Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
IEC TS 62686-2:2019Process management for avionics - Electronic components for aerospace, defence and high performance (ADHP) applications - Part 2: General requirements for passive components2019-01-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.70 Systemy zarządzania
ISO/IEC TS 27008:2019Information technology -- Security techniques -- Guidelines for the assessment of information security controls2019-01-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 27008:2019Information technology - Security techniques - Guidelines for the assessment of information security controls2019-01-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
ISO/IEC TS 17021-8:2019Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities2019-01-24KT 6 ds. Systemów Zarządzania
ISO/IEC TS 17021-8:2019Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 8: Competence requirements for auditing and certification of management systems for sustainable development in communities2019-01-24RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 21718:2019Intelligent transport systems -- Spatio-temporal data dictionary for cooperative ITS and automated driving systems 2.02019-01-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
ISO/TS 20758:2019Traditional Chinese medicine -- Abdominal physiological parameter detectors2019-02-18KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
ISO/TR 20498-5:2019Traditional Chinese medicine -- Computerized tongue image analysis system -- Part 5: Method of acquisition and expression of tongue colour and tongue coating colour2019-01-10KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 22710:2019Dentistry -- Vocabulary of process chain from dental CT to CAD/CAM for implant prosthetic restorations -- Backward planning in the digital process chain2019-01-31KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
ISO/TS 21726:2019Biological evaluation of medical devices -- Application of the threshold of toxicological concern (TTC) for assessing biocompatibility of medical device constituents2019-02-01KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62839-2:2019Environmental declaration - Part 2: Optical/copper telecom accessories products specific rules2019-01-29KT 53 ds. Kabli i Przewodów
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
ISO/TS 21231:2019Water quality -- Characterization of analytical methods -- Guidelines for the selection of a representative matrix2019-02-05KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TR 63176:2019Process analysis technology systems as part of safety instrumented systems2019-01-16KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TS 19677:2019Guidelines for assessing the adverse impact of wildland fires on the environment and to people through environmental exposure2019-02-01KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63001:2019Measurement of cavitation noise in ultrasonic baths and ultrasonic reactors2019-01-16KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.140.50 Elektroakustyka
IEC TS 63070:2019Ultrasonics - Field characterization - Infrared imaging techniques for determining temperature elevation in tissue-mimicking material and at the radiation surface of a transducer in still air2019-02-15KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
IEC TS 63001:2019Measurement of cavitation noise in ultrasonic baths and ultrasonic reactors2019-01-16KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 20491:2019Fasteners -- Fundamentals of hydrogen embrittlement in steel fasteners2019-02-19KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.200 Przekładnie zębate
ISO/TS 6336-4:2019Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Part 4: Calculation of tooth flank fracture load capacity2019-01-30KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.080 Pompy
ISO/TR 19688:2019Rotodymanic pumps -- Hydraulic performance acceptance test using a model pump2019-01-11KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC TR 63176:2019Process analysis technology systems as part of safety instrumented systems2019-01-16KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
25.100.01 Narzędzia do obróbki skrawaniem. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 13399-406:2019Cutting tool data representation and exchange -- Part 406: Creation and exchange of 3D models -- Modelling of connection interface2019-01-10KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
ISO/TR 23413:2019Resistance welding -- Overview of standards for resistance welding2019-01-10KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TR 63192:2019Nuclear power plants – Instrumentation and control systems important to safety – Hazard analysis: A review of current approaches2019-01-29KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
IEC TS 60904-1-2:2019Photovoltaic devices - Part 1-2: Measurement of current-voltage characteristics of bifacial photovoltaic (PV) devices2019-01-29KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 62994:2019Photovoltaic (PV) modules through the life cycle - Environmental health and safety (EH&S) risk assessment - General principles and nomenclature2019-01-29KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62559-1:2019Use case methodology - Part 1: Concept and processes in standardization2019-01-29KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
IEC TS 63060:2019Electric energy supply networks - General aspects and methods for the maintenance of installations and equipment2019-02-15KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
IEC TS 63042-101:2019UHV AC transmission systems - Part 101: Voltage regulation and insulation design2019-01-24KT 68 ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
IEC TS 62686-2:2019Process management for avionics - Electronic components for aerospace, defence and high performance (ADHP) applications - Part 2: General requirements for passive components2019-01-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.120 Wyświetlacze elektroniczne
IEC TS 62977-3-1:2019Electronic displays - Part 3-1: Evaluation of optical performances – Colour difference based viewing direction dependence2019-02-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
IEC TR 62629-41-1:20193D Display devices – Part 41-1: Generic introduction of holographic display2019-02-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC TS 62977-3-1:2019Electronic displays - Part 3-1: Evaluation of optical performances – Colour difference based viewing direction dependence2019-02-13KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
IEC TR 61000-1-8:2019Electromagnetic compatibility - Part 1-8: Phase angles of harmonic current emissions and voltages in the public supply networks - Future expectations2019-01-16KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
IEC TR 61000-1-8:2019Electromagnetic compatibility - Part 1-8: Phase angles of harmonic current emissions and voltages in the public supply networks - Future expectations2019-01-16KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
IEC TR 62839-2:2019Environmental declaration - Part 2: Optical/copper telecom accessories products specific rules2019-01-29KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.160.10 Wzmacniacze
IEC TR 61292-8:2019Optical amplifiers – Part 8: High-power amplifiers2019-01-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
IEC TR 63194:2019Guidance on colour coding of optical fibre cables2019-01-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC TR 61292-8:2019Optical amplifiers – Part 8: High-power amplifiers2019-01-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 61850-7-6:2019Communication networks and systems for power utility automation – Part 7-6: Guideline for definition of Basic Application Profiles (BAPs) using IEC 618502019-01-16KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
ISO/IEC TS 27008:2019Information technology - Security techniques - Guidelines for the assessment of information security controls2019-01-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TS 27008:2019Information technology -- Security techniques -- Guidelines for the assessment of information security controls2019-01-14KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.210 Chmura obliczeniowa
ISO/IEC TR 22678:2019Information technology -- Cloud computing -- Guidance for policy development2019-01-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 22678:2019Information technology - Cloud computing - Guidance for policy development2019-01-10KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
ISO/TS 13399-406:2019Cutting tool data representation and exchange -- Part 406: Creation and exchange of 3D models -- Modelling of connection interface2019-01-10KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 24097-3:2019Intelligent transport systems -- Using web services (machine-machine delivery) for ITS service delivery -- Part 3: Quality of service2019-02-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 21718:2019Intelligent transport systems -- Spatio-temporal data dictionary for cooperative ITS and automated driving systems 2.02019-01-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 15311-1:2019Graphic technology -- Print quality requirements for printed matter -- Part 1: Measurement methods and reporting schema2019-02-06RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
ISO/PAS 21448:2019Road vehicles -- Safety of the intended functionality2019-01-10KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
IEC TS 62686-2:2019Process management for avionics - Electronic components for aerospace, defence and high performance (ADHP) applications - Part 2: General requirements for passive components2019-01-30KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
83.140.99 Inne wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
ISO/TS 22762-4:2019Elastomeric seismic-protection isolators -- Part 4: Guidance on the application of ISO 22762-32019-01-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
ISO/TR 24498:2019Paper, board and pulps -- Estimation of uncertainty for test methods by interlaboratory comparisons2019-01-10KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
ISO/TR 24498:2019Paper, board and pulps -- Estimation of uncertainty for test methods by interlaboratory comparisons2019-01-10KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.120.25 Ochrona sejsmiczna i antywibracyjna
ISO/TS 22762-4:2019Elastomeric seismic-protection isolators -- Part 4: Guidance on the application of ISO 22762-32019-01-18KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
ISO/CIE TS 22012:2019Light and lighting -- Maintenance factor determination -- Way of working2019-02-06KT 4 ds. Techniki Świetlnej