Zawartość

Posiedzenia RN

Piętnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

12 września 2023 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 13 czerwca 2023 r.
 3. Działalność normalizacyjna Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości  i Kodyfikacji.
 4. Udział polskich interesariuszy w pracach normalizacyjnych na poziomie globalnym i regionalnym  - analiza trendów.
 5. Sprawy różne (współpraca międzynarodowa, promocja, itp.).
 6. Zamknięcie obrad. 

 

Czternaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

13 czerwca 2023 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 15 marca 2023 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2022 r.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

Trzynaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji 

15 marca 2023 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 7 grudnia 2022 r.
 3. Plan działań PKN na rok 2023.
 4. Normalizacja w programach nauczania na uczelniach wyższych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

 

 

Dwunaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji  
 

7 grudnia 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 14 września 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały RN w sprawie zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych w latach 2023-2026.
 4. Prezentacja stanu wdrożenia systemu wspomagania tłumaczeń norm.
 5. Prezentacja cyfryzacji procesu ubiegania się o członkostwo w OT.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji  
 

14 września 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 15 czerwca 2022 r.
 3. Omówienie reorganizacji pionu podległego pod Zastępcę Prezesa ds. Normalizacji
  w związku z wejściem w życie zmiany do Zarządzenia Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
 4. Sprawy różne.  
 5. Zamknięcie obrad.

 

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji

15 czerwca 2022 r.  w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 15 marca 2022 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 337 ds. Kompetencji ICT.
 5. Wręczenie nagród ,,Kompas normalizacji”.
 6. Pożegnanie dr inż. Tomasza Schweitzera, emerytowanego Prezesa PKN przez Radę Normalizacyjną.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

15 marca 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 08 grudnia 2021 r.
 3. Strategia Normalizacji.
 4. Formy przygotowywania i udostępniania produktów norm – dzisiaj i jutro.
 5. Sprawy różne.  
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN


8 grudnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 28 września 2021 r.
 3. Plan działań PKN na rok 2022.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

28 września 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 23 czerwca 2021 r.
 3. Prace sektorowe związane z opracowaniem polskich wersji językowych PN (zaplanowane do realizacji w 2022).
 4. Sprawy różne. Powołanie KT 336 opinia RN – uchwała.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

23 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 25 marca 2021 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2020 r.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

25 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 18 grudnia 2020 r. 
 3. Przedstawienie stanu prac i opinii nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
 4. Omówienie budżetu PKN na 2021 r.
 5. Omówienie nowego projektu IT w PKN.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

18 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z 25 września 2020 r.
 3. Prezentacja podstrony www.pkn.pl – Twój  klucz do normalizacji.
 4. Zmiana ustawy o działach administracji rządowej.
 5. Przyjęcie strategii PKN na lata 2021-2030.
 6. Podjęcie uchwały o odwołaniu KT 201 i podjęcie uchwał o powołaniu 2 KT.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.


Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

25 września 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 23 czerwca 2020 r.
 3. Strategia PKN na lata 2021-2025 r.
 4. Sprawozdanie z wpływu COVID-19 na normalizację.
 5. Wręczenie nagród ,,Kompas normalizacji”.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

23 czerwca 2020 r. odbyło się w trybie korespondencyjnym plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania i wykonania planu finansowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego za rok 2019.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia 13.02.2020 r.


Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

13 lutego 2020 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Informacja Prezesa PKN o wynikach wyborów do Rady V kadencji.
 2. Wręczenie aktów Powołań.
 3. Wybory Przewodniczącego i Prezydium Rady.
 4. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dniu 17 grudnia 2019 r.
 5. Budżet PKN na rok 2020.
 6. Sprawy różne.

 

Archiwum