Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.080.01 Usługi. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 24082:2021Service excellence -- Designing excellent service to achieve outstanding customer experiences2021-06-10RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 22332:2021Security and resilience -- Business continuity management systems -- Guidelines for developing business continuity plans and procedures2021-05-28KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 20684-2:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 2: Generalized field device basic management2021-05-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TR 22293:2021Evaluation of methods for assessing the release of nanomaterials from commercial, nanomaterial-containing polymer composites2021-07-13KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TR 23173:2021Surface chemical analysis -- Electron spectroscopies -- Measurement of the thickness and composition of nanoparticle coatings2021-06-25KT 249 ds. Analizy Chemicznej
ISO/TS 22292:2021Nanotechnologies -- 3D image reconstruction of rod-supported nano-objects using transmission electron microscopy2021-06-14KT 314 ds. Nanotechnologii
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO/TR 21582:2021Pyrogenicity -- Principles and methods for pyrogen testing of medical devices2021-07-12KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.180 Ergonomia
ISO/TR 23476:2021Ergonomics -- Application of ISO 11226, the ISO 11228 series and ISO/TR 12295 in the agricultural sector2021-06-16KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
ISO/TR 23107:2021Criteria for assessment of new extinguishants for inclusion in the ISO 14520 series2021-07-08KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC TS 60695-11-40:2021Fire hazard testing - Part 11-40: Test flames - Confirmatory tests - Guidance2021-06-24KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
IEC TS 60695-5-2:2021Fire hazard testing - Part 5-2: Corrosion damage effects of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-06-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
IEC TR 60909-4:2021Short-circuit currents in three-phase AC systems - Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents2021-06-24KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
IEC PAS 63184:2021Assessment methods of the human exposure to electric and magnetic fields from wireless power transfer systems - Models, instrumentation, measurement and numerical methods and procedures (frequency range of 1 kHz to 30 MHz)2021-05-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60695-5-2:2021Fire hazard testing - Part 5-2: Corrosion damage effects of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-06-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
ISO/TR 10358:2021Plastics pipes and fittings for industrial applications -- Collection of data on combined chemical-resistance2021-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
ISO/TR 10358:2021Plastics pipes and fittings for industrial applications -- Collection of data on combined chemical-resistance2021-06-25KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
ISO/TS 10303-15:2021Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 15: Description methods: SysML XMI to XSD transformation2021-07-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-16:2021Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 16: Description methods: SysML XMI to EXPRESS transformation2021-07-06KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
ISO/TS 10303-18:2021Industrial automation systems and integration -- Product data representation and exchange -- Part 18: Description methods: SysML XMI to Web services transformation2021-05-27KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60695-11-40:2021Fire hazard testing - Part 11-40: Test flames - Confirmatory tests - Guidance2021-06-24KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
IEC TS 60695-5-2:2021Fire hazard testing - Part 5-2: Corrosion damage effects of fire effluent - Summary and relevance of test methods2021-06-03KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
29.040.10 Oleje izolacyjne
IEC TR 63025:2021Insulating liquids - Quantitative determination of methanol and ethanol in insulating liquids2021-07-12KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
IEC TS 62893-4-2:2021Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-2: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - Cables intended to be used with a thermal management system2021-06-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63236-1:2021Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 1: 2,6 kW system2021-06-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC TS 63236-2:2021Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 2: 5,2 kW system2021-06-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC TS 63236-3:2021Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 3: AC/DC appliance inlet2021-06-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
IEC TS 63236-2:2021Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 2: 5,2 kW system2021-06-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC TS 63236-1:2021Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 1: 2,6 kW system2021-06-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
IEC TS 63236-3:2021Direct current (DC) appliance couplers for information and communication technology (ICT) equipment installed in data centres and telecom central offices - Part 3: AC/DC appliance inlet2021-06-25KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC PAS 63313:2021Position statement on germicidal UV-C irradiation - UV-C safety guidelines2021-05-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
IEC TR 62001-1:2021High-voltage direct current (HVDC) systems - Guidance to the specification and design evaluation of AC filters - Part 1: Overview2021-07-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
IEC TR 61597:2021Overhead electrical conductors - Calculation methods for stranded bare conductors2021-06-29KT 53 ds. Kabli i Przewodów
IEC TR 60909-4:2021Short-circuit currents in three-phase AC systems - Part 4: Examples for the calculation of short-circuit currents2021-06-24KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TR 63308:2021Virtual reality equipment and systems - Market, technology and standards requirements2021-07-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
31.180 Obwody drukowane i płytki
IEC TR 62878-2-8:2021Device embedding assembly technology - Part 2-8: Guidelines - Warpage control of active device embedded substrate2021-07-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
IEC TR 62878-2-8:2021Device embedding assembly technology - Part 2-8: Guidelines - Warpage control of active device embedded substrate2021-07-07KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 30167:2021Internet of Things (IoT) -- Underwater communication technologies for IoT2021-06-30KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 30167:2021Internet of Things (IoT) - Underwater communication technologies for IoT2021-06-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
IEC TR 63308:2021Virtual reality equipment and systems - Market, technology and standards requirements2021-07-09KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.20 Złącza światłowodowe
IEC PAS 63267-3-30:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-30: End face geometry - Angled PC end face PPS rectangular ferrule multimode A1b fibres2021-05-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-90-16:2021Communication networks and systems in power utility automations - Part 90-16: Requirements of system management for Smart Energy Automation2021-06-17KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.080 Oprogramowanie
ISO/IEC TR 29119-6:2021Software and systems engineering - Software testing - Part 6: Guidelines for the use of ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) in agile projects2021-07-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 29119-6:2021Software and systems engineering -- Software testing -- Part 6: Guidelines for the use of ISO/IEC/IEEE 29119 (all parts) in agile projects2021-07-15KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
ISO/IEC TR 22116:2021Information technology - A study of the differential impact of demographic factors in biometric recognition system performance2021-06-18KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC TR 22116:2021Information technology -- A study of the differential impact of demographic factors in biometric recognition system performance2021-06-18KT 309 ds. Biometrii
ISO/IEC TS 22924:2021Identification cards - Transport layer topologies - Configuration for HCI/HCP interchange2021-05-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ISO/IEC TS 22924:2021Identification cards -- Transport layer topologies -- Configuration for HCI/HCP interchange2021-05-27KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 20684-2:2021Intelligent transport systems -- Roadside modules SNMP data interface -- Part 2: Generalized field device basic management2021-05-27KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
ISO/TR 19169:2021Geographic Information -- Gap-analysis: mapping and describing the differences between the current GDF and ISO/TC 211 conceptual models to suggest ways to harmonize and resolve conflicting issues2021-06-16KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 22693:2021Genomics informatics -- Structured clinical gene fusion report in electronic health records2021-06-10KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 23541-1:2021Health informatics -- Categorial structure for representation of 3D human body position system -- Part 1: Bones2021-05-28KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
37.100.20 Materiały dla reprografii
ISO/TS 19857:2021Paper, board and printing inks – Printability – Laboratory test method for offset ink setting2021-06-25KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 21002:2021Road vehicles -- Multidimensional measurement and coordinate systems definition2021-07-15KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 23521:2021Road vehicles -- Calibration procedure for displacement devices2021-07-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21934-1:2021Road vehicles -- Prospective safety performance assessment of pre-crash technology by virtual simulation -- Part 1: State-of-the-art and general method overview2021-06-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
IEC TS 62893-4-2:2021Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV - Part 4-2: Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 - Cables intended to be used with a thermal management system2021-06-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
ISO/TR 22639:2021Space systems -- Design guidelines for multi-geo spacecraft collocation2021-07-07KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO/TS 21815-2:2021Earth-moving machinery -- Collision warning and avoidance -- Part 2: On-board J1939 communication interface2021-07-14KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.080.70 Geotekstylia
ISO/TR 18228-3:2021Design using geosynthetics -- Part 3: Filtration2021-06-15KT 142 ds. Geosyntetyków
ISO/TR 18228-7:2021Design using geosynthetics -- Part 7: Reinforcement2021-06-15KT 142 ds. Geosyntetyków
59.080.80 Inteligentne tekstylia
IEC TR 63203-250-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 250-1: Electronic textile - Snap fastener connectors between e-textiles and detachable electronic devices2021-06-22KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
ISO/TS 21569-2:2021Molecular biomarker analysis -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Part 2: Construct-specific real-time PCR method for detection of event FP967 in linseed and linseed products2021-07-05KT 287 ds. Biotechnologii
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
ISO/TR 29263:2021Cereals and cereal products -- Sampling studies2021-07-14KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
ISO/TS 22115:2021Animal and vegetable fats and oils -- Separation of lipid classes by capillary gas chromatography (fingerprint method)2021-06-23KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
75.160.10 Paliwa stałe
ISO/TR 21916:2021Solid recovered fuels -- Guidance for the specification of solid recovered fuels (SRF) for selected uses2021-07-01KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
85.060 Papier i tektura
ISO/TS 19857:2021Paper, board and printing inks – Printability – Laboratory test method for offset ink setting2021-06-25KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.080 Tusze, atramenty. Farby drukarskie
ISO/TS 19857:2021Paper, board and printing inks – Printability – Laboratory test method for offset ink setting2021-06-25KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
IEC TR 63250:2021Household and similar electrical appliances - Method for measuring performance - Assessment of repeatability, reproducibility and uncertainty2021-06-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
ISO/TS 21868:2021Textile floor coverings -- State of the art and guidance on maintenance and cleaning2021-06-24KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych