Zawartość

NOWA STREFA - TWÓJ KLUCZ DO NORMALIZACJI

2020-12-03
NOWA STREFA - TWÓJ KLUCZ DO NORMALIZACJI

Normalizacja jest dla każdego. Wystarczy tylko znaleźć klucz, który pomoże nam ją zrozumieć, określić swoje potrzeby i możliwości w tym zakresie.

Pomóc w tym ma  udostępniony na stronie internetowej PKN, wyjątkowy przewodnik po normalizacji. Z Twojego klucza do normalizacji może korzystać każdy, na każdym poziomie zaawansowania. To doskonałe miejsce, aby zacząć swoją działalność normalizacyjną lub uporządkować dotychczas zdobytą wiedzę.

Poradnik w przystępny sposób wyjaśnia, jak każdy z nas może zaangażować się w prace normalizacyjne, jakimi dysponuje narzędziami  i jakie korzyści może uzyskać.

Punkt wyjścia stanowi uproszczony schemat opracowania normy wraz z podstawowymi rolami, jakie mogą pełnić w tym procesie osoby zainteresowane. Poszczególne zakładki opisują krótko na czym polega dana rola, jakie przypisane są jej narzędzia i zakres prac. Ponadto podane są tu opcje dalszego rozwoju kariery normalizacyjnej.

Przestrzeń będzie wciąż doskonalona. Za pośrednictwem ANKIETY użytkownicy będą mogli przekazać uwagi, sugestie i pomysły na zmiany.

PKN zaprasza do korzystania z TWOJEGO KLUCZA DO NORMALIZACJI, mając nadzieję, że ta nowa strefa zachęci do wejścia do świata normalizacji.

Twój klucz do normalizacji można mieć zawsze przy sobie i korzystać z niego w dowolnym czasie i miejscu.