Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.35 Technologia informacyjna (Słownictwo)
EN 17054:2019Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37:20122019-05-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
01.040.65 Rolnictwo (Słownictwo)
EN 12944-3:2019Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials2019-05-15KT 156 ds. Nawozów
01.040.85 Przemysł papierniczy (Słownictwo)
EN ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary (ISO 12625-1:2019)2019-05-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
01.040.87 Przemysł farb i barwników (Słownictwo)
EN ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2019)2019-05-29KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 8130-14:2019Coating powders - Part 14: Vocabulary (ISO 8130-14:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
EN ISO 8560:2019Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grids (ISO 8560:2019)2019-05-01KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
03.120.20 Certyfikacja wyrobu i przedsiębiorstwa. Ocena zgodności
EN ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa - Part 4: Requirements for certification schemes (ISO 34101-4:2019)2019-06-05KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
11.040 Wyposażenie i sprzęt medyczny
EN IEC 80601-2-30:2019Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.20 Sprzęt do transfuzji, infuzji i iniekcji
EN IEC 60601-2-16:2019Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.25 Strzykawki, igły i cewniki
EN IEC 60601-2-16:2019Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for the basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.50 Sprzęt radiograficzny
EN 60601-2-54:2009/A2:2019Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
EN IEC 60601-2-39:2019Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular requirements for basic safety and essential performance of peritoneal dialysis equipment2019-05-24KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 9873:2019Dentistry - Intra-oral mirrors (ISO 9873:2019)2019-05-08KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 7492:2019Dentistry - Dental explorer (ISO 7492:2019)2019-05-01KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
13.020.40 Zanieczyszczenie, kontrola zanieczyszczeń i ochrona
EN ISO 14064-3:2019Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019)2019-05-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
EN ISO 14064-2:2019Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019)2019-05-15KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.030.50 Recykling
EN 45556:2019General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products2019-06-07KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
EN 16868:2019Ambient air - Sampling and analysis of airbone pollen grains and fungal spores for networks related to allergy - Volumetric Hirst method2019-05-08KT 280 ds. Jakości Powietrza
13.060.60 Badanie fizycznych właściwości wody
EN ISO 13163:2019Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13163:2013)2019-06-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
EN ISO 9698:2019Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting (ISO 9698:2019)2019-05-29KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.060.70 Badanie biologicznych właściwości wody
EN 17218:2019Water quality - Guidance on sampling of mesozooplankton from marine and brackish water using mesh2019-05-08KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-10:2019Woodworking machines - Safety - Part 10: Building site saws (contractor saws) (ISO 19085-10:2018)2019-06-05KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.120 Bezpieczeństwo w domu
EN 60335-2-95:2015/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
13.220.20 Ochrona przeciwpożarowa
EN 13565-1:2019Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components2019-05-01KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 13565-2:2018+AC:2019Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance2019-04-24KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
EN 12259-9:2019Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 9: Deluge alarm valves2019-04-24KT 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków
EN 1366-13:2019Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys2019-04-24KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
13.240 Ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
EN ISO 4126-1:2013/A2:2019Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2013)2019-06-05KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
13.280 Ochrona przed promieniowaniem
EN ISO 9698:2019Water quality - Tritium - Test method using liquid scintillation counting (ISO 9698:2019)2019-05-29KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50194-2:2019Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requir2019-05-24KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
EN 50131-8:2019Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 8: Security fog devices2019-05-10KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
EN 50131-4:2019Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 4: Warning devices2019-04-26KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.50 Ochrona nóg i stóp
EN ISO 22568-4:2019Foot and leg protectors - Requirements and test methods for footwear components - Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts (ISO 22568-4:2019)2019-05-01KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.040.01 Pomiary długości i kąta. Zagadnienia ogólne
EN ISO 20170:2019Geometrical product specifications (GPS) - Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control (ISO 20170:2019)2019-05-15KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.040.40 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS)
EN ISO 20170:2019Geometrical product specifications (GPS) - Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control (ISO 20170:2019)2019-05-15KT 48 ds. Podstaw Budowy Maszyn
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN 60704-2-14:2013/A1:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
EN 12102-2:2019Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters2019-05-15KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
17.140.30 Hałas emitowany przez środki transportu
EN 15610:2019Railway applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement related to noise generation2019-05-01KT 138 ds. Kolejnictwa
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 62631-3-4:2019Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-4: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity at elevated temperatures2019-05-10KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
17.240 Pomiary promieniowania
EN ISO 13163:2019Water quality - Lead-210 - Test method using liquid scintillation counting (ISO 13163:2013)2019-06-05KT 246 ds. Ochrony Radiologicznej
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements2019-04-26KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
EN ISO 16809:2019Non-destructive testing - Ultrasonic thickness measurement (ISO 16809:2017)2019-06-05KT 7 ds. Badań Nieniszczących
EN ISO 15549:2019Non-destructive testing - Eddy current testing - General principles (ISO 15549:2019)2019-05-15KT 7 ds. Badań Nieniszczących
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 1519-1:2019Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system2019-04-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.70 Przewody giętkie
EN 14423:2013+A2:2019Clamp type coupling assemblies for use with steam hoses rated for pressures up to 18 bar2019-05-08KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.40 Zawory ciśnieniowe
EN 14071:2015+A1:2019LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels - Ancillary equipment2019-05-01KT 130 ds. Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
23.080 Pompy
EN 17038-2:2019Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 2: Testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI) of single pump units2019-05-08KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
EN 17038-1:2019Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI)2019-05-08KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
EN ISO 6149-1:2019Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 1: Ports with truncated housing for O-ring seal (ISO 6149-1:2019)2019-05-15KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61918:2018/A11:2019Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2019-05-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62443-2-4:2019Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers2019-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62443-2-4:2019/A1:2019Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers2019-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62443-3-3:2019Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels2019-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.100.70 Materiały ścierne
EN 13236:2019Safety requirements for superabrasive products2019-04-24KT 206 ds. Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
25.140.20 Narzędzia z napędem elektrycznym
EN 62841-2-21:2019Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-21: Particular requirements for hand-held drain cleaners2019-05-31KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
EN 50632-1:2015/A1:2019Electric motor-operated tools - Dust measurement Procedure - Part 1: General requirements2019-04-26KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
25.160.20 Materiały pomocnicze do spawania
EN ISO 14174:2019Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding and electroslag welding - Classification (ISO 14174:2019)2019-05-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 24598:2019Welding consumables - Solid wire electrodes, tubular cored electrodes and electrode-flux combinations for submerged arc welding of creep-resisting steels - Classification (ISO 24598:2019)2019-05-15KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 5171:2019Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes (ISO 5171:2019)2019-05-29KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN IEC 60974-5:2019Arc welding equipment - Part 5: Wire feeders2019-04-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN IEC 60974-2:2019Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems2019-04-26KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
27.140 Hydroenergetyka
EN IEC 62097:2019Hydraulic machines, radial and axial - Methodology for performance transposition from model to prototype2019-05-03KT 47 ds. Pomp i Turbin Wodnych
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 62892:2019Extended thermal cycling of PV modules - Test procedure2019-06-07KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.020 Inżynieria elektryczna. Zagadnienia ogólne
EN 45556:2019General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products2019-06-07KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
HD 60364-7-709:2009/A12:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Harbours, marinas and similar locations - Special requirements for shore supply to ships2019-04-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.035.01 Materiały izolacyjne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62631-3-4:2019Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-4: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity at elevated temperatures2019-05-10KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.040.20 Gazy izolacyjne
EN IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-05-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.060.20 Kable
EN 50620:2017/A1:2019Electric cables - Charging cables for electric vehicles2019-04-26KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.080.10 Izolatory
EN IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-06-07KT 76 ds. Izolatorów
29.100.10 Elementy magnetyczne
EN IEC 63093-4:2019Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 4: RM-cores2019-04-26KT 294 ds. Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
29.120.01 Osprzęt elektryczny. Zagadnienia ogólne
EN 60335-2-95:2015/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
29.130.01 Aparatura łączeniowa i sterownicza. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60480:2019Specifications for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures in electrical equipment2019-05-24KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa
EN IEC 62271-109:2019High-voltage switchgear and controlgear - Part 109: Alternating-current series capacitor by-pass switches2019-05-31KT 74 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN 61439-3:2012/AC:2019-04Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)2019-04-26KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60061-1:1993/A58:2018/AC:2019-04Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamps Caps2019-04-26KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.20 Żarówki
EN 60809:2015/A3:2019Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2019-05-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.99 Inne normy dotyczące lamp
EN IEC 60810:2018/A1:2019Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements2019-05-31KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.180 Transformatory. Dławiki
EN IEC 60076-22-4:2019Power transformers - Part 22-4: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to water heat exchangers2019-04-19KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
EN IEC 60076-22-3:2019Power transformers - Part 22-3: Power transformer and reactor fittings - Insulating liquid to air heat exchangers2019-04-19KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 62909-2:2019Bi-directional grid-connected power converters - Part 2: Interface of GCPC and distributed energy resources2019-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 62281:2019Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport2019-05-31KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
EN 61643-31:2019Low-voltage surge protective devices - Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations2019-05-03KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.240.10 Podstacje. Ograniczniki przepięć
EN 61643-31:2019Low-voltage surge protective devices - Part 31: Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations2019-05-03KT 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy
EN IEC 61952-1:2019Insulators for overhead lines - Composite line post insulators for AC systems with a nominal voltage greater than 1 000 V - Part 1: definitions, end fittings and designations2019-06-07KT 76 ds. Izolatorów
EN 50341-2-15:2019Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-15: National Normative Aspects (NNAs) for the Netherlands (based on EN 50341-1:2012)2019-05-24KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
EN 50341-2-4:2019Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-4: National Normative Aspects (NNA) for GERMANY (based on EN 50341-1:2012)2019-05-24KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
EN 50341-2-2:2019Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-2: National Normative Aspects (NNA) for Belgium (based on EN 50341-1:2012)2019-05-17KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.260.20 Aparatura elektryczna dla atmosfer zagrożonych wybuchem
EN IEC 60079-15:2019Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n"2019-04-19KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
31.020 Elementy elektroniczne. Zagadnienia ogólne
EN 45556:2019General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products2019-06-07KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
31.040.10 Rezystory stałe
EN 140401-804:2011/A2:2019Detail Specification: Fixed low power film high stability SMD resistors - Rectangular - Stability classes 0,1; 0,252019-05-10KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.060.30 Kondensatory papierowe i plastikowe
EN IEC 60384-17:2019Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 17: Sectional specification - Fixed metallized polypropylene film dielectric AC and pulse capacitors2019-05-10KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.080.01 Przyrządy półprzewodnikowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60749-18:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 18: Ionizing radiation (total dose)2019-05-31KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 60749-17:2019Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 17: Neutron irradiation2019-05-10KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
EN IEC 62228-3:2019Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 3: CAN transceivers2019-05-03KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
EN IEC 62433-1:2019EMC IC modelling - Part 1: General modelling framework2019-04-26KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 61076-3-124:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-124: Rectangular connectors - Detail specification for 10-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and data transmission with frequencies up to 500 MHz2019-05-03KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 60512-99-002:2019Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for unmating under electrical load2019-04-19KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.240 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych
EN IEC 62966-1:2019Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Aisle containment for IT cabinets - Part 1: Dimensions and mechanical requirements2019-04-26KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
31.260 Optoelektronika. Urządzenia laserowe
EN IEC 60825-12:2019Safety of laser products - Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information2019-04-26KT 291 ds. Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
33.020 Telekomunikacja. Zagadnienia ogólne
EN IEC 61918:2018/A11:2019Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2019-05-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.040 Systemy telekomunikacyjne
EN IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
33.100.01 Kompatybilność elektromagnetyczna. Zagadnienia ogólne
EN 61000-2-2:2002/A2:2019Electromagnetic compatibility (EMC) - Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems2019-05-17KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.140 Urządzenia pomiarowe specjalne dla telekomunikacji
EN IEC 61315:2019Calibration of fibre-optic power meters2019-05-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.01 Systemy światłowodowe. Zagadnienia ogólne
EN IEC 62343-1:2019Dynamic modules - Part 1: Performance standards - General conditions2019-04-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 60794-2-31:2019Optical fibre cables - Part 2-31: Indoor cables - Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling2019-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-11:2019Optical fibre cables - Part 2-11: Indoor cables - Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling2019-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-21:2019Optical fibre cables - Part 2-21: Indoor cables - Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling2019-05-31KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61315:2019Calibration of fibre-optic power meters2019-05-17KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-2-30:2019Optical fibre cables - Part 2-30: Indoor cables - Family specification for optical fibre ribbon cables for use in terminated cable assemblies2019-05-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-1-40:2019Optical fibres - Part 1-40: Attenuation measurement methods2019-05-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61754-7-3:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-3: Type MPO connector family - Two fibre rows 16 fibre wide2019-05-24KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-46:2019Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-46: Tests - Damp heat, cyclic2019-05-10KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 62148-21:2019Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)2019-05-03KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN 50377-18-1:2019Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 18-1: type 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) transceiver mated with an MPO connector equipped with 12 fibre PPS ferrules terminated on E2019-04-19KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe
EN IEC 62343-1:2019Dynamic modules - Part 1: Performance standards - General conditions2019-04-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN 13757-4:2019Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication2019-05-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
EN IEC 61968-4:2019Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management2019-04-19KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN 50600-1:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-3:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN IEC 61158-1:2019Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62443-2-4:2019Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers2019-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.10 Warstwa fizyczna
EN 13757-4:2019Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication2019-05-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.100.20 Warstwa łącza transmisji danych
EN IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 13757-4:2019Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication2019-05-01KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
35.110 Tworzenie sieci
EN 50600-2-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-3:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 62443-2-4:2019/A1:2019Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers2019-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62443-3-3:2019Industrial communication networks - Network and system security - Part 3-3: System security requirements and security levels2019-04-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.160 Systemy mikroprocesorowe
EN 50600-1:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 1: General concepts2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-3:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.240.15 Karty identyfikacyjne. Karty chipowe. Biometria
EN 17054:2019Biometrics multilingual vocabulary based upon the English version of ISO/IEC 2382-37:20122019-05-15KT 172 ds. Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 61784-2:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC/IEEE 8802-32019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-1:2019Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles2019-05-31KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61918:2018/A11:2019Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises2019-05-10KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 14816:2005/A1:2019Road transport and traffic telematics - Automatic vehicle and equipment identification - Numbering and data structure - Amendment 1 (ISO 14816:2005/Amd 1:2019)2019-05-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 13120:2019Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)2019-05-29KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
39.060 Jubilerstwo
EN ISO 9202:2019Jewellery and precious metals - Fineness of precious metal alloys (ISO 9202:2019)2019-05-29KT 239 ds. Jubilerstwa
43.040.20 Urządzenia świetlne, sygnalizacyjne i ostrzegawcze
EN 60809:2015/A3:2019Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements2019-05-17KT 4 ds. Techniki Świetlnej
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN ISO 15118-1:2019Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 1: General information and use-case definition (ISO 15118-1:2019)2019-05-01KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
45.060.01 Pojazdy szynowe. Zagadnienia ogólne
EN 15355:2019Railway applications - Braking - Distributor valves and distributor-isolating devices2019-05-15KT 138 ds. Kolejnictwa
45.060.10 Pojazdy trakcyjne
EN 16186-4:2019Railway applications - Driver's cab - Part 4: Layout and access2019-05-22KT 138 ds. Kolejnictwa
45.100 Wyposażenie kolei linowych
EN 12927:2019Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Ropes2019-05-15KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
EN 1709:2019Safety requirements for cableway installations designed to transport persons - Precommissioning inspection and instructions for maintenance and operational inspection and checks2019-05-01KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 11591:2019Small craft - Field of vision from the steering position (ISO 11591:2019)2019-05-08KT 230 ds. Małych Statków
49.025.10 Stale
EN 2951:2019Aerospace series - Metallic materials - Micrographic determination of content of non-metallic inclusions2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.15 Stopy metali nieżelaznych. Zagadnienia ogólne
EN 2959:2019Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 4842:2019Aerospace series - X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Consumable electrode remelted (ESR or VAR) - Solution treated and precipitation treated (H1025) - Bar for machining - a or D ≤ 250 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa - Premium quality (pq)2019-05-29KT 145 ds. Stali Jakościowych i Specjalnych
49.025.20 Aluminium
EN 2510:2019Aerospace series - Aluminium alloy 2024- - T42 - Drawn tubes for structural applications2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2114:2019Aerospace series - Aluminium 1050A-H14 - Wire for solid rivets - D ≤ 10 mm2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 2638:2019Aerospace series - Aluminium alloy 2024-T3 - Extruded bar and section - 1,2 mm ≤ (a or D) ≤ 150 mm with coarse peripheral grain control2019-05-29KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.30 Tytan
EN 3378:2019Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Annealed - Wires for rivets - 1,6 mm ≤ D ≤ 10 mm2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
EN 3460:2019Aerospace series - Titanium TI-P99002 - Annealed - Bar for machining - a or D ≤ 150 mm - Rm ≥ 390 MPa2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.025.40 Guma i tworzywa sztuczne
EN 2798:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Low compressions set - Hardness 80 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2568:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 90 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2567:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 80 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2566:2019Aerospace series - Fluorocarbon rubber (FKM) - Hardness 70 IRHD2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.025.99 Inne materiały
EN 2959:2019Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al) - Solution treated and cold worked - Bar for forged fasteners - 3 mm ≤ D ≤ 30 mm2019-06-05KT 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych
49.030.20 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN 4852:2019Aerospace series - External spiral drive heads for threaded fasteners - Geometrical definition and fastener head wrenching configuration2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 3818:2019Aerospace series - Bolts, MJ threads, in titanium alloy TI-P64001 - Strength class: 1 100 MPa (at ambient temperature) - Technical specification2019-05-08KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 2583:2019Aerospace series - Bolts, MJ threads, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification: 1 275 MPa (at ambient temperature)/650°C - Technical specification2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.030.50 Podkładki i inne elementy zabezpieczające
EN 2414:2019Aerospace series - Washers, chamfered, with counterbore, in alloy steel, cadmium plated2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 6056:2019Aerospace series - Rod-end with bearing per EN 4614 with self lubricating liner in corrosion resisting steel with external threaded shank - Dimensions and loads - Inch series2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 6098:2019Aerospace series - Rod-end with bearing per EN 6097 in corrosion resisting steel, extra wide inner ring, external threaded shank - Dimensions and loads - Inch series2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 6055:2019Aerospace series - Rod-end with bearing EN 4265 in corrosion resisting steel, external threaded shank - Dimensions and loads - Inch series2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 6133:2019Aerospace series - Rod-end, with bearing per EN 6096, with self-lubricating liner in corrosion resisting steel, extra wide inner ring, external threaded shank - Dimensions and loads - Inch series2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 6096:2019Aerospace series - Bearing, spherical plain with self-lubricating liner, extra wide inner ring in corrosion resisting steel - Dimensions and loads - Inch series2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 6097:2019Aerospace series - Bearing, spherical plain, metal to metal, extra wide inner ring in corrosion resisting steel - Dimensions and loads - Inch series2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.045 Konstrukcje i elementy konstrukcyjne
EN 3001:2019Aerospace series - Tempered float glass plies for aircraft applications - Technical specification2019-06-05KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.060 Urządzenia i układy elektryczne statków powietrznych i kosmicznych
EN 4529-002:2019Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Sealing plugs - Part 002: Index of product standards2019-06-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4604-001:2019Aerospace series - Cable, electrical, for signal transmission - Part 001: Technical specification2019-06-05KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 4708-103:2019Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 103: Fluoroelastomer sleeves - Operating temperature -55 °C to 200 °C - Product standard2019-05-29KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-005:2018+AC:2019Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 005: Cable outlet, style A, 90°, unsealed with clamp strain relief - Product standard2019-05-01KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN 3660-004:2018+AC:2019Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 004: Cable outlet, style A, straight, unsealed with clamp strain relief - Product standard2019-04-24KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
EN 3086:2019Aerospace series - Hose assemblies - Designation limited to 15 digits2019-05-29KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
EN 3275:2019Aerospace series - Pipe coupling 8°30' up to 28 000 kPa Dynamic beam seal - Metric series - Technical specification2019-05-01KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 1833-18:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with other protein fibres (method using sulfuric acid) (ISO 1833-18:2019)2019-05-15KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-21:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone) (ISO 1833-21:2019)2019-05-15KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN 16711-3:2019Textiles - Determination of metal content - Part 3: Determination of lead release by artificial saliva solution2019-05-15KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 1833-10:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide with certain other fibres (method using dichloromethane) (ISO 1833-10:2019)2019-05-15KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
EN ISO 1833-3:2019Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate with certain other fibres (method using acetone) (ISO 1833-3:2019)2019-05-15KT 24 ds. Surowców Włókienniczych
65.060.10 Ciągniki rolnicze i przyczepy
EN 1853:2017+AC:2019Agricultural machinery - Trailers - Safety2019-05-29KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.080 Nawozy sztuczne
EN ISO 14820-2:2019Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation (ISO 14820-2:2016)2019-06-05KT 156 ds. Nawozów
EN ISO 14820-1:2019Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling (ISO 14820-1:2016)2019-06-05KT 156 ds. Nawozów
EN 12944-3:2019Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials2019-05-15KT 156 ds. Nawozów
67.140.30 Kakao
EN ISO 34101-4:2019Sustainable and traceable cocoa - Part 4: Requirements for certification schemes (ISO 34101-4:2019)2019-06-05KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
EN ISO 34101-3:2019Sustainable and traceable cocoa - Part 3: Requirements for traceability (ISO 34101-3:2019)2019-06-05KT 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN 14175-3:2019Fume cupboards - Part 3: Type test methods2019-05-01KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements2019-04-26KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
EN 12407:2019Natural stone test methods - Petrographic examination2019-06-05KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22995:2019Petroleum products - Determination of cloud point - Automated step-wise cooling method (ISO 22995:2019)2019-05-29KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 3016:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of pour point (ISO 3016:2019)2019-05-29KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 3015:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of cloud point (ISO 3015:2019)2019-05-29KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN 12916:2019Petroleum products - Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates - High performance liquid chromatography method with refractive index detection2019-05-15KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 3405:2019Petroleum and related products from natural or synthetic sources - Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2019)2019-05-01KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
77.140.10 Stale do obróbki cieplnej
EN 10225-1:2019Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 1: Plates2019-05-15KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10225-3:2019Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 3: Hot finished hollow sections2019-05-15KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10225-2:2019Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 2: Sections2019-05-15KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10225-4:2019Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 4: Cold formed welded hollow sections2019-05-15KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
EN 10225-4:2019Weldable structural steels for fixed offshore structures - Technical delivery conditions - Part 4: Cold formed welded hollow sections2019-05-15KT 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali
EN 10219-2:2019Cold formed welded steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties2019-05-08KT 126 ds. Rur Stalowych
EN 10210-2:2019Hot finished steel structural hollow sections - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties2019-05-08KT 126 ds. Rur Stalowych
77.160 Metalurgia proszków
EN ISO 4491-4:2019Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 4: Total oxygen by reduction-extraction (ISO 4491-4:2019)2019-05-01KT 33 ds. Metalurgii Proszków
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-10:2019Woodworking machines - Safety - Part 10: Building site saws (contractor saws) (ISO 19085-10:2018)2019-06-05KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
EN 12150-1:2015+A1:2019Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 1: Definition and description2019-05-08KT 198 ds. Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 15512:2019Plastics - Determination of water content (ISO 15512:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 17556:2019Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved (ISO 17556:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 6721-2:2019Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 2: Torsion-pendulum method (ISO 6721-2:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 6721-1:2019Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles (ISO 6721-1:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 178:2019Plastics - Determination of flexural properties (ISO 178:2019)2019-05-08KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.080.20 Tworzywa termoplastyczne
EN ISO 21302-2:2019Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 21302-2:2019)2019-06-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 21302-1:2019Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 21302-1:2019)2019-06-05KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 307:2019Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number (ISO 307:2019)2019-05-29KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.180 Kleje
EN ISO 29864:2019Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break (ISO 29864:2018)2019-06-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 29862:2019Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties (ISO 29862:2018)2019-06-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
EN ISO 29863:2019Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion (ISO 29863:2018)2019-06-05KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
85.060 Papier i tektura
EN 17085:2019Paper and board - Sampling procedures for paper and board for recycling2019-05-22KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
85.080.20 Bibułka tissue
EN ISO 12625-1:2019Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary (ISO 12625-1:2019)2019-05-29KT 25 ds. Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 8130-1:2019Coating powders - Part 1: Determination of particle size distribution by sieving (ISO 8130-1:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-12:2019Coating powders - Part 12: Determination of compatibility (ISO 8130-12:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-11:2019Coating powders - Part 11: Inclined-plane flow test (ISO 8130-11:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-7:2019Coating powders - Part 7: Determination of loss of mass on stoving (ISO 8130-7:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 2812-3:2019Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 3: Method using an absorbent medium (ISO 2812-3:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-13:2019Coating powders - Part 13: Particle size analysis by laser diffraction (ISO 8130-13:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN ISO 8130-14:2019Coating powders - Part 14: Vocabulary (ISO 8130-14:2019)2019-05-08KT 175 ds. Farb i Lakierów
EN 927-10:2019Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 10: Resistance to blocking of paints and varnishes on wood2019-05-01KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 18451-1:2019Pigments, dyestuffs and extenders - Terminology - Part 1: General terms (ISO 18451-1:2019)2019-05-29KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 787-17:2019General methods of test for pigments and extenders - Part 17: Comparison of lightening power of white pigments (ISO 787-17:2019)2019-05-15KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.010.01 Budownictwo. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16757-1:2019Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)2019-05-29KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
EN ISO 16757-2:2019Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)2019-05-29KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
91.010.30 Aspekty techniczne
EN 1992-1-2:2004/A1:2019Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design2019-05-15KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.060.40 Kominy, trzony, kanały
EN 1366-13:2019Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys2019-04-24KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów
91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
EN 1992-1-2:2004/A1:2019Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design2019-05-15KT 213 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu
91.090 Konstrukcje zewnętrzne
EN 60335-2-95:2015/A2:2019Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 12407:2019Natural stone test methods - Petrographic examination2019-06-05KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
EN 13383-2:2019Armourstone, Part 2: Test methods2019-06-05KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej
EN 15101-1:2013+A1:2019Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation2019-04-24KT 211 ds. Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
91.120.10 Izolacja cieplna
EN 16798-1:2019Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M12019-05-01KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne
EN 16798-1:2019Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M12019-05-01KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 50600-2-2:2019Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power supply and distribution2019-06-07KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
HD 60364-7-709:2009/A12:2019Low-voltage electrical installations - Part 7-709: Requirements for special installations or locations - Harbours, marinas and similar locations - Special requirements for shore supply to ships2019-04-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
91.140.65 Wyposażenie systemu ogrzewania wody
EN 12102-2:2019Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 2: Heat pump water heaters2019-05-15KT 5 ds. Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
91.140.70 Instalacje sanitarne
EN 33:2019WC pans and WC suites - Connecting dimensions2019-05-01KT 197 ds. Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych
91.140.80 Systemy odwadniające
EN 1519-1:2019Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system2019-04-24KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 15610:2019Railway applications - Acoustics - Rail and wheel roughness measurement related to noise generation2019-05-01KT 138 ds. Kolejnictwa
EN 50129:2018/AC:2019-04Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling2019-04-26KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
97.040.20 Trzony kuchenne, stoły robocze, piekarniki itp.
EN 60704-2-14:2013/A1:2019Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers2019-05-17KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.140 Meble
EN 527-2:2016+A1:2019Office furniture - Work tables - Part 2: Safety, strength and durability requirements2019-05-01KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
97.150 Pokrycia podłogowe
EN ISO 16581:2019Resilient and laminate floor coverings - Determination of the effect of simulated movement of a furniture leg (ISO 16581:2014)2019-06-05KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN ISO 10833:2019Textile floor coverings - Determination of resistance to damage at cut edges using the modified Vettermann drum test (ISO 10833:2017)2019-06-05KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
EN 687:2019Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum on a corkment backing2019-05-29KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.190 Sprzęt dla dzieci
EN 14960-1:2019Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods2019-05-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.40 Place do zabaw i gier
EN 13814-1:2019Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture2019-05-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13814-2:2019Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use2019-05-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
EN 13814-3:2019Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use2019-05-29KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.200.50 Zabawki
EN 14960-1:2019Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods2019-05-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.10 Obiekty sportowe
EN 14974:2019Skateparks - Safety requirements and test methods2019-05-01KT 2 ds. Sportu i Rekreacji
97.220.30 Sprzęt i wyposażenie do sportów w pomieszczeniach zamkniętych
EN ISO 20957-9:2016/A1:2019Stationary training equipment - Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods - Amendment 1 (ISO 20957-9:2016/Amd 1:2019)2019-05-15KT 2 ds. Sportu i Rekreacji