Zawartość

Europejskie i międzynarodowe organizacje normalizacyjne

  1. CEN

    Europejski Komitet Normalizacyjny

    European Committee for Standardization
     

  2. CENELEC

    Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki

    European Committee for Electrotechnical Standardization
     

  3. ETSI

    Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

    European Telecommunications Standards Institute
     

  4. IEC

    Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

    International Electrotechnical Commission
     

  5. ISO

    Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

    International Organization for Standardization