Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.03 Usługi. Organizacja, zarządzanie i jakość. Administracja. Transport. Socjologia (Słownictwo)
EN 13306:2017Maintenance - Maintenance terminology2017-11-29KT 9 ds. Niezawodności
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
EN ISO 11073-10101:2005/A1:2017Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10101: Nomenclature - Amendment 1: Additional definitions (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017)2017-11-29KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
01.040.45 Kolejnictwo (Słownictwo)
EN 14478:2017Railway applications - Braking - Generic vocabulary2017-12-06KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 1907:2017Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology2017-11-22KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
01.080.20 Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
EN 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.080.10 Usługi w zakresie konserwacji. Zarządzanie infrastrukturą
EN 13306:2017Maintenance - Maintenance terminology2017-11-29KT 9 ds. Niezawodności
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO/IEC 17011:2017Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (ISO/IEC 17011:2017)2017-12-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
EN ISO/IEC 17025:2017General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)2017-12-13KT 6 ds. Systemów Zarządzania
03.220.01 Transport. Zagadnienia ogólne
EN ISO 25110:2017Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 16410-1:2017Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16410-1:2017)2017-12-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 16407-1:2017Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16407-1:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 5359:2014/A1:2017Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment 1 (ISO 5359:2014/Amd 1:2017)2017-11-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 10555-1:2013/A1:2017Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 1: General requirements - Amendment 1 (ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017)2017-12-20KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 11981:2017Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products -Determination of physical compatibility of contact lens care products with contact lenses (ISO 11981:2017)2017-12-20KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 11986:2017Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release (ISO 11986:2017)2017-12-20KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 14889:2013/A1:2017Ophthalmic optics - Spectacle lenses - Fundamental requirements for uncut finished lenses - Amendment 1 (ISO 14889:2013/Amd 1:2017)2017-12-06KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 16671:2015/A1:2017Ophthalmic implants - Irrigating solutions for ophthalmic surgery - Amendment 1 (ISO 16671:2015/Amd 1:2017)2017-11-22KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
EN ISO 14457:2017Dentistry - Handpieces and motors (ISO 14457:2017)2017-12-06KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17664:2017Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices (ISO 17664:2017)2017-12-06KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-16:2017Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables (ISO 10993-16:2017)2017-12-06KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.040.35 Pomieszczenia czyste i z nimi związane środowiska kontrolowane
EN ISO 14644-15:2017Cleanrooms and associated controlled environments - Part 15: Assessment of suitability for use of equipment and materials by airborne chemical concentration (ISO 14644-15:2017)2017-12-06KT 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN ISO 19340:2017Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC) (ISO 19340:2017)2017-12-06KT 121 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
13.080.20 Fizyczne właściwości gleby
EN ISO 18674-3:2017Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 18674-3:2017)2017-12-06KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 11508:2017Soil quality - Determination of particle density (ISO 11508:2017)2017-11-22KT 192 ds. Ogólnych i Fizyki Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-3:2017Woodworking machines - Safety requirements - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2017)2017-12-06KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN 61511-1:2017/A1:2017Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements 2017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 15004-8:2017Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 8: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-100 extinguishant (ISO 14520-13:2015, modified)2017-12-13KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15004-9:2017Fixed firefighting system - Gas extinguishing systems - Part 9: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-55 extinguishant (ISO 14520-14:2015, modified)2017-12-13KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15004-10:2017Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 10: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-541 (ISO 14520-15:2015, modified)2017-12-13KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15004-7:2017Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 7: Physical properties and system design of gas extinguishing systems for IG-01 extinguishant (ISO 14520-12:2015, modified)2017-12-13KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
HD 60364-5-52:2011/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN 62232:2017Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure2017-12-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 19918:2017Protective clothing - Protection against chemicals - Measurement of cumulative permeation of chemicals with low vapour pressure through materials (ISO 19918:2017)2017-11-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN 14058:2017Protective clothing - Garments for protection against cool environments2017-11-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
EN ISO 27065:2017Protective clothing - Performance requirements for protective clothing worn by operators applying pesticides and for re-entry workers (ISO 27065:2017)2017-11-22KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN 13634:2017Protective footwear for motorcycle riders - Requirements and test methods2017-12-20KT 20 ds. Skóry i Obuwia
