Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
ISO/TS 80004-8:2020Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 8: Nanomanufacturing processes2020-11-19KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 80004-3:2020Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 3: Carbon nano-objects2020-11-18KT 314 ds. Nanotechnologii
01.040.25 Przemysł maszynowy (Słownictwo)
ISO/IEC TR 63306-1:2020Smart manufacturing standards map (SM2) - Part 1: Framework2020-12-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
ISO/TR 23383:2020Textiles and textile products -- Smart (Intelligent) textiles— Definitions, categorisation, applications and standardization needs2020-11-24KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 1: Standardization landscape and releases2021-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO/TS 24541:2020Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guidelines for the implementation of continuous monitoring systems for drinking water quality and operational parameters in drinking water distribution networks2020-11-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 1: Standardization landscape and releases2021-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 23362:2021Nanotechnologies -- Nanostructured porous alumina as catalyst support for vehicle exhaust emission control -- Specification of characteristics and measurement methods2021-01-08KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 80004-8:2020Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 8: Nanomanufacturing processes2020-11-19KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 80004-3:2020Nanotechnologies -- Vocabulary -- Part 3: Carbon nano-objects2020-11-18KT 314 ds. Nanotechnologii
11.120.10 Leki
ISO/TS 23030:2020Traditional Chinese medicine -- Clinical document specification for prescription of traditional Chinese medicine decoction pieces2020-12-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 24541:2020Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guidelines for the implementation of continuous monitoring systems for drinking water quality and operational parameters in drinking water distribution networks2020-11-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.20 Woda pitna
ISO/TS 24541:2020Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems -- Guidelines for the implementation of continuous monitoring systems for drinking water quality and operational parameters in drinking water distribution networks2020-11-30KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
ISO/PAS 45005:2020Occupational health and safety management -- General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic2020-12-15KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 17534-4:2020Acoustics -- Software for the calculation of sound outdoors -- Part 4: Recommendations for a quality assured implementation of the COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2015/996 in software according to ISO 17534-12020-11-16KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
IEC PAS 63325:2020Lifecycle requirements for functional safety and security for IACS2020-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 63306-1:2020Smart manufacturing standards map (SM2) -- Part 1: Framework2020-12-17KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/IEC TR 63306-1:2020Smart manufacturing standards map (SM2) - Part 1: Framework2020-12-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC TR 62541-1:2020OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts2020-11-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC TR 62541-2:2020OPC unified architecture - Part 2: Security Model2020-11-17KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.060.01 Obrabiarki zespołowe. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 63306-1:2020Smart manufacturing standards map (SM2) - Part 1: Framework2020-12-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TR 60904-14:2020Photovoltaic devices - Part 14: Guidelines for production line measurements of single-junction PV module maximum power output and reporting at standard test conditions2020-11-25KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 63106-1:2020Simulators used for testing of photovoltaic power conversion equipment - Recommendations - Part 1: AC power simulators2020-11-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
ISO/TS 20049-2:2020Solid biofuels -- Determination of self-heating of pelletized biofuels -- Part 2: Basket heating tests2020-12-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63282:2020LVDC systems - Assessment of standard voltages and power quality requirements2020-11-27KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC TR 63043:2020Renewable energy power forecasting technology2020-11-27KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.080.30 Systemy izolacji
IEC TR 61858-3:2020Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an established electrical insulation system (EIS) - Part 3: Clarification of electrical insulating materials (EIMs) and auxiliary materials2020-12-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.10 Elementy magnetyczne
IEC TR 63307:2020Measurement methods of the complex relative permeability and permittivity of noise suppression sheet2020-11-27KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
IEC TR 62271-312:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 312: Guidance for the transferability of type tests of high-voltage/low-voltage prefabricated substations2021-01-05KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60034-34:2020Rotating electrical machines - Part 34: AC adjustable speed rolling mill motors2020-11-19KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TS 27100:2020Information technology -- Cybersecurity -- Overview and concepts2020-12-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/TR 23576:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Security management of digital asset custodians2020-12-10KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.040.40 Kodowanie informacji audio, wideo, multimedialnych i hipermedialnych
ISO/IEC TR 23008-13:2020Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments - Part 13: MMT implementation guidance2020-12-15KT 288 ds. Multimediów
ISO/IEC TR 23008-13:2020Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 13: MMT implementation guidance2020-12-15KT 288 ds. Multimediów
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TR 29119-11:2020Software and systems engineering -- Software testing -- Part 11: Guidelines on the testing of AI-based systems2020-11-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 29119-11:2020Software and systems engineering - Software testing - Part 11: Guidelines on the testing of AI-based systems2020-11-27KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62541-1:2020OPC unified architecture - Part 1: Overview and concepts2020-11-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
IEC TR 62541-2:2020OPC unified architecture - Part 2: Security Model2020-11-17KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/IEC TR 10036:2020Information technology -- Font information interchange -- Registered glyph identifiers2020-12-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 10036:2020Information technology - Font information interchange - Registered glyph identifiers2020-12-16KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TR 23576:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Security management of digital asset custodians2020-12-10KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 21186-1:2021Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) -- Guidelines on the usage of standards -- Part 1: Standardization landscape and releases2021-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.63 Zastosowanie IT w handlu
ISO/IEC TR 15944-14:2020Information technology -- Business operational view -- Part 14: Open-edi reference model and cloud computing architecture2020-11-25KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 15944-14:2020Information technology - Business operational view - Part 14: Open-edi reference model and cloud computing architecture2020-11-25KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TR 23576:2020Blockchain and distributed ledger technologies -- Security management of digital asset custodians2020-12-10KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 15311-1:2020Graphic technology -- Requirements for printed matter for commercial and industrial production -- Part 1: Measurement methods and reporting schema2020-12-03RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.10 Urządzenia do reprodukcji
ISO/TS 18621-31:2020Graphic technology -- Image quality evaluation methods for printed matter -- Part 31: Evaluation of the perceived resolution of printing systems with the Contrast–Resolution chart2020-12-11RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO/TS 18621-21:2020Graphic technology -- Image quality evaluation methods for printed matter -- Part 21: Measurement of 1D distortions of macroscopic uniformity utilizing scanning spectrophotometers2020-11-20RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 4804:2020Road vehicles -- Safety and cybersecurity for automated driving systems -- Design, verification and validation2020-12-03KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.060.20 Układy doładowywania i wylotu
ISO/TS 23362:2021Nanotechnologies -- Nanostructured porous alumina as catalyst support for vehicle exhaust emission control -- Specification of characteristics and measurement methods2021-01-08KT 314 ds. Nanotechnologii
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 23383:2020Textiles and textile products -- Smart (Intelligent) textiles— Definitions, categorisation, applications and standardization needs2020-11-24KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
75.160.40 Biopaliwa
ISO/TS 20049-2:2020Solid biofuels -- Determination of self-heating of pelletized biofuels -- Part 2: Basket heating tests2020-12-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.30 Aparatura do pomiaru objętości i pomiary
ISO/TS 21354:2020Measurement of multiphase fluid flow2020-11-27KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
85.040 Masy włókniste
ISO/TS 21331:2020Graphic technology and deinked pulp -- Guidance for assessing the deinking performance of printed paper products2020-12-02RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania