Zawartość

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Międzynarodowe dokumenty normalizacyjne
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
ISO/TS 23768:2022Rolling bearings — Parts library — Reference dictionary for rolling bearings2022-09-05RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
03.060 Finanse. Bankowość. System monetarny. Ubezpieczenia
ISO/TR 22126-5:2022Financial services — Semantic technology — Part 5: Mapping from FIX Orchestra to the common model2022-08-26KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
03.080.30 Usługi dla konsumentów
ISO/TS 24519:2022Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Water and wastewater services for temporary settlements for displaced persons2022-08-19KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 24519:2022Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Water and wastewater services for temporary settlements for displaced persons2022-08-19KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
ISO/TS 16486-8:2022Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing — Part 8: Training and assessment of fusion operators2022-09-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
03.100.70 Systemy zarządzania
IEC SRD 63188:2022Smart Cities Reference Architecture Methodology (SCRAM)2022-09-06RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
03.120.10 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości
ISO/TS 10020:2022Quality management systems — Organizational change management — Processes2022-08-31KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 14827-4:2022Intelligent transport systems — Data interfaces between centres for transport information and control systems — Part 4: Data interfaces between centres for Intelligent transport systems (ITS) using XML (Profile B)2022-09-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
ISO/TS 20684-3:2022Intelligent transport systems — Roadside modules SNMP data interface — Part 3: Triggers2022-09-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 20684-6:2022Intelligent transport systems — Roadside modules SNMP data interface — Part 6: Commands2022-09-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 6026:2022Electronic fee collection — Pre-study on the use of vehicle licence plate information and automatic number plate recognition (ANPR) technologies2022-08-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.30 Transport kolejowy
ISO/TS 4398:2022Intelligent transport systems — Guided transportation service planning data exchange2022-09-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
IEC TR 61390:2022Ultrasonics - Real-time pulse-echo systems - Test procedures to determine performance specifications2022-09-06KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
IEC TR 60825-8:2022Safety of laser products - Part 8: Guidelines for the safe use of laser beams on humans2022-09-14KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
IEC SRD 63188:2022Smart Cities Reference Architecture Methodology (SCRAM)2022-09-06RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
13.060.01 Jakość wody. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 24519:2022Service activities relating to drinking water supply, wastewater and stormwater systems — Water and wastewater services for temporary settlements for displaced persons2022-08-19KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
IEC TS 61496-4-2:2022Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4-2: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) - Additional requirements when using reference pattern techniques (VBPDPP)2022-09-16KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.340.01 Sprzęt ochronny. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 20141:2022Personal safety — Personal protective equipment — Guidelines on compatibility testing of PPE2022-08-16KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
ISO/TS 13471-2:2022Acoustics — Temperature influence on tyre/road noise measurement — Part 2: Correction for temperature when testing with the pass-by methods2022-08-30KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.50 Elektroakustyka
IEC TR 61094-10:2022Electroacoustics - Measurement microphones - Part 10: Absolute pressure calibration of microphones at low frequencies using calculable pistonphones2022-08-04KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
21.100.20 Łożyska toczne
ISO/TS 23768:2022Rolling bearings — Parts library — Reference dictionary for rolling bearings2022-09-05RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
ISO/ASTM TR 52917:2022Additive manufacturing — Round robin testing — General guidelines2022-09-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
27.160 Energetyka słoneczna
IEC TS 62788-6-3:2022Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 6-3: Adhesion testing for PV module laminates using the single cantilevered beam (SCB) method2022-08-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
IEC TS 63209-2:2022Photovoltaic modules - Extended-stress testing - Part 2: Polymeric component materials2022-08-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
IEC SRD 62913-1:2022Generic smart grid requirements - Part 1: Specific application of the use case methodology for defining generic smart grid requirements according to the IEC systems approach2022-08-29KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
IEC TR 62471-4:2022Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 4: Measuring methods2022-09-22KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
IEC SRD 62913-1:2022Generic smart grid requirements - Part 1: Specific application of the use case methodology for defining generic smart grid requirements according to the IEC systems approach2022-08-29KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
IEC TS 61496-4-2:2022Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 4-2: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD) - Additional requirements when using reference pattern techniques (VBPDPP)2022-09-16KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
IEC TR 62471-4:2022Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 4: Measuring methods2022-09-22KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
IEC TR 60825-8:2022Safety of laser products - Part 8: Guidelines for the safe use of laser beams on humans2022-09-14KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.200 Telesterowanie. Telemetria
IEC TS 62351-100-6:2022Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 100-6: Cybersecurity conformance testing for IEC 61850-8-1 and IEC 61850-9-22022-08-17KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
ISO/IEC TR 24368:2022Information technology - Artificial intelligence - Overview of ethical and societal concerns2022-08-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
ISO/IEC TR 24368:2022Information technology — Artificial intelligence — Overview of ethical and societal concerns2022-08-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
ISO/TS 32001:2022Document management — Portable Document Format — Extensions to Hash Algorithm Support in ISO 32000-2 (PDF 2.0)2022-09-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
ISO/TS 18759:2022Document management — Trustworthy storage system (TSS) — Functional and technical requirements2022-08-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
35.240.40 Zastosowanie IT w bankowości
ISO/TR 22126-5:2022Financial services — Semantic technology — Part 5: Mapping from FIX Orchestra to the common model2022-08-26KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
ISO/TS 20684-3:2022Intelligent transport systems — Roadside modules SNMP data interface — Part 3: Triggers2022-09-19KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 4398:2022Intelligent transport systems — Guided transportation service planning data exchange2022-09-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 14827-4:2022Intelligent transport systems — Data interfaces between centres for transport information and control systems — Part 4: Data interfaces between centres for Intelligent transport systems (ITS) using XML (Profile B)2022-09-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TS 20684-6:2022Intelligent transport systems — Roadside modules SNMP data interface — Part 6: Commands2022-09-08KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
ISO/TR 6026:2022Electronic fee collection — Pre-study on the use of vehicle licence plate information and automatic number plate recognition (ANPR) technologies2022-08-25KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
ISO/TS 3736-2:2022Digital fitting — Service process — Part 2: Customized clothing online and offline2022-08-31KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO/TS 3736-1:2022Digital fitting — Service process — Part 1: Ready-to-wear clothing online and offline2022-08-31KT 22 ds. Odzieżownictwa
37.020 Przyrządy optyczne
ISO/TR 14997-2:2022Optics and photonics — Test methods for surface imperfections of optical elements — Part 2 Machine vision2022-08-26KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
37.080 Zastosowania obrazowania dokumentu
ISO/TS 18759:2022Document management — Trustworthy storage system (TSS) — Functional and technical requirements2022-08-26RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.01 Reprografia. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 21328:2022Graphic technology — Guidelines and recommendations for multicolour (CMYKOGV) print characterization2022-08-11RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
37.100.99 Inne normy dotyczące reprografii
ISO/TS 32001:2022Document management — Portable Document Format — Extensions to Hash Algorithm Support in ISO 32000-2 (PDF 2.0)2022-09-08RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
ISO/TS 13471-2:2022Acoustics — Temperature influence on tyre/road noise measurement — Part 2: Correction for temperature when testing with the pass-by methods2022-08-30KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
47.020 Budowa statków i konstrukcje morskie
IEC PAS 62923-101:2022Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 101: Guideline on implementation2022-09-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
IEC PAS 62923-101:2022Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Bridge alert management - Part 101: Guideline on implementation2022-09-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.100 Maszyny do robót ziemnych
ISO/TR 6750-2:2022Earth-moving machinery — Operator's manual — Part 2: List of references2022-09-23KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.100.20 Materiały węglowe
ISO/TS 23483:2022Carbon fibres — Determination of polyacrylonitrile-based (PAN-based) carbon fibre tow characteristics — Heat transfer parameter2022-08-04KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
61.020 Odzież
ISO/TS 3736-2:2022Digital fitting — Service process — Part 2: Customized clothing online and offline2022-08-31KT 22 ds. Odzieżownictwa
ISO/TS 3736-1:2022Digital fitting — Service process — Part 1: Ready-to-wear clothing online and offline2022-08-31KT 22 ds. Odzieżownictwa
73.040 Węgiel
ISO/TS 4699:2022Hard Coal — Determination of plastometric indices — Manual method2022-08-17KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO/TS 4667:2022Coal — Determination of the thermal stability and thermal fragmentation2022-08-12KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
ISO/TS 20362:2022Hard coal — Determination of plastometric indices — Automated Sapozhnikov penetration plastometer method2022-08-05KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.060 Gaz ziemny
ISO/TS 16922:2022Natural gas — Odorization2022-09-21KT 277 ds. Gazownictwa
ISO/TS 2610:2022Analysis of natural gas — Biomethane — Determination of amines content2022-08-23KT 277 ds. Gazownictwa
75.160.10 Paliwa stałe
ISO/TS 4667:2022Coal — Determination of the thermal stability and thermal fragmentation2022-08-12KT 220 ds. Naturalnych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
ISO/TS 16486-8:2022Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing — Part 8: Training and assessment of fusion operators2022-09-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
ISO/TS 16486-8:2022Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Unplasticized polyamide (PA-U) piping systems with fusion jointing and mechanical jointing — Part 8: Training and assessment of fusion operators2022-09-23KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.160.10 Oświetlenie wewnętrzne
ISO/CIE TR 21783:2022Light and lighting — Integrative lighting — Non-visual effects2022-09-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej