Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.77 Hutnictwo (Słownictwo)
EN ISO 3252:2023Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2023)2023-03-22KT 33 ds. Metalurgii Proszków
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
EN ISO 4618:2023Paints and varnishes - Vocabulary (ISO 4618:2023)2023-02-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 21872-1:2017/A1:2023Microbiology of the food chain - Horizontal method for the determination of Vibrio spp. - Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus - Amendment 1: Inclusion of performance testing of c2023-03-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN 15634-4:2023Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR2023-02-22KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 15634-5:2023Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR2023-02-22KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 15634-3:2023Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 3: Hazelnut (Corylus avellana) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR2023-02-22KT 235 ds. Analizy Żywności
EN ISO 10272-1:2017/A1:2023Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method - Amendment 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and identification of thermotolerant Campylobacter spp., the u2023-02-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 10272-2:2017/A1:2023Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique - Amendment 1: Inclusion of methods for molecular confirmation and identification of thermotolerant Campylobacter spp. 2023-02-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 16654:2001/A2:2023Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 - Amendment 2: Inclusion of performance testing of all culture media and reagents (ISO 16654:2001/Amd 2:2023)2023-02-08KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
EN ISO 15213-1:2023Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Clostridium spp. - Part 1: Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp. by colony-count technique (ISO 15213-1:2023)2023-02-01KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 5361:2023Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors (ISO 5361:2023)2023-02-01KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN ISO 8536-15:2022/A1:2023Infusion equipment for medical use - Part 15: Light-protective infusion sets for single use - Amendment 1 (ISO 8536-15:2022/Amd 1:2023)2023-03-15KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
EN ISO 8536-2:2023Infusion equipment for medical use - Part 2: Closures for infusion bottles (ISO 8536-2:2023)2023-02-15KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 21649:2023Needle-free injection systems for medical use - Requirements and test methods (ISO 21649:2023)2023-02-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN ISO 11608-5:2023Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 5: Automated functions (ISO 11608-5:2022)2023-03-22KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.55 Sprzęt diagnostyczny
EN IEC 80601-2-59:2019/A1:2023Medical electrical equipment - Part 2-59: Particular requirements for the basic safety and essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening2023-02-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 3630-2:2023Dentistry - Endodontic instruments - Part 2: Enlargers (ISO 3630-2:2023)2023-02-15KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.080.20 Środki dezynfekcyjne i antyseptyczne
EN 14885:2022/AC:2023Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics2023-03-08KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-10:2023Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for skin sensitization (ISO 10993-10:2021)2023-02-08KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
13.020.01 Środowisko i ochrona środowiskowa. Zagadnienia ogólne
EN ISO/ASTM 52931:2023Additive manufacturing of metals - Environment, health and safety - General principles for use of metallic materials (ISO/ASTM 52931:2023)2023-02-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 4484-1:2023Textiles and textile products - Microplastics from textile sources - Part 1: Determination of material loss from fabrics during washing (ISO 4484-1:2023)2023-02-22KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
13.030.30 Odpady specjalne
EN ISO/ASTM 52931:2023Additive manufacturing of metals - Environment, health and safety - General principles for use of metallic materials (ISO/ASTM 52931:2023)2023-02-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
13.060.20 Woda pitna
EN 13077:2023Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B2023-03-01KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 12729:2023Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A2023-03-01KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.30 Ścieki
EN 12255-10:2023Wastewater treatment plants - Part 10: Safety principles2023-03-15KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 12255-4:2023Wastewater treatment plants - Part 4: Primary treatment2023-03-01KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
EN 12255-11:2023Wastewater treatment plants - Part 11: General data required2023-02-08KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN 17805:2023Water quality - Sampling, capture and preservation of environmental DNA from water2023-03-15KT 119 ds. Jakości Wody - Problemy Podstawowe
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 11268-2:2023Soil quality - Effects of pollutants on earthworms - Part 2: Determination of effects on reproduction of Eisenia fetida/Eisenia andrei and other earthworm species (ISO 11268-2:2023)2023-02-01KT 190 ds. Biologii Gleby
13.080.99 Inne normy dotyczące jakości gleby
EN 17685-1:2023Earthworks - Chemical tests - Part 1: Determination of loss on ignition2023-03-01KT 312 ds. Robót Ziemnych
13.100 Bezpieczeństwo w miejscu pracy. Higiena przemysłowa
EN ISO/ASTM 52931:2023Additive manufacturing of metals - Environment, health and safety - General principles for use of metallic materials (ISO/ASTM 52931:2023)2023-02-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-12:2021/A11:2023Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO 19085-12:2021)2023-03-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN IEC 60335-2-9:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-9:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.10 Walka z pożarem
EN ISO 21805:2023Guidance and recommendations on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems (ISO 21805:2023)2023-03-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1999-1-2:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 15725:2023Extended application on the fire performance of construction products and building elements: Principle of EXAP standards and EXAP reports2023-03-22KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
EN 17020-5:2023Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 5: Durability of self-closing of hinged and pivoted timber doorsets2023-03-15KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50136-2:2013/A1:2023Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 2: Requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT)2023-03-17KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
17.040.10 Tolerancje i pasowania
EN ISO 8062-3:2023Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings using ± tolerances for indicated dimensions (ISO 8062-3:20232023-03-01KT 301 ds. Odlewnictwa
17.040.20 Właściwości powierzchni
EN ISO 16610-62:2023Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 62: Linear areal filters: Spline filters (ISO 16610-62:2023)2023-03-08KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 16610-62:2023Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 62: Linear areal filters: Spline filters (ISO 16610-62:2023)2023-03-08KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
EN ISO 11819-1:2023Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:2023)2023-03-08KT 212 ds. Budowy i Utrzymania Dróg
17.220.01 Elektryczność. Magnetyzm. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60404-12:2023Magnetic materials - Part 12: Methods of test for the assessment of the thermal endurance of surface insulation coatings on electrical steel strip and sheet2023-03-24KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 62631-3-1:2023Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-1: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity - General method2023-03-03KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 15001-2:2023Gas supply systems - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 2: Detailed functional requirements for commissioning2023-02-22KT 277 ds. Gazownictwa
EN 15001-1:2023Gas Infrastructure - Gas installation pipework with an operating pressure greater than 0,5 bar for industrial installations and greater than 5 bar for industrial and non-industrial installations - Part 1: Detailed functional requirements for design, mater2023-02-22KT 277 ds. Gazownictwa
25.030 Wytwarzanie przyrostowe
EN ISO/ASTM 52911-3:2023Additive Manufacturing - Design - Part 3: PBF-EB of metallic materials (ISO/ASTM 52911-3:2023)2023-03-08KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
EN ISO/ASTM 52931:2023Additive manufacturing of metals - Environment, health and safety - General principles for use of metallic materials (ISO/ASTM 52931:2023)2023-02-01KT 207 ds. Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN 15085-4:2023Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 4: Production requirements2023-03-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15085-5:2023Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 5: Inspection, testing and documentation2023-03-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN ISO 15610:2023Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables (ISO 15610:2023)2023-02-22KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN 4877-002:2023Aerospace series - Filler metals for welding - Part 002: Authorized filler metals2023-03-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN 3879:2023Aerospace series - Metallic materials - Filler metal for welding - Technical specification2023-02-22KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.40 Złącza spawane i spoiny
EN ISO 5817:2023Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2023)2023-03-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.60 Powłoki organiczne
EN 13523-14:2023Coil coated metals - Test methods - Part 14: Chalking (Helmen method)2023-03-15KT 175 ds. Farb i Lakierów
27.070 Ogniwa paliwowe
EN IEC 62282-4-102:2023Fuel cell technologies - Part 4-102: Fuel cell power systems for electrically powered industrial trucks - Performance test methods2023-02-03KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
27.190 Biologiczne i alternatywne źródła energii
EN ISO 5370:2023Solid biofuels - Determination of fines content in pellets (ISO 5370:2023)2023-02-15KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
29.030 Materiały magnetyczne
EN IEC 60404-12:2023Magnetic materials - Part 12: Methods of test for the assessment of the thermal endurance of surface insulation coatings on electrical steel strip and sheet2023-03-24KT 153 ds. Stalowych Blach Cienkich
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62631-3-1:2023Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-1: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity - General method2023-03-03KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.120.40 Łączniki
EN IEC 60947-6-2:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)2023-03-03KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.120.70 Przekaźniki
EN IEC 62246-4:2023Reed switches - Part 4: Application in conjunction with magnetic actuator used for magnetic sensing devices2023-03-24KT 70 ds. Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-6-2:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-2: Multiple function equipment - Control and protective switching devices (or equipment) (CPS)2023-03-03KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 60947-4-2:2023Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-2: Contactors and motor-starters - Semiconductor motor controllers, starters and soft-starters2023-03-03KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.01 Lampy. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62471-7:2023Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 7: Light sources and luminaires primarily emitting visible radiation2023-03-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN IEC 62722-2-1:2023Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements - LED luminaires2023-03-03KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.50 Instalacje oświetleniowe
EN IEC 62386-202:2023Digital addressable lighting interface - Part 202: Particular requirements for control gear - Self-contained emergency lighting (device type 1)2023-02-03KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 62386-202:2023Digital addressable lighting interface - Part 202: Particular requirements for control gear - Self-contained emergency lighting (device type 1)2023-02-03KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.220.30 Ogniwa i baterie wtórne zasadowe
EN 61951-1:2017/A1:2023Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary sealed cells and batteries for portable applications - Part 1: Nickel-cadmium2023-03-17KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
31.040.10 Rezystory stałe
EN 60115-1:2023Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 1: Generic specification2023-03-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.040.30 Termistory
EN IEC 60539-1:2023Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification2023-02-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060 Kondensatory
EN IEC 62146-2:2023Capacitors for high‑voltage alternating current circuit‑breakers - Part 2: TRV capacitors2023-02-17KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.060.10 Kondensatory stałe
EN IEC 60384-20:2023Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 20: Sectional specification - Fixed metallized polyphenylene sulfide film dielectric surface mount DC capacitors2023-03-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60384-23:2023Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 23: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene naphthalate film dielectric surface mount DC capacitors2023-03-17KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 60384-14:2023Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14: Sectional specification - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains2023-03-03KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.70 Kondensatory mocy
EN IEC 62146-2:2023Capacitors for high‑voltage alternating current circuit‑breakers - Part 2: TRV capacitors2023-02-17KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.160 Filtry elektryczne
EN 50065-4-3:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-3: Low voltage decoupling filter - Incoming filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-4:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-4: Low voltage decoupling filter - Impedance filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-5:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-5: Low voltage decoupling filter - Segmentation filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-6:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-6: Low voltage decoupling filters - Phase coupler2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-1:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-1: Low voltage decoupling filters - Generic specification2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 61969-1:2023Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 1: Design guidelines2023-03-24KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN IEC 62471-7:2023Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 7: Light sources and luminaires primarily emitting visible radiation2023-03-24KT 4 ds. Techniki Świetlnej
33.040.30 Przełączniki i systemy sygnalizacyjne
EN 50065-4-6:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-6: Low voltage decoupling filters - Phase coupler2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-5:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-5: Low voltage decoupling filter - Segmentation filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-4:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-4: Low voltage decoupling filter - Impedance filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-3:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-3: Low voltage decoupling filter - Incoming filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-1:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-1: Low voltage decoupling filters - Generic specification2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
33.040.40 Sieci telekomunikacyjne
EN 50136-2:2013/A1:2023Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 2: Requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT)2023-03-17KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN IEC 61076-3-126:2023Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-126: Rectangular connectors - Detail specification for 5-way power connectors for industrial environments with push-pull locking2023-03-17KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61280-1-4:2023Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 1-4: General communication subsystems - Light source encircled flux measurement method2023-02-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62343:2023Dynamic modules - Generic specification2023-02-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-1-308:2023Optical fibre cables - Part 1-308: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods - Ribbon residual twist test, method G82023-03-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-305:2023Optical fibre cables - Part 1-305: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods - Ribbon tear (separability), Method G52023-02-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 62149-12:2023Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 12: Distributed feedback laser diode device for analogue radio over fibre systems2023-03-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62148-22:2023Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 22: 25 Gbit/s directly modulated laser packages with temperature control unit2023-03-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-18:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-18: Tests - Dry heat2023-03-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-1:2023Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-1: Tests - Vibration (sinusoidal)2023-03-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62149-4:2023Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 4: 1 300 nm fibre optic transceivers for Gigabit Ethernet application2023-02-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
EN IEC 61291-2:2023Optical amplifiers - Part 2: Single channel applications - Performance specification template2023-03-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 62343:2023Dynamic modules - Generic specification2023-02-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 62351-5:2023Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 5: Security for IEC 60870-5 and derivatives2023-02-24KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
39.060 Jubilerstwo
EN ISO 11210:2023Jewellery and precious metals - Determination of platinum - Gravimetry using ammonium chloride (ISO 11210:2023)2023-03-15KT 239 ds. Jubilerstwa
EN ISO 11490:2023Jewellery and precious metals - Determination of palladium - Gravimetry using dimethylglyoxime (ISO 11490:2023)2023-03-08KT 239 ds. Jubilerstwa
EN 1811:2023Reference test method for release of nickel from all post assemblies which are inserted into pierced parts of the human body and articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin2023-02-22KT 239 ds. Jubilerstwa
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 15085-5:2023Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 5: Inspection, testing and documentation2023-03-15KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 15085-4:2023Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 4: Production requirements2023-03-15KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 17824:2023Railway applications - Ground based services - Exhaust treatment fluid (AUS 32) refilling equipment2023-03-01KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.10 Kadłuby i ich elementy
EN 1502:2023Inland navigation vessels - Boarding stairs2023-02-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 17361:2023Inland navigation vessels - Outboard ladders2023-02-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.060 Statki żeglugi śródlądowej
EN 13281:2023Inland navigation vessels - Safety requirements for walkways and working places2023-03-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 17361:2023Inland navigation vessels - Outboard ladders2023-02-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
EN 1502:2023Inland navigation vessels - Boarding stairs2023-02-08KT 18 ds. Statków i Techniki Morskiej
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 21487:2023Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks (ISO 21487:2022)2023-03-15KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 11591:2020/A1:2023Small craft - Field of vision from the steering position - Amendment 1 (ISO 11591:2020/Amd 1:2022)2023-03-15KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 10088:2023Small craft - Permanently installed fuel systems (ISO 10088:2022)2023-03-15KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 13590:2023Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation requirements (ISO 13590:2022)2023-03-15KT 230 ds. Małych Statków
49.025.05 Stopy żelaza. Zagadnienia ogólne
EN 3879:2023Aerospace series - Metallic materials - Filler metal for welding - Technical specification2023-02-22KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
49.025.10 Stale
EN 2003-002:2023Aerospace series - Steels - Test methods - Part 002: Izod impact test2023-02-08KT 123 ds. Badań Własności Metali
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 3879:2023Aerospace series - Metallic materials - Filler metal for welding - Technical specification2023-02-22KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN 2885:2023Aerospace series - Screw, pan head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C2023-02-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2886:2023Aerospace series - Screw, pan head, offset cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C2023-02-22KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 3475-505:2023Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 505: Tensile test on conductors and strands2023-03-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4650:2023Aerospace series - Wire and cable marking process, UV Laser2023-03-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4056-005:2023Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 005: Plastic cable ties with metallic locking devices, operating temperatures -65 °C to 105 °C and -65 °C to 150 °C - Product standard2023-02-22KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.095 Wyposażenie pasażerskie i kabin
EN 4856:2023Aerospace series - Rotorcraft Emergency Breathing Systems (EBS) - Requirements, testing and marking2023-02-08KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.040.20 Części składowe przenośników
EN ISO 252:2023Conveyor belts - Adhesion between constitutive elements - Test methods (ISO 252:2023)2023-03-22KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
EN ISO 583:2023Conveyor belts with a textile carcass - Total belt thickness and thickness of constitutive elements - Test methods (ISO 583:2023)2023-03-08KT 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych
53.060 Wózki przemysłowe
EN ISO 3691-3:2016/A1:2023Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads - Amendment 1 (ISO 3691 3:2016/Amd 1:2023)2023-03-01KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 16307-3:2023Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Supplementary requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (additional requirements to EN 16307-1)2023-03-01KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN 16307-2:2023Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Supplementary requirements for self-propelled variable-reach trucks2023-03-01KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
EN ISO 3691-2:2023Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Self-propelled variable-reach trucks (ISO 3691-2:2023)2023-03-01KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
55.100 Butelki. Słoje
EN 17665:2022+A1:2023Packaging - Test methods and requirements to demonstrate that plastic caps and lids remain attached to beverage containers2023-03-22KT 133 ds. Opakowań
59.080.01 Tekstylia. Zagadnienia ogólne
EN ISO 4484-1:2023Textiles and textile products - Microplastics from textile sources - Part 1: Determination of material loss from fabrics during washing (ISO 4484-1:2023)2023-02-22KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.080.40 Płaskie wyroby tekstylne powlekane
EN 1875-3:2023Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tear strength - Part 3: Trapezoidal method (five-highest-peak calculation)2023-02-08KT 107 ds. Technicznych Wyrobów Włókienniczych
59.080.70 Geotekstylia
EN 16416:2023Geosynthetic clay barriers - Determination of water flux index - Flexible wall permeameter method at constant head2023-02-22KT 142 ds. Geosyntetyków
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 2418:2023Leather - Chemical, physical, mechanical and fastness tests - Position and preparation of specimens for testing (ISO 2418:2023)2023-02-22KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 14268:2023Leather - Physical and mechanical tests - Determination of water vapour permeability (ISO 14268:2023)2023-02-15KT 20 ds. Skóry i Obuwia
EN ISO 19076:2023Leather - Measurement of leather surface - Electronic techniques (ISO 19076:2023)2023-02-08KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.80 Sprzęt leśny
EN 17822:2023Forestry machinery - Requirements for sling gear and deflection pulleys for forestal hauling operations2023-02-15KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17683:2023Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis - Determination of pyrrolizidine alkaloids in animal feeding stuff by LC-MS/MS2023-03-01KT 40 ds. Pasz
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN ISO 2171:2023Cereals, pulses and by-products - Determination of ash yield by incineration (ISO 2171:2023)2023-03-08KT 36 ds. Zbóż i Przetworów Zbożowych
67.120.10 Mięso i przetwory mięsne
EN 15634-5:2023Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 5: Mustard (Sinapis alba) and soya (Glycine max) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR2023-02-22KT 235 ds. Analizy Żywności
67.190 Czekolada
EN 15634-4:2023Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR2023-02-22KT 235 ds. Analizy Żywności
EN 15634-3:2023Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 3: Hazelnut (Corylus avellana) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR2023-02-22KT 235 ds. Analizy Żywności
67.200.20 Nasiona oleiste
EN ISO 734:2023Oilseed meals - Determination of oil content - Extraction method with hexane (or light petroleum) (ISO 734:2023)2023-02-15KT 92 ds. Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
71.100.35 Środki chemiczne do domowej i przemysłowej dezynfekcji
EN 14885:2022/AC:2023Chemical disinfectants and antiseptics - Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics2023-03-08KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki
71.100.80 Chemikalia do uzdatniania wody
EN 889:2023Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (II) sulfate2023-02-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 890:2023Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate solution2023-02-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 891:2023Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride sulfate2023-02-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
EN 888:2023Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride2023-02-15KT 249 ds. Analizy Chemicznej
75.160.20 Paliwa płynne
EN 15195:2023Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber2023-03-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
EN 16568:2023Automotive fuels - Blends of Fatty acid methyl ester (FAME) with diesel fuel - Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C2023-03-22KT 222 ds. Przetworów Naftowych oraz Produktów Podobnych Pochodzenia Biologicznego i Syntetycznego
75.160.40 Biopaliwa
EN ISO 5370:2023Solid biofuels - Determination of fines content in pellets (ISO 5370:2023)2023-02-15KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.200 Urządzenia do transportu ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
EN 17824:2023Railway applications - Ground based services - Exhaust treatment fluid (AUS 32) refilling equipment2023-03-01KT 138 ds. Kolejnictwa
77.040.30 Analiza chemiczna metali
EN 14242:2023Aluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis2023-03-01KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.120.10 Aluminium i stopy aluminium
EN 14242:2023Aluminium and aluminium alloys - Chemical analysis - Inductively coupled plasma optical emission spectrometric analysis2023-03-01KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
77.140.70 Kształtowniki stalowe
EN 10248-1:2023Hot-rolled steel sheet piles - Part 1: Technical delivery conditions2023-03-08KT 146 ds. Kształtowników Stalowych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 3252:2023Powder metallurgy - Vocabulary (ISO 3252:2023)2023-03-22KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.040 Drewno, kłody, tarcica
EN 460:2023Durability of wood and wood-based products - Guidance on performance2023-02-15KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.060.01 Płyty z materiałów drewnopochodnych. Zagadnienia ogólne
EN 113-3:2023Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 3: Assessment of durability of wood-based panels2023-02-08KT 185 ds. Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-12:2021/A11:2023Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO 19085-12:2021)2023-03-15KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.060.30 Ceramika o zaawansowanej technologii
EN ISO 20509:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of oxidation resistance of non-oxide monolithic ceramics (ISO 20509:2003)2023-03-22KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 24370:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method for fracture toughness of monolithic ceramics at room temperature by chevron-notched beam (CNB) method (ISO 24370:2005)2023-03-22KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
EN ISO 17092:2023Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of corrosion resistance of monolithic ceramics in acid and alkaline solutions (ISO 17092:2005)2023-03-22KT 289 ds. Ceramiki Technicznej
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 11357-1:2023Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: General principles (ISO 11357-1:2023)2023-03-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 293:2023Plastics - Compression moulding of test specimens of thermoplastic materials (ISO 293:2023)2023-03-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 11337:2023Plastics - Polyamides - Determination of ε-caprolactam and ω-laurolactam by gas chromatography (ISO 11337:2023)2023-02-01KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN 16254:2023Adhesives - Emulsion polymer isocyanate (EPI) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 302-2:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2: Determination of resistance to delamination2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 302-4:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 4: Determination of the effects of wood shrinkage on the shear strength2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 302-3:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 15425:2023Adhesives - One component polyurethane (PUR) for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 301:2023Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 302-1:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 1: Determination of longitudinal tensile shear strength2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 302-7:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 7: Determination of the working life under referenced conditions2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 302-6:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 6: Determination of the minimum pressing time under referenced conditions2023-02-15KT 184 ds. Klejów
EN 302-5:2023Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 5: Determination of maximum assembly time under referenced conditions2023-02-15KT 184 ds. Klejów
85.040 Masy włókniste
EN ISO 5263-3:2023Pulps - Laboratory wet disintegration - Part 3: Disintegration of mechanical pulps at ≥ 85°C (ISO 5263-3:2023)2023-02-22KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 4618:2023Paints and varnishes - Vocabulary (ISO 4618:2023)2023-02-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 7784-1:2023Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1: Method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen (ISO 7784-1:2023)2023-02-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 1518-1:2023Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1: Constant-loading method (ISO 1518-1:2023)2023-02-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 7784-2:2023Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen (ISO 7784-2:2023)2023-02-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 2811-1:2023Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pycnometer method (ISO 2811-1:2023)2023-02-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.20 Spoiwa
EN ISO 7142:2023Binders for paints and varnishes - Epoxy resins - General methods of test (ISO 7142:2023)2023-02-22KT 175 ds. Farb i Lakierów
91.010.30 Aspekty techniczne
EN 1999-1-2:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-3:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-5:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-4:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-1:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1990:2023Eurocode - Basis of structural and geotechnical design2023-03-22KT 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych
91.040.10 Budynki użyteczności publicznej
EN 13200-4:2023Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics2023-02-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
91.060.50 Drzwi i okna
EN 17020-5:2023Extended application of test results on durability of self-closing for fire resistance and/or smoke control doorsets and openable windows - Part 5: Durability of self-closing of hinged and pivoted timber doorsets2023-03-15KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.17 Konstrukcje aluminiowe
