Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN 14564:2019Tanks for transport of dangerous goods - Terminology2019-08-07KT 138 ds. Kolejnictwa
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
EN 14564:2019Tanks for transport of dangerous goods - Terminology2019-08-07KT 138 ds. Kolejnictwa
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
EN ISO 14880-1:2019Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO 14880-1:2019)2019-07-10KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN 17226:2019Beauty Salon Services - Requirements and recommendations for the provision of service2019-07-03RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.080.99 Inne usługi
EN 16844:2017+A2:2019Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments2019-08-07KZ 502 ds. Usług Chirurgii Estetycznej
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN IEC 31010:2019Risk management - Risk assessment techniques2019-08-16KT 9 ds. Niezawodności
03.100.70 Systemy zarządzania
EN 16495:2019Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations2019-07-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.220.50 Transport powietrzny
EN 16495:2019Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations2019-07-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
EN 16844:2017+A2:2019Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments2019-08-07KZ 502 ds. Usług Chirurgii Estetycznej
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 16054:2019Implants for surgery - Minimum data sets for surgical implants (ISO 16054:2019)2019-07-17KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 27020:2019Dentistry - Brackets and tubes for use in orthodontics (ISO 27020:2019)2019-07-03KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 13697:2015+A1:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements2019-07-31KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
EN 14476:2013+A2:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1)2019-07-17KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.140 Wyposażenie szpitalne
EN 14683:2019+AC:2019Medical face masks - Requirements and test methods2019-08-07KT 22 ds. Odzieżownictwa
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20342-1:2019Assistive products for tissue integrity when lying down - Part 1: General Requirements (ISO 20342-1:2019)2019-07-17KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14005:2019Environmental management systems - Guidelines for a flexible approach to phased implementation (ISO 14005:2019)2019-07-10KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 14090:2019Adaptation to climate change - Principles, requirements and guidelines (ISO 14090:2019)2019-07-03KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 13071-2:2019Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 2: Additional requirements for underground or partly underground systems2019-07-10KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 13071-1:2019Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 1: General requirements2019-07-10KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN ISO 22065:2019Workplace air - Gases and vapours - Requirements for evaluation of measuring procedures using pumped samplers (ISO 22065:2019)2019-07-03KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 17255-1:2019Stationary source emissions - Data acquisition and handling systems - Part 1: Specification of requirements for the handling and reporting of data2019-07-31KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 20607:2019Safety of machinery - Instruction handbook - General drafting principles (ISO 20607:2019)2019-07-03KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 19085-7:2019Woodworking machines - Safety - Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines (ISO 19085-7:2019)2019-07-03KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-1:2012/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-1:2012/A14:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-1:2012/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-13:2010/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances2019-08-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-12:2003/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances2019-08-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-12:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances2019-07-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-17:2013/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2019-07-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.180 Ergonomia
EN ISO 10551:2019Ergonomics of the physical environment - Subjective judgement scales for assessing physical environments (ISO 10551:2019)2019-07-31KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
EN 15182-4:2019Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 4: High pressure branchpipes PN 402019-08-14KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 1869:2019Fire blankets2019-08-14KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15182-3:2019Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 3: Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 162019-08-14KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN 15659:2019Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units2019-08-07KT 273 ds. Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
13.230 Ochrona przed wybuchami
EN 1127-1:2019Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology2019-08-14KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN 14564:2019Tanks for transport of dangerous goods - Terminology2019-08-07KT 138 ds. Kolejnictwa
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 15659:2019Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units2019-08-07KT 273 ds. Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50518:2019Monitoring and Alarm Receiving Centre2019-08-16KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 11393-6:2019Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 6: Performance requirements and test methods for upper body protectors (ISO 11393-6:2018)2019-07-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 11393-5:2019Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 5: Performance requirements and test methods for protective gaiters (ISO 11393-5:2018)2019-07-24KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
EN 13274-2:2019Respiratory protective devices - Methods of test - Part 2: Practical performance tests2019-08-14KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
EN 60704-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN 60704-2-3:2019/A11:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular requirements for dishwashers2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60704-2-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular requirements for dishwashers2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 13487:2019Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement2019-08-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN IEC 60704-2-16:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-16: Particular requirements for washer-dryers2019-07-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
17.180.20 Barwy i pomiary światła
EN ISO/CIE 11664-4:2019Colorimetry - Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour space (ISO/CIE 11664-4:2019)2019-07-17KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO/CIE 11664-3:2019Colorimetry - Part 3: CIE tristimulus values (ISO/CIE 11664-3:2019)2019-07-17KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO/CIE 11664-1:2019Colorimetry - Part 1: CIE standard colorimetric observers (ISO/CIE 11664-1:2019)2019-07-17KT 175 ds. Farb i Lakierów
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
EN IEC 61869-14:2019Instrument transformers - Part 14: Additional requirements for current transformers for DC applications2019-07-05KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61869-15:2019Instrument transformers - Part 15: Additional requirements for voltage transformers for DC applications2019-07-05KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
EN IEC 61869-9:2019Instrument transformers - Part 9: Digital interface for instrument transformers2019-07-05KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60721-3-4:2019Classification of environmental conditions - Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations2019-07-19KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60721-3-3:2019Classification of environmental conditions - Part 3-3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at weatherprotected locations2019-07-19KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-2-82:2019Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test Xw1: Whisker test methods for components and parts used in electronic assemblies2019-07-05KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
EN IEC 62402:2019Obsolescence management2019-07-12KT 9 ds. Niezawodności
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN ISO 15480:2019Fasteners - Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (ISO 15480:2019)2019-07-10KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 7053:2019Fasteners - Hexagon washer head tapping screws (ISO 7053:2019)2019-07-10KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
EN 14564:2019Tanks for transport of dangerous goods - Terminology2019-08-07KT 138 ds. Kolejnictwa
23.020.35 Butle do gazów
EN 12807:2019LPG equipment and accessories - Transportable refillable brazed steel cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction2019-07-10KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 14456:2016/A1:2019Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes - Amendment 1 (ISO 14456:2015/Amd 1:2019)2019-07-10KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 1401-1:2019Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system2019-07-10KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.10 Zawory talerzowe o kadłubie kulistym
EN ISO 21787:2006/A1:2019Industrial valves - Globe valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 21787:2006/Amd 1:2019)2019-08-14KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.20 Zawory kulowe i kurkowe
EN ISO 16135:2006/A1:2019Industrial valves - Ball valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16135:2006/Amd 1:2019)2019-08-14KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.30 Zawory zasuwowe
EN ISO 16139:2006/A1:2019Industrial valves - Gate valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16139:2006/Amd 1:2019)2019-08-14KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.50 Zawory zwrotne
EN ISO 16137:2006/A1:2019Industrial valves - Check valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16137:2006/Amd 1:2019)2019-08-14KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.99 Inne zawory
EN ISO 16138:2006/A1:2019Industrial valves - Diaphragm valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16138:2006/Amd 1:2019)2019-08-14KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
EN ISO 16136:2006/A1:2019Industrial valves - Butterfly valves of thermoplastics materials - Amendment 1 (ISO 16136:2006/Amd 1:2019)2019-08-14KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN IEC 60879:2019Comfort fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance2019-07-12KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61131-10:2019Programmable controllers - Part 10: PLC open XML exchange format2019-07-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-2-1:2018/A11:2019Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-1: Particular requirements for hand-held drills and impact drills2019-08-09KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-4-2:2019Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-2: Particular requirements for hedge trimmers2019-06-28KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
27.060.20 Palniki gazowe
EN 521:2019+AC:2019Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances2019-08-07KT 277 ds. Użytkowania Gazu
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 13487:2019Heat exchanger - Forced convection air cooled refrigerant condensers and dry coolers - Sound measurement2019-08-07KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
27.070 Ogniwa paliwowe
EN IEC 62282-6-400:2019Fuel cell technologies - Part 6-400: Micro fuel cell power systems - Power and data interchangeability2019-07-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC 60964:2019/AC:2019-08Nuclear power plants - Control rooms - Design2019-08-02KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62646:2019Nuclear power plants - Control rooms - Computer-based procedures2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62465:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Management of ageing of electrical cabling systems2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 60964:2019Nuclear power plants - Control rooms - Design2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 60709:2019Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Separation2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 61500:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety – Data communication in systems performing category A functions2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN 62808:2016/A1:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Design and qualification of isolation devices2019-06-28KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 60904-3:2019Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data2019-07-05KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN IEC 61400-26-1:2019Wind energy generation systems - Part 26-1: Availability for wind energy generation systems2019-07-12KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN IEC 61400-21-1:2019Wind energy generation systems - Part 21-1: Measurement and assessment of electrical characteristics - Wind turbines2019-07-12KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 17066-1:2019Insulated means of transport for temperature sensitive goods - Requirements and testing - Part 1: Container2019-07-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62677-3-103:2019Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 103: Heat-shrinkable, polyolefin, conductive moulded shapes for medium voltage applications2019-07-05KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 62677-3-103:2019Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 103: Heat-shrinkable, polyolefin, conductive moulded shapes for medium voltage applications2019-07-05KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.10 Oleje izolacyjne
EN IEC 63012:2019Insulating liquids - Unused modified or blended esters for electrotechnical applications2019-07-12KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
EN 60317-68:2017/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 68: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 1202019-07-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-55:2014/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 55: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 1802019-07-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-36:2014/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 36: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 180, with a bonding layer2019-07-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-35:2014/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 35: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 155, with a bonding layer2019-07-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60851-2:2009/A2:2019Winding wires - Test methods - Part 2: Determination of dimensions2019-07-12KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
HD 605-S3:2019Electric cables - Additional test methods2019-08-09KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN 61386-1:2008/A1:2019Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements2019-07-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-107:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV2019-07-12KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 60947-5-4:2003/A1:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Method of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests2019-08-02KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 62026-1:2019Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 1: General rules2019-07-12KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN IEC 62386-104:2019Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components2019-07-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-07-05KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-104:2019Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components2019-07-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 63128:2019Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic current sourcing controlgear2019-07-12KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 63146:2019LED packages for general lighting - Specification sheet2019-07-05KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 62040-1:2019Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: Safety requirements2019-07-19KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 60633:2019High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary2019-07-05KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 60086-4:2019Primary batteries - Part 4: Safety of lithium batteries2019-07-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62812:2019Low resistance measurements - Methods and guidance2019-07-05KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.10 Kondensatory stałe
EN 62391-1:2016/AC:2019-08Fixed electric double-layer capacitors for use in electric and electronic equipment - Part 1: Generic specification2019-08-16KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.140 Przyrządy piezoelektryczne
EN IEC 62884-4:2019Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 4 : Short-term frequency stability test methods2019-07-05KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN 16602-70-60:2019Space product assurance - Qualification and Procurement of printed circuit boards2019-07-10KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN IEC 61188-6-4:2019Printed boards and printed board assemblies - Design and use - Part 6-4: Land pattern design - Generic requirements for dimensional drawings of surface mounted components (SMD) from the viewpoint of land pattern design2019-07-05KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.01 Podzespoły elektromechaniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60512-11-1:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 11-1: Climatic tests - Test 11a - Climatic sequence2019-07-05KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 14880-1:2019Optics and photonics - Microlens arrays - Part 1: Vocabulary (ISO 14880-1:2019)2019-07-10KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.050.10 Wyposażenie telefoniczne
EN 62209-2:2010/A1:2019Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices 2019-06-28KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
EN 61000-3-3:2013/A1:2019Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection2019-08-02KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 50697:2019Information technology - Measurement of end-to-end (E2E) links 2019-07-19KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 55016-1-1:2019Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus2019-07-12KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN IEC 61000-4-18:2019Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-18: Testing and measurement techniques - Damped oscillatory wave immunity test2019-07-05KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61280-4-1:2019Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement2019-08-02KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62129-3:2019Calibration of wavelength/optical frequency measurement instruments - Part 3:Optical frequency meters internally referenced to a frequency comb2019-07-12KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60793-2-10:2019Optical fibres - Part 2-10: Product specifications - Sectional specification for category A1 multimode fibres2019-07-19KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 62148-19:2019Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 19: Photonic chip scale package2019-07-05KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50411-3-4:2019Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-4: Wall box for splice to patchcord connections, for category C and A 2019-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50411-4-1:2019Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-1: Passive optical street cabinet for category A2019-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN 50411-4-1:2019Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 4-1: Passive optical street cabinet for category A2019-06-28KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.110 Tworzenie sieci
EN 50697:2019Information technology - Measurement of end-to-end (E2E) links 2019-07-19KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.30 Zastosowanie IT w informacji, dokumentalistyce i działalności wydawniczej
EN IEC 61131-10:2019Programmable controllers - Part 10: PLC open XML exchange format2019-07-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 61131-10:2019Programmable controllers - Part 10: PLC open XML exchange format2019-07-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 16495:2019Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations2019-07-03KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 13606-1:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 1: Reference model (ISO 13606-1:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-3:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 3: Reference archetypes and term lists (ISO 13606-3:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-2:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 2: Archetype interchange specification (ISO 13606-2:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-4:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 4: Security (ISO 13606-4:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 13606-5:2019Health informatics - Electronic health record communication - Part 5: Interface specification (ISO 13606-5:2019)2019-07-03KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 61851-1:2019Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements2019-07-05KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 15152:2019Railway applications - Windscreens for trains2019-08-14KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50591:2019Railway Applications - Rolling Stock - Specification and verification of energy consumption2019-08-02KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
49.030.30 Nakrętki
EN 3299:2019Aerospace series - Shaft-nuts and threaded rings, self-locking, right- or left-hand MJ threads, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated - Technical specification2019-07-10KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
EN 3299:2019Aerospace series - Shaft-nuts and threaded rings, self-locking, right- or left-hand MJ threads, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated - Technical specification2019-07-10KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16602-70-60:2019Space product assurance - Qualification and Procurement of printed circuit boards2019-07-10KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
EN 17066-1:2019Insulated means of transport for temperature sensitive goods - Requirements and testing - Part 1: Container2019-07-24KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-12:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide) (ISO 1833-12:2019)2019-07-17KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-16:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres with certain other fibres (method using xylene) (ISO 1833-16:2019)2019-07-17KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN 17134:2019Textiles and textile products - Determination of certain preservatives, method using liquid chromatography2019-07-24KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN 17132:2019Textiles and textile products - Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), method using gas chromatography2019-07-24KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN 17131:2019Textiles and textile products - Determination of dimethylformamide (DMF), method using gas chromatography2019-07-10KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN 17130:2019Textiles and textile products - Determination of dimethylfumarate (DMFu), method using gas chromatography2019-07-10KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 18218-2:2019Leather - Determination of ethoxylated alkylphenols - Part 2: Indirect method (ISO 18218-2:2019)2019-07-10KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 23910:2019Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance (ISO 23910:2019)2019-07-03KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
EN 60335-2-87:2002/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-70:2002/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-70: Particular requirements for milking machines2019-06-28KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17298:2019Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of benzoic and sorbic acid by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)2019-08-07KT 40 ds. Pasz
EN 17294:2019Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of organic acids by Ion Chromatography with Conductivity Detection (IC-CD)2019-08-07KT 40 ds. Pasz
EN 17299:2019Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening and determination of authorized coccidiostats at additive and 1 % and 3 % cross-contamination levels, and of non-registered coccidiostats and of one antibiotic at sub-additive levels, in 2019-08-07KT 40 ds. Pasz
71.040.40 Analiza chemiczna
EN 17294:2019Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of organic acids by Ion Chromatography with Conductivity Detection (IC-CD)2019-08-07KT 40 ds. Pasz
EN 17298:2019Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of benzoic and sorbic acid by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)2019-08-07KT 40 ds. Pasz
71.040.50 Fizykochemiczne metody analizy
EN 17299:2019Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening and determination of authorized coccidiostats at additive and 1 % and 3 % cross-contamination levels, and of non-registered coccidiostats and of one antibiotic at sub-additive levels, in 2019-08-07KT 40 ds. Pasz
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 1650:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requireme2019-08-14KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
EN 1276:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2,2019-08-14KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
EN 13697:2015+A1:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements2019-07-31KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 19900:2019Petroleum and natural gas industries - General requirements for offshore structures (ISO 19900:2019)2019-07-10KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.080.10 Żeliwa
EN ISO 945-1:2019Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2019)2019-07-17KT 301 ds. Odlewnictwa
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
EN 10025-2:2019Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-6:2019Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-5:2019Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-3:2019Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-4:2019Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.45 Stale niestopowe
EN 10025-2:2019Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe
EN 10025-3:2019Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-2:2019Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-6:2019Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-5:2019Hot rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10025-4:2019Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels2019-08-14KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 507:2019Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet2019-08-14KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
77.150.30 Wyroby z miedzi
EN 17263:2019Copper and copper alloys - Eddy current testing on the outer surface of rods, bars, hollow rods and wires for the detection of defects by encircling test coil2019-07-03KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 14081-1:2016+A1:2019Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements 2019-08-14KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-7:2019Woodworking machines - Safety - Part 7: Surface planing, thickness planing, combined surface/thickness planing machines (ISO 19085-7:2019)2019-07-03KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13468-1:2019Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 1: Single-beam instrument (ISO 13468-1:2019)2019-07-10KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.50 Uszczelnienia
EN 549:2019Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment2019-07-03KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.180 Kleje
EN ISO 22637:2019Adhesives - Test of adhesive for floor covering - Determination of the electrical resistance of adhesive films and composites (ISO 22637:2019)2019-07-31KT 184 ds. Klejów
EN ISO 22635:2019Adhesives - Test methods for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing (ISO 22635:2019)2019-07-31KT 184 ds. Klejów
EN ISO 22632:2019Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Shear test (ISO 22632:2019)2019-07-24KT 184 ds. Klejów
EN ISO 22631:2019Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Peel test (ISO 22631:2019)2019-07-24KT 184 ds. Klejów
EN ISO 11343:2019Adhesives - Determination of dynamic resistance to cleavage of high-strength adhesive bonds under impact wedge conditions - Wedge impact method (ISO 11343:2019)2019-07-10KT 184 ds. Klejów
EN 17224:2019Determination of compressive shear strength of wood adhesives at elevated temperatures2019-07-10KT 184 ds. Klejów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 2431:2019Paints and varnishes - Determination of flow time by use of flow cups (ISO 2431:2019)2019-07-10KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 1518-2:2019Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 2: Variable-loading method (ISO 1518-2:2019)2019-07-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 1518-1:2019Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1: Constant-loading method (ISO 1518-1:2019)2019-07-03KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.30 Aspekty techniczne
EN 1993-1-5:2006/A2:2019Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements2019-07-31KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.060.20 Dachy
EN 508-2:2019Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 2: Aluminium2019-08-14KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
EN 507:2019Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for fully supported products of aluminium sheet2019-08-14KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
EN 13384-1:2015+A1:2019Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one combustion appliance2019-07-03KT 318 ds. Kominów
EN 13384-2:2015+A1:2019Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one combustion appliance2019-07-03KT 318 ds. Kominów
91.080.13 Konstrukcje stalowe
EN 1993-1-5:2006/A2:2019Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements2019-07-31KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 12390-15:2019Testing hardened concrete - Part 15: Adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process2019-07-31KT 274 ds. Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 13358:2019Bitumen and bituminous binders - Determination of the distillation characteristics of cut-back and fluxed bituminous binders made with mineral fluxes2019-07-17KT 222 ds. Asfaltów
EN 1849-2:2019Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing2019-07-10KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN ISO 29767:2019Thermal insulating products for building applications - Determination of short-term water absorption by partial immersion (ISO 29767:2019)2019-07-31KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
EN ISO 16536:2019Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by diffusion (ISO 16536:2019)2019-07-24KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
EN ISO 16535:2019Thermal insulating products for building applications - Determination of long-term water absorption by immersion (ISO 16535:2019)2019-07-17KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 303-6:2019Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceedi2019-08-07KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.60 Instalacje wodociągowe
EN 61770:2009/A1:2019Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets2019-07-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 303-6:2019Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operation and energy performance of water heaters and combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceedi2019-08-07KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.70 Instalacje sanitarne
EN 60335-2-84:2003/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-2:2015+A1:2019Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution2019-08-14KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 12767:2019Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods2019-08-14KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 50668:2019Railway applications - Signalling and control systems for non UGTMS Urban Rail systems2019-07-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
93.120 Budownictwo portów lotniczych
EN IEC 61820-1:2019Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles2019-07-05KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN 60335-1:2012/A14:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-1:2012/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-1:2012/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 61770:2009/A1:2019Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets2019-07-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-98:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040 Wyposażenie kuchni
EN 60704-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 3: Procedure for determining and verifying declared noise emission values2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.40 Zmywarki
EN 60704-2-3:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular requirements for dishwashers2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60704-2-3:2019/A11:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-3: Particular requirements for dishwashers2019-08-09KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
EN 60335-2-12:2003/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances2019-08-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-13:2010/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-13: Particular requirements for deep fat fryers, frying pans and similar appliances2019-08-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-12:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-12: Particular requirements for warming plates and similar appliances2019-07-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-17:2013/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2019-07-26KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.060 Sprzęt pralniczy
EN 17116-4:2019Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 4: Washer-extractors2019-07-03KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
EN 17116-3:2019Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 3: Continuous tunnel washer2019-07-03KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC/ASTM 62885-6:2019Surface cleaning appliances - Part 6: Wet hard floor cleaning appliances for household or similar use - Methods for measuring the performance2019-08-16KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN 60335-2-66:2003/A11:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-66: Particular requirements for water-bed heaters2019-07-05KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.130.20 Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu
EN 16838:2019Refrigerated display scooping cabinets and pozzetto for gelato - Classification, requirements, performance and energy consumption testing2019-07-03KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
97.140 Meble
EN 17214:2019Visual assessment of furniture surfaces2019-07-31KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 893:2019Mountaineering equipment - Crampons - Safety requirements and test methods2019-08-07KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 16579:2018+AC:2019Playing field equipment - Portable and permanent socketed goals - Functional, safety requirements and test methods2019-08-07KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 14619:2019Roller sports equipment - Kick scooters - Safety requirements and test methods2019-07-24KT 2 ds. Sportu i Rekreacji