Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN IEC 62474:2019Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2019-02-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
07.100.40 Mikrobiologia kosmetyczna
EN ISO 11930:2019Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2019)2019-02-13KT 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 10524-3:2019Pressure regulators for use with medical gases - Part 3: Pressure regulators integrated with cylinder valves (VIPRs) (ISO 10524-3:2019)2019-01-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 10524-2:2019Pressure regulators for use with medical gases - Part 2: Manifold and line pressure regulators (ISO 10524-2:2018)2019-01-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 7396-1:2016/A1:2019Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum - Amendment 1 (ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017)2019-01-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 10079-1:2015/A1:2019Medical suction equipment - Part 1: Electrically powered suction equipment - Amendment 1: Changes to requirements for operating at extremes of temperature (ISO 10079-1:2015/Amd 1:2018)2019-01-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 10524-1:2019Pressure regulators for use with medical gases - Part 1: Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices (ISO 10524-1:2018)2019-01-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN 60601-2-40:2019Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electromyographs and evoked response equipment2019-01-11KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN ISO 80601-2-61:2019Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment (ISO 80601-2-61:2017)2019-01-30KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN 60601-2-40:2019Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electromyographs and evoked response equipment2019-01-11KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
EN ISO 23907-1:2019Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers (ISO 23907-1:2019)2019-02-13KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN 60601-2-40:2019Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electromyographs and evoked response equipment2019-01-11KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 20166-3:2019Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 3: Isolated DNA (ISO 20166-3:2018)2019-01-23KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.99 Inne normy dotyczące medycyny laboratoryjnej
EN ISO 15195:2019Laboratory medicine - Requirements for the competence of calibration laboratories using reference measurement procedures (ISO 15195:2018)2019-02-06KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
13.020 Ochrona środowiskowa
EN IEC 62474:2019Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2019-02-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 14064-1:2019Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2018)2019-02-06KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.01 Odpady. Zagadnienia ogólne
EN 16167:2018+AC:2019Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)2019-01-30KT 216 ds. Odpadów
13.060.20 Woda pitna
EN 12873-3:2019Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins2019-02-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN 16167:2018+AC:2019Soil, treated biowaste and sludge - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)2019-01-30KT 216 ds. Odpadów
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN IEC 61496-3:2019Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)2019-02-15KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
EN IEC 60204-11:2019Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV 2019-01-25KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 10819:2013/A1:2019Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 1 (ISO 10819:2013/Amd 1:2019)2019-02-13KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 81-28:2018+AC:2019Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts2019-01-23KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
EN ISO 10819:2013/A1:2019Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand - Amendment 1 (ISO 10819:2013/Amd 1:2019)2019-02-13KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.040.10 Tolerancje i pasowania
EN ISO 14405-2:2019Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 2: Dimensions other than linear or angular sizes (ISO 14405-2:2018)2019-01-23KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.200.10 Ciepło. Kalorymetria
EN 1434-5:2015+A1:2019Thermal energy meters - Part 5: Initial verification tests2019-02-13KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 1434-6:2015+A1:2019Thermal energy meters - Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance2019-02-13KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 11296-7:2019Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound pipes (ISO 11296-7:2019)2019-02-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 11296-7:2019Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound pipes (ISO 11296-7:2019)2019-02-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN IEC 60665:2019A.C. ventilating fans and regulators for household and similar purposes - Methods for measuring performance2019-01-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 10111:2019Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit area - Review of gravimetric and chemical analysis methods (ISO 10111:2019)2019-02-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 10111:2019Metallic and other inorganic coatings - Measurement of mass per unit area - Review of gravimetric and chemical analysis methods (ISO 10111:2019)2019-02-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.160 Energetyka słoneczna
EN 62852:2015/AC:2019-02Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests2019-02-01KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
HD 60364-7-721:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - Electrical installations in caravans and motor caravans2019-02-15KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 60204-11:2019Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for equipment for voltages above 1 000 V AC or 1 500 V DC and not exceeding 36 kV 2019-01-25KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
29.100 Elementy wyposażenia elektrycznego
EN IEC 62474:2019Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2019-02-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.40 Łączniki
EN IEC 61058-2-6:2019Switches for appliances - Part 2-6: Particular requirements for switches used in electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery2019-01-11KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 60898-1:2019Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations - Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation2019-01-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze
EN 60662:2012/A11:2019High-pressure sodium vapour lamps - Performance specifications2019-02-15KT 4 ds. Techniki Świetlnej
EN 60188:2001/A11:2019High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications2019-02-08KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.20 Prądnice
EN 50549-1:2019Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B2019-02-01KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
EN 50549-2:2019Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B2019-02-01KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN IEC 62660-1:2019Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing2019-02-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62660-2:2019Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testing2019-02-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62474:2019Material declaration for products of and for the electrotechnical industry2019-02-08KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
EN IEC 61967-1:2019Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 1: General conditions and definitions2019-02-15KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN IEC 61496-3:2019Safety of machinery - Electro-sensitive protective equipment - Part 3: Particular requirements for active opto-electronic protective devices responsive to diffuse Reflection (AOPDDR)2019-02-15KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
33.160 Technika audio, wideo i audiowizualna
EN IEC 63033-2:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system Part 2: Recording methods of the drive monitoring system2019-02-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.10 Wzmacniacze
EN IEC 62087-7:2019Audio, video, and related equipment - Methods of measurement for power consumption Part 7: Computer monitors2019-02-15KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 61970-453:2014/A1:2019Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 453: Diagram layout profile2019-01-11KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19115-2:2019Geographic information - Metadata - Part 2: Extensions for acquisition and processing (ISO 19115-2:2019)2019-02-06KT 297 ds. Informacji Geograficznej
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN IEC 63033-2:2019Car multimedia systems and equipment - Drive monitoring system Part 2: Recording methods of the drive monitoring system2019-02-01KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 62660-2:2019Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 2: Reliability and abuse testing2019-02-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62660-1:2019Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 1: Performance testing2019-02-15KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN ISO 15118-5:2019Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance test (ISO 15118-5:2018)2019-02-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 15118-8:2019Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 8: Physical layer and data link layer requirements for wireless communication (ISO 15118-8:2018)2019-02-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 15118-4:2019Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance test (ISO 15118-4:2018)2019-02-13KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN IEC 62840-2:2019Electric vehicle battery swap system - Part 2: Safety requirements2019-02-01KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.120 Sprzęt do budowy i konserwacji kolei linowych i szynowych
EN 14033-4:2019Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail2019-01-30KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 63135:2019Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification systems (AIS) - SAR Airborne equipment - Operational and performance requirements, methods of test and required test results2019-01-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16601-00:2019Space system - EN 16600 series - Description, implementation and general requirements2019-01-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
EN 16842-9:2019Powered industrial trucks - Visibility - Test methods and verification - Part 9: Order-picking, lateral- and front-stacking trucks with elevating operator position2019-02-13KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.100 Butelki. Słoje
EN 17177:2019Glass packaging - Crown cap - 26 mm diameter, 6 mm height crown cap2019-01-30KT 133 ds. Opakowań
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 18254-2:2019Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 2: Method using NPLC (ISO 18254-2:2018)2019-02-06KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 5398-4:2019Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 4: Quantification by inductively coupled plasma (ICP) (ISO 5398-4:2018)2019-02-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 17226-1:2019Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 1: Method using high performance liquid chromatography (ISO 17226-1:2018)2019-02-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 17226-2:2019Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 2: Method using colorimetric analysis (ISO 17226-2:2018)2019-02-06KT 20 ds. Skóry i Obuwia
67.250 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi
EN 12873-3:2019Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins2019-02-13KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 2818:2019Plastics - Preparation of test specimens by machining (ISO 2818:2018)2019-01-09KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 294-4:2019Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 4: Determination of moulding shrinkage (ISO 294-4:2018)2019-02-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.160.01 Opony. Zagadnienia ogólne
EN 14243-1:2019Materials obtained from end of life tyres - Part 1: General definitions related to the methods for determining their dimension(s) and impurities2019-02-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN 14243-2:2019Materials obtained from end of life tyres - Part 2: Granulates and powders - Methods for determining the particle size distribution and impurities, including free steel and free textile content2019-02-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN 14243-3:2019Materials obtained from end of life tyres - Part 3: Shreds, cuts and chips - Methods for determining their dimension(s) including protruding filaments dimensions2019-02-13KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
85.060 Papier i tektura
EN 17163:2019Pulp, paper and board - Determination of primary aromatic amines (PAA) in a water extract by a LC-MS method2019-02-13KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.30 Karton
EN ISO 7263-1:2019Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 1: A-flute (ISO 7263-1:2019)2019-01-23KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
EN ISO 7263-2:2019Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 2: B-flute (ISO 7263-2:2018)2019-01-09KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne
EN 17087:2019Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Preparation of test portions from the laboratory sample for testing of release and analysis of content2019-02-13KT 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN 13454-2:2019Binders for floor screeds based on calcium sulphate - Part 2: Test methods2019-01-23KT 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 16140:2019Natural stone test methods - Determination of sensitivity to changes in appearance produced by thermal cycles2019-01-16KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 13074-1:2019Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 1: Recovery by evaporation2019-02-13KT 222 ds. Asfaltów
EN 13074-2:2019Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilization after recovery by evaporation2019-02-13KT 222 ds. Asfaltów
EN 13454-2:2019Binders for floor screeds based on calcium sulphate - Part 2: Test methods2019-01-23KT 194 ds. Gipsu i Wyrobów z Gipsu
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 13141-1:2019Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices2019-01-30KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-7-721:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-721: Requirements for special installations or locations - Electrical installations in caravans and motor caravans2019-02-15KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.80 Systemy odwadniające
EN ISO 11296-7:2019Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound pipes (ISO 11296-7:2019)2019-02-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-71:2018+AC:2019Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods passenger lifts - Part 71: Vandal resistant lifts2019-01-23KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-28:2018+AC:2019Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts2019-01-23KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN ISO 11296-7:2019Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 7: Lining with spirally-wound pipes (ISO 11296-7:2019)2019-02-13KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 13146-7:2019Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 7: Determination of clamping force and uplift stiffness2019-01-30KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 14033-4:2019Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail2019-01-30KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 13146-1:2019Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint2019-01-30KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.30 Domowe urządzenia chłodnicze
EN 60335-2-24:2010/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers2019-01-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-24:2010/A1:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers2019-01-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.180 Różne urządzenia domowe i handlowe
EN ISO 9994:2019Lighters - Safety specification (ISO 9994:2018)2019-01-23RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.200.40 Place do zabaw i gier
EN 1176-6:2017+AC:2019Playground equipment and surfacing - Part 6: Additional specific safety requirements and test methods for rocking equipment2019-01-09KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 1176-4:2017+AC:2019Playground equipment and surfacing - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for cableways2019-01-09KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 1177:2018+AC:2019Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation2019-01-09KT 2 ds. Sportu i Rekreacji