Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.17 Metrologia i pomiary. Zjawiska fizyczne (Słownictwo)
EN ISO 8655-1:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
01.040.23 Pneumatyka i hydraulika ogólnego zastosowania (Słownictwo)
EN ISO 8330:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2022)2022-04-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
01.040.27 Energetyka (Słownictwo)
EN ISO 9488:2022Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:2022)2022-04-27KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
01.040.83 Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych (Słownictwo)
EN ISO 18064:2022Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms (ISO 18064:2022)2022-05-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
01.080.10 Symbole informacji publicznej. Znaki. Tabliczki. Etykiety
EN ISO 7010:2020/A2:2022Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 2 (ISO 7010:2019/Amd 2:2020)2022-04-13KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
EN ISO 7010:2020/A3:2022Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 3 (ISO 7010:2019/Amd 3:2021)2022-04-13KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN ISO 7010:2020/A3:2022Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 3 (ISO 7010:2019/Amd 3:2021)2022-04-13KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
EN ISO 7010:2020/A2:2022Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs - Amendment 2 (ISO 7010:2019/Amd 2:2020)2022-04-13KT 243 ds. Symboli i Znaków Graficznych
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules2022-05-13KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
01.120 Normalizacja. Zasady ogólne
EN 4385:2022Aerospace series - Non-metallic materials - General organization of standardization - Links between types of standards2022-05-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
EN 17748-1:2022Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 1: Body of Knowledge2022-04-20RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN IEC 60300-3-4:2022Dependability management - Part 3-4: Application guide - Specification of dependability requirements2022-04-22KT 9 ds. Niezawodności
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 50005:2022Energy management systems - Guidelines for a phased implementation (ISO 50005:2021)2022-05-11KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
03.120.01 Jakość. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60300-3-4:2022Dependability management - Part 3-4: Application guide - Specification of dependability requirements2022-04-22KT 9 ds. Niezawodności
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 12855:2022Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging (ISO 12855:2022)2022-05-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 10079-1:2022Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment (ISO 10079-1:2022)2022-03-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 11608-3:2022Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 3: Containers and integrated fluid paths (ISO 11608-3:2022)2022-05-04KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 11608-1:2022Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 1: Needle-based injection systems (ISO 11608-1:2022)2022-05-04KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 11608-2:2022Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 2: Double-ended pen needles (ISO 11608-2:2022)2022-05-04KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 11608-4:2022Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 4: Needle-based injection systems containing electronics (ISO 11608-4:2022)2022-05-04KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 5832-6:2022Implants for surgery - Metallic materials - Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy (ISO 5832-6:2022)2022-03-30KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 61675-1:2022Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 1: Positron emission tomographs2022-04-29KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
EN IEC 61689:2022Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 0,5 MHz to 5 MHz2022-04-22KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN ISO 23320:2022Workplace air - Gases and vapours - Requirements for evaluation of measuring procedures using diffusive samplers (ISO 23320:2022)2022-05-11KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
EN ISO 23875:2022Mining - Air quality control systems for operator enclosures - Performance requirements and test methods (ISO 23875:2021)2022-03-30KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN ISO 14644-10:2022Cleanrooms and associated controlled environments - Part 10: Assessment of surface cleanliness for chemical contamination (ISO 14644-10:2022)2022-05-18KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.040.40 Emisja ze źródeł stacjonarnych
EN 17628:2022Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry sectors - Standard method to determine diffuse emissions of volatile organic compounds into the atmosphere2022-04-20KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 17892-1:2014/A1:2022Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content - Amendment 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)2022-05-18KT 254 ds. Geotechniki
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
13.180 Ergonomia
EN ISO 9241-971:2022Ergonomics of human-system interaction - Part 971: Accessibility of tactile/haptic interactive systems (ISO 9241-971:2020)2022-03-30KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 9241-394:2022Ergonomics of human-system interaction - Part 394: Ergonomic requirements for reducing undesirable biomedical effects of visually induced motion sickness during watching electronic images (ISO 9241-394:2020)2022-03-30KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 9241-940:2022Ergonomics of human-system interaction - Part 940: Evaluation of tactile and haptic interactions (ISO 9241-940:2017)2022-03-30KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 14972-10:2022Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 10: Test protocol for atrium protection with sidewall nozzles for open nozzle systems2022-04-06KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN ISO 12863:2022Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2022)2022-04-27KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
13.220.99 Inne normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
