Zawartość

Normy Europejskie

Poniżej przedstawiamy zestawienie zatwierdzonych Norm Europejskich opublikowanych w okresie ostatnich 60 dni. Zestawienia sporządzono według Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

Normy Europejskie
NumerTytułData publikacjiNumer OT
01.040.11 Technika medyczna (Słownictwo)
EN ISO 19223:2021Lung ventilators and related equipment - Vocabulary and semantics (ISO 19223:2019)2021-04-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)
EN ISO 6927:2021Buildings and civil engineering sealants - Vocabulary (ISO 6927:2021)2021-04-14KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
EN ISO 12671:2021Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2021)2021-04-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
01.100.20 Rysunek techniczny maszynowy
EN ISO 6410-3:2021Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation (ISO 6410-3:2021)2021-04-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
03.080.20 Usługi dla przedsiębiorstw
EN 17371-1:2021Provision of services - Part 1: Service procurement - Guidance for the assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals2021-03-31RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.100.10 Zakupy. Dostawa. Logistyka
EN 17371-1:2021Provision of services - Part 1: Service procurement - Guidance for the assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals2021-03-31RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
03.220.20 Transport drogowy
EN ISO 14819-1:2021Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-1:2021)2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
07.100.30 Mikrobiologia żywności
EN ISO 15216-1:2017/A1:2021Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification - Amendment 1 (ISO 15216-1:2017/Amd 1:2021)2021-04-21KT 3 ds. Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
11.040.01 Wyposażenie i sprzęt medyczny. Zagadnienia ogólne
EN 60601-1-2:2015/A1:2021Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2021-03-19KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.10 Aparatura do reanimacji, anestezji i sztucznego oddychania (respiratory)
EN ISO 80601-2-87:2021Medical electrical equipment - Part 2-87: Particular requirements for basic safety and essential performance of high-frequency ventilators (ISO 80601-2-87:2021)2021-04-28KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 19223:2021Lung ventilators and related equipment - Vocabulary and semantics (ISO 19223:2019)2021-04-21KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
EN ISO 80601-2-85:2021Medical electrical equipment - Part 2-85: Particular requirements for the basic safety and essential performance of cerebral tissue oximeter equipment (ISO 80601-2-85:2021)2021-04-14KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
11.040.40 Wszczepy dla chirurgii, protetyki i ortopedii
EN ISO 16061:2021Instruments for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2021)2021-03-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.040.60 Sprzęt terapeutyczny
EN IEC 60601-2-83:2020/A11:2021Medical electrical equipment - Part 2-83: Particular requirements for the basic safety and essential performance of home light therapy equipment2021-04-02KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
11.040.99 Inny sprzęt medyczny
EN ISO 16061:2021Instruments for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO 16061:2021)2021-03-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.060.10 Materiały dentystyczne
EN ISO 17254:2016/A1:2021Dentistry - Coiled springs for use in orthodontics - Amendment 1 (ISO 17254:2016/Amd 1:2020)2021-04-14KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
EN ISO 4823:2021Dentistry - Elastomeric impression and bite registration materials (ISO 4823:2021)2021-03-24KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.060.20 Sprzęt dentystyczny
EN ISO 23450:2021Dentistry - Intraoral camera (ISO 23450:2021)2021-04-14KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
11.100.20 Ocena biologiczna urządzeń medycznych
EN ISO 10993-23:2021Biological evaluation of medical devices - Part 23: Tests for irritation (ISO 10993-23:2021)2021-03-31KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
11.180.01 Pomoce dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych. Zagadnienia ogólne
EN ISO 21801-1:2021Cognitive accessibility - Part 1: General guidelines (ISO 21801-1:2020)2021-04-14KT 1 ds. Osób Niepełnosprawnych
13.020.10 Zarządzanie środowiskowe
EN ISO 14031:2021Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines (ISO 14031:2021)2021-04-14KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego
13.040.20 Powietrze atmosferyczne
EN 17416:2021Glass in building - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air from glass products2021-03-24KT 198 ds. Szkła
13.040.30 Powietrze na stanowiskach pracy
EN 482:2021Workplace exposure - Procedures for the determination of the concentration of chemical agents - Basic performance requirements2021-03-17KT 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
13.060.99 Inne normy dotyczące jakości wody
EN 17233:2021Water quality - Guidance for assessing the efficiency and related metrics of fish passage solutions using telemetry2021-04-14KT 120 ds. Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
13.080.30 Biologiczne właściwości gleby
EN ISO 23266:2021Soil quality - Test for measuring the inhibition of reproduction in oribatid mites (Oppia nitens) exposed to contaminants in soil (ISO 23266:2020)2021-04-14KT 190 ds. Biologii Gleby
13.110 Bezpieczeństwo maszyn
EN ISO 19085-12:2021Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO 19085-12:2021)2021-04-28KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
EN ISO 19085-1:2021Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements (ISO 19085-1:2021)2021-04-07KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka
EN ISO 22868:2021Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2021)2021-03-31KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 11904-2:2021Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin (ISO 11904-2:2021)2021-03-17KT 157 ds. Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
13.260 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Prace pod napięciem
EN IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-04-23KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
13.320 Systemy alarmowe i ostrzegawcze
EN 50131-13:2020/AC:2021-04Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 13: Pyrotechnic Obscuration Security Devices2021-04-09KT 52 ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
13.340.20 Sprzęt ochraniający głowę
EN ISO 19734:2021Eye and face protection - Guidance on selection, use and maintenance (ISO 19734:2021)2021-03-17KT 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
17.140.20 Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia
EN ISO 22868:2021Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2021)2021-03-31KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
17.200.20 Przyrządy do pomiaru temperatury
EN IEC 60584-3:2021Thermocouples - Part 3: Extension and compensating cables - Tolerances and identification system2021-03-26KT 51 ds. Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych
17.220.20 Pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
EN IEC 60051-3:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 3: Special requirements for wattmeters and varmeters2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-9:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 9: Recommended test methods2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-2:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories - Part 2: Special requirements for ammeters and voltmeters2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 60051-4:2021Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories title - Part 4: Special requirements for frequency meters2021-04-30KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN 50678:2020/AC:2021-04General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair2021-04-16KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-22:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 22: Static meters for AC active energy (classes 0,1S, 0,2S and 0,5S)2021-04-02KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-24:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2021-04-02KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-23:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)2021-04-02KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62053-21:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 21: Static meters for AC active energy (classes 0,5, 1 and 2)2021-04-02KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
EN IEC 62052-11:2021Electricity metering equipment - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment2021-04-02KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
17.220.99 Inne normy dotyczące elektryczności i magnetyzmu
EN IEC 60216-3:2021Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics2021-04-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.020 Warunki i metody badawcze. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60216-3:2021Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics2021-04-30KT 303 ds. Materiałów Elektroizolacyjnych
19.040 Badania środowiskowe
EN IEC 60068-2-38:2021Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test2021-04-30KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-2-11:2021Environmental testing - Part 2-11: Tests - Test Ka: Salt mist2021-04-16KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
EN IEC 60068-2-13:2021Environmental testing - Part 2-13: Tests - Test M: Low air pressure2021-04-16KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
19.080 Badania elektryczne i elektroniczne
EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-091:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation resistance and test equipment for electric strength2021-04-09KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-034:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation resistance and test equipment for electric strength2021-04-09KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits2021-04-02KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-030:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits2021-04-02KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
19.100 Badania nieniszczące
EN 12543-2:2021Non-destructive testing - Characteristics of focal spots in industrial X-ray systems for use in non-destructive testing - Part 2: Pinhole camera radiographic method2021-04-14KT 7 ds. Badań Nieniszczących
21.040.01 Gwinty. Zagadnienia ogólne
EN ISO 6410-3:2021Technical drawings - Screw threads and threaded parts - Part 3: Simplified representation (ISO 6410-3:2021)2021-04-07KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej
21.060.10 Śruby, wkręty, śruby dwustronne
EN 1515-4:2021Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU2021-03-31KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
21.060.20 Nakrętki
EN 1515-4:2021Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU2021-03-31KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
21.060.70 Zaciski i klamry
EN 13411-9:2021Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles2021-04-28KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne
EN 1519-1:2019/AC:2021Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system2021-03-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.10 Rury stalowe i żeliwne
EN 10217-7:2021Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes2021-04-21KT 126 ds. Rur Stalowych
EN 10216-5:2021Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes2021-04-21KT 126 ds. Rur Stalowych
23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych
EN ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11298-4:2021)2021-04-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.45 Łączniki z tworzyw sztucznych
EN ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11298-4:2021)2021-04-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
23.040.60 Kołnierze, złącza i połączenia
EN ISO 19879:2021Metallic tube connections for fluid power and general use - Test methods for hydraulic fluid power connections (ISO 19879:2021)2021-03-31KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
EN 1515-4:2021Flanges and their joints - Bolting - Part 4: Selection of bolting for equipment subject to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU2021-03-31KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22153:2021Electric actuators for industrial valves - General requirements (ISO 22153:2020)2021-04-21KT 210 ds. Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
23.100.40 Przewody rurowe i złącza
EN ISO 19879:2021Metallic tube connections for fluid power and general use - Test methods for hydraulic fluid power connections (ISO 19879:2021)2021-03-31KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych
25.040.40 Pomiary i kontrola w procesie produkcyjnym
EN 62601:2016/AC:2021-03Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62948:2017/AC:2021-03Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62591:2016/AC:2021-03Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART™2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-3:2021Field Device Integration (FDI) - Part 3: Server2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-4:2021Field Device Integration (FDI) - Part 4: FDI Packages2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-2:2021Field Device Integration (FDI) - Part 2: FDI Client2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-6:2021Field Device Integration (FDI) - Part 6: Technology Mapping2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-5:2021Field Device Integration (FDI) - Part 5: Information Model2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-7:2021Field Device Integration (FDI) - Part 7: Communication devices2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-1:2021Field Device Integration (FDI) - Part 1: Overview2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-150-1:2021Field device integration (FDI) - Part 150-1: Profiles - ISA100 WIRELESS2021-03-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
25.160.01 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie. Zagadnienia ogólne
EN 14730-2:2021Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
EN ISO 3834-2:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements (ISO 3834-2:2021)2021-04-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 3834-3:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements (ISO 3834-3:2021)2021-04-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
EN ISO 3834-4:2021Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 3834-4:2021)2021-04-28KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.160.10 Procesy spawalnicze
EN 14730-2:2021Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
25.160.30 Urządzenia do spawania
EN ISO 8205:2021Resistance welding equipment - Water-cooled secondary connection cables(ISO 8205:2021)2021-04-14KT 165 ds. Spawania i Procesów Pokrewnych
25.220.10 Przygotowanie powierzchni
EN ISO 11124-5:2021Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Specifications for metallic blast-cleaning abrasives - Part 5: Cut steel wire (ISO 11124-5:2019)2021-04-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
25.220.20 Obróbka powierzchni
EN ISO 12671:2021Thermal spraying - Thermally sprayed coatings - Symbolic representation on drawings (ISO 12671:2021)2021-04-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
25.220.40 Powłoki metalowe
EN ISO 4518:2021Metallic coatings - Measurement of coating thickness - Profilometric method (ISO 4518:2021)2021-04-28KT 106 ds. Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
27.060.20 Palniki gazowe
EN 437:2021Test gases - Test pressures - Appliance categories2021-04-21KT 277 ds. Użytkowania Gazu
27.120.10 Konstrukcje reaktorów
EN IEC/IEEE 60980-344:2021Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification2021-04-23KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.120.20 Elektrownie jądrowe. Bezpieczeństwo
EN IEC/IEEE 60980-344:2021Nuclear facilities - Equipment important to safety - Seismic qualification2021-04-23KT 266 ds. Aparatury Jądrowej
27.160 Energetyka słoneczna
EN IEC 61215-2:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures2021-04-09KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61215-1-1:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules2021-04-02KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61215-1:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1: Test requirements2021-04-02KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61215-1-4:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-4: Special requirements for testing of thin-film Cu(In,GA)(S,Se)2 based photovoltaic (PV) modules2021-04-02KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61215-1-3:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-3: Special requirements for testing of thin-film amorphous silicon based photovoltaic (PV) modules2021-04-02KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 61215-1-2:2021Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-2: Special requirements for testing of thin-film Cadmium Telluride (CdTe) based photovoltaic (PV) modules2021-03-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
EN IEC 62787:2021Concentrator photovoltaic (CPV) solar cells and cell on carrier (CoC) assemblies - Qualification2021-03-12KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.035.20 Materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych i gumy
EN 50290-2-24:2021Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds 2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50290-2-27:2021Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
29.060.20 Kable
EN IEC 60799:2021Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets2021-03-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.080.20 Izolatory przepustowe
EN 50336:2021Bushings for transformers and reactor cable boxes not exceeding 36 kV2021-04-23KT 76 ds. Izolatorów
29.120 Osprzęt elektryczny
EN 62423:2012/A11:2021Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-04-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.10 Kanały do celów elektrycznych
EN IEC 60670-1:2021Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements2021-04-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 60670-1:2021/A11:2021Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements2021-04-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.20 Sprzęt przyłączeniowy
EN IEC 60320-2-4:2021Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-4: Couplers dependent on appliance weight for engagement2021-03-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki
EN 60320-1:2015/A1:2021Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements2021-03-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN 60320-3:2014/A1:2021Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 3: Standard sheets and gauges2021-03-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 60320-2-3:2021Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX02021-03-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 60799:2021Electrical accessories - Cord sets and interconnection cord sets2021-03-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 60320-2-1:2021Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers2021-03-19KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym
EN 62423:2012/A11:2021Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses2021-04-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
EN IEC 62020-1:2021Electrical accessories - Residual current monitors (RCMs) - Part 1: RCMs for household and similar uses2021-04-16KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego
29.120.99 Inny osprzęt elektryczny
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021-04Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2021-04-30KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 63210:2021Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage above 1 000 V2021-04-23KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa
EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021-04Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters2021-04-30KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
EN IEC 60947-5-8:2021Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-8: Control circuit devices and switching elements - Three-position enabling switches2021-04-02KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
29.140.10 Trzonki lampowe i oprawki
EN 60838-1:2017/A2:2021Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests2021-04-02KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.140.40 Oprawy oświetleniowe
EN IEC 60598-1:2021Luminaires - Part 1: General requirements and tests2021-03-19KT 4 ds. Techniki Świetlnej
29.160.30 Silniki elektryczne
EN IEC 61800-2:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed AC power drive systems2021-04-09KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.180 Transformatory. Dławiki
EN 50336:2021Bushings for transformers and reactor cable boxes not exceeding 36 kV2021-04-23KT 76 ds. Izolatorów
29.200 Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania
EN IEC 61800-2:2021Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed AC power drive systems2021-04-09KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
29.220 Ogniwa galwaniczne i baterie
EN IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-04-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
29.220.10 Ogniwa i baterie pierwotne
EN IEC 62281:2019/A1:2021Safety of primary and secondary lithium cells and batteries during transport2021-03-19KT 54 ds. Chemicznych Źródeł Prądu
29.240 Elektroenergetyczne sieci przesyłowe i rozdzielcze
EN 50110-2:2021Operation of electrical installations - Part 2: National annexes2021-03-26KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
29.240.99 Inne wyposażenie do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych
EN IEC 63245-1:2021Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements2021-04-23KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-04-23KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
29.260.99 Inne wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach
EN IEC 61472-2:2021Live working - Minimum approach distances - Part 2: Method of determination of the electrical component distance for AC systems from 1,0 kV to 72,5 kV2021-04-23KT 72 ds. Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
31.060.70 Kondensatory mocy
EN IEC 63210:2021Shunt power capacitors of the self-healing type for AC systems having a rated voltage above 1 000 V2021-04-23KT 80 ds. Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
31.180 Obwody drukowane i płytki
EN IEC 61189-5-301:2021Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-301: General test methods for materials and assemblies - Soldering paste using fine solder particles2021-04-30KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61188-6-1:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-1: Land pattern design - Generic requirements for land pattern on circuit boards2021-04-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61189-5-601:2021Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-601: General test methods for materials and assemblies - Reflow soldering ability test for solder joint, and reflow heat resistance test for2021-03-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61188-6-2:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-2: Land pattern design - Description of land pattern for the most common surface mounted components (SMD)2021-03-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61189-5-502:2021Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 5-502: General test methods for materials and assemblies - Surface insulation resistance (SIR) testing of assemblies2021-03-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.190 Montaż podzespołów elektronicznych
EN IEC 61188-6-1:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-1: Land pattern design - Generic requirements for land pattern on circuit boards2021-04-02KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61188-6-2:2021Circuit boards and circuit board assemblies - Design and use - Part 6-2: Land pattern design - Description of land pattern for the most common surface mounted components (SMD)2021-03-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
EN IEC 61760-3:2021Surface mounting technology - Part 3: Standard method for the specification of components for through-hole reflow (THR) soldering2021-03-12KT 293 ds. Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
31.200 Układy scalone. Mikroelektronika
EN IEC 61967-4:2021Integrated circuits - Measurement of electromagnetic emissions - Part 4: Measurement of conducted emissions - 1 Ω/150 Ω direct coupling method2021-04-30KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
31.220.10 Wtyczki. Gniazda. Łączniki
EN IEC 63171:2021Connectors for electrical and electronic equipment - Shielded or unshielded free and fixed connectors for balanced single-pair data transmission with current-carrying capacity - General requirements and tests2021-04-16KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
33.100.10 Emisja
EN IEC 61851-21-2:2021Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems2021-04-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN 55011:2016/A2:2021Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement2021-04-09KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)2021-04-09KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 55014-1:2021Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission2021-03-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN IEC 61000-6-3:2021Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission standard for equipment in residential environments2021-03-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 60601-1-2:2015/A1:2021Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2021-03-19KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
33.100.20 Odporność
EN IEC 55014-2:2021Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard2021-03-26KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
EN 60601-1-2:2015/A1:2021Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests2021-03-19KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
33.100.99 Inne aspekty dotyczące EMC
EN 61000-4-30:2015/A1:2021Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods2021-04-16KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
33.120 Podzespoły i osprzęt do urządzeń telekomunikacyjnych
EN IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-04-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.10 Kable współosiowe. Falowody
EN 50290-2-24:2021Communication cables - Part 2-24: Common design rules and construction - Polyethylene sheathing compounds 2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
EN 50290-2-27:2021Communication cables - Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free polyolefin based sheathing compounds for cables having improved flame and fire properties (HFFR)2021-04-30KT 53 ds. Kabli i Przewodów
33.120.20 Przewody i kable symetryczne
EN IEC 62680-1-3:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® Cable and Connector Specification2021-03-26KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.120.30 Łączniki RF
EN IEC 61169-60:2021Radio-frequency connectors - Part 60: Sectional specification for RF coaxial connectors with push on mating - Characteristic impedance 50 Ohm (type SMPM)2021-04-23KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 61169-66:2021Radio-frequency connectors - Part 66: Sectional specification for RF coaxial connectors with 5 mm inner diameter of outer conductor, with quick-lock- or screw-coupling, characteristic impedance 50 Ω (series 2,2-5)2021-04-02KT 241 ds. Podzespołów Elektromechanicznych
EN IEC 62680-1-3:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® Cable and Connector Specification2021-03-26KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.01 Systemy audio, wideo i audiowizualne. Zagadnienia ogólne
EN IEC 60958-5:2021Digital audio interface - Part 5: Consumer application enhancement2021-03-12KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.160.30 Systemy audio
EN IEC 60958-5:2021Digital audio interface - Part 5: Consumer application enhancement2021-03-12KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
33.180.10 Włókna i kable
EN IEC 61280-2-8:2021Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-8: Digital systems - Determination of low BER using Q-factor measurements2021-04-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-2-40:2021Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres2021-04-09KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60794-1-211:2021Optical fibre cables - Part 1-211: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Environmental test methods - Sheath shrinkage, method F112021-03-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 60793-1-34:2021Optical fibres - Part 1-34: Measurement methods and test procedures - Fibre curl2021-03-19KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.20 Złącza światłowodowe
EN IEC 61300-2-10:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-10: Tests - Crush and load resistance2021-04-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
EN IEC 61300-2-14:2021Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-14: Tests - High optical power2021-03-26KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.180.30 Wzmacniacze optyczne
EN IEC 61290-1-3:2021Optical amplifiers - Test methods - Part 1-3: Power and gain parameters - Optical power meter method2021-04-16KT 282 ds. Techniki Światłowodowej
33.200 Telesterowanie. Telemetria
EN IEC 61970-457:2021Energy Management system application program interface (EMS-API) – Part 457: Dynamics profile2021-04-30KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 62325-451-7:2021Framework for energy market communications - Part 451-7: Balancing processes, contextual and assembly models for European style market2021-04-30KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
EN IEC 61968-13:2021Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 13: Common distribution power system model profiles2021-04-23KT 183 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
35.020 Technologia informacyjna. Zagadnienia ogólne
EN 50600-2-1:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Building construction2021-04-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-5:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems2021-04-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.030 Bezpieczeństwo IT
EN IEC 63154:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Cybersecurity - General requirements, methods of testing and required test results2021-04-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN ISO/IEC 27701:2021Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines (ISO/IEC 27701:2019)2021-04-21KT 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
35.100 Współdziałanie systemów otwartych (OSI)
EN IEC 62769-1:2021Field Device Integration (FDI) - Part 1: Overview2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.100.05 Aplikacje wielowarstwowe
EN 62948:2017/AC:2021-03Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-FA2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62591:2016/AC:2021-03Industrial communication networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART™2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN 62601:2016/AC:2021-03Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WIA-PA2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 61784-3:2021Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-4:2021Field Device Integration (FDI) - Part 4: FDI Packages2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-3:2021Field Device Integration (FDI) - Part 3: Server2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-2:2021Field Device Integration (FDI) - Part 2: FDI Client2021-03-26KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-6:2021Field Device Integration (FDI) - Part 6: Technology Mapping2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-5:2021Field Device Integration (FDI) - Part 5: Information Model2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-7:2021Field Device Integration (FDI) - Part 7: Communication devices2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-1:2021Field Device Integration (FDI) - Part 1: Overview2021-03-19KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
EN IEC 62769-150-1:2021Field device integration (FDI) - Part 150-1: Profiles - ISA100 WIRELESS2021-03-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.110 Tworzenie sieci
EN 50600-2-5:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems2021-04-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN 50600-2-1:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Building construction2021-04-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.160 Systemy mikroprocesorowe
EN 50600-2-5:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-5: Security systems2021-04-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
35.200 Interfejs i urządzenia łączące
EN IEC 62680-1-2:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery specification2021-04-30KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 63245-1:2021Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements2021-04-23KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
EN IEC 62680-1-3:2021Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-C® Cable and Connector Specification2021-03-26KT 103 ds. Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
35.240.50 Zastosowanie IT w przemyśle
EN IEC 62769-150-1:2021Field device integration (FDI) - Part 150-1: Profiles - ISA100 WIRELESS2021-03-12KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej
35.240.60 Zastosowanie IT w transporcie
EN ISO 14907-2:2021Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 2: Conformance test for the on-board unit application interface (ISO 14907-2:2021)2021-04-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN ISO 14819-1:2021Intelligent transport systems - Traffic and travel information messages via traffic message coding - Part 1: Coding protocol for Radio Data System - Traffic Message Channel (RDS-TMC) using ALERT-C (ISO 14819-1:2021)2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
EN 16157-4:2021Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 4: VMS publication2021-03-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
35.240.70 Zastosowanie IT w nauce
EN ISO 19148:2021Geographic information - Linear referencing (ISO 19148:2021)2021-04-28KT 297 ds. Informacji Geograficznej
35.240.80 Zastosowanie IT w technice medycznej
EN ISO 23903:2021Health Informatics - Interoperability and integration reference architecture - Model and framework (ISO 23903:2021)2021-04-21KT 302 ds. Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
39.060 Jubilerstwo
EN ISO 11426:2021Jewellery and precious metals - Determination of gold - Cupellation method (fire assay) (ISO 11426:2021)2021-03-24KT 239 ds. Jubilerstwa
43.020 Pojazdy drogowe. Zagadnienia ogólne
EN 17347:2021Road vehicles - Machines for mounting and demounting vehicle tyres - Safety requirements2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.040.15 Informatyka samochodowa. Systemy komputerowe pokładowe (wewnętrzne)
EN ISO 14907-2:2021Electronic fee collection - Test procedures for user and fixed equipment - Part 2: Conformance test for the on-board unit application interface (ISO 14907-2:2021)2021-04-07KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.120 Pojazdy drogowe elektryczne
EN IEC 61851-21-2:2021Electric vehicle conductive charging system - Part 21-2: Electric vehicle requirements for conductive connection to an AC/DC supply - EMC requirements for off board electric vehicle charging systems2021-04-30KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
EN ISO 19363:2021Electrically propelled road vehicles - Magnetic field wireless power transfer - Safety and interoperability requirements (ISO 19363:2020)2021-03-17KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
43.160 Pojazdy specjalne
EN ISO 8437-4:2021Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 4: Additional national and regional requirements (ISO 8437-4:2019)2021-04-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 8437-1:2021Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 1: Terminology and common tests (ISO 8437-1:2019)2021-04-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 8437-2:2021Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 2: Pedestrian-controlled snow throwers (ISO 8437-2:2019)2021-04-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN ISO 8437-3:2021Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 3: Ride-on snow throwers (ISO 8437-3:2019)2021-04-21KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
EN 1501-3:2021Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles2021-03-31KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 1501-2:2021Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles2021-03-31KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 1501-1:2021Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles2021-03-31KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
EN 1501-5:2021Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles2021-03-31KT 263 ds. Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych
45.040 Materiały i zespoły dla kolejnictwa
EN 13749:2021Railway applications - Wheelsets and bogies - Method of specifying the structural requirements of bogie frames2021-03-24KT 138 ds. Kolejnictwa
47.020.40 Urządzenia załadunkowe i przeładunkowe
EN 13852-3:2021Cranes - Offshore cranes - Part 3: Light offshore cranes2021-03-24KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
47.020.70 Urządzenia nawigacyjne i kontrolne
EN IEC 63154:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Cybersecurity - General requirements, methods of testing and required test results2021-04-23KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
EN IEC 61924-2:2021Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Integrated navigation systems (INS) - Part 2: Modular structure for INS - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results2021-03-26KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
47.080 Małe jednostki pływające
EN ISO 13297:2021Small craft - Electrical systems - Alternating and direct current installations (ISO 13297:2020)2021-04-14KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8848:2021Small craft - Remote mechanical steering systems (ISO 8848:2020)2021-04-07KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8099-2:2021Small craft - Waste systems - Part 2: Sewage treatment systems (ISO 8099-2:2020)2021-04-07KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 8469:2021Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses (ISO 8469:2021)2021-03-31KT 230 ds. Małych Statków
EN ISO 7840:2021Small craft - Fire-resistant fuel hoses (ISO 7840:2021)2021-03-17KT 230 ds. Małych Statków
49.035 Elementy konstrukcji w lotnictwie i kosmonautyce
EN 6099:2021Aerospace series - Rod-end, spherical, plain bearing, metal to metal - Technical specification2021-03-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
49.080 Hydraulika i pneumatyka statków powietrznych i kosmicznych
EN 3572:2021Aerospace series - PTFE flexible hose assembly with convoluted inner tube of a nominal pressure up to 6 800 kPa and 8°30' fitting in titanium - Product standard2021-03-31KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
53.020.20 Dźwignice
EN 13852-3:2021Cranes - Offshore cranes - Part 3: Light offshore cranes2021-03-24KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
EN 13001-2:2021Crane safety - General design - Part 2: Load actions2021-03-17KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części
53.020.30 Osprzęt do urządzeń dźwigowych
EN 13411-9:2021Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 9: Solid thimbles2021-04-28KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
53.060 Wózki przemysłowe
EN 1459-9:2021Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 9: Variable-reach trucks equipped with work platforms having a front guard that can be opened2021-03-31KT 248 ds. Wózków Jezdniowych
59.060.01 Włókna tekstylne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 22818:2021Textiles - Determination of short-chain chlorinated paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS) (I2021-03-31KT 26 ds. Wyrobów Włókienniczych
59.140.30 Skóry wyprawione zwykłe i futerkowe
EN ISO 17130:2021Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dimensional change (ISO 17130:2021)2021-03-24KT 20 ds. Skóry i Obuwia
61.060 Obuwie
EN ISO 16181-1:2021Footwear - Critical substances potentially present in footwear and footwear components - Part 1: Determination of phthalate with solvent extraction (ISO 16181-1:2021)2021-04-14KT 20 ds. Skóry i Obuwia
65.060.70 Sprzęt ogrodniczy
EN 50636-2-107:2015/A3:2021Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers2021-04-16KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
65.060.80 Sprzęt leśny
EN ISO 22868:2021Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) (ISO 22868:2021)2021-03-31KT 16 ds. Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
65.120 Pasze dla zwierząt
EN 17462:2021Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of the radionuclides Iodine-131, Caesium-134 and Caesium-137 in feed2021-04-14KT 40 ds. Pasz
67.050 Ogólne metody badań i analiz produktów spożywczych
EN 17425:2021Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and HPLC-MS/MS2021-04-14KT 235 ds. Analizy Żywności
67.060 Zboża, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
EN 17425:2021Foodstuffs - Determination of ergot alkaloids in cereals and cereal products by dSPE clean-up and HPLC-MS/MS2021-04-14KT 235 ds. Analizy Żywności
67.240 Analiza sensoryczna
EN ISO 4120:2021Sensory analysis - Methodology - Triangle test (ISO 4120:2021)2021-03-17KT 235 ds. Analizy Żywności
71.040.10 Laboratoria chemiczne. Sprzęt laboratoryjny
EN IEC 61010-2-091:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-091: Particular requirements for cabinet X-ray systems2021-04-30KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation resistance and test equipment for electric strength2021-04-09KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-034:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-034: Particular requirements for measurement equipment for insulation resistance and test equipment for electric strength2021-04-09KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits2021-04-02KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
EN IEC 61010-2-030:2021Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 2-030: Particular requirements for equipment having testing or measuring circuits2021-04-02KT 69 ds. Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego
73.020 Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów
EN 16301:2021Natural stone test methods - Determination of sensitivity to accidental staining2021-03-24KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
75.020 Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
EN ISO 15663:2021Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Life cycle costing (ISO 15663:2021)2021-03-17KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
75.080 Produkty naftowe. Zagadnienia ogólne
EN ISO 13736:2021Determination of flash point - Abel closed-cup method (ISO 13736:2021)2021-04-21KT 222 ds. Paliw Płynnych
EN ISO 2719:2016/A1:2021Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method - Amendment 1: Thermometers correction (ISO 2719:2016/Amd 1:2021)2021-03-31KT 222 ds. Paliw Płynnych
75.140 Parafina, materiały bitumiczne i inne przetwory naftowe
EN 13614:2021Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test2021-03-31KT 222 ds. Asfaltów
75.160.10 Paliwa stałe
EN ISO 21645:2021Solid recovered fuels - Methods for sampling (ISO 21645:2021)2021-04-07KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 22167:2021Solid recovered fuels - Determination of content of volatile matter (ISO 22167:2021)2021-03-31KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 21656:2021Solid recovered fuels - Determination of ash content (ISO 21656:2021)2021-03-17KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
EN ISO 21660-3:2021Solid recovered fuels - Determination of moisture content using the oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample (ISO 21660-3:2021)2021-03-17KT 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych
75.180.10 Sprzęt do prac poszukiwawczych, wiertniczych i eksploatacji
EN ISO 11960:2021Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960:2020)2021-04-21KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.040.10 Badania mechaniczne metali
EN 10371:2021Metallic materials - Small punch test method 2021-04-14KT 123 ds. Badań Własności Metali
77.140.65 Drut stalowy, liny stalowe i łańcuchy ogniwowe
EN 12385-5:2021Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts2021-03-31KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego
77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania
EN 10217-7:2021Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes2021-04-21KT 126 ds. Rur Stalowych
EN 10216-5:2021Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes2021-04-21KT 126 ds. Rur Stalowych
EN ISO 11960:2021Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960:2020)2021-04-21KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu
77.150.30 Wyroby z miedzi
EN 13600:2021Copper and copper alloys - Seamless copper tubes for electrical purposes2021-04-07KT 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych
79.080 Półwyroby z tarcicy
EN 17456:2021Wood flooring and parquet - Determination of top layer delamination of multilayer elements - Test method2021-04-14KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
EN 13647:2021Wood flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics2021-04-14KT 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
79.120.10 Obrabiarki do obróbki drewna
EN ISO 19085-12:2021Woodworking machines - Safety - Part 12: Tenoning/profiling machines (ISO 19085-12:2021)2021-04-28KT 268 ds. Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna
81.040.20 Szkło budowlane
EN 17416:2021Glass in building - Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air from glass products2021-03-24KT 198 ds. Szkła
83.080.01 Tworzywa sztuczne. Zagadnienia ogólne
EN ISO 16929:2021Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under defined composting conditions in a pilot-scale test (ISO 16929:2021)2021-03-31KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
EN ISO 1628-1:2021Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles (ISO 1628-1:2021)2021-03-17KT 141 ds. Tworzyw Sztucznych
83.100 Materiały porowate
EN ISO 844:2021Rigid cellular plastics - Determination of compression properties (ISO 844:2021)2021-04-21KT 168 ds. Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
83.160.10 Opony do pojazdów drogowych
EN 17347:2021Road vehicles - Machines for mounting and demounting vehicle tyres - Safety requirements2021-03-31KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego
83.180 Kleje
EN 17418:2021Two-component epoxy and polyurethane adhesives for on-site repair of cracked timber structures - Testing, requirements and repair strength verification2021-03-24KT 184 ds. Klejów
EN 17334:2021Glued-in rods in glued structural timber products - Testing, requirements and bond shear strength classification2021-03-24KT 184 ds. Klejów
87.040 Farby i lakiery
EN ISO 28199-1:2021Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the spray application process - Part 1: Vocabulary and preparation of test panels (ISO 28199-1:2021)2021-04-14KT 175 ds. Farb i Lakierów
87.060.10 Pigmenty i wypełniacze
EN ISO 3262-19:2021Extenders - Specifications and methods of test - Part 19: Precipitated silica (ISO 3262-19:2021)2021-04-07KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
EN ISO 3262-20:2021Extenders - Specifications and methods of test - Part 20: Fumed silica (ISO 3262-20:2021)2021-04-07KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy
91.060.50 Drzwi i okna
EN 17372:2021Power operated pedestrian swing door drives with self closing function - Requirements and test methods2021-03-31KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
91.100.15 Materiały mineralne i wyroby
EN 16301:2021Natural stone test methods - Determination of sensitivity to accidental staining2021-03-24KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
EN 12390-18:2021Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient2021-03-17KT 274 ds. Betonu
EN 206:2013+A2:2021Concrete - Specification, performance, production and conformity2021-03-17KT 274 ds. Betonu
91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające
EN ISO 6927:2021Buildings and civil engineering sealants - Vocabulary (ISO 6927:2021)2021-04-14KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
EN ISO 9046:2021Building and civil engineering sealants - Determination of adhesion/cohesion properties at constant temperature (ISO 9046:2021)2021-04-07KT 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
EN 13614:2021Bitumen and bituminous binders - Determination of adhesivity of bituminous emulsions by water immersion test2021-03-31KT 222 ds. Asfaltów
91.140.10 Centralne ogrzewanie
EN 303-5:2021Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking2021-04-07KT 316 ds. Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa
91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne
EN 13142:2021Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics2021-04-14KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN 13141-7:2021Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) 2021-04-14KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
EN 13141-4:2021Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4: Aerodynamic, electrical power and acoustic performance of unidirectional ventilation units2021-04-14KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji
91.140.40 Instalacje gazowe
EN 437:2021Test gases - Test pressures - Appliance categories2021-04-21KT 277 ds. Użytkowania Gazu
91.140.50 Instalacje elektryczne
EN 50600-2-1:2021Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Building construction2021-04-16KT 173 ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
EN IEC 62053-24:2021Electricity metering equipment - Particular requirements - Part 24: Static meters for fundamental component reactive energy (classes 0,5S, 1S, 1, 2 and 3)2021-04-02KT 71 ds. Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
91.140.80 Systemy odwadniające
EN 1519-1:2019/AC:2021Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Requirements for pipes, fittings and the system2021-03-31KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome
EN 115-2:2021Safety of escalators and moving walks - Part 2: Rules for the improvement of safety of existing escalators and moving walks2021-04-28KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
EN 81-70:2021Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lift - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability2021-04-21KT 131 ds. Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych
91.190 Akcesoria budowlane
EN 13126-2:2021Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 2: Window fastener handles2021-03-31KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
EN 13126-7:2021Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 7: Finger catches2021-03-31KT 169 ds. Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne
EN ISO 22282-4:2021Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 4: Pumping tests (ISO 22282-4:2021)2021-04-07KT 254 ds. Geotechniki
93.025 Systemy przesyłania wody zewnętrzne
EN ISO 11298-4:2021Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes (ISO 11298-4:2021)2021-04-21KT 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
93.100 Budownictwo kolejowe
EN 14730-2:2021Railway applications - Track - Aluminothermic welding of rails - Part 2: Qualification of aluminothermic welders, approval of contractors and acceptance of welds2021-04-28KT 138 ds. Kolejnictwa
97.040.40 Zmywarki
EN IEC 63136:2019/AC:2021-04Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance2021-04-02KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
97.120 Aparatura sterownicza do użytku domowego
EN 60730-2-5:2015/A2:2021Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems2021-03-12KT 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce
97.150 Pokrycia podłogowe
EN ISO 4918:2021Resilient,textile and laminate floor coverings - Castor chair test (ISO 4918:2016, including Amd 1:2018)2021-03-24KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych
97.170 Urządzenia do pielęgnacji ciała
EN ISO 28399:2021Dentistry - External tooth bleaching products (ISO 28399:2021)2021-04-07KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych
97.200.50 Zabawki
EN 71-13:2021Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games2021-04-21KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
EN 71-3:2019+A1:2021Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements2021-04-14KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek