Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN ISO 24161:2024Waste collection and transportation management - Vocabulary (ISO 24161:2022)2024-05-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN 12665:2024Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements2024-05-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
EN ISO 22014:2024Library objects for architecture, engineering, construction and use (ISO 22014:2024)2024-05-08KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 56008:2024Innovation management - Tools and methods for innovation operation measurements - Guidance (ISO 56008:2024)2024-05-01KT 336 ds. Innowacji
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN 17952:2024Value Management - Function Analysis: Basic characteristics, requirements and guidance for implementation2024-06-05KT 10 ds. Zastosowań Metod Statystycznych
EN ISO 56008:2024Innovation management - Tools and methods for innovation operation measurements - Guidance (ISO 56008:2024)2024-05-01KT 336 ds. Innowacji
03.100.70 Systemy zarządzania
EN ISO 22163:2024Railway applications - Railway quality management system - ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector (ISO 22163:2023)2024-05-08KT 138 ds. Kolejnictwa
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN 17855:2024Foodstuffs - Minimum performance requirements for quantitative measurement of the food allergens milk, egg, peanut, hazelnut, almond, walnut, cashew, pecan nut, brazil nut, pistachio nut, macadamia nut, wheat, lupine, sesame, mustard, soy, celery, fish, m2024-05-15KT 235 ds. Analizy Żywności
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21388-2:2024Acoustics - Hearing Aid Fitting Management - Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM) (ISO 21388-2:2024)2024-05-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 23500-3:2024Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 3: Water for haemodialysis and related therapies (ISO 23500-3:2024)2024-04-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 23500-5:2024Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 5: Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related therapies (ISO 23500-5:2024)2024-04-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 23500-4:2024Preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies - Part 4: Concentrates for haemodialysis and related therapies (ISO 23500-4:2024)2024-04-24KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 61223-3-8:2024Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-8: Acceptance and constancy tests - Imaging performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy2024-05-17KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 23402-3:2024Dentistry - Portable dental equipment for use in non-permanent healthcare environment - Part 3: Portable suction equipment (ISO 23402-3:2024)2024-05-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17665:2024Sterilization of health care products - Moist heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 17665:2024)2024-05-01KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 13408-1:2024Aseptic processing of health care products - Part 1: General requirements (ISO 13408-1:2023)2024-04-24KT 295 ds. Sterylizacji
11.140 Wyposażenie szpitalne
EN 455-2:2024Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties2024-05-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.160 Pierwsza pomoc
EN 1865-2:2024Patient handling equipment used in ambulances - Part 2: Power assisted stretcher2024-06-05KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
EN ISO 21388-2:2024Acoustics - Hearing Aid Fitting Management - Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM) (ISO 21388-2:2024)2024-05-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.020.30 Ocena wpływu na środowisko
EN 15119-2:2024Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method2024-05-29KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
EN ISO 24161:2024Waste collection and transportation management - Vocabulary (ISO 24161:2022)2024-05-08KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
13.060.30 Ścieki
EN 12255-8:2024Wastewater treatment plants - Part 8: Sludge treatment and storage2024-05-08KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
EN ISO 23611-2:2024Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 2: Sampling and extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina) (ISO 23611-2:2024)2024-05-08KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 18187:2024Soil quality - Contact test for solid samples using the dehydrogenase activity of Arthrobacter globiformis (ISO 18187:2024)2024-05-22KT 190 ds. Biologii Gleby
EN ISO 23611-2:2024Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 2: Sampling and extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina) (ISO 23611-2:2024)2024-05-08KT 190 ds. Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
EN ISO 10882-2:2024Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 2: Sampling of gases (ISO 10882-2:2024)2024-05-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 10882-1:2024Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles (ISO 10882-1:2024)2024-05-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-6:2024Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines (toupie) (ISO 19085-6:2024)2024-05-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 12845-3:2024Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Part 3: Guidance for earthquake bracing2024-05-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN 50528:2024Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations2024-05-24KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.300 Ochrona przed wyrobami niebezpiecznymi
EN 12972:2018+A1:2024Tanks for the transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks2024-05-08KT 138 ds. Kolejnictwa
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50726-1:2024Emergency and danger systems - Part 1: Emergency and danger response systems (EDRS) - Basic requirements, duties, responsibilities and activities2024-05-17KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN 14325:2018+A1:2024Protective clothing against chemicals - Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages2024-05-15KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN ISO 24231:2024Protective clothing - Protection against rain - Test method for ready-made garments against high-energy droplets from above (ISO 24231:2024)2024-05-01KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN 14404-5:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 5: Requirements for knee mats (type 3)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-6:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 6: Requirements for kneeling systems (type 4)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-4:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 4: Requirements for the combination of interoperable knee pads and garments (type 2)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-2:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 2: Requirements for wearable knee protectors (type 1)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-3:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 3: Requirements for the individual combination of knee pads and garments (type 2)2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14404-1:2024Personal protective equipment - Knee protectors for work in the kneeling position - Part 1: Test methods2024-05-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.20 Właściwości powierzchni
EN 13523-1:2024Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21388-2:2024Acoustics - Hearing Aid Fitting Management - Part 2: Tele-services as part of hearing aid fitting management (tHAFM) (ISO 21388-2:2024)2024-05-22KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 60118-0:2024Electroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids2024-05-10KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62057-3:2024Electrical energy meters - Test equipment, techniques and procedures - Part 3: Automatic meter testing system (AMTS)2024-05-31KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 62631-2-3:2024Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-3: Relative permittivity and dissipation factor - Contact electrode method for insulating films - AC methods2024-05-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2024-06Classification of environmental conditions - Part 3-2: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Transportation and handling2024-06-07KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60721-3-9:2024Classification of environmental conditions - Part 3-9: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Microclimates inside products2024-05-17KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 18563-3:2024Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 3: Complete systems (ISO 18563-3:2024)2024-05-08KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.020.10 Zbiorniki stałe i cysterny
EN 14620-1:2024Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed tank systems for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °C and -196 °C - Part 1: General2024-05-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.20 Zbiorniki i cysterny montowane na pojazdach
EN 12972:2018+A1:2024Tanks for the transport of dangerous goods - Testing, inspection and marking of metallic tanks2024-05-08KT 138 ds. Kolejnictwa
23.020.35 Butle do gazów
EN 13322-1:2024Transportable gas cylinders - Refillable welded steel gas cylinders - Design and construction - Part 1: Carbon steel2024-05-15KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 14456:2024Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes (ISO 14456:2024)2024-05-01KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 17871:2020/A1:2024Gas cylinders - Quick-release cylinder valves - Specification and type testing - Amendment 1 (ISO 17871:2020/Amd 1:2024)2024-04-24KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 2398:2024Rubber hoses, textile-reinforced, for compressed air - Specification (ISO 2398:2024)2024-05-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 6224:2024Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications - Specification (ISO 6224:2024)2024-05-01KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 4641:2024Rubber hoses and hose assemblies for water suction and discharge - Specification (ISO 4641:2024)2024-05-01KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.80 Uszczelnienia rurociągów i przewodów giętkich
EN 549:2019+A2:2024Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment2024-04-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN 14986:2024Design of fans working in potentially explosive atmospheres2024-04-24KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52928:2024Additive manufacturing of metals - Feedstock materials - Powder life cycle management (ISO/ASTM 52928:2024)2024-05-29KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
EN ISO/ASTM 52943-2:2024Additive manufacturing for aerospace - Process characteristics and performance - Part 2: Directed energy deposition using wire and arc (ISO/ASTM 52943-2:2024)2024-04-24KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61784-3:2021/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2024-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-2:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 22024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-19:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-19: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 192024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-12:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 122024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-6:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 62024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-3:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 32024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-8:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-8: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 82024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-21:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-21: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 212024-05-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61918:2018/A2:2024Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2024-04-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-2-11:2016/A11:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws2024-05-31KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-4-6:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-6: Particular requirements for garden blowers, garden vacuums and garden blower/vacuums2024-05-17KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-4-6:2024/A11:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 4-6: Particular requirements for garden blowers, garden vacuums and garden blower/vacuums2024-05-17KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-2-6:2020/A1:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers2024-05-03KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN IEC 62841-2-6:2020/A12:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-6: Particular requirements for hand-held hammers2024-05-03KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.140.30 Narzędzia z napędem ręcznym
EN 62841-2-11:2016/A11:2024Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-11: Particular requirements for hand-held reciprocating saws2024-05-31KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN ISO 10882-2:2024Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 2: Sampling of gases (ISO 10882-2:2024)2024-05-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 10882-1:2024Health and safety in welding and allied processes - Sampling of airborne particles and gases in the operator's breathing zone - Part 1: Sampling of airborne particles (ISO 10882-1:2024)2024-05-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.50 Lutowanie miękkie i lutowanie twarde
EN ISO 12224-1:2024Solder wire, solid and flux-cored - Specification and test methods - Part 1: Classification and performance requirements (ISO 12224-1:2024)2024-05-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 12224-2:2024Solder wire, solid and flux-cored - Specification and test methods - Part 2: Determination of flux content (ISO 12224-2:2024)2024-05-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 3677:2024Filler metal for brazing - Designation (ISO 3677:2024)2024-05-08KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 17672:2024Brazing - Filler metals (ISO 17672:2024)2024-05-01KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.180.10 Piece elektryczne
EN IEC 60519-6:2024Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 6: Particular requirements for high frequency dielectric and microwave heating and processing equipment2024-05-10KT 78 ds. Elektrotermii Przemysłowej
25.220.60 Powłoki organiczne
EN 13523-29:2024Coil coated metals - Test methods - Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping)2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-3:2024Coil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference and metamerism - Instrumental comparison2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-1:2024Coil coated metals - Test methods - Part 1: Film thickness2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-21:2024Coil coated metals - Test methods - Part 21: Evaluation of outdoor exposed panels2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-8:2024Coil coated metals - Test methods - Part 8: Resistance to salt spray (fog)2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-12:2024Coil coated metals - Test methods - Part 12: Resistance to scratching2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-10:2024Coil coated metals - Test methods - Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-22:2024Coil coated metals - Test methods - Part 22: Colour difference - Visual comparison2024-04-24KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.060.10 Palniki na paliwo stałe i ciekłe
EN ISO 6806:2024Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification (ISO 6806:2024)2024-05-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
27.070 Ogniwa paliwowe
EN IEC 62282-6-107:2024Fuel cell technologies - Part 6-107: Micro fuel cell power systems - Safety - Indirect water-reactive (Division 4.3) compounds2024-05-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.080 Pompy cieplne
EN 12309-3:2024Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Requirements, test conditions and test methods2024-05-15KT 277 ds. Gazownictwa
27.120.30 Materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe
EN ISO 12183:2024Nuclear fuel technology - Controlled-potential coulometric measurement of plutonium (ISO 12183:2024)2024-05-22KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 17830:2024Solid biofuels - Particle size distribution of disintegrated pellets (ISO 17830:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17827-2:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 2: Vibrating screen method using sieves with aperture of 3,15 mm and below (ISO 17827-2:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17827-1:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above (ISO 17827-1:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 18847:2024Solid biofuels - Determination of particle density of pellets and briquettes (ISO 18847:2024)2024-05-01KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62631-2-3:2024Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-3: Relative permittivity and dissipation factor - Contact electrode method for insulating films - AC methods2024-05-17KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 60684-3-116:2024Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheets 116 and 117: Extruded polychloroprene, general purpose2024-05-10KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.045 Materiały półprzewodnikowe
EN IEC 60146-1-1:2024Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-1: Specification of basic requirements2024-05-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.060.10 Przewody
EN 60317-67:2017/A1:2024Specifications for particular types of winding wires - Part 67: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 1052024-05-17KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
EN 61858-1:2014/AC:2024-05Electrical insulation systems - Thermal evaluation of modifications to an established electrical insulation system (EIS) - Part 1: Wire-wound winding EIS2024-05-10KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63093-13:2019/AC:2024-06Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 13: PQ-cores2024-06-07KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60669-2-1:2022/AC:2024-05Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic control devices2024-05-31KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-214:2024High-voltage switchgear and controlgear - Part 214: Internal arc classification for AC metal-enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2024-05-31KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-1:2021/AC:2024-05Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules2024-05-10KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN 62386-304:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-302:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-303:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN IEC 61820-1-2:2024Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Part 1-2: Fundamental principles - Particular requirements for series circuits2024-05-17KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 60598-2-2:2024Luminaires - Part 2-2: Particular requirements - Recessed luminaires and recessed air-handling luminaires2024-05-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN 62386-304:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-303:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 62386-302:2017/A1:2024Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices2024-05-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 62501:2024Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing2024-05-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 60146-1-1:2024Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters - Part 1-1: Specification of basic requirements2024-05-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 62477-1:2023/AC:2024-04Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General2024-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN 61427-2:2015/A1:2024Secondary cells and batteries for renewable energy storage - General requirements and methods of test - Part 2: On-grid applications2024-05-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 62501:2024Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing2024-05-17KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN IEC 60079-26:2024Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Separation Elements or combined Levels of Protection2024-04-26KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.040.20 Potencjometry, rezystory zmienne
EN IEC 61643-332:2024Components for low-voltage surge protection - Part 332: Selection and application principles for metal oxide varistors (MOV)2024-05-24KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61189-2-808:2024Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 2-808: Thermal resistance of an assembly by thermal transient method2024-05-31KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61189-2-805:2024Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-805: X/Y CTE test for thin base materials by TMA2024-05-24KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61918:2018/A2:2024Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2024-04-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.100.10 Emisja
EN 61000-3-12:2011/A1:2024Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-12: Limits - Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16 A and ≤ 75 A per phase2024-04-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 60966-2-1:2024Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies2024-05-03KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61978-1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive chromatic dispersion compensators - Part 1: Generic specification2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 61753-082-02:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 082-02: Pigtailed single-mode fibre optic 1,31/1,55 µm WWDM devices for category C - Indoor controlled environment2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-1-41:2024Optical fibres - Part 1-41: Measurement methods and test procedures - Bandwidth2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-1-45:2024Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-217:2024Optical fibre cables - Part 1-217: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Cable shrinkage (fibre protrusion), Method F172024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-212:2024Optical fibre cables - Part 1-212: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Temperature cycling with cable elements fixed at both ends, Method F122024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-1:2022/A1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 1: General and guidance2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60875-1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Non-wavelength-selective fibre optic branching devices - Part 1: Generic specification2024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61755-3-1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-1: Connector parameters of dispersion unshifted single-mode physically contacting fibres - Non-angled 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia 2024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61755-3-2:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces - Part 3-2: Connector parameters of dispersion unshifted single-mode physically contacting fibres - Angled 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia ferr2024-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 63267-2-1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces for enhanced macro bend multimode fibres - Part 2-1: Connection parameters of physically contacting 50 µm core diameter fibres - Non-angled2024-04-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 63267-2-2:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Connector optical interfaces for enhanced macro bend multimode fibres - Part 2-2: Connection parameters of physically contacting 50 μm core diameter fibres - Non-angled and angled for reference 2024-04-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61753-071-02:2020/A1:2024Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 071-02: Non-connectorized single-mode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial switches for category C - Controlled environments2024-04-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757-7-3:2024Fibre optic sensors - Part 7-3: Voltage measurement - Polarimetric method2024-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 61784-3:2021/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2024-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.40 Warstwa transportu
EN IEC 61784-5-2:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 22024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-3:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 32024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-12:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-12: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 122024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-6:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 62024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-8:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-8: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 82024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-19:2024Industrial networks - Profiles - Part 5-19: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 192024-05-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-5-21:2018/A1:2024Industrial communication networks - Profiles - Part 5-21: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 212024-05-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 61918:2018/A2:2024Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2024-04-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 14823-1:2024Intelligent transport systems - Graphic data dictionary - Part 1: Specification (ISO 14823-1:2024)2024-05-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.67 Zastosowanie IT w budownictwie
EN ISO 22014:2024Library objects for architecture, engineering, construction and use (ISO 22014:2024)2024-05-08KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN ISO 14823-1:2024Intelligent transport systems - Graphic data dictionary - Part 1: Specification (ISO 14823-1:2024)2024-05-22KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 63281-3-1:2024E-Transporters - Part 3-1: Performance test method for total run time of e-scooters with consideration to environmental conditions of actual use2024-05-24KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22163:2024Railway applications - Railway quality management system - ISO 9001:2015 and specific requirements for application in the railway sector (ISO 22163:2023)2024-05-08KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 61162-1:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners2024-05-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 61162-450:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 450: Multiple talkers and multiple listeners - Ethernet interconnection2024-05-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 61162-2:2024Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission2024-05-17KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 6185-3:2024Inflatable boats - Part 3: Boats with a length of the hull less than 8 m with a motor power rating of 15 kW and greater (ISO 6185-3:2024)2024-05-15KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 10240:2024Small craft - Owner's manual (ISO 10240:2022)2024-04-24KT 230 ds. Małych Statków
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 2559:2022/A1:2024Aerospace series - Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates - Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area2024-05-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3774-004:2024Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard2024-04-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN 17134-1:2024Textiles and textile products - Determination of biocide additives - Part 1: 2-Phenylphenol and triclosan, method using liquid chromatography2024-05-22KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
EN IEC 63203-301-1:2024Wearable electronic devices and technologies - Part 301-1: Test method of electrochromic films for wearable equipment2024-05-03KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 21135:2024Chemicals for the leather tanning industry - Determination of the total content of certain bisphenols (ISO 21135:2024)2024-05-29KT 20 ds. Skóry i Obuwia
ISO 21135:2024Chemicals for the leather tanning industry — Determination of the total content of certain bisphenols2024-05-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 20433:2024Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to crocking (ISO 20433:2024)2024-04-24KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.40 Urządzenia do ochrony roślin
EN ISO 28139:2021/A1:2024Equipment for crop protection - Knapsack combustion engine-driven airblast sprayers - Safety and environmental requirements and test methods - Amendment 1 (ISO 28139:2019/Amd 1:2024)2024-05-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN ISO 30024:2024Animal feeding stuffs - Determination of phytase activity (ISO 30024:2024)2024-05-01KT 40 ds. Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 17855:2024Foodstuffs - Minimum performance requirements for quantitative measurement of the food allergens milk, egg, peanut, hazelnut, almond, walnut, cashew, pecan nut, brazil nut, pistachio nut, macadamia nut, wheat, lupine, sesame, mustard, soy, celery, fish, m2024-05-15KT 235 ds. Analizy Żywności
71.100.50 Chemiczne środki ochrony drewna
EN 15119-2:2024Durability of wood and wood-based products - Determination of emissions from preservative treated wood to the environment - Part 2: Wooden commodities exposed in Use Class 4 or 5 (in contact with the ground, fresh water or sea water) - Laboratory method2024-05-29KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
71.120.99 Inna aparatura dla przemysłu chemicznego
EN ISO 5771:2024Rubber hoses and hose assemblies for transferring anhydrous ammonia - Specification (ISO 5771:2024)2024-04-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
75.060 Gaz ziemny
EN ISO 2615:2024Analysis of natural gas - Biomethane - Determination of the content of compressor oil (ISO 2615:2024)2024-05-08KT 277 ds. Gazownictwa
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 23581:2024Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscometer (ISO 23581:2024)2024-05-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 4349:2024Solid recovered fuels - Determination of the Recycling Index for co-processing (ISO 4349:2024)2024-05-29KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.20 Paliwa płynne
EN 12662-1:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 1: Middle distillates and diesel fuels2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 12662-2:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 2: Fatty acid methyl esters2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 17827-1:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 1: Oscillating screen method using sieves with apertures of 3,15 mm and above (ISO 17827-1:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17830:2024Solid biofuels - Particle size distribution of disintegrated pellets (ISO 17830:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN 12662-1:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 1: Middle distillates and diesel fuels2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN ISO 17827-2:2024Solid biofuels - Determination of particle size distribution for uncompressed fuels - Part 2: Vibrating screen method using sieves with aperture of 3,15 mm and below (ISO 17827-2:2024)2024-06-05KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN 12662-2:2024Liquid petroleum products - Determination of total contamination - Part 2: Fatty acid methyl esters2024-06-05KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 16300:2024Automotive fuels - Determination of iodine value in fatty acid methyl esters (FAME) - Calculation method from gas chromatographic data2024-05-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN ISO 18847:2024Solid biofuels - Determination of particle density of pellets and briquettes (ISO 18847:2024)2024-05-01KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 16961:2024Oil and gas industries including lower carbon energy - Internal coating and lining of steel storage tanks (ISO 16961:2024)2024-05-22KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
EN ISO 11782-2:2008/A1:2024Corrosion of metals and alloys - Corrosion fatigue testing - Part 2: Crack propagation testing using precracked specimens - Amendment 1 (ISO 11782-2:1998/Amd 1:2024)2024-05-29KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 7539-6:2018/A1:2024Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 6: Preparation and use of precracked specimens for tests under constant load or constant displacement - Amendment 1 (ISO 7539-6:2018/Amd 1:2024)2024-05-08KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 1912:2024Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species2024-05-22KT 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-6:2024Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines (toupie) (ISO 19085-6:2024)2024-05-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.080 Materiały ogniotrwałe
EN ISO 8840:2024Refractory materials - Determination of bulk density of granular materials (grain density) (ISO 8840:2021)2024-06-05KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
EN ISO 21068-1:2024Chemical analysis of raw materials and refractory products containing silicon-carbide, silicon-nitride, silicon-oxynitride and sialon - Part 1: General information, terminology and sample preparation (ISO 21068-1:2024)2024-05-15KT 28 ds. Materiałów Ogniotrwałych
83.140.40 Węże
EN ISO 6806:2024Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification (ISO 6806:2024)2024-05-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 5771:2024Rubber hoses and hose assemblies for transferring anhydrous ammonia - Specification (ISO 5771:2024)2024-04-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
83.140.50 Uszczelnienia
EN 549:2019+A2:2024Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment2024-04-24KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-5:2024Tissue paper and tissue products - Part 5: Determination of wet tensile strength (ISO 12625-5:2024)2024-06-05KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN ISO 12625-16:2024Tissue paper and tissue products - Part 16: Determination of optical properties - Diffuse reflectance method for opacity (paper backing) (ISO 12625-16:2024)2024-05-15KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 11890-1:2024Paints and varnishes - Determination of volatile organic compounds (VOC) and/or semi volatile organic compounds (SVOC) content - Part 1: Gravimetric method for VOC determination (ISO 11890-1:2024)2024-05-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22014:2024Library objects for architecture, engineering, construction and use (ISO 22014:2024)2024-05-08KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.060.30 Sufity. Podłogi. Stropy. Schody
EN 17823:2024Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of the impact sound insulation of stairs and stair isolating elements2024-05-29KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.080.13 Konstrukcje stalowe
EN 1090-2:2018+A1:2024Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures2024-05-01KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 15167-2:2024Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and grout - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance2024-05-29KT 274 ds. Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN ISO 21265:2024Building and civil engineering sealants - Assessment of the fungal growth on sealant surfaces (ISO 21265:2021)2024-05-08KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN ISO 23766:2024Thermal insulating products for industrial installations - Determination of the coefficient of linear thermal expansion at sub-ambient temperatures (ISO 23766:2022)2024-05-08KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
EN 17956:2024Energy efficiency classes for technical insulation systems - Calculation method and applications2024-06-05KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
EN 17888-2:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of building test structures - Part 2: Steady-state data analysis for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
EN 17888-1:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of building test structures - Part 1: Data collection for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
EN 17887-2:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of completed buildings - Part 2: Steady-state data analysis for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
EN 17887-1:2024Thermal performance of buildings - In situ testing of completed buildings - Part 1: Data collection for aggregate heat loss test2024-05-22KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN 17823:2024Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of the impact sound insulation of stairs and stair isolating elements2024-05-29KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 1751:2024Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves2024-05-22KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN 12309-3:2024Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Requirements, test conditions and test methods2024-05-15KT 277 ds. Gazownictwa
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
EN 12665:2024Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements2024-05-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
91.190 Akcesoria budowlane
EN 16867:2020+A2:2024Building hardware - Mechatronic door furniture - Requirements and test methods2024-05-22KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN 12063:2024Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls2024-05-22KT 254 ds. Geotechniki
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 17383:2024Road traffic noise reducing devices - Sustainability: Key Performance Indicators (KPIs) Declaration2024-04-24KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.120 Budownictwo portów lotniczych
EN IEC 61820-1-2:2024Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Part 1-2: Fundamental principles - Particular requirements for series circuits2024-05-17KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 30-1-2:2023+A1:2024Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-2: Safety - Appliances having forced-convection ovens2024-04-24KT 277 ds. Użytkowania Gazu
97.140 Meble
EN 14988:2017+A2:2024Children's high chairs - Requirements and test methods2024-04-24KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.145 Drabiny
EN 50528:2024Insulating ladders for use on or near low voltage electrical installations2024-05-24KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 14988:2017+A2:2024Children's high chairs - Requirements and test methods2024-04-24KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek