Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.31 Elektronika (Słownictwo)
EN ISO 15902:2020Optics and photonics - Diffractive optics - Vocabulary (ISO 15902:2019)2020-01-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
EN ISO 19403-1:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Terminology and general principles (ISO 19403-1:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-2:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle (ISO 19403-2:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-3:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 3: Determination of the surface tension of liquids using the pendant drop method (ISO 19403-3:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-5:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 5: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from contact angles measurements on a solid with only a disperse contribution to its surface energy (ISO 19403-5:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-4:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 4: Determination of the polar and dispersive fractions of the surface tension of liquids from an interfacial tension (ISO 19403-4:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-7:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 7: Measurement of the contact angle on a tilt stage (roll-off angle) (ISO 19403-7:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-6:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 6: Measurement of dynamic contact angle (ISO 19403-6:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.100.99 Inne normy dotyczące rysunku technicznego
EN ISO 6414:2020Technical product documentation (TPD) - Technical drawings for glassware (ISO 6414:2020)2020-01-29KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN 17169:2020Tattooing - Safe and hygienic practice2020-01-15KZ 508 ds. Usług Tatuażu
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN 12973:2020Value Management2020-01-22KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 14006:2020Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)2020-02-12KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 8536-4:2020Infusion equipment for medical use - Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed (ISO 8536-4:2019)2020-01-29KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 9997:2020Dentistry - Cartridge syringes (ISO 9997:2020)2020-02-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 8596:2018/A1:2020Ophthalmic optics - Visual acuity testing - Standard and clinical optotypes and their presentation - Amendment 1 (ISO 8596:2017/Amd1:2019)2020-01-29KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 9997:2020Dentistry - Cartridge syringes (ISO 9997:2020)2020-02-12KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.30 Pakowanie sterylne
EN ISO 11607-2:2020Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2019)2020-01-15KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 11607-1:2020Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 11607-1:2019)2020-01-15KT 295 ds. Sterylizacji
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14006:2020Environmental management systems - Guidelines for incorporating ecodesign (ISO 14006:2020)2020-02-12KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.020.55 Bioprodukty
EN 17351:2020Bio-based products - Determination of the oxygen content using an elemental analyser2020-01-29KT 319 ds. Produktów Biobazowych
13.030.50 Recykling
EN 50614:2020Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment2020-02-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.040.01 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 13164-3:2020Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry (ISO 13164-3:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-1:2020Water quality - Radium-226 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO 13165-1:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-2:2020Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2014)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-1:2020Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles (ISO 13164-1:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-3:2020Water quality - Radium-226 - Part 3: Test method using coprecipitation and gamma-spectrometry (ISO 13165-3:2016)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-4:2020Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO 13164-4:2015)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-2:2020Water quality - Radon-222 - Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry (ISO 13164-2:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22908:2020Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-105:2005/A2:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2020-01-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 14972-8:2020Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 8- Test protocol for machinery in enclosures exceeding 260 m³ for open nozzle systems2020-01-22KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 14972-9:2020Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 9: Test protocol for machinery in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems2020-01-22KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 12259-14:2020Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 14: Sprinklers for residential applications2020-01-22KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 50553:2012/A2:2020Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 13164-3:2020Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry (ISO 13164-3:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-1:2020Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles (ISO 13164-1:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-4:2020Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO 13164-4:2015)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-2:2020Water quality - Radon-222 - Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry (ISO 13164-2:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22908:2020Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 18526-3:2020Eye and face protection - Test methods - Part 3: Physical and mechanical properties (ISO 18526-3:2020)2020-01-29KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 16610-61:2015/A1:2020Geometrical product specification (GPS) - Filtration - Part 61: Linear areal filters - Gaussian filters - Amendment 1 (ISO 16610-61:2015/Amd 1:2019)2020-01-15KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 11200:2014/A1:2020Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions - Amendment 1 (ISO 11200:2014/Amd 1:2018)2020-02-05KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 13165-3:2020Water quality - Radium-226 - Part 3: Test method using coprecipitation and gamma-spectrometry (ISO 13165-3:2016)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-2:2020Water quality - Radon-222 - Part 2: Test method using gamma-ray spectrometry (ISO 13164-2:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-1:2020Water quality - Radium-226 - Part 1: Test method using liquid scintillation counting (ISO 13165-1:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13165-2:2020Water quality - Radium-226 - Part 2: Test method using emanometry (ISO 13165-2:2014)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-3:2020Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry (ISO 13164-3:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-1:2020Water quality - Radon-222 - Part 1: General principles (ISO 13164-1:2013)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13164-4:2020Water quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation counting (ISO 13164-4:2015)2020-02-12KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11665-3:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 3: Spot measurement method of the potential alpha energy concentration of its short-lived decay products (ISO 11665-3:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11665-5:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 5: Continuous measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-5:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22908:2020Water quality - Radium 226 and Radium 228 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22908:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 11665-6:2020Measurement of radioactivity in the environment - Air: radon-222 - Part 6: Spot measurement methods of the activity concentration (ISO 11665-6:2020)2020-02-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22109:2020Industrial valves - Gearbox for valves (ISO 22109:2020)2020-01-29KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN 4707:2020Aerospace series - Acid pickling of aluminium and aluminium alloys without hexavalent chromium2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN ISO 2106:2020Anodizing of aluminium and its alloys - Determination of mass per unit area (surface density) of anodic oxidation coatings - Gravimetric method (ISO 2106:2019)2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 14713-2:2020Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against corrosion of iron and steel in structures - Part 2: Hot dip galvanizing (ISO 14713-2:2019)2020-01-15KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.99 Inne obróbki i powłoki
EN 4875:2020Aerospace series - Surface treatments - Test method for measurement of electrical contact resistance2020-01-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
EN 267:2020Forced draught burners for liquid fuels2020-01-22KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.060.20 Palniki gazowe
EN 676:2020Forced draught burners for gaseous fuels2020-01-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
27.080 Pompy cieplne
EN 16905-2:2020Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 2: Safety2020-01-22KT 277 ds. Użytkowania Gazu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 21404:2020Solid biofuels - Determination of ash melting behaviour (ISO 21404:2020)2020-02-12KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 50614:2020Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment2020-02-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 50310:2016/A1:2020Telecommunications bonding networks for buildings and other structures2020-02-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 60947-2:2017/A1:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers2020-02-07KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN 62026-3:2015/A11:2020Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 3: DeviceNet2020-02-07KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN IEC 62041:2020Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements2020-02-14KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
29.280 Urządzenia trakcji elektrycznej
EN 50163:2004/A2:2020Railway applications - Supply voltages of traction systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50641:2020Railway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of electric traction power supply systems2020-01-10KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 50614:2020Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment2020-02-07KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 15902:2020Optics and photonics - Diffractive optics - Vocabulary (ISO 15902:2019)2020-01-15KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.100 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
EN IEC 62041:2020Transformers, power supplies, reactors and similar products - EMC requirements2020-02-14KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 62488-2:2017/AC:2020-02Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC2020-02-14KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 50159:2010/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50128:2011/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 22510:2020Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)2020-02-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
EN 50128:2011/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50159:2010/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety-related communication in transmission systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 50153:2014/A2:2020Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 50553:2012/A2:2020Railway applications - Requirements for running capability in case of fire on board of rolling stock2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 15153-4:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Audible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-3:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: Visible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-2:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 2: Warning horns for heavy rail 2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-1:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 1: Head, marker and tail lamps for heavy rail 2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
EN 15153-3:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 3: Visible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15153-4:2020Railway applications - External visible and audible warning devices - Part 4: Audible warning devices for urban rail2020-01-15KT 138 ds. Kolejnictwa
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 10240:2020Small craft - Owner's manual (ISO 10240:2019)2020-01-22KT 230 ds. Małych Statków
49.020 Statki powietrzne i kosmiczne. Zagadnienia ogólne
EN 4855-03:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 03: Chilling equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-02:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 02: Oven equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-01:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 01: General conditions2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-04:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 04: Beverage makers2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 3761:2020Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 - Softened and cold worked - Bar for forged fasteners - D ≤ 50 mm - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 3358:2020Aerospace series - Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Bar for machining - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 1 400 MPa2020-01-15KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
EN 4707:2020Aerospace series - Acid pickling of aluminium and aluminium alloys without hexavalent chromium2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.99 Inne materiały
EN 3219:2020Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy (NI-P100HT) - Cold worked and softened - Bar and wire for continuous forging or extrusion for fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 3666:2020Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2601 - Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - D ≤ 50 mm - 1 550 MPa ≤ Rm ≤ 1 830 MPa2020-01-15KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
EN 4875:2020Aerospace series - Surface treatments - Test method for measurement of electrical contact resistance2020-01-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN 2516:2020Aerospace series - Passivation of corrosion resisting steels and decontamination of nickel base alloys2020-01-08KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3155-018:2020Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 018: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard2020-01-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-017:2020Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 017: Contacts, electrical, relay base, female, type A, crimp, class P - Product standard2020-01-15KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16604-20:2020Space sustainability - Planetary protection2020-01-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
EN 17314:2020Industrial trucks - Specifications and test methods - Operator restraint systems other than lap-type seat belts2020-01-15KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 16796-6:2020Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 6: Container straddle carrier2020-01-15KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.130 Pojemniki do aerozoli
EN 14848:2020Aerosol containers - Metal containers with 25,4 mm aperture - Dimensions of valve cups2020-01-15KT 135 ds. Opakowań Metalowych i Zamknięć
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20705:2020Textiles - Quantitative microscopical analysis - General principles of testing (ISO 20705:2019)2020-01-15KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3071:2020Textiles - Determination of pH of aqueous extract (ISO 3071:2020)2020-02-12KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN ISO 12956:2020Geotextiles and geotextile-related products - Determination of the characteristic opening size (ISO 12956:2019)2020-01-15KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 17076-1:2020Leather - Determination of abrasion resistance - Part 1: Taber® method (ISO 17076-1:2020)2020-01-29KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.040.30 Szklarnie i inne obiekty do hodowli upraw pod osłonami
EN 13206:2017+A1:2020Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture2020-01-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
EN 50636-2-107:2015/A2:2020Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers2020-01-10KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.080 Nawozy sztuczne
EN 16087-1:2020Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)2020-01-15KT 90 ds. Uprawy Roli i Ogrodnictwa
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 16215:2020Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs and of indicator PCBs by GC/HRMS2020-01-08KT 40 ds. Pasz
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN 17252:2020Foodstuffs - Determination of phomopsin A in lupin seeds and lupin derived products by HPLC-MS/MS2020-01-08KT 235 ds. Analizy Żywności
67.100.10 Mleko i przetwory mleczne przetworzone
EN ISO 16297:2020Milk - Bacterial count - Protocol for the evaluation of alternative methods (ISO 16297:2020)2020-01-22KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
EN 17251:2020Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in pork meat and derived products by IAC clean-up and HPLC-FLD2020-01-15KT 235 ds. Analizy Żywności
67.140.30 Kakao
EN 17250:2020Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in spices, liquorice, cocoa and cocoa products by IAC clean-up and HPLC-FLD2020-01-22KT 235 ds. Analizy Żywności
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
EN 14103:2020Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents2020-01-22KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
EN 17250:2020Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in spices, liquorice, cocoa and cocoa products by IAC clean-up and HPLC-FLD2020-01-22KT 235 ds. Analizy Żywności
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN 4855-01:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 01: General conditions2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-04:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 04: Beverage makers2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-03:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 03: Chilling equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4855-02:2020Aerospace series - ECO efficiency of catering equipment - Part 02: Oven equipment2020-02-12KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 24444:2020Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the sun protection factor (SPF) (ISO 24444:2019)2020-01-15KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4259-3:2020Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 3: Monitoring and verification of published precision data in relation to methods of test (ISO 4259-3:2020)2020-02-05KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 21404:2020Solid biofuels - Determination of ash melting behaviour (ISO 21404:2020)2020-02-12KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 10113:2020Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio (ISO 10113:2020)2020-02-12KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.040.99 Inne metody badania metali
EN ISO 643:2020Steels - Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2019) 2020-01-15KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
EN ISO 11844-3:2020Corrosion of metals and alloys - Classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 3: Measurement of environmental parameters affecting indoor corrosivity (ISO 11844-3:2020)2020-01-29KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
79.080 Półwyroby z tarcicy
EN 14915:2013+A2:2020Solid wood panelling and cladding - Characteristics, requirements and marking2020-01-15KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 1534:2020Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method2020-01-08KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 23153-2:2020Plastics - Polyetheretherketone (PEEK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 23153-2:2020)2020-01-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN 13206:2017+A1:2020Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture2020-01-22KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.060 Papier i tektura
EN ISO 536:2020Paper and board - Determination of grammage (ISO 536:2019)2020-02-05KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 19396-2:2020Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 2: pH electrodes with ISFET technology (ISO 19396-2:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 3668:2020Paints and varnishes - Visual comparison of colour of paints (ISO 3668:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19403-1:2020Paints and varnishes - Wettability - Part 1: Terminology and general principles (ISO 19403-1:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19396-1:2020Paints and varnishes - Determination of pH value - Part 1: pH electrodes with glass membrane (ISO 19396-1:2017)2020-02-12KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 15091:2020Paints and varnishes - Determination of electrical conductivity and resistance (ISO 15091:2019)2020-01-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 15184:2020Paints and varnishes - Determination of film hardness by pencil test (ISO 15184:2020)2020-01-29KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 12006-2:2020Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification (ISO 12006-2:2015)2020-02-05KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22510:2020Open data communication in building automation, controls and building management - Home and building electronic systems - KNXnet/IP communication (ISO 22510:2019)2020-02-05KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN 1534:2020Wood flooring and parquet - Determination of resistance to indentation - Test method2020-01-08KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 13373:2020Natural stone test methods - Determination of geometric characteristics on units2020-01-08KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 13230-4:2016+A1:2020Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings2020-02-12KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 12390-12:2020Testing hardened concrete - Part 12: Determination of the carbonation resistance of concrete - Accelerated carbonation method2020-01-29KT 274 ds. Betonu
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 1749:2020Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)2020-01-08KT 277 ds. Użytkowania Gazu
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 50310:2016/A1:2020Telecommunications bonding networks for buildings and other structures2020-02-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 12897:2016+A1:2020Water supply - Specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters2020-02-05KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 13230-4:2016+A1:2020Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings2020-02-12KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50128:2011/A1:2020Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Software for railway control and protection systems2020-02-07KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62311:2020Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)2020-01-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
97.040.99 Inne wyposażenie kuchenne
EN 16282-6:2020Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 6: Aerosol separators; Design and safety requirements2020-01-15KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN IEC 60730-2-22:2020Automatic electrical controls - Part 2-22: Particular requirements for thermal motor protectors2020-02-14KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.150 Pokrycia podłogowe
EN ISO 10581:2020Resilient floor coverings - Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications (ISO 10581:2019)2020-02-05KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN 60335-2-105:2005/A2:2020Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets2020-01-24KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku