Zawartość

Archiwum

Archiwum posiedzeń Rady Normalizacyjnej V kadencji

Szesnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

14 grudnia 2023 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 12 września 2023 r.
 3. Uchwała RN w sprawie powołania Komitetu Technicznego 338 ds. Sztucznej Inteligencji.
 4. Podsumowanie prac Rady Normalizacyjnej V kadencji.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Piętnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

12 września 2023 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 13 czerwca 2023 r.
 3. Działalność normalizacyjna Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości  i Kodyfikacji.
 4. Udział polskich interesariuszy w pracach normalizacyjnych na poziomie globalnym i regionalnym  - analiza trendów.
 5. Sprawy różne (współpraca międzynarodowa, promocja, itp.).
 6. Zamknięcie obrad. 

 

Czternaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

13 czerwca 2023 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 15 marca 2023 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2022 r.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Trzynaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji 

15 marca 2023 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 7 grudnia 2022 r.
 3. Plan działań PKN na rok 2023.
 4. Normalizacja w programach nauczania na uczelniach wyższych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Dwunaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji  
 

7 grudnia 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 14 września 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały RN w sprawie zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych w latach 2023-2026.
 4. Prezentacja stanu wdrożenia systemu wspomagania tłumaczeń norm.
 5. Prezentacja cyfryzacji procesu ubiegania się o członkostwo w OT.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji  

14 września 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 15 czerwca 2022 r.
 3. Omówienie reorganizacji pionu podległego pod Zastępcę Prezesa ds. Normalizacji
  w związku z wejściem w życie zmiany do Zarządzenia Nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu.
 4. Sprawy różne.  
 5. Zamknięcie obrad.

 

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji

15 czerwca 2022 r.  w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 15 marca 2022 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 337 ds. Kompetencji ICT.
 5. Wręczenie nagród ,,Kompas normalizacji”.
 6. Pożegnanie dr inż. Tomasza Schweitzera, emerytowanego Prezesa PKN przez Radę Normalizacyjną.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

15 marca 2022 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 08 grudnia 2021 r.
 3. Strategia Normalizacji.
 4. Formy przygotowywania i udostępniania produktów norm – dzisiaj i jutro.
 5. Sprawy różne.  
 6. Zamknięcie obrad.

 

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN


8 grudnia 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 28 września 2021 r.
 3. Plan działań PKN na rok 2022.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

28 września 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 23 czerwca 2021 r.
 3. Prace sektorowe związane z opracowaniem polskich wersji językowych PN (zaplanowane do realizacji w 2022).
 4. Sprawy różne. Powołanie KT 336 opinia RN – uchwała.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

23 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 25 marca 2021 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2020 r.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

25 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dnia 18 grudnia 2020 r. 
 3. Przedstawienie stanu prac i opinii nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
 4. Omówienie budżetu PKN na 2021 r.
 5. Omówienie nowego projektu IT w PKN.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

18 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z 25 września 2020 r.
 3. Prezentacja podstrony www.pkn.pl – Twój  klucz do normalizacji.
 4. Zmiana ustawy o działach administracji rządowej.
 5. Przyjęcie strategii PKN na lata 2021-2030.
 6. Podjęcie uchwały o odwołaniu KT 201 i podjęcie uchwał o powołaniu 2 KT.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.


Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

25 września 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 23 czerwca 2020 r.
 3. Strategia PKN na lata 2021-2025 r.
 4. Sprawozdanie z wpływu COVID-19 na normalizację.
 5. Wręczenie nagród ,,Kompas normalizacji”.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

23 czerwca 2020 r. odbyło się w trybie korespondencyjnym plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania i wykonania planu finansowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego za rok 2019.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia 13.02.2020 r.


Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN

13 lutego 2020 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej V kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Informacja Prezesa PKN o wynikach wyborów do Rady V kadencji.
 2. Wręczenie aktów Powołań.
 3. Wybory Przewodniczącego i Prezydium Rady.
 4. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RN w dniu 17 grudnia 2019 r.
 5. Budżet PKN na rok 2020.
 6. Sprawy różne.

 

Archiwum posiedzeń Rady Normalizacyjnej IV kadencji w latach 2016 - 2019

Szesnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

17 grudnia  2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 24 września 2019 r.
 3. Wydarzenia międzynarodowe i krajowe.
 4. Powołanie KT 333 ds. Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów /uchwała.
 5. Wybory do Rady Normalizacyjnej V  kadencji. 
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.


Piętnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

24 września 2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 26 czerwca 2019 r.
 3. Informacja o zakończeniu kadencji Rady i nowych wyborach – powołanie Komisji Wyborczej.
 4. Dyskusja nt. zwiększenia aktywności członków OT z udziałem Pani Ewy Mańkiewicz-Cudny Prezes NOT.
 5. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania nowego KT ds. Świec i Zniczy.
 6. Sprawy różne.    
 7. Zamknięcie obrad.

Czternaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji  przy PKN  

26 czerwca 2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 26 marca   2019 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności PKN za rok 2018, opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Sprawy różne.    
 5. Zamknięcie obrad.

Trzynaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

26 marca  2019 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 11 grudnia 2018 r.
 3. Formułowanie uchwał i zmiany w  głosowaniu.i
 4. Prezentacja  DIN-TERM.  
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Dwunaste posedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

11 grudnia 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 24 września 2018 r.
 3. Problemy normalizacji z zakresu budownictwa.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

24 września 2018 r w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 18 czerwca 2018 r.
 3. Informacja nt. działań  PKN-u  w zakresie edukacji  WRZ.
 4. Informacja o usługach świadczonych przez Wydział Sprzedaży (WSP).
 5. Podjęcie uchwały o powołaniu KT:

  a) KT 329 ds. Konstrukcji i Materiałów z Kompozytów Polimerowych

  b) KT 330 ds. Opracowania Raportów Wspierających Nadzór nad Grami Hazardowymi w Sieci Internet

  c) KT 331 ds. Języków Programowania

 6. Sprawy różne (normy, dynamika wzrostu).
 7. Zamknięcie obrad.

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

18 czerwca 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 20 marca 2018 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2017 r, opinia Rady Normalizacyjnej
 4. Podjęcie uchwał o powołaniu ;

  a/ KT 326 ds. Drabin

  b/ KT 327 ds. Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią

  c/ KT 328 ds. Kinematografii.

 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

20 marca 2018 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dniu 6 grudnia 2017 r.
 3. Skład Rady Normalizacyjnej (dot. zmiany w Rządzie).
 4. Zintegrowany System Klasyfikacji.
 5. Prezentacja systemu certyfikacyjnego „Jakość życia w mieście”.
 6. Sprawy różne – w tym sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie obrad.

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

6 grudnia 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN w dn. 11 września 2017 r.
 3. Cele na rok 2018.
 4. Informacja o zmianach w procedurach opracowywania norm, w tym Głosowanie.
 5. Informacja o wydarzeniach WRZ.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN


11 września 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dn. 8 czerwca 2017r.
 3. Budżet PKN na rok 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 325 ds. Projektowania Konstrukcji Budowlanych ze Szkła.
 5. Opinia prawna w sprawie zastępstwa Pana B. Grabskiego w posiedzeniach RN.
 6. Relacje z wydarzeń w okresie od 08.06.2017 r. (ostatnie posiedzenie RN)
  a) porozumienia,
  b) słownik cyberbezpieczeństwa,
  c) wyrok w sprawie e-Państwo vs PKN.
 7. Kalendarz imprez.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

8 czerwca 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN z dn. 9 marca 2017 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2016 r., opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu KT 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia.
 5. Sprawy ZPN – weryfikacja członków i reprezentantów OT (stanowisko RN).
 6. Informacje ze strony PKN.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

9 marca 2017 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 15 grudnia 2016 r.
 3. Relacja z wydarzeń krajowych i zagranicznych.
 4. Relacja dotycząca spraw prawnych PKN.
 5. Relacja z działań w zakresie edukacji.
 6. Nominacja do nagrody Kompas PKN.
 7. Weryfikacja kompetencji członków ( reprezentantów ) OT.PKN.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 04 października 2016 r.
 3. Podjęcie uchwał:
  - o powołaniu KT 322 ds. Materiałów odniesienia
  - o powołaniu KT 323 ds. Usług w ochronie osób i mienia
 4. Normalizacja Kreatywna – prezentacja.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

4 października 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 14 czerwca 2016 r.
 3. Relacja z prac zespołu ws. transformacji PKN.
 4. Informacja o normalizacji w sektorze usług.
 5. Informacja o relacjach zewnętrznych.
 6. Informacja o petycjach i skargach na PKN w sprawie dostępności treści PN.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

14 czerwca 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 05 lutego 2016 r. 
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2015 r., opinia Rady Normalizacyjnej.
 4. Informacje bieżące (w tym prezentacja schematu PKN).
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN

5 lutego 2016 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej IV kadencji przy PKN.

Porządek spotkania:

 1. Informacja Prezesa PKN o wynikach wyborów do Rady IV kadencji.
 2. Wręczenie aktów powołań.
 3. Wybory Przewodniczącego RN i Prezydium Rady.
 4. Budżet PKN na rok 2016.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

 

Archiwum posiedzeń Rady Normalizacyjnej III kadencji w latach 2012 - 2015

Siedemnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

16 grudnia 2015 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad - Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 16 września 2015 r. - Przewodniczący RN.
 3. Sprawy dot. głosowań i obliczania głosów.
 4. Wydarzenia międzynarodowe i krajowe.
 5. Wybory do Rady Normalizacyjnej IV kadencji - Prezes PKN.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Szesnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

16 września 2015 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad - Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 17 czerwca 2015 r. - Przewodniczący RN.
 3. Informacja o powołaniu KT 319 - Prezes PKN.
 4. Informacja dotycząca modyfikacji PZN - Teresa Sosnowska, Dyrektor WPN.
 5. Prezentacja Wydz. Prac Normalizacyjnych - Teresa Sosnowska, Dyrektor WPN.
 6. Prezentacja Wydz. Wydawnictw Normalizacyjnych - Iwona Zaborowska, Dyrektor Wydziału Wydawnictw Normalizacyjnych.
 7. Wybory do Rady Normalizacyjnej - Prezes PKN.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Piętnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

17 czerwca 2015 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 10 marca 2015 r. – Przewodniczący RN.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2014, opinia Rady Normalizacyjnej (uchwały) – Prezes PKN.
 4. Zatwierdzenie 13 pkt. Strategii PKN – Prezes PKN.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Czternaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

10 marca 2015 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 9 grudnia 2014 r. – Przewodniczący RN.
 3. Działania edukacyjne – Grażyna Ożarek (PPE) i Zygmunt Niechoda.
 4. Prezentacja WSM Zadania Wydziału + nowe produkty – Marek Strumiński, Dyrektor WSM.
 5. Relacje zewnętrzne(współpraca międzynarodowa, krajowa, inicjatywy) – Ewa Zielińska, Dyrektor WRZ.
 6. Inicjatywy normalizacyjne – Jolanta Kochańska, Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Trzynaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

9 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 7 października 2014 r. – Przewodniczący RN.
 3. Budżet PKN – środki przyznane na rok 2015 r. – Iwona Matusiak, Dyrektor WFN.
 4. Informacja o pracach IT w 2015 r. i latach następnych – Artur Stefaniak, Dyrektor WIF.
 5. Relacje zewnętrzne – informacja – Ewa Zielińska, Dyrektor WRZ.
 6. Krajowe ramy kwalifikacji – kwalifikacja – normalizator – dr Zygmunt Niechoda.
 7. Informacja o ISO 9001 – Anna Gruszka, Główny specjalista – konsultant SZP.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Dwunaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

7 października 2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN.

