Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
03.080.99 Inne usługi
ISO/IEC TR 22446:2017Information technology - Continual performance improvement of IT enabled services2017-11-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 22446:2017Information technology -- Continual performance improvement of IT enabled services2017-11-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TR 16401-2:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-2 -- Part 2: Abstract test suite 2018-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 16401-1:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2018-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.120 Nanotechnologie
ISO/TS 13278:2017Nanotechnologies -- Determination of elemental impurities in samples of carbon nanotubes using inductively coupled plasma mass spectrometry2017-12-05KT 314 ds. Nanotechnologii
ISO/TS 20787:2017Nanotechnologies - Aquatic toxicity assessment of manufactured nanomaterials in saltwater lakes using Artemia sp. Nauplii2017-12-04KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
ISO/TR 14283:2018Implants for surgery -- Essential principles of safety and performance2018-01-03KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ISO/TR 12417-2:2017Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Vascular device-drug combination products -- Part 2: Local regulatory information2017-11-21KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 19930:2017Guidance on aspects of a risk-based approach to assuring sterility of terminally sterilized, single-use health care product that is unable to withstand processing to achieve maximally a sterility assurance level of 10-62017-11-23KT 295 ds. Sterylizacji
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
ISO/TS 21396:2017Rubber -- Determination of mass concentration of tire and road wear particles (TRWP) in soil and sediments -- Pyrolysis-GC/MS method2017-12-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
ISO/TS 21623:2017Workplace exposure -- Assessment of dermal exposure to nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA)2017-11-24KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
ISO/TR 24679-6:2017Fire safety engineering -- Performance of structures in fire -- Part 6: Example of an eight-storey office concrete building2017-12-06KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
IEC TS 60695-1-14:2017Fire hazard testing - Part 1-14: Guidance on the different levels of power and energy related to the probability of ignition and fire in low voltage electrotechnical products2017-12-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
ISO/TR 10093:2017Plastics -- Fire tests -- Standard ignition sources2017-11-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
ISO/TR 12470-1:2017Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results from tests conducted on fire containment assemblies and products -- Part 1: Loadbearing elements and vertical and horizontal separating elements2017-11-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO/TR 12470-2:2017Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results from tests conducted on fire containment assemblies and products -- Part 2: Non-loadbearing elements2017-11-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
ISO/TR 12470-1:2017Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results from tests conducted on fire containment assemblies and products -- Part 1: Loadbearing elements and vertical and horizontal separating elements2017-11-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
ISO/TR 12470-2:2017Fire-resistance tests -- Guidance on the application and extension of results from tests conducted on fire containment assemblies and products -- Part 2: Non-loadbearing elements2017-11-23KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
ISO/TR 15377:2018Measurement of fluid flow by means of pressure-differential devices -- Guidelines for the specification of orifice plates, nozzles and Venturi tubes beyond the scope of ISO 51672018-01-05KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
ISO/TR 9210:2017Hydrometry -- Measurement in meandering river and in streams with unstable boundaries2017-11-24KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.160 Drgania, wstrząsy i pomiary drgań
ISO/TS 14837-31:2017Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings2017-12-07KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
21.200 Przekładnie zębate
ISO/TR 10300-30:2017Calculation of load capacity of bevel gears -- Part 30: ISO rating system for bevel and hypoid gears -- Sample calculations2017-12-12KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO/TS 6336-21:2017Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Part 21: Calculation of scuffing load capacity (also applicable to bevel and hypoid gears) -- Integral temperature method2017-12-05KT 112 ds. Przekładni Zębatych
ISO/TR 6336-30:2017Calculation of load capacity of spur and helical gears -- Part 30: Calculation examples for the application of ISO 6336 parts 1,2,3,52017-11-23KT 112 ds. Przekładni Zębatych
23.020.35 Butle do gazów
ISO/TR 13086-2:2017Gas cylinders -- Guidance for design of composite cylinders -- Part 2: Bonfire test issues2017-12-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
25.040.30 Roboty przemysłowe. Manipulatory
ISO/TR 20218-2:2017Robotics -- Safety requirements for industrial robots -- Part 2: Manual load/unload stations2017-12-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
IEC TR 61131-8:2017Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 8: Guidelines for the application and implementation of programming languages2017-11-22KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
25.220.20 Obróbka powierzchni
ISO/TS 16688:2017Guidelines for the selection of coating types, tests and methods of assessing the performance of coated aluminium in architectural applications2017-12-06KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
IEC TR 63123:2017Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Guidance for the application of IEC 63147:2017/IEEE Std 497™ -2016 in the IAEA / IEC framework 2017-12-14KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62862-1-3:2017Solar thermal electric plants - Part 1-3: General - Data format for meteorological data sets2017-11-29KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
IEC TS 62862-1-2:2017Solar thermal electric plants - Part 1-2: General - Creation of annual solar radiation data set for solar thermal electric (STE) plant simulation2017-11-29KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC TS 60695-1-14:2017Fire hazard testing - Part 1-14: Guidance on the different levels of power and energy related to the probability of ignition and fire in low voltage electrotechnical products2017-12-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
33.160.10 Wzmacniacze
IEC TR 61292-9:2017Optical amplifiers - Part 9: Semiconductor optical amplifiers (SOAs)2017-12-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
IEC TR 61292-9:2017Optical amplifiers - Part 9: Semiconductor optical amplifiers (SOAs)2017-12-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TR 62325-103:2017Framework for energy market communications - Part 103: Review of information exchanges within the deregulated European style retail energy market from a CIM perspective2017-12-13KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 38502:2017Information technology -- Governance of IT -- Framework and model2017-12-21KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 22417:2017Information technology -- Internet of things (IoT) use cases2017-12-05RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC TR 22446:2017Information technology - Continual performance improvement of IT enabled services2017-11-23KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 22417:2017Information technology - Internet of things (IoT) - IoT use cases 2017-11-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
ISO/IEC TR 22446:2017Information technology -- Continual performance improvement of IT enabled services2017-11-22KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.060 Języki stosowane w technologii informacyjnej
ISO/IEC TS 22277:2017Technical Specification - C++ Extensions for Coroutines2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 21425:2017Programming languages - C++ Extensions for ranges2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 22277:2017Technical Specification -- C++ Extensions for Coroutines2017-12-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TS 21425:2017Programming languages -- C++ Extensions for ranges2017-12-04KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.100.10 Warstwa fizyczna
ISO/IEC TR 22512:2017Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Guidelines for the implementation of ISO/IEC 17982:2012
2017-12-07KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
ISO/IEC TR 22512:2017Information technology -- Telecommunications and information exchange between systems -- Guidelines for the implementation of ISO/IEC 17982:20122017-12-06KT 171 ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania
35.110 Tworzenie sieci
ISO/IEC TR 22417:2017Information technology - Internet of things (IoT) - IoT use cases 2017-11-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240 Zastosowanie technologii informacyjnej
ISO/IEC TR 22417:2017Information technology - Internet of things (IoT) - IoT use cases 2017-11-22RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.240.20 Zastosowanie IT w pracy biurowej
ISO/IEC TS 20071-15:2017Information technology -- User interface component accessibility -- Part 15: Guidance on scanning visual information for presentation as text in various modalities2017-12-08KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
ISO/IEC TS 20071-15:2017Information technology - User interface component accessibility - Part 15: Guidance on scanning visual information for presentation as text in various modalities2017-12-07KT 170 ds. Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
IEC TR 61131-8:2017Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 8: Guidelines for the application and implementation of programming languages2017-11-22KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TR 16401-2:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-2 -- Part 2: Abstract test suite 2018-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 16401-1:2018Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-2 -- Part 1: Test suite structure and test purposes2018-01-05KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 10992-2:2017Intelligent transport systems -- Use of nomadic and portable devices to support ITS service and multimedia provision in vehicles -- Part 2: Definition and use cases for mobile service convergence2017-11-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
ISO/TS 16843-4:2017Health informatics -- Categorial structures for representation of acupuncture -- Part 4: Meridian and collateral channels2017-12-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 16843-3:2017Health informatics -- Categorial structures for representation of acupuncture -- Part 3: Moxibustion2017-12-07KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
ISO/TS 18864:2017Health informatics -- Quality metrics for detailed clinical models2017-11-29KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
ISO/TR 10992-2:2017Intelligent transport systems -- Use of nomadic and portable devices to support ITS service and multimedia provision in vehicles -- Part 2: Definition and use cases for mobile service convergence2017-11-21KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.080 Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych
ISO/TS 14837-31:2017Mechanical vibration -- Ground-borne noise and vibration arising from rail systems -- Part 31: Guideline on field measurements for the evaluation of human exposure in buildings2017-12-07KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
67.040 Produkty spożywcze. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 19657:2017Definitions and technical criteria for food ingredients to be considered as natural2017-12-14KT 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
83.060 Guma
ISO/TS 21396:2017Rubber -- Determination of mass concentration of tire and road wear particles (TRWP) in soil and sediments -- Pyrolysis-GC/MS method2017-12-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
ISO/TR 10093:2017Plastics -- Fire tests -- Standard ignition sources2017-11-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 21396:2017Rubber -- Determination of mass concentration of tire and road wear particles (TRWP) in soil and sediments -- Pyrolysis-GC/MS method2017-12-21KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych