Zawartość

PKN w pigułce

Najważniejsze wydarzenia w historii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

1923

Z inicjatywy inż. Piotra Drzewieckiego zostaje powołany Komitet Techniczny dla normalizacji wyrobów przemysłowych oraz ich dostawy przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu (na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r.).

1923

Polski Komitet Krajowy Elektrotechniki (utworzony w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich - SEP) z inicjatywy prof. Mieczysława Pożaryskiego zostaje członkiem IEC.

1924

Na podstawie uchwały podjętej na posiedzeniu Komitetu Technicznego dla normalizacji wyrobów przemysłowych oraz ich dostawy powstaje Polski Komitet Normalizacyjny (P.K.N.), a Polska Norma (PN) jest uznana za oficjalny dokument do dobrowolnego stosowania – zostaje to prawnie potwierdzone w Monitorze Polskim z 1926 r.

1925

Pierwsza Polska Norma zostaje opublikowana.

1925

P.K.N. rozpoczyna wydawanie własnego organu prasowego – „Wiadomości P.K.N.”

1942

W konspiracji wznowiona zostaje działalność normalizacyjna pod kierunkiem inż. Czesława Szczekowskiego - działają komisje normalizacyjne, potajemnie odbywa się sprzedaż norm oraz ich dystrybucja wśród szkół i osób prowadzących prace naukowe.

1945

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) wznawia działalność po wojnie.

1947

PKN zostaje członkiem założycielem ISO.

1949

Ustawa o Polskim Komitecie Normalizacyjnym wprowadza normy jako dokumenty do obowiązkowego stosowania.

1950

Na wniosek Zarządu Głównego SEP Polski Komitet Krajowy Elektrotechniki zostaje włączony do PKN.

1953

PKN staje się centralnym organem administracji państwowej odpowiedzialnym za normalizację.

1961

Ustawa o normalizacji potwierdza status PKN jako centralnego organu administracji państwowej.

1970

PKN rozpoczyna współpracę z EKG/ONZ.

1972

Na mocy ustawy z dnia 29 marca 1972 r. zamiast PKN i części Centralnego Urzędu Jakości i Miar (metrologia) powstaje jeden organ centralny ds. normalizacji i metrologii - Polski Komitet Normalizacji i Miar (PKNiM).

1979

Na mocy Ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów i usług, robót i obiektów budowlanych w miejsce PKNiM powstaje Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (PKNMiJ).

1991

PKNMiJ uzyskuje status afilianta w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN i Europejskim Komitecie Normalizacyjnym Elektrotechniki CENELEC.

1992

Zostają ustanowione dwie pierwsze Polskie Normy wprowadzające Normy Europejskie EN.

1993

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jest reaktywowany na mocy przepisów Ustawy o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. Ustawa wprowadza dobrowolny system normalizacyjny zgodny z systemem europejskim.

Polskie Normy ponownie zyskują status dokumentów do dobrowolnego stosowania.

1994

PKN uzyskuje status Krajowej Organizacji Normalizacyjnej ETSI (ETSI/NSO).

1995

PKN wprowadza dobrowolny Znak Zgodności z Polską Normą.

1996

W PKN zostaje utworzony Krajowy Punkt Informacyjny WTO/TBT.

1997

PKN zostaje członkiem konsorcjum PERINORM.

1999

Jubileusz 75–lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

2000

Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 r. zezwala na wprowadzanie Norm Europejskich i Międzynarodowych do norm krajowych w języku oryginału, co umożliwia członkostwo PKN w CEN i CENELEC.

2002

Zostaje uchwalona nowa Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r.

2002

PKN występuje o przyznanie pełnego członkostwa w CEN i CENELEC.

2002

PKN rozpoczyna sprzedaż norm w formie elektronicznej.

2003

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy PKN zyskuje nowy status, a system normalizacyjny jest dostosowywany do systemu europejskiego.

2004

PKN zostaje członkiem CEN i CENELEC z dniem 1 stycznia.

2004

Jubileusz 80-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

2004

PKN uzyskuje Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający jego zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

2008

PKN uruchamia sklep internetowy.

2009

PKN uzyskuje status jednostki mandatowej (mandated body) w Komisji Europejskiej.

2010

PKN wprowadza pełną elektronizację procesu opracowania Polskich Norm i pracy Komitetów Technicznych.

2010

Ustanowienie 20 maja Dniem Normalizacji Polskiej.

2011

W PKN następują zmiany w zarządzaniu pracami normalizacyjnymi - wprowadza się podejście sektorowe oraz powołuje nowe organy: Rady Sektorowe i Komitety Zadaniowe.

2011

PKN wprowadza Politykę Edukacyjną w odniesieniu do uczelni wyższych.

2011

PKN wprowadza nowe produkty elektroniczne: system e-Dostęp oraz System Zarządzania Normami.

2011

PKN otrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzający jego zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001.

2011 PKN uruchomia nowy sklep i czytelnię przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie.

2012

PKN wprowadza System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług oraz system do zarządzania procesami normalizacyjnymi (PZN).

2012

Przeprowadzona zostaje pełna wirtualizacja aktualnych Polskich Norm w formacie XML.

2012

W PKN odbywa się posiedzenie komitetu CEN/TC 419 – pierwszego w historii komitetu CEN, którego sekretariat prowadzi strona polska.

2012 PKN wprowadza Politykę Edukacyjną w odniesieniu do szkół ponadpodstawowych.
2014 PKN uruchamia nowy portal informacyjno-edukacyjny: wiedza.pkn.pl.
2014 Jubileusz 90-lecia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
2015 PKN ustanawia nagrody: Kompas Normalizacji i Promotor Edukacji Normalizacyjnej.
2017 PKN uruchamia profile w mediach społecznościowych.
2019 Podstawy z zakresu normalizacji zostają włączone do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
2021 Ewa Zielińska została wybrana na stanowisko Wiceprezydenta CENELEC ds. Polityki. Po raz pierwszy tę funkcję sprawuje osoba z Polski.
2023 Ewa Zielińska została wybrana na drugą kadencję do pełnienia funkcji Wiceprezydenta CENELEC ds. Polityki.