 1. Przyjęcie porządku obrad - Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Posiedzenia RN 17 czerwca 2014r. - Przewodniczący RN.
 3. Planowane działania PKN w odniesieniu do KT – Jolanta Kochańska, Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji.
  1. dostęp do czytelni norm dla KT,
  2. zasady członkowstwa i in.
 4. Informacja o kierunkach i podjętych działaniach w rozwoju narzędzi informatycznych - Jolanta Kochańska, Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji.
 5. Informacja o toczących się sprawach procesowych PKN - Artur Staśkiewicz, Z-ca Dyrektora ZPr.
 6. Informacja o działaniach prowadzonych przez PKN w zakresie edukacji normalizacyjnej - Grażyna Ożarek, Pełnomocnik ds. Polityki Edukacyjnej.
 7. Współpraca międzynarodowa PKN i działania promocyjne w kraju - Ewa Zielińska, Dyrektor WRZ.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

17 czerwca 2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 18 marca 2014 r. – Przewodniczący RN.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2013, opinia RN (uchwały) – Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.
 4. Prezentacja Portalu Wiedza Normalizacyjna – Hanna Szterner, Z-ca Dyrektora WSM.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

18 marca 2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 10 grudnia 2013 r. – Przewodniczący RN.
 3. Regulamin wyborów członków RN przy PKN.
 4. Stanowisko KE w sprawie normalizacji –Ewa Zielińska, Dyrektor WRZ.
 5. Działalność KT – Jolanta Kochańska,Z-ca Prezesa ds. Normalizacji.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie obrad.

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

10 grudnia 2013 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 11 października 2013 r. – Przewodniczący RN.
 3. Strategia PKN na lata 2014 - 2020.
 4. Rekomendacja podmiotów do KT – Jolanta Kochańska,Z-ca Prezesa ds. Normalizacji.
 5. Sprawy KT – Jolanta Kochańska,Z-ca Prezesa ds. Normalizacji.
 6. Poprawka Regulaminu RN.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

11 października 2013 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 21 czerwca 2013 r. – Przewodniczący RN.
 3. Stanowisko PKN w sprawie PZN – Jerzy Krawiec, Z-ca Prezesa PKN ds. Informatyzacji i Logistyki.
  1. informacja o postępach w realizacji projektów informatycznych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych – Jolanta Kochańska,Z-ca Prezesa ds. Normalizacji.
  1. powołanie Dyrektora Wydziału Prac Normalizacyjnych ( WPN ).
 5. Sprawy bieżące – Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.
  1. strategia PKN na lata 2014-2018 (2020),
  2. informacja o redukcji środków na rok 2013 oraz budżet na rok 2014,
  3. Komisje Sejmowe – PKN + PCBC,
  4. informacja o wyniku apelacji w sprawie Ars Boni,
  5. informacja w sprawie skargi Rockwool Polska na czynności Prezesa PKN - postanowienie Sądu Administracyjnego,
  6. Jubileusz 90-lecia,
  7. współpraca międzynarodowa,
  8. edukacja normalizacyjna,
  9. korekta regulaminu RN – zmiana w „trybie obiegowym” na „w trybie korespondencyjnym”.
 6. Zamknięcie obrad.

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

21 czerwca 2013 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 27 marca 2013 r. – Przewodniczący RN.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN za rok 2012, opinia RN – Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania KT 60 ds. Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych.
 5. Informacje bieżące.
 6. Zamknięcie obrad.

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

27 marca 2013 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – referuje Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 17 grudnia 2012 r. – Przewodniczący RN.
 3. Regulamin RN - zmiany – uchwała.
 4. Opinia RN w sprawie ustanowienia stanowiska w drodze głosowania.
 5. Strategia PKN dot. edukacji normalizacyjnej – Zygmunt Niechoda.
 6. Informacje bieżące.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

17 grudnia 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Zastępca Przewodniczącego RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 9 listopada 2012 r. – Zastępca Przewodniczącego RN.
 3. Ustalenie priorytetów prac normalizacyjnych na lata 2013-2017 – Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.
 4. Informacja o stanie odwołania firmy Rockwool Sp. z o.o. od decyzji KT 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów – Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.
 5. Opinia prawna o wyłączeniu członka RN z głosowań nt. spraw bezpośrednio go dotyczących (instytucji, z której został zgłoszony).
 6. Informacje bieżące.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

9 listopada 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad – Przewodniczący RN.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 29 czerwca 2012 r. – Przewodniczący RN.
 3. Informacja nt. budżetu 2013 r. – Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.
 4. Odwołanie firmy Rockwool Sp. z o.o. od decyzji KT 180 Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów – Jolanta Kochańska, Z-ca Prezesa ds. Normalizacji.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad.

Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

29 czerwca 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia 27 kwietnia 2012 r.
 3. Przyjęcie Raportu Rocznego z działalności PKN w roku 2011.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

27 kwietnia 2012 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RN 21 grudnia 2011 r.
 3. Relacja ze spotkania grupy roboczej w sprawie procedury odwoławczej.
 4. Wtyczki i gniazda – list Przewodniczącego KT 62.
 5. Komitety Zadaniowe.
 6. Polityka Edukacyjna.
 7. Informacja o współpracy międzynarodowej.
 8. Certyfikacja i SZJ.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN

21 grudnia 2011 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej III kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie składu Rady Normalizacyjnej III kadencji oraz wręczenie nominacji i powołań Premiera.
 3. Wybór Przewodniczącego RN i jego Zastępców.
 4. Propozycja zmiany Regulaminu RN.
 5. Propozycja wprowadzenia składek za uczestnictwo w KT – przeznaczenie - finansowanie sekretariatu.
 6. Zmiana regulaminu Rady ze względu na Procedurę odwoławczą.
 7. Wydanie opinii RN dot. powołania KT nr 314 ds. Nanotechnologii.
 8. Sprawy różne.
 9. Kalendarz spotkań członków RN na 2012 r.
 10. Zamknięcie obrad.

Archiwum posiedzeń Rady Normalizacyjnej II kadencji w latach 2008 - 2011

Piętnaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

27 czerwca 2011 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu 14 Posiedzenia RN z 14 marca 2011 r.
 3. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. (Uchwała Nr 2/II/2011)
 4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa PKN i podjęcie stosowanej uchwały.(Uchwała Nr 3/II/2011)
 5. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie odwołania KT nr 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego(1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć (Uchwała Nr 4/II/2011)
 6. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT nr 312 ds. Robót ziemnych. (Uchwała Nr 5/II/2011)
 7. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT nr 313 ds. Usług Ochrony przed Szkodnikami. (Uchwała Nr 6/II/2011)
 8. Wydanie opinii w sprawie akceptacji Biznesplanu KT
 9. Zamknięcie obrad.

Czternaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

14 marca 2011 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu 13 Posiedzenia RN z 13 grudnia 2010 r.
 3. Ustosunkowanie się PKN do uwag zgłoszonych przez KT w sprawie udziału w głosowaniu nad projektami PN
 4. Opiniowanie spraw pilnych dotyczących stanowiska PKN np: na arenie międzynarodowej
 5. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT nr 311 ds. Ochrony Dóbr Kultury (Uchwała nr 1/II/2011)
 6. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie odwołania KT nr 73 ds. Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć (Uchwała nr 2/II/2011)
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie obrad

Trzynaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

13 grudnia 2010 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu 12 Posiedzenia RN z 28 października 2010 r.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
 4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa PKN i podjęcie stosownej uchwały
 5. Informacja o projekcie roboczym instrukcji dotyczącej opracowywania biznesplanu KT i KZ
 6. Sprawy różne
 7. Zamknięcie obrad.

Dwunaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

28 października 2010 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu 11 Posiedzenia RN z 22 czerwca 2010 r.
 3. Projekt Budżetu PKN na rok 2011-podział środków na zadania w ramach limitów przyznanych przez Ministerstwo Finansów
 4. Polityka cenowa
 5. Polityka edukacyjna
 6. Prezentacja wstępnych uzgodnień do procedury dotyczącej innych ciał technicznych niż KT w PKN
 7. Wniosek Pana S. Zieleniewskiego w sprawie Eurokodów
 8. Pismo od ArCadiasoft Chudzik Sp.j. do członków Rady Normalizacyjnej
 9. Sprawy różne w tym:
  • Forma dystrybucji miesięcznika „ Wiadomości PKN. Normalizacja”
  • Opinia Radcy Prawnego na temat rezygnacji z członka RN przez Panią Małgorzatę Niepokulczycką
  • Wręczenie nagrody Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC „1906 AWARD” Panu prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Skoczkowskiemu
 10. Zamknięcie obrad.

Jedenaste posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

22 czerwca 2010 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu 10. Posiedzenia RN z 16.03.2010 r.
 3. Prezentacja Pana Mariana Pławiaka z Wojskowego Centrum Normalizacji
 4. Wniosek Pana S. Zieleniewskiego w sprawie Eurokodów
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności PKN w 2009 r. oraz uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
 6. Przegląd Europejskiego Systemy Normalizacyjnego
 7. Opiniowanie procedury dotyczącej nowych ciał technicznych w PKN
 8. Informacja Prezesa PKN na temat:
  • zmiany schematu organizacyjnego PKN
 9. Sprawy różne w tym:
  • Forma dystrybucji miesięcznika „ Wiadomości PKN. Normalizacja”
  • Prezentacja Modułu KT
  • Projekt nowej edycji procedury Z2-P1
 10. Zamknięcie obrad.

Dziesiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

16 marca 2010 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu 9. Posiedzenia RN z 15.12.2009 r.
 3. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT nr 309 ds. Biometrii
 4. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 5. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie odwołania KT nr 166 ds. Jakości w Spawalnictwie
 6. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie odwołania KT nr 167 ds. Urządzeń Spawalniczych
 7. Plan zadań szczegółowych PKN
 8. Odpowiedź dla KT nr 182
 9. Rola i definicja KT (dla kogo pracuje KT)
 10. Dyskusja nad projektem p. S. Latosa
 11. Ceny Polskich Norm
 12. Sprawy różne w tym:
 13. Zamknięcie obrad.

Dziewiąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

15 grudnia 2009 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Zakończono czynności związane z powołaniem PIN w Radomiu.
 2. Przedstawiono opinię prawną dot. pisma p. Jana Szlachetki o jego rezygnacji z udziału w pracach Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN.
 3. Dokończono omawianie projektu budżetu PKN na rok 2010.
 4. Omówiono zasady funkcjonowania Modułu KT.
 5. Omówiono stosowanie terminologii w przepisach krajowych.
 6. Przedyskutowano stanowisko Prezydium KT 182 ws. Zarządzenia nr 8 Prezesa PKN z 2009 r. w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej. Przedstawiono odpowiedź Prezesa PKN na stanowisko KT 182.
 7. Przedstawiono zmiany w działalności europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych oraz przekazano informacje o certyfikacji.
 8. Wręczono gościom specjalnym - dr Edwardowi Korczakowi (KT 56) i prof. dr hab. Jackowi Sosnowskiemu (KT 90) - nagrody IEC „1906 AWARD”.

Ósme posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

27 października 2009 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbyło się plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN. Członkowie Rady Normalizacyjnej obradowali zgodnie z zaplanowanym porządkiem spotkania.

 1. Powitano nowego członka Rady Normalizacyjnej, pana Pawła Mazura, delegowanego do prac RN przez Ministerstwo Infrastruktury. Paweł Mazur zastąpił panią Wiesławę Chojnacką.
 2. RN wydała opinię i podjęła uchwałę w sprawie powołania KT 308 ds. Oceny uwalniania substancji niebezpiecznych z wyrobów budowlanych.
 3. RN wydała opinię i podjęła uchwałę w sprawie tworzenia Punktów Informacji Normalizacyjnej w miastach mniejszych niż wojewódzkie.
 4. Omówiono bieżącą działalność krajową i międzynarodową PKN, w tym:
  • projekt budżetu na rok 2010;
  • zmiany w sposobie wynagradzania pracowników PKN
 5. Omówiono problemy związane z weryfikacją składów i pracy KT, w tym:
  • potrzebę powoływania przez PKN innych struktur organizacyjnych niż KT;
  • aktualny stan weryfikacji składów KT;
  • podjęto 13 uchwał związanych z odwołaniem KT, które nie spełniły wymagań Zarządzenia Prezesa nr 19 z 8 kwietnia 2009 r.;
  • zapowiedziano stworzenie zasad funkcjonowania Modułu KT;
  • podjęto uchwałę wspierającą stworzenie Modułu KT.
 6. Przypomniano zasady delegowania polskich przedstawicieli do prac w TC i WG. Członkom RN została przedstawiona lista polskich delegatów do TC i WG.
 7. Omówiono działania i akcje informacyjno-promocyjne PKN związane z obchodami Światowego Dnia Normalizacji.
 8. Zaproponowano Prezesowi RN i Członkom Prezydium RN korzystanie z podpisu elektronicznego wykorzystywanego do podpisywania dokumentów związanych z działalnością RN.
 9. Zapoznano obecnych ze stanem prac i działań dotyczących projektu normalizacyjnego „Sieć współpracy normalizacyjno-technicznej śląskiego przemysłu medycznego”.
 10. Przedstawiono informację na temat prac Zespołu Zadaniowego ds. Edukacji Normalizacyjnej.

Siódme posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

W dniu 2 czerwca 2009 r. w siedzibie PKN przy ul. Świętokrzyskiej 14B w Warszawie odbyło się siódme plenarne posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji. Przedmiotem obrad było:

 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności PKN w 2008 r. – Raportu rocznego 2008 oraz uchwał:
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania, raportu (Uchwała Nr 16/II/2009),
  • w sprawie wniosku o przyznanie Prezesowi PKN nagrody rocznej (Uchwała Nr 17/II/2009).
 2. Informacja Prezesa PKN o bieżącej działalności, w tym:
  • sposób realizacji celów zawartych w Strategii PKN na lata 2009 – 2013 .
 3. Dyskusja nad uwagami p. Otylii Trzaskalskiej–Stroińskiej – jednego z Członków Rady Normalizacyjnej do Planu zadań PKN na rok 2009. Rozważania dotyczyły certyfikacji na Znak Zgodności z PN, przygotowania PKN do akredytacji jako JCW, pomocy PKN dla zainteresowanych JCW w rozpoczęciu procesu ich akredytacji przez CB CEN.
 4. Debata m.in. na temat ewentualnego poparcia Rady Normalizacyjnej dla odwołania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do Ministerstwa Finansów w kwestii obcięcia budżetu na 2009 r.
 5. Przedstawienie informacji o pracy Zespołu Zadaniowego ds. Normalizacji.
 6. Pokazanie prezentacji nt. Reformy Nowego Podejścia.

Rada Normalizacyjna jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu Sprawozdania z działalności PKN za 2008 r. – Raportu rocznego 2008 i w ślad za nią uchwałę w sprawie wniosku o przyznanie Prezesowi PKN nagrody rocznej.

Termin następnego plenarnego posiedzenia Rady wstępnie ustalono na dzień 13 października 2009 r. na godz. 11.00.

Szóste posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

W 24 marca 2009 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się VI. posiedzenie Rady Normalizacyjnej. Przedmiotem obrad było:

 1. Bieżąca działalność PKN.
 2. Plan zadań PKN z 2009 r. oraz Plan finansowy na 2009 r.
 3. Działalność Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
 4. Kalendarz i ramowa tematyka posiedzeń Rady Normalizacyjnej w 2009 r.

Piąte posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

18 grudnia 2008 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się piąte posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej II kadencji. Przedmiotem obrad było:

 1. Wydanie pozytywnej opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa.
 2. Informacja Prezesa PKN o bieżącej działalności PKN, w tym:
  • informacja o najważniejszych wydarzeniach w PKN w okresie między posiedzeniami Rady,
  • informacja o działalności PKN na forum europejskim i międzynarodowym.
 3. Dyskusja nad dokumentem pt. Strategia PKN na lata 2009-2013.

Czwarte posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

28 października 2008 r. na zaproszenie Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji odbyło się w siedzibie Garnizonu Warszawa w Warszawie, czwarte posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej II kadencji. Przedmiotem obrad było:

 1. Informacja Prezesa PKN o bieżącej działalności PKN, w tym:
  • zmiany organizacyjne w PKN,
  • informacja o działalności PKN na forum europejskim i międzynarodowym,
  • informacja o najważniejszych wydarzeniach w PKN w okresie między posiedzeniami Rady.
 2. Wydanie pozytywnej opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.
 3. Informacja o pracy Zespołu Zadaniowego ds. Normalizacji w Usługach.
 4. Informacja nt. dokumentu pt. Stanowisko Rządu do Komunikatu KE „Ku zwiększeniu wkładu normalizacji w innowacje w Europie.
 5. Nieścisłości językowe w normach.
 6. Zadania resortowej służby normalizacyjnej i działalność Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

Trzecie posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

10 czerwca 2008 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej II kadencji. Przedmiotem obrad było:

 1. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności PKN w 2007 r. oraz uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 2. Informacja Prezesa PKN o bieżącej działalności PKN, w tym:
  • informacja nt. projektów ustawy o normalizacji,
  • akcje informacyjno-promocyjne PKN,
  • informacja o "burzy mózgów" w sprawie normalizacji w nanotechnologii,
  • zmiany w SZJ.
 3. Informacja o pracy Zespołu Zadaniowego ds. Edukacji Normalizacyjnej.
 4. Sprawy różne.

Drugie posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

1 kwietnia 2008 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej II kadencji. Przedmiotem obrad było:

 1. Wprowadzenie zmiany w Regulaminie Rady w zakresie sposobu rozpatrywania spraw wnoszonych pod obrady w trakcie posiedzenia Rady.
 2. Wydanie opinii do wniosku o powołanie KT 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności.
 3. Ustalenie priorytetów w zakresie prac normalizacyjnych w latach 2008-2012.
 4. Bieżące sprawy w działalności PKN, w tym:
  • powołanie zastępcy prezesa PKN,
  • planowane zmiany organizacyjne w PKN,
  • działalność normalizacyjna w dziedzinie nanotechnologii,
  • strategiczne kierunki działań PKN służące podniesieniu świadomości nt. znaczenia normalizacji w różnych środowiskach (naukowcy, przedsiębiorcy, konsumenci np. akcje promocyjne, spotkania środowiskowe, szkolenia),
  • sprawa dosłownego tłumaczenia wszystkich oczywistych błędów i niedoskonałości w oryginałach norm międzynarodowych, a wierność tłumaczenia.
 5. Informacja Prezesa PKN o zakresie zmian w działalności PKN wprowadzonych w projekcie ustawy o normalizacji oraz przewidywany termin wejścia w życie nowej ustawy o normalizacji.
 6. Powołanie zespołu zadaniowego ds. edukacji normalizacyjnej.
 7. Powołanie zespołu zadaniowego ds. normalizacji w usługach.
 8. Sprawy różne.

Na zakończenie odbyło się krótkie szkolenie dla członków Rady Normalizacyjnej z zagadnień normalizacji.

Pierwsze posiedzenie Rady Normalizacyjnej II kadencji przy PKN

18 grudnia 2007 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej II kadencji. Przedmiotem obrad było:

 1. Przedstawienie informacji o przeprowadzonych wyborach i przedstawienie składu Rady Normalizacyjnej II kadencji, wręczenie nominacji i zaświadczeń oraz autoprezentacja Członków Rady.
 2. Wybór przewodniczącego Rady Normalizacyjnej.
 3. Wybory czterech zastępców przewodniczącego Rady Normalizacyjnej.
 4. Przyjęcie zmiany do Regulaminu Rady Normalizacyjnej.
 5. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej w sprawie powołania KT nr 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej.
 6. Wydanie opinii w sprawie odwołania KT nr 91 ds. Nasiennictwa Rolniczego i Produktów Rolnych oraz włączenia tematyki nasion roślin oleistych do KT nr 92 z jednoczesną zmianą nazwy KT nr 92, a tematyki roślin okopowych do KT nr 286 ds. Ogrodnictwa.
 7. Wydanie opinii Rady Normalizacyjnej dotyczącej zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych do realizacji w 2008 r.
 8. Sprawy różne.

Przewodniczącym Rady Normalizacyjnej został wybrany Pan prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk.

Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali wybrani:

 • Pan dr Dariusz Drewniak
 • Pan mgr Jerzy Maćkowiak
 • Pan prof. dr hab. Janusz Szymborski
 • Pan inż. Bogdan Tatarowski

Archiwum posiedzeń Rady Normalizacyjnej I kadencji w latach 2003 – 2007

XIX. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 12 czerwca 2007 r. odbyło się 19. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy PKN. Przedmiotem obrad były następujące sprawy:

 • Przyjęcie protokołu 18. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 29 marca 2007 r.
 • Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności PKN w 2006 r. oraz uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania.
 • Informacja Prezesa PKN na temat:
  • Zmiany schematu organizacyjnego PKN;
  • Zmian kadrowych;
  • Stanu realizacji Projektu „Portal e-Norma w PKN”;
  • Akcji promocyjnej PKN;
  • Nowego znaku zgodności z PN;
  • Projektu ustawy o normalizacji - stan prac;
  • Zadań związanych z nową ustawą o normalizacji do wykonania w 2007 r.;
  • Wyborów do Rady Normalizacyjnej na II kadencję.
 • Sprawy różne.

Rada Normalizacyjna jednomyślnie podjęła uchwałę o przyjęciu Sprawozdania z działalności PKN w 2006 r.

Było to ostatnie posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy PKN I kadencji.

XVIII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 28 marca 2007 r., o godz. 11.00 w siedzibie PKN w Warszawie, odbyło się XVIII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Przyjęcie protokołu XVII. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 11.12.2006 r.
 • Sprawozdanie Prezesa PKN z działalności PKN od 25 listopada 2006 r. do dnia posiedzenia Rady dotyczące poniższych spraw:
  • zmiany schematu organizacyjnego PKN,
  • zmian kadrowych,
  • stan realizacji Projektu „Portal e-Norma w PKN”,
  • otwarcia nowego PIN w Rzeszowie,
  • akcji promocyjnej PKN;
  • nowego znaku zgodności z PN;
  • współpracy PKN z WN ALFA-WERO i Ars Boni,
  • spraw budynku – siedziby PKN przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie,
  • projekt ustawy o normalizacji – stan prac,
  • wyborów do Rady Normalizacyjnej na II kadencję,
  • porozumienia o współpracy pomiędzy PKN a Koreańską Agencją Technologii i Norm.
 • Normalizacja w standardach kształcenia – propozycja przygotowania w imieniu Rady Normalizacyjnej wystąpienia do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

XVII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 11 grudnia 2006 r., o godz. 11.00 w siedzibie PKN w Warszawie, odbyło się XVII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Przyjęcie protokołu XVI. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 30.10.2006 r.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej zadań priorytetowych w zakresie prac normalizacyjnych do realizacji w 2007 r.
 • „Stanowisko w sprawie regulacji ustawowej statusu Polskiej Normy powołanej w przepisie prawnym”- materiał opracowany przez grupę roboczą Rady Normalizacyjnej.
 • Omówienie przebiegu prac nad projektem ustawy o normalizacji.
 • Informacja o bieżącej działalności PKN.

XVI. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 30 października 2006 r., o godz. 11.00 w siedzibie PKN w Warszawie, odbyło się XVI. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Przyjęto protokół XV. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 08.06.2006 r.
 • Omówiono przebieg prac nad projektem ustawy o normalizacji.
 • Omówiono przebieg prac w projekcie „Portal e-Norma”.
 • Przedstawiono informację o obchodach Światowego Dnia Normalizacji w PKN.
 • Sprawy różne.

XV. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 8 czerwca 2006 r., o godz. 11.00 w siedzibie PKN w Warszawie, odbyło się XV. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Przyjęto protokół XIV. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 23.05.2006 r.
 • Przyjęto Sprawozdanie z działalności PKN w 2005 r., przedstawione przez Prezesa PKN.
 • Zaprezentowano funkcjonowanie sklepu internetowego PKN oraz Katalogu Polskich Norm 2006 w wersji elektronicznej.
 • Ustalono sposób wypracowania katalogu zagadnień nt. „Roli i znaczenia normalizacji dla podnoszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” - do dyskusji na posiedzeniu Rady Normalizacyjnej.
 • Sprawy różne.

XIV. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 23 maja 2006 r. odbyło się w Warszawie XIV. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy PKN. Tematyka obrad obejmowała następujące sprawy:

 • Przyjęcie protokołu 13. posiedzenia z dnia 26 kwietnia 2006 r.
 • Zmiany w Regulaminie Rady Normalizacyjnej przy PKN.
 • Rozpatrzenie stanowiska Rady Normalizacyjnej w sprawie wyrażenia ponownej opinii w odniesieniu do wniosku pokontrolnego NIK, będącego przedmiotem obrad Rady Normalizacyjnej w dniu 30 września 2005 r.
 • Sprawy różne, w tym m.in. stanowisko Rady Normalizacyjnej w sprawie projektowanego połączenia PKN i GUM.

XIII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 26 kwietnia 2006 r. odbyło się w Warszawie XIII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy PKN. Przedmiotem obrad były następujące sprawy:

 • Zmiany w Regulaminie Rady Normalizacyjnej przy PKN.
 • Rozpatrzenie stanowiska Rady Normalizacyjnej w sprawie projektowanego połączenia PKN – GUM.
 • Informacje bieżące Prezesa PKN o działalności PKN w okresie czterech miesięcy 2006 r.
 • Sprawy różne.

XII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 20 grudnia 2005 r. odbyło się w Warszawie XII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy PKN. W porządku obrad znalazły się następujące tematy:

 • Przyjęcie uchwały w sprawie priorytetów prac normalizacyjnych PKN na 2006 rok.
 • Wyrażenie opinii Rady Normalizacyjnej o projekcie zarządzenia Prezesa PKN w sprawie w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej.
 • Powołanie zespołu ds. rozpatrzenia powoływania norm w przepisach prawnych.
 • Sprawy różne.

XI. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 5 grudnia 2005 r. odbyło się w Warszawie w siedzibie PKN XI. posiedzenie Rady Normalizacyjnej. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Przyjęcie protokołu 10. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 30 września 2005 r.
 • Przyjęcie priorytetów prac normalizacyjnych PKN na 2006 rok.
 • Informacja nt. stanu realizacji projektu e-NORMA finansowanego w ramach ERDF.
 • Założenia do nowej Strategii CEN i Master Planu IEC.
 • Informacja o bieżącej działalności PKN.
 • Sprawy różne.
 • Informacja o przekazanych przez PKN uwagach do projektu Programu Operacyjnego Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne, 2007-2013.

Po przerwie odbyło się szkolenie dla Członków Rady Normalizacyjnej nt. Ogólnych warunków funkcjonowania ZSI NORMA.

X. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 30 września 2005 r. odbyło się w Warszawie X posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy PKN. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Przyjęcie protokołu 9. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 16 marca 2005 r.
 • Omówienie przebiegu i wniosków wynikających z narady szkoleniowej Członków Rady Normalizacyjnej zorganizowanej w dniu 29.06.2005 r. w Dębem.
 • Informacja o podjętej przez Radę Normalizacyjną w trybie obiegowym uchwale nr 4/o/2005 z dnia 6 lipca 2005. w sprawie wniosku o powołanie KT nr 303.
 • Prezentacja projektu informatycznego e-NORMA finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).
 • Informacja o bieżącej działalności PKN.
 • Sprawy różne.

W dniu 29 czerwca 2005 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem odbyła się Narada Szkoleniowa Członków Rady Normalizacyjnej. Głównym celem narady było zdefiniowanie najważniejszych zadań Rady Normalizacyjnej na lata 2005 - 2007. W wyniku dyskusji członkowie Rady wytypowali trzy zasadnicze grupy problemów, którymi Rada Normalizacyjna powinna się zająć w najbliższym czasie. Są to:

 • edukacja normalizacyjna i promocja normalizacji;
 • dostępność do Polskich Norm;
 • problemy w działalności komitetów technicznych, (od szczegółowych do bieżących) obejmujących problematykę współpracy z CEN i ISO.

IX. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 16 marca 2005 r. odbyło się IX posiedzenie Rady Normalizacyjnej. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Protokół 8. posiedzenia Rady Normalizacyjnej z dnia 20 grudnia 2005 r.
 • Informacja o podjęciu w trybie obiegowym uchwały nr 1/o/2005 Rady Normalizacyjnej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności komitetów technicznych.
 • Sprawozdanie z działalności PKN w 2004 r.
 • Plan pracy i zamierzenia Rady Normalizacyjnej na 2005 r.
 • Informacja o systemie informatycznym PKN.
 • Polityka informatyzacji PKN.
 • Problemy normalizacji w legislacji.

VIII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 20 grudnia 2004 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej. W czasie obrad omówiono następujące tematy:

 • Organizację i przebieg uroczystości jubileuszowych z okazji 80-lecia PKN.
 • Opinię prawną w sprawie możliwości powoływania do składów KT PKN przedstawicieli organizacji gospodarczych oraz możliwości powierzenia prowadzenia sekretariatów KT organizacjom gospodarczym.
 • Projekt procedury Wprowadzenie do PN metodą tłumaczenia norm europejskich, w których opracowaniu brał udział PKN, procedura tzw. szybkiego tłumaczenia norm.
 • Sprawy różne, w tym: stan realizacji programu prac normalizacyjnych w 2004 r., aktywność PKN na arenie międzynarodowej.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 7 marca 2005 r.

VII. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 16 listopada 2004 r. w siedzibie PKN w Warszawie, odbyło się VII posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej. W czasie obrad poruszono tematy dotyczące:

 • Master Planu - wersja poprawiona oraz cele szczegółowe rozpisane na akcje.
 • Przyjęcia protokołu VI posiedzenia Rady Normalizacyjnej.
 • Informacji o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością w PKN wg PN-ISO 9001 oraz o przebiegu auditu certyfikującego.
 • Opinii Rady Normalizacyjnej dotyczącej Procedury R2-PX "Wprowadzanie normy europejskiej do PN metodą uznania przez ogłoszenie" (uchwała nr 7).
 • Przyjęcia stanowiska Rady Normalizacyjnej w sprawie odpowiedzi na pismo Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2004r.
 • Opinii Rady Normalizacyjnej dotyczącej priorytetów prac normalizacyjnych w 2005r. (uchwała nr 8).
 • Sprawy różne.

VI. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 13 lipca 2004 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się VI posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej. W czasie obrad poruszono tematy dotyczące:

 • Aktualnej informacji o funkcjonowaniu komitetów technicznych PKN i problemów z tym związanych.
 • Wydania przez Radę Normalizacyjną opinii o projekcie Wytycznych Metodycznych Nr 10 dotyczących wprowadzania europejskich i międzynarodowych dokumentów normalizacyjnych innych niż normy do dokumentów normalizacyjnych PKN. Rada wydała opinię pozytywną (uchwała nr 5).
 • Wydania przez Radę Normalizacyjną opinii o projekcie zmiany zarządzenia Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania KT PKN. Rada wydała opinię pozytywną (uchwała nr 6).
 • Informacji o bieżącej działalności PKN.
 • Informacji o przygotowaniach do obchodów 80-lecia PKN.

Kolejne posiedzenie Rady Normalizacyjnej odbędzie się na początku października 2004 r.

V. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 18 maja 2004 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się V posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej przy PKN. Przedmiotem obrad były następujące tematy:

 • Projekt Master Planu PKN.
 • Koncepcja obchodów 80 - lecia PKN.
 • Bieżąca działalność PKN, a w tym: informacja o wizycie w PKN Dyrektora Generalnego DKE p. H. Zimmermana oraz podpisanym porozumieniu o współpracy pomiędzy PKN i DKE, relacja z posiedzeń BT CEN i CENELEC, stan realizacji programu prac normalizacyjnych na 2004 r.
 • Przemyślenia nt. statusu PKN jako członka CEN i CENELEC.
 • Wystąpienie b. Prezesa PKN p. B. Adamskiego.
 • Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie Rady Normalizacyjnej odbędzie się w pierwszej połowie lipca br.

IV. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 9 marca 2004 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się IV posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej. Podczas obrad Rada przyjęła Raport roczny PKN za 2003 r. (uchwała nr 1). Ponadto wydała pozytywną opinię do wniosku o odwołanie KT nr 150 ds. Maszyn i Urządzeń do Przeróbki Mechanicznej Węgla (uchwała nr 2) i do wniosku o odwołanie KT nr 134 ds. Żeglugi Śródlądowej oraz przeniesienie tematyki do KT nr 18 ds. Statków i Techniki Morskiej (uchwała nr 3). Rada Normalizacyjna wyraziła również opinię, iż bardziej korzystna jest lokalizacja sekretariatu KT nr 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie (uchwała nr 4). Prezes PKN oraz Dyrektorzy Z.Niechoda i T.Schweitzer przedstawili informację o realizacji przez PKN zadań członka CEN i CENELEC, a Dyrektor K.Dux poinformował o aktualnym stanie wdrożeń norm europejskich zharmonizowanych z dyrektywami nowego podejścia do Polskich Norm.

Termin następnego posiedzenia plenarnego Rady ustalono na dzień 18 maja 2004 r., godz. 11.00.

III. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

W dniu 19 grudnia 2003 r. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się III posiedzenie plenarne Rady Normalizacyjnej. Podczas obrad Prezes PKN przedstawił informację o podpisaniu Kodeksu CEN i uzyskaniu członkostwa przez PKN w tej organizacji i w CENELEC od 1 stycznia 2004 r., Prezes PKN oraz Dyrektorzy Z. Niechoda i T. Schweitzer poinformowali o stanie przygotowań PKN do członkostwa w CEN i CENELEC, Rada Normalizacyjna wydała pozytywną opinię do projektu zmiany zarządzenia Prezesa PKN nr 44 z dnia 27.10.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania komitetów technicznych PKN. Termin kolejnego posiedzenia plenarnego ustalono na dzień 18 lutego 2004 r. o godz. 11.00.

II posiedzenie Rady Normalizacyjnej

II posiedzenie Rady Normalizacyjnej przy PKN odbyło się 24 września 2003 r. w siedzibie PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14B. Na posiedzeniu wybrano kandydatów na Prezesa PKN zgłoszonych Prezesowi Rady Ministrów (uchwała nr 5), wydano opinię o projekcie zarządzenia Prezesa PKN w sprawie szczegółowych zasad działania komitetów technicznych PKN (uchwała nr 6), wydano opinię o projekcie Wytycznych Metodycznych Nr 6 dotyczących struktury i opracowania redakcyjnego PN własnej (uchwała nr 7), wydano opinię o projekcie Wytycznych Metodycznych Nr 9 dotyczących wprowadzania do Polskich Norm PN-V międzynarodowych i zagranicznych dokumentów normalizacyjnych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa (uchwała nr 8).

I. posiedzenie Rady Normalizacyjnej

I posiedzenie Rady Normalizacyjnej PKN odbyło się w dwóch częściach 30 czerwca br. i 14 lipca br. w siedzibie PKN w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 B. Na posiedzeniu uchwalono Regulamin Rady Normalizacyjnej przy PKN (Uchwała Nr 1), wybrano Przewodniczącego Rady Normalizacyjnej przy PKN (Uchwała Nr 2), wybrano Zastępców Przewodniczącego Rady Normalizacyjnej przy PKN (Uchwała Nr 3) oraz wybrano komisję konkursową (Uchwała Nr 4).