Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.19 Badania (Słownictwo)
EN ISO 12718:2019Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO 12718:2019)2019-09-11KT 7 ds. Badań Nieniszczących
01.040.29 Elektrotechnika (Słownictwo)
EN IEC 60276:2019Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature2019-09-20KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
01.040.43 Pojazdy drogowe (Słownictwo)
EN 13878:2019Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions2019-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
01.040.47 Budowa statków. Konstrukcje morskie (Słownictwo)
EN ISO 8384:2019Ships and marine technology - Dredgers - Vocabulary (ISO 8384:2019)2019-10-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
EN ISO 3252:2019Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2019)2019-09-25KT 33 ds. Metalurgii Proszków
01.040.79 Technologia drewna (Słownictwo)
EN 844:2019Round and sawn timber - Terminology2019-08-28KT 181 ds. Gospodarki Leśnej
01.040.97 Sprzęt do użytku domowego i handlowego. Rozrywki. Sport (Słownictwo)
EN 131-1:2015+A1:2019Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes2019-09-11KT 326 ds. Drabin
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
EN ISO 18388:2019Technical product documentation (TPD) - Relief grooves - Types and dimensioning (ISO 18388:2016)2019-10-02KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
01.110 Dokumentacja techniczna wyrobu
EN IEC 81346-2:2019Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes2019-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN ISO 21417:2019Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers (ISO 21417:2019)2019-10-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 21416:2019Recreational diving services - Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving (ISO 21416:2019)2019-10-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 15017:2019Funeral Services - Requirements2019-09-11RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.50 Produkcja. Zarządzanie produkcją
EN IEC 62668-2:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources2019-09-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
03.100.99 Inne normy dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
EN 15341:2019Maintenance - Maintenance Key Performance Indicators2019-08-28KT 9 ds. Niezawodności
03.200.99 Inne normy dotyczące rekreacji i turystyki
EN ISO 21416:2019Recreational diving services - Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving (ISO 21416:2019)2019-10-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN ISO 21417:2019Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers (ISO 21417:2019)2019-10-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 17573-1:2019Electronic fee collection - System architecture for vehicle-related tolling - Part 1: Reference model (ISO 17573-1:2019)2019-09-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
03.240 Usługi pocztowe
EN 14012:2019Postal services - Quality of service - Complaints handling principles2019-09-18KT 259 ds. Poczty
07.060 Geologia. Meteorologia. Hydrologia
EN 17211:2019Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone2019-09-11KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN 15634-2:2019Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR2019-10-02KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 15634-1:2019Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 1: General considerations2019-10-02KT 235 ds. Analizy Żywności
EN ISO 15216-2:2019Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 2: Method for detection (ISO 15216-2:2019)2019-09-18KT 3 ds. Mikrobiologii Żywności
07.100.99 Inne normy dotyczące mikrobiologii
EN 13098:2019Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements2019-09-04KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 5356-2:2012/A1:2019Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 2: Screw-threaded weight-bearing connectors - Amendment 1 (ISO 5356-2:2012/Amd 1:2019)2019-09-25KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 80601-2-79:2019Medical electrical equipment - Part 2-79: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory impairment (ISO 80601-2-79:2018)2019-09-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 5362:2019Anaesthetic reservoir bags (ISO 5362:2006)2019-09-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 20789:2019Anaesthetic and respiratory equipment - Passive humidifiers (ISO 20789:2018)2019-09-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 80601-2-80:2019Medical electrical equipment - Part 2-80: Particular requirements for basic safety and essential performance of ventilatory support equipment for ventilatory insufficiency (ISO 80601-2-80:2018)2019-09-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 27427:2019Anaesthetic and respiratory equipment - Nebulizing systems and components (ISO 27427:2013)2019-09-18KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 5832-1:2019Implants for surgery - Metallic materials - Part 1: Wrought stainless steel (ISO 5832-1:2016)2019-10-02KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 5832-6:2019Implants for surgery - Metallic materials - Part 6: Wrought cobalt-nickel-chromium-molybdenum alloy (ISO 5832-6:1997)2019-10-02KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 5832-7:2019Implants for surgery - Metallic materials - Part 7: Forgeable and cold-formed cobalt-chromium-nickel-molybdenum-iron alloy (ISO 5832-7:2016)2019-10-02KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN IEC 60601-2-28:2019Medical electrical equipment - Part 2-28: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray tube assemblies for medical diagnosis2019-09-27KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
EN IEC 63009:2019Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 20 kHz to 500 kHz2019-09-20KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
11.040.70 Sprzęt okulistyczny
EN 80601-2-58:2015/A1:2019Medical electrical equipment - Part 2-58: Particular requirements for the basic safety and essential performance of lens removal devices and vitrectomy devices for ophthalmic surgery2019-08-23KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20896-1:2019Dentistry - Digital impression devices - Part 1: Methods for assessing accuracy (ISO 20896-1:2019)2019-10-02KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.25 Narzędzia stomatologiczne
EN ISO 3964:2016/A1:2019Dentistry - Coupling dimensions for handpiece connectors - Amendment 1: Interface dimensions (ISO 3964:2016/Amd 1:2018)2019-10-02KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
13.020.20 Gospodarka środowiskowa. Zrównoważoność
EN ISO 21416:2019Recreational diving services - Requirements and guidance on environmentally sustainable practices in recreational diving (ISO 21416:2019)2019-10-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 50693:2019Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems2019-08-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
13.020.99 Inne normy dotyczące ochrony środowiskowej
EN ISO 21417:2019Recreational diving services - Requirements for training on environmental awareness for recreational divers (ISO 21417:2019)2019-10-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania
EN 13071-3:2019Stationary waste containers up to 5 000 l, top lifted and bottom emptied - Part 3: Recommended lifting connections2019-09-25KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN 13098:2019Workplace exposure - Measurement of airborne microorganisms and microbial compounds - General requirements2019-09-04KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.50 Badanie zawartości substancji chemicznych w wodzie
EN ISO 21253-1:2019Water quality - Multi-compound class methods - Part 1: Criteria for the identification of target compounds by gas and liquid chromatography and mass spectrometry (ISO 21253-1:2019)2019-10-02KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
EN ISO 21253-2:2019Water quality - Multi-compound class methods - Part 2: Criteria for the quantitative determination of organic substances using a multi-compound class analytical method (ISO 21253-2:2019)2019-10-02KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
EN ISO 5815-1:2019Water quality - Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) - Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition (ISO 5815-1:2019)2019-09-18KT 122 ds. Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN 17211:2019Water quality - Guidance on mapping of seagrasses and macroalgae in the eulittoral zone2019-09-11KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.05 Badanie gleby. Zagadnienia ogólne
EN ISO 23611-3:2019Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids (ISO 23611-3:2019)2019-10-02KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 23611-3:2019Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 3: Sampling and extraction of enchytraeids (ISO 23611-3:2019)2019-10-02KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 13854:2019Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body (ISO 13854:2017)2019-09-25KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.180 Ergonomia
EN ISO 9241-210:2019Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2019)2019-08-21KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.220.10 Walka z pożarem
EN 15182-1:2019Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 1: Common requirements2019-09-18KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 15182-2:2019Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps - Hand-held branchpipes for fire service use - Part 2: Combination branchpipes PN 162019-09-18KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 14972-16:2019Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 16: Test protocol for industrial oil cookers for open nozzle systems2019-08-28KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN IEC 61482-1-1:2019Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-1: Test methods - Method 1: Determination of the arc rating (ELIM, ATPV and/or EBT) of clothing materials and of protective clothing using an open arc2019-08-30KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
EN IEC 60331-1:2019Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830°C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm2019-08-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60754-3:2019Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 3: Measurement of low level of halogen content by ion chromatography2019-08-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 15254-3:2019Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 3: Lightweight partitions2019-08-21KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
HD 60364-4-41:2017/A12:2019Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock2019-08-30KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 1047-1:2019Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and data inserts2019-08-21KT 273 ds. Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN IEC 62676-2-32:2019Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-32: Recording control and replay based on web services2019-08-30KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 50291-2:2019Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test met2019-08-30KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
EN IEC 62676-2-31:2019Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-31: Live streaming and control based on web services2019-08-30KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.10 Odzież ochronna
EN ISO 11393-2:2019Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors (ISO 11393-2:2018)2019-09-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
13.340.40 Ochrona dłoni i ramion
EN ISO 11393-4:2019Protective clothing for users of hand-held chainsaws - Part 4: Performance requirements and test methods for protective gloves (ISO 11393-4:2018)2019-09-25KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.20 Właściwości powierzchni
EN 13036-5:2019Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices2019-09-04KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
17.040.30 Narzędzia pomiarowe
EN ISO 13385-1:2019Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (ISO 13385-1:2019)2019-09-18KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.120.10 Przepływy w przewodach zamkniętych
EN ISO 5167-6:2019Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 6: Wedge meters (ISO 5167-6:2019)2019-10-02KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.140.01 Pomiary zjawisk akustycznych i obniżanie poziomu hałasu. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3743-2:2019Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms (ISO 3743-2:2018)2019-09-25KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 20361:2019Liquid pumps and pumps units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy (ISO 20361:2019)2019-09-11KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
17.140.50 Elektroakustyka
EN IEC 63009:2019Ultrasonics - Physiotherapy systems - Field specifications and methods of measurement in the frequency range 20 kHz to 500 kHz2019-09-20KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
17.240 Pomiary promieniowania
EN 50499:2019Procedure for the assessment of the exposure of workers to electromagnetic fields2019-10-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
EN 60068-2-67:1996/A1:2019Environmental testing - Part 2-67: Tests - Test Cy: Damp heat, steady state, accelerated test primarily intended for components2019-08-30KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 61207-3:2019Gas Analyzers - Expression of performance - Part 3: Paramagnetic oxygen analysers2019-08-23KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 60068-2-69:2017/A1:2019Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method2019-08-23KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60068-2-85:2019Environmental testing - Part 2-85: Tests - Test Fj: Vibration - Long time history replication2019-08-23KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 12718:2019Non-destructive testing - Eddy current testing - Vocabulary (ISO 12718:2019)2019-09-11KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.060.01 Części złączne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 3269:2019Fasteners - Acceptance inspection (ISO 3269:2019)2019-09-18KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 14245:2019Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing (ISO 14245:2019)2019-09-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 15995:2019Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Manually operated (ISO 15995:2019)2019-09-18KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 10462:2013/A1:2019Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance - Amendment 1 (ISO 10462:2013/Amd 1:2019)2019-08-28KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 16125:2019LPG Equipment and Accessories - Pipework systems and supports - LPG in liquid phase and vapour pressure phase2019-09-25KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 17152-1:2019Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems - Part 1: Specifications for storm water boxes made of PP and PVC-U2019-08-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 17150:2019Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of short-term compression strength of boxes2019-08-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
