Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.07 Nauki przyrodnicze i stosowane (Słownictwo)
EN ISO 80004-1:2023Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core vocabulary (ISO 80004-1:2023)2023-08-02KT 314 ds. Nanotechnologii
01.040.13 Środowisko. Ochrona zdrowia. Bezpieczeństwo (Słownictwo)
EN ISO 13943:2023Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2023)2023-09-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN ISO 5157:2023Textiles - Environmental aspects - Vocabulary (ISO 5157:2023)2023-09-13KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
EN ISO/IEC 2382-37:2023Information technology - Vocabulary - Part 37: Biometrics (ISO/IEC 2382-37:2022)2023-09-20KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
01.040.59 Technologia tekstylna i skórzana (Słownictwo)
EN ISO 5157:2023Textiles - Environmental aspects - Vocabulary (ISO 5157:2023)2023-09-13KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
01.040.71 Przemysł chemiczny (Słownictwo)
EN ISO 10991:2023Microfluidics - Vocabulary (ISO 10991:2023)2023-09-20KT 198 ds. Szkła
01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
EN 15016-3:2023Railway applications - Technical documents - Part 3: Handling of modifications of technical documents2023-08-30KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15016-2:2023Railway applications - Technical documents - Part 2: Parts lists2023-08-30KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15016-1:2023Railway applications - Technical documents - Part 1: General principles2023-08-30KT 138 ds. Kolejnictwa
03.080.30 Usługi dla konsumentów
EN 17229-2:2023Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Part 2: Requirements for supervision and staff2023-08-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
03.100.01 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zagadnienia ogólne
EN ISO 56007:2023Innovation management - Tools and methods for managing opportunities and ideas - Guidance (ISO 56007:2023)2023-08-23KT 336 ds. Innowacji
03.100.30 Zarządzanie zasobami ludzkimi
EN 17678-2:2023Installation of post-tensioning kits for prestressing of structures - Part 2: Assessment of personnel2023-08-23KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
03.100.40 Prace badawcze i rozwojowe
EN ISO 56007:2023Innovation management - Tools and methods for managing opportunities and ideas - Guidance (ISO 56007:2023)2023-08-23KT 336 ds. Innowacji
03.100.70 Systemy zarządzania
EN IEC 63376:2023Industrial facility energy management system (FEMS) - Functions and information flows2023-09-22KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN ISO 45001:2023Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018)2023-08-09KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
03.220.20 Transport drogowy
EN 16062:2023Intelligent transport systems - ESafety - eCall high level application requirements (HLAP) using GSM/UMTS circuit switched networks2023-08-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 17573-3:2023Electronic fee collection - System architecture for vehicle-related tolling - Part 3: Data dictionary (ISO 17573-3:2023)2023-08-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 6888-1:2021/A1:2023Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Method using Baird-Parker agar medium - Amendment 1 (ISO 6888-1:2021/Amd 1:2023)2023-09-20KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 6888-2:2021/A1:2023Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Method using rabbit plasma fibrinogen agar medium - Amendment 1 (ISO 6888-2:2021/Amd 1:2023)2023-09-20KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 18743:2015/A1:2023Microbiology of the food chain - Detection of Trichinella larvae in meat by artificial digestion method - Amendment 1: Method validation studies and performance characteristics (ISO 18743:2015/Amd 1:2023)2023-08-16KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
07.120 Nanotechnologie
EN ISO 80004-1:2023Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core vocabulary (ISO 80004-1:2023)2023-08-02KT 314 ds. Nanotechnologii
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 407:2023Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections (ISO 407:2023)2023-08-02KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN IEC 62220-2-1:2023Medical electrical equipment - Characteristics of digital X-ray imaging devices - Part 2-1: Determination of dual-energy subtraction efficiency - Detectors used for dual-energy radiographic imaging2023-09-15KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.01 Stomatologia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 24395:2023Dentistry - Classification of tooth restorations preparation (ISO 24395:2023)2023-08-23KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 3630-4:2023Dentistry - Endodontic instruments - Part 4: Auxiliary instruments (ISO 3630-4:2023)2023-08-23KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.120.20 Opatrunki ran i kompresy
EN 13726:2023Test methods for wound dressings - Aspects of absorption, moisture vapour transmission, waterproofness and extensibility2023-09-20KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN ISO 5157:2023Textiles - Environmental aspects - Vocabulary (ISO 5157:2023)2023-09-13KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
EN 12341:2023Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter2023-08-09KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN ISO 23196:2023Water quality - Calculation of biological equivalence (BEQ) concentrations (ISO 23196:2022)2023-08-30KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 11267:2023Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants (ISO 11267:2023)2023-08-16KT 190 ds. Biologii Gleby
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
EN ISO 45001:2023Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use (ISO 45001:2018)2023-08-09KT 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
13.180 Ergonomia
EN ISO 20685-2:2023Ergonomics - 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases - Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions (ISO 20685-2:2023)2023-09-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 15535:2023General requirements for establishing anthropometric databases (ISO 15535:2023)2023-09-20KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
EN ISO 7933:2023Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain (ISO 7933:2023)2023-08-02KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
13.200 Wypadki i klęski żywiołowe
EN 16062:2023Intelligent transport systems - ESafety - eCall high level application requirements (HLAP) using GSM/UMTS circuit switched networks2023-08-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
13.220.01 Normy ogólne dotyczące ochrony przeciwpożarowej
EN ISO 13943:2023Fire safety - Vocabulary (ISO 13943:2023)2023-09-20KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 12259-12:2023Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 12: Pumps2023-09-06KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów
EN 17885:2023Candle Accessories - Specification for fire safety and product safety labels2023-08-23KT 332 ds. Świec i Zniczy
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 19238:2023Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics - Dicentric assay (ISO 19238:2023)2023-09-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.310 Ochrona przed włamaniem
EN 15713:2023Secure destruction of confidential and sensitive material - Code of practice2023-09-06KT 273 ds. Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 60455-2:2023Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 2: Methods of test2023-09-15KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN 61340-2-3:2016/AC:2023-08Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic charge accumulation2023-08-04KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 19238:2023Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics - Dicentric assay (ISO 19238:2023)2023-09-06KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN 50566:2017/A1:2023Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body moun2023-08-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-2-14:2023Environmental testing - Part 2-14: Tests - Test N: Change of temperature2023-09-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-3-1:2023Environmental testing - Part 3-1: Supporting documentation and guidance - Cold and dry heat tests2023-09-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-3-4:2023Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests2023-09-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-2-17:2023Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing2023-09-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60721-3-4:2019/AC:2023-08Classification of environmental conditions - Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Stationary use at non-weatherprotected locations2023-08-04KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
21.060.20 Nakrętki
EN ISO 8673:2023Fasteners - Hexagon regular nuts (style 1), with fine pitch thread (ISO 8673:2023)2023-09-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 4035:2023Fasteners - Hexagon thin nuts (style 0) (ISO 4035:2023)2023-09-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 8675:2023Fasteners - Hexagon thin nuts (style 0), with fine pitch thread (ISO 8675:2023)2023-09-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 4033:2023Fasteners - Hexagon high nuts (style 2) (ISO 4033:2023)2023-09-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 8674:2023Fasteners - Hexagon high nuts (style 2), with fine pitch thread (ISO 8674:2023)2023-09-06KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
EN ISO 4032:2023Fasteners - Hexagon regular nuts (style 1) (ISO 4032:2023)2023-08-30KT 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe
EN 13445-4:2021+A1:2023Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication2023-08-16KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN 13445-2:2021+A1:2023Unfired pressure vessels - Part 2: Materials2023-08-16KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.020.35 Butle do gazów
EN ISO 11623:2023Gas cylinders - Composite cylinders and tubes - Periodic inspection and testing (ISO 11623:2023)2023-09-06KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 11114-1:2020/A1:2023Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials - Amendment 1 (ISO 11114-1:2020/Amd 1:2023)2023-09-06KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
EN ISO 11363-1:2018/A1:2023Gas cylinders - 17E and 25E taper threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specifications - Amendment 1 (ISO 11363-1:2018/Amd 1:2023)2023-08-16KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 10468:2023Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of the ring creep properties under wet or dry conditions (ISO 10468:2023)2023-08-02KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN ISO 5211:2023Industrial valves - Part-turn actuator attachments (ISO 5211:2023)2023-09-20KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.120 Wentylatory. Dmuchawy. Urządzenia klimatyzacyjne
