Zawartość

20 maja – Dzień Normalizacji Polskiej

2013-05-17

baner_box-08.jpg

20 maja, już po raz czwarty, obchodziliśmy Dzień Normalizacji Polskiej - ustanowiony w roku 2010 jako święto wszystkich osób i podmiotów związanych z normalizacją, ma na celu promocję systemu normalizacyjnego i korzyści, jakie oferuje on swoim uczestnikom.

W latach ubiegłych Dzień Normalizacji Polskiej stworzył okazję do spotkań z przedstawicielami: przedsiębiorców („Normalizacja – wspólna korzyść, nowoczesne państwo”), urzędów administracji państwowej, federacji i stowarzyszeń branżowych i konsumenckich („Przyszłość normalizacji”) oraz kuratoriów oświaty, szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, władz samorządowych, instytucji związanych z kształceniem i edukacją („Edukacja normalizacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych”). Spotkania umożliwiły wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy producentami, usługodawcami i konsumentami, akcentowały potrzebę oraz sposoby poszerzania wiedzy normalizacyjnej.

Tegoroczne święto obchodziliśmy pod hasłem „Praktyczne aspekty stosowania norm i oceny zgodności”. Polski Komitet Normalizacyjny wraz z Instytutem Innowacji i Rozwoju Gospodarczego Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie zorganizował konferencję, podczas której poruszane były zagadnienia związane m.in. z wykorzystaniem norm i oceny zgodności w sprawnym zarządzaniu organizacją i w praktyce inżynierskiej, a także konsumenckim, społecznym, środowiskowym i etycznym ich aspektem.  

Mamy nadzieję, że – jak co roku – obchody Dnia Normalizacji Polskiej rozpropagują ideę normalizacji, zintegrują przedstawicieli różnych środowisk oraz na stałe wpiszą się do kalendarza istotnych wydarzeń.