Zawartość

Strategia PKN

WIZJA:

PKN nowoczesną jednostką normalizacyjną, powszechnie rozpoznawalną w Polsce i na świecie, niezależną i otwartą na potrzeby rynku, świadczącą usługi wysokiej jakości. 

MISJA:

Sprawne organizowanie działalności normalizacyjnej zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale zainteresowanych środowisk i stron, prowadzące do popularyzacji stosowania norm i innych dokumentów normalizacyjnych, w celu:

  • wzmocnienia konkurencyjności polskich producentów i usługodawców;
  • ułatwienia wymiany handlowej;
  • zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów i usług.

CELE:

  • zapewnienie sprawnej organizacji prac normalizacyjnych oraz świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie normalizacji;
  • wzrost  aktywnego uczestnictwa w działalności międzynarodowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych;
  • rozwój infrastruktury informatycznej umożliwiającej usprawnianie współpracy;
  • popularyzacja i promocja normalizacji (w tym edukacja normalizacyjna);
  • umocnienie roli PKN jako pracodawcy zapewniającego wysoką kulturę pracy i możliwość rozwoju pracowników.