Zawartość

Zasady przyznawania patronatu PKN

W celu usprawnienia postępowania przy obejmowaniu patronatami przez PKN imprez i wydarzeń o szczególnej randze merytorycznej związanej z działalnością normalizacyjną, zostały wprowadzone zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa PKN.

Zarządzenie określa jasne kryteria przyznawania patronatów przez naszą instytucję, tym samym dając możliwość nawiązania współpracy z PKN.

Zarządzenie 28

Czytaj całość Zarządzenia ws. zasad przyznawania patronatu