13.340.60 Ochrona przed upadkiem z wysokości i poślizgiem
EN 353-1:2014+A1:2017Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line2017-12-20KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 14253-1:2017Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (ISO 14253-1:2017)2017-12-06KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.20 Przepływy w kanałach otwartych
EN ISO 6416:2017Hydrometry - Measurement of discharge by the ultrasonic transit time (time of flight) method (ISO 6416:2017)2017-11-29KT 199 ds. Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN 12102-1:2017Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and2017-11-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
17.140.50 Elektroakustyka
EN 61391-1:2006/A1:2017Ultrasonics - Pulse-echo scanners - Part 1: Techniques for calibrating spatial measurement systems and measurement of system point-spread function response2017-12-01KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.180.20 Barwy i pomiary światła
EN 13032-2:2017Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places2017-11-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
17.220 Elektryczność. Magnetyzm. Pomiary zjawisk elektrycznych i magnetycznych
EN 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)2017-12-08KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.240 Pomiary promieniowania
EN 62232:2017Determination of RF field strength, power density and SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of evaluating human exposure2017-12-01KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 11363-2:2017Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders - Part 2: Inspection gauges (ISO 11363-2:2017)2017-12-06KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11295:2017Classification and information on design and applications of plastics piping systems used for renovation and replacement (ISO 11295:2017)2017-12-06KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 1825:2017Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling - Specification (ISO 1825:2017)2017-12-20KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN 12627:2017Industrial valves - Butt welding ends for steel valves2017-11-22KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
25.040.01 Zautomatyzowane systemy produkcyjne. Zagadnienia ogólne
EN 61511-1:2017/A1:2017Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements 2017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN 62453-309:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-302:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-13:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 132017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-17:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 172017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-8:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 82017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62948:2017Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-315:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 152017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-303-2:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP3/62017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-2-17:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-17: Particular requirements for hand-held routers2017-12-15KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-14:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-14: Particular requirements for transportable drain cleaners2017-12-15KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-4:2016/A11:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-4: Particular requirements for transportable bench grinders2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-6:2014/A11:2017Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-10:2015/A11:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-9:2015/A11:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-1:2014/A11:2017Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1:2014, modified)2017-12-08KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 13916:2017Welding - Measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat maintenance temperature (ISO 13916:2017)2017-12-06KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 544:2017Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings (ISO 544:2017)2017-12-20KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 5175-1:2017Gas welding equipment - Safety devices - Part 1: Devices incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO 5175-1:2017)2017-11-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 5175-2:2017Gas welding equipment - Safety devices - Part 2: Not incorporating a flame (flashback) arrestor (ISO 5175-2:2017)2017-11-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 17640:2017Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2017)2017-11-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 12944-4:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 11126-10:2017Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 10: Almandite garnet (ISO 11126-10:2017)2017-12-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 3210:2017Anodizing of aluminium and its alloys - Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of the loss of mass after immersion in acid solution(s) (ISO 3210:2017)2017-12-06KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN ISO 27830:2017Metallic and other inorganic coatings - Requirements for the designation of metallic and inorganic coatings (ISO 27830:2017)2017-12-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 17836:2017Thermal spraying - Determination of the deposition efficiency for thermal spraying (ISO 17836:2017)2017-12-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
EN ISO 2143:2017Anodizing of aluminium and its alloys - Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing - Dye-spot test with prior acid treatment (ISO 2143:2017)2017-11-22KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 27830:2017Metallic and other inorganic coatings - Requirements for the designation of metallic and inorganic coatings (ISO 27830:2017)2017-12-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.080 Pompy cieplne
EN 12102-1:2017Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and2017-11-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.160 Energetyka słoneczna
EN 62817:2015/A1:2017Photovoltaic systems - Design qualification of solar trackers2017-11-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN 62788-1-5:2016/AC:2017-11Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-5: Encapsulants - Measurement of change in linear dimensions of sheet encapsulation material resulting from applied thermal conditions2017-11-24KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN 61400-25-5:2017Wind energy generation systems - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Compliance testing2017-12-15KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN 61400-25-1:2017Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models2017-12-01KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 62561-5:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 62561-4:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 60445:2017Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors2017-11-24KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN 60811-511:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-202:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-201:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-401:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-410:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-509:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-508:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN 50655-2:2017Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 2: Fingerprinting for heat shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50655-1:2017Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 1: Fingerprinting for resinous compounds2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50655-3:2017Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
EN 60811-401:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-508:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 508: Mechanical tests - Pressure test at high temperature for insulation and sheaths2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-509:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 509: Mechanical tests - Test for resistance of insulations and sheaths to cracking (heat shock test)2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-410:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 410: Miscellaneous tests - Test method for copper-catalyzed oxidative degradation of polyolefin insulated conductors2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-511:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 511: Mechanical tests - Measurement of the melt flow index of polyethylene compounds2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-202:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 202: General tests - Measurement of thickness of non-metallic sheath2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60811-201:2012/A1:2017Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 201: General tests - Measurement of insulation thickness2017-11-24KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.120 Osprzęt elektryczny
EN 62606:2013/A1:2017General requirements for arc fault detection devices2017-12-01KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.40 Łączniki
EN 60947-5-1:2017Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices2017-12-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 62606:2013/A1:2017General requirements for arc fault detection devices2017-12-01KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 60947-5-1:2017Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices2017-12-15KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN 60715:2017Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories2017-11-24KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140 Lampy i ich wyposażenie
EN 62838:2016/AC:2017-11LEDsi lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specifications2017-11-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
EN 13032-2:2017Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places2017-11-22KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-1:1993/A56:2017/AC:2017-11Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps2017-11-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN 62501:2009/A2:2017Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing2017-12-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
EN 62501:2009/A2:2017Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing2017-12-22KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN 60079-18:2015/A1:2017Explosive atmospheres - Part 18: Equipment protection by encapsulation "m"2017-12-08KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 61360-1:2017Standard data element types with associated classification scheme - Part 1: Definitions - Principles and methods 2017-12-01KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN 60747-16-3:2002/A2:2017Semiconductor devices - Part 16-3: Microwave integrated circuits - Frequency converters2017-12-08KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN 60747-16-4:2004/A2:2017Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches2017-11-24KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
33.060.20 Urządzenia nadawcze i odbiorcze
EN 62802:2017Measurement methods of a half-wavelength voltage and a chirp parameter for Mach-Zehnder optical modulators in high-frequency radio on fibre (RoF) Systems2017-12-01KT 11 ds. Telekomunikacji
33.100.10 Emisja
EN 55025:2017/AC:2017-11Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers2017-11-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN 55025:2017/AC:2017-11Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers2017-11-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 61000-4-5:2014/A1:2017Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test2017-11-24KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN 60153-4:2017Hollow metallic waveguides - Part 4: Relevant specifications for circular waveguides2017-12-08KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
EN 62680-1-3:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification2017-12-22KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
EN 62680-1-3:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification2017-12-22KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
EN 60793-1-48:2017Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - Polarization mode Dispersion2017-12-08KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 60793-1-33:2017Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility2017-11-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN 62802:2017Measurement methods of a half-wavelength voltage and a chirp parameter for Mach-Zehnder optical modulators in high-frequency radio on fibre (RoF) Systems2017-12-01KT 11 ds. Telekomunikacji