EN 17151:2019Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water - Test method for determination of long-term compression strength of boxes2019-08-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN ISO 1403:2019Rubber hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications - Specification (ISO 1403:2019)2019-09-04KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
23.040.99 Inne elementy rurociągów
EN 12954:2019General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures2019-08-21KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 14382:2019Gas safety shut-off devices for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)2019-08-21KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
EN 334:2019Gas pressure regulators for inlet pressure up to 10 MPa (100 bar)2019-08-21KT 277 ds. Przesyłu Paliw Gazowych
23.080 Pompy
EN ISO 20361:2019Liquid pumps and pumps units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy (ISO 20361:2019)2019-09-11KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52911-1:2019Additive manufacturing - Design - Part 1: Laser-based powder bed fusion of metals (ISO/ASTM 52911-1:2019)2019-09-25KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
EN ISO/ASTM 52902:2019Additive manufacturing - Test artifacts - Geometric capability assessment of additive manufacturing systems (ISO/ASTM 52902:2019)2019-09-25KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61158-6-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-25: Application layer protocol specification - Type 25 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification - Type 21 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN ISO 15609-2:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 2: Gas welding (ISO 15609-2:2019)2019-10-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 15609-1:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2019)2019-10-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 15614-1:2017/A1:2019Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)2019-08-21KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 3821:2019Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO 3821:2019)2019-09-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 18592:2019Resistance welding - Destructive testing of welds - Method for the fatigue testing of multi-spot-welded specimens (ISO 18592:2019)2019-09-18KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 13100-2:2019Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics semi- finished products - Part 2: X-ray radiographic testing2019-09-04KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
25.220.50 Emalie
EN ISO 28763:2019Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications (ISO 28763:2019)2019-09-25KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.60 Powłoki organiczne
EN 13523-19:2019Coil coated metals - Test methods - Part 19: Panel design and method of atmospheric exposure testing2019-09-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-11:2019Coil coated metals - Test methods - Part 11: Resistance to solvents (rubbing test)2019-09-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 13523-17:2019Coil coated metals - Test methods - Part 17: Adhesion of strippable films2019-09-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.010 Energetyka. Zagadnienia ogólne
EN 17267:2019Energy measurement and monitoring plan - Design and implementation - Principles for energy data collection2019-08-28KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
27.080 Pompy cieplne
EN 378-4:2016+A1:2019Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery2019-09-25KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC 62138:2019Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions2019-09-27KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 63202-1:2019Photovoltaic cells - Part 1: Measurement of light-induced degradation of crystalline silicon photovoltaic cells2019-09-20KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.180 Systemy turbin wiatrowych
EN IEC 61400-3-1:2019Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines2019-09-20KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
EN IEC 61400-24:2019Wind energy generation systems - Part 24: Lightning protection2019-08-30KT 137 ds. Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
27.200 Chłodnictwo przemysłowe
EN 378-4:2016+A1:2019Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery2019-09-25KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62561-2:2018/AC:2019-09Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2019-09-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
EN 50160:2010/A3:2019Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks2019-09-20KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
EN 50160:2010/A2:2019Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks2019-09-20KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
EN IEC 81346-2:2019Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes2019-08-30KT 8 ds. Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
EN 50693:2019Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems2019-08-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60331-1:2019Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830°C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm2019-08-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.035 Materiały izolacyjne
EN IEC 61333:2019Marking on ferrite cores2019-10-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN IEC 60684-3-216:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 216: Heat-shrinkable, flame- retarded, limited-fire-hazard sleeving2019-10-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60684-3-247:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 247: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, dual wall, not flame retarded, thick and medium wall2019-10-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60684-3-214:2019Flexible insulating sleeving - Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 214: Heat-shrinkable, polyolefin sleeving, not flame retarded, thick and medium wall2019-10-04KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
EN 60317-21:2014/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 21: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with polyamide, class 1552019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-23:2014/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 23: Solderable polyesterimide enamelled round copper wire, class 1802019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 60317-20:2014/A1:2019Specifications for particular types of winding wires - Part 20: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 1552019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
