Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
ISO/TS 20477:2023Nanotechnologies — Vocabulary for cellulose nanomaterial2023-05-11KT 314 ds. Nanotechnologii
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
ISO/TS 16840-14:2023Wheelchair seating — Part 14: Concepts related to managing external forces to maintain tissue integrity2023-05-17KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 5206-1:2023Intelligent transport systems — Parking — Part 1: Core data model2023-04-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.030 Fizyka. Chemia
ISO/TS 21256-4:2023Fine bubble technology — Cleaning applications — Part 4: Test method for oil removal from polyester-based textile2023-05-30KT 314 ds. Nanotechnologii
07.080 Biologia. Botanika. Zoologia
ISO/TS 24420:2023Biotechnology — Massively parallel DNA sequencing — General requirements for data processing of shotgun metagenomic sequences2023-05-19KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 23511:2023Biotechnology — General requirements and considerations for cell line authentication2023-05-18KT 287 ds. Biotechnologii
ISO/TS 23494-1:2023Biotechnology — Provenance information model for biological material and data — Part 1: Design concepts and general requirements2023-04-12KT 287 ds. Biotechnologii
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 20477:2023Nanotechnologies — Vocabulary for cellulose nanomaterial2023-05-11KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 23366:2023Nanotechnologies — Performance evaluation requirements for quantifying biomolecules using fluorescent nanoparticles in immunohistochemistry2023-05-03KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO/PAS 7020:2023Sizing parameters of surgical valve prostheses: Requirements regarding the application of ISO 5840-22023-05-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.10 Materiały dentystyczne
ISO/TS 4640:2023Dentistry — Test methods for tensile bond strength to tooth structure2023-05-04KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
ISO/TS 16840-14:2023Wheelchair seating — Part 14: Concepts related to managing external forces to maintain tissue integrity2023-05-17KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.180 Ergonomia
ISO/TR 7015:2023Ergonomics — The application of ISO/TR 12295, ISO 11226, the ISO 11228 series and ISO/TR 23476 in the construction sector (civil construction)2023-04-27KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
17.020 Metrologia i pomiary. Zagadnienia ogólne
IEC GUIDE 115:2023Application of measurement uncertainty to conformity assessment activities in the electrotechnical sector2023-04-12RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
IEC GUIDE 115:2023Application of measurement uncertainty to conformity assessment activities in the electrotechnical sector2023-04-12RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
23.100.60 Filtry, uszczelki i zanieczyszczenia płynów
ISO/TR 6057:2023Hydraulic fluid power — Sample calculations for ISO 111712023-04-17KT 208 ds. Napędów i Sterowań Pneumatycznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
IEC PAS 63086-3-1:2023Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance - Part 3-1: Method for assessing the reduction rate of key bioaerosols by portable air cleaners using an aerobiology test chamber2023-05-30KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 15926-11:2023Industrial automation systems and integration — Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities — Part 11: Simplified industrial usage of reference data based on RDFS methodology2023-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 50011:2023Energy management systems ― Assessing energy management using ISO 50001:20182023-04-13KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC TR 63468:2023Nuclear facilities - Instrumentation and control, and electrical power systems - Artificial Intelligence applications2023-05-11KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 61936-0:2023Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 0: Principles to be observed in the design and erection of high voltage installations - Safety of high voltage installations2023-05-04KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 61936-0:2023Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 0: Principles to be observed in the design and erection of high voltage installations - Safety of high voltage installations2023-05-04KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC PAS 63472:2023Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Dimensional compatibility description for configuration FF AC/DC contact-tube vehicle coupler2023-05-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
33.160.40 Systemy wideo
IEC TR 63449:2023Dynamic metadata high dynamic range impacts on TV power consumption2023-05-03KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 27563:2023Security and privacy in artificial intelligence use cases — Best practices2023-05-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 27563:2023Security and privacy in artificial intelligence use cases - Best practices2023-05-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
IEC TR 63468:2023Nuclear facilities - Instrumentation and control, and electrical power systems - Artificial Intelligence applications2023-05-11KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
ISO/IEC TR 30133:2023Information technology - Data centres - Practices for resource-efficient data centres2023-05-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ISO/IEC TR 30133:2023Information technology — Data centres — Practices for resource-efficient data centres2023-05-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/TR 23644:2023Blockchain and distributed ledger technologies (DLTs) — Overview of trust anchors for DLT-based identity management2023-05-16KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
ISO/TR 24374:2023Financial services — Security information for PKI in blockchain and DLT implementations2023-04-19KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TS 22604:2023Information technology — Biometric recognition of subjects in motion in access-related systems2023-05-30KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC TS 23465-3:2023Card and security devices for personal identification — Programming interface for security devices — Part 3: Proxy2023-05-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 23465-3:2023Card and security devices for personal identification - Programming interface for security devices - Part 3: Proxy2023-05-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/TS 32003:2023Document management — Portable Document Format — Adding support of AES-GCM in PDF 2.02023-05-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TR 23644:2023Blockchain and distributed ledger technologies (DLTs) — Overview of trust anchors for DLT-based identity management2023-05-16KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
ISO/TR 24374:2023Financial services — Security information for PKI in blockchain and DLT implementations2023-04-19KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 5206-1:2023Intelligent transport systems — Parking — Part 1: Core data model2023-04-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO/TS 19124-1:2023Geographic information — Calibration and validation of remote sensing data and derived products — Part 1: Fundamentals2023-04-27KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TR 24290:2023Health informatics — Datasets and data structure for clinical and biological evaluation metrics in radiotherapy2023-05-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 8392:2023Genomics informatics — Description rules for genomic data for genetic detection products and services2023-05-09KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 4425:2023Genomics informatics — Data elements and their metadata for describing the microsatellite instability (MSI) information of clinical massive parallel DNA sequencing2023-05-02KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TR 23644:2023Blockchain and distributed ledger technologies (DLTs) — Overview of trust anchors for DLT-based identity management2023-05-16KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
37.040.20 Papier, błony i płyty fotograficzne. Kasety
ISO/TS 21139-22:2023Permanence and durability of commercial prints — Part 22: Backlit display in indoor or shaded outdoor conditions — Light stability2023-05-05KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO/TS 32003:2023Document management — Portable Document Format — Adding support of AES-GCM in PDF 2.02023-05-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 20459:2023Road vehicles — Injury risk functions for advanced pedestrian legform impactor (aPLI)2023-04-28KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
ISO/TR 6409:2023Road vehicles — Analysis of technical changes of ISO 5011:20202023-04-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC PAS 63472:2023Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Dimensional compatibility description for configuration FF AC/DC contact-tube vehicle coupler2023-05-04KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
43.140 Motocykle i motorowery
ISO/TR 5340:2023Motorcycles — Consideration for use cases of ISO 26262-12 MSIL classification2023-05-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
ISO/TS 15926-11:2023Industrial automation systems and integration — Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities — Part 11: Simplified industrial usage of reference data based on RDFS methodology2023-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ISO/TS 16774-3:2023Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures — Part 3: Test method for water (wash out) resistance2023-04-24KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO/TS 16774-4:2023Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures — Part 4: Test method for adhesion on wet concrete surface2023-04-24KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
ISO/TS 16774-2:2023Test methods for repair materials for water-leakage cracks in underground concrete structures — Part 2: Test method for chemical resistance2023-04-24KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
ISO/TR 14799-2:2023Comparison of worldwide escalator and moving walk safety standards — Part 2: Abbreviated comparison and comments2023-05-10KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych