Zawartość

Strategie PKN

Wizja:
PKN nowoczesną jednostką organizacyjną o osobowości prawnej, opartą na wiedzy, znaną powszechnie i cenioną w Polsce i na świecie, niezależną i otwartą na potrzeby rynku i administracji publicznej, zaspokajającą potrzeby użytkowników i świadczącą usługi o wysokiej jakości i w wymaganym czasie.

Misja:
Sprawnie organizować działalność normalizacyjną zgodnie z rozwiązaniami europejskimi i międzynarodowymi, wypracowanymi przy aktywnym współudziale krajowych ekspertów, wspierającą krajową politykę techniczną, w celu ułatwienia wymiany handlowej, zapewnienia konkurencyjności polskim producentom; dostarczać wszystkim zainteresowanym produkty normalizacyjne o wysokiej jakości, w uzgodnionych terminach, odpowiadające wymaganiom rynku.

Cele:

  • umacnianie pozycji PKN jako organizacji koordynującej i promującej system normalizacji dobrowolnej w Polsce; obiektywnego i sprawnego organizatora prac normalizacyjnych świadczącego usługi wysokiej jakości na rzecz polskiej gospodarki i społeczeństwa;
  • potwierdzenie prawne statusu organizacji niezależnej od jakichkolwiek wpływów i autonomicznej;
  • aktywne współuczestnictwo w działalności międzynarodowych i regionalnych organizacji normalizacyjnych;
  • stworzenie podstaw organizacji wirtualnej.

Strategia PKN na lata 2014 - 2020

Strategia informatyzacji na lata 2014 - 2018

Strategia edukacji normalizacyjnej