Zawartość

Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne

 1. CEN

  Europejski Komitet Normalizacyjny

  European Committee for Standardization
   

 2. CENELEC

  Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki

  European Committee for Electrotechnical Standardization
   

 3. ETSI

  Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

  European Telecommunications Standards Institute
   

 4. IEC

  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

  International Electrotechnical Commission
   

 5. ISO

  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

  International Organization for Standardization