartej na wiedzy i przede wszystkim zajęciach warsztatowych z ekspertami, połączonej z możliwością networkingu i rozmów indywidualnych w komfortowych warunkach dla wszystkich uczestników.

Zakres warsztatów dostosowany jest na równi dla osób odpowiedzialnych za laboratoria i badania, jak i zarządzanie systemowe obszarem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Dowiedz się więcej nt. FoodFakty Science 4 Business

21 września, Krotoszyn

Konferencja „Normalizacja w Ochronie Środowiska”

Wydarzenie będzie poświęcone roli norm w działalności zmierzającej do ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wody
i gleby.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień z zakresu normalizacji w ochronie środowiska zarówno młodzieży (uczniowie technikum), która w niedługim czasie rozpocznie działalność zawodową, jak i młodym przedsiębiorcom mającym wpływ na dbałość o środowisko gleby, wody i powietrza atmosferycznego w swoich firmach.

Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas techników oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z powiatu krotoszyńskiego.

Organizatorem konferencji jest Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.


Archiwum przyznanych patronatów