Zawartość

Ogólne informacje kontaktowe

Warszawa

Katowice

Łódź

Adres:

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

NIP: 525-10-08-869

Adres do korespondencji:

skr. poczt. 411

00-950 Warszawa 1

Kancelaria Ogólna Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tel. 22 55 67 680, 22 55 67 522 lub 22 55 67 652

E-mail: kancelaria@pkn.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00 pok. 109 (I piętro)

Obsługa klienta

Tel. 22 55 67 777 - sprzedaż norm, e-mail: wspsekr@pkn.pl

Tel. 22 55 67 755 - informacja normalizacyjna, e-mail: info@pkn.pl

Prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

zamówienia

normy PN
normy zagraniczne
prenumerata PN
prenumerata miesięcznika

Sprzedaż odręczna prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

Czytelnia norm czynna jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

certyfikacja na zgodność z Polską Normą

E-mail: znakpn@pkn.pl

szkolenia

Tel. 22 55 67 664

E-mail: szkolenia@pkn.pl

wydział zarządzania zasobami ludzkimi

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

tel.: 22 556 77 06

fax: 22 556 78 53

e-mail: wzlsekr@pkn.pl

Adres:

ul. Dąbrowskiego 22

40-032 Katowice

obsługa klienta

telefon: 32 25 18 904

fax: 32 20 99 129

tel./fax: 32 35 97 961

e-mail: wspkatowice@pkn.pl

Sprzedaż odręczna prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

Dział Sprzedaży Katowice udziela informacji z zakresu hutnictwa i górnictwa.

Czytelnia norm czynna jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

Adres:

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

obsługa klienta

tel./fax: 42 67 85 460

e-mail: wsplodz@pkn.pl

Sprzedaż odręczna prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dział Sprzedaży Łódź udziela informacji z zakresu: włókiennictwa, przemysłu skórzanego, papierniczego i meblarskiego, zabawek, poligrafii, sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Czytelnia norm czynna jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.