Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/TS 23406:2020Nuclear sector -- Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)2020-01-31KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 19082:2020Intelligent transport systems -- Definition of data elements and data frames between roadside modules and signal controllers for cooperative signal control2020-01-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.020.99 Inne normy dotyczące ochrony zdrowia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 21831:2020Information model of Chinese materia medica processing2020-01-20KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
ISO TS 81060-5:2020Non-invasive sphygmomanometers - Part 5: Requirements for the repeatability and reproducibility of NIBP simulators for testing of automated non-invasive sphygmomanometers2020-02-03KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
ISO/TS 81060-5:2020Non-invasive sphygmomanometers -- Part 5: Requirements for the repeatability and reproducibility of NIBP simulators for testing of automated non-invasive sphygmomanometers2020-02-03KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TS 12828-3:2020Validation method for fire gas analysis -- Part 3: Considerations related to interlaboratory trials2020-02-07KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
ISO/TS 16976-7:2020Respiratory protective devices -- Human factors -- Part 7: Hearing and speech2020-01-06KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
IEC TS 62749:2020Assessment of power quality - Characteristics of electricity supplied by public networks2020-02-11KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
23.100.01 Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22164:2020Hydraulic fluid power -- Application notes for the optimization of the energy efficiency of hydraulic systems2020-02-13KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
IEC TS 63164-1:2020Reliability of industrial automation devices and systems - Part 1: Assurance of automation devices reliability data and specification of their source2020-02-07KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63196:2020Switchgear and controlgear and their assemblies for low-voltage - Energy efficiency2020-01-28KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
27.120.01 Energetyka jądrowa. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 23406:2020Nuclear sector -- Requirements for bodies providing audit and certification of quality management systems for organizations supplying products and services important to nuclear safety (ITNS)2020-01-31KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62804-1-1:2020Photovoltaic (PV) modules - Test methods for the detection of potential-induced degradation - Part 1-1: Crystalline silicon - Delamination2020-01-10KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
IEC TR 63196:2020Switchgear and controlgear and their assemblies for low-voltage - Energy efficiency2020-01-28KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 63211-2-12:2020Durability test methods for electronic displays - Part 2-12: Environmental tests - Environmental conditions of use, storage and transportation of electronic displays2020-02-07KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
IEC PAS 63256:2020Industrial communication networks - Broadband fieldbus specification - AUTBUS2020-01-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC PAS 63267-3-31:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-31: End face geometry - Flat PC PPS rectangular ferrule multimode fibres2020-02-07KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TS 62351-100-3:2020Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 100-3: Conformance test cases for the IEC 62351-3, the secure communication extension for profiles including TCP/IP2020-01-10KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
ISO/IEC TR 11801-9906:2020Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 9906: Balanced 1-pair cabling channels up to 600 MHz for single pair Ethernet (SPE)2020-02-11KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC TS 23167:2020Information technology -- Cloud computing -- Common technologies and techniques2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 23188:2020Information technology -- Cloud computing -- Edge computing landscape2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 23188:2020Information technology - Cloud computing - Edge computing landscape2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 23167:2020Information technology - Cloud computing - Common technologies and techniques2020-02-11KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC TS 22424-2:2020Digital publishing -- EPUB3 preservation -- Part 2: Metadata requirements2020-01-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 22424-1:2020Digital publishing -- EPUB3 preservation -- Part 1: Principles2020-01-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 22424-1:2020Digital publishing - EPUB3 preservation - Part 1: Principles2020-01-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 22424-2:2020Digital publishing - EPUB3 preservation - Part 2: Metadata requirements2020-01-29KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC PAS 63256:2020Industrial communication networks - Broadband fieldbus specification - AUTBUS2020-01-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 19082:2020Intelligent transport systems -- Definition of data elements and data frames between roadside modules and signal controllers for cooperative signal control2020-01-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 23303:2020Health informatics -- Categorial structure for Chinese materia medica products manufacturing process2020-01-08KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TS 15143-3:2020Earth-moving machinery and mobile road construction machinery -- Worksite data exchange -- Part 3: Telematics data2020-01-29KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 23564:2020Image technology colour management -- Evaluating colour transform accuracy in ICC profiles2020-01-27RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21959-1:2020Road vehicles -- Human performance and state in the context of automated driving -- Part 1: Common underlying concepts2020-01-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TR 23989:2020Space environment (natural and artificial) -- Operational estimation of the solar wind energy input into the Earth's magnetosphere by means of the ground-based magnetic polar cap (PC) index2020-01-06KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO/TS 15143-3:2020Earth-moving machinery and mobile road construction machinery -- Worksite data exchange -- Part 3: Telematics data2020-01-29KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
ISO/TR 6750-2:2020Earth-moving machinery -- Operator's manual -- Part 2: List of references2020-01-29KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
ISO/TS 22176:2020Cosmetics -- Analytical methods -- Development of a global approach for validation of quantitative analytical methods2020-01-27KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
ISO/PAS 24019:2020Simultaneous interpreting delivery platforms -- Requirements and recommendations2020-01-15KT 256 ds. Języka, Tłumaczeń i Terminologii