EN IEC 63086-1:2020/A1:2023Household and similar electrical air cleaning appliances - Methods for measuring the performance - Part 1: General requirements2023-09-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52902:2023Additive manufacturing - Test artefacts - Geometric capability assessment of additive manufacturing systems (ISO/ASTM 52902:2023)2023-08-30KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
EN ISO/ASTM 52924:2023Additive manufacturing of polymers - Qualification principles - Classification of part properties (ISO/ASTM 52924:2023)2023-08-16KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 3581:2023Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 3581:2023)2023-08-16KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 14172:2023Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification (ISO 14172:2023)2023-08-02KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 14920:2023Thermal spraying - Spraying and fusing of self-fluxing alloys (ISO 14920:2023)2023-09-06KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.060.30 Kotły i wymienniki ciepła
EN 15502-2-3:2023Gas-fired central heating boilers - Part 2-3: Specific standard for hybrid units combining a gas-fired boiler and an electrical heat pump in a product2023-09-14KT 277 ds. Gazownictwa
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 60904-2:2023Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices2023-08-04KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60068-3-4:2023Environmental testing - Part 3-4: Supporting documentation and guidance - Damp heat tests2023-09-15KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN 61340-2-3:2016/AC:2023-08Electrostatics - Part 2-3: Methods of test for determining the resistance and resistivity of solid materials used to avoid electrostatic charge accumulation2023-08-04KT 143 ds. Elektryczności Statycznej
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 62044-3:2023Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level2023-09-01KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 63300:2023Test methods for electrical and magnetic properties of magnetic powder cores2023-08-25KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60626-1:2023Combined flexible materials for electrical insulation - Part 1: Definitions and general requirements2023-09-22KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
EN IEC 60455-2:2023Resin based reactive compounds used for electrical insulation - Part 2: Methods of test2023-09-15KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.10 Przewody
EN IEC 60317-89:2023Specifications for particular types of winding wires - Part 89: Polyesterimide enamelled round aluminum wire, class 2002023-09-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN IEC 60317-93:2023Specifications for particular types of winding wires - Part 93: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular copper wire, class 2202023-09-15KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
EN IEC 60383-1:2023Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V - Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria2023-09-01KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 62044-3:2023Cores made of soft magnetic materials - Measuring methods - Part 3: Magnetic properties at high excitation level2023-09-01KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
EN IEC 63300:2023Test methods for electrical and magnetic properties of magnetic powder cores2023-08-25KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN 60670-23:2008/A11:2023Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures2023-09-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 60670-23:2008/A1:2023Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 23: Particular requirements for floor boxes and enclosures2023-09-08KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 60127-2:2014/A1:2023Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links2023-08-25KT 75 ds. Bezpieczników Elektroenergetycznych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-202:2022/AC:2023-09High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: AC prefabricated substations for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV2023-09-15KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 60383-1:2023Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1 000 V - Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria2023-09-01KT 76 ds. Izolatorów
31.160 Filtry elektryczne
EN 60939-2:2005/A1:2023Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Part 2: Sectional specification - Passive filter units for which safety tests are appropriate - Test methods and general requirements2023-09-22KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61189-2-801:2023Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-801: Thermal conductivity test for base materials2023-09-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61189-2-803:2023Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2-803: Test methods for Z-axis expansion of base materials and printed boards2023-09-08KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61249-6-3:2023Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 6-3: Sectional specification set for reinforcement materials - Specification for finished fabric woven from "E" glass for printed boards2023-08-04KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-3-106:2023Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-106: Rectangular connectors - Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial environments incorporating t2023-09-01KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.070.01 Radiokomunikacja ruchoma. Zagadnienia ogólne
EN 50360:2017/A1:2023Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to 2023-08-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 50566:2017/A1:2023Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body moun2023-08-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.10 Emisja
EN 55016-2-3:2017/A2:2023Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements2023-08-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.100.20 Odporność
EN 55016-2-3:2017/A2:2023Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity - Radiated disturbance measurements2023-08-04KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60793-1-44:2023Optical fibres - Part 1-44: Measurement methods and test procedures - Cut-off wavelength2023-09-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-2-38:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-38: Tests - Sealing for fibre optic sealed closures and hardened connectors using air pressure2023-09-15KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-26:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-26: Tests - Salt mist2023-09-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62149-3:2023Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 40-Gbit/s fibre optic transmission systems2023-09-01KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-3-45:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-45: Examinations and measurements - Attenuation of random mated multi-fibre connectors2023-08-25KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 61757-1-2:2023Fibre optic sensors - Part 1-2: Strain measurement - Distributed sensing based on Brillouin scattering2023-09-22KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 13757-8:2023Communication systems for meters - Part 8: Adaptation layer2023-09-20KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 60870-5-104:2006/A1:2016/AC:2023-09Telecontrol equipment and systems - Part 5-104: Transmission protocols - Network access for IEC 60870-5-101 using standard transport profiles2023-09-15KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN ISO/IEC 2382-37:2023Information technology - Vocabulary - Part 37: Biometrics (ISO/IEC 2382-37:2022)2023-09-20KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.100.01 Współdziałanie systemów otwartych. Zagadnienia ogólne
EN 13757-8:2023Communication systems for meters - Part 8: Adaptation layer2023-09-20KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN 16454:2023Intelligent transport systems - ESafety - ECall end to end conformance testing2023-09-20KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 16062:2023Intelligent transport systems - ESafety - eCall high level application requirements (HLAP) using GSM/UMTS circuit switched networks2023-08-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 17573-3:2023Electronic fee collection - System architecture for vehicle-related tolling - Part 3: Data dictionary (ISO 17573-3:2023)2023-08-09KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19115-3:2023Geographic information - Metadata - Part 3: XML schema implementation for fundamental concepts (ISO 19115-3:2023)2023-08-30KT 297 ds. Informacji Geograficznej
EN ISO 19111:2020/A2:2023Geographic information - Referencing by coordinates - Amendment 2 (ISO 19111:2019/Amd 2:2023)2023-08-16KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO/IEEE 11073-10419:2023Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump (ISO/IEEE 11073-10419:2019)2023-08-30KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
35.240.99 Zastosowanie IT w innych dziedzinach
EN ISO 25119-4:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 4: Production, operation, modification and supporting processes (ISO 25119-4:2018)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 25119-1:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design and development (ISO 25119-1:2018)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 25119-3:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software (ISO 25119-3:2018)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 25119-2:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 2: Concept phase (ISO 25119-2:2019)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 63281-1:2023E-Transporters - Part 1: Terminology and classification2023-09-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 15194:2017+A1:2023Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles2023-08-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.150 Rowery
EN ISO 11243:2023Cycles - Luggage carriers for bicycles - Requirements and test methods (ISO 11243:2023)2023-09-06KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 15194:2017+A1:2023Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles2023-08-23KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.020 Kolejnictwo. Zagadnienia ogólne
EN 15016-3:2023Railway applications - Technical documents - Part 3: Handling of modifications of technical documents2023-08-30KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15016-1:2023Railway applications - Technical documents - Part 1: General principles2023-08-30KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15016-2:2023Railway applications - Technical documents - Part 2: Parts lists2023-08-30KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 19659-1:2023Railway applications - Heating, ventilation and air conditioning systems for rolling stock - Part 1: Terms and definitions (ISO 19659-1:2017)2023-08-30KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 16186-5:2021+A1:2023Railway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles2023-08-02KT 138 ds. Kolejnictwa
45.140 Wyposażenie metra, tramwaju i szybkiej kolei
EN 16186-5:2021+A1:2023Railway applications - Driver's cabs - Part 5: External visibility for tram vehicles2023-08-02KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.50 Urządzenia i instalacje pokładowe
EN ISO 9519:2023Ships and marine technology - Single rungs and rungs for dog-step ladders (ISO 9519:2023)2023-09-06KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
49.025.10 Stale
EN 3628:2023Aerospace series - Lockwire, drawn - Corrosion resisting steel2023-09-20KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 2302:2023Aerospace series - Heat-resisting nickel base alloy NiCr20Co3Fe3 - Rm ≥ 650 MPa - Sheets and strips, cold rolled - 0,25 mm < a ≤ 3 mm2023-09-20KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.30 Nakrętki
EN 2876:2023Aerospace series - Nuts, hexagon, plain, reduced height, normal across flats, in aluminium alloy, anodized - Classification: 450 MPa (at ambient temperature)/120 °C2023-09-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 4880:2023Aerospace series - General technical specification for standard parts2023-08-16KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 2591-509:2023Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 509: Adhesion of coating on contacts2023-09-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2591-508:2023Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 508: Measurement of thickness of coating on contacts2023-09-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 6093:2023Aerospace series - Receptacle, floating, single lug2023-08-30KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.090 Urządzenia i przyrządy pokładowe
EN 2591-509:2023Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 509: Adhesion of coating on contacts2023-09-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 2591-508:2023Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 508: Measurement of thickness of coating on contacts2023-09-13KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.140 Systemy kosmiczne i ich działanie
EN 16603-20-08:2023Space engineering - Photovoltaic assemblies and components2023-09-13KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.20 Części składowe przenośników
EN ISO 22721:2023Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for underground mining (ISO 22721:2023)2023-08-02KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
59.020 Procesy przemysłu tekstylnego
EN ISO 5157:2023Textiles - Environmental aspects - Vocabulary (ISO 5157:2023)2023-09-13KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 17751-2:2023Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibres and their blends - Part 2: Scanning electron microscopy method (ISO 17751-2:2023)2023-09-06KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN ISO 5978:2023Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of blocking resistance (ISO 5978:2023)2023-09-06KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN 17900:2023Leather - Standard data for the calculation of leather density2023-08-30KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.01 Maszyny i sprzęt rolniczy. Zagadnienia ogólne
EN ISO 25119-4:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 4: Production, operation, modification and supporting processes (ISO 25119-4:2018)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 25119-3:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software (ISO 25119-3:2018)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 25119-1:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design and development (ISO 25119-1:2018)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 25119-2:2023Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 2: Concept phase (ISO 25119-2:2019)2023-09-27KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
EN 15560:2023Inorganic fertilizers - Determination of total nitrogen in calcium cyanamide nitrate free2023-08-23KT 156 ds. Nawozów
EN 15561:2023Inorganic fertilizers - Determination of total nitrogen in calcium cyanamide containing nitrates2023-08-23KT 156 ds. Nawozów
EN 15562:2023Inorganic fertilizers - Determination of cyanamide nitrogen2023-08-23KT 156 ds. Nawozów
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN ISO 10991:2023Microfluidics - Vocabulary (ISO 10991:2023)2023-09-20KT 198 ds. Szkła
71.100.99 Inne wyroby przemysłu chemicznego
EN 17885:2023Candle Accessories - Specification for fire safety and product safety labels2023-08-23KT 332 ds. Świec i Zniczy
75.060 Gaz ziemny
EN ISO 2614:2023Analysis of natural gas - Biomethane - Determination of terpenes' content by micro gas chromatography (ISO 2614:2023)2023-09-06KT 277 ds. Gazownictwa
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 21911-1:2023Solid recovered fuels - Determination of self-heating - Part 1: Isothermal calorimetry (ISO 21911-1:2022)2023-08-30KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN ISO 2740:2023Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces (ISO 2740:2023)2023-09-20KT 33 ds. Metalurgii Proszków
EN ISO 204:2023Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test (ISO 204:2023)2023-08-02KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 2740:2023Sintered metal materials, excluding hardmetals - Tensile test pieces (ISO 2740:2023)2023-09-20KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 12460-3:2023Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 3: Gas analysis method (ISO 12460-3:2023)2023-09-20KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