EN IEC 61238-1-3:2019/A11:2019Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV) tested on non-insulated condu2019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 61238-1-3:2019Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-3: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages above 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 36 kV (Um = 42 kV) tested on non-insulated condu2019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 61238-1-2:2019Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-2: Test methods and requirements for insulation piercing connectors for power cables for rated voltages up to 1 kV (Um = 1,2 kV) tested on insulated conductors2019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 61238-1-1:2019Compression and mechanical connectors for power cables - Part 1-1: Test methods and requirements for compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 1 kV (Um = 1,2 kV) tested on non-insulated conductors 2019-09-20KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60331-1:2019Tests for electric cables under fire conditions - Circuit integrity - Part 1: Test method for fire with shock at a temperature of at least 830°C for cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV and with an overall diameter exceeding 20 mm2019-08-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60754-3:2019Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 3: Measurement of low level of halogen content by ion chromatography2019-08-23KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.30 Systemy izolacji
EN IEC 60071-1:2019Insulation co-ordination - Part 1: Definitions, principles and rules2019-10-04KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 61333:2019Marking on ferrite cores2019-10-04KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.100.20 Elementy elektryczne i elektromechaniczne
EN IEC 60276:2019Carbon brushes, brush holders, commutators and slip-rings - Definitions and nomenclature2019-09-20KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60934:2019Circuit breakers for equipment (CBE)2019-09-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN IEC 60934:2019Circuit breakers for equipment (CBE)2019-09-20KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.70 Przekaźniki
EN IEC 61810-10:2019Electromechanical elementary relays - Part 10: Additional functional aspects and safety requirements for high-capacity relays2019-09-20KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-214:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 214: Internal arc classification for metal-enclosed pole-mounted switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2019-09-06KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 63119-1:2019Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General2019-08-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-3:1993/A56:2019Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges2019-08-23KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.01 Maszyny wirujące. Zagadnienia ogólne
EN 60034-18-41:2014/A1:2019Rotating electrical machines - Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification and quality control tests2019-09-20KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
29.220.20 Ogniwa i baterie wtórne kwasowe
EN 50342-2:2019Lead-acid starter batteries - Part 2: Dimensions of batteries and marking of terminals2019-10-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.260 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN IEC 61482-1-1:2019Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-1: Test methods - Method 1: Determination of the arc rating (ELIM, ATPV and/or EBT) of clothing materials and of protective clothing using an open arc2019-08-30KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62668-2:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources2019-09-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
31.040.30 Termistory
EN IEC 60539-2:2019Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 2: Sectional specification - Surface mount negative temperature coefficient thermistors2019-09-20KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.080.99 Inne przyrządy półprzewodnikowe
EN IEC 60747-16-6:2019Semiconductor devices - Part 16-6: Microwave integrated circuits - Frequency multipliers2019-08-23KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN 60068-2-69:2017/A1:2019Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method2019-08-23KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61169-24:2019Radio-frequency connectors - Part 24: Sectional specification - Radio frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 Ω cable networks (type F)2019-09-20KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
EN 12895:2015+A1:2019Industrial trucks - Electromagnetic compatibility2019-08-28KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
33.100.10 Emisja
EN IEC 61000-6-4:2019Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments2019-09-20KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 55016-2-3:2017/A1:2019Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements2019-09-20KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 55015:2019Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment2019-08-30KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN 55016-2-3:2017/A1:2019Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements2019-09-20KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.160.30 Systemy audio
EN 62760:2016/A1:2019Audio reproduction method for normalized loudness level2019-09-06KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.60 Systemy multimedialne i wyposażenie telekonferencyjne
EN 62734:2015/A1:2019Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a2019-10-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.170 Nadawanie audycji radiowych i telewizyjnych
EN 62734:2015/A1:2019Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a2019-10-04KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 61300-3-54:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-54: Examinations and measurements - Angular misalignment between ferrule bore axis and ferrule axis for cylindrical ferrules2019-08-30KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN 419231:2019Protection profile for trustworthy systems supporting time stamping2019-08-29KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.040.01 Kodowanie informacji. Zagadnienia ogólne
EN 419231:2019Protection profile for trustworthy systems supporting time stamping2019-08-29KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.080 Oprogramowanie
EN ISO 25066:2019Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Common Industry Format (CIF) for Usability - Evaluation Report (ISO/IEC 25066:2016)2019-10-02KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.100.70 Warstwa aplikacyjna
EN IEC 61158-6-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-25: Application layer protocol specification - Type 25 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification - Type 21 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
EN IEC 61158-6-19:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-21:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-21: Application layer protocol specification - Type 21 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-26:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-26: Application layer protocol specification - Type 26 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-25:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-25: Application layer protocol specification - Type 25 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61158-6-23:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements2019-08-23KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.180 Terminale i inne urządzenia peryferyjne IT
EN ISO 9241-210:2019Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for interactive systems (ISO 9241-210:2019)2019-08-21KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
35.240.01 Zastosowanie technologii informacyjnej. Zagadnienia ogólne
EN IEC 63119-1:2019Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General2019-08-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 12896-7:2019Public transport - Reference data model - Part 7: Driver management2019-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 12896-4:2019Public transport - Reference data model - Part 4: Operations monitoring and control2019-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 12896-6:2019Public transport - Reference data model - Part 6: Passenger information2019-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 12896-5:2019Public transport - Reference data model - Part 5: Fare management2019-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 12896-8:2019Public transport - Reference data model - Part 8 : Management information & statistics2019-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 17573-1:2019Electronic fee collection - System architecture for vehicle-related tolling - Part 1: Reference model (ISO 17573-1:2019)2019-09-04KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 12381:2019Health informatics - Explicit time-related expressions for healthcare-specific problems (ISO 12381:2019)2019-09-11KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
39.060 Jubilerstwo
EN ISO 11494:2019Jewellery and precious metals - Determination of platinum in platinum alloys - ICP-OES method using an internal standard element (ISO 11494:2019)2019-08-28KT 239 ds. Jubilerstwa
EN ISO 11495:2019Jewellery and precious metals - Determination of palladium in palladium alloys - ICP-OES method using an internal standard element (ISO 11495:2019)2019-08-21KT 239 ds. Jubilerstwa
43.100 Pojazdy osobowe. Przyczepy kempingowe i lekkie przyczepy ładunkowe
EN 13878:2019Leisure accommodation vehicles - Terms and definitions2019-09-11KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 63119-1:2019Information exchange for electric vehicle charging roaming service - Part 1: General2019-08-23KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
47.020.99 Inne normy dotyczące budowy statków i konstrukcji morskich
EN ISO 21593:2019Ship and marine technology - Technical requirements for dry-disconnect/connect couplings for bunkering liquefied natural gas (ISO 21593:2019)2019-09-04KT 277 ds. Dystrybucji Paliw Gazowych
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
EN ISO 6218:2019Inland navigation vessels - Manually- and power-operated coupling devices for rope connections of pushing units and coupled vessels - Safety requirements and main dimensions (ISO 6218:2019)2019-10-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN ISO 8384:2019Ships and marine technology - Dredgers - Vocabulary (ISO 8384:2019)2019-10-02KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.025.01 Materiały w lotnictwie i kosmonautyce. Zagadnienia ogólne
EN 2366:2019Aerospace series - Sheets and strips - Heat resisting alloys - Cold rolled - Thickness a ≤ 3 mm - Dimensions2019-09-04KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 3510:2019Aerospace series - Heat resisting alloy FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Solution treated and precipitation treated - Bars and sections - De ≤ 100 mm2019-09-18KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.10 Stale
EN 2816:2019Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 965 MPa2019-09-25KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 2465:2019Aerospace series - Steel X2CrNi18-9 (1.4307) - Softened - 450 MPa ≤ Rm ≤ 680 MPa - Bars for machining - 4 mm ≤ De ≤ 100 mm2019-09-04KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 3844-3:2019Aerospace series - Flammability of non-metallic materials - Part 3: Small burner test, 45° - Determination of the resistance of material to flame and glow propagation and to flame penetration2019-08-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 3844-1:2019Aerospace series - Flammability of non-metallic materials - Part 1: Small burner test, vertical - Determination of the vertical flame propagation2019-08-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 3844-2:2019Aerospace series - Flammability of non-metallic materials - Part 2: Small burner test, horizontal - Determination of the horizontal flame propagation2019-08-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.20 Aluminium
EN 4827:2019Aerospace series - Hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys2019-09-25KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2125:2019Aerospace series - Aluminium alloy Al-P16- - T6151 - Plates - 6 mm < a ≤ 120 mm2019-09-04KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.50 Kleje
EN 2667-3:2019Aerospace series - Non-metallic materials - Foaming structural adhesive films - Test methods - Part 3: Expansion ratio and volatile content2019-09-04KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
EN 2957:2019Aerospace series - Method of preparation of forged samples2019-09-25KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN 3685:2019Aerospace series - Bolts in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) - Classification: 1 100 MPa/650 °C - Technical specification2019-09-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.040 Powłoki i procesy ich nakładania w lotnictwie i kosmonautyce
EN 4476:2019Aerospace series - Paints and varnishes - Cold curing intermediate coat2019-09-25KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4827:2019Aerospace series - Hexavalent chromium free anodizing of aluminium and aluminium alloys2019-09-25KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 3847:2019Aerospace series - Paints and varnishes - Determination of sedimentation rating2019-09-18KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4868:2019Aerospace series - Anodic electrodeposition of hexavalent chromium free primer2019-09-04KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 3837:2019Aerospace series - Paints and varnishes - Nature and method for surface preparation of test pieces in aluminium alloys2019-08-28KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4604-003:2019Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 003: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WZ - Product standard2019-09-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-107:2019Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 107: Polytetrafluoroethylene (PTFE) - Operating temperatures - 65 °C to 260 °C - Product standard2019-09-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4604-006:2019Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 006: Cable, coaxial, 50 ohms, 200 °C, type WM - Product standard2019-09-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-108:2019Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 108: Limited fire hazard sleeving - Operating temperatures - 65 °C to 150 °C - Product standard2019-09-25KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 62668-2:2019Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 2: Managing electronic components from non-franchised sources2019-09-20KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-081:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 081: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard2019-09-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-105:2019Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 105: Semi-flexible polyvinylidene fluoride (PVDF) - Temperature range – 55 °C to 150 °C - Product standard2019-09-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6049-004:2019Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 004: Braided, tubular, high expandable - Product standard2019-09-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-008:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 008: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard2019-09-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-083:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 083: Contact, electrical, female, type A, crimp, class S, size 8 - Product standard2019-09-11KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-070:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 070: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard2019-09-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-079:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 079: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard2019-09-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-012:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 012: Nickel plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for op2019-09-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-007:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 007: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Single extruded wall for 2019-09-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4056-003:2019Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 003: Plastic cable ties - Operating temperatures - 65 °C to 105 °C and - 65 °C to 150 °C - Product standard2019-09-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-071:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 071: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard2019-09-04KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-065:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 065: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S, size 8 - Product standard2019-08-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-009:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 009: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for op2019-08-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-011:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 011: Nickel plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for op2019-08-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-003:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 003: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Single extruded wall for ope2019-08-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-080:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 080: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, male, type A, crimp, class T - Product standard2019-08-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-008:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 008: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Single extruded wall for 2019-08-28KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-010:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 010: Silver plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 150 °C - Dual extruded wall for op2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-004:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 004: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Single extruded wall for ope2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-002:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 002: Genera2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-009:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 009: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-026:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 026: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class R - Product standard 2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3155-027:2019Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 027: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class R - Product standard2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3371:2019Aerospace series - Electrical bonding - Technical specification2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3645-001:2019Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 001: Technical specification2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-006:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 006: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open 2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4612-005:2019Aerospace series - Cables, electrical, for general purpose, single and multicore assembly - XLETFE Family - Jacketed or screened and jacketed - Part 005: Tin plated copper - Operating temperatures, between - 65 °C and 135 °C - Dual extruded wall for open 2019-08-21KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
EN 3745-404:2019Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 404: Thermal shock2019-09-18KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4660-003:2019Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 003: Communications/Network2019-08-21KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4660-004:2019Aerospace series - Modular and open avionics architectures - Part 004: Packaging2019-08-21KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 4660-005:2019Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 005: Software2019-08-21KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.060 Wózki przemysłowe
EN 12895:2015+A1:2019Industrial trucks - Electromagnetic compatibility2019-08-28KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.120 Bańki. Puszki. Tuby
EN 17220:2019Packaging - Flexible aluminium tubes - Tube nozzles2019-08-21KT 135 ds. Opakowań Metalowych i Zamknięć
59.080.50 Liny i sznury
EN ISO 2307:2019Fibre ropes - Determination of certain physical and mechanical properties (ISO 2307:2019)2019-09-11KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 9554:2019Fibre ropes - General specifications (ISO 9554:2019)2019-09-04KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN ISO 13437:2019Geosynthetics - Installing and retrieving samples in the field for durability assessment (ISO 13437:2019)2019-09-18KT 142 ds. Geosyntetyków
61.060 Obuwie
EN ISO 17700:2019Footwear - Test methods for upper components and insocks - Colour fastness to rubbing and bleeding (ISO 17700:2019)2019-09-11KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.080 Nawozy sztuczne
EN 17246:2019Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by ion chromatography and conductivity detection (IC-CD)2019-08-21KT 156 ds. Nawozów
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17212:2019Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)2019-09-04KT 40 ds. Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 15842:2019Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods2019-10-02KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 15633-1:2019Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 1: General considerations2019-10-02KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 17254:2019Foodstuffs - Minimum performance requirements for determination of gluten by ELISA2019-10-02KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 17265:2019Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma optical emission spectometry (ICP-OES)2019-09-11KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 17264:2019Foodstuffs - Determination of elements and their chemical species - Determination of aluminium by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)2019-09-11KT 235 ds. Analizy Żywności
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
EN 15634-2:2019Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR2019-10-02KT 235 ds. Analizy Żywności
67.200.20 Nasiona oleiste
EN ISO 17059:2019Oilseeds - Extraction of oil and preparation of methyl esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (Rapid method) (ISO 17059:2019)2019-09-11KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN 15154-6:2019Emergency safety showers - Part 6: Plumbed-in multiple nozzle body showers for sites other than laboratories2019-09-04KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
71.040.20 Naczynia laboratoryjne i aparatura towarzysząca
EN IEC 61207-2:2019Expression of performance of gas analyzers - Part 2: Measuring oxygen in gas utilizing high-temperature electrochemical sensors2019-08-30KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
71.040.40 Analiza chemiczna
EN IEC 61207-2:2019Expression of performance of gas analyzers - Part 2: Measuring oxygen in gas utilizing high-temperature electrochemical sensors2019-08-30KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN IEC 61207-3:2019Gas Analyzers - Expression of performance - Part 3: Paramagnetic oxygen analysers2019-08-23KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 1656:2019Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area - Test method and requirements (phase 2, step 1) 2019-09-18KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
EN ISO 10426-3:2019Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 3: Testing of deepwater well cement formulations (ISO 10426-3:2019)2019-10-02KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 35103:2019Petroleum and natural gas industries - Arctic operations - Environmental monitoring (ISO 35103:2017)2019-10-02KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 20074:2019Petroleum and natural gas industry - Pipeline transportation systems - Geological hazards risk management for onshore pipeline (ISO 20074:2019)2019-09-25KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20884:2019Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2019)2019-10-02KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 3924:2019Petroleum products - Determination of boiling range distribution - Gas chromatography method (ISO 3924:2019)2019-09-04KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.20 Paliwa płynne
EN ISO 20846:2019Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2019)2019-10-02KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 17306:2019Liquid petroleum products - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure - Micro-distillation2019-09-18KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 17178:2019Liquid petroleum products - Determination of the total volatile sulfur content in liquefied petroleum gases by ultraviolet fluorescence spectroscopy2019-09-18KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.160.30 Paliwa gazowe
EN ISO 20846:2019Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2019)2019-10-02KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 20884:2019Petroleum products - Determination of sulfur content of automotive fuels - Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2019)2019-10-02KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 19903:2019Petroleum and natural gas industries - Concrete offshore structures (ISO 19903:2019)2019-10-02KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 19901-9:2019Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 9: Structural integrity management (ISO 19901-9:2019)2019-09-11KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 13679:2019Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections (ISO 13679:2019)2019-08-28KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
EN ISO 19906:2019Petroleum and natural gas industries - Arctic offshore structures (ISO 19906:2019)2019-08-28KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN ISO 13679:2019Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections (ISO 13679:2019)2019-08-28KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.060 Korozja metali
EN 12954:2019General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures2019-08-21KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
EN 573-3:2019Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products2019-08-28KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.150.10 Wyroby z aluminium
EN 573-3:2019Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products2019-08-28KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.150.20 Wyroby z magnezu
EN 1753:2019Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloy ingots and castings2019-09-25KT 301 ds. Odlewnictwa
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 3252:2019Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2019)2019-09-25KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 844:2019Round and sawn timber - Terminology2019-08-28KT 181 ds. Gospodarki Leśnej
81.040.20 Szkło budowlane
EN 12758:2019Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules2019-09-04KT 198 ds. Szkła
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
EN ISO 20504:2019Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of compressive properties (ISO 20504:2019)2019-09-25KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 527-1:2019Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles (ISO 527-1:2019)2019-09-18KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 21970-1:2019Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 21970-1:2019)2019-09-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 4577:2019Plastics - Polypropylene and propylene-copolymers - Determination of thermal oxidative stability in air - Oven method (ISO 4577:2019)2019-09-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 21970-2:2019Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 21970-2:2019)2019-09-04KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.140.10 Folie i arkusze
EN ISO 11963:2019Plastics - Polycarbonate sheets - Types, dimensions and characteristics (ISO 11963:2019)2019-09-04KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11833-1:2019Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets - Part 1: Types, dimensions and characteristics for sheets of thickness not less than 1 mm (ISO 11833-1:2019)2019-08-28KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.140.40 Węże
EN ISO 3821:2019Gas welding equipment - Rubber hoses for welding, cutting and allied processes (ISO 3821:2019)2019-09-25KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
83.180 Kleje
EN 14257:2019Adhesives - Wood adhesives - Determination of tensile strength of lap joints at elevated temperature (WATT '91)2019-09-25KT 184 ds. Klejów
EN ISO 22633:2019Adhesives - Test methods for adhesives for floor coverings and wall coverings - Determination of dimensional changes of a linoleum floor covering in contact with an adhesive (ISO 22633:2019)2019-09-11KT 184 ds. Klejów
83.200 Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych
EN 1114-3:2019Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 3: Safety requirements for haul-offs2019-09-04KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 3233-2:2019Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 2: Method using the determination of non-volatile-matter content in accordance with ISO 3251 and determination of dry film density on coated test panels by the Arc2019-10-02KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 17872:2019Paints and varnishes - Guidelines for the introduction of scribe marks through coatings on metallic panels for corrosion testing (ISO 17872:2019)2019-10-02KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 2808:2019Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808:2019)2019-09-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 927-3:2019Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 3: Natural weathering test2019-09-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 927-13:2019Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 13: Assessment of resistance to impact of a coating on a wooden substrate2019-09-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 16074:2019Paints and varnishes - Determination of non-volatile-matter content and spreading rate of coil coating materials2019-09-18KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 787-15:2019General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types (ISO 787-15:2019)2019-09-25KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 787-13:2019General methods of test for pigments and extenders - Part 13: Determination of water-soluble sulfates, chlorides and nitrates (ISO 787-13:2019)2019-09-25KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.060.10 Ściany. Ścianki działowe. Elewacje
EN 15254-3:2019Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 3: Lightweight partitions2019-08-21KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.20 Konstrukcje drewniane
EN 17121:2019Conservation of cultural heritage - Historic timber structures - Guidelines for the on-site assessment of load-bearing timber structures2019-09-25KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
EN 13791:2019Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components2019-08-21KT 274 ds. Betonu
91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa
EN ISO 10426-3:2019Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 3: Testing of deepwater well cement formulations (ISO 10426-3:2019)2019-10-02KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 12390-17:2019Testing hardened concrete - Part 17: Determination of creep of concrete in compression2019-10-02KT 274 ds. Betonu
EN 12390-4:2019Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines2019-10-02KT 274 ds. Betonu
EN 12390-16:2019Testing hardened concrete - Part 16: Determination of the shrinkage of concrete2019-10-02KT 274 ds. Betonu
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN 13494:2019Thermal insulation products for building applications - Determination of the tensile bond strength of the adhesive and of the base coat to the thermal insulation material2019-09-04KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
EN 13495:2019Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-off resistance of external thermal insulation composite systems (ETICS) (foam block test)2019-09-04KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.20 Akustyka budowlana. Izolacja przeciwdźwiękowa
EN 12758:2019Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions, determination of properties and extension rules2019-09-04KT 198 ds. Szkła
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN IEC 62561-2:2018/AC:2019-09Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes2019-09-20KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 215:2019Thermostatic radiator valves - Requirements and test methods2019-09-18KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.50 Instalacje elektryczne
HD 60364-4-41:2017/A12:2019Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock2019-08-30KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 81-80:2019Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passenger and goods passenger lifts2019-08-21KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.190 Akcesoria budowlane
EN 1527:2019Building hardware - Hardware for sliding doors and folding doors - Requirements and test methods2019-08-21KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.080.10 Roboty drogowe
EN 13036-5:2019Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices2019-09-04KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-53:2019Bituminous mixtures - Test methods - Part 53: Cohesion increase by spreadability-meter method2019-09-25KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 13108-31:2019Bituminous mixtures - Material specifications - Part 31: Asphalt Concrete with Bituminous Emulsion2019-09-25KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-56:2019Bituminous mixtures - Test methods - Part 56: Specimen preparation by static compaction2019-09-25KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-54:2019Bituminous mixtures - Test methods - Part 54: Curing of specimen for test of mixtures with bitumen emulsion2019-09-25KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
EN 12697-55:2019Bituminous mixtures - Test methods - Part 55: Organoleptic assessment of mixtures with bitumen emulsion2019-09-25KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 13674-2:2019Railway applications - Track - Rail - Part 2: Switch and crossing rails used in conjunction with Vignole railway rails 46 kg/m and above2019-10-02KT 138 ds. Kolejnictwa
97.060 Sprzęt pralniczy
EN 61121:2013/A11:2019Tumble dryers for household use - Methods for measuring the performance2019-08-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100 Urządzenia ogrzewcze domowe, handlowe i przemysłowe
EN 60531:2000/A11:2019Household electric thermal storage room heaters - Methods for measuring performance2019-08-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 60675:1995/A11:2019Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance2019-08-23KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.145 Drabiny
EN 131-1:2015+A1:2019Ladders - Part 1: Terms, types, functional sizes2019-09-11KT 326 ds. Drabin
97.150 Pokrycia podłogowe
EN 14565:2019Resilient floor coverings - Floor coverings based upon synthetic thermoplastic polymers - Specification2019-08-28KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 14960-2:2019Inflatable play equipment - Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation2019-09-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.195 Wyroby sztuki i rzemiosła. Dobra kultury i dziedzictwo
EN 17121:2019Conservation of cultural heritage - Historic timber structures - Guidelines for the on-site assessment of load-bearing timber structures2019-09-25KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury
97.200.40 Place do zabaw i gier
EN 1176-5:2019Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels2019-10-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
EN 14960-2:2019Inflatable play equipment - Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation2019-09-25KT 2 ds. Sportu i Rekreacji