EN 12101-6:2022Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits2022-04-13KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 12101-13:2022Smoke and heat control systems - Part 13: Pressure differential systems (PDS) - Design and calculation methods, installation, acceptance testing, routine testing and maintenance2022-04-13KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN 13094:2020+A1:2022Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 16334-1:2014+A1:2022Railway applications - Passenger Alarm System - Part 1: System requirements for mainline rail2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 16321-3:2022Eye and face protection for occupational use - Part 3: Additional requirements for mesh protectors (ISO 16321-3:2021)2022-04-27KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 16321-1:2022Eye and face protection for occupational use - Part 1: General requirements (ISO 16321-1:2021)2022-04-27KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.060 Pomiary objętości, masy, gęstości, lepkości
EN ISO 8655-2:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 2: Pipettes (ISO 8655-2:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-5:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 5: Dispensers (ISO 8655-5:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-6:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume (ISO 8655-6:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-8:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 8: Photometric reference measurement procedure for the determination of volume (ISO 8655-8:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-9:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 9: Manually operated precision laboratory syringes (ISO 8655-9:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-1:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (ISO 8655-1:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-7:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 7: Alternative measurement procedures for the determination of volume (ISO 8655-7:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-4:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 4: Dilutors (ISO 8655-4:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-3:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 3: Burettes (ISO 8655-3:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
EN ISO 4373:2022Hydrometry - Water level measuring devices (ISO 4373:2022)2022-04-20KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
EN ISO 26101-1:2022Acoustics - Test methods for the qualification of the acoustic environment - Part 1: Qualification of free-field environments (ISO 26101-1:2021)2022-05-11KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60318-8:2022Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 8: Acoustic coupler for high-frequency measurements of hearing aids and earphones coupled to the ear by means of ear inserts2022-05-13KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN IEC 62127-1:2022Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields2022-05-06KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN IEC 60118-16:2022Electroacoustics - Hearing aids - Part 16: Definition and verification of hearing aid features2022-04-22KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
EN IEC 60645-6:2022Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 6: Instruments for the measurement of otoacoustic emissions2022-04-22KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
EN IEC 61557-11:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 61557-7:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-3:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60477-1:2022Laboratory resistors - Part 1: Laboratory DC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60477-2:2022Laboratory resistors - Part 2: Laboratory AC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 62631-2-2:2022Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-2: Relative permittivity and dissipation factor - High frequencies (1 MHz to 300 MHz) - AC methods2022-05-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60587:2022Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion2022-05-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-012:2022Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment2022-04-29KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-012: Particular requirements for climatic and environmental testing and other temperature conditioning equipment2022-04-29KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
EN 14592:2022Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements2022-04-27KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
EN 13094:2020+A1:2022Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic gravity-discharge tanks - Design and construction2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
23.020.35 Butle do gazów
EN 12245:2022Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders2022-05-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 22434:2022Gas cylinders - Inspection and maintenance of valves (ISO 22434:2022)2022-04-27KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 14427:2022LPG equipment and accessories - Transportable refillable composite cylinders for LPG - Design and construction2022-04-20KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.05 Rurociągi i elementy rurociągów do zewnętrznych systemów kanalizacyjnych
EN 476:2022General requirements for components used in drains and sewers2022-04-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
23.040.07 Rurociągi i elementy rurociągów do sieci ciepłowniczych
EN 15632-2:2022District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 2: Bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods2022-05-11KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 15632-3:2022District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes; requirements and test methods2022-05-11KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 15632-1:2022District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods2022-05-11KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 15632-4:2022District heating pipes - Factory made flexible pipe systems - Part 4: Bonded system with metal service pipes; requirements and test methods2022-05-04KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
EN ISO 3459:2022Plastic piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under negative pressure (ISO 3459:2022)2022-04-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 8330:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Vocabulary (ISO 8330:2022)2022-04-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 18752:2022Rubber hoses and hose assemblies - Wire- or textile-reinforced single-pressure types for hydraulic applications - Specification (ISO 18752:2022)2022-04-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 4671:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (ISO 4671:2022)2022-03-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.99 Inne elementy rurociągów
EN 15112:2022External cathodic protection of well casings2022-05-04KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22434:2022Gas cylinders - Inspection and maintenance of valves (ISO 22434:2022)2022-04-27KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.140 Sprężarki i urządzenia pneumatyczne
EN 12583:2022Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements2022-05-18KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52925:2022Additive manufacturing of polymers - Feedstock materials - Qualification of materials for laser-based powder bed fusion of parts (ISO/ASTM 52925:2022)2022-05-04KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040 Zautomatyzowane systemy produkcyjne
EN IEC 62714-5:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 5: Communication2022-04-29KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62714-5:2022Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 5: Communication2022-04-29KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61918:2018/A1:2022Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2022-04-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-1:2015/A11:2022Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: general requirements2022-04-22KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 9016:2022Destructive tests on welds in metallic materials - Impact tests - Test specimen location, notch orientation and examination (ISO 9016:2022)2022-04-27KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.50 Emalie
EN ISO 4531:2022Vitreous and porcelain enamels - Release from enamelled articles in contact with food - Methods of test and limits (ISO 4531:2022)2022-05-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.015 Efektywność energetyczna. Zachowanie energii. Zagadnienia ogólne
EN ISO 50005:2022Energy management systems - Guidelines for a phased implementation (ISO 50005:2021)2022-05-11KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 308:2022Heat exchangers - Test procedures for establishing performance of air to air heat recovery components2022-03-30KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 61215-1-3:2021/A1:2022Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules2022-05-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61215-1-4:2021/A1:2022Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,GA)(S,Se)2 based photovoltaic (PV) modules2022-05-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61215-1-2:2021/A1:2022Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules2022-05-06KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN ISO 9488:2022Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:2022)2022-04-27KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 81346-1:2022Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules2022-05-13KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62631-2-2:2022Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-2: Relative permittivity and dissipation factor - High frequencies (1 MHz to 300 MHz) - AC methods2022-05-20KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60587:2022Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion2022-05-13KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.01 Kable i przewody elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63248:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62641:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62641:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 63248:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.01 Izolacja elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61557-7:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-3:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-11:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60947-5-2:2020/A11:2022Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2022-04-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
HD 60364-5-53:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear2022-05-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-209:2019/A1:2022High-voltage switchgear and controlgear - Part 209: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV - Fluid-filled and extruded insulation cables - Fluid-filled and dry-type cable-terminations2022-05-13KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-5-2:2020/A11:2022Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-2: Control circuit devices and switching elements - Proximity switches2022-04-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-1:1993/A59:2022Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps2022-04-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60061-1:1993/A11:2022Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps caps2022-04-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN IEC 60598-1:2021/A11:2022Luminaires - Part 1: General requirements and tests2022-04-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60072-1:2022Rotating electrical machines - Dimensions and output series - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 10802022-05-13KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN 62751-1:2014/A2:2022Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements2022-04-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN IEC 62660-3:2022Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Safety requirements2022-04-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.01 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61557-11:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 11: Effectiveness of residual current monitors (RCM) in TT, TN and IT systems2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-7:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 7: Phase sequence2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61557-3:2022Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 3: Loop impedance2022-05-20KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 63248:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 63248:2022Conductors for overhead lines - Coated or cladded metallic wire for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62641:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 62641:2022/A11:2022Conductors for overhead lines - Aluminium and aluminium alloy wires for concentric lay stranded conductors2022-05-13KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN 62751-1:2014/A2:2022Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements2022-04-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN 60079-29-1:2016/A1:2022Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases2022-05-13KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