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 62351-7:2017Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and System Management (NSM) data object models2017-12-15KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2017Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements2017-11-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
EN 61784-3-17:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-17: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 172017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN 62453-309:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-302:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-8:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 82017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-13:2017Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 132017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-315:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 152017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-303-2:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP3/62017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
EN 62453-302:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 302: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 22017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-309:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 92017-12-08KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)2017-12-08KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 62948:2017Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2017-12-01KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-303-2:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-2: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 and CP3/62017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62453-315:2009/A1:2017Field device tool (FDT) interface specification - Part 315: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 152017-11-24KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN 62680-1-3:2017Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification2017-12-22KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
EN 419212-2:2017Application Interface for Secure Elements for Electronic Identification, Authentication and Trusted Services - Part 2: Signature and Seal Services2017-12-13KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
ETSI EN 319 412-5 V2.2.1:2017Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 5: QCStatements2017-11-23KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 15969-1:2017Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 1: Protocol specification - Control, measurement and event data2017-12-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15969-2:2017Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data2017-12-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN ISO 16410-1:2017Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16410-1:2017)2017-12-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 25110:2017Electronic fee collection - Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO 25110:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 16407-1:2017Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 - Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO 16407-1:2017)2017-12-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19160-4:2017Addressing - Part 4: International postal address components and template language (ISO 19160-4:2017)2017-12-13KT 259 ds. Poczty
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 11616:2017Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the Unique Identification and Exchange of regulated Pharmaceutical Product Information (ISO 11616:2017)2017-12-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 11615:2017Health informatics - Identification of medicinal products - Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information (ISO 11615:2017)2017-12-06KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
EN ISO 11073-10101:2005/A1:2017Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10101: Nomenclature - Amendment 1: Additional definitions (ISO/IEEE 11073-10101:2004/Amd 1:2017)2017-11-29KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
EN ISO 20380:2017Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO 20380:2017)2017-12-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN 61851-21-1:2017/AC:2017-11Electric vehicle conductive charging system - Part 21-1: Electric vehicle on-board charger EMC requirements for conductive connection to an AC/DC supply2017-11-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 13103-1:2017Railway applications - Wheelsets and bogies - Part 1: Design method for axles with external journals2017-12-13KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 14478:2017Railway applications - Braking - Generic vocabulary2017-12-06KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 60077-2:2017Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules2017-11-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 60077-1:2017Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules2017-11-24KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.100 Wyposażenie kolei linowych
EN 1907:2017Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Terminology2017-11-22KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
EN 6064:2017Aerospace series - Analysis of non-metallic materials (cured) for the determination of the extent of cure by Differential Scanning Calorimetry (DSC)2017-12-20KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 2119:2017Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated - Wires for rivets - 2 mm ≤ D ≤ 10 mm - Rm ≥ 960 MPa2017-12-13KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.10 Stale
EN 2137:2017Aerospace series - Steel FE-PL75 - 1 100 MPa ≤ Rm ≤ 1 250 MPa - Bars - De ≤ 100 mm2017-12-13KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 2135:2017Aerospace series - Steel FE-PL61 - Carburized, hardened and tempered - Bar - De ≤ 40 mm2017-12-13KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 2222:2017Aerospace series - Steel FE-PL31 - Hardened and tempered - Hand and die forgings2017-12-13KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 2174:2017Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated - Forgings - De ≤ 100 mm - Rm ≥ 850 MPa2017-12-13KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2221:2017Aerospace series - Steel FE-PL31 - Hardened and tempered - Hollow bars - 3,5 mm ≤ a ≤ 55 mm2017-12-13KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
EN 3904:2017Aerospace series - Washers, wire locking in aluminium alloy, anodized2017-11-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4533-002:2017Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 002: Test and measurement2017-12-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4533-003:2017Aerospace series - Fibre optic systems - Handbook - Part 003: Looming and installation practices2017-12-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-104:2017Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 104: Semi-rigid polyvinylidene fluoride (PDVF) - Operating temperature - 55 °C to 175 °C - Product Standard2017-11-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.100 Wyposażenie do konserwacji i obsługi naziemnej
EN ISO 1825:2017Rubber hoses and hose assemblies for aircraft ground fuelling and defuelling - Specification (ISO 1825:2017)2017-12-20KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.040.20 Części składowe przenośników
EN ISO 505:2017Conveyor belts - Method for the determination of the tear propagation resistance of textile conveyor belts (ISO 505:2017)2017-12-06KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.100 Maszyny do robót ziemnych
EN ISO 16001:2017Earth-moving machinery - Object detection systems and visibility aids - Performance requirements and tests (ISO 16001:2017)2017-12-20KT 13 ds. Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 105-B03:2017Textiles - Tests for colour fastness - Part B03: Colour fastness to weathering: Outdoor exposure (ISO 105-B03:2017)2017-12-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
65.060.50 Maszyny do zbiorów
EN ISO 4254-7:2017Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage harvesters, cotton harvesters and sugar cane harversters (ISO 4254-7:2017)2017-12-06KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
EN 13368-3:2017Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 3: Determination of [S,S]-EDDS by ion pair chromatography2017-12-13KT 156 ds. Nawozów
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN ISO 11746:2012/A1:2017Rice - Determination of biometric characteristics of kernels - Amendment 1 (ISO 11746:2012/Amd 1:2017)2017-12-06KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.080.20 Warzywa i przetwory warzywne
EN 12014-2:2017Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products2017-12-06KT 235 ds. Analizy Żywności
67.220.10 Przyprawy ziołowe i korzenne
EN ISO 6571:2009/A1:2017Spices, condiments and herbs - Determination of volatile oil content (hydrodistillation method) - Amendment 1 (ISO 6571:2008/Amd 1:2017)2017-12-06KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
73.100.30 Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku
EN ISO 19225:2017Underground mining machines - Mobile extracting machines at the face - Safety requirements for shearer loaders and plough systems (ISO 19225:2017)2017-12-20KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4259-2:2017Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-2:2017)2017-12-06KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 4259-1:2017Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-1:2017)2017-12-06KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
EN 13399:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
EN 13398:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
75.160.10 Paliwa stałe
EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods2017-12-13RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 19901-2:2017Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 2: Seismic design procedures and criteria (ISO 19901-2:2017)2017-12-13KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 5754:2017Sintered metal materials, excluding hardmetals - Unnotched impact test piece (ISO 5754:2017)2017-11-29KT 33 ds. Metalurgii Proszków
77.040.20 Badania nieniszczące metali
EN 12681-1:2017Founding - Radiographic testing - Part 1: Film techniques2017-11-29KT 301 ds. Odlewnictwa
77.140.60 Pręty i walcówka stalowa
EN 10263-5:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 5: Technical delivery conditions for stainless steels2017-11-29KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-4:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering2017-11-22KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
EN 10263-5:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 5: Technical delivery conditions for stainless steels2017-11-29KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
EN 10263-4:2017Steel rod, bars and wire for cold heading and cold extrusion - Part 4: Technical delivery conditions for steels for quenching and tempering2017-11-22KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4492:2017Metallic powders, excluding powders for hardmetals - Determination of dimensional changes associated with compacting and sintering (ISO 4492:2017)2017-11-29KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 5754:2017Sintered metal materials, excluding hardmetals - Unnotched impact test piece (ISO 5754:2017)2017-11-29KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-6:2017Woodworking machines - Safety - Part 6: Single spindle vertical moulding machines ("toupies") (ISO 19085-6:2017)2017-12-13KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-3:2017Woodworking machines - Safety requirements - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines (ISO 19085-3:2017)2017-12-06KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 15985:2017Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas (ISO 15985:2014)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 14853:2017Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system - Method by measurement of biogas production (ISO 14853:2016)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 10210:2017Plastics - Methods for the preparation of samples for biodegradation testing of plastic materials (ISO 10210:2012)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 18830:2017Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sandy sediment interface - Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer (ISO 18830:2016)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 19679:2017Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sediment interface - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 19679:2016)2017-12-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 22007-1:2017Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles (ISO 22007-1:2017)2017-11-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 294-5:2017Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 5: Preparation of standard specimens for investigating anisotropy (ISO 294-5:2017)2017-12-13KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 10350-1:2017Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 1: Moulding materials (ISO 10350-1:2017)2017-11-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.20 Arkusze laminowane
EN 438-9:2017High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates2017-12-20KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 5359:2014/A1:2017Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment 1 (ISO 5359:2014/Amd 1:2017)2017-11-29KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
85.060 Papier i tektura
EN ISO 287:2017Paper and board - Determination of moisture content of a lot - Oven-drying method (ISO 287:2017)2017-12-13KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.020 Technologie malowania
EN ISO 12944-3:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-1:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-2:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-7:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO 12944-7:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-8:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 8: Development of specifications for new work and maintenance (ISO 12944-8:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-4:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 2812-4:2017Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 4: Spotting methods (ISO 2812-4:2017)2017-12-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 2812-1:2017Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water (ISO 2812-1:2017)2017-12-13KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 19399:2017Paints and varnishes - Wedge-cut method for determination of film thickness (scribe and drill method) (ISO 19399:2016)2017-12-06KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
EN ISO 20108:2017Simultaneous interpreting - Quality and transmission of sound and image input - Requirements (ISO 20108:2017)2017-12-13KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
91.080.13 Konstrukcje stalowe
EN ISO 12944-2:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 2: Classification of environments (ISO 12944-2:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-4:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-3:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations (ISO 12944-3:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 12944-1:2017Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction (ISO 12944-1:2017)2017-12-20KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 13398:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
EN 13399:2017Bitumen and bituminous binders - Determination of storage stability of modified bitumen2017-12-06KT 222 ds. Asfaltów
EN ISO 8394-2:2017Buildings and civil engineering works - Determination of extrudability for sealant - Part 2: Using standardized apparatus (ISO 8394-2:2017)2017-11-22KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 16283-1:2014/A1:2017Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1 (ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017)2017-12-06KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN 62561-5:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 62561-4:2017Lightning protection system components (LPSC) - Part 4: Requirements for conductor fasteners2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 12102-1:2017Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and2017-11-29KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 62056-6-1:2017Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)2017-12-08KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
HD 60364-5-52:2011/A11:2017Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems2017-12-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
HD 60364-6:2016/AC:2017-11Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification2017-11-24KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 18674-3:2017Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers (ISO 18674-3:2017)2017-12-06KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 22476-10:2017Geotechnical investigation and testing - Field testing - Part 10: Weight sounding test (ISO 22476-10:2017)2017-11-22KT 254 ds. Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-10:2017Bituminous mixtures - Test methods - Part 10: Compactability2017-12-06KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods2017-12-13RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 50631-1:2017Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General Requirements, Generic Data Modelling and Neutral Messages2017-12-08KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.220.10 Obiekty sportowe
EN ISO 20380:2017Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO 20380:2017)2017-12-13KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13865:2017/AC:2017Surfaces for sports areas - Determination of angled ball behaviour - Tennis2017-11-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN ISO 20957-8:2017Stationary training equipment - Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers - Additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-8:2017)2017-12-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 20957-10:2017Stationary training equipment - Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel - Additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-10:2017)2017-12-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.40 Sprzęt i wyposażenie do sportów wodnych i na wolnym powietrzu
EN 14225-2:2017Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods2017-12-06KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 14225-1:2017Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods2017-12-06KT 22 ds. Odzieżownictwa
EN 14225-3:2017Diving suits - Part 3: Actively heated or cooled suit systems and components - Requirements and test methods2017-12-06KT 22 ds. Odzieżownictwa