EN ISO 23739:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Methods for chemical analysis of zirconium oxide powders (ISO 23739:2021)2023-08-09KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13927:2023Plastics - Simple heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector (ISO 13927:2023)2023-09-06KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 20200:2023Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under composting conditions in a laboratory-scale test (ISO 20200:2023)2023-08-30KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
EN ISO 7231:2023Polymeric materials, cellular, flexible - Determination of air flow value at constant pressure-drop (ISO 7231:2023)2023-08-23KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.120 Tworzywa sztuczne wzmocnione
EN ISO 1172:2023Textile-glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content using calcination methods (ISO 1172:2023)2023-09-06KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN ISO 21368:2023Adhesives - Guidelines for the fabrication of adhesively bonded structures and reporting procedures suitable for the risk evaluation of such structures (ISO 21368:2022)2023-08-30KT 184 ds. Klejów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 22553-16:2023Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 16: Pigment-binder ratio (ISO 22553-16:2022)2023-08-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 22553-15:2023Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 15: Permeate residues (ISO 22553-15:2022)2023-08-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-16:2023Coating powders - Part 16: Determination of density by liquid displacement in a measuring cylinder (ISO 8130-16:2022)2023-08-30KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 3262-18:2023Extenders - Specifications and methods of test - Part 18: Precipitated sodium aluminium silicate (ISO 3262-18:2023)2023-08-02KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.99 Inne aspekty
EN 17840:2023Performance and condition assessment for buildings and civil engineering works - Framework for assessment within physical asset management2023-09-06KT 9 ds. Niezawodności
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
EN 17678-2:2023Installation of post-tensioning kits for prestressing of structures - Part 2: Assessment of personnel2023-08-23KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.120.10 Izolacja cieplna
EN ISO 6781-1:2023Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures (ISO 6781-1:2023)2023-08-16KT 179 ds. Ochrony Cieplnej Budynków
91.120.40 Instalacja odgromowa
EN IEC 62561-3:2023Lightning protection system components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISGs)2023-09-01KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 15502-2-3:2023Gas-fired central heating boilers - Part 2-3: Specific standard for hybrid units combining a gas-fired boiler and an electrical heat pump in a product2023-09-14KT 277 ds. Gazownictwa
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 50470-4:2023Electricity metering equipment - Part 4: Particular requirements - Static meters for DC active energy (class indexes A, B and C)2023-08-25KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 15700:2023Safety for conveyor belts for winter sport or tourist use2023-08-02KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
91.200 Technologie w budownictwie
EN 17680:2023Sustainability of construction works - Evaluation of the potential for sustainable refurbishment of buildings2023-08-02KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 18674-8:2023Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 8: Measurement of loads: Load cells (ISO 18674-8:2023)2023-09-20KT 254 ds. Geotechniki
EN ISO 22477-2:2023Geotechnical investigation and testing - Testing of geotechnical structures - Part 2: Testing of piles: static tension load testing (ISO 22477-2:2023)2023-08-02KT 254 ds. Geotechniki
93.080.20 Materiały do budowy dróg
EN 12697-47:2023Bituminous mixtures - Test methods - Part 47: Determination of the ash content of natural asphalts2023-09-06KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
93.080.30 Zabezpieczenie dróg
EN 14389:2023Road traffic noise reducing devices - Procedures for assessing long term performance2023-09-13KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 50723:2023Measurement method for assessing the compatibility of induction hob and cookware2023-08-11KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC 62885-4:2020/A1:2023Surface cleaning appliances - Part 4: Cordless dry vacuum cleaners for household or similar use - Methods for measuring the performance2023-09-01KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 16232:2013+A2:2023Child use and care articles - Infant swings2023-09-20KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 14350:2020+A1:2023Child care articles - Drinking equipment - Safety requirements and test methods2023-08-09KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.30 Sprzęt kempingowy i kempingi
EN ISO 23537-2:2023Requirements for sleeping bags - Part 2: Fabric and material properties (ISO 23537-2:2023)2023-08-09KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.40 Place do zabaw i gier
EN 1176-10:2023Playground equipment and surfacing - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for fully enclosed play equipment2023-09-06KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.01 Sprzęt sportowy i obiekty sportowe. Zagadnienia ogólne
EN 17229-2:2023Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Part 2: Requirements for supervision and staff2023-08-02KT 2 ds. Sportu i Rekreacji