EN 60079-29-1:2016/A11:2022Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases2022-05-13KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.040.01 Rezystory. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60477-2:2022Laboratory resistors - Part 2: Laboratory AC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60477-1:2022Laboratory resistors - Part 1: Laboratory DC resistors2022-05-13KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60749-28:2022Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 28: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing - Charged device model (CDM) - device level2022-04-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
EN IEC 62228-7:2022Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 7: CXPI transceivers2022-04-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61918:2018/A1:2022Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2022-04-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.100.10 Emisja
EN 55016-1-6:2015/A2:2022Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration2022-04-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 61000-4-20:2022Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-20: Testing and measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides2022-04-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN 55016-1-6:2015/A2:2022Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-6: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - EMC antenna calibration2022-04-22KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 61000-4-20:2022Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-20: Testing and measurement techniques - Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides2022-04-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 63138-3:2022Multi-channel radio frequency connectors - Part 3: Sectional specification for MQ5 series circular connectors2022-04-22KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 63295:2022Specification for WB series glass beads with 50 Ω impedance for RF connectors2022-04-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61169-17:2022Radio-frequency connectors - Part 17: Sectional specification for RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type TNC)2022-04-15KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61169-68:2022Radio-frequency connectors - Part 68: Sectional specification for series TRK bayonet coupling triaxial connectors2022-04-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61169-67:2022Radio frequency connectors - Part 67: Sectional specification for series TRL threaded triaxial connectors2022-04-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61169-21:2022Radio-frequency connectors - Part 21: Sectional specification for RF connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SC)2022-04-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61169-1-6:2022Radio-frequency connectors - Part 1-6: Electrical test methods - RF power2022-04-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
EN IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.99 Inne wyposażenie audio, wideo i audiowizualne
EN IEC 63033-1:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 1: General2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-220:2022Optical fibre cables - Part 1-220: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Salt spray corrosion test, method F202022-04-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-3:2022Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification2022-04-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-1:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance2022-05-13KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50411-3-6:2022Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-6: Multi- mode mechanical fibre splice2022-04-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50411-6-1:2022Fibre management systems and protective housings to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 6-1: Unprotected microduct for category S and A2022-04-29KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61754-4:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 4: Type SC connector family2022-04-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61754-6:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 6: Type MU connector family2022-04-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-091-02:2022Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 091-02: Non-connectorized 3-port incompletely circulated single-mode fibre optic circulators for category C - Controlled environments2022-04-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757-3-2:2022Fibre optic sensors - Part 3-2: Acoustic sensing and vibration measurement - Distributed sensing2022-05-06KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 61850-5:2013/A1:2022Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models2022-05-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62325-451-8:2022Framework for energy market communications - Part 451-8: HVDC Scheduling process, contextual and assembly models for European style market2022-05-06KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 61970-301:2020/A1:2022Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base2022-04-08KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 61968-100:2022Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 100: IEC Implementation profiles for application integration2022-04-01KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN 17748-1:2022Foundational Body of Knowledge for the ICT Profession (ICT BoK) - Part 1: Body of Knowledge2022-04-20RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN 17529:2022Data protection and privacy by design and by default2022-05-18KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO/IEC 29151:2022Information technology - Security techniques - Code of practice for personally identifiable information protection (ISO/IEC 29151:2017)2022-04-06KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
EN ISO 9241-971:2022Ergonomics of human-system interaction - Part 971: Accessibility of tactile/haptic interactive systems (ISO 9241-971:2020)2022-03-30KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 9241-940:2022Ergonomics of human-system interaction - Part 940: Evaluation of tactile and haptic interactions (ISO 9241-940:2017)2022-03-30KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 61918:2018/A1:2022Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2022-04-15KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 12855:2022Electronic fee collection - Information exchange between service provision and toll charging (ISO 12855:2022)2022-05-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 22057:2022Sustainability in buildings and civil engineering works - Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM) (ISO 22057:2022)2022-04-20KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19115-2:2019/A1:2022Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing - Amendment 1 (ISO 19115-2:2019/Amd 1:2022)2022-03-30KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO/IEEE 11073-40102:2022Health informatics - Device interoperability - Part 40102: Foundational - Cybersecurity - Capabilities for mitigation (ISO/IEEE 11073-40102:2022)2022-03-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO/IEEE 11073-40101:2022Health informatics - Device interoperability - Part 40101: Foundational - Cybersecurity - Processes for vulnerability assessment (ISO/IEEE 11073-40101:2022)2022-03-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 27269:2022Health informatics - International patient summary (ISO 27269:2021)2022-03-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
43.040.10 Wyposażenie elektryczne i elektroniczne
EN IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN IEC 63033-1:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 1: General2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63033-4:2022Multimedia systems and equipment for vehicles - Surround view system - Part 4: Application for camera monitor systems2022-05-13KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN ISO 15118-20:2022Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 20: 2nd generation network layer and application layer requirements (ISO 15118-20:2022)2022-05-18KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 17404:2022Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain bikes2022-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN IEC 62660-3:2022Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Safety requirements2022-04-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
43.150 Rowery
EN 17404:2022Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Mountain bikes2022-05-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 15427-2-1:2022Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-1: Properties and Characteristics - Flange lubricants2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 17530:2022Railway applications - Interior glazing for rail vehicles2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 16186-8:2022Railway applications - Driver's cab - Part 8: Tram vehicle layout and access2022-04-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 16186-3:2022Railway applications - Driver’s cab - Part 3: Design of displays for heavy rail vehicles2022-03-30KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 16334-1:2014+A1:2022Railway applications - Passenger Alarm System - Part 1: System requirements for mainline rail2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
EN 16186-8:2022Railway applications - Driver's cab - Part 8: Tram vehicle layout and access2022-04-13KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
EN ISO 20519:2022Ships and marine technology - Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels (ISO 20519:2021)2022-05-18KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 4260:2022Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of technical specifications2022-04-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 4261:2022Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of test method standards2022-04-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 4890:2022Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 - Air melted - Hardened and tempered - Sheets and plates - 0,3 mm ≤ a ≤ 50 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa2022-05-18KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 4261:2022Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of test method standards2022-04-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 4260:2022Aerospace series - Metallic materials - Rules for drafting and presentation of technical specifications2022-04-27KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.20 Aluminium
EN 4900:2022Aerospace series - Aluminium alloy 5086 - H111 - Extruded bars - 10 mm ≤ D ≤ 300 mm2022-05-18KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 4717:2022Aerospace series - Polyetheretherketone with 55 % continuous carbon fibre by volume (PEEK-CF55) - Stock shape material - Material specification2022-03-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4718:2022Aerospace series - Polyetheretherketone with 55 % continuous glass fibre by volume (PEEK-GF55) - Stock shape material - Material specification2022-03-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
EN 4385:2022Aerospace series - Non-metallic materials - General organization of standardization - Links between types of standards2022-05-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4387:2022Aerospace series - Non-metallic materials - Rules for drafting and presentation of technical specifications2022-04-27KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.30 Nakrętki
EN 3228:2022Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal across flats, in steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C2022-03-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
EN 2535:2022Aerospace series - Vacuum deposition of cadmium2022-04-27KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3373-001:2022Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 001: Technical specification2022-05-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3838:2022Aerospace series - Requirements and tests on user-applied markings on aircraft electrical cables2022-05-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6059-401:2022Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 401: Expansion range 2022-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-075:2022Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 075: Contacts, electrical, quadrax, size 8, female, type E, crimp, class R - Product standard2022-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-065:2022Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 065: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard2022-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-062:2022Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 062: Cable outlet, style K, 90°, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard2022-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-064:2022Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 064: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard2022-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-063:2022Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 063: Cable outlet, style K, straight, for heat shrinkable boot, shielded, sealed, self-locking - Product standard2022-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
EN 3077:2022Aerospace series - Clamps worm drive - Technical specification2022-03-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
EN 3745-412:2022Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 412: Humidity resistance2022-05-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.040.10 Przenośniki
EN 619:2022Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for equipment for mechanical handling of unit loads2022-03-30KT 245 ds. Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania
53.060 Wózki przemysłowe
EN 1757:2022Safety of industrial trucks - Pedestrian propelled industrial platform trucks2022-05-11KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN 474-5:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-10:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-1:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-6:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-7:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-2:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-dozers2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-13:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-4:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-3:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-11:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth- and landfill compactors2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-12:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable excavators2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-9:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
EN 474-8:2022Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders2022-03-30KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
55.180.10 Kontenery ogólnego zastosowania
EN ISO 6346:2022Freight containers - Coding, identification and marking (ISO 6346:2022)2022-05-11KT 138 ds. Kolejnictwa
59.100.10 Materiały włókiennicze szklane
EN ISO 2078:2022Textile glass - Yarns - Designation (ISO 2078:2022)2022-03-30KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 5402-1:2022Leather - Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method (ISO 5402-1:2022)2022-04-27KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.50 Maszyny do zbiorów
EN ISO 4254-17:2022Agricultural machinery - Safety - Part 17: Root crop harvesters (ISO 4254-17:2022)2022-04-06KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.060.80 Sprzęt leśny
EN ISO 11806-1:2022Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine (ISO 11806-1:2022)2022-03-30KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17504:2022Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of gossypol in cotton seed and feeding stuff by LC-MS/MS2022-03-30KT 40 ds. Pasz
65.160 Tytoń, wyroby tytoniowe i wyposażenie dla przemysłu tytoniowego
EN ISO 12863:2022Standard test method for assessing the ignition propensity of cigarettes (ISO 12863:2022)2022-04-27KT 39 ds. Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 1787:2022Foodstuff - Detection of irradiated foodstuff containing cellulose by ESR spectroscopy2022-04-06KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 13708:2022Foodstuffs - Detection of irradiated foodstuff containing crystalline sugar by ESR spectroscopy2022-03-30KT 235 ds. Analizy Żywności
67.100.30 Sery
EN ISO 23319:2022Cheese and processed cheese products, caseins and caseinates - Determination of fat content - Gravimetric method (ISO 23319:2022)2022-04-13KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN ISO 4531:2022Vitreous and porcelain enamels - Release from enamelled articles in contact with food - Methods of test and limits (ISO 4531:2022)2022-05-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
EN ISO 8655-8:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 8: Photometric reference measurement procedure for the determination of volume (ISO 8655-8:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
EN ISO 8655-9:2022Piston-operated volumetric apparatus - Part 9: Manually operated precision laboratory syringes (ISO 8655-9:2022)2022-05-11KT 198 ds. Szkła
71.100.70 Kosmetyki. Środki higieny osobistej
EN ISO 24444:2020/A1:2022Cosmetics - Sun protection test methods - In vivo determination of the sun protection factor (SPF) - Amendment 1 (ISO 24444:2019/Amd 1:2022)2022-03-30KT 334 ds. Produktów Kosmetycznych
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
EN 12174:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hexafluorosilicate2022-05-11KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12125:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium thiosulfate2022-05-11KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12126:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia2022-04-27KT 223 ds. Gazów Technicznych
EN 12124:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium sulfite2022-04-27KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 14805:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using non-membrane technology2022-04-27KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12175:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Hexafluorosilicic acid2022-04-20KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12123:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium sulfate2022-04-20KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12121:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium disulfite2022-04-20KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 12120:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium hydrogen sulfite2022-04-20KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 16370:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for on site electrochlorination using membrane cells2022-04-20KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 1421:2022Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ammonium chloride2022-04-20KT 249 ds. Analizy Chemicznej
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
EN ISO 23875:2022Mining - Air quality control systems for operator enclosures - Performance requirements and test methods (ISO 23875:2021)2022-03-30KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie
75.060 Gaz ziemny
EN ISO 20765-5:2022Natural gas - Calculation of thermodynamic properties - Part 5: Calculation of viscosity, Joule-Thomson coefficient, and isentropic exponent (ISO 20765-5:2022)2022-05-04KT 277 ds. Użytkowania Gazu
75.100 Smary, oleje przemysłowe i produkty podobne
EN 15427-2-1:2022Railway applications - Wheel/Rail friction management - Part 2-1: Properties and Characteristics - Flange lubricants2022-05-18KT 138 ds. Kolejnictwa
EN ISO 13503-3:2022Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 3: Testing of heavy brines (ISO 13503-3:2022)2022-05-04KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 21646:2022Solid recovered fuels - Sample preparation (ISO 21646:2022)2022-05-18KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN 12583:2022Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements2022-05-18KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
77.040.99 Inne metody badania metali
EN ISO 18203:2022Steel - Determination of the thickness of surface-hardened layers (ISO 18203:2016)2022-03-30KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.060 Korozja metali
EN ISO 12696:2022Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2022)2022-05-18KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN 15112:2022External cathodic protection of well casings2022-05-04KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.080.01 Surówka, żeliwo i stal. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11652:2022Steel and iron - Determination of cobalt content - Flame atomic absorption spectrometric method (ISO 11652:1997)2022-03-30KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
EN ISO 9647:2022Steel - Determination of vanadium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) (ISO 9647:2020)2022-03-30KT 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
77.140.15 Stale do zbrojenia betonu
EN ISO 12696:2022Cathodic protection of steel in concrete (ISO 12696:2022)2022-05-18KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.140.20 Stale wysokojakościowe
EN 10250-3:2022Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy special steels2022-03-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.45 Stale niestopowe
EN 10250-2:2022Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels2022-03-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
EN 10250-2:2022Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 2: Non-alloy quality and special steels2022-03-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10250-1:2022Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 1: General requirements2022-03-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10250-3:2022Open die steel forgings for general engineering purposes - Part 3: Alloy special steels2022-03-30KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 941:2022Aluminium and aluminium alloys - Circle and circle stock for the production of general applications - Specifications2022-03-30KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.180 Maszyny i urządzenia dla hutnictwa
EN 15094:2022Safety of machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills2022-05-04KT 301 ds. Odlewnictwa
EN 17449:2022Safety of machinery - Safety requirements to finishing lines for metal strip2022-03-30KT 301 ds. Odlewnictwa
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 14081-3:2022Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 3: Machine grading; additional requirements for factory production control2022-04-27KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
EN ISO 18754:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of density and apparent porosity (ISO 18754:2020)2022-04-20KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 22459:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Reinforcement of ceramic composites - Determination of distribution of tensile strength and tensile strain to failure of filaments within a multifilament tow at ambient temperature (ISO 22452022-04-20KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 19629:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Thermophysical properties of ceramic composites - Determination of unidimensional thermal diffusivity by flash method (ISO 19629:2018)2022-04-20KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 17138:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of flexural strength (ISO 17138:2014)2022-04-06KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 18608:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature in air atmospheric pressure - Determination of the resistance to crack propagation by notch sensitivity testing (ISO 18608:2022-04-06KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 17139:2022Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Thermophysical properties of ceramic composites - Determination of thermal expansion (ISO 17139:2014)2022-04-06KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11358-1:2022Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 1: General principles (ISO 11358-1:2022)2022-04-27KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11357-7:2022Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 7: Determination of crystallization kinetics (ISO 11357-7:2022)2022-03-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 3146:2022Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2022)2022-03-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 18064:2022Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms (ISO 18064:2022)2022-05-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.20 Arkusze laminowane
EN ISO 19712-3:2022Plastics - Decorative solid surfacing materials - Part 3: Determination of properties - Solid surface shapes (ISO 19712-3:2022)2022-04-13KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.30 Rury i łączniki z tworzyw sztucznych nie przeznaczone do przesyłania płynów
EN 14541-1:2022Plastics pipes and fittings - Utilisation of thermoplastics recyclates - Part 1: Vocabulary2022-05-04KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 4671:2022Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Methods of measurement of the dimensions of hoses and the lengths of hose assemblies (ISO 4671:2022)2022-03-30KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.040 Masy włókniste
EN ISO 638-1:2022Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 1: Materials in solid form (ISO 638-1:2022)2022-04-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.060 Papier i tektura
EN ISO 638-1:2022Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials - Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 1: Materials in solid form (ISO 638-1:2022)2022-04-06KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.010.30 Aspekty techniczne
EN 1996-1-1:2022Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures2022-04-06KT 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych
91.010.99 Inne aspekty
EN 16908:2017+A1:2022Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 158042022-03-30KT 196 ds. Cementu i Wapna
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22057:2022Sustainability in buildings and civil engineering works - Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM) (ISO 22057:2022)2022-04-20KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
EN 13830:2015+A1:2020/AC:2022Curtain walling - Product standard2022-05-11KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.080.20 Konstrukcje drewniane
EN 14592:2022Timber structures - Dowel-type fasteners - Requirements2022-04-27KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
91.080.30 Konstrukcje murowe
EN 1996-1-1:2022Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures2022-04-06KT 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN 16908:2017+A1:2022Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 158042022-03-30KT 196 ds. Cementu i Wapna
91.100.23 Płytki ceramiczne
EN ISO 10545-18:2022Ceramic tiles - Part 18: Determination of Light Reflectance Value (LRV) (ISO 10545-18:2022)2022-04-27KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.100.40 Wyroby cementowo-włókniste
EN 17468-1:2022Fibre cement products - Determination of pull through and shear resistance and bending strength calculations - Part 1: Flat sheets2022-04-27KT 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN ISO 29463-5:2022High-efficiency filters and filter media for removing particles in air - Part 5: Test method for filter elements (ISO 29463-5:2022)2022-04-27KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-5-53:2022Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear2022-05-13KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 50491-12-2:2022General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 12-2: Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Interface between the Home / Building CEM 2022-04-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
91.220 Maszyny budowlane i sprzęt budowlany
EN 74-2:2022Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures2022-03-30KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
EN 74-1:2022Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 1: Couplers for tubes - Requirements and test procedures2022-03-30KT 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 17892-1:2014/A1:2022Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content - Amendment 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)2022-05-18KT 254 ds. Geotechniki
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN 476:2022General requirements for components used in drains and sewers2022-04-27KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-36:2022Bituminous mixtures - Test methods - Part 36: Determination of the thickness of bituminous pavement2022-04-06KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-37:2022Bituminous mixtures - Test methods - Part 37: Hot sand test for the adhesivity of binder on pre-coated chippings for Hot-Rolled-Asphalt (HRA)2022-04-06KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
95.020 Wojskowość. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku
97.040.10 Meble kuchenne
EN 14749:2016+A1:2022Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods2022-05-11KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
EN ISO 4531:2022Vitreous and porcelain enamels - Release from enamelled articles in contact with food - Methods of test and limits (ISO 4531:2022)2022-05-04KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 50491-12-2:2022General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 12-2: Smart grid - Application specification - Interface and framework for customer - Interface between the Home / Building CEM 2022-04-15KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
97.140 Meble
EN 14749:2016+A1:2022Furniture - Domestic and kitchen storage units and kitchen-worktops - Safety requirements and test methods2022-05-11KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 13209-1:2022Child care articles - Child carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier2022-05-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 1888-1:2018+A1:2022Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 1: Pushchairs and prams2022-04-20KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.50 Zabawki
EN 71-13:2021+A1:2022Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games2022-05-04KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.220.10 Obiekty sportowe
EN ISO 17201-6:2022Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 6: Sound pressure measurements close to the source for determining exposure to sound (ISO 17201-6:2021)2022-05-11KT 115 ds. Hałasu w Środowisku