EN 1999-1-1:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General rules2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-5:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-3:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-2:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
EN 1999-1-4:2023Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting2023-03-22KT 128 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 12390-19:2023Testing of hardened concrete - Determination of electrical resistivity2023-02-22KT 274 ds. Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN 16416:2023Geosynthetic clay barriers - Determination of water flux index - Flexible wall permeameter method at constant head2023-02-22KT 142 ds. Geosyntetyków
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN ISO 21805:2023Guidance and recommendations on design, selection and installation of vents to safeguard the structural integrity of enclosures protected by gaseous fire-extinguishing systems (ISO 21805:2023)2023-03-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
91.140.60 Instalacje wodociągowe
EN 14154-4:2023Water meters - Part 4: Additional functionalities2023-03-15KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN 12729:2023Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Controllable backflow preventer with reduced pressure zone - Family B - Type A2023-03-01KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN IEC 60379:2023Methods for measuring the performance of electric storage water heaters for household purposes2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.190 Akcesoria budowlane
EN 13126-3:2023Building hardware - Hardware for windows and door-height windows - Requirements and test methods - Part 3: Handles, primarily for Tilt and Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware2023-02-08KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN 17685-1:2023Earthworks - Chemical tests - Part 1: Determination of loss on ignition2023-03-01KT 312 ds. Robót Ziemnych
97.040.50 Małe urządzenia kuchenne
EN IEC 60335-2-9:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN IEC 60335-2-9:2023/A11:2023Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.040.60 Naczynia kuchenne, wyroby nożownicze itp.
EN 12983-1:2023Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements2023-02-22RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
EN 12983-2:2023Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 2: General requirements for ceramic cookware and glass lid2023-02-22RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
97.080 Urządzenia do czyszczenia
EN IEC/ASTM 62885-7:2021/A1:2023Surface cleaning appliances - Part 7: Dry cleaning robots for household or similar use - Methods for measuring the performance2023-03-03KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.100.30 Ogrzewacze na paliwo stałe
EN 15544:2023One off Kachelgrundöfen/Putzgrundöfen (tiled/mortared stoves) - Dimensioning2023-02-22KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 50065-4-4:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-4: Low voltage decoupling filter - Impedance filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-6:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-6: Low voltage decoupling filters - Phase coupler2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-1:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-1: Low voltage decoupling filters - Generic specification2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-5:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz Part 4-5: Low voltage decoupling filter - Segmentation filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50065-4-3:2023Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 4-3: Low voltage decoupling filter - Incoming filter2023-03-24KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50631-3-1:2023Household appliances network and grid connectivity - Part 3-1: Specific Data Model Mapping: SPINE and SPINE-IoT2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 50631-4-1:2023Household appliances network and grid connectivity - Part 4-1: Communication Protocol Specific Aspects: SPINE, SPINE-IoT and SHIP2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 50631-1:2023Household appliances network and grid connectivity - Part 1: General requirements, generic data modelling and neutral messages2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 50631-2:2023Household appliances network and grid connectivity - Part 2: Product specific mappings, details, requirements and deviations2023-03-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.140 Meble
EN 17869:2023Hardware for furniture - Test methods for strength and overload tests of connectors for furniture constructed from panel material2023-03-08KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 12790-1:2023Child care articles - Reclined cradles - Part 1: Reclined cradles for children up to when they start to try to sit up2023-03-08KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 12790-2:2023Child care articles - Reclined cradles - Part 2: Reclined cradles for children up to when they start to stand up2023-03-08KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
97.200.10 Urządzenia teatralne, widowiskowe i studyjne
EN 13200-4:2023Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics2023-02-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 13200-4:2023Spectator facilities - Part 4: Seats - Product characteristics2023-02-08KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN 17461:2023Gymnastic equipment - Individual and multifunctional vaulting boxes - Safety requirements and test methods2023-02-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji