Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
EN ISO 22748:2021Absorbent incontinence products for urine and/or faeces - Product type names and illustrations (ISO 22748:2021)2021-07-21KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
01.040.21 Zespoły mechaniczne i części ogólnego zastosowania (Słownictwo)
EN ISO 1891-2:2014/A1:2021Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings - Amendment 1 (ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020)2021-06-23KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
EN ISO 9235:2021Aromatic natural raw materials - Vocabulary (ISO 9235:2021)2021-07-07KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
EN ISO 2692:2021Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO 2692:2021)2021-06-23KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
03.080.99 Inne usługi
EN 17483-1:2021Private security services - Protection of critical infrastructure - Part 1: General requirements2021-06-30KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN 17485:2021Maintenance - Maintenance within physical asset management - Framework for improving the value of the physical assets through their whole life cycle2021-06-02KT 9 ds. Niezawodności
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
EN 301549:2021Accessibility requirements for ICT products and services2021-06-09KT 11 ds. Telekomunikacji
07.100.10 Mikrobiologia medyczna
EN ISO 11737-1:2018/A1:2021Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products - Amendment 1 (ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021)2021-06-16KT 295 ds. Sterylizacji
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
EN ISO 20743:2021Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products (ISO 20743:2021)2021-06-23KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
11.020.10 Usługi w ochronie zdrowia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21388:2021Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM) (ISO 21388:2020)2021-07-21KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
EN 60601-1-11:2015/A1:2021Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60601-2-35:2021Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-1-6:2010/A2:2021Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-1-10:2008/A2:2021Medical electrical equipment - Part 1-10: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for the development of physiologic closed-loop controllers2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-1-11:2015/A1:2021Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-1-8:2007/A2:2021Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80601-2-74:2021Medical electrical equipment - Part 2-74: Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment (ISO 80601-2-74:2021)2021-07-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN IEC 60601-2-19:2021Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant incubators2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 60601-2-21:2021Medical electrical equipment - Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN ISO 407:2021Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2021)2021-06-16KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN 80369-5:2016/AC:2021-06Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications2021-06-25KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 22413:2021Transfer sets for pharmaceutical preparations - Requirements and test methods (ISO 22413:2021)2021-06-23KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN 60601-2-63:2015/A2:2021Medical electrical equipment - Part 2-63: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment2021-06-25KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN 60601-2-65:2013/A2:2021Medical electrical equipment - Part 2-65: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental intra-oral X-ray equipment2021-06-18KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
EN IEC 60601-2-50:2021Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant phototherapy equipment2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
EN IEC 60601-2-1:2021Medical electrical equipment - Part 2-1: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electron accelerators in the range 1 MeV to 50 MeV2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN ISO 15253:2021Ophthalmic optics and instruments - Optical and electro-optical devices for enhancing low vision (ISO 15253:2021)2021-07-14KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
EN ISO 19980:2021Ophthalmic instruments - Corneal topographers (ISO 19980:2021)2021-06-16KT 49 ds. Optyki i Przyrządów Optycznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 3630-3:2021Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors (ISO 3630-3:2021)2021-06-23KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.01 Sterylizacja i dezynfekcja. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14160:2021Sterilization of health care products - Liquid chemical sterilizing agents for single-use medical devices utilizing animal tissues and their derivatives - Requirements for characterization, development, validation and routine control of a sterilization pr2021-06-30KT 295 ds. Sterylizacji
EN ISO 11737-1:2018/A1:2021Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products - Amendment 1 (ISO 11737-1:2018/Amd 1:2021)2021-06-16KT 295 ds. Sterylizacji
11.100.01 Medycyna laboratoryjna. Zagadnienia ogólne
EN ISO 23162:2021Basic semen examination - Specification and test methods (ISO 23162:2021)2021-07-14KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.10 Systemy badań do diagnostyki in vitro
EN ISO 17511:2021In vitro diagnostic medical devices - Requirements for establishing metrological traceability of values assigned to calibrators, trueness control materials and human samples (ISO 17511:2020)2021-06-02KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
EN ISO 23118:2021Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes in metabolomics in urine, venous blood serum and plasma (ISO 23118:2021)2021-06-02KT 300 ds. Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-12:2021Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials (ISO 10993-12:2021)2021-06-16KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.140 Wyposażenie szpitalne
EN IEC 60601-2-35:2021Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use2021-07-16KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.180.10 Pomoce i dostosowania do przemieszczania
EN ISO 11199-2:2021Assistive products for walking manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 2: Rollators (ISO 11199-2:2021)2021-07-21KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
EN ISO 11199-1:2021Assistive products for walking manipulated by both arms - Requirements and test methods - Part 1: Walking frames (ISO 11199-1:2021)2021-06-09KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
11.180.15 Pomoce dla osób głuchych i niedosłyszących
EN ISO 21388:2021Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM) (ISO 21388:2020)2021-07-21KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
11.180.20 Pomoce przy nietrzymaniu i do stomii
EN ISO 22748:2021Absorbent incontinence products for urine and/or faeces - Product type names and illustrations (ISO 22748:2021)2021-07-21KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN 14031:2021Workplace exposure - Quantitative measurement of airborne endotoxins2021-07-14KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 10703:2021Water quality - Gamma-ray emitting radionuclides - Test method using high resolution gamma-ray spectrometry (ISO 10703:2021)2021-07-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13162:2021Water quality - Carbon 14 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13162:2021)2021-06-16KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.080.10 Charakterystyki chemiczne gleby
EN ISO 15192:2021Soil and waste - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection (ISO 15192:2021)2021-07-07KT 191 ds. Chemii Gleby
EN ISO 12404:2021Soil and waste - Guidance on the selection and application of screening methods (ISO 12404:2021)2021-06-30KT 191 ds. Chemii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-07-23KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-21:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-17:2013/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-1:2012/A15:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 63327:2021Automatic floor treatment machines for commercial use - Particular requirements2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-32:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.160 Oddziaływanie drgań i wstrząsów na organizm człowieka
EN ISO 8041-2:2021Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 2: Personal vibration exposure meters (ISO 8041-2:2021)2021-06-09KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.180 Ergonomia
EN 301549:2021Accessibility requirements for ICT products and services2021-06-09KT 11 ds. Telekomunikacji
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 54-1:2021Fire detection and fire alarm systems - Part 1: Introduction2021-06-23KT 264 ds. Systemów Sygnalizacji Pożarowej
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 60695-11-11:2021Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source2021-07-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-06-04KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 17483-1:2021Private security services - Protection of critical infrastructure - Part 1: General requirements2021-06-30KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia
EN 50131-6:2017/A1:2021Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies2021-06-18KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 1630:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1629:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1627:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1628:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50134-5:2021Alarm systems - Social alarm systems - Part 5: Interconnections and communications2021-07-02KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 19818-1:2021Eye and face protection - Protection against laser radiation - Part 1: Requirements and test methods (ISO 19818-1:2021)2021-06-30KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21388:2021Acoustics - Hearing aid fitting management (HAFM) (ISO 21388:2020)2021-07-21KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 10052:2021Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2021)2021-07-21KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 62053-21:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-22:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-24:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-23:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 61869-13:2021Instrument transformers - Part 13: Stand-alone merging unit (SAMU)2021-07-16KT 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
EN IEC 61788-17:2021Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films2021-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
EN IEC 61326-2-2:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-5:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-4:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-6:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-3:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 10703:2021Water quality - Gamma-ray emitting radionuclides - Test method using high resolution gamma-ray spectrometry (ISO 10703:2021)2021-07-07KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 13162:2021Water quality - Carbon 14 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13162:2021)2021-06-16KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 22515:2021Water quality - Iron-55 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 22515:2021)2021-06-09KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60695-11-11:2021Fire hazard testing - Part 11-11: Test flames - Determination of the characteristic heat flux for ignition from a non-contacting flame source2021-07-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 3452-1:2021Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (ISO 3452-1:2021)2021-06-02KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 3452-2:2021Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials (ISO 3452-2:2021)2021-06-02KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1891-2:2014/A1:2021Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings - Amendment 1 (ISO 1891-2:2014/Amd 1:2020)2021-06-23KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
21.060.70 Zaciski i klamry
EN 13411-7:2021Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket2021-07-07KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 15995:2021Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated (ISO 15995:2021)2021-06-23KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 14245:2021Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing (ISO 14245:2021)2021-06-16KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 15245-1:2021Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specification (ISO 15245-1:2021)2021-06-09KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 1555-5:2021Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system2021-07-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 1555-1:2021Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General2021-07-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN 1555-2:2021Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes2021-07-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 23856:2021Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin (ISO 23856:2021)2021-06-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN 1555-3:2021Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings2021-07-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 10619-2:2021Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 2: Bending tests at sub-ambient temperatures (ISO 10619-2:2021)2021-07-14KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.060.99 Inne zawory
EN 1555-4:2021Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves2021-07-07KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.100.20 Cylindry
EN 13001-3-6:2018+A1:2021Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders2021-06-16KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN ISO 12759-5:2021Fans - Efficiency classification for fans - Part 5: Jet fans (ISO 12759-5:2021)2021-07-14KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61784-3-13:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 132021-06-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3-8:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF82021-06-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3-2:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 22021-06-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 32021-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-18:2011/A2:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 182021-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-6:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-4:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-5:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-2:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-3:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.040.99 Inne normy dotyczące zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
EN IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-07-23KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-3-1:2014/A12:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws2021-06-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 62841-3-1:2014/A1:2021Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws2021-06-11KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie
EN IEC 60974-11:2021Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders2021-06-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 17633:2018/A1:2021Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification - Amendment 1 (ISO 17633:2017/Amd 1:2021)2021-06-23KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 8167:2021Resistance welding - Embossed projection welding - Projections for resistance welding (ISO 8167:2021)2021-07-07KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN IEC 60974-13:2021Arc welding equipment - Part 13: Welding current return clamp2021-06-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN 15339-2:2021Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 2: Gas control units2021-07-14KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.50 Emalie
EN 4866:2021Aerospace series - Definitions of imperfections and defects in organic matrix composite materials2021-06-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62934:2021Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions2021-06-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.070 Ogniwa paliwowe
EN IEC 62282-7-2:2021Fuel cell technologies - Part 7-2: Test methods - Single cell and stack performance tests for solid oxide fuel cells (SOFCs)2021-07-16KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC/IEEE 62582-6:2021Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Electrical equipment condition monitoring methods - Part 6: Insulation resistance2021-07-16KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62855:2021Nuclear power plants - Electrical power systems - Electrical power systems analysis2021-07-16KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 62954:2021Nuclear power plants - Control rooms - Requirements for emergency response facilities2021-07-16KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
EN IEC 61226:2021Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Categorization of functions and classification of systems2021-07-16KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 61215-1:2021/AC:2021-06Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN 61400-12-1:2017/AC:2021-06Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines2021-06-11KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 17225-6:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Graded non-woody pellets (ISO 17225-6:2021)2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-7:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO 17225-7:2021) 2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-5:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO 17225-5:2021)2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-9:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use (ISO 17225-9:2021)2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-1:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements (ISO 17225-1:2021)2021-06-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62061:2021Safety of machinery - Functional safety of safety-related control systems2021-07-23KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
EN IEC 62934:2021Grid integration of renewable energy generation - Terms and definitions2021-06-04KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
29.050 Nadprzewodnictwo i materiały przewodzące
EN IEC 61788-17:2021Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films2021-06-11KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
29.060.10 Przewody
EN 61534-1:2011/A2:2021Powertrack systems - Part 1: General requirements2021-07-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-1:2011/A11:2021Powertrack systems - Part 1: General requirements2021-07-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 61007:2020/AC:2021-06Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2021-06-18KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN 62044-2:2005/AC:2021-06Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 2: Magnetic properties at low excitation level2021-06-11KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN 63044-1:2017/A1:2021Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements2021-06-18KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN IEC 61386-23:2021/A11:2021Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-22:2021Conduit Systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-21:2021Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-23:2021Conduit systems for cable management - Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-21:2021/A11:2021Conduit systems for cable management - Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN IEC 61386-22:2021/A11:2021Conduit Systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems2021-07-23KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-1:2011/A11:2021Powertrack systems - Part 1: General requirements2021-07-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 61534-1:2011/A2:2021Powertrack systems - Part 1: General requirements2021-07-02KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
EN 61995-1:2008/A11:2021Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements2021-06-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
HD 62640:2015/A12:2021Residual current devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household and similar uses2021-06-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN 63044-1:2017/A1:2021Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 1: General requirements2021-06-18KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-106:2021High-voltage switchgear and controlgear - Part 106: Alternating current contactors, contactor-based controllers and motor-starters2021-06-04KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.140 Lampy i ich wyposażenie
EN 61995-1:2008/A11:2021Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes - Part 1: General requirements2021-06-18KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN 60598-2-13:2006/A11:2021Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground recessed luminaires2021-07-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN IEC 61007:2020/AC:2021-06Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures2021-06-18KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 60086-1:2021Primary batteries - Part 1: General2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60086-2:2021Primary batteries - Part 2: Physical and electrical specifications2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 60086-3:2021Primary batteries - Part 3: Watch batteries2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN 50604-1:2016/A1:2021Secondary lithium batteries for light EV (electric vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test methods2021-07-23KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 63056:2020/AC:2021-07Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in electrical energy storage systems2021-07-09KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-06-04KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN IEC 61243-1:2021Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC2021-06-04KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
EN IEC 62228-5:2021Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 5: Ethernet transceivers2021-06-04KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-3-122:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-122: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and data transmission with frequencies up to 500 MHz and current-carrying capacity in indus2021-06-04KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN ISO 11146-2:2021Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 2: General astigmatic beams (ISO 11146-2:2021)2021-07-21KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
EN ISO 11146-1:2021Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams (ISO 11146-1:2021)2021-07-21KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
EN 301549:2021Accessibility requirements for ICT products and services2021-06-09KT 11 ds. Telekomunikacji
33.100.20 Odporność
EN IEC 61326-2-5:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-5: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for field devices with field bus interfaces according to IEC 6172021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-4:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-4: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for insulation monitoring devices according to IEC 61557-8 and f2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-2:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-6:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-1:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-1: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61326-2-3:2021Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning2021-06-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-403:2021Optical fibre cables - Part 1-403: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Electrical test methods - Electrical continuity test of cable metallic elements, method H32021-06-04KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 62148-21:2021Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 21: Design guidelines of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)2021-06-04KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61968-3:2021Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations2021-06-11KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62488-3:2021Power line communication systems for power utility applications - Part 3: Digital Power Line Carrier (DPLC) terminals and hybrid ADPLC terminals2021-06-04KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN 301549:2021Accessibility requirements for ICT products and services2021-06-09KT 11 ds. Telekomunikacji
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 61784-3-2:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-2: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 22021-06-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3-13:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-13: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 132021-06-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3-8:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-8: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF82021-06-25KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-3: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 32021-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 61784-3-18:2011/A2:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3-18: Functional safety fieldbuses - Additional specifications for CPF 182021-06-18KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19111:2020/A1:2021Geographic information - Referencing by coordinates - Amendment 1 (ISO 19111:2019/Amd 1:2021)2021-07-07KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19168-1:2021Geographic information - Geospatial API for features - Part 1: Core (ISO 19168-1:2020)2021-06-30KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19116:2019/A1:2021Geographic information - Positioning services - Amendment 1 (ISO 19116:2019/Amd 1:2021)2021-06-23KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19126:2021Geographic information - Feature concept dictionaries and registers (ISO 19126:2021)2021-06-09KT 297 ds. Informacji Geograficznej
39.040.10 Zegarki
EN IEC 60086-3:2021Primary batteries - Part 3: Watch batteries2021-06-11KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN ISO 18541-1:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition (ISO 18541-1:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 18541-3:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements (ISO 18541-3:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 18541-2:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements (ISO 18541-2:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 18541-4:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 4: Conformance test (ISO 18541-4:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.180 Sprzęt do diagnostyki, obsługi i badań
EN ISO 18541-4:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 4: Conformance test (ISO 18541-4:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 18541-1:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition (ISO 18541-1:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 18541-2:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements (ISO 18541-2:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 18541-3:2021Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements (ISO 18541-3:2021)2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 12082:2017+A1:2021Railway applications - Axleboxes - Performance testing2021-06-23KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 50155:2021Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment2021-07-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
45.060.20 Pojazdy ciągnione
EN 16116-2:2021Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons2021-07-21KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN 61996-1:2013/A1:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne voyage data recorder (VDR) - Part 1: Performance requirements, methods of testing and required test results2021-07-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 14945:2021Small craft - Builder's plate (ISO 14945:2021)2021-06-30KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 14946:2021Small craft - Maximum load capacity (ISO 14946:2021)2021-06-30KT 230 ds. Małych Statków
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 2854-003:2021Aerospace series - Cables, electrical for general purpose - Operating temperatures between -55 °C and 260 °C - Part 003: Product standard2021-06-16KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
53.020.20 Dźwignice
EN 13001-3-6:2018+A1:2021Cranes - General design - Part 3-6: Limit states and proof of competence of machinery - Hydraulic cylinders2021-06-16KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
EN 13411-7:2021Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket2021-07-07KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
53.080 Urządzenia magazynowe
EN 15620:2021Steel static storage systems - Tolerances, deformations and clearances2021-07-21KT 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63203-204-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Test method for assessing washing durability of leisurewear and sportswear e-textile systems2021-06-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
EN ISO 20743:2021Textiles - Determination of antibacterial activity of textile products (ISO 20743:2021)2021-06-23KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.30 Płaskie wyroby tekstylne
EN ISO 2313-2:2021Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 2: Method of the vertically folded specimen (ISO 2313-2:2021)2021-06-02KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 2313-1:2021Textiles - Determination of the recovery from creasing of a folded specimen of fabric by measuring the angle of recovery - Part 1: Method of the horizontally folded specimen (ISO 2313-1:2021)2021-06-02KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.80 Inteligentne tekstylia
EN IEC 63203-204-1:2021Wearable electronic devices and technologies - Part 204-1: Electronic textile - Test method for assessing washing durability of leisurewear and sportswear e-textile systems2021-06-25KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 18219-1:2021Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 1: Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) (ISO 18219-1:2021)2021-06-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 18219-2:2021Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 2: Chromatographic method for middle-chain chlorinated paraffins (MCCPs) (ISO 18219-2:2021)2021-06-02KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
EN ISO 16181-2:2021Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 2: Determination of phthalate without solvent extraction (ISO 16181-2:2021)2021-07-07KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 16186:2021Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Determination of dimethyl fumarat (DMFU) (ISO 16186:2021)2021-06-16KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.040.10 Budynki inwentarskie, ich wyposażenie oraz instalacje
EN 17088:2021Side curtain ventilation systems - Safety2021-07-07KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
65.060.99 Inne maszyny i sprzęt rolniczy
EN 703:2021Agricultural machinery - Safety - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines2021-07-14KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
67.200.10 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce
EN ISO 6321:2021Animal and vegetable fats and oils - Determination of melting point in open capillary tubes - Slip point (ISO 6321:2021)2021-06-23KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.100.60 Olejki eteryczne
EN ISO 9235:2021Aromatic natural raw materials - Vocabulary (ISO 9235:2021)2021-07-07KT 110 ds. Surowców i Przetworów Zielarskich
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
EN 1018:2021Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate2021-06-02KT 249 ds. Analizy Chemicznej
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 21654:2021Solid recovered fuels - Determination of calorific value (ISO 21654:2021)2021-07-07KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.160.20 Paliwa płynne
EN 15692:2021Ethanol as a blending component for gasoline - Determination of water content - Karl Fischer potentiometric titration method2021-07-21KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 17225-7:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO 17225-7:2021) 2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-9:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 9: Graded hog fuel and wood chips for industrial use (ISO 17225-9:2021)2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-5:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO 17225-5:2021)2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-6:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Graded non-woody pellets (ISO 17225-6:2021)2021-07-21KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 17225-1:2021Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements (ISO 17225-1:2021)2021-06-23KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN 17278:2021Natural gas vehicles - Vehicle fuelling appliances2021-06-30KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 20257-2:2021Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of floating LNG installations - Part 2: Specific FSRU issues (ISO 20257-2:2021)2021-06-23KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
77.080.20 Stale
EN 10373:2021Determination of the physical and mechanical properties of steels using models2021-06-23KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.01 Wyroby z żeliwa i stali. Zagadnienia ogólne
EN 10373:2021Determination of the physical and mechanical properties of steels using models2021-06-23KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.30 Stale na zbiorniki ciśnieniowe
EN 10222-4:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10222-2:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.85 Odkuwki z żeliwa i stali
EN 10222-4:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10222-2:2017+A1:2021Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperatures properties2021-06-09KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
EN ISO 19630:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods of test for reinforcements - Determination of tensile properties of filaments at ambient temperature (ISO 19630:2017)2021-07-21KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 19634:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Ceramic composites - Notations and symbols (ISO 19634:2017)2021-07-21KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 20323:2021Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at ambient temperature in air atmospheric pressure - Determination of tensile properties of tubes (ISO 20323:2018)2021-07-21KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 14852:2021Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO 14852:2021)2021-07-07KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11403-1:2021Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 1: Mechanical properties (ISO 11403-1:2021)2021-06-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11403-3:2021Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 3: Environmental influences on properties (ISO 11403-3:2021)2021-06-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 13468-2:2021Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 2: Double-beam instrument (ISO 13468-2:2021)2021-06-16KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN ISO 12017:2021Plastics - Poly(methyl methacrylate) double- and triple-skin sheets - Test methods (ISO 12017:2021)2021-07-21KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 14631:2021Extruded sheets of impact-modified polystyrene (PS-I) - Requirements and test methods (ISO 14631:2021)2021-06-30KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 7823-3:2021Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 3: Continuous cast sheets (ISO 7823-3:2021)2021-06-23KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 14632:2021Extruded sheets of polyethylene (PE-HD) - Requirements and test methods (ISO 14632:2021)2021-06-02KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 8130-2:2021Coating powders - Part 2: Determination of density by gas comparison pyknometer (referee method) (ISO 8130-2:2021)2021-07-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-3:2021Coating powders - Part 3: Determination of density by liquid displacement pyknometer (ISO 8130-3:2021)2021-07-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-5:2021Coating powders - Part 5: Determination of flow properties of a powder/air mixture (ISO 8130-5:2021)2021-07-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-10:2021Coating powders - Part 10: Determination of deposition efficiency (ISO 8130-10:2021)2021-07-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-6:2021Coating powders - Part 6: Determination of gel time of thermosetting coating powders at a given temperature (ISO 8130-6:2021)2021-07-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-8:2021Coating powders - Part 8: Assessment of the storage stability of thermosetting powders (ISO 8130-8:2021)2021-07-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 28199-3:2021Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 3: Assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power (ISO 28199-3:2021)2021-06-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 28199-2:2021Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling (ISO 28199-2:2021)2021-06-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 18314-4:2021Analytical colorimetry - Part 4: Metamerism index for pairs of samples for change of illuminant (ISO 18314-4:2020)2021-06-30KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.040.01 Budynki. Zagadnienia ogólne
EN 15643:2021Sustainability of construction works - Framework for assessment of buildings and civil engineering works 2021-06-30KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
91.060.50 Drzwi i okna
EN 1628:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1629:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1627:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 1630:2021Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts2021-06-02KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN 459-2:2021Building lime - Part 2: Test methods2021-07-14KT 196 ds. Cementu i Wapna
91.100.23 Płytki ceramiczne
EN ISO 10545-10:2021Ceramic tiles - Part 10: Determination of moisture expansion (ISO 10545-10:2021)2021-07-14KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
EN ISO 10545-15:2021Ceramic tiles - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by tiles (ISO 10545-15:2021)2021-06-30KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 12390-13:2021Testing hardened concrete - Part 13: Determination of secant modulus of elasticity in compression2021-07-21KT 274 ds. Betonu
EN 12504-2:2021Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number2021-07-21KT 274 ds. Betonu
EN 12504-4:2021Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity2021-07-07KT 274 ds. Betonu
EN 12390-1:2021Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds2021-07-07KT 274 ds. Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
EN 15193-1:2017+A1:2021Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M92021-06-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN ISO 10052:2021Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2021)2021-07-21KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN ISO 10052:2021Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052:2021)2021-07-21KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 17088:2021Side curtain ventilation systems - Safety2021-07-07KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN IEC 62053-24:2021/A11:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2021-07-23KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 60335-2-21:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-21: Particular requirements for storage water heaters2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60335-2-73:2003/A11:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-73: Particular requirements for fixed immersion heaters2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.140.80 Systemy odwadniające
EN ISO 23856:2021Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin (ISO 23856:2021)2021-06-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.99 Inne instalacje w budynkach
EN 15193-1:2017+A1:2021Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M92021-06-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
91.160.01 Oświetlenie. Zagadnienia ogólne
EN 15193-1:2017+A1:2021Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M92021-06-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN 16907-7:2021Earthworks - Part 7: Hydraulic placement of extractive waste2021-07-21KT 312 ds. Robót Ziemnych
93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne
EN ISO 23856:2021Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply, drainage or sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin (ISO 23856:2021)2021-06-30KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
97.030 Domowe urządzenia elektryczne. Zagadnienia ogólne
EN 60335-1:2012/A15:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 60350-2:2018/A1:2021Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance2021-06-25KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60350-1:2016/A1:2021Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance2021-06-25KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
EN 60335-2-17:2013/A2:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC 63327:2021Automatic floor treatment machines for commercial use - Particular requirements2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.140 Meble
EN 17191:2021Children’s Furniture - Seating for children - Safety requirements and test methods2021-07-07KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 16890:2017+A1:2021Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods2021-06-30KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 16094:2021Laminate floor coverings - Test method for the determination of micro-scratch resistance2021-06-30KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN ISO 10873:2021Dentistry - Denture adhesives (ISO 10873:2021)2021-07-14KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN IEC 60335-2-32:2021Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances2021-06-18KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 13209-1:2021Child care articles - Child carriers - Safety requirements and test methods - Part 1: Framed back carrier2021-07-21KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 17191:2021Children’s Furniture - Seating for children - Safety requirements and test methods2021-07-07KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 16890:2017+A1:2021Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods2021-06-30KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 17488:2021Conservation of cultural heritage - Procedure for the analytical evaluation to select cleaning methods for porous inorganic materials used in cultural heritage2021-06-30KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN ISO 20957-7:2021Stationary training equipment - Part 7: Rowing equipment, additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-7:2020)2021-06-16KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 20957-2:2021Stationary training equipment - Part 2: Strength training equipment, additional specific safety requirements and test methods (ISO 20957-2:2020)2021-06-16KT 2 ds. Sportu i Rekreacji