Zawartość

Ogólne informacje kontaktowe

Warszawa

Katowice

Łódź

Adres:

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

NIP: 525-10-08-869

Adres do korespondencji:

skr. poczt. 411

00-950 Warszawa 1

Kancelaria Ogólna Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tel. 22 55 67 680 lub 22 55 67 652 - informacja ogólna

E-mail: kancelaria@pkn.pl

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 15.00 pok. 109 (I piętro)
 

Polski Komitet Normalizacyjny posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) utworzoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej PKN: /Polski_Komitet_Normalizacyjny/SkrytkaESP

Obsługa klienta

Tel. 22 55 67 777 - sprzedaż norm, e-mail: wspsekr@pkn.pl

Tel. 22 55 67 755 - informacja normalizacyjna, e-mail: info@pkn.pl

Prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

zamówienia

normy PN
normy zagraniczne
prenumerata PN
prenumerata miesięcznika

Sprzedaż odręczna Polskich Norm i innych polskich dokumentów normalizacyjnych prowadzona jest w godzinach od 7:30 do 15:30 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Czytelnia czynna w godzinach od 7:30 do 15:30 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

certyfikacja na zgodność z Polską Normą

E-mail: wspsekr@pkn.pl

szkolenia

Tel. 22 55 67 766

E-mail: szkolenia@pkn.pl

wydział zarządzania zasobami ludzkimi

ul. Świętokrzyska 14

00-050 Warszawa

tel.: 22 556 77 06

fax: 22 556 78 53

e-mail: wzlsekr@pkn.pl

WYDZIAŁ PRAC NORMALIZACYJNYCH

telefon: 22 55 67 571

e-mail: wpnsekr@pkn.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Artur Staśkiewicz

telefon: 22 55 67 661

e-mail: daneosobowe@pkn.pl

Adres:

ul. J. Lompy 14

40-040 Katowice

Piętro IV pokój 416

obsługa klienta

telefon: 32 25 18 904

fax: 32 20 99 129

tel./fax: 32 35 97 961

e-mail: wspkatowice@pkn.pl

Sprzedaż odręczna prowadzona jest w godzinach od 9.00 do 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Dział Sprzedaży Katowice udziela informacji z zakresu hutnictwa i górnictwa.

Czytelnia czynna w godzinach od 9:00 do 15:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Adres:

ul. Narutowicza 75

90-132 Łódź

obsługa klienta

tel./fax: 42 67 85 460

e-mail: wsplodz@pkn.pl

Sprzedaż odręczna prowadzona jest w godzinach od 8.00 do 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Dział Sprzedaży Łódź udziela informacji z zakresu: włókiennictwa, przemysłu skórzanego, papierniczego i meblarskiego, zabawek, poligrafii, sprzętu sportowego i rekreacyjnego.

Czytelnia czynna w godzinach od 8:00 do 15:00 (oprócz sobót, niedziel i świąt).