Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN ISO 16972:2020Respiratory protective devices - Vocabulary and graphical symbols(ISO 16972:2020)2020-03-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 17399:2020Algae and algae products - Terms and definitions2020-03-18KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
EN ISO 11074:2015/A1:2020Soil quality - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)2020-02-26KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
EN ISO/IEC 27000:2020Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)2020-02-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
EN ISO 8044:2020Corrosion of metals and alloys - Vocabulary (ISO 8044:2020)2020-02-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
EN ISO 19403-3:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method (ISO 19403-3:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-6:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 6: Measurement of dynamic contact angle (ISO 19403-6:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-4:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 4: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from an interfacial tension (ISO 19403-4:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-2:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle (ISO 19403-2:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-5:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 5: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from contact angles measurements on a solid with only a disperse contribution to its surface energy (ISO 19403-5:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-7:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 7: Measurement of the contact angle on a tilt stage (roll-off angle) (ISO 19403-7:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-1:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Terminology and general principles (ISO 19403-1:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.060 Wielkości i jednostki
EN ISO 80000-8:2020Quantities and units - Part 8: Acoustics (ISO 80000-8:2020)2020-03-18KT 257 ds. Metrologii Ogólnej
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
EN ISO 7010:2020Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2019)2020-03-25KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN ISO 7010:2020Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs (ISO 7010:2019)2020-03-25KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22313:2020Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance on the use of ISO 22301 (ISO 22313:2020)2020-02-26KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO/IEC 27019:2020Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry (ISO/IEC 27019:2017, Corrected version 2019-08)2020-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO 22313:2020Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance on the use of ISO 22301 (ISO 22313:2020)2020-02-26KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
EN ISO 14006:2020Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)2020-02-12KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61123:2020Reliability testing - Compliance test plans for success ratio2020-02-21KT 9 ds. Niezawodności
03.120.30 Zastosowanie metod statystycznych
EN IEC 61123:2020Reliability testing - Compliance test plans for success ratio2020-02-21KT 9 ds. Niezawodności
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 6579-1:2017/A1:2020Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp. - Amendment 1 Broader range of incubation temperatures, amendment to the status of Annex D, and correctio2020-03-18KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.140 Nauki sądowe
EN ISO 21043-2:2020Forensic sciences - Part 2: Recognition, recording, collecting, transport and storage of items (ISO 21043-2:2018)2020-03-18KZ 505 ds. Procesów Kryminalistycznych
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN 13718-1:2014+A1:2020Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances2020-03-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN 13718-2:2015+A1:2020Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances2020-03-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80601-2-12:2020Medical electrical equipment - Part 2-12: Particular requirements for basic safety and essential performance of critical care ventilators (ISO 80601-2-12:2020)2020-03-11KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 18562-1:2020Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 18562-1:2017)2020-02-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 18562-2:2020Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 2: Tests for emissions of particulate matter (ISO 18562-2:2017)2020-02-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 80601-2-74:2020Medical electrical equipment - Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment (ISO 80601-2-74:2017)2020-02-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 18562-3:2020Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 3: Tests for emissions of volatile organic compounds (VOCs) (ISO 18562-3:2017)2020-02-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 17510:2020Medical devices - Sleep apnoea breathing therapy - Masks and application accessories (ISO 17510:2015)2020-02-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 18562-4:2020Biocompatibility evaluation of breathing gas pathways in healthcare applications - Part 4: Tests for leachables in condensate (ISO 18562-4:2017)2020-02-19KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 9997:2020Dentistry - Cartridge syringes (ISO 9997:2020)2020-02-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 24157:2008/A1:2020Ophthalmic optics and instruments - Reporting aberrations of the human eye - Amendment 1 (ISO 24157:2008/Amd 1:2020)2020-02-19KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 7787-2:2020Dentistry - Laboratory cutters - Part 2: Carbide laboratory cutters (ISO 7787-2:2020)2020-03-18KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 15098:2020Dentistry - Dental tweezers (ISO 15098:2020)2020-03-11KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 22570:2020Dentistry - Spoons and bone curettes (ISO 22570:2020)2020-03-04KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 9997:2020Dentistry - Cartridge syringes (ISO 9997:2020)2020-02-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22367:2020Medical laboratories - Application of risk management to medical laboratories (ISO 22367:2020)2020-03-11KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.160 Pierwsza pomoc
EN 13718-1:2014+A1:2020Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances2020-03-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN 13718-2:2015+A1:2020Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances2020-03-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14006:2020Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)2020-02-12KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
EN 45552:2020General method for the assessment of the durability of energy-related products2020-03-11KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 18557:2020Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes (ISO 18557:2017)2020-02-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.020.55 Bioprodukty
EN 17399:2020Algae and algae products - Terms and definitions2020-03-18KT 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 15597-1:2020Winter maintenance equipment - Spreading and spraying machines - Part 1: General requirements and definitions2020-03-18KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.030.50 Recykling
EN 45554:2020General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade energy-related products2020-02-21KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
EN 50614:2020Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment2020-02-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 13165-1:2020Water quality - Radium-226 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO 13165-1:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-4:2020Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO 13164-4:2015)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-2:2020Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2014)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-3:2020Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry (ISO 13164-3:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-3:2020Water quality - Radium-226 - Part 3: Test method using coprecipitation and gamma-spectrometry (ISO 13165-3:2016)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-1:2020Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles (ISO 13164-1:2013, Correction version 2013-11-15)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-2:2020Water quality - Radon-222 - Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry (ISO 13164-2:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22908:2020Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.01 Jakość gleby i gleboznawstwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11074:2015/A1:2020Soil quality - Vocabulary - Amendment 1 (ISO 11074:2015/Amd 1:2020)2020-02-26KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 18674-3:2017/A1:2020Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers - Amendment 1 (ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020)2020-03-25KT 254 ds. Geotechniki
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
EN ISO 21904-2:2020Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency (ISO 21904-2:2020)2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 21904-1:2020Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements (ISO 21904-1:2020)2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 21904-4:2020Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices (ISO 21904-4:2020)2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 20321:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Safety of machineries - Powered elevators (ISO 20321:2020)2020-03-25KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN IEC 62115:2020/A11:2020Electric toys - Safety2020-02-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-78:2003/A11:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues2020-02-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 62115:2020Electric toys - Safety2020-02-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 7096:2020Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2020)2020-03-11KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
13.220.10 Walka z pożarem
EN 54-22:2015+A1:2020Fire detection and fire alarm systems - Part 22: Resettable line-type heat detectors2020-02-26KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 54-22:2015+A1:2020Fire detection and fire alarm systems - Part 22: Resettable line-type heat detectors2020-02-26KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN 50306-3:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-1:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 1: General requirements2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-4:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 4: Multicore and multipair screened or not screened sheathed cables2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-2:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 17084:2018/AC:2020Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Toxicity test of materials and components2020-03-18KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 60754-2:2014/A1:2020Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity2020-03-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60754-1:2014/A1:2020Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content2020-03-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 61034-1:2005/A2:2020Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus2020-02-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 61034-2:2005/A2:2020Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements2020-02-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 1363-1:2020Fire resistance tests - Part 1: General requirements2020-02-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN ISO 11925-2:2020Reaction to fire tests - Ignitability of products subjected to direct impingement of flame - Part 2: Single-flame source test (ISO 11925-2:2020)2020-03-11KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 1363-1:2020Fire resistance tests - Part 1: General requirements2020-02-19KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 50553:2012/A2:2020Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 13164-3:2020Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry (ISO 13164-3:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-2:2020Water quality - Radon-222 - Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry (ISO 13164-2:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-4:2020Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO 13164-4:2015)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-1:2020Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles (ISO 13164-1:2013, Correction version 2013-11-15)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22908:2020Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN 14025:2018/AC:2020Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction2020-03-18KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13922:2020Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels2020-02-19KT 138 ds. Kolejnictwa
EN ISO 16106:2020Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO 16106:2020)2020-02-19KT 133 ds. Opakowań
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 16334-2:2020Railway applications - Passenger alarm system - Part 2: System requirements for urban rail2020-02-19KT 138 ds. Kolejnictwa
13.340.10 Odzież ochronna
EN 17092-1:2020Protective garments for motorcycle riders - Part 1: Test methods2020-03-11KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 17092-2:2020Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Class AAA garments - Requirements2020-02-26KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 17092-6:2020Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Class C garments - Requirements2020-02-26KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 17092-3:2020Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Class AA garments - Requirements2020-02-26KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 17092-4:2020Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Class A garments - Requirements2020-02-26KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 17092-5:2020Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Class B garments - Requirements2020-02-26KT 22 ds. Odzieżownictwa
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 18526-1:2020Eye and face protection - Test methods - Part 1: Geometrical optical properties (ISO 18526-1:2020)2020-03-18KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 18526-2:2020Eye and face protection - Test methods - Part 2 : Physical optical properties (ISO 18526-2:2020)2020-03-11KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 18526-4:2020Eye and face protection - Test methods - Part 4: Headforms (ISO 18526-4:2020)2020-03-04KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.30 Urządzenia do ochrony dróg oddechowych
EN ISO 16972:2020Respiratory protective devices - Vocabulary and graphical symbols(ISO 16972:2020)2020-03-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
EN ISO 21420:2020Protective gloves - General requirements and test methods (ISO 21420:2020)2020-03-04KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21204:2020Geometrical product specifications (GPS) - Transition specification (ISO 21204:2020)2020-03-11KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN IEC 60704-2-7:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-7: Particular requirements for fans2020-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN ISO 20361:2019/A11:2020Liquid pumps and pumps units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy (ISO 20361:2019)2020-03-25KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN ISO 11200:2014/A1:2020Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions - Amendment 1 (ISO 11200:2014/Amd 1:2018)2020-02-05KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN 50678:2020General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair2020-03-06KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 19581:2020Measurement of radioactivity - Gamma emitting radionuclides - Rapid screening method using scintillation detector gamma-ray spectrometry (ISO 19581:2017)2020-02-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 19361:2020Measurement of radioactivity - Determination of beta emitters activities - Test method using liquid scintillation counting (ISO 19361:2017)2020-02-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-2:2020Water quality - Radon-222 - Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry (ISO 13164-2:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-4:2020Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO 13164-4:2015)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-1:2020Water quality - Radium-226 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO 13165-1:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-2:2020Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2014)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-3:2020Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry (ISO 13164-3:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-1:2020Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles (ISO 13164-1:2013, Correction version 2013-11-15)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-3:2020Water quality - Radium-226 - Part 3: Test method using coprecipitation and gamma-spectrometry (ISO 13165-3:2016)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11665-3:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-3:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11665-5:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-5:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22908:2020Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 16526-3:2020Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method (ISO 16526-3:2011)2020-03-04KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 16526-1:2020Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method (ISO 16526-1:2011)2020-03-04KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 16526-2:2020Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method (ISO 16526-2:2011)2020-03-04KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.020 Charakterystyki i konstrukcje maszyn, przyrządów, wyposażenia
EN IEC 61123:2020Reliability testing - Compliance test plans for success ratio2020-02-21KT 9 ds. Niezawodności
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
EN 14025:2018/AC:2020Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction2020-03-18KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13922:2020Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Overfill prevention systems for liquid fuels2020-02-19KT 138 ds. Kolejnictwa
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 14276-2:2020Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements2020-02-26KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14276-1:2020Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements2020-02-26KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
23.040.15 Rury z metali nieżelaznych
EN 12735-1:2020Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems2020-03-25KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
23.040.99 Inne elementy rurociągów
EN 14624:2020Performance of portable locating leak detectors and of fixed gas detectors for all refrigerants2020-03-18KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
23.080 Pompy
EN ISO 20361:2019/A11:2020Liquid pumps and pumps units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy (ISO 20361:2019)2020-03-25KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN IEC 60704-2-7:2020Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-7: Particular requirements for fans2020-03-27KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN ISO 16739-1:2020Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries - Part 1: Data schema (ISO 16739-1:2018)2020-02-19KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-3-4:2016/A1:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders2020-03-13KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-4:2016/A12:2020Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders2020-03-13KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-4-1:2020Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 4-1: Particular requirements for chain saws2020-03-13KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21904-2:2020Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 2: Requirements for testing and marking of separation efficiency (ISO 21904-2:2020)2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 21904-1:2020Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 1: General requirements (ISO 21904-1:2020)2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 21904-4:2020Health and safety in welding and allied processes - Equipment for capture and separation of welding fume - Part 4: Determination of the minimum air volume flow rate of capture devices (ISO 21904-4:2020)2020-03-11KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
EN IEC 63078:2020Installations for electroheating and electromagnetic processing - Test methods for induction through-heating installations 2020-02-21KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.50 Emalie
EN ISO 8289-1:2020Vitreous and porcelain enamels - Low-voltage test for detecting and locating defects - Part 1: Swab test for non-profiled surfaces (ISO 8289-1:2020)2020-02-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 12953-5:2020Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler2020-03-18KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.070 Ogniwa paliwowe
EN IEC 62282-8-102:2020Fuel cell technologies - Part 8-102: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of single cells and stacks with proton exchange membranes, including reversible operation2020-03-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62282-8-201:2020Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of power-to-power systems2020-03-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
EN 14276-1:2020Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements2020-02-26KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14276-2:2020Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements2020-02-26KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
EN ISO 19226:2020Nuclear energy - Determination of neutron fluence and displacement per atom (dpa) in reactor vessel and internals (ISO 19226:2017)2020-02-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
EN ISO 18557:2020Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes (ISO 18557:2017)2020-02-26KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 62941:2020Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Quality system for PV module manufacturing2020-03-13KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 20024:2020Solid biofuels - Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications (ISO 20024:2020)2020-03-11KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 21945:2020Solid biofuels - Simplified sampling method for small scale applications (ISO 21945:2020)2020-03-04KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 21404:2020Solid biofuels - Determination of ash melting behaviour (ISO 21404:2020)2020-02-12KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 14276-1:2020Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements2020-02-26KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
EN 14276-2:2020Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements2020-02-26KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 60754-1:2014/A1:2020Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content2020-03-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60754-2:2014/A1:2020Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity2020-03-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 61034-1:2005/A2:2020Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus2020-02-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 61034-2:2005/A2:2020Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements2020-02-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50614:2020Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment2020-02-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
EN 50306-1:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 1: General requirements2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50305:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Test methods2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-2:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-3:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-4:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 4: Multicore and multipair screened or not screened sheathed cables2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60754-1:2014/A1:2020Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 1: Determination of the halogen acid gas content2020-03-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60754-2:2014/A1:2020Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity (by pH measurement) and conductivity2020-03-06KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 61034-2:2005/A2:2020Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 2: Test procedure and requirements2020-02-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 61034-1:2005/A2:2020Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions - Part 1: Test apparatus2020-02-21KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
EN 60570:2003/A2:2020Electrical supply track systems for luminaires2020-03-06KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60947-5-2:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2020-03-27KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN 60669-1:2018/AC:2020-02Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements2020-02-21KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 50310:2016/A1:2020Telecommunications bonding networks for buildings and other structures2020-02-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.120.70 Przekaźniki
EN 61810-1:2015/A1:2020Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements2020-03-06KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-5-2:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2020-03-27KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN 62026-3:2015/A11:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet2020-02-07KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN 60947-2:2017/A1:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers2020-02-07KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN 60598-2-22:2014/A1:2020Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting2020-03-27KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60570:2003/A2:2020Electrical supply track systems for luminaires2020-03-06KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62031:2020LED modules for general lighting - Safety specifications2020-03-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN IEC 62041:2020Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements2020-02-14KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
EN IEC 62680-1-2:2020Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2020-03-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN IEC 63115-1:2020Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride cells and batteries for use in industrial applications - Part 1: Performance2020-03-27KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 63057:2020Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium batteries for use in road vehicles not for the propulsion2020-03-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN 62823:2015/A1:2020Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing2020-03-06KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN ISO/IEC 80079-34:2020Explosive atmospheres - Part 34: Application of quality systems for ex product manufacture (ISO/IEC 80079-34:2018)2020-03-25KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements2020-02-21KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
EN 50163:2004/A2:2020Railway applications - Supply voltages of traction systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 50614:2020Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment2020-02-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 62031:2020LED modules for general lighting - Safety specifications2020-03-13KT 4 ds. Techniki Świetlnej
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 63171-6:2020Connectors for electrical and electronic equipment - Part 6: Detail specification for 2-way and 4-way (data/power), shielded, free and fixed connectors for power and data transmission with frequencies up to 600 MHz.2020-03-27KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
EN IEC 62041:2020Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements2020-02-14KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
33.100.10 Emisja
EN 55016-1-3:2006/A2:2020Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power2020-03-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55032:2015/A11:2020Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements2020-03-06KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 55015:2019/A11:2020Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment2020-03-06KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55014-1:2017/A11:2020Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission2020-03-06KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55011:2016/A11:2020Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement2020-03-06KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN IEC 61000-4-11:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests for equipment with input current up to 16 A per phase2020-03-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55016-1-3:2006/A2:2020Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power2020-03-27KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
EN 61000-4-25:2002/A2:2020Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-25: Testing and measurement techniques - HEMP immunity test methods for equipment and systems2020-03-06KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
EN IEC 62680-1-2:2020Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2020-03-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 63137-1:2019/AC:2020-02Standard test radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and test methods2020-02-21KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62368-3:2020Audio/video, information and communication technology equipment - Part 3: Safety aspects for DC power transfer through communication cables and ports2020-03-27KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-03-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62368-1:2020Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-03-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
33.160.30 Systemy audio
EN IEC 60098:2020Analogue audio disk records and reproducing equipment2020-03-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62942:2020File format for professional transfer and exchange of digital audio data2020-03-06KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
33.160.40 Systemy wideo
EN IEC 63005-2:2020Event video data recorder for road vehicle accidents - Part 2: Test methods for evaluating the performance of basic functions2020-03-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61756-1:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Interface standard for fibre management systems - Part 1: General and guidance2020-03-06KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-2-50:2020Optical fibre cables - Part 2-50: Indoor cables - Family specification for simplex and duplex cables for use in terminated cable assemblies2020-03-06KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-2-4:2019/A1:2020Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-4: Tests - Fibre or cable retention2020-03-27KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 61850-7-3:2011/A1:2020Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes2020-03-27KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN 62488-2:2017/AC:2020-02Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC2020-02-14KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62368-3:2020Audio/video, information and communication technology equipment - Part 3: Safety aspects for DC power transfer through communication cables and ports2020-03-27KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62368-1:2020Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-03-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62368-1:2020/A11:2020Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements2020-03-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN ISO/IEC 15408-2:2020Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional components (ISO/IEC 15408-2:2008)2020-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO/IEC 15408-3:2020Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 3: Security assurance components (ISO/IEC 15408-3:2008)2020-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO/IEC 18045:2020Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation (ISO/IEC 18045:2008)2020-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO/IEC 19790:2020Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules (ISO/IEC 19790:2012)2020-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO 29134:2020Information technology - Security techniques - Guidelines for privacy impact assessment (ISO/IEC 29134:2017)2020-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO/IEC 15408-1:2020Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general model (ISO/IEC 15408-1:2009)2020-03-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO/IEC 27000:2020Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2018)2020-02-19KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.040.50 Identyfikacja automatyczna i techniki przechwytywania danych
EN 17099:2020Information technology - Fishery and aquaculture products - Requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of fishery and aquaculture products2020-03-18KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN IEC 62680-1-2:2020Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2020-03-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 50128:2011/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50159:2010/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 23386:2020Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected data dictionaries (ISO 23386:2020)2020-03-25KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
EN ISO 22510:2020Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)2020-02-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19111:2020Geographic information - Referencing by coordinates (ISO 19111:2019)2020-03-18KT 297 ds. Informacji Geograficznej
37.040.25 Błony radiograficzne
EN ISO 14096-2:2020Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 2: Minimum requirements (ISO 14096-2:2005)2020-03-04KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 14096-1:2020Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitisation systems - Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control (ISO 14096-1:2005)2020-03-04KT 7 ds. Badań Nieniszczących
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN IEC 63005-2:2020Event video data recorder for road vehicle accidents - Part 2: Test methods for evaluating the performance of basic functions2020-03-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN ISO 17409:2020Electrically propelled road vehicles - Conductive power transfer - Safety requirements (ISO 17409:2020)2020-03-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN ISO 17268:2020Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (ISO/FDIS 17268:2019)2020-02-26KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
EN 50128:2011/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50159:2010/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 50306-4:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 4: Multicore and multipair screened or not screened sheathed cables2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-3:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 3: Single core and multicore cables screened and thin wall sheathed2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-2:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 2: Single core cables2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50305:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Test methods2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50306-1:2020Railway applications - Railway rolling stock cables having special fire performance - Thin wall - Part 1: General requirements2020-03-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 17084:2018/AC:2020Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Toxicity test of materials and components2020-03-18KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50553:2012/A2:2020Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50153:2014/A2:2020Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 16334-2:2020Railway applications - Passenger alarm system - Part 2: System requirements for urban rail2020-02-19KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
EN 17361:2020Inland navigation vessels - Outboard ladders2020-02-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 17360:2020Inland navigation vessels - Stanchions and holders for tiltable and detachable railings2020-02-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 1502:2020Inland navigation vessels - Boarding stairs2020-02-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.020.30 Instalacje rurociągowe
EN 17243:2020Cathodic protection of internal surfaces of metallic tanks, structures, equipment, and piping containing seawater2020-03-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 61162-460:2018/A1:2020Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 460: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection - Safety and security2020-03-27KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
EN 1502:2020Inland navigation vessels - Boarding stairs2020-02-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 17361:2020Inland navigation vessels - Outboard ladders2020-02-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 17360:2020Inland navigation vessels - Stanchions and holders for tiltable and detachable railings2020-02-26KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 13718-2:2015+A1:2020Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances2020-03-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN 13718-1:2014+A1:2020Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances2020-03-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN 4855-03:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 03: Chilling equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-02:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 02: Oven equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-01:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 01: General conditions2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-04:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 04: Beverage makers2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 4264:2020Aerospace series - Heat resisting alloy X4NiCrMoTi43-13 - As forged - Forging stock - a or D ≤ 200 mm2020-02-26KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 4570:2020Aerospace series - Heat resisting alloy X12CrNiCoMoW21-20 - Solution treated - Forgings - De ≤ 100 mm2020-02-26KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 4574:2020Aerospace series - Heat resisting alloy X12CrNiCoMoW21-20 - Solution treated and precipitation treated - Forgings - De ≤ 100 mm2020-02-19KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 4573:2020Aerospace series - Heat resisting alloy X12CrNiCoMoW21-20 - Solution treated and precipitation treated - Bars and sections - De ≤ 100 mm2020-02-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 4571:2020Aerospace series - Heat resisting alloy X12CrNiCoMoW21-20 - Solution treated - Bars and sections - De ≤ 100 mm2020-02-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 4572:2020Aerospace series - Heat resisting alloy X12CrNiCoMoW21-20 - Solution treated - Sheets and strips - a ≤ 3 mm2020-02-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 4575:2020Aerospace series - Heat resisting alloy X12CrNiCoMoW21-20 - Solution treated and descaled - Sheets and plates - 3 mm < a ≤ 50 mm2020-02-19KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 2960:2020Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy (NI-P101HT) - Cold worked and solution treated - Bars for machining for fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 50 mm2020-03-04KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.60 Materiały włókiennicze
EN 4426:2020Aerospace series - Non-metallic materials - Textiles - Test method - Determination of conductivity and pH of aqueous extracts2020-02-26KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
EN 4245:2020Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PM1708 - Vacuum arc remelted - As forged - Forging stock - De ≤ 300 mm2020-02-26KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 4244:2020Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PM1708 - Vacuum arc remelted - Hardened and tempered - Bars - a or D ≤ 200 mm - 1 000 MPa ≤ Rm ≤ 1 140 MPa2020-02-26KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 6046:2020Aerospace series - Bearing, spherical, plain, in corrosion resisting steel - Narrow series - Dimensions and loads - Inch series2020-03-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3475-513:2020Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 513: Deformation resistance (Installation with plastic cable ties)2020-02-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
EN 4533-001:2020Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 001: Termination methods and tools2020-02-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
EN 4705:2020Aerospace series - Measurement methods regarding the lifetime behaviour of light units in a standardized aircraft-related environment2020-02-19KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
EN 12312-15:2020Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors2020-03-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16603-50-12:2020Space engineering - SpaceWire - Links, nodes, routers and networks2020-03-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-20:2020Space product assurance - Quality assurance2020-03-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 16602-10-09:2020Space product assurance - Nonconformance control system2020-03-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.10 Przenośniki
EN ISO 21178:2020Light conveyor belts - Determination of electrical resistances (ISO 21178:2020)2020-02-19KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.060 Wózki przemysłowe
EN 1459-1:2017+A1:2020Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Variable-reach trucks2020-02-26KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN ISO 7096:2020Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration (ISO 7096:2020)2020-03-11KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.020 Pakowanie i dystrybucja wyrobów. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16106:2020Transport packages for dangerous goods - Dangerous goods packagings, intermediate bulk containers (IBCs) and large packagings - Guidelines for the application of ISO 9001 (ISO 16106:2020)2020-02-19KT 133 ds. Opakowań
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-17:2020Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain fibres with chlorofibres and certain other fibres (method using concentrated sulfuric acid) (ISO 1833-17:2019)2020-03-11KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3071:2020Textiles - Determination of pH of aqueous extract (ISO 3071:2020)2020-02-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 20932-2:2020Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 2: Multiaxial tests (ISO 20932-2:2018)2020-02-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 20932-3:2020Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 3: Narrow fabrics (ISO 20932-3:2018)2020-02-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 20932-1:2020Textiles - Determination of the elasticity of fabrics - Part 1: Strip tests (ISO 20932-1:2018)2020-02-26KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
65.020.30 Hodowla i chów zwierząt
EN IEC 60335-2-71:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals2020-02-21KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
EN 17344:2020Agricultural machinery - Self-propelled agricultural and forestry vehicles - Requirements for braking2020-03-04KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
EN ISO 4254-11:2010/A1:2020Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers - Amendment 1 (ISO 4254-11:2010/Amd 1:2020)2020-02-26KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
EN IEC 60335-2-87:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical animal-stunning equipment2020-02-21KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 15742:2020Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs by GC-ECD2020-03-25KT 40 ds. Pasz
EN 15741:2020Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of OCPs and PCBs by GC-MS2020-03-11KT 40 ds. Pasz
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN ISO 16624:2020Wheat flour and durum wheat semolina - Determination of colour by diffuse reflectance colorimetry (ISO 16624:2020)2020-03-25KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.120.30 Ryby i przetwory rybne
EN 17099:2020Information technology - Fishery and aquaculture products - Requirements for labelling of distribution units and pallets in the trade of fishery and aquaculture products2020-03-18KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
67.200.20 Nasiona oleiste
EN ISO 665:2020Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 665:2020)2020-03-04KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN 4855-02:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 02: Oven equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-01:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 01: General conditions2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-04:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 04: Beverage makers2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-03:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 03: Chilling equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN 13150:2020Workbenches for laboratories in educational institutions - Dimensions, safety and durability requirements and test methods2020-02-26KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
71.040.40 Analiza chemiczna
EN ISO 6141:2015/A1:2020Gas analysis - Contents of certificates for calibration gas mixtures - Amendment 1: Cross reference list to ISO Guide 31:2015 and ISO/IEC 17025:2017 (ISO 6141:2015/Amd 1:2020)2020-02-19KT 277 ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
71.100.20 Gazy przemysłowe
EN ISO 17268:2020Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices (ISO/FDIS 17268:2019)2020-02-26KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
71.100.45 Chłodziwa i środki przeciw zamarzaniu
EN 14624:2020Performance of portable locating leak detectors and of fixed gas detectors for all refrigerants2020-03-18KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
EN 14128:2020Durability of wood and wood-based products - Efficacy criteria for curative wood preservatives as determined by biological tests2020-03-25KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 28399:2020Dentistry - External tooth bleaching products (ISO 28399:2020)2020-03-25KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
EN 12370:2020Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation2020-03-04KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4259-3:2020Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 3: Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test (ISO 4259-3:2020)2020-02-05KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.120 Ciecze hydrauliczne
EN ISO 12922:2020Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:2020)2020-02-26KT 222 ds. Środków Smarowych
75.160.30 Paliwa gazowe
EN ISO 13758:1996/A1:2020Liquefied petroleum gases - Assessment of the dryness of propane - Valve freeze method - Amendment 1 (ISO 13758:1996/Amd 1:2020)2020-02-19KT 223 ds. Gazów Technicznych
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 20024:2020Solid biofuels - Safe handling and storage of solid biofuel pellets in commercial and industrial applications (ISO 20024:2020)2020-03-11KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 21945:2020Solid biofuels - Simplified sampling method for small scale applications (ISO 21945:2020)2020-03-04KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 21404:2020Solid biofuels - Determination of ash melting behaviour (ISO 21404:2020)2020-02-12KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 20321:2020Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Safety of machineries - Powered elevators (ISO 20321:2020)2020-03-25KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 10113:2020Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio (ISO 10113:2020)2020-02-12KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
EN 17243:2020Cathodic protection of internal surfaces of metallic tanks, structures, equipment, and piping containing seawater2020-03-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN ISO 8044:2020Corrosion of metals and alloys - Vocabulary (ISO 8044:2020)2020-02-26KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
EN ISO 439:2020Steel and cast irons - Determination of silicon content - Gravimetric method (ISO 439:2020)2020-02-19KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.100 Żelazostopy
EN ISO 7526:2020Ferronickels - Determination of sulfur content - Infrared absorption method after induction furnace combustion (ISO 7526:2020)2020-03-18KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.120.40 Nikiel, chrom i ich stopy
EN ISO 7526:2020Ferronickels - Determination of sulfur content - Infrared absorption method after induction furnace combustion (ISO 7526:2020)2020-03-18KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
79.080 Półwyroby z tarcicy
EN 13629:2020Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards2020-03-18KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11357-2:2020Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 2: Determination of glass transition temperature and step height (ISO 11357-2:2020)2020-03-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 75-1:2020Plastics - Determination of temperature of deflection under load - Part 1: General test method (ISO 75-1:2020)2020-03-11KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 23153-1:2020Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 23153-1:2020)2020-03-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN 17333-1:2020Characterisation of one component foam - Part 1: Foam yield characteristics2020-03-18KT 184 ds. Klejów
EN 17333-5:2020Characterisation of one component foam - Part 5: Insulation2020-03-18KT 184 ds. Klejów
EN 17333-2:2020Characterisation of one component foam - Part 2: Expansion characteristics2020-03-18KT 184 ds. Klejów
EN 17333-3:2020Characterisation of one component foam - Part 3: Application2020-03-18KT 184 ds. Klejów
85.060 Papier i tektura
EN ISO 536:2020Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:2019)2020-02-05KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 19396-2:2020Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 2: pH electrodes with ISFET technology (ISO 19396-2:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-1:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Terminology and general principles (ISO 19403-1:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 3668:2020Paints and varnishes - Visual comparison of colour of paints (ISO 3668:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19396-1:2020Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 1: pH electrodes with glass membrane (ISO 19396-1:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 12006-2:2020Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)2020-02-05KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.99 Inne aspekty
EN 17213:2020Windows and doors - Environmental Product Declarations - Product category rules for windows and pedestrian doorsets2020-03-25KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22510:2020Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)2020-02-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN 13629:2020Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards2020-03-18KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
91.060.50 Drzwi i okna
EN 17213:2020Windows and doors - Environmental Product Declarations - Product category rules for windows and pedestrian doorsets2020-03-25KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN 197-2:2020Cement - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance2020-03-11KT 196 ds. Cementu i Wapna
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 12370:2020Natural stone test methods - Determination of resistance to salt crystallisation2020-03-04KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 15388:2020Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen tops2020-02-26KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 13230-4:2016+A1:2020Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings2020-02-12KT 138 ds. Kolejnictwa
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN 17333-4:2020Characterisation of one component foam - Part 4: Mechanical strength2020-03-18KT 184 ds. Klejów
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 50310:2016/A1:2020Telecommunications bonding networks for buildings and other structures2020-02-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 12897:2016+A1:2020Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters2020-02-05KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-50:2020Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components2020-02-19KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-20:2020Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts2020-02-19KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.180 Wykończenie wnętrz
EN 60335-2-78:2003/A11:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues2020-02-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.190 Akcesoria budowlane
EN 16867:2020Building hardware - Mechatronic door furniture - Requirements and test methods2020-03-25KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
EN 17293:2020Temporary works equipment - Execution - Requirements for manufacturing2020-03-18KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN ISO 19432-1:2020Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held, internal combustion engine-driven abrasive cutting machines - Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels (ISO 19432-1:2020)2020-02-26KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 18674-3:2017/A1:2020Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers - Amendment 1 (ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020)2020-03-25KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 22476-14:2020Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 14: Borehole dynamic probing (ISO 22476-14:2020)2020-03-04KT 254 ds. Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-1:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder content2020-03-11KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-14:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 14: Water content2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-19:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 19: Permeability of specimen2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-40:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 40: In situ drainability2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-22:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-11:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-34:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall test 2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-46:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-45:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 45: Saturation Ageing Tensile Stiffness (SATS) conditioning test2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-6:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-20:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-28:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-21:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 21: Indentation using plate specimens2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-39:2020Bituminous mixtures - Test methods - Part 39: Binder content by ignition2020-02-26KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 16729-2:2020Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 2: Eddy current testing of rails in track2020-03-04KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13230-4:2016+A1:2020Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings2020-02-12KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50128:2011/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
97.100.10 Ogrzewacze elektryczne
EN IEC 60335-2-71:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-71: Particular requirements for electrical heating appliances for breeding and rearing animals2020-02-21KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN IEC 60730-2-22:2020Automatic electrical controls - Part 2-22: Particular requirements for thermal motor protectors2020-02-14KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.140 Meble
EN 14988:2017+A1:2020Children's high chairs - Requirements and test methods2020-02-19KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.145 Drabiny
EN 131-4:2020Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders2020-03-11RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 15398:2020Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings (MMF) - Floor covering standard symbols - Complementary element2020-03-25KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 17317:2020Resilient, textile, laminate and modular mechanical locked floor coverings - Light reflectance value (LRV) of a flooring surface2020-02-26KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 17368:2020Laminate floor coverings - Determination of impact resistance with small ball2020-02-19KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 10581:2020Resilient floor coverings - Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications (ISO 10581:2019)2020-02-05KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN ISO 28399:2020Dentistry - External tooth bleaching products (ISO 28399:2020)2020-03-25KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 14988:2017+A1:2020Children's high chairs - Requirements and test methods2020-02-19KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.50 Zabawki
EN IEC 62115:2020/A11:2020Electric toys - Safety2020-02-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 62115:2020Electric toys - Safety2020-02-21KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 15567-1:2015+A1:2020Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements2020-02-19KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 17232:2020Water play equipment and features - Safety requirements, test methods and operational requirements2020-03-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 17109:2020Mountaineering equipment - Individual safety systems for rope courses - Safety requirements and test methods2020-03-18KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 21853:2020Kite boarding - Release system - Safety requirements and test methods (ISO 21853:2020)2020-03-04KT 2 ds. Sportu